FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Str. Ilarie Voronca nr. 7, Constanţa, cod 90684 Tel-Fax 0241.545.697 Site: www.md.univ-ovidius.ro | e.mail: departamentfmdct @ yahoo.com Oferta educaţională Domeniu de studiu: Sănătate Specializări: Medicină dentară, Tehnică dentară. I. Specializarea Medicină Dentară (durata – 6 ani) II. Specializarea Tehnică Dentară (durata – 3 ani) III. Doctorat (durata – 4 ani) ADMITERE 2012 II. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ A 2-A SPECIALIZARE DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE 360 Se pot înscrie absolvenţii de învăţământ superior de la facultățile de stat numai din domeniul medical, cu media generală de licenţă de minim 8,00.

Condiţiile de examen sunt aceleaşi Domeniu de studiu: Sănătate ca pentru candidaţii menţionaţi la Specializări: Medicină dentară, punctul I. Tehnică dentară. Acreditare:Acreditată ARACIS III. SPECIALIZAREA TEHNICĂ Tip instituţie:Publică, de stat DENTARĂ Perioada înscriere: DURATA – 3 ANI 09.07.2012-19.07.2012 NUMĂR DE CREDITE - 180 I. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE - 360 Concursul consta dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări de Biologie. Tematica probei de Biologie Manualele clasei XI-a – integral Bibliografia probei de Biologie Sunt valabile toate manualele alternative de biologie clasa a XI-a 2010-2011 integral, care se gasesc pe lista MECTS pe site www.edu.ro Forma de examinare: o probă de aptitudini. Calcularea mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat. Proba de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Adresa: Campus. criteriul de înscriere fiind media examenului de bacalaureat. criteriul de înscriere fiind media examenului de licenţă. Constanta.ovidius-stec.1. Turismului şi Serviciilor– specializare acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) SPECIALIZĂRI LA MASTER Studii de licenţă: 3 ani MASTERATE DE CERCETARE Specializarea: Economia Firmei – acreditate autorizată DOMENIUL: ADMINSTRAREA (cursuri de zi) AFACERILOR Studii de licenţă: 3 ani . Aleea Universităţii nr. Oferta educaţională a FSE include în cadrul studiilor de licenţă 6 domenii şi 7 specializări.stec@gmail. SPECIALIZĂRI LA LICENŢĂ – ZI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) DoMENIuL: ECoNoMIE ŞI AfACERI INTERNAŢIoNALE Specializarea: Afaceri Internaţionale – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: CoNTAbILITATE Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: fINANŢE Specializarea: Finanţe şi Bănci – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MARkETINg Specializarea: Marketing .com Web: www. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar.ro Admiterea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice: În cadrul studiilor de licenţă ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. România Telefon: 0241/511040 | Email: ovidius. iar în cadrul studiilor de masterat. 900055.acreditată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MANAgEMENT Specializarea: Management autorizată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: ADMINISTRAREA AfACERILoR Specializarea: Economia Comerţului. În cadrul studiilor de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. 4 domenii şi 11 specializări. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar.

Comerţ şi Servicii DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Contabilitatea şi Auditul Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Finanţe Corporative şi Bănci MASTERATE PROFESIONALE acreditate DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR Specializarea: Asigurarea Calităţii în Afaceri Specializarea: Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri Specializarea: Administrarea Afacerilor în Întreprinderile Mici şi Mijlocii • cursuri de zi • predarea cursurilor se va face atât în limba română cât şi în limba franceză • absolvenţii primesc atât diplomă emisă de Universitatea „Ovidius” din Constanţa cât şi diplomă emisă de Universite D’Auvergne Clermontl Franţa. studiu și cercetare ale studenților. științific și didactic. 126 și cuprinde săli de lectură cu o capacitate totală de 500 de locuri. . cadrelor didactice și cercetătorilor. două săli de cataloage. Mamaia. Prin structura sa.Franţa DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Politici Europene de Dezvoltare Regională Specializarea: Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Pieţe de Capital Biblioteca Centrală Universitară Biblioteca Centrală Universitară are un profil enciclopedic. trei spații de expoziții. 10 spații de depozitare și oferă servicii tehnice de calitate.Specializarea: Administrarea Afacerilor în Turism. funcționalitate și servicii. nr. aceasta răspunde cerințelor complexe și diverse de informare. • stagiu de pregătire: 3 săptămâni pe an universitar în cadrul lUP/Universite D’Auvergne Clermont 1. Biblioteca Centrală Universitară este amplasată pe Bd.

Ed.R. 5749 /16.S.2007. nr. 250 /30 iunie 2009.I.R. reacreditată conform deciziei Consiliului A.08. nr. nr. Istorie şi diplomaţie acreditat conform Legii nr. 568/28.07.C. Studii de securitate – autorizată conform deciziei Consiliului A. 462 / 3 iulie 2009.M. 4557/27.ro istorie_constanta@yahoo./Fax: 0241-671448 | E-mail: istorie@univ-ovidius. pE BAzA MEDIEI NOTELOR OBŢINUTE LA BACALAUREAT.C.2007.acreditată conform H.I. publicată în „Monitorul Oficial”. 462 / 3 iulie 2009.autorizată conform deciziei Consiliului A.A.A. 4557/27. nr.1995.C. 1.A. Relaţii internaţionale în secolele XIX-XXI.A. 2537 /15.Istorie veche .R. îN sEsIUNEA IULIE sEpTEMBRIE 2012.06. ADMITEREA sE FACE pE BAzĂ DE CONCURs DE DOsARE. ADMITEREA sE FACE.2006 Școala Doctorală are două direcţii de specializare: .I.I.C.FACULTATEA DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE Adresa: Aleea Universităţii.2010 Relaţii Internaţionale şi Studii Europene .Istoria contemporană .05. Politică mondială şi europeană acreditat conform deciziei Consiliului A.2007. 250 /30 iunie 2009.I.acreditat conform deciziei Consiliului A. nr.S.A. publicată în „Monitorul Oficial”.acreditată conform deciziei Consiliului A. nr. Constanţa.2009.C.A.R.S.08. Specializări pentru studii de doctorat: Conform O. Ştiinţe Politice . pENTRU sTUDIILE MAsTERALE. nr. nr. 900697 Tel.ro Oferta educațională Studii de licenţă: Specializări: Istorie .S. nr. pRIN CONCURs DE DOsARE. nr.I. LA TOATE ACEsTE spECIALIzĂRI.S.05. 6784/24. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică acreditat conform Legii nr. LUÂNDU-sE îN CALCUL MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ.R. 4843/01.S.2011.C.08.G. 4884/5. Studii de masterat: Antropologie şi istorie europeană .R.ispovidius.C.com | Adresă web: www.06.

va fi formulată din conţinutul 5 variante de răspuns (notate A.. Campus.. Din acestea pot fi corecte 2. Caietul de Admitere cuprinzând instrucţiunile pentru desfăşurarea probei scrise şi teza cu 100 de teste grilă vor fi distribuite candidaţilor. Forma de examinare teste grilă cu 100 întrebări: . E.E. semnate şi ştampilate de preşedintele Comisiei de Admitere. Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. formată din teste grilă tip complement O grilă tip complement multiplu. Corp B. Selecţia testelor o face comisia desemnată şi cuprinde întrebări din toate capitolele manualului proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv.) Durata studiilor: 5 ani Statutul profesional: Farmacist Domeniul de licență: Sănătate Specializarea: Asistență de Farmacie (reglementată general în cadrul U. 50 pentru Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi 50 pentru Chimie Organică. să fie aceeaşi ordine a răspunsurilor. 1.). Numărul de teste alocat fiecărui capitol este proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv. dar nu este obligatoriu Baza de date pentru admitere.50 întrebări Biologie (clasa a Xl-a) . Baza de date cu teste grilă tip complement multiplu cuprinde câte 1000 de teste pentru fiecare disciplină. manualelor alternative de Biologie clasa D. conform bibliografiei.pharmaovidius.3OO Organică clasele a X-a şi a Xl-a. E. Testele vor fi publicate pe site-ul facultăţii cu şase (6) luni înainte de inceperea anului universitar 2010 2011.) Durata studiilor: 3 ani Statutul profesional: Tehnician de farmacie licențiat ADMITERE 2012 1..FACULTATEA DE FARMACIE Adresă:Aleea Universităţii nr.) Durata studiilor – 5 ani Număr ECST .50 intrebări Chimie organică Întrebarile din teza de admitere sunt (clasele a X-a şi a Xl-a) formulate la fel cu acelea din Baza de date afişată pe site.ro Site: www. are multiplu. B. C./Fax: 0241-605050 | E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius. 5 sau niciunul) .ro Oferta educațională Domeniul de licență: Sănătate Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. E.. 3 sau a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie 4 răspunsuri (niciodată 1. Constanţa Tel. Teza de concurs cuprinde 100 de teste grilă.

01. acordându-se 5 puncte pentru răspunsul integral corect. originalul rămâne la comisie iar copia. calendarul admiterii 2012 la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanța. 03. 1/2011 şi cu Ordinul Ministerului Educaţiei. Se securizează cu semnătura şi ştampila preşedintelui Comisiei de Admitere. forma de examinare. candidatul care a marcat răspunsurile BDE are 4 puncte La întrebarea 03. candidatul are 0 puncte pentru că nu a marcat nici un răspuns La întrebarea 08. Specializarea Asistenţă de de evaluare Farmacie Teste complement multiplu cu (reglementată general în cadrul evaluare ponderată U. 04. 06. 3. 02. Cercetării.) Durata studiilor – 3 ani NR. criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale. candidatul care a marcat răspunsurile BCD are 5 puncte La întrebarea 04. candidatul care a marcat răspunsurile ACD are 1 punct La întrebarea 05. se vor stabili prin Metodologia proprie în conformitate cu Regulamentul cadru al Universităţii Ovidius din Constanţa. 07. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat un singur răspuns corect La întrebarea 07. Tineretului şi Sportului nr. Foile de concurs sunt tipizate şi autocopiante.şi se evaluează ponderat.E. 05. Întrebările la care nu s-a marcat nici una din variantele de răspuns şi cele la care s-a marcat doar una din variantele de răspuns sau toate variantele de răspuns sunt notate cu zero (0) puncte. cu Legea Educţiei Naţionale nr. la candidat. Pentru răspunsul parţial corect se acordă un număr de puncte corespunzător numărului de răspunsuri marcate şi nemarcate corect. 08. Număr ECST 180 Pentru ambele specializări. calcularea mediei de admitere.313/23 febr. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat toate răspunsurile . candidatul care a marcat răspunsurile ABD are 3 puncte La întrebarea 02. 2012. a ●   ● ●   ● B ● ● ●  ●   ● C   ● ● ●   ● d ● ● ● ●  ●  ● E  ●   ●   ● Răspuns corect ACD DE BCD ABE CDE ABD CE BCE Punctaj 3 4 5 1 2 0 0 0 ●=variantă de răspuns considerată corectă şi marcată de candidat PUNCTAJUL OBȚINUT La întrebarea 01. Formatul grilei de răspuns şi forma 2. candidatul care a marcat răspunsurile ABC are 2 puncte La întrebarea 06.

biologie. cardiologie). matematică-informatică. La numărul acestora se adaugă şi alte producţii editoriale importante. ştiinţe economice. ART. contribuind la cunoaşterea Universităţii noastre. autori Ionel Roşu. Luminiţa Irinel Bibliografia probei de Biologie BIOLOGIE. drept. în cele 13 serii prezentate. Bogdan Voiculescu. chimie şi petrochimie. chimie. Manual pentru clasa Doicin. cu reale contribuţii la creşterea prestigiului Universităţii „Ovidius”. istorie. 2008 BIOLOGIE. Radu Cârmaciu. Carmen Sălăvăstru. volume ale congreselor ştiinţifice. teologie. Aurel Ardelean. a fost principalul organizator al Salonului Internaţional de Carte „Ovidius” (şase ediţii: 2003. Universitatea. Corint. impunându-se ca una din editurile reprezentative ale Dobrogei. drept. 2006 Corint. Ed. Sub sigla ei au fost publicate sute de titluri. aducând contribuţii originale şi inedite. Irinel Adriana Th.T. teologie. pe site www. 2006 Editura Ovidius University Press Editura „Ovidius University Press” are ca principal obiect de activitate publicarea de manuale şi cursuri universitare. edu. Luminiţa Irinel Doicin. fizică. autori Dan Cristescu.ro autori Luminiţa Vlădescu. reviste. Salonul s-a înscris cu paşi siguri în circuitul naţional al manifestărilor de gen. Analele au ca principal scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice. obstetrică şi ginecologie. Călin Istrate. Niculescu. exegeze. lucrări ştiinţifice. ED. Badea. prin Editura „Ovidius University Press”. medicină internă (hematologie. ART. teze de doctorat în domeniile: limbă şi literatură. Ed. matematică. medicină dentară şi farmacie. anale. stomatologie. geografie. a cercetătorilor. medicină generală. Cu o participare care a depăşit constant cifra de 100 edituri şi instituţii culturale. a profilului său ştiinţific şi cultural. farmacie. Atât Analele. educaţie fizică şi sport. Un loc distinct în activitatea Editurii îl constituie publicarea Analelor Universităţii în seriile: filologie. Manual pentru clasa a XI-a. culegeri de probleme.Bibliografia probei de Chimie Manualele oficiale pentru admitere se găsesc pe lista M. ED.C. 2009 CHIMIE. semiologie. Cezar autori Luminiţa Vlădescu. . limbi străine. teze de doctorat.2008). Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. tratate. cât şi revistele sunt trimise la schimb intern şi internaţional. Manual pentru clasa a XI-a. carte preponderent universitară.E. a XI-a. organică CHIMIE Manual pentru clasa a X-a.S.

FACULTATEA DE MEDICINĂ Adresa: Aleea Universităţii. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012. Laborator Clinic Admiterea se face prin concurs de dosar.Studiile au o durată de 4 ani. 20% media de bacalaureat. Modalitatea de calcul a mediei de admitere: 80% proba de biologie. În cadrul programelor de licenţă reglementate general: 1. Campus 2 Constanţa. Facultatea de Medicină – concursul constă dintr-un test grilă unic. Studii de masterat: Masterat nou înființat: Managementul institutiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice Studiile au o durată de 2 ani. Facultatea de Moaşe şi Facultatea de Asistenţi Medicali Concursul constă dintr-un test grilă cu 60 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a). ADMITERE 2012 Admiterea în anul 2012 la Facultatea de Medicină din Constanţa se va desfăşura diferenţiat. În cadrul studiilor de lungă durată: 1. 2. Moașe .Înscrierile se fac la începutul lunii iulie. Studiile au o durată de 6 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012.ro Oferta educațională Studii de licență: Specializările: Medicină .medcon. Media de calcul rezultă din media de absolvire a liceului (50%) cu media de bacalaureat (50%). Cartea cu testele pentru examenul de admitere poate fi consultată pe site-ul: www. Data examenului: iulie.Studiile au o durată de 3 ani. Studii de doctorat: 20 de cadre universitare ale Facultății sunt conducători de doctorat. Asistență medicală generală Studiile au o durată de 4 ani. cu 100 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a). Studiile au o durată de 3 ani şi sunt desăvârşite printr-o probă scrisă şi examen de diplomă. Laborator clinic .Studiile au o durată de 6 ani. România Telefon/Fax: 0241. .medcon. Balneo-fizio-terapie şi recuperare 2. în funcţie de specialitate. Studiile au o durată de 4 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă.ro. Balneofiziokinetoterapie și recuperare .605000 | Adresă web: www.Studiile au o durată de 3 ani.

com Telefon: 0241-606470 Fax: 0241-606470 Domeniul Ştiinţele Educaţiei: În conformitate cu prevederile Legii • Educaţie incluzivă nr. domeniul Asistenţă PREŞCOLAR .288/2004 privind organizarea studiilor • Terapii de compensare în universitare pe 3 cicluri. domeniul ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI Ştiinţele Educaţiei.forma de învăţământ: zi. Pentru Studii de Licenţă .180 credite -70%.durata studiilor şi reacţiei la frustrare.Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se organizează pe domenii de durata studiilor – 3 ani .ro/psihologie E-mail: secretariat_psihologie@yahoo. Facultatea de tulburările de comunicare Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei oferă: • Management educațional • Educaţie timpurie Programe de studii de licenţă: • Strategii de comunicare şi învăţare eficientă pentru învăţământul Domeniul Psihologie: • PSIHOLOGIE: forma de primar • Didactici aplicate-matematică învăţământ: zi .proba zi .durata studiilor 3 ani• Didactici aplicate-religie 180 credite • Didactici aplicate-istorie Domeniul Ştiinţele Educaţiei: Concursul de Admitere în cadrul • PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ . în limita numărului de locuri aprobate. Media de concurs se calculează astfel: – 3 ani .media Probei orale: Interviu pentru evaluarea capacităţilor intelectuale și de comunicare Programe de studii de masterat: -30%-media Examenului de Bacalaureat. personalităţii .durata studiilor – 3 ani -180 credite de concurs: Interviu pentru evaluarea Domeniul Asistenţă socială: • ASISTENŢĂ SOCIALĂ: . CT Website: www.FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Adresa: B-dul Mamaia nr.180 credite • P E D A G O G I A licenţă: domeniul Psihologie. Domeniul Psihologie: Admiterea se face în ordinea • Psihologie sportivă descrescătoare a mediilor generale • Psihologie militară • Psihodiagnoza complexă a obţinute de candidaţi.CP 900527. de comunicare forma de învăţământ: zi .124 .univ-ovidius.forma de învăţământ: Socială.capacităţilor intelectuale.

România Telefon: 0040/ 241/ 551 773 | Fax: 0040 241 650444 Email: seclitere@campus.O limbă şi literatură modernă (engleză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul STUDII CULTURALE • Studii americane IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul LIMBI MODERNE APLICATE • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% . 100% • Limba şi literatura engleză .univ-ovidius. Constanţa.O limbă şi literatură modernă (italiană / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .1 (Campus).O limbă şi literatură modernă (franceză/ italiană) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura engleză .O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) IFR Concurs de dosare Media generală a examenului de la bacalaureat.FACULTATEA DE LITERE Adresa: Aleea Universităţii nr.ro ADMITERE 2012 SPECIALIZĂRI PENTRU STUDIILE DE LICENŢĂ Domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ • Limba şi literatura română O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / spaniolă / italiană / portugheză / germană / turcă) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba română 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura română . 900472.

• Limbi moderne aplicate Concurs de dosare (engleză – italiană) IF Media licenţei 100% probe de concurs • COMUNICARE ŞI DISCURS Probă orală de competenţă lingvistică INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL la limba engleză 50% EUROPEAN Media generală a examenului de Concurs de dosare bacalaureat 50% Media licenţei 100% • TRADUCTOLOGIE. fără Terminologie. Domeniul ŞTIINŢE ALE TERMINOLOGIE. nota obţinută la BACALAUREAT. Comunicare vor face examen de admitere. prezentând diploma de absolvire sau adeverinţa de licenţă pentru STUDII UNIVERSITARE DE specializările Engleză. vor fi admişi pe locurile bugetate. • STUDII DE ROMÂNISTICĂ Comunicare candidaţii pot prezenta şi Concurs de dosare un certificat de competenţă lingvistică. COMUNICARE COMUNICĂRII Concurs de dosare • Jurnalism IF Media licenţei 100% probe de concurs • JURNALISM REGIONAL Probă orală pentru testarea Concurs de dosare aptitudinilorde creativitate şi Media licenţei 100% expresivitate 50% Probă scrisă la limba română 50% Criterii de departajare Criterii de departajare În cazul mediilor egale se va considera În cazul mediilor egale. la care au obţinut premiul respectiv. Nota bene: Olimpicii care au obţinut la faza 1. Candidaţii care se înscriu la • STUDII ANGLOprogramul de master Limba franceză AMERICANE şi plurilingvism în spaţiul European Concurs de dosare vor face dovada competenţei lingvistice. Media licenţei 100% 2. Candidaţii care se înscriu naţională premiile I. Terminologie. dovada competenţei lingvistice. EUROPEAN . II sau III la la programele de master studii disciplinele română. la specializarea A. la PROBA de Limba şi literatura română. engleză sau franceză anglo-americane şi Traductologie. Specializări pentru studii de Pentru programul de master masterat Traductologie. se va drept criteriu de departajare nota obţinută considera drept criteriu de departajare la susţinerea tezei de licenţă. Media licenţei 100% prezentând diploma de absolvire • LIMBA FRANCEZĂ ŞI sau adeverinţa de licenţă pentru PLURILINGVISM ÎN SPAŢIUL specializarea Franceză. studii Americane MASTERAT sau Limbi Moderne Aplicate.

ro În cadrul facultăţii.2 ani cu două specializări: • Educaţie Fizică şi Sport Şcolar • Performanţă în Sport 3. Domeniu de licenţă Kinetoterapie: Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială: 1. Alexandru Şerbănescu 1. instalaţie nocturnă).Tenis de câmp (joc bilateral) 2. Examen Bacalaureat.Atletism-50mp cu start de jos 2.fefs. Probă scrisă.Ilie Floroiu” . gazon. Nivel Masterat – Zi . volei. Domeniul „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”: 1.Biologie.R.5. terenuri tenis. rugby (joc bilateral) 3./Fax: 40-241-640443 | e-mail: fefs_cta@yahoo. handbal. Nivel de licenţă – Zi – 3 ani cu specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială. teren baschet (suprafaţă sintetică).50 metri lățime. Constanţa ROMÂNIA Tel.I. fitness.20%..tip grilă 3. la alegere din: 2. Cu o dimensiune de 80 de metri lungime și 6.1.la alegere din baschet. pista de atletism de ultimă generație este prevăzută cu cinci culoare de alergare.F. www.Joc sportiv.FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT B-dul. Av. teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică).: 40-241-614326. Tel. Nivel de licenţă.4.Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru) – admis/ respins 2. teren volei (suprafaţă sintetică).20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3. manual cl. – 3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă II. Sala este prevăzută cu o groapă de sărituri. fotbal. Fax 40-0241-618372 Str. Baza sportivă a Universității Studenții ovidieni beneficiază de: sală de gimnastică.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3. Constanta 900470. studiile sunt structurate după cum urmează: I. Nivel de licenţă – Zi .20%.3.Canotaj-1000m 2.com.Gimnastică-exerciţiu impus la sol 2. Metoda de admitere: Domeniu de licenţă Educaţie fizică şi sport: Specializarea Educaţie fizică şi sportivă 1. Domeniul KINETOTERAPIE: 4. a XI-a .3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă 2. ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice. Căp. Romania. terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică. Noua sală de atletism . Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru)admis/respins 2.2. amplasată la capătul acesteia. Mamaia 124. Examen Bacalaureat.O probă sportivă pe ramură de sport. Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon).

Media de bacalaureat înfiinţate altele noi.Interviu eliminatoriu . Studii Religioase şi Juridico . la -Media de licenţă Facultatea de Teologie vor fi în derulare opt programe de masterat care acoperă Perspective vocaţional toată aria domeniului teologic. Creştină şi Islamică) Teologie Practică (Drept Canonic. licenţiaţii în Teologie pot opta pentru oricare dintre ramurile de .ro Oferta educațională Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa acoperă toate programele universitare de studiu de licenţă din domeniul Teologie acceptate de Ministerul Educaţiei. 900472 Constanța.Canonice ale celor trei Religii Monoteiste (Mozaică.FACULTATEA DE TEOLOGIE Adesă: Aleea Universitatii nr. Cercetării. 1. Strategii de Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 comunicare ani Istoria Culturii şi Civilizaţiei Teologie Ortodoxă Didactică – 3 Creştine în Sud-Estul Europei ani Literatură Patristică. România Tel. Liturgică şi Muzică Religioasă) Teologie Biblică Teologie Sistematică Studii de licență: Teologie Ortodoxă. Prin -profesionale aceasta. la Facultatea de Teologie au fost Respins restructurate vechile masterate şi au fost .Examen medical (vizită medicală) de învăţământ românesc din ultimii . Omiletică. Tineretului şi Sportului din România şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: cercetare ale teologiei pe care doresc să le aprofundeze. Studii de masterat .Interviu (admis/respins) În anul univeristar 2011-2012.Admis/ ani./Fax: 0040/ 241/ 670900 Email:  teologie@univ-ovidius. în conformitate cu legislaţia şi normele de calitate europene. Limbi Teologie Ortodoxă Asistenţă Clasice şi Slave Socială– 3 ani Managementul Turismului Religios Studii de master: Ţinându-se cont de importanţa CRITERII DE ADMITERE acordată programelor educaţionale de Studii de Licenţă masterat în urma reorganizării sistemului . Catehetică.

Drept canonic. Misiologie.). 5. 10.preoţie . Certificat de Botez.Adeverinţă medicală.Certificat de naştere (copie legalizată). 51. Istoria filosofiei. Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE. Conducătorii de doctorat sunt profesori cu o recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul lor de cercetare.„Şcoala Doctorală” În cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa îşi desfăşoară activitatea şi Şcoala Doctorală. Binecuvântare din partea Ierarhului. 4. 7. .Foaie matricolă.Dosar plic.preoţie** .Teologie Ortodoxă Pastorală . 9.profesor de religie* Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială .activităţi în cadrul Bisericii . Dogmatică şi Istoria Bisericii şi prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare. în cadrul căreia Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică. Facultatea de Teologie .profesor de religie *dacă studentul mai obtine încă 60 de credite la o altă facultate înrudită (Litere sau Istorie) el poate dobândi o a doua diplomă în specialitatea respectivă. 6. Fotografii tip paşaport color (4 buc. finalizat prin teza de doctorat. Pentru înscrierea la Şcoala doctorală candidaţii trebuie să aibă media de absolvire a studiilor de licenţă şi de masterat 8.profesor de religie Teologie Ortodoxă Didactică .Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite. Morală. 11. 2.asistent social . **dacă absolventul obţine echivalarea şi diferenţele de teologie pastorală şi examenul de capacitate preoţească ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 2012 1.Copie de pe buletin sau C. În temeiul Acordului de colaborare cu Facultatea de Drept canonic din Toulouse (Franţa). 3. Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile: Noul Testament. 8. doctoranzii de la Specializarea Drept canonic vor putea începând cu anul universitar 2011-2012 – să obţină dublă diplomare (franceză şi română). Vechiul Testament.Recomandare de la preotul din parohia căruia faceţi parte. Candidaţii care doresc să opteze pentru un doctorat în Teologie trebuie să fie licenţiaţi şi să aibă o diplomă de Masterat în domeniul în care doresc să-şi continue cercetarea sau într-un domeniu înrudit cu acesta.I.Diplomă Bacalaureat sau adeverintă echivalentă acesteia cu specificarea mediei de bacalaureat (original).preoţie** .

copie legalizată a certificatului de naştere.probă scrisă sau orală la unul din subdomeniile Şcolii Doctorale. . .00 (opt).copie legalizată a diplomei de masterat şi a foii matricole.copie legalizată a diplomei de licenţă şi a foii matricole. care elibereazǎ un certificat de competenţǎ lingvisticǎ. examenul de competenţǎ lingvisticǎ .atestate de cunoaştere a limbilor clasice: greacă şi latină sau limba ebraică (pentru disciplinele biblice) . .curriculum vitae. CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT CUPRINDE: . . . Dacǎ un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţǎ lingvisticǎ cu recunoaştere internaţionalǎ sau este absolvent al unei facultăţi de limbi străine. .chitanţa de achitare a taxei de înscriere la admiterea la doctorat. dacă este cazul. .binecuvântarea Ierarhului locului.copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă.DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT TREBUIE SĂ CONȚINĂ: .un examen de competenţă lingvistică eliminatoriu (la o limbă modernă şi limbi clasice).lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului. Examenul de competenţǎ lingvisticǎ se susţine la Catedra de limbi strǎine a UOC.fişa şi cererea de înscriere tip.pentru limba modernă . . .copie legalizată a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui.atestat de cunoaştere a unei limbi străine. în limita locurilor disponibile. . . .nu mai este necesar. Media minimă de promovare a examenului de admitere la doctorat este 8.

Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată). Admitere . cu o durată de 2 ani Specializări pentru studii de doctorat Există o Şcoală Doctorală. 124. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. conform cu normele europene privind admiterea candidaților în învățământul superior 2. cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. Absolvenţii specializării Matematică Informatică pot susţine. Modelare și Tehnologii Informatice. cu durata de 3 ani. Informatica Didactică. adaptate procesului Bologna. Matematică Didactică. forme zi/fără frecvenţă/taxă/fără taxă. atât în facultate. după absolvire. Admiterea se face separat pe cele doua domenii de studiu existente în facultate: Matematică și Informatică. conform metodologiei MECTS Notă. după caz. cu o durată de 2 ani: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. toate examenele necesare obţinerii diplomei de Licenţiat în Informatică.Sesiunea iulie 2012 1. Mamaia. cu o durată de 2 ani Domeniul Informatică: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. Domeniul Matematică Specializări: Matematică şi Matematică Informatică (acreditate) Studiile se încheie cu Diplomă de Licenţiat în Matematică. Modelare şi Tehnologii Informatice şi Informatică Didactică atât în facultate cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate.ro Oferta educațională Studii de licență: Domeniul Matematică Specializări: Matematică și Matematică Informatică (acreditate). Algebră şi Geometrie Computaţională. Structuri Matematice Fundamentale şi Matematica Didactică. într-un an suplimentar. cu o durată de 2 ani: Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică. RO-900527 Constanţa Telefon: +40-2-41-606424 (secretariat) | Fax: +40-2-41-606424 Adresă web: http://math. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. cu durată de 3 ani. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată) Studiile se încheie cu Diploma de Licenţiat în Informatică. . Structuri Matematice Fundamentale. Studii de masterat: Domeniul Matematică: Modelare Matematică în Finanțe și Analiză Economică. adaptate procesului Bologna. specializarea Matematică sau Matematică Informatică.univ-ovidius.FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Adresa: Bd. cu direcţiile: Algebră. Analiză numerică liniară și Analiză.

se apreciază cu admis/respins Subproba 1 .se apreciază cu admis / respins Colocviu . ritmice.606. durata studiilor 2 ani • Arte vizuale cu programul de licență: -Pedagogie .discuție liberă pe baza bibliografiei afișate.pondere 50%: -interpretarea unui monolog. care poate fi clasic. Subproba 2 – colocviu 1.Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii -forma de învăţământ – curs de zi.152 | Adresă web: http://www.Facultatea de Arte Adresa: B-dul Mamaia Nr. durata studiilor 2 ani • Teatru cu programele de licență: -Artele spectacolului (actorie) forma de învăţământ – curs de zi.Interpretare muzicală – cantoforma de învăţământ – curs de zi.forma de învăţământ – curs de zi. Subproba 2 . teatru și arte vizuale. modern sau contemporan.practic .com Domeniile Facultăţii de Arte sunt: • Muzică cu programele de licență: .484 Fax: 0241.facultateadearte. Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Subproba 1 – scris – pondere 50% .forma de învăţământ – curs de zi. la alegerea comisiei din repertoriul candidatului Artele spectacolului (coregrafie) Proba I: vocaţională . durata studiilor 4 ani Programe masterale: -Arta educației muzicale -Arta spectacolului liric forma de învăţământ – curs de zi.verificarea aptitudinilor muzicale. 3. lectură la prima vedere. durata studiilor 2 ani Facultatea de Arte este structurată într-un departament: Muzică.522. ADMITERE 2012 Artele spectacolului (actorie) Proba I: vocaţională . 2. mişcare şi dans.Pedagogie muzicală . povestire.pondere 50%: -atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.practic 1. durata studiilor 3 ani Program masteral: .Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului. durata studiilor 3 ani -Artele spectacolului (coregrafie)” Program masteral: -Arta actorului de music-hall . durata studiilor 3 ani .arte plastice si decorative .ro E-mail: secr_arte @ yahoo. versuri din dramaturgia universală sau românească.practic .forma de învăţământ – curs de zi.124 | Telefon: 0241. Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Subproba 1 .

De asemenea. . în acelaşi timp.se apreciază cu admis / respins Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului și a rutei de cercetare propuse . interconectat cu sistemul UMS.pondere notă 100% Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. mişcare scenică şi dans. Mamaia nr. 126. Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Recital format din 2 arii și 2 lieduri/ 2 melodii și 2 romanțe/ 2 piese tradiționale și 2 romanțe.Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie.se apreciază cu admis / respins Proba II: Test grilă (cu NOTĂ) Media adm. acestea însoțite și de un Curriculum vitae personal .pondere notă 100% Biblioteca virtuală Biblioteca virtuală este amplasată la etajul noului corp al Bibliotecii Universitare. = nota la Proba 2 Arta spectacolului de music-hall Proba I: Interviu .se apreciază cu admis / respins Desen 6 ore – practic (admis – respins) Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Culoare – probă practică. din Bd. Biblioteca dispune de calculatoare de ultimă generaţie şi de un server conectat la o bază de date ştiinţifică. Interpretare muzicală-canto Proba I: vocaţională . Arta educaţiei muzicale Proba I: Interviu . pondere 50% din nota finală. monolog. cântec. cu repere plastice din lucrarea de licență sau/și un proiect de cercetare plastică. biblioteca va găzdui materiale didactice. Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creația personală. 6 ore – 70% Mapă + interviu – oral – 30% Programe master Arta spectacolului liric Proba I: practic 3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti). fiind. pe care profesorii le vor pune la dispoziţia studenţilor. Subproba 2 – practic – pondere 50% Improvizaţie de mişcare. care trebuie să cuprindă poezie. Proba II: susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală. Pedagogie muzicală Proba I: vocaţională . de studiu şi documentare.se apreciază cu admis/respins Proba II: scris (cu NOTĂ) Media adm. = nota la Proba 2 Pedagogia artelor plastice și decorative Proba I: vocaţională .se apreciază cu admis/respins 1 arie clasică sau romantică/ 1 melodie/ 1 cântec tradițional/ 1 piesă muzicală/ 1 lied/ 1 melodie/ 1 piesă muzicală/ 1 romanță/ 1 cântec.se apreciază cu admis/ respins Proba II: practic . pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.

ro Tel.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC II.FR) . Poliţie locala .2013 Facultatea de Drept. LOGICA./Fax: +40 241 694330 | Site: www.ro Oferta educaţională 2012 . Constanţa | E-mail: drept@univ-ovidius.4 ani (240 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la Bacalaureat (100%).ZI) . FILOSOFIE) Specializarea Drept (forma de inv.3 ani (180 credite) . FR) . ZI) . Științe Administrative şi Sociologie LICENȚĂ DOMENIUL DREPT: Specializarea Drept (forma de înv. ISTORIE.3 ani (180 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Criteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC III.FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE Aleea Universităţii no. Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu. ECONOMIE. Administraţie publică (forma de inv. DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: Specializarile: I. drept-ovidius.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: PROBA ORALA de competenta lingvistica la LIMBA ROMANA (50%) + MEDIA LA BACALAUREAT (50%) Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu Administraţie publică (forma de inv.4 ani (240 credite) – ACREDITATĂ Admitere: EXAMEN SCRIS la una din disciplinele la alegere intre: (LIMBA ROMANA. Asistenţă managerială şi secretariat .1.

Guvernare si administratie publica europeana (in parteneriat cu Universitatea Lille 2. Franta) – in limba romana si in limba franceza/ engleza. 4. Managementul institutiilor publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 4. Drept public (acreditat)/ 2 semestre (60 credite) DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: 1. Foaia matricolă. Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original (dacă este cazul). Certificat de naştere . Drept maritim (acreditat)/4 semestre (120 credite) 3. Legislatia privind siguranta transporturilor (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. 2. Diploma sau adeverinţa de bacalaureat. Institutii si politici publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 3. 5. (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2.– AUTORIZATA PROVIZORIU Numar de locuri propus: 100 Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC DOMENIUL SOCIOLOGIE: Specializarea Sociologie -3 ani (180 credite) – AUTORIZATA PROVIZORIU Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC MASTERAT : Forma de invatamant: ZI Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la examenul de licenta {100%) Criteriu de departajare 1: Nota obtinuta la sustinerea lucrarii de licenta Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu facultate DOMENIUL DREPT: 1. Administratie europeana.copie legalizată. . Cerere înscriere concurs (se furnizează de către comisia de admitere). stiinte penale (acreditat)/2 semestre (60 credite) 4. 3. Asistenta manageriala si comunicare in organizatiile publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) Actele necesare pentru înscriere la concursul de admitere 1.

1. Chitanţa de plată a taxei de înscriere. Facultatea oferă absolvenţilor posibilitatea specializării în cadrul masteratelor organizate. Adeverinţă medicală tip M. 18. 8. 4 fotografii color tip buletin.drept-ovidius.1. 9.ro .6. Certificat de căsătorie .copie legalizată (doar în cazul candidatelor căsătorite). creşterea numărului acestora oglindind dinamismul societăţii româneşti. eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medici de familie cuprinzând rezultatele investigaţiilor medicale (radiologie pulmonară şi serologia sângelui). 7. Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina web a facultăţii: www.S.

Acreditat cu încredere limitată Specializări pentru studii de 2 .1 (Campus.ro | Adresă web: www. 900470. zi).interviu.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ȘI ŞTIINŢE AGRICOLE Adresa: Aleea Universităţii nr. unde activează 6 Studii de masterat: coordonatori de doctorate.Acreditat • Ştiinţa mediului – (3 ani) Autorizare de funcționare provizorie • Geografie – (3 ani) . în facultate dosare.Acreditat • Geografia Turismului – (3 ani) . • Conservarea biodiversităţii • Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene • Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral • Analiza și evaluarea impactului de mediu • Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă • Controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole • Agricultură ecologică .ro Oferta educațională Studii de licență: 1 – Cursuri de zi pentru specializările: • Biologie (3 ani) . existând o școală doctorală în Domeniul Biologie.Acreditat • Ecologie şi protecţia mediului – (3 ani) .Învăţământ cu frecvenţă redusă: doctorat: Agricultură – (4 ani) . Constanţa Telefon: 0241605060 | Fax: 0241605005 Email: contact@stiinele-naturii. care polarizează anual un număr important de absolvenţi ai cursurilor de licenţă. corp B).Acreditat Absolvenții au posibilitatea La toate aceste specializări de a-și continua pregătirea sub admiterea se face prin concurs de forma doctoratului.stiintele-naturii. Studii de masterat acreditate în sistem Bologna (2 ani.Autorizare de funcționare provizorie • Agricultură – (4 ani) Acreditat Admiterea se face pe bază de • Horticultură – (4 ani) .

Specializarea: UTILAJE ŞI Titlul obţinut: inginer.cursuri de Titlul obţinut: inginer. INDUSTRIALĂ Specializarea: INGINERIA SUDĂRII Ofertă educaţională DOMENII DE LICENȚĂ Titlul obţinut: inginer. INSTALAŢII PORTUARE Durata studiilor: 4 ani .cursuri de masterate sunt organizate flexibil zi/FR pentru a veni în întâmpinarea noilor cerinţe ale sistemului educaţional Domeniul de studiu: INGINERIE european.cursuri de zi Domeniul de studiu: INGINERIE ENERGETICĂ Domeniul de studiu: INGINERIA Specializarea: ENERGETICĂ AUTOVEHICULELOR INDUSTRIALĂ Specializarea: AUTOVEHICULE Titlul obţinut: inginer. Toate aceste Durata studiilor: 4 ani .ro zi Domeniul de licenţă: ARHITECTURĂ NAVALĂ. Durata studiilor: 4 ani.618. Domeniul de studiu: INGINERIE Specializarea: SISTEME ŞI MECANICĂ ECHIPAMENTE NAVALE. masterat.372 E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius. INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ Bd.FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ. RUTIERE Durata studiilor: 4 ani . Mamaia Nr. România Telefon: 0241. 124. cursuri de . zi Durata studiilor: 4 ani . Contanța 900527.imim. învăţământ zi.551.cursuri de Titlul obţinut: inginer. zi Durata studiilor: 4 ani .105 | Fax: 0241.cursuri de zi/FR Domeniul de studiu: INGINERIE ŞI MANAGEMENT CONTINUAREA STUDIILOR Specializarea: INGINERIE – MASTER ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC FIMIM are 5 specializări de Titlul obţinut: inginer.ro | Adresa web: www.

ro Masterate Fizica și tehnologia materiei Studii de licență: condensate Domeniul: Chimie Durata studiilor: 2 ani – zi Specializarea: Chimie Chimia si managementul calitătii Durata studiilor: 3 ani .zi Specializare acreditată Admitere 2012 Domeniul: Inginerie Chimică Domeniul: Chimie Specializarea: Chimie Alimentară și Specializarea: Chimie Tehnologii Biochimice Admitere: Concurs de dosare Durata studiilor: 4 ani .zi produselor de consum si a mediului Specializare acreditată Durata studiilor: 2 ani – zi Domeniul: Inginerie Chimică Tehnologii si management în Specializarea: Prelucrarea Petrolului prelucrarea petrolului şi Petrochimie Durata studiilor: 2 ani – zi Durata studiilor: 4 ani . ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA PETROLULUI Adresă: Bd.fcetp-ovidius. CHIMIE. Mamaia 124.zi Criterii de ierarhizare: 100% media Specializare autorizată de la examenul de Bacalaureat Domeniul: Fizică Domeniul: Inginerie Chimică Specializarea Fizică Specializarea: Prelucrarea Petrolului Durata studiilor: 3 ani .ro | Site: www. Constanţa.FACULTATEA DE FIZICĂ. România Tel. 900527.zi şi Petrochimie Specializare acreditată Admitere: Concurs de dosare Domeniul: Științe Inginerești Criterii de ierarhizare: 100% media Aplicate de la examenul de Bacalaureat Specializarea: Fizică Tehnologică Domeniul: Inginerie Chimică Durata studiilor: 4 ani Specializarea: Chimie Alimentară și Specializare acreditată Tehnologii Biochimice Domeniul: Inginerie Electronică și Admitere: Concurs de dosare Telecomunicații Criterii de ierarhizare: 100% media Specializarea: Electronică Aplicată de la examenul de Bacalaureat Durata studiilor: 4 ani – zi Domeniul: Fizică Specializare autorizată Specializarea Fizică Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media de la examenul de Bacalaureat Oferta educaţională ./Fax: 0040/ 241/ 606434 Email: fcetp@univ-ovidius.

Domeniul: Științe Inginerești Domeniul: Chimie Aplicate Masterat: Chimia si managementul Specializarea: Fizică Tehnologică calitătii produselor de consum si a Admitere: Concurs de dosare mediului Criterii de ierarhizare: 30% media de Admitere: Concurs de dosare la examenul de Bacalaureat Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Inginerie Electronică și de la examenul de Licență Telecomunicații Domeniul: Chimie Specializarea: Electronică Aplicată Tehnologii și management în prelucrarea petrolului Masterate Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Fizică Fizica și tehnologia materiei de la examenul de Licență condensate Durata studiilor: 2 ani – zi Pentru mai multe informații Admitere: Concurs de dosare accesați site-ul Facultății de de Fizică. Criterii de ierarhizare: 100% media Chimie.ro .fcetp-ovidius. Electronică şi Tehnologia de la examenul de Licență Petrolului: www.

-Ingineria Sistemelor Hidrotehnice -Inginerie Costieră -Ingineria şi Managementul Candidaţii la concursul de admitere Resurselor de Apă se pot înscrie la un domeniu sau la mai multe (se depune un singur dosar). algoritm : Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală MGA = 0. 22B | Cod 900524. pe baza actelor Domeniul Inginerie civilă. MBI – media la bacalaureat la Ciclul II . Unirii nr. Unirii nr. 0241-545093 – secretariat http://www. -Siguranţa Structurilor de Construcţii -Ingineria şi Managementul Programul de înscriere se va anunţa Proiectelor de Construcţii ulterior. au fost Perioada de înscriere este iulie 2012 acreditate (ciclul II de studii – studii de masterat sistem Bologna) următoarele la sediul Facultăţii de Construcţii. ROMÂNIA Tel. str. unde : MGA – media generală de specializarea: Inginerie economică în admitere. Domeniul Ingineria mediului. Amenajări şi construcţii LA BACALAUREAT.Programe de studii de proba de istorie masterat Începând cu anul 2009.univ-ovidius.FACULTATEA DE CONSTRUCȚII Str.20 MBM (IFDR) – acreditată sau MBI Domeniul Inginerie şi management.80 MGB + 0. specializări: Construcţii civile. Ciclul III – Studii de doctorat În cadrul Facultăţii de Construcţii funcţionează studii de doctorat în domeniul Inginerie Civilă sub îndrumarea a 4 profesori. studii de masterat cu durata de 3 semestre. depuse la dosar. MBM – media la bacalaureat specializarea: Ingineria mediului (IM) – la proba de matematică autorizată 2009./Fax. după următorul hidrotehnice (ACH) – acreditată. .ro/constructii/ Oferta educațională CONDIŢII DE ADMITERE Ciclul I – Programe de studii de Concursul de admitere se desfăşoară licenţă: FĂRĂ pROBE sCRIsE. conducători de doctorat.22B. industriale şi agricole (CCIA) – Se iau în considerare MEDIILE DE acreditată. construcţii (IEC) – acreditată MGB – media generală de bacalaureat.

La forma de învăţământ IFR şapte specializări din cinci facultăţi: . .ro | tel. Programele IFR pentru studii universitare de licenţă se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi programe de studiu de la forma de învăţământ de zi. .CENTRUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ B-dul Mamaia Nr. .Limbă şi Literatură B (engleză/italiană). univ-ovidius. Turismului .124 http://idifr.Facultatea de Inginerie Mecanică.Finanţe şi Bănci (FB). 0241 606 405 . .Facultatea de Litere: Limbă şi Literatură Română .ro e-mail: id-ifr@univ-ovidius.Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG).Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: Educaţie Fizică şi Sportivă (EFS). Administraţie Publică.Facultatea de Drept. Industrială şi Maritimă: Autovehicule În prezent sunt acreditate: La forma de învăţământ ID patru Rutiere (AR) şi Inginerie Economică în specializări din cadrul Facultăţii de Domeniul Mecanic (IEDM). Ştiinţe Administrative şi Sociologie: Drept şi şi Serviciilor (ECTS).univ-ovidius.ro În cadrul Universității Ovidius din Constanța mai funcționează: • • • • • • Departamentul de limbi moderne pentru facultăţile nefilologice Centrul de asigurarea a calității în educație Centrul de Consiliere Educațională și Profesională Departamentul de cercetare Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie .Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole: Agricultură. Ştiinţe Economice: .Economia Comerţului. . Cursurile de formare universitară ID-IFR respectă curriculumul specializării respective de la învăţământul de zi şi se pot accesa pe pagina de web a Centrului http://idifr.Afaceri Internaţionale (AI).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful