P. 1
Admitere 2012-2013

Admitere 2012-2013

|Views: 6,285|Likes:

More info:

Published by: Mihai Ionuţ Alxandru on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Str. Ilarie Voronca nr. 7, Constanţa, cod 90684 Tel-Fax 0241.545.697 Site: www.md.univ-ovidius.ro | e.mail: departamentfmdct @ yahoo.com Oferta educaţională Domeniu de studiu: Sănătate Specializări: Medicină dentară, Tehnică dentară. I. Specializarea Medicină Dentară (durata – 6 ani) II. Specializarea Tehnică Dentară (durata – 3 ani) III. Doctorat (durata – 4 ani) ADMITERE 2012 II. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ A 2-A SPECIALIZARE DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE 360 Se pot înscrie absolvenţii de învăţământ superior de la facultățile de stat numai din domeniul medical, cu media generală de licenţă de minim 8,00.

Condiţiile de examen sunt aceleaşi Domeniu de studiu: Sănătate ca pentru candidaţii menţionaţi la Specializări: Medicină dentară, punctul I. Tehnică dentară. Acreditare:Acreditată ARACIS III. SPECIALIZAREA TEHNICĂ Tip instituţie:Publică, de stat DENTARĂ Perioada înscriere: DURATA – 3 ANI 09.07.2012-19.07.2012 NUMĂR DE CREDITE - 180 I. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE - 360 Concursul consta dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări de Biologie. Tematica probei de Biologie Manualele clasei XI-a – integral Bibliografia probei de Biologie Sunt valabile toate manualele alternative de biologie clasa a XI-a 2010-2011 integral, care se gasesc pe lista MECTS pe site www.edu.ro Forma de examinare: o probă de aptitudini. Calcularea mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat. Proba de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

com Web: www. 4 domenii şi 11 specializări. 900055.ovidius-stec.1. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar. Aleea Universităţii nr. Oferta educaţională a FSE include în cadrul studiilor de licenţă 6 domenii şi 7 specializări.ro Admiterea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice: În cadrul studiilor de licenţă ale Facultăţii de Ştiinţe Economice.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Adresa: Campus. Turismului şi Serviciilor– specializare acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) SPECIALIZĂRI LA MASTER Studii de licenţă: 3 ani MASTERATE DE CERCETARE Specializarea: Economia Firmei – acreditate autorizată DOMENIUL: ADMINSTRAREA (cursuri de zi) AFACERILOR Studii de licenţă: 3 ani . iar în cadrul studiilor de masterat. România Telefon: 0241/511040 | Email: ovidius. criteriul de înscriere fiind media examenului de bacalaureat. criteriul de înscriere fiind media examenului de licenţă. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar. În cadrul studiilor de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Economice.stec@gmail.acreditată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MANAgEMENT Specializarea: Management autorizată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: ADMINISTRAREA AfACERILoR Specializarea: Economia Comerţului. SPECIALIZĂRI LA LICENŢĂ – ZI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) DoMENIuL: ECoNoMIE ŞI AfACERI INTERNAŢIoNALE Specializarea: Afaceri Internaţionale – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: CoNTAbILITATE Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: fINANŢE Specializarea: Finanţe şi Bănci – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MARkETINg Specializarea: Marketing . Constanta.

10 spații de depozitare și oferă servicii tehnice de calitate. funcționalitate și servicii. • stagiu de pregătire: 3 săptămâni pe an universitar în cadrul lUP/Universite D’Auvergne Clermont 1. Biblioteca Centrală Universitară este amplasată pe Bd. nr. .Specializarea: Administrarea Afacerilor în Turism. două săli de cataloage. 126 și cuprinde săli de lectură cu o capacitate totală de 500 de locuri. aceasta răspunde cerințelor complexe și diverse de informare. științific și didactic. Mamaia. trei spații de expoziții. Comerţ şi Servicii DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Contabilitatea şi Auditul Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Finanţe Corporative şi Bănci MASTERATE PROFESIONALE acreditate DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR Specializarea: Asigurarea Calităţii în Afaceri Specializarea: Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri Specializarea: Administrarea Afacerilor în Întreprinderile Mici şi Mijlocii • cursuri de zi • predarea cursurilor se va face atât în limba română cât şi în limba franceză • absolvenţii primesc atât diplomă emisă de Universitatea „Ovidius” din Constanţa cât şi diplomă emisă de Universite D’Auvergne Clermontl Franţa.Franţa DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Politici Europene de Dezvoltare Regională Specializarea: Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Pieţe de Capital Biblioteca Centrală Universitară Biblioteca Centrală Universitară are un profil enciclopedic. studiu și cercetare ale studenților. Prin structura sa. cadrelor didactice și cercetătorilor.

