FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Str. Ilarie Voronca nr. 7, Constanţa, cod 90684 Tel-Fax 0241.545.697 Site: www.md.univ-ovidius.ro | e.mail: departamentfmdct @ yahoo.com Oferta educaţională Domeniu de studiu: Sănătate Specializări: Medicină dentară, Tehnică dentară. I. Specializarea Medicină Dentară (durata – 6 ani) II. Specializarea Tehnică Dentară (durata – 3 ani) III. Doctorat (durata – 4 ani) ADMITERE 2012 II. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ A 2-A SPECIALIZARE DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE 360 Se pot înscrie absolvenţii de învăţământ superior de la facultățile de stat numai din domeniul medical, cu media generală de licenţă de minim 8,00.

Condiţiile de examen sunt aceleaşi Domeniu de studiu: Sănătate ca pentru candidaţii menţionaţi la Specializări: Medicină dentară, punctul I. Tehnică dentară. Acreditare:Acreditată ARACIS III. SPECIALIZAREA TEHNICĂ Tip instituţie:Publică, de stat DENTARĂ Perioada înscriere: DURATA – 3 ANI 09.07.2012-19.07.2012 NUMĂR DE CREDITE - 180 I. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE - 360 Concursul consta dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări de Biologie. Tematica probei de Biologie Manualele clasei XI-a – integral Bibliografia probei de Biologie Sunt valabile toate manualele alternative de biologie clasa a XI-a 2010-2011 integral, care se gasesc pe lista MECTS pe site www.edu.ro Forma de examinare: o probă de aptitudini. Calcularea mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat. Proba de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

stec@gmail.acreditată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MANAgEMENT Specializarea: Management autorizată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: ADMINISTRAREA AfACERILoR Specializarea: Economia Comerţului. 900055. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar. Aleea Universităţii nr. Oferta educaţională a FSE include în cadrul studiilor de licenţă 6 domenii şi 7 specializări. 4 domenii şi 11 specializări.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Adresa: Campus. În cadrul studiilor de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. criteriul de înscriere fiind media examenului de licenţă. România Telefon: 0241/511040 | Email: ovidius. criteriul de înscriere fiind media examenului de bacalaureat. iar în cadrul studiilor de masterat.ovidius-stec. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar. Turismului şi Serviciilor– specializare acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) SPECIALIZĂRI LA MASTER Studii de licenţă: 3 ani MASTERATE DE CERCETARE Specializarea: Economia Firmei – acreditate autorizată DOMENIUL: ADMINSTRAREA (cursuri de zi) AFACERILOR Studii de licenţă: 3 ani .1. SPECIALIZĂRI LA LICENŢĂ – ZI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) DoMENIuL: ECoNoMIE ŞI AfACERI INTERNAŢIoNALE Specializarea: Afaceri Internaţionale – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: CoNTAbILITATE Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: fINANŢE Specializarea: Finanţe şi Bănci – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MARkETINg Specializarea: Marketing . Constanta.ro Admiterea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice: În cadrul studiilor de licenţă ale Facultăţii de Ştiinţe Economice.com Web: www.

• stagiu de pregătire: 3 săptămâni pe an universitar în cadrul lUP/Universite D’Auvergne Clermont 1. trei spații de expoziții. studiu și cercetare ale studenților. 126 și cuprinde săli de lectură cu o capacitate totală de 500 de locuri. aceasta răspunde cerințelor complexe și diverse de informare. științific și didactic. Prin structura sa. cadrelor didactice și cercetătorilor.Franţa DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Politici Europene de Dezvoltare Regională Specializarea: Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Pieţe de Capital Biblioteca Centrală Universitară Biblioteca Centrală Universitară are un profil enciclopedic. nr. 10 spații de depozitare și oferă servicii tehnice de calitate. funcționalitate și servicii. Biblioteca Centrală Universitară este amplasată pe Bd.Specializarea: Administrarea Afacerilor în Turism. . Mamaia. două săli de cataloage. Comerţ şi Servicii DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Contabilitatea şi Auditul Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Finanţe Corporative şi Bănci MASTERATE PROFESIONALE acreditate DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR Specializarea: Asigurarea Calităţii în Afaceri Specializarea: Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri Specializarea: Administrarea Afacerilor în Întreprinderile Mici şi Mijlocii • cursuri de zi • predarea cursurilor se va face atât în limba română cât şi în limba franceză • absolvenţii primesc atât diplomă emisă de Universitatea „Ovidius” din Constanţa cât şi diplomă emisă de Universite D’Auvergne Clermontl Franţa.

pRIN CONCURs DE DOsARE. nr.S.I. ADMITEREA sE FACE pE BAzĂ DE CONCURs DE DOsARE.acreditată conform H.I.ro Oferta educațională Studii de licenţă: Specializări: Istorie .R.FACULTATEA DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE Adresa: Aleea Universităţii. nr.S.2007. nr.2010 Relaţii Internaţionale şi Studii Europene .2011. îN sEsIUNEA IULIE sEpTEMBRIE 2012.I.07. 900697 Tel. publicată în „Monitorul Oficial”.05. 250 /30 iunie 2009. nr.2009.R.06.M. nr.08.S. pE BAzA MEDIEI NOTELOR OBŢINUTE LA BACALAUREAT.2007.A.C.A. Studii de masterat: Antropologie şi istorie europeană .A. Specializări pentru studii de doctorat: Conform O. nr. 4557/27. 250 /30 iunie 2009.05.C.A.R. 568/28.R. Relaţii internaţionale în secolele XIX-XXI.acreditat conform deciziei Consiliului A.08. LUÂNDU-sE îN CALCUL MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ.C.ispovidius. reacreditată conform deciziei Consiliului A. Constanţa. nr. 4557/27. pENTRU sTUDIILE MAsTERALE. 462 / 3 iulie 2009.I.2007.S.C.R.Ed./Fax: 0241-671448 | E-mail: istorie@univ-ovidius. 4843/01.A.G. 2537 /15. nr. 462 / 3 iulie 2009.C. Ştiinţe Politice .S. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică acreditat conform Legii nr. Istorie şi diplomaţie acreditat conform Legii nr. 5749 /16.S.I.com | Adresă web: www. nr.2006 Școala Doctorală are două direcţii de specializare: . Politică mondială şi europeană acreditat conform deciziei Consiliului A. LA TOATE ACEsTE spECIALIzĂRI.C.I.A. nr. 4884/5. Studii de securitate – autorizată conform deciziei Consiliului A.Istoria contemporană .06.ro istorie_constanta@yahoo.08.1995. 6784/24.Istorie veche .acreditată conform deciziei Consiliului A. ADMITEREA sE FACE.C. publicată în „Monitorul Oficial”. 1.autorizată conform deciziei Consiliului A.R.

