BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE Număr document Data eliberării ziua luna anul Predător Primitor

Subsemnaţii din partea .................. şi din partea .................. am procedat la predareaprimirea mijloacelor fixe în baza .......... din .............. Nr. Denumirea mijlocului fix şi Numărul de crt. caracteristici tehnice inventar Buc. Valoarea de inventar

SUBUNITATEA PREDĂTOARE (secţie, atelier etc.) Numele şi prenumele Semnătura Data SUBUNITATEA PRIMITOARE (secţie, atelier etc.) Numele şi prenumele Semnătura

APROBAT Semnătura

14-2-3A