I.08.08. Specializări pentru studii de doctorat: Conform O.1995. 5749 /16.acreditat conform deciziei Consiliului A. pE BAzA MEDIEI NOTELOR OBŢINUTE LA BACALAUREAT. publicată în „Monitorul Oficial”.ispovidius. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică acreditat conform Legii nr. Relaţii internaţionale în secolele XIX-XXI. nr.2011.A.A. LA TOATE ACEsTE spECIALIzĂRI.R. nr.C.R.C. nr.2007.G. nr. 250 /30 iunie 2009.Istorie veche .M. nr. Istorie şi diplomaţie acreditat conform Legii nr.2009. nr.C. reacreditată conform deciziei Consiliului A.08.06.autorizată conform deciziei Consiliului A.R.R.I.2006 Școala Doctorală are două direcţii de specializare: . Studii de masterat: Antropologie şi istorie europeană .acreditată conform deciziei Consiliului A. 568/28. 900697 Tel.ro Oferta educațională Studii de licenţă: Specializări: Istorie . nr.S.S.acreditată conform H.C.I. 4843/01. 1. Politică mondială şi europeană acreditat conform deciziei Consiliului A.A. publicată în „Monitorul Oficial”. 6784/24.A. pRIN CONCURs DE DOsARE.FACULTATEA DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE Adresa: Aleea Universităţii.C. 4557/27. 462 / 3 iulie 2009.2010 Relaţii Internaţionale şi Studii Europene .R.S.I.2007./Fax: 0241-671448 | E-mail: istorie@univ-ovidius.06. 462 / 3 iulie 2009. îN sEsIUNEA IULIE sEpTEMBRIE 2012. nr.ro istorie_constanta@yahoo. Ştiinţe Politice . pENTRU sTUDIILE MAsTERALE. ADMITEREA sE FACE pE BAzĂ DE CONCURs DE DOsARE. 4557/27.S.2007.S. Constanţa.I. 2537 /15.R. nr.S. nr.Ed.C.C.A.05. 4884/5.A.com | Adresă web: www. 250 /30 iunie 2009.05. Studii de securitate – autorizată conform deciziei Consiliului A.I. LUÂNDU-sE îN CALCUL MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ. ADMITEREA sE FACE.Istoria contemporană .07.

. dar nu este obligatoriu Baza de date pentru admitere. Forma de examinare teste grilă cu 100 întrebări: .. E. E. Selecţia testelor o face comisia desemnată şi cuprinde întrebări din toate capitolele manualului proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv.).pharmaovidius. conform bibliografiei. Corp B.FACULTATEA DE FARMACIE Adresă:Aleea Universităţii nr. formată din teste grilă tip complement O grilă tip complement multiplu. să fie aceeaşi ordine a răspunsurilor. va fi formulată din conţinutul 5 variante de răspuns (notate A. Constanţa Tel./Fax: 0241-605050 | E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius. B. Caietul de Admitere cuprinzând instrucţiunile pentru desfăşurarea probei scrise şi teza cu 100 de teste grilă vor fi distribuite candidaţilor.) Durata studiilor: 5 ani Statutul profesional: Farmacist Domeniul de licență: Sănătate Specializarea: Asistență de Farmacie (reglementată general în cadrul U. Teza de concurs cuprinde 100 de teste grilă.50 intrebări Chimie organică Întrebarile din teza de admitere sunt (clasele a X-a şi a Xl-a) formulate la fel cu acelea din Baza de date afişată pe site.ro Oferta educațională Domeniul de licență: Sănătate Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. are multiplu. semnate şi ştampilate de preşedintele Comisiei de Admitere. 1. Numărul de teste alocat fiecărui capitol este proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv.) Durata studiilor: 3 ani Statutul profesional: Tehnician de farmacie licențiat ADMITERE 2012 1. Campus.) Durata studiilor – 5 ani Număr ECST .3OO Organică clasele a X-a şi a Xl-a. manualelor alternative de Biologie clasa D. 5 sau niciunul) . Baza de date cu teste grilă tip complement multiplu cuprinde câte 1000 de teste pentru fiecare disciplină. C.E.50 întrebări Biologie (clasa a Xl-a) . 50 pentru Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi 50 pentru Chimie Organică. Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. E..ro Site: www. Din acestea pot fi corecte 2.. 3 sau a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie 4 răspunsuri (niciodată 1. Testele vor fi publicate pe site-ul facultăţii cu şase (6) luni înainte de inceperea anului universitar 2010 2011.

se vor stabili prin Metodologia proprie în conformitate cu Regulamentul cadru al Universităţii Ovidius din Constanţa. candidatul care a marcat răspunsurile ACD are 1 punct La întrebarea 05.E. 08. 05. Număr ECST 180 Pentru ambele specializări.şi se evaluează ponderat. 02. cu Legea Educţiei Naţionale nr. candidatul care a marcat răspunsurile ABC are 2 puncte La întrebarea 06. candidatul care a marcat răspunsurile BCD are 5 puncte La întrebarea 04. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat toate răspunsurile . a ●   ● ●   ● B ● ● ●  ●   ● C   ● ● ●   ● d ● ● ● ●  ●  ● E  ●   ●   ● Răspuns corect ACD DE BCD ABE CDE ABD CE BCE Punctaj 3 4 5 1 2 0 0 0 ●=variantă de răspuns considerată corectă şi marcată de candidat PUNCTAJUL OBȚINUT La întrebarea 01. la candidat. Specializarea Asistenţă de de evaluare Farmacie Teste complement multiplu cu (reglementată general în cadrul evaluare ponderată U. Se securizează cu semnătura şi ştampila preşedintelui Comisiei de Admitere. 1/2011 şi cu Ordinul Ministerului Educaţiei. acordându-se 5 puncte pentru răspunsul integral corect. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat un singur răspuns corect La întrebarea 07. candidatul care a marcat răspunsurile BDE are 4 puncte La întrebarea 03. candidatul are 0 puncte pentru că nu a marcat nici un răspuns La întrebarea 08.313/23 febr. Cercetării. 01. originalul rămâne la comisie iar copia. Întrebările la care nu s-a marcat nici una din variantele de răspuns şi cele la care s-a marcat doar una din variantele de răspuns sau toate variantele de răspuns sunt notate cu zero (0) puncte. 04. calcularea mediei de admitere. Tineretului şi Sportului nr. 07. candidatul care a marcat răspunsurile ABD are 3 puncte La întrebarea 02. 3. Formatul grilei de răspuns şi forma 2.) Durata studiilor – 3 ani NR. 03. Foile de concurs sunt tipizate şi autocopiante. Pentru răspunsul parţial corect se acordă un număr de puncte corespunzător numărului de răspunsuri marcate şi nemarcate corect. calendarul admiterii 2012 la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanța. 2012. criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale. 06. forma de examinare.

Corint. pe site www. 2008 BIOLOGIE. teze de doctorat. cardiologie). semiologie. drept. culegeri de probleme. limbi străine. prin Editura „Ovidius University Press”.Bibliografia probei de Chimie Manualele oficiale pentru admitere se găsesc pe lista M. Badea. teologie. istorie. Bogdan Voiculescu. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. medicină dentară şi farmacie. autori Ionel Roşu. în cele 13 serii prezentate. cu reale contribuţii la creşterea prestigiului Universităţii „Ovidius”. Atât Analele. contribuind la cunoaşterea Universităţii noastre. 2006 Editura Ovidius University Press Editura „Ovidius University Press” are ca principal obiect de activitate publicarea de manuale şi cursuri universitare. 2006 Corint. Un loc distinct în activitatea Editurii îl constituie publicarea Analelor Universităţii în seriile: filologie. obstetrică şi ginecologie. exegeze. chimie şi petrochimie. chimie. drept. Călin Istrate.2008). a XI-a. Luminiţa Irinel Doicin.E. reviste. Irinel Adriana Th. cât şi revistele sunt trimise la schimb intern şi internaţional. Carmen Sălăvăstru. organică CHIMIE Manual pentru clasa a X-a. edu. geografie. Aurel Ardelean. lucrări ştiinţifice. a profilului său ştiinţific şi cultural. educaţie fizică şi sport. medicină internă (hematologie. Salonul s-a înscris cu paşi siguri în circuitul naţional al manifestărilor de gen. a fost principalul organizator al Salonului Internaţional de Carte „Ovidius” (şase ediţii: 2003. ED. aducând contribuţii originale şi inedite. ştiinţe economice.T. biologie. La numărul acestora se adaugă şi alte producţii editoriale importante. Cezar autori Luminiţa Vlădescu. . Manual pentru clasa a XI-a. teologie. Luminiţa Irinel Bibliografia probei de Biologie BIOLOGIE. Radu Cârmaciu. Universitatea. teze de doctorat în domeniile: limbă şi literatură. ART. Ed. volume ale congreselor ştiinţifice. Cu o participare care a depăşit constant cifra de 100 edituri şi instituţii culturale. ART. tratate. carte preponderent universitară. Sub sigla ei au fost publicate sute de titluri. autori Dan Cristescu. Manual pentru clasa a XI-a. stomatologie. Niculescu. a cercetătorilor. impunându-se ca una din editurile reprezentative ale Dobrogei. anale.S. Ed. ED. matematică. medicină generală.ro autori Luminiţa Vlădescu. Manual pentru clasa Doicin.C. Analele au ca principal scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice. matematică-informatică. fizică. farmacie. 2009 CHIMIE.