FACULTATEA DE FARMACIE Adresă:Aleea Universităţii nr. Corp B.E. conform bibliografiei.50 intrebări Chimie organică Întrebarile din teza de admitere sunt (clasele a X-a şi a Xl-a) formulate la fel cu acelea din Baza de date afişată pe site.. Teza de concurs cuprinde 100 de teste grilă.. 5 sau niciunul) .3OO Organică clasele a X-a şi a Xl-a.ro Site: www. formată din teste grilă tip complement O grilă tip complement multiplu. E.) Durata studiilor: 3 ani Statutul profesional: Tehnician de farmacie licențiat ADMITERE 2012 1. Constanţa Tel.50 întrebări Biologie (clasa a Xl-a) . Forma de examinare teste grilă cu 100 întrebări: . 50 pentru Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi 50 pentru Chimie Organică. va fi formulată din conţinutul 5 variante de răspuns (notate A. manualelor alternative de Biologie clasa D.. Campus. E. B. Din acestea pot fi corecte 2. semnate şi ştampilate de preşedintele Comisiei de Admitere. 3 sau a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie 4 răspunsuri (niciodată 1. Selecţia testelor o face comisia desemnată şi cuprinde întrebări din toate capitolele manualului proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv. să fie aceeaşi ordine a răspunsurilor. C. dar nu este obligatoriu Baza de date pentru admitere.. 1. Caietul de Admitere cuprinzând instrucţiunile pentru desfăşurarea probei scrise şi teza cu 100 de teste grilă vor fi distribuite candidaţilor. are multiplu./Fax: 0241-605050 | E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro Oferta educațională Domeniul de licență: Sănătate Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U.) Durata studiilor: 5 ani Statutul profesional: Farmacist Domeniul de licență: Sănătate Specializarea: Asistență de Farmacie (reglementată general în cadrul U. Numărul de teste alocat fiecărui capitol este proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv. Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U.) Durata studiilor – 5 ani Număr ECST .).pharmaovidius. E. Baza de date cu teste grilă tip complement multiplu cuprinde câte 1000 de teste pentru fiecare disciplină. Testele vor fi publicate pe site-ul facultăţii cu şase (6) luni înainte de inceperea anului universitar 2010 2011.

1/2011 şi cu Ordinul Ministerului Educaţiei. Tineretului şi Sportului nr. acordându-se 5 puncte pentru răspunsul integral corect. candidatul care a marcat răspunsurile ACD are 1 punct La întrebarea 05. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat un singur răspuns corect La întrebarea 07. candidatul care a marcat răspunsurile BCD are 5 puncte La întrebarea 04. forma de examinare. a ●   ● ●   ● B ● ● ●  ●   ● C   ● ● ●   ● d ● ● ● ●  ●  ● E  ●   ●   ● Răspuns corect ACD DE BCD ABE CDE ABD CE BCE Punctaj 3 4 5 1 2 0 0 0 ●=variantă de răspuns considerată corectă şi marcată de candidat PUNCTAJUL OBȚINUT La întrebarea 01. 06. cu Legea Educţiei Naţionale nr. 01. candidatul care a marcat răspunsurile BDE are 4 puncte La întrebarea 03. Pentru răspunsul parţial corect se acordă un număr de puncte corespunzător numărului de răspunsuri marcate şi nemarcate corect. Număr ECST 180 Pentru ambele specializări. Cercetării. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat toate răspunsurile . 04.E. calendarul admiterii 2012 la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanța. candidatul are 0 puncte pentru că nu a marcat nici un răspuns La întrebarea 08. Formatul grilei de răspuns şi forma 2. 03. 05. candidatul care a marcat răspunsurile ABC are 2 puncte La întrebarea 06.313/23 febr. 2012. Foile de concurs sunt tipizate şi autocopiante. 07. 02. 3. 08. candidatul care a marcat răspunsurile ABD are 3 puncte La întrebarea 02. originalul rămâne la comisie iar copia. Întrebările la care nu s-a marcat nici una din variantele de răspuns şi cele la care s-a marcat doar una din variantele de răspuns sau toate variantele de răspuns sunt notate cu zero (0) puncte. Se securizează cu semnătura şi ştampila preşedintelui Comisiei de Admitere. Specializarea Asistenţă de de evaluare Farmacie Teste complement multiplu cu (reglementată general în cadrul evaluare ponderată U. criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale.şi se evaluează ponderat. calcularea mediei de admitere. se vor stabili prin Metodologia proprie în conformitate cu Regulamentul cadru al Universităţii Ovidius din Constanţa. la candidat.) Durata studiilor – 3 ani NR.

drept. anale. Ed. Universitatea.2008). . Călin Istrate. ART. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. teze de doctorat. Aurel Ardelean. ştiinţe economice. pe site www. ED. cât şi revistele sunt trimise la schimb intern şi internaţional. 2006 Corint. Niculescu. Carmen Sălăvăstru. Manual pentru clasa a XI-a. stomatologie. Un loc distinct în activitatea Editurii îl constituie publicarea Analelor Universităţii în seriile: filologie. ART. a XI-a. Cezar autori Luminiţa Vlădescu. fizică. a profilului său ştiinţific şi cultural. ED. tratate. Irinel Adriana Th.Bibliografia probei de Chimie Manualele oficiale pentru admitere se găsesc pe lista M. Ed. cu reale contribuţii la creşterea prestigiului Universităţii „Ovidius”. Luminiţa Irinel Doicin. Manual pentru clasa Doicin. limbi străine. cardiologie). Cu o participare care a depăşit constant cifra de 100 edituri şi instituţii culturale. organică CHIMIE Manual pentru clasa a X-a. 2009 CHIMIE. în cele 13 serii prezentate. Manual pentru clasa a XI-a. edu. aducând contribuţii originale şi inedite. Luminiţa Irinel Bibliografia probei de Biologie BIOLOGIE.T. 2008 BIOLOGIE. drept. culegeri de probleme. reviste. Radu Cârmaciu. lucrări ştiinţifice. Badea. 2006 Editura Ovidius University Press Editura „Ovidius University Press” are ca principal obiect de activitate publicarea de manuale şi cursuri universitare.C. Atât Analele. chimie. medicină generală. teologie. impunându-se ca una din editurile reprezentative ale Dobrogei. obstetrică şi ginecologie. Salonul s-a înscris cu paşi siguri în circuitul naţional al manifestărilor de gen. biologie. istorie.S. semiologie. Corint. Sub sigla ei au fost publicate sute de titluri. educaţie fizică şi sport. medicină dentară şi farmacie. exegeze. matematică. chimie şi petrochimie. matematică-informatică. contribuind la cunoaşterea Universităţii noastre. carte preponderent universitară. Bogdan Voiculescu. Analele au ca principal scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice.E. geografie. medicină internă (hematologie. volume ale congreselor ştiinţifice. autori Ionel Roşu. farmacie. teze de doctorat în domeniile: limbă şi literatură. teologie. prin Editura „Ovidius University Press”. a fost principalul organizator al Salonului Internaţional de Carte „Ovidius” (şase ediţii: 2003. autori Dan Cristescu.ro autori Luminiţa Vlădescu. a cercetătorilor. La numărul acestora se adaugă şi alte producţii editoriale importante.

România Telefon/Fax: 0241. În cadrul studiilor de lungă durată: 1. Balneo-fizio-terapie şi recuperare 2.ro Oferta educațională Studii de licență: Specializările: Medicină . Modalitatea de calcul a mediei de admitere: 80% proba de biologie.Studiile au o durată de 3 ani.Studiile au o durată de 3 ani. Studii de doctorat: 20 de cadre universitare ale Facultății sunt conducători de doctorat.Studiile au o durată de 6 ani. cu 100 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a). Asistență medicală generală Studiile au o durată de 4 ani. 2.FACULTATEA DE MEDICINĂ Adresa: Aleea Universităţii. Facultatea de Moaşe şi Facultatea de Asistenţi Medicali Concursul constă dintr-un test grilă cu 60 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a).ro.medcon. în funcţie de specialitate. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012.Studiile au o durată de 4 ani. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012. Moașe . . Studiile au o durată de 6 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. În cadrul programelor de licenţă reglementate general: 1. Studiile au o durată de 3 ani şi sunt desăvârşite printr-o probă scrisă şi examen de diplomă. Laborator clinic . Laborator Clinic Admiterea se face prin concurs de dosar.Înscrierile se fac la începutul lunii iulie. Data examenului: iulie. Media de calcul rezultă din media de absolvire a liceului (50%) cu media de bacalaureat (50%). Studii de masterat: Masterat nou înființat: Managementul institutiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice Studiile au o durată de 2 ani. Studiile au o durată de 4 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. Facultatea de Medicină – concursul constă dintr-un test grilă unic.605000 | Adresă web: www. Balneofiziokinetoterapie și recuperare .medcon. ADMITERE 2012 Admiterea în anul 2012 la Facultatea de Medicină din Constanţa se va desfăşura diferenţiat. Cartea cu testele pentru examenul de admitere poate fi consultată pe site-ul: www. Campus 2 Constanţa. 20% media de bacalaureat.

personalităţii .ro/psihologie E-mail: secretariat_psihologie@yahoo.CP 900527. CT Website: www. Pentru Studii de Licenţă .durata studiilor şi reacţiei la frustrare.proba zi .com Telefon: 0241-606470 Fax: 0241-606470 Domeniul Ştiinţele Educaţiei: În conformitate cu prevederile Legii • Educaţie incluzivă nr.Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se organizează pe domenii de durata studiilor – 3 ani .forma de învăţământ: zi. Media de concurs se calculează astfel: – 3 ani . Facultatea de tulburările de comunicare Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei oferă: • Management educațional • Educaţie timpurie Programe de studii de licenţă: • Strategii de comunicare şi învăţare eficientă pentru învăţământul Domeniul Psihologie: • PSIHOLOGIE: forma de primar • Didactici aplicate-matematică învăţământ: zi .media Probei orale: Interviu pentru evaluarea capacităţilor intelectuale și de comunicare Programe de studii de masterat: -30%-media Examenului de Bacalaureat.forma de învăţământ: Socială.288/2004 privind organizarea studiilor • Terapii de compensare în universitare pe 3 cicluri.180 credite • P E D A G O G I A licenţă: domeniul Psihologie.124 . în limita numărului de locuri aprobate.univ-ovidius.durata studiilor 3 ani• Didactici aplicate-religie 180 credite • Didactici aplicate-istorie Domeniul Ştiinţele Educaţiei: Concursul de Admitere în cadrul • PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ . de comunicare forma de învăţământ: zi .durata studiilor – 3 ani -180 credite de concurs: Interviu pentru evaluarea Domeniul Asistenţă socială: • ASISTENŢĂ SOCIALĂ: .FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Adresa: B-dul Mamaia nr. domeniul Asistenţă PREŞCOLAR . Domeniul Psihologie: Admiterea se face în ordinea • Psihologie sportivă descrescătoare a mediilor generale • Psihologie militară • Psihodiagnoza complexă a obţinute de candidaţi. domeniul ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI Ştiinţele Educaţiei.180 credite -70%.capacităţilor intelectuale.

