FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Str. Ilarie Voronca nr. 7, Constanţa, cod 90684 Tel-Fax 0241.545.697 Site: www.md.univ-ovidius.ro | e.mail: departamentfmdct @ yahoo.com Oferta educaţională Domeniu de studiu: Sănătate Specializări: Medicină dentară, Tehnică dentară. I. Specializarea Medicină Dentară (durata – 6 ani) II. Specializarea Tehnică Dentară (durata – 3 ani) III. Doctorat (durata – 4 ani) ADMITERE 2012 II. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ A 2-A SPECIALIZARE DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE 360 Se pot înscrie absolvenţii de învăţământ superior de la facultățile de stat numai din domeniul medical, cu media generală de licenţă de minim 8,00.

Condiţiile de examen sunt aceleaşi Domeniu de studiu: Sănătate ca pentru candidaţii menţionaţi la Specializări: Medicină dentară, punctul I. Tehnică dentară. Acreditare:Acreditată ARACIS III. SPECIALIZAREA TEHNICĂ Tip instituţie:Publică, de stat DENTARĂ Perioada înscriere: DURATA – 3 ANI 09.07.2012-19.07.2012 NUMĂR DE CREDITE - 180 I. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE - 360 Concursul consta dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări de Biologie. Tematica probei de Biologie Manualele clasei XI-a – integral Bibliografia probei de Biologie Sunt valabile toate manualele alternative de biologie clasa a XI-a 2010-2011 integral, care se gasesc pe lista MECTS pe site www.edu.ro Forma de examinare: o probă de aptitudini. Calcularea mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat. Proba de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

stec@gmail. România Telefon: 0241/511040 | Email: ovidius. Oferta educaţională a FSE include în cadrul studiilor de licenţă 6 domenii şi 7 specializări. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar. În cadrul studiilor de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. Aleea Universităţii nr. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar.acreditată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MANAgEMENT Specializarea: Management autorizată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: ADMINISTRAREA AfACERILoR Specializarea: Economia Comerţului.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Adresa: Campus. criteriul de înscriere fiind media examenului de licenţă. Constanta. iar în cadrul studiilor de masterat. Turismului şi Serviciilor– specializare acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) SPECIALIZĂRI LA MASTER Studii de licenţă: 3 ani MASTERATE DE CERCETARE Specializarea: Economia Firmei – acreditate autorizată DOMENIUL: ADMINSTRAREA (cursuri de zi) AFACERILOR Studii de licenţă: 3 ani .1. 900055. criteriul de înscriere fiind media examenului de bacalaureat.com Web: www.ovidius-stec. 4 domenii şi 11 specializări. SPECIALIZĂRI LA LICENŢĂ – ZI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) DoMENIuL: ECoNoMIE ŞI AfACERI INTERNAŢIoNALE Specializarea: Afaceri Internaţionale – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: CoNTAbILITATE Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: fINANŢE Specializarea: Finanţe şi Bănci – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MARkETINg Specializarea: Marketing .ro Admiterea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice: În cadrul studiilor de licenţă ale Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Prin structura sa. • stagiu de pregătire: 3 săptămâni pe an universitar în cadrul lUP/Universite D’Auvergne Clermont 1. nr. două săli de cataloage. trei spații de expoziții. studiu și cercetare ale studenților. cadrelor didactice și cercetătorilor. Biblioteca Centrală Universitară este amplasată pe Bd. aceasta răspunde cerințelor complexe și diverse de informare. Comerţ şi Servicii DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Contabilitatea şi Auditul Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Finanţe Corporative şi Bănci MASTERATE PROFESIONALE acreditate DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR Specializarea: Asigurarea Calităţii în Afaceri Specializarea: Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri Specializarea: Administrarea Afacerilor în Întreprinderile Mici şi Mijlocii • cursuri de zi • predarea cursurilor se va face atât în limba română cât şi în limba franceză • absolvenţii primesc atât diplomă emisă de Universitatea „Ovidius” din Constanţa cât şi diplomă emisă de Universite D’Auvergne Clermontl Franţa.Specializarea: Administrarea Afacerilor în Turism. 10 spații de depozitare și oferă servicii tehnice de calitate.Franţa DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Politici Europene de Dezvoltare Regională Specializarea: Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Pieţe de Capital Biblioteca Centrală Universitară Biblioteca Centrală Universitară are un profil enciclopedic. Mamaia. 126 și cuprinde săli de lectură cu o capacitate totală de 500 de locuri. funcționalitate și servicii. științific și didactic. .

R.A.S.C.S.05.Istoria contemporană .Istorie veche . nr. nr.autorizată conform deciziei Consiliului A. Relaţii internaţionale în secolele XIX-XXI. Ştiinţe Politice .acreditată conform deciziei Consiliului A. LUÂNDU-sE îN CALCUL MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ.I. nr. 4557/27.07.05.I.com | Adresă web: www.S.S.C. nr.R.C. pENTRU sTUDIILE MAsTERALE.2009. 900697 Tel. 4843/01.08.A.C.ro Oferta educațională Studii de licenţă: Specializări: Istorie .A.2006 Școala Doctorală are două direcţii de specializare: . nr.FACULTATEA DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE Adresa: Aleea Universităţii.R. 1./Fax: 0241-671448 | E-mail: istorie@univ-ovidius. 4884/5. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică acreditat conform Legii nr.S. pE BAzA MEDIEI NOTELOR OBŢINUTE LA BACALAUREAT.2011.Ed.C. nr. 4557/27.08.A.G.I. Specializări pentru studii de doctorat: Conform O. LA TOATE ACEsTE spECIALIzĂRI. 5749 /16.M. Istorie şi diplomaţie acreditat conform Legii nr. Politică mondială şi europeană acreditat conform deciziei Consiliului A. 568/28. pRIN CONCURs DE DOsARE. ADMITEREA sE FACE pE BAzĂ DE CONCURs DE DOsARE.S. ADMITEREA sE FACE. nr. nr.R.R.I.2007. reacreditată conform deciziei Consiliului A.C.2007. 250 /30 iunie 2009.I. nr. îN sEsIUNEA IULIE sEpTEMBRIE 2012.C.ro istorie_constanta@yahoo.1995.06.2010 Relaţii Internaţionale şi Studii Europene .R.2007.08. 250 /30 iunie 2009.acreditată conform H.ispovidius.I. 462 / 3 iulie 2009. nr. publicată în „Monitorul Oficial”. Studii de securitate – autorizată conform deciziei Consiliului A.acreditat conform deciziei Consiliului A.A. 2537 /15.06. publicată în „Monitorul Oficial”. Constanţa. 6784/24.A. Studii de masterat: Antropologie şi istorie europeană . 462 / 3 iulie 2009.

E. Campus.. va fi formulată din conţinutul 5 variante de răspuns (notate A.50 intrebări Chimie organică Întrebarile din teza de admitere sunt (clasele a X-a şi a Xl-a) formulate la fel cu acelea din Baza de date afişată pe site.. Selecţia testelor o face comisia desemnată şi cuprinde întrebări din toate capitolele manualului proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv. să fie aceeaşi ordine a răspunsurilor.3OO Organică clasele a X-a şi a Xl-a.ro Oferta educațională Domeniul de licență: Sănătate Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. manualelor alternative de Biologie clasa D. 1.pharmaovidius. Numărul de teste alocat fiecărui capitol este proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv./Fax: 0241-605050 | E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius. Caietul de Admitere cuprinzând instrucţiunile pentru desfăşurarea probei scrise şi teza cu 100 de teste grilă vor fi distribuite candidaţilor. Forma de examinare teste grilă cu 100 întrebări: .ro Site: www. E. C.FACULTATEA DE FARMACIE Adresă:Aleea Universităţii nr... 5 sau niciunul) . E. Corp B.50 întrebări Biologie (clasa a Xl-a) . 50 pentru Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi 50 pentru Chimie Organică. dar nu este obligatoriu Baza de date pentru admitere.) Durata studiilor – 5 ani Număr ECST . are multiplu. Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. Testele vor fi publicate pe site-ul facultăţii cu şase (6) luni înainte de inceperea anului universitar 2010 2011.) Durata studiilor: 5 ani Statutul profesional: Farmacist Domeniul de licență: Sănătate Specializarea: Asistență de Farmacie (reglementată general în cadrul U.) Durata studiilor: 3 ani Statutul profesional: Tehnician de farmacie licențiat ADMITERE 2012 1. formată din teste grilă tip complement O grilă tip complement multiplu.E. Constanţa Tel. conform bibliografiei. B.). Teza de concurs cuprinde 100 de teste grilă. semnate şi ştampilate de preşedintele Comisiei de Admitere. Baza de date cu teste grilă tip complement multiplu cuprinde câte 1000 de teste pentru fiecare disciplină. Din acestea pot fi corecte 2. 3 sau a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie 4 răspunsuri (niciodată 1.

01. candidatul care a marcat răspunsurile BCD are 5 puncte La întrebarea 04. Formatul grilei de răspuns şi forma 2. 1/2011 şi cu Ordinul Ministerului Educaţiei. Întrebările la care nu s-a marcat nici una din variantele de răspuns şi cele la care s-a marcat doar una din variantele de răspuns sau toate variantele de răspuns sunt notate cu zero (0) puncte. Foile de concurs sunt tipizate şi autocopiante. originalul rămâne la comisie iar copia.şi se evaluează ponderat. forma de examinare. candidatul care a marcat răspunsurile BDE are 4 puncte La întrebarea 03. candidatul care a marcat răspunsurile ABD are 3 puncte La întrebarea 02. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat toate răspunsurile . 06. 04. candidatul care a marcat răspunsurile ACD are 1 punct La întrebarea 05. 03. Număr ECST 180 Pentru ambele specializări. 05. criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale. se vor stabili prin Metodologia proprie în conformitate cu Regulamentul cadru al Universităţii Ovidius din Constanţa. 07. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat un singur răspuns corect La întrebarea 07. a ●   ● ●   ● B ● ● ●  ●   ● C   ● ● ●   ● d ● ● ● ●  ●  ● E  ●   ●   ● Răspuns corect ACD DE BCD ABE CDE ABD CE BCE Punctaj 3 4 5 1 2 0 0 0 ●=variantă de răspuns considerată corectă şi marcată de candidat PUNCTAJUL OBȚINUT La întrebarea 01. candidatul care a marcat răspunsurile ABC are 2 puncte La întrebarea 06. Specializarea Asistenţă de de evaluare Farmacie Teste complement multiplu cu (reglementată general în cadrul evaluare ponderată U.) Durata studiilor – 3 ani NR. 3. Tineretului şi Sportului nr.313/23 febr. la candidat. Pentru răspunsul parţial corect se acordă un număr de puncte corespunzător numărului de răspunsuri marcate şi nemarcate corect. candidatul are 0 puncte pentru că nu a marcat nici un răspuns La întrebarea 08. 02. Cercetării. calcularea mediei de admitere. calendarul admiterii 2012 la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanța.E. 2012. Se securizează cu semnătura şi ştampila preşedintelui Comisiei de Admitere. 08. cu Legea Educţiei Naţionale nr. acordându-se 5 puncte pentru răspunsul integral corect.

Ed. La numărul acestora se adaugă şi alte producţii editoriale importante. organică CHIMIE Manual pentru clasa a X-a. în cele 13 serii prezentate. a fost principalul organizator al Salonului Internaţional de Carte „Ovidius” (şase ediţii: 2003. Sub sigla ei au fost publicate sute de titluri. Cezar autori Luminiţa Vlădescu. Salonul s-a înscris cu paşi siguri în circuitul naţional al manifestărilor de gen.2008). Radu Cârmaciu. Călin Istrate. impunându-se ca una din editurile reprezentative ale Dobrogei. Niculescu. autori Ionel Roşu. drept. culegeri de probleme. Irinel Adriana Th. Manual pentru clasa Doicin. ART. cu reale contribuţii la creşterea prestigiului Universităţii „Ovidius”. Manual pentru clasa a XI-a. aducând contribuţii originale şi inedite. carte preponderent universitară. 2006 Corint. teologie. Un loc distinct în activitatea Editurii îl constituie publicarea Analelor Universităţii în seriile: filologie. cardiologie).C. chimie. 2009 CHIMIE. volume ale congreselor ştiinţifice. ED. Atât Analele. limbi străine.ro autori Luminiţa Vlădescu. contribuind la cunoaşterea Universităţii noastre. Corint. reviste. obstetrică şi ginecologie. ştiinţe economice.E.S. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Analele au ca principal scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice. Cu o participare care a depăşit constant cifra de 100 edituri şi instituţii culturale. geografie. pe site www. a XI-a. exegeze. Luminiţa Irinel Doicin. Badea. Manual pentru clasa a XI-a. teze de doctorat. medicină generală. matematică. educaţie fizică şi sport. . ED. fizică. Luminiţa Irinel Bibliografia probei de Biologie BIOLOGIE. 2008 BIOLOGIE. biologie.T. medicină dentară şi farmacie. istorie. farmacie. semiologie. anale. teze de doctorat în domeniile: limbă şi literatură. stomatologie. edu. drept. 2006 Editura Ovidius University Press Editura „Ovidius University Press” are ca principal obiect de activitate publicarea de manuale şi cursuri universitare. Carmen Sălăvăstru. Universitatea. a profilului său ştiinţific şi cultural.Bibliografia probei de Chimie Manualele oficiale pentru admitere se găsesc pe lista M. Ed. chimie şi petrochimie. Bogdan Voiculescu. prin Editura „Ovidius University Press”. ART. tratate. autori Dan Cristescu. teologie. matematică-informatică. lucrări ştiinţifice. a cercetătorilor. Aurel Ardelean. cât şi revistele sunt trimise la schimb intern şi internaţional. medicină internă (hematologie.

Modalitatea de calcul a mediei de admitere: 80% proba de biologie.Studiile au o durată de 3 ani. Data examenului: iulie. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012. 20% media de bacalaureat.Studiile au o durată de 6 ani. Laborator Clinic Admiterea se face prin concurs de dosar. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012.ro. ADMITERE 2012 Admiterea în anul 2012 la Facultatea de Medicină din Constanţa se va desfăşura diferenţiat. Cartea cu testele pentru examenul de admitere poate fi consultată pe site-ul: www.Înscrierile se fac la începutul lunii iulie. Media de calcul rezultă din media de absolvire a liceului (50%) cu media de bacalaureat (50%). Balneofiziokinetoterapie și recuperare . Studiile au o durată de 6 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. Moașe .Studiile au o durată de 3 ani. 2. în funcţie de specialitate. Facultatea de Medicină – concursul constă dintr-un test grilă unic. Balneo-fizio-terapie şi recuperare 2. Asistență medicală generală Studiile au o durată de 4 ani. România Telefon/Fax: 0241. cu 100 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a). Facultatea de Moaşe şi Facultatea de Asistenţi Medicali Concursul constă dintr-un test grilă cu 60 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a).FACULTATEA DE MEDICINĂ Adresa: Aleea Universităţii. . În cadrul programelor de licenţă reglementate general: 1. Studii de doctorat: 20 de cadre universitare ale Facultății sunt conducători de doctorat.medcon.Studiile au o durată de 4 ani. Laborator clinic . Campus 2 Constanţa. În cadrul studiilor de lungă durată: 1. Studiile au o durată de 3 ani şi sunt desăvârşite printr-o probă scrisă şi examen de diplomă.605000 | Adresă web: www. Studiile au o durată de 4 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. Studii de masterat: Masterat nou înființat: Managementul institutiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice Studiile au o durată de 2 ani.ro Oferta educațională Studii de licență: Specializările: Medicină .medcon.

180 credite • P E D A G O G I A licenţă: domeniul Psihologie.288/2004 privind organizarea studiilor • Terapii de compensare în universitare pe 3 cicluri. în limita numărului de locuri aprobate.FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Adresa: B-dul Mamaia nr.durata studiilor 3 ani• Didactici aplicate-religie 180 credite • Didactici aplicate-istorie Domeniul Ştiinţele Educaţiei: Concursul de Admitere în cadrul • PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ .durata studiilor şi reacţiei la frustrare.CP 900527. Pentru Studii de Licenţă .univ-ovidius. Domeniul Psihologie: Admiterea se face în ordinea • Psihologie sportivă descrescătoare a mediilor generale • Psihologie militară • Psihodiagnoza complexă a obţinute de candidaţi. Facultatea de tulburările de comunicare Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei oferă: • Management educațional • Educaţie timpurie Programe de studii de licenţă: • Strategii de comunicare şi învăţare eficientă pentru învăţământul Domeniul Psihologie: • PSIHOLOGIE: forma de primar • Didactici aplicate-matematică învăţământ: zi .proba zi . domeniul ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI Ştiinţele Educaţiei. Media de concurs se calculează astfel: – 3 ani .ro/psihologie E-mail: secretariat_psihologie@yahoo.com Telefon: 0241-606470 Fax: 0241-606470 Domeniul Ştiinţele Educaţiei: În conformitate cu prevederile Legii • Educaţie incluzivă nr.forma de învăţământ: Socială. personalităţii .capacităţilor intelectuale.forma de învăţământ: zi.durata studiilor – 3 ani -180 credite de concurs: Interviu pentru evaluarea Domeniul Asistenţă socială: • ASISTENŢĂ SOCIALĂ: . de comunicare forma de învăţământ: zi . domeniul Asistenţă PREŞCOLAR . CT Website: www.media Probei orale: Interviu pentru evaluarea capacităţilor intelectuale și de comunicare Programe de studii de masterat: -30%-media Examenului de Bacalaureat.180 credite -70%.124 .Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se organizează pe domenii de durata studiilor – 3 ani .

O limbă şi literatură modernă (italiană / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză . 100% • Limba şi literatura engleză .ro ADMITERE 2012 SPECIALIZĂRI PENTRU STUDIILE DE LICENŢĂ Domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ • Limba şi literatura română O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / spaniolă / italiană / portugheză / germană / turcă) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba română 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura română .O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) IFR Concurs de dosare Media generală a examenului de la bacalaureat.1 (Campus). Constanţa. 900472.O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .FACULTATEA DE LITERE Adresa: Aleea Universităţii nr. România Telefon: 0040/ 241/ 551 773 | Fax: 0040 241 650444 Email: seclitere@campus.univ-ovidius.O limbă şi literatură modernă (engleză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul STUDII CULTURALE • Studii americane IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul LIMBI MODERNE APLICATE • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% .O limbă şi literatură modernă (franceză/ italiană) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura engleză .

• Limbi moderne aplicate Concurs de dosare (engleză – italiană) IF Media licenţei 100% probe de concurs • COMUNICARE ŞI DISCURS Probă orală de competenţă lingvistică INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL la limba engleză 50% EUROPEAN Media generală a examenului de Concurs de dosare bacalaureat 50% Media licenţei 100% • TRADUCTOLOGIE. Specializări pentru studii de Pentru programul de master masterat Traductologie. la care au obţinut premiul respectiv. II sau III la la programele de master studii disciplinele română. • STUDII DE ROMÂNISTICĂ Comunicare candidaţii pot prezenta şi Concurs de dosare un certificat de competenţă lingvistică. se va drept criteriu de departajare nota obţinută considera drept criteriu de departajare la susţinerea tezei de licenţă. vor fi admişi pe locurile bugetate. Candidaţii care se înscriu naţională premiile I. Nota bene: Olimpicii care au obţinut la faza 1. Media licenţei 100% prezentând diploma de absolvire • LIMBA FRANCEZĂ ŞI sau adeverinţa de licenţă pentru PLURILINGVISM ÎN SPAŢIUL specializarea Franceză. la specializarea A. prezentând diploma de absolvire sau adeverinţa de licenţă pentru STUDII UNIVERSITARE DE specializările Engleză. Candidaţii care se înscriu la • STUDII ANGLOprogramul de master Limba franceză AMERICANE şi plurilingvism în spaţiul European Concurs de dosare vor face dovada competenţei lingvistice. Terminologie. la PROBA de Limba şi literatura română. Media licenţei 100% 2. dovada competenţei lingvistice. EUROPEAN . COMUNICARE COMUNICĂRII Concurs de dosare • Jurnalism IF Media licenţei 100% probe de concurs • JURNALISM REGIONAL Probă orală pentru testarea Concurs de dosare aptitudinilorde creativitate şi Media licenţei 100% expresivitate 50% Probă scrisă la limba română 50% Criterii de departajare Criterii de departajare În cazul mediilor egale se va considera În cazul mediilor egale. studii Americane MASTERAT sau Limbi Moderne Aplicate. Comunicare vor face examen de admitere. engleză sau franceză anglo-americane şi Traductologie. Domeniul ŞTIINŢE ALE TERMINOLOGIE. nota obţinută la BACALAUREAT. fără Terminologie.

fitness. Fax 40-0241-618372 Str. teren baschet (suprafaţă sintetică). Nivel Masterat – Zi .Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru) – admis/ respins 2. Examen Bacalaureat.3.ro În cadrul facultăţii. Domeniu de licenţă Kinetoterapie: Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială: 1. handbal.Tenis de câmp (joc bilateral) 2.F.2.1.3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă 2. Probă scrisă. amplasată la capătul acesteia. Domeniul KINETOTERAPIE: 4. Alexandru Şerbănescu 1. teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică). Domeniul „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”: 1.Canotaj-1000m 2.fefs. volei. Romania. teren volei (suprafaţă sintetică)..Biologie. instalaţie nocturnă).2 ani cu două specializări: • Educaţie Fizică şi Sport Şcolar • Performanţă în Sport 3.R. pista de atletism de ultimă generație este prevăzută cu cinci culoare de alergare.20%.tip grilă 3.Joc sportiv. gazon.4. Nivel de licenţă – Zi – 3 ani cu specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială.Gimnastică-exerciţiu impus la sol 2.la alegere din baschet. Baza sportivă a Universității Studenții ovidieni beneficiază de: sală de gimnastică. la alegere din: 2.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3. Mamaia 124. Metoda de admitere: Domeniu de licenţă Educaţie fizică şi sport: Specializarea Educaţie fizică şi sportivă 1.50 metri lățime. Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru)admis/respins 2.5. Av.20%.FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT B-dul.Ilie Floroiu” . studiile sunt structurate după cum urmează: I. a XI-a .Atletism-50mp cu start de jos 2. Tel. Constanţa ROMÂNIA Tel. Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon). Noua sală de atletism . Cu o dimensiune de 80 de metri lungime și 6. Căp. Examen Bacalaureat.com. terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică. manual cl.: 40-241-614326. Nivel de licenţă. Nivel de licenţă – Zi .O probă sportivă pe ramură de sport. – 3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă II.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3./Fax: 40-241-640443 | e-mail: fefs_cta@yahoo. rugby (joc bilateral) 3.I. Constanta 900470. www. Sala este prevăzută cu o groapă de sărituri. terenuri tenis. fotbal. ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice.

Omiletică. 900472 Constanța. Tineretului şi Sportului din România şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: cercetare ale teologiei pe care doresc să le aprofundeze. Catehetică. Limbi Teologie Ortodoxă Asistenţă Clasice şi Slave Socială– 3 ani Managementul Turismului Religios Studii de master: Ţinându-se cont de importanţa CRITERII DE ADMITERE acordată programelor educaţionale de Studii de Licenţă masterat în urma reorganizării sistemului . Creştină şi Islamică) Teologie Practică (Drept Canonic. Prin -profesionale aceasta.FACULTATEA DE TEOLOGIE Adesă: Aleea Universitatii nr.Interviu (admis/respins) În anul univeristar 2011-2012. Liturgică şi Muzică Religioasă) Teologie Biblică Teologie Sistematică Studii de licență: Teologie Ortodoxă. Studii Religioase şi Juridico . Studii de masterat . Cercetării.ro Oferta educațională Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa acoperă toate programele universitare de studiu de licenţă din domeniul Teologie acceptate de Ministerul Educaţiei.Admis/ ani.Media de bacalaureat înfiinţate altele noi.Canonice ale celor trei Religii Monoteiste (Mozaică. la Facultatea de Teologie au fost Respins restructurate vechile masterate şi au fost .Examen medical (vizită medicală) de învăţământ românesc din ultimii . România Tel. licenţiaţii în Teologie pot opta pentru oricare dintre ramurile de . la -Media de licenţă Facultatea de Teologie vor fi în derulare opt programe de masterat care acoperă Perspective vocaţional toată aria domeniului teologic. Strategii de Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 comunicare ani Istoria Culturii şi Civilizaţiei Teologie Ortodoxă Didactică – 3 Creştine în Sud-Estul Europei ani Literatură Patristică./Fax: 0040/ 241/ 670900 Email:  teologie@univ-ovidius. în conformitate cu legislaţia şi normele de calitate europene.Interviu eliminatoriu . 1.

7.preoţie** .Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite. 2. Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE. Istoria filosofiei. Drept canonic. Morală.profesor de religie *dacă studentul mai obtine încă 60 de credite la o altă facultate înrudită (Litere sau Istorie) el poate dobândi o a doua diplomă în specialitatea respectivă.asistent social .Copie de pe buletin sau C.preoţie** . .preoţie . Candidaţii care doresc să opteze pentru un doctorat în Teologie trebuie să fie licenţiaţi şi să aibă o diplomă de Masterat în domeniul în care doresc să-şi continue cercetarea sau într-un domeniu înrudit cu acesta.Adeverinţă medicală.profesor de religie* Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială . Facultatea de Teologie . Binecuvântare din partea Ierarhului. 6. Fotografii tip paşaport color (4 buc.Certificat de naştere (copie legalizată). Pentru înscrierea la Şcoala doctorală candidaţii trebuie să aibă media de absolvire a studiilor de licenţă şi de masterat 8. Certificat de Botez. Misiologie.Recomandare de la preotul din parohia căruia faceţi parte. 4.„Şcoala Doctorală” În cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa îşi desfăşoară activitatea şi Şcoala Doctorală.profesor de religie Teologie Ortodoxă Didactică .Diplomă Bacalaureat sau adeverintă echivalentă acesteia cu specificarea mediei de bacalaureat (original). Dogmatică şi Istoria Bisericii şi prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare. în cadrul căreia Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică. 3.activităţi în cadrul Bisericii .Teologie Ortodoxă Pastorală . doctoranzii de la Specializarea Drept canonic vor putea începând cu anul universitar 2011-2012 – să obţină dublă diplomare (franceză şi română).). În temeiul Acordului de colaborare cu Facultatea de Drept canonic din Toulouse (Franţa). finalizat prin teza de doctorat.I.Dosar plic. Conducătorii de doctorat sunt profesori cu o recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul lor de cercetare. 8. 51. Vechiul Testament. **dacă absolventul obţine echivalarea şi diferenţele de teologie pastorală şi examenul de capacitate preoţească ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 2012 1. 5. 11. 10. 9. Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile: Noul Testament.Foaie matricolă.

probă scrisă sau orală la unul din subdomeniile Şcolii Doctorale.nu mai este necesar. .atestate de cunoaştere a limbilor clasice: greacă şi latină sau limba ebraică (pentru disciplinele biblice) . . CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT CUPRINDE: .un examen de competenţă lingvistică eliminatoriu (la o limbă modernă şi limbi clasice).fişa şi cererea de înscriere tip.DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT TREBUIE SĂ CONȚINĂ: .binecuvântarea Ierarhului locului. .copie legalizată a diplomei de licenţă şi a foii matricole. .curriculum vitae.00 (opt). . . Media minimă de promovare a examenului de admitere la doctorat este 8. . examenul de competenţǎ lingvisticǎ . care elibereazǎ un certificat de competenţǎ lingvisticǎ.copie legalizată a diplomei de masterat şi a foii matricole. Dacǎ un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţǎ lingvisticǎ cu recunoaştere internaţionalǎ sau este absolvent al unei facultăţi de limbi străine.lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului.copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă. dacă este cazul.copie legalizată a certificatului de naştere. .copie legalizată a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui. .pentru limba modernă . . . . Examenul de competenţǎ lingvisticǎ se susţine la Catedra de limbi strǎine a UOC.chitanţa de achitare a taxei de înscriere la admiterea la doctorat. în limita locurilor disponibile.atestat de cunoaştere a unei limbi străine.

Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. adaptate procesului Bologna.ro Oferta educațională Studii de licență: Domeniul Matematică Specializări: Matematică și Matematică Informatică (acreditate). . toate examenele necesare obţinerii diplomei de Licenţiat în Informatică. Absolvenţii specializării Matematică Informatică pot susţine. Structuri Matematice Fundamentale şi Matematica Didactică. Mamaia. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată). forme zi/fără frecvenţă/taxă/fără taxă. cu o durată de 2 ani: Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică. adaptate procesului Bologna.univ-ovidius. cu o durată de 2 ani Specializări pentru studii de doctorat Există o Şcoală Doctorală. cu durată de 3 ani. Analiză numerică liniară și Analiză.Sesiunea iulie 2012 1. după caz. Algebră şi Geometrie Computaţională. 124. Admiterea se face separat pe cele doua domenii de studiu existente în facultate: Matematică și Informatică. Admitere . specializarea Matematică sau Matematică Informatică. Studii de masterat: Domeniul Matematică: Modelare Matematică în Finanțe și Analiză Economică. Modelare şi Tehnologii Informatice şi Informatică Didactică atât în facultate cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. RO-900527 Constanţa Telefon: +40-2-41-606424 (secretariat) | Fax: +40-2-41-606424 Adresă web: http://math. Informatica Didactică. într-un an suplimentar. atât în facultate. cu durata de 3 ani. după absolvire. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată) Studiile se încheie cu Diploma de Licenţiat în Informatică. cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. Domeniul Matematică Specializări: Matematică şi Matematică Informatică (acreditate) Studiile se încheie cu Diplomă de Licenţiat în Matematică. Modelare și Tehnologii Informatice. conform cu normele europene privind admiterea candidaților în învățământul superior 2. cu direcţiile: Algebră. cu o durată de 2 ani Domeniul Informatică: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. Matematică Didactică. Structuri Matematice Fundamentale.FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Adresa: Bd. cu o durată de 2 ani: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. conform metodologiei MECTS Notă.

124 | Telefon: 0241.practic . Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Subproba 1 – scris – pondere 50% .verificarea aptitudinilor muzicale.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului. 3.se apreciază cu admis / respins Colocviu .practic 1.arte plastice si decorative .484 Fax: 0241.facultateadearte. modern sau contemporan. durata studiilor 2 ani • Teatru cu programele de licență: -Artele spectacolului (actorie) forma de învăţământ – curs de zi. durata studiilor 2 ani • Arte vizuale cu programul de licență: -Pedagogie .practic . 2. durata studiilor 4 ani Programe masterale: -Arta educației muzicale -Arta spectacolului liric forma de învăţământ – curs de zi.Facultatea de Arte Adresa: B-dul Mamaia Nr.Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii -forma de învăţământ – curs de zi.Pedagogie muzicală . durata studiilor 2 ani Facultatea de Arte este structurată într-un departament: Muzică.pondere 50%: -interpretarea unui monolog.forma de învăţământ – curs de zi. Subproba 2 – colocviu 1.Interpretare muzicală – cantoforma de învăţământ – curs de zi.se apreciază cu admis/respins Subproba 1 . povestire. care poate fi clasic. la alegerea comisiei din repertoriul candidatului Artele spectacolului (coregrafie) Proba I: vocaţională . teatru și arte vizuale.forma de învăţământ – curs de zi. ADMITERE 2012 Artele spectacolului (actorie) Proba I: vocaţională . mişcare şi dans.com Domeniile Facultăţii de Arte sunt: • Muzică cu programele de licență: .606.Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat.522. durata studiilor 3 ani Program masteral: . Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Subproba 1 .pondere 50%: -atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.forma de învăţământ – curs de zi. durata studiilor 3 ani -Artele spectacolului (coregrafie)” Program masteral: -Arta actorului de music-hall . Subproba 2 . ritmice. lectură la prima vedere.152 | Adresă web: http://www.discuție liberă pe baza bibliografiei afișate. durata studiilor 3 ani . versuri din dramaturgia universală sau românească.ro E-mail: secr_arte @ yahoo.

Biblioteca dispune de calculatoare de ultimă generaţie şi de un server conectat la o bază de date ştiinţifică. Subproba 2 – practic – pondere 50% Improvizaţie de mişcare. în acelaşi timp. fiind. biblioteca va găzdui materiale didactice.se apreciază cu admis / respins Desen 6 ore – practic (admis – respins) Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Culoare – probă practică. de studiu şi documentare. Pedagogie muzicală Proba I: vocaţională . . Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Recital format din 2 arii și 2 lieduri/ 2 melodii și 2 romanțe/ 2 piese tradiționale și 2 romanțe. monolog. Interpretare muzicală-canto Proba I: vocaţională . De asemenea.se apreciază cu admis / respins Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului și a rutei de cercetare propuse .pondere notă 100% Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. pe care profesorii le vor pune la dispoziţia studenţilor. cu repere plastice din lucrarea de licență sau/și un proiect de cercetare plastică. Arta educaţiei muzicale Proba I: Interviu . = nota la Proba 2 Arta spectacolului de music-hall Proba I: Interviu .pondere notă 100% Biblioteca virtuală Biblioteca virtuală este amplasată la etajul noului corp al Bibliotecii Universitare. cântec.se apreciază cu admis/ respins Proba II: practic .se apreciază cu admis / respins Proba II: Test grilă (cu NOTĂ) Media adm. 126. = nota la Proba 2 Pedagogia artelor plastice și decorative Proba I: vocaţională . Mamaia nr. mişcare scenică şi dans. interconectat cu sistemul UMS. pondere 50% din nota finală. acestea însoțite și de un Curriculum vitae personal .Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie. Proba II: susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală. 6 ore – 70% Mapă + interviu – oral – 30% Programe master Arta spectacolului liric Proba I: practic 3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti).se apreciază cu admis/respins 1 arie clasică sau romantică/ 1 melodie/ 1 cântec tradițional/ 1 piesă muzicală/ 1 lied/ 1 melodie/ 1 piesă muzicală/ 1 romanță/ 1 cântec. care trebuie să cuprindă poezie.se apreciază cu admis/respins Proba II: scris (cu NOTĂ) Media adm. pe baza unor teme muzicale propuse de comisie. din Bd. Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creația personală.

3 ani (180 credite) ./Fax: +40 241 694330 | Site: www. drept-ovidius. DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: Specializarile: I.4 ani (240 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la Bacalaureat (100%).ZI) . Științe Administrative şi Sociologie LICENȚĂ DOMENIUL DREPT: Specializarea Drept (forma de înv.FR) .3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: PROBA ORALA de competenta lingvistica la LIMBA ROMANA (50%) + MEDIA LA BACALAUREAT (50%) Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu Administraţie publică (forma de inv.1.ro Oferta educaţională 2012 .3 ani (180 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Criteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC III. Constanţa | E-mail: drept@univ-ovidius. ZI) . Administraţie publică (forma de inv. Asistenţă managerială şi secretariat . Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu. FILOSOFIE) Specializarea Drept (forma de inv.2013 Facultatea de Drept.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC II. Poliţie locala .4 ani (240 credite) – ACREDITATĂ Admitere: EXAMEN SCRIS la una din disciplinele la alegere intre: (LIMBA ROMANA. FR) . ISTORIE.FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE Aleea Universităţii no.ro Tel. LOGICA. ECONOMIE.

Legislatia privind siguranta transporturilor (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. Franta) – in limba romana si in limba franceza/ engleza. Drept maritim (acreditat)/4 semestre (120 credite) 3. 5. . 4. Foaia matricolă. (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2.copie legalizată. 3. Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original (dacă este cazul). Guvernare si administratie publica europeana (in parteneriat cu Universitatea Lille 2. Administratie europeana. Certificat de naştere . 2. Managementul institutiilor publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 4. Drept public (acreditat)/ 2 semestre (60 credite) DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: 1. Institutii si politici publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 3. Cerere înscriere concurs (se furnizează de către comisia de admitere).– AUTORIZATA PROVIZORIU Numar de locuri propus: 100 Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC DOMENIUL SOCIOLOGIE: Specializarea Sociologie -3 ani (180 credite) – AUTORIZATA PROVIZORIU Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC MASTERAT : Forma de invatamant: ZI Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la examenul de licenta {100%) Criteriu de departajare 1: Nota obtinuta la sustinerea lucrarii de licenta Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu facultate DOMENIUL DREPT: 1. Asistenta manageriala si comunicare in organizatiile publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) Actele necesare pentru înscriere la concursul de admitere 1. Diploma sau adeverinţa de bacalaureat. stiinte penale (acreditat)/2 semestre (60 credite) 4.

18. eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medici de familie cuprinzând rezultatele investigaţiilor medicale (radiologie pulmonară şi serologia sângelui). Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina web a facultăţii: www. Certificat de căsătorie .S. Adeverinţă medicală tip M.1. 4 fotografii color tip buletin.drept-ovidius.copie legalizată (doar în cazul candidatelor căsătorite). 7. 9.1.6. Facultatea oferă absolvenţilor posibilitatea specializării în cadrul masteratelor organizate.ro . 8. creşterea numărului acestora oglindind dinamismul societăţii româneşti. Chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Autorizare de funcționare provizorie • Agricultură – (4 ani) Acreditat Admiterea se face pe bază de • Horticultură – (4 ani) .Învăţământ cu frecvenţă redusă: doctorat: Agricultură – (4 ani) . care polarizează anual un număr important de absolvenţi ai cursurilor de licenţă. • Conservarea biodiversităţii • Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene • Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral • Analiza și evaluarea impactului de mediu • Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă • Controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole • Agricultură ecologică .Acreditat Absolvenții au posibilitatea La toate aceste specializări de a-și continua pregătirea sub admiterea se face prin concurs de forma doctoratului.interviu. zi).FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ȘI ŞTIINŢE AGRICOLE Adresa: Aleea Universităţii nr. Constanţa Telefon: 0241605060 | Fax: 0241605005 Email: contact@stiinele-naturii.Acreditat • Ecologie şi protecţia mediului – (3 ani) .ro Oferta educațională Studii de licență: 1 – Cursuri de zi pentru specializările: • Biologie (3 ani) .ro | Adresă web: www. unde activează 6 Studii de masterat: coordonatori de doctorate. existând o școală doctorală în Domeniul Biologie. 900470.stiintele-naturii.1 (Campus. Acreditat cu încredere limitată Specializări pentru studii de 2 .Acreditat • Ştiinţa mediului – (3 ani) Autorizare de funcționare provizorie • Geografie – (3 ani) . Studii de masterat acreditate în sistem Bologna (2 ani.Acreditat • Geografia Turismului – (3 ani) . corp B). în facultate dosare.

cursuri de zi Domeniul de studiu: INGINERIE ENERGETICĂ Domeniul de studiu: INGINERIA Specializarea: ENERGETICĂ AUTOVEHICULELOR INDUSTRIALĂ Specializarea: AUTOVEHICULE Titlul obţinut: inginer. INSTALAŢII PORTUARE Durata studiilor: 4 ani .FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ. INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ Bd. Mamaia Nr.ro | Adresa web: www.cursuri de Titlul obţinut: inginer.372 E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius. România Telefon: 0241.618. Contanța 900527. Domeniul de studiu: INGINERIE Specializarea: SISTEME ŞI MECANICĂ ECHIPAMENTE NAVALE. zi Durata studiilor: 4 ani .cursuri de Titlul obţinut: inginer. Toate aceste Durata studiilor: 4 ani . învăţământ zi. Specializarea: UTILAJE ŞI Titlul obţinut: inginer.cursuri de zi/FR Domeniul de studiu: INGINERIE ŞI MANAGEMENT CONTINUAREA STUDIILOR Specializarea: INGINERIE – MASTER ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC FIMIM are 5 specializări de Titlul obţinut: inginer.cursuri de masterate sunt organizate flexibil zi/FR pentru a veni în întâmpinarea noilor cerinţe ale sistemului educaţional Domeniul de studiu: INGINERIE european.ro zi Domeniul de licenţă: ARHITECTURĂ NAVALĂ. cursuri de . masterat.imim. Durata studiilor: 4 ani. INDUSTRIALĂ Specializarea: INGINERIA SUDĂRII Ofertă educaţională DOMENII DE LICENȚĂ Titlul obţinut: inginer. zi Durata studiilor: 4 ani .105 | Fax: 0241.551. 124. RUTIERE Durata studiilor: 4 ani .

zi Specializare acreditată Admitere 2012 Domeniul: Inginerie Chimică Domeniul: Chimie Specializarea: Chimie Alimentară și Specializarea: Chimie Tehnologii Biochimice Admitere: Concurs de dosare Durata studiilor: 4 ani . CHIMIE. 900527.ro | Site: www.zi şi Petrochimie Specializare acreditată Admitere: Concurs de dosare Domeniul: Științe Inginerești Criterii de ierarhizare: 100% media Aplicate de la examenul de Bacalaureat Specializarea: Fizică Tehnologică Domeniul: Inginerie Chimică Durata studiilor: 4 ani Specializarea: Chimie Alimentară și Specializare acreditată Tehnologii Biochimice Domeniul: Inginerie Electronică și Admitere: Concurs de dosare Telecomunicații Criterii de ierarhizare: 100% media Specializarea: Electronică Aplicată de la examenul de Bacalaureat Durata studiilor: 4 ani – zi Domeniul: Fizică Specializare autorizată Specializarea Fizică Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media de la examenul de Bacalaureat Oferta educaţională .ro Masterate Fizica și tehnologia materiei Studii de licență: condensate Domeniul: Chimie Durata studiilor: 2 ani – zi Specializarea: Chimie Chimia si managementul calitătii Durata studiilor: 3 ani ./Fax: 0040/ 241/ 606434 Email: fcetp@univ-ovidius. Mamaia 124.FACULTATEA DE FIZICĂ. Constanţa.zi Criterii de ierarhizare: 100% media Specializare autorizată de la examenul de Bacalaureat Domeniul: Fizică Domeniul: Inginerie Chimică Specializarea Fizică Specializarea: Prelucrarea Petrolului Durata studiilor: 3 ani . România Tel.fcetp-ovidius.zi produselor de consum si a mediului Specializare acreditată Durata studiilor: 2 ani – zi Domeniul: Inginerie Chimică Tehnologii si management în Specializarea: Prelucrarea Petrolului prelucrarea petrolului şi Petrochimie Durata studiilor: 2 ani – zi Durata studiilor: 4 ani . ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA PETROLULUI Adresă: Bd.

Domeniul: Științe Inginerești Domeniul: Chimie Aplicate Masterat: Chimia si managementul Specializarea: Fizică Tehnologică calitătii produselor de consum si a Admitere: Concurs de dosare mediului Criterii de ierarhizare: 30% media de Admitere: Concurs de dosare la examenul de Bacalaureat Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Inginerie Electronică și de la examenul de Licență Telecomunicații Domeniul: Chimie Specializarea: Electronică Aplicată Tehnologii și management în prelucrarea petrolului Masterate Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Fizică Fizica și tehnologia materiei de la examenul de Licență condensate Durata studiilor: 2 ani – zi Pentru mai multe informații Admitere: Concurs de dosare accesați site-ul Facultății de de Fizică. Criterii de ierarhizare: 100% media Chimie. Electronică şi Tehnologia de la examenul de Licență Petrolului: www.ro .fcetp-ovidius.

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII Str. 22B | Cod 900524. ROMÂNIA Tel.80 MGB + 0.20 MBM (IFDR) – acreditată sau MBI Domeniul Inginerie şi management. pe baza actelor Domeniul Inginerie civilă. după următorul hidrotehnice (ACH) – acreditată. conducători de doctorat. specializări: Construcţii civile. Unirii nr. au fost Perioada de înscriere este iulie 2012 acreditate (ciclul II de studii – studii de masterat sistem Bologna) următoarele la sediul Facultăţii de Construcţii. algoritm : Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală MGA = 0. construcţii (IEC) – acreditată MGB – media generală de bacalaureat. 0241-545093 – secretariat http://www./Fax.Programe de studii de proba de istorie masterat Începând cu anul 2009. -Siguranţa Structurilor de Construcţii -Ingineria şi Managementul Programul de înscriere se va anunţa Proiectelor de Construcţii ulterior. Unirii nr. unde : MGA – media generală de specializarea: Inginerie economică în admitere. str. MBI – media la bacalaureat la Ciclul II . MBM – media la bacalaureat specializarea: Ingineria mediului (IM) – la proba de matematică autorizată 2009. . Ciclul III – Studii de doctorat În cadrul Facultăţii de Construcţii funcţionează studii de doctorat în domeniul Inginerie Civilă sub îndrumarea a 4 profesori. Amenajări şi construcţii LA BACALAUREAT.ro/constructii/ Oferta educațională CONDIŢII DE ADMITERE Ciclul I – Programe de studii de Concursul de admitere se desfăşoară licenţă: FĂRĂ pROBE sCRIsE. depuse la dosar.univ-ovidius. studii de masterat cu durata de 3 semestre. Domeniul Ingineria mediului. -Ingineria Sistemelor Hidrotehnice -Inginerie Costieră -Ingineria şi Managementul Candidaţii la concursul de admitere Resurselor de Apă se pot înscrie la un domeniu sau la mai multe (se depune un singur dosar). industriale şi agricole (CCIA) – Se iau în considerare MEDIILE DE acreditată.22B.

. 0241 606 405 . . Industrială şi Maritimă: Autovehicule În prezent sunt acreditate: La forma de învăţământ ID patru Rutiere (AR) şi Inginerie Economică în specializări din cadrul Facultăţii de Domeniul Mecanic (IEDM).124 http://idifr.Limbă şi Literatură B (engleză/italiană). . Turismului .Facultatea de Drept. La forma de învăţământ IFR şapte specializări din cinci facultăţi: .CENTRUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ B-dul Mamaia Nr.Finanţe şi Bănci (FB). Administraţie Publică.univ-ovidius. Programele IFR pentru studii universitare de licenţă se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi programe de studiu de la forma de învăţământ de zi. Ştiinţe Economice: .ro e-mail: id-ifr@univ-ovidius.Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: Educaţie Fizică şi Sportivă (EFS).ro În cadrul Universității Ovidius din Constanța mai funcționează: • • • • • • Departamentul de limbi moderne pentru facultăţile nefilologice Centrul de asigurarea a calității în educație Centrul de Consiliere Educațională și Profesională Departamentul de cercetare Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie . . Ştiinţe Administrative şi Sociologie: Drept şi şi Serviciilor (ECTS).Economia Comerţului.Afaceri Internaţionale (AI).Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole: Agricultură.Facultatea de Inginerie Mecanică.ro | tel.Facultatea de Litere: Limbă şi Literatură Română . Cursurile de formare universitară ID-IFR respectă curriculumul specializării respective de la învăţământul de zi şi se pot accesa pe pagina de web a Centrului http://idifr. .Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG). univ-ovidius.