ro. Facultatea de Medicină – concursul constă dintr-un test grilă unic.Studiile au o durată de 3 ani.medcon. Balneofiziokinetoterapie și recuperare . Campus 2 Constanţa. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012. Media de calcul rezultă din media de absolvire a liceului (50%) cu media de bacalaureat (50%). cu 100 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a). În cadrul programelor de licenţă reglementate general: 1.FACULTATEA DE MEDICINĂ Adresa: Aleea Universităţii.ro Oferta educațională Studii de licență: Specializările: Medicină . Cartea cu testele pentru examenul de admitere poate fi consultată pe site-ul: www. Laborator Clinic Admiterea se face prin concurs de dosar. În cadrul studiilor de lungă durată: 1. Data examenului: iulie.Studiile au o durată de 3 ani. Studii de doctorat: 20 de cadre universitare ale Facultății sunt conducători de doctorat. în funcţie de specialitate. Balneo-fizio-terapie şi recuperare 2. Facultatea de Moaşe şi Facultatea de Asistenţi Medicali Concursul constă dintr-un test grilă cu 60 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a).Studiile au o durată de 6 ani. 20% media de bacalaureat. Studiile au o durată de 3 ani şi sunt desăvârşite printr-o probă scrisă şi examen de diplomă. Asistență medicală generală Studiile au o durată de 4 ani. 2.medcon.Studiile au o durată de 4 ani.Înscrierile se fac la începutul lunii iulie. ADMITERE 2012 Admiterea în anul 2012 la Facultatea de Medicină din Constanţa se va desfăşura diferenţiat. Moașe . Studiile au o durată de 6 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. Laborator clinic . Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012. . Modalitatea de calcul a mediei de admitere: 80% proba de biologie.605000 | Adresă web: www. Studii de masterat: Masterat nou înființat: Managementul institutiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice Studiile au o durată de 2 ani. România Telefon/Fax: 0241. Studiile au o durată de 4 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă.

durata studiilor 3 ani• Didactici aplicate-religie 180 credite • Didactici aplicate-istorie Domeniul Ştiinţele Educaţiei: Concursul de Admitere în cadrul • PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ .Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se organizează pe domenii de durata studiilor – 3 ani .univ-ovidius.forma de învăţământ: Socială. Domeniul Psihologie: Admiterea se face în ordinea • Psihologie sportivă descrescătoare a mediilor generale • Psihologie militară • Psihodiagnoza complexă a obţinute de candidaţi. Pentru Studii de Licenţă .FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Adresa: B-dul Mamaia nr.180 credite • P E D A G O G I A licenţă: domeniul Psihologie.180 credite -70%. CT Website: www.capacităţilor intelectuale.durata studiilor şi reacţiei la frustrare.CP 900527. Media de concurs se calculează astfel: – 3 ani . domeniul Asistenţă PREŞCOLAR .com Telefon: 0241-606470 Fax: 0241-606470 Domeniul Ştiinţele Educaţiei: În conformitate cu prevederile Legii • Educaţie incluzivă nr.durata studiilor – 3 ani -180 credite de concurs: Interviu pentru evaluarea Domeniul Asistenţă socială: • ASISTENŢĂ SOCIALĂ: .288/2004 privind organizarea studiilor • Terapii de compensare în universitare pe 3 cicluri.media Probei orale: Interviu pentru evaluarea capacităţilor intelectuale și de comunicare Programe de studii de masterat: -30%-media Examenului de Bacalaureat.proba zi .forma de învăţământ: zi. Facultatea de tulburările de comunicare Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei oferă: • Management educațional • Educaţie timpurie Programe de studii de licenţă: • Strategii de comunicare şi învăţare eficientă pentru învăţământul Domeniul Psihologie: • PSIHOLOGIE: forma de primar • Didactici aplicate-matematică învăţământ: zi . în limita numărului de locuri aprobate. domeniul ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI Ştiinţele Educaţiei. de comunicare forma de învăţământ: zi . personalităţii .124 .ro/psihologie E-mail: secretariat_psihologie@yahoo.

O limbă şi literatură modernă (italiană / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .1 (Campus). 900472.O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) IFR Concurs de dosare Media generală a examenului de la bacalaureat.univ-ovidius. Constanţa.ro ADMITERE 2012 SPECIALIZĂRI PENTRU STUDIILE DE LICENŢĂ Domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ • Limba şi literatura română O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / spaniolă / italiană / portugheză / germană / turcă) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba română 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura română .FACULTATEA DE LITERE Adresa: Aleea Universităţii nr. România Telefon: 0040/ 241/ 551 773 | Fax: 0040 241 650444 Email: seclitere@campus.O limbă şi literatură modernă (engleză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul STUDII CULTURALE • Studii americane IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul LIMBI MODERNE APLICATE • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% . 100% • Limba şi literatura engleză .O limbă şi literatură modernă (franceză/ italiană) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura engleză .

se va drept criteriu de departajare nota obţinută considera drept criteriu de departajare la susţinerea tezei de licenţă. nota obţinută la BACALAUREAT. prezentând diploma de absolvire sau adeverinţa de licenţă pentru STUDII UNIVERSITARE DE specializările Engleză. Nota bene: Olimpicii care au obţinut la faza 1. studii Americane MASTERAT sau Limbi Moderne Aplicate. Terminologie. Domeniul ŞTIINŢE ALE TERMINOLOGIE. la care au obţinut premiul respectiv. fără Terminologie. COMUNICARE COMUNICĂRII Concurs de dosare • Jurnalism IF Media licenţei 100% probe de concurs • JURNALISM REGIONAL Probă orală pentru testarea Concurs de dosare aptitudinilorde creativitate şi Media licenţei 100% expresivitate 50% Probă scrisă la limba română 50% Criterii de departajare Criterii de departajare În cazul mediilor egale se va considera În cazul mediilor egale. la specializarea A. Comunicare vor face examen de admitere. Specializări pentru studii de Pentru programul de master masterat Traductologie. Media licenţei 100% 2. II sau III la la programele de master studii disciplinele română. la PROBA de Limba şi literatura română. Candidaţii care se înscriu naţională premiile I. EUROPEAN . Candidaţii care se înscriu la • STUDII ANGLOprogramul de master Limba franceză AMERICANE şi plurilingvism în spaţiul European Concurs de dosare vor face dovada competenţei lingvistice. vor fi admişi pe locurile bugetate. dovada competenţei lingvistice.• Limbi moderne aplicate Concurs de dosare (engleză – italiană) IF Media licenţei 100% probe de concurs • COMUNICARE ŞI DISCURS Probă orală de competenţă lingvistică INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL la limba engleză 50% EUROPEAN Media generală a examenului de Concurs de dosare bacalaureat 50% Media licenţei 100% • TRADUCTOLOGIE. • STUDII DE ROMÂNISTICĂ Comunicare candidaţii pot prezenta şi Concurs de dosare un certificat de competenţă lingvistică. engleză sau franceză anglo-americane şi Traductologie. Media licenţei 100% prezentând diploma de absolvire • LIMBA FRANCEZĂ ŞI sau adeverinţa de licenţă pentru PLURILINGVISM ÎN SPAŢIUL specializarea Franceză.

volei. Examen Bacalaureat. teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică).la alegere din baschet. Baza sportivă a Universității Studenții ovidieni beneficiază de: sală de gimnastică.Ilie Floroiu” .4. manual cl. Nivel de licenţă – Zi – 3 ani cu specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială.1.tip grilă 3. terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică.Joc sportiv. Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon). Av. fotbal. instalaţie nocturnă). pista de atletism de ultimă generație este prevăzută cu cinci culoare de alergare.F.3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă 2.I.Tenis de câmp (joc bilateral) 2. Domeniul „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”: 1.2 ani cu două specializări: • Educaţie Fizică şi Sport Şcolar • Performanţă în Sport 3. gazon.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3. teren baschet (suprafaţă sintetică).O probă sportivă pe ramură de sport.Atletism-50mp cu start de jos 2. Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru)admis/respins 2. Metoda de admitere: Domeniu de licenţă Educaţie fizică şi sport: Specializarea Educaţie fizică şi sportivă 1. Examen Bacalaureat.ro În cadrul facultăţii. studiile sunt structurate după cum urmează: I. amplasată la capătul acesteia.Gimnastică-exerciţiu impus la sol 2.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3. ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice. Tel. fitness.: 40-241-614326. la alegere din: 2. Constanta 900470.Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru) – admis/ respins 2. Fax 40-0241-618372 Str.com. Noua sală de atletism . Probă scrisă.R. Sala este prevăzută cu o groapă de sărituri. Nivel Masterat – Zi .50 metri lățime. rugby (joc bilateral) 3.20%.20%.. Romania. Căp. Alexandru Şerbănescu 1. handbal. Mamaia 124.FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT B-dul.3. Domeniul KINETOTERAPIE: 4.5. Nivel de licenţă.fefs. Nivel de licenţă – Zi . a XI-a .2.Biologie.Canotaj-1000m 2. www. – 3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă II. Constanţa ROMÂNIA Tel. Domeniu de licenţă Kinetoterapie: Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială: 1. Cu o dimensiune de 80 de metri lungime și 6. teren volei (suprafaţă sintetică)./Fax: 40-241-640443 | e-mail: fefs_cta@yahoo. terenuri tenis.

ro Oferta educațională Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa acoperă toate programele universitare de studiu de licenţă din domeniul Teologie acceptate de Ministerul Educaţiei.Examen medical (vizită medicală) de învăţământ românesc din ultimii . Creştină şi Islamică) Teologie Practică (Drept Canonic. Studii Religioase şi Juridico . Prin -profesionale aceasta.FACULTATEA DE TEOLOGIE Adesă: Aleea Universitatii nr.Admis/ ani. Strategii de Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 comunicare ani Istoria Culturii şi Civilizaţiei Teologie Ortodoxă Didactică – 3 Creştine în Sud-Estul Europei ani Literatură Patristică.Interviu eliminatoriu . Studii de masterat . 900472 Constanța. Tineretului şi Sportului din România şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: cercetare ale teologiei pe care doresc să le aprofundeze. Omiletică. licenţiaţii în Teologie pot opta pentru oricare dintre ramurile de .Media de bacalaureat înfiinţate altele noi.Canonice ale celor trei Religii Monoteiste (Mozaică./Fax: 0040/ 241/ 670900 Email:  teologie@univ-ovidius. 1. Limbi Teologie Ortodoxă Asistenţă Clasice şi Slave Socială– 3 ani Managementul Turismului Religios Studii de master: Ţinându-se cont de importanţa CRITERII DE ADMITERE acordată programelor educaţionale de Studii de Licenţă masterat în urma reorganizării sistemului . Cercetării. Liturgică şi Muzică Religioasă) Teologie Biblică Teologie Sistematică Studii de licență: Teologie Ortodoxă. la Facultatea de Teologie au fost Respins restructurate vechile masterate şi au fost . Catehetică.Interviu (admis/respins) În anul univeristar 2011-2012. în conformitate cu legislaţia şi normele de calitate europene. România Tel. la -Media de licenţă Facultatea de Teologie vor fi în derulare opt programe de masterat care acoperă Perspective vocaţional toată aria domeniului teologic.

