Sunteți pe pagina 1din 7

1. Care este ponderea celor trei in totalul de crestere al pietei? Piata int.

= (29,75 kg/pers - 24 kg/pers) x 15 mil = 86,25 mil kg Piata ext. = 24 kg/pers x (16 mil - 15 mil ) = 24 mil kg Piata mixta = (29,75 kg/pers - 24 kg/pers) x (16 mil - 15 mil) = 5,75 mil kg Ponderea pietei intensive in totalul de crestere al pietei: Pond p. Int = P. Int / cu cat a crescut piata in t1 raportat la t0 x 100 = 86,25/116 x 100 = 74,35% Pond p. Ext. = P. ext / cu cat a crescut piata in t1 raportat la t0 x 100 = 24/116 x 100 = 20,69% Pond p. mixta = P. mixta / cu cat a crescut piata in t1 raportat la t0 x 100 = 5,75/116 x 100 = 4,96%

2. Care este cantitatea minima pentru fiecare varianta de distributie, pentru a acoperi integral cheltuielile? V = Ch, momentul in care profitul este = 0 Prin reteaua proprie Qmin x 300 = Qmin x 200 + (26.000.000 + 7.000.000) 100 Qmin = 33.000.000 Q min = 330.000 buc Cantitatea minim pentru firm cnd V=Ch i profitul este egal cu 0 este de 330.000 buci (dac se va prefera varianta de distributie prin reteaua proprie firmei). Prin intermediari Qmin x 220 = Qmin x 200 + (4.000.000 + 1.000.000) 20 Qmin = 5.000.000 Q min = 250.000 buc Cantitatea minim pentru firm cnd V=Ch i profitul este egal cu 0 este de 250.000 buci (dac se va prefera varianta de distributie prin intermediari).

Prin formula combinata Qmin x 250 = Qmin x 200 + (10.000.000 + 2.000.000) 50 Qmin = 12.000.000 Q min = 240.000 buc Cantitatea minim pentru firm cnd V=Ch i profitul este egal cu 0 este de 240.000 buci (dac se va prefera varianta de distributie prin formula combinata).

3. Presupunem ca o firma are o productie de 1.000 televizoare si foloseste 4 canale de distributie: 1) 200 bucati prin canalul: producator - consumator (aici avem 0 verigi); 2) 250 bucati prin canalul: producator - detailist - consumator (aici avem o veriga); 3) 300 bucati prin canalul: producator - angrosist - detailist - consumator (2 verigi); 4) 250 bucati prin canalul: producator - exportator - importator - angrosist - detailist consumator (4 verigi). Se cere sa se determine care este numarul mediu de verigi (NMV).

NMV =

= 1,85

4. O firma care activeaza in industria textila are trei linii de productie: paltoane pentru femei (A), paltoane pentru barbati (B) si jachete pentru copii (C). Stiind ca linia de fabricatie A cuprinde 5 articole, linia B - 3 articole, iar linia C - 7 articole, se cere sa se determine care sunt dimensiunile gamei de produse a firmei respective (lungime, latime, adancime). Lungimea gamei, este data de efectivul produselor distincte din cadrul intregii game de produse, respectiv insumarea produselor, articolelor, tuturor liniilor de fabricatie; Largimea, latimea sau amploarea, este reprezentata de numarul de linii de produse din cadrul gamei; Profunzimea sau adancimea, este data de numarul mediu de produse distincte din cadrul fiecarei linii de produse, de fabricatie.

Lungimea = 5 articole + 3 articole + 7 articole = 15 articole Latimea = 3 linii de produse (paltoane pentru femei, paltoane pentru barbati si jachete pentru copii) Adancimea = (5 articole + 3 articole + 7 articole) / 3 linii = 5

5. Profitabilitate i rentabilitate Piata produsului X in momentul t a fost de 100 mld. lei. Firma A a avut o cota de piata de 20%. In acea perioada, firma A, cu un capital total de 5 mld. lei a realizat un profit brut de 10 mld. lei. Se cere sa se determine profitabilitatea si rentabilitatea firmei A in momentul t.

CP =

x 100 =

x 100 = 20

CAfirma A = 20 mld. lei

Profit net (Pnet) = Profit brut (Pbrut) - Impozit pe profit (25%) = = 10 mld. lei x 75% = 7,5 mld. lei

Rentabilitatea:

r=

x 100 =

x 100 = 150%

Profitabilitatea:

p=

x 100 =

x 100 = 50%

6. Prag de rentabilitate In anul t, piata produsului X a fost de 300 mil. lei, pretul mediu unitar fiind de 1.250 lei. Pentru anul t+1 se estimeaza o crestere cu 25% a volumului valoric al desfacerilor produsului X, in conditiile in care pretul mediu unitar va creste cu 20%. Firma A intentioneaza ca, in anul t+1, sa introduca in fabricatie si sa lanseze pe piata produsul X la un pret de 1.490 lei. Firma inregistreaza costuri variabile de 990 lei/produs si costuri fixe de 12 mil. lei. Stiind ca produsul X reprezinta singurul produs fabricat de firma A, sa se determine cota de piata care trebuie cucerita pentru ca produsulu X sa fie rentabil.

Desfacerile in t+1:

Dt+1 = 300 +

x 300 = 375 mil. lei

Pretul in t+1: Pt+1 = 1.250 +

x 1.250 = 1.500 lei/produs

Cantitatea in t+1:

Qt+1 =

= 250.000 buc.

Cf + Cv x Qcritic = Pa x Qcritic

Qcritic =

= 24.000 buc.

C.A.t+1 = 1.490 x 24.000 = 35.760.000 lei

Cota de piata in unitati valorice: CPval =

x 100 = 9,536%

Cota de piata in unitati fizice: CPfiz =

x 100 = 9,6%

7. Cota de piata si concurenta Un produs Y este comercilaizat in perioada t1 de 4 firme - A, B, C, D - ele detinand, in ordine, 25,23%, 44,86%, 19,63% si, respectiv, 10,28% din totalul vanzarilor produsului Y, vanzari care in suma totala reprezinta 1000 milioane lei. Fata de perioada t0, cele 4 firme au avut urmatoarele modificari ale volumului vanzarilor: firma A -10%, firma B +20%, firma C +5%, firma D +10%, in conditiile in care vanzarile totale ale produsului ale volumului vanzarilor: firma A -10%, firma B +20%, firma C +5%, firma D +10%, in conditiile in care vanzarile totale ale produsului Y au crescut, fata de perioada t0, cu 7%. Se cere: Pe baza datelor de mai sus, sa se determine proportia in care piata fiecarei firme si piata produsului Y in ansamblu s-au modificat pe seama concurentei directe, a concurentei indirecte si a nonconsumatorilor relativi, stiind urmatoarele: firma A a preluat clienti ai unei firme E care avea in fabricatie un produs Z ce a putut fi inlocuit in consum de produsul Y (+6,9 milioane lei) si a cedat clienti firmei B;

Rezolvare:

firma B a preluat clienti ai firmei A, ai firmei C (+10,8 milioane lei) si a atras in randul clientelei o parte a nonconsumatorilor relativi; firma C a atras in randul clientelei nonconsumatori relativi (+10,2 milioane lei), precum si cumparatori ai produsului Z al fimei E; firma D si-a realizat modificarea numai pe seama nonconsumatorilor relativi.

Pornind de la datele din problema, determinam care sunt cifrele de afaceri ale celor patru firme in perioada t0 si t1. Firma A: t1: CA1 = 1000 mil. lei x 25,23% = 252,3 mil. lei = CA0 - 10% x CA0 asadar, CA0 = 280,33 mil. lei Analog procedam pentru restul firmelor cu mentiunea ca cifrele lor de afaceri in t 1 au crescut fata de t0. Rezultatele sunt trecute in tabelul urmator:
CA

t1 252,3 448,6 196,3 102,8

A B C D

t0 280,33 373,83 186,95 93,45

Pentru a vedea proportia in care piata fiecarei firme si piata produsului Y in ansamblu s-au modificat pe seama concurentei directe, indirecte si a nonconsumatorilor relativi, pornind de la datele problemei, trecem rezultatele in urmatorul tabel:

- mil. lei Firma A - 28,03 - 34,93 + 6,9 Firma B + 74,77 + 45,73 + 29,04 Firma C + 9,35 - 10,8 + 9,95 + 10,2 Firma D + 9,35 + 9,35 Produsul Y + 65,44 + 16,85 + 48,59

Total:

Conc. directa Conc. indirecta Noncons. rel.

Explicatii: Firma A: Piata firmei A, per total, a suferit modificarea: 252,3 mil. lei - 280,33 mil. lei = - 28,03 mil. lei, vezi CA la t1 si t0.

Firma A a preluat clienti ai firmei E care avea in fabricatie un produs Z ce a putut fi inlocuit in consum de produsul Y - concrenta indirecta: + 6,9 mil. lei, vezi enuntul problemei. Pe seama nonconsumatorilor relativi, firma A nu si-a modificat piata, vezi enuntul problemei. Firma A a cedat clienti firmei B - concurenta directa, vezi enuntul problemei. Clientii cedati in ce valoare a vanzarilor se reflecta? - 28, 03 mil lei = conc. directa + 6,9 mil. lei asadar, concurenta directa (valoarea vanzarilor data de clientii cedati de firma A firmei B) este de: - 34,93 mil. lei, adica o scadere a vanzarilor cu 34,93 mil. lei. Rationamente asemanatoare se aplica si pentru celelalte 3 firme.

8. Cote de pia a) La nivelul anului X, volumul total al tranzactiilor pe piata mobilei din S.U.A. a fost estimat la 10.000 mil. USD. Primele doua locuri in aceasta ramura sunt ocupate de firmele Johnson Controls si Interco, cu vanzari in valoare de 3.690 mil. USD, respectiv 3.278 mil. USD. Pornind de la aceste date se cere sa se calculeze cota relativa de piata a celor doi producatori mondiali de mobila. Rezolvare : Definitii: C.P.a = ( a / A ) x 100, unde: a - cifra de afaceri a firmei "a"

A - volumul total al tranzactiilor pe o anumita piata C.P.a - cota de piata a firmei "a" C.R.P.a = C.P.a / C.P.b, unde: C.P.a - cota de piata a firmei "a" C.P.b - cota de apiata a firmei "b" C.R.P.a - cota relativa de piata a firmei "a"

Pentru firma Johnson Controls: C.P. = (3.690 mil. USD / 10.000 mil. USD) x 100 = 36,9% C.R.P. = 36,9 / 32,78 = 1,125 Pentru firma Interco: C.P. = (3.278 mil. USD / 10.000 mil. USD) x 100 = 32,78% C.R.P. = 32,78 / 36,9 = 0,88 b) Problema: In anul t0 cotele de piata pentru doua firme (A si B) din industria petroliera au fost 20%, respectiv 10%. Se stie ca in anul t1 cifrele de afaceri ale celor doua firme au crescut cu 16% pentru firma A si 12 % pentru firma B. Daca piata petroliera, la nivelul anului t1, a crescut cu 14%, se cere sa se calculeze cotele de piata ale celor doua firme la nivelul aceluiasi an t1. Rezolvare: Definitii: . Pentru firma A: to : CPA = (CAA / CAt) x 100 = 20% t1: CPA = (CAA+16%CAA / CAt+14%CAt) x 100 = 116/114 x CPA(to) = 116/114 x 20% = 20,34% Analog se calculeaza pentru firma B.