P. 1
Admitere 2012-2013

Admitere 2012-2013

|Views: 6,324|Likes:

More info:

Published by: Mihai Ionuţ Alxandru on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Str. Ilarie Voronca nr. 7, Constanţa, cod 90684 Tel-Fax 0241.545.697 Site: www.md.univ-ovidius.ro | e.mail: departamentfmdct @ yahoo.com Oferta educaţională Domeniu de studiu: Sănătate Specializări: Medicină dentară, Tehnică dentară. I. Specializarea Medicină Dentară (durata – 6 ani) II. Specializarea Tehnică Dentară (durata – 3 ani) III. Doctorat (durata – 4 ani) ADMITERE 2012 II. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ A 2-A SPECIALIZARE DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE 360 Se pot înscrie absolvenţii de învăţământ superior de la facultățile de stat numai din domeniul medical, cu media generală de licenţă de minim 8,00.

Condiţiile de examen sunt aceleaşi Domeniu de studiu: Sănătate ca pentru candidaţii menţionaţi la Specializări: Medicină dentară, punctul I. Tehnică dentară. Acreditare:Acreditată ARACIS III. SPECIALIZAREA TEHNICĂ Tip instituţie:Publică, de stat DENTARĂ Perioada înscriere: DURATA – 3 ANI 09.07.2012-19.07.2012 NUMĂR DE CREDITE - 180 I. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE - 360 Concursul consta dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări de Biologie. Tematica probei de Biologie Manualele clasei XI-a – integral Bibliografia probei de Biologie Sunt valabile toate manualele alternative de biologie clasa a XI-a 2010-2011 integral, care se gasesc pe lista MECTS pe site www.edu.ro Forma de examinare: o probă de aptitudini. Calcularea mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat. Proba de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

Aleea Universităţii nr. criteriul de înscriere fiind media examenului de licenţă.acreditată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MANAgEMENT Specializarea: Management autorizată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: ADMINISTRAREA AfACERILoR Specializarea: Economia Comerţului. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar.ro Admiterea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice: În cadrul studiilor de licenţă ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. 900055. SPECIALIZĂRI LA LICENŢĂ – ZI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) DoMENIuL: ECoNoMIE ŞI AfACERI INTERNAŢIoNALE Specializarea: Afaceri Internaţionale – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: CoNTAbILITATE Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: fINANŢE Specializarea: Finanţe şi Bănci – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MARkETINg Specializarea: Marketing .1. Oferta educaţională a FSE include în cadrul studiilor de licenţă 6 domenii şi 7 specializări. 4 domenii şi 11 specializări.com Web: www. iar în cadrul studiilor de masterat. România Telefon: 0241/511040 | Email: ovidius. Constanta.stec@gmail. În cadrul studiilor de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. Turismului şi Serviciilor– specializare acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) SPECIALIZĂRI LA MASTER Studii de licenţă: 3 ani MASTERATE DE CERCETARE Specializarea: Economia Firmei – acreditate autorizată DOMENIUL: ADMINSTRAREA (cursuri de zi) AFACERILOR Studii de licenţă: 3 ani . admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Adresa: Campus.ovidius-stec. criteriul de înscriere fiind media examenului de bacalaureat.

științific și didactic. funcționalitate și servicii. Biblioteca Centrală Universitară este amplasată pe Bd. 126 și cuprinde săli de lectură cu o capacitate totală de 500 de locuri. aceasta răspunde cerințelor complexe și diverse de informare. 10 spații de depozitare și oferă servicii tehnice de calitate. Comerţ şi Servicii DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Contabilitatea şi Auditul Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Finanţe Corporative şi Bănci MASTERATE PROFESIONALE acreditate DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR Specializarea: Asigurarea Calităţii în Afaceri Specializarea: Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri Specializarea: Administrarea Afacerilor în Întreprinderile Mici şi Mijlocii • cursuri de zi • predarea cursurilor se va face atât în limba română cât şi în limba franceză • absolvenţii primesc atât diplomă emisă de Universitatea „Ovidius” din Constanţa cât şi diplomă emisă de Universite D’Auvergne Clermontl Franţa. două săli de cataloage. Mamaia. trei spații de expoziții. Prin structura sa. studiu și cercetare ale studenților.Specializarea: Administrarea Afacerilor în Turism. . cadrelor didactice și cercetătorilor. nr. • stagiu de pregătire: 3 săptămâni pe an universitar în cadrul lUP/Universite D’Auvergne Clermont 1.Franţa DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Politici Europene de Dezvoltare Regională Specializarea: Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Pieţe de Capital Biblioteca Centrală Universitară Biblioteca Centrală Universitară are un profil enciclopedic.

/Fax: 0241-671448 | E-mail: istorie@univ-ovidius. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică acreditat conform Legii nr.A.C.I.C. Politică mondială şi europeană acreditat conform deciziei Consiliului A.ispovidius.I.A.A.1995. 5749 /16. LA TOATE ACEsTE spECIALIzĂRI.2011. 250 /30 iunie 2009. Studii de masterat: Antropologie şi istorie europeană .ro istorie_constanta@yahoo.2007. 900697 Tel.acreditat conform deciziei Consiliului A.R.acreditată conform H.R.S. 568/28. 2537 /15. 462 / 3 iulie 2009. 1. nr.I. Constanţa.08.S. pENTRU sTUDIILE MAsTERALE.C.I.Ed. LUÂNDU-sE îN CALCUL MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ.ro Oferta educațională Studii de licenţă: Specializări: Istorie . pE BAzA MEDIEI NOTELOR OBŢINUTE LA BACALAUREAT. nr.2010 Relaţii Internaţionale şi Studii Europene .06. nr.autorizată conform deciziei Consiliului A.S.2006 Școala Doctorală are două direcţii de specializare: .S.I.S.08. nr. 250 /30 iunie 2009.C. Studii de securitate – autorizată conform deciziei Consiliului A.2007.C. 4557/27. 6784/24.A. nr.acreditată conform deciziei Consiliului A. 4884/5. Specializări pentru studii de doctorat: Conform O. Relaţii internaţionale în secolele XIX-XXI. 4557/27. publicată în „Monitorul Oficial”. nr.C.Istorie veche .A. nr.2009. publicată în „Monitorul Oficial”.M.S. Istorie şi diplomaţie acreditat conform Legii nr. nr.G.07.R.2007.R.FACULTATEA DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE Adresa: Aleea Universităţii. reacreditată conform deciziei Consiliului A.05. ADMITEREA sE FACE pE BAzĂ DE CONCURs DE DOsARE.R.05. îN sEsIUNEA IULIE sEpTEMBRIE 2012.R.I.Istoria contemporană . ADMITEREA sE FACE. pRIN CONCURs DE DOsARE. nr.C.06.com | Adresă web: www. 462 / 3 iulie 2009. Ştiinţe Politice . nr.A.08. 4843/01.

manualelor alternative de Biologie clasa D. 5 sau niciunul) .E. 1.3OO Organică clasele a X-a şi a Xl-a./Fax: 0241-605050 | E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius. Baza de date cu teste grilă tip complement multiplu cuprinde câte 1000 de teste pentru fiecare disciplină. Selecţia testelor o face comisia desemnată şi cuprinde întrebări din toate capitolele manualului proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv. E. 3 sau a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie 4 răspunsuri (niciodată 1. conform bibliografiei. să fie aceeaşi ordine a răspunsurilor.50 întrebări Biologie (clasa a Xl-a) . Caietul de Admitere cuprinzând instrucţiunile pentru desfăşurarea probei scrise şi teza cu 100 de teste grilă vor fi distribuite candidaţilor. E.FACULTATEA DE FARMACIE Adresă:Aleea Universităţii nr. Campus.ro Site: www. C. semnate şi ştampilate de preşedintele Comisiei de Admitere. Testele vor fi publicate pe site-ul facultăţii cu şase (6) luni înainte de inceperea anului universitar 2010 2011. va fi formulată din conţinutul 5 variante de răspuns (notate A. Constanţa Tel.. are multiplu. 50 pentru Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi 50 pentru Chimie Organică.) Durata studiilor: 3 ani Statutul profesional: Tehnician de farmacie licențiat ADMITERE 2012 1.) Durata studiilor: 5 ani Statutul profesional: Farmacist Domeniul de licență: Sănătate Specializarea: Asistență de Farmacie (reglementată general în cadrul U.. Din acestea pot fi corecte 2. Teza de concurs cuprinde 100 de teste grilă. formată din teste grilă tip complement O grilă tip complement multiplu.. E.50 intrebări Chimie organică Întrebarile din teza de admitere sunt (clasele a X-a şi a Xl-a) formulate la fel cu acelea din Baza de date afişată pe site.) Durata studiilor – 5 ani Număr ECST . Corp B.pharmaovidius. dar nu este obligatoriu Baza de date pentru admitere.. Forma de examinare teste grilă cu 100 întrebări: . Numărul de teste alocat fiecărui capitol este proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv.).ro Oferta educațională Domeniul de licență: Sănătate Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. B.

calcularea mediei de admitere. 1/2011 şi cu Ordinul Ministerului Educaţiei. la candidat. candidatul care a marcat răspunsurile ABC are 2 puncte La întrebarea 06. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat toate răspunsurile . 02. candidatul care a marcat răspunsurile BDE are 4 puncte La întrebarea 03. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat un singur răspuns corect La întrebarea 07. criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale. Număr ECST 180 Pentru ambele specializări. a ●   ● ●   ● B ● ● ●  ●   ● C   ● ● ●   ● d ● ● ● ●  ●  ● E  ●   ●   ● Răspuns corect ACD DE BCD ABE CDE ABD CE BCE Punctaj 3 4 5 1 2 0 0 0 ●=variantă de răspuns considerată corectă şi marcată de candidat PUNCTAJUL OBȚINUT La întrebarea 01. 2012. se vor stabili prin Metodologia proprie în conformitate cu Regulamentul cadru al Universităţii Ovidius din Constanţa. calendarul admiterii 2012 la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanța. Pentru răspunsul parţial corect se acordă un număr de puncte corespunzător numărului de răspunsuri marcate şi nemarcate corect. candidatul care a marcat răspunsurile ACD are 1 punct La întrebarea 05. originalul rămâne la comisie iar copia. forma de examinare.şi se evaluează ponderat. 04.E. Se securizează cu semnătura şi ştampila preşedintelui Comisiei de Admitere. Tineretului şi Sportului nr. Cercetării. Foile de concurs sunt tipizate şi autocopiante. acordându-se 5 puncte pentru răspunsul integral corect. 03. 05. candidatul care a marcat răspunsurile ABD are 3 puncte La întrebarea 02. Întrebările la care nu s-a marcat nici una din variantele de răspuns şi cele la care s-a marcat doar una din variantele de răspuns sau toate variantele de răspuns sunt notate cu zero (0) puncte.313/23 febr. candidatul are 0 puncte pentru că nu a marcat nici un răspuns La întrebarea 08. 3. candidatul care a marcat răspunsurile BCD are 5 puncte La întrebarea 04. Formatul grilei de răspuns şi forma 2. 01. 06.) Durata studiilor – 3 ani NR. 08. cu Legea Educţiei Naţionale nr. 07. Specializarea Asistenţă de de evaluare Farmacie Teste complement multiplu cu (reglementată general în cadrul evaluare ponderată U.

ART. . educaţie fizică şi sport. 2006 Editura Ovidius University Press Editura „Ovidius University Press” are ca principal obiect de activitate publicarea de manuale şi cursuri universitare. 2008 BIOLOGIE. anale. Niculescu. cardiologie). Luminiţa Irinel Bibliografia probei de Biologie BIOLOGIE. ştiinţe economice. organică CHIMIE Manual pentru clasa a X-a. 2006 Corint. pe site www. carte preponderent universitară. teze de doctorat în domeniile: limbă şi literatură. contribuind la cunoaşterea Universităţii noastre. drept. cu reale contribuţii la creşterea prestigiului Universităţii „Ovidius”. Călin Istrate. drept. autori Dan Cristescu. farmacie. ED.C. medicină dentară şi farmacie. medicină internă (hematologie. aducând contribuţii originale şi inedite. Badea. impunându-se ca una din editurile reprezentative ale Dobrogei. geografie. La numărul acestora se adaugă şi alte producţii editoriale importante. lucrări ştiinţifice. Luminiţa Irinel Doicin. limbi străine. Bogdan Voiculescu. prin Editura „Ovidius University Press”. Radu Cârmaciu. edu. Manual pentru clasa a XI-a. Cu o participare care a depăşit constant cifra de 100 edituri şi instituţii culturale.2008). a XI-a. a profilului său ştiinţific şi cultural. Corint.E. Manual pentru clasa Doicin. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Manual pentru clasa a XI-a. matematică-informatică. Un loc distinct în activitatea Editurii îl constituie publicarea Analelor Universităţii în seriile: filologie.ro autori Luminiţa Vlădescu. tratate.S.Bibliografia probei de Chimie Manualele oficiale pentru admitere se găsesc pe lista M. fizică. a cercetătorilor. teologie.T. ART. în cele 13 serii prezentate. Aurel Ardelean. chimie şi petrochimie. exegeze. Cezar autori Luminiţa Vlădescu. Universitatea. reviste. teologie. stomatologie. medicină generală. Ed. semiologie. cât şi revistele sunt trimise la schimb intern şi internaţional. autori Ionel Roşu. Irinel Adriana Th. matematică. Ed. culegeri de probleme. biologie. 2009 CHIMIE. Sub sigla ei au fost publicate sute de titluri. a fost principalul organizator al Salonului Internaţional de Carte „Ovidius” (şase ediţii: 2003. Carmen Sălăvăstru. obstetrică şi ginecologie. chimie. teze de doctorat. Analele au ca principal scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice. istorie. Salonul s-a înscris cu paşi siguri în circuitul naţional al manifestărilor de gen. ED. volume ale congreselor ştiinţifice. Atât Analele.

cu 100 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a).FACULTATEA DE MEDICINĂ Adresa: Aleea Universităţii. 2. Modalitatea de calcul a mediei de admitere: 80% proba de biologie. . Laborator clinic . Media de calcul rezultă din media de absolvire a liceului (50%) cu media de bacalaureat (50%). 20% media de bacalaureat.medcon. Campus 2 Constanţa. Studiile au o durată de 4 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. Cartea cu testele pentru examenul de admitere poate fi consultată pe site-ul: www. Studii de masterat: Masterat nou înființat: Managementul institutiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice Studiile au o durată de 2 ani. Studiile au o durată de 3 ani şi sunt desăvârşite printr-o probă scrisă şi examen de diplomă. În cadrul programelor de licenţă reglementate general: 1.ro Oferta educațională Studii de licență: Specializările: Medicină . În cadrul studiilor de lungă durată: 1. Studii de doctorat: 20 de cadre universitare ale Facultății sunt conducători de doctorat. Studiile au o durată de 6 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă.Studiile au o durată de 3 ani. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012. ADMITERE 2012 Admiterea în anul 2012 la Facultatea de Medicină din Constanţa se va desfăşura diferenţiat. Data examenului: iulie. România Telefon/Fax: 0241. Balneo-fizio-terapie şi recuperare 2.Studiile au o durată de 4 ani. Facultatea de Medicină – concursul constă dintr-un test grilă unic.ro. în funcţie de specialitate. Moașe .Studiile au o durată de 6 ani. Balneofiziokinetoterapie și recuperare .Studiile au o durată de 3 ani. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012.Înscrierile se fac la începutul lunii iulie.605000 | Adresă web: www. Asistență medicală generală Studiile au o durată de 4 ani. Laborator Clinic Admiterea se face prin concurs de dosar.medcon. Facultatea de Moaşe şi Facultatea de Asistenţi Medicali Concursul constă dintr-un test grilă cu 60 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a).

de comunicare forma de învăţământ: zi . Media de concurs se calculează astfel: – 3 ani . domeniul Asistenţă PREŞCOLAR .Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se organizează pe domenii de durata studiilor – 3 ani . în limita numărului de locuri aprobate.com Telefon: 0241-606470 Fax: 0241-606470 Domeniul Ştiinţele Educaţiei: În conformitate cu prevederile Legii • Educaţie incluzivă nr.FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Adresa: B-dul Mamaia nr.forma de învăţământ: zi.univ-ovidius.124 . Domeniul Psihologie: Admiterea se face în ordinea • Psihologie sportivă descrescătoare a mediilor generale • Psihologie militară • Psihodiagnoza complexă a obţinute de candidaţi. Facultatea de tulburările de comunicare Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei oferă: • Management educațional • Educaţie timpurie Programe de studii de licenţă: • Strategii de comunicare şi învăţare eficientă pentru învăţământul Domeniul Psihologie: • PSIHOLOGIE: forma de primar • Didactici aplicate-matematică învăţământ: zi .180 credite • P E D A G O G I A licenţă: domeniul Psihologie.ro/psihologie E-mail: secretariat_psihologie@yahoo.CP 900527. personalităţii .capacităţilor intelectuale. Pentru Studii de Licenţă .288/2004 privind organizarea studiilor • Terapii de compensare în universitare pe 3 cicluri.durata studiilor – 3 ani -180 credite de concurs: Interviu pentru evaluarea Domeniul Asistenţă socială: • ASISTENŢĂ SOCIALĂ: .proba zi .180 credite -70%. CT Website: www. domeniul ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI Ştiinţele Educaţiei.media Probei orale: Interviu pentru evaluarea capacităţilor intelectuale și de comunicare Programe de studii de masterat: -30%-media Examenului de Bacalaureat.durata studiilor 3 ani• Didactici aplicate-religie 180 credite • Didactici aplicate-istorie Domeniul Ştiinţele Educaţiei: Concursul de Admitere în cadrul • PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ .durata studiilor şi reacţiei la frustrare.forma de învăţământ: Socială.

O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .univ-ovidius. Constanţa.O limbă şi literatură modernă (engleză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul STUDII CULTURALE • Studii americane IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul LIMBI MODERNE APLICATE • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% . 900472. România Telefon: 0040/ 241/ 551 773 | Fax: 0040 241 650444 Email: seclitere@campus.O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) IFR Concurs de dosare Media generală a examenului de la bacalaureat. 100% • Limba şi literatura engleză .FACULTATEA DE LITERE Adresa: Aleea Universităţii nr.O limbă şi literatură modernă (italiană / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .ro ADMITERE 2012 SPECIALIZĂRI PENTRU STUDIILE DE LICENŢĂ Domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ • Limba şi literatura română O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / spaniolă / italiană / portugheză / germană / turcă) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba română 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura română .O limbă şi literatură modernă (franceză/ italiană) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura engleză .1 (Campus).

vor fi admişi pe locurile bugetate. dovada competenţei lingvistice.• Limbi moderne aplicate Concurs de dosare (engleză – italiană) IF Media licenţei 100% probe de concurs • COMUNICARE ŞI DISCURS Probă orală de competenţă lingvistică INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL la limba engleză 50% EUROPEAN Media generală a examenului de Concurs de dosare bacalaureat 50% Media licenţei 100% • TRADUCTOLOGIE. la PROBA de Limba şi literatura română. studii Americane MASTERAT sau Limbi Moderne Aplicate. fără Terminologie. Media licenţei 100% 2. II sau III la la programele de master studii disciplinele română. Candidaţii care se înscriu naţională premiile I. la specializarea A. nota obţinută la BACALAUREAT. COMUNICARE COMUNICĂRII Concurs de dosare • Jurnalism IF Media licenţei 100% probe de concurs • JURNALISM REGIONAL Probă orală pentru testarea Concurs de dosare aptitudinilorde creativitate şi Media licenţei 100% expresivitate 50% Probă scrisă la limba română 50% Criterii de departajare Criterii de departajare În cazul mediilor egale se va considera În cazul mediilor egale. Comunicare vor face examen de admitere. Terminologie. Domeniul ŞTIINŢE ALE TERMINOLOGIE. Nota bene: Olimpicii care au obţinut la faza 1. la care au obţinut premiul respectiv. se va drept criteriu de departajare nota obţinută considera drept criteriu de departajare la susţinerea tezei de licenţă. Media licenţei 100% prezentând diploma de absolvire • LIMBA FRANCEZĂ ŞI sau adeverinţa de licenţă pentru PLURILINGVISM ÎN SPAŢIUL specializarea Franceză. EUROPEAN . engleză sau franceză anglo-americane şi Traductologie. prezentând diploma de absolvire sau adeverinţa de licenţă pentru STUDII UNIVERSITARE DE specializările Engleză. • STUDII DE ROMÂNISTICĂ Comunicare candidaţii pot prezenta şi Concurs de dosare un certificat de competenţă lingvistică. Specializări pentru studii de Pentru programul de master masterat Traductologie. Candidaţii care se înscriu la • STUDII ANGLOprogramul de master Limba franceză AMERICANE şi plurilingvism în spaţiul European Concurs de dosare vor face dovada competenţei lingvistice.

Nivel Masterat – Zi .Tenis de câmp (joc bilateral) 2.R.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3. Fax 40-0241-618372 Str.1.5. Domeniul „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”: 1. handbal. Nivel de licenţă.50 metri lățime.3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă 2.fefs. Examen Bacalaureat.I.la alegere din baschet. terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică./Fax: 40-241-640443 | e-mail: fefs_cta@yahoo. Baza sportivă a Universității Studenții ovidieni beneficiază de: sală de gimnastică.4. Examen Bacalaureat. Probă scrisă.: 40-241-614326. teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică). teren baschet (suprafaţă sintetică).2. studiile sunt structurate după cum urmează: I.O probă sportivă pe ramură de sport. rugby (joc bilateral) 3.3.2 ani cu două specializări: • Educaţie Fizică şi Sport Şcolar • Performanţă în Sport 3. fitness.Gimnastică-exerciţiu impus la sol 2. Cu o dimensiune de 80 de metri lungime și 6. Constanţa ROMÂNIA Tel.Joc sportiv.Atletism-50mp cu start de jos 2. – 3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă II. Constanta 900470.20%.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3.20%. Nivel de licenţă – Zi . volei. Domeniul KINETOTERAPIE: 4. a XI-a . ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice. Metoda de admitere: Domeniu de licenţă Educaţie fizică şi sport: Specializarea Educaţie fizică şi sportivă 1.Biologie. Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru)admis/respins 2. fotbal.ro În cadrul facultăţii.. amplasată la capătul acesteia. Noua sală de atletism . teren volei (suprafaţă sintetică). www. terenuri tenis. manual cl. instalaţie nocturnă).com.Canotaj-1000m 2.tip grilă 3. Av. Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon). Mamaia 124. Nivel de licenţă – Zi – 3 ani cu specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială. Alexandru Şerbănescu 1. Domeniu de licenţă Kinetoterapie: Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială: 1.Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru) – admis/ respins 2. Căp. Sala este prevăzută cu o groapă de sărituri. pista de atletism de ultimă generație este prevăzută cu cinci culoare de alergare. la alegere din: 2.Ilie Floroiu” . gazon.FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT B-dul. Tel. Romania.F.

900472 Constanța. la Facultatea de Teologie au fost Respins restructurate vechile masterate şi au fost . Liturgică şi Muzică Religioasă) Teologie Biblică Teologie Sistematică Studii de licență: Teologie Ortodoxă.Canonice ale celor trei Religii Monoteiste (Mozaică. Prin -profesionale aceasta. Tineretului şi Sportului din România şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: cercetare ale teologiei pe care doresc să le aprofundeze.Interviu eliminatoriu . Limbi Teologie Ortodoxă Asistenţă Clasice şi Slave Socială– 3 ani Managementul Turismului Religios Studii de master: Ţinându-se cont de importanţa CRITERII DE ADMITERE acordată programelor educaţionale de Studii de Licenţă masterat în urma reorganizării sistemului ./Fax: 0040/ 241/ 670900 Email:  teologie@univ-ovidius. Cercetării. la -Media de licenţă Facultatea de Teologie vor fi în derulare opt programe de masterat care acoperă Perspective vocaţional toată aria domeniului teologic.Media de bacalaureat înfiinţate altele noi. 1. Omiletică.FACULTATEA DE TEOLOGIE Adesă: Aleea Universitatii nr. Studii de masterat . licenţiaţii în Teologie pot opta pentru oricare dintre ramurile de . Creştină şi Islamică) Teologie Practică (Drept Canonic. în conformitate cu legislaţia şi normele de calitate europene.Admis/ ani.Interviu (admis/respins) În anul univeristar 2011-2012.Examen medical (vizită medicală) de învăţământ românesc din ultimii .ro Oferta educațională Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa acoperă toate programele universitare de studiu de licenţă din domeniul Teologie acceptate de Ministerul Educaţiei. România Tel. Catehetică. Studii Religioase şi Juridico . Strategii de Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 comunicare ani Istoria Culturii şi Civilizaţiei Teologie Ortodoxă Didactică – 3 Creştine în Sud-Estul Europei ani Literatură Patristică.

Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile: Noul Testament. Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE. 10.Copie de pe buletin sau C. 2. doctoranzii de la Specializarea Drept canonic vor putea începând cu anul universitar 2011-2012 – să obţină dublă diplomare (franceză şi română).). Vechiul Testament. în cadrul căreia Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică.Adeverinţă medicală. În temeiul Acordului de colaborare cu Facultatea de Drept canonic din Toulouse (Franţa). . 3.profesor de religie* Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială .Teologie Ortodoxă Pastorală . 51.preoţie** .Recomandare de la preotul din parohia căruia faceţi parte.asistent social .Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite. **dacă absolventul obţine echivalarea şi diferenţele de teologie pastorală şi examenul de capacitate preoţească ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 2012 1. Candidaţii care doresc să opteze pentru un doctorat în Teologie trebuie să fie licenţiaţi şi să aibă o diplomă de Masterat în domeniul în care doresc să-şi continue cercetarea sau într-un domeniu înrudit cu acesta. 7. Binecuvântare din partea Ierarhului.preoţie** . Fotografii tip paşaport color (4 buc. Dogmatică şi Istoria Bisericii şi prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare. finalizat prin teza de doctorat. Istoria filosofiei. Conducătorii de doctorat sunt profesori cu o recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul lor de cercetare. Drept canonic.Foaie matricolă.preoţie . 11. Certificat de Botez. 6. Facultatea de Teologie . Misiologie.activităţi în cadrul Bisericii .profesor de religie *dacă studentul mai obtine încă 60 de credite la o altă facultate înrudită (Litere sau Istorie) el poate dobândi o a doua diplomă în specialitatea respectivă.Certificat de naştere (copie legalizată). Morală. Pentru înscrierea la Şcoala doctorală candidaţii trebuie să aibă media de absolvire a studiilor de licenţă şi de masterat 8.„Şcoala Doctorală” În cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa îşi desfăşoară activitatea şi Şcoala Doctorală.I. 9. 4. 5.Diplomă Bacalaureat sau adeverintă echivalentă acesteia cu specificarea mediei de bacalaureat (original).Dosar plic.profesor de religie Teologie Ortodoxă Didactică . 8.

Examenul de competenţǎ lingvisticǎ se susţine la Catedra de limbi strǎine a UOC. în limita locurilor disponibile. Media minimă de promovare a examenului de admitere la doctorat este 8. care elibereazǎ un certificat de competenţǎ lingvisticǎ. .curriculum vitae.copie legalizată a diplomei de licenţă şi a foii matricole.atestate de cunoaştere a limbilor clasice: greacă şi latină sau limba ebraică (pentru disciplinele biblice) .copie legalizată a certificatului de naştere.fişa şi cererea de înscriere tip.pentru limba modernă .DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT TREBUIE SĂ CONȚINĂ: .atestat de cunoaştere a unei limbi străine. . dacă este cazul.chitanţa de achitare a taxei de înscriere la admiterea la doctorat.binecuvântarea Ierarhului locului. . .copie legalizată a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui. .nu mai este necesar.00 (opt).un examen de competenţă lingvistică eliminatoriu (la o limbă modernă şi limbi clasice). CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT CUPRINDE: .copie legalizată a diplomei de masterat şi a foii matricole. . .probă scrisă sau orală la unul din subdomeniile Şcolii Doctorale.lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului. . . examenul de competenţǎ lingvisticǎ . . Dacǎ un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţǎ lingvisticǎ cu recunoaştere internaţionalǎ sau este absolvent al unei facultăţi de limbi străine. .copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă. .

Informatica Didactică. Admitere . Studii de masterat: Domeniul Matematică: Modelare Matematică în Finanțe și Analiză Economică. Structuri Matematice Fundamentale şi Matematica Didactică. . cu durata de 3 ani. Modelare şi Tehnologii Informatice şi Informatică Didactică atât în facultate cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate.Sesiunea iulie 2012 1. cu o durată de 2 ani Domeniul Informatică: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite.FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Adresa: Bd. Mamaia. cu o durată de 2 ani Specializări pentru studii de doctorat Există o Şcoală Doctorală. Admiterea se face separat pe cele doua domenii de studiu existente în facultate: Matematică și Informatică. specializarea Matematică sau Matematică Informatică. 124. cu o durată de 2 ani: Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică.ro Oferta educațională Studii de licență: Domeniul Matematică Specializări: Matematică și Matematică Informatică (acreditate).univ-ovidius. Absolvenţii specializării Matematică Informatică pot susţine. cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. conform cu normele europene privind admiterea candidaților în învățământul superior 2. după absolvire. cu o durată de 2 ani: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. Structuri Matematice Fundamentale. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată) Studiile se încheie cu Diploma de Licenţiat în Informatică. cu direcţiile: Algebră. Algebră şi Geometrie Computaţională. Domeniul Matematică Specializări: Matematică şi Matematică Informatică (acreditate) Studiile se încheie cu Diplomă de Licenţiat în Matematică. Matematică Didactică. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. Modelare și Tehnologii Informatice. conform metodologiei MECTS Notă. Analiză numerică liniară și Analiză. forme zi/fără frecvenţă/taxă/fără taxă. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. după caz. într-un an suplimentar. atât în facultate. adaptate procesului Bologna. adaptate procesului Bologna. toate examenele necesare obţinerii diplomei de Licenţiat în Informatică. cu durată de 3 ani. RO-900527 Constanţa Telefon: +40-2-41-606424 (secretariat) | Fax: +40-2-41-606424 Adresă web: http://math. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată).

versuri din dramaturgia universală sau românească. durata studiilor 2 ani • Teatru cu programele de licență: -Artele spectacolului (actorie) forma de învăţământ – curs de zi. durata studiilor 3 ani -Artele spectacolului (coregrafie)” Program masteral: -Arta actorului de music-hall . Subproba 2 – colocviu 1. la alegerea comisiei din repertoriul candidatului Artele spectacolului (coregrafie) Proba I: vocaţională . durata studiilor 3 ani . durata studiilor 4 ani Programe masterale: -Arta educației muzicale -Arta spectacolului liric forma de învăţământ – curs de zi.ro E-mail: secr_arte @ yahoo.practic . Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Subproba 1 .Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii -forma de învăţământ – curs de zi. ADMITERE 2012 Artele spectacolului (actorie) Proba I: vocaţională .se apreciază cu admis / respins Colocviu .606. povestire.Facultatea de Arte Adresa: B-dul Mamaia Nr.arte plastice si decorative . teatru și arte vizuale. care poate fi clasic.forma de învăţământ – curs de zi.practic 1.se apreciază cu admis/respins Subproba 1 .com Domeniile Facultăţii de Arte sunt: • Muzică cu programele de licență: . ritmice.484 Fax: 0241.practic .verificarea aptitudinilor muzicale. modern sau contemporan. Subproba 2 . durata studiilor 3 ani Program masteral: .Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat.pondere 50%: -interpretarea unui monolog.forma de învăţământ – curs de zi.Pedagogie muzicală .recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului.facultateadearte.discuție liberă pe baza bibliografiei afișate. 3.pondere 50%: -atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare. durata studiilor 2 ani • Arte vizuale cu programul de licență: -Pedagogie .forma de învăţământ – curs de zi.152 | Adresă web: http://www. lectură la prima vedere. mişcare şi dans. 2.Interpretare muzicală – cantoforma de învăţământ – curs de zi.522. Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Subproba 1 – scris – pondere 50% .124 | Telefon: 0241. durata studiilor 2 ani Facultatea de Arte este structurată într-un departament: Muzică.

Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creația personală. Interpretare muzicală-canto Proba I: vocaţională . Mamaia nr. Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Recital format din 2 arii și 2 lieduri/ 2 melodii și 2 romanțe/ 2 piese tradiționale și 2 romanțe.se apreciază cu admis / respins Proba II: Test grilă (cu NOTĂ) Media adm.se apreciază cu admis/respins Proba II: scris (cu NOTĂ) Media adm. în acelaşi timp. pondere 50% din nota finală. fiind. 6 ore – 70% Mapă + interviu – oral – 30% Programe master Arta spectacolului liric Proba I: practic 3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti). De asemenea.se apreciază cu admis/ respins Proba II: practic . acestea însoțite și de un Curriculum vitae personal . biblioteca va găzdui materiale didactice. pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.pondere notă 100% Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min.se apreciază cu admis / respins Desen 6 ore – practic (admis – respins) Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Culoare – probă practică. . cu repere plastice din lucrarea de licență sau/și un proiect de cercetare plastică. cântec. = nota la Proba 2 Pedagogia artelor plastice și decorative Proba I: vocaţională .se apreciază cu admis / respins Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului și a rutei de cercetare propuse .pondere notă 100% Biblioteca virtuală Biblioteca virtuală este amplasată la etajul noului corp al Bibliotecii Universitare. Arta educaţiei muzicale Proba I: Interviu . interconectat cu sistemul UMS. din Bd. mişcare scenică şi dans. care trebuie să cuprindă poezie. Pedagogie muzicală Proba I: vocaţională . monolog. Biblioteca dispune de calculatoare de ultimă generaţie şi de un server conectat la o bază de date ştiinţifică. Subproba 2 – practic – pondere 50% Improvizaţie de mişcare.Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie. 126. Proba II: susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală.se apreciază cu admis/respins 1 arie clasică sau romantică/ 1 melodie/ 1 cântec tradițional/ 1 piesă muzicală/ 1 lied/ 1 melodie/ 1 piesă muzicală/ 1 romanță/ 1 cântec. de studiu şi documentare. = nota la Proba 2 Arta spectacolului de music-hall Proba I: Interviu . pe care profesorii le vor pune la dispoziţia studenţilor.

Poliţie locala .4 ani (240 credite) – ACREDITATĂ Admitere: EXAMEN SCRIS la una din disciplinele la alegere intre: (LIMBA ROMANA.3 ani (180 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Criteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC III.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: PROBA ORALA de competenta lingvistica la LIMBA ROMANA (50%) + MEDIA LA BACALAUREAT (50%) Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu Administraţie publică (forma de inv. ECONOMIE./Fax: +40 241 694330 | Site: www.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC II.1.3 ani (180 credite) . Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu.ro Tel.FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE Aleea Universităţii no. Administraţie publică (forma de inv.ro Oferta educaţională 2012 . LOGICA.4 ani (240 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la Bacalaureat (100%).ZI) . drept-ovidius. Asistenţă managerială şi secretariat . ZI) . Științe Administrative şi Sociologie LICENȚĂ DOMENIUL DREPT: Specializarea Drept (forma de înv. Constanţa | E-mail: drept@univ-ovidius.FR) . ISTORIE. DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: Specializarile: I.2013 Facultatea de Drept. FR) . FILOSOFIE) Specializarea Drept (forma de inv.

Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original (dacă este cazul). Diploma sau adeverinţa de bacalaureat. Institutii si politici publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 3. Administratie europeana. Franta) – in limba romana si in limba franceza/ engleza. Legislatia privind siguranta transporturilor (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. Asistenta manageriala si comunicare in organizatiile publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) Actele necesare pentru înscriere la concursul de admitere 1. Managementul institutiilor publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 4. Drept maritim (acreditat)/4 semestre (120 credite) 3. 2.– AUTORIZATA PROVIZORIU Numar de locuri propus: 100 Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC DOMENIUL SOCIOLOGIE: Specializarea Sociologie -3 ani (180 credite) – AUTORIZATA PROVIZORIU Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC MASTERAT : Forma de invatamant: ZI Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la examenul de licenta {100%) Criteriu de departajare 1: Nota obtinuta la sustinerea lucrarii de licenta Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu facultate DOMENIUL DREPT: 1.copie legalizată. Foaia matricolă. Cerere înscriere concurs (se furnizează de către comisia de admitere). 3. Drept public (acreditat)/ 2 semestre (60 credite) DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: 1. Certificat de naştere . 4. . 5. Guvernare si administratie publica europeana (in parteneriat cu Universitatea Lille 2. stiinte penale (acreditat)/2 semestre (60 credite) 4.

Certificat de căsătorie . 8. 7.drept-ovidius.1. Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina web a facultăţii: www. 9.ro . 4 fotografii color tip buletin. Chitanţa de plată a taxei de înscriere.S. Facultatea oferă absolvenţilor posibilitatea specializării în cadrul masteratelor organizate.6.1. Adeverinţă medicală tip M.copie legalizată (doar în cazul candidatelor căsătorite). 18. eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medici de familie cuprinzând rezultatele investigaţiilor medicale (radiologie pulmonară şi serologia sângelui). creşterea numărului acestora oglindind dinamismul societăţii româneşti.

Acreditat cu încredere limitată Specializări pentru studii de 2 .1 (Campus. corp B). Studii de masterat acreditate în sistem Bologna (2 ani. zi). Constanţa Telefon: 0241605060 | Fax: 0241605005 Email: contact@stiinele-naturii.Învăţământ cu frecvenţă redusă: doctorat: Agricultură – (4 ani) .ro | Adresă web: www.stiintele-naturii. unde activează 6 Studii de masterat: coordonatori de doctorate. în facultate dosare.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ȘI ŞTIINŢE AGRICOLE Adresa: Aleea Universităţii nr.Acreditat • Geografia Turismului – (3 ani) .Acreditat Absolvenții au posibilitatea La toate aceste specializări de a-și continua pregătirea sub admiterea se face prin concurs de forma doctoratului.interviu. • Conservarea biodiversităţii • Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene • Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral • Analiza și evaluarea impactului de mediu • Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă • Controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole • Agricultură ecologică . existând o școală doctorală în Domeniul Biologie.Autorizare de funcționare provizorie • Agricultură – (4 ani) Acreditat Admiterea se face pe bază de • Horticultură – (4 ani) .ro Oferta educațională Studii de licență: 1 – Cursuri de zi pentru specializările: • Biologie (3 ani) . 900470. care polarizează anual un număr important de absolvenţi ai cursurilor de licenţă.Acreditat • Ştiinţa mediului – (3 ani) Autorizare de funcționare provizorie • Geografie – (3 ani) .Acreditat • Ecologie şi protecţia mediului – (3 ani) .

Specializarea: UTILAJE ŞI Titlul obţinut: inginer.551. cursuri de . INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ Bd. INDUSTRIALĂ Specializarea: INGINERIA SUDĂRII Ofertă educaţională DOMENII DE LICENȚĂ Titlul obţinut: inginer.FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ.cursuri de Titlul obţinut: inginer. Toate aceste Durata studiilor: 4 ani . România Telefon: 0241.cursuri de zi Domeniul de studiu: INGINERIE ENERGETICĂ Domeniul de studiu: INGINERIA Specializarea: ENERGETICĂ AUTOVEHICULELOR INDUSTRIALĂ Specializarea: AUTOVEHICULE Titlul obţinut: inginer.372 E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.ro zi Domeniul de licenţă: ARHITECTURĂ NAVALĂ. zi Durata studiilor: 4 ani . Mamaia Nr.105 | Fax: 0241. Durata studiilor: 4 ani. 124.cursuri de zi/FR Domeniul de studiu: INGINERIE ŞI MANAGEMENT CONTINUAREA STUDIILOR Specializarea: INGINERIE – MASTER ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC FIMIM are 5 specializări de Titlul obţinut: inginer.cursuri de Titlul obţinut: inginer. INSTALAŢII PORTUARE Durata studiilor: 4 ani .cursuri de masterate sunt organizate flexibil zi/FR pentru a veni în întâmpinarea noilor cerinţe ale sistemului educaţional Domeniul de studiu: INGINERIE european. învăţământ zi.imim. Contanța 900527.618. zi Durata studiilor: 4 ani . masterat.ro | Adresa web: www. Domeniul de studiu: INGINERIE Specializarea: SISTEME ŞI MECANICĂ ECHIPAMENTE NAVALE. RUTIERE Durata studiilor: 4 ani .

FACULTATEA DE FIZICĂ./Fax: 0040/ 241/ 606434 Email: fcetp@univ-ovidius.zi Criterii de ierarhizare: 100% media Specializare autorizată de la examenul de Bacalaureat Domeniul: Fizică Domeniul: Inginerie Chimică Specializarea Fizică Specializarea: Prelucrarea Petrolului Durata studiilor: 3 ani .fcetp-ovidius. ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA PETROLULUI Adresă: Bd.zi şi Petrochimie Specializare acreditată Admitere: Concurs de dosare Domeniul: Științe Inginerești Criterii de ierarhizare: 100% media Aplicate de la examenul de Bacalaureat Specializarea: Fizică Tehnologică Domeniul: Inginerie Chimică Durata studiilor: 4 ani Specializarea: Chimie Alimentară și Specializare acreditată Tehnologii Biochimice Domeniul: Inginerie Electronică și Admitere: Concurs de dosare Telecomunicații Criterii de ierarhizare: 100% media Specializarea: Electronică Aplicată de la examenul de Bacalaureat Durata studiilor: 4 ani – zi Domeniul: Fizică Specializare autorizată Specializarea Fizică Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media de la examenul de Bacalaureat Oferta educaţională . CHIMIE.zi produselor de consum si a mediului Specializare acreditată Durata studiilor: 2 ani – zi Domeniul: Inginerie Chimică Tehnologii si management în Specializarea: Prelucrarea Petrolului prelucrarea petrolului şi Petrochimie Durata studiilor: 2 ani – zi Durata studiilor: 4 ani .ro Masterate Fizica și tehnologia materiei Studii de licență: condensate Domeniul: Chimie Durata studiilor: 2 ani – zi Specializarea: Chimie Chimia si managementul calitătii Durata studiilor: 3 ani . Mamaia 124. Constanţa.zi Specializare acreditată Admitere 2012 Domeniul: Inginerie Chimică Domeniul: Chimie Specializarea: Chimie Alimentară și Specializarea: Chimie Tehnologii Biochimice Admitere: Concurs de dosare Durata studiilor: 4 ani . România Tel.ro | Site: www. 900527.

Criterii de ierarhizare: 100% media Chimie.ro .fcetp-ovidius. Electronică şi Tehnologia de la examenul de Licență Petrolului: www.Domeniul: Științe Inginerești Domeniul: Chimie Aplicate Masterat: Chimia si managementul Specializarea: Fizică Tehnologică calitătii produselor de consum si a Admitere: Concurs de dosare mediului Criterii de ierarhizare: 30% media de Admitere: Concurs de dosare la examenul de Bacalaureat Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Inginerie Electronică și de la examenul de Licență Telecomunicații Domeniul: Chimie Specializarea: Electronică Aplicată Tehnologii și management în prelucrarea petrolului Masterate Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Fizică Fizica și tehnologia materiei de la examenul de Licență condensate Durata studiilor: 2 ani – zi Pentru mai multe informații Admitere: Concurs de dosare accesați site-ul Facultății de de Fizică.

studii de masterat cu durata de 3 semestre. unde : MGA – media generală de specializarea: Inginerie economică în admitere. -Ingineria Sistemelor Hidrotehnice -Inginerie Costieră -Ingineria şi Managementul Candidaţii la concursul de admitere Resurselor de Apă se pot înscrie la un domeniu sau la mai multe (se depune un singur dosar). ROMÂNIA Tel. MBM – media la bacalaureat specializarea: Ingineria mediului (IM) – la proba de matematică autorizată 2009. .80 MGB + 0.20 MBM (IFDR) – acreditată sau MBI Domeniul Inginerie şi management. algoritm : Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală MGA = 0. Unirii nr. Ciclul III – Studii de doctorat În cadrul Facultăţii de Construcţii funcţionează studii de doctorat în domeniul Inginerie Civilă sub îndrumarea a 4 profesori. Amenajări şi construcţii LA BACALAUREAT./Fax. specializări: Construcţii civile. depuse la dosar. construcţii (IEC) – acreditată MGB – media generală de bacalaureat. -Siguranţa Structurilor de Construcţii -Ingineria şi Managementul Programul de înscriere se va anunţa Proiectelor de Construcţii ulterior. str. MBI – media la bacalaureat la Ciclul II . Domeniul Ingineria mediului. conducători de doctorat.Programe de studii de proba de istorie masterat Începând cu anul 2009.univ-ovidius. au fost Perioada de înscriere este iulie 2012 acreditate (ciclul II de studii – studii de masterat sistem Bologna) următoarele la sediul Facultăţii de Construcţii.22B. după următorul hidrotehnice (ACH) – acreditată. 0241-545093 – secretariat http://www. Unirii nr.FACULTATEA DE CONSTRUCȚII Str.ro/constructii/ Oferta educațională CONDIŢII DE ADMITERE Ciclul I – Programe de studii de Concursul de admitere se desfăşoară licenţă: FĂRĂ pROBE sCRIsE. 22B | Cod 900524. industriale şi agricole (CCIA) – Se iau în considerare MEDIILE DE acreditată. pe baza actelor Domeniul Inginerie civilă.

Facultatea de Drept.Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG). .124 http://idifr.Economia Comerţului. Cursurile de formare universitară ID-IFR respectă curriculumul specializării respective de la învăţământul de zi şi se pot accesa pe pagina de web a Centrului http://idifr. .Limbă şi Literatură B (engleză/italiană).Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole: Agricultură. . Industrială şi Maritimă: Autovehicule În prezent sunt acreditate: La forma de învăţământ ID patru Rutiere (AR) şi Inginerie Economică în specializări din cadrul Facultăţii de Domeniul Mecanic (IEDM). La forma de învăţământ IFR şapte specializări din cinci facultăţi: .CENTRUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ B-dul Mamaia Nr.ro e-mail: id-ifr@univ-ovidius. . univ-ovidius. Ştiinţe Administrative şi Sociologie: Drept şi şi Serviciilor (ECTS).Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: Educaţie Fizică şi Sportivă (EFS).Facultatea de Litere: Limbă şi Literatură Română .ro În cadrul Universității Ovidius din Constanța mai funcționează: • • • • • • Departamentul de limbi moderne pentru facultăţile nefilologice Centrul de asigurarea a calității în educație Centrul de Consiliere Educațională și Profesională Departamentul de cercetare Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie .Finanţe şi Bănci (FB). Turismului . .Facultatea de Inginerie Mecanică. 0241 606 405 . Programele IFR pentru studii universitare de licenţă se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi programe de studiu de la forma de învăţământ de zi.univ-ovidius. Administraţie Publică.ro | tel. Ştiinţe Economice: .Afaceri Internaţionale (AI).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->