P. 1
Materiale Pentru Industria Electronic A Si Electrotehnica

Materiale Pentru Industria Electronic A Si Electrotehnica

|Views: 900|Likes:
Published by Dan Laptoiu

More info:

Published by: Dan Laptoiu on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Universitatea Ecologică Bucureşti Facultatea de Inginerie Managerială

NOTE DE CURS
LA DISCIPLINA MATERIALE PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICĂ şi ELECTROTEHNICĂ

TITULAR DISCIPLINĂ
LECTOR UNIV.DRD.ING. GEAMBAŞU LAURENŢIU

ANUL UNIV.2008/2009

1

MATERIALE SEMICONDUCTOARE

Semiconductorii sunt corpuri (substante) solide cristaline, cu o conductibilitate cuprinsa intre cea a metalelor si a dielectricilor 10-5*Ω*m <ρs< 1016* Ω*m, caracterizati printr-o latime a zonei interzise in jur de 3 eV . Teoria functionarii semiconductorilor s-a dezvoltat ca o consecinta directa a teoriei electronice a metalelor, cu care se completeaza reciproc. Totusi mecanismul aparitiei conductibilitatii in semiconductoare se deosebeste principial si calitativ de mecanismul aparitiei conductibilitatii in metale. Pe cand in metale exista electroni de conductie liberi care nu trebuie obtinuti printrun anumit proces fizic, in semiconductori, electronii de conductie trebuie creati prin intermediul unui purtator de energie (temperatura, iradiere,etc.). De aceea, rezistenta semiconductorilor depinde de temperatura si se micsoreaza cu cresterea acesteia, iar coeficientul de crestere a rezistivitatii cu temperatura are totdeauna valori negative. O alta deosebire esentiala dintre semiconductori si metale consta in numarul diferit de electroni din banda de energie, care la metale este foarte mare, pe cand la semiconductori numarul electronilor si golurile este considerabil mai mic si dependent de temperatura. Electronii liberi se recruteza din electronii de valenta ai atomilor care sunt mai slab legati de nucleu . In general electronilor de valenta le trebuie o energie pentru a iesi din atom si pentru a deveni liber. Este clar ca electronul liber are o energie si un nivel energetic mai mare decat electronul de valenta, Vom numi nivel energetic al electronului liber NIVEL DE CONDUCTIE ( deoarece electronii liberi determina conductibilitatea electrica a substantei) iar nivelul energetic al electronului de valenta NIVEL DE VALENTA.

2

B c B c C) B c

Bi

D E Bi

D E

‫) ﻻ‬

B ‫ﻻ‬ B ‫ﻻ‬ B ‫ﻻ‬

Figura 1 : a) Niveluri de energie şi Benzi de energie; b) c) a) b) la metale;c) semiconductoare;d) izolatoare.

d)

Dar intr-un solid nivelurile de valenta, pe de o parte, si nivelurile de conductie, pe de alta parte, ale diversilor atomi nu sunt absolut egale, ci difera putin intre ele datorita faptului ca atomii interactioneaza. De aceea, intr-un solid vor exista tot atatea niveluri de valenta (v) foarte apropiate si tot atatea nivelurile de conductie (c) foarte apropiate cati atomi contine solidul. Totalitatea nivelurilor v din solid constituie o banda numita BANDA DE VALENTA(Bv), iar totalitatea nivelurilor c formeaza o alta banda numita BANDA DE CONDUCTIE(Bc). Printre particularitatile caracteristice semiconductorilor se afla si mobilitatea purtatorilor de curent (electroni) care ating valori mari 80.000cm2/v la In.sb si 4.000cm2/v.s la Ge, pe cand in cazul metalelor mobilitatea electronilor de conductie nu depaseste cateva sute. Dupa cum se vede, criteriul principal pentru clasificarea corpurilor solide in conductoare, semiconductoare si izolatoare il constituie latimea benzii de niveluri interzise.

3

aceste tipuri de purtatori de sarcina aparand pe seama teoriei electronilor din banda de valenta in banda de conductie. In cele din urma “golurile” se succed si ele. un atom de element va pierde un electron. cand conductibilitatea este marita in urma unui adaos de impuritati special introduse in cristal. dar in sens contrar. cand atomii de impuritate prezinta nivele situate in apropierea benzii de conductie. In locul parasit de electron ramane un “gol” si atomul care a parasit electronul se pozitiveaza. Gratie acestui mecanism. Mecanismul conductiei electrice intr-un semiconductor are loc in felul urmator: sub actiunea unui camp electric.In functie de modul cum se asigura conductia electronica. acest “gol” este ocupat de electronul unui atom vecin . Conductivitatea intriseca apare numai la materialele semiconductoare pure. comportandu-se ca sarcini positive. b) semiconductori de tip p (acceptori de electroni) cand atomii de impuritate care se afla in apropierea benzii de valenta au niveluri acceptoare. 4 . intr-un semiconductor va apare simultan o conductie de electroni si alta prin “golurile” rezultate. La randul lor acestia se impart in: a) semiconductori de tip n (donari de electroni). Ulterior. care la randul lui va lasa alt “gol” si asa mai departe. Semiconductori intrinseci. cand conductia electrica este asigurata numai de miscarea electronilor din banda de conductie (Bc) si a golurilor din banda de valenta (Bv). putandu-i furniza acetuteia electroni. Semiconductori extrinseci. semiconductorii se clasifica in SEMICONDUCTORI INTRINSECI SI SEMICONDUCTORI EXTRINSECI. incat sub actiunea unui camp electric se produce o dubla deplasare dirijata. constand in miscarea electronilor in sensul invers campului electric. fiind capabil sa primeasca electroni .

03 Si C(4ex) 3.56 0.67 Si 1. in semiconductorul pur de echilibru termic. unde no si po reprezinta concentratiile de electroni.61 1.52 1.29 1.74 0.26 Cu2 D 2. respective de goluri.14 Se(cristal) 1.34 Intr-un semiconductor pur (fara impuritati) la echilibru termic. Pentru o temperatura data.42 Ga P 2. 5 .52 Ga As 1. concentratie intrinseca: no = po = ni.17 - Cristalul Banda Interzisa.0 Cd S 2.43 In P 1.84 1.81 1.27 Pb S 0.45 Al Sb 1.65 1.44 3.58 2.30 Pb Se 0.17 1. Semiconductorul in care concentratia de electroni este egal cu cea de goluri se numeste SEMICONDUCTOR INTRINSEC. astfel incat vor rezulta tot atatia electroni de conductie cate goluri.36 0.19 0. eV 0K 300K Cd Se 1. no si po sunt marimi care depind de natura semiconductorului pur.29 0. eV 0K 300K Ge 0. iar concentratia respectiva ni.74 Cd Te 1.35 Pb Se 0.5 Se(amorf) 2.56 In As 0.Principalii conductori intriseci Cristalul Banda Interzisa. purtatorii mobili apar numai datorita generarii termice a perechilor electron-gol.35 Ga Sb 0.91 3.17 0.2 Zn D2 3.32 2.78 Zn Sb 0.4 Zn S 3.6 Zn D 3.

b) Legăturile covalente ale cristalului de germaniu pur (reprezentare simbolică bidimensională a modelului spaţial). 6 . In functie de elementele folosite pentru impurificare exista doua tipuri de semiconductoare extrinseci: tip n si tip p. Patru dintre atomii materialului impurificator vor forma legaturi covalente cu atomi vecini ai demiconductorului de legatura. in concentratii mici de ordinul 10-7. semiconductoare de tip n.+ + + + + Figura 2: a) Mmodul spaţial al legăturilor unui atom de germaniu pur. bismut. Acestea se obtin prin dotarea semiconductorului pur cu atomi pentavalenti de: fosfor. impurificate care se mai numeste si dotarea sau doparea semiconductorului. 1. a) b) SEMICONDUCTOARE CU CONDUCTIVITATE EXTRINSECA Conductivitatea extrinseca apare la semiconductoarele impurificate in mod special cu alte elemente. arsen.

7 .05 eV pentru a deveni electron liber.76 eV pentru producerea unei perechi electron-gol (in Ge).0 eV pentru a efectua aceasta trecere. semiconductorul se numeste de tip p. Aceste semiconductoare se obtin prin dotarea semiconductorului pur cu elemente trivalente: aluminiu. semiconductoare de tip p. 2. Datorita agitatiei termice. bor. galiu. iridium. iar golurile (“sarcini positive”) reprezinta purtatori minoritari.Al cincilea electron va fi atras numai de nucleul propriu. un electron dintr-o legatura vecina poate sa completeze legatura nesatisfacuta lasand in urma sa un gol. deci va avea o legatura mai slaba. Acestui electron ii este suficient un aport de energie de 0. Impuritatile trivalente se numesc impuritati acceptate. in acest caz “sarcinilor pozitive”. deoarece primesc electroni de la atomii vacini de germanium. Conductivitatea electrica datorindu-se in principal. Conductivitatea electrica datorindu-se in principal sarcinilor negative(electroni liberi). In consecinta. o legatura ramanand nesatisfacuta (un gol). semiconductorii se numesc de tip n. Acestui electron ii este suficient un aport de energie de numai 0. fata de 0. In acest caz atomii materialului impurificator satisfac numai trei legaturi covalente cu atomii materialului de baza. chiar la temperatura normala. la semiconductoarele cu impuritati pentavalente electronii (sarcini negative) reprezinta purtatori majoritari de sarcina. RECOMBINAREA PURTATORILOR DE SARCINA In oricare semiconductoare apare simultan cu procesul de generare a purtatorilor de sarcina (electroni si goluri) un proces de disparitie a lor prin captarea electronilor de conductie de catre goluri. Atomul de impuritate devine in acest caz ion pozitiv.

din imediata vecinatate a jonctiunii. o regiune. iar electronii vor trece din regiunea n in regiunea p. plecand electroni si lasand goluri. In regiunea n purtatorii majoritari sunt electronii si purtatori minoritari sunt golurile. zona de contact intre doua regiuni ale aceluiasi cristal de semiconductor. JONCTIUNEA pn Se numeste jonctiunea pn. golurile vor trece prin jonctiune din regiunea p in regiunea n. de tip p si o alta regiune. plecand goluri si vazand electroni. in timp ce in regiunea p golurile sunt purtatori majoritari si electronii purtatori minoritari. la aceasta deplasare participand in primul rand purtatorii mobili de sarcina din imediata vecinatate a jonctiunii. apare o sarcina spatiala pozitiva. In regiunea n. apare o sarcina spatiala negativa. iar golul dispare. acestia sunt captati de atomii acceptori ionizandu-i negativ. In regiunea p. dotata cu impuritati dorsare de tip n. aceasta ionizeaza pozitiv atomii donori. Din cauza concentratiilor diferite de goluri si de electroni. dotata cu impuritati acceptoare. in vecinatatea jonctiunii.Prin recombinare. electronii liberi devin electroni de valenta. 8 . Intervalul de timp intre generarea si disparitia unui purtator de sarcina se numeste timpul de viata al purtatorului care alaturi de rezistivitate este o caracteristica importanta a semiconductorului.

numit camp de contact Ec. in care transportul de electroni si de goluri inceteaza. Acest camp electric impiedica trecerea in continuare a purtatorilor de sarcina. Aceasta regiune cu sarcini spatiale se numeste regiune de trecere (zona hasurata in figura 3). deoarece sarcina spatiala din regiunea de trecere impiedica difuzia golurilor din p in n. 9 . JONCTIUNEA pn POLARIZATA DIRECT Polarizarea directa a unei jonctiuni se face cu ajutorul unei surse de curent (de tensiune) electrica exterioara. iar sarcina spatiala negativa din regiunea de trecere impiedica difuzia electronilor din n in p. de semne contrare. Se creeaza astfel o stare de echilibru. In aceasta regiune. datorita sarcinilor spatiale de semne contrare apare un camp electric orientat dinspre regiunea n spre regiunea p (de sarcini positive la sarcini negative).+ + + + + + + - - + + - electron liber gol atom donor ionizat atom acceptor ionizat Figura 3. legandu-se borna pozitiva a sursei la regiuea p si borna negativa la regiunea n. - Deci de o parte si de alta a jonctiunii apar doua straturi cu sarcini electrice.

Electronii din regiunea n. care are semn invers campului de contact Ec. Campul electric produs de aceasta tensiune este orientat in acelasi sens cu campul de contact Ec. se departeaza de zona de contact (jonctiune) iar golurile din 10 . Jonctiunea pn polarizata invers JONCTIUNEA pn POLARIZATA INVERS Polarizarea inversa a jonctiunii pn se obtine prin legarea bornei minus a sursei de tensiune la regiunea p si a bornei plus la regiunea n. orientat de la p la n. prin jonctiunea pn polarizata direct se stabileste un curent electric. golurile din p difuzeaza prin suprafata de contact spre potentialul negativ al sursei. deplasarea purtatorilor de sarcina este determinata de acest camp.Tensiunea aplicata creeaza un camp electric E. Electronii din regiunea n atrasi de potentialul pozitiv al sursei trec cu usurinta prin jonctiune. - Ip In U + + In Ip I direct I invers U - + + - Figura Jonctiunea pn polarizata direct 4. fiind atrasi de potentialul pozitiv al sursei. care se numeste curent direct si are sensul “conventional” de la p la n. Intensitatea curentului direct creste repede cu cresterea tensiunii de polarizare directa. Deoarece campul aplicat are valoare mai mare decat campul de contact. intarind actiunea acestuia. In concluzie.

zona denumita strat de blocare (zona hasurata in desen). foarte dur si casant si se prelucreaza foarte greu. fiind atacat de putini acizi si baze.33 kg/dm3 la 250C si temperatura de topire 9700C. arseniul. care contine 3-10% germaniu. apa nu are nici o influenta asupra germaniului. iar alte dispozitive semiconductoare contin trei sau mai multe jonctiuni pn. densitatea 5. Din punct de vedere chimic germaniul este stabil.regiunea p. In afara acestora si telurul. Dioda semiconductoare este o jonctiune pn. dar cu proprietati mai slabe. atrase de potentialul negative se departeaza si ele de jonctiune. cu sensul “ conventional” de la n la p. denumit curent invers. prin care nu circula curent electric determinat de purtatori majoritari. numit germanita. in stanga si in dreapta jonctiunii apare o zona saracita de purtatori de sarcina.fosforul. Intensitatea curentului invers este practic independenta de tensiunea de polarizare inversa. proprietate folosita la redresarea curentului alternativ. Se 11 . jonctiunea pn are proprietatea de a lasa sa circule curentul intr-un singur singur sens. Este un metal de culoare argintie. In circuit se stabileste totusi un curent extrem de mic datorat purtatorilor minoritari (perechi electron-gol) ca urmare a agitatiei termice. grafitul si artimoniul sunt elemente semiconductoare. ELEMENTE SEMICONDUCTOARE Principalele elemente semiconductoare sunt: germaniu. GERMANIUL este un element tetravalent si se gaseste in natura sub forma de minereu de germaniu. Germaniu are numarul atomic Z=32. 1. Datorita stratului de blocare. Functionarea tuturor dispozitivelor semiconductoare se bazeaza pe procese fizice care au loc in jonctiunea pn. Ca urmare. siliciu si seleniul. cu o rezistenta electrica foarte mare.

8.31 0.09 2.0.5. 102 1.4.1018 3.1018 1. Siliciul are numar atomic Z=14.9.1019 1.86.0.1019 6.103 5.1 1240 1457 12 .mol-1 g.33 5.8.1022 0. densitatea 2.6 1. 103 16 100 4 5.12 2.10-6 0.04.8 6.cm-1 eV K-1 Jg-1k-1 Wcm-1k-1 0 1.cm-3 cm-3 eV cm-3 cm-3 cm-3V-1s-1 5.10-6 0.46 1.1022 1022 1. 103 5.9. DE A Valorile unor parametric importanti pentru citeva materiale semiconductoare Ge Si GaAs GaP MATERIAL MASURA Structura cristalina PARAMETRUL DE NOTATI UNITATI VALOARE Diamant Diamant Zinc Blende Zinc Blende Parametrul retelei cristaline a M r N Eg Nc Nv μn A0 g. fiind al doilea element ca raspandire dupa oxigen si reprezinta 25. 10-6 0.31 1415 4.1 300 150 4.102 1. Caracteristicile electrice sunt influentate de concentratia si felul impuritatilor continute in el.10-6 4.65.45 Masa atomica Densitatea materialului Concentratia atomica Latimea benzii interzise Densitatea efectiva a starilor in banda de conductie Densitatea efectiva a starilor in banda de valenta Mobilitate electronica Mobilitatea golurilor Permitivitatea relativa Camp de strapungere Afinitate electronica Coeficient termica de Caldura specifica Conductivitate termica Temperatura de topire dilatare 144.4.9 11.63 1 5. 102 12.0.1019 7.1.35 0.43 28.63 5. 102 14 300 4. 103 μp Er Ecv Cs Ct C l Tf cm-3V-1s-1 kV.9.dizolva intr-un amestec de acid azotic si acid fluorhidric chiar la temperatura camerei.07 3.1022 1. deosebit de raspandit in natura sub forma de silicate si bioxid de siliciu sau cuart.32 4.43 0.1019 1.75% din scoarta pamantului. 2.05 2.14 4.32 4.6 C 937 4.5.0.42 2.6 5.7.6.1019 8.9.33kg/dm3 si temperature de topire 14000C.45.26 4.1.1017 1.66 72. SILICIUL este un element tetravalent.7 1.0. Are culoare cenusie-albastra si luciu metalic.

25 0. 1018 7. 103 1.7 50 4.vale” foton Zinc Blende Zinc Blende Zinc Blende Zinc Blende Emisie GaSb 6. 103 4.1.68 5.17 1.4.5.1022 3.1022 0.1022 5.0.vale” GaAs valenţă 13 .61 3.1017 0.1022 2.10-6 0.5).61 5.869 InAs InSb InP valenţă [100] K Figura 5: Materiale semiconductoare cu bandă directă şi cu bandă indirectă conduc ţie GeSi Bandă interzisă (Eg) A Semiconductoare cu bandă directă Emisie foton E(k) .B in Semiconductoare cu bandă indirectă E(k) . 104 7.32 712 0.37.59 5.31 0.10-6 0.1019 3.77 4.103 6.81 6.8.52.34 3.1 15.75.1.1017 1.7.06 6.27 942 4.18 527 40 10 15.20 0.5 5.7 12.354 0.68 1060 (1.1016 4.06 7.94.104 5.7. 1018 1.0..0. 103 15.102 8. 102 4.7.2.6.1016 5.10-6 4.10-6 0.726 2.1 5.38 4.96.0.48 5. 1019 8.3.25 0.5.3.6.59.9 4. 102 1..

reducandu-se astfel concentratia purtatorilor majoritari. Cand temperatura creste. Acum. concentratia intrinseca devine comparabila cu concentratia de atomi donori. din ce in ce mai putini dintre atomii dopati se pot ioniza. Cand temperatura scade. sau (NA) –densitatea atomilor acceptori raman constante. La temperaturi joase energia termica a cristalului nu este suficienta pentru ca toate impuritatile donoare sa fie ionizate. concentratia electronilor fiind egala cu concentratia impuritatilor donoare. concentratia intrinseca (ni) creste exponential cu temperatura in timp ce (No) – densitatea atomilor donatori. (ni››ND sau NA). 14 . la temperaturi ridicate ni devine dominant. concentratia electronilor fiind inferioara concentratiei de impuritati donoare . densitatea purtatorilor majoritari este aproximativ aceeasi cu a ionilor dopati deoarece energia de ionizare a impuritatilor are valori reduse. Se observa ca odata cu cresterea temperaturii comportarea semiconductorului dopat devine „intrinseca”. Apare evident ca un semiconductor poate avea un comportament intrinsec chiar daca este puternic dopat – daca temperatura suficient de mare duce la o concentratie intrinseca care sa depaseasca concentratia de donori sau acceptori. si comportamentul este intrisec. In acest context ni≈n≈p. Chiar daca temperatura va creste in continuare concentratia electronilor va ramane practic constanta pe un interval destul de larg de temperatura. Purtatorii devin „inghetati”. semiconductorul devine izolat.EFECTUL TEMPERATURII ASUPRA CONCENTRATIEI DE PURTATORI La temperatura camerei. Odata cu cresterea temperaturii se atinge conditia de ionizare completa. Astfel.

(n) intrinsec a) extrinsec îngheţare 1/T nn (cm -3) 2•10 6 Ionizare complet a impurităţilor ă intrinsec b) 10 6 extrinsec Figura 6: Dependenţa concentraţiei de purtători în funcţie de temperatură în materialele 300 100 200 400 semiconductoare. T(°k) 15 .

gigaohm (GΩ). megaohm (MΩ). variatoare.TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A REZISTOARELOR ELECTRICE Rezistenta electrica reprezinta proprietatea materialelor de a se opune trecerii curentului electric prin ele. lungimea l si sectiunea S conform relatiei: R=ρ l S . Conductorul va prezenta o rezistenta R care depinde de natura metalului. reprezentand aproximativ 30-40% din numarul pieselor unui aparat electronic. potentiometer. Unitatea de masura pentru rezistenta electrica este ohm-ul (Ω) cu multiplii sai. In miscare de deplasare dirijata electronii sufera o tendinta de infranare datorita lovirii lor de structura cristalina a metalului. Ele au forme si dimensiuni variate. unde ρ = rezistivitate (o constanta ce de depinde de natura materialului) Componentele construite in mod special pentru a prezenta o anumita rezistenta electrica se numesc rezistoare. termostate. 16 . fiind de tipuri diferite: rezistoare. In mod current in radioelectronica se utilizeaza multiplii lui: kiloohm (kΩ). 1 kΩ = 103 Ω 1mΩ = 106 Ω 1GΩ = 109 Ω Rezistoarele sunt componente pasive de baza in aparatura electronica.

ş ta n ţa te d in .ta ri .sp ira liz a te d R e z is to a r e R e z is to a r e n e lin e a r e -p e lic u la re -te rm is to a re -b o b in a te -v a ris to a re -d e v o lu m -fo to re z is te n ţe Dupa tipul constructiv.s la b i T ip c o n s tr u c tiv . a caror rezistenta stabilita in procesul de fabricatie ramane constanta pe intreaga perioada de functionare a rezistorilor.fix e po te n ţio m e tr e .CLASIFICAREA REZISTOARELOR R E Z IS T O A R E Mă r im e a c u r e n ţ ilo r . rezistoarele se clasifica in: rezistoare fixe. 16 .tu rn a te d in .v a ria b ile E le m e n t c o n d u c to r D s e m ir e g la b ile C u r e n ţi s la b i C u r e n ţi ta r i .

A obtine toate valorile de rezistenta necesare in montajele electronice ar insemna o marire inutila a complexitatii procesului tehnologic. Toleranta. in vederea efectuarii unor operatii de reglaj. Parametrii rezistoarelor Rezistoarele fixe sunt caracterizate printr-o serie de parametric electrici si neelectrici (mecanici si climatici). Toleranta – reprezinta abaterea in procente a valorilor reale fata de valoarea nominala. Ea este marcata pe corpul rezistoarelor in clar sau prin codul culorilor. in timpul functionarii. fara a modifica parametrii circuitului unde sunt folosite. fata de valoarea nominala Rn: t = ± max | R − R1 | x100 R In functie de toleranta. marimea rezistentei nominale este cuprinsa in serii – alcatuind progresii geometrice – de valori nominale 17 . 2. Rezistenta nominala Rn – este valoarea rezistentei ce trebuie realizata prin procesul tehnologic si reprezinta marimea rezistentei prezentata in curent continuu la temperatura normala.• rezistoare variabile a caror rezistenta poate fi modificata in anumite limite. principalii parametri electrici sunt: 1. Unitatea de masura este ohm-ul (Ω). valorile rezistoarelor pot avea abateri de la valorile normale. t. alcatuindu-se serii de valori in functie de clasele de toleranta (conform recomandarilor Comitetului Electrotehnic International). O categorie aparte o constituie rezistoarele neliniare care folosesc proprietatile semiconductoare in realizarea unor anumite caracteristici tehnologice. exprima in procente abaterea maxima admisibila a valorii reale R a rezistentei. Din aceasta cauza s-au ales discontinuu valorile nominale ale rezistentei rezistoarelor ce urmeaza a se fabrica. pentru ca in practica.

3 3.175 1.4 2.2 3. 100-1000.2 4.5 2.5 1.75 3.8 2.15 2.8 1.75 1.3 1 1.4 3.1 1.150 1.6 1.25% ±0. E24 (5%).5 3.1 4.75 3.90 1. Numarul seriei arata cate valori sunt cuprinse intr-o scala de valori: 1-10.06% ±0.7 2.15 1.stabilite de recomandari internationale.9 4 4.9 4.05 1.4 1.70 1.050 1.5 1.4 2.40 2.45 1.525 1.85 1.3 3.5 2.2 1.5 1. 10-100.8 2 2.9 3.025 1.05 2.70 1.3 1.4 4. Fiecare serie cu numere mai mari de valori va contine si valorile seriilor anterioare.65 1.4 3.5 1 1.3 2.15 3.1 1.95 2 2.2 2.35 1.2 1.7 2.25 3.3 3.25 1.3 3.5 1.55 1.5 4. Aceste serii sunt notate cu: E6 (20%).3 4.40 1. iar seria E24 va contine 24 de valori.575 1.3 3.3 1.35 3.225 1.6 18 .6% Toleranta 1 1 1 1.2 1.6 1.6 2.9 2 2.6 1.35 2.2 2.45 2.7 3 3.25 2.8 1.10 2.3 1.55 1.8 1. De exemplu seria E6 contine 6 valori.1 2.5 1.6 3.075 1.2 2.250 1.30 2.6 3. etc.8 3. E6 E12 E24 E28 E96 E192 Seria ±20% ±10% ±5% ±1.6 3.275 1.2 2. etc.7 3.93 3 3.3 4.8 3 3.7 2.2 3. E12 (10%).1 4.125 1.2 1.75 2.20 2.9 4.1 1.

Puterile uzuale standardizate ale rezistoarelor sunt: 0. 100.Tensiunea nominala. 50. 4.125. 6. reprezinta puterea electrica maxima si respectiv tensiunea electrica maxima ce se pot aplica rezistorului in regim de functionare indelungata fara a-i modifica caracteristicile.Puterea de disipatie nominala Pn (exprimata in walt) impreuna cu Un. 1. Intervalul temperaturilor de lucru. 1. care poate fi utilizata simultan la cei doi parametric nominali si care este data de relatia: 3. 25. 16.125 125 0.25 250 0. 0. 2. in aceeasi clasa de putere si tensiune. 2 Un Rnc = Pn Deci.5 350 1 500 2 700 4. 0. definit astfel: αR = 1 ∆R . 12. 1. [1 / k ] R dT Pentru o variatie liniara cu temperatura coeficientul devine: 19 . exista in seriile de valori nominalizate o singura valoare numita rezistenta critica.05.5. [1 / k ] R ∆T sau αR = 1 dR . toate valorile (in afara de valoarea egala cu Rnc) sunt limitate fie de tensiune. Tensiunile nominale corespunzatoare puterilor nominale (pentru rezistoarele peliculare) Pn(W) Un(V) 0. Influenta temperaturii asupra influentei rezistorului este pusa in evidenta de coeficientul termic al rezistentei. reprezinta intervalul de temperatura in limitele caruia se asigura functionarea de lunga durata a rezistorului. Pentru o tensiune nominala Un data si o putere disipata maxima Pn impusa. 40.25. Rnc.10. fie de putere.

rezistoarele se impart in trei categorii: Categoria de rezistoare Rezistoare etalon Rezistoare de precizie Rezistoare de uz curent Toleranta Tensiune (%) de zgomot ±1/±2. 2. 6. In functie de precizia lor .5/±5 < 1 μV ±5/±10/±20 < 15μV Valori ale coeficientilor de variatie foarte mici medii mari 20 . 7. [1 / k ] R1 T2 − T1 unde R1 si R2 reprezinta rezistenta rezistorului la temperatura normala T1 si respectiv la temperatura T2. Tensiunea electromotoare de zgomot reprezinta valoarea eficace a tensiunii electromotoare care apare la bornele rezistorului in mod aleatoriu si care se datoreste miscarii haotice si miscarii termice a electronilor precum si trecerii curentului prin resistor. umiditate. Coeficientul de variatie a rezistentei la actiunea unor factori externi cum ar fi: depozitare.100[ %] R unde R1 si R2 sunt valorile rezistentei inainte si dupa actiunea factorului considerat. este data de obicei de coeficientul de variatie la imbatranire dupa 5. 15.5. este exprimata in μV. 7.αR = 1 R2 − R1 . Denumirea clasei de precizie: 0. In functie de performante (toleranta. Precizia rezistoarelor. tensiune de zgomot. imbatranire. 5. etc este dat de relatia: KR = R2 − R1 . la sarcina nominala.000 de ore de functionare. valori maxime admisibile ale coeficientilor de variatie) rezistoarele se impart in clase de precizie.5 « 1μV ±2.5.

350. de proprietatile elementului rezistiv si de puterea sa nominala sunt: 150. Continuand perpendiculara pana la linia corespunzatoare aceleiasi puteri. influenta principala asura tensiunii de lucru o are strapungerea care poate apare intre terminalele rezistorului si chiar intre spirele alaturate ale elementului conductor. 21 . se citeste pe scara din dreapta tensiunea U = 100V. 500. pana la intersectia cu linia corespunzatoare Pn = 1w (a treia linie oblica de jos in sus indreptata catre stinga). Tensiunea corespunzatoare puterii nominale de disipatie Pn poate fi calculata cu relatia: U = Pn * Rn unde Rn este rezistenta nominala a rezistorului. 200. Tensiunea nominala – reprezinta tensiunea care poate fi aplicata rezistorului in conditii normale ale mediului inconjurator fara ca rezistorul sa se distruga. 750. tensiunea nominala se limiteaza la procesul de incalzire care apare in resistor cand prin el trece curent electric. Cu ajutorul diagramei de mai jos pot fi calculate usor valorile curentilor si tensiunilor corespunzatoare puterii nominale de disipatie. Pentru rezistoare cu valori relative mai mari ale rezistentei electrice. insa indreptata spre dreapta. 250. Pentru rezistoare de mica rezistenta. care lucreaza in aer.Diagrama se foloseste in felul urmator: se presupune Rn = 10kΩ si Pn = 1W si se cere sa se determine curentul admisibil I si tensiunea U. pe scara din stanga se citeste curentul I = 10mA. Pentru rezolvare. din punctul corespunzator valorii de 10kΩ se duce o perpendiculara pe axa orizontala. Marimea tensiunii nominale depinde de dimensiunea si constructia rezistorului. 100V. 8.

este mai mare decat tensiunea nominala.5 – 2) * Un SIMBOLIZAREA SI MARCAREA REZISTOARELOR 22 .Figura7 : Diagrama curenţilor şi tensiunilor corespunzătoare puterii nominale de disipaţie Tensiunea la care se incearca rezistoarele Uproba. de obicei Uproba = ( 1.

dependenta de tensiune . J: rezistenta cu doua prize fixe. K: şunt. C: rezistor – semn nestandardizat. N: rezistor cu rezistenta neliniara. G: potentiometru cu contact mobil. dependenta de temperatura –semn tolerat. dupa cum urmeaza: A B C D E F G H I J K L to M N U O P A: rezistor –semn general.varistor P: resistor cu rezistenta neliniara. semn tolerat. O: rezistor cu rezistenta neliniara. H: potentiometru cu contact mobil.Rezistoarele sunt marcate conventional. E: rezistor cu contact mobil. dependenta de tensiune (semn tolerat). L: element de incalzire. I: potentiometru cu ajustare predeterminata. D: rezistor cu rezistenta variabila. B: rezistor – semn tolerat. M: rezistor cu rezistenta neliniara. dependenta de temperatura(termistor). cu pozitie de intrerupere. 23 . F: rezistor cu contact mobil.

.Rezistorul este marcat in clar sau codificat (prin inele. in mod obligatoriu se inscrie pe orice tip de resistor: .toleranta valorii nominale in clar (in %) literal sau in codul culorilor. in cod literal sau in codul culorilor. Marcarea rezistoarelor in codul culorilor: Culoare Maro Rosu Portocaliu Galben Verde Albastru Violet Gri Alb Negru Auriu Argintiu Nici o culoare Prima cifra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A doua cifra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Coeficient Toleranta de multiplicare 10 ±1% 2 10 ±2% 103 104 105 106 107 108 109 1 10-1 ±5% -2 10 ±10% ±20% 24 .rezistenta nominala cu (Rn) unitatea de masura in clar. indiferent de modalitatea adoptata. puncte sau prin simboluri alfanumerice codificate international. benzi.

datorita pretului de cost unic sunt rezistoarele peliculare. permitand obtinerea acetora intr-o gama larga de valori si puteri. dintru-un anumit material caracterizat prin rezistivitatea ρ.25 ±0.5 F ±1 G ±2 J ±5 K ±10 M ±20 N ±30 REZISTOARE FIXE REZISTOARE PELICULARE Se stie ca pentru un conductor de sectiune S si lungime l. dar materialele utilizate si modalitatile de fabricatie a rezistoarelor reale sunt destul de variate.Codificarea literala a coeficientilor de multiplicare la valorile rezistentei exprimata in ohmi: Litera Toleranta % B C D ±0. In proiectarea si realizarea rezistoarelor se foloseste relatia de mai sus. Rezistoarele cele mai frecvent utilizate in industria electronica.1 ±0. rezistenta lui electrica este data de relatia urmatoare: R=ρ l S Dependenta rezistentei de acesti parametri este ilustrata in figura 8. 25 .

R Cu l S Cu l’ l’ > l R’ > R S Cu l S’ S’ > S R2 > R Al l S Figura8. ρAl > ρCu R3 > R 26 .

a) Figura 9. au forma cilindrica. La capetele tronsonului. benzene. este depusa prin piroliza o pelicula de carbon 2. cu temperatura constanta. staniu si decapomt de calofoniu. peste pelicula de carbon se depune o pelicula metalica din nichel 4. Pelicula rezistiva de carbon se obtine in urma unei reactii chimica – piroliza – de descompunere a unei hidrocarburi saturate (metan. care este filetata pentru a creste si a ajusta valoarea rezistentei pana la valoarea nominala dorita. care permite realizarea contactului dintre elemental rezistor si terminalele rezistorului 6. benzina de extractie) in atmosfera de azot sau gaz inert. keptan. Principial o astfel de reactie se obtine intr-o instalatie alcatuita dintr-un rezervor de hidrocarbura 1. pe un tronson ceramic 1. terminalele axiale si sunt de marimi diferite in functie de puterea nominala disipata.Rezistoare peliculare cu pelicula de carbon. Structura interna a unui resistor cu pelicula de carbon: 1) tronson ceramic 2) pelicula de carbon 3) sant filetat in pelicula de carbon pana la tronsonul ceramic 4) pelicula metalica 5) aliaj de lipit 6) terminal 7) pelicula de vopsea protectoare 27 . lipirea terminalelor la tronsonul resistor se face prin sudura cu un aliaj de lipit (fludor) 5. din plumb. Rezistorul este protejat cu o pelicula de vopsea (lac dielectric). Structura unui astfel de resistor este prezentata in figura urmatoare si anume. rezervor de azot 2 si un cuptor electric 3.

0.25W. dupa piraliza si depunerea peliculei de Ni la capete. in incinta acestuia.5W. Stratul de carbon depus poate fi strict controlat pentru ca este dependent de temperatura cuptorului. are loc descompunerea hidrocarburii si depunerea stratului de carbon pe tronson. 1w. Fazele tehnologice de fabricatie a rezistoarelor cu pelicula de carbon este prezentata pe pagina urmatoare. Procedeul continuu de obtinere a rezistoarelor cu pelicula de carbon: 1) rezervor cu hidrocarbura 2) rezervor de azot 3) cuptor electric 4) banda transportoare 28 . la un anumit regim termic. Rezistoarele cu pelicula de carbon se realizeaza la urmatoarele puteri nominale: 0. rezistorul astfel format este acoperit cu vopsea protectoare si apoi marcat. tronsonului astfel obtinut I se lipesc prin sudura terminalele din sarma de cupru dublu cositorita. de compozitia amestecului hidrocarbura-azot si de viteza de trecere a tronsoanelor prin cuptor.Tronsoanele ceramice intra in cuptor pe o banda transportoare 4. Figura 10. tronsonul este spiralizat pentru a se ajunge la valoarea nominala dorita pentru resistor. 2W. Materialele ceramice amestecate cu un liant formeaza o pasta din care se preseaza tronsonul la dimensiunile dorite (in functie de puterea nominala).

Deosebita este insa depunerea elementului rezistiv pe tronsonul ceramic: pe suprafata tronsonului se obtine o pelicula de nichel prin depunerea chimica de grosime mai mica de 100 μm (cu cat pelicula este mai subtire. au un proces tehnologic asemanator cu cel descris mai sus.5) tronson ceramic 6) tronson acoperit cu pelicula de 7) carbon si metalizat la capete 8) tronson spiralizat 9) tronson cu terminale sudate 10) resistor vopsit a) tronson ceramic b) tronson acoperit cu pelicula de carbon si metalizat la capete c) tronson spiralizat d) tronson cu terminale sudate e) resistor vopsit b) Rezistoarele cu pelicula de nichel. protejarea cu vopsea si marcarea rezistoarelor astfel obtinute 29 . lipirea terminalelor. cu atat se obtine o valoare niminala mai mare). Urmeaza apoi spiralarea.

Ajustarea se face automat. cu ajutorul unor capete de masura care exploreaza placa suport cip cu cip si comanda un jet de pulbere abraziva care inlatura surplusul de pelicula rezistiva pana cand valoarea rezistiva obtinuta se inscrie in clasa de toleranta fixate. prin sudura cu aliaj de lipit se asigura plasarea terminalelor din cupru pe zonele de Ag-Pd. Fixarea acestor pelicule se obtine prin tratament termic. c) 30 . suportul izolant se realizeaza la dimensiuni mari. dar si din alumina (material ceramic special). Protectia rezistorului astfel obtinut se face prin acoperire cu rasina termodura. Serigrafia peliculei resistive nu permite obtinerea exacta a valorii nominale si urmeaza o ajustare la valoarea dorita in limetele clasei de toleranta fixate. urmata de cernire . Prin aceeasi tehnologie se obtin si rezistoare pentru inalta tensiune (pana la 4 kw). Acest proces tehnologic este folosit pentru obtinerea valorilor nominale unice. Rezistoarele cu pelicula de oxizi metalici (sau cu glazura metalica) sunt componente profesionale caracterizate prin precizie si stabilitate ridicate. Prin serigrafie se depune pe aceste cupiuri o pelicula de Ag-Pd (care va permite conectarea terminalelor) si apoi o pelicula rezistiva formata din oxizi metalici. intre 1Ω ÷ 330Ω. ceea ce permite realizarea a 100-200 „cipuri” rezistive simultan. coeficient de variatie cu temperatura scazuta. retelele rezistive sau de atenuare. In prima etapa. dimensiuni mici.(sunt identice la infatisare cu rezistoarele cu pelicula de carbon). Separarea cipurilor resistive se face cu laser.

Protectia se realizeaza cu un strat de ciment siliconial peste care se aplica o pelicula de vopsea. 31 .REZISTOARE BOBINATE Pentru circuite in care intervin puteri mari ( de la 1W pana la 250 W) se folosesc rezistoare bobinate (cimentate sau corp ceramic). Procesul tehnologic de obtinere a tronsonului rezistiv echipat cu terminale cu capacel este similar la ambele tipuri. 3 – strat de ciment. pentru realizarea contactelor exterioare se folosesc terminale axiale prevazute cu capacele. 5 – terminal cu capacel. In figura 11 este redata structura interna a unui resistor bobinat cimentat.tronson de fibra de sticla.Structura internă a unui rezistor bobinat cimentat. pe care se spiraleaza un fir rezistiv 2. 4 – pelicula de vopsea. Pentru puteri cuprinse in domeniul 2W ÷ 20W se folosesc rezistoare bobinate in corp ceramic. Rezistorul bobinat cimentat este alcatuit dintr-un tronson din fibre de sticla 1. 3. Figura 11.fir resistor bobinat. 2. 1.

.pe acest tronson se bobineaza un fir rezistiv din din aliaj CuNi sau Cr-Ni care este fixat pe tronson cu ajutorul unui loc dielectric. c) resistor protejat cu un strat de ciment siliconic.prin rasucirea unui manunchi de sticla se obtine un tronson continuu cu bune proprietati mecanice.Principalele faze ale fluxului tehnologic pentru acest tip de rezistoare sunt urmatoarele: . Din acest tronson se taie tronsoane rezistive necesare obtinerii unei anumite valori nominale (toate aceste operatii se executa la o instalatie complexa complet automata).rezistorul astfel obtinut este protejat prin acoperire cu un strat de ciment siliconic. cimentate: a) a) tronson de fibra de sticla cu fir conductor spiralat si fixat pe suport. b) tronson resistor prevazut cu capacele fixate prin presare. termice si electrice. .urmeaza apoi vopsirea si marcarea rezistorului Fazele tehnologice de fabricare a rezistoarelor bobinate. . .tronsonul este prevazut cu terminale axiale cu capacele care se conecteaza prin presare. b) c) 32 .

Rezistoarele antiparazitare sunt folosite la motoarele auto pentru antiparazitare. terminalele sunt sub forma unor capacele … care prin presare realizeaza contactul electric cu firul rezistiv. sunt acoperite apoi cu un lac protector. . terminalele – fiind coliere radiale de care se pot atasa cabluri litate. la capete se cimenteaza (cu ciment siliconic). Ele constau dintr-un suport izolant (fibre de sticla) pe care se bobineaza un fir conductor fixate cu ajutorul unui lac dielectric. 2) fixarea prin presare a terminalelor neegale prevazute cu capacele 3) obtinerea corpului ceramic (prin tehnologie) care poate fi tubular. la capetele tronsonului. In afara de aceste doua tipuri de rezistoare de putere folosite in aparatura electronica. cu sectiune patrata.) sau prin glazurare (terminalele sunt plate.rezistoare bobinate antiparazitare. profilat pe diferite dimensiuni. pot fi reglabile sau fixe. iar protectia lor se realizeaza prin cimentare (strat de ciment siliconic. Rezistoarele bobinate de putere sunt construite prin bobinarea unui fir conductor pe un suport ceramic tubular. fixate la capete). Acest tip de rezistoare se construiesc pentru puteri cuprinse intre 5÷250W.Fazele tehnologice de fabricatie a rezistoarelor bobinate introduce in corp ceramic sunt urmatoarele: 1) obtinerea tronsonului cu conductor spiralizat. 4) rezistorul este introdus in acest corp ceramic in spatial liber ramas se umple cu material izolant (nisip cuartos). etc. 33 .rezistoare bobinate de mare putere. se mai realizeaza alte tipuri cum ar fi: .

). REZISTOARE DE VOLUM Rezistoarele de volum sunt realizate dintr-un amestec de material conductor (grafit. la care elementul rezistiv este constituit dintr-o bara de material semiconductor. lacnegru de fum.Fazele tehnologice de fabricare ale unui resistor bobinat introdus in corp ceramic: atronson rezistiv btronson rezistiv cu terminale fixate ccorp ceramic dprodus final.etc. caolin. metal-ceramica.Figura 12. negru de fum) si un material izolant de umplutura (talc. Compozitia unui element rezistiv poate fi: carbon-ceramica. O categorie aparte de rezistoare de volum o constituie rezistoarele realizate din materiale semiconductoare. bioxid de titan. 34 .

admit suprasarcini de scurta durata. Rezistoarele de volum au dimensiuni mici. nu sunt de precizie si au o siguranta in functionare ridicata.5. Pot functiona in circuite de curent continuu. Se realizeaza intr-o gama larga de valori (rezistente: 10Ω … 10MΩ) la puteri de 0. 0. sunt ieftine. de curent alternative si in impulsuri.Acest tip de componente are o tehnologie simpla si prezinta robustete elastica si mecanica buna. a) structura interna a unui resistor bobinat: 1-granule de material conductor 2 -material izolant b) schema electrica echivalenta 35 . chiar si in conditii climatice dificile. dar majoritatea proprietatilor electrice sunt inferioare altor tipuri.25. se fabrica usor. Figura 13. 1 si 2W.

invers exponential.exponential. c) precizia reglarii. b) rezistenta de contact.logaritmice .liniar. care depinde de materialul rezistiv si de rezistenta de contact dintre cursor si elementul rezistiv. potentiometrele se impart in: . C. Rk.doua corespund capetelor elementului rezistiv si una cursorului. Legile de variatie uzuale sunt: A. potentiometrele sunt caracterizate de cativa parametri specifici: a) rezistenta reziduala (initiala sau finala) R0 [Ω] este egala cu valoarea maxima admisibila a rezistentelor electrice masurate intre iesirea cursorului si unul din terminal cand cursorul se afla la una din extremitatile unghiului de reglaj.invers logarithmic. E.REZISTOARE VARIABILE SI SEMIVARIABILE Rezistoarele variabile sau potentiometrele sunt rezistoare a caror rezistenta poate fi variata continuu sau in trepte intre anumite limite.curba in forma de S (sinusoida.logarithmic.exponentiale In afara de parametrii electrici proprii fiecarui resistor. S. Dupa modul de variatie a rezistentei in functie de unghiul de rotatie al axului. d) legea de variatie a rezistentei. F. prin deplasarea unui contact mobil (cursor) pe suprafata elementului rezistiv. Constructiv. care indica variatia valorii rezistentei electrice R ce trebuie obtinuta la iesirea potentiometrului in functie de pozitia unghiulara sau liniara a cursorului.liniare . el este realizat cu cel putin trei borne de legatura. cosinusoida) 36 . intre cursor si elementul rezistiv.dublu logarithmic. B. D.

exponen ţial E .potentiometre bobinate .Legile de varia ţie ale potenţiom etrelor R/R1 [% ] A .fotopotentiometre Dupa criterii constructive potentiometrele se impart in: a) simple. echipate cu un singur element rezistiv si care pot fi: . 60 80 10 In functie de modul de realizare a elementului rezistiv potentiometrele se clasifica in: .cu comutator si intrerupator.cu intrerupator.invers logaritm ic D .liniar B . . 37 .cu rotatie continua. 14. cu pelicula metalica.circulare (cu o singura rotatie).Legile de variaţie ale potenţiometrelor.logaritm ic 100 80 C . elicoidale). .dublu logaritm ic S . .reglabile continuu (de translatie). .multitura (rectilinii.invers exponen F . circulare. .potentiometre peliculare. .curb ă în form de S ă 20 ţial 40 E C S 60 A F B D O 20 40 Fig. cu pelicula de carbon si cu pelicula metalo-ceramica .potentiometru miniatura (pentru cablaje electronice).

multiax. iar toleranta este: ±20% pentru Rn ≤ 250 kΩ si ±30% pentru Rn > 250 kΩ REZISTOARE NELINIARE 38 .tandem ( cu doua sau mai multe sectiuni comandate de un singur ax pe care sunt fixate cursoare). Codul folosit pentru potentiometre este P-XXXX. . miniatura. elementul rezistiv este o pelicula de grafit.deschisa. Cu. combinate cu intrerupator. Este prevazut cu un mic cilindru de grafit care trebuie sa realizeze contactul electric in orice pozitie a cursorului si sa nu lezeze pelicula rezistenta. Cursorul se realizeaza din bronz fosforos sau aliaj din Ni. Potentiometrele bobinate sunt folosite in circuite de putere si constau dintr-un suport dielectric (pertinax sau material ceramic) pe care se bobineaza un fir conductor. Fazele tehnologice de obtinere a potentiometrelor sunt in principiu comune cu cele de la obtinerea rezistoarelor: apar insa repere mecanice specifice si operatii de montare menite sa asigure legatura electrica a cursorului cu exteriorul si protectia componentei.b) multiple: .inchisa. potentiometrele se impart in varianta: . de oxizi metalici sau pelicula cermet. Dupa modul de executie. Cursorul se realizeaza dintro lamela de otel calita care poarta la un capat un element de grafit sau de bronz grafitat. Potentiometrele peliculare au un suport dielectric din … sau alumina. .

TERMISTOARELE sunt rezistoare a caror rezistenta depinde puternic de temperatura. fotorezistoare –folosesc proprietatile materialelor semiconductoare pentru a realiza o dependenta neliniara intre tensiune si curent. in acest fel marindu-se conductibilitatea si variatia cu temperatura a rezistivitatii.rezistoare liniare b. varistoare.pentru varistoare 39 . Cr.15. U = R⋅I sau I = U R deci R= U I Rezistoarele neliniare –termostoare. Caracteristici tensiune-curent pentru rezistoare: a. Fig. intre tensiunea U care li se aplica si curentul I care le strabate exista o relatie liniara (legile lui Ohm). Ni. prin impurificare cu ioni straini aceste materiale se transforma in semiconductoare.Pentru rezistoarele fixe sau variabile studiate pana acum. in functie de modul de variatie al rezistentei se obtin termistoare cu coeficient de temperatura negativ – NTC (rezistenta scade odata cu cresterea temperaturii) sau cu coeficient de temperatura pozitiv – PTC (rezistenta creste odata cu cresterea temperaturii). Pentru obtinerea termistoarelor NTC se folosesc oxizi si elemente din grupa fierului: Fe. Mn.pentru termistoare c.

Intensitatea curentului in ampere (sarcina electrica exprimata in … care trece prin aria sectiunii conductorului intr-o secunda) corespunzatoare acestei sarcini este:
I = q e ⋅ ne ⋅ S ⋅ v e ,

in care

ve[ m / s ] =

l1 [ m] t[ s]

Prin ciocnirea electronilor cu atomii metanului, acestia cedeaza o parte din energia lor cinetica, ce se transforma in caldura ceea ce duce la marirea agitatiei termice rezultand cresterea rezistivitatii. Pentru a caracteriza cresterea rezistivitatii cu temperatura la materialele conductoare s-a adoptat COEFICIENTUL DE TEMPERATURA AL REZISTIVITATII, notat cu α. Considerandu-se ca la temperatura θ1, rezistivitatea materialului este ρ1 care creste la ρ2 cand temperatura creste la θ2, coeficientul de temperatura al rezistivitatii este dat de relatia:
α= ρ 2 − ρ1 ρ1 (θ 2 − θ 1 )

unde:
ρ 2 − ρ1 = cresterea rezistivitatii pe intervalul θ2 −θ1 ρ 2 − ρ1 θ −θ1 ρ1 = cresterea unitatii de rezistivitate pentru intervalul 2

α = cresterea unitatii de rezistivitate pentru o crestere a

temperaturii cu o unitate Valoarea acestui coeficient este totdeauna mai mare decat zero pentru materialele conductoare. Dupa modul in care se comporta cand sunt strabatute de curentul electric, materialele conductoare se clasifica in: - conductoare de ordinul I: metodele si aliajele lor - conductoare de ordinul II:electrolitii. ● Metalele au insusiri specifice care le deosebesc de celelalte 23 de elemente nemetale. Cu exceptia cateorva metale pretioase care se
40

gasesc in scoarta pamantului in stare nativa, restul metalelor se gasesc sub forma de combinatii chimice (oxizi, sulfuri, sulfati, carbonate, silicate, etc.) numite minerale. Mineralele se gasesc in roci impreuna cu care formeaza minereurile. Metalele se extrag din minereuri prin diferite metode. ●Aliajele metalice sunt substante obtinute din contopirea intima a doua sau mai multor elemente chimice dintre care cel putin unul aflat in proportia cea mai mare in aliaj si numit component de baza este un metal. Aliajele se obtin prin topirea elementelor componente.

PROPRIETATILE METALELOR SI ALIAJELOR

41

1. OPTICE 1.1. Culoarea 1.2. Opacitatea 1.3. Luciu metalic 2. FIZICE 2.1. Densitatea 2.2. Fuzibilitatea 2.3. Dilatarea termica 2.4. Conductibilitate termica 2.5. Conductibilitate electrica 2.6. Supraconductibilitate 2.7. Volume si raze atomice 2.8. Raze ionice 2.9. Emisie fotoelectrica 3. MECANICA 3.1. Elasticitate 3.2. Plasticitate 3.3. Duritate 3.4. Rezilienta 3.5. Rezistenta mecanica 3.6. Rezistenta la oboseala 3.7. Tenacitate 4. TEHNOLOGICE 4.1. Capacitate de turnare 4.2. Forjabilitate 4.3. Maleabilitate 4.4. Ductilitate 4.5. Sudabilitate 4.6. Prelucrabilitate 5. CHIMICE 5.1. Starea de oxidare 5.2. Potentialul de oxidare(sau de electrod) METALE SI ALIAJE FOLOSITE IN ELECTROTEHNICA
42

Aliajele aluminiului 4. bronzuri .2.speciale : .1. Metale cu joasa temperatura de topire 9. argint (Ag) 5.3.3. +Be. niobiu (Nb) 9. silumin: Al+Si 4.A. Cu+Zn 3.4.Cu+Al.1. zinc (Zn) Metalele folosite pentru obtinerea termistoarelor cu coeficient de temperatura pozitiv sunt pe baza de titan de bariu (BaTiO3) sau 43 . wolfram (W) 8. Metale pretioase 5.obisnuite (Cu+Zn) . plumb (Pb) 9. aldrei: Al+Mg+Si+Fe 4. Metale cu inalta temperatura de topire 8. Fierul (Fe) 7. aluminiu mangan: Al+Mn 5.2.2. aur (Au) 5. +Cd. Si. tantal (Ta) 8.1. platina (Pt) 6.speciale Cu+Zn+Mn.4. P.1.2. Al. staniu (St) 9. +Cr . Aliajele cuprului 2. Nichelul (Ni) 8.3. DE INALTA CONDUCTIVITATE ELECTRICA 1.Cu+Ag. Cu+Mn. Cuprul (Cu) 2.1. 2. Fe. duraluminiu: Al+Cu+Mn+Mg 4.obisnuite (Cu+Sn) . Ni. Aluminiu (Al) 4.alame . Pb. Si. molibden (Mo) 8.3.2.

pentru compensarea variatiei cu temperatura a altor elemente si ca traductor de temperatura. B. cilindri.solutie solida de titan de bariu si titan de strontiu. Termistoarele cu coeficient de temperatura pozitiv sunt utilizate ca traductoare de temperatura. C sunt constante de material. urmata de tratament termic. metalizarea discului prin depunerea peliculei de argint pentru a permite lipirea terminalelor. Marcarea valorii rezistentei nominale se face in clar sau in codul culorilor specificat in catalog (prin benzi colorate sau prin colorarea stratului de protectie). Legile de variatie ale rezistentei cu temperatura sunt exponentiale. sau pentavalenti se obtin materiale semiconductoare de tip n. termistoarele se pot obtine sub forma de plachete. stabilizatoare si limitatoare de curent in aplicatii ce realizeaza protectia la scurt circuit sau supratensiune. Principalele faze tehnologice de obtinere a termistoarelor sunt: 1. iar T este temperature in 0 K. prin sudura se lipesc terminalele: urmeaza protejarea termistoarelor astfel obtinute cu lac si marcarea. PROPRIETATILE ELECTRICE ALE MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE 44 B . discuri. Termistoarele cu coeficient de temperatura negativ sunt utilizate ca elemente neliniare pentru stabilirea tensiunii sau curentului. impurificate cu ioni tri-. obtinerea discului termistorului prin presarea materialului ( sub forma de pulbere amestecata cu liant). Materialele astfel obtinute sunt amestecate cu un liant si li se aplica o tehnologie asemanatoare materialelor ceramice. astfel: B . filament (protejate in tuburi de sticla). 2.pentru termistoarele tip NTC exista relatia: RT = A ⋅ e T pentru termistoarele tip PTC exista relatia: RT = A + C ⋅ e T unde A. tetra-. 3.

continue Curentul total (curentul de scurgere I) care se stabileste are doua componente: 45 .a2-armaturi d . In timpul functionarii dielectricul permite trecerea unui curent electric. a) Rezistivitatea de volum si rezistivitatea de suprafata si respectiv rezistenta de volum si rezistenta de suprafata sunt proprietati ale materialului legate de fenomenul de inductie electrica.dielectric b) b) schema echivanenta a dielectricului supus tens. a) curentul de scurgere in cazul unui dielectric solid supus unei tensiuni continue: a1. Acest curent de scurgere este extrem de mic in comparatie cu curentii care trec prin elementele conductoare ale instalatiei electrice.prin masa (volumul) dielectricului . Curentul de conductie are doua cai de trecere prin dielectric: .pe suprafata dielectricului a) Fig.Proprietatile electrice sunt determinate de cele doua fenomene care apar in dielectrici: de conductie si de polarizare.

deoarece cele doua rezistente Rv si Rs sunt legate in paralel. Adica: curentul Iv. I iz in care Riz = Rv ⋅ R s Rv + R s .a2 – armature b) de suprafata d .dielectric 46 . II. Figura Schema de principiu pentru determinarea rezistivitatii dielectricilor solizi a) de volum a1. care trece intre cele doua armature prin volumul dielectricului curentul Is.I. care trece de la o armature la cealalta pe suprafata dielectricului I = IV + I S Trecand prin cele doua cai curentul intampina o rezistenta de volum R si o rezistenta de suprafata Rs. Rezistenta unitatii de volum este rezistenta specifica de volum si se numeste rezistivitate de volum. Rezistenta totala a dielectricului Riz se determina astfel: U R = .

de unde ρ s = Rs ⋅ b l in care: l = lungimea electrozilor-cutit l = distanta dintre electrozi. Rezistenta de volum este: Rv = ρ v ⋅ h S . Rezistivitatea de suprafata ρs este definite ca rezistenta electrica masurata in curent continuu a unei suprafete de dielectric d delimitate de doi electrozi in forma de cutit (vezi figura de mai sus a1 si a2).Rezistivitatea de volum ρv este definita ca rezistenta eletrica masurata in curent continuu cu un cub din dielectric cu latura egala cu unitatea. Fig. Aplicand condensatorului din figura o tensiune continua U. c) Constanta dielectrica sau permitivitatea dielectrica este o proprietate a materialului legata de fenomenul de polarizare electrica. de unde ρ v = Rv ⋅ S h . Rezistenta de suprafata este: Rs = ρ s ⋅ l b . ρv si = [ Ω⋅ cm ] in care: h = inaltimea cubului S = aria unei fete a cubului Rezistenta unitatii de suprafata este rezistenta specifica de suprafata si se numeste rezistivitate de suprafata.armaturile condensatorului se incarca cu sarcini egale si 47 .

Prin urmare se poate scrie expresia capacitatii sub forma: C =ε ⋅ S d .semnul sarcinilor pe armaturi se inverseaza in permanenta. 4 4π ⋅ 10 9 εr = si unitatea de C C0 εr = permitivitatea relativa a dielectricului. . c)Rigiditatea dielectricului este o proprietate a materialului legata de fenomenul de strapungere (pierderea proprietatii de izolant) sub influenta campului electric. iar campul electric corespunzator acestei tensiuni se numeste camp de strapungere sau rigiditate dielectrica. cu valoarea masura farad pe metru (F/m). iar daca condensatorului I se aplica o tensiune alternative.de semn contrar +Q si –Q. Tensiunea la care are loc strapungerea se numeste tensiune de strapungere Ustr. in care: C = capacitatea condensatorului cu dielectricul considerat Co = capacitatea condensatorului cu dielectricul vid. Q = C ⋅U in care: C = factor de proportionalitate si poarta numele de capacitate electrica a condensatorului U = tensiunea aplicata condensatorului Marimea care caracterizeaza fiecare dielectric se numeste constanta dielectrica absoluta sau permitivitate absoluta si se noteaza cu epsilon (ε). definit de relatia: 48 . unde ε = ε0 ⋅εr in care: ε0 = permitivitatea vidului.

Dielectricii gazosi si lichizi isi refac proprietatile izolante dupa strapungere indata ce campul electricdispare. cat si de fenomenul de polarizare. Complementul unghiului de defazaj se noteaza cu δ si se numeste unghi de pierderi. ar fi defazat inaintea tensiunii cu un unghi π ϕ= . deci P =o la dielectricul ideal. Daca dielectricii condensatorului ar fi ideali (nestrabatut de curent). fenomen care determina pierderi electrice in dielectrici. δ= π −ϕ 2 49 . c)Tangenta unghiului de pierderi este o proprietate a materialului legata atat de fenomenul de conductie. curentul care se stabileste in circuit intre cele doua armaturi. Rigiditatea dielectrica se masoara in KV/cm sau KV/mm. dar pentru dielectricul real curentul I este π defazat fata de tensiune cu un unghi ϕ =< 2 . prin sursa. unde: d = grosimea dielectricului.E str = U str d . in timp ce dielectricii solozi se distrug prin strapungere. Pierderile in dielectric reprezinta putere: 2 P = U ⋅ I ⋅ cos ϕ si cum ϕ= π 2 → cos ϕ = o .

Influenteaza tangenta unghiului de pierderi (care creste odata cu cresterea umiditatii din material)si rezistivitatea de volum ρv (care scade cu cresterea umiditatii).Unghiul de pierderi in dielectric: a) defazajul dintre tensiune si curent in cazul dielectricului ideal b) defazajul dintre tensiune si curent in cazul dielectricului real PROPRIETATILE FIZICO-CHIMICE ALE MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE Higroscopicitatea este proprietatea dielectricului de a absorbi umiditatea din mediul ambient si depinde de compozitia chimica si structurala. se exprima in kg/dm3 Parazitatea este raportul dintre Vp – volumul parilor si Vt – volumul total al unei mostre de material: P( % ) = Vp Vt ⋅ 100 A) B) C) 50 . masa Densitatea d = volum . precum si de parazitatea materialului.

A. Se masoara in wait pe metro si grad de temperatura. saruri solubile. In functie de temperatura maxima admisibila de utilizare materialele termoizolante se incadreaza in urmatoarele sapte clase de izolatie: Y. etc. 180o si peste 180o C. 155o. Stabilitatea la temperaturi scazute este proprietatea materialelor electroizolante de a-si mentine principalele caracteristici electrice si mecanice in conditiile temperaturilor scazute (-60o ÷ -70o C).D) E) F) G) H) I) Conductibilitatea termica reprezinta proprietatea materialului de a conduce caldura si se apreciaza prin conductivitatea termica numeric egala cu caldura care trece in unitatea de timp prin unitatea de suprafata considerate. E. apa. F. baze. Stabilitatea termica este proprietatea materialelor electroizolante de a rezista timp indelungat la o anumita temperatura admisibila. 51 . Stabilitatea chimica reprezinta rezistenta materialelor fata de acizi. H si C carora le corespund urmatoarele temperaturi maxime admisibile de utilizare: 90o. Solubilitatea este proprietatea materialelor electroizolante de a se putea dizolva intr-o substanta lichida numit solvent. Punctul de aprindere si punctual de inflamabilitate reprezinta temperatura cea mai joasa la care un material emite o cantitate suficienta de vapori care poate da cu aerul inconjurator un amestec combustibil ce se poate aprinde cu ajutorul unei flacari – caz in care se determina punctul de inflamabilitate sau se poate aprinde singur – caz in care se determina punctul de aprindere. 120o. pentru diferenta de temperatura de un grad. cu conditia sa-si pastreze caracteristicile de baza garantate. gaze. 130o. B. 105o.

Amestecul hidrogenului in anumite proportii cu aerul este exploziv. AZOTUL are aproximativ aceleasi caracteristici ca si aerul fara insa sa favorizeze oxidare a uleiurilor si a materialelor electroizolante. micsorandu-se astfel sansele de formare a arcului electric dintre doi electrozi sau ajutand la stingerea sa (hexaflorura de sulf – SF – Frigen 12 pentru Germania sau Genetron 12 – pentru SUA – folosit ca izolant sau agent de racire la frigidere electrice). Din cauza densitatii sale reduse (14. se 52 . datorita tendintei lor de a absorbi electronii liberi cu care vin in contact. HIDROGENUL – este cel mai usor gaz. Majoritatea dielectricilor lichizi sunt inflamabili. o actiune coroziva asupra unor metale. Este lipsit de toxicitate dar exercita in timp. la transformatoare cu ulei – perne de azot – pentru evitarea oxidarii si sub presiune este folosit la ungerea unor cabluri de inalta tensiune. o actiune de degardare asupra unor materiale electroizolante si de oxidare a uleiurilor. Ele prezinta avantajul ca ocupa toate spatiile libere si dupa strapungere se regenereaza instantaneu. iar in unele dintre acestea si la presiuni ridicate sau foarte scazute. Sunt mai grele si mai vampe decat gazele. Se utilizeaza ca mediu de racire in special la masinile electrice cu turatie mare. dar transmit mai bine caldura.MATERIALE ELECTROIZOLANTE GAZOASE AERUL – la presiune normala este present in toate dispozitivele si instalatiilor electrotehnice.4 ori mai mica decat cea a aerului) frecarile in masinile electrice rotative sunt de doua ori mai mici la utilizarea sa ca mediu de racire in locul aerului. MATERIALE ELECTROIZOLANTE LICHIDE Sunt materialele care in timpul exploatarii se gasesc in stare lichida. GAZELE ELECTRONEGATIVE – se numesc astfel. Se utilizeaza ca dielectric in condensatoare de inalta tensiune.

punct de inflamabilitate. .uleiuri vegetale (de in ) . termoplaste sau termorigide. ORGANICE Cea mai mare parte dintre aceste materiale sunt materiale organice.ulei de transformator .permitivitatea relativa.fluourate . Rasina termoplasta la caldura se inmoaie si se topeste reversibil (poate fi retopita). .ulei de condensator .rezistivitatea. 1) Rasini – sunt substante macromoleculare (contin peste 1000 de atomi in molecula) naturale sau sintetice. Ca dielectrici lichizi se utilizeaza: . Proprietatile esentiale ale uleiului variaza cu compozitia lui si sunt: .temperatura maxima admisibila de exploatare. MATERIALE ELECTROIZOLANTE SOLIDE. rasina termorigida (sau termoactiva) nu se inmoaie la caldura. . adica se carbonizeaza. . .siliconice Toate uleiurile sintetice sunt mai scumpe decat uleiurile naturale. .vascozitate mica. insa se transforma ireversibil. 53 .uleiurile minerale: .clorurate .ulei de cablu .uleiuri sintetice: .tangenta unghiului de pierderi.oxideaza in timp.rigiditatea dielectrica. dau amestecuri gazoase inflamabile sau toxice si ataca intr-o oarecare masura materialele conductoare si electroizolante solide cu care vin in contact. adica compusi ai carbonului.

1.2. Materialul plastic presat este alcatuit din: .aminoplastele . 1. Rasini sintetice de polimerizare:.1. capolurile (chihlimbarul). sunt obtinute prin gruparea moleculelor mici (monomerul sub efectul presiunii si al temperaturii si in prezenta unor catalizatori prin urmatoarele reactii: polimerizare.2.polisterii 1.epoxidice . hartie. praf de mica. sunt produsul fiziologic al unor vietati. uneori si termice superioare rasinilor. Materialul plastic poate sa mai contina plastifianti. Exemple de rasini naturale: selacul. dar si ii inrautatesc proprietatile electrice.Rasini naturale. 2) 54 .2. policondensare si poliaditie). azbest).politetrafluoretilena 1.poliuretonice Materiale plastice presate – au caracteristici mecanice. colofoniu.1. coloranti si alte substante care ii maresc plasticitatea si ii micsoreaza fragilitatea si care ii dau culoare. fire textile) si anorganica (cuart. Rasini sintetice.umplutura organica (rumegus de lemn.fenoplastele (rasini bachelitice) .3.polistirenul . 1. Rasini sintetice de polimerizare:.polietilena .policlorura de vinil .2. In functie de rasina utilizata ca liant se deosebesc materiale plastice termoplaste si termorigide. Rasini sintetice de polimerizare:.2. al unor arbori rasinosi sau obtinute din arbori rasinosi aflati in pamant in descompunere.liant (rasina pura) . in schimb au proprietati electrice mai slabe decat acestea.poliamidele .

ceea ce le confera acestora rezistenta mare la incovoiere si intindere.034 mm. tesaturi din fire de sticla sau din fire de azbest. in canepa etc. Stratificatele in placi se obtin suprapunandu-se hartile. fire de sticla cu lungimi de cca 45 mm. densitate mica.1. In timpul presarii rasina. care se introduce apoi in prese incalzite. patrunde in porii materialului suport. rezistenta mare la sfasiere. topindu-se. tesaturile sau furnirul.Recent sau realizat materiale plastice armate cu fire de sticla. Este foarte poroasa. deci si foarte higroscopica aceasta fiind si cauza pentru care toate produsele pe baza de celuloza sunt utilizate in electrotehnica numai impregnate cu lacuri (aceste produse nu pot suporta temperaturi ridicate). rigiditate dielectrica mare. inca fluida. tangenta unghiului de pierderi mica. epoxidice. siliconice. Hartiile cele mai utizate sunt urmatoarele: . Stratificatele se fabrica sub forma de placi.pentru condensatoare grosime 0. 3) Materiale plastice stratificate Stratificatele se realizeaza din straturi suprapuse (din hartii de impregnare. melaminice. Celuloza se utilizeaza in industria electrotehnica la fabricarea hartiilor. 4. stabilitate chimica si termica si bune proprietati electrice. Ca rasini se folosesc cele bachelitice.08 si 0. cartoanelor si tesaturilor.12 mm.pentru cabluri electrice grosime 0.06 – 0. carbomidice. permitivitate 45. . impregnate cu lac pe baza de rasini termorigide. iar apoi prin policondensare (sau poliaditie) se intareste. densitate mica. tuburi sau cilindri din care se realizeaza diverse piese. 4) Materiale pe baza de celuloza Celuloza este substanta macromoleculara naturala. bumbac. furnir de lemn) fixate intre ele printr-o rasina termorigida. care se obtin introducandu-se in masa lor. 55 . obtinandu-se placile termorigide. rigiditate dielectrica mare. cu greutate moleculara intre 1000 si 2000 g ce se obtine din lemnul de conifere. tesaturi din fire de bumbac sau din fire sintetice.

Este utilizat in constructia masinilor electrice.pentru produsele de mica cu grosimi intre 0.suporturi pentru miezul transformatoarelor in ulei.12 mm respective 0. . Cartorul electrotehnic sau presparul este format din numeroase straturi de hartie fina. 4. Fire si tesaturi textile naturale . 56 . sunt materialele lichide in timpul utilizarii lor si se solidifica dupa aplicare.2. 4. desi nu poate fi considerat ca un material electroizolant propriuzis isi gaseste utilizarea in electrotehnica la fabricarea unor piese: ..de telefonie – pentru izolarea cablurilor telefonice si a conductoarelor de bobinaj (grosime 0. . a miezurilor magnetice.parghii de intrerupatoare si separatoare.tesaturi textile impregnate cu lacuri bituminoase (tesaturi negre) Firele sintetice sunt superioare firelor naturale din punctu de vedere al rezistentei mecanice si al proprietatilor electroizolante.de talc – pentru izolarea acestora. . .0025 si 0.umplutura la materialele plastice presate (sub forma de rumegus). . fiind complet nehigroscopice.25 si 7 mm.6 kg/dm3.fire de bumbac sau matase (izolarea conductoarelor) . presate in stare umeda. Impregnarea lemnului cu ulei de transformator.03 mm. densitate redusa 0.pene pentru crestaturile masinilor electrice. rezultand grosimi intre 0. cu rezistenta de rupere la tractiune. cu parafina. .stalpi pentru liniile electrice si de telecomunicatii.tesaturi textile impregnate cu lacuri uleiose (tesaturi galbene) .4. .07 mm. Lemnul.pentru impregnare si rulare grosimi 0. transformatoarelor si condensatoarelor.05 mm si rezistenta mare la rasucire).05 – 0.hartia acetilata obtinuta cu tratarea cu acid acetic a fibrelor de celuloza in prezenta unui catalizator. 4. formand o pelicula electroizolanta.5 – 0. lacuri are ca rezultat cresterea rigiditatii dielectrice de la 20 la 70 KW/cm. 5) Lacuri electroizolante.3. .

Bitumurile naturale. iar masa izolanta se obtine prin racirea compundurilor topite (nu formeaza pelicule). .lacuri de lipire .lacuri de emailare. plastifianti. Bitumurile si asfalturile au culoarea neagra sau brun-inchisa. etc. 7) 57 . in uleiuri si mai greu in benzina. Astfel se deosebesc: .compunduri de umplere. dar se dizolva in hidrocarburi aromatice.solventul (alcool. numite si asfalturi sunt provenite din zacaminte care se gasesc in apropierea celor de titei din care sau format. sunt amestecuri de rasini.baza lacului (rasina naturala sau sintetica. toluene.compunduri de impregnare . bitumuri. in cantitati mici. etc. iar la temperature obisnuita sunt fragile si au higroscapacitate redusa. sunt termoplastice. 6) Compunduri(mase electroizolante). uleiuri fara sa contina solventi.lacuri de acoperire .Componentele principale ale unui lac electroizolant sunt: . se sulf si oxigen. In functie de domeniul de utilizare se deosebesc: . Pentru a fi utilizate ele se incalzesc si se inmoaie. Bitumuri sunt amestecurile de hidrocarburi cu continut.) Lacurile electroizolante mai pot contine materiale auxiliare ca: pigmenti. benzene. ulei … sau amestecuri din aceste materiale) care va forma pelicula. Prin adaos de sulf ambele devin termorigide. Bitumurile artificiale – numite simplu bitumuri – se obtin din distilarea produselor petroliere. catalizatori. Sunt utilizate la fabricarea lacurilor de impregnare.lacuri de impregnare . ceruri. cloroform. bitum. a compundurilor de impregnare si acoperire. glicerina. Nu sunt solubile in apa si nici in alcool.

dar prezinta si unele dezavantaje fata de materialele electroizolante solide. nu este atacata de baze si acizi cu exceptia acidului fluorhidric In functie de domeniul de utilizare se deosebesc: . .nu se oxideaza .sunt fragile si au o rezistenta redusa la intindere .stabilitate termica ridicata (peste 200 C) .au cost mai ridicat. STICLA – rezulta din topirea amestecului de cuart (bioxid de siliciu) cu diversi oxizi metalici si racire brusca a amestecului topit. obtinandu-se diferite sticle cu proprietati in functie de oxidul metallic folosit.sticla de umplutura. urmatoarele avantaje: o . fata de materialele electroizolante solide. organice. Ele prezinta.sticla pentru izolare .se prelucreaza mai greu .au o buna stabilitate chimica.sticla pentru lampi electrice si tuburi electronice. . ardezia.MATERIALE ELECTROIZOLANTE SOLIDE.nu se carbonizeaza si nu se corodeaza sub efectul arcului electric . transparent. anorganice folosite in electrotehnica sunt: sticla. organice: . ANORGANICE Materialele electroizolante solide. casant. 58 . .nu pot fi obtinute in grosimi mici si in fire subtiri . .proprietati electrice slabe . nehigroscopic. azbestul.sticla pentru condensare.sticla pentru emailare. ceramica. marmura.sticla pentru fibre. Este un material termoplast. mica.

6 … 2. Azbestul este foarte higroscopic.micabanda. . . MICA – este material electroizolant natural. are pierderi dielectrice mari si pentru a putea fi folosit ca material termoizolant se impregneaza.micalexul. .micanitele: de formare.hartia de sticla. Mica sintetica este un amestec de oxizi de aluminiu.micafoliu. de garnitura. flexibile. de siliciu. Firele de azbest sunt flexibile.2 [kg/dm3] 6. au lungimi pana la 25 mm si sunt mult mai subtiri decat cele de bumbac si lana (pot avea pana la 1/1000 din diametrul firului de par).0 … 6. pe care o poate inlocui. . CARACTERISTICI densitate = d[kg/dm3] permitivitate relativa = εr rigiditate dielectrica = Estr [kv/cm] rezistivitate de volum = ρv [Ω.hartia de mica.10-4 500oC FLOGOPIT 2..7 … 3.0 2000 … 2500 1015 … 1014 3.0 2000 13 10 … 1015 15. 59 . AZBESTUL – este material natural. avand coeficientul de dilatare liniar apropiat de cel al materialelor utilizate (ca valoare a coeficientului). .8 5.10-4 800oC Produse pe baza de mica: . de colector.0 … 7. .cm] tangenta unghiului de pierderi [tg δ] temperature maxima de lucru = Qmax MUSCOVIT 2. de fluorura de potasiu si siliciu.fibre de sticla pentru comunicatii. In electrotehnica sunt utilizate doua varietati de mica: muscovite si flogopit. Se utilizeaza si ca izolant termic avand temperatura maxima de 315oC de folosire.termomicanita. are proprietati asemanatoare cu mica naturala. serpentinul fiind cel mai raspandit minereu de azbest.

stealita . Pentru obtinerea pieselor din ceramica. iar din pasta. vechile cablaje “ spatiale”.CERAMICA ELECTROTEHNICA – se obtine din amestecuri de silicate si oxizi. elementele componente se amesteca cu apa formand o pasta.ceramica de oxid de aluminiu . Element sau componenta imprimata este un rezistor. aparate si echipamente electronice. prin diverse procedee de modelare se obtin piese. realizata pe un suport izolant sub forma unor acoperiri metalice sau de alte materiale. 60 . Folosite pentru prima data in 1945 (in aparatura militara) cablajele imprimate au inlocuit treptat si pretutindeni. filare (conventionale). care se usuca si se ard in cuptoare tunel la anumite temperaturi. condensator.ceramica cu compusi de titan CABLAJE IMPRIMATE NOTIUNI GENERALE Utilizarea cablajelor (circuitelor) imprimate constituie actualmente solutia constructiva cea mai perfoemanta si mai raspandita de interconectare a componentelor in circuite electrice / electronice din montaje.portelanul electrotehnic . Ceramicele electrotehnice sunt: . etc. Conductor imprimat este o portiune a acoperirii conductoare depusa pe un suport izolant. introducand modificari importante in constructia si tehnologia echipamentelor electronice atat profesionale cat si de larg consum.ultraportelanul . bobina.

. . rapida si precisa a acestora. .productivitate mare. . termice si mecanice.realizeaza o mare densitate de montare a componentelor. permitand reducerea volumului si a greutatii (deci miniaturizarea) aparatelor electronice. .fac posibila unificarea si standardizarea constructiva a subansamblelor (blocurilor.asigura o rezistenta superioara echipamentelor electronice (din care fac parte) la solicitari mecanice. . Avantajele utilizarii circuitelor imprimate sunt: .Cablaj imprimat este un cablaj prefabricat in care legaturile conductoare intre componentele discrete sunt realizate sub forma de benzi sau suprafete conductoare depuse pe un suport izolant. permitand interconectarea simpla.asigura pozitionarea precisa si fixa a componentelor electronice. . modulelor) functionale din structura aparatelor sau echipamentelor electronice. Dezavantajele utilizarii circuitelor imprimate sunt: .majoritatea tipurilor de cablaje imprimate sunt sensibile la soc termic – ceea ce impune unele precautii la lipirea/dezlipirea terminalelor componentelor.orice modificari ulterioare ale circuitelor sunt relative dificil de efectuat. deoarece se reduce cantitatea de lucru pentru asamblare. 61 . iar circuitele care prelucreaza semnale de RF de putere cer consideratii speciale in proiectoare. creand conditii pentru mecanizare si automatizare.dispunerea bidimensionala a cablajelor imprimate limiteaza folosirea eficienta a contactelor multipin.legaturile de IF sunt greu de … .

densitate. Este considerat materialul standard pentru solicitari normale in cele mai diverse aplicatii.material de impregnare: rasini epoxidice. rezistenta termica mare. a) suport izolant al circuitelor imprimate este realizat din materiale avand proprietati fizico-chimice. pot fi folosite la temperature mari. sticla. rezistenta mecanica si la socuri.material de umplutura: hartie.conditii electrice = rigiditate dielectrica si permitivitate corespunzatoare conditiilor climatice de utilizare.caracteristici: sunt ieftine.material de impregnare: rasina sintetica fenol sau crezolformalalchida. . dimensiuni prescrise in tolerante date . mecanice si termice adecvate si anume: .conditii termice = coeficient de dilatare mic.conditii geometrice = plancitate. . Ca materiale suport pentru cablaje si circuite imprimate se folosesc stratificate organice si suporturi anorganice. rezistenta de izolatie.conditii fizico-chimice = omogenitate. au rezistenta mecanica si chimica buna. .STRUCTURA SI CLASIFICAREA CABLAJELOR IMPRIMATE Un cablaj imprimat este un sistem de conductoare plate (imprimate) amplasate in unul. conductibilitate termica mare. capacitate de absortie a apei. nilon. 2) stratificate epoxidice: . etc. . doua sau mai multe plane paralele si fixate cu adezivi pe suprafata unui electroizolant (dielectric) care asigura si sustinerea mecanica a componentelor. tesaturi de bumbac. Din cadrul acestei categorii materialul cel mai folosit este PERTINAXUL (temperatura maxima de lucru 105oC) rezultat pe baza de textura de hartie imprimata cu rasini fenolice. azbest. 1) stratificate fenolice: . 62 . electrice.

274oC) si 63 . rezistenta buna la izolatie. .material de impregnare: rasini melamino-gliptolice. rezistenta buna la caldura si umiditate (coeficient mic de dilatare).caracteristici: rezistivitate ridicata. 3) stratificate melaminice: . Cablajele imprimate cu suport stratificat epoxidic se utilizeaza in aparatura electronica din mediul marin si in scopuri militare datorita proprietatilor deosebite.material de umplutura: azbest. tesaturi de bumbac. azbest.material de impregnare: rasini siliconice.material de umplutura: hartie. prezinta o buna adeziune la metal si nu are nevoie de adezivi. tesaturi de bumbac.material de umplutura: azbest. coeficient de dilatare foarte mic.material de impregnare: rasini fluorocarbonice. lipirea foliei de cupru se face fara adezivi. . Din cadrul acestei categorii cel mai folosit este STECLOTEXTOLITUL (temperatura maxima de lucru 150oC) pe baza de textura din fibra de sticla impregnate cu rasini epoxidice. sticla. sticla. din cauza constantei dielectrice mici.caracteristici: absortie de apa nula. pierderi mici. pierderi mici. TEFLON (max. compresiune si flexiune).. nilon. 5) stratificate cu teflon: . Se folosesc in deosebi la aparatura electronica de masurare si control si la construirea comutatoarelor. Circuitele imprimate flexibile utilizeaza drept suport materiale termoplate ca: ACLAR (max. Se utilizeaza numai la frecvente inalte si in circuite cu densitate mare de componente. azbest. nilon. sticla.caracteristici: buna planeitate.material de umplutura: hartie. . Suportul pe baza de teflon are aplicatii limitate deoarece este scump. . Materialul de baza este ceramica. sticla: . . nylon. rezistivitate mare. 200oC). 4) stratificate siliconice: . hartie. .caracteristici: rezistenta mecanica foarte buna (la soc. tractiune.

fie de la pulbere de argint. In general. 400oC). Dintre suporturile anorganice. in deosebi aluminiul. cel mai frecvent utilizat material este cuprul electrololitic de inalta puritate (99. rezistenta mare la coroziune.metalele. Alte materiale folosite sunt: BERILIU (max. Procedeul de obtinere a foliei de cupru prin depunere electrolitica: 1 – tambur 2 – folie de cupru 3 – catod 4 . buna sudabilitate. la care izolatia electrica se obtine prin formarea unui strat de oxid la suprafata. pe care se fac depuneri de argint plecand fie de la solutii coloidale. 1600oC). Fig. .anod 64 .KAPTON (max.5%). Folia de cupru se obtine prin depunerea cuprului pe un tambur de plumb care se roteste cu o viteza constanta si mica in baia electrolitica (vezi figura). 1500oC) si ALUMINA (max. b) Metalul de placare Traseele conductoare (cablajul imprimat propriu-zis) se realizeaza din matriale avand proprietati adecvate: rezistivitate electrica redusa. cele mai utilizate ca suport de cablaje in circuite imprimate sunt: . .materialele ceramice.sticla.

policloropen modificat cu rasini fenol furfurolic pentru suporturi tip PERTIMAX. argintul sau nichelul in scopul facilitarii lipirii terminalelor componentelor – pe busole conductoare. poliviril butinol. Argintul micsoreaza. deoarece acestea au o rezistenta termica redusa. Nu permit obtinerea unor densitati mari de montaj. rezistenta durica dar are tendinta de migrare in materialul dielectric in functie de temperatura. Au cel mai simplu process tehnologic de fabricatie si cele mai reduse costuri de productie. stratificate epoxidice si stratificate teflonice – de tip STECLOTEXTOLIT nu au nevoie de adezivi pentru lipirea foliei metalice.. Procesul de realizare este mai complex. de exemplu. c) Adezivii Folositi la placarea stratificatelor (fixarea foliei de cupru pe suportul electroizolant) sunt de regula rasini epoxidice plastifiante.simplu strat” sau monostrat – sunt cele mai vechi si mai frecvent utilizate cablaje. motiv pentru care ponderea lor pe ansamblul productive de cablaje imprimate este in scadere.placat”. dar si pentru asigurarea unor contacte electrice fiabile folia se acopera uneori cu o pelicula de cositor (ce contine Sn 55-75%) de aur sau de argint. CLASIFICAREA CABLAJELOR IMPRIMATE CU O FATA ..dublu strat” actualmente cele mai utilizate in constructia aparatelor si echipamentelor electronice profesionale intrucat asigura o densitate mare de montaj la un prêt de cost relative scazut. Dar procesul lor tehnologic de realizare este complex si costisitor deoarece metalizarea gaurilor este mult mai dificila. Nu se folosesc adezivi pe baza de rasini termoplastice. Lipirea componentelor pe astfel de cablaje este mai avantajoasa daca se efectueaza manual sin u automat. izocianati.. cauciuc … . implicand in unele cazuri si metalizarea gaurilor in care se implanteaza terminalele componentelor electronice.Folia de cupru se obtine si prin laminare. Materialele electroizolante.. dupa care I se asperizeaza suprafata pentru aderarea adezivului si se aplica pe suprafata suportului electroizolant cu care formeaza semifabricatul . CU DOUA FETE .formele de cablu (compuse din diferite tipuri de conductoare) care interconecteaza subansamble ale echipamentelor electronice. In unele aplicatii profesionale se pot utiliza si aurul. iar la temperatura de lipire a aliajului de lipire a componentelor. 65 . se exfoliaza metalul de pe cablaj. fiind destinate – in special aparaturii electronice de larg consum. MULTISTRATAT Sunt destinate exclusive echipamentelor electronice profesionale intrucat asigura o densitate de montaj si proprietati electrice superioare tuturor celorlalte tipuri – permitand interconectarea mai simpla a numeroase circuite integrate de tip LSI sau VLSI. atat cablajele imprimate rigide alaturate cat si . CU SUPORT FLEXIBIL -au tendinta de a inlocui – in ultimul timp. umiditate si tensiune.

Gruparea acestor metode se face in doua mari categorii. Aceste metode implica prelucrarea unui semifabricat placat cu cupru si obtinerea traseelor circuitului imprimat prin inlaturarea unor portiuni din folia electroconductoare aderenta la suprafata suportului electroizolant. Actualmente predomina metodele substractive. b) metode aditive (. prin segmentarea si eliminarea foliei).metode combinate” – la care se folosesc tehnologii specifice atat metodelor substractive cat si celor aditive.. 2 – metoda arderii in cuptor. principial opuse: a) metodele substractive (de corodare) 1 – metode fotografice 2 – metode derigrafice 3 – metode affset. Aproape in toate cazurile este necesara transpunerea configuratiei circuitului de realizat de pe un desen pe semifabricatul de prelucrat.de depunere”) impunand metalizarea unui semifabricat din material electroizolant neplacat. 1 – metoda electrochimica. precizie a reproducerii … de cablaj (finete sau rezolutie).. Aceasta operatie se realizeaza 66 . Exista si o a treia categorie de metode (mai rar utilizata) . productivitatea fabricatiei. Indepartarea acestor zone se poate face fie pe cale chimica (prin corodare) – avand in prezent cea mai mare pondere pe ansamblul cablajelor imprimate (fie pe cale mecanica. dar a aparut si o tendinta de extindere a metodelor de depunere – avand in vedere necesitatea reducerii consumului de cupru.METODE DE REALIZARE A CABLAJELOR IMPRIMATE Pentru realizarea cablajelor imprimate – cu mijloace industriale sau artizanale – se pot utilize peste 30 de metode (tehnologii) diferite – alegandu-se metoda care corespunde scopului principal urmarit: aderenta buna a foliei metalice la suportul izolant. 4 – metoda pulverizarii catodice si termice. 3 – metoda transferului.

. prin fotografierea configuratiei originale a cablajului imprimat. REALIZAREA FOTOORIGINALULUI Configuratia cablajului imprimat de realizat este transpusa pe folia de cupru a semifabricatului – printr-una din metodele de mai sus indicate – plecand de la un fotosablon (. Modalitatile de realizare a unui fotooriginal pentru cablaje imprimate sunt urmatoarele: REALIZAREA FOTOORIGINALUL UI AUTOMATIZAT COORDINATOGRAF CU COMANDA NUMERICA MANUAL PRIN APLICAREA DE BENZI ADEZIVE COORDINATOGRAF CU COMANDA MANUALA DESEN 67 . Prin fotooriginal se intelege acest suport informational al configuratiei cablajului imprimat de realizat. serigrafice sau offset. iar artizanal – prin desenare manuala sau vopsire cu sablon si pensula (sau pulverizator)..industrial – cu metode fotografice.film fotografic” sau .masca”) ce se obtine la randul lui.

. . Principalele aspecte ce trebuie avute in vedere sunt urmatoarele: . de temperatura mediului ambient si de grosimea foliei de cupru (0. PROIECTAREA CABLAJELOR IMPRIMATE Forma cablajului imprimat este dictata de forma echipamentului electronic in care urmeaza sa fie montat.pentru reducerea la minimum a posibilelor influente reciproce se amplaseaza cat mai distantat – grupate separate – traseele de semnal mic si cele de semnal mare. respectand anumite reguli. . Executarea desenului implica de fapt proiectarea cablajului imprimat – proces relativ complex. . 68 . forma dreptunghiulara este cea economica pentru fabricatie. avand. lungimea si latimea traseelor (fara ca acestea sa se intersecteze in acelasi plan). ce se realizeaza fie manual. de preferinta o latime mai mare. In proiectarea desenului de cablaj imprimat se urmareste configuratia schemei de principiu si se tine cont de parametrii electrici ai blocului functional care impune distanta minima intre trasee vecine.70 μm – standardizat).35 μm sau 0.gaurile pentru terminalele componentelor se plaseaza in nodurile unei retele (imaginare)..De regula. .5 mm. etc.proiectare asistata de calculator”). caile de joasa frecventa si cele de inalta frecventa.conductorul de masa se realizeaza distinct de celelalte conductoare imprimate. fie automatizat (. fotooriginalul este un desen la scara marita (2:1 … 4:1) al cablajului si realizat pe hartie speciala care asigura atat stabilitatea dimensionala cat si contrastul necesar fotografierii.distanta minima intre doua trasee conductoare invecinate este determinata de diferenta de potential dintre acestea.latimea traseelor conductoare depinde de intensitatea curentului prin ele. avand pasul de 2.

In afara fotooriginalului (desen de cablaj) documentatia tehnica necesara productiei in serie a unei placi de cablaj imprimat cuprinde: desenul de baza. In cazul unicatelor (inclusiv al cablajelor experimentale). unele tipuri de elemente adezive pot fi fixate direct pe folia de cupru – inainte de corodare – preluand rolul protector al fotorezistorului (de la metoda fotografica) sau al cernelii serigrafice (de la metoda serigrafica). carmine. In absenta unor astfel de elemente adezive si numai in cazul unicatelor. Punctul Toρo este luat ca 69 . Utilizarea elementelor adezive este foarte eficienta intrucat permite realizarea rapida si estetica a fotooriginalului. fie prin lipirea unor elemente adezive. In figura alaturata se da rezistivitatea cuprului in functie de temperatura. lac diluat. desenul de acoperire selectiva. utilizand lichide speciale ( de exemplu: tus. a) CURENTUL care circula prin traseele conductoare impun latimea acestora. Pe desenul fotooriginalului se prezinta traseele conductoare si toate gaurile (pentru componente si fixare) – fie prin trasare cu tus negru. desen de echipare. tincture de cositorit) rezistente la actiunile clorurii ferice din baia de corodare. se realizeaza mai intai o schita preliminara de montaj pe baza careia – dupa optimizarea si definitivarea tuturor pozitiilor si dimensiunilor – se executa FOTOORIGINALUL.a. Precautia majora care trebuie luata la asezarea traseelor conductoare pe suprafata utila repartizata circuitului este de a izola pe cat posibil traseele de semnal mic de cele de putere si c.Avand in vedere aceste considerente. special concepute. desenul cablajului imprimat poate fi realizat si direct pe folia de cupru (fara fotooriginal si fara fotosablon). desenul de pozitionare (sau de inscriptionare). desenul de pozitionare a gaurilor.

unde m este masa si c este caldura specifica. pleaca de la relatia P = m ⋅ c ⋅ θ . Variatia rezistivitatii cu temperatura este data de relatia: unde α este coeficientul de temperatura … al rezistivitatii intre doua temperaturi alese.5 Ωm pentru un conductor depus electrolitic. sin nu un coeficient de temperatura al rezistivitatii pentru o temperatura data: α = 1 ρ − ρ0 ⋅ ρ 0 T − T0 ρ = ρ 0 (1 + α ⋅ ∆T ) . relatie ce da o precizie suficient de buna pentru cazurile practice. Calculul de temperatura al rezistivitatii este: α= 1 dρ ⋅ ρ dT Calculul supraincalzirii (θ) conductorului de cupru la trecerea I prin el a unui current de densitate ρ = S . 70 .punct de referinta ρo=1. .78 Ωm la 20oC pentru un conductor obtinut prin corodarea pertinaxului placat si ρo=2.

acoperire de protectie) intre traseele cablajului. TENSIUNEA.000 m) 71 . Distanta intre conductoare (de la nivelul marii … 3. Spatiul dintre traseele conductoare este dependent de diferenta de potential ce exista intre doua puncte ale traseului si de protectia traseelor.Calculul termic al cablajelor imprimate tine seama ca evacuarea caldurii Q. suport izolant. datorita pierderilor in cupru. luand un coeficient de siguranta pentru neatingerea limitei de strapungere. se realizeaza prin convectie si radiatie la suprafata exterioara a traseului conductor de la (flux termic Q1 si rezistenta termica R1 de convectie si radiatie directa a peliculei metalice) si prin conductibilitate termica spre suportul izolant(fluxul termic Q2). Aceste date sunt considerate plecand de la calculul tensiunii de strapungere a dielectricului (aer. Distanta minima necesara intre doua trasee conductoare tinand seama de parametrii conditiilor climatice si dielectricul materialului izolant este data in functie de tensiunea intre traseele conductoare. b) Tensiunea intre conductoare cc. Spatial minim (mm) sau valoarea la varf ca [V] A.

Distanta intre conductoare (altitudine peste 3. respective dublu placat. c) 72 .254 31 – 50 0. este reprezentata in cele doua grafice 1 s respective 2.762 301 – 500 1. FRECVENTA impune restrictii numai cand lucreaza la valori foarte inalte si intervine capacitatea distributiva intre traseele conductoare. distanta intre trasee.65 151 – 300 1.175 171 – 250 6. Pentru proiectarea unui cablaj imprimat pentru un circuit cu functionare la inalta frecventa intervin urmatorii parametrii: dimensiunile traseelor (latimea conductorului. grosimea conductorului).524 101 – 170 3.381 51 – 150 0.0 – 150 0. Distanta intre conductoare (orice altitudine) 0 – 30 0.635 51 – 100 1.700 501 … 0.50 peste 500 0.000m) 0 – 50 0.508 151 – 300 0.0254 C. natura conductorului. Capacitatea de cuplaj distribuita pe unitatea de lungime intre doua trasee conductoare paralele si identice. pentru pertinax simplu placat.30 301 – 500 2.003 In anumite aplicatii distantele intre trasee pot fi crescute din cauza efectelor capacitatii de cuplare intre traseele paralele la inalta frecventa sau pentru a reduce riscul unei reactii parasite.524 501 … 0.350 251 – 500 12. natura si grosimea suportului izolant.005 B.

25. Capacitatea distribuita de cuplare intre traseele paralele conductoare pe suport izolant de pertinax: 1 – simplu placat 2 – dublu placat 3 – trasee conductoare neegale simplu placat 4 . capacitatea distribuita parazita se obtine inmultind datele din graficele prezentate mai sus cu 1.5 ori mai lat decat celalalt.trasee conductoare neegale dublu placat 73 .Cand traseele conductoare nu sunt egale si anume unul este de 2. Fig.

68 0.43 0.34 0.60 0.36 REZISTENTA DE PIERDERI.Capacitatea distribuita intre doua trasee conductoare paralele si identice pe un suport de 2 mm grosime este prezentata in urmatorul tabel: Latimea traseului Capacitatea [pF/cm] pentru o distanta intre trasee [mm] de cupru [mm] 1 2 3 4 2 4 6 d) 0. Intre valoarea rezistentei si lungimea traseului conductor este o relatie liniara data de: R = ρ⋅ l s Temperatura este de 20oC.38 0.30 0. REALIZAREA DESENULUI 74 .46 0. Pentru caile de semnal mic sau pentru traseele conductoare de intrare in circuite cu mica impedanta de intrare.57 0. In figura alaturata se da variatia rezistentei conductorului de cupru in functie de dimensiunile lui.73 0.52 0. rezistenta pe care o ofera traseul conductor semnalului intre elementele conectate are o mare importanta pentru inrautatirea acestuia (pierderi de semnal … si zgomot introdus de zgomotul termic al rezistentei echivalente).62 0.

DEPUNERE GALVANICA Cablajele imprimate se realizeaza prin depunerea electrolitica a cuprului pe suport izolant urmand desenul de cablaj.ETAPE ALE UNUI PROCES DE REALIZARE A CABLAJELOR IMPRIMATE REALIZAREA FOTOSABLONULUI TRANSPUNEREA IMAGINII CABLAJULUI PE SUPORTUL PLACAT PRELUCRARI MECANICE METODE ADITIVE DE REALIZARE A CABLAJELOR IMPRIMATE Se pleaca de la suportul izolant neacoperit cu metal si se urmareste realizarea cablajului imprimat prin depunerea realizarilor corespunzatoare desenului de cablaj. A. Depunerea electrolitica a cuprului pe stratul izolant: 75 .

4 – cupru. 76 .pe o placa de otel se realizeaza desenul negativ de cablaj (se acopera cu cerneala neconductiva portiunile care in circuitul final de cablaj trebuie sa ramana izolant). 3) se pulverizeaza cu pistol (sprituire) metalul de acoperit. 5 – traseele conductoare ale cablajului. 3) pulverizarea fina cu praf de argint. 2) acoperirea cu adeziv a suportului ce urmeaza a fi placat. 5) introducerea in baia de galvanizare: se depune cupru de grosimea dorita. CABLAJE TRANSFER IMPRIMATE REALIZATE PRIN Procesul tehnologic consta in: . 6) spalarea cu solvent a pulberii de argint. a adezivului si a cernelii de pe portiunile necuprate. 2 – adeziv. B. 3 – pulbere de argint. C. 2) se acopera portile ce urmeaza a fi /ramane izolant neacoperit cu metal (desen negativ) folosind un sablon. PULVERIZAREA METALICA Procesul tehnologic consta in: 1) se sableaza suportul izolant ce urmeaza a fi acoperit pentru a obtine o aderenta buna a metalului. electrodul de depunere fiind constituit de pulberea de argint neacoperita de cerneala. Procesul tehnologic de galvanotehnica este urmatorul: obtinere a cablajelor prin 1) taierea la dimensiuni si gaurirea suportului. 4) acoperirea cu cerneala neconductoare electric a portiunilor care urmeaza sa ramana neacoperite cu metal. 7) polimerizarea adezivului dintre suportul izolant si stratul de cupru depus (lipirea foliei metalice de suport).1 – substrat.

2 – adeziv.suportul izolant este acoperit prin pulverizare cu pulbere metalica. D. 3 – placa de otel. .se preseaza matrita incalzita pe suportul izolant acoperit cu pulbere metalica. 4 – cupru Pentru fabricatia in productie de serie mare. CABLAJE IMPRIMATE REALIZATE CU PULBERI PRESATE Procesul tehnologic consta in: .se spala pentru indepartarea pulberii metalice de pe portiunile nepresate. .se transfera cuprul cu configuratia obtinuta de pe placa de otel pe suportul izolant acoperit cu adeziv. prin aceasta se asigura un transfer mai bun al acoperirilor de cupru pe suportul izolant acoperit cu adeziv. iar cuprul se depune galvanic pe proeminente. . . Procedeul de realizare prin transfer a cablajelor imprimate: 1 – substrat. cerneala neconductoare acopera adanciturile. se usuca (suspensie de pulbere in apa). pe placa de otel se realizeaza desenul de relief. Prin presare. 77 ..se depune electrolitic cuprul pe placa de otel (in portiunile neacoperite cu cerneala). metalul rezultat de la spalare este recuperat. .se polimerizeaza adezivul. pulberea metalica se aglomereaza si intra partial in suportul izolant.se realizeaza o matrita cu desenul de cablaj in relief (imaginea pozitiva – proeminentele corespund traseelor ce urmeaza a fi constituite de metal).

Procedeul este intrebuintat indeosebi la acoperirea cu argint.se preseaza la cald suportul izolant termorigid nepolimerizat acoperit cu adeziv si folie metalica.Tehnologia de fabricatie a cablajelor imprimate prin presare de pulbere metalica: 1 – substrat. . a) 78 . Etapele acestui procedeu sunt: . Presarea uniforma pe toata suprafata face ca folia de cupru sa se lipeasca de izolant. conexiunile avand o grosime uniforma infundata in stratificat. Se pleaca de la suportul izolant acoperit cu adeziv si folia metalica a carei grosime depinde de scopul urmarit la proiectarea electroconstructiva. 2 – pulbere argint.se realizeaza matricea cu relieful corespunzator desenului de cablaj . METODE SUBSTRACTIVE DE REALIZARE A CABLAJELOR IMPRIMATE Procedeul mecanic de realizare a cablajelor imprimate.

fixare si uscare sunt de 0. serigrafic si prin transport (sau offset). polistiren (0. Traseele conductoarelor imprimate se realizeaza cu tus negru sau cerneala neagra sau mata (made in China) la care gaurile se reprezinta prin cercuri albe in interior φ 1 mm sau folosind benzi negre adezive.se realizeaza cablaje prin gravare. suportul se inmoaie. . . imperfectiunile de executie ale desenului sunt reduse corespunzator).5%).se curata metalul nelipit cu piatra de polizor sau cu benzi abrasive cu mers continuu. . necesare la sectiuni de comutatoare in special. astfel obtinandu-se negativul desenului de cablaj. iar metalul se imprima in suport. se foloseste suport izolant cu procent mare de rasina (stratificatul este sarac in material de umplutura) care dupa realizarea cablajului imprimat este supus unei incalziri si presari intre doua placi. obtinandu-se astfel originalul desenului cablajului imprimat. obtinandu-se nivelarea cablajului. Pentru realizarea de cablaje nivelate. urmate de realizarea unor acoperiri de protectie.retusarea cliseului.se realizeaza desenul de cablaj la o scara marita (x10 pentru cablaje de finite. debavurare. etc.. prin aceasta.efectuarea unor prelucrari mecanice adecvate (dupa realizarea corodarii) gaurire.1%) sau placi de sticla (cele mai stabile). . Procedee chimice (gravare) de realizare a cablajelor imprimate constau in : .se realizeaza filmul fotografic (fotosablonul sau marca) prin fotografierea desenului original pe film de mare contrast (micsorand de 10 ori. transpunerea (imprimarea) imaginii cablajului de pe filmul fotografic pe stratificatul placat cu cupru se poate face prin mai multe metode: fotografic. taiere. b) 79 . decupare. Acesta se executa fie pe film de celuloid (variatiile in timpul procesului de developare. respective de 2 ori. x2 pentru cablaje normale) pe hartie speciala conform principiilor de proiectare a cablajelor.

1. c) developarea. Procedeul este convenabil pentru fabricatie de serie mica si de unicate. Prelucrarea stratului de fotoresist negativ Avantaje: trasee fine (rezolutie buna definite prin grosimea celei mai fine linii conductoare sau ca numarul de linii rezolvate pe milimetru). utilaj redus. indepartarea substantei fotosensibile nepolimerizate de pe placa. b) expunerea la lumina a placii sensibilizate prin cliseul fotografic. Dezavantaje: costuri mari. productivitate scazuta. In faza urmatoare b) se expune stratul de fotorezist la lumina prin intermediul fotosablonului (realizat anterior) – vezi figura de 80 . d) spalarea. fixarea. Procedeul fotografic consta in: a) acoperirea (prin pulverizare. imaginea nu poate fi mai buna decat cliseul. Dupa prima faza a) spalarea si degresarea prealabila a foliei de cupru aceasta se acopera cu un strat de fotorezist. scufundare sau prin valturi) a intregii suprafete de cupru a stratificatului placat cu cupru cu o substanta fotosensibila (alcool polivirilic sensibilizat cu bicromat de amoniu – fotorezist lichid) de grosime intre 4 – 12 μm. (fotorezistent). Fig. cere calificare in executie. (acoperirea intregii placi cu material fotosensibil). e) corodarea.

indepartarea stratului protector de fotorezist (depus pe traseele circuitului imprimat). Se obtine astfel – in primul caz. doar in zonele corespunzatoare portiunilor transparente ale fotosablonului. conform fazelor prezentate. Cea mai importanta etapa consta in corodare (specifica metodelor substractive).mai sus transferandu-se astfel configuratia circuitului imprimat de realizat pe folie de cupru. anumite zone din fotorezist devin insolubile. . Astfel la fotorezistul negativ.decuparea/debitarea placii la dimensiunile finale. 81 . cel din figura – o acoperire a foliei de cupru cu fotorezist. Urmeaza. zonele neexpuse la lumina. Corodarea poate dura pana la cateva zeci de minute si se considera incheiata atunci cand in zonele neacoperite de fotorezist apare suportul electroizolant al fabricatului. corespunzand. portiunile expuse la lumina polimerizeaza si devin insolubile. Dupa developare si fixare fotografica. in cazul fotorezistorului negativ. Stratul ramas se fixeaza pentru a-i mari rezistenta la reactivul de corodari. iar celelalte pot fi dizolvate si indepartate cu ajutorul unui solvent special. Dupa corodare se realizeaza succesiv: . prelucrarea foliei de cupru. spre diferenta de fotorezistul pozitiv la care zonele neexpuse luminii devin insolubile. implicand inversarea semifabricatului placat intr-o cuva (de dimensiuni adecvate) cu clorura ferica. Au loc reactii chimice determinand corodarea si indepartarea foliei de cupru numai in zonele neacoperite cu stratul protector de fotorezist (vezi figura de mai sus). (deci portiunile opace ale fotosablonului.

.. prin impresionare fotografica folosin cliseu.panza cu ochiuri foarte fine si bine intinsa pe o rama 82 .pregatirea suportului placat.15 mm) ea este larg utilizata in productia industriala de mare serie a cablajelor imprimate intrucat asigura obtinerea unei productivitati maxime si a unui pret de cost mai redus.circuite imprimate”) – pe care urmeaza sa se monteze (prin implantare si lipire automatizata sau manuala) toate componentele pasive si active prevazute.acoperirea suportului placat cu cerneala serigrafica. . 2. polister sau otel inoxidabil) acoperita cu alcool polivinilic concentrate. . Desi aceasta metoda realizeaza unii parametrii calitativi inferiori celor obtinuti prin metoda fotografica (rezolutie 1..lacuirea – in scopul asigurarii protectiei anticorozive si a facilitarii efectuarii lipiturilor – lipirilor cu cositor. .corodarea.sablon”) este de regula o . In acest caz. Procedeul serigrafic Transpunerea imaginii cablajului imprimat pe semifabricatul placat cu cupru se poate efectua si prin . Se obtine astfel un produs finit – placa cu cablaj imprimat sau cu . imagine ce reprezinta desenul negativ al cablajului imprimat. Aceasta sita (sau .5 mm. Etapele acestui procedeu sunt: . .efectuarea gaurilor necesare montarii componentelor pe placa si a placii in aparat (echipament). permitand totodata automatizarea totala a procesului tehnologic respectiv.debavurarea muchiilor placii si a gaurilor.. Se realizeaza pe o sita (de matase. .. precizie ± 0..serigrafie”.. configuratia cablajului imprimat de realizat este protejata impotriva corodarii prin aplicarea unui strat de vopsea /cerneala serigrafica speciala. cu ajutorul unei .site serigrafice” specifice.3 mm in loc de ± 0.acoperirea de protectie.realizarea sitei serigrafice.5 mm in loc de 0.

imprimandu-se pe folia de cupru – zona ochiurilor abturate ramanand neacoperita cu cerneala. in timp ce in zonele neluminate fotorezistorul poate fi indepartat (prin spalare cu apa calda) permitand reaparitia ochiurilor libere. Realizarea sitei serigrafice implica obturarea anumitor ochiuri in scopul transpunerii imaginii alb/negru de pe filmul fotografic intr-o imagine cu ochiuri obturate. insotita de o anumita presare cerneala este obligata sa treaca prin ochiurile ramase libere ale sitei. Translatand aceasta radeta. aceasta depinzand de puterea de patrundere a lacului sau cernelei utilizate.. Sita trebuie sa fie intinsa iar firele acesteia sa fie perpendiculare intre ele. se transpune (imprima) aceasta imagine pe folia de cupru a semifabricatului placat. (Distanta maxima la care poate fi mentinut ecranul (sita) este de 3-4 fata de placa de cupru.negativ” continand imaginea cablajului imprimat. Pentru aceasta. o distanta prea mare ducand la dublarea. respective libere. In acest scop. iar pe cealalta fata a sitei se aplica vopsea/cerneala serigrafica prin intindere – pe intreaga suprafata a sitei – cu ajutorul unei radete (spaclu) speciale. pe sita care are toate ochiurile libere se aplica mai intai un strat fotosensibil din FOTOREZIST care este expus la lumina prin intermediul fotosablonului pozitiv (continand configuratia cablajului imprimat). se pune sita in contact direct cu folia. 83 . umbrirea imaginii serigrafice). In locurile iluminate fotorezistorul polimerizeaza si se intareste (fixandu-se pe sita si obturand ochiurile). Astfel sita devine un . pe sita.dreptunghiulara avand dimensiunile mai mari decat cele ale placii cu cablaj imprimat. In etapa urmatoare.

Argon 19700. 2 – radeta. Pentru cositorirea selective a circuitelor imprimate se utilizeaza lac sicativ tip Solder Mask 727. in functie de scopul urmarit. Pentru circuitele dublu placate sau multistrat. Cerneala serigrafica este de natura oleogliceroftab. Argon 19490. semiautomate sau automate. Pentru circuite simplu sau dublu placate. se pot utiliza : cerneala neagra tip wornow 145-14-O. Procedeul este convenabil pentru serii medii si mari unde se utilizeaza masini specializate manuale.Fig. Retusul serigrafic consta in retus pozitiv. Dinachem 2001. consum redus de cerneala serigrafica.. Compozitia de corodare este injectata prin duze. Dezavantajele constau in aceea ca procedeul cere calificare si experienta in procesul de fabricatie. Argon 19400..Curatirea cernelei de protectie a acoperirilor conductoare de cupru cu ajutorul unui diluant prin stergerea cu o carpa inmuiata in diluant. si retus negative prin indepartarea portiunilor serigrafice care au un plus de cerneala. Grosimea stratului depus este de 8-12 μm.cerneala serigrafica. Imprimarea prin intermediul sitei serigrafice cu cerneala serigrafica: 1. la care operatia urmatoare serigrafiei este corodarea. prin adaugarea cu pensula a cernelei pe portiuni unde aceasta lipseste. utilaj redus. Avantajele acestui procedeu sunt: finete medie a traseelor conductoare.pozitiva” si in relief a cablajului imprimat. Se poate apoi face spalara prin injectare. realizata cu ajutorul vopselei/cernelei serigrafice. 3 – ochiuri obdurate 4 – sita serigrafica(sablon) Astfel se obtine pe folia de cupru o imagine . Exista tipuri diferite de cerneluri si lacuri. greu sicativa ce se dilueaza cu terebentina. 84 . care dupa serigrafie sunt acoperite electrochimic se foloseste cerneala albastra tip wornow 145-14-M. Se poate face o corodare pe ambele fete in cazul cablajului dublu placat.

Se pot folosi in acest scop urmatoarele posibilitati: . Dupa spalarea cernelii raman acoperite traseele conductoare de cupru cu metalul de protectie. Acoperirea de protectie a cablajelor 85 . Fig. scufundare sau prin intinderea uniforma de catre tambur. Corodarea cuprului de pe portiunile neprotejate se face in solutie acida care nu ataca metalul de protectie depus galvanic.protectia metalica. se usureaza lipirea in bare se cositor. Din cauza ciclurilor de temperatura si umiditate. rezistenta mecanica la suprafata a cablajului imprimat scade. Acoperirea se realizeaza prin stropire (pulverizare).Dupa corodarea chimica pot aparea reactii secundare care duc la formarea oxizilor de cupru si de fier ce raman sub forma unei pelicule foarte rezistente pe cuprul cablajului. De aceea dupa curatirea mecanica (cu abrazivi) si chimica pentru indepartarea oxizilor. . Se foloseste pentru acoperire in mod deosebit coloforiu activat dizolvat in alcool. Acoperirile galvanice inainte de gravare constau in depuneri de cositor sau de argint. se acopera cablajele imprimate cu straturi de protectie. prin aceasta se protejeaza de la oxidare si in acelasi timp. catodul de depunere fiind constituit din cuprul imagine pozitiva neacoperit cu cerneala neconductiva.protectia plastica cu rasini sau lacuri. iar rezistenta electrica de contact creste considerabil aparand aproape impasibila lipirea componentelor. consta in depunerea electrochimica in baia de galbanizare a unui metal rezistent la coroziune. ci numai cuprul neprotejat.

86 .imprimate cu solutie de coloforiu in alcool: 1 – cablaj imprimat. iar electrolitul este solutie de sulfat dublu de nichel si uraniu). o a doua rola de transport preia cerneala de pe placa de metal si o depune pe suportu placat (figura de mai jos). cupru. iar electrolitul solutie de arama dubla de argint si potasiu). zinc. 3. 3 – solutie de coloforiu Acoperirea metalica dupa gravare consta in depunerea electrodului mica cu metal de protectie peste cuprul ce reprezinta traseele conductoare (catodul baii de galvanizare).se realizeaza o placa de metal (otel. Procedeul imprimarii prin transfer pentru realizarea cablajelor imprimate: 1 – suport placat. Se fac depuneri de protectie de crom (baie cu acid cromic). se depune cerneala pe proeminentele placii metalice. Fig. aluminiu) gravata in relief dupa desenul de cablaj scara 1:1. Procedeul imprimarii affset consta in: . nichel (anodul este nichel pur.se depune prin transport cerneala de pe placa pe stratificatul placat. argint (anodul este argint. 2 – tambur. . cu o rola de … care se inmoaie inaintea fiecarei operatii in cerneala.

P. 3 – rola de acoperire. .clorura ferica slab acida (concentratie 30-40 Baume) cu agitarea acidului la temperatura de 30-35oC. 87 .).corodarea. dau o precizie si o finete a traseelor mica.clorura cuprica. urmeaza corodarea cuprului de pe portiunile neacoperite. inclusiv circuitele imprimate cositorite.R. Avantajele procedeului constau in productivitate foarte mare. Procedeul este convenabil pentru serii mari si foarte mari. Dupa realizarea acoperirilor de protectie a cuprului ce placheaza stratificantul izolant in portiunile care trebuie sa ramana conductoare. Dezavantajele sunt: necesita utilaje scumpe. Corodarea metalizarilor neprotejate se face in: o . . corodarea este curate si nu produce reziduri insolubile (deci problema indepartarii acestora este inlaturata). consum redus de cerneala.2 – cupru. apa oxigenata. persulfatul de amoniu coloreaza orice fel de circuite imprimate. 4 – rola de transport . Corodarea se realizeaza cu o viteza de 50μm/5minute.S. Avantajul este ca.persulfat de amoniu (NH4)S2O8. Are avantajul ca se recupereaza cuprul dizolvat in solutie. saramura (cablaje imprimate realizate in I. acid clorhidric.

adica cu 21 de secole mai tarziu. a dat acestui fenomen numele de ELECTRIZARE. incercand sa faca o apropiere intre atractia produsa de un magnet. etc.e.). Experimental. care a trait cu 600 de ani i. a constatat ca. doctorul Gilbert. frecand o bucata de chihlimbar cu haina sa de lana.n.MATERIALE CONDUCTOARE Pentru prima data filozoful grec Thales din Milet. chihlimbarul inseamna electron. Electrizarea unui corp poate fi pusa in evidenta mai usor de observat 88 . Si pentru ca in vechea limba elena. franturi mici de paie. fulgi.e.n. Franklin a stabilit conventia conform careia exista electricitate pozitiva si electricitate negativa. (640 – 548 i. repeta experienta lui Thales. chihlimbarul capata proprietatea de a atrage firisoare de lana sau de matase. Prin anul 1600. William Gilbert.

p. suspentat de un suport cu … izolata din sticla.intrebuintand pendulul electric. INTERPRETAREA ELECTRONICA A ELECTRICITATII ELECTRONUL este o particula cu masa foarte mica. respectiv negativa – in cantitati egale. care intra in alcatuirea corpurilor si constituie.corpurile incarcate cu acelasi fel de electricitate se resping. egala si de semn contrar cu sarcina unui electron. sar. format dintr-o bobita de maduva de soc. Fig. rezulta ca sarcinile positive din nucleul atomului sunt neutralizati se sarcinile negative ale electronilor si atomul este neutru d. iar electrizarea negative corespunde unui adaos de electroni liberi. numarul electronilor sateliti fiind egal cu numarul protonilor din nucleu si pentru ca fiecare proton este purtatorul unei sarcini electrice positive.electric. Electronii graviteaza in jurul nucleelor atomice pe diferite orbite stationare. 3. Electrizarea pozitiva corespunde unei pierderi de electroni.v. In timpul electrizarii prin fiecare apar intotdeauna doua feluri de sarcini electrice – pozitiva. 89 .d. fixate la capatul unui fir de matase.corpurile incarcate cu sarcini electrice de semn contrar se atrag. in acelasi timp sarcina elementara de electricitate negativa. Experimental se observa urmatoarele 2 situatii: 2.

in general o structura cristalina. atomii sunt atat de apropiati intre ei. conductoarele sunt neutre. Prin REZISTIVITATE (rezistenta specifica) ELECTRICA a unui material se intelege rezistenta electrica pe care o opune un conductor din acel matrial. Aceasta se numeste ohm-milimetru patrat si se obtine din relatia: R = ρ⋅ l S 90 . deoarece numarul electronilor liberi este egal cu numarul sarcinilor positive ale ionilor. Deci. [ ρ ] SI = Ω ⋅ m2 = Ω⋅m m In tehnica. care vin din pamant prin corpul nostru. se foloseste pentru rezistivitate o unitate conventionala care da valori numerice de 106 ori mai mari. Conductoarele tinute in mana nu pot fi electrizate deoarece electronii sunt imediat inlocuiti cu altii. Clasificarea materialelor in conductoare. Electronii liberi apartin astfel intregului conductor. In aceasta structura. se gasesc in nodurile unei retele cristaline spatiale. legatura acestor electroni periferici cu nucleul lor devine atat de slaba incat electronii respectivi nu se mai rotesc in jurul nucleului ce se misca dezordonat printre nodurile retelei cristaline. Atomii care au pierdut unul sau mai multi electroni se numesc IONI. in metale.Corpurile conductoare si corpurile izolatoare se deosebesc intre ele prin microstructura lor. Din punct de vedere electric. adica atomii lor sunt astfel dispusi incat nucleele lor. nodurile retelei cristaline sunt formate din ioni pozitivi. incat orbitele electronilor periferice se intrepatrund. Conductoarele au. printre care se misca electroni liberi. la trecerea curentului electric prin el avand lungimea egala cu unitatea de lungime (1 m) si aria sectiunii egala cu suprafata unitatii de suprafata (1m2). semiconductoare si electroizolante s-a facut tinandu-se cont de rezistivitatea electrica a frecarii fiecarui material in parte.

Prin urmare. Teoria lui Paul Drude nu poate explica insa caldura specifica a metalelor. a benzilor de energie caracteristice pentru diferiti electroni. se noteaza cu G. Pauli spunea ca pe un anumit strat (nivel) de energie nu pot sa existe decat cel mult 2 91 I .mm2/m Inversul rezistivitatii se numeste CONDUCTIVITATE. filozoful Paul Drude a conceput teoria gazului electronic in metode. iar intervalul rezistentei se numeste CONDUCTIVITATE.m = 106Ω. rezulta: R⋅S l 2 −6 2 [ ρ ] = Ω ⋅ mm = Ω ⋅10 m = 10 −6 Ω ⋅ m m m ρ= 1Ω. cu privire la natura fortelor de coeziune care iau nastere in cristalele metalice si care mentin atomii in anumite pozitii din cristale. Cele mai importante materiale conductoare sunt metalele si aliajele lor. care se pot desprinde usor de atractia nucleului. o importanta deosebita prezinta principiul stabilit in 1925. Legatura metalica in ansamblu este asigurata de atractia exercitata asupra ionilor de gaz electronic. legatura metalica este explicate pe baza formarii. La stabilirea acelei conceptii. Conductivitatea electrica ridicata a acestora se datoreaza faptului ca au cel mult trei electroni de valenta. In jurul anului 1900. fara aport de energie din exterior. G = R . se 1 noteaza cu γ. intr-un cristal. de elvetianul Wolfgang Pauli. dar care da si o explicatie. devenind electron liber. γ = ρ . cu ajutorul careia au putut fi explicate multe din proprietatile metodelor. prezinta un anumit nivel de energie si ca valoarea acestuia este cu atat mai mare cu cat este mai indepartat de nucleu. In present. potrivit caruia fiecare strat de electroni.unde: R – rezistenta electrica a materialului l – lungimea conductorului S – aria sectiunii conductorului Luand lungimea in metrii si sectiunea in mm2. exista in permanenta un nor de electroni liberi ce se deplaseaza dezordonat in interiorul miscarii de vector.m = 102Ω.

10-6 0.0042 -6 Wolfram 0.0045 -6 Fier 0.m2/m ] 0.950.43.00027 0.000005 0. unde: U – tensiunea plicata.10 0.10 0.0002 0.000086 0.10 0. Electronii liberi din metal (avand sarcina negativa) sunt supusi la forte in sens opus campului deplasandu-se in conductor de dinspre capatul 2 spre 92 .10-6 Coeficient tehnic 0.10-6 0.00015 Sub influenta unui camp electric exterior.017. avand aceeasi energie. L – lungimea conductorului E= U L Campul electric este orientat dinspre capatul 1.120.10 0.10 0.0039 Substanta Nichel Mangan Const onton Mercur Nichel-Crom Bismut ρ[Ω.10-6 0. fie in sens opus).m2/m] Coeficient tehnic -6 Argint 0.10-6 1.0040 -6 Cupru 0. acesti electroni liberi devin electroni de conductie si formeaza CURENTUL ELECTRIC DE CONDUCTIE notat cu E.20.50.10-6 1.electroni.028.42.10.10 0. Substanta ρ[Ω.055. cu potential mai ridicat spre capatul 2 cu potential mai scazut. .0060 -6 Platina 0.107.016.0041 -6 Aluminiu 0. dar de numar cuantic de spin opus (avand semnul + semn – si care se orienteaza fie in sensul campului magnetic.

ne – numarul de electroni de conductie din 1m3 de conductor. constituind o sarcina electrica de qe. Considerandu-se ca la temperatura θ1.ne. qe – sarcina electrica a unui electron.S. care se gasesc in volumul de conductor S.l1 (l1 = lungimea conductorului exprimata in metri. rezistivitatea materialului este ρ1.l1 . curentul electric(m2). exprimata in colomb = 1. SENSUL CONVENTIONAL AL CURENTULUI ESTE INVERS SENSULUI REAL.602. care creste la ρ2 cind temperatura θ1.10-19 C. notat cu α. Intensitatea curentului in ampere (sarcina electrica exprimata in colombi care trece prin aria sectiunii conductorului in 1/s) corespunzatoare acestei sarcini este: I = q e ⋅ ne ⋅ S ⋅ v e . electronii se ciocnesc de atomii metalului descriind un drum foarte complicat si inainteaza prin conductor cu VITEZA MEDIE DE DEPLASARE relativ mica.l1 se gasesc ne = S. fiind distanta parcursa de electroni intro secunda). unde: ve [ m / s ] = l1 [ m] t( s) Pentru a caracteriza cresterea rezistivitatii cu temperatura la materialele conductoare s-a adoptat COEFICIENTUL DE TEMPERATURA AL REZISTIVITATII.l1 colombi. Daca se noteaza cu: S – aria sectiunii conductorului prin care se stab. In deplasarea lor.capatul 1.electroni de conductie. In volumul S. coeficientul de temperatura al rezistivitatii este dat de relatia: α= ρ 2 − ρ1 ρ1 (θ 2 − θ 1 ) 93 . atunci intr-o secunda vor trece prin aria sectiunii conductorului toti electronii de conductie. ve – viteza medie de deplasare a electronilor de conductie prin conductor exprimata in m/s.

materialele conductoare se clasifica in: . Dupa modul in care se comporta cand sunt strabatute de curentul electric.) numite minerale. Aliajele se obtin prin topirea elementelor component PROPRIETATILE METALELOR SI ALIAJELOR 1.2.ρ 2 − ρ1 = cresterea rezistivitatii pentru intervalul θ2 −θ1 ρ 2 − ρ1 = cresterea unitatii de rezistivitate pentru intervalul ρ1 de temperature θ2 −θ1 α = cresterea unitatii de rezistivitate pentru o crestere a temperaturii cu o unitate. Mineralele care se gasesc in roci impreuna cu care formeaza minereurile. carbonate. restul metalelor se gasesc sub forma de combinatii chimice (oxizi. Valoarea acestui coeficient este intotdeauna mai mare decat zero pentru materialele conductoare.2.FIZICE II.1. Fuzibilitatea 94 . silicate. sulfuri. Cu exceptia catorva metale pretioase care se gasesc in scoarta pamantului in stare native.conductoare de ordinal II: electrolitii. Densitatea II.OPTICE 1.conductoare de ordinul I: metalele si aliajele lor .1. Opacitatea 1.3. • Metalele cu insusiri specifice care le deosebesc de celelalte 23 elemente nemetale. Culoarea 1. Luciu metalic 2. sulfati.Metalele se extrag din minereuri prin diferite metode. etc. • Aliajele metalice sunt substante obisnuite din contopirea a doua sau mai multor elemente chimice dintre care cel putin unul aflat in proportia cea mai mare in aliaj si numit component de baza este un metal.

II.3. Dilatarea termica II.4. Conductibilitate termica II.5. Conductibilitate electrica II.6. Supraconductibilitate II.7. Volume si raze atomice II.8. Raze ionice II.9. Emisie fotoelectrica 3.MECANICA 3.1. Elasticitate 3.2. Plasticitate 3.3. Duritate 3.4. Rezilienta 3.5. Rezistenta mecanica 3.6. Rezistenta la oboseala 3.7. Tenacitate 4.TEHNOLOGICE 4.1. Capacitate de turnare 4.2. Forjabilitate 4.3. Maleabilitate 4.4. Ductilitate 4.5. Sudabilitate 4.6. Prelucrabilitate 5.CHIMICE 5.1. Starea de oxidare 5.2. Potentialul de oxidare(sau de electrod) METALE SI ALIAJE FOLOSITE IN ELECTROTEHNICA A. DE INALTA CONDUCTIVITATE ELECTRICA 1. Cuprul (Cu) 2.Aliajele cuprului 2.1.alame - obisnuite (Cu+Zn) - speciale Cu+Zn+Mn; Fe; Al; P; Pb; Si; Ni; Si.
95

2.2. bronzuri - obisnuite (Cu+Sn) - speciale : - Cu+Al; +Be; +Cd; +Cr - Cu+Ag; Cu+Mn; Cu+Zn 3. Aluminiu (Al) 4. Aliajele aluminiului 4.1. duraluminiu: Al+Cu+Mn+Mg 4.2. silumin: Al+Si 4.3. aldrei: Al+Mg+Si+Fe 4.4. aluminiu mangan: Al+Mn 5. Metale pretioase 5.1. argint (Ag) 5.2. aur (Au) 5.3. platina (Pt) 6. Fierul (Fe) 7. Nichelul (Ni) 8. Metale cu inalta temperatura de topire 8.1. wolfram (W) 8.2. molibden (Mo) 8.3. tantal (Ta) 8.4. niobiu (Nb) 9. Metale cu joasa temperatura de topire 9.1. staniu (St) 9.2. plumb (Pb) 9.3. zinc (Zn) B. DE INALTA REZISTIVITATE ELECTRICA 1. pentru rezistente etalon si de precizie 1.1. manganina (Cu+Mn+Ni sau Al) 1.2. pe baza de metale pretioase (Au+Cu; Ag+Mn+Sn; Ag+Ni) 2. pentru rezistoare 2.1. constantanul(Cu+Ni) 2.2. nichelina(Cu+Ni+Mn) 2.3. aliaje(Cu+Zn) 2.4. alpoca(Cu+Zn+Ni)
96

2.5. fonta 3. pentru elementele de incalzire 3.1. pe baza de nichel 3.1.1. nicrom(Ni+Cr) 3.1.2. feronicrom 3.2. pe baza de fier 3.2.1.cromalul 3.2.2. feeralul 3.2.3. kanthalul CUPRUL (Cu) = este al doilea metal descoperit, in ordine cronologica, avand cea mai larga utilizare in lumea antica. Azi, el detine un loc de frunte in dezvoltarea civilizatiei, dupa Fe si Al, fiind cel mai intrebuintat material metalic. Cuprul este foarte ductil si maleabil, se lipeste si se sudeaza cu usurinta si are rezistenta satisfacatoare la coroziune ceea ce il face sa fie utilizat in electronica si electrotehnica: pentru conductoare de bobinaj, benzi, table, tevi, piese de contact, linii de transport a energiei electrice, redresoare, etc. Cuprul se foloseste si in aliaje magnetice, in aliaje de mare rezistenta si in aliaje cu rezistenta mecanica sporita fata de cupru (alame si bronzuri). ALAMA = este un aliaj al cuprului cu Zn (50% -60%Cu). Pe langa alamele obtinute (Cu+Zn) se folosesc si alame speciale care contin: fier, mangan, aluminiu, staniu, plumb, siliciu, nichel. Caracteristicile electrice, mecanice, termice depind de continutul – proportia – elementelor componente. BRONZUL = este un aliaj (Cu+Sn) si al cuprului cu: Al, Ca, Be, Cr, Pb, Te, Ti, etc. Bronzurile se caracterizeaza prin duritate mare, rezistenta mare la coroziune si proprietati elestice foarte bune. ALUMINIUL(Al) = este cel mai raspandit metal din scoarta pamintului si se gaseste sub forma de minereuri, cele mai importante fiind bauxite si criolita. Este cel mai usor dintre

97

argintul se aliaza cu alte metale: Cu.fabricarea mantalelor de protectie a cablurilor electrice. .realizarea conductoarelor si cablurilor de transport si distributie a energiei electrice. Din aur se pot obtine foite cu grosimea de 1/10. Aliaje ca Au-Ag-Cu. PLATINA (Pt) = se gaseste in nisipuri aurifere si este cel mai stabil metal din punct de vedere chimic. Titlul aurului in aliaj de aur este exprimat in carate: 24 karate = 1. 98 . principalele utilizari in electronica si electrotehnica fiind: . Se realizeaza contacte electrice. AURUL (Au) = este cel mai ductile si maleabil dintre metale. ductile. AuNi.fabricarea armaturilor pentru condensatoare. Argintul si aliajele sale sunt folosite pentru armaturi de condensatoare pentru curenti de inalta frecventa. aurul se aliaza cu metalele: platina. wolfram. La temperature obisnuita si chiar la temperaturi inalte. putandu-se lamina in foite si trefila in fire foarte subtiri – cel mai scump dintre metale.000 portii = 100% (Au pur). Au-Ar-Pt. fiind metalul cu cea mai mare conductivitate electrica si termica. fire de suspensie pentru aparate de masura etc. Au-Co. Fiind foarte moale. argint. argintul este foarte rezistent la oxidare. ARGINTUL(Ar) = se gaseste in natura sub forma de minereu numit argentite (Ag2S) sau in galenele argentifere (PbAg2S). Au-Pt. Este metalul care nu se oxideaza la nici o temperature. cupru. Argintul este un component in aliajele de metale pretioase folosite la realizarea reostatelor de precizie si etalon. sunt folosite la contactele electrice ale instrumentelor de precizie. Este foarte maleabil. la aparatele de control si in automatizari etc. Pb. fuzibile pentru sigurante. cobalt. .realizarea infasurarii transformatoarelor si masinilor electrice. se aliaza cu iridium. nichel. duritatea este mica. nichel. Pentru marimea duritatii. . Au.000 mm. Aliajul Ag-Cu-Zn se foloseste ca aliaj de lipit pentru lipiturile care lucreaza la temperaturi ridicate.metalele folosite in tehnica.

cand necesita atmosfera protectoare. Fierul se utilizeaza pentru linii de telecomunicatii. greu prelucrabil si nu oxideaza la temperaturi obisnuite. Aplicatiile molibdenului sunt: la lampi cu incandescenta. electrozi de sudura. El poate fi trefilat pana la dimensiuni de sutimi de mm. calomina. mai putin in stare nativa si mai mult in stare de combinatii chimice. In stare pura. sub forma de funie ca miez al conductoarelor din Al cu inima de otel. linii electrice de alimentare cu energie electrica ce trebuie sa suporte o sarcina mecanica importanta. Utilizarea wolframului in industria electronica si electrotehnica sunt filamentele lampilor cu incandescenta. Nu se oxideaza in atmosfera si in apa la temperatura obisnuita este maleabil la cald si la rece. la electrozi in tuburile cu incandescenta. NICHEL (Ni) = este un metal foarte raspandit in scoarta pamantului. Este foarte dur. stratul de oxid care se formeaza la suprafata metalului este 99 . elemente de aliere in OL. zincit. rezistenta pentru cuptoare electrice de topire si tratamente termice. suport de filamente. incepe sa oxideze la peste 700oC.FIERUL(Fe) = se utilizeaza in anumite situatii ca material conductor in locul Cu si al Al. Se obtin prin metalurgia pulberilor la temperaturi foarte inalte. la electrozi in tuburile electronice. casant. WOLFRAM(W) = se gaseste sub forma de minereuri. intre care wolframita este cel mai raspandit si este metalul cu cel mai ridicat punct de topire dintre toate metalele. ZINCUL(Zn) = se gaseste in mineralele blenda. atat datorita costului mult redus pe de o parte. iar produsul poate fi trefilat pana la dimensiuni de sutimi de mm prin tehnologii complicate. ca electrozi pentru sudura. la realizarea contactelor electrice. Ni se utilizeaza la fabricarea carozilor bailor galvanice si la nichelarea metalelor pentru protectia impotriva coroziunii. Fierul are rezistivitate electrica mult mai mare decat Cu si Al si o rezistenta slaba la coroziune. MOLIBDENUL(Mo) – se oxideaza la temperaturi peste o 600 C. ductil si sudabil. si datorita rezistentei mecanice – pe de alta parte. la contacte electrice. ca anod in tuburile Röentgeu.

realizarea elementelor galvanice si lamelelor fuzibile pentru sigurante. Sub influenta unui camp electric exterior acesti electroni liberi devin electroni de conductie si formeaza curentul electric de conductie.unul protector. sarmelor de fieroperatii de galvanizare. dar la temperaturi intre 100oC si 150oC devine maleabil si astfel poate fi laminat. deci au conductivitatea electrica cea mai ridicata datorita faptului ca au cel mult trei electroni de valenta. care se pot desprinde usor de atractia nucleului. Nu este atacat de apa . component al alamelor. zincul este casant. Aplicatiile zincului : zincarea tablelor. E= U [ v m] l unde: E – camp electric U – tensiune electrica l. trefilat. Materiale conductoare Materialele conductoare au rezistivitatea cea mai mica (10-2 – 10 Ωmm2/m). La temperatura obisnuita.lungimea conductorului 100 . devenind electroni liberi. Peste 150oC redevine casant. forjat.

ce se transforma in caldura. Cresterea temperaturii unui conductor metalic duce la marirea agitatiei termice. [K ] −1 −1 101 .10-19C) I – sensul conventional al curentului care este invers sensului real ρ – rezistivitatea electrica γ – conductivitatea electrica In drumul lor electronii de conductie se ciocnesc de atomii metalului.602.I = q e ⋅ ne ⋅ S ⋅ v e [ A] I= U R 1 q e ⋅ ne ⋅ v1 ρ =− γ = 1 ρ unde: S – aria sectiunii conductorului ne – numarul de electroni de conductie ve – viteza medie de deplasare a electronilor de conductie qe – sarcina electrica a unui electron (qe = 1. cresterea numarului de ciocniri si deci cresterea rezistivitatii (pentru aceasta crestere s-a adoptat coeficientul de temperatura al rezistivitatii – α). acestia cedeaza o parte din energia cinetica. α= ρ 2 − ρ1 ρ1 (θ 2 − θ 1 ) [C ].

Metalele au insusiri specifice comune ca: luciu metalic. d= m V [kg / m ] 3 102 . Densitatea – masa pe care o are unitatea de volum a corpului considerat. sulfati) cu exceptia aurului si platinii. Se gasesc sub forma de combinatii chimice (oxizi. dar dispare in timp ca urmare a reactiilor de oxidare in atmosfera (fac exceptie metalele pretioase si aliajele inoxidabile). Se accentueaza prin lustruire mecanica.Coeficientul de temperatura al rezistivitatii reprezinta cresterea unitatii de rezistivitate pentru cresterea temperaturii cu un grad Celsius (Kelvin). isi micsoreaza rezistivitatea cu cresterea temperaturii si sufera modificari chimice cand sunt strabatuti de curent electric. Aliajele metalice sunt substante obtinute din contopirea a doua sau mai multe elemente chimice dintre care cel putin unul. Metalele se extrag din minereuri prin diferite procedee. conductibilitate termica si electrica. maleabilitate. tenacitate. impreuna cu care formeaza minereurile. Proprietatile fizice ale materialelor si aliajelor Luciu metalic – proprietatea metalelor si aliajelor de a reflecta puternic razele de lumina care cad pe suprafetele proaspat taiate. Mineralele se gasesc in roci. aflat in proportia cea mai mare in aliaj si numit component de baza este un metal. Electrolitii sunt conductoare de ordinul II – au conductivitate ionica. Se obtin prin topirea elementelor componente. isi maresc rezistivitatea cu cresterea temperaturii si nu sufera modificari chimice cand sunt strabatute de curent electric. sulfuri. ductilitate. anumite minerale. Metalele si aliajele lor sunt conductoare de ordinul I – au conductivitate electronica.

Conductibilitatea electrica . Temperatura la care are loc topirea metalului se numeste punct de topire. Legatura dintre temperatura T exprimata in Kelvin si temperatura T exprimata in grade Celsius: [C ] = T [ K ] − 273 . Caracteristicile mecanice ale metalelor si aliajelor 103 . caracterizata de marimea numita conductivitate termica λ[W / m ⋅ k ] sau [cal / s ⋅ cm⋅o C ] . Metalele cu cea mai mare conductivitate termica sunt: argintu.  m Argintul este metalul cu conductivitate electrica cea mai mare. Aliajele au conductivitate electrica diferita de cea a metalelor componente.β . caracterizata prin marimea numita conductivitate electrica γ  1  Ω  . aria de 1 m2 si sunt situate la distanta de 1 m unul de celalalt. Aliajele au in general conductivitate termica diferita de cea a metalelor componente.Fuzibilitatea .proprietatea metalelor si aliajelor de a conduce curentul electric. aurul. Conductivitatea termica reprezinta conductibilitatea termica a unui corp omogen si izotrop in care o variatie de temperatura termodinamica de 1K produce un flux termic de 1W intre doua plane paralele care au.    C  K  dilatarea in volum – caracterizata prin coeficientul de dilatare liniara . fiecare. cuprul. .proprietatea metalelor de a trece din starea solida in starea lichida sub influenta caldurii (de a se topi). β = 3α Conductibilitatea termica – proprietatea metalelor de a transmite caldura.dilatarea liniara: caracterizata prin coeficientul de dilatare liniara  1  1  α o  .16 K o Dilatarea termica – modificarea dimensiunilor metalelor si aliajelor cand sunt incalzite.

proprietatea metalelor de a se deforma plastic sub actiunea unor forte practice constante dupa depasirea limitei de elasticitate. care tind sa le deformeze suprafata.proprietatea metalelor de a rezista la actiunea unor solicitari variabile si repetate. Plasticitatea . Cea mai raspandita metoda de determinare a duritatii este metoda Brinell. relativ mari si de a ramane deformate permanent si dupa ce fortele exterioare nu mai actioneaza. Duritatea – proprietatea metalelor si a aliajelor de a se opune patrunderii in masa lor a altor corpuri solide. mai ales in stabilirea conditiilor de intrebuintare. avand o mare importanta. Proprietatile chimice ale conductoarelor Compozitia chimica reprezinta o proprietate de baza a materialelor conductoare care determina proprietatile electrice ale acestora. Rezistenta la oboseala . Cele mai puternice conditii de 104 . Elasticitatea – proprietatea corpurilor de asi schimba forma sub actiunea unor forte exterioare.proprietatea metalelor de a rezista la forte dinamice. saruri. relativ mici si de a reveni la forma initiala de indata ce fortele exterioare nu mai actioneaza.Caracteristicile mecanice sunt proprietatile care reflecta comportarea metalelor si aliajelor la actiunea fortelor mecanice exterioare la care sunt supuse.proprietatea corpurilor de asi schimba forma sub actiunea unor forte exterioare. Rezilienta (rezistenta la soc) . Curgerea . Proprietatile chimice se reflecta in comportarea fata de acizi oxidanti. Dizolvarea metalelor prin intermediul acizilor oxidanti se pe un proces de inlocuire a oxigenului.

sudabilitatea. materialele plastice.90%. ρcu=0.capacitatea de turnare.ductibilitatea. vopselele. sau alegand doar unii componenti din aliaje). den = 8.conductivitatea electrica. 2 o . o . Metale si aliaje folosite in electrotehnica Cuprul – in industria electrotehnica se utilizeaza exclusiv cuprul electrolitic de puritate 99.forjabilitatea. . Dintre procedeele de prevenire a coroziunii se folosesc: lacurile. slefuire). Caracteristici: 3 . 105 . γcu = 58 m/Ωmm (la 20 C).01724 Ωmm /m (la 20 C).60 – 99.rezistivitate electrica.oxidare se obtin la acidul sulfuric fierbinte si concentrate care dizolva toate metalele. cauciucurile.9 kg/dm . 2 o . de electroliti din aer sau din sol. . procedee chimice (degresare cu anumiti solventi sau lesie) si procedee electrochimice.densitatea. care sunt fenomene de degradare bazate pe procese chimice si electrochimice. . θtoCu = 1083 C. Coroziunea poate fi produsa de agentii atmosferici. Exista o serie de procedee de indepartare si prevenire a coroziunii: procedee mecanice (frecare. Proprietatile tehnologice Printre proprietatile tehnologice ale metalelor si aliajelor gasim: .temperatura de topire. Metalele sufera procese de coroziune. Coroziunea poate fi uniforma (pe intreaga suprafata in mod egal) si locala (pe anumite portiuni. .prelucrabilitatea. .maleabilitatea.

cm. circuite imprimate.70 kg/dm . Pb. dar cu o conductivitate mai mica. redresoare.4.bronzuri speciale (Cu+Al. Be. . . Fe. .densitatea.alame speciale (Cu+Zn+Mn. piese de contact.90%. Aluminiul (Al) .ocupa locul doi dupa argint la conductivitate termica si electrica.938.938cal/S.conductivitatea termica. zinc restul .zincul din alama mareste rezistenta si plasticitatea aliajului . Sn) Bronzul . - Alama Cu 50 ÷ 60% . θtAl= 658 C.se gasesc: .tambacul – Cu mai mare de 80%. benzi si table de diferite dimensiuni.alame obisnuite (Cu+Zn) .k(la 20 C).cel mai raspandit metal din scoarta pamantului si se gaseste sub forma de minereuri ca: bauxite si criolita.are aplicatii multiple in electrotehnica si electronica: conductoare pentru bobine. linii de transport energie.temperatura de topire. .este ductile si maleabil. o . . Zn 40 ÷ 50%. Si. Prin alierea cuprului cu alte metale se obtin materiale cu caracteristici mecanice mai bune. Ag.10 W/m. lamele de colector la masinile electrice.extragerea in Romania are doua etape: extragerea aluminei Al2O3 din bauxita la Oradea si extragerea aluminiului din alumina la Slatina. λcu=0. . . . Al. Cr. rezistenta mai mare la temperaturi ridicate.bronzul obisnuit (Cu+Sn).1868. Ni.puritatea variaza 98 ÷ 99. P. Mn.oC = 2 o 0. 106 . 3 . Aliajele cuprului .se dizolva in acid sulfuric si azotic. dAl = 2. Zr).

restul aluminiu.aldrei: 0. . 0. rezistenta la coroziune superioara aluminiului . Caracteristici: 107 .rezistivitatea electrica. ρAl=0. restul aluminiu. restul aluminiu.4. . γAl = 37 m/Ωmm2 (la 20oC).cm. Argintul (Ag) Se gaseste sub forma de minereu numit argentina Ag2S sau in galenele argentifere PbAg2S.pentru marirea rezistentei mecanice . folosit la coliviile rotoarelor motoarelor. 0.aluminiu-mangan. electrolitice si cu anod in condensatoarele din circuitele integrate peliculare.6% Si.027 Ωmm /m (la 20 C).silumin: 13. - Aliajele aluminiului . 0.5% Mg. 2 o .53cal/S.duraluminiu 4% Cu.oC = 2 o 0. are caracteristici mecanice superioare aluminiului. 0.7% Mg.25% Fe. rezistenta mecanica mare la tractiune . λAl=0.5% Si.10 W/m.k(la 20 C). • infasurari la transformatoare si masini electrice.conductivitatea termica.53.conductivitatea electrica.5% Mn. .utilizari: • fabricarea armaturilor pentru condensatoare cu hartie. • realizarea conductoarelor si cablurilor de transport si distributie a energiei electrice.1868. • fabricarea mantalelor de protectie a cablurilor electrice.

k(la 20 C).- - densitatea. γAg = 62. la aparate de control si in automatizari. .temperatura de topire. λAg=1. conductivitatea electrica. dAu = 19.7cal/S.densitatea.022 Ωmm /m (la 20 C). pe electrozii celulelor fotoelectrice .10 W/m.utilizat la acoperiri. Ag-Au. Platina (Pt) Se gaseste in nisipuri aurifere.32 kg/dm . rezistivitatea electrica. conductivitatea termica. zacaminte filoniene. nichelul. Caracteristici: 3 .4.cm.16 Ωmm2/m (la 20oC).conductivitatea termica. 2 o .45 kg/dm . depuneri pe grilele tuburilor electronice. o .4.densitatea. dAg = 10. are conductivitatea electrica si termica cea mai mare maleabil.conductivitatea electrica.k(la 20oC). 2 o .oC = 2 o 1.10 W/m.rezistivitatea electrica. temperatura de topire. o .5 m/Ωmm2 (la 20oC).1868.096cal/S.nu se oxideaza la nici o temperatura . argintul.4 m/Ωmm (la 20 C).aliajele utilizate la contactele electrice ale instrumentelor de precizie.temperatura de topire. Ag-Pl utilizare pentruu contacte Aurul (Au) Se gaseste in formatiuni vulcanice. ductil are afinitate fata de sulf cu care da sulfuri rezistent la oxidare la temperatura obisnuita si chiar la temperaturi inalte argint-dur 3% Cu – duritate foarte mare argint – cadmiu. ρAg = 0. cobaltul. γAu = 45.1868. o 2 . λAu=0. θtAu= 1063 C. Caracteristici: 3 . cuprul .5 kg/dm3. 108 .se aliaza cu platina.cel mai ductil si maleabil dintre metale .096. C = 0. ρAu = 0.7. θtPt= 1770 C. dPt = 21.cm. θtAg= 961oC.

oC = 2 o 0.174.54 m/Ωmm (la 20 C).utilizat la contacte electrice aliat cu iridium.4.10 W/m.098 Ωmm /m (la 20 C).167cal/S. 2 o . Caracteristici: 3 . wolfram. ρFe = 0. o .foarte maleabil si ductile se lamineaza si se trefileaza .se utilizeaza la linii de telecomunicatii.1868. ρPt = 0.conductivitatea electrica. ca funie-miez la conductoarele de aluminiu.cel mai scump metal .10 W/m.k(la 20 C). 2 o .1868.cm. 109 .9 kg/dm . Nichelul (Ni) Se extrage din minereu de sulfuri si arsenuri.conductivitatea electrica.cel mai stabil metal sin punct de vedere chimic . dNi = 8.rezistivitatea electrica. - Fierul (Fe) Fierul este un material conductor.167.densitatea.oC = 2 o 0. la linii electrice.conductivitatea termica. .la folosirea conductoarelor din fier in curent alternativ apare pronuntat efect pelicular . γPt = 10. dFe = 7. θtFe= 1533 C.2 m/Ωmm2 (la 20oC).cm. Caracteristici: 3 .temperatura de topire.8 – 9. 2 o .4. λFe=0. γFe = 7. .174cal/S. .8 kg/dm .rezistivitatea electrica.conductivitatea termica. . nichel.13 Ωmm /m (la 20 C).105 – 0.k(la 20 C). λPt=0.densitatea.

temperatura de topire.055 Ωmm /m (la 20 C).temperatura de topire. ρTa = 0. ρNi = 0. o . la suportul filamentelor.densitatea.125 Ωmm /m (la 20 C). Molibdenul (Mo) Caracteristici: 3 . dur casant si greu prelucrabil . . electrozi. o .temperatura de topire.068 Ωmm /m (la 20 C).rezistivitatea electrica. ρMo = 0. dMo = 10.ductil si sudabil .maleabil la cald si la rece . ρW = 0.se oxideaza la temperaturi peste 600 C . θtW = 3380 C.utilizat la anozii bailor galvanice.rezistivitatea electrica.utilizat ca anod in condensatoarele electrolitice si in tuburile electronice de emisie.6 kg/dm . dW = 19. ca element de aliniere in otelurile speciale.utilizari: la filamentele lampilor. - Wolfram (W) Se extrage din minereuri de wolframita.rezistivitatea electrica.temperatura de topire. . 2 o . θtMo= 2630 C. 2 o . Tantalul (Ta) Caracteristici: 3 . ca anod in tuburile Röntgen.utilizat la: lampi cu incandescenta. Niobiul (Nb) Caracteristici: 110 .25 kg/dm . θtTa= 2990 C. 2 o . Caracteristici: 3 . θtNi = 1455oC. dTa = 16. 2 o .052 Ωmm /m (la 20 C).rezistivitatea electrica.are cel mai ridicat punct de topire. o .densitatea.densitatea. o . .2 kg/dm . tuburi electrinice.

ρNb = 0.- densitatea.142 Ωmm2/m (la 20oC).56 kg/dm3. element in aliaje dure. θtNb= 2470oC. utilizat ca element pentru aliajele rezistente la temperaturi inalte. temperatura de topire. dNb = 8. Universitatea Ecologică Bucureşti Facultatea de Inginerie Managerială NOTE DE SEMINAR LA DISCIPLINA MATERIALE PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICĂ şi ELECTROTEHNICĂ 111 . rezistivitatea electrica.

GEAMBAŞU LAURENŢIU ANUL UNIV.TITULAR DISCIPLINĂ LECTOR UNIV.DRD.ING.2008/2009 112 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->