Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI BIBLIOTECA CENTRAL ASE BIROUL DE REFERINE Str. Cderea Bastiliei, et. II, cam.

0202, Tel. 402-319.19.00/166 www.biblioteca.ase.ro/servicii/referinte

STUDII DE CAZ N CADRUL MANAGEMENTULUI PRIVIND MOTIVAREA PERSONALULUI - bibliografie referat 1. Deaconu, Alecxandrina; Podgoreanu, Simona; Rasca, Lavinia. Factorul uman si performantele organizatiei. Bucuresti: Editura ASE, 2004, 658.3 DEA Sala de lectura Nicolae Iorga- acces din Sala de lectura Victor Slavescu sau 121117Imprumut Moxa sau http://www.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap6a 2. Lefter, Viorel; Manolescu, Aurel; Chivu, Iulia. Managementul resurselor umane: studii de caz, probleme, teste. Bucuresti : Editura Economica, 1999, 658.300 76 MAN, Sala de lectura Nicolae Iorgaacces din Sala de lectura Victor Slavescu; 3. Manolescu, Aurel, coord.; Marinas, Cristian; Marin, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti: Editura Economica, 2004, 124563 Imprumut Moxa sau 658.3 MAN2004 Sala de lectura Nicolae Iorga- acces din Sala de lectura Victor Slavescu; 4. Nastase, Marian. Managementul aplicativ al organizatiei: jocuri si aplicatii manageriale, studii de caz. Bucuresti: Editura ASE, 2005, 658.403 53 NAS, Sala de lectura Mihail Manoilescu- acces din Sala de lectura Victor Slavescu; 5. Paunescu, Ion. Managementul resurselor umane: studii de caz. Bucuresti: Eficient, 2000, 658.3 PAU, Sala de lectura Nicolae Iorga- acces din Sala de lectura Victor Slavescu; 6. Redman, Tom; Wilkinson, Adrian. Contemporary human resource management: text and cases. Harlow: FT Prentice Hall, 2006, 658.3 RED, Sala de lectura Nicolae Iorga- acces din Sala de lectura Victor Slavescu; 7. Russu, Corneliu; Gheorghe, Ileana. Managementul resurselor umane: Note de curs. Aplicatii. Studii de caz. Bucuresti: Tribuna Economica, 2004, 123931 Imprumut Moxa sau 658.3 RUSm, Sala de lectura Nicolae Iorga- acces din Sala de lectura Victor Slavescu; 8. Ursachi, Ioan; Stanescu, Aurelia. Teste, exercitii, studii de caz: ghid de studiu al cursului de management. Bucuresti: Editura ASE, 2005, 658.007 6 URS, Sala de lectura Nicolae Iorga- acces din Sala de lectura Victor Slavescu