P. 1
Rezumat Teza de Doctorat

Rezumat Teza de Doctorat

|Views: 122|Likes:
Published by Tiberiu Sandu

More info:

Published by: Tiberiu Sandu on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ CATEDRA DE GEOLOGIE-PALEONTOLOGIE

TEZA DE DOCTORAT
STUDIUL PALEOMICOLOGIC AL DEPOZITELOR MIOCENE DIN BAZINELE VĂILOR TELEAJEN ŞI BUZĂU REZUMAT

Conducător ştiin ific: Prof. Dr. Ovidiu Dragastan

Doctorand: Victor Băcăran

Bucureşti, 2009

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

CUPRINS
I Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II Cuvânt înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III Istoricul cercetărilor paleomicologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV Consemnarea geologică a fungilor fosili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Istoricul cercetărilor paleomicologice în România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Istoricul cercetărilor paleomicologice în bazinele văilor Teleajen şi Buzău . . . . . . . . . . VII Istoricul cercetărilor în micologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII Metodele de preparae şi studiul palinomorfelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Clasificarea sporilor fosili de ciuperci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Date generale asupra regiunii cercetate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Cadrul geologic al regiunii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Cadrul geologic al Forma iunii cu sare de la Slănic – Prahova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Reconstituirea paleomediului miocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Generalită i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Elemente morfologice folosite în procesul comparării sporilor actuali de ciuperci cu cei fosili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 9.3. Spectrul ecologic al sinuziilor de micro- şi macromicete care se aseamănă cu cele descoperite în depozitele miocene cuprinse în bazinele văilor Teleajen şi Buzău. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Forma iunea de Podu Morii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Forma iunea de Podu Morii – Calcarele de Jaslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Forma iunea Gresiei de Kliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Forma iunea de Doftana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Forma iunea cu sare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseammănă cu cele descoperite în Forma iunea de Şipo elu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. Reconstituirea paleoclimatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1. Evolu ia florei în Cenozoic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.2. Evolu ia climei şi florei ăn Paleogenul Europei Occidentale . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.3. Factorii fizici (temperaturi şi umiditate) în dezvoltarea ciupercilor . . . . . . . . . . . 9.4.4. Procesul de tranzien ă micotică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1. Considera ii asupra paleoecosistemului miocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2. Probleme de nomenclatură la sporii, hifele şi corpurile sporifere, descoperite în depozitele miocene în bazinele văilor Teleajen şi Buzău . . . . . . . . . . . 11. Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1. Bibliografie – Geologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Bibliografie – Paleomicologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3. Bibliografie – Micologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II III V VII IX XI XV XVII XIX 1 2 35 37 37 39 40 40 41 41 41 41 41 41 42 42 43 43 240 240 246 249 249 256 260

I

S-au detaliat îndeosebi forma iunile purtătoare de evaporite. paleoclimă. Numai înarmat cu informa ii de sporologie ale ciupercilor actuale. cu implica ii în evolu ia geologică a bazinului miocen din sudul Carpa ilor Orientali. se poate crea acel fond minim de lucrări de sporologie. sporoforilor. ca element în procesul de comparare cu sporii de ciuperci actuale. Acest avantaj presupune. instrumente de lucru pentru palinologi. să se apeleze la studierea sporilor omologi actuali în condi iile naturale ale sursei. Studiile de morfologie comparată pot aduce noi elemente utile palinologului în actul identificării formelor fosile. Lucrarea de fa ă oferă descrierea morfologică a unui număr infim de spori de ciuperci fosile. rar pe sterigme. 100000 specii). II . urmărindu-se evolu ia rela iei: preevaporitic–evaporitic–postevaporitic. Practica determinării sporilor actuali de ciuperci indică necesitatea cercetării lor în contextul natural al corpurilor sporifere. Respectând în continuare regulile atât de vechi ale principiului actualismului. Această constatare obligă pe palinolog să compare sporii de ciuperci fosili cu cei actuali. bazidiilor etc. existau genurile de ciuperci cunoscute din micologia actuală. în scopul elucidării datelor oferite de paleomicologie. în Cainozoic.V. ascelor. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău I. în majoritatea lor. intuim deci cât de ridicat trebuie să fie nivelul de cunoaştere al palinologului angrenat în descifrarea tainelor paleomicologice ale Cainozoicului. în completarea celor furnizate de celelalte grupuri de plante inferioare şi superioare. sedimentologic (ciclicită i. s-a procedat la investigarea palinologică a unor forma iuni miocene ale principalelor aflorimente din regiune. sau din aflorimente situate la vest sau la est de perimetru. al descrierilor morfologice şi al efortului de adecvare a nomenclaturii. uneori în asce. dar frecvent în corpuri sporifere. conidiofori etc. Din lumea bogată şi variată a palinomorfelor constatate şi determinate. 200000 de specii de ciuperci (cunoscute fiind cca. O vastă literatură de strictă specialitate a trebuit să fie consultată ca suport al diagnosticului paleomicologic. unele deschideri din Zona Cutelor Diapire. încadra i într-un sistem de clasificare artificial. Pe baza unui cadru stratigrafic şi tectonic. Băcăran. paleoecologice în lumea plantelor. de încadrare. Pe glob se presupune că ar exista cca. cum ar fi oportunitatea investigării forajelor din sarea de la Slănic Prahova. organizat astfel încât să creeze un prim fond de date în cercetarea de morfologie comparată în paleomicologie. s-au selectat pentru studiul de detaliu numai sporii de ciuperci. Introducere Prezenta lucrare îşi propune studiul paleomicologic al forma iunilor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău. cu necesitate. cu posibilită i de uz biostratigrafic. Cercetările paleomicologice cu mijloace palinologice aduc informa ii din care rezultă că. Paleopalinologul întâlneşte sporii de ciuperci fosile nu întotdeauna izola i. de clasificare. semnifica ii ambientale). preluat şi însuşit din literatura geologică recentă. În lucrare s-a abordat şi oferta de informa ie geologică din zone limitrofe perimetrului. niciodată nu vom găsi o identitate morfologică între sporii fosili şi cei actuali de ciuperci. paleomicologia poate oferi ocazia unor noi interpretări filogenetice. Lucrarea reprezintă o încercare de prezentare a sporilor fosili în interesul procesului de cunoaştere în geologie. Informa ia paleomicologică cantitativă din investigarea forma iunilor s-a dorit a fi urmărită sub diferite aspecte în încercarea de a desprinde tendin e evolutive ale diferi ilor taxoni. se pot ob ine datele necesare evaluării condi iilor paleoclimatologice şi paleobiogeografice. Cum asemănările sunt mai mult decât evidente. Numai printr-un proces continuu de comparare a sporilor fosili de ciuperci cu cei actuali.

Taylor – University of Kansas. Dr. în cea mai mare parte.P. S. să patroneze aceste cercetări. Dr. Houston. Munteanu Emilia de la Institutul Geologic al României. Pons – Laboratoire de Paléobotanique de la Faculté des Sciences de Paris. Mărun eanu Mariana de la Inst. Calgary. Popescu Gheorghe de la Institutul Geologic al României. J. Dr. − Conf. Theodor Neagu. Catedra de Geologie şi Paleontologie. Norris de la Geological Survey of Canada. Claude Sittler – Faculté des Sciences de l'Université de Strasbourg. Monica Crihan de la Universitatea “Petrol-Gaze”-Ploieşti.B. Cuza” Iaşi. − Dr. cu o contribu ie majoră în abordarea de către mine a domeniului Paleomicologiei au avut-o personalită ile ce au publicat lucrări ştiin ifice esen iale. Thomas N. Dr. dar. sub îndrumarea Dr. în parte. cărora le aduc mul umirile mele. din Universitatea Bucureşti. − Dr. înfiin ând laboratorul de palinologie şi să mi se asigure probele palinologice de către Prof. Liviu Drăgănescu de la Salina Slănic Prahova şi Dr. − Dr. S. Câmpina. D. Justinian Petrescu de la Facultatea de Geologie. Leonid Olaru de la Facultatea de Geologie a Universită ii “Al. − Prof.C. Dr. J. D. − Prof.M. M. De mare ajutor.. şi al şansei ce am avut-o să abordez acest domeniu la îndemnul Dr. Dr.U. Dr. membru de onoare al Academiei Române. prin persoana Dr. I.V. − Dr. Dr. personalită i cărora le rămân îndatorat şi le prezint sincerele mele omagii. Huică Ilie de la Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti.A. − Dr. Dr. Dilcher – Indiana University. − Prof. − Dr. Toamnei). Un uriaş ajutor mi-au dat îndemnurile şi îndrumările următoarelor personalită i. Catedra de Geologie şi Paleontologie a Universită ii din Bucureşti.P. Doubinger – Centre de recherche de sédimentoligie et de géochimie de la surface CNRS (Strasbourg). S. Dr. Băcăran.. Geologic al României. Tot şansa a făcut ca Muzeul de Biologie Umană Ploieşti.L. J. Dr. respectiv în Paleomicologie. − Conf. Marcel Locquin – Laureat de l'Institut. Kalgutkar de la Geological Survey of Canada. Sheffy – Indiana University.P. Texas. R.A. Zoe Apostolache Stoicescu.A. S. Nicolae icleanu de la Facultatea de Geologie şi Geofizică. Cuvânt înainte Prezenta lucrare de doctorat este rodul pasiunii mele pentru Paleomicologie. III . Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău II. − Dr.G. − Prof. Ioana Pană de la Facultatea de Geologie şi Geofizică. Dumitru Frunzescu de la Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti. pentru realizarea unor fotografii la microscopul ZEISS din Laboratorul de Palinologie. M. membru al Academiei Române. Calgary.. Dr. m-am aflat în coresponden ă: − Dr. Dr.A. cărora le rămân îndatorat şi le prezint mul umirile mele: − Prof. Dr. cu sediul în Bucureşti (str. Nicolae Balteş de la I. Răzvan Givulescu. − Dr. Aurelia Bărbulescu de la Facultatea de Geologie şi Geofizică.Jansonius de la Geological Survey of Canada. − Prof. − Prof. al faptului că am început să lucrez sub îndrumarea Prof. Catedra de Geologie şi Paleontologie. Leonid Apostol de la Muzeul de Istorie Naturală “GR.C. − Dr. − Prof. − Dr. catedra de Geologie şi Paleontologie a Universită ii din Bucureşti. − Prof.U.V. Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Mihai Popa. Ellis – Commonwealth Mycological Society. Ovidiu Dragastan din Facultatea de Geologie şi Geofizică. W.U. − Prof. − Prof. cu care. Dr. Elsik – Exxon . G. ANTIPA” şi să mă ini iez în Palinologie şi. − Dr. Catedra de Geologie şi Paleontologie a Universită ii din Bucureşti. Ellis – British Mycological Society. Dr.U.

V.C. a domnului Ion Vânt). care mi-au oferit. lucrări de micologie şi paleomicologie.C. Zoe Apostolache Stoicescu.E. Dr. Dr. Ana Ionescu de la C. din care cauză le mul umesc cu toată recunoştin a.R. Prof. cât şi în reproducerea materialului bibliografic de către Adrian Stocheciu. terminologiei latine şi corecturii. cu marea disponibilitate pentru bine.P. dar. cu multă dărnicie. De-a lungul timpului. m-am bucurat de bunăvoin a multor personalită i. nepoatele mele: Irina şi Cristina. Multor persoane le mul umesc pentru ajutorul dat în procurarea microscopului (firma S.C. Conf. profesorilor Cornel Popescu. Dr. Valeriu Bratu. Titus Brustur de la Institutul de Geologie şi Ecologie Marină. tehnoredactorului Andrei Neagu de la firma S. Dr. Dr. Maria. Dr. verişoara mea. Eugenia şi Nicolae Cristea. Prof. IV . Gheorghe Brănoiu de la Universitatea “Petrol-Gaze” – Ploieşti. OPTOFINA S. Catedra de Geologie şi Paleontologie a Universită ii din Bucureşti. m-au îndrumat.G. În elaborarea lucrării. Acestora le aduc profundele mele omagii şi mul umiri. Băcăran.L. Gabriela Pigulea şi Constantin Hârlav. Dr. sora şi cumnatul.-Bucureşti. fratele. Laboratoarele TONNIE S. Maria Oprea de la Institutul de Protec ia Plantelor Bucureşti. Tatiana Eugenia Şesan de la Facultatea de Biologie a Universită ii din Bucureşti. Gheorghe Popescu de la Institutul de Geologie al României. to i oameni de vi ă basarabeană şi bucovineană. fosta directoare a Complexului Muzeal Prahova. Dr. Alexandru Manoliu de la Centrul de Cercetări Biologice Iaşi. uneori rămânând uluit de bunătatea lor. Elena Potop şi prietenul meu. men ionându-i: Dr. Dr.R. esen ial pentru mine a fost sprijinul moral şi material al apropia ilor mei: mama. Eugenia Puica Iamandei de la Institutul de Geologie al României. în mod special. Constantin Hunciag.L. Mihai Toma de la Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. Dr. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Mul i dintre aceşti micologi şi paleomicologi mi-au trimis lucrări ştiin ifice de mare valoare. Stănilă Iamandei de la Institutul de Geologie al României. Mihai Popa de la Facultatea de Geologie şi Geofizică. a domnului Şerban Ionescu-Homoriceanu şi Conferen iar Dr.

sporangii (după Ainsworth & Sussman. mai ales după 1970. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău III. Băcăran.f. au ignorat fungii fosili datorită dificultă ilor de identificare a acestora. 2000). Ramanujam & Rao (1978) acuză ideea că sporii fungici nu sunt adecva i interpretărilor stratigrafice. iar morfologia variată şi compozi ia acestora ca probleme complicate de interpretare (după Kalgutkar & Jansonius. 2000). 2000). pertinente. numele publicate. Edwards. 1895) şi în Fungorum Fossilium Omnium (1902) (Answorth & Sussman. iar sporii fungici dispersa i ai unei aceleiaşi specii au multă deosebire. Meschinelli a inclus 63 genuri. reprezintă expresia polimorfă a unui singur organism. 1851) ce defineşte ciupercile cu mai multe forme sau stadii sporifere haploide sau diploide (asexuate sau sexuate). pot fi în aparen ă identici (după Kalgutkar & Jansonius. tocmai datorită insuficentei cunoaşteri a morfologiei fungilor moderni. 2000). Schimer şi Ungar) au publicat note privitoare la fungii întâlni i ca miceliu. paleo). din care cauză a avut re ineri fa ă de prezen a acestora (după Kalgutkar & Jansonius. Kindston & Lang. stereotipia grăunciorilor de polen (după Kalgutkar & Jansonius. Paleomicologia este un domeniu foarte tânăr. Polimorfismul (Tulasne. datorită factorilor de mediu sunt doi factori ce produc marea variabilitate a morfologiei sporilor fungici (după Hulea. ea o fost cunoscută din date disparate. iar Stubblefield & Taylor (1988) pun pe seama asemănării fungilor fosili dificultatea recunoaşterii. În “Inconographica” (1902). iar “micologie” s. mul i paleobotanişti (Brogniart. 1921. 2000). iar Piroyznski (1976 a).V. datorită dezvoltării palinologiei sporilor (după Kalgutkar & Jansonius. Lange (1978 c) sesizează variabilitatea şi diversitatea sporilor fungici şi. Până în 1950. Compila iile lui Meschinelli rămân importante doar din punct de vedere istoric şi nomenclatural (după Tiffney & Barghoorn. Mai mult. 2000). 2000). Heer. manipulării şi interpretării acestora (după Kalgutkar & Jansonius. termenul “paleo” este element de compunere care înseamnă “vechi” (din fr. Lesquereux. semnalând că interesul pentru aceştia a crescut în anii de după 1950. – ramură a botanicii care se ocupă cu studiul ciupercilor (din fr. 1922 – din Kalgutkar & Jansonius. nu a văzut utilitatea fungilor. dar. dar numele acestora sunt discutabile: nefiind valid publicate (la numele unor genuri nu a fost asigurată diagnoza). 1968). înso ite de publicări au putut fi semnalate (Williamson. eviden iate popula ional. spori disperşi etc. 1968). înainte de a deveni o ştiin ă consacrată. în lucrarea “Paleomycology”. Istoricul cercetărilor paleomicologice Paleomicologia se ocupă cu studiul componentelor fungilor fosili: hife. sinonime cu prezen a mai multor forme de spori. prin compara ie. V . 1976 a. Pirozynski. 1878. Renault. spori. din Kalgutkar & Jansonius. 1974. Farr. 1880. deci polimorfismul controlat genetic. Pirozynski & Veresub (1979 a) văd dificultatea interpretării fosilelor fungice descoperite. 2000). pe când indivizii diferitelor specii. ca şi mul i micropaleontologi. din Kalgutkar & Jansonius. diferen iate sexuat sau asexuat. împreună cu polimorfismul ce generează modificările structurilor morfologice. 1979. invalidate diferă de lista din “Index nominum genericorum plantarum” (“ING”. Cercetările paleozoologice şi cele paleobotanice nu sunt asociate cu cele micologice. 2000). 2000). dar tratate autonom sunt apreciate ca forma taxon. pu ine descoperiri importante. 1996). corpuri sporifere. Tiffney & Barghoorn (1974). Etimologic. încă de la 1820 (după Kalgutkar & Jansonius. astfel că fungii fosili sunt privi i drept rezultatul contaminărilor. În această mare variabilitate morfologică. Lange & Smith (1971) constată la polenul fosil dispersat o morfologie relativ uniformă şi o mărime apropiată. Meschinelli rezumă cunoaşterea fungilor fosili de la sfârşitul secolului al XIX-lea în volumele 10 şi 11 ale lui Saccardo Syloge Fungorum (1892. Piroyznski (1976 a) şi Piroyznski & Veresub (1979 a) au făcut scurte prezentări ale fungilor fosili. 1983. mycologie)(după DEX. Wang. 2000). 1979) (din Kalgutkar & Jansonius. Din anii 1840 până către sfârşitul secolului al XIX-lea. Leussink & Stafleu. astfel că propagulele.

2000). ca mijloace ale în elegerii evolu iei fungilor şi a consemnat date despre fungii flagela i şi neflagela i. oriunde în coloana geologică şi în toate regiunile lumii trebuie să aibă în vedere faptul că numărul fungilor studia i exhaustiv este mic şi aceia care au fost studia i din perspectiva biologică sunt chiar pu ini (după Kalgutkar & Jansonius. animalelor şi mediului geologic şi a rela iilor lor cu fungii în trecut (după Stubblefield & Taylor. 2000). Sherwood-Pike (1991) a scris câteva minore comentarii despre valoarea fosilelor. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Descrierea nomenclaturală şi taxonomică a sporilor fungici disperşi se poate face pe baza diferen ierii în cadrul unei scări aplicate în studiile popula ionale (după Lange & Smith. care reclamă o elucidare în detaliu (din Kalgutkar & Jansonius. fără a afecta independen a taxonomiei (după Pirozynski. cum tot aşa de adevărat este că numărul mic de descoperiri fungice înainte de Cenozoic a limitat lipsa interesului pentru poten ialul lor stratigrafic (după Kalgutkar & Jansonius. S. 2000). 1988. 2000). Pirozynski (1976 b) a fost preocupat de fragmentele corpurilor sporifere miceliene.V. dar sugerează evolu ia fungilor în Paleozoicul inferior sau chiar în Precambrianul superior (după Kalgutkar & Jansonius. din Kalgutkar & Jansonius. 2000). Recentele studii asupra fungilor străvechi au implica ii importante în evolu ie. O cooperare cu micologii familiariza i cu fungii fosili. 2000). astfel de informa ii au crescut rapid (Taylor & White. Recentele sale lucrări asupra Silurianului. 1978. 2000). VI . din Kalgutkar & Jansonius.A. Devonianului şi Carboniferului atestă prezen a tuturor grupurilor majore de fungi în Paleozoic. fie a unei singure specii cu mare şi continuă varia ie (după Smith. la subdivizarea biostratigrafică (există spori caracteristici: Pesavis. din Kalgutkar & Jansonius. 2000. Elsik (1976 b) şi sus in abunden a fungilor în Cenozoic. 2000). Creşterea frecven ei noilor fungi fosili. Canada (după Kalgutkar & Jansonius. şi de către Imperial Oil. Ctenosporites etc. 2000). 1978. 2000). astfel că se creează o presiune a nomenclaturii. 1997). din Kalgutkar & Jansonius. Băcăran. Larga varia ie morfologică poate induce acceptarea mai multor specii. Palinomorfele fungice ajută la determinarea vârstei. Gheorghies. 1995. care rar furnizează suficiente informa ii ale numărului lor sau chiar filia ia filogenetică (după Kalgutkar & Jansonius. Pirozynski (1976 c) a întrevăzut în studiul grupurilor şi fragmentelor individuale fosile posibilitatea asigurării unei baze pentru rezolvarea originii şi filogeniei fungilor şi rolul lor în evolu ia vie ii (după Kalgutkar & Jansonius. Fungii permit interpretarea paleomediului cu condi ia să se cunoască înrudirea (afinită ile) acestora cu speciile actuale (după Kalgutkar & Jansonius. Paleomicologia şi-a adus contribu ia la o în elegere elevată a plantelor. 1989). biostratografie. 1975a. Băcăran. cu paleo.U. în Cenozoicul inferior al Mackenzie Delta. 2000). Tiffney & Barghoorn (1974) observă că descoperirile paleomicologice limitează afirmarea fermă a unei filogenii. Băcăran.şi neomicologii este benefică în cunoaşterea paleomediului. asupra în elegerii afinită ii cu taxonomii moderni şi interpretarea paleomediului.). din care cauză microstratigrafia a fost folosită ca instrument de explorare de către Exxon în Cenozoicul Coastei Golfului.

Pirozynski (1976 a) îl compară cu zigosporul de Absidia (Mucorales) (după Locquin. Locquin (1982.U. pe care le numes Gigasporites myriamyces şi Glomites cycestris. (1974) şi Taylor et al. fungii au o origine polifiletică. 1983). 1969. (l. care au fost înlocui i în Mezozoic.A. Hallbaner & van Warmelo. Schopf & Barghoorn. corali au fost semnalate forme endozoice de Palaeachlya (după Duncan. VII . faza Desmoinesian ale Pennsylvanianului mediu”. Consemnarea geologică a fungilor fosili După cele mai autorizate ipoteze. 1989. Batra a încredin at preparatele paleomicologului Marcel V. 1984 de Dubova & Jachowicz (1957). Locquin. S. Phipps & Taylor (1996) descriu două arbuscule micorizante din Triasic pe rădăcinile de Antarcticycas. Batra et al. Taylor et al. 1966) de vârstă Paleozoic inferior (din Kalgutkar & Jansonius. Haas et al. Rămâne. 2000). Mai târziu. Grupul mare al Ascomycetes a fost statornicit în Cretacic şi a devenit viguros în Cenozoic (după Kalgutkar & Jansonius. 1965. precizează provenien a: “sfere de cărbune din Form iunea Cabaniss. astfel că acestea au fost identificate de timpuriu (după Kalgutkar & Jansonius. Lekh R. Aceşti didymospori (cu septul median gros) sunt incluşi în genul Felixites Elsik. Mul i fungi sau filamente cenocitice asemănătoare algelor au fost descoperi i până în prezent (după Tyler & Barghoorn. Taylor & White (1989) comunică Palaeofibulus ca basidiomycetă pe bază de clamp connection (ansă) şi spori din Triasicul Antarcticii (după Kalgutkar & Jansonius. ca specializare endofită şi exemplu timpuriu de micoparazitism. 1982. Exemplarele cu 3 celule par a fi ascospori (după Kalgutkar & Jansonius. într-un conglomerat aurifer cu thucolit din Precambrianul Africii de Sud. identificate ca fungi primitivi într-o asociere cu o algă (afinitate cu lichenii). 1984) a încercat să rezume cunoştin ele actuale în materie de ciuperci fosile sub forma unui tablou ce nu poate fi considerat încă un arbore de încrengături datorită lipsei unui anumit număr de informa ii. White & Taylor (1988) au descris Endochetophora antarctica în Triasicul Anctarcticii şi ar reprezenta coresponden ă închisă a corpilor sporiferi ce apar in de Ascomycetes. Pe scoici. (1994) apreciază fungii descrişi la Rhynie Chert ca morfotipuri diverse de Chytridiomycetes incluse în forma class Palaeomastigomycetes (după Kalgutkar & Jansonius. 2000). pot avea strămoşi în Paleozoic. Barghoorn & Tyler. În 1964. 1976 b. 2000). 1966) Propythim şi Ordovicimyces (după Elias. 2000). Segal şi Baxter descriu Protoascon missouriensis. par ial încrustate cu aur. solzi de peşte. Osborn. 2000). bun pentru stimularea cercetării în paleomicologie şi respectarea anumitor reguli ale “cladisticii henningienne” (după Locquin. astfel că ultimul a putut publica 4 fotografii ale ciupercii remarcabil conservate. totuşi. Batra. se presupune a fi un spor de ascomicete.c. Băcăran. 2000). (1975) au descoperit arbuscule micorizante din simbiozele plantelor Devonianului inferior. 1982). 1970) din Pensylvanianul mediu este probabil cea mai veche prezen ă de Basidiomycetes în sferele de cărbuni ale florei fosile. Remy et al. În timpul geologic. structuri silicefiate asemănătoare filamentelor cu celule ramificate şi aparent septate. diversele grupuri ale regnului Mycota au evoluat în variate condi ii de mediu şi cu diferite ritmuri. descrisă ca Sporonites de Horst (1955). Halbaner & van Warmelo (1974) au descoperit. Apari ia vie ii în Precambrian este indispensabil legată şi de fungi (după Pirozynski. Kalgutkar & Jansonius. Kidston & Lang (1921) au descris diverse specii de Palaeomyces (spori fungici şi vezicule) la nişte plante din Rhynie Chert. localitatea tip: mina Pioneer Appleton city. 1954. Schopf. din Kalgutkar & Jansonius. 1974.V. O veche fosilă descoperită. 2000). (1969) au descoperit în Devonianul inferior de la Rhynie Chert Apodachlya pyrifera Zopf. Descoperirea miceliului cu “clamp bearing” (ansă) de Palaeancistrus (Dennis. 1976 a). grupul Cherokee. Mossouri. 1968. ini ial atribuit Ascomycetes. atribuite subordinelor Gigasporinae şi Glomineae (după Kalgutkar & Jansonius. Baxter (1975) a atribuit-o Saprolegniales. 2000). asemănători Endochaetophora. artropode. Harvey et al. 2000). din Kalgutkar & Jansonius. datat din Carbonifer superior. ulterior descrisă sub numele de Chaetosphaerites Felix. Fungii vechi din Cretacic. În 1850 a fost consemnată ştiin ific o structură saproleginaceae fosilă (după Pirozynski. Marile grupuri de Eumycota au fost prezente încă din Carboniferul inferior (Stewart. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău IV. 2000).) încadrează arbusculele simbiotice în endomicorize şi le atribuie noului gen Glomites. Butterworth & Williams (1988) şi Playford (1962).

2000). ameroconidii denticulate (Lacrimasporonites) şi ascospori didymospori (Dyadosporites). nu poate fi înlăturat. reminiscen ă a porului ascal ce conectează cavitatea centrală cu exteriorul. VIII . Kalgutkar & Sweet (1988) au descoperit ocuren a lui Pesavis în Maastrichtian şi au confirmat caracterul stratigrafic al liniei filogenetice începute în Maastrichtian cu P. asemănătoare unei asce moderne ce con ine 8 corpuri asemănătoare ascosporilor şi un îngust canal. respectiv Ophiocapnocoma din Matecapnodiaceae. capnodiacee. conidii elicoidale de Cirrenalia (Involutisporonites). similară speciei actuale Cirrenalia. relativ neschimba i până în prezent. astfel împăr ite de Clarke (1965) şi Srivastava (1968). în paralel cu evolu ia rapidă a angiospermelor. cresc în habitate variate ca saprofite. dominante în depozitele inferioare şi terminale ale Cretacicului. deşi ascomicetele sunt caracterizate prin ascospori şi conidii foarte diverşi. Clarke (1965) şi Singh (1971) au eviden iat în Cretacic specia Dyadosporites ellipsus Clarke. În Cretacic şi Cenozoic. provenită dintr-un afloriment al marnei marine de coastă din Oklahoma. confirmă prezen a fungilor elicoidali în Cretacic. Compara i cu conidiosporii de Aspergillus. Sporidesmium (fragmoconidii) sau Xylomyces. chlamidospori de Pluricellaesporites. ambele lucrări corectate ca fiind Cretacic superior (după Kalgutkar & Jansonius. Monilia şi Torula. 2000). parazite şi epifite. fără a eviden ia modificări morfologice esen iale. Mai recent. Penicillium. Pirozynski & Weresub (1979 a) compară lan ul scurt moniliform cu miceliul mucegaiului negru modern. Pirozynski şi Weresub (1979 a) fac un rezumat al reprezentărilor Ascomycetes în timpul Cretacicului: toruloide. Tot ca o presupusă filia ie a ascomicetelor a fost descrisă de către Wilson (1962) în Permianul superior Reduviasporonites. parvus şi continuată în Eocen cu P. cu afinitate biologică încă nestabilită (după Kalgutkar & Jansonius. nenumită. datorită rezisten ei la degradarea chimică. Totuşi. 2000). Băcăran. dar şi prin dominan a lor. 1965.V. în totalitate. tagluensis (după Kalgutkar & Jansonius. izbitor de asemănătoare cu teliosporul de Puccinia. Specia Involutisporonites foraminus Clarke. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Schopf & Barghoorn (1969) au descris o microfosilă bine conservată. 2000). sporii descrişi eviden iază şi diferen e de mărime şi detalii. caracterul algal al acestor fosile (după Kalgutkar & Jansonius. 1965. biologică şi melanizării accentuate.

parazită pe frunze de Castanea. Astfel. În Pliocenul de la Borsec. Devonian. Phycomycetes (Liasic. În lucrarea “Plante fosile” (1981). Petrescu & Dragastan (1981) semnalează existen a ciupercii Aecidium rhamnitertiariae. S.Perisporales: Uncinulites baccarini (Miocen. frunze de graminee şi Depozites pictus. corpuri sporifere şi hife. Istoricul cercetărilor paleomicologice în România Paleomicologia în România este o ştiin ă foarte tânără şi nu are un istoric viguros. parazită pe Acer. Palinologii au semnalat prezen a sporilor de ciuperci destul de timid. Sicilia). annulifer. Xylomites (pe Lepidodendron. Cluj. Aceste câteva exemple de abordare paleomicologică nu se referă la domeniul palinologic. La Borsec au fost men ionate pu ine basidiomicete şi deuteromicete prin Puccinites minutus Pop. parazită pe frunze de Phragmites. într-o clasificare după structura corpului vegetativ şi modul de reproducere.Eocen). P. 2. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău V.Microthyriaceae se eviden iază: Microthyriacites cunninghamiae Givulescu. Deuteromycetes (Fungi Imperfecti): Clasterosporites eocenicus (pe Equisetum .Cenomanian. . parazită pe Acer subcampestre. Dintre Plectascales . glyptostrobi. De asemenea. Carbonifer) şi Urophlyctites (pe pinule de Alethopteris. leguminosarum Pop. În “Cercetări palinologice asupra Eocenului de la Morlaca-Huedin. S.Cenomanian. Miocen). Carbonifer-Permian). X. Pliocen. 1968. 3. Depozites picta (pe Acer tricuspidatum . Omycetes: Palaeomyces (P. R. astfel că. eocenica. parazită pe tulpini. eviden iind corpuri sporifere de diverse tipuri. Eocen. Fran a). Materialul prezentat de Petrescu şi Dragastan (1981) are valoarea unui index şi păstrează informa iile pentru viitoarele cercetări ale paleofiloplanului. Archimycetes sunt prezentate genurile fosile: Olpidiopsis (Carbonifer). Astfel. Rhynie. dar cu precizarea dimensiunilor. Ascomycetes: . cu privire specială asupra condi iilor paleoclimatice” de Gheorghe Pop şi Justinian Petrescu apare un spor din genul Diporicellaesporites Elsik. Pop (1936) semnalează: Sphaerites phragmitis. zamites (Triasic). Zygomycetes: Mucorites cambrensis (Carbonifer-Permian. varius (pe Populus mutabilis. autorii prezintă ciupercile începând cu Devonianul. 1889).Pannonian F.Plectascales: Microthyrium. parazită pe leguminoase de tip Cassia. parazită pe M. Băcăran. fără descriere. Oochytridium (pe Lepidodendron. etichetat drept “fungi”.Miocen la Oeningen). Petrescu & Dragastan (1981) fac o sinteză a cercetărilor paleomicologice. dar nu văd în ciuperci a avea un rol stratigrafic în determinarea de vârste şi niciun rol constructor de depozite. Miocen). Basidiomycetes: Puccinites (pe Eucaliptus . parazită pe Cunninghamia şi M. Anglia). R. leguminosarum Pop şi Xylomites sp. de la Sărmăşag. fagi Pop. aceştia apărând în pu ine lucrări de palinologie. parazită pe Populus şi Magnolia.majus. S. 5. Bazinul Petroşani (Staub./G. asteroxyli. S. la 1. Phragmothyrium (P. Valea Becaş. 7. gracilis. pterocaryae Pop. Phycomycetes: fără urme fosile. Perisporiacites (EocenMiocen). castaneae Pop. Rhytismites induratus. Boemia. 4. Cercospora coriococcum pe Dewlaquea concava şi Hedera primordialis . X. Laurus . Observa ii paleomilogice au fost semnalate de paleobotanişti. 1971. în preparatele microscopice se află şi sporii de ciuperci. glyptostrobi . pe lângă grăunciorii de polen şi alte palinomorfe. Pop (1936) semnalează în flora pliocenă de la Borsec urme fosilizate ale atacului unor ciuperci. Oligocen. 6. Badenian.Oligocen). Fomes Oligocen. în care probele sunt prelucrate după o tehnologie specială. parazită pe Pterocarya. P. Anglia). Carbonifer). Sco ia.V. IX . Pythiites disodilus şi Peronosporites miocaenicus.

fig. Levuri asporogene (după Petrescu & Dragastan. La Gurasada . iganului (Maastrichtian superior) din Roşia Montană (Cârnic.V. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău În lucrarea palinologilor Ana Ionescu. 1). Pseudovalsa umbonata (Tul. 120. 2. etichetat drept “spor de ciuperci”.) Sacc. 3. Bucureşti. fig. Berlesiella nigerrina (Bloxam ex Currey) Sacc. (pl. 2. (pl. Catinella olivacea (Batsch. fig. 120. 7. semnalează palinomorfe fungice din Gurasada .) Sacc. iganului (Maastrichtian). X . Maastrichtian superior). teză de doctorat.) Phill (pl. 2). 120. iganului (Maastrichtian superior) şi Techereu . dar cu precizarea dimensiunilor. 1981).Almaşu Mare (Maastrichtian): Levuri asporogene La Techereu . Hysterographium mori (Schw. fig.V. 1821 (pl. 120. Raj & Kendrick (pl.Levuri sporogene. Pânza de Tarcău” este semnalat un spor din genul Alternaria 1817 ex Fries. La Gurasada . & Br. Coelomycetes Myxocyclus polycistis (Berk. 120. fig. Hyphomycetes Chalara ovoidea Nag. 17). Ascotremella faginea (Peck) Scaver (pl. 120. fig. 11).Basidiomycotina . Pleospora cytisii Fuckel (pl. 8. 4. 120. 5.Almaşu Mare (Maastrichtian superior): Deuteromycotina. 16.V. fără a fi descris. 3).) Rehm (pl. Techereu . 3. 4). 18).) Bond (pl. fig. “Studiul lemnelor fosile din depozitele Cretacic-Paleocene (?) din România”. fig. fig. Băcăran. În lucrarea palobotanistei Eugenia Puica Imandei (2004).V. 120. (pl. Mollisia aquosa (Berk. 4). 120. după cum urmează: Regnul Fungi Ascomycotina . Lucia Trăistaru (2001) “Identificarea asocia iei cu Deflandrea spinulosa în zona Stârmini. Ascomycetes 1. fig. 15. 6). 4).Almaşu Mare (Maastrichtian superior): . & Br.Discomycetes 1.

înzestrându-l cu un microscop ML4M şi obiecte de inventar anexe. “Microspores de champignon dans l'horizon supérieur du grès de Kliwa de l'Eperon de Văleni” s-a făcut sub îndrumarea Dr. motiv pentru care îi rămân îndatorat şi îi mul umesc. Istoricul cercetărilor paleomicologice în bazinele văilor Teleajen şi Buzău Cercetarea paleomicologică a depozitelor miocene cuprinse în bazinele văilor Teleajen şi Buzău. pentru prezenta lucrare. “Studiu comparativ al sporilor de ciuperci din Forma iunea gipsurilor inferioare a Sinclinalului Slănicului (Miocen inferior) cu sporii de ciuperci actuali”. Justinian Petrescu de la Facultatea de Geologie. Dr. În prima parte a anilor '80 am început documentarea în palinologie şi. Leonard Olaru de la Facultatea de Geologie. “Microspori de ciuperci oligocene în Calcarele de Jaslo din zona sudică a Carpa ilor Orientali”. de vârstă Badenian. Frunzescu Dumitru mi-a oferit şi capitolul de prezentare geologică a zonei studiate. Balteş Nicolae. le prezentăm recunoştin a noastră. este. pentru lucrarea dânsului şi paleomicologice. “Originea miocenă a unor agen i patogeni ai plantelor”. Dr. D. Dumitru Frunzescu. V. Frunzescu. în articolul: Băcăran.P.. Prof. aducându-ne aminte de încurajările Prof. Frunzescu Dumitru de la Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti. cu anexele aferente (componente ale lucrării mele).P. Cu materialul provenit din Forma iunea de Doftana. N. 1994.I. Calcarele de Jaslo (Miocen inferior). Dr.. “Considera ii teoretice asupra germinării sporilor ce ciuperci miocene din genul Alternaria”. Forma iunea Gresiei de Kliwa . Catedra de Geologie şi Paleontologie a Universită ii din Bucureşti. Dr. Băcăran. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău VI. propriu-zise. Catedra de Geologie şi Paleontologie. Cu ajutorul probelor din Forma iunea de Podu Morii. a fost abordată problema fiziologiei sporale a germinării la genul Alternaria. Catedra de Geologie şi Paleontologie a Universită ii “Al. Bucureşti în domeniul palinologiei.orizontul superior (Burdigalian) şi Forma iunea cu sare (Badenian) a fost elaborat articolul: Victor Băcăran. al XVIII-lea-XIX-lea – Hagi Prodan” şi apoi la Muzeul de Biologie Umană Ploieşti. Băcăran.. icleanu de la Facultatea de Geologie şi Geofizică. Dr.C. N. D. 1997. a fost elaborat articolul: Băcăran.G. În cercul abordării palinologice a fost prins şi actualul Prof. Cornel Gheorghieş. m-am familiarizat în problemele acestui domeniu ştiin ific. Liviu Drăgănescu. Ambele analize de prelucrare palinologică le-am efectuat la Muzeul de Biologie Umană Ploieşti. Prin bunăvoin a muzeologului Dr. V. O a doua încercare de stabilire a paleomediului este articolul: Băcăran. Balteş şi a fost prezentată la Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române. Lucrarea: Frunzescu. care pentru elaborarea tezei de doctorat. Cu motiva ie monografică... 1994. ANTIPA” (decedat) am fost recomandat domnului Dr. cu greută ile începutului. a prelevat probele ce au fost folosite la analize palinologice. Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 1995. “Studiul stratigrafic şi sedimentologic al evaporitelor miocene dintre valea Buzăului şi valea Teleajenului” (1998). Ulterior. “Microspori de ciuperci din Forma iunea cu sare de la Slănic Prahova”. în vederea ini ierii unor cercetări palinologice la Muzeul de Biologie Umană Ploieşti. neîndoielnic. Cuza” Iaşi şi Prof. Zoe Apostolache Stoicescu) m-a ajutat în organizarea laboratorului de palinologie la “Casa de târgove – sec. Prof. Este o primă încercare de stabilire a paleomediului miocen prin compararea genurilor fosile de ciuperci cu cele actuale. V. V. XI . Leonid Apostol de la Muzeul de Istorie Naturală “GR. Conducerea Complexului Muzeal Prahova (director Dr. legată de ucenicia noastră făcută la I.. cu sediul în actualul Palat al Culturii. Cu ajutorul acestui material a fost elaborat articolul: Victor Băcăran. dintr-un foraj (F1) ce a interceptat brecia sării cu lentile de sare pe o adâncime totală de 282m. Aici am aflat că aceasta era prima lucrare de paleomicologie din România şi. Liviu Drăgănescu din Forma iunea cu sare de la Slănic Prahova. Un al doilea lot de probe palinologice este cel oferit de Dr.V.

V. XII . la Muzeul de Biologie Umană a existat un climat propice cercetării ştiin ifice. a distrus probele palinologice şi a înstrăinat obiectele de inventar şi substan ele chimice ce-mi apar ineau. sabotată cu invidie şi nesăbuin ă de conducerea muzeului. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Al treilea lot de probe palinologice mi-a fost oferit de Dr. Am întocmit această teză de doctorat. Tocmai la finele anului 2004. la Muzeul Jude ean de Ştiin ele Naturii Prahova s-a produs o degradare continuă şi gravă a cercetării ştiin ifice. de vârstă Volhinian. jude ul Buzău. din Sinclinalul Cătina-Crivineni. Pensionat în octombrie 1999. ca mărturie a muncii mele ştiin ifice. din comuna Pătârlagele. Practic. deci potrivnică activită ii mele. de peste 20 de ani. ordonată şi disciplinată. Ilie Huică din Forma iunea de Şipo elu. a fost identificat un volum uriaş de polinomorfe de provenien ă fungică. care mi-a violat laboratorul cu ranga. Până în anul 1989. astfel am putut să termin o muncă începută în prima parte a anilor '80. datorită lipsei laboratorului de palinologie şi a microscopului. După 1989. cercetate cele mai mult probe. Băcăran. din care cauză au şi fost prelucrate. 5 ani n-am mai putut continua cercetarea ştiin ifică pentru doctorat. timp de cca. am procurat un microscop MC-3 şi mi-am organizat un laborator foto de apartament.

Istoricul cercetărilor în micologie în rela ia sa cu clasificarea ciupercilor Taxonomia. Phycomycetele ar deriva din algele verzi Siphonale (respectiv Heterosiphonale). deoarece prin ultima descoperă legăturile naturale dintre ciuperci şi dintre acestea şi restul lumii vegetale. plante. 1961. clasificarea şi sistematizarea taxonilor (unită ilor sistematice) (după Vaczy. Fungii au fost considera i. fiziologiei. 1965). Pentru stabilirea filogeniei ciupercilor se folosesc date care rezultă din studiul morfologiei comparate şi al biologiei ciupercilor.). deşi vechii botanişti şi zoologi îi plasau în regnul animal. lucrarea “Rariorum Plantarum Historia” (1601) (după Ainsworth. 1965). trebuie amintit că el foloseşte destul de larg nomenclatura binară (după Botnariuc. Către sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea a trăit botanisul Charles l’Escluse (Clusius) (1526-1609). G. Actuală este teoria polifiletică (sus inută de Chadefaud. de fond şi cu con inut biologic al ştiin ei botanice. Carolus Clusius îşi va publica. XIII . la Antwerpen. 1965). ca serii paralele rezultate prin pierderea clorofilei şi adaptarea la via a heterotrofă. lichenii. polipii şi spongierii (!). Microscopiştii Christian Huygens (1629-1695). toate plantele sunt înpăr ite de John Ray în două grupe – plante imperfecte şi perfecte. În această lucrare. ferigile. Wettstein. Astfel. la Antwerpen. în special din cunoaşterea aprofundată a procesului sexual la diferite grupuri de ciuperci (după Mititiuc. din anumite Flagellatae. 1974). În stabilirea filogeniei ciupercilor s-au folosit date rezultate din studiul morfologiei comparate şi al biologiei ciupercilor. În elaborarea sistemelor actuale de clasificare a ciupercilor pe baze filogenetice s-a urmărit originea şi evolu ia diferitelor grupuri de ciuperci. În 1672. Taxonomia este esen ială în toate ramurile biologiei. pe mai multe căi. Potrivit teoriei monofiletice se consideră că toate ciupercile pot fi derivate din algele verzi Siphonale şi Flagellatae. Evolu ia cunoaşterii în domeniul clasificării ciupercilor Naturalistul roman Plinius a făcut prima clasificare a ciupercilor.. una din ramurile principale. hepaticele. Deşi în sistemul de clasificare al lui Ray sunt numeroase erori. Robert Hooke (1635-1703) face primele ilustrări ale fungilor în “Micrographia” (1655). Marcello Malpighi (1628-1694). împăr indu-le în două grupuri: Fungi esculenti şi Fungi noxi et perniciosi.V. se publică “Codul lui Clusius” de către Adriaan David. în mod tradi ional. Van Sterbeeck a fost vizitat de către John Ray (1627-1705). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău VII. are ca obiect descrierea. Ainsworth. Mucor. Antony Van Leeuwenhoeck (1632-1723) prin activită ile legate de microscopie au pregătit observa iile de mai târziu în lumea sporilor fungici. care a publicat “Fungorum in Pannonia Observatorum Brevis Historia”. muşchii. istoriei filogenetice şi ecologiei acesteia. Sistematica în micologie este indispensabil legată de filogenie. Ascomycetele se leagă de algele roşii (Rhodophyta) prin intermediul Laboulbenialelor. Gäuman etc. ca şi . cel care va reuşi să delimiteze şi să dea diagnoze la numeroase grupe naturale de plante. Greis.. 1965). a descris forme noi referitoare la Rhizopus. în “Anatome Plantarum” (1679). La botaniştii timpurii a existat tendin a de a urma mersul sistemului binar din “The Grete Herbal”. Sistematica ciupercilor s-a definitivat mult mai târziu decât sistematica plantelor superioare. Clasificarea ciupercilor depinde de aprecierea naturii organismului ce se clasifică după cunoaşterea morfologiei. bazându-se temeinic pe clasificarea naturală. Din plantele imperfecte fac parte: ciupercile. Rhodophytae. 1526 (după Ainsworth. 1965). Băcăran. Chlorophytae. Penicillium şi Botrytis (după Ainsworth. 1995). Moreau. Basidiomycetele ar deriva din Ascomycete (după Ainsworth. della Porta (cca. algele. care afirmă că diferitele grupuri de ciuperci sunt cu totul independente unul de altul şi sunt considerate ca provenind. 1535-1615) în lucrarea “Phyto Gnomonica” (1588) a fost primul care a observat sporii de la Agaricaceae şi trufe. În 1663. În 1675 va apărea o lucrare dedicată Fungilor “Theatrum Fungorum oft het Tooncel de Compernoelien” de Johannes Franciscus von Sterbeeck (1630-1693). Clusius grupează 21 de genuri descrise în “Fungi esculenti” şi 26 din genurile descrise în “Fungi noxi et perniciosi”. Emberger. în tiparni a lui Plantin de la Antwerpen.

1965). Fries (1704-1748). Botrytis. scrisă în latină. De Bary a reconstruit clasificarea fungilor. 1965).J. În “Morphological und Biologie der Pilze Flechten und Myxomyceten” (1866). Lycoperdon în altul.H. fungii denumi i “Fungus ramosus niger compressus parvus apicibus albidus”. ne-a rămas de la el acurate ea descrierii multor ciuperci microscopice. Saccardo (1845-1920). constituită din 108 xilogravuri. profesor de botanică la Halle şi mai târziu la Strasbourg. 1965). apropiind-o de modelul modern şi a delimitat şi denumit Phycomycetes. a clasificat fungii printre Vermes (viermi) în genul său Chaos. El a mai făcut cercetări asupra morfologiei şi biologiei ciupercii Phytophthora infestans De Bary (după Ainsworth. Din cele 1900 plante (1400 plante observate pentru prima dată). profesor de botanică la Padua. şi “Systema Mycologicum” (1821-1832). 1965). de E. sunt Mucor. Lindau (1866-1923) şi P.P. Aspergillus. C. G. A folosit termenii clasici în noul sens al terminologiei genurilor pentru Fungi (Agaricus. evolu ia fiind acceptată şi în sistemul clasificării plantelor. saprofite şi parazite (după Ainsworth. J. Într-o monumentală lucrare de compila ie (25 volume). Micologia a beneficiat de introducerea de către Linné a nomenclaturii binare. a rezolvat problema sinonimiilor. În “Nova Genera Plantarum” (1729). Aspergillus şi Botrytis (după Ainsworth. Oudeman (1825-1906) în “Enumeratio Systematica Fungorum” 5 volume (1919-1924). asocia ia Mucor. species et varietates” (1753). a sistematizat genurile şi speciile de fungi (cu o descriere în limba latină). A. a divizat 11 genuri recunoscute în două grupuri în func ie de expunerea sau includerea suprafe ei de sporulare. Clavaria. În lucrarea “Die Broud Pilze” (1853). Ca deosebită inova ie semnalăm introducerea sistemului “spore groups” – cod pentru clasificarea şi remedierea multor ascomicete şi fungi imperfec i (după Ainsworth.D. 1965).A. la plante şi animale. Se recunoaşte la Fries specializarea în Agaricaceae. după post-Linnaean-ul Greville. ca supliment la “silloge”. Boletus). compilând. denumită “Kryptogamen Flora von Detschland. Pietro Antonio Micheli (1679-1737) a fundamentat câteva din marile subdiviziuni ale micologiei actuale. P. Polyporus. Osterreich und der Schweiz”. numite şi ilustrate foarte frumos. 1995). Boletus şi Agaricus sunt considera i într-un grup. Băcăran. Printre noile genuri descrise. După apari ia “Originii speciilor” (1859). Clathrus şi Geastrum. se numesc Xylaria hypoxylon. Micheli a descris experimentele de cultivare a fungilor prin sporii de Mucor. enumerate în “Nova Genera Plantarum”. “Sylloge Fungorum Omnium hucusque cognitorum” (1882-1925). genurile sunt aranjate după metoda lu J. a notat seria de 4 a bazidiosporilor. Syndow (1825-1925) în “Thesaurus Litteraturae Mycologicae et Lichenologicae” 5 volume (1809-1918) aduc importante contribu ii ştiin ei micologice. Stemonitis.V. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Tournefort (1656-1708) a făcut prima clasificare a ciupercilor pe baza caracterelor macroscopice. Carl von Linné (Linnaeus) (1707-1778). De Bary dovedeşte că ruginile şi tăciunii de la plante se datoresc unor ciuperci parazite. a devenit prioritar punctul de vedere filogenetic. a propus noi nume de taxoni. În 1884 apare lucrarea lui Rabenhorst L.. XIV . Astfel. al doilea completează lista literaturii taxonomice micologice până în jur de 1910 (după Ainsworth. a fost primul care a descris ascele şi ascosporii la licheni. în “Methodus Fungorum exhibens genera. Separarea genului Elvela (Helvella) de Peziza nu a avut succes deoarece clasificarea fungilor a fost dependentă de cunoaşterea detaliilor structurilor microscopice (după Ainsworth. de C. în care a excelat German-Heinrich Anton De Bary (1831-1888). Gleditsch (1714-1786). care avea să cuprindă 13 volume. El a observat germenii (sporii) din toate grupele de fungi. A fost primul care a descris cistidia şi func ia sa de proiectare. 1965). Primul elaborează un index al plantelor gazdă a ciupercilor parazite (şi unele saprofite). desăşurat pe etape până la Codul Interna ional: “Synopsis Methodica Fungorum” (1801). Tournefort. Voronin s-a ocupat de morfologia şi fiziologia ciupercilor inferioare Archimycetes şi de ciupercile din genul Monilia (după Mititiuc. Deşi Persoon a folosit mai pu in microscopul. Persoon (1761-1836).M. Două mari lucrări sunt hotărâtoare în demararea unui proces nomenclatural. la John Ray. În Rusia. 900 sunt fungi. Aici a luat multe decizii taxonomice.

Sydow.A. Mycotaxon etc. sistemul lui Gäumann (1964). Exerohilum şi alte teleomorfe pe graminee” (1987).S. De la jumătatea secolului XIX-lea până în prezent au apărut numeroase reviste cu profil micologic. Rostrup în Danemarca. Constantineanu.U. Dezvoltarea Micologiei în România În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea se fac primele semnalări de ciuperci parazite în Transilvania şi Banat. Mycologia.a.S. Mititiuc. 1964.R. sistemul lui Moreau (1953). Berlese şi Ferraris în Italia. Moreau. derivând din algele albastre (cele sifonale) şi din Mixomycetes. 1996). precum cele privitoare la mixomicete ale lui M. Curvularia. 1995. care publică o serie de lucrări în reviste de specialitate (după Mititiuc. (după O. N. Deighton “Studii de Cercospora şi alte genuri” (2 volume. monografia lui Wallenweber asupra genului Fusarium. Aprofundarea cercetărilor în anumite probleme legate de ciuperci duce la apari ia unor lucrări monografice asupra unor grupuri de ciuperci. Bondarzev şi Jacevski publică “Mykologhiceskaia flora Rossii” şi Determinatorul Phycomycetelor şi al Erysiphaceelor. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Studii privitoare la sexualitatea ciupercilor elaborează Blakeslee. Săvulescu.C. apar primele lucrări româneşti de micologie. a unor ordine. 1964). Arens etc.S. Aug. Arthur în S.. Baicu şi Sesan. Mordue şi G. Kneip. (după Mititiuc. după care ciupercile derivă din mai multe grupe de flagelate. Dangeard.R. scrisă de C. Petrak în Germania. F. după care ciupercile ar avea origine polifiletică. Elizabeth. după care ciupercile derivă din diferite organisme fungoide. De studiul micoflorei forestiere în ara noastră s-a ocupat. Apar lucrări de citologie micologică ce apar in cercetătorilor R. F. cu necesitate. Băcăran. în 1878. Fragaso în Spania. Atanasoff în Bulgaria. Simonkai şi Römer (după Mititiuc. dintre care amintim: Buletin de la société mycologique de France. sistemul lui Alexopoulos (1966).. Liro în Finlanda. sistemul lui Roberti şi Bouthroyd (1972). deci şi de noi. monografia lui Gäumann asupra genului Peronospora. 1965). 1979). Naumov s-a ocupat de studiul mucoraceelor. ca Mixomycetes şi Actinomycetes.S. XV . (după Mititiuc. care în bună parte este bazat pe sistemul lui Gäumann. A. Brânză. După 1915. Hazslinski. Săvulescu. Buller.”. la uredinale a lui C. Petrescu (după Baicu şi Sesan. Schur. cea despre macromicete a lui Al. Punithalingam “Specii de Ascochyta pe graminee” (2 volume. fără a insista asupra rela iilor filogenetice dintre clase sau grupuri de ciuperci. monografia lui Salmon asupra Erysiphaceelor (după O. Popovici sau despre flora micologică a Moldovei. Dangeard.V. Fuss a publicat cea dintâi contribu ie asupra criptogramelor din Transilvania. 1995). indicând în împrejurimile Sibiului câteva specii de uredinale şi ustilaginale. Annales mycologice.C. Tot el. Maire. Bubak în Cehoslovacia (după O. 1964. pentru început. Iacobescu şi G. Moesz în Ungaria. biologia şi sistematica ciupercilor. 1995). 1995). Claussen. monografia lu Thom asupra genurilor Penicillium şi Asperigillus. Astfel cităm lucrarea lui Sidow “Monographia Uredinalelor” (2 volume). Au mai elaborat lucrări J. sistemul lui Kursanov (1954). Hedwigia. Drechslera. sistemul lui Ainsworth. 1996). M. Săvulescu. familii. Spanow şi Sussman (1973) s. Craigie. În perioada sovietică. Fischer în Elve ia. Klebahn. Harper. Kanitz. 1967-1979). Mititiuc (1995) consideră că cele mai juduicioase sisteme de clasificare sunt următoarele: “sistemul lui Greis (1943). din care amintim cele efectuate de: M. Sivanesan “Speciile de Bipolaris. O serie de mari micologi a activat în diverse ări: Eriksonn în Suedia. Mititiuc. Kursanov în tratatul său “Myhologhia” (1940) se ocupă de morfologia. Tranzschel a studiat flora uredinalelor în fosta U. M. În 1853. 1998). monografia lui Gutner asupra ustilaginalelor din fosta U. Cavaro. sistemul lui Goidanich (1963-1964). Ainsworth asupra Ustilaginalelor din Insulele Britanice (1984). a publicat o lucrare monografică în care a descris sumar 139 specii de uredinale din Transilvania (după Pârvu. 1995). Aceste sisteme de clasificare au fost folosite de Mititiuc (1995). care ine seama în clasificare numai de caracterele morfologice. Sidowia. Ionescu. Fuss. genuri.

1927) a permis. Ana Hulea. Erysiphaceelor etc. publicându-se lucrări cu caracter monografic asupra Uredinalelor.. Peronosporaceelor. Săvulescu. Al. Sub conducerea prof.d. distribuită la 60 de institu ii ştiin ifice din lumea întreagă (după O. asupra unor genuri sau familii din Fungii imperfec i (Septoria. În anul 1953. sub conducerea prof. apar inând numeroşilor specialişti din centrele de învă ământ superior (Bucureşti. precum “Monografia Uredinalelor din Republica Populară Română” (I. Rayss. Săvulescu.m. Bontea a publicat o lucrare de inventariere a tuturor speciilor de ciuperci descrise de diferi i cercetători din ara noastră. cele mai multe apar inând subîncrengăturii Deuteromycotina (după Mititiuc. Diplodia. “Ustilaginalele din Republica Populară Română” (I. Craiova). Melanconiales etc. II. dintre care: 133 publicate de prof. Tot în cadrul I. numită “Ciuperci parazite şi saprofite din Republica Populară Română”. Numărul speciilor de macromicete şi micromicete cunoscute în ara noastră este de 8727. Alice Săvulescu ş. Ascochyta. S-au făcut studii asupra Peronosporaceelor. Tr. Iaşi.C. Între 1930 şi 1951. Cluj-Napoca.V. morfologic.A. publicând numeroase lucrări. Din anul 1929. 1998). 1964). Băcăran. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Înfiin area sec iei de fitopatologie în fostul Institut de Cercetări Agronomice al României (I.A. biologic şi fitopatologic. au apărut peste 150 de lucrări de micologie. În perioada 1970-1975. Timp de peste 40 de ani. Erysiphaceelor. în special. Ustilaginalelor. grupuri mari de ciuperci au fost studiate din punct de vedere sistematic. V.R. 1998). au lucrat. Tr. multe dintre ele de mare anvergură ştiin ifică. Alexandri. Săvulescu şi colaboratorii săi. alături de Tr. 1957) (după Pârvu. Vera Bontea. Traian Săvulescu (1889-1963) a creat “Şcoala Fitopatologică Românească”.R. Săvulescu. Săvulescu a început elaborarea exiccatei de ciuperci “Herbarium Mycologicum Romanicum”.a. Tr. XVI . 1953). valoroşi fitopatologi: T. II.) (după Pârvu. studiul ciupercilor parazite. 1995).C. au apărut 1096 de lucrări.

astfel ca paharul să fie aproape plin. Oxidarea După ultima decantare. probele trebuie lăsate cca. până se ajunge la un pH neutru. Uneori. peste probe se toarnă apă. respectiv 48 ore. Probele se in 24 ore cu acidul clorhidric sau 48 ore cu acidul fluorhidric. sau HFl.. HCl. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău VIII. Centrifugarea în lichide grele După ultima decantare se mai lasă în pahar 150 ml lichid. prin centrifugare. dându-i o culoare brun-închis. Din ce rămâne în paharul de centrifugă (cuva). în cazul rocilor calcaroase. Probele cu un con inut mare în carbona i fac efervescen ă. Fiecare probă este înregistrată şi apoi numărul dat se trece pe punga şi pe paharul în care urmează a se face dezagregarea chimică. se trece direct la tratarea cu hidroxizi. în special la probele ce provin din roci tinere. reac ia este exotermă. pe pungile în care se află probele sunt trecute numărul şi denumirea forma iunii. fără a se utiliza un oxidant puternic (după Dragastan et al. Dezagregarea chimică Peste probele sfărâmate. pentru ca. XVII . 1975). Se foloseşte hidroxid de sodiu (NaOH) sau potasiu (KOH) în solu ie diluată (5-10%). lichidul se varsă într-un vas de reziduuri pentru recuperarea lor. intră în reac ie mai violent şi este necesar să intervenim cu alcool etilic. Frac iunea palinologică separată se colectează cu pipeta şi se trece într-un pahar mic de 50 ml. iar în cazul rocilor argiloase. Eviden a probelor Pentru început. ob inându-se.. care diminuează reac ia. opera ii ce se execută sub nişă. După 24 ore. preparatul ce se studiază la microscop. Particulele se pun într-un pahar de plastic pe care se află numărul din registru. se decantează şi se pune lichid greu cu densitatea 2. Durata tratării cu hidroxizi este de 15-30 minute la rece sau la cald. Metode de preparare şi studiul palinomorefelor Separarea materiei organice din rocile cercetate presupune o succesiune de etape obligatorii. opera ie ce se repetă de 2 ori. Unele probe. După 2-3 ore se decantează lichidul din pahare şi se reumple cu apă. 1975). pu in câte pu in. Pentru ca oxidarea să se producă. “Oxidarea cu HNO3. ca şi în cazurile anterioare) până la un pH neutru.V. iar pasta umedă se aruncă. până la urmă. proba rămasă în pahar se tratează cu HNO3 în vederea oxidării. ceea ce nu-i permite să fie observată la microscop. Opera ia aceasta este deci opera ia de decolorare a materiei organice. adâncimea (în cazul forajelor) şi numele unită ii care solicită analiza palinologică.” (după Dragastan et al. Tratarea cu hidroxizi Este o opera ie obligatorie ce urmează unei oxidări cu un oxidant puternic. se toarnă cu grijă. are drept scop eliminarea acizilor humici ce îmbibă materia organică. în cazul rocilor argiloase (câte 100 ml pentru fiecare probă). 1-10 mm. după care probele se spală de câteva ori. Se centrifughează cca. Probele se eviden iază într-un caiet în ordinea sccesiunii opera iunii de prelevare. 48 ore. care apoi se agită şi se pune în paharul din centrifugă. Dezagregarea mecanică Sfărâmarea probei se face pe o placă metalică până la dimensiunile de cca. după care se trece la opera iunea de spălare a probelor (de 3 ori. opera ie ce se excută sub nişă. mai cărbunoase. 5 minute. din nou să se creeze la suprafa a lichidului o peliculă în care se află microfosilele. Băcăran. până se ajunge la un pH neutru.

P. tetrabrometanul (C2H2Br4). Montarea preparatorului Pentru a fi lichid. Se centrifughează iar. pentru ca lichidul să ocupe toată suprafa a acestuia. con inutul tubuşorului se încălzeşte în baia de apă şi cu o baghetă de sticlă se iau 1-2 picături ce se pun pe o lamă de sticlă.G. Bucureşti şi literatura clasică în domeniu (după Dragastan et al. ZEISS Axiovisin Extended Focus. 1975). Cu bagheta se apasă uşor pe lamelă. Frac iunea organică colectată se depozitează într-un tubuşor de sticlă. se decantează cu mare grijă fără ca să nu pierdem material vegetal. după coordonate rectangulare. iar după răcire. peste care se aplică o lamelă. bromoformul (CHBr3). se scoate fiecare pahar. numai pentru 10 fotografii. BIOROM.. cu platina mobilă care se poate mişca pe cele două axe rectangulare. practica I.C. M.V. Studiul preparatelor palinologice s-a făcut cu microscoapele ML4-M. ultimele apar inând laboratorului Facultă ii de Geologie şi Geodezie a Universită ii din Bucureşti. Toate aceste microscoape au dat posibilitatea unui studiu sistematic. XVIII . Băcăran.P. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Se spală paharul bine şi se umple cu tot ce s-a colectat şi apă.C. Ca lichide grele se utilizează clorura de zinc (ZnCl2). marginile preparatului se cură ă şi se lutează. în principal. Studiul preparatelor palinologice Microscoapele utilizate trebuie să fie binoculare. se reumple paharul cu apă distilată şi iar se centrifughează. prin transmisie. În prezentarea fazelor de preparare am avut în vedere. în mediu fixator de gelatină-glicerină.-3 şi ZEISS Axoiscope A1. iodura de cadmiu (CdI2·2KI).

Prezenta teză foloseşte şi clasificarea propusă de Elsik (1976). precizările făcute de Kendrick şi Nag Raj (1979. spori apertura i cu un por sau hilum. Clasificarea sporilor fosili de ciuperci Datorită faptului că în teză m-am folosit. inapertura i sau apertura i. spori înguşti. nu am folosit-o. diviza i de mai pu ine sau mai multe septuri longitudinale transversale sau oblice. XIX . Scolecosporae: Spori elonga i. Aşa se explică de ce un acelaşi gen apare ca apar inând la două familii. dar aceasta este. unii septa i transversal. de lucrarea “Synopsis of fossil fungi spores. filamentoşi. în unul sau trei planuri contorsionate.V. forme variabile. acesta putând fi o cicatrice sau o proiec ie. câte unul la fiecare sau lângă capetele proximal sau distal. 2000). sistemul de clasificare Saccardo. Clasificarea propusă de noi în 1990. Staurosporae: Spori pluricelulari cu mai mult de un ax sau stela i (forma stelată). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău IX. pentru compara ii. septare transversală. în cazul modernelor Denteromycetes (Fungi Imperfecti). Sistemul de clasificare în versiunea Saccardo are în vedere. inapertura i sau apertura i cu un por sau hilum la capătul aperturat sau doi pori. Amerosporae: Spori unicelulari. Băcăran. 1990). 1979a) şi adoptat de Alexopoulos & Mims (1983). incompatibilă cu nomenclatura şi taxonomia deja citate (după Kalgutkar & Jansonius. raportul lungime/lă ime al corpului sporului 15:1. aşa cum este prezentat de autori. în principal. Helicosporae: Spori uni. după cum urmează. proximal şi distal.sau pluricelulari cu un ax curb (răsucit în spirală). mycelia and fructifications” de Kalgutkar & Jansonius (2000). inaperturate sau cu un hilum mai mare sau mai mic. Phragmosporae: Spori tri. ca o continuarea celei publicate de Elsik (1976). Didymosporae: Spori dicelulari. uneori. urmând ca aceasta să rămână pentru uzul cercetării (vezi Frunzescu & Băcăran. la rându-mi. spori apertura i cu un por sau hilum la capătul proximal sau alternativ la capătul distal sau cu doi pori la fiecare capăt.sau pluricelulari. cu un por sau hilum la capătul proximal şi distal. doi sau mai mul i pori sau aperturi variabile. am adoptat. pluricelulari cu o septare scalariformă (sau de forma segmentării anelidelor). Dictyosporae: Spori muriformi. inapertura i sau apertura i. Adesea rupt în fragmente şi lipsa termina iei proximale sau distale.

.

Calvini .7 m).5 m. şi depresiuni cu altitudini de cca. Buzăul.Sângeru). cu altitudini ce coboară de la cca.Monteoru identificat unor culmi mai joase. Durducu Mare (588 m). iar la sud de zona de câmpie şi mai exact.Arbănaşi . culmea Priporului (823. Relieful variat cuprinde dealuri. Cetă uia (710 m) şi către est. ale Subcarpa ilor Buzăului sunt separate spre nord prin culoarul depresionar Vintilă Vodă . dealuri Anticlinale (Anticlinalul Tătaru . Perimetrul studiat este drenat de trei văi principale. ridicările lor axiale ocupând zone depresionare (Copăceni . Sunt frecvente inversiunile de relief. incluzând aria mediană şi externă mio-pliocenă. în Subcarpa ii Prahovei şi Subcarpa ii Buzăului (Roşu. Vf. Culmea . fiind delimitat la est de Valea Buzăului. ale cărei structuri orientate NE-SV determină forme de relief consecvente. mai precis. Valea Curmătura. Piscul Monteorului (1347 m). Numeroase fracturi longitudinale şi transversale complică aspectul de ansamblu creând abrupturi structurale. Dealurile cu înăl imi de 500600 m şi pe alocuri. POZI IA GEOGRAFICĂ ŞI DELIMITAREA REGIUNII STUDIATE. la nord de Păcure i). transversale pe structurile geologice: Teleajenul. Băcăran.Policiori . 1980).. În vest este drenat de afluen ii pe stânga ai Teleajenului: Telejenel.Istri a. Cetă uie (631.2). cu frecvente văi de falie. Marginea nordică a perimetrului e jalonată de înăl imi în care aflorează depozite grezoase de vârstă cretacică precum: Vf. Năeni . Muchia Stânii (1117m). Lapoş (652.5 m). Culmea . În profilul transversal al văilor.sud vest. către 400-500 m în sud. apar alternan e de defilee (în dreptul Anticlinalelor) cu lărgiri depresionare (în dreptul Sinclinalelor). cât şi către est de Valea Buzăului.430 m) şi depresiuni Sinclinale (Sinclinalul Nişcovului suprapus culoarului Vintilă Vodă Grabicina . La exteriorul Pintenului de Văleni... Există şi zone depresionare legate de Sinclinale (Sinclinalul Valea Unghiului corelat cu depresiunea Văii Nişcovului) sau Sinclinorii (cuveta Surani . Vf.Pintenului” de Văleni are înăl imi ceva mai reduse: Vf.Surani. consecventă direc iei structurilor geologice.V. Vf.pintenilor” de Homorâciu şi de Văleni. 1 . Jumătatea sudică a perimetrului este încadrabilă depozitelor mio-pliocene ale . Sinclinalelor neogene Slănic şi Drajna. În func ie de necesită ile de explicitare a informa iei geologice se fac referiri in extenso atât spre vest. depresiunile corespunzând cu Anticlinale. Relieful zonei miocene dintre Valea Teleajenului şi Valea Lopatnei se prezintă sub forma unor coame cu cădere axială spre sud. Vf. Vf. Între Valea Teleajenului şi Valea Chiojdului. depozitele paleogene alcătuiesc culmile alungite NE . Plaiul Şerban Vodă (1059. orientarea generală fiind nord est . Vf. de 700 m: Culmea Salciei. Văile adânci ale Teleajenului şi Buzăului creează largi culoare de eroziune cu terase bine păstrate. Berindel . La exterior. Există concordan ă de relief.604. Măciucu Ber ii (902 m). le corespund zone depresionare ce se îngustează şi se închid treptat către est. Smeuret (1130 m). de la 541 m în Vf. iar dealurile identificându-se cu Sinclinale (Salcia. cu afundare către Teleajen. Vf.SV. Cătiaşu. Inversiunile de relief sunt prezente mai ales în jumătatea sudică a perimetrului. muchia Telejenelului. dealurile Berca .Grabicina Policiori . Sinclinale suspendate etc. Zonelor de aflorare a depozitelor paleogene le corespund culmi ce domină zonele de aflorare a depozitelor neogene. cu brecia sării în ax (Bădila Lapoş). la nord de zona muntoasă. 1000m în nord.Aninoasa). Măneciu Pământeni (830 m). la vest de Valea Teleajenului. ale .Cătunul cu vârfurile Jugureni – 595 m. Anticlinalul Pietroasa . Râpa Bufnei. DATE GENERALE ASUPRA REGIUNII CERCETATE 1. cu cote de 547 . Vf. Măgura Măneciu (1300. 300m. până la traseul dedus din foraje al liniei pericarpatice. pe alocuri marcate de alunecări.7 m). depozitele miocene apar cu caracter de inversiune de relief. către Valea Prahovei. Vf.zonei cutelor diapire”.Nişcov. Cricovul. CARACTERIZARE OROHIDROGRAFICĂ Perimetrul studiat este cuprins în aria jude elor Prahova şi Buzău. Stânei la 454 m în Vf. marcată cartografic de limita cu depozitele flişului paleogen şi cretacic. Teleajenului (811 m).. Vf. dezvoltate în jumătatea de nord a perimetrului. Vf. iganului (1080 m). Scafelor (773 m).Pintenului” de Homorâciu este jalonată de: Vf.Bâscenii de Sus). Ciuha Nem ilor (716 m). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 1. perimetrul de studiu se încadrează în Subcarpa ii de curbură. Vf. Leordeanul (838 m). depresiuni pe axe de Anticlinal. Pietrii (662m). Din punct de vedere geografic.3 m).1. Anticlinalul Istri a cu vârful Istri a -.Slavu. apului (773 m). Poiana Braşov (641 m). Vf. Măgura . Ruptura (734 m).

Cătiaşu.Valea Siriului) sau a pânzei de Macla (Valea Siriului spre vest). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Drajna (cu afluentul său Ogretin). la realizarea multor sinteze cu implica ii asupra geologiei Carpa ilor. 1984): un facies intern. aflorează depozitele cretacice în facies de fliş ale pânzei de Macla. Izvoranu. Lopatna. Cercetările demarate încă de la începutul sec. Jumătatea sudică a perimetrului este drenată de afluen ii Cricovului Sărat (Sără el.digita iei Gresiei de Tarcău” şi un facies extern. CADRUL GEOLOGIC . Băcăran. Pe marginea de nord-vest a perimetrului cercetat. 2. Tisăul. Numărul mare al lucrărilor geologice în care apar referiri directe sau indirecte la regiunea de studiu. Nehoiu. apar dezvoltate în două faciesuri ce reprezintă continuarea sud-vestică a unor subunită i structurale bine individualizate în Moldova (Săndulescu. prezentându-se doar lucrările ce au marcat etape în evolu ia cunoaşterii geologice.1. Salcia. caracterizat de Eocenul în facies de Col i şi Oligocenul în facies bituminos cu gresii de Kliwa ce corespunde . are dezvoltarea cea mai amplă.miocen inferioare. Chiojd. partea frontală a pânzei de Tarcău este acoperită discordant de depozitele molasice neosarma ian . În est este drenat de afluen ii pe dreapta ai Buzăului: Siriu.. Chiojdeanca. la realizarea unor teorii şi. la stabilirea de stratotipuri ale unor forma iuni devenite clasice în literatura geologică. bineîn eles. faciesul de Pucioasa cu gresiile de Fusaru în Oligocen) ce corespunde .digita iei de Tazlău 2 .V. de la Valea Slănicului de Buzău. în regiunea amintită. iar la exterior are un contur festonat. face ca partea sudică a curburii Carpa ilor Orientali să beneficieze de o mare densitate de lucrări geologice. Nişcov). În aria de maximă afundare axială dintre Valea Teleajenului şi Valea Prahovei. proprii pânzei de Tarcău. Pietroasa).STRATIGRAFIC AL REGIUNII 2. Haleşul. În perimetru.pliocene apar inând flancului intern al avanfosei. tectonic al depozitelor miocene. orientate nord est-sud vest. Slimnic. la detalierea aspectelor economice cu finalitate practică. Din bazinul Văii Buzăului spre vest. Din dorin a de conciziune s-a preferat redactarea acestui subcapitol sub formă de tabel în care se punctează contribu ia esen ială a fiecărui autor referitoare la cadrul stratigrafic. Definită ca unitate plurifacială cu mai multe digita ii (Dumitrescu. spre sud şi vest. afectate de falii longitudinale axiale. ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOLOGICE Structura geologică variată şi interesantă. verticale sau înclinate spre nord vest.2. Mati a. ce debutează cu Molasa de Doftana (Ştefănescu. ca şi drumurile de acces aferente sunt situate pe văile principale şi de la ele pleacă o serie de drumuri comunale şi forestiere. Greceanca. în cadrul perimetrului. cuvertura post-tectogenetică stirică veche. Principalele localită i din regiune. pierzând caracterul de şariaj şi trecând la falii inverse dispuse în releu. Năianca.Molasa de Slănic (post-tectogeneza stirică nouă: Langhian / Kossovian). Valea Muscelului. 1952) este delimitată la interior de fruntea şariajului pânzei de Audia (Valea Buzăului . cu depozite ce se întind de la Paleogen la MioPliocen. PÂNZA DE TARCĂU (= pânza de Skole). ca şi obiectivul propus al tezei nu permit întocmirea unui istoric detaliat. Bătrâneanca. CARACTERIZARE GEOLOGICĂ STRUCTURALĂ Teritoriul situat între Valea Teleajenului şi Valea Buzăului se încadrează sectorului sudic al Carpa ilor Orientali din cadrul unită ilor moldavidice externe şi flancului intern cutat al Avanfosei carpatice (Săndulescu. Valea Rea. la aspectele petrografice sau sedimentologice ale acestora. Mărun eanu.. Forma iunile paleogen . Turburea. depozitele paleogen-miocen inferioare din partea internă a pânzei de Tarcău alcătuiesc un fascicul de cute convergente şi în afundare spre vest. gips. 1984). 1. 1948. Gura Vitioarei. Bâsca Chiojdului (cu afluen ii săi de dreapta: Bâsca fără cale. Lapoş) şi de Valea Nişcovului cu afluen ii săi: Valea Unghiului. ca şi prezen a zăcămintelor de hidrocarburi. XIX au condus. Versantul sudic al dealului Istri a este drenat de o serie de pâraie mici ce se pierd în câmpie sau confluează pe dreapta cu Valea Sărata (Budureasa. caracterizat de flişuri grezoase masive (gresiile de Tarcău în Eocen. Zeletin. materiale de construc ii. 1980) şi se continuă cu al doilea episod molasic . Tohăneanca. sare gemă.

de falia Caşin . fiind marcată de îngroşarea accentuată a depozitelor neosarma ian .miocene sunt urmate de o secven ă predominant evaporitică. cu gresii de Kliwa sau conglomerate).Camena la nord. Dumitrescu. Separată ini ial de Mrazec şi Voiteşti (1914). de conturul de eroziune al depozitelor neosarma ian . oligocene (în facies bituminos . spre sud. La sud de Valea Buzăului.Buştenari. Restrângerea avanfosei. Pânza subcarpatică con ine depozite priaboniene (straturi de Bisericani).pliocene. contemporană deformărilor tectogenezei valahe. această unitate a fost confirmată ulterior de foraje şi a fost denumită de Băncilă (1958) unitatea pericarpatică. necutat. precum şi acoperirea ei spre vest de Valea Buzăului de molase sarma ian-pliocene. Predominarea depozitelor de molasă. au determinat încadrarea acestei unită i în zona internă a avanfosei (Dumitrescu et al. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Valea Rea” sau skibelor interne (Micu. constituită din depozite miocene inferioare şi medii în facies predominant de molasă. mult mai tânără. 1995). Forma iunile eocen şi oligocen-miocen inferioare ale pintenilor sunt mărginite la sud de o linie tectonică importantă de-a lungul căreia încalecă peste depozitele miocene. dezvoltat de la Valea Râmnicului Sărat spre sud şi vest. Falia pericarpatică e vizibilă în afloriment de la grani a de nord.Langhian bazal). limita externă a pânzei subcarpatice este marcată de încălecarea depozitelor miocene peste cuvertura de platformă a vorlandului de-a lungul faliei pericarpatice. şi un flanc extern. 3 . al avanfosei. activ în subduc ia spre orogen.menilitic. AVANFOSA.Perchiu şi ale digita iei de Pietricica. mediană sau de Pietricica (cu molase conglomeratice în baza celei roşii. externă sau de Valea Mare. în timp şi spa iu.pliocene ale cuverturii de platformă. cutat.de gipsuri). iar de la Valea Buzăului spre vest. intrapleistocenă. dă posibilitatea unei definiri precise a pânzei subcarpatice (Săndulescu. restrânsă prin definirea pânzei subcarpatice. limitează la exterior pânza subcarpatică. Limita externă a avanfosei este conven ională. b) post-tectogenetică (post attică) în raport cu cele mai noi şariaje. care la rândul ei este acoperită discordant de cuvertura depozitelor neogene de molasă ce formează umplutura Sinclinalelor de Slănic (la nord) şi Drajna (la sud) (Săndulescu et al. Aceste forma iuni apar ca petece de eroziune de sub depozitele flancului intern. Astfel. Limita dintre cele două flancuri ale avanfosei este marcată de asemenea de o flexură. 1970).Bisoca şi prelungirea ei . este determinată din date de foraj. Limita internă a avanfosei este marcată la nord de Valea Trotuşului. falie.cel superior . şariată peste forma iunea cu sare depusă pe vorland. 1981 a. 1962. Săndulescu.s. dar mai ales (şi în cadrul perimetrului).. Între Valea Trotuşului şi Valea Buzăului. 1984). Depozitele celor trei structuri paleogen . 1982). Zona cutelor diapire ocupă aria sudică a perimetrului de studiu. Faciesul intern apare dezvoltat în structura intermediară (= pintenul) Smeuret . heterocrone şi cu un nivel .pliocenă a avanfosei externe str.falia Plopeasa.Homorâciu .Perchiu (cu o molasă roşie grezoasă şi două nivele de gipsuri în schlierul Miocen inferior . dezvoltat ca o depresiune asimetrică cu marginea internă sprijinită pe elementele cutate ale catenei. de falia pericarpatică. prezintă un flanc intern cutat.V. iar faciesul extern este întâlnit în structura sudică (= pintenul) Lera – Văleni . cuprinde depozite ale molasei superioare sarma ian – pliocene. falia Caşin . ca pânză incipientă. în cadrul perimetrului. cea mai externă unitate a moldavidelor este PÂNZA SUBCARPATICĂ. îngroşare materializată într-o flexură mai mult sau mai pu in evidentă. de unde. la Valea Trotuşului. Ea este rezultatul cutărilor valahe ce au afectat un segment de la exteriorul Carpa ilor cuprins între falia intramoesică la vest şi falia Peceneaga . în structura nordică (= pintenul) Slon. sunt prezente forma iuni ale digita iei Măgireşti . contur ce acoperă discordant elemente din ce în ce mai interne pe măsura apropierii de Valea Dâmbovi ei. În accep iunea lui Săndulescu (1984). delimitarea pânzei subcarpatice este marcată în afloriment de conturul frontal al pânzei cutelor marginale sau al pânzei de Tarcău (în perimetrul de studiu). la sud de ea. al. care în sudul curburii Carpa ilor Orientali este denumit Zona Cutelor Diapire. reprezentând mularea frontului de încălecare a faliei pericarpatice determinat în foraje. Băcăran. la depresiunea care găzduieşte sedimentarea molasică neosarma ian pliocenă (Săndulescu et. depozite ale molasei miocen inferioare.. falia pericarpatică este înlocuită la interior de o altă falie inversă. şi este cunoscută sub numele de Zona mio-pliocenă.Prăjani şi cu caractere particulare. Dintre digita iile separate în sectorul Subcarpa ilor Moldovei: internă sau de Măgireşti . fruntea pânzei subcarpatice fiind acoperită discordant de molasa neosarma ian .Bisoca. care în acest sector.

1968). reprezentate prin Pânza de Tarcău. separate de Anticlinale diapire înguste (cu nuclee de sare intra-burdigaliană). 2. care a determinat încheierea şariajului Pânzei Subcarpatice. Limita Oligocen / Miocen nu este subliniată de schimbări litologice. izocrone sau heteropice.1. fiind prinse în structuri înalte (“pintenii” de Slon . şi în cadrul cuverturilor post-tectonice (cuverturi post pânză = neo-autohtone) şi forma iuni miocen superioare şi pliocene ce formează umplutura Avanfosei şi a unor depresiuni intramontane. Dumitru Frunzescu de la Universitatea “Petrol . când s-a produs şariajul principal al Pânzei de Tarcău şi a Cutelor Marginale. în constitu ia Subcarpa ilor Munteniei intră unită ile externe ale Moldavidelor. prezintă mai multe structuri plicative cu aspecte variabile de la un sector la altul (Săndulescu et al. Băcăran..forma iuni bituminoase şi de fliş oligocen-miocen inferioare. 2004). 4 . care au afectat depozitele neogene apar in tectogenezelor: (1) stirică veche (intra-burdigaliană). în sectorul sudic al Carpa ilor Orientali (implicit între Valea Teleajenului şi Valea Buzăului) există forma iuni miocen inferioare şi medii ce se regăsesc: în cadrul pânzelor moldavidice externe.forma iunea molasei inferioare. mai ales cel de Văleni. Dr. cunoscută sub numele de Zona Cutelor Diapire. Mărun eanu şi Popescu (1995). dezvoltate în Zona Cutelor Diapire. 1995): un litofacies intern (litofaciesul Fusaru – Pucioasa) în continuarea Eocenului în faciesul Gresiei de Tarcău cu arie sursă carpatică.forma iuni evaporitice miocen inferioare. depunerea evaporitelor şi anume. ea traversând unită i stratigrafice omogene. gipsurile inferioare sau forma iunea cu sare inferioară (intra-burdigaliană). apar inând zonei externe a flişului. sunt intens cutate şi faliate. respectiv. (2) stirică nouă (intra-badeniană). respectiv Pânza de Tarcău şi Pânzele subcarpatice. Dacianului şi Romanianului. Principalele deformări tectonice. . În concluzie. şi un sector nordic. în regiunea Văii Buzăului. Contactul dintre pânzele moldavidice şi avanfosa internă este acoperit de depozite neosarma ian .Măneciu. ridicate şi deversate spre sud. 1995): .forma iunile molasei de vârstă miocenă medie. Pânza Cutelor Marginale şi Pânza Subcarpatică (ultimele două fiind acoperite aproape în totalitate de Pânza de Tarcău) precum şi partea internă a avanfosei carpatice. intens tectonizate. STRATIGRAFIA MIOCENULUI 2.2. numai prin conturul de eroziune al depozitelor sarma ian-pliocene. Forma iunile neogene molasice.1.pliocene.2. stilul de cutare este ejectiv. În bazinele văilor Cricovului şi Teleajenului se individualizează un sector sudic.Gaze” Ploieşti (1998. 2. de Homorâciu. cu Sinclinale largi. Astfel. . forma iunea cu sare superioară (langhiană). Tectogenezele stirice au avut drept ecou în Subcarpa ii Munteniei.. 1984). Forma iunile miocen superioare şi pliocene (din cuprinsul umpluturii avanfosei) cuprind depozite în facies salmastru atribuite Meo ianului şi Pon ianului şi respectiv. Forma iunile miocen inferioare şi medii (din cuprinsul moldavidelor şi cuverturilor post tectonice). Sedimentele neogene molasice. în care cutele au o pozi ie structurală mai coborâtă. cu cute solzi.V. (3) moldavă (intra-sarma iană).1. iar delimitarea pânzei subcarpatice de avanfosă se face dificil. . depozitele de vârstă oligocen-miocen inferioară se regăsesc în pânza de Tarcău sub două litofaciesuri specifice (Săndulescu et al. Forma iuni bituminoase şi de fliş oligocen-miocen inferioare În aria investigată. de Văleni) sau coborâte (Sinclinalele de Slănic şi de Drajna). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău De la Valea Buzăului spre sud: falia Caşin . şi (4) valahă (intra-pleistocenă). LITOSTRATIGRAFIA MIOCENULUI Litostratigrafia depozitelor miocene este cea adoptată după datele publicate de Prof.. geotectonic (Săndulescu. cuprind următoarea succesiune (Săndulescu et al. cu încălecări miocen medii.Bisoca cu ramifica ia Plopeasa îşi pierde din importan ă. După Săndulescu. au complica ii Anticlinale sau Sinclinale.2. Pintenii. pânza subcarpatică îşi pierde caracterul plurifacial fiind reprezentată prin depozite asemănătoare numai digita iei Măgireşti-Perchiu.

între care se situează litofaciesuri de tranzi ie. Limita Oligocen/Miocen este situată sub Forma iunea menilitelor superioare. eoceniformă de Podu Morii e descrisă şi divizată de Grigoraş (1955) în Valea Buzăului şi de Pătru (1955) în bazinul Văii Teleajen. 1911. o corelare a faciesurilor interne şi externe indică echivalen a dintre Forma iunile de Podu Morii şi de Buştenari din faciesul extern cu Forma iunea de Vine işu din faciesul intern al Pânzei de Tarcău precum şi cu Forma iunea de Starchiojd din Pânzele subcarpatice. se citează şi un al treilea nivel menilitic Menilitele Terminale (tabel nr. bituminos. emend.. cu arie sursă situată în forland. argile bituminoase (şisturi disodilice).. cu semnifica ia suitei de depozite cuprinse între cele două forma iuni ale Gresiei de Kliwa: inferioară şi. în Moldova. (2) Forma iunea disodilelor inferioare. 1995). Pătru . Frunzescu. alternând cu 5 . şi un litofacies extern (litofaciesul bituminos cu gresie de Kliwa). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău în structura Monteoru – Smeuret . Pătru (1947) separă două subdiviziuni (PM1+2) dominate de tipurile petrografice brune asemănătoare Forma iunii de tip Pucioasa din faciesul intern şi una (PM3) în care apare o alternan ă de siltolutite şi arenite cenuşii. (7) Forma iunea Menilitelor Superioare = Forma iunea de Starchiojd. superioară. 1955) cuprinde: (1) Forma iunea menilitelor inferioare cu marne bituminoase.Buştenari. 300-400m în ariile de afloriment anterior descrise. 1. cu Gresie de Kliwa (Popescu. A. 1995). (6) Forma iunea de Buştenari. Ele constituie Forma iunea Gresiei de Kliwa care în sectorul studiat al Pânzei de Tarcău apare la două nivele. după Săndulescu et al. odată cu începutul Oligocenului caracteristicile mediului depozi ional se schimbă. Pătru . Ca urmare a acestui fapt.Homorâciu şi (cu caractere particulare) în structura Slon. 1952. 1952. în general. flişoidă. Băcăran. 1952 Separată de Teisseyre (1911). Pe ansamblu. stratonomia Forma iunii de Podu Morii este dominată de lutite şi siltite (85%) în straturi foarte sub iri fa ă de arenite (gresii de Kliwa şi gresii calcaroase convolute) (15%) în straturi sub iri (Dinu. în continuarea Eocenului în faciesul de Col i. 1955 Urmând dezvoltării tipice a “Marnelor cu Globigerine” din Priabonianul final (cunoscute în întreaga arie tethysiană). Succesiunea forma iunilor litofaciesului extern. b) Forma iunea de Podu Morii Teisseyre. cu structuri convolute şi mecanoglife de curent şi bioglife asemănătoare Forma iunii de Izvoarele (Vine işu) din faciesul intern. 1990). (5) Forma iunea de Podu Morii. (4) Forma iunea de Topilele. corespunzătoare Forma iunii Gresiei de Kliwa inferioare şi Forma iunii Gresiei de Kliwa superioare = Nisipurile de Buştenari (tabel nr. silicolite bituminoase (menilite) care la unul sau două momente (în zone diferite) au fost “parazitate” de veniri de mase importante de ortocuar ite având ca arie sursă marginea forlandului (actualmente subşariată sub pânzele Moldavidice). 1993) în Pânza de Tarcău. Pe alocuri. în cuprinsul Forma iunii şisturilor disodilice superioare (în Pânza Cutelor Marginale). Forma iunea de Podu Morii este în continuitate cu forma iunile subjacente şi apare cu o grosime stratigrafică de cca. după Săndulescu et al. ritmică. în Pânzele Subcarpatice şi Pânza Cutelor Marginale. Litofaciesul bituminos cu Gresii de Kliwa Popescu. Pe baza intercala iilor cineritice. cu interferarea ariilor sursă. sau în cuprinsul Forma iunii de Topilele (Ştefănescu et al. forma iunea cenuşie. trecându-se la condi ii anoxice care au predominat de-a lungul întregului Oligocen şi a unei păr i din Miocenul inferior. şistoase în straturi subcentimetrice sau compacte în straturi submetrice.V. în partea externă a Domeniului Moldavidic se dezvoltă.. în secven e succesive. în structura Lera – Văleni . Popescu. 1. (3) Forma iunea Gresiei de Kliwa inferioară. sunt două nivele: Menilitele Inferioare (asociate cu calcare marnoase bituminoase = Marne brune bituminoase) şi Menilitele Superioare (fără Marne bituminoase). respectiv. Nivelele silicolitice (menilitele) constituie cele mai bune repere de corelare şi. Subdiviziunea dominată de tipurile petrografice brune asemănătoare Forma iunii de tip Pucioasa are o grosime stratigrafică de 150-200 m şi cuprinde marno-argile cenuşii şi cenuşii negricioase.

6 Gresia de Condor Forma iunea de Goru – Mişina – Menilitele Forma iunea de Starchiojd = Menilitele Şisturile disodilice superioare Forma iunea gresiei de Kliwa Conglomeratele de Brebu Forma iunea de Sărata (Forma iunea cu sare) Forma iunea de Cornu BURDIGALIAN Forma iunea de Sărata = Gipsurile inferioare Forma iunea de Starchiojd (Disodilele şi menilitele superioare) Forma iunea de Buştenari AQUITANIAN Forma iunea de Slon Forma iunea de Vine işu Forma iunea de Podu Morii Forma iunea de Topilele Forma iunea gresiei de Fusaru OLIGOCEN „Orizontul argilos” Şisturile disodilice inferioare Menilitele inferioare Gresia de Fierăstrău + Şisturile ardeziene Marnele cu globigerine + Gresia de Lucăceşti PRIABONIAN SUPERIOR . Băcăran. PÂNZA CUTELOR MARGINALE PÂNZA DE TARCĂU Conglomerate şi gresii Forma iunea de Telega (Şisturi cu radiolari + Marnele cu Spirialis) PÂNZA SUBCARPATICĂ Forma iunea de Haloş Forma iunea de Răchitaşu LANGHIAN Forma iunea de Telega (= Şisturile cu radiolari + Marnele cu Spirialis) Brecia de Cosmina (Forma iunea evaporitică) Brecia de Cosmina (Forma iunea evaporitică) Forma iunea de Câmpini a (Tuful de Slănic) Forma iunea de Câmpini a (Tuful de Slănic) Forma iunea Schlier-ului cenuşiu Gipsul de Perchiu Forma iunea de Hârja Forma iunea de Măgireşti Conglomerate de Pietricica Forma iunea de Tescani Forma iunea de Doftana V.. modificat). negre. apar straturi sub iri de arenite de tip Kliwa. miocene inferioare şi medii din Moldavidele externe în Carpa ii Orientali (după Săndulescu M. 1. În bazinul pârâului Chiojd. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău şisturi disodilice tipice. Subordonat. et al. 1995. foioase. apar gresii tip Fusaru în straturi groase. gresii cu structură convolută. Corelarea unită ilor litostratigrafice oligocene. de tip Fusaru. cu intercala ii subdecimetrice de gresii calcaroase cu abunden ă de claste micacee.Tabel nr. grosier granulare. sau de marnocalcare sideritice cenuşiu-negricioase. tufite bentonitizate. casante.

Pe bază de foraminifere şi nannoplancton calcaros s-au identificat zonele NP25. Băcăran. alături de lamina ia plană paralelă. 4. Valea Lupului . semnalate de Pătru (1955) şi statuate de Alexandrescu. Frunzescu et. Zeletin. la colora ia cenuşie-albicioasă şi ritmicitatea pronun ată datorată alternan ei de arenite în straturi sub iri cu siltite şi lutite în straturi foarte sub iri. 2. la Văleni) şi intermediar pe Văile Cătina. situate în baza subdiviziunii superioare = Podu Morii str. Brustur.1993).V.Sinclinalele Piatra Albă. 1993.Fusaru la cca. în care dispar marnele (siltice) cenuşii-verzui şi gresiile calcaroase micacee cu structuri convolute şi apar primele straturi groase de arenite de tip Kliwa cu intercala ii de şisturi argiloase disodiliforme. 10). Zâmbroaia. 1996). Lutitele sunt marne cenuşii şi cenuşii-verzui. Bentonitele de Gura Vitioarei. Termenii petrografici elementari sunt organiza i în secven e de tip Bouma pretabili unei analize secven iale (Dinu. Rusu et al. Pachetul litologic cu silto-arenite ce adăpostesc palaeoichnocenoza cu Sabularia situat în Subdiviziunea superioară = Podu Morii. plastice. Frunzescu. 10) (s-ar corela cu Tufurile de Vine işu descrise de Ştefănescu et al. 1971). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Subdiviziunea dominată de alternan a de siltolutite şi arenite cenuşii cu structuri mecanice şi biotice are grosimi stratigrafice cuprinse între 150-250 m şi apare cu aspectul unor fâşii discontinue bine deschise pe văile mai adânci (Valea Buzăului . Limita inferioară tranşantă este marcată de trecerea de la siltolutitele brune-negricioase de tip Pucioasa. după Rusu et al. Depusă în continuitate de sedimentare peste Forma iunea de Podu Morii. Astfel. la Gura Vitioarei şi Frânghieşti. iar în faciesul intern de Pucioasa . Calcarele laminitice de Jaslo.. ca 3-4 straturi decimetrice şi 10-12 straturi centimetrice dezvoltate într-un pachet litologic de cca. 1996). pârâul Gâlmelor). Frunzescu.. Arenitele sunt reprezentate prin gresii cu claste micacee şi liant carbonatic. Ştefănescu et al. situat constant în faciesul extern bituminos la 40-50 m peste complexul argilelor bentonitice de Gura Vitioarei şi la 45 m sub limita cu Forma iunea de Buştenari. 1993 descrie ca Tuful de Mlăcile.s. Brustur (1997) (fig. Valea Buzăului). 10). sunt de men ionat: 1. Frunzescu. Brustur.. Brustur. 1990. Stratul de (3. 1992. Valea Teleajenului .20 m) nisip grosier cu elemente microruditice de şisturi verzi şi resturi de lamelibranhiate şi gasteropode situat la 57 m deasupra Tufului de Văleni şi la 12 m sub limita cu Forma iunea de Buştenari (Grujinschi. ce permit diagnosticarea vârstei Chattian terminal .. respectiv NN1 şi NN2. este delimitată de aceasta printr-un pachet de tranzi ie de 20-30 m. al. în Valea Buzăului. str. 1989. straturi groase (50-70 cm) de arenite grosiere de tip Fusaru. Pârâul cu Apă Dulce.Burdigalian timpuriu (Melinte.60 m pe diferite profile (Alexandrescu. între complexul Bentonitelor de Gura Vitioarei şi Tuful de Văleni (Alexandrescu. 2.. 40 m grosime (Alexandrescu. fine. Subordonat apar argile bentonitice în straturi foarte sub iri (milimetrice) şi straturi sub iri de arenite (nisipuri sau gresii) de tip Kliwa (sau uneori. are grosimi între 2 şi 3. 1995). 1993) (fig. dezvoltat ca două straturi apropiate de tufit şi tuf. 7 . c) Forma iunea de Buştenari Ştefănescu et al. 1993) (fig. situate în partea mediană a subdiviziunii cu straturi de tip Pucioasa. 1985. Frunzescu. 1993 Forma iunea de Buştenari este sinonimă cu Forma iunea Gresiei de Kliwa superioare denumită informal din punct de vedere al ghidului stratigrafic interna ional. 3. al. 5. Subliniem prezen a în cadrul Forma iunii de Podu Morii (ea însăşi un marker regional) a unor markeri litologici cu valoare de corelare regională (tabel nr.. brun-negricioase. 1993. compacte sau cu desfacere după lamina ia convolută ce domină structofaciesul lor. 1993). cu trecere în bază la marne fin micacee.. Tuful de Văleni. Brustur.structurile Păltineni. Frunzescu. dure.s. Lopatna. Ştefănescu et. precum şi bioglife de tip Sabularia reprezentând adevărate nivele diagnostic pentru această forma iune (Alexandrescu. ar corespunde cu ceea ce. Gresiile (asemănătoare celor din Eocen) au frecvente structuri erozionale de curent. 50-60 m sub Forma iunea de Starchiojd.Starchiojd.

argile plastice bentonitice). şisturi argiloase. ele participând la formarea unor secven e de tip thicker-upward (TkU) (Frunzescu et al. dar cimentul este exclusiv silicios sau lipseşte (ortocuar ite silicioase). 1988). lutite (marne.. gresii calcaroase micacee cu structuri convolute. Arenitele reprezintă 48% ca număr (26% gresii de Kliwa. bituminoase. gresiile calcaroase. brun-negricioase. Lutitele reprezintă 47% din numărul total de straturi şi 36% din grosimea lor. este alcătuită dintr-o alternan ă neuniformă de arenite (gresii şi nisipuri de Kliwa. 1987. 5% gresii cenuşii-calcaroase. 1988). Petrofaciesul Gresiei de Kliwa superioare este asemănător celei inferioare. Are grosime stratigrafică între 300 m în est şi 400 m în vestul perimetrului. 22% gresii cenuşii-calcaroase micacee) şi 55% ca grosime (50% gresii de Kliwa. Litologic. siltite (marne fin nisipoase. lutitele. cuprinzând între 3 şi 21 straturi foarte sub iri (centimetrice) de material cineritic frecvent bentonitizat (Frunzescu. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Forma iunea de Buştenari apare ca fâşii orientate NE . 1987.V. 1996) raportabilă Burdigalianului inferior. Georgescu. solzi. iar în treimea superioară predominând net arenitele (Frunzescu et al. disodilice. Subordonat. apar straturi sub iri de diatomite. Semnalăm prezen a a şapte pachete litologice de 8-20m. micacee). Analizele de nannoplancton calcaros au identificat partea superioară a zonei NN2 (după Rusu et al. iar gresiile de Kliwa în straturi groase (mai mari de 3 m în partea superioară a forma iunii). 8 .. Siltitele.. legate de repetarea unor cute. şisturi cărbunoase). accidente silicioase. apar frecvent în straturi sub iri-medii (10-20 cm). microbrecii cu elemente de şisturi verzi. Băcăran.SV bine deschise pe toate profilele anterioare.1985). cuar ite cu silicifiere avansată). tufuri. în treimea inferioară predominând lutitele şi silto-lutitele. rare marnocalcare sideritice. distan ate la 20-80 m între ele.

Tabel nr. 2.. Băcăran. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 9 FORMA IUNEA DE PUCIOASA CU GRESII DE FUSARU OLIGOCEN NP24 RUPELIAN CALCARE DE TYLAWA FORMA IUNEA MENILITELOR INFERIOARE NP23 FORMA IUNEA DISODILELOR INFERIOARE NP22 TUF DE VALEA TIGVEI . LITOFACIESUL BITUMINOS DE KLIWA (EXTERN) FORMA IUNEA DE STARCHIOJD (FORMA IUNEA MENILITELOR SUPERIOARE + ŞISTURI DISODILICE) FORMA IUNEA DE BUŞTENARI (GRESIA DE KLIWA SUPERIOARĂ) FORMA IUNEA DE PODU MORII TUF DE MLĂCILE = TUF DE VĂLENI FORMA IUNEA DE TOPILELE PALEOICHNOCENOZA CU SABULARIA TUF DE VINE IŞU LITOFACIESUL DE PUCIOASA . 1996). b ++++ TUF DE MLĂCILE = TUF DE VĂLENI AQUITANIAN ++++ TUF DE VINE IŞU = BENTONITE DE GURA VITIOAREI NN1 NP25 a. Corelarea faciesurilor Oligocen – Miocenului inferior din Pânza de Tarcău în regiunea Văii Buzăului (după Rusu et al.FUSARU (INTERN) FORMA IUNEA DE SĂRATA (= FORMA IUNEA GIPSURILOR INFERIOARE) TUF DE BĂTRÂNI Nanno zone NN3 FORMA IUNEA DE STARCHIOJD (FORMA IUNEA DISODILELOR SUPERIOARE) BURDIGALIAN MIOCEN FORMA IUNEA DE VINE IŞU NN2 a. b FORMA IUNEA GRESIEI DE KLIWA INFERIOARĂ CALCARE DE TIP JASLO CALCARE DE TIP JASLO CALCARE DE JASLO CHATTIAN V.

1993): Tuful de Vine işu. cu grosimi de 1000-2000 m şi chiar mai mult. Lupului). A4 -V. Ea este constituită dintr-un fliş de tip “straturi cu hieroglife” reprezentat printr-o alternan ă de gresii convolute cenuşii – albăstrui.V. 1952) este o gresie bogată în mice. micacee cu argile şi marne de culoare cenuşie deschisă (Rusu et al. având caractere de graywacke (Săndulescu et al.Pucioasa se referă la arenitele Gresiei de Fusaru cu arie sursă “carpatică”. cu biotit.. 8. Gresia de Fusaru (Popescu.V. intercala ii de secven e de wildfliş (olistostrome) (Săndulescu et al. opusă “sursei de forland”. anume Forma iunea de Vine işu (Grigoraş. Ogretin (flanc SE P. 1955). Piatra Albă). 1995).. de culoare verde-negricioasă.Pucioasa este predominant lutitică (= “Orizontul şistos”) fiind constituită din marne şi argile închise la culoare. Homorâciu) (Alexandrescu. La partea inferioară a acestei forma iuni. 1952). limita Oligocen / Miocen este situată în cadrul Forma iunii de Vine işu. 1996). Este lipsită de şisturi verzi din forland. 1955 În jumătatea internă a Pânzei de Tarcău.Pucioasa. A3 . A2 . dar prezentând la diferite nivele. Teleajenului (Sincl. Caracteristica specifică importantă a Litofaciesului de Fusaru . cu intercala ii sub iri. Cea mai tânără unitate litostratigrafică a litofaciesului de Fusaru . Litofaciesul de Fusaru – Pucioasa Pătru . O dezvoltare litologică particulară apare în păr ile cele mai interne ale ariei de răspândire a litofaciesului de Fusaru . Deasupra Gresiei de Fusaru se dezvoltă o importantă secven ă de tip fliş.V. specifică arenitelor Litofaciesului Bituminos. 1995). Secven a inferioară a Litofaciesului de Fusaru . A5 . 10 .Pucioasa. îndeosebi la cel al Forma iunii de Vine işu. După con inutul de nannofosile. Grigoraş.V. în secven e sub iri. Buzăului) (structura V. şi Tuful de Mlăcile. Frunzescu.. un echivalent al Forma iunii menilitelor superioare din faciesul extern (Săndulescu et al. calcaroase. Băcăran. sub Tuful de Vine işu (Melinte. echivalentul stratigrafic al Litofaciesului Bituminos este Litofaciesul de Fusaru .. 1995). A1 . Coloane stratigrafice sintetice cu pozi ia Tufului de Văleni (A) şi (B). Fig. Limita sa inferioară este situată deasupra “Marnelor cu Globigerine” de vârstă Priabonian terminal. sunt intercalate şisturi disodilice şi uneori chiar menilite. puternic bentonizat. au fost identificate două nivele de tufuri (Ştefănescu et al. 1955. Brustur. unde Forma iunea de Slon apare cu dezvoltare identică. Homorâciu). cu aceeaşi vârstă Oligocen-Miocen inferior. Caracterul de flexoturbidite al Gresiei de Fusaru este subliniat de intercala iile grosier granulare dezvoltate la diferite nivele. metaclastele componente fiind îndeosebi mezometamorfite.. Cosminele (flanc N P. 1993).V.Pucioasa este reprezentată de Forma iunea de Starchiojd = Forma iunea disodilelor şi menilitelor superioare. Frânghieşti). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău B. Teleajenului (Sincl. nisipoase. Pe alocuri. 1995). de culoare albă. care apar în extremitatea estică a perimetrului ca un nivel foarte sub ire la partea terminală a Forma iunii de Plopu (Popescu.

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

2.2.1.2. Forma iuni evaporitice miocen inferioare
În întregul domeniu al Moldavidelor, atât litofaciesul bituminos cât şi cel de Fusaru (ca şi echivalen ii lor) sunt urmate de o secven ă predominant evaporitică (Săndulescu et al., 1995). În Pânzele Subcarpatice şi Pânza Cutelor Marginale se dezvoltă la acest nivel Forma iunea sării (matrice argiloasă – siltică, de culoare cenuşiu-închis cu intercala ii: de brecii sedimentare, conglomerate, de argile sau marne salifere; gipsuri şi corpuri discontinue de sare). În unele arii, această asocia ie “haotică” este urmată de o secven ă mai mult sau mai pu in stratificată de marne, argile şi gresii sau de gresii arcoziene grosier granulare (Gresia de Condor). Distribu ia areală a Forma iunii sării miocen inferioare este discontinuă din motive paleogeografice (zone de depunere separate de riduri emergente) şi tectonice (corpuri diapire). În Pânza de Tarcău, ca şi în ariile mai interne ale Domeniului Moldavidelor, secven a predominant evaporitică miocen inferioară a fost introdusă în literatura geologică de Mrazec (1901), sub denumirea de “Strate de Cornu”, având un “trecut zbuciumat” sub aspectul controverselor asupra con inutului şi al vârstei, reliefat exhaustiv în istoricul tezei de doctorat a lui Grujinschi (1972). Având sensul entită ii stratigrafice cuprinse între Forma iunea de Starchiojd, în bază, şi Molasa de Doftana, ce debutează cu c o n g l o m e r a t e l e d e B r e b u , la partea superioară, Forma iunea de Cornu (sensu Mrazec, 1914) este divizată de către Grujinschi în: (a) Forma iunea gipsurilor inferioare şi (b) Forma iunea brecioasă. După Ştefănescu (1978), în aria de curbură a Carpa ilor Orientali, finalul sedimentării flişului este marcat de un nivel evaporitic (Gipsurile inferioare din Forma iunea de Cornu, sensu Mrazec, 1914), care stă discordant peste Forma iunea disodilelor inferioare din litofaciesul intern (de Pucioasa-Fusaru) a Oligocen - Miocenului inferior şi, respectiv, peste Forma iunea menilitelor inferioare din litofaciesul extern (bituminos cu gresii de Kliwa). De fapt, în ambele litofaciesuri nivelul evaporitic stă discordant peste unica Forma iune de Starchiojd (Popescu, 2000). Nivelul evaporitic este denumit Forma iunea de Sărata (complex de roci alcătuit din două pachete de gips groase de 1-4 m, separate de un nivel de brecie sedimentară, groasă de 10-20 m şi formată din elemente provenind în special, din faciesul de Valea Caselor). După Stefănescu şi Mărun eanu (1980), în aria de curbură a Carpa ilor Orientali, Forma iunea de Sărata (cu baza forma iunii situată în zona NN3 = partea terminală a Burdigalianului inferior), reprezintă debutul sedimentării în facies de molasă (Molasa de Doftana de vârstă Burdigalian inferior –mediu). După Săndulescu et al. (1981), acoperişul post-tectogenetic al pânzelor de geneză miocen inferioară (discordant peste depozitele pânzei de Tarcău) are în bază Forma iunea de Cornu, discordant urmată de depozitele molasice ce debutează cu Conglomeratele şi gresiile de Brebu. După Săndulescu et al. (1995), în pânza de Tarcău, forma iunea evaporitică a Miocenului inferior este reprezentată de: (a) gipsuri (denumite “Gipsurile inferioare”) ce au deasupra lor, (b) o secven ă şistoasă, nisipoasă (Forma iunea de Cornu s.str., Mrazec, 1907; fide Popescu Voiteşti, 1935), cu faune şi microfaune marine (ea poate fi un corespondent al GRES IEI de Condor).

2.2.1.3. Forma iuni ale molasei miocen inferioare
Forma iunile evaporitice miocen inferioare sunt urmate în întreg Domeniul Moldavidelor de debutul sedimentării de tip molasă. Ca şi pentru forma iunile mai vechi există două arii sursă pentru molasă: externă (argumentată de prezen a gale ilor sau granulelor de “şisturi verzi” din forlandul acoperit de clastitele Pânzelor Subcarpatice şi de Pânza Cutelor Marginale) şi internă (cu material de sorginte “carpatică” ce alimentează molasele Pânzei de Tarcău). Pe păr ile marginale ale bazinului depozi ional al molasei inferioare, succesiunea stratigrafică începe cu conglomerate. În partea externă a Pânzei Subcarpatice aceste conglomerate masive (cu diferite denumiri locale: conglomerate de Pietricica, Pleşu, Bârseşti) sunt foarte bogate în gale i de “şisturi verzi” asocia i cu sediclaste (calcare jurasice şi eocene, gresii permo-triasice, marne jurasice). Conglomeratele sunt urmate de molase marnoase-nisipoase (Forma iunea de Tescani)
11

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

sau de molase nisipoase masive (Gresia de Moişa), ambele bogate în granoclaste de “şisturi verzi”. Zone mai distale fa ă de sursa forland ale bazinului depozi ional (păr ile interne ale Pânzei Subcarpatice şi Pânza Cutelor Marginale) prezintă doar molase nisipoase-marnoase, respectiv Forma iunea de Măgireşti sau Forma iunea de Hârja, care corespund cu conglomeratele externe şi cu o parte a molaselor nisipoase sau nisipoase-marnoase suprajacente (tabel nr.1) (Săndulescu et al., 1995). În Pânza Subcarpatică şi par ial în Pânza Cutelor Marginale, molasele sunt urmate de Forma iunea de Schlier cenuşie, predominant lutitică (mai ales marne) cu intercala ii de secven e nisipoase şi gresii sub iri şi cu unul sau două nivele evaporitice. Limita dintre Miocenul inferior şi Miocenul mediu se află în cuprinsul Forma iunii de Schlier cenuşie. În Pânza de Tarcău, forma iunile de molasă prezintă dezvoltări litologice şi paleogeografice similare (Săndulescu et al., 1995). În păr ile interne (proximale “sursei carpatice”) ale Pânzei de Tarcău succesiunea litostratigrafică începe cu conglomerate (Conglomeratele de Brebu, Mrazec, fide Grujinschi, 1971), urmate de depozite de molasă, nisipoase sau marnoase-nisipoase. În partea externă a Pânzei de Tarcău (distală “sursei carpatice”) se dezvoltă doar molase nisipoase urmate de Forma iunea de Schlier cenuşie similară celei din unită ile mai externe. Cadrul sedimentar al molaselor este de apă pu in adâncă la fluvio-deltaic, pentru forma iunile de schlier putând fi acceptată o mică adâncire a bazinului (Săndulescu et al., 1995). Forma iunea molasei inferioare (incluzând Conglomeratele de Brebu) din Pânza de Tarcău este denumită de Ştefănescu şi Mărun eanu (1980), Molasa de Doftana. Denumirea se referă la depozitele transgresive şi discordante de peste Forma iunea de Cornu s.str. (Mrazec, 1907) şi de sub Tuful de Slănic, alcătuite dintr-o alternan ă ritmică, roşie spre bază şi cenuşie spre partea superioară, de rudito-arenite (predominante spre bază = Conglomeratele de Brebu) cu siltolutite (predominante spre partea superioară). Pe baza asocia iilor cu Globigerinoides trilobus (Burdigalian) şi cu Orbulina suturalis, Globorotalia bykovae (Langhian) se atribuie vârsta Burdigalian superior = Langhian inferior. Limita Burdigalian / Langhian este în cuprinsul Molasei de Doftana la cca. 350-400 m deasupra bazei sale, unde apar primele specii ale zonei cu Praeorbulina. Săndulescu et al. (1995) restrânge termenul Molasei de Doftana şi separă: (a) Conglomeratele de Brebu şi (b) Forma iunea de Doftana. În rapoarte geologice ulterioare, Mărun eanu, Popescu (1997, 2002) păstrează sensul ini ial pentru Molasa de Doftana (adică sensul Ştefănescu, Mărun eanu, 1980).

12

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

Fig. 15. Unită i interne şi externe ale Curburii Carpa ilor (după Patrulius, 1969, modificat): 1- Pânza Transilvana; 2 -masive cristaline; 3 - zona de wildfliş; 4 – zona Dâmbovicioara; 5 – zona Pre-Leaota; 6 – Subunitatea Bratocea – Zamora; 8 - Subunitatea de Bobu; 9 - forma iuni cretacic – paleogene ale Moldavidelor (a - Unitatea flişului curbicortical; b - Unitatea de Audia; c – Unitatea de Tarcău); 10 forma iuni de molasă; 11 - contacte tectonice majore; 12 - prima mişcare a materialului de origine; 13 - a doua şi a treia mişcare a materialului de origine (Cehlarov, Alexandrescu, Frunzescu, 1993).

b) Forma iunea de Doftana Săndulescu et al., 1995 În Pânza de Tarcău, Forma iunea de Doftana aflorează în Sinclinalele Slănic şi Drajna, similar conglomeratelor de Brebu. Aici, concordant peste Conglomeratele de Brebu, Forma iunea de Doftana debutează cu un pachet puternic de gresii grosiere, uneori conglomerate mărunte, cu rare elemente mari, cu ciment calcaros-argilos, slab roşcat. Gresiile, în straturi de la 50 cm la 2 m, alternează cu straturi de 10-30 cm de marne roşii, adesea cenuşii, şi au structuri de curent la partea inferioară. Spre partea superioară, acest pachet cu continuitate pe diferite profile şi cu un reper ichnologic în cadrul său, devine din ce în ce mai lutitic. Asociat lutitelor acestui pachet, apar nivele distincte de tuf şi gips. Tuful apare ca patru straturi mai importante, albe sau slab verzui şi unul chiar roz (în Sinclinalul Drajnei), decimetrice sau metrice, la care se adaugă numeroase intercala ii sub iri centimetrice de tuf bentonitizat. Gipsul, alb zaharoid în straturi de la 1 la 30 cm, apare ca intercala ii sub iri şi rare, în jumătatea inferioară a nivelului mediu şi progresiv mai groase spre partea superioară. De remarcat că gipsul apare asociat strâns cu tuful pe care îl urmează. Unul din straturile de gips are constan ă cartografică şi a fost denumit de Ştefănescu, Mărun eanu (1980) - Gipsul de Cireşu. Limita Miocen inferior / Miocen mediu pare a se plasa deasupra reperului Gipsului de Cireşu (Ştefănescu, Mărun eanu, 1980). Pachetul gipsifer de 10-25 m de la partea terminală a jumătă ii inferioare (cu tuf şi gips, Grujinschi, 1972) a Forma iunii de Doftana a fost denumit de Mrazec, Gipsurile superioare. Jumătatea superioară a Forma iunii de Doftana (cu şisturi calcaroase şi gips, Grujinschi, 1972) are baza arenitică constituită din straturi groase (metrice) de nisipuri argiloase cenuşii, uneori slab roşcate, mediu granulometrice, în zona periSinclinalului Slănic şi fin prăfoase, în
13

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

restul perimetrului, micacee, adesea cu lamina ie oblică de curent (stratifica ie încrucişată). Nisipurile au structuri de curent pe fe ele inferioare şi alternează cu marne plastice cenuşii şi uneori roşcate, în straturi de 30-50 cm. Partea terminală a acestei jumătă i devine predominant lutitică, fiind alcătuită din marne cenuşii sau roşii fin micacee, nisipoase sau plastice, în straturi de 20-70 cm, alternând cu straturi foarte sub iri de nisipuri argiloase, fine, compacte. Intervalul se încheie cu un pachet lutitic puternic, alcătuit din marne roşii, pachet acoperit de tuful cu globigerine, Badenian, al megasecven ei următoare. În partea terminală lutitică a jumătă ii superioare al Forma iunii de Doftana apar mai multe intercala ii de şisturi calcaroase bituminoase, gălbui-ruginii, în plăci sub iri, extinse, flexibile, ce sunt urmate de gipsuri compacte, neuniform colorate, maronii-ruginii, slab bituminoase şi desfăcându-se de asemenea în plăci ca şi şisturile calcaroase. Şisturile calcaroase s-au dovedit a fi stromatolite, în care lamine micritice carbonatice alternează cu filme de bitumene autohtone (Ştefănescu, 1982). Asocierea cu indiciile de margine de bazin (urme de paşi de vertebrate, urme de picături de ploaie, lamina ii ondulate, oolite) sugerează condi ii intertidale de depunere a Forma iunii de Doftana. Grosimea depozitelor burdigalian - langhiene este mai mare în flancurile interne (nord-vestice) ale Sinclinalelor neogene şi mai mică în flancurile externe (sud-estice). Fiecare nivel are cca. 500700 m grosime în flancul intern al Sinclinalului Slănic şi cca. 350-400 m în Sinclinalul Drajna. Aceeaşi dezvoltare a depozitelor burdigalian - langhiene ale Forma iunii de Doftana din Sinclinalul Drajnei (cu granofacies mai fin şi grosimi mai reduse comparativ cu Sinclinalul Slănicului) apare şi în structurile Sinclinale Predeal Sărari, Albinari (la Ariceşti Zeletin) şi spre estul perimetrului, la Cătina - Crivineni. Astfel, pe Valea Turburea (Predeal Sărari) (Dragoş, 1964), Forma iunea de Doftana debutează cu un pachet de cca. 110 m de marne cenuşii şi roşii, cu diaclaze umplute cu gips în bază, urmate de marne roşii şi cenuşii, cu intercala ii de gresii la partea superioară peste care stă o secven ă de 100 m de nisip grosier granulometric, în straturi groase şi foarte groase 7-10 m), cu intercala ii sub iri de marne roşii şi cenuşii. Aceste nisipuri s-ar corela cu arenito-lutitele roşii din Valea Secuianca, care reprezintă echivalentul estompat pe direc ie, al conglomeratelor de Brebu. Forma iunea de Doftana, se dezvoltă în continuare pe cca. 120 m, reprezentată prin aceeaşi alternan ă de marne, gresii, nisipuri, gipsuri, cu intercala ii de tuf aferente (în membrul mediu - trei intercala ii de 0,20-0,40 m de tuf dacitic cu biotit). În Sinclinalul Cătina - Crivineni (Huică, 1962) pare a se dezvolta numai jumătatea superioară a Forma iunii de Doftana, dominant cenuşie, cu marne nisipoase, nisipuri albe-gălbui cu intercala ii de tufuri şi gipsuri cenuşii-fumurii, fibroase şi zaharoide. Prezen a unor asocia ii micropaleontologice cu Globigerina angustiumbilicata, Globigerina ciperoensis şi Globigerinoides trilobus în probe luate din forma iunea superioară din Sinclinalul Drajna, indică vârsta Burdigalian, iar prezen a speciei Globoratalia major indică Burdigalian superior. Există şi forme de Orbulina universa ce indică Langhianul. Asocia ia de nannoplancton calcaros cu Helicosphaera ampliaperta indică biozona NN3 = Burdigalian superior. Pe baza cercetărilor de nannoplancton, Săndulescu et al. (1995) consideră partea superioară a Forma iunii de Doftana de vârstă langhiană. Depozitele molasei inferioare echivalente Pânzei Subcarpatice apar dezvelite de eroziune în axul structurilor Anticlinale din Zona Cutelor Diapire (flancul intern cutat al Avanfosei), litostratigrafic, încadrându-se Molasei de Doftana (Ştefănescu, Mărun eanu, 1980), termen înlocuit ulterior (prin excluderea Conglomeratelor de Brebu) cu cel de Forma iunea de Doftana de către Săndulescu et al. (1995). Această denumire are prioritate fa ă de cea propusă de Papaianopol (1992), ca ,,Stratele de Vispeşti” pentru depozitele similare din bazinul Cricovul Sărat. Având limita inferioară necunoscută în afloriment şi limita superioară clar marcată de apari ia Marnelor şi tufurilor cu globigerine = Forma iunea de Câmpini a (Crihan, 1999), Forma iunea de Doftana (Săndulescu et al., 1995), are dezvoltare relativ redusă în cadrul
14

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

perimetrului, având grosimi stratigrafice de la 150 la 300 m şi dezvoltare cartografică sub forma unor fâşii înguste, în cadrul unor structuri Anticlinale înguste, sau pe flancurile unor Sinclinale, uneori, precum în cadrul structurii Anticlinale Năeni - Sărata Monteoru (bazinul Văii Năianca şi bazinul Văii Rele) având dezvoltare mai amplă, cu grosimi de 450-500 m în afloriment şi cca. 1.200m în foraje. Astfel, apare deschisă pe flancul de nord al Sinclinalului Cătina - Crivineni, de-a lungul Văii Muscelului; pe Valea Oancei (afluent dreapta Valea Salciei) traversând Anticlinalul Chiojdeanca - Salcia, ca şi pe continuarea sa la est de Valea Buzăului, sub forma a două fâşii corespunzând celor două Anticlinale: Tega - Vârful Geroasa şi Cislău - Punga, ale Anticlinalului recutat Cislău. Cu grosimi de 150-175 m, Forma iunea de Doftana apare ca o fâşie îngustă, orientată nord est-sud vest, în axul Anticlinalului faliat Lapoş - Bădila (între pârâul Podişca, la nord-est şi pârâul Pietrei, la sud-vest; pe pârâul Podişca; la est de Vispeşti, pe văile unde se afundă periclinal sub depozitele badeniene). Mai apare cu grosimi reduse în cutele-solz Păcure i–Mati a, Apostolache– Mârlogea-Piatra Mică (pe pârâul Stânii), în Anticlinalul fracturat Udreşti. Dezvoltare medie are în zonele periclinale vestice ale Sinclinalelor Predeal Sărari şi Şoimari-Calvini. În general, în Zona Cutelor Diapire, Forma iunea de Doftana este reprezentată prin partea ei superioară şi externă, prezentând un litofacies monoton, dominat de granofaciesul lutitic-siltic. Astfel, apare dezvoltată sub forma unor ritmuri de (65-75%) straturi decimetrice de marne, marne siltice, marne arenitice, de colora ie cenuşie-albicioasă sau negricioasă, cu siltite şi arenite (25-35%) în straturi centimetrice, reprezentate prin nisipuri sau prin consolidare, gresii fine granulometric, micacee, cenuşii-gălbui. Structura monotonă, marnos-nisipoasă cenuşie, prezintă intercala ii de petrofacies diferit, cu grosimi variabile şi, uneori, cu dezvoltare regională. Astfel, în partea inferioară se pot intercala pachete de 20-40 m de nisipuri în straturi metrice alternând cu marne şi asociate cu gipsuri în straturi medii (0,30-0,60 m grosime); pachete de 40-50m de marne cenuşii-friabile, cu intercala ii centimetrice-decimetrice de tufuri albe-cenuşii fine, corelabile cu Cineritele de Helegiu din Moldova. Intercala iile de gipsuri, prezente la diferite nivele în marne, în straturi sub iri sau chiar ca lamine în nisipuri, cresc ca frecven ă şi grosime, spre partea superioară individualizându-se într-un pachet care, în structura Năeni are 80-100m, denumit de Micu (1981) Gipsul de Vispeşti şi paralelizat cu Gipsul de Stufu din Moldova. La diferite nivele apar pachete metrice de marne roşii, care spre partea superioară sunt mai frecvente, amintind Marnele de tip Valea Calului (Olteanu, 1958 din Micu, 1981). Asociat gipsurilor, cu dezvoltare regională, apar straturi decimetrice până la metrice de calcare laminitice, care pe structura Năeni marchează partea terminală a Forma iunii de Doftana, deasupra lor urmând Marnele şi tufurile cu globigerine = Forma iunea de Câmpini a (Crihan, 1999) (corelabile calcarelor de tip Tilawa, după Baltreş, 1998 din Munteanu, 1998). Pe întreg Paratethysul, Burdigalianul este caracterizat de reducerea domeniului marin (Marinescu, 1992), ceea ce, în aria Subcarpa ilor Orientali a condus la acumularea unor sedimente cu aport continental major, mediul devenind neprielnic vie ii acvatice (Mărun eanu, 1987). În regiune, nu au fost identifica i indicatori biostratigrafici în cadrul Forma iunii de Doftana. Depozitele burdigaliene se corelează (după Munteanu, 1998) litologic, cu cele din aria Pătârlagele (Valea Muscelului), de unde Mărun eanu et al. (1997) citează asocia ii de nannoplancton cu: Helicosphaera ampliaperta Bramlette şi Wilcoxon, Helicosphaera kamptneri Hay şi Mohler, Sphenolithus heteromorphus (Deflandre), Coccolithus pelagicus (Wall), Reticulofenestra pseudoumbilicata (Gartner), care apar in zonei NN3 – NN4, caracteristică Burdigalianului. Popescu (în Mărun eanu et al., 1997) consideră şisturile calcaroase cu con inut de ostracode şi gasteropode ca bun reper la limita Miocen inferior / Miocen mediu. Foraminiferele identificate de Orbocea (1979) în aria Vispeşti – Breaza- Urugoaia: Globigerina angustiumbilicata Bolli, Globigerina ottnangensis Rögl, Globorotalia siakensis Le Roy, indică Subzona Globigerina angustiumbilicata – Globigerina ottnangensis, Zona Globigerina triloba (Popescu, 1975), raportabile Burdigalianului.
15

Ştefănescu men ionează prezen a etajului Helve ian în jude ul Prahova. 1992) include intervalul Kossovian terminal = Volhinian în Forma iunea de Valea Neagoşului. statuează entită i litostratigrafice langhiene: (a) Tuful de Slănic. Diferen ele dintre forma iunea sării langhiană şi cea burdigaliană se referă nu numai la vârstă ci şi la originea materialului detritic al matricei (caracterizat de abunden a în claste de “şisturi verzi”. (e) volhinian-bessarabiene.1. (2) orizontul breciei sării cu sare. În 1951. separa iilor litostratigrafice clasice ale autorilor Popescu şi Olteanu (1951). legat genetic de creşterea activită ii lan ului vulcanic neogen. Protescu separă în cadrul forma iunii helve iene două orizonturi: “orizontul inferior” (straturile de Cornu) şi “orizontul superior”. Pillide recunoaşte în regiune. în cea burdigaliană şi de absen a acestora. ce încep cu tufuri şi marne cu globigerine (Tuful de Dej). (1995). Pentru depozitele de litologie distinctă din Subcarpa ii Munteniei. (b) Forma iunea evaporitică. se dezvoltă în pânzele de Tarcău şi Subcarpatică. corelabilă cu nivele similare din Depresiunea Transilvaniei. li se acordă. al doilea etaj mediteranean şi etajul sarma ian. a fost Forma iunea saliferă subcarpatică (Foetterle şi Hauer. Acelaşi autor (Papaianopol. (d) Marnele cu Spirialis. care cuprinde şi depozitele Miocenul Mediu.V. Referitor la depozitele de vârstă sarma iană. Băcăran.4. forma iuni kossoviene. care are la partea terminală marne cu globigerine şi tufuri dacitice. fiind situată sub limita cu Kossovianul şi deasupra secven ei cineritice. 1870). Olteanu recunoaşte un “orizont marnos” la partea inferioară a acestora şi un “orizont nisipos–marnos” la partea superioară. rang de membru în cadrul Forma iunii de Chiojdeanca. cuprinse între Molasa de Doftana şi depozitele sarma iene. în partea externă a Pânzei Subcarpatice sunt asociate cu gresii calcaroase (Forma iunea de Răchitaşu). ci chiar şi în ariile intracarpatice. (b) Forma iunea evaporitică aflorează în pânzele de Tarcău şi Subcarpatică. În 1922. Cei doi autori atribuie acestor unită i vârsta tortoniană. despre care arată că mai era cunoscut şi sub numele de schlier sau Forma iunea saliferă subcarpatică. Cuvertura post-tectogenetică a Moldavidelor include (Săndulescu et al. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 2. Sub aspect istoric. Săndulescu et al. în func ie de nivelul de cunoaştere a zonei şi de evolu ia pe plan regional şi european a conceptelor privind studiile stratigrafice (Crihan. peste care se dispun depozitele celui de-al doilea Mediteranean sau straturile tortoniene. primul etaj mediteranean. În Zona Cutelor Diapire. Aradi (1906) men ionează prezen a tufurilor şi marnelor cu globigerine în cadrul Forma iunii salifere miocenice. Ştefănescu (1971) şi Ştefănescu şi Mărun eanu (1980) introduc denumirea de Molasa de Slănic.2. până astăzi. Popescu şi Olteanu stabilesc pentru Miocenul Mediu dintre Valea Prahovei şi Pârâul Bălăneasa o împăr ire lito-biostratigrafică rămasă în vigoare. kossoviene: (c) Şisturile cu Radiolari. Ulterior. şi are o pozi ie stratigrafică bine datată. 1999). În 1877.. În cadrul forma iunilor de molasă de vârstă miocenă medie ce alcătuiesc cuvertura posttectogenetică a Moldavidelor. în bază. cu caracter de unită i cronostratigrafice. Prima unitate stratigrafică separată în regiune. Forma iunea evaporitică langhiană este reprezentată de gipsuri şi / sau de forma iunea sării. Forma iunile molasei de vârstă miocenă medie Aceste forma iuni reprezintă cuvertura post-tectogenetică a Moldavidelor şi sunt alcătuite din depozite de vârstă badeniană şi sarma iană (Volhinian şi Bassarabian). (a) Tuful de Slănic (rocile cineritice = tufitice). de către Papaianopol (1992). (3) orizontul argilos cu radiolari şi (4) orizontul marnos cu Spirialis. în 16 . Unită ile stabilite de ei sunt relativ uşor de recunoscut şi au o extindere destul de mare nu numai în Subcarpa i. În 1897. Rocile cineritice = tufitice (Tuful de Slănic) sunt asociate cu marne interstratificate (bogate în microfaună planctonică) şi. de vârstă Miocen inferior-Badenian. 1995): forma iuni cineritice langhiene. depozitele Miocenului Mediu din Subcarpa ii Munteniei au fost încadrate la diferite unită i stratigrafice. Cele patru unită i lito-biostratigrafice stabilite de Popescu şi Olteanu sunt: (1) orizontul tufurilor cu globigerine. în linii mari. se adaugă forma iuni volhinian-bessarabian inferioare implicate încă în structurile Pânzei Subcarpatice. forma iuni evaporitice langhiene. aspect deja semnalat încă din 1902 de către Teisseyre şi Mrazec.

Dezvoltarea areală discontinuă a Forma iunii evaporitice langhiene poate fi determinată de o dezvoltare discontinuă a bazinelor de sedimentare şi / sau de uşoare procese de eroziune apărute înainte de depunerea depozitelor kossoviene. alternan a de argile şi nisipuri cu caracter pararitmic. din punct de vedere faunistic. Forma iunea evaporitică. se regăsesc în cuprinsul tezei Munteanu (1998) referitoare la perimetrul dintre Valea Lopatna şi Valea Buzăului. se dezvoltă între calcarele cu Mactra şi primele depozite meo iene şi care este predominant lutitic. (c) Forma iunea Şisturilor cu Radiolari cuprinde o secven ă arenitică din baza Badenianului superior. Mohrensternia sp. cu rang de forma iuni: Tuful de Slănic... Spre deosebire de această situa ie. în Sinclinalul Bozioru . 1992).. Sarma ianul nu este reprezentat decât prin Volhinian şi. poate fi atribuită. Pirenella sp.. Între Valea Cricovului Dulce şi Valea Dâmbovi ei nu mai aflorează depozite de vârstă sarma iană... El prezintă. Calliostoma sp. În complexul pestri care. kersoniene: Forma iunea de Valea Ciomegii. Depozitele volhiniene din regiune au furnizat o asocia ie de nannofosile calcaroase caracteristică zonei NN7 (Zona Discoaster kugleri). Actaeocina sp. Bessarabian. volhinian-bessarabiene: Forma iunea de Şipo elu (Andreescu. Mactra sp.Odăile. Volhinianul are depozite argiloase în partea inferioară. Obsoletiforma sp. Volhinianul este preponderent argilos.. în mod conven ional. Plicatiforma sp. Forma iunea de Valea Vizuinei (Munteanu. De exemplu. pe alocuri. Macrofaunele existente permit individualizarea subetajelor Volhinian. Faunele de moluşte includ genurile: Abrai sp. 17 . În func ie de zona de depunere. Depozitele bessarabiene din regiune con in macrofaune cu geurile de Mactra sp.. mai frecvente fiind formele Mactra bulgarica şi Mactra caspia. Ervilia sp. În sectorul nordic al arcului carpatic şi mai la nord. Obsoletiforma sp. Volhinianul are un caracter pararitmic fiind alcătuit dintr-o alternan ă de argile cu nisipuri. există un ansamblu de nannofosile calcaroase care fără a include taxoni index.. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău cea langhiană). În schimb.. Macrofauna este constituită numai din specimene ale genului Mactra.. (e) Forma iuni Sarma iene (Volhinian. alcătuite din nisipuri şi gresii cu intercala ii. Cryptomactra sp. De la Valea Cricovului Sărat către vest până la Valea Cricovului Dulce. existentă în Volhinian. Bessarabianul este constituit din depozite argiloase la partea inferioară (straturile cu Cryptomactra pesanseris) şi din depozite grezocalcaroase (Calcarul de Istri a) la partea superioară. Basarabia şi Ucraina.. Sarma ianul este foarte bine reprezentat şi complet dezvoltat numai în regiunea dintre Valea Cricovului Sărat şi Valea Buzăului. În depozitele bessarabiene de pe Valea Dara a fost eviden iată existen a zonei de nannoplancton NN8 (Zona cu Cattinaster coalitus) la nivelul straturilor cu Cryptomactra pesanseris şi a zonei NN9 (Zona cu Discoaster hamatus) la 7 m deasupra acestui bioreper.. Pahia sp. alcătuind Forma iunea de Haloş. Plicatiforma sp. Băcăran. Entită ile litostratigrafice langhiene. kossoviene: Şisturile cu radiolari. la sud de Valea Buzăului până la Valea Cricovului Sărat.. deseori nisipoase. Duplicata sp. Sarma ianul mediu (Bessarabianul) prezintă diferen e litologice la nord şi sud de Valea Buzăului. bessarabian-kersoniene: Forma iunea de Râmnic. la nord de Valea Buzăului.. Kossovianul este reprezentat de nisipuri masive şi gresii cu interstratificări de marne. prin Bessarabianul inferior.. pe unele profile. Duplicata sp. Musculus sp. numeroase similitudini cu Sarma ianul din Platforma Moldovenească.Odăile. litologia Sarma ianului inferior este variată. Pe Valea Dara (aliniamentul cutelor diapire externe). Sarma ianul superior (Kersonianul) este omogen din punct de vedere litologic fiind constituit din depozite grezocalcaroase (partea superioară a calcarului de Istri a). de şisturi argiloase siltice bogate în radiolari. Kersonian). Marnele cu Spirialis la care se adaugă cele kossovian terminal-volhiniene: Forma iunea de Valea Neagoşului (Papaianopol. urmate de nisipuri cu intercala ii de gresii. (d) Marnele cu Spirialis alcătuiesc o secven ă predominant lutitică cu intercala ii subsecvente de gresii sau nisipuri la partea superioară a Badenianului superior.V. 1972).. Bessarabian şi Kersonian. se regăseşte şi în Bessarabian. Cerithium sp. mai mult sau mai pu in dezvoltate. 1998). În Sinclinalul Bozioru . zonei NN10 (Zona cu Discoaster calcaris). Inaequicostata sp. pe Valea Neagoşului (satul Chiojdeanca).

Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Crihan (1999) se racordează la normele actuale de nomenclatură a unită ilor stratigrafice prevăzute în Ghidul Stratigrafic Interna ional (Hedberg. 1994) şi consideră unită ile litostratigrafice separate anterior ca fiind informale. Crihan stabileşte şi o serie de unită i biostratigrafice bazate pe foraminifere planctonice. la sud de Sinclinalul Slănic. pentru depozitele în facies marin normal şi pe foraminifere bentonice. 18 . Încercând un compromis între cerin ele ghidului stratigrafic şi tradi ia istorică a studiilor anterioare. Băcăran. În cadrul acestor depozite. (b) Brecia de Cosmina. Salvador. (c) Forma iunea de Telega. următoarele unită i litostratigrafice: (a) Forma iunea de Câmpini a. Aceste unită i litostratigrafice se vor păstra şi în prezenta lucrare. pentru depozitele în facies salmastru. 1976.V. (d) Forma iunea de Măceşu. autoarea propune şi descrie pentru Miocenul Mediu dintre Valea Prahovei şi Valea Teleajenului.

1953. primordius ciperoensis Foraminifere .NN2b Sphenolithus dissimilis ..CRONOSTRATIGRAFICE REGIONALE MIOCEN Langhian Karpatian superior MEDIU UNITĂ I FICE GLOBALE UNITĂ I ACVITANIAN Ottnangian Karpatian inferior MIOCEN INFERIOR 17 18 f) Forma iunea de Şipo elu Andreescu.V. pe alocuri. 1944. Caracterizarea biostratigrafică a unită ilor cronostratigrafice ale Miocenului inferior (Raport IGR. 1976. 1992. Motaş et al. Iorgulescu. 1964.a. Băcăran. CRONOSTRATIGRA. 19 Globigerinoide s G.NN2 Paragloborotalia semivera Discoaster druggi Reticulofenestra pseudoumbilicus Paragloborotalia semivera Eggenburgian BURDIGALIAN 20 21 22 19 23 Globigerinoides triloba Calcidiscus macintyrei Calcidiscus leptoporus Candorbulina glomerosa Sphenolithus belemnos Sphenolithus belemnos Globigerina angustiumbilicata Sphenolithus dissimilis Helicosphaera ampliaperta Globigerinoides triloba BIOEVENIMENTE Helicosphaera mediterranea Globigerinoides primordius M. Niculescu. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău NN4b Sphenolithus Belemnos – NN3 Discoaster adamanteus -NN4a Helicosphaera carteri . Pauliuc. 1997. 1968. Munteanu şi Munteanu. Papaianopol.NN2a Triquetrorhabdulus Carinatus – NN1 Egerian OLIGOCEN Chattian Nannoplancton Tabel nr. 1972 Volhinianul din aria carpatică se prezintă sub un facies predominant argilos (= “marnos”). cu intercala ii fin nisipoase. BIOZONE Helicosphaera ampliaperta -NN4 Candorb. fapt eviden iat în literatura mai veche (Bolgiu. glomerosa Discoaster druggii . 2002). 1998). 3.

Cheia. Mohrensternia sp. specific Forma iunii de Râmnic (Andreescu. În regiune. la Vilăneşti. Conform dreptului la prioritate şi evolu iei paleogeografice a Sarma ianului din regiune. Meandroloculina. devenind arenitic sau arenito-ruditic. Quinqueloculina în litofaciesuri argiloase sau de Sinzowiella. a constituit cauza neseparării celor două subetaje în majoritatea lucrărilor geologice mai vechi. Plicatiforma latisulcata. litofaciesul argilos al Forma iunii de Şipo elu se extinde până în Bessarabian inferior. Local. pe Valea Urugoaia. în acord cu Munteanu (1998). În consecin ă. Purcărete.. în accep iunea Munteanu (1998. în regiune.V.. la nord de văile Cricovul Sărat – Nişcov sau Volhinian-Bessarabian terminal. Fundătura. vitaliana d’Orbigny. Bessarabianul cuprinde două entită i litostratigrafice: (a) Forma iunea de Şipo elu (Volhinian-Bessarabian superior. au permis separarea subetajelor Volhinian şi Bessarabian în cuprinsul aceluiaşi litofacies. Faunele de moluşte şi foraminifere din unele aflorimente. argilele siltice alternează cu benzi decimetrice de nisipuri argiloase. Pe Valea Lopatna s-au separat depozite ale intervalului Volhinian–Bessarabian. 1972). Depozitele ei au fost identificate pe văile: Lopatna. Bessarabianul debutează cu specii de Plicatiforma plicatofittoni (Sinzov). Pe văile Pietroasa şi Pietrei din aria periclinală a Anticlinalului Lapoş – Bădila. Bessarabianul este caracterizat de genuri precum: Dogielina. al Forma iunii de Şipo elu (Munteanu. Casele. argile siltice cenuşii cu rare silturi argiloase gălbui sau cu benzi de gresii fosilifere. Calliostoma anceps (Eichwald) şi Duplicata duplicata (Sowerby). la sud de văile amintite).. 1973) şi Andreescu et al. şi în sudul perimetrului pe văile Dara (în aval de confluen a cu Valea Gruiul) şi Urugoaia. Papaianopol (1992) încadrează depozitele argiloase ale Sarma ianului inferior şi din baza Sarma ianului mediu în Stratele de Dara. precum cele de pe văile Capul Mielului (la nord de Nucet). se încadrează suita argiloasă volhiniană (incluzând şi partea inferioară a Bessarabianului superior) în Forma iunea de Şipo elu (Andreescu. după Ionesi (1968) şi Paghida – Trelea (1969).Bădila). depozitele argiloase volhiniene ating 120 m grosime. litofaciesul se schimbă. (b) Forma iunea de 20 . Forma iunea de Şipo elu cuprinde 50 m de argile masive cenuşiu-roşcate. la sud de Cricovul Sărat. Vizuina. Capul Mielului. Băcăran. nisipuri şi gresii cenuşii sau gălbui. prezen a în întreaga arie subcarpatică a aceluiaşi litofacies predominant argilos (al Forma iunii de Şipo elu) din Volhinian şi în cuprinsul unei păr i din Bessarabian. Porosononian. Papaianopol (1992) trasează limita amintită sub argilele în care apare specia Cryptomactra pesanseris pe Valea Gruiu (sat Căl eşti) sau pentru arealul Chiojdeanca în argilele şi argilele nisipoase. Mactra (Sarmatimactra) aff. Pirenella mitralis sau a speciilor de Ervilia. în litofaciesuri detritice. Elphidium. Oancea. urmate de 450 m de argile siltice şi silturi argiloase cu macrofaună caracteristică. de vârstă Volhinian superior – Bessarabian inferior (Depozitele argiloase de bază cu: Abra sp. limita se trasează la dispari ia taxonilor Plicatiforma plicata. Mactra eichwaldi. În aria Anticlinalului Apostolache – Buda . Saramatiella. caracteristice Volhinianului şi la apari ia speciilor de Mactra (Sarmatimactra) pallasi Baily şi Tapes ponderosus (d’Orbigny). Salcia. La nord de văile Cricovul Sărat şi Nişcov. Din punct de vedere microfaunistic. iar la sud de aliniamentul acestor văi se extinde până în partea inferioară a Bessarabianului superior. depozitele basarabiene se prezintă sub două litofaciesuri distincte: unul argilos si altul arenitic-calcaros. preluată în lucrarea de fa ă). În întreaga arie subcarpatică. 1998).Crăciuneşti.Stratele de Şipo elu” cu rang de forma iune. În bazinul Văii Chiojdeanca. Forma iunea de Şipo elu este reprezentată prin argile calcaroase cenuşiu – albăstrui. depozitele volhiniene aflorează pe văile Salcia şi Purcărete ca o stivă de 25-30 m de argile şi argile siltice cenuşii. sunt atribuite Volhinianului inferior considerat Volhinian. În continuarea suitei stratigrafice. După Ionesi (1980) şi Ionesi şi Ionesi (1994). Ervilia sp. 1972). Andreescu (1972. pe Valea Fundătura. fără macrofaună dar cu foraminifere. După Munteanu (1998). Salcia (satul Piatra Mică). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău În aceste depozite. (1974) separă . Cheia (în Anticlinalul Lapoş .

Popescu. pe pârâul Sară elu. Helicosphaera kamptneri Hay şi Mohler. 1998). Depozite asemănătoare se citează către est. la Cuib. Forma iuni bituminoase şi de fliş oligocen-miocen inferioare A. 1970. Ele sunt reprezentate prin Helicosphaera ampliaperta Bramlette şi Wilcoxon. În cadrul regiunii cercetate. 21 . din Munteanu. 1998). emend. Litofaciesul bituminos cu Gresii de Kliwa a) Forma iunea de Podu Morii Teisseyre.V. pe Valea Viei sau Valea Bălăneasa şi. din arealul sudic al regiunii. Pe Valea Salcia (satul Piatra Mică). Helicosphaera mediteranea Muller. nannoplanctonul are o largă răspândire în Forma iunea de Podu Morii. compacte. spre partea terminală devenind mai siltice. Pe Valea Telega. la est de Valea Rastu şi la nord de Nucet apar argile şi argile siltice cenuşii cu microfaună bessarabiană.NN2a (cu Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner). Globigerina praebulloides Blow. Continuarea în Bessarabian a litofaciesului argilos din aria Subcarpa ilor Orientali este consemnată încă din 1944 de către Bolgiu. Cyclocargolithus floridanus (Roth şi Hay) şi Coccolithus pelagicus (Wallich). la Vălenii de Munte. Nannofosilele men ionate definesc S u b z o n a NN2b de nannoplancton. Forma iunea de Podu Morii este citată (Mărun eanu et al.2. cu secven e de argile siltice şi cu două intercala ii grezoase în jumătatea inferioară a permis extinderea intervalului stratigrafic al Forma iunii de Şipo elu (Munteanu. 2. precum şi numeroase specimene de Globoquadrina.. Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner). Fa ă de foraminifere. secven a bessarabiană a acestei forma iuni corespunde descrierii litologice din aria stratotipului. către vest. BIOSTRATIGRAFIA MIOCENULUI 2. 1911.2. 1952 Pe Valea Teleajenului. de 600 m de argile calcaroase cenuşii. 1968). pe Valea Oancei. la Lapoş. Discoaster druggii Bramlette şi Wilcoxon) este situată la jumătatea distan ei dintre cele două pachete de tufite. în localitatea Telega. uneori cu intercala ii decimetrice de gresii. sunt intercalate bancuri marnoase din care se citează (Mărun eanu et al. Helicosphaera mediteranea Muller.1. Băcăran.2. pe Valea Pietroasa. Asocia ia men ionată apar ine Z o n e i Globigerinoides primordius.. în Forma iunea de Podu Morii. caracteristică începutului Miocenului. se descriu 50 m de argile siltice şi argile cenuşii nisipoase basarabiene pe Valea Lopatna (Pauliuc. pe văile Cheia şi Grecul. 1997) ca prezentând în partea sa superioară asocia ii de nannoplancton. În Anticlinalul Lapoş–Bădila. depozitele bessarabian inferioare ale Forma iunii de Şipo elu cuprind 120-150 m de argile calcaroase cenuşii–albăstrui. “Stratele de Şipo elu” au fost separate ca entitate litostratigrafică cu rang de forma iune în regiunea dintre râurile Milcov şi Râmnicu Sărat şi au fost considerate a acoperi intervalul cronostratigrafic Volhinian-Bessarabian inferior (prin echivalare cu . care par a fi primele specii ale genului Globoquadrina ce apar în Miocenul inferior. 1997) o asocia ie de foraminifere constituite din globigerine mici de tipul Globigerina ciperoensis Bolli. apar 75 m de argile calcaroase compacte şi argile siltice cenuşii. Globigerinoides primordius Blow şi Banner. Limita dintre S u b z o n a Sphenolithus dissimilis .2. Pe Valea Dara (localitatea Dara). în cadrul celui de-al doilea pachet de tufite (superior şi mai gros decât cel inferior).complexul pelitic” separat în aceeaşi arie de Andreescu şi Papaionopol. În Valea Chiojdeanca şi pe pârâul Capul Mielului sau în Anticlinalul Salcia.. Discoaster druggii Bramlette şi Wilcoxon) şi S u b z o n a Helicosphaera kamptneri – NN2b (cu Helicosphaera ampliaperta Bramlette şi Wilcoxon. cu spărtură concoidală. Astfel. Sphenolithus dissimilis Bukry şi Percival. Helicosphaera scissura Miller. fiind specific zonei NN2. Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner). Sphenolithus delphix Bukry. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Râmnic (Bessarabian–Kersonian). stiva bogat fosiliferă.

3. în aval de puntea ce leagă oraşul Vălenii de Munte de satul Frânghieşti. Rhaphoneis paralis Hanna. Probe din jumătatea superioară a Forma iunii de Buştenari oferă asocia ii diferite de cele din partea inferioară a aceleaşi forma iuni. Datarea pe bază de diatomee fiind încă imprecisă se apelează pentru raportări la scheme de zonare a intervalului Oligocen – Miocen pentru diverse bazine marine. 1997) asocia ii de diatomee sărace din punct de vedere generic şi numeric. Vălenii de Munte. litorală şi sublitorală.. Asocia ia cu Actinophychus thumii. în timp ce asocia ia cu Aulocoseira praegranulata este caracterizată de elemente planctonice de apă dulce (raportabilă Miocenului inferior de apă dulce din Cehoslovacia descris de Rehakova). specie de apă dulce. Secven a mediană este constituită din argile roşii. Con inutul microfloristic este reprezentat de speciile Coscinodiscus grunowii Part. de pe Valea Buzăului.2. Rhaphoneis rhombica Ehr.V. O serie de specii de diatomee identificate în asocia iile de la Telega au fost descrise de Rehakova (1977) în Avanfosa carpatică a Moraviei. asocia ie apreciată de autoare ca apar inând etajelor Ottnangian (Z o n a Coscinodiscus moronensis) şi Karpatian (Z o n a Raphidodiscus marylandicus). în schimb silicoflagelatele sunt un foarte bun reper biostratigrafic. 1993) în partea inferioară a Forma iunii de Buştenari. se află profilul tip al asocia iei cu Actinophychus thumii. Forma iunea de Buştenari relevă (Mărun eanu et al. Pe baza speciei Naviculopsis quadrata din cadrul asocia iei cu Actinophychus thumii întâlnită pe Valea Buzăului. micacee şi se 22 .. din asocia ia determinată la Telega. Dumitrică (1993) stabileşte vârsta acestor depozite ca fiind Aquitanian–Burdigalian. Zonarea realizată de Hajos (1986. dispusă mai sus stratigrafic. contrastează cu cea a asocia iei Aulocoseira praegranulata. 1980. Pe Valea Teleajenului. la Telega. Stephanodiscus hanitai Grunn. Abunden a speciei Aulocoseira praegranulata sugerează deci un important aport de apă dulce în cadrul bazinului de sedimentare. alternan ă de marne roşii. cunoscute ca specii tipic marine şi Aulocoseira praegranulata Sousé. definită de Dumitrică şi Pestreş (în icleanu et al. Diferen a este de natură ecologică. Însă. precum şi în diatomitele din cariera Sibiciu de Sus. Dezvoltarea în masă a acestei specii permite paralelizarea acestei asocia ii cu asocia ia cu Aulocoseira praegranulata Sousé descrisă la partea superioară a profilului de la Vălenii de Munte. pe malul drept al Văii Teleajenului. emend. Toate aceste specii apar in planctonului litoral şi sublitoral. cu frustule prezentând un grad avansat de fragmentare. fiind tipice marine. lipsesc diatomeele penate (citate de Rehakova). Băcăran. Melosira clavigera Gron.. Mărun eanu. Săndulescu et al. Asocia ia cu Actinophychus thumii este tipic marină. Forma iunea de Doftana (sensu Săndulescu et al. în contextul unei asocia ii tipic marine. Prezen a speciei Actinophychus thumii (Schmidt) Hanna permite încadrarea celor două nivele în cadrul asocia iei cu Actinophychus thumii. Forma iuni ale Molasei Miocen inferioare b) Forma iunea de Doftana Ştefănescu. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău b) Forma iunea de Buştenari Ştefănescu et al. în partea inferioară a Forma iunii de Buştenari. 1980).. 1995 În sec iunea geologică din Valea Prahovei. fin granulare. 1993 Pe Valea Telega. În probe din jumătatea inferioară a forma iunii au fost determinate specii de Actinoptychus thumii (Schmidt) Hanna. prin compozi ia sa.. Coscinodiscus oculus irodis Ehr. Buştenari şi Sibiciu. 1995) cuprinde secven ele litostratigrafice mediană şi superioară Molasei de Doftana (sensu Ştefănescu şi Mărun eanu.. cu rare intercala ii grezoase.2. la nivelul Forma iunii de Starchiojd (Menilite superioare cu diatomee). 2.. Dacă pe baza diatomeelor vârsta asocia iei cu Actinophychus thumii (Schmidt) Hanna este apreciată cu dificultate. mai rar cenuşii şi microconglomerate. Secven a litostratigrafică superioară sau argilo – marnoasă este alcătuită din alternan e mai mult sau mai pu in regulate de argile sau marne cenuşii şi gresii sau nisipuri. la Breaza. 1987) pentru depozite miocene din Ungaria nu se poate aplica arealului studiat aici lipsind din asocia ie speciile cu valoare stratigrafică ale acestei zonări. Rhaphoneis gemmifera Ehr. Triceratium condeconum Bail.

Gipsul de Cireşu şi partea terminală a Molasei de Doftana apar in Miocenului mediu. acestea indică S u b z o n a Discoaster adamanteus – NN4. (ultimele două situându-se chiar sub Gipsul de Cireşu). apar în primele nivele marnoase din secven a lutitelor roşii ale Forma iunii de Doftana. Coccolithus pelagicus (Wallich). Printr-o mică lacună. această subzonă caracterizează debutul Miocenului mediu. ce defineşte limita dintre S u b z o n e l e NN4a–NN4b. Helicosphaera scissura Muller. Asocia ia determinată în tufitele situate imediat deasupra Gipsului de Cireşu prezintă primele ocuren e ale speciei Calcidiscus leptoporus (Murray şi Blackman). urmată de o secven ă predominant argilo – nisipoasă cenuşie ce debutează cu un nivel de tufite înso ite de şisturi calcaroase. în continuitate de sedimentare.V. la Pătârlagele. Spre partea superioară. Reticulofenestra gelida (Geitznauer). cu numeroase intercala ii de gresii şi siltite. În sec iunea geologică de pe Valea Teleajenului. ce începe cu o secven ă de argile roşii şi cenuşii. asocia iile de foraminifere ale Z o n e i Globigerinoides triloba eviden iate în Forma iunea de Cornu. Helicosphaera intermedia Martini. Gipsul de Cireşu. În sec iunea geologică de pe Valea Lupei. Cyclocargolithus abisectus (Muller). Jumătatea superioară a Forma iunii de Doftana este alcătuită din alternan e neregulate de argile cenuşii şi 23 . gipsuri.. peste Forma iunea de Cornu urmează Forma iunea de Doftana (sensu Săndulescu et al. corelabilă cu Burdigalianul superior. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău încheie cu Gipsul de Cireşu (gros de câ iva metri) şi cu frecvente intercala ii de şisturi calcaroase. această secven ă admite dese intercala ii de nisipuri. Discoaster adamanteus Bramlette şi Wilcoxon. ce constituie un echivalent al Gipsului de Cireşu din Sinclinalul de Slănic. Calcidiscus praemacintyrei (Stradner şi Fuchs) şi Calcidiscus macintyrei (Bukry şi Bramlette) indicând S u b z o n a Calcidiscus leptoporus NN4b. Molasa de Doftana (sensu Ştefănescu. În primele nivele argiloase. caracterizând Subzona NN4a. 1980) este acoperită de Forma iunea de Câmpini a (Crihan. Coronocyclus nitescens (Kamptner). Cele două secven e sunt separate de un pachet de gipsuri şi şisturi gipsifere. Succesiunea continuă cu un pachet gros de gipsuri separate prin şisturi şi gresii gipsifere. cu intercala ii sub iri de gresii sau nisipuri. Rhabdosphaera pannonica Baldi-Beke. 1999) = Tuful de Slănic. Limita dintre Z o n e l e NN3 şi NN4 se regăseşte fie în cuprinsul. Helicosphaera carteri (Wallich). gresiile echivalente Conglomeratelor de Brebu trec gradat la alternan e neregulate de argile roşii sau cenuşii verzui. Băcăran. Forma iunea de Doftana stă peste Conglomeratele de Brebu şi cuprinde o secven ă de argile şi gresii roşii. Pontosphaera multipora Kamptner. Discoaster deflandrei Bramlette şi Riedel. mai precis al Karpatianului superior. Ca şi în sec iunea geologică de pe Valea Prahovei (Breaza). Rhabdosphaera clariger Murray şi Blackman. Mărun eanu. Helicosphaera euphratis Haq. Reticulofenestra pseudoumbilicata(Gartner). concomitent cu stingerea speciilor Helicosphaera intermedia Martini. Helicosphaera ampliaperta Bramlette şi Wilcoxon. corelabilă cu limita Miocen inferior/Miocen mediu sau Burdigalian/Karpatian superior. de la Homorâciu. Coccolithus miopelagicus Bukry. Acesta este reprezentat prin Braarudosphaera bigelowii (Graan şi Braarud). gresii gipsifere şi chiar tufite. Helicosphaera euphratis Haq au fost observate şi primele ocuren e ale speciei Discoaster cf. În această sec iune. Pe Valea Muscelului. precum şi în marnele cenuşii ale secven ei superioare de sub Gipsul de Cireşu. dispar din sedimente iar cele de nannoplancton apar numai la două nivele stratigrafice situate deasupra gresiilor din Conglomeratele de Brebu şi sub Gipsul de Cireşu. fie deasupra Conglomeratele de Brebu (care nu con in resturi fosile) iar iviri de nannoplancton fără indivizi de Sphenolithus belemnos Bramlette şi Wilcoxon. în comunitatea de nannofosile calcaroase se înregistrează primele ocuren e ale speciilor Calcidiscus leptoporus (Murray şi Blackman). După Mărun eanu şi Popescu (2002). argile cenuşii cu dese intercala ii de gresii şi nisipuri sau rare intercala ii de şisturi calcaroase. rare intercala ii de gresii gipsifere şi chiar un nivel de tufite. având acelaşi con inut de nannofosile. Cu debutul sedimentării Molasei de Doftana. În Forma iunea de Doftana apare nannoplancton calcaros în primele nivele argiloase din secven a marnelor roşii. variabilis. situate imediat deasupra Gipsului de Cireşu. Peste acestea se dispun. 1995). Cyclocargolithus floridanus (Roth şi Hay).

nisipuri cu intercala ii de marne sau argile (în zone marginale) urmate de depozite pelagice (de larg) cu foarte pu in material terigen. caracteristice Z o n e i NN3 de nannoplancton. 24 . Această asocia ie. 1999) adică de “Şisturile cu Radiolari” (constituite predominant din argile şistoase) şi “Marnele cu Spirialis” (alcătuite din alternan e de marne. Sphenolithus belemnos Bramlette şi Wilcoxon. 1999) = “Marne cu Globigerine” este urmat de sedimente argiloase sau argilo-marnoase. mai rar calcaroase. 1995). de către Forma iunea de Telega (Crihan. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău siltite între care se dezvoltă gresii sub iri. în Forma iunea de Doftana. 1999) = “Brecia sării cu masive de sare” = “Nivelul evaporitic superior”. din care dispar speciile de Sphenolithus belemnos dar în care apar specimene de Calcidiscus leptoporus.4. Pe de o parte. Succesiunea langhiană se încheie cu depozite de precipita ie chimică (gipsuri. sare) cunoscute ca Brecia de Cosmina (Crihan. Astfel. Reticulofenestra pseudoumbilicata (Gartner). echivalentă Z o n e i cu Lagenide. având aceeaşi constitu ie în întreg arealul carpatic. (1997).. Coccolithus miopelagicus Bukry. Popescu et al. Mărun eanu et al. Forma iunile kossoviene. sunt reprezentate în succesiune stratigrafică normală. microconglomerate. s-a observat că debutul Badenianului este ulterior celui al Langhianului (Mărun eanu. depozitele Miocenului Mediu marin intră în constitu ia cuverturi post-tectonice a pânzelor externe moldavidice (Săndulescu et al. 1997). 2. Ulterior. Având o constitu ie litostratigrafică similară pe tot cuprinsul centrului Paratethysului. de pe Valea Muscelului. lipseşte în zona subcarpatică.2. 1999) s-a raportat la biozonările lui Blow (1969. Z o n a c u L a g e n i d e . de la localitatea Horezu spre est (Mărun eanu..V. succesiunea sedimentară a Langhianului începe cu conglomerate. mai ales pe baza asocia iilor de nannoplancton. Biozonele separate de Crihan (1999) în aria dintre râurile Prahova şi Teleajen au fost raportate preponderent la biozonarea făcută de Popescu (1975. În partea inferioară a Forma iunii de Doftana apar asocia ii cu Helicosphaera ampliaperta Bramlette şi Wilcoxon. este imposibil de trasat exact limita NN4a/NN4b. argile şi siltite cu intercala ii de gresii calcaroase sau chiar calcare spre partea lor superioară). Miocenul Mediu marin corespunde unită ilor cronostratigrafice Langhian şi Kossovian. 1997).. foarte sărace sau lipsite de bentos. bancuri de gipsuri sau gresii gipsifere şi mai multe intercala ii de şisturi calcaroase. Acest fenomen are după autorii de mai sus două explica ii. Forma iuni ale Molasei de vârstă Miocenă medie Prezentarea biostratigrafiei forma iunilor molasei de vârstă miocenă medie se bazează (ca şi biozonarea forma iunilor miocen inferioare) pe studiile elaborate de către Popescu. După cum s-a specificat la capitolul de litostratigrafie. dezvoltate în aria extracarpatică. ar fi existen a unei lacune de sedimentare intralanghiană.2. (1995). şi este considerat a caracteriza S u b z o n a NN4b. sub egida Institutului Geologic al României corelate cu informa ii din tezele Munteanu (1998) şi Crihan (1999). 1995). 1979) şi Berggren et al. Coccolithus pelagicus (Wallich). S u b z o n a NN4b al cărei debut este marcat de prima ocuren ă a lui Calcidiscus leptoporus începe sub nivelul reper al calcarelor cu ostracode. care urmează nivelului cu Globigerine în Bazinul Transilvaniei şi pe bordura estică a Depresiunii Pannonice. iar în al doilea rând. neglijând ansamblurile paleontologice se admite un control ecologic: toate depozitele din aria subcarpatică şi sectorul estic al Depresiunii Getice s-au acumulat în bazine sedimentare adânci. Pe de altă parte. 1998) pentru Miocenul Mediu marin din România şi la biozonarea aceluiaşi autor elaborată pentru Miocenul Mediu salmastru (Popescu. autoarea (Crihan. Mult timp s-a admis că Badenianul (etaj al scării cronostratigrafice regionale a Paratethysului Central) poate fi corelat în totalitate cu Langhianul şi Kossovianul. este diferită de cea a ariei intracarpatice. mai ales în zonele marginale ale bazinelor de sedimentare. Secven a lutitică pelagică cunoscută sub numele de Forma iunea de Câmpini a (Crihan. Popescu et al. Helicosphaera kamptneri Hay şi Mohler. Sphenolithus heteromorphus Deflandre. a mai fost întâlnită către partea terminală a Forma iunii de Doftana. Din lipsă de nannofosile calcaroase. Succesiunea faunelor cantonate în depozitele langhiene. Pe Valea Muscelului sunt întâlnite nannofosile calcaroase dezvoltate discontinuu stratigrafic. Băcăran.

apoi la Slănic. tipice Langhianului terminal. Câmpina). în Dealul Piatra Verde. legate de diferite erup ii vulcanice. Peneroplide). va conduce la extinc ia faunelor marine kossoviene. la Bozioru până la 500-1000 m sau mai mult pe Valea Teleajenului. Borelis. Băcăran. con inutul de foraminifere planctonice cu specii ale genului Velapertina. Marnele cu Globigerine includ o cantitate redusă de cenuşă vulcanică diseminată în masa acestora. cu rang de forma iune). con inând două intercala ii de tufite (unul la partea superioară a “Şisturilor cu Radiolari” şi cel de-al doilea la partea superioară a “Marnelor cu Spirialis”). pe Bălăneasa. În toată succesiunea amintită au fost recunoscute cele trei zone de foraminifere planctonice (Z o n e l e Candorbulina glomerosa. sau prin brecii (cu grosimii cuprinse între 10 m pe Valea Murătoarei. În stiva depozitelor Miocenului Mediu marin. în Zona Cutelor Diapire (la Apostolache sau în bazinul Văii Buzăului. 25 .V. în talvegul Văii Prahova. la Bozioru (văile Fişici şi Murătoarele) în depozitele langhiene se intercalează nivele tufitice care se îngroaşă considerabil (20 – 40 m) în Marnele cu Globigerine. depozite ce con in faune cu Globorotalia transsylvanica şi Globigerina (Globoturborotalita) druryi. într-o succesiune nefirească. se înregistrează o îmbogă ire a asocia iei cu foraminifere cu test por elanos (Miliolide. reprezentate prin argile cenuşii. precum şi la Greceanca în dealul Istri a. sunt deschise depozitele langhiene. în timp. în apropiere de uzina electrică. Pachetul de tufuri şi tufite. care. la circa 2 km amonte de confluen a cu Valea Prahovei. În sec iunea geologică de la Câmpina. Această entitate este reprezentată fie prin gipsuri (a căror grosime variază de la 1–2 m pe Valea Câmpini a până la 15-20 m la Slănic. ce au în partea terminală un nivel reper de calcare algale. în axul Sinclinalului Drajna). O sec iune similară se află pe interfluviul dintre Valea Prahovei şi Valea Prahovi ei. Pe Valea Câmpini a. Spre partea superioară a Marnelor cu Spirialis. Cardorbulina universa şi Globigerina drurryi). din aria Subcarpa ilor Munteniei. reprezentate printr-o succesiune de marne cu globigerine peste care urmează Brecia de Cosmina (“Brecia sării” sau “Nivelul evaporitic superior”. este constant în toată stiva depozitelor kossoviene. fapt ce ar atesta începutul fenomenului de desalinizare. la Câmpina). constante ca apari ie în to i Subcarpa ii şi chiar în Bazinul Transilvaniei. sau în bazinul Văii Buzăului. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Ca argument al acestei ipoteze ar fi prezen a în Brecia de Cosmina (= Brecia sării) a unor foraminifere tipice Lagenidelor inferioare precum şi faptul că peste Forma iunea de Câmpini a (= Marnele cu Globigerine) urmează. pe Valea Bălăneasa). se intercalează tufuri şi tufite. ele se dispun peste depozite burdigaliene. Paleontologic. Autorii raportului de sinteză din 1997 au optat pentru cea de-a doua explica ie. Din punct de vedere litologic. aceste depozite sunt predominant argilo-marnoase. sau prin brecii cu lentile de sare (pe Valea Prahovei. Având o grosime ce nu depăşeşte 6 m. O altă caracteristică a depozitelor langhiene din Subcarpa ii Munteniei este dată de constitu ia şi grosimea Breciei de Cosmina (= Brecia sării). în Dealul Piatra Verde). Depozitele kossoviene ale Forma iunii de Telega (= Şisturile cu Radiolari şi Marnele cu Spirialis) au fost întâlnite în numeroase sec iuni geologice în Sinclinalele Slănic şi Drajna (la Slănic. atunci când predomină asupra depozitelor lutitice sunt cunoscute sub numele de Tuful de Slănic (ca parte a Forma iunii de Câmpini a).

dividena V. transsylvanica Gb. aragviens Bioevenimente Unită i litostratigrafice Forma iunea de Câmpini a Brecia de Cosmina Forma iunea de Telega Forma iunea de Măceşu . styriaca U. universa Gt. LANGHIAN Aria mediteraneană Paratethysul Central Martini (1971) Blow (1969) SERRAVALLIAN KOSSOVIAN NN9 TORTONIAN BESSARABIAN MORAVIAN VOLHYNIAN NN 7 N 16 N 13 N 14 N 15 WIELICZIAN NN 6 N 10 NN 5 NN 8 Cronobiostratigrafie NN11 N 17 N8 N9 C.Tabel nr. 1990). reginum P. indigena V. 4. minuta P. Principalele bioevenimente înregistraturi în Miocenul Mediu din Subcarpa i (din Crihan. Băcăran. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 26 U. druryi V. beliicostata L. orbignyana P. sarmaticum P. reussi E.

Elphidium minutum (Reuss). 1953.V. 1997) asupra depozitelor volhiniene ale păr ii inferioare ale Forma iunii de Şipo elu din regiunea cuprinsă între Valea Teleajenului şi Valea Buzăului se referă îndeosebi la fauna de moluşte şi foraminifere. Tapes naviculatus. Articulina sarmatica. Quinqueloculina angustioris (Bogdanowich). otolithe şi rare exemplare de Chara. În următorul interval se men in speciile de Ervilia podolica şi Ervilia dissita şi apare Tapes gregarius. Spiroloculina okrajantzi Bogdanowich (ultima devenind frecventă în depozitele bessarabian inferioare). specii care indică Z o n a NN8. Nicolescu. Tapes dissitus. În sec iunea de pe Valea Oancea (pe flancul nord vestic al Anticlinalului faliat Salcia). dominarea bivalvelor din grupul Obsoletiforma. din depozitele argiloase ale Forma iunii de Şipo elu. Calcidiscus macyntirei (Buckry şi Bramlette). Din argilele calcaroase compacte cenuşiu – albăstrui. Pseudotriloculina nitens. Chartocardium gleichenbergense. Elphidium aculeatum. Porosononion subgranosus. Obsoletiforma obsoleta. 1968. 1972 Aşa cum s-a prezentat la capitolul de litostratigrafie Forma iunea de Şipo elu acoperă intervalul (încă neseparat) Volhinian – Bessarabian (Bessarabian superior. speciile: Elphidium hauerianum. Abra reflexa. Pirenella mitralis. Nonion bogdanowiczi. Papaianopol. Calliostoma angulatosarmates (Sinzov). la sud de văile amintite) ceea ce impune tratare biostratigrafică separată pentru Volhinian şi pentru Bessarabian. Coccolithus pelagicus. Tapes vitalianus. Pseudotriloculina consobrina şi Bolivina sarmatica şi cu frecven ă rară. Varidentella sarmatica. Ervilia dissita. Elphidium glabrum Bystricka. Microfauna de foraminifere a acestor depozite este caracterizată de abunden a speciilor: Varidentella sarmatica (cu forme aberante ale testului) şi Articulina problema la care se adaugă: Cycloforina stomata (Luczkowska). unele specii continuându-şi evolu ia din Volhinian: Obsoletiforma sarmatica. Varidentella latelacunata. din depozitele argiloase din partea inferioară a succesiunii volhiniene. din i de peşti. Elphidium macellum. Alături de Obsoletiforma ringeiseni apar exemplare de Chartocardium gleichenbergense. Ammonia beccari. Cycloforina predcarpatica. Pseudotriloculina nitens. 1992. Porosononion subgranosus. Helicosphaera carteri. Actaeocina lajonkaireana. Porosononion subgranosus. la nord de văile Cricovul Sărat – Nişcov sau Volhinian – Bessarabian terminal. Elphidium macellum. Tapes vitalianus. Pseudotriloculina consobrina. se citează foraminifere de talie mică. Ervilia andrussowi. Gibbula picta. Elphidium macellum. ce urmează peste nivelul de tuf andezitic. Articulina sarmatica. pe primii 8-10m. Către topul stivei argiloase de pe Valea Oancea. Pirenalla nodosoplicata. dintre care sunt date drept caracteristice speciile: Plicatiforma plicata. Obsoletiforma obsoleta. foraminiferele mai frecvent întâlnite sunt: Ammonia beccari şi Elphidium macellum la care se adaugă cu frecven ă moderată speciile: Varidentella rotunda (Gerke). Cercetările biostratigrafice (Iorgulescu. În sec iunea geologică de pe Valea Salcia. Microfauna acestui interval mai este caracterizată de specii de ostracode din grupul Aurila şi statolithe de Myssidae. 27 . Pauliuc. Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Bolivina sarmatica. Munteanu (1998) citează. din argilele calcaroase negricioase care urmează celor anterioare se citează o macrofaună diversificată: Plicatiforma plicata (Eichwald). Munteanu şi Munteanu. În sec iunea de pe Valea Casele. Calcidiscus leptoporus. Obsoletiforma lithopodolica. Elphidium aculeatum. Ammonia beccari. urmată în ordinea frecven ei de Ammonia beccari. Fissurina basarabica Popescu. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău f) Forma iunea de Şipo elu Andreescu. Ervilia dissita. Băcăran. între care predomină Varidentella sarmatica. care urmează depozitelor cu gipsuri volhiniene fosilifere. Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Con inutul în nannoplancton din depozitele argiloase de pe văile Oancea şi Casele se referă la speciile: Catinaster coalithus (Martini şi Bramlette). 1964. Cycloforina stomata. Duplicata duplicata. Tapes gregarius. Munteanu şi Munteanu (1997) citează din depozitele volhiniene dintre Teleajen şi Buzău 19 specii de moluşte şi foraminifere. Munteanu (1998) citează o macrofaună săracă reprezentată prin exemplare de Chartocardium gleichenbergense cu valvele sub iri.

sicanus Mi 2 N6 NN 3 Mi 1 Forma iunea de Doftana N5 Ottnangian Tabelul nr. 1991. druryi / G. Tapes dissitus. 5. reussi/E. Tapes gregarius. Tapes vitalianus. Ervilia dissita. Pirenella nodosoplicata. Tapes gregarius. Munteanu (1998) citează o bogată asocia ie de moluşte: Musculus sarmaticus. Succesiunea volhiniană se încheie. Articulina problema. Pirenella disjuncta (Sowerby). Pozi ia Devia iei Monterey după Vincent & Killinglex (1985) (din Crihan.V. Plicatiforma jammense (Hilber). Plicatiforma latisulca (Munster). În argilele siltice de pe Valea Bălăneasa (la nord de Valea Buzăului. L. cu argile siltice gălbui ce con in încă specii volhiniene: Chartocardium gleichenbergense. Gibbula picta. Brecia de Cosmina Forma iunea de Câmpini a Serravallian Sarma ian . Plicatiforma plicata.. Tapes tricuspis. transsylv. ANI EVENIMENTE IZOTOPICE (după Miller et al. Din silturile argiloase şi nisipurile ce aflorează pe Valea Casele şi din nisipurile cu nivele grezificate fosilifere de pe Valea Oancea. Ervilia dissita. pe Valea Caselor. Tapes aksajicus (Eichwald). Elphidium hauerianum. Mi 6 Mi 5 Mi 4 Forma iunea de Măceşu N 13 NN 6 Forma iunea de Telega DEVIA IA MONTEREY Mi 3 15 NN 5 N8 P. 1991a) CRONOSTRATIGRAFIE ARIA MEDITERANEANĂ PARATETHYS Kossovian Wieliczian Moravian Karpatian MARTIN (1971) NN 11 NN 10 N 17 BLOW (1969) POPESCU (1998) CRIHAN (1999) LITOSTRATIGRAFIE P. Mactra (Podolimactra) urupica Danov. Donax dentiger. aragviensis Tortonian 10 Mi 7 NN 9 NN 8 NN 7 N 16 N 15-N 14 P. Elphidium macellum. corelată cu pozi ia principalelor evenimente izotopice. Ervilia podolica şi o microfaună de foraminifere reprezentată prin speciile: Varidentella reussi. Duplicata duplicata. 1999). se citează (Munteanu. Încadrarea bio-cronostratigrafică a depozitelor Miocenului mediu dintre Prahova şi Teleajen. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău BIOSTRATIGRAFIE TIMPUL ÎN MIL. şi mai rar de Ammonia beccari. sarmaticum V. 1998) o macrofaună reprezentată prin Mactra (Podolimactra) eichwaldi. reg. Tapes naviculatus. Elphidium rugosum. 28 Burdigalian NN 4 N7 Langhian N9 C. Băcăran. Mactra (Podolimactra) eichwaldi. glomerosa / G. dividens Velapertina Gb. Duplicata dissita (Dubois). Tapes naviculatus. Calliostoma angulatosarmates (Sinzov). Microfauna este dominată de Elphidium hauerianum. Varidentella sarmatica.b. universa/G. satul Cozieni).

). Subzona Chartocardium gleichenbergense (Interval Subzone). Kojumdgieva et al. Inaequicostata pia. Munteanu (1998) citează din depozitele volhiniene. Tapes vitalianus.. Articulina problema. Tapes vitalianus. din silturi argiloase cenuşii subjacente celor cu faune bessarabiene. Munteanu (1998) citează o faună săracă de moluşte. Ervilia andrussovi. Obsoletiforma sarmatica. Globigerina. 1998) faunelor de moluşte şi foraminifere determinate din partea inferioară. Dintre foraminifere se remarcă dezvoltarea maximă a speciilor Varidentella sarmatica. Gibbula picta. . Ervilia concinna. Este raportabilă Volhinianului şi este definită în bază de ultima apari ie a speciei Inaequicostata inopinata şi la partea terminală de ultima ocuren ă stratigrafică a speciei Chartocardium gleichenbergense. Varidentella latelacunata. În intervalul litologic superior con inutul de moluşte se diversifică: Chartocardium gleichenbergense. Pe baza faunelor determinate în cadrul păr ii inferioare (din Volhinian) a Forma iunii de Şipo elu. din depozite volhinian superioare de la confluen a Văii Gruiu cu Dara. Ervilia andrussovi Kolesnikov. Ervilia dissita.se diversifică genurile Plicatiforma. Pseudoamnicola sarmatica Jekelius şi remanieri de foraminifere din depozite badeniene (Orbulina. 1998) frecven a mare a foraminiferelor Ammonia beccari. volhiniană. 1988). Elphidium macellum. Chartocardium gleichenbergense sunt caracteristice intervalului.16 specii de moluşte îşi continuă evolu ia din Volhinian. în cadrul subzonei. Varidentella reussi. este semnalată (Munteanu. În partea de sud a perimetrului. a Forma iunii de Şipo elu a pus în eviden ă 34 de specii de moluşte şi 22 specii de foraminifere (comparativ reduse fa ă de depozitele volhiniene ale Forma iunii de Valea Neagoşului sau ale Forma iunii de Valea Vizuinei) dintre care: . Alături de specia index. Globorotalia. Bolivina sarmatica şi rare statolithe de Myssidae. Abra reflexa şi Inaequicostata pia. Ervilia podolica. deci incluzând şi Volhinianul pentru care autoarea a creat Subzona Chartocardium gleichenbergense (deja enun ată). la partea superioară a Volhinianului se remarcă dezvoltarea maximă a speciei Ammonia beccari. Este tipică pentru Sarma ianul inferior. Porosononion subgranosus. Articulina sarmatica. Ervilia podolica. la ieşirea din satul Nucet. din argilele masive de pe pârâul Fundătura. Articulina problema. Munteanu (1998) citează o microfaună pu in variată dar cu număr mare de indivizi din speciile: Varidentella reussi şi Articulina problema. Nonion bogdanowiczi. Obsoletiforma sp. . Microfauna identificată cuprinde: Elphidium hauerianum.unele specii de Ervilia ce dau nota caracteristică pentru Sarma ianul inferior se men in alături de specii de Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Munteanu (1998) mai identifică: Mactra (Podolimactra) eichwaldi. numeroase exemplare de Abra reflexa. Pe pârâul Capul Mielului. Pirenella mitralis. Pseudotriloculina consobrina.. Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Pe pârâul Pietroasa. În aria Anticlinalului Lapoş–Bădila–Pietraru. în regiune. şi de ostracode din grupurile Candona şi Cyprinotus. 29 . . Pseudoamnicola sarmatica iar dintre foraminifere Porosononion subgranosus şi specii remaniate de Lobatula. specia Mactra (Podolimactra) eichwaldi se găseşte şi în depozite argiloase.unele specii Plicatiforma plicata. din aria periclinală a Anticlinalului Lapoş–Bădila–Pietraru. în partea somitală a depozitelor volhiniene din Forma iunea de Şipo elu se citează de asemenea (Munteanu. 1998) o macrofaună de Mactra (Podolimactra) eichwaldi. analiza (Munteanu. Munteanu (1998) citează mai multe unită i biostratigrafice create pe bază de moluşte sau foraminifere: Zona Abra reflexa (Interval Zone. Ervilia podolica. Băcăran. Cycloforina stomata.V. Actaeocina lajonkaireana şi o microfaună dominată de foraminiferele Ammonia beccari şi Elphidium macellum. reprezentată prin Tapes gregarius. din argile siltice cenuşii. Elphidium reginum. din argile siltice cenuşiu–gălbui. Tapes gregarius. Orbulina. etc. Local. Ervilia şi Tapes. Globigerina. Argilele siltice suprajacente con in o macrofaună de: Plicatiforma plicata. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău La Chiojdeanca. Munteanu (1998) citează o macrofauna cu Mactra (Podolimactra) eichwaldi. În concluzie. Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Pe Valea Cheia. Varidentella reussi.

. Mactra (Sarmatimactra) pallasi. 1981) sau. Profilul Dara este reprezentativ litologic. a Forma iunii de Şipo elu. Tisău. Dintre moluşte apar exemplare de Obsoletiforma nefanda. Mactra (Podolimactra) urupica. raportări corelative pentru restul faunelor din perimetrul cercetat. Popescu. Ervilia dissita. Ammonia beccari. Nicolescu. speciile Varidentella reussi şi Varidentella sarmatica au dezvoltarea maximă şi sunt asociate. Din aflorimentele următoare se citează (Munteanu. Duplicata corbiana. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Obsoletiforma sarmatica. 1995. 1973) sau a Bessarabianului inferior (Andreescu. Duplicata duplicata. Fischericardium fischerianum 30 . 1992. Gibbula hommairei (d'Orbigny). Dogiolina simnicensis Popescu. Zona Varidentella reussi – Varidentella sarmatica (Concurrent Range Zone. Acmaea subcostata Sinzov. Andreescu şi Papaianopol. Salcia. în depozitele Forma iunii de Şipo elu mai apar: Elphidium macellum.. Tapes vitalianus. 1998): Articulina sarmatica. cu aceeaşi frecven ă. Microfauna se diversifică. Subzona Ammonia beccari (Abundance Zone). “Zona cu Cryptomactra” fiind importantă pentru identificarea Sarma ianului mediu (Saulea. Motaş et al. Dogielina sarmatica Bogdanowich şi Voloshinova. Elphidium sammeli. Porosononion subgranosus. La acest profil se fac de obicei. 1968. Pseudotriloculina consobrina. Tapes gregarius. Brânzilă.Odăile sau cu depozitele volhiniene din aria Sinclinalelor Meliceşti şi Predeal Sărari. 1974). numeroase exemplare de Porosononion subgranosus. 1998) frecvente specii de Fissurina lamarae Popescu. Depozitele argiloase din partea inferioară a Forma iunii de Şipo elu din cadrul perimetrului sunt corelabile cu depozitele argilo – nisipoase cu intercala ii de gresii din Sinclinalul Bozioru . abordată în câteva cercetări anterioare (Iorgulescu. În regiune. Elphidium hauerinum. mai precis. apar argilele calcaroase compacte. reprezentată prin: Mactra (Sarmatimactra) pallasi şi numeroase specii de Pseudotriloculina nitens. a Bessarabianului inferior şi prima parte a Bessarabianului superior (Ionesi şi Ionesi. Alături de specia indicatoare de biozonă. Plicatiforma jammense. Este raportabilă intervalului Volhinian superior-Kersonian superior-Meo ian inferior (= Oltenian) şi este definită de bio-orizonturile cu schimbări notabile de abunden ă ale acestui taxon. Papaianopol. Tapes aksajicus. Plicatiforma plicatofittoni. Kojumdgieva et al. 1988). Obsoletiforma ingrata (Kolesnikov). Articulina daraensis. 1995 şi respectiv Luczkowska. A fost identificată în depozitele volhinian superioare ale Forma iunii de Şipo elu în arealele Chiojdeanca-Nucet. Partea superioară. Calliostoma rumanum (Simionescu şi Barbu). 1998) pentru încadrarea la Volhinian a depozitelor nisipoase cu gresii fosilifere din arealul Salcia. Elphidium crispum. Ervilia podolica. Obsoletiforma lithopodolica. la cca. 1976. Dara. 1953.V. Obsoletiforma ringeiseni. Nichiforescu şi Nichiforescu. În intervalul stratigrafic următor se citează: Elphidium macellum. Munteanu şi Munteanu. A fost definită (Munteanu. În sec iunea de pe Valea Dara. 1995. Este raportabilă Volhinianului şi este definită la limita inferioară de ultima apari ie a speciei Lobatula dividens iar la limita superioară prin ultimele ocuren e ale speciilor ce denumesc zona. raportabilă Bessarabianului. cenuşii cu o faună bessarabiană. pe lângă taxonii anterior cita i. În cel de-al doilea nivel cu Cryptomactra. microfauna este caracterizată tot prin specimene de Dogielina şi Articulina cărora li se adaugă Affinetrina cubanica Voloshinova. adăugându-se Meandroloculina schirwanensis Bogdanowich. Pauliuc. Tapes gregarius. căreia i se asociază Sarmatiella prima Bogdanowich. Popescu. Ervilia dissita. Elphidium macellum. La confluen a cu afluentul stânga dinspre satul Căl eşti. Elphidium reginum. Spiroloculina okrajantzi Bogdanowich. Porosononion subgranosus. 150 m de confluen a cu pârâul Gruiu. Tapes naviculatus. 1964. Pseudotriloculina nitens. etc. 1970. 1997). Nonion bogdanowiczi. Ionesi et al. Elphidium aculeatum. Zona mai include taxonii: Plicatiforma latisulcata. Băcăran. cu Articulina problema alături de care se mai citează (Munteanu. rare otolithe şi statolithe de Myssidae. 1956. apare primul nivel de faune cu Cryptomactra pesanseris în asocia ie cu Tapes ponderosus. Fauna de moluşte se diversifică prin apari ia speciilor: Musculus sarmaticus. Zona Mactra (Podolimactra) eichwaldi–Plicatiforma plicata (Concurrent Range Zone.. fiind singurul areal dintre Lopatna şi Bozioru în care aflorează “Argilele cu Cryptomactra”. 1992. Elphidium macellum. Elphidium hauerianum. 1997) îşi găseşte reprezentativitatea pentru biostratigrafia acestei forma iuni în sec iunea geologică de pe Valea Dara.

Planacardium doengingki. Se adaugă otolithe. Littorina basarabica (specifice Bessarabianului superior după Kojumdgieva. Acmaea subcostata. Obsoletiforma nefanda. Pe Valea Chiojdeanca. Mactra (Sarmatimactra) pallasi. Calliostoma kishinevense (Kolesnikov). Tapes dissitus. Discoaster variabilis Martini şi Bramlette. Se concluzionează că în sec iunea de referin ă de pe Valea Dara. Băcăran. Mactra (Podolimactra) ovata. Ammonia beccari. Calliostoma anceps (Eichwald). Porosononion subgranosus. 1998) cu o faună de moluşte concludentă pentru Bessarabianul superior: Plicatiforma fittoni. Pseudotriloculina consobrina. cu frecven ă moderată se 31 . Pirenella disjuncta. Calliostoma cordierianum (d'Orbigny). 1998) faune asemănătoare. Hydrobia elongata (Eichwald). prin predominarea foraminiferelor: Porosononion subgranosus. Porosononion aragviensis. Dintre foraminifere se men in speciile: Pseudotriloculina consobrina. Duplicata moldavica. Duplicata dissita (Dubois). Mactra (Sarmatimactra) pallasi. Elphidium hauerinum. Duplicata iassiense (Simionescu şi Barbu). Duplicata elegans (Simionescu şi Barbu). Modiolus naviculoides Dubois. “Argilele cu Cryptomactra” sau acumulat în intervalul Bessarabian inferior-partea inferioară a Bessarabianului superior. Gibbula picta. Tapes ponderosus.V. Obsoletiforma ingrata. Pe pârâul Capul Mielului. Articulina daraensis. Plicatiforma fittoni (d'Orbigny). Calliostoma cordierianum. Calliostoma woronzowi. Studiul nannoplanctonului (Mărun eanu din Munteanu. Pseudotriloculina consobrina. Inaequicostata suessi. etc. Elphidium reginum. Duplicata duplicata. Prezen a moluştelor: Plicatiforma fittoni. Calliostoma poppelacki. Calliostoma poppelacki. Duplicata nasuta (Kolesnikov). Porosononion subgranosus. argilele siltice de la contactul cu gresiile meo iene con in foraminifere: Porosononion subgranosus. Munteanu (1998) citează taxoni de moluşte: Musculus sarmaticus. Pseudotriloculina consobrina. Actaeocina maxima (Berger). şi prin foraminifere: Porosononion subgranosus. viermi. Articulina problema. 1998) a indicat taxonii: Catinaster coalithus Martini şi Bramlette. Actaeocina sinzowi. Calliostoma marginata sinzowi. Akburnella impexa. Sinzowella crustaformis (Bogdanowich) transportate probabil din zone de acumulare litorală. Retusa truncatula Bruguer. Munteanu (1998) descrie al treilea nivel cu Cryptomactra pesanseris în care această specie apare asociată cu taxoni specifici pentru Bessarabianul superior: Musculus sarmaticus. Fauna de foraminifere este reprezentată prin: Pseudotriloculina nitens. Gibbula hommairei. Sunt citate şi frecvente specii de Sinzowella: Sinzowella nodula (Kareer şi Sinzow). Porosononion subgranosus. Fischericardium fischerianum (Kolesnikov). raportabilă Bessarabianului. Tapes tricuspis. Mactra (Podolimactra) macarovicii Jeanrenaud. Actaeocina lajonkaireana. Tapes vitalianus. bryozoare. Tapes ponderosus. Mactra (Sarmatimactra) fabreana. Amnicola bilineata Simionescu şi Barbu. Catinaster calyculus Martini şi Bramlette. Pseudotriloculina nitens. Coccolithus pelagicus (Wallich) care indică zonele NN8 şi NN9. Elphidium crispum. a Forma iunii de Şipo elu. Calliostoma kishinevense. încă de la limita cu argilele volhiniene. Acmaea subcostata. Tapes dissitus (Eichwald). Microfauna este comparabilă cu aceea din primele două nivele cu Cryptomactra. Elphidium fichtellianum. Elphidium macellum. Calcidiscus leptoporus (Murray şi Blackman). Dogielina kaptarenko. În raza localită ii Atârna i. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău (Kolesnikov). Depozitele bessarabiene ale Forma iunii de Şipo elu de pe Valea Salcia (satul Piatra Mică) se caracterizează. Plicatiforma rustorense (Sultanov). Porosononion hyalinus. Littorina basarabica (Sinzov). Calliostoma marginato sinzowi (Kolesnikov). Mactra (Sarmatimactra) fabreana. Elphidium macellum. din aceleaşi depozite. Pe Valea Oancea se citează (Munteanu. Chartocardium barboti (Hoernes). Cyclichna melitopolitana Sokolev. Actaeocina lajonkaireana. După o secven ă lipsită de faune. Obsoletiforma ingrata. Ultimele aflorimente de argile de pe Valea Dara sunt citate (Munteanu. Amnicola zonata Eichwald. Porosononion aragviensis. se caracterizează prin specii de moluşte: Plicatiforma plicatofittoni (Sinzow). Modiolus fuchsi Barbot. Actaeocina sinzowi. Elphidium samueli. Mactra (Podolimactra) ovata. Mactra (Sarmatimactra) fabreana d'Orbigny. Elphidium macellum. În continuarea profilului se citează 50 m de remanieri de Globigerina şi Globorotalia după care con inutul stivei argiloase include taxonii: Nonion bogdanowiczi. cărora li se adaugă Dogielina kaptarenko Bogdanowich şi Didovsky. 1970) atestă vârsta bessarabian superioară a argilelor ce con in al treilea nivel cu Cryptomactra pesanseris. argilele siltice din partea superioară.

În concluzie. Dogielina. 1988). Kojumdgieva et al. Argilele siltice prelevate (Munteanu. Zona este corelabilă cu Zona Mactra vitaliana pallasi (Kojumdgieva et al. Planacardium doengingki. Plicatiforma plicatofittoni. 1998) de pe pârâul Andrei. . Dintre moluşte. au indicat foraminifere din speciile Porosononion subgranosus. 1991). Obsoletiforma nefanda. Actaeocina lajonkaireana. Inaequicostata suessi. argilele păr ii superioare bessarabiene.V. Chartocardium barboti.numărul de taxoni de moluşte în litofaciesul argilos al Forma iunii de Şipo elu este de 57. Caracterizează Bessarabianul inferior şi este definită la limita inferioară de apari ia taxonului Mactra (Sarmatimactra) fabreana iar la limita superioară de dispari ia celor două specii. Plicatiforma plicatofittoni. 1968. În argilele de deasupra depozitelor cu Bolivina se citează: Dogielina kaptarenko. etc. iar la limita superioară de apari ia speciei Mactra (Sarmatimactra) fabreana. etc. 1980. Mactra (Podolimactra) podolica orata. Tapes ponderosus. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău află Pseudotriloculina consobrina. 1988) creată pentru depozite grosiere în întregul Paratethys şi men inută de Papaianopol pentru aria subcarpatică. Ionesi. 1998) specii de moluşte şi foraminifere. Porosononion subgranosus. Microfauna se diferen iază de cea volhiniană prin prezen a cu frecven ă maximă a taxonilor: Bolivina sarmatica. Este raportabilă Bessarabianului superior în asocia ie cu Plicatiforma fittoni. Băcăran. foraminiferele fiind diversificate. Bolivina moldavica. Nonion bogdanowiczi. a Forma iunii de Şipo elu con in (după Munteanu. Elphidium reginum. Ionesi. Zona Calliostoma marginata sinzowi (Range Zone). În aria Anticlinalului Lapoş–Bădila. Plicatiforma fittoni etc.din cele 26 de genuri de moluşte. Elphidium crispum. Nonion bogdanowiczi. Zona Mactra (Sarmatimactra) fabreana-Plicatiforma fittoni (Concurrent Range Zone). frecven a mare a taxonilor Porosononion şi Bolivina precum şi identificarea speciei de moluşte Cryptomactra pesanseris au permis stabilirea unor repere la nivelul Bessarabianului. Tapes ponderosus. analiza faunelor de moluşte şi foraminifere (Munteanu. Obsoletiforma nefanda. etc. Mactra (Sarmatimactra) pallasi. Mactra (Sarmatimactra) vitaliana. Tapes gregarius. iar cu frecven ă redusă se întâlneşte Elphidium macellum. Apari ia zonei marchează trecerea de la Volhinian la Bessarabian (Ionesi.. Este tipică pentru Bessarabian inferior este definită la limita inferioară de apari ia celor doi taxoni care dau numele zonei. 1998) determinate din partea superioară bessarabiană a Forma iunii de Şipo elu relevă o mai mare bogă ie în genuri şi specii decât în subetajele şi forma iunile precedente (81 de specii de moluşte şi 33 de specii de foraminifere) ceea ce permite anumite sublinieri: . Distribu ia largă a speciilor Mactra (Sarmatimactra) pallasi. Meandroloculina. Mactra (Podolimactra) podolica cobălcescui. În cadrul zonei mai apar: Plicatiforma rustovense. Zona Cryptomactra pesanseris (Interval Zone. Elphidium fichtellianum. Articulina daraensis. Nonion bogdanowiczi. Mactra. Inaequicostata suessi.. Obsoletiforma obsoletiformis.dezvoltare maximă cunosc genurile de moluşte: Obsoletiforma. Asocia ia zonei mai con ine: Obsoletiforma nefanda. doar 14 îşi continuă evolu ia din Volhinian iar din cele 15 genuri de foraminifere doar 9 îşi continuă evolu ia din Volhinian. Se pot cita biozone pe bază de moluşte: Zona Mactra (Sarmatimactra) pallasi–Tapes ponderosus (Concurrent Range Zone. Obsoletiforma ingrata. din argilele siltice se citează: Mactra (Sarmatimactra) pallasi. Bolivina nisporenica Didkovsky. Obsoletiforma obsoletiformis. Dintre moluşte se aminteşte: Mactra (Podolimactra) podolica cobălcescui Ionesi. Cyclichna melitopolitana. Calliostoma. Mactra (Sarmatimactra) vitaliana d'Orbigny. Pseudotriloculina nitens. lipsite de macrofaună. în argilele siltice bessarabiene se citează: Obsoletiforma nefanda. Elphidium samueli. Sarmatiella. Articulina daraensis. 1991). . Specia index este înso ită de: Calliostoma 32 . Inaequicostata suessi. Mactra (Podolimactra) podolica ovata. sau a speciilor de foraminifere: Sinzowella. În sec iunile de pe văile Cheia şi Grecu. Bolivina sinzowi Didkovsky. Pseudotriloculina nitens. Retusa truncata. Tapes dissitus. Caracterizează Bessarabianul superior şi este definită de extinderea taxonului care o denumeşte. Elphidium macellum. Obsoletiforma obsoletiformis (Kolesnikov). Dogielina kaptarenko. Tapes ponderosus.

Spiroloculina okrajantzi se regăsesc şi în argilele basarabiene din partea superioară a Forma iunii de Şipo elu (în care lipseşte Cryptomactra pesanseris).3. Elphidium crispum. şi de asemenea apari ia Mării Mediterane. astfel de corelări au fost făcute de Rögl (1996. concomitente cu cele ale nannofosilului Helicosphaera ampliaperta. Littorina basarabica. Zona Porosononion aragviensis–Porosononion hyalinus (Concurrent Range Zone). ce ar defini baza Burdigalianului.. 1999). Porosononion subgranosus. 1996 din Crihan. Bolivina nisporenica. Elphidium samueli. în intervalul Miocenului inferior.primele ocuren e ale foraminiferului Globigerinoides triloba. formând împreună marea intercontinentală Paratethys (Jones şi Simmons. Evolu ia izolată fa ă de oceanul deschis a Paratethysului a determinat prezen a unor faune şi flore cu caracter endemic. 1995). Duplicata nasuta. alături de care apar şi alte forme ce caracterizează Bessarabianul: Bolivina sinzowi. Acest fapt a dus la definirea unor sisteme de etaje regionale diferite de Marea Mediterană şi diferite între zonele centrale şi orientale ale Paratethysului. În Miocenul inferior (Aquitanian şi Burdigalian). corelarea lor fiind extrem de dificilă. Mai recent. Popescu et al. Studiul biostratigrafic şi paleontologic (Mărun eanu. 1995) şi Porosononion hyalinus se alătură o asocia ie cu Elphidium (Elphidium macellum. Elphidium reginum. 2002): . 1999). 2002) al asocia iilor de foraminifere şi nannofosile calcaroase. accentuat mai ales în Paratethysul oriental.primele apari ii ale nannofosilelor Discoaster druggii şi Reticulofenestra pseudoumbilicus. a permis decelarea mai multor bioevenimente în evolu ia comunită ilor microplanctonice. Popescu et al. Pe lângă speciile index: Porosononion aragviensis (fosilă index pentru Bessarabianul superior după Popescu. Subzona Bolivina sarmatica. 1996). . Articulina daraensis.4 milioane ani. CRONOSTRATIGRAFIA MIOCENULUI Ca rezultat al coliziunii plăcilor de-a lungul marginii sudice a supercontinentului Eurasiatic. Nonion bogdanowiczi.2 milioane ani (după primele ocuren e ale lui Discoaster druggii–Berggren et al. în vest. în est. În prima parte a biozonei. până în Asia Centrală. Bolivina moldavica. Este o subzonă a Zonei Dogielina sarmatica.8 milioane ani (Berggren et al. datate la 23. care se extindeau din Austria. Sarmatiella prima. Coliziunile au determinat ini ial formarea unei suite de bazine sedimentare cu orientare generală est-vest. sunt concludente următoarele bioevenimente (Mărun eanu. începând din Eocen. Oceanul Tethys a început să se închidă cu consecin a formării lan ului muntos alpino–carpato–himalayan. 2. dar unele din speciile ce se asociază taxonului index Dogielina kaptarenko. Biozone create pe bază de foraminifere: Zona Dogielina sarmatica (Taxon Range Zone.. 1998) şi Jones şi Simmons (1996) (din Crihan. etc.. Calliostoma cordierianum. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău rumanum. Alte specii de foraminifere ce înso esc taxonul index sunt: Meandroloculina schirwanensis. concomitente cu cele ale foraminiferului Globoturborotalia semivera.V. Băcăran. Este tipică pentru toate litofaciesurile din Bessarabianul superior şi este definită de extinderea celor doi taxoni atât în Forma iunea de Şipo elu cât şi în partea inferioară a Forma iunii de Râmnic. Popescu.. 33 . estimate la 21. Elphidium fichtellianum) şi Porosononion subgranosus. datate la 23. Caracterizează Bessarabianul din “Argilele cu Cryptomactra”. ce ar caracteriza începutul Aquitanianului superior. Duplicata elegans. Calliostoma woronzowi. ce au fost ulterior corelate cu diferite calibrări paleomagnetice.primele ocuren e ale foraminiferului Globigerinoides primordius concomitente cu cele ale nannofosilului Helicosphaera mediteranea la limita Oligocen/Miocen sau Chattian/Aquitanian. 1996).2. Munteanu (1998) subliniază abunden a speciilor de Sinzowella. . ca a doua (bessarabiană) maximă abunden ă (după cea din Volhinian) a taxonului index. Calliostoma kishinevense.

cu datele de acelaşi tip referitoare la bioprovincia Tethysului.Aquitanianul (Miocen inferior).2 – 21. precum şi datele biostratigrafice care sunt uneori în discordan ă unele cu celelalte. 1997 a). rezultate din studii (Mărun eanu..2 milioane ani (Berggren et al. 1981). 1975. Fornaciari et al. Muller şi Pujol. 1994. . Iaccarino.8 – 21.Burdigalianul (cuprins între 21. Miocenul Mediu a fost subdivizat în două etaje Langhianul şi Serravallianul (Berggren et al. cuprins între 21.Aquitanianul (între 23. Jenkins et al.. (1996).8 – 21.. Prin coroborarea rezultatelor paleontologice.. Berggren et al.4 milioane ani. este caracterizat de Zona Globigerinoides triloba de foraminifere precum şi de Subzona Helicosphaera carteri . Cicha et al.. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău .. cuprins între 23. Andrehova – Grigorovic et al.8 – 23. în cadrul Zonei N8 de foraminifere planctonice a lui Blow (1969) şi în cadrul Zonei NN4 de nannoplancton a lui Martini (1971) (Fornaciari et al.limita Burdigalian / Langhian (la 16. plecând şi de la scheme mai vechi. 34 ..primele apari ii ale nannofosilului Sphenolithus belemnos înso ite de cele ale foraminiferului Globigerina angustiumbilicata. Miculan (1994) stabileşte o nouă schemă biostratigrafică pe baza foraminiferelor planctonice a depozitelor Miocenului Mediu din Italia. În conformitate cu aceste plane de datare. 2001): . 1996. cum sunt cele ale lui Salvatorini şi Iaccarino (1982) sau Iaccarino (1995).5 milioane ani) şi Karpatianul inferior (între 18. etajele Aquitanian şi Burdigalian ale Miocenului inferior pot fi caracterizate biostratigrafic astfel: . ajung la următoarele concluzii (din Crihan.4 milioane ani) corespunde Egerianului superior (între 23.4 milioane ani). 1996).8 milioane ani) este intra-eggeriană.. 1990.De asemenea: . 1997 a). în arealul românesc al bioprovinciei Paratethysului. .baza Langhianului. 1971.4 milioane ani. Popescu et al.limita Aquitanian / Burdigalian (la 21. 1967.2 milioane ani) – Eggenburgianului inferior (între 23. Băcăran.4 – 16. 1978.la partea terminală a Langhianului se înregistrează prima apari ie a speciei Orbulina universa. care din punct de vedere litostratigrafic corespunde cu baza Marnelor de Cessole. ale căror stratotipuri se află în aria mediteraneană. unită ile cronostratigrafice globale (Muller.1 – 18.) pot fi corelate astfel cu cele regionale (Baldi et al. la 16.5 milioane ani). 1979. Zona Sphenolithus belemnos – NN3 şi Subzona Discoaster deflandrei – NN4a de nannoplancton. . 2002). .1 milioane ani). 1996. b) şi Rio et al. Fornaciari şi Rio. 1973. aproximate la 19.5 milioane ani. 1999): . Ottnangianul (între 19.5 – 16. corespunde Zonelor Globigerinoides primordius şi Globoturborotalita semivera de foraminifere sau Zonei Triquetrorhabdulus carinatus – NN1 şi Subzonei Discoaster Sphenolithus dissimilis – NN2a de nannoplancton. Fornaciari et al. . au determinat reluarea studiilor în zonele tip ale acestor etaje.. etc..4 – 19. Steininger et al. marcând debutul Burdigalianului superior.. (1997). Theodoridis. 1985. .limita Chattian / Aquitanian (datată la 23. marcând debutul Miocenului mediu..4 milioane ani) se regăseşte în Eggenburgianul superior. Fornaciari et al. în Italia. 1985).5 milioane ani) poate fi corelat cu Eggenburgianului superior (între 21. 100 m deasupra primei apari ii a speciei Praeorbulina sicana (Praeorbulina datum. în vederea definirii lor riguroase (după Crihan. . 1999).V. Rio et al. ceea ce asigură o bună corelabilitate a unită ii biostratigrafice cu acelaşi nume. este localizată la cca. cunoscută ca apărând în cadrul Zonei N9 a lui Blow (1969) (Miculan. în urma studierii depozitelor Miocenului Mediu din Italia şi din zona Mediteranei din punct de vedere al con inuturilor în microorganisme planctonice calcaroase. biostratigrafice şi paleomagnetice. Prin conven ie interna ională. Papp et al. 1984.primele apari ii ale foraminiferului Candorbulina glomerosa concomitente cu cele ale lui Calcidiscus leptoporus.Burdigalianul.4 – 16.. (1997 a.5 milioane ani) este intra-karpatiană.în cadrul Langhianului are loc evolu ia genului Orbulina (Orbulina datum) din genul Globigerinoides prin intermediul genului Praeorbulina. . în Miocenul inferior.NN2b. Definirea necorespunzătoare a acestor etaje (deşi sunt larg utilizate).

1997 b.. Papp et al. . Fornaciari et al. cel mai probabil. aşa zisul “eveniment Miocen Mediu” (“mid–Miocene event”) (Miller. Limita inferioară a Sarma ianului este. 1985.V. Cicha şi Seneş. Acest eveniment este concomitent cu o schimbare pe plan global a δ13C atât a foraminiferelor planctonice. (1997 b) arată că limita Serravalian/Tortonian (Miocen mediu–superior poate cu fi cu uşurin ă trasată la ultima apari ie a lui Helicosphaera walbersdorfensis în aria mediteraneană şi la prima apari ie a lui Catinaster coalithus în ariile oceanice de latitudine medie (din Crihan. 1999) arată însă că depozitele kossoviene. 1999). acesta este propus ca principal criteriu de definire a GSSP (Global Stratotype Section and Point) pentru limita Langhian / Serravalian (Fornaciari et al... Wielician pentru Badenianul mediu şi respectiv.ultima ocuren ă a lui Sphenolithus heteromorphus are loc în ariile occenice aproape de prima apari ie a speciei Globorotalia peripheroacuta (Miller et al. b. Rögl (1996) consideră că depozitele Moravianului din Avanfosa Carpatică şi din bazinele intramontane ale ariei Pannonice se pot corela cu Langhianul. 1992). 1968) din Paratethysul Central în trei etaje cu caracter regional şi anume: Moravian. De asemenea. 1985 în Fornaciari et al. pe baza primei apari ii a genului Praeorbulina şi a speciei Orbulina suturalis şi pe baza Zonei NN5 de nannoplancton. 1999). în general. La finele Badenianului. 35 . Faptul că biostratigrafia acestor depozite salmastre se face. În aria carpatică. el consideră că şi depozitele Wielicianului se află încă în cadrul Zonei Orbulina suturalis. Wright et al. se înscriu în Zona NN6. respectiv în regiunea mediteraneană (Fornaciari et al. De asemenea. Berggren et al. Kossovian. limita Langhian/Serravalian ar putea fi aproximată în baza Zonei N10 a lui Blow (1969) sau cu Zona Globorotalia siakensis a lui Iaccarino (1985).. . (1997) propun ca baza Tortonianului (Miocenului superior) să fie de prima apari ie a speciei Neogloboquadrina acostaensis. Papp et al. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău . 1968. Acelaşi autor arată că depozitele kossoviene se încadrează în Zonele NN6/NN7 de nannoplancton calcaros. pentru cel superior. par ial. fenomen interpretat ca legat de productivitatea crescută a apelor reci de adâncime de la latitudinile înalte. doar pe baza faunelor endemice de moluşte şi foraminifere bentonice. 1991. 1866). 1999). Miller. De asemenea. conduce la dificultă i foarte mari în corelarea cu depozite contemporane. unul dintre bio-orizonturile de nannoplancton calcaros cele mai uşor de recunoscut şi de corelat.Rio et al. ceea ce a condus la o scădere continuă a salinită ii cu consecin a dispari iei faunelor de foraminifere de salinitate normală şi înlocuirea lor cu asocia ii de apă salmastră. Evenimentul a constat într-o creştere majoră a δ18O pentru foraminiferele bentonice. Mărun eanu (1992) (din Crihan. aria Paratethysului a fost aproape complet izolată de marea deschisă.. 1997 b). pentru Badenianul inferior. 1991 din Crihan. cu etajul Sarma ian (sensu Barbot de Marny. 1997 b din Crihan. iar Langhianul şi Kossovianul ca etaje ale Badenianului.. 1985 din Crihan. formate în depozite marine deschise şi impune necesitatea folosirii unei scări geocronologice locale (din Crihan.. .contrar celor sus inute de Martini (1971).deoarece baza Serravalianului este aproape de ultima ocuren ă a lui Sphenolithus heteromorphus. 1997 a.. 1999). Woodruff şi Savin. 1995). Băcăran. Motaş et al. 1997). este foarte important faptul că ultima ocuren ă a lui Sphenolithus heteromorphus aproape coincide cu una din schimbările majore din istoria paleoclimatică – paleoocceanografică a întregului Cainozoic. 1985. care în ariile de latitudine medie şi în aria mediteraneană este foarte aproape de baza Zonei NN8 de nannoplancton calcaros. Wright şi Fairbanks (1991) au denumit creşterea maximă a δ18O ca evenimentul Mi3 şi au demonstrat larga lui corelabilitate. partea terminală a miocenului Mediu este echivalată. Rio et al. în ariile oceanice. utilizarea subetajelor Moravian şi Wielician nu se justifică şi propun utilizarea Badenianului ca superetaj. 1999). cât şi bentonice (finalul aşa-numitului “Monterey excursion” a lui Vincent şi Berger. atât din ariile intracarpatice cât şi extracarpatice din România. De aceea. (1978) împart Miocenul Mediu marin (= Badenianul. contemporană cu o creştere mai rapidă a banchizei est – antarctice (Kennett. (1976) consideră că deoarece evolu ia foraminiferelor planctonice la nivelul Badenianului inferior şi mediu este identică cu cea din aria mediteraneană. Wright şi Fairbanks. iar în regiunea mediteraneană aproape de ultima apari ie a speciei Globorotalia peripheroronda (Fornaciari et al. topul stratotipului Langhianului se află în întregime în cadrul Zonei NN5 a lui Martini (1971)..

se pot trage anumite concluzii (din Crihan. şi are vârsta Kossovian. care după con inutul în nannoplancton calcaros (Zona NN6) poate fi corelată cu Serravalianul. Zona Elphidium reginum) iar cele ale complexului superior (siltic – argilos) la Bessarabian (Zona Porosononion sarmaticum şi Zona Porosononion aragviensis). subdivizat în Moravian. . din cauza îndulcirii progresive a mediului acvatic. a cărui limită superioară poate fi corect caracterizată. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău corelabilă cu limita dintre zonele de nannoplancton calcaros NN6 şi NN7 (Mărun eanu. 1998. ele putând fi încadrate în Zonele Lobatula dividens – Porosononion aragviensis (Bessarabian). peste cele paleogene ale Pânzei de Tarcău (planşa XXX). 3.dintre depozitele de vârstă Sarma ian inferior–mediu (Volhinian–Bessarabian).deoarece faunele de foraminifere planctonice au o evolu ie comună doar la nivelul Langhianului. Cadrul geologic al Forma iunii cu sare de la Slănic – Prahova Forma iunea cu sare de la Slănic apar ine sinclinalului cu acelaşi nume dispus pe depozite ale flisului extern şi. sunt date de moluşte şi ostracode. 1999). se consideră ca utilă men inerea. par ial Zonei Discoaster calcaris (NN10). deci în cadrul Serravalianului. precum şi partea terminală a Zonei NN5 şi Zona NN6 de nannoplancton calcaros. Limitele subetajelor Volhinian-Bessarabian şi Bessarabian-Kersonian corespund primelor ocuren e ale bivalvelor Cryptomactra pesanseris.partea inferioară a Forma iunii de Câmpini a. atunci această limită se va regăsi la limita Sarma ian inferior (Volhinian) – Sarma ian mediu (Bessarabian) sau chiar în cadrul Volhinianului superior. destul de rare. Discoaster hamatus (NN9) şi probabil. pentru Miocenul Mediu marin.” (după Frunzescu. respectiv Mactra bulgarica şi ale ostracodelor Miocyprideis sarmatica.V. doar la bioorizontul reprezentat de ultima apari ie a speciei de nannoplancton calcaros Sphenolithus heteromorphus. cele ale complexului inferior (marnos) sau median (arenitic) se încadrează la Volhinian (Zona Lobatula dividens. Con inutul biostratigrafic al întregului etaj Sarma ian este reprezentat prin asocia iile Zonelor de moluşte Abra reflexa (Volhinian). . respectiv Loxoconcha potetis. Depozitele Sinclinalului de Slănic s-au depus peste relieful creat în urma cutărilor savice şi cuprinde o succesiune ce începe cu stratele de Cornu (în sens larg). . 1998) are vârsta Langhian superior sau. 1999): . Cryptomactra fabreana (Bessarabian). Băcăran. sunt cantonate îndeosebi în forma iunile Sarma ianului inferior şi mediu. 1992 din Crihan. principalele grupuri de organisme ce pot caracteriza etajele Neogenului. de foraminifere bentonice. au vârsta Langhian terminal – Serravalian inferior sau Wielician. Ca urmare a aspectelor prezentate. Dacă se iau în considerare propunerile de trasare a limitei Serravalian/Tortonian (Miocen mediu–superior) la baza Zonei NN8 de nannoplancton calcaros şi datele oferite de Mărun eanu (1992).Forma iunea de Telega reprezintă partea terminală a Miocenului Mediu marin. a schemei cronostratigrafice regionale (etajul Badenian. în Paratethys. mult mai frecvente fa ă de foraminifere. Moravian. unde se înregistrează prima apari ie a speciei Catinaster coalithus (Meszaros. 2004). . Mactra bulgarica / Mactra caspia (Kersonian). 1997). deşi Rögl (1996) propune corelarea limitei inferioare a Tortonianului cu limita Bessarabian / Kersonian. Zona Varidentella reussi. Wielician şi Kossovian). Zona Pseudotriplasia minuta/Uvigerina orbignyana. după scara locală utilizată în Paratethysul Central. Foraminiferele. îndeosebi.partea superioară a Forma iunii de Câmpini a. apar in Zonelor Discoaster kugleri (NN7). referitor la încadrarea cronostratigrafică a depozitelor Miocenului Mediu. în ale cărei depozite a fost identificată Zona Candorbulina universa/Globorotalia bykovae de foraminifere planctonice şi Zona NN5 de nannoplancton calcaros (Mărun eanu şi Crihan. precum şi Brecia de Cosmina. Nannofosilele calcaroase. urmate de depozitele Molasei de Doftana 36 . în care au fost identificate Zona Globoturborotalita druryi/Globorotalia transsylvanica de foraminifere planctonice şi respectiv. Începând cu Sarma ianul (şi până la finele Neogenului). Acest aspect ar face ca Bessarabianul şi chiar partea superioară a Volhinianului să corespundă păr ii inferioare a Miocenului superior. Catinaster coalithus (NN8).

şisturi cu radiolari. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău (Ştefănescu. 1943. Băcăran. de sus în jos. 37 . Drăgănescu. următoarea succesiune: roci lutitice (marne şi argilite). Forajul F1 a traversat o succesiune de marne cu rare intercala ii arenitice. Forajul F1 ce face obiectul investiga iei paleomicologice abordate în prezenta lucrare e plasat în zona marginală de sub iere a lentilei de sare. Zăcământul Slănic amplasat în zona central-sudică a Sinclinalului Slănic are o formă alungită pe trei direc ii cu îngroşare maximă în zona centrală. 1980). coloana litologică prezentând. Mărun eanu. doar slab cutate (constant înclinării de 30o). Forajul s-a continuat încă 30m de la ieşirea din sare. cuprinde orizonturi lito-biostratigrafice tipice (Grigore Popescu. 1980) şi cele ale Molasei de Slănic (Ştefănescu. Succesiunea întâlnită relevă un ciclu simplu de sedimentare evaporitică.V. oprindu-se într-un complex litologic de marne vinete (după Băcăran. marne cu Spirialis. urmate de forma iunea evaporitică (halit în bază cu anhidrit) şi având în talpa forajului o forma iune carbonatică fină. Molasa de Slănic. În scopul determinării exacte a conturului sare-steril şi pentru o eventuală abordare a exploatării în carieră. Frunzescu. 1951). Forma iunea breciei sării şi la 167m a intrat în sare. brecia sării cu lentile de sare (orizont evaporitic). neexistând riscul repetării în foraj a anumitor nivele. Forajele au interceptat brecia sării cu lentile de sare. La partea superioară. arenitice-fin ruditice. succesiunea se încheie cu depozitele sarma iene şi pliocene. 1994). având avantajul că intersectează stratele evaporitice. Mărun eanu. de vârstă Miocen mediu (Badenian). în zona SE a zăcământului s-au executat mai multe foraje de cercetare geologică. marne şi tufuri cu globigerine. pe care a străbătut-o pe o grosime de 85m.

.

Aceasta poate fi atribuită varia iei factorilor incluşi rapid de fungi. la un moment dat. 1988. Elsik (1977) a avut intui ia unei adevărate filogenii morfologice a sporilor fungici fosili. dipora i ce apar în Maastrchtian) există o întreagă scară a reperelor care uşurează munca paleomicologului. 1991). (Wolf. fungii nu au o dezvoltare evolutivă pe deplin elucidată (Sheffy & Dilcher. Pirozynski (1976) eviden iază că istoria fungilor nu este marcată de schimbări şi extinc ii. Ramanujam & Rao. 1975). ce apar în Triasic. 1983). De la Ballistomycotina la Trichomycetes ce au stabilit primele pun i oncogenice acum 600-700 milioane de ani (sfârşitul Precambrionului) până în prezent. par ial. Băcăran. Kalgutkar & Mc. asepta i şi psila i). a stării evolutive a acestora în contextul paleobotanic şi palinologic respectiv. dar ajunge la apogeu în Cenozoic inferior. În sedimente din Eocen au fost identifica i teliospori de Puccinia. 1969). 1977). precum Slaniceites caracioni. Arthrinium şi Hypoxylon cu şan longitudinal apar în tranzi ia Paleocen superiorEocen. contrariul. Existen a unei filogenii morfologice a sporilor fungici este un argument al folosirii acestora în biostratigrafie.1. s-au format idiomorfonii. Totuşi. la sporii multicelulari apora i ce apar în Miocen. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 9. ciupercile şi-au manifestat prezen a prin 645 genuri fosile şi 6000 genuri actuale (Locquin. b. la sporii dipora i ce apar în Eocen. Sporii cu costa ie de tip Fusiformisporites (ce apar în Paleocen). Intyre. RECONSTITUIREA PALEOMEDIULUI MIOCEN 9. Pornind de la morfologia cea mai simplă (la sporii apora i. la sporii multicelulari. dicelulari. O importan ă deosebită în explicarea filogeniei morfologice o au genurile fără anteceden i. Marcel V. dându-ne imaginea diversită ii fungilor fosili care pot constitui suportul în elegerii rela iilor dintre marile grupuri de ciuperci. 1980.. 37 . monocelulari cu veruce (ce apar în Miocen). Combinarea studiilor fungilor fosili cu cei actuali măreşte poten ialul palinomorfelor fungice fosile în interpretarea palomediului (Wolf. Lange & Smith. Pirozynski. 1986. Endogone sp. speciile fosile corespund exact sporilor moderni. Pirozynski et al. Cercetările ulterioare au dovedit apari ia unor anteceden i. acompaniată de schimbările ecologice edafice şi biotice care afectează substratul lor. Multe esemenea informa ii au crescut. 1968. 1977). 1971). mul i spori fungici distinc i eviden iază afinită i cu genurile moderne. însă. antrenat în compara iile sporilor actuali cu cei fosili. Deşi cunoscu i de timpuriu. 1966 . 1979. consecvent mediului de nutri ie saprofit sau parazit (Kalgutkar. folosindu-se de elementele sporologiei comparate. Sporii de tip aff. Porul a constituit apertura de bază din Triasic superior până în Cenozoic (Elsik. Rareori. Ramanujam & Srisailam. 1982). psila i-elicoidal (ce apar în Paleocen) şi dicelulari reticula i (ce apar în Miocen). Elsik (1977) constată că diversitatea de forme morfologice se stabilizează în Maastrichtian (Cretacic superior). acele modele specifice întâlnite în procesul evolu iei ciupercilor (Locquin. Locquin (1982) a explicat procesul evolu iei ciupercilor prin trecerea de la simbioză la integrarea genetică într-un singur organism. Genurile moderne de Ascomycetes epifite au fost cunoscute din Cenozoic (Dilcher. ci de conservatorism şi continuitate. 1965). Cercetările noastre dovedesc. aplicarea în biostratigrafie a fungilor fosili a fost mărită de descoperirile caracteristice şi unice de spori care au amplitudini stratigrafice limitate (Kalgutkar & Sigler. 1969. Resturile fosile de fungi sunt mai pretabile la interpretarea mediului înconjurător decât indexul lor. 1995). au semnifica ia unor etape în evolu ia elementelor de ornamenta ie. precum Desmidiospora şi Tetraploa (Elsik. iar în sedimente din Pleistacen au fost decela i clamidospori cu suport micelian de Phycomycetes. Generalită i Ca rezultat al creşterii complexită ii şi diversificării sporilor fungici de-a lungul timpului geologic. In Cenozoic. până la morfologiile cu ornamenta ii (la sporii monocelulari apora i ce apar în Paleocen. Jarzen & Elsik. Compararea sporilor actuali cu cei fosili de ciuperci dintr-o forma iune de o anumită vârstă realizează o imagine generală. 1971.V. 1976.

Interpretarea paleogeografică a prezen ei fungilor în diverse forma iuni măreşte poten ialul informativ al acestora: . 1995. indicatori ai climatului cald şi grupul generic subacvatic Helicoön. după Elsik. 1988). Malaezia şi Rusia. Helicodendron şi Helicosporium în regiunea paleomediului umed (după Kalgutkar & Jansonius.. 1995) din Eocenul Forma iunii Eureka Sud.trecând în revistă rela iile fungilor cu mediul lor (Stubblefield & Taylor. Canada. 1988. Africa. 2000). . . a fost insuficient exploatat pentru Cenozoic (după Kalgutkar & Jansonius. .Ramanujam & Srisailam (1980) corelează sporii helicoidali Paleocirrenalia din Neogenul Kerala.Kalgutkar (1993) a comparat fungii Cenozoicului inferior din Forma iunea Bonnet Plume din Canadianul Arctic cu cele de aceeaşi vârstă din Argentina. înso itoare ale oaselor de Mastodon. Pirozynski et al. altfel existând riscul erorilor. IV. descoperit în New Brunswic. b. 2000). 1995) cu ocuren a cenozoică (pl. Fungii sunt o sursă particulară de informa ii privitoare la paleomediu. după Kalgutkar. . India de Sud cu cei moderni Cirrenalia şi văd în Grallomyces. .U.. comunicând prezen a numeroşilor taxoni ai diverşilor fungi (după Kalgutkar & Jansonius.Elsik compară speciile actuale ale genului Hypoxylon din Zona Temperată Nordică şi din zone aparent tropicale. Gray (1985) a comparat rela iile de mediu ale microfosilelor (polen şi spori fungici) şi macrofosile.V. 1981. Australia. Băcăran. . S. Implicarea macrofosilelor în cercetarea paleobotanică alături de cea palinologică lărgeşte posibilitatea în elegerii rela iilor dintre fungi şi plantele gazdă. China.folosindu-i ca indicatori ai mediului vechi (Pirozynski. Amphissphaerella.Pirozynski et al.Dilcher (1965) compară fungii epifi i Microthyriales. . . Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău În practica comparării sporilor de ciuperci actuali cu cei de vârstă miocenă trebuie să se îmbine cunoştin ele dobândite în filogenia morfologică a sporilor fosili (pl. 1968 a. 2000). Stubblefield & Taylor.A.Kalgutkar & Mc Intyre (1991) descriu doi helicospori fungici tipici (Helicoönites şi Helicosporiates Kalgutkar & Sigler. şi determină paleoclimatul regiunii. 1982) (după Kalgutkar & Jansonius. în studiile lor paleoclimatice.subliniind rolul lor determinant (van Geel et al. . din Canadianul Arctic. 1976.Yarzen şi Elsik (1968) consideră sporii descoperi i de-a lungul râului Luangwa din Zambia ca utili deducerii mediului din Neogen.Lange (1978b) a comentat semnifica ia prezen ei speciilor Pesavis tagluensis şi Ctenosporites eskerensis. 1977). Isthmospora elementele unui climat cald. 1968) leagă fluctua iile de abunden ă a sporilor fungici de modificarea vegeta iei cauzată de schimbarea climatului. Anglia. . Determinarea paleomediului cu ajutorul Fungilor a fost în aten ia paleomicologilor: . b. III. 38 . mai târziu (1973) va sugera că prin identificarea speciilor fosile şi compararea lor cu formele vii se poate deduce paleomediul. India. Deşi rare. au implicat în cadrul factorului paleogeografic corelarea componentelor floristice.Bharadwaj (1967) şi Lange (1976).Wolf (1966 a. 1988). în valori cantitative şi calitative şi a dus la descoperirea într-o singură secven ă a stratului a informa iilor valabile pentru întregul strat. 2000).Stubblefield & Taylor (1988) şi Taylor (1990) discută semnifica ia fungilor folosi i şi asocierea lor în paleoclimatele terestre în interac iunea cu plantele şi animalele. Erysiphales şi Meliolales (Eocen mediu) din Tennessee. (1988) a investigat palinologic şi micologic sferele de argilă cu con inut organic. rela iile fungilor fosili cu animalele sunt valoroase: . neputându-se explica asemănarea îndepărtată cu flora paleocenă din Australia şi America de Nord. descoperind o diversitate ce se reflectă în morfologia sporului. Sporidesmium. descoperind semnifica ii de similaritate. Mul i cercetători s-au folosit de sporii fungici în comparări cu cei actuali în vederea determinării unui climat: . Descrierea şi comentarea de către Chitaley (1978) şi Chitaley & Wawale (1978) a rela iilor dintre plantele gazdă şi fungi şi a plantelor gazdă cu fungii fosili a dus la cunoaşterea paleomediului din Mohgaonkalan din Deccanul Intertrappean-India. Ramanujam.

Fiecare specie (sau grupuri de specii) de spori fungici are un specific al dispunerii septurilor în asociere cu alte caractere. brune. Băcăran. dimensiunile etc. Sporul fără sept se numeşte monocelular (aseptat). lactucicola Ellis & Everh. La sporii genului Pleospora sp. XVIII. fig. dispuse toate trei.) Zogg (pl. frecvent. grupuri de 4-6-7 celule continui sau separate de alte grupuri constituite mai simplu. Manoliu (1982) şi E. Ceea ce este hotărâtor în stabilirea înrudirii acestora este tocmai existen a septării de tip „robusta”. Acest tip de septare numit „pulcherrima” este întâlnit. fig. simetria. La Alternaria (Macrosporium) carthami Tr. fig. 27). formând astfel tipul de septare „siparia”. este marcat la două segmente mijlocii de două septuri longitudinale. 1969). Săvulescu. 1985). care prezintă aproape permanent 3 septuri transversale şi 3 septuri de tip „vulgaris” la unele celule ale sporilor. forma. sporii care au două septuri se numesc tricelulari. Wehmeyer. sinonimă cu cea de tip „carthami” la specia actuală Alternaria (Macrosporium) carthami Tr. Săvulescu. ornamenta ia. La Ramphoria bevanii Sivan (pl. constituită din 2 septuri oblice şi 2 septuri transversale ce delimitează 3 loji. patru. în mijlocul a 3 celule succesive sau numai 1-2 la jumătatea distan ei dintre 2 septuri paralele sau dispuse în V. La Pleomassaria siparia (Berk. longitudinali (1-2). Elementele morfologice folosite în procesul comparării sporilor actuali de ciuperci cu cei fosili În compararea sporilor actuali de ciuperci cu cei fosili se foloseşte o gamă largă de elemente: septurile. fig. 23). De la sporul cu un sept (dicelular. Rădulescu (1969) cu scopul de a eviden ia faptul că aceştia îşi găsesc anteceden ii în micoflora miocenă. culoarea.A. XVII. ascosporii au 5 septuri transversale şi numai 1 sept longitudinal. aproape în întregime paralele cu axul longitudinal. La Dictyotrichiella pulcherrima Munk. ascosporii au 5-6 septuri transversale şi 3-4 septuri longitudinale. A. ascosporii sunt bruni-aurii.F. XVIII. Manoliu (1982) le citează la specia P. major (cel mai gros) sau minor (cel mai sub ire) (după A. & Br. dând 39 . monoseptat). cu celula terminală mai alungită şi care măsoară 58-74 x 11-14 µm (după Rădulescu. piriforme. 1983). 1942 (pl. fig 15) cu specifica ia L. fragmentată. 14) se întâlnesc conidii elipsoidale. la mijlocul celulei a treia. 14). disepta i şi pe măsură ce aceştia au trei. clavate sau alungite. 4). şi la alte specii. pentacelulari (tetrasepta i). sp. situat la fiecare a 3-a sau a 4-a celulă (după Ellis & Ellis. Această dispunere mozaicată a septurilor longitudinale. drept. 1985). cinci sau mai multe septuri. astfel că a apărut no iunea de septare tip. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 9.2. alcătuind. 1942 îşi găseşte corespondentul fosil miocenic în Alternaria robusta nov. Septurile sunt elementele morfologice cele mai importante ale definirii sporilor actuali şi fosili de ciuperci. care arată că acest binom este folosit în sens larg pentru a acoperi un grup variabil.) Sacc. XVII. (pl. segmentat de septuri transversale la distan e aproape egale. multicelulare. aperturile. cu 5-8 septuri transversale şi mai pu ine septuri longitudinale (după Ellis & Ellis.. multisepta i). verticali sau oblici. VIII. dispuse în cruce sau în dreptul 1/2 .S.(Macrosporium) carthami Tr. 1942. cu septuri curbe.1/3 din lungimea celei opuse. dând naştere la două serii de celule (după Ellis & Ellis. ei se numesc tetracelulari (trisepta i). fig. Săvulescu.V. XVII. multicelulari (cu 6 sau mai multe celule. La conidiile acestei specii se întâlneşte septarea de tip „carthami”. incapsula i. constric iile. Al. despăr ite prin pere i transversali (7-10). Septul poate fi median (la mijlocul sporului). se întâlneşte uneori septarea de tip „vulgaris”. La Gloniopsis praelonga (Schw. 1985).P. (pl. accidental. (pl. ascosporii hialini sau subhialini au un aspect muriform datorită septurilor longitudinale prezente câte 1-2 la acelaşi nivel celular. deci la un număr nesemnificativ de exemplare. Redau mai jos câteva tipuri de septare. se numeşte septare de tip „bevanii”. fusiform. În planşele XVII şi XVIII prezint imaginile a 45 de specii de spori actuali din lucrarea sporologilor Martin B. Ellis şi Pamela Ellis (1985) şi două specii din lucrările micologilor români Al. Corpul simetric.

1985). Din cele 10 specii de ciuperci care au fost implicate în procesul comparării.adâncit. (după A. b. Hippophaë. Quercus. pe când modul pleurogen de formare a sporilor (pe păr ile laterale) contribuie la asimetria sporului şi oblicitatea ansamblului poral (hilar). cu capetele rotunjite şi trunchiate. circulară. atunci când porul (hilul) are o pozi ie oblică fa ă de axul longitudinal al sporului. Ulex. obovată.. Spectrul ecologic al sinuziilor de micro-şi macromicete care se aseamănă cu cele descoperite în depozitele miocene cuprinse în bazinele văilor Teleajen şi Buzău.V. 1 specie micorizantă. filiformă. Ansamblul poral (hilar) Sporii fungici de tipul conidiilor. acerosă (aculeată).A. ovată. Ulmus. Mangifera. 1983). obovată. 1 specie tericolă (4. atunci când porul (mai rar hilul) coboară sub nivelul umerilor sporului cu mai mult de 1/2 din înăl imea acestora. Constric ia de la mijlocul ascosporului este mai accentuată decât la restul corpului (după Ellis & Ellis.3. elipticcurbă. . cilindrică. Ansamblul poral (hilar). rombică. atunci când porul (mai rar hilul) coboară sub nivelul umerilor sporului cu mai pu in de 1/2 din înăl imea acestora. lentiformă. poate fi: . . tip de septare numit „praelonga”. campanulată.S. Capătul proximal (uneori şi cel distal) este purtătorul porului sau hilului. uncinată (hamată). helocoidală. lunată. Sorbus.P. Ilex. halteriformă. obdeltat-rotunjită. Pinus. au două extremită i (capete): proximală şi distală. rombic-rotunjită. septul median este asociat cu o constric ie puternică. limoniformă. piriformă. atunci când porul (hilul) se ridică deasupra umerilor cu mai mult de 1/2 din înăl imea acestora (frecvent). alantiformă. p. . a. monopora i sau dipora i. piriformă. lageniformă. lanceolată. . 2 specii foliicole (9. Betula.5 %) şi o specie asociată (4. împreuna cu gâtul şi umerii sporului. globoasă (globuloasă).oblic.prăbuşit. clavată (măciucată) şi obclavată.7 %) cu Sporoschisma mirabile. (h. Forma sporilor fungici poate fi eliptic-îngustă. eliptică. astfel că. Taxus.emergent. Modul acrogen de formare a sporilor (la vârful conidioforului sau a bazidiei) asigură o simetrie a acestora. Aesculus. napiformă. Cornus. elipsoidală.8 %). Fagus. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău aspectul unei furci. dacrioidă.5 %). Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Forma iunea de Podu Morii – Calcarele de Jaslo. vermiformă (vermiculată) naviculată. (ovală). Magnolia. Gmelina. scolescospori. subgloboasă.aliniat.F. atunci când porul (hilul) este la acelaşi nivel cu umerii sporului (frecvent). ovată. liniar-curbă. Frecvent. Cele 21 specii de ciuperci care au fost implicate în procesul comparării au următorul profil ecologic: 13 specii au fost lignicole (16. 1 specie a fost lignicolă (10 %) pe lemnul rădăcinilor genurilor: Albizia. Celtis. Constric iile din dreptul septurilor reprezintă un caracter de specie şi trebuie neapărat să se ina seamă de acestea în procesul comparării (apreciate ca slabe. falcată. 2 specii parazite (9. obpiriformă. ventricoasă etc. 1983). medii şi puternice). Băcăran. Tilia. prescurtat a. 2 specii au fost cosmopolite 40 . eliptică. fapt mai pu in evident la septul major. formează un ansamblu numit de noi ansamblul poral (hilar) ce este un caracter de diferen iere a speciilor. 9. asteriformă (după Hulea şi colab. doliformă. Hevea. fusiformă.). Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Forma iunea de Podu Morii.. Cytisus.9 %) pe genurile: Acer.

S. Betula. Agrostis. Mangifera. considerat un act complex şi delicat: necesitatea concursului tuturor metodelor utilizabile.5 %) pe plantele ierboase din genurile: Arachis. pratensis.4 %). 10 specii parazite (34. Nyssa. Carthamus. pe membrii familiilor Leguminoase.7 %). de Saporta. Euphorbiaceae. Quercus. Vitis. Carica. 1 specie lignicolă (7. Populus. principiu folosit de lucrările lui Heer. Cicorium intybus. Dianthus.1 %) pe speciile şi genurile: Acer. oleracea. c. paleomicologia). Carthamus. Populus. Quercus. Fargesia (Ariundinaria).7 %) şi 6 specii parazite (46. pe al i membri ai familiilor Euphorbiaceae. pe Bambus şi Pyrus. Urochloa. Magnolia. Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Forma iunea de Şipo elu Cele 19 specii de ciuperci care au fost implicate în procesul comparării au următorul profil ecologic: 7 specii lignicole (36. 1 specie micorizantă (7. Saccharum. Dioscorea. Liquidambar. Leguminosae. 1 specie micorizantă (5. intybus. Albizia. 1965). folosirea cu pruden ă a cifrelor şi limitelor. 2 specii tericole (15. 1 specie foliicolă (7.9 %). Liquidambar. Festuca rubra. nemoralis.5 %). Dianthus. Betula. P. Băcăran. 1 specie cosmopolită (3. Gmelina. 2 specii au fost foliicole (10 %) şi 11 specii parazite (55 %) pe următoarele specii. antrenarea în 41 . Balsa. Taxus. Theobroma. 1 specie foliicolă (3.3 %). Fagus (F. Gramineae.7 %). d. Pyracantha coccinea. Fagus. Triticum şi. trivialis). Persea. Gmelina. Rhamnus. Zeae etc. Gmelima. Monanthotaxis. Quercus. Sonchus (S. în general. Malus. Engelhardt. flora (paleobotanica. Corylus. Reconstituirea paleoclimatului Printre cele mai uzuale mijloace de reconstituire a paleoclimatului s-au dovedit a fi: fauna. (după Sittler. Hymenocardia. Calcophyllum. Agropyrum. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău (20 %) şi 7 specii parazite (70 %) pe genurile: Antiaris. Triticum. Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Forma iunea de Doftana Cele 13 specii de ciuperci care au fost implicate în procesul comparării au următorul profil ecologic: 1 specie humicolă pe plante moarte (7. palinologia. Barbacenia. Pisidium. Callistephus chinensis. Boulay. f. Dactylis. Nyssa. Malus.4. Rauvolfia. 1966. Malus. Lactuca.2 %) pe Carthamus tinctorius. Cedrella. criticarea. asper). Tripogon. (Palmae). 8 specii parazite (42. C. Tinospora. Ulmus. Desmodium. Unger etc. Salix. 2 specii tericole (6. Mahabalella acutisetosa Sutton & Patel. mineralele argiloase etc. Hevea. Viburnum. Cunoaşterea ecologiei plantelor actuale furnizează informa ii pentru cunoaşterea paleoecologiei speciilor fosile. Hura. Raphia sp. Carthamus tinctorius L.5 %). Betula.2 %) pe lemnul genurilor: Abies. Castanea. 1 specie praticolă (7. Ettinghausen. Hibiscus. Hevea. verificarea şi completarea rezultatelor. 2 specii foliicole (10. Pyrus. Avantajele şi inconvenientele metodei palinologice sunt valabile şi pentru paleomicologie (reparti ia de către vânt şi apă a organelor ciupercilor. Alnus. Mangifera. genuri şi familii: Berkheya. Theobroma. P. Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Forma iunea Gresiei de Kliwa Cele 29 specii de ciuperci implicate în procesul comparării au următorul profil ecologic: 14 specii lignicole (48. Eucalyptus. Poa (P. Hevea. e.. Chlorophora. Ilex.4 %). Cichorium endivia. grandiflora). Quercus. Ulmus. Cedrella.V. Mangifera. Sittler (1965) propune câteva reguli în reconstituirea paleoclimatului.7 %).. Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Forma iunea cu sare Cele 20 specii de ciuperci care au fost implicate în procesul comparării au următorul profil ecologic: 7 specii au fost lignicole (35 %) pe genurile Albizia. Salmalia şi al i arbori şi arbuşit. Fagus. Samanea. 9. Acer.5 %). 1 specie micorizantă (3. Castanea.3 %) şi 1 specie entomofagă (5. Poa.8 %) pe genurile şi speciile: Alnus.7 %) pe lemnul rădăcinilor genurilor: Albizia. Saccharum. Eryobotrya japonica. selectivitatea procesului fosilizării. Bersamia paullinioides.

4. În microflora Schleichsandu-lui (Bazinul Mayence al Fosei Renane) se constată dispari ia genurilor termofile. nu mai sunt Palmate. nu se cunosc limitele în care procesul evolutiv a afectat şi zestrea enzimatică cu care primele activează în stările de saprofitism. convergen ele de formă. Acer. 42 . Cenozoicul mijlociu (restul Oligocenului mijlociu şi superior plus Miocenul inferior). Evolu ia florei în Cenozoic În func ie de evolu ia florei. dar în care Pinaceele le duc către alte grupe. A. micorize etc. Având în vedere rela ia complexă a ciupercilor cu plantele şi animalele.4. în Rupelianul superior sunt semnalate. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău procesul sedimentării a speciilor de vârste şi provenien e diverse. Tilia. Odată cu invazia mării rupeliene. în care Gimnospermele sunt tot preponderente. parazitism. formele din regiunile mai înalte cuprind ansamblul continentului (Sittler. Sittler (1965) a avut în vedere subdivizarea Cenozoicului în trei perioade floristice. Încălzirea de la începutul Aquitanianului este improbabilă. 1964. (după Sittler. 9. prima degradare climatică a Cenozoicului. Alnus. 1965). referindu-se la Bazinul Hesse.). cazul stratelor de Heskem (Oligocen inferior). Cenozoicul vechi (Eocenul. iar al doilea îl va înlocui în Miocenul superior (Pons. 1965). Procesul de răcire a climatului a avut drept consecin e instalarea formelor noi arctoter iare şi a celor coborâte din zonele înalte. Tilia. B. micorize etc. se constată o profundă schimbare a condi iilor de climă între Lute ianul tropical şi umed şi Rupelian. Specificul sedimentării la cotul Carpa ilor şi varia iilor climei nu anulează instalarea unei flore mai noi cu care ciupercile vor stabili rela ii saprofite. Cenozoicul recent (Miocen superior şi Pliocenul). este un fapt ce echivalează cu o racire a temperaturii. într-un ritm lent. dar se găsesc Tsuga. Ulmus. parazite. 1965). forme noi recente tipice: Carya. Sittler (1965). având limita superioară la baza Rupelianului mijlociu. imaginea floristică redând o răcire progresivă şi lentă (Sittler.2. Salix. Băcăran. Pinus haploxylon. în concuren ă cu Pinus silvestris. C. caracterizat prin predominarea Dicotiledonatelor asupra Gimnospermelor cu numeroşi spori de Pteridofite. Evolu ia climei şi florei în Paleogenul Europei Occidentale Din cercetarea florelor palogene din Fosa Renană şi Fosa Rodaniană. va deveni preponderent în partea inferioară. cu ocazia invaziei marine. sub influen a varia iilor climatice. Pterocarya. care vor dispărea treptat în cursul acestei epoci şi cu forme mai boreale. dar nu au înflorit noile grupe ale Oligocenului superior. Oligocenul inferior şi par ial Oligocenul mijlociu. plantele din climatul mediteranean cald apar din ce în ce mai frecvent. Chenopodiacee şi Symplocacee (Sittler. în care Gimnospermele domină şi împart spectrele cu Angiospermele termofile ale Cenozoicului vechi. fără ca formele tropocale să dispară în acelaşi procent. incertitudinea înrudirii filogenetice etc. 1965). complexitatea procesului nomenclatural. 1965). nici Engelhardtia.V. 9. în care vechile esen e termofile au dispărut. Betulacee (Sittler. Alnus. după Sittler. 1965). Juglans. sporodic. dar flora relativ tânără indică mai curând o degradare climatică (speciile termofile ale Pinaceelor fac loc la Sciadopitys). de unde şi concluzia că varia iunile floristice şi climatice rămân lente şi ezitante (Sittler. 1965). Deci Sittler (1965) este cel care va eviden ia amploarea înlocuirii formelor termifile cu formele arctoter iare. În regiunea de la nord de Vogelsberg. apărute la începutul acestei perioade.1. cu o imagine polinică ce reflectă par ial pe cea din Cretacicul superior. În Bazinul Hesse.

Aşa am ajuns să constat.6 % 43 . fiecare diagramă eviden iează un profil climatic diferit: a) cu preponderen e climatice temperate: în Forma iunea de Podu Morii (80. fapt ce aduce argumente în plus la pozi ia lor de reper.6 %.8 %). 53. ciuperca este distrusă.” (după O. optimă sub. în cazul primului.9 % + 11. 1964). c) cu preponderen e climatice mixte: în Forma iunea de Doftana (44. La alcătuirea celor 10 liste de spori de ciuperci actuale am constatat că sporii celor trei grupe nu se află în aceleaşi propor ii.9 %). maximă cca. 9.specii de ciuperci cu preferin e de zone tropicale şi subtropicale. 25. de creştere 10-40oC. 20oC) (după Kirk şi col. 50oC.4 %).9 %).Miocen inferior.2 % + 44. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 9. 63 %.4. atunci când am efectuat actul comparării. Nici măcar în Burdigalianul Forma iunii Gresiei de Kliwa nu există o identitate cu Burdigalianul Forma iunii de Doftana: speciile cu preferin e climatice de zone tropicale. speciile cu preferin e de climă temperată (arctoter iare) erau deja cantonate. Ponderea ridicată a speciilor cu preferin e de zone temperate (în ordinea citării vărstelor: 80.specii de ciuperci cu preferin e de zone temperate. . Săvulescu. Se întâmplă ca în mediu să se realizeze temperatura minimă şi maximă la care ciuperca continuă să trăiască şi piere numai dacă temperatura este mortală. are un rol preponderent în evolu ia ciupercilor ca temperaturi de nişă (din Ainswarh & Sussman ed. ca factor ecologic esen ial. minimă sub 20oC).8 %) indică faptul că în Oligocen superior . Hulea şi colab. de unde şi ideea deductivă că în forma iunile şi subdiviziunile studiate există un proces de tranzien ă micotică miocenă. iar oscila iile lor ulterioare erau doar episodice. optimă 20-35oC). La temperatura mortală. Procesul de tranzien ă micotică Primele două volume de sporologie ale lui Martin B. t.4.V. dezvoltarea ciupercii este oprită. Am marcat pe planiglob fiecare specie de spori de ciuperci actuale în func ie de informa iile oferite de cele două volume de sporologie (1971-1976) ale lui Martin B. ponderea speciilor cu preponderente climatice temperate este egală cu ponderea speciilor cu preferin e de zone mixte (40 %). Temperatura. se grupează în felul următor: .4 % = 66. b) cu preponderen e climatice tropicale: în Forma iunea cu sare (52.3.9 %. Factorii fizici (temperaturi şi umiditate) în dezvoltarea ciupercilor Ralph Emerson (1964) este cel care arată rolul limitativ al factorilor fizici în distribu ia organismelor vii pe suprafa a Pământului. fa ă de 66. Ellis. În func ie de afinită ile climatice ale speciilor sporilor de ciuperci actuale care se aseamănă cu speciile sporilor de ciuperci fosile descoperite în bazinele văilor Teleajen şi Buzău. temperatura optimă 40o 50 C) (după Cooney & Emerson. t. Ellis (Dematiaceous Hyphomycetes-1971 şi More Dematiaceous Hyphomycetes-1976) abordează şi răspândirea geografică a speciilor de ciuperci. În cazul Forma iunii de Podu Morii – Calcarele de Jaslo. .4. miceliul ciupercii se dezvoltă abundent şi ciuperca este capabilă să fructifice. 1964. mezofile (t.. la fiecare forma iune şi subdiviziune studiate. în Forma iunea Gresiei de Kliwa (63 %) şi în Forma iunea de Şipo elu (53. t. Crisan. termotolerante (t.. subtropicale şi mixte totalizează un procent de 37 %. psihrofile (t. 1973. în cazul celui de-al doilea. Era mult mai cald în timpul Forma iunii de Doftana (cu gipsuri) decât în timpul Forma iunii Gresiei de Kliwa.. Ciupercile pot fi clasificate în: termofile (temperaturi de creştere 20-50oC.specii de ciuperci cu preferin e de zone mixte.1 % = 37 % 22. Pentru fiecare din cele 10 planşe cu speciile sporilor fosili de ciuperci descoperite pe văile bazinelor Teleajen şi Buzău am întocmit câte o listă în care au fost eviden iate speciile de spori de ciuperci actuale cu care primele se aseamănă. 1987). de creştere sub 10oC. 1968. 2004). „La temperatura optimă. că speciile actuale de ciuperci rezultate din comparări. Bilai & Zakharcenko. Băcăran. 1983). fără ca să fie omorâtă. La temperatura minimă şi maximă.

Băcăran. reprezintă o componentă indispensabilă în circuitul materiei. ceea ce ne conduce.6 % în Forma iunea cu sare şi 23. Procesul trenzien ei micotice a apărut odată cu ciupercile din Precambianul superior şi s-a continuat până astăzi. ciupercile sunt cele care dau profilul climatic. ordonat. popula ional. 17. al compozi iei asocia iilor de ciuperci miocene. 20 % în Forma iunea de Podu Morii – Calcarele de Jaslo. în func ie de afinită ile climatice ale acestora. ca doi factori de evlou ie darwiniană. cu numărul mare de spori. ale vegeta iei. înso itoare fidele.8 % în Forma iunea de Podu Morii. Ciupercile. decelat cu uşurin ă.. În interpretarea rela iei Soare-Pământ. Tranzien a micotică. la ideea existen ei LEGII TRANZIEN EI MICOTICE. Ciupercile. permanent pe Pământ. de mare aploare. 44.4 % în Forma iunea de Doftana. Sesizând modificările climatice survenite în diferite vârste ale Miocenului. existând astfel o continuitate a determinării paleoclimatului. 11. al forma iunii. mai ales în Cenozoic. Amploarea mul imii uriaşe a numărului de spori este legată de alcătuirea relativ simplă a ciupercilor. Degradarea climatică de la sfârşitul Oligocenului superior şi începutul Miocenului inferior este sus inută de către Sittler (1965) şi de către noi (2009) cu mijloace palinologice diferite: grăunciorii de polen. capabilă să se manifeste fiabil. şi de disponibilitatea pentru rapiditate în înmul ire. este un fenomen legic. asigurând destructurarea par ială a acestora prin parazitism şi saprofitism. Se realizează o efemeritate în timp geologic a asocia iilor speciilor de ciuperci. pentru că asigură un fond ce se integrează potrivit afinită ilor climatice.1 % în Forma iunea de Şipo elu. sporii de ciuperci reprezintă o adevărată “bandă magnetică” sau o “cutie neagră”. care nu este un lux al naturii. la un moment dat. nu întotdeauna. complex. respectiv sporii de ciuperci. cu necesitate. Caracterul trecător.1 % în Forma iunea Gresiei de Kliwa. Parametrii termici largi ai ciupercilor reprezintă rezultatul unei selec ii naturale. când se pot face mai uşor compara ii cu sporii de ciuperci actuale. 44 . Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Se remarcă procentele mici realizate de speciile de ciuperci cu preferin e climatice mixte: 4. tranzient. se numeşte proces de tranzien ă micotică miocenă. deoarece amplitudinea dintre temperaturile minime şi maxime ale speciilor este cea care permite pendularea între optim şi extreme.V. altfel natura nu şiar permite luxul distrugerii masive a speciilor la şocurile mari de temperatură. reprezintă identitatea ecologică din umbră a plantelor şi animalelor. la un moment dat.

din Cole & Hoch. Hass & Remy. ajungem la concluzia ca Mycota reprezintă un regn redutabil. acizii graşi vor accentua efectul distrugerii la invadarea fungilor (după Martin. Enzimele descoperite la câteva din speciile genurilor Alternaria. la Gonoderma applanatum 30. În marea lor majoritate. deci. Activitatea tranzitorie a esterazei este prezentă în prima fază a infec iei (după Nicholson et al. Smereka et al. Sclerotinia. Paleosinuzia parazită (planşa XX/g). Penetrarea cuticulei în cazul V. inaequalis este realizată de apresor. lignitubuli) la suprafa a internă a pere ilor groşi ai clamidosporilor. 45 . Lyonomyces piriformis Taylor. La Fusarium sp. charofita Palaeonitella din Devonianul inferior de la Rhynie chert (după Taylor et al. micorizante şi foliicole. (după Ingold.000 spori. din Cole & Hoch. aflăm că: în „puff-boll”-ul Calvatia gigantea sunt 7. cu date referitoare la speciile actuale. 1991). entomofage. Milleromyces rhyniensis Taylor. nu întotdeauna întâlnite în natura cutinazei. 1988.000. în stroma peritecială de Daladinia concentrica 100.000. fungii. pe un snigur bob bolnav de Tilletia caries 12. Hass & Remy. 1974. 1996). aşa cum se observă în planşa XX. Hass & Remy (1992) descriu trei noi taxoni de fungi acvatici din Plasmidiophoromycetes pe alga Palaeonitella cranii: 1. Stemphyllium. holocarpic. din Cole & Hoch. Pentru a în elege amploarea paleoecosistemului miocen.000.000. Ulocladium. micorizante şi entomofage.000 spori. lignicole.000 ascospori. 1964. 2. 1984. Taylor .. ca exemplu clasic de gazdă în care sunt implica i fungii. parazite. din Taylor & Osborn. din Cole & Hoch. 1991). Între parazitism şi simbioză (dubla mişcare a nutrien ilor) diferen ele sunt greu de decelat. existen a la aceştia a unui mecanism evoluat de penetrare a cuticulei. sugerând abilitatea acestora de a produce enzime larg răspândite. cu necesitate.1.000. Hass & Remy. Prezen a activită ii cutinazelor a fost cunoscută încă din 1963 (după Linskens & Haage. După primele studii. Sunt eviden ia i zoosporii care au penetrat pere ii celulei gazdei şi un zoosporange cu un tub de eliberare. 1991). 1991). precum şi prezen a unei adaptări a plantelor la infec ia fungică. 1991). 1996). praticole. tericole. tericole. cea mai viguroasă în paleoecosistemul miocen. 1987.000 spori/zi. apertura cu o mică papilă de eliberare. Paleosinuzia parazită eviden iază activitatea intensă a fungilor. paleo. agentul patogen al rapănului mărului. Considera ii asupra paleoecosistemului miocen Implica i. în apotecia Sclerotinia sclerotiorum 30. prezen a unui complex cutinaza nu a fost descoperită (după Van den Ende & Linskens. dat de numărul uriaş de indivizi. Fusarium. Din datele cunoscute în prezent la Venturia inaequalis. epibiotic.V. 1972) şi pregăteşte implicarea cutinazei în penetrarea frunzei mărului. Băcăran. sunt în interac iune cu organisme foarte variate. 1992 cu zoosporange holocarpic. pe Penicillium spinulosum. dar este citat. praticole.000. cosmopolite. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 10. cosmopolite. foliicole. paleosinuziile parazite şi lignicole eviden iază p bogată paleofloră. După degradarea enzimatică. Voronina şi Sorodiscus). iar la polul opus se situează paleosinuziile humicole. 1992. mai ales pe frunze şi tulpini. structurile ini iale prenetrează cuticula şi permite formarea unei strome subcuticulare (după Gessler & Stumm. Pythum. Sunt invocate şi alte plasmodiophoromycete descoperite de Karling (de ex. indică amploarea activită ii fungice. Paleosinuziile sunt..000. în realizarea paleoecosistemului miocen. Rhizoctonia. ca organisme heterotrofe. în primele faze ale infec iei provocate de ascospori sau conidii. Exemplificând.. În paleoecosistemul din Devonianul inferior au fost detectate răspunsuri ale gazdei cauzate de parazitism: îngroşări (calozită i..humicole. dar şi de desfăşurarea rapidă a procesului de înmul ire. Venturia dovedesc faptul că un mare număr de fungi eviden iază a fi producători de cutinaze. CONCLUZII 10. din Cole & Hoch.000. tubul germinal are la exterior apresorul (după Parry & Pegg. 1964). Krispiromyces discoides Taylor. Unii fungi şi celulele plantelor sunt controla i de acest tip de antagonism (după Taylor & Osborn. 1963. 1992 cu talul discoidal. 1992 cu talul piriform-globular. papile. 3.000 spori etc.

IV.. din Cole & Hoch. comparabilă cu Euallomyces. Remy & Hass. Totuşi există o cutinază bacteriană cu rol în penetrarea cuticulei (după Cole & Hoch. cu asce. Pragian. Pucciniasporonites herbilis nov. mai ales prin deschiderile naturale sau prin lemn (după Huang. 2004). Datorită aşa-ziselor enzime strategice. sp.. 1995). 1996). Halket. dar acesta nu a fost mai precis eviden iat ca fungi pe frunze mai devreme de Cretacic (după Taylor & Osborn. 1985). 1996). fig. 1909. din Taylor et al. Nicholson. Cazul speciei miocene Saeptatustubulus insiduosus nov. Paleosinuzia lignicolă (pl. organismele fungice au capacitatea adaptării la diferite medii (după Moon.. 2000) sau pot destructura materialele polimere (după Lugauskas. din Paleozoic (după Osborn. 1987).. Prezentarea pe scurt a mecanismului de infec ie a fungilor ne face să apreciem că acesta era deja constituit în Miocen. din Taylor & Osborn. 1991). ca principalii descompunători ai celulozei şi ligninei în Triasic (după Taylor & Taylor. Taylor semnalează Chytridiamycetes. care va contribui la introducerea în circuitul materiei a tot ceea ce a rezultat din mineralizarea acestuia. 20).. pe specia Aglaophyton major (după Taylor. Plantele emit anticorpi (“ferritin lobeled antibodies”). din Cole & Hoch. ascospori. Pseudomonas putida şi Corynebacterium sp. (pl.. fără a putea preciza. 1995). endocelulare. din Taylor et al. Celuloza şi lignina sunt descompuse de Basidiomycetes în Devonianul superior (după Stubblefield et al. Microorganismele (bacterii. 1980. 1981. gen. împreună cu alte microorganisme. 1985. White şi Taylor (1989) citează Zygomycetes. ataşate cu rizoizi de Nothia (algă multicelulară). XX.. 2000). 1991). Este cunoscută ocuren a endomicorizei în rădăcini şi alte organe subpământene ale plantelor (după Malloch et al. ca în cazul fungilor. Arbusculele sunt cunoscute din Trasicul Antarcticii (după Stubblefieled et. cu siguran ă. În descrierea paleoecosistemului de la Rhynie chert de 400 milioane ani. dacă vom avea în vedere că Basidiomycetes şi Ascomycetes s-au despăr it acum 500 milioane ani (după Taylor.. ca teleutospor care indică prezen a ruginilor la ierburi. Biotrofismul endofitic este definit ca sistem endomicorizial generalizat (după Trappe. 1986. 1994). dovedi i în m. 46 . 1985). 1975. ieşite din stomate şi de sub cuticula de Aglaophyton) (după Remy et al. drojdii etc. l) defineşte destructurarea lemnului pădurilor miocene ce a presupus existen a unui complex de specii de ciuperci saprofite. Într-o concep ie mai largă. al. astfel producându-se o imunitate (după Shaykh et al. 1977. Ruinen (1963) asugerat pentru prima dată că organismele filoplanului pot utiliza componentele cuticulei ca sursă de carbon. XX. holocarpice şi eucarpice. Aşa se explică existen a fungilor ce atacă polipii celenteratelor coloniale (după Bentis şi col. se eviden iază asocia ia fungică cu plante terestre.V. similar Blastocladiales.e. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Filoplanul este alcătuit din organisme neparazite la suprafa a frunzei (după Kirk şi col. h) micoenă atestă asocierea simbiotică dintre ciuperi şi radacinile plantelor în accep ia ecto-endotrofă (după Hulea. După Bashan (1985) şi bacteriile pot produce cutinaze (din Cole & Hoch. 1994). 1991). penetrează plantele. 1930. momentan nedeterminabil. 1995). derivat din Chytridiomycetes.. din Taylor & Osborne. sp. fig. iar din 1992. 1996). 1975. eubacterii.. dată fiind amploarea procesului parazitar la plante. 1991). Ca exemplu de activitate saprofită se descrie Paleoblastocladia (tufe de hife ramificate. completează imaginea paleoecosistemului miocen cu ciuperci endoparazite. (necomunicată) semnalează doar creşterea într-un organ tubular. 1983) sau endotrofă (după Mititiuc.. Procesul saprofitismului este cunoscut ca existent din Paleozoic. Paleosinuzia micorizantă (pl. Somero. 1999).. capabili să inhibe cutinazele. filoplanul a existat din Devonianul mediu. cyanobacterii. Hass şi Kerp. starea parazitară sau simbiotică. Semnalarea Ascomycetes de acum 400 milioane ani din Devonianul inferior de la Rhynie chert cu preitecii de 400 µm diametru.) pot coexista în rela ii simbiotice. Pe sec iuni sub iri au fost semnala i fungi saprofitici din Devonianul inferior de la Rhynie chert din genul Allomyces subgeul Euallomyces. din Taylor et al. dar şi cu mult mai înainte. 1987. Devonianul inferior. parafize şi perifize are semnifica ia continuită ii. Băcăran. nov. Tot bazidiomicetele sunt invocate ca responsabile în putrezirea lemnului rădăcinilor în Permian-Triasic-Antarctica (după Stubblefield & Taylor. fig. 1986) şi nu direct prin suprafa a intactă a plantei.

1984. 1984) şi asigură rezisten a acesteia. 1981. dar şi prezen a apei în condi ii de sclerozare sunt factori limitativi ai penetrării (după Hepburn. din Cole & Hoch.. de multe ori prin extensiile laterale. este o componentă de valoare a paleoecosistemului miocen din Volhinianul Form iunii de Şipo elu. 1984). 1991). 1987) pot influen a patogeneza (din Cole & Hoch. ca hifă simplă. din Cole & Hoch. emise de Entomophthora cornuta (zigomycetă) (după Hurion et al. Goettel şi col. să tolereze poten ialul toxic al acesteia. Schimbările adi ioale în compozi ia cuticulei.. a fost descoperit de Kingston şi Lang (1921) şi cunoscut cu genul Palaeomyces Renault (spori şi hife). chitina. prima barieră a infec iei fungice. 1966).proteaze (colagenaze). o serie de enzime extracelulare ce au degradat mari componente ale cuticulei insectei: proteine. multistratificată. concretizate în chinone (după Denell. prin pulverizarea cuticulei cu deoteromicetele Metarhizium anisopliae. Taylor. 1984). 1988) şi apari ia inhibării proteazei (după Boucias & Pendlard.. IV. sugerând că enzimele fungice sunt active la limita vecinătă ii structurilor fungice. Remy. un strat mult mai gros decât epicuticula. Exemplificăm existen a micorizei miocene cu speciile Saeptatustubulus insiduosus nov. 1991). 1946. Penetrarea verticală a hifei afectează exocuticula. Epicuticula. gen. IX. lipide (după St. carboxipeptidaze) au apărut după ≤ 24 ore. 1991).. prin epizootii. 1995 se referă la hifele aseptate. La degradarea enizimatică a procuticulei apar reac ii ale cuticulei în jurul hifei penetrante (după Charnley. să dea naştere apoi tubului germinal şi apresorului (după Cole & Hoch. este penetrată de stratul inferior al apresorului sau prin tubul germinal (după Zacharuk. aceştia.. 1991).. Paleosinuzia entomofagă. fungii traversează procuticula. ca re ea arbusculară (endomicoriză) din Forma iunea de Şipo elu. Lagenidium giganteum (oomicetă) (după Hurion et. Vallmuscelisporites commissuralis (pl. 1995). nov. 1990. întâlnite la vârste înaintate. Ca experiment. urmate de N-acetilglucosaminidaze (NGaze).V. cei mai răspândi i sunt Fungi Imperfecti şi Entomophthorales. 1986) (din Taylor et al. (necomunicată) în Forma iunea de Podu Morii (Oligocen superior-Miocen inferior) cu hifa aflată într-un organ tubular. Epicuticula. Deşi prezen i în toate clasele de fungi entomopatogeni. fig. 8) în Forma iunea Gresiei de Kliwa (Burdigalian). 1989). fig. nov. din Cole & Hoch.. ajungând să degradeze şi endocuticula (după Robinson. însă stratul interior este mai consistent şi alcătuit din lipoproteine polimerizate. al. în matricea proteinelor. 1991). Saeptatustubulus obliquus (pl. 1984. În elegerea acestei fosile este legată de interpretarea degradării de către fungi a insectei prin intermediul enzimelor. reducerea abilită ii conidiilor la aderare. 1988. astfel că hifa ajunge către epidermă (după Zacharuk. cu spori ce pot fi interpreta i ca hifopode şi Gigasporites opimus (pl. din Cole & Hoch. 1991). Procuticula. împreună cu lipidele şi chinonele (după Neville. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Paleoecosistemul Rhynie chert din Devonianul inferior. Hass et Kerp. din Cole & Hoch. eviden iată de prezen a corpului sporifer Vallvitisites volhynianus nov. 1989. momentan nedeterminabil. aminopeptidaze. insiduosus. când aceasta este mai pu in hidrofobă (după Boucias et al. pentru creştere şi dezvoltare (reproducere). Remy. 1991). Beauveria bassiana şi Verticilium lecanii s-a produs. 19).şi exo. cu pozi ia stratigrafică în Siegenian.. IX. în func ie de compozi ia şi structura cuticulei (după Charnley. cuprinde fibrile de chitină. şi conidia Pluricellaesporites enucleatus nov. Rezisten a exocuticulei la degradare. sp. din Cole & Hoch. asemănătoare cu S. Hass et Kerp. 1991).enzime proteolitice în culturi: . Leger et al. inclusiv prin histolize (după Hassan şi Charnley. Leger. Băcăran. extraradicale (uneori în ghemuri) şi intraradicale cu arbuscule în celulele corticale ale plantei Aglaophyton major Edwards (Edwards. Sporul. 1977). genul Glomites Taylor. sp. sp. St. 1986. 47 . Cole & Hoch (1991) semnalează că fungii entomopatogeni produc o mare diversitate de endo. din Cole & Hoch. 1980. trebuie să adere la suprafa a cuticulei. După realizarea breşei epicuticulei. 1991). are un strat exterior mai fragil (după Hackman. 1991). secven ial. reglează popula iile de insecte (după Gillespie. 14). 1970a. 1995 cu specia tip Glomites rhyniensisTaylor. din Cole & Hoch. gen. 1986a.. Esterazele şi enzimele proteolitice (endoproteaze. fig. Chitinazele şi lipazele au apărut 3-5 zile mai târziu.

NAG (N-acetilglucoisamina) induce efectiv chitinaza. sp. proteină produsă major.. două clase de aminopeptidaze au fost izolate din culturile de creştere pe cuticula cu M. Multiplele func iuni asigură nutrien i în timpul fazei saprofitice a creşterii fungilor în cuticula gazdei insectei muribunde (din Cole & Hoch.. sp. emise de M. A.. exiguus nov. 17. indetritus nov. lecanii. 1989b.. sp. sp. 1984) se apreciază că fibrele sale sunt adevărata barieră de penetrare pentru fungii entomopatogeni. 19. 4. 11. hamatus nov. 7. 1991). 1991). glucosamina o poate face. sp.. Leger et. sp. sp. (1987a) nu au reuşit eviden ierea chitinazei în primele 40 de ore critice la inocularea C. 6. sp. Gazdele produc proteaze inhibitoare şi pot restric iona activitatea enzimelor patogenlor (după Cole & Hoch. 1987c.. Datorită complexită ii paleoecosistemului miocen. iar esterazele sunt heterogene şi nu au o specificitate. în situ. sp. N. 20..chimoelastaze şi tripsine. 1991). sp.Didymoporisporonites fenestratus nov. Endoproteazele au trei componente: 2 cu pH optim alcalin (Pr1 şi Pr2) ale serinei şi una cu pH optim acid (Pr3). corniculatus nov. sp.. dar se ştie că nicio peptidază singură nu hidrolizează cuticula intactă (după Cole & Hoch. 5. 16. 12.. womitoria pe aripă sau pe cuticula de M.. sp. D. D. 24. zigomicetă). considerat catabolit represiv. acest fapt putându-se datora extrac iei inadecvate sau inhibitorilor cuticulei.. 14. Charnley & Cooper. 1983) de produc ia de chitină degradată prin mecanismul represor de inducere. Leger et al.. graminea nov. schistosum nov. paralellos nov. 23. hifele şi corpurile sporifere. sp. D. Dyadosporites archaetipus nov. din Cole & Hoch. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău . sp. Leger et al. 22. D.. Cu 17-50% chitină din greutatea cuticulei uscate (după Hillerton.chimotripsina. Leger şi col. Leger et al. 1974. rileyi. 1987. Endoproteazele con in în mod esen ial reziduuri de histidină şi pot antrena mecanismul de control celular. mititiuci nov. la fel cum. 1991).. din care se eliberează conidiile. par ial cunoscută. 18. 8. A. unde se desfăşoară activitatea saprofitică a ciupercii patogene. D. 1993. cu datele oferite de Cole & Hoch (1991). 10. Odată ajunse în celulele epidermei. sp. 1991). anisopliae. anisopliae. Reglarea produc iei de Pr1 şi Pr2 nu este identică. 48 . Se cunoaşte că lipazele nu sunt produse extracelular de tinerele micelii (după St.. Samnels et al.. debilis nov. sp. D. camerarius nov. Sinteza rapidă a proteinazelor este singura posibilă în esuturile gazdei. al.. ajungem să în elegem natura corpului sporifer Vallvitisites volhynianus prin prisma procesului enzimatic declanşat de fungi până la faza în care aceştia sunt victorioşi şi din insectă nu mai rămân decât o aripă şi abdomenul. popae nov. Diporisporites anfractuosus nov. 9. să apară un corp sporifer similar celui descoperit de noi. anisopliae (după St. 25. Leger. 15. D. din Cole & Hoch. 26. diferen iat pe vârste. 2... 27. B. geometricus nov. Abordând în această manieră. 1990). eviden iază următoarele asocia ii de specii paleomicologice. excuratus nov. A. sporii. sesani nov. sp. sp. D. sp. D. sp.. sp. în timpul penetrării cuticulei gazdei (M. sp. epicrocus nov. aleurodis (după St.. Ciuciuruites vitiori nov. D. anisopliae. hifele invadează întreg corpul insectei.. St. sexta) (după St.V. 13. ca adaptare la factorul chitină din cuticula insectei (după Hackman şi Goldberg. bassiana (după Smith & Grula. . 3. catalizând inactivarea proteolitică şi activarea proceselor (după St. 1965. ca apoi. emisă de Erynia ssp... Dicellaesporites cellaequalis Kalgutkar. D. D. Alternaria caelestis nov. bassiana. prin înmul ire asexuată vegetativă. diadematus nov... D. supuse analizei după criterii nomenclaturale. B. (Endomophthorales. 1991). Brachysporisporites singularis nov.. Diporicellaesporites anulatus nov. astfel Pr2 catalizează activarea proceselor proteolitice specifice şi este mai slab ca Pr1. A. sp. A. V. Dintre exoproteaze. ductilis nov. Asocia ia de specii paleomicologice din Oligocenul superior-Miocenul inferior 1... 21. Sinteza chitinazei este reglată la M. sp. sp. nepublicat). din Cole & Hoch. unde concentrarea rapidă a metaboli ilor este slabă. 1986b) şi B. Băcăran.. conspicabilis nov. sexta cu M.

. sp. 14. 7.. sp. D. sp. 20. conifer nov. 31.. P... sp. 24. 42. 19. sp. inopinatus nov.. circulus nov.. 48. sp. 11. sp. Frunzescuites multus nov. cumulata nov. Pucciniasporonites herbilis nov... sp. 9. sp.. A. Saeptatustubulus obliquus nov. Paleocurvularia nodosa nov. sp. sp. Alternaria baltesi nov. Dicellaeporisporites poratus Kalgutkar... Cyanophyceae) şi o ciupercă (Zygomycotina. Multicellites simplicissimus (Sheffy & Dilcher) Kalgutkar & Jansonius. sp. negreani nov.. P. Uncinulites oculatus nov. Orjanisporites fructifer nov.. imperspicabilis nov. 34. Olarufilum levatus nov. 30. 39. 28. H. sp. 38. fossilis nov. sp... inelegans nov.. A. P. 29. 5. sp. perfectus nov... sp. M.. 31. 51. T.. sp. sp. sp. P. 22. sp. sp. 5. sp. 11. oculatus nov.. Patarlageleites teodori nov.. 2. 40. thomae nov. Diporisporites minutus nov. sp. sp.. P. sp. sp. Alternaria hirundinae nov. A. 19. P. Pluricellaesporites consuetus nov. 8. 1997). Vallvitisites volhynianus. P.. 2000. 38. sp. 39. sp. sp. 12. 29.. 6. imperfectus nov. Manicsporites copulabilis nov. Biseriessporites inaestimabilis nov. 21. 16.... 17... pileatus nov. sp. sp. sp. sp. 10. sp.. Slaniceites caracioni nov. 22. 10.. sp. 12.. 35. Diporisporites oblongatus Ke & Shi. sp. 53. constrictus nov.V. sp. P. Băcăran.. 5. A. 24. P. 32... H. sp. sp. pares nov. 1978. Crivineniites ovidi nov. Rafailasporites laevus nov. sp.. nodosus nov. mendosus nov.. sp. D. gemina nov. P. Asocia ia de specii paleomicologice din Badenian 1.. Doceaspora facilis nov. strictissima nov... H. 13. 23... 27.. sp. S. A. symmetros nov. Lupuluites barbatus nov... mucronatus nov. contrarius nov. sp. Pluricellaesporites agnoscibilis nov. 45.. incurvicervicus nov. mundus nov. spongiosus nov.. Dyadosporites justiniani nov. ferratilis nov. Asocia ia de specii paleomicologice din Volhinian 1. tigrinus nov.. sp. 30. Ascomycotina şi Basidiomycotina) (după Mititiuc. trichorus nov. sp. sp. 36. P. P. sp. sp. 7.. A. sp. nana nov. Dicellaesporites cuneatus nov. P. 3.. tuberans nov. sp. 28. 43. sp. 46. Balosinuites multicius nov. sp. Seciurites capitatus nov. P. semisphaerialis nov. sp. Foveodiporites pilosus nov. ignobilis nov. sp... 35. Celyphus rallus Batten. sp. 35. sp. 4.. 30. sp. sp... sp.. sp. 13. 18. sp. pretiosissima nov. S. sp. Paleobasidiomyces pentacordae nov. 1968. P. P. sp. sp. D.. 9... sp. littoralis nov. Diporisporites hammenii Elsik. sp. D.. P. Vallmuscelisporites commissuralis nov.. D. Ascochytites eliadei nov.. 25.. teleajensis nov. 16. hastatus nov. Ampuliferinites contortus nov. 20. sp.. Dragastansporites primigenius nov. truncus nov.. sp. sp. D.. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău D. 14. 33. sp. D.. sp. sp... 55. 29. 34. 38. sp.. columnaris nov. M. sp. 32.. sp. A. 4. 37. Dicellaesporites apendicisphaericus nov. 31. sp... enucleatus nov. Dyadosporites bipennatus nov. 44. sp. Diporicellaesporites aequabilis Kalgutkar. Bonteasporites magnus nov. Hilidicellites amoenus nov. 54. P. A. 2. intercalaris nov. sp. Chytridiosporites anomalus nov. 15. modicus nov. evidens nov. Hilidicellites levigatus nov. sp. apostoli nov. sp. Seciurites sellifer nov. 47. P. H. 49... 40.. sp.. P. 33. Sesanites comparaticius nov. 11. 12. 37.. 23.. Lichenii sunt interpreta i ca fiind înrudi i cu: 49 ... scansilis nov. sp. 16. Catinaites opulentus nov. lamentabilis nov.. sp. P.. sp. eminulus nov. 1995. belicosa nov. sp.. H.. strangulatus nov. 26.. 15. 1995. 17. P. Taylor et al. 25. 18.. 36. 14. Lichenii reprezintă o interac iune dintre o algă autotrofă (Chlorophyceae. Gigasporites opimus nov. 27. sp. 8.. sp. Asocia ia de specii paleomicologice din Burdigalian 1. 50. 1997. sp. 6. H. sp.. Eliadesporites lateralis nov. 28. sp. 1973. sp. sp. 17.. sp. sp. 7. sp. salmacidus nov. sp... semiperfectus nov. sp. 32. Alternaria renodis nov. Ciuciuruites ovalis nov.. sp. 15. 8. 36.. P. sp. 13. gemmosus nov. 3. Didymoporisporonites biturbinatus nov. 2000.. sp. rugosus nov.. 33. P. 37. D.. opreae nov. limbatus nov. lautiusculus nov. 10. Cranguites orthogonius nov. sp. D. sp. E. sp.. sp. Paragranatisporites tortuosus nov. sp. Multicellites bisymmetricus nov.. Manastirites semulcus nov.. sp.. contatus nov. sp. 9. implanus nov. 41. sp.. 6.. 1993. oppositus nov.. C. P.. 52. sp. 34. sp. sp. 21. Traiansavulescumyces ovalis nov. Pluricellaesporites capsularis (Sheffy & Dilcher) Kalgutkar & Jansonius. H. Taylor & Taylr. 3. 2. sp. rostratus nov. Pluricellaesporites aduncus nov. H.... 4. P. rostratus nov. H. Tomaites loculatus nov. dragastani nov. bombycinus nov.. Dyadosporites apostoicescui nov. Hilidicellites appendiculatus (Sheffy & Dilcher) Kalgutkar & Jansonius. 26. sp. sp. D. 2000. P.. D. sphaerialis nov.. sp.

50 . foliicole.structurile Pelicothallos din Cenozoic (după Sherwood-Pike. . Hass. este eviden iat de genul Winfrenatia Taylor. aflate în rela ie de diviziune (necumonicate). lichenii sunt reprezenta i de 4 celule fiice fotobionite. cu pozi ia stratigrafică Pragian. 1995. Băcăran. 1997 şi cu specia Winfrenatia reticulata Taylor.filamentele hifale ale Thucomyces lichenoides din Precambrian (după Hallbauer. similare cu cele eviden iate de Taylor. Hass & Kerp. 1997 (din Taylor. tericole şi praticole.apotecia de pe un tal de lichen din Triasic (după Ziegler. în limitele bazinelor lor. . 1992). lichenoide (?) şi entomofage. În Miocenul Forma iunii de Şipo elu. Micobioni ii sunt hife de Zygomycetes.V. motiv de apreciere a paleoecosistemului miocen. 1997). parazita i de fungi. micorizante. Hass & Kerp. 1997). Cyanobacteriile se divid în 3 planuri. Se ajunge la un echilibru între categoriile ecologice parazite şi saprofite. cosmopolite. 1997). Hass & Kerp. Paleoecosistemul din Devonianul inferior de la Rhynie chert (400 milioane ani vechime). rela ia Soare-Pământ este interpretată de către fungi prin Legea Tranzien ei Micotice. Spectrul ecologic saprofit este dominat de paleosinuziile lignicole. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău . rezultând 64 indivizi. Spectrul ecologic parazitar este dominat de paleosinuziile parazite. Remy & Kerp. insistăm pentru protejarea naturii Văii Teleajenului şi a Văii Buzăului. Hass & Kerp. În vederea îndeplinirii motiva iei ecologice a lucrării noastre de doctorat. Jahns & Betman. 1985) (din Taylor. Ori. Între procesul autotrof al plantelor verzi şi procesul destructurării biomasei de către fungi şi alte microorganisme există un echilibru guvernat de către Soare.

sp. Total 191 specii Dacă se comentează ponderea procentuală a principalelor specii de spori fosili de ciuperci (tabelele XVI. de ex. Mai evidente sunt cazurile în care originea micotică a sporului este dată: de dâra de aşchii micotice.2. (pl. sp. I.Dyadosporites 1 gen . gen.: Dicellaesporites dragastani nov. VII. Crivineniites ovidii nov. 1973 (pl. nov. 4 specii. (pl. 12 specii. fig. 19 specii. dar o germinare evidentă atestă caracterul său fungic. X.75%) şi cei dicelulari (26. din care 22 genuri deja cunoscute şi 31 genuri noi cu un total de 170 de specii noi. fig. Hilidicellites spongiosus nov.Inapertisporites 1 gen . 3) din Forma iunea de Şipo elu. 6).Alternaria 36 genuri cu câte o specie 5 genuri cu câte 2 specii 1 gen cu 3 specii 1 gen cu 4 specii 2 genuri cu câte 6 specii 1 gen cu 7 specii Total 53 genuri 6 specii. Dragastansporites primigenius nov. VIII. Ascochytites eliadei nov. sp. (pl. fără a ştii vreun amănunt legat de natura hifelor de germina ie.88%) au valori aproximativ egale. de la corpul sporifer la spor. 16). 51 . (pl.37%) sunt. fig. cu necesitate. Există cumva o tendin ă evolutivă către sporii multicelulari? În pu ine cazuri s-a pus în discu ie identitatea fungică a unor fosile prezentate în lucrare. fig. VIII. VII.: Pluricellaesporites constrictus nov. 31 specii. sp. fig. VII. sp. (pl. a fi considerată de origine fungică. (pl. Mul i spori şi hife sunt surprinşi ca structuri par iale dispersate. În componen a celor 53 genuri există următoarea distribu ie a speciilor: 1 gen . 7 specii. Faptul că aceasta este afectată de o germinare impune. X. grupate în func ie de numărul celulelor. fig. VIII. de norii sporiferi. gen. fig. hifele şi corpurile sporifere descoperite în depozitele miocene ale bazinelor văilor Teleajen şi Buzău În depozitele miocene ale bazinelor văilor Teleajen şi Buzău au fost descoperite 53 de genuri. Inapertisporites circularis (Sheffy & Dilcher) Kalgutkar & Jansonius. 2) din Forma iunea cu sare. 15).: Monoporisporites neyveliensis Ramanujam & Ramachar. fig. Probleme de nomenclatură la sporii. nov. XII. Astfel. sp. fig. 1) din Forma iunea cu sare ar fi putut avea unele afinită i cu algele familiei Rivulariaceae.Monoporisporites 1 gen . 8 specii. 12 specii. Rare sunt cazurile în care sporii sunt surprinşi de fosilizare în cavitatea corpurilor sporifere. fără a eviden ia sursa lor. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 10.V. nov. 13) din Forma iunea de Şipo elu. (pl. XXI). nov. sp. preponderen i fa ă de fiecare din primele două categorii. 3). Tomaites loculatus nov. 36 specii. 3) din Forma iunea de Şipo elu. nov. 18 specii. fig. (pl. fig. sp. 15) din Forma iunea de Podu Morii-Calcarele de Jaslo. fig. 3). 2000 (pl. sp. III. gen.Hilidicellites 1 gen . IX.Pluricellaesporites 1 gen . 10 specii. 14) din Forma iunea cu sare. fig. sp. Patarlageleites teodori nov. (pl. de ex.Dicellaesporites 1 gen . 2000 (pl. 3) din Forma iunea cu sare nu se încadrează în tiparul sporilor fungici prin aspectul spongios al episporului. 1980 (pl.. (pl.. IX. Băcăran.: Seciurites evidens nov. 15) din Forma iunea cu sare sau procesul este deja terminat. 25 specii. formată cu ocazia eliberării. (pl. Cazurile fericite sunt acelea în care corpurile sporifere eliberează sporii. Slaniceites caracioni nov. gen. fig. gen. de ex. fig. constatăm că sporii monocelulari (28. 10). sp. de ex. IX. în mod evident. VI. de ex. Ciuciuruites vitiori nov. 3 specii. iar sporii pluricelulari (44. Celyphus rallus Batten. Monoporisporites neoglobosus Kalgutkar & Jansonius.

sp. excuratus nov. 11) din Forma iunea de Podu Morii (Oligocen superior-Miocen inferior).. (pl. 4). sp. fig. apostoli nov. 21. de ex. speciile studiate ar trebuii să se numească Helminthosporites implanus Chitaley & Sheikh. În contextul reproductiv dat. folosindu-ne de caracterele acestora. asemănătoare cu speciile genului actual Helminthosporium sp. III. VI. (pl. Dacă speciile Pluricellaesporites implanus nov. M. sp. (h. Un comentariu este necesar la Monoporisporites fornicatus nov. V. hastatus Chitaley & Sheikh. fig. în mod cert. se deosebesc prin forma celulelor. (pl. 3). aduncus nov. fig. 1971. în care diferen ierea s-a făcut după caractere legate de forma celulelor şi ornamenta ie. sp. Jansonius. fig. pe când cea de-a doua specie are un a. situat lângă corpul sporifer. II. gen. VII. fig. fig. 9). în care numai analiza formei celulelor. lipit acum de ostiolă. din Reynolds. datorită lipsei unor informa ii legate de originea sa. sp.) emergent cu punctul hifal de prindere tronconic. 10). sp. Forma sporilor. sp. 20) ridică problema înrudirii. fig. (pl. Aceeaşi delicată diferen iere au ridicat-o câteva specii ale genului Pluricellaesporites sp. atestată de prezen a unei germinări. sp. pl. sp. 3) din Forma iunea de Doftana cu hifa de germina ie surprinsă în creştere. Dicellaesporites mititiuci nov. (pl. Inapertisporites obscurus (Sheffy & Dilcher) Kalgutkar & Jansonius. cu sporii de ariergardă. Sporii deja elibera i. prima specie are un annulus evident. (pl. 1985. 1971. H. II. Trebuie comentat cazul speciei Monoporisporites rugosus nov. sp. fig. opreae nov. afla i pe Crivineniites ovidii nov. sp. 16) eviden iază trecerea de la faza sexuată a reproducerii la faza asexuată vegetativă cu Dyadosporites. sp. fig. nov. gen. 2). Deşi sunt asemănătoare. fig. 19). 11) şi D. prezen a unei cute sau a unui tub cilindric sunt hotărâtoare în definirea unei singure specii. 21. sp. hastatus nov. speciile P. (pl. din Forma iunea Gresiei de Kliwa – orizontul superior – din Pintenul de Văleni. Probleme mult mai delicate ridică specia Pluricellaesporites agnoscibilis nov.V. sp. VI. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Fungii fosili de tipul speciei Monoporisporites tripertitus nov. I. (pl. 20) şi un exemplar cu 3 celule (pl. mundus Chitaley & Sheikh. IX. sp. IX. modul de dispunere a septurilor şi punctul hifal de prindere plus a. P. I. Pluricellaesporites enucleatus nov. aflat lângă corpul sporifer Vallvitisites volhynianus nov. 7) şi P. la genul Pluricellaesporites sp. cu necesitate. ele n-au putut fi încadrate în genul fosil Helminthosporites Chitaley & Sheikh. apostoli Chitaley & Sheikh. fig. (pl. şi P. to i din Forma iunea de Şipo elu. fig. motiv pentru care l-am încadrat. limbatus nov. (pl. fig. 5). sp. II. În această optică.. prezen a unor hife de germina ie atestă originea fungică a sporilor respectivi. deoarece acesta nu a fost ilustrat. sp. 20): două exemplare au 4 celule (pl. X. 5). (pl. în care sporul este eliberat din corpul sporifer. Băcăran. (pl. fig. fig. II. (pl. X. sp. fig. mundus nov. dar numai cu semnifica ia înmul irii asexuate vegetative. pliată. fig. 12) din Forma iunea Gresiei de Kliwa – orizontul superior – din Pintenul de Văleni se aseamănă cu specia Felixites pollenisimilis 52 . specie care n-a putut fi încadrată la genul Manicsporites nov. IX. sp. fapt impus. 2000 (pl. 13) din Forma iunea de Podu Morii-Calcarele de Jaslo sunt.. dar afla i în imediata apropiere a corpului sporifer. gemina nov. VI. (h. 11). I. P. deşi decizia mea încalcă unul din criteriile principale ale definirii sporilor: numărul de celule. II. 1971. rugosus nov. Este cazul a trei specii: Dyadosporites diadematus nov. fig. sp. IX. (pl. fig. 5). VIII. în mod esen ial. H. nu lasă niciun fel de dubii asupra originii lor. 22. X.: Seciurites evidens nov. considerăm că este de natură fungică. III. nov. fig. imediat după eliberarea sa. nov. p. fig. 22). I. sp. gen. gen. 14) din Burdigalianul Forma iunii de Doftana. nov. deşi ridică unele probleme disputate. (pl. 1972. fig. fig. instalat pe corpul unei insecte. (pl. 21) din Volhinianul Forma iunii de Şipo elu. (pl. fig. D. p. A. fig. fig. I. sp. sp. sp. sp.. aduncus nov. 1971 şi H.. 14) din Forma iunea de Podu Morii (Oligocen superior-Miocen inferior). mendosus nov. sp. P. III. III. De asemenea. Practica stabilirii unor nume diferite pentru sporii de ciuperci este legată de decelarea caracterelor ce separă diverse specii. Acelaşi proces fiziologic. Dyadosporites apostoicescui nov. sp. tripertitus este forma taxon (după Hennebert. IX.. gen. (pl. fig.. Situa ii similare apar la A. precum P. 18B). P. lăsând să se aprecieze natura sa juvenilă. (pl. 18A). fig. dar şi prin faptul că. 1971. (pl. (pl. (pl. Reduviasporonites buzoiensis nov. Lupuluites barbatus nov. opreae nov. este eviden iat în cazul conidiei Alternaria fossilis nov. pl.) au hotărât separarea lor. 1981). prin comparare. provizoriu. (pl.

gen. şi Vallvitaceae nov. 1989.) şi individualizarea netă din corpul sporifer (genurile Vallvisites nov. sintetizează două noi moduri de înmul ire asexuată vegetativă (tabelul 13): prin decupare netranşată din corpul sporifer (genurile Seciurites nov. Familiile Balosinaceae nov. Băcăran. (după Elsik. gen. 1943) Elsik.). 53 . şi Lupuluites nov. motiv pentru care a fost încadrat la genul Dyadosporites sp. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău (Horst. numai o convergen ă de formă: exemplarul nostru este prevăzut cu doi pori. 1989. Kalgutkar & Jansonius.V. dar este. gen. fam. gen şi Sesanites nov. în mod cert. 2000). fam.

OM Egerien. Acad. p. 211-260. Faciostratotipurile Malvensianului din zona de curbură a Carpa ilor Orientali.. Munteanu. T. Bratislava. I. Aradi.. Medit. 157-176.. Contribu ii la stratigrafia Dacianului şi Romanianului din zona de curbură a Carpa ilor Orientali. St. Geologie. 69. geofiz.A. Suppl. J. Dări de Seamă Vol. Botez. Bratislava. Pană. M. LVIII/4 (1971). London Geological Society. 1952.. G. al Rom. 1972. LVIII/4 (1971). D.. Matei.. 54 .. 1981.. Géol.. 232-235. 1974. I. 1916. Paleogene and Neogene deposits from south Dobrogea. p. 1906. E. p. p. 1973. Bucureşti. paleoecology. LXVII (1981). van Couvering.. Tulsa. Mollase fauna the hungarian Upper Oligocene (Egerian). I. 499-512.. geogr. Atanasiu.. Bucureşti. Crihan. I... paleogeography and systematics. Bolgiu. Institutul de Geologie şi Geofizică. Popescu... Anuarul Comitetului Geologic. Pestrea. Special Paper. Vol. cerc geol.S.. An Geolog. Brustur.. I. Institutul Geologic al României.C. Baldi. Tomes XXIV-XXV (résumes).. I. 1973. 129-212.. Geol. S.J. SEPM Special publication no. BIBLIOGRAFIE GEOLOGIE Andreescu. CR Inst.. 1944. Andreescu. Acad. Notă asupra Tortonianului din Valea Viei (Pătârlagele) (jud. 129-138. Bucharest. 1970. Les cinérites du Néogen roumain et l’âge des eruptions vulcaniques correspondantes. Andreescu. 118-126.. Geochronology and the geological record. Atanasiu. Baldi. Bucharest. Study in stratigraphy. MOTAŞ..V. seria a 4-a.. Athens. 77-80.V. W. D.1. Roumanien Mitt. I. Neogene Geochronology and Chronostratigraphy. Papainopol I. 1993. Asupra unor cinerite din partea centrală şi nordică a Carpa ilor Orientali.. Dări de Seamă ale Şedin elor. Kent. 1995. Academic Kiado. In: Berggren et al. Vol. p.. p. Roumain IV. Bucureşti. I. I.. Miozän M5 Sarmatien. Geofizică. Annuaire du Comité Géologique. 511 p. Chronostratigraphic und Neostratotypen. time scales and global stratigraphic correlation... Bucureşti.. Gr. (1942). Botez.. 69-90. V. Bucureşti. T. Băcăran. A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. Vol. G.. p. Buletinul Societă ii Geologice a României.). Sur la structure geologique du gisment de petrole de Copăceni. I. Sabularia palaeoichnocoenosis between the Teleajen and Buzău Valley (East Carpathians). I. p. C. 1996. 72 p. 54. Berggren.. Vehr. (Geol. Miozän der Zentralen Paratetys. R. Neog. D. 14. BIBLIOGRAFIE 11. Andreescu. W. E. Alexandrescu. Biostratigrafia depozitelor sarma iene dintre văile Milcov şi Rânicul Sărat. Avram. XXIV. Chronostratigraphie und Neostratotypen. Vol. An. 3-6. p. Precizări asupra limitei etajului Meotian. M. 541-558. Faciesurile flişului din Carpa ii Orientali. Rom... Berggren. nr.. Pays Hellen. p. Excursion Guide Dr-Stratigraphy of the Cretaceous... An. Gh. Alexandrescu..Swisher. Le developpment des formations sarmatiennes dans la Depression Precarpathique de Roumanie (Le flanc interne de la Depression Valaque). IGR-90.V.... Comptesrendus desseances.. Andreescu. Bucureşti.R. Institut Géologique de Roumanie. 6. N. Dări de Seamă ale Institutului de Geologie şi Geofizică. Inst. III. In: Snelling. Bucureşti. Neue Daten zur Geologic des Gebietes von Naruja-Andreiasul. 18/2... V. 1985.A.P. Gr. p. 1958. Neagu. Buzău). VEDA Edition. Vol. 1972. Andreescu. Andreescu. 1975. I. ed. Asupra microfaunei Ter iarului regiunii Câmpina-Buştenari. Budapest.. geol. et al. 35 Bd. Middle-Upper Neogene and Early Quaternary Chronostratigraphy from de Dacic Basin and correlation with the Neighbouring Areas VII-th Congr. Bucureşti. O. Dări de Seamă ale Şedin elor. Tome IV (1912-1913). Bucureşti. p.131-156. VII (1915-1916). 77-80. Antoescu Al. T. 1981. XXVIII. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 11. Institutul de Geologie şi Geofizică. Bucureşti. Geografie.A.: Geochronology.. p. Alpenland. 1917. Brustur. VEDA Edition.. I. Studii şi Cercetări de Geologie. 15/2. T. Athens (1979). Kent. 4. Senes. Frunzescu. Aubry.

E. Badenian Silicoflagelates from Central Paratethy. S. B. S. 1-121. Bucureşti. Mazzei.. Studii şi cercetări. M. Calcareous plankton biostratigraphy of the Serrvallian (Middle Miocene) stratotype section (Piedmont Tertiary Basin. Ed. Iaccarino. Filipescu. Anuarul Comitetului Geologic.. Calcareous plankton biostratigraphy of the Langhian historical stratotype... Bucureşti. Ghibaudo. Univ. Institutul de Geologie şi Geofizică. 1992. Fl.. Cobălcescu. Dinu.000. Originea sării şi geneza masivelor de sare. 1997. p. Date noi cu privire la biostratigrafia şi corelarea Miocenului mediu din aria carpatică. 51-61. geol.. I.. tomul 37.. Alexandrescu. France. 1975. Cicha.. NW. 65-84.. Crihan. Bucureşti.. P. Bucureşti. Vol. sur les qites de petrole de la Valachi et de la Moldavie et sur l’âge des terraines qui le continent. Miocene Stratigraphy: An Integrated Approach... I. Comptes Rendus des Séances. L (1962-1963). Comitetul de Stat al Geologiei..S. I. Bucureşti. Bucureşti. XXII/1. la zone marginale et la zone neogene entre Caşin et Putna. 263p. XXIV. Dumitrică. Prospec iuni S. Bratislava. of Bucharest. Harta Geologică a României. Senes. Buletin tehnic-ştiin ific. D. Universitatea Babeş-Bolyai. Soc. Dumitrescu. 1938.C. 1968. Băcăran. Sur la position du Miocene de la Paratethys Centrale dans le cadre du Tertiaire de l’Europe. G. Bossio.. Bul. XXIII.. 273-276. B. 195-270. 134-137. foaia Covasna.. et al. 49. Popa. 1-226 p.. Clastic evaporitic events in the lower Neogene of the Pericarpathian Unit.. 95-117.. 1992. Salvatorini... Odin. Padova. D. R. G. p. Gr. Sci. Institut Géologique de Roumanie. 1948. Costea.. Elsevier Science B..U. Grafica Prahoveană S. M. Academia Română. A. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Brânzilă. Bucureşti. 1867. Dări de Seamă ale Şedin elor Vol. N. Ploieşti. Fornaciari. M.. D. I. p. 207-230. 1962. Géol. p.. 1970. Bucureşti.. Iaccarino.. Tome 37. Vol. Institutul Geologic Bucureşti. in: Montanari. 1993.A. Dumitrescu. X-th Congress of the Regional Committee on Mediteranean Stratigraphy. Dumitrescu.. La Nappe du Gres de Tarcău. Remarks on the composition of the Brebu conglomerates from the Teleajen Valley (Slănic syncline). N. Dumitrică. Geol. Acad. I. Rio... 4-8. p. Stratonomie des Gypses inferieurs de la carriere de Ceraşu (Synclinal de Slănic). D.. Corelări stratigrafice pe baza microfaunelor..V. Frunzescu.. Studiul stratigrafic şi sedimentologic al evoporitelor miocene dintre Valea Buzăului şi Valea Teleajenului... Rom.S.G.G. D. Frunzescu. Mem. Vol. 1950. Studiul geologic al regiunii dintre Oituz şi Cozia... Bucureşti. I. 1999. p. Le calcaire de Bădila (Buzău) et quelques considerations sur l’enveloppe du sel Comptes Rendus des Séances XXIII (1933-1934). V. Cehlarov A. Revue Roumaine de Géologie.. L. Ghea ă. Badenien.. 1997a.. k. Rio.. 1997b. LXI/4 (1973-1974). F. Brustur. p.: Chronostratigraphie und Neostratotypen M4. Institut Géologique de Roumanie. Bratislava. Cluj-Napoca. 89-96.. Cehlarov. Bucureşti. Verhandl d. Drăgănescu... Monteforti. Massari. p. 1978)-un ichnofosil nou pentru flisul Paleogen din România. P. Fornaciari. Contribution to the establisment of the age of „Cryptomactra clays” of the Moldavian Platform. Editura Academiei Române. 505-509. Cocioni. II/XXIV. Săndulescu. Gr. scara 1:200. R. D. Institutul Geologic. Teza de doctorat. H. 1998. Geologica Carpatica 19(1). p. tehn. Wien. Baltes. 187-144.. Tectonica regiunii dintre valea Teleajenului şi valea Loptna. 1978. A. Dragoş. 1952. Lito-biostratigrafia Miocenului mediu dintre valea Prahovei şi valea Teleajenului la sud de Sinclinalul Slănic. I. Le Néogene de la partie meridionale du departament de Putna. Universitatea Bucureşti. Dări de Seamă ale Şedin elor.. J. N. T. Asteriacites stelliforme (Miller & Dyer. Anastasiu... G... Comitetul de Stat al Geologiei. Vol. S. Bandrabur. Bucureşti.. Coquand.A. Paris. k. Italy). p. p. R. Rom. E.. A. Frunzescu.. Frunzescu. 1964. 1885. M.. Popescu..V. M.. 55 . Über die geologische Beschaffenheit des Gebirges im westen un norden von Buzău.. Bucureşti. Geol.J. p. Tome XXIX (19401941). Alexandrescu. in: Papp A. Gh. Acta Paleont. Reichs. Gr. 1997. Ciocârdel. T. An Com. 1995.

133-140. România. 1985. 1996. Cuza”. Trelea. Observa iuni asupra discordan ei din ivirea de sare de la Baia Baciului (Slănic Prahova).P. Bucureşti. sect. XIX. Sur la limite Oligocene-Miocene dans le flysch externe carpatique. Studiul complexului gresiei de Tarcău între V.S... 83. Grigoraş.1383-1411. Ionesi. Ionesi.. 1972... st. Vol. Iaşi.. 109-112. D. XIII. 1955.G. 4.. p.. Ştefan. Vol. C. Iaccarino. Bucureşti.S. 1971..G. Dări de Seamă ale Şedin elor. 1970. Dări de Seamă ale şedin elor. B. Univ. Saunders.S. Plankton Stratigraphy. D. Buletinul Societă ii de ştiin e geologice din R. 2-3. in: Kennett. i Litol. R. Mezzaros. Studiul comparativ al faciesurilor Paleogenului dintre Putna şi Buzău... Precizări asupra depozitelor sarma iene din Unitatea Precarpatică de la Slobozia-Gura Văii (Bacău).. Editura Universită ii din Ploiesti. 72-79. S. Ionesi.S. Monografia geologică a Bazinului râului Buzău. Buletinul I. Vol. Grujinschi. V... Bucureşti. Analele ştiin ifice ale Universită ii „Al. 1994. P. Brânzilă. C. 2. 1931.... Zeit. Evolu ia sectorului sudic al bazinului avanfosei Carpa ilor Orientali se reflectă în evolu ia evoporitelor miocene. Iorgulescu. Sarmatian of the Moldavian Platform.P. 1972. 1971. Perch Nielsen. Vol. Grujinschi. H. Limite Basarabien-Chersonien sur les unites de Plate-forme de Roumanie. Edit. 17-22. Bucureşti. Popov. p. M. J.. Stratigr. Suppl.P. 1988. 1969. p.. N. p. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Frunzescu. Vol. Buletinul Institutului de Petrol şi Gaze. Ionesi. Stratigr... Iaşi. Studiul geologic al sectorului vestic al Bazinului Crişului Alb şi al ramei Mun ilor Codru şi Highiş. România. 33-38. Grujinschi. Bucureşti. Institutul Geologic Bucureşti... W. Geol. p.J. 8. Asupra prezen ei Volhinianului în Dobrogea de Sud.. 154-150. Kojumdgieva. Rasvitie na sarmatskie moliuski. Sect.G. Wenz. XI. Grujinschi. p. Stratigr. Stratigrafia depozitelor miocene de pe platforma dintre Valea Siretului şi Valea Moldovei.. IIb. Bucureşti. Frunzescu. 391 p. LVII/4. p. tehnic econ. An. C.. Ionesi. Mediterranean Miocene and Pliocene planctik foraminifera.. Brănoiu.. Deep Sea Drilling Project Leg 90. Com. (Ed. v. An. In: Bolli.P. 1973.I. Nauk. Bucureşti. Institutul Geologic Bucureşti. L. î. I. 283-314. Anuarul Comitetului Geologic. Contribu ii la cunoaşterea ruditelor Miocenului inferior din sinclinalele Slănic şi Drajna. Vol. 1962. Litostratigrafiana neoghenskie sedimenti v. Izv. Lăzărescu. p. J. Bilg. 25. XIX. Grujinschi. Iva Mariana. Buletinul de ştiin e geologice din R. Prahova). L.. Tom XVII. Ionesi. 1985. Paleont. Berlin. 2008. Bucureşti.201 p. Vol. XVII (1971). LII. 90. p. Init. 121-136. Buletin U. 1953. (serie nouă). Rom. 201-212. P. L. N. Băcăran. Micropaleontology in Petroleum Exploration. Geol.. Acad.I. LXXVI. Sofia. 1989. p.. et al. Ionesi. p. Kennett. Stratigraphie und Paläontologie des obermiozäns und Pliozäns der Muntenia (Rumänien). nr. p. 25-64. I. XVIII (1971).. Oxford. 1968. Huică.V. 99-220. Vederi noi în problema stratelor de Cornu. Goel. 1972. Gheol. Paleont...G... Buzăului.222. Sur les subdivision stratigraphiques de la molase miocen de Transylvanie et Muntenie (Romanie). Teleajenului şi V. J. N. Ploieşti. Vol. 56 .G.. Stud. Inst. B. B. Ionesi. 5. K. 1995.R. Grujinschi.M. Cluj-Napoca. Jones. XXVIII.D. 1971. E. 189-192. I. Akad... C. 1-457 p. 101-107.v.. Bucureşti. no. The oligocen from the Transylvanian Basin. Gessel. „Al. Kojumdgieva. Istocescu.. p.. Severoyapadna Bulgaria.W. Text Doctorat. The Miocene from the Transylvanian Basin – Roumania. Clarandon Press. B. Vol.. N. Rep. XXXVI. E. C. Miocene to early Pliocene oxygen and carbon isotope stratigraphy in the southwest Pacific. 1972. p. D. Gh. Contribu iuni la studiul micropaleontologic al Miocenului superior din Muntenia de Est (Prahova şi Buzău)..B. Bucureşti. N. K. p. Geologie. 3-26.. Geologie. p.. I. Cluj-Napoca. Cuza”. p. Oligocenul in facies de Slon-Bertea (jud.. R. XLVI (1958-1959). 187-208. L. Ionesi. Krejci-Graf. Sofia. B. D.).. V.P. Deut. J. Cambridge University Press. H... T. Washington.. Ionesi. 2000b.. notă asupra depozitelor Tortoniene din regiunea Pătârlagele-Orjani. 65-163. p.

marginal erosio. Bill. Motaş. Prague. Mateescu.... Miculan. Bucureşti. Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the middle Miocene in Italy. 1994. Studiul biostratigrafic detaliat al sec iunilor geologice miocen inferioare. et al... Miocenul presarma ian din culmea Istri a. II. „Al. Paleon. p. 14b.. Essai sur le Néogene de Roumanie. Cluj-Napoca. Mărunteanu. 96. 1971. p. M. Explanatory notes to Lithotectonic Profiles of Micene Molasses from Central Moldavia (Eastern Carpathions. Popescu.... L. East Carpathians.. in: Hamrsmid B. Pestrea. p. b. M. în timpul Cainozoicului. M. R. Mărunteanu. p. 1992 Nannofossil zones in the Paleogene and Miocen deposits of Transylvanian Basin.R.. Merutiu.. Fl. Studii pentru scara biostratigrafică standard a Neogenului – Subcarpa ii Munteniei. 1997. Bucureşti. 1991. Motaş. Suppl. Institutul Geologic al României. Arhiva Institutului Geologic al României. Bucureşti. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Macarovici. Acad. v. Rom. 155 p. 1992. Anuarul Institutului Geologic al României.. E. cu privire generală asupra con inutului şi pozi iei stratigrafice a Buglovianului. Fairbanks. I. Dări de Seamă ale Şedin elor. p. Motaş. Modena. M. N. Gh. Etapa a IV-a. P. Caractères stratigraphiques et sédimentologiques des dépôts sarmato-pliocènes de la courbure des Carpates Orientales. Veröff Zentrdinst. Popescu. Stratigrafia Neogenului superior din sectorul vestic al Bazinului Dacic. Bucureşti. Contribu ii la stabilirea limitei dintre Tortonian şi Sarma ian între Cluj şi Turda. 4-th INA Conf. L. III.. Popescu. XIII. eustasy and.. Geologic. Unlocking the ice-house: Oligocene-Miocene oxygen Isotopes. p.. N. Geografie-Geologie. L. G.C.S... I.R. I.N. I.. Marinescu. Asupra vârstei Forma iunei salifere subcarpatice. V. Contescu. Macovei.. 1967. Univ. 7. Distributions of the calcareous nannofossils in the Intra – and Extra – Carpathians areas of Romania.. 14/2.. p. Bucureşti. Knihov. II. Raport. Vol. M. 2. 221244. Edit. Institutul Geologic Bucureşti. I. 1927.. 1982. S.. Gh. Miller.. Roma. 6829-6848. Comunicări ale Societă ii de Ştiin e Naturale din R. VII/1. Roma.. Romania) (Comment to Annex 9-12). Nicorici.. Raport de cercetare. Vol. 66. Sarea în pământul românesc... 1970. 1991.31. L.P. Potsdam... 47-60. 247-261.... Martini. Ad WDDR.. Vol. Biostratigrafia succesiunii. Drăgănescu. LVIII/4 (1971). Popescu-Voiteşti. A... Papaianopol. Popescu. Papaianopol. Hodonin. F. Evolu ia microorganismelor planctonice calcaroase din România. Gh. 3-14. Ital. 87-92.. Bucureşti. 57 . Academia R. 1996. Meszaros. 7. Studii şi Cercetări de Geologie Geofizică Geografic. Băcăran. 1972.C. Mărunteanu. Dări de Seamă ale Şedin elor Vol. Mrazec. Res. Gh.. Vol.. I. Edizioni Tecnoscienza. Olteanu. St.. Dări de Seamă ale Şedin elor. Contribu iuni la cunoaşterea pânzelor Flisului carpatic în România.... p. 1962. Cercetări geologice în partea externă a curburii sud-estice a Carpa ilor Orientali. R. & Young R. Associations de nannoplancton dans les depots sarmatiens de Muntenie (Bassin Dacique). J.D. Vol. no. E. Bucureşti. Papainopol. în vederea definirii şi caracterizării unor sec iuni de referin ă pentru etajele marine ale Neogenului şi Paleogenului.C. 299-339. Szakács. în: Farinacci. 1912. Iaşi. K. Micu. Saltbearing Badenien Deposits in the Slănic Syncline. p. Prahova). p. 2002. V (1911). LXIX. M. 738-785. Geol.V. 1994. 1978.. An.. I. 1916.P. 1914. Knihoonicka YPN.. Geophys. 197-202.R. St. M.G. Bucureşti. p. 127-148. XVI/4. Institutul de Geologie şi Geofizică. Journ. Ed... V (1913-1914). – Nannoplankton Research Vol. 1976. J. Soc. Bucureşti. 32-51.. Meotian-Pleistocen dintre Călugăreni şi Vadu Săpat (jud. Anuarul Institutului de Geologie şi Geofizică. Proceedings of the II Planktonic Conference. Micu. Erde.P. 1981. p. 4754. Z. Vol. I. Wright.. The Miocene from Transylvanian Basin – Romania.G. p. Phys. N. R. Al. Standard Tertiary and Quaternaryy calcareous nannoplankton zonation. Mărunteanu. Anal. Cuza”. Macale . Mărunteanu. 33(3). Marinescu. R. Meszaros. Inst.

Teza de doctorat. Faunal remarks (Molluscs.S. Munteanu. p. Bucureşti. Ser. Nichiforescu. 1/2. 1975.. Pană. Observa iuni asupra „Breciei sării” cu masiv de sare din regiunea miopliocenă dintre R. Studiul straografic al Neogenului din molasa pericarpatică (sectorul dintre V. Popescu.. Revue Roumaine de Géologic. 189-203. IX. XXVIII-XXXIX.. Pilide. Bucureşti.. 237-290.. Vol. 1978.S. 1969. Paris. 42A of the deep Sea drilling project.. M. Bucureşti. R. Papaianopol. 1955. Anualele Universită ii. Pană. 12-18. N. Washington. Patrulius. Fl. Bălăneasa cu privire specială pentru regiunea Pietraru-Buzău. Paghida. p. K.... 22-31. Vol. Bratislava.. 727-750.I.. Janoschek. (st. I. p.R. Geol. Univ.Leg. Studiul Miocenului şi Pliocenului din regiunea Cislău-Salcia-Lapoş. Vol. Nişcovului). 1992. p. Pauliuc. Bucureşti. T. Acta Paleont. nat. Pătru . Géophysique et Géographie. Asupra prezen ei stratelor cu Cryptomactra şi a vârstei stratelor de Andreiaşu în bazinul râului Putna (Vrancea). Date noi cu privire la biostratigrafia şi corelarea Miocenului mediu din aria carpatică... XXIX. Rom. Bund. I. Bălăneasa. E. p. Munteanu. Bucureşti.. XXXI-XXXV (1942-1949) (résumes). J.S. Vol. 136 p. A.S.. XXVIII. Bucureşti. Bucureşti. Gh. Bucureşti. Olteanu. Bucureşti.. Die Entwicklung der Uvigerinen im Badenien der Zentralen Paratethys..R... Rom..: Chronostratigraphie und Neostratotypen M4. 1. C. 1964. Băcăran. Dări de Seamă ale Şedin elor.-Geogr. p.). III. LXX. D. Turnovsky. 1978. 189 p. p. M... 5-98. Forams) on the Sarmatian în Salcia Area (Prahova County) An. cerc Geol. p.. II. Bucureşti. 5-62. Academia Română. Iaşi. Géol. Papp. Popescu. Acad... Lopatnei (Subcarpa i). Acad. 1973. Memoriile Institutului de Geologie şi Geofizică. al Rom. E.. 1992-1993.. Geologia şi tectonica regiunii Vălenii de Munte-Cosminele-Buştenari.. 155160. p. Inst. Papp. Edit. XVII. (Geol. Geol. Buzăului. Munteanu. Bull. Geogr. Geol. M. p. Init.V. „Al. Bucureşti.... p. 1.. România. 181. Inst. Fl. nomenclature of the Neogene of Austria. Bucureşti. D. of Bucharest. Soc. Teleajenului şi V.. Institutul de Geologie şi Geofizică. R. in co-operation with Grill R.. Badenien. p.E. 157-162.. 1979.. I. Cuza”. Kallmann. 1951. Popescu. Vol. Roumanie). T. Geologia masivului Bucegi şi a culoarului Dâmbovicioarei. Müller. LXI (1973-1974). 1997. p. Univ. 1877. Comité Géologique. p. Bucureşti. Kossovian foraminifera în România. Iaşi. I. Mărunteanu. Viena. 113-117. Universitatea Iaşi. R. Geof.. sect. Nannoplancton) du Sarmatien et du Meotien de l’est de Muntenia (Bassin Dacique. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Munteanu. Planktonic foraminiferal zonation in the Dej Tuff Complex. M. 291-300. Rezumatul tezei de doctorat. Gh. Vehr. Dări de Seamă ale Şedin elor Tomes. Bucureşti.. Serie de Géologie. 1968. XI. Teleajen şi P. 1968. C. Observa iuni asupra apari iilor de brecia sării cu masiv de sare în zona miopliocenă dintre Teleajen şi Bălăneasa (cu privire specială pentru regiunea Pietraru-Buzău). p.. Studiul faunei sarma iene din regiunea cuprinsă între V.. DSDP. Vol. Sur le bassin néogéne de la région située au nord de Ploiesci (Valachie). An.. Studii Tehnice şi Economice. Tome 14/2. Buzău). Correlation of Sarmatian deposits of South Dobrogea and the Sub-carpathians of Muntenia. Kapounek. E. In: Papp et al. Bucureşti. I. St. Nicolescu. N. XXXIII... 1969. 19-27. 1970. M. T. Olteanu. Lopatna şi V. Fr. Nichiforescu. Contribu iuni la cunoaşterea Sarma ianului dintre V. Gh. A... Papaianopol. J. I. Vol. Rep. M. -T. Buletinul Societă ii de ştiin e geologice din R. Anuarul Comitetului Geologic. Buzăului şi V. XXXII (1943-1944). Munteanu.R. Biostratigraphie (Mallusques. 1997. Editura Academiei R. 1951.Schmid. XLII. Geol. Stratigrafie. 65-84. 58 . 53-77. Rom.. Cricovului Sărat şi V. 1998. Microfauna Miocenului dintre Siret şi Prut. Neogene calcareous nannofossils from the Mediterranean . 277-282... Anuarul Comitetului Geologic.. 1969. -T. Stratigrafie. p. Asupra sarma ianului din V. K.) Acad. studiul depozitelor pliocene din regiunea cuprinsă între V.L. 231-261.S. Cârnului (Cislău. 1966.

Gh.. Popescu. Miocene Stratigraphy: An Integrated Approach. Academia Română. Bucharest. 95-98. Zona Flisului paleogen între V. p. Prahova. Bucureşti.Mărun eanu.. Caşinului şi V. X.. Vol. Prezen a Mediteranului al II-lea fosilifer la Ogretin-Mierla. Bucureşti.. 14-19. 76.. p. M. R. M. M.V. Iaccarino. Gh. Marine Middle Miocene stratigraphy of Central Paratethys (Romanian Area). Comitetul de Stat al Geologiei. 1922.. 19. . Prahova şi datele noi ce se pot scoate din raporturile sale stratigrafice şi tectonice. R. Popescu. Popovici.. Romanian Journal of Stratigraphy. Institutul Geologic al României....B. Vol. S... G. Bucureşti. Pătru . 1996. p. Rögl. Odin. Popescu. 149-168. Gr. 1995.. Observa iuni asupra „breciei sării” şi a unor masive de sare din zona paleogenă miocenă a jud.. M. 1956. Dări de Seamă ale Şedin elor. Stratigraphic correlation of the Paratethys Oligocene and Miocene. Contribution à la connaissence de la faune burdigaliene de Cornu (V. Popescu-Voiteşti. 3-12... Bucureşti. Bucureşti.. Mitt. Buzăului şi V. 489. Vol.. 1951. XXXII (1943-1944).. 1915. Gh.. 1966. Inst.Atlasul Paleontologic al Neogenului. Băcăran. Ştefănescu. 1. Romanian Journal of Paleontology.. Ges.. Geol. Inst. M. 1995. 59 . Geol. Bucureşti.S. Săndulescu. 1-82. 241-270. Arhiva Institutului Geologic Bucureşti.V. Bucureşti. Teleajenului). O.. Institutul Geologic al României. Popescu. Raport geologic de sinteză privind stratigrafia tectonică şi perspectivele de hidrocarburi ale zonei flisului. 72-73/3 (1985-1986).. Geotehnica României. D. C. Vol. p. 76.. geol. Vol.. Wien. Recherces sur la „brece du sel” et quelques massifs de sel de la Zone paleogene-miocene du departamente de Prahova (Valachie) Comptes Rendus des Séances. D. A. Prahovei). An. Popescu. 113. Supplement 5. Bucureşti. Comite Géologique Bucureşti. Popescu. 1925. no. 1958. XXXVI (1948-1949). Oligocene-Miocene transition and main geological events in Romania (excursion guide). Cita. Institutul Geologic al României. Kusko... Rio. Bucureşti. Carpatho-Balkan Geological Association XII Congress Guide book series no. p. Săndulescu. Atlasul foraminiferelor calcaroase din Miocenul mediu marin din România: Superfamilia Neosariacea. 1984. Guide to Excursion B1 (post congress). Saulea. Protoescu. Gh. Săndulescu. 1987. Anuarul Institutului Geologic al României. Inst. 2000. p. Popescu. Vol.. Gh. Prahova. Bucureşti. Popescu. D. 1998. 221-372. 1981. Gr. Butac. Bucureşti. Dări de Seamă ale Şedin elor. Gh. Viena. Institutul Geologic al României. M. Geologia şi tectonica păr ii de răsărit a jud. A. Tema A10/1997 (8/1998.M. Gr. Serie de Géologie. Marine Mid-Miocene stratigraphy of Central Paratethys (Romanian Area). A. Dări de Seamă ale Şedin elor.. Melinte.. XXIX. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Popescu. Vărbilăului. Géophysique et Géographie.. Gelati.S. Gh. Bergbanstud. Preda. Romanian Journal of Paleontology. 9.. p. Tomes XXXI-XXXVI (1942-1949) (resumes). Geol. X-th Congress RCMNS. Vol.. Vol.. A. Genetical and Structural Relation between Flysch and Molasse (The East Carpathians Model). P. Langhian. Bucureşti. Rom. Contribu iuni la stratigrafia Miocenului din Subcarpa ii Munteniei. Gr. Institutul de Geologie şi Geofizică. p. Popescu. M. 727. 65-73. Revue Roumaine de Géologic. 76. Bucureşti. 57-87.. p. Popescu. Georgescu. 41. Institutul de Geologie şi Geofizică. Marine Middle Miocene Microbiostratigraphical correlation in Central Paratethys. p. Contribu iuni la studiul faunei de foaminifere ter iare din România. Zaharescu. I. Lower-Middle Micene Formations in the folded Area of the East Carpathians. 1996. 1952. Institutul Geologic al României.. p. Tome XV/1. Serravalian and Tortonian historical stratotypes in: Montanari. IV. 1997. p. Buta. Öster. de la curbura Carpa ilor Orientali (între V. Abstracts Vol. 1998. 1971. Rusu... F. An. Coccioni. Gnacolini.. Anuarul Comitetului Geologic. Editura Tehnică. Contribution to the knowledge of the Sarmatian Foraminifera of Romania. Elsevier Science B. p. M. Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress.

L. 23-31. Paleoceanogr. Băcăran.. Buletinul Institutului de Petrol. Ştefănescu. 1897. p.. 1971. Aspect of the posibilities of lithological correlation of the Oligocene-Lower Miocene deposits of the Buzău Valley.. 1979.. Stoica. Miller.. 75.755806. Melinte. Fr. 37-57.R. p. p. A tentative solving bycalcareous nannoplankton.. Berger. Bucarest. p.. no. Slov. Contribu iuni la cunoaşterea Sarma ianului din regiunea Rusavă u. 1911. Petr. C. Ştefănescu. Vol. p. S. 215-219. J. Romanian Journal of Stratigraphy. Dicea.G. p.. Vincent.. Bucureşti. Age of the Doftana Molasse. p. Soc. p. 357-389.. 169-182. Monit. 1992. Géophysique et Géographie. Vol. LXVII/4 (1979-1980).. 89-94. M. 827 p. 1991. Teisseyre.G. Tudor. Bucureşti.. 1982. Ştefănescu.000. K. J. W. Ghe a. Woodruff. X. Fairbanks. Mid. Revue Roumaine de Géologie. V. Considera ii privind stratigrafia Neogenului din V. Geol. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Steininger. On the Olgocen-Miocen Boundary in the External Flysch Zone of the Carpathian Bend (between the Teleajen Valley and the Dâmbovi a Valley).. Akad. W.H. Vol. 3-eme serie. M. F. III. Carbon dioxide and polar cooling in the Miocene: the Monterey hypothesis. I. Chronostratigraphie und Neostratotypen. 1:50... 83-90.. V. 1971. Senes. 1980. paleoclimatic cycles and sediment preservation. E. VI.V. Bratislava. Geophysical Monograph 32. Talec şi V. Vol.-Miocene sotope stratigraphy in the deep sea: high-resolution correlations. 1902: Privire geologică asupra forma iunilor salifere şi zăcămintelor de sare din România. 1993. Calcarele de Podeni. M. (Bucureşti).. Inst. Rom. Bucureşti. Mrazec. Series de Géologie.. M. LVII/5. I. 1985. Vol.. Ştefănescu. Institutul Geologic Bucureşti. Institutul de Geologie şi Geofizică. Gaze şi Gologic. Paris. Wright. Vol. Ştefănescu.D. 1963. N. Tome XXV. The Algal Nature of Certain Calcareous Rocks Intercalated in the Doftana Molasse.. Dări de Seamă ale Şedin elor. Vol. M..G. 181-191.. S.. VII. Bucureşti. M. p.. Academia Română. Tome 23/1.. et al. Teisseyre. Early and Middle Miocene stable isotope: implications for deepwater circulation and climate. Ştefănescu. Vyd. LXV/4. Buzăului. Ialomi ei. p. Ivan. Dări de Seamă ale Şedin elor. M... Dări de Seamă ale Şedin elor. 6. II Miozän M1 Eggenburgien. Carte geologique de la region Vălenii de Munte. F. R.. XLV (1957-1958). Paleoceanography.. Savin. 1962. Structura geologică a regunii dintre V. 455-468. Ştefănescu. Vol. 60 . W. Vied. Mărunteanu. Valea de Lopatna district de Prahova Bull. Institutul de Geologie şi Geofizică.. Comitetul Geologic Bucureşti. Popescu. Dări de Seamă ale Şedin elor.

FRUNZESCU.. 91-97. I. Originea miocenă a unor agen i patogeni ai plantelor. C. Plenum Press. Ploieşti. vol. 1977.. OLARU. C.. Palinologie cu aplica ii în geologie. & FRUNZESCU. W. D. 1969. ELSIK. 1-1192. BĂCĂRAN. BĂCĂRAN. northen Gulf of Mexico. Le gisement de Cerrejón (Paléocène-Eocène). Comunicări şi referate IX. W. 1977.C. Bucureşti.. Soc. H. Bucureşti. 27 August . Second International Mycological Congress. p. 1995. BARNAURE. W. Lucknow (1976-1977) 1:331-342. Texas. V:. Ploieşti. Association of Geological Societies.. Tampa. D. Morphological phylogeny of dispersed fossil fungal spores-Intimations. II. R. 262 p. BÂLTEANU. Nat. Ped. & DRĂGĂNESCU. G. G. BĂCĂRAN. Comunicări şi referate X. 1994. Editura Ceres. 1989. Classification and geologic history of Dispersed Microthyriaceous fungi. de Şt. 1994. DOUBINGER. Studiu comparativ al sporilor de ciuperci din Forma iunea gipsurilor inferioare a Sinclinalului Slănic (Miocen inferior) cu sporii de ciuperci actuali. 1975.C. BĂCĂRAN. nr.. Bul. 61 . Microscopic fungal remains and Cenozoic Palynostratigraphy. 232-252. Nat. Comunicări şi referate. V. W. O. XV. 2/2004. 1992. 198: 254-260 p. 1977. V. New York and London. Şt. Băcăran. XXVIII. de Şt. V. Cole. J. 1986.. p. edi ia a II-a. 27 Aug. Vol... & ELSIK. BĂCĂRAN.. 1997.. Academia Română. August 23. L. VIII. Seria Tehnică. 99-112. Acad. 1976.P. 3 tab. L. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. Mycologia. 2000. W. p. figures. p. 1973. IX... Volume XIX.T. Criterii de clasificare la sporii de ciuperci de vârstă oligocen-miocenă. 4 text. BENTIS. Commonwalth Mycological Institute Kew. J. I. 47-49. Dictionary of the Fungi. et al. BĂCĂRAN. Microspori de ciuperci din Forma iunea evaporitică cu sare de la Slănic Prahova. p. 1991. DUNZINGER. Fungal spores in stratigraphy Geo. HOCH. Late Neogene palynomorph diagrams. Mz. Geoscience and Man. Systematischer Botanischer Bilderatlas. J. Nat. V.. COICIU. America.. LVI. D. 1996. J.. RÁCZ. O. Mz. 283. DRAGASTAN. p. 2004.J.. ELSIK. 44. Ploieşti. Vol. p. W. Surrey. Int... U. Dic ionarul explicativ al limbii române. Sinaia.V. Plante medicinale şi aromatice. Vol. J. ELSIK. Univ. Humble Oil & Refining Company Huston.. p. Univ. Bucureşti. Ed. Les Champignons epphylles du Tertiaire de Columbie I. p. Univers enciclopedic. 115-120.. p. 1-413.. The Fungal Spore and Diseas Initiation in Plants and Animals. D. South Florida. Abs. Evolution and Kingdom of organisms from the perspective of a mycologist.2. Palynol. Paris. Fitotehnic. 16 pl. no 4. et PONS. Mz. Conf. ETHRIDGE.R. Şt. Vol. Bucureşti. Vol. 1963. BROWN.C.. p. B.. V. Pollen et Spores.. Mz.. 1978. D.. South Florida.C.. . IV.. Berlin. K.C.. p. Ed. DEBORAH. ELSIK.C..C. p. W... „Petrol-Gaze” Pl. V. Ploieşti.A. & GOLUBIC. 43. p. Endolitic Fungi in Reef Building Coral (Order: Scleractinia) Are Common Cosmopolitan and Potentially Pathogenic. GOLUBIC. (netipărit). PETRESCU. A. Considera ii teoretice asupra germina iei sporilor de ciuperci miocene din genul Alternaria. 1-419.. Microspori de ciuperci oligocene în Calcarele de Jaslo din zona sudică a Carpa ilor Orientali.. 1962. & GHEORGHIES. Prahova.L. Prahova. Univ. V.. Simpozionul Na ional de Micologie. Tampa. Transactions Gulf Coast. GH. COTEANU. Classification geologic history of the microthyriaceous fungi.J..L. Abstracts with Programs. L. 84 (1): 1-11. 403-420. BIBLIOGRAFIE PALEOMICOLOGIE AINSWORTT & BISBY’S. 1 p. Prahova. G. Bull.. 1992. BARR.3 September 1977. Did.. Comunicări şi referate. 147-149.. Abs.. E.S. S. p. 1970. no 3-4. 168. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 11.. Prahova..: 1-555.C. Nat.D.3 Sept. Second International Mycological Congress... 1927. ELSIK..... ELISK. Ploieşti. 169. pl.

R. ELSIK. Lucknow (1976-1977). şi Ped.. Vol. Palynology. V. FRUNZESCU.. gen. p. IONESCU. Cătina jud. Bucureşti.. HAWKSWORTH. 2: 436-493. no 1-2. p... INDEX FUNGORUM http://indexfungorum. Volume 15. Studiul lemnelor fosile din depozitele Cretacic-Paleocene (?) din România.C. şi col.. Tome 47. IV. p. Texas. p. 1990. A palaeogeological study of Holocene peat bag sections in Germany and the Netherlands Review of Palaeobotany and Palynology. 1984. Bucureşti. Conf. L. Paleogene fungal spores and fruiting bodies of the Canadian Arctic. W. 1963 emend. 1-1446 p. 1986. New genera of Palaeogene fungal spores. & BĂCĂRAN. & BĂCĂRAN.D. Pânza de Tarcău. 31-41. C. Tome 34. ELSIK. no 4. 1986. p. Buzău. 1978. Bucureşti. 2001. D. XLVII-L (1995-1998). 2003. ETHRIDGE. Pollen et Spores. Rev. Dic ionar latin-român. Facultatea de Geologie şi Geofizică. Dispersal in Fungi.org/names/names. p. southwest Harris County.T.L. W. The utility fungal spores in marginal marine strata of the late Cenozoic. 403-420. 156-162. Serie nouă. 71-79. 1990. Vol. 1987. Volume 42. GU U.. Pollen et Spores. Istoria pădurilor fosile din Ter iarul Transilvaniei. 1-150 p.. Fungal spores from the Upper Eocene Manning Formation. 1-12. FOURNIER. leg. XXVIII (1986).. EDIGER. East and South Central Texas: U. R. no 3-4. Canadian Journal of Botany. 1-208. 1976.S. D.A... JANSONIUS. nov. 2003.asp INDREA. W. Volume 52. Int. 1 plate. D. Adnotated Glossary of Fungal Palynomorphs. The stratigrafic value of Neogene fungal spores from DSDP site 493.R. Fifteen miscellaneous proposals towards the evolution of a Code appropriate to the needs of the 21st century. Elsevier Scientific Publishing Company.C..103. nr. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău ELSIK. Number/numero 5. V.. D. 1964. ELSIK. Flora pliocenă de la Corni el (reg. 1993. Băcăran. Vol. 1979... northern Gulf of Mexico. I. XXXI. Palynology. & BROWN. Ed. „Petrol-Gaze” Ploieşti.. Vol. 155-159. Legumicultură.P. International Code of Botanical Nomenclature. Oxford University Press. 1998. Pătârlagele. 1994. p. AASP Contributions Series.L. p.. Revista Română de Petrol. p.P. Humanitas.-dec. p. August. nr. E. Volume 8. Fossil fungal spores: Anatolinites gen.. 1983. W. Bucureşti. 1997. Studiul palinomorfelor Molasei de Doftana din Sinclinalul Drajnei (Bazinul Văii Teleajenului).. GIVULESCU. Pollen et Spores. 1-35 p. W. W. Jakson Group. 129-132. Fossil Bacteria and Fungi in some Cretaceous woods and their paleoecological implications. D. 1-229 p. 66. V. GEEL.C. G.S. Bul. & JANSONIUS.C. Z. edi ia a II-a. Number 11. Printed in the Netherlands. Did. Carpatica. W. Microspores de champignons dans l’horizon supérieur du Grès de Kliwa de l’Éperon de Văleni.C. 421-426.C. V. Catedra de Geologie-Paleontologie. + 120 planşe text. 5.. Vol. & TRĂISTARU. Univ. 25 (1978) 1-20. 4.. Academiei R.. Editura Academiei Române.C.C. pages 953-958 National Research Council Canada.D. 77-82. oct. HUICĂ. Ed.. IAMANDEI. & BATI. teză de doctorat. London. 1987. Bucureşti. 8. 1974. 1-172. 14: 91. Calvini. Ed.. 1989.V.. 2001. A. ELSIK. XXIX. GIVULESCU. FRUNZESCU. 62 . no 1. IAMANDEI. W. Ploieşti. Harta regiunii Crivineni..B. 2004. R.C. ELSIK. 53-63. 1980. Psilodiporites Varma and Rawat. p. INGOLD. J. Banatului. G. 1996. Palynology of Late Pleistocene Giant Ground Sloth Locality. Revue Roumaine de Géophysique et Géografie.. Cluj-Napoca.. p. The fungal morphotype Felixites nov. W. Ploieşti. Oradea). Identificarea asocia iei cu Deflandrea spinulosa în zona Stârmini. Pollen et Spores. revizuită.. 23. ELSIK. Palynol. ELSIK. p. GH. Crişanei şi Maramureşului. Vol.. Bucureşti. Geoscience and Man. XXVIII. Amsterdam. E.. Roum de Géologie. 1-350. ELSIK. The AASP Inc Workgroup on Fossil Fungal Palynomorphs. 27 pl... Taxon. Ed.

. p.. Supervicornea pacltovae gen.. 133-138. International Code of Botanical nomenclature. Stuttgart. C. LOCQUIN. JARZEN.R. Les champignons fossiles. Ed. R.. fig. J. Ed. REYNOLDS. Rew. nouvelles recherches sur les champignons fossiles. XXIII.V. Reprinted from Trends in Ecology and Evolution.M. Res.M. Dacia.V. 14 mai 1970.N. R.. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău JANSONIUS. H. Băcăran. SITTLER. p. Vol. Some fossil fungal form-taxa from the Maastrichtian and Palaeogene ages. W. JANSONIUS. Progrese în palinologia românească.. Toronto. L. a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czeh Republic) Acta Musei Naturalis Pragae Series B-Historia Naturalis Vol. August 1969... p. et sp. Geological Survey of Canada. p. 1-392. pp. Luangwa Valley. S.. pp. The distribution and interactions of some Paleozoic fungi.. & OSBORN. & DRAGASTAN.A. M. 1982.. & DILCHER. 1-279 + 2 pl. Paris F. II. J. 1994. POP. 1-260 p.. Plenum Press. Zambia.J. Fossil arbuscular micorrhizae from the Early Devonian. no. Plante fosile.S.M. by The New York Botanical Garden Bronx: N. 1996.. Le Paléogéne des Fosses Rhenan et Rhodanien etudes sédimentologiques et paléoclimatiques. 1965. 458-5126. Vol. 1995. 1985. Vol.L.. A comparision of some Paleogene fungal palynomorphs from Canada and from Patagonia. D. Volume 5. T. Mycologia. Pollen et Spores 23 (3-4). J. & SIEGLER.... W. Synopsis of fossils fungal spores. mycelia and fructifications. Bulletin 340. & PETRESCU. & NORRIS. Redescription of Some Fossils Fungal Spores. cu privire specială asupra condi iilor paleoclimatice. Ed. 560-573. M. 1990. Recherches sur quelques organismes fungiquest et d’affinités fongiques probables présents and Paléozoiques. 17. & TAYLOR. PETRESCU. The fossil history of Ascomycetes Systematics and Perspectives in the Nineties. & KALGUTKAR. STAFLEU. 1982.. Southern Argentina. 1982.L. Cluj-Napoca. Bordas. Mycol. T.. 1-471 p. 3-4: 319-334.. 1995.. 163-187 + 2 pl. Printed in Great Britain. I. 1972.. Faculté des Sciences de l’Université de Strasbourg. 557-562. 2000. Linnaean nomenclature-universal language of taxonomists and the Sporae Dispersae (with a commentary of Hughes proposal). 2-4. Paris. DIJKSTRA. Published by the American Association of Stratigraphy Palynologists Foundation. no. Acad. nov. Les champignons fossiles. JANSONIUS. Utrecht-Netherlands.. introducere în paleobotanică. R. AMEGHINIANA. by D. 1981. Acad. SHEFFY. J. 1981. no 1.L. D. The importance of Fungi in shaping the paleoecosistem..T. 1-89 p. GH. 2000. Macromycetes.34-51. M. Canada.S. Mycotaxon. & VAVRDOVA. p. Hawksworth. Fungal Associations in the Terrestrial Paleoecosistem.. Bucureşti. Ed. The nomenclature of fossils as fungi.N.A. ROMAGNESI. 1-173 p. N... 64-2008. 1996. PO.N. T. 87 (4). Paris.. 15.V. U. Dallas. TAYLOR. TAYLOR.. 13-16. PO.. POP. New York. Commision geologique du Canada.. Fungal palynomorphs recovered from recent river deposits. R. în palin rom. T. 1986. KALGUTKAR. T. 1-351 p. 167-174. 36 pl. Geleenites Dijkstra 1949. 63 . Bucureşti. Systematic and stratigraphic palynology of Eocene the Pliocene strata in the Imperial Nuktak C-22 Well. & ELSIK. XXIX-XXXI.. District of Mackenzie.V. D. a Cretaceous fungal fructification. of Paleobotany and Palynology. TAYLOR. M. 141152 SEPULVEDA.. AASP Fondation.R. POP EMIL.C. I. et al. Tomo XIX. J. Palynology: Volume 10: 35-60. Atlas des champignons d’Europe. R. Texas.N. NORRIS. Mackenzie Delta Region. 2008.. M.. Cercetări palinologice asupra Eocenului de la MorlacaHuedin. p. Morphology and Taxonomy of fungal Spores. Paléosporologie. KALGUTKAR. E.S. 1995.N. E. F. 1986. 1-178. Simpozionul de Palinologie Cluj. J.M. LOCQUIN. & ELSIK.W..M. 1971.Y. O. Palynology 24: 37-47. Paleontolographica Abteilung B. TAYLOR. p. 1981. G. TAYLOR. 1971. Taxon 30 (2): 438-448.C. SVOBODOVA. Thèsses. G. 99 (5): 513-522.. Progr..R. 1971. adopted by Elleventh International Botanical Congress Seatle.. 1971. E. & JANSONIUS. pl. Review of Palaeobotany and Palynology 85: 83-94. 249-262. nov..

C. 2000.. The oldest fossil ascomycetes. a complex fossil microfungus revisited. Nature Volume 378.N. T. 84 (6): pp. 1992. The Ohio State Univ.. J. Mycologia. H. & OSBORN.. p. HASS. S.. 3.. E.S. & HASS.N.. 16 november 1995.N. Columbus. by The New York Botanical Garden.. H.N. Devonian Fungi: interactions with the green alga Palaeonitella. C. R. H. HASS. 725-729. The importance of fungi in shaping the palaeoecosistem.. Bucureşti.N. REMY. T.. A Cyanolichen from the Lower Devonian Rhynie Chert American Journal of Botany 84 (7): 992-1004. & AXSMITH.. TAYLOR. & KERP. Nature Volume 399/ 17 iunie 1999. TAYLOR. The Rhynie Chert Ecosystem: A Model for Understanding Fungal Interactions. T. & TAYLOR. T. Fungi from the Lower Carboniferous of central France. W. Dep. REMY. TAYLOR. T. Protoascon missouriensis. N. Bronx. TAYLOR. 10458-5126. 1997. Ohio. T. p. 2005. Acad. & KERP. 2000. W. Interna ional de Nomenclatură Botanică. Heidelberg. GALATIER. VACZY. Fungi and Sediments Springer-Verlag p.L. Review of Palaeobotany and Palynology 90: 229-262.N.N. 1996. seria Botanică. TAYLOR.N. Parasitism in a 400 milion year-old green alga. D. Cod. 1-254.L. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău TAYLOR. & KERP. 213-253.N. & TAYLOR. H. T.. T.. Berlin.V. KRINGS. VACZY. Buenos Aires. T.. Tipizarea nomenclaturală în Botanică. VERECCHIA. Review of Palaeobotany and Palynology 83: 253-260.P. H.M. HASS. W. 1994. 68-75. H.D.. of Botany and Institute of Polar Studies. E. 97 (3). Băcăran. 1972. KLAVINS. The oldest fossil lichen.Y. National Science Foundation Deutsche Forsungemein schaft and Deutscher Akademischer Austauch Dienst. S. B. TAYLOR. TAYLOR.. H.R. TAYLOR. & STUBBLEFIELD. p. E. Mycologia. 64 .N. & REMY. T... 1987. A fossil mycoflora from Antarctica. 901-910.. 1995. HASS. 24..P. 1992.. T. 1974. M..I. H. 244.. Bucureşti. TAYLOR. nr. 1999. New York.. Ed. Studii şi Cercetări Biologice Cluj.

V.34. Bucureşti. Surrey. MICULISKENE. A. et KRANZLIN. D. 1964. Kew. D. 1-193. Le Genera Alternaria. Mycologie générale et structurale. Vol. Ceres. Sc. T. M. 1963.. Sc.. T. 1-541 p... MANOLIU. 1961. Les Ascomycetes. Ph. CHELKOVSKI.N. Bucureşti. M.C. de Ştiin e a U. MANOLIU. B. Paris VIe. London..S.. 1966. Dic ionar fitopatologic în şase limbi – Micoze. A. Complexul Muz. Bucureşti. Kew.. & BONTEA. 65 . MADELIN. Botanique.I. LUGAUSKAS. Acad. 1964. 1-154 p. Studies on Cercospora and allied Genera VII New species and redisponizions. G. 1-80 p. 1987. M. ST:.V.B. Press Inc.S. Tokyo. Commonwealth Mycological Institute Kew. P. 141. (Clasa Ascomycetes) şi reîncadrarea taxonomică a speciilor acestui gen din flora României. Paris VIe.. GÄUMANN. Ph.R. B. Cercosporidium and some species of Fusicladium on Euphorbia. A.. BREITENBACH. Paris. Vol.B. Dictionary of the Fungi fifth edition. & SESAN.. Evolution and Kingdoms of organisms from the perspective of a micologist. COOKE.. G. & SUSSAMAN.S.D. 1-609 p.. New York.. 1981. Surrey. The Fungi – An Advanced Treatise. A. New York. no 144. C. Malýatlas húb. AINSWORTH. Surrey. „Ion Borcea” Bacău. 1976. Vol. A. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 11. P. 1-316 p. 1996. 83. O. Editions Paul Lechevalier. AINSWORTH. Iaşi. Tome I. 1980. Veget. III: 1-571 p.3.. Vol. Surrey.. C.. Manuale di Patologia vegetale. Ed.E. F. Ceres.. 1-608 p. AL.C. 1965. & ELLIS.. BUIA. p.S. Cercetări micocenologice în asocia ia Symphyto-Cordati-Fagetum din Mun ii Nemira (jud. 1967. The Fungus Spore.. Butteworths.Sc. 1-337 p. G. 1968. ELLIS. Nat. Studii şi Comunicări. Boca Raton Florida. M. 1-208 p. Fitopatologie agricolă. JIGĂU. DEIGHTON. II: 1-804 p. The Ecology of the Fungi. 547 p. Oxford at the Clarendon Press. V.C. D. Bacău). Editura Agro-Silvică.F. RĂDULESCU. nr. 1-206 pl. Vol.. E. A.I. 76-83.J. Botanica agricolă.... Lucerne.. A. 47. Române. Mycol. 1-551 p.. p. Ed. Lond..C.. Plant Diseases and Metabolites. 1979. 1-340 p. A. Alternaria.. Acad. MANOLIU.T. ex Ces & De not. GOIDÀNICH. W. p.J. I: 1-748 p. 1-249 p. Kew... 1-545 p.C. 1-56 p. INGOLD. IV B: 1-504 p. More Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth Mycological Institute Kew.. Stuttgart.. 1 p. Contribu ii la cunoaşterea genului Pleospora Rabenh.Sc.. P. tehnici şi ştiin ifici în fitopatologie. 20: 9-14. DEREMEK. Ed. 396.. 1983. ELLIS..C. London. England. 1-161 p.. p.B. Catalogul micromicetelor biodestructoare ale materialelor polimere.. H. Commonwealth Mycological Institute.... Academic Press... Commonwealth Mycological Institute. England. Băcăran. D.... Scrisoare către Băcăran Victor.. 1997. J. Ph. A. Surrey.. 2000. syst. Dispersal in Fungi. SLIAUJENE. 1992. Bologna. Masson et Cie Editeurs. Dic ionar de termeni populari. Passalora. LOCQUIN.R. M.. BIBLIOGRAFIE MICOLOGIE ABBAYES. F. 12. Biol. J. I. AINSWORTH. Bucureşti. nr. G. More Dematiaceous Hyphomycetes.. Vol. Die Pilze. 1979. BARR. p. et al. 1963. JOLY... Dictionary of the Fungi Commonwealth Mycological Institute. 1964. Mycologia 84 (1).. 1-1283 p. Dip. 1984. Mycological Society of America. & PETRESCU. 1966. 1-507 p... BAICU. Mycological Papers. E. & VISCONTI.. Bucureşti. Studies on Cercospora and allied Genera II. 1971. B. Cerc.. B. Macmillan Publishing Company.B. 1985. Bratislava. F. 2005. Vol. ELLIS. Masson. Elsevier – Amsterdam. de Şt.V. Moscova.. & LIZON. II. New York and London. p. 1973. Commonwealth Mycological Institute Kew. p. HULEA. 1982.. 1964. 1-11.. 1-354. DEIGHTON... St. BONTEA. Champignons de Suiss. T..

MOREAU.. A. 1-325.S. p.... Ustilaginalele din Republica Populară România. Bucureşti. 149-348. Acad.R. A. Mucorales Verlag von J. şi Ped. 1969. R. Editions Paul Lechevalier. England. DODEA. Bucureşti..... ed. E. E. FRASER. „Al. Surrey. Bucureşti. p. MOHAN. E. ZYCHA. Le genre Alternaria. H.. 1-570 p. T.I. Cardif CF1 3NP... Acad. Plante inferioare din masivul Ceahlău. National Museums & Galleries of Wales. Graminicolous species of Bipolaris. Tome II. A.. F. Patologie vegetală. VILLE. II: 1-1166 p. 1995. Ed. Fitopatologie. Ed. T.. p. Bucureşti. ŞTEFUREAC. R. 1998. Băcăran. J. Ed. 1-358 p.R. PUNITHALINGAM. R.. Bucureşti.. NEGRU. I şi II. Ciuperci Pyrenomycetes Sphaeriales din România. 1953. studiu monografic. PÂRVU.. SIVANESAN.R. Paris VIe. Bucureşti. A. Cryptogams and Gymmosperms. C. PUNITHALINGAM. 1-250 p.. O. Acad. J. PARDOE. I.. 1967.S. VILLE. M. 1987.. II: 1-1168 p. R. 1995.R.. Iaşi. RĂDULESCU. Vol. NEGREAN.P. SĂVULESCU. A. Cluj-Napoca. Univ.S. THOMAS.R. Paul Lechevalier Editeur. Septoriozele în România. 1957. 1969. R.. Ed. Ascochyta II. 1971.P. E. Graminicolous Ascochyta Species. Ed. ZANOISCHI.. Ed. CAB International Mycological Institute. Ed. Ed. 1-355 p. ROMAGNESI. RĂDULESCU..B. V. Ciupercile Erysiphaceae din România. 1967. Species on Monocotyledons (excluding grasses)... 66 . I şi II. E.V. SIEPMANN. COROI. Cuza” Iaşi. I: 1-543 p. 269... NEGRU. 1988.. 16... Atlas des champignons d’Europe.. + 69 tab..R. 1-148. Ceres. 1973. 1954.. p. SĂVULSECU.. M. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău MANOLIU. H. p. 1-242. 1966. Introdcution to Fungi University Press Cambridge. Îndrumător pentru determinarea bolilor şi dăunătorilor la semin e. Bucureşti. sec. 1979. Did. Les Champignons. 1-614 p.H. R. Drechslera.. pl.. Ed.S. 1-219 p. Agro-Silvică. C. p.. 1979. F.H. Did. II. Acad. pag. PATRICK.. Monografia Uredinalelor din Republica Populară România. WEBSTER. J. Tratat de fitopatologie agricolă... Curvularia. 144.. Evolu ia plantelor oglindită în opere recente de botanică filogenetică.S. I-LXXXII.. RAFAILĂ. Commonwealth Mycological Institute Kew.S.. şi Ped. MITITIUC. 1973. Vol. Paris VIe. Acad.. 119. G.. Ed. Bibliography of European Palaeobotany and Palynology 1996-1997. + 1 tab. 235-236.. RĂDULESCU.. Bucureşti. CLEAL.. Cramer. 185. pag.. S. 1964.. M. 1-300 p. T. Acad. SĂVULESCU. Ed. Napoca Star. E. 1-291. 1998. Micologie.C. Paris. C.. 1999. E. Vol. Department of Biodiversity and Systematic Biology. Edit. I: 1-1329 p. Cambridge. R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->