1 (Campus). 100% • Limba şi literatura engleză .O limbă şi literatură modernă (franceză/ italiană) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura engleză .O limbă şi literatură modernă (italiană / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză . 900472.O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .ro ADMITERE 2012 SPECIALIZĂRI PENTRU STUDIILE DE LICENŢĂ Domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ • Limba şi literatura română O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / spaniolă / italiană / portugheză / germană / turcă) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba română 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura română .FACULTATEA DE LITERE Adresa: Aleea Universităţii nr.univ-ovidius.O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) IFR Concurs de dosare Media generală a examenului de la bacalaureat. România Telefon: 0040/ 241/ 551 773 | Fax: 0040 241 650444 Email: seclitere@campus. Constanţa.O limbă şi literatură modernă (engleză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul STUDII CULTURALE • Studii americane IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul LIMBI MODERNE APLICATE • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% .

Candidaţii care se înscriu la • STUDII ANGLOprogramul de master Limba franceză AMERICANE şi plurilingvism în spaţiul European Concurs de dosare vor face dovada competenţei lingvistice. Domeniul ŞTIINŢE ALE TERMINOLOGIE. Candidaţii care se înscriu naţională premiile I. engleză sau franceză anglo-americane şi Traductologie. studii Americane MASTERAT sau Limbi Moderne Aplicate. la PROBA de Limba şi literatura română. Terminologie. II sau III la la programele de master studii disciplinele română. COMUNICARE COMUNICĂRII Concurs de dosare • Jurnalism IF Media licenţei 100% probe de concurs • JURNALISM REGIONAL Probă orală pentru testarea Concurs de dosare aptitudinilorde creativitate şi Media licenţei 100% expresivitate 50% Probă scrisă la limba română 50% Criterii de departajare Criterii de departajare În cazul mediilor egale se va considera În cazul mediilor egale. Comunicare vor face examen de admitere. • STUDII DE ROMÂNISTICĂ Comunicare candidaţii pot prezenta şi Concurs de dosare un certificat de competenţă lingvistică. Media licenţei 100% 2.• Limbi moderne aplicate Concurs de dosare (engleză – italiană) IF Media licenţei 100% probe de concurs • COMUNICARE ŞI DISCURS Probă orală de competenţă lingvistică INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL la limba engleză 50% EUROPEAN Media generală a examenului de Concurs de dosare bacalaureat 50% Media licenţei 100% • TRADUCTOLOGIE. dovada competenţei lingvistice. prezentând diploma de absolvire sau adeverinţa de licenţă pentru STUDII UNIVERSITARE DE specializările Engleză. Nota bene: Olimpicii care au obţinut la faza 1. vor fi admişi pe locurile bugetate. fără Terminologie. la specializarea A. Media licenţei 100% prezentând diploma de absolvire • LIMBA FRANCEZĂ ŞI sau adeverinţa de licenţă pentru PLURILINGVISM ÎN SPAŢIUL specializarea Franceză. EUROPEAN . Specializări pentru studii de Pentru programul de master masterat Traductologie. nota obţinută la BACALAUREAT. la care au obţinut premiul respectiv. se va drept criteriu de departajare nota obţinută considera drept criteriu de departajare la susţinerea tezei de licenţă.

Examen Bacalaureat.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3.4. Examen Bacalaureat. Domeniul „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”: 1. gazon. Tel. Nivel Masterat – Zi . terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică. handbal. amplasată la capătul acesteia.3. Căp. pista de atletism de ultimă generație este prevăzută cu cinci culoare de alergare.la alegere din baschet. Baza sportivă a Universității Studenții ovidieni beneficiază de: sală de gimnastică.I.Biologie. Domeniu de licenţă Kinetoterapie: Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială: 1. Metoda de admitere: Domeniu de licenţă Educaţie fizică şi sport: Specializarea Educaţie fizică şi sportivă 1. Nivel de licenţă – Zi – 3 ani cu specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială. Fax 40-0241-618372 Str.ro În cadrul facultăţii.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3. terenuri tenis.2 ani cu două specializări: • Educaţie Fizică şi Sport Şcolar • Performanţă în Sport 3. fitness.5. Nivel de licenţă – Zi .O probă sportivă pe ramură de sport. Romania. ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice.1. studiile sunt structurate după cum urmează: I.20%. volei. Av. – 3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă II. fotbal. manual cl.Joc sportiv.2.F. Noua sală de atletism . Constanţa ROMÂNIA Tel.Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru) – admis/ respins 2.Canotaj-1000m 2.Ilie Floroiu” . Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon). teren baschet (suprafaţă sintetică). www.Gimnastică-exerciţiu impus la sol 2. la alegere din: 2. Probă scrisă.Atletism-50mp cu start de jos 2.. teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică).Tenis de câmp (joc bilateral) 2. instalaţie nocturnă).3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă 2. rugby (joc bilateral) 3.tip grilă 3. Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru)admis/respins 2. Domeniul KINETOTERAPIE: 4. Alexandru Şerbănescu 1. a XI-a . teren volei (suprafaţă sintetică). Mamaia 124.: 40-241-614326.50 metri lățime.20%. Constanta 900470. Cu o dimensiune de 80 de metri lungime și 6. Sala este prevăzută cu o groapă de sărituri.com.fefs.R.FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT B-dul. Nivel de licenţă./Fax: 40-241-640443 | e-mail: fefs_cta@yahoo.

Tineretului şi Sportului din România şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: cercetare ale teologiei pe care doresc să le aprofundeze./Fax: 0040/ 241/ 670900 Email:  teologie@univ-ovidius. la Facultatea de Teologie au fost Respins restructurate vechile masterate şi au fost .Interviu eliminatoriu . Cercetării.Media de bacalaureat înfiinţate altele noi.Interviu (admis/respins) În anul univeristar 2011-2012.Canonice ale celor trei Religii Monoteiste (Mozaică. Prin -profesionale aceasta. Creştină şi Islamică) Teologie Practică (Drept Canonic. Omiletică.Examen medical (vizită medicală) de învăţământ românesc din ultimii . în conformitate cu legislaţia şi normele de calitate europene. Studii Religioase şi Juridico . România Tel. la -Media de licenţă Facultatea de Teologie vor fi în derulare opt programe de masterat care acoperă Perspective vocaţional toată aria domeniului teologic. Strategii de Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 comunicare ani Istoria Culturii şi Civilizaţiei Teologie Ortodoxă Didactică – 3 Creştine în Sud-Estul Europei ani Literatură Patristică. 900472 Constanța. Liturgică şi Muzică Religioasă) Teologie Biblică Teologie Sistematică Studii de licență: Teologie Ortodoxă. Studii de masterat . Catehetică. licenţiaţii în Teologie pot opta pentru oricare dintre ramurile de .FACULTATEA DE TEOLOGIE Adesă: Aleea Universitatii nr.Admis/ ani. 1.ro Oferta educațională Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa acoperă toate programele universitare de studiu de licenţă din domeniul Teologie acceptate de Ministerul Educaţiei. Limbi Teologie Ortodoxă Asistenţă Clasice şi Slave Socială– 3 ani Managementul Turismului Religios Studii de master: Ţinându-se cont de importanţa CRITERII DE ADMITERE acordată programelor educaţionale de Studii de Licenţă masterat în urma reorganizării sistemului .

Diplomă Bacalaureat sau adeverintă echivalentă acesteia cu specificarea mediei de bacalaureat (original). Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE.Recomandare de la preotul din parohia căruia faceţi parte. Facultatea de Teologie . 8. Morală. Vechiul Testament.).Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite. Pentru înscrierea la Şcoala doctorală candidaţii trebuie să aibă media de absolvire a studiilor de licenţă şi de masterat 8. 4.preoţie** . Candidaţii care doresc să opteze pentru un doctorat în Teologie trebuie să fie licenţiaţi şi să aibă o diplomă de Masterat în domeniul în care doresc să-şi continue cercetarea sau într-un domeniu înrudit cu acesta. 6.asistent social .preoţie** . 9. În temeiul Acordului de colaborare cu Facultatea de Drept canonic din Toulouse (Franţa). 3.profesor de religie *dacă studentul mai obtine încă 60 de credite la o altă facultate înrudită (Litere sau Istorie) el poate dobândi o a doua diplomă în specialitatea respectivă.preoţie .Adeverinţă medicală. . 11.Certificat de naştere (copie legalizată).Foaie matricolă. Dogmatică şi Istoria Bisericii şi prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare. 51. în cadrul căreia Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică. Drept canonic. **dacă absolventul obţine echivalarea şi diferenţele de teologie pastorală şi examenul de capacitate preoţească ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 2012 1. Conducătorii de doctorat sunt profesori cu o recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul lor de cercetare. Istoria filosofiei. finalizat prin teza de doctorat.Copie de pe buletin sau C. 7. Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile: Noul Testament. Misiologie.Dosar plic. doctoranzii de la Specializarea Drept canonic vor putea începând cu anul universitar 2011-2012 – să obţină dublă diplomare (franceză şi română).profesor de religie* Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială .activităţi în cadrul Bisericii . 5. 2.Teologie Ortodoxă Pastorală .„Şcoala Doctorală” În cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa îşi desfăşoară activitatea şi Şcoala Doctorală. Certificat de Botez.I. Fotografii tip paşaport color (4 buc. 10. Binecuvântare din partea Ierarhului.profesor de religie Teologie Ortodoxă Didactică .

copie legalizată a certificatului de naştere.probă scrisă sau orală la unul din subdomeniile Şcolii Doctorale.atestat de cunoaştere a unei limbi străine.copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă. . CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT CUPRINDE: . .00 (opt).DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT TREBUIE SĂ CONȚINĂ: . .copie legalizată a diplomei de licenţă şi a foii matricole. . . examenul de competenţǎ lingvisticǎ . Dacǎ un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţǎ lingvisticǎ cu recunoaştere internaţionalǎ sau este absolvent al unei facultăţi de limbi străine. care elibereazǎ un certificat de competenţǎ lingvisticǎ. dacă este cazul. .copie legalizată a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui.fişa şi cererea de înscriere tip.lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului. . în limita locurilor disponibile. Examenul de competenţǎ lingvisticǎ se susţine la Catedra de limbi strǎine a UOC.atestate de cunoaştere a limbilor clasice: greacă şi latină sau limba ebraică (pentru disciplinele biblice) . Media minimă de promovare a examenului de admitere la doctorat este 8.chitanţa de achitare a taxei de înscriere la admiterea la doctorat.pentru limba modernă . .un examen de competenţă lingvistică eliminatoriu (la o limbă modernă şi limbi clasice). .nu mai este necesar.binecuvântarea Ierarhului locului. . .copie legalizată a diplomei de masterat şi a foii matricole. .curriculum vitae.

Mamaia.Sesiunea iulie 2012 1. Studii de masterat: Domeniul Matematică: Modelare Matematică în Finanțe și Analiză Economică. Modelare şi Tehnologii Informatice şi Informatică Didactică atât în facultate cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. cu direcţiile: Algebră. după caz. specializarea Matematică sau Matematică Informatică. Informatica Didactică. Admiterea se face separat pe cele doua domenii de studiu existente în facultate: Matematică și Informatică. adaptate procesului Bologna. cu durată de 3 ani. Structuri Matematice Fundamentale. cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. Matematică Didactică. . forme zi/fără frecvenţă/taxă/fără taxă. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. cu o durată de 2 ani Specializări pentru studii de doctorat Există o Şcoală Doctorală.FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Adresa: Bd. după absolvire. conform metodologiei MECTS Notă. cu o durată de 2 ani: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. Algebră şi Geometrie Computaţională. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. atât în facultate. într-un an suplimentar. Admitere . Analiză numerică liniară și Analiză. Structuri Matematice Fundamentale şi Matematica Didactică. cu durata de 3 ani. cu o durată de 2 ani: Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică. Modelare și Tehnologii Informatice. adaptate procesului Bologna. Absolvenţii specializării Matematică Informatică pot susţine. conform cu normele europene privind admiterea candidaților în învățământul superior 2. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată). Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată) Studiile se încheie cu Diploma de Licenţiat în Informatică. Domeniul Matematică Specializări: Matematică şi Matematică Informatică (acreditate) Studiile se încheie cu Diplomă de Licenţiat în Matematică.univ-ovidius. 124. toate examenele necesare obţinerii diplomei de Licenţiat în Informatică. RO-900527 Constanţa Telefon: +40-2-41-606424 (secretariat) | Fax: +40-2-41-606424 Adresă web: http://math. cu o durată de 2 ani Domeniul Informatică: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite.ro Oferta educațională Studii de licență: Domeniul Matematică Specializări: Matematică și Matematică Informatică (acreditate).

practic .practic 1.facultateadearte. durata studiilor 2 ani • Teatru cu programele de licență: -Artele spectacolului (actorie) forma de învăţământ – curs de zi.forma de învăţământ – curs de zi.forma de învăţământ – curs de zi.com Domeniile Facultăţii de Arte sunt: • Muzică cu programele de licență: .se apreciază cu admis / respins Colocviu .522. mişcare şi dans. povestire. durata studiilor 3 ani . Subproba 2 . la alegerea comisiei din repertoriul candidatului Artele spectacolului (coregrafie) Proba I: vocaţională .Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat.pondere 50%: -interpretarea unui monolog. durata studiilor 2 ani Facultatea de Arte este structurată într-un departament: Muzică. Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Subproba 1 .Pedagogie muzicală . teatru și arte vizuale.Interpretare muzicală – cantoforma de învăţământ – curs de zi. durata studiilor 2 ani • Arte vizuale cu programul de licență: -Pedagogie .forma de învăţământ – curs de zi.Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii -forma de învăţământ – curs de zi.se apreciază cu admis/respins Subproba 1 .ro E-mail: secr_arte @ yahoo. 3.484 Fax: 0241. modern sau contemporan. Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Subproba 1 – scris – pondere 50% . durata studiilor 3 ani -Artele spectacolului (coregrafie)” Program masteral: -Arta actorului de music-hall .discuție liberă pe baza bibliografiei afișate.606.arte plastice si decorative . 2.124 | Telefon: 0241. ritmice.152 | Adresă web: http://www.verificarea aptitudinilor muzicale. care poate fi clasic. versuri din dramaturgia universală sau românească. Subproba 2 – colocviu 1.pondere 50%: -atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.Facultatea de Arte Adresa: B-dul Mamaia Nr.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului. durata studiilor 3 ani Program masteral: .practic . lectură la prima vedere. ADMITERE 2012 Artele spectacolului (actorie) Proba I: vocaţională . durata studiilor 4 ani Programe masterale: -Arta educației muzicale -Arta spectacolului liric forma de învăţământ – curs de zi.

Subproba 2 – practic – pondere 50% Improvizaţie de mişcare. biblioteca va găzdui materiale didactice. Pedagogie muzicală Proba I: vocaţională .se apreciază cu admis/respins Proba II: scris (cu NOTĂ) Media adm. Proba II: susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală.pondere notă 100% Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. Biblioteca dispune de calculatoare de ultimă generaţie şi de un server conectat la o bază de date ştiinţifică. pe care profesorii le vor pune la dispoziţia studenţilor. Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Recital format din 2 arii și 2 lieduri/ 2 melodii și 2 romanțe/ 2 piese tradiționale și 2 romanțe. De asemenea.se apreciază cu admis / respins Proba II: Test grilă (cu NOTĂ) Media adm. Interpretare muzicală-canto Proba I: vocaţională . pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.se apreciază cu admis / respins Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului și a rutei de cercetare propuse . = nota la Proba 2 Arta spectacolului de music-hall Proba I: Interviu . mişcare scenică şi dans.se apreciază cu admis / respins Desen 6 ore – practic (admis – respins) Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Culoare – probă practică.pondere notă 100% Biblioteca virtuală Biblioteca virtuală este amplasată la etajul noului corp al Bibliotecii Universitare. 6 ore – 70% Mapă + interviu – oral – 30% Programe master Arta spectacolului liric Proba I: practic 3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti). Arta educaţiei muzicale Proba I: Interviu . = nota la Proba 2 Pedagogia artelor plastice și decorative Proba I: vocaţională . de studiu şi documentare. acestea însoțite și de un Curriculum vitae personal . Mamaia nr. . din Bd. fiind. care trebuie să cuprindă poezie. cu repere plastice din lucrarea de licență sau/și un proiect de cercetare plastică. Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creația personală. monolog. pondere 50% din nota finală. cântec. interconectat cu sistemul UMS.se apreciază cu admis/ respins Proba II: practic . în acelaşi timp.se apreciază cu admis/respins 1 arie clasică sau romantică/ 1 melodie/ 1 cântec tradițional/ 1 piesă muzicală/ 1 lied/ 1 melodie/ 1 piesă muzicală/ 1 romanță/ 1 cântec. 126.Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie.

ISTORIE.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: PROBA ORALA de competenta lingvistica la LIMBA ROMANA (50%) + MEDIA LA BACALAUREAT (50%) Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu Administraţie publică (forma de inv.1. Administraţie publică (forma de inv.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC II. ZI) . ECONOMIE.4 ani (240 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la Bacalaureat (100%). Asistenţă managerială şi secretariat .3 ani (180 credite) . FR) . DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: Specializarile: I./Fax: +40 241 694330 | Site: www.3 ani (180 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Criteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC III.FR) . Poliţie locala . Științe Administrative şi Sociologie LICENȚĂ DOMENIUL DREPT: Specializarea Drept (forma de înv. drept-ovidius.4 ani (240 credite) – ACREDITATĂ Admitere: EXAMEN SCRIS la una din disciplinele la alegere intre: (LIMBA ROMANA.ro Oferta educaţională 2012 . FILOSOFIE) Specializarea Drept (forma de inv.2013 Facultatea de Drept. Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu. Constanţa | E-mail: drept@univ-ovidius.ZI) . LOGICA.FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE Aleea Universităţii no.ro Tel.

Franta) – in limba romana si in limba franceza/ engleza. stiinte penale (acreditat)/2 semestre (60 credite) 4. Asistenta manageriala si comunicare in organizatiile publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) Actele necesare pentru înscriere la concursul de admitere 1. Cerere înscriere concurs (se furnizează de către comisia de admitere). Certificat de naştere . Institutii si politici publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 3. Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original (dacă este cazul). 3. 2. Administratie europeana. (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2.copie legalizată. . Guvernare si administratie publica europeana (in parteneriat cu Universitatea Lille 2. 4. Drept maritim (acreditat)/4 semestre (120 credite) 3. Managementul institutiilor publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 4. Diploma sau adeverinţa de bacalaureat. 5. Legislatia privind siguranta transporturilor (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. Drept public (acreditat)/ 2 semestre (60 credite) DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: 1.– AUTORIZATA PROVIZORIU Numar de locuri propus: 100 Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC DOMENIUL SOCIOLOGIE: Specializarea Sociologie -3 ani (180 credite) – AUTORIZATA PROVIZORIU Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC MASTERAT : Forma de invatamant: ZI Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la examenul de licenta {100%) Criteriu de departajare 1: Nota obtinuta la sustinerea lucrarii de licenta Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu facultate DOMENIUL DREPT: 1. Foaia matricolă.

drept-ovidius. Certificat de căsătorie . Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina web a facultăţii: www.1.6. Facultatea oferă absolvenţilor posibilitatea specializării în cadrul masteratelor organizate. Chitanţa de plată a taxei de înscriere.ro .1. 8. Adeverinţă medicală tip M. 4 fotografii color tip buletin.copie legalizată (doar în cazul candidatelor căsătorite). creşterea numărului acestora oglindind dinamismul societăţii româneşti. eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medici de familie cuprinzând rezultatele investigaţiilor medicale (radiologie pulmonară şi serologia sângelui). 7. 18. 9.S.

zi).stiintele-naturii. Constanţa Telefon: 0241605060 | Fax: 0241605005 Email: contact@stiinele-naturii.Învăţământ cu frecvenţă redusă: doctorat: Agricultură – (4 ani) .Acreditat • Ştiinţa mediului – (3 ani) Autorizare de funcționare provizorie • Geografie – (3 ani) . Acreditat cu încredere limitată Specializări pentru studii de 2 .ro Oferta educațională Studii de licență: 1 – Cursuri de zi pentru specializările: • Biologie (3 ani) . 900470. corp B).Autorizare de funcționare provizorie • Agricultură – (4 ani) Acreditat Admiterea se face pe bază de • Horticultură – (4 ani) . unde activează 6 Studii de masterat: coordonatori de doctorate.interviu. • Conservarea biodiversităţii • Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene • Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral • Analiza și evaluarea impactului de mediu • Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă • Controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole • Agricultură ecologică .Acreditat Absolvenții au posibilitatea La toate aceste specializări de a-și continua pregătirea sub admiterea se face prin concurs de forma doctoratului. în facultate dosare.ro | Adresă web: www.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ȘI ŞTIINŢE AGRICOLE Adresa: Aleea Universităţii nr. existând o școală doctorală în Domeniul Biologie.Acreditat • Ecologie şi protecţia mediului – (3 ani) . Studii de masterat acreditate în sistem Bologna (2 ani.1 (Campus.Acreditat • Geografia Turismului – (3 ani) . care polarizează anual un număr important de absolvenţi ai cursurilor de licenţă.

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ. RUTIERE Durata studiilor: 4 ani .cursuri de zi/FR Domeniul de studiu: INGINERIE ŞI MANAGEMENT CONTINUAREA STUDIILOR Specializarea: INGINERIE – MASTER ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC FIMIM are 5 specializări de Titlul obţinut: inginer. Durata studiilor: 4 ani.618.372 E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius. INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ Bd.cursuri de Titlul obţinut: inginer. 124.551. zi Durata studiilor: 4 ani . învăţământ zi.cursuri de Titlul obţinut: inginer. INSTALAŢII PORTUARE Durata studiilor: 4 ani . Specializarea: UTILAJE ŞI Titlul obţinut: inginer. Domeniul de studiu: INGINERIE Specializarea: SISTEME ŞI MECANICĂ ECHIPAMENTE NAVALE. zi Durata studiilor: 4 ani . România Telefon: 0241.imim.ro zi Domeniul de licenţă: ARHITECTURĂ NAVALĂ. INDUSTRIALĂ Specializarea: INGINERIA SUDĂRII Ofertă educaţională DOMENII DE LICENȚĂ Titlul obţinut: inginer. Mamaia Nr.ro | Adresa web: www. cursuri de .105 | Fax: 0241. Toate aceste Durata studiilor: 4 ani . masterat.cursuri de zi Domeniul de studiu: INGINERIE ENERGETICĂ Domeniul de studiu: INGINERIA Specializarea: ENERGETICĂ AUTOVEHICULELOR INDUSTRIALĂ Specializarea: AUTOVEHICULE Titlul obţinut: inginer. Contanța 900527.cursuri de masterate sunt organizate flexibil zi/FR pentru a veni în întâmpinarea noilor cerinţe ale sistemului educaţional Domeniul de studiu: INGINERIE european.

CHIMIE.zi produselor de consum si a mediului Specializare acreditată Durata studiilor: 2 ani – zi Domeniul: Inginerie Chimică Tehnologii si management în Specializarea: Prelucrarea Petrolului prelucrarea petrolului şi Petrochimie Durata studiilor: 2 ani – zi Durata studiilor: 4 ani . Constanţa. 900527.zi şi Petrochimie Specializare acreditată Admitere: Concurs de dosare Domeniul: Științe Inginerești Criterii de ierarhizare: 100% media Aplicate de la examenul de Bacalaureat Specializarea: Fizică Tehnologică Domeniul: Inginerie Chimică Durata studiilor: 4 ani Specializarea: Chimie Alimentară și Specializare acreditată Tehnologii Biochimice Domeniul: Inginerie Electronică și Admitere: Concurs de dosare Telecomunicații Criterii de ierarhizare: 100% media Specializarea: Electronică Aplicată de la examenul de Bacalaureat Durata studiilor: 4 ani – zi Domeniul: Fizică Specializare autorizată Specializarea Fizică Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media de la examenul de Bacalaureat Oferta educaţională . Mamaia 124.fcetp-ovidius.zi Specializare acreditată Admitere 2012 Domeniul: Inginerie Chimică Domeniul: Chimie Specializarea: Chimie Alimentară și Specializarea: Chimie Tehnologii Biochimice Admitere: Concurs de dosare Durata studiilor: 4 ani .zi Criterii de ierarhizare: 100% media Specializare autorizată de la examenul de Bacalaureat Domeniul: Fizică Domeniul: Inginerie Chimică Specializarea Fizică Specializarea: Prelucrarea Petrolului Durata studiilor: 3 ani .ro | Site: www. ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA PETROLULUI Adresă: Bd. România Tel./Fax: 0040/ 241/ 606434 Email: fcetp@univ-ovidius.ro Masterate Fizica și tehnologia materiei Studii de licență: condensate Domeniul: Chimie Durata studiilor: 2 ani – zi Specializarea: Chimie Chimia si managementul calitătii Durata studiilor: 3 ani .FACULTATEA DE FIZICĂ.

Criterii de ierarhizare: 100% media Chimie.ro . Electronică şi Tehnologia de la examenul de Licență Petrolului: www.Domeniul: Științe Inginerești Domeniul: Chimie Aplicate Masterat: Chimia si managementul Specializarea: Fizică Tehnologică calitătii produselor de consum si a Admitere: Concurs de dosare mediului Criterii de ierarhizare: 30% media de Admitere: Concurs de dosare la examenul de Bacalaureat Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Inginerie Electronică și de la examenul de Licență Telecomunicații Domeniul: Chimie Specializarea: Electronică Aplicată Tehnologii și management în prelucrarea petrolului Masterate Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Fizică Fizica și tehnologia materiei de la examenul de Licență condensate Durata studiilor: 2 ani – zi Pentru mai multe informații Admitere: Concurs de dosare accesați site-ul Facultății de de Fizică.fcetp-ovidius.

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII Str. după următorul hidrotehnice (ACH) – acreditată. conducători de doctorat.ro/constructii/ Oferta educațională CONDIŢII DE ADMITERE Ciclul I – Programe de studii de Concursul de admitere se desfăşoară licenţă: FĂRĂ pROBE sCRIsE. MBM – media la bacalaureat specializarea: Ingineria mediului (IM) – la proba de matematică autorizată 2009. au fost Perioada de înscriere este iulie 2012 acreditate (ciclul II de studii – studii de masterat sistem Bologna) următoarele la sediul Facultăţii de Construcţii. Amenajări şi construcţii LA BACALAUREAT. depuse la dosar. unde : MGA – media generală de specializarea: Inginerie economică în admitere. Ciclul III – Studii de doctorat În cadrul Facultăţii de Construcţii funcţionează studii de doctorat în domeniul Inginerie Civilă sub îndrumarea a 4 profesori. algoritm : Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală MGA = 0.univ-ovidius.20 MBM (IFDR) – acreditată sau MBI Domeniul Inginerie şi management. 0241-545093 – secretariat http://www. pe baza actelor Domeniul Inginerie civilă./Fax. ROMÂNIA Tel. 22B | Cod 900524. Unirii nr.Programe de studii de proba de istorie masterat Începând cu anul 2009. -Ingineria Sistemelor Hidrotehnice -Inginerie Costieră -Ingineria şi Managementul Candidaţii la concursul de admitere Resurselor de Apă se pot înscrie la un domeniu sau la mai multe (se depune un singur dosar). -Siguranţa Structurilor de Construcţii -Ingineria şi Managementul Programul de înscriere se va anunţa Proiectelor de Construcţii ulterior. studii de masterat cu durata de 3 semestre. specializări: Construcţii civile. industriale şi agricole (CCIA) – Se iau în considerare MEDIILE DE acreditată. MBI – media la bacalaureat la Ciclul II . .80 MGB + 0. construcţii (IEC) – acreditată MGB – media generală de bacalaureat. Domeniul Ingineria mediului. Unirii nr.22B. str.

Ştiinţe Administrative şi Sociologie: Drept şi şi Serviciilor (ECTS).Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: Educaţie Fizică şi Sportivă (EFS). Industrială şi Maritimă: Autovehicule În prezent sunt acreditate: La forma de învăţământ ID patru Rutiere (AR) şi Inginerie Economică în specializări din cadrul Facultăţii de Domeniul Mecanic (IEDM). Ştiinţe Economice: . La forma de învăţământ IFR şapte specializări din cinci facultăţi: . .Facultatea de Inginerie Mecanică.ro În cadrul Universității Ovidius din Constanța mai funcționează: • • • • • • Departamentul de limbi moderne pentru facultăţile nefilologice Centrul de asigurarea a calității în educație Centrul de Consiliere Educațională și Profesională Departamentul de cercetare Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie .Finanţe şi Bănci (FB).CENTRUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ B-dul Mamaia Nr. Turismului .Facultatea de Drept. .Limbă şi Literatură B (engleză/italiană). . Administraţie Publică.ro | tel.Afaceri Internaţionale (AI).ro e-mail: id-ifr@univ-ovidius.Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole: Agricultură. 0241 606 405 .Facultatea de Litere: Limbă şi Literatură Română .124 http://idifr. Programele IFR pentru studii universitare de licenţă se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi programe de studiu de la forma de învăţământ de zi.Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG).Economia Comerţului. Cursurile de formare universitară ID-IFR respectă curriculumul specializării respective de la învăţământul de zi şi se pot accesa pe pagina de web a Centrului http://idifr.univ-ovidius. univ-ovidius. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful