FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Str. Ilarie Voronca nr. 7, Constanţa, cod 90684 Tel-Fax 0241.545.697 Site: www.md.univ-ovidius.ro | e.mail: departamentfmdct @ yahoo.com Oferta educaţională Domeniu de studiu: Sănătate Specializări: Medicină dentară, Tehnică dentară. I. Specializarea Medicină Dentară (durata – 6 ani) II. Specializarea Tehnică Dentară (durata – 3 ani) III. Doctorat (durata – 4 ani) ADMITERE 2012 II. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ A 2-A SPECIALIZARE DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE 360 Se pot înscrie absolvenţii de învăţământ superior de la facultățile de stat numai din domeniul medical, cu media generală de licenţă de minim 8,00.

Condiţiile de examen sunt aceleaşi Domeniu de studiu: Sănătate ca pentru candidaţii menţionaţi la Specializări: Medicină dentară, punctul I. Tehnică dentară. Acreditare:Acreditată ARACIS III. SPECIALIZAREA TEHNICĂ Tip instituţie:Publică, de stat DENTARĂ Perioada înscriere: DURATA – 3 ANI 09.07.2012-19.07.2012 NUMĂR DE CREDITE - 180 I. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE - 360 Concursul consta dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări de Biologie. Tematica probei de Biologie Manualele clasei XI-a – integral Bibliografia probei de Biologie Sunt valabile toate manualele alternative de biologie clasa a XI-a 2010-2011 integral, care se gasesc pe lista MECTS pe site www.edu.ro Forma de examinare: o probă de aptitudini. Calcularea mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat. Proba de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

Oferta educaţională a FSE include în cadrul studiilor de licenţă 6 domenii şi 7 specializări. 900055. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar.1. Aleea Universităţii nr. 4 domenii şi 11 specializări.com Web: www. criteriul de înscriere fiind media examenului de bacalaureat. criteriul de înscriere fiind media examenului de licenţă. În cadrul studiilor de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. iar în cadrul studiilor de masterat. SPECIALIZĂRI LA LICENŢĂ – ZI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) DoMENIuL: ECoNoMIE ŞI AfACERI INTERNAŢIoNALE Specializarea: Afaceri Internaţionale – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: CoNTAbILITATE Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: fINANŢE Specializarea: Finanţe şi Bănci – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MARkETINg Specializarea: Marketing . Turismului şi Serviciilor– specializare acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) SPECIALIZĂRI LA MASTER Studii de licenţă: 3 ani MASTERATE DE CERCETARE Specializarea: Economia Firmei – acreditate autorizată DOMENIUL: ADMINSTRAREA (cursuri de zi) AFACERILOR Studii de licenţă: 3 ani .FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Adresa: Campus.ro Admiterea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice: În cadrul studiilor de licenţă ale Facultăţii de Ştiinţe Economice.stec@gmail. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar. Constanta.acreditată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MANAgEMENT Specializarea: Management autorizată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: ADMINISTRAREA AfACERILoR Specializarea: Economia Comerţului.ovidius-stec. România Telefon: 0241/511040 | Email: ovidius.

10 spații de depozitare și oferă servicii tehnice de calitate. aceasta răspunde cerințelor complexe și diverse de informare. două săli de cataloage. științific și didactic. . 126 și cuprinde săli de lectură cu o capacitate totală de 500 de locuri.Specializarea: Administrarea Afacerilor în Turism. Biblioteca Centrală Universitară este amplasată pe Bd.Franţa DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Politici Europene de Dezvoltare Regională Specializarea: Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Pieţe de Capital Biblioteca Centrală Universitară Biblioteca Centrală Universitară are un profil enciclopedic. cadrelor didactice și cercetătorilor. • stagiu de pregătire: 3 săptămâni pe an universitar în cadrul lUP/Universite D’Auvergne Clermont 1. nr. Mamaia. funcționalitate și servicii. studiu și cercetare ale studenților. trei spații de expoziții. Prin structura sa. Comerţ şi Servicii DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Contabilitatea şi Auditul Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Finanţe Corporative şi Bănci MASTERATE PROFESIONALE acreditate DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR Specializarea: Asigurarea Calităţii în Afaceri Specializarea: Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri Specializarea: Administrarea Afacerilor în Întreprinderile Mici şi Mijlocii • cursuri de zi • predarea cursurilor se va face atât în limba română cât şi în limba franceză • absolvenţii primesc atât diplomă emisă de Universitatea „Ovidius” din Constanţa cât şi diplomă emisă de Universite D’Auvergne Clermontl Franţa.

îN sEsIUNEA IULIE sEpTEMBRIE 2012.R. Specializări pentru studii de doctorat: Conform O.Istorie veche .2006 Școala Doctorală are două direcţii de specializare: .R.A.com | Adresă web: www.I. 6784/24. nr.I. nr.ro Oferta educațională Studii de licenţă: Specializări: Istorie .R.ro istorie_constanta@yahoo.S. Studii de securitate – autorizată conform deciziei Consiliului A.I.S.R. publicată în „Monitorul Oficial”.08. nr. 4884/5.06. nr.S.A.acreditat conform deciziei Consiliului A.acreditată conform H.C. nr.I. 900697 Tel. 462 / 3 iulie 2009. 5749 /16. LUÂNDU-sE îN CALCUL MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ. nr. Relaţii internaţionale în secolele XIX-XXI.C.acreditată conform deciziei Consiliului A. ADMITEREA sE FACE pE BAzĂ DE CONCURs DE DOsARE.I. nr. pENTRU sTUDIILE MAsTERALE. reacreditată conform deciziei Consiliului A.I.FACULTATEA DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE Adresa: Aleea Universităţii. Ştiinţe Politice . ADMITEREA sE FACE.2007.C.R.06. Constanţa. pRIN CONCURs DE DOsARE. 1.2009.A. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică acreditat conform Legii nr. Studii de masterat: Antropologie şi istorie europeană .07. 4843/01. 4557/27.2007.2010 Relaţii Internaţionale şi Studii Europene .A. Istorie şi diplomaţie acreditat conform Legii nr. 250 /30 iunie 2009.S.1995. publicată în „Monitorul Oficial”. Politică mondială şi europeană acreditat conform deciziei Consiliului A. 250 /30 iunie 2009.autorizată conform deciziei Consiliului A. nr. 462 / 3 iulie 2009.2011.C.G.C.R.05.2007.A.C./Fax: 0241-671448 | E-mail: istorie@univ-ovidius. 568/28.08. nr.08.Istoria contemporană .Ed. 4557/27. LA TOATE ACEsTE spECIALIzĂRI.M.S. 2537 /15.S. nr.A.C.ispovidius. pE BAzA MEDIEI NOTELOR OBŢINUTE LA BACALAUREAT.05.

are multiplu. formată din teste grilă tip complement O grilă tip complement multiplu. Din acestea pot fi corecte 2.. Constanţa Tel. C..FACULTATEA DE FARMACIE Adresă:Aleea Universităţii nr. Numărul de teste alocat fiecărui capitol este proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv. Testele vor fi publicate pe site-ul facultăţii cu şase (6) luni înainte de inceperea anului universitar 2010 2011. va fi formulată din conţinutul 5 variante de răspuns (notate A. 5 sau niciunul) ..ro Site: www. Campus. Corp B. B. Selecţia testelor o face comisia desemnată şi cuprinde întrebări din toate capitolele manualului proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv. Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. 50 pentru Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi 50 pentru Chimie Organică.ro Oferta educațională Domeniul de licență: Sănătate Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U.) Durata studiilor: 5 ani Statutul profesional: Farmacist Domeniul de licență: Sănătate Specializarea: Asistență de Farmacie (reglementată general în cadrul U.pharmaovidius. E. 1./Fax: 0241-605050 | E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius. Caietul de Admitere cuprinzând instrucţiunile pentru desfăşurarea probei scrise şi teza cu 100 de teste grilă vor fi distribuite candidaţilor. 3 sau a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie 4 răspunsuri (niciodată 1.E.3OO Organică clasele a X-a şi a Xl-a. Baza de date cu teste grilă tip complement multiplu cuprinde câte 1000 de teste pentru fiecare disciplină.) Durata studiilor – 5 ani Număr ECST . semnate şi ştampilate de preşedintele Comisiei de Admitere.. să fie aceeaşi ordine a răspunsurilor. conform bibliografiei. manualelor alternative de Biologie clasa D. E. Forma de examinare teste grilă cu 100 întrebări: .50 intrebări Chimie organică Întrebarile din teza de admitere sunt (clasele a X-a şi a Xl-a) formulate la fel cu acelea din Baza de date afişată pe site. E.) Durata studiilor: 3 ani Statutul profesional: Tehnician de farmacie licențiat ADMITERE 2012 1. dar nu este obligatoriu Baza de date pentru admitere.). Teza de concurs cuprinde 100 de teste grilă.50 întrebări Biologie (clasa a Xl-a) .

candidatul care a marcat răspunsurile BDE are 4 puncte La întrebarea 03. candidatul care a marcat răspunsurile ACD are 1 punct La întrebarea 05. 06. 05. 2012. 08. Formatul grilei de răspuns şi forma 2. 02. Număr ECST 180 Pentru ambele specializări. acordându-se 5 puncte pentru răspunsul integral corect. 04. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat un singur răspuns corect La întrebarea 07. candidatul care a marcat răspunsurile BCD are 5 puncte La întrebarea 04. candidatul care a marcat răspunsurile ABC are 2 puncte La întrebarea 06.313/23 febr. 03. Se securizează cu semnătura şi ştampila preşedintelui Comisiei de Admitere. Întrebările la care nu s-a marcat nici una din variantele de răspuns şi cele la care s-a marcat doar una din variantele de răspuns sau toate variantele de răspuns sunt notate cu zero (0) puncte. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat toate răspunsurile . a ●   ● ●   ● B ● ● ●  ●   ● C   ● ● ●   ● d ● ● ● ●  ●  ● E  ●   ●   ● Răspuns corect ACD DE BCD ABE CDE ABD CE BCE Punctaj 3 4 5 1 2 0 0 0 ●=variantă de răspuns considerată corectă şi marcată de candidat PUNCTAJUL OBȚINUT La întrebarea 01.) Durata studiilor – 3 ani NR. Pentru răspunsul parţial corect se acordă un număr de puncte corespunzător numărului de răspunsuri marcate şi nemarcate corect. forma de examinare. 07. calendarul admiterii 2012 la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanța. Cercetării.E. calcularea mediei de admitere. 3.şi se evaluează ponderat. Specializarea Asistenţă de de evaluare Farmacie Teste complement multiplu cu (reglementată general în cadrul evaluare ponderată U. originalul rămâne la comisie iar copia. criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale. 1/2011 şi cu Ordinul Ministerului Educaţiei. Tineretului şi Sportului nr. cu Legea Educţiei Naţionale nr. Foile de concurs sunt tipizate şi autocopiante. candidatul are 0 puncte pentru că nu a marcat nici un răspuns La întrebarea 08. 01. la candidat. candidatul care a marcat răspunsurile ABD are 3 puncte La întrebarea 02. se vor stabili prin Metodologia proprie în conformitate cu Regulamentul cadru al Universităţii Ovidius din Constanţa.

exegeze. . teologie. chimie. Un loc distinct în activitatea Editurii îl constituie publicarea Analelor Universităţii în seriile: filologie. medicină dentară şi farmacie. drept. teze de doctorat în domeniile: limbă şi literatură. obstetrică şi ginecologie. limbi străine. volume ale congreselor ştiinţifice. La numărul acestora se adaugă şi alte producţii editoriale importante. în cele 13 serii prezentate. cât şi revistele sunt trimise la schimb intern şi internaţional. Cu o participare care a depăşit constant cifra de 100 edituri şi instituţii culturale. educaţie fizică şi sport. Manual pentru clasa Doicin. ED. Luminiţa Irinel Bibliografia probei de Biologie BIOLOGIE. reviste. biologie. Ed. Sub sigla ei au fost publicate sute de titluri. Radu Cârmaciu.T. Călin Istrate. 2009 CHIMIE. Badea. cardiologie). edu.Bibliografia probei de Chimie Manualele oficiale pentru admitere se găsesc pe lista M. Manual pentru clasa a XI-a. autori Dan Cristescu. Analele au ca principal scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice. 2006 Corint. a fost principalul organizator al Salonului Internaţional de Carte „Ovidius” (şase ediţii: 2003. a XI-a. 2006 Editura Ovidius University Press Editura „Ovidius University Press” are ca principal obiect de activitate publicarea de manuale şi cursuri universitare. matematică. ED. Bogdan Voiculescu. teze de doctorat. organică CHIMIE Manual pentru clasa a X-a. istorie. ART. Luminiţa Irinel Doicin.ro autori Luminiţa Vlădescu. Corint. matematică-informatică. semiologie. Manual pentru clasa a XI-a. ART.C. drept. prin Editura „Ovidius University Press”. Universitatea. carte preponderent universitară. Ed. teologie. pe site www. a cercetătorilor. stomatologie. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. lucrări ştiinţifice. contribuind la cunoaşterea Universităţii noastre. fizică. ştiinţe economice. Salonul s-a înscris cu paşi siguri în circuitul naţional al manifestărilor de gen. Atât Analele. a profilului său ştiinţific şi cultural.S. Aurel Ardelean. Carmen Sălăvăstru. autori Ionel Roşu.E. culegeri de probleme. medicină internă (hematologie. anale. aducând contribuţii originale şi inedite.2008). farmacie. geografie. medicină generală. Cezar autori Luminiţa Vlădescu. tratate. impunându-se ca una din editurile reprezentative ale Dobrogei. Niculescu. chimie şi petrochimie. Irinel Adriana Th. cu reale contribuţii la creşterea prestigiului Universităţii „Ovidius”. 2008 BIOLOGIE.

Laborator Clinic Admiterea se face prin concurs de dosar. Studiile au o durată de 3 ani şi sunt desăvârşite printr-o probă scrisă şi examen de diplomă. . Studii de masterat: Masterat nou înființat: Managementul institutiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice Studiile au o durată de 2 ani. Facultatea de Medicină – concursul constă dintr-un test grilă unic. Studiile au o durată de 6 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012.ro. ADMITERE 2012 Admiterea în anul 2012 la Facultatea de Medicină din Constanţa se va desfăşura diferenţiat. cu 100 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a). Data examenului: iulie.Studiile au o durată de 4 ani.medcon. în funcţie de specialitate. 20% media de bacalaureat. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012. Moașe . Cartea cu testele pentru examenul de admitere poate fi consultată pe site-ul: www. Balneofiziokinetoterapie și recuperare .medcon.FACULTATEA DE MEDICINĂ Adresa: Aleea Universităţii. Media de calcul rezultă din media de absolvire a liceului (50%) cu media de bacalaureat (50%). Balneo-fizio-terapie şi recuperare 2. România Telefon/Fax: 0241. Laborator clinic . În cadrul studiilor de lungă durată: 1.Studiile au o durată de 6 ani. În cadrul programelor de licenţă reglementate general: 1.605000 | Adresă web: www. Facultatea de Moaşe şi Facultatea de Asistenţi Medicali Concursul constă dintr-un test grilă cu 60 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a). Campus 2 Constanţa.Studiile au o durată de 3 ani. Asistență medicală generală Studiile au o durată de 4 ani. Studiile au o durată de 4 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă.Înscrierile se fac la începutul lunii iulie. Studii de doctorat: 20 de cadre universitare ale Facultății sunt conducători de doctorat.Studiile au o durată de 3 ani. 2.ro Oferta educațională Studii de licență: Specializările: Medicină . Modalitatea de calcul a mediei de admitere: 80% proba de biologie.

CT Website: www. Pentru Studii de Licenţă .124 .univ-ovidius. Domeniul Psihologie: Admiterea se face în ordinea • Psihologie sportivă descrescătoare a mediilor generale • Psihologie militară • Psihodiagnoza complexă a obţinute de candidaţi.forma de învăţământ: Socială.CP 900527. domeniul Asistenţă PREŞCOLAR . Media de concurs se calculează astfel: – 3 ani .media Probei orale: Interviu pentru evaluarea capacităţilor intelectuale și de comunicare Programe de studii de masterat: -30%-media Examenului de Bacalaureat. personalităţii .proba zi .durata studiilor 3 ani• Didactici aplicate-religie 180 credite • Didactici aplicate-istorie Domeniul Ştiinţele Educaţiei: Concursul de Admitere în cadrul • PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ .capacităţilor intelectuale.FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Adresa: B-dul Mamaia nr.durata studiilor şi reacţiei la frustrare. Facultatea de tulburările de comunicare Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei oferă: • Management educațional • Educaţie timpurie Programe de studii de licenţă: • Strategii de comunicare şi învăţare eficientă pentru învăţământul Domeniul Psihologie: • PSIHOLOGIE: forma de primar • Didactici aplicate-matematică învăţământ: zi .ro/psihologie E-mail: secretariat_psihologie@yahoo.288/2004 privind organizarea studiilor • Terapii de compensare în universitare pe 3 cicluri.forma de învăţământ: zi.com Telefon: 0241-606470 Fax: 0241-606470 Domeniul Ştiinţele Educaţiei: În conformitate cu prevederile Legii • Educaţie incluzivă nr. domeniul ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI Ştiinţele Educaţiei.180 credite • P E D A G O G I A licenţă: domeniul Psihologie.180 credite -70%. de comunicare forma de învăţământ: zi .durata studiilor – 3 ani -180 credite de concurs: Interviu pentru evaluarea Domeniul Asistenţă socială: • ASISTENŢĂ SOCIALĂ: . în limita numărului de locuri aprobate.Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se organizează pe domenii de durata studiilor – 3 ani .

ro ADMITERE 2012 SPECIALIZĂRI PENTRU STUDIILE DE LICENŢĂ Domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ • Limba şi literatura română O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / spaniolă / italiană / portugheză / germană / turcă) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba română 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura română .O limbă şi literatură modernă (italiană / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză . 100% • Limba şi literatura engleză .O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) IFR Concurs de dosare Media generală a examenului de la bacalaureat.O limbă şi literatură modernă (franceză/ italiană) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura engleză . Constanţa.O limbă şi literatură modernă (engleză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul STUDII CULTURALE • Studii americane IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul LIMBI MODERNE APLICATE • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% .O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .FACULTATEA DE LITERE Adresa: Aleea Universităţii nr. România Telefon: 0040/ 241/ 551 773 | Fax: 0040 241 650444 Email: seclitere@campus.univ-ovidius.1 (Campus). 900472.

Comunicare vor face examen de admitere. COMUNICARE COMUNICĂRII Concurs de dosare • Jurnalism IF Media licenţei 100% probe de concurs • JURNALISM REGIONAL Probă orală pentru testarea Concurs de dosare aptitudinilorde creativitate şi Media licenţei 100% expresivitate 50% Probă scrisă la limba română 50% Criterii de departajare Criterii de departajare În cazul mediilor egale se va considera În cazul mediilor egale. la specializarea A. Nota bene: Olimpicii care au obţinut la faza 1. engleză sau franceză anglo-americane şi Traductologie. nota obţinută la BACALAUREAT. fără Terminologie. studii Americane MASTERAT sau Limbi Moderne Aplicate. la care au obţinut premiul respectiv. II sau III la la programele de master studii disciplinele română. prezentând diploma de absolvire sau adeverinţa de licenţă pentru STUDII UNIVERSITARE DE specializările Engleză. Media licenţei 100% prezentând diploma de absolvire • LIMBA FRANCEZĂ ŞI sau adeverinţa de licenţă pentru PLURILINGVISM ÎN SPAŢIUL specializarea Franceză. Media licenţei 100% 2.• Limbi moderne aplicate Concurs de dosare (engleză – italiană) IF Media licenţei 100% probe de concurs • COMUNICARE ŞI DISCURS Probă orală de competenţă lingvistică INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL la limba engleză 50% EUROPEAN Media generală a examenului de Concurs de dosare bacalaureat 50% Media licenţei 100% • TRADUCTOLOGIE. Specializări pentru studii de Pentru programul de master masterat Traductologie. vor fi admişi pe locurile bugetate. Domeniul ŞTIINŢE ALE TERMINOLOGIE. Candidaţii care se înscriu la • STUDII ANGLOprogramul de master Limba franceză AMERICANE şi plurilingvism în spaţiul European Concurs de dosare vor face dovada competenţei lingvistice. EUROPEAN . la PROBA de Limba şi literatura română. • STUDII DE ROMÂNISTICĂ Comunicare candidaţii pot prezenta şi Concurs de dosare un certificat de competenţă lingvistică. dovada competenţei lingvistice. se va drept criteriu de departajare nota obţinută considera drept criteriu de departajare la susţinerea tezei de licenţă. Candidaţii care se înscriu naţională premiile I. Terminologie.

manual cl.20%. Nivel de licenţă – Zi – 3 ani cu specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială.. ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice. Domeniul KINETOTERAPIE: 4.Biologie. www. Nivel de licenţă – Zi . studiile sunt structurate după cum urmează: I. Av.O probă sportivă pe ramură de sport. Romania. teren volei (suprafaţă sintetică). instalaţie nocturnă).2 ani cu două specializări: • Educaţie Fizică şi Sport Şcolar • Performanţă în Sport 3.R. Metoda de admitere: Domeniu de licenţă Educaţie fizică şi sport: Specializarea Educaţie fizică şi sportivă 1. Căp. Domeniul „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”: 1. Baza sportivă a Universității Studenții ovidieni beneficiază de: sală de gimnastică. Nivel de licenţă. Mamaia 124. teren baschet (suprafaţă sintetică). terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică.5.Atletism-50mp cu start de jos 2. Tel. amplasată la capătul acesteia.Canotaj-1000m 2.2. pista de atletism de ultimă generație este prevăzută cu cinci culoare de alergare. Constanta 900470. Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru)admis/respins 2. Examen Bacalaureat.fefs. la alegere din: 2.Tenis de câmp (joc bilateral) 2.I. a XI-a . Probă scrisă.3. Domeniu de licenţă Kinetoterapie: Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială: 1.la alegere din baschet.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3. – 3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă II. rugby (joc bilateral) 3. fotbal.3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă 2.Joc sportiv./Fax: 40-241-640443 | e-mail: fefs_cta@yahoo.ro În cadrul facultăţii.Ilie Floroiu” .com. handbal. fitness. Examen Bacalaureat. Fax 40-0241-618372 Str.tip grilă 3.: 40-241-614326. volei. Constanţa ROMÂNIA Tel. Cu o dimensiune de 80 de metri lungime și 6.FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT B-dul. Sala este prevăzută cu o groapă de sărituri. Nivel Masterat – Zi .50 metri lățime. gazon. teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică). terenuri tenis.Gimnastică-exerciţiu impus la sol 2.F.1. Alexandru Şerbănescu 1. Noua sală de atletism .Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru) – admis/ respins 2. Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon).20%.4.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3.

Liturgică şi Muzică Religioasă) Teologie Biblică Teologie Sistematică Studii de licență: Teologie Ortodoxă. în conformitate cu legislaţia şi normele de calitate europene. Catehetică.Examen medical (vizită medicală) de învăţământ românesc din ultimii . România Tel. Cercetării.Admis/ ani. Studii de masterat . Prin -profesionale aceasta. 1. Studii Religioase şi Juridico . Omiletică.Media de bacalaureat înfiinţate altele noi.FACULTATEA DE TEOLOGIE Adesă: Aleea Universitatii nr. 900472 Constanța. la Facultatea de Teologie au fost Respins restructurate vechile masterate şi au fost ./Fax: 0040/ 241/ 670900 Email:  teologie@univ-ovidius. licenţiaţii în Teologie pot opta pentru oricare dintre ramurile de .Canonice ale celor trei Religii Monoteiste (Mozaică.ro Oferta educațională Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa acoperă toate programele universitare de studiu de licenţă din domeniul Teologie acceptate de Ministerul Educaţiei.Interviu (admis/respins) În anul univeristar 2011-2012. la -Media de licenţă Facultatea de Teologie vor fi în derulare opt programe de masterat care acoperă Perspective vocaţional toată aria domeniului teologic. Strategii de Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 comunicare ani Istoria Culturii şi Civilizaţiei Teologie Ortodoxă Didactică – 3 Creştine în Sud-Estul Europei ani Literatură Patristică. Limbi Teologie Ortodoxă Asistenţă Clasice şi Slave Socială– 3 ani Managementul Turismului Religios Studii de master: Ţinându-se cont de importanţa CRITERII DE ADMITERE acordată programelor educaţionale de Studii de Licenţă masterat în urma reorganizării sistemului . Tineretului şi Sportului din România şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: cercetare ale teologiei pe care doresc să le aprofundeze.Interviu eliminatoriu . Creştină şi Islamică) Teologie Practică (Drept Canonic.

preoţie .Diplomă Bacalaureat sau adeverintă echivalentă acesteia cu specificarea mediei de bacalaureat (original). Fotografii tip paşaport color (4 buc. Drept canonic.Dosar plic.Foaie matricolă. 6.profesor de religie* Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială .I.„Şcoala Doctorală” În cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa îşi desfăşoară activitatea şi Şcoala Doctorală. 7. Facultatea de Teologie .Copie de pe buletin sau C. 51.Recomandare de la preotul din parohia căruia faceţi parte. Istoria filosofiei. **dacă absolventul obţine echivalarea şi diferenţele de teologie pastorală şi examenul de capacitate preoţească ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 2012 1. doctoranzii de la Specializarea Drept canonic vor putea începând cu anul universitar 2011-2012 – să obţină dublă diplomare (franceză şi română). Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE. . 3.preoţie** . finalizat prin teza de doctorat. 11.preoţie** . Binecuvântare din partea Ierarhului. Certificat de Botez. Pentru înscrierea la Şcoala doctorală candidaţii trebuie să aibă media de absolvire a studiilor de licenţă şi de masterat 8. Conducătorii de doctorat sunt profesori cu o recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul lor de cercetare.). Vechiul Testament. 4. 10. În temeiul Acordului de colaborare cu Facultatea de Drept canonic din Toulouse (Franţa). Dogmatică şi Istoria Bisericii şi prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare.activităţi în cadrul Bisericii .profesor de religie Teologie Ortodoxă Didactică . Candidaţii care doresc să opteze pentru un doctorat în Teologie trebuie să fie licenţiaţi şi să aibă o diplomă de Masterat în domeniul în care doresc să-şi continue cercetarea sau într-un domeniu înrudit cu acesta.profesor de religie *dacă studentul mai obtine încă 60 de credite la o altă facultate înrudită (Litere sau Istorie) el poate dobândi o a doua diplomă în specialitatea respectivă.Teologie Ortodoxă Pastorală . 8. 5. Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile: Noul Testament. în cadrul căreia Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică.Certificat de naştere (copie legalizată).Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite. 2. Misiologie.Adeverinţă medicală.asistent social . 9. Morală.

care elibereazǎ un certificat de competenţǎ lingvisticǎ.nu mai este necesar. .fişa şi cererea de înscriere tip.copie legalizată a certificatului de naştere. .atestate de cunoaştere a limbilor clasice: greacă şi latină sau limba ebraică (pentru disciplinele biblice) . în limita locurilor disponibile. . dacă este cazul. . CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT CUPRINDE: .chitanţa de achitare a taxei de înscriere la admiterea la doctorat. . . . examenul de competenţǎ lingvisticǎ .DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT TREBUIE SĂ CONȚINĂ: .lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului.copie legalizată a diplomei de masterat şi a foii matricole. .binecuvântarea Ierarhului locului. . Media minimă de promovare a examenului de admitere la doctorat este 8.atestat de cunoaştere a unei limbi străine. Examenul de competenţǎ lingvisticǎ se susţine la Catedra de limbi strǎine a UOC.00 (opt). .copie legalizată a diplomei de licenţă şi a foii matricole.pentru limba modernă .copie legalizată a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui. Dacǎ un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţǎ lingvisticǎ cu recunoaştere internaţionalǎ sau este absolvent al unei facultăţi de limbi străine. . .curriculum vitae.copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă.probă scrisă sau orală la unul din subdomeniile Şcolii Doctorale.un examen de competenţă lingvistică eliminatoriu (la o limbă modernă şi limbi clasice).

RO-900527 Constanţa Telefon: +40-2-41-606424 (secretariat) | Fax: +40-2-41-606424 Adresă web: http://math. cu o durată de 2 ani: Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică. Analiză numerică liniară și Analiză. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată) Studiile se încheie cu Diploma de Licenţiat în Informatică. Matematică Didactică. Domeniul Matematică Specializări: Matematică şi Matematică Informatică (acreditate) Studiile se încheie cu Diplomă de Licenţiat în Matematică. conform cu normele europene privind admiterea candidaților în învățământul superior 2. cu durata de 3 ani. 124. Admiterea se face separat pe cele doua domenii de studiu existente în facultate: Matematică și Informatică. cu durată de 3 ani. cu direcţiile: Algebră. forme zi/fără frecvenţă/taxă/fără taxă. într-un an suplimentar. Mamaia.univ-ovidius. conform metodologiei MECTS Notă. specializarea Matematică sau Matematică Informatică. adaptate procesului Bologna. Studii de masterat: Domeniul Matematică: Modelare Matematică în Finanțe și Analiză Economică. cu o durată de 2 ani Domeniul Informatică: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. adaptate procesului Bologna. Structuri Matematice Fundamentale şi Matematica Didactică. Structuri Matematice Fundamentale. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate.ro Oferta educațională Studii de licență: Domeniul Matematică Specializări: Matematică și Matematică Informatică (acreditate). Absolvenţii specializării Matematică Informatică pot susţine. atât în facultate. Algebră şi Geometrie Computaţională. Informatica Didactică. Modelare și Tehnologii Informatice. după absolvire.Sesiunea iulie 2012 1. . după caz. cu o durată de 2 ani: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite.FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Adresa: Bd. toate examenele necesare obţinerii diplomei de Licenţiat în Informatică. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. Admitere . Modelare şi Tehnologii Informatice şi Informatică Didactică atât în facultate cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. cu o durată de 2 ani Specializări pentru studii de doctorat Există o Şcoală Doctorală. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată).

pondere 50%: -atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare. ADMITERE 2012 Artele spectacolului (actorie) Proba I: vocaţională . durata studiilor 2 ani • Arte vizuale cu programul de licență: -Pedagogie .practic .forma de învăţământ – curs de zi.com Domeniile Facultăţii de Arte sunt: • Muzică cu programele de licență: . lectură la prima vedere.Pedagogie muzicală . durata studiilor 3 ani .practic .Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat.484 Fax: 0241. durata studiilor 4 ani Programe masterale: -Arta educației muzicale -Arta spectacolului liric forma de învăţământ – curs de zi. care poate fi clasic. durata studiilor 2 ani Facultatea de Arte este structurată într-un departament: Muzică. durata studiilor 3 ani Program masteral: .152 | Adresă web: http://www. ritmice.ro E-mail: secr_arte @ yahoo. versuri din dramaturgia universală sau românească.se apreciază cu admis/respins Subproba 1 .pondere 50%: -interpretarea unui monolog. Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Subproba 1 . durata studiilor 2 ani • Teatru cu programele de licență: -Artele spectacolului (actorie) forma de învăţământ – curs de zi.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului. modern sau contemporan.124 | Telefon: 0241. Subproba 2 – colocviu 1. 2. la alegerea comisiei din repertoriul candidatului Artele spectacolului (coregrafie) Proba I: vocaţională .se apreciază cu admis / respins Colocviu .forma de învăţământ – curs de zi. durata studiilor 3 ani -Artele spectacolului (coregrafie)” Program masteral: -Arta actorului de music-hall . 3. teatru și arte vizuale.forma de învăţământ – curs de zi.verificarea aptitudinilor muzicale.Interpretare muzicală – cantoforma de învăţământ – curs de zi.facultateadearte.Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii -forma de învăţământ – curs de zi.discuție liberă pe baza bibliografiei afișate. Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Subproba 1 – scris – pondere 50% .606.arte plastice si decorative .Facultatea de Arte Adresa: B-dul Mamaia Nr. mişcare şi dans.practic 1. Subproba 2 .522. povestire.

. De asemenea. în acelaşi timp. pe care profesorii le vor pune la dispoziţia studenţilor. 126. Mamaia nr. care trebuie să cuprindă poezie. cântec.se apreciază cu admis / respins Desen 6 ore – practic (admis – respins) Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Culoare – probă practică.se apreciază cu admis / respins Proba II: Test grilă (cu NOTĂ) Media adm. biblioteca va găzdui materiale didactice. = nota la Proba 2 Arta spectacolului de music-hall Proba I: Interviu . cu repere plastice din lucrarea de licență sau/și un proiect de cercetare plastică.pondere notă 100% Biblioteca virtuală Biblioteca virtuală este amplasată la etajul noului corp al Bibliotecii Universitare. Interpretare muzicală-canto Proba I: vocaţională . acestea însoțite și de un Curriculum vitae personal .se apreciază cu admis/ respins Proba II: practic .pondere notă 100% Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creația personală.Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie. 6 ore – 70% Mapă + interviu – oral – 30% Programe master Arta spectacolului liric Proba I: practic 3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti). Subproba 2 – practic – pondere 50% Improvizaţie de mişcare. Pedagogie muzicală Proba I: vocaţională . Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Recital format din 2 arii și 2 lieduri/ 2 melodii și 2 romanțe/ 2 piese tradiționale și 2 romanțe. pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.se apreciază cu admis/respins 1 arie clasică sau romantică/ 1 melodie/ 1 cântec tradițional/ 1 piesă muzicală/ 1 lied/ 1 melodie/ 1 piesă muzicală/ 1 romanță/ 1 cântec. din Bd. Proba II: susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală. pondere 50% din nota finală. fiind. Biblioteca dispune de calculatoare de ultimă generaţie şi de un server conectat la o bază de date ştiinţifică. de studiu şi documentare. Arta educaţiei muzicale Proba I: Interviu . mişcare scenică şi dans.se apreciază cu admis / respins Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului și a rutei de cercetare propuse . = nota la Proba 2 Pedagogia artelor plastice și decorative Proba I: vocaţională . interconectat cu sistemul UMS.se apreciază cu admis/respins Proba II: scris (cu NOTĂ) Media adm. monolog.

ISTORIE.ro Oferta educaţională 2012 . Științe Administrative şi Sociologie LICENȚĂ DOMENIUL DREPT: Specializarea Drept (forma de înv.3 ani (180 credite) . DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: Specializarile: I. FILOSOFIE) Specializarea Drept (forma de inv. Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu.4 ani (240 credite) – ACREDITATĂ Admitere: EXAMEN SCRIS la una din disciplinele la alegere intre: (LIMBA ROMANA./Fax: +40 241 694330 | Site: www. Constanţa | E-mail: drept@univ-ovidius.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: PROBA ORALA de competenta lingvistica la LIMBA ROMANA (50%) + MEDIA LA BACALAUREAT (50%) Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu Administraţie publică (forma de inv. Asistenţă managerială şi secretariat . Poliţie locala .ro Tel.2013 Facultatea de Drept.4 ani (240 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la Bacalaureat (100%).FR) . drept-ovidius. ZI) .FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE Aleea Universităţii no.ZI) .1. LOGICA. Administraţie publică (forma de inv.3 ani (180 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Criteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC III. ECONOMIE. FR) .3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC II.

Institutii si politici publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 3. Legislatia privind siguranta transporturilor (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. 2. Franta) – in limba romana si in limba franceza/ engleza. Guvernare si administratie publica europeana (in parteneriat cu Universitatea Lille 2. 3. 5.– AUTORIZATA PROVIZORIU Numar de locuri propus: 100 Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC DOMENIUL SOCIOLOGIE: Specializarea Sociologie -3 ani (180 credite) – AUTORIZATA PROVIZORIU Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC MASTERAT : Forma de invatamant: ZI Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la examenul de licenta {100%) Criteriu de departajare 1: Nota obtinuta la sustinerea lucrarii de licenta Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu facultate DOMENIUL DREPT: 1. (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. stiinte penale (acreditat)/2 semestre (60 credite) 4. . 4. Drept maritim (acreditat)/4 semestre (120 credite) 3. Drept public (acreditat)/ 2 semestre (60 credite) DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: 1. Cerere înscriere concurs (se furnizează de către comisia de admitere). Managementul institutiilor publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 4. Administratie europeana.copie legalizată. Foaia matricolă. Certificat de naştere . Asistenta manageriala si comunicare in organizatiile publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) Actele necesare pentru înscriere la concursul de admitere 1. Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original (dacă este cazul). Diploma sau adeverinţa de bacalaureat.

9.ro . 8.S.copie legalizată (doar în cazul candidatelor căsătorite). 4 fotografii color tip buletin. Adeverinţă medicală tip M. Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina web a facultăţii: www.drept-ovidius. Chitanţa de plată a taxei de înscriere.6. 18. Certificat de căsătorie . 7. Facultatea oferă absolvenţilor posibilitatea specializării în cadrul masteratelor organizate.1. eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medici de familie cuprinzând rezultatele investigaţiilor medicale (radiologie pulmonară şi serologia sângelui). creşterea numărului acestora oglindind dinamismul societăţii româneşti.1.

în facultate dosare. Acreditat cu încredere limitată Specializări pentru studii de 2 .Autorizare de funcționare provizorie • Agricultură – (4 ani) Acreditat Admiterea se face pe bază de • Horticultură – (4 ani) . corp B).Acreditat • Ştiinţa mediului – (3 ani) Autorizare de funcționare provizorie • Geografie – (3 ani) .FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ȘI ŞTIINŢE AGRICOLE Adresa: Aleea Universităţii nr. zi). Constanţa Telefon: 0241605060 | Fax: 0241605005 Email: contact@stiinele-naturii. care polarizează anual un număr important de absolvenţi ai cursurilor de licenţă.stiintele-naturii. 900470.Învăţământ cu frecvenţă redusă: doctorat: Agricultură – (4 ani) .interviu.Acreditat • Geografia Turismului – (3 ani) .1 (Campus. existând o școală doctorală în Domeniul Biologie.ro | Adresă web: www. • Conservarea biodiversităţii • Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene • Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral • Analiza și evaluarea impactului de mediu • Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă • Controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole • Agricultură ecologică .ro Oferta educațională Studii de licență: 1 – Cursuri de zi pentru specializările: • Biologie (3 ani) .Acreditat • Ecologie şi protecţia mediului – (3 ani) . Studii de masterat acreditate în sistem Bologna (2 ani.Acreditat Absolvenții au posibilitatea La toate aceste specializări de a-și continua pregătirea sub admiterea se face prin concurs de forma doctoratului. unde activează 6 Studii de masterat: coordonatori de doctorate.

ro | Adresa web: www.imim. zi Durata studiilor: 4 ani .618. Mamaia Nr.cursuri de zi/FR Domeniul de studiu: INGINERIE ŞI MANAGEMENT CONTINUAREA STUDIILOR Specializarea: INGINERIE – MASTER ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC FIMIM are 5 specializări de Titlul obţinut: inginer. INSTALAŢII PORTUARE Durata studiilor: 4 ani . INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ Bd. Toate aceste Durata studiilor: 4 ani . România Telefon: 0241. Domeniul de studiu: INGINERIE Specializarea: SISTEME ŞI MECANICĂ ECHIPAMENTE NAVALE. RUTIERE Durata studiilor: 4 ani . INDUSTRIALĂ Specializarea: INGINERIA SUDĂRII Ofertă educaţională DOMENII DE LICENȚĂ Titlul obţinut: inginer.105 | Fax: 0241. Durata studiilor: 4 ani. Contanța 900527. învăţământ zi.cursuri de zi Domeniul de studiu: INGINERIE ENERGETICĂ Domeniul de studiu: INGINERIA Specializarea: ENERGETICĂ AUTOVEHICULELOR INDUSTRIALĂ Specializarea: AUTOVEHICULE Titlul obţinut: inginer.ro zi Domeniul de licenţă: ARHITECTURĂ NAVALĂ.cursuri de Titlul obţinut: inginer.372 E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.cursuri de masterate sunt organizate flexibil zi/FR pentru a veni în întâmpinarea noilor cerinţe ale sistemului educaţional Domeniul de studiu: INGINERIE european. zi Durata studiilor: 4 ani . masterat.cursuri de Titlul obţinut: inginer. Specializarea: UTILAJE ŞI Titlul obţinut: inginer.551. cursuri de . 124.FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ.

fcetp-ovidius.ro | Site: www.zi şi Petrochimie Specializare acreditată Admitere: Concurs de dosare Domeniul: Științe Inginerești Criterii de ierarhizare: 100% media Aplicate de la examenul de Bacalaureat Specializarea: Fizică Tehnologică Domeniul: Inginerie Chimică Durata studiilor: 4 ani Specializarea: Chimie Alimentară și Specializare acreditată Tehnologii Biochimice Domeniul: Inginerie Electronică și Admitere: Concurs de dosare Telecomunicații Criterii de ierarhizare: 100% media Specializarea: Electronică Aplicată de la examenul de Bacalaureat Durata studiilor: 4 ani – zi Domeniul: Fizică Specializare autorizată Specializarea Fizică Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media de la examenul de Bacalaureat Oferta educaţională .zi Specializare acreditată Admitere 2012 Domeniul: Inginerie Chimică Domeniul: Chimie Specializarea: Chimie Alimentară și Specializarea: Chimie Tehnologii Biochimice Admitere: Concurs de dosare Durata studiilor: 4 ani ./Fax: 0040/ 241/ 606434 Email: fcetp@univ-ovidius.zi Criterii de ierarhizare: 100% media Specializare autorizată de la examenul de Bacalaureat Domeniul: Fizică Domeniul: Inginerie Chimică Specializarea Fizică Specializarea: Prelucrarea Petrolului Durata studiilor: 3 ani . Constanţa.zi produselor de consum si a mediului Specializare acreditată Durata studiilor: 2 ani – zi Domeniul: Inginerie Chimică Tehnologii si management în Specializarea: Prelucrarea Petrolului prelucrarea petrolului şi Petrochimie Durata studiilor: 2 ani – zi Durata studiilor: 4 ani .FACULTATEA DE FIZICĂ. ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA PETROLULUI Adresă: Bd. CHIMIE. România Tel. 900527. Mamaia 124.ro Masterate Fizica și tehnologia materiei Studii de licență: condensate Domeniul: Chimie Durata studiilor: 2 ani – zi Specializarea: Chimie Chimia si managementul calitătii Durata studiilor: 3 ani .

Criterii de ierarhizare: 100% media Chimie.ro .Domeniul: Științe Inginerești Domeniul: Chimie Aplicate Masterat: Chimia si managementul Specializarea: Fizică Tehnologică calitătii produselor de consum si a Admitere: Concurs de dosare mediului Criterii de ierarhizare: 30% media de Admitere: Concurs de dosare la examenul de Bacalaureat Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Inginerie Electronică și de la examenul de Licență Telecomunicații Domeniul: Chimie Specializarea: Electronică Aplicată Tehnologii și management în prelucrarea petrolului Masterate Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Fizică Fizica și tehnologia materiei de la examenul de Licență condensate Durata studiilor: 2 ani – zi Pentru mai multe informații Admitere: Concurs de dosare accesați site-ul Facultății de de Fizică.fcetp-ovidius. Electronică şi Tehnologia de la examenul de Licență Petrolului: www.

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII Str.ro/constructii/ Oferta educațională CONDIŢII DE ADMITERE Ciclul I – Programe de studii de Concursul de admitere se desfăşoară licenţă: FĂRĂ pROBE sCRIsE.univ-ovidius. specializări: Construcţii civile. -Siguranţa Structurilor de Construcţii -Ingineria şi Managementul Programul de înscriere se va anunţa Proiectelor de Construcţii ulterior. algoritm : Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală MGA = 0. 22B | Cod 900524. MBM – media la bacalaureat specializarea: Ingineria mediului (IM) – la proba de matematică autorizată 2009. industriale şi agricole (CCIA) – Se iau în considerare MEDIILE DE acreditată. Domeniul Ingineria mediului. str. după următorul hidrotehnice (ACH) – acreditată. . Ciclul III – Studii de doctorat În cadrul Facultăţii de Construcţii funcţionează studii de doctorat în domeniul Inginerie Civilă sub îndrumarea a 4 profesori. MBI – media la bacalaureat la Ciclul II . au fost Perioada de înscriere este iulie 2012 acreditate (ciclul II de studii – studii de masterat sistem Bologna) următoarele la sediul Facultăţii de Construcţii. ROMÂNIA Tel. pe baza actelor Domeniul Inginerie civilă. Unirii nr. 0241-545093 – secretariat http://www. depuse la dosar.20 MBM (IFDR) – acreditată sau MBI Domeniul Inginerie şi management.Programe de studii de proba de istorie masterat Începând cu anul 2009.80 MGB + 0. -Ingineria Sistemelor Hidrotehnice -Inginerie Costieră -Ingineria şi Managementul Candidaţii la concursul de admitere Resurselor de Apă se pot înscrie la un domeniu sau la mai multe (se depune un singur dosar). Amenajări şi construcţii LA BACALAUREAT.22B. unde : MGA – media generală de specializarea: Inginerie economică în admitere. studii de masterat cu durata de 3 semestre. Unirii nr. construcţii (IEC) – acreditată MGB – media generală de bacalaureat./Fax. conducători de doctorat.

Economia Comerţului. Administraţie Publică.124 http://idifr. univ-ovidius. Cursurile de formare universitară ID-IFR respectă curriculumul specializării respective de la învăţământul de zi şi se pot accesa pe pagina de web a Centrului http://idifr. Ştiinţe Economice: .Facultatea de Inginerie Mecanică.ro În cadrul Universității Ovidius din Constanța mai funcționează: • • • • • • Departamentul de limbi moderne pentru facultăţile nefilologice Centrul de asigurarea a calității în educație Centrul de Consiliere Educațională și Profesională Departamentul de cercetare Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie .Afaceri Internaţionale (AI). La forma de învăţământ IFR şapte specializări din cinci facultăţi: . Programele IFR pentru studii universitare de licenţă se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi programe de studiu de la forma de învăţământ de zi.Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG). .CENTRUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ B-dul Mamaia Nr.Facultatea de Litere: Limbă şi Literatură Română . . .Facultatea de Drept.Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: Educaţie Fizică şi Sportivă (EFS). Turismului .Finanţe şi Bănci (FB). Ştiinţe Administrative şi Sociologie: Drept şi şi Serviciilor (ECTS).Limbă şi Literatură B (engleză/italiană). Industrială şi Maritimă: Autovehicule În prezent sunt acreditate: La forma de învăţământ ID patru Rutiere (AR) şi Inginerie Economică în specializări din cadrul Facultăţii de Domeniul Mecanic (IEDM).ro | tel. 0241 606 405 .Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole: Agricultură. .ro e-mail: id-ifr@univ-ovidius.univ-ovidius. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful