P. 1
+Sistemul+de+Monitoring+Integrat+al+Apelor+din+România

+Sistemul+de+Monitoring+Integrat+al+Apelor+din+România

|Views: 167|Likes:
Published by simionescugabriel

More info:

Published by: simionescugabriel on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2012

pdf

text

original

Sistemul de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR

)

Conf. dr. ing. Igor Cretescu

Sistemul de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR)
Sistemul de Montoring Integrat al Apelor din România are ca scop stabilirea de programe pentru monitoringul starii apelor.
Modernizarea si dezvoltarea sistemului de monitoring integrat al apelor are ca obiect cunoasterea starii starii corpurilor de apa si a evolutiei acesteia in timp; este un proces dinamic, complex, cu evolutie in spirala, unele activitati avand un caracter iterativ sau indicativ, presupunand parcurgerea unor etape distincte:  stabilirea subsistemelor de monitorizare;  stabilirea mediilor de investigare ;  stabilirea structurii spatiale;  definirea tipurilor de monitoring;  stabilirea parametrilor de monitorizare;  stabilirea frecventelor de monitorizare;  ierarhizarea laboratoarelor.

ape subterane. ape uzate.Sistemul National de Monitoring Integrat al Apelor este reprezentat de 6 sub-sisteme. ape costiere. si anume:       rauri. . lacuri naturale si de acumulare. ape tranzitorii.

Programul de potabilizare (P) VIII. Programul de monitorizare din zonele vulnerabile (ZV) IX. Programul pentru conventii internationale (CI) XII. Programul de sectiuni de referinta (R) V. Programul de monitoring de supraveghere (S) II. Programul de intercalibrare pentru starea ecologica (IC) VII. Programul de monitoring operational (O) III. Programul de cunoastere a alterarilor presiunilor morfologice (CAPM) . Programul de monitoring de investigare (I) IV. Programul de monitoring pentru ihtiofauna (IH) X.Monitorizarea sub-sistemului “rauri” Legea Apelor numar 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare prevede mai multe tipuri de programe de monitoring pentru apele de suprafata. Programul “cea mai buna sectiune disponibila” (CBSD) VI. si anume: I. Programul pentru protectie habitate si specii (HS) XI.

. II. proiectarea eficienta a viitoarelor programe de monitoring. furnizand informatii pentru: validarea procedurii de evaluare a impactului. Programul de monitoring de supraveghere (S)  are ca scop evaluarea starii globale a apelor din cadrul fiecarui bazin sau sub-bazin hidrografic. inclusiv datorita impactului activitatilor antropice. sachimbari aparute datorita aplicarii programului de masuri. Programul de monitoring operational (O)  Monitoringul operational are ca scop stabilirea starii ecosistemelor acvatice ce prezinta riscul de a nu indeplini obiectivele de mediu precum si evaluarea oricaror schimbari in starea unor astfel de ecosisteme acvatice.I. evaluarea tendintei de variatie pe termen lung a resurselor de apa.

fara impact antropic sau cu influente antropice minime . .care au ca scop stabilirea conditiilor de referinta pentru fiecare tip.III. stabilirea impactului poluarilor accidentale. Programul de sectiuni de referinta (R)  Se stabileste pentru acele sectiuni in regim natural sau cvasi-natural . Programul de monitoring de investigare (I) Trebuie efectuat pentru: identificarea cauzelor depasirilor limitelor prevazute in standardele de calitate si in alte reglementari din domeniul gospodaririi apelor. in conformitate cu cerintele Legii Apelor numar 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. certificarea cauzelor pentru care un corp de apa nu poate atinge obiectivele de mediu. acolo unde monitoringul de supraveghere arata ca obiectivele stabilite pentru un corp de apa nu se pot realiza.    IV. iar monitoringul operational nu a fost inca stabilit.

V. in conformitate cu prevederile Legii Apelor numar 107/1996 cu modificarile ci completarile ulterioare. pentru care nu a fost posibila gasirea unei sectiuni de referinta. respectiv valorile limita intre starea foarte buna/buna si dintre starea buna/moderata. al carui scop este definirea claselor starii ecologice. VI. numit si corp de apa care prezinta o singura categorie de risc. Programul “cea mai buna sectiune disponibila” (CBSD)  se va aplica pentru fiecare tip de curs de apa care sufera impactul activitatii umane. Programul de intercalibrare pentru starea ecologica (IC)  se refera la sectiunile care participa la exercitiul european de intercalibrare. .

respectiv: 4/an pentru <10. in special a nitratilor.000. 12/an pentru >30. in cadrul acestui program.000-30.000 locuitori). frecventa este in functie de comunitatea deservita. Programul de potabilizare (P)  Se refera la sectiunile de captare apa de suprafata destinata potabilizarii cu debit de prelevare > 100 m3/zi. Programul de monitorizare din zonele vulnerabile (ZV)  Se refera la sectiunile de monitorizare din perimetrele ce au fost definite ca zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati. VIII.VII. conform cu prevederile HG 964/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. . unde se vor monitoriza parametrii din HG 100/2002 si substantele prioritare/ prioritar periculoase din Hg 351/2005. poate fi marita fata de prevederile in vigoare. frecventa de monitorizare a formelor de azot. inclusiv sectiunile pentru apele identificate a fi poluate sau susceptibil a fi poluate cu nitrati din surse agricole. 8/an pentru 10.000.

unde se vor monitoriza parametrii mediului hidric caracteristici pentru fauna si/sau flora protejata. X. Programul pentru protectie habitate si specii (HS)  Se va aplica in zonele protejate. .IX. iar parametrii fizico-chimici si frecventele de monitorizare sunt cele prevazute de HG 202/2002. Programul de monitoring pentru ihtiofauna (IH)  Se refera la zonele salmonicole si ciprinicole identificate.

. XII. cu frecventa stabilita in acestea. deoarece pot exista sectiuni unde se analizeaza elementele biologice si hidromorfologice. Programul pentru conventii internationale (CI)  va monitoriza acele sectiuni si acei parametrii prevazuti in conventiile si acordurile internationale la care România este parte. fara a se analiza cele fizico-chimice. In aceste sectiuni se vor monitoriza obligatoriu parametrii biologici. Programul de cunoastere a alterarilor presiunilor morfologice (CAPM)  are ca scop cunoasterea impactului alterarilor hidromorfologice asupra apelor. cu frecventa mai mare pentru parametrii mai sensibili la tipul de alterare hidromorfologica.XI.

AOX. conductivitate/reziduu fix. pH.  AP– poluantii din lista I si II din HG 351/2005. . P total.micropoluanti organici din HG 351/2005. fluoruri.Parametrii de investigare pentru rauri a) parametri fizico-chimici:  G –generali . turbiditate. sulfati.temperatura. precum si alti poluanti specifici bazinului hidrografic. N total. ortofosfati. cum ar fi: fier. azotati. cloruri. CCO-Mn. detergenti anionici activi.  SO – substante organice . COT. culoare. CCO-Cr. materii in suspensie.  SP-MO . amoniu. fenoli.  N-nutrienti . alcalinitate. . CBO5. clorofila “a”. mangan.SP-MG – metale grele din lista substantelor prioritare/prioritar periculoase din HG 351/2005.oxigen dizolvat.azotiti. COD.

 zooplancton (ZPL). densitate.  macrofite (MF) – componenta taxonomica . densitate. index saprob. indice de diversitate.numai in caz de eutrofizare.componenta taxonomica . specii sensibile la impact antropic.b) parametri biologici:  fitoplancton (FPL) .lista si numar specii. index saprob.componenta taxonomica . biomasa . densitate.componenta taxonomica . structura pe varste.lista si numar specii. poluari accidentale.lista si numar specii. specii sensibile la impact antropic. index saprob.  zoobentos (ZB) . . densitate.furnizeaza informatii utile in anumite cazuri: eutrofizare.lista si numar specii.  fauna piscicola (P) . densitate.  microfitobentos (mFB) – componenta taxonomica -lista si numar specii.

 SP-MO . . streptococi fecali si salmonella.c) parametri microbiologici: coliformi totali. d) parametri ai poluantilor toxici de origine naturala sau antropica:  MG – metale grele din lista II si din lista de substante prioritare/prioritar periculoase din HG 351/2005. coliformi fecali.micropoluanti organici din HG 351/2005. relevanti pentru parametrii biologici de raspuns.

e) parametri ecotoxicologici (biota) . prin aplicarea metodologiei de evaluare de risc si de impact prevazuta in OM 245/2005.care sa evidentieze efectele metalelor grele si a poluantilor organici de origine antropica. .

parametri fizico-chimici: identic cu parametrii de investigare pentru rauri. S-sedimente. B-biota ) sunt: 1. . 2.Monitorizarea sub-sistemului “lacuri” Parametrii si elementele de monitorizare. cu exceptia parametrului “turbiditate” care se va inlocui cu parametrul “transparenta”. parametri bacteriologici: identic cu parametrii de investigare pentru rauri. tinand cont de categoriile de risc pentru fiecare mediu de investigare (A-apa.

lista si numar specii. diversitate.  macrofite (MF) – componenta taxonomica . specii sensibile la impact antropic. densitate.  fauna piscicola(P) . densitate .componenta taxonomica .componenta taxonomica .componenta taxonomica .lista si numar specii.lista si numar specii. 4. parametri ecotoxicologice: identic rauri.  zoobentos (ZB) .3. densitate. .  microfitobentos (mFB) – componenta taxonomica . biomasa. densitate. clorofila “a”. specii sensibile la impact antropic.furnizeaza informatii utile in anumite cazuri: eutrofizare.lista si numar specii. densitate.lista si numar specii. structura pe varste. poluari accidentale.  ZPL (zooplancton) . parametri biologici:  fitoplancton (FPL) .

 O – operational.  CI – conventii internationale.potabilizare. .Monitorizarea sub-sistemului “ape subterane” Tipurile de programe de monitorizare a apelor subterane vor fi:  S – supraveghere.  P.  ZV – zona vulnerabila.

Programul P . la 3. frecventa masuratorilor de nivel la forajele retelei hidrogeologice nationale pentru:  ape freatice . in cazul captarilor de debite de exploatare mai mari de 20l/s. incluzand si parametrii microbiologici.se aplica pentru corpurile de apa subterana utilizate in scop potabil. 6 sau 15 zile.  forajele de adancime .va fi trimestriala. avand in vedere parametrii prevazuti de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile.Programul S . in zonele cu risc cantitativ sau calitativ.se aplica in cazul tuturor corpurilor de ape subterane. la foraje situate in apropierea granitei.  izvoare – va fi o data la o luna.se aplica in cazul tuturor corpurilor de apa subterana. . Programul O . in ceea ce priveste monitorizarea starii cantitativa. precum si in cazul corpurilor de ape subterane transfrontaliere.va fi in functie de rezultatele analizei regimului de variatie a acestora.

Programul ZV . . atat fizico-chimice cat si microbiologice.se va aplica in cazul corpurilor de ape subterane transfrontaliere la foraje situate in apropierea granitei. in conformitate cu HG 964/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. Programul CI . frecventa masuratorilor va fi conform celor mentionate mai sus. Elementele de monitorizare vor fi elemente cantitative si calitative. Frecventa de monitorizare a compusilor cu azot este cea prevazuta pentru parametrii generali.se aplica pentru corpurile de apa subterana sau forajele din zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole.

se vor monitoriza indicatorii fizico-chimici din autorizatiile de gospodarire a apelor.Monitorizarea sub-sistemului “ape uzate” In cazul apelor uzate. . care se stabilesc in conformitate cu Hg 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 351/2005 pentru substantele periculoase si prioritare/prioritar periculoase. Frecventa de monitorizare va fi cea stabilita in autorizatiile de gospodarirea apelor. corelata cu frecventa reglementata in NTPA 011 din HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

cand se vor identifica substantele prioritare/prioritar periculoase si substantele relevante pentru fiecare sectiune. in scopul realizarii inventarului initial al resurselor de apa afectate sau posibil afectate de poluarea cu asemenea substante. In caz de aparitie a fenomenelor de eutrofizare sau a poluarilor accidentale. AP. monitorizarea va include cel putin o data o analiza completa.Frecventa de monitorizare   Frecventa de monitorizare la Dunare pentru sectiunile din reteaua TNMN este de 12 ori/an. frecventa va fi marita pana la disparitia acestor fenomene. SP-MO. In cazul substantelor de tip SP-MG. cu exceptia sectiunilor selectate pentru calcularea incarcarilor. . unde frecventa este de 24 ori/an.

Prezentarea rezultatelor si clasificarea starii ecologice va fi in concordanta cu datele din tabelul anexat mai jos.Evaluarea starii de calitate  Evaluarea starii de calitate pe 5 clase se realizeaza in conformitate cu prevederile OM 1146/2002. Clasa de calitate I II III Stare ecologică foarte bună Bună Moderată (satisfăcătoare) Cod de culoare Albastru Verde Galben IV Proastă (nesatisfăcătoare) Portocaliu V foarte proastă (degradată) Rosu .

 Indrumari Metodologice pentru Supravegherea Evolutiei Trofice a Lacurilor de Acumulare si Lacurilor Naturale – ICIM .  Indrumarul Metodologic pentru Urmarirea Evolutiei Calitatii Apelor prin Intermediul Analizelor Biologice: ICIM . respectiv: a) Pentru efecuarea analizelor fizico-chimice laboratoarele trebuie sa se asigure ca utilizeaza cea mai recenta editie a standardului in vigoare corespunzatoare aparaturii existente. pana la aparitia unor noi metodologii. metodele standardizate utilizate in afara domeniului lor de aplicare sau modificarile pe care le fac metodelor standardizate b) Pentru efectuarea analizelor biologice laboratoarele trebuie sa utilizeze.Metodele standard de analiza recomandate si metodologiile utilizate Metodele standard de analiza recomandate si metodologiile utilizate sunt cele prevazute de normativele in vigoare. Laboratorul poate sa utilizeze metodele publicate in standardele nationale.Editia 1984. Laboratorul trebuie sa valideze metodele nestandardizate.1995. . regionale sau internationale.

Laboratoare bazinale 3. Laboratoare regionale . Laboratoare locale 2.Ierarhizarea laboratoarelor de masurare si analiza Ierarhizarea laboratoarelor de masurare si analiza din cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane” cuprinde 3 tipuri de laboratoare: 1.

cianuri. conditii de transparenta – disc Secchi. starea acidifierii : pH. culoarea. ortofosfati. substante extractibile. - . nutrienti : fosfor total. reziduu filtrabil. alcalinitate. detergenti anionici. produse petroliere. conditii de oxigenare: oxigen dizolvat. materii in suspensie. turbiditatea. fenoli. CBO5. miros. in functie de presiunile antropice existente la nivelul bazinului. sulfuri. azot total. CCOCr. saturatia in oxigen. azotati.Laboratoare locale – reprezentate de laboratoarele Sistemelor de Gospodarire a Apelor vor analiza:  a) Elementele chimice si fizico-chimice ale apei – parametrii fizico-chimici: regimul termic-temperarura apei. incarcarea organica: CCOMn. azotiti. sulfati. parametrii si poluanti specifici : cloruri. amoniu. salinitate-conductivitate.

coliformi fecali. densitatea indexul saprob sau gradul de curatenie.furnizeaza informatii utile in anumite cazuri: eutrofizare. . Rauri si lacuri . biomasa .macrozoobentos: Componenta taxonomica. indexul saprob sau gradul de curatenie. densitatea. prezenta taxonilor sensibili.            b) Elemente biologice ale apei: A. Lacuri: .Macrozoobentos: Componenta taxonomica. biomasa.Fitoplancton: Componenta taxonomica. B. clorofila “a” care poate furniza date ce se coreleaza cu biomasa. .macrofitele acvatice.numai in cazurile in care se observa aparitia fenomenului de eutrofizare. poluari accidentale. .zooplanctonul – optional pentru rauri si lacuri . . prezenta taxonilor sensibili. C. densitatea. Rauri: . densitatea. streptococi fecali. .Alge bentonice: Componenta taxonomica. prezenta taxonilor sensibili. densitatea.fitobentos: Componenta taxonomica. . densitatea.Fitoplancton: Componenta taxonomica. prezenta taxonilor sensibili. c) Elemente microbiologice: numarul probabil de coliformi totali.

nichel. zinc. Crom.Ihtiofauna      . .in mod asemenator cu cele pentru laboratoarele locale. crom total. Cadmiu. zinc.elemente chimice ale sedimentelor: metale grele . plumb.elemente chimice ale suspensiilor: metale grele . mercur. cupru. Plumb. nichel. azot total si fosfor total. nichel. Mercur.cadmiu. mercur.Laboratoare bazinale – reprezentate de laboratoarele din cadrul Directiilor de Apa vor executa: analize pentru apa. Seleniu. plumb. cupru. mangan. precum si fluoruri. sedimente si suspensii pentru sectiunile localizate in judetul unde se afla sediul Directiei de Ape .cadmiu. in plus se analizeaza: unele metale ca fier. crom total. zinc. Arsen. cupru. . arsen . bor. bariu.

vor executa in plus fata de laboratoarele bazinale determinari de: AOX. . a trihalometanilor. compusi organici din categoria PAH-urilor. a pesticidelor organo-clorurate. Bucuresti. Laboratorul regional Bucuresti va fi considerat si Laborator National pentru intreaga retea de laboratoare ale Administratiei Nationale “Apele Romane” si va asigura in plus: . . Bacau. organo-fosforice.identificarea celor mai adecvate materiale standard de referinta. a reactivilor si a standardelor interne necesare si a celor mai recente modele de aparatura care se achizitioneaza anual prin programul de dotare al Administratiei Nationale “Apele Romane”. Rm-Valcea.Laboratoarele regionale: Cluj. a pesticidelor triazinice sau a altor substante care se afla pe lista I si II si lista substantelor prioritare/prioritare periculoase din HG 351/2005. . PCB-urilor .implementarea de metode noi de masurare si analiza.testari ale metodologiilor noi si adaptarea acestora la specificul Romaniei. .exercitii de intercomparare a analizelor de laborator. BTX-urilor.

Bucureşti. Manole. G. 1994. Arad.Bibliografie      Onofrei A.     www. Editura Medicală. Ordinul Nr. Mănescu. 31 din 13.01.ro . M. Ordinul Nr. Hotarâre nr..scribd. 161 din 16. 567 din 26/04/2006. www. Diaconescu. Chimia sanitară a mediului. www. Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului.2006. www. S.2006.aspx . C. Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”.ro/default.L.anpm.rowater.ro .com/doc/24903745/I-Calitatea-Apelor-raului-Prut%E2%80%93-ROMANIA . 2008.02.guv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->