preoţie** . 51. 10. Fotografii tip paşaport color (4 buc. 11. 6. Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile: Noul Testament. Drept canonic. Binecuvântare din partea Ierarhului.activităţi în cadrul Bisericii . 3.asistent social . Pentru înscrierea la Şcoala doctorală candidaţii trebuie să aibă media de absolvire a studiilor de licenţă şi de masterat 8.Diplomă Bacalaureat sau adeverintă echivalentă acesteia cu specificarea mediei de bacalaureat (original).„Şcoala Doctorală” În cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa îşi desfăşoară activitatea şi Şcoala Doctorală. 2.Certificat de naştere (copie legalizată). Istoria filosofiei. Conducătorii de doctorat sunt profesori cu o recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul lor de cercetare.I. în cadrul căreia Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică. Certificat de Botez. **dacă absolventul obţine echivalarea şi diferenţele de teologie pastorală şi examenul de capacitate preoţească ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 2012 1. .preoţie .profesor de religie *dacă studentul mai obtine încă 60 de credite la o altă facultate înrudită (Litere sau Istorie) el poate dobândi o a doua diplomă în specialitatea respectivă.Copie de pe buletin sau C.). Vechiul Testament. Facultatea de Teologie .profesor de religie Teologie Ortodoxă Didactică .profesor de religie* Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială . În temeiul Acordului de colaborare cu Facultatea de Drept canonic din Toulouse (Franţa). 9.Foaie matricolă.Adeverinţă medicală. doctoranzii de la Specializarea Drept canonic vor putea începând cu anul universitar 2011-2012 – să obţină dublă diplomare (franceză şi română). 4. 7.preoţie** . finalizat prin teza de doctorat. Misiologie. 5.Teologie Ortodoxă Pastorală . Dogmatică şi Istoria Bisericii şi prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare.Dosar plic.Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite. 8. Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE. Candidaţii care doresc să opteze pentru un doctorat în Teologie trebuie să fie licenţiaţi şi să aibă o diplomă de Masterat în domeniul în care doresc să-şi continue cercetarea sau într-un domeniu înrudit cu acesta.Recomandare de la preotul din parohia căruia faceţi parte. Morală.

pentru limba modernă .binecuvântarea Ierarhului locului.00 (opt).copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă.DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT TREBUIE SĂ CONȚINĂ: .lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului. în limita locurilor disponibile.copie legalizată a diplomei de licenţă şi a foii matricole. .un examen de competenţă lingvistică eliminatoriu (la o limbă modernă şi limbi clasice). .probă scrisă sau orală la unul din subdomeniile Şcolii Doctorale. . .atestate de cunoaştere a limbilor clasice: greacă şi latină sau limba ebraică (pentru disciplinele biblice) .curriculum vitae. . . examenul de competenţǎ lingvisticǎ . CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT CUPRINDE: . . .atestat de cunoaştere a unei limbi străine. . Media minimă de promovare a examenului de admitere la doctorat este 8. Examenul de competenţǎ lingvisticǎ se susţine la Catedra de limbi strǎine a UOC.copie legalizată a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui.fişa şi cererea de înscriere tip. dacă este cazul.copie legalizată a certificatului de naştere. .nu mai este necesar. .copie legalizată a diplomei de masterat şi a foii matricole.chitanţa de achitare a taxei de înscriere la admiterea la doctorat. care elibereazǎ un certificat de competenţǎ lingvisticǎ. Dacǎ un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţǎ lingvisticǎ cu recunoaştere internaţionalǎ sau este absolvent al unei facultăţi de limbi străine. .

Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. Mamaia. 124. Absolvenţii specializării Matematică Informatică pot susţine. Informatica Didactică. după caz. Analiză numerică liniară și Analiză. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată). RO-900527 Constanţa Telefon: +40-2-41-606424 (secretariat) | Fax: +40-2-41-606424 Adresă web: http://math. Structuri Matematice Fundamentale şi Matematica Didactică. Studii de masterat: Domeniul Matematică: Modelare Matematică în Finanțe și Analiză Economică. adaptate procesului Bologna. adaptate procesului Bologna. cu o durată de 2 ani: Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică.FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Adresa: Bd. Matematică Didactică. cu direcţiile: Algebră. Domeniul Matematică Specializări: Matematică şi Matematică Informatică (acreditate) Studiile se încheie cu Diplomă de Licenţiat în Matematică. . conform cu normele europene privind admiterea candidaților în învățământul superior 2. Modelare şi Tehnologii Informatice şi Informatică Didactică atât în facultate cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. toate examenele necesare obţinerii diplomei de Licenţiat în Informatică.ro Oferta educațională Studii de licență: Domeniul Matematică Specializări: Matematică și Matematică Informatică (acreditate). Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. cu durată de 3 ani. Algebră şi Geometrie Computaţională. cu o durată de 2 ani: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. Admiterea se face separat pe cele doua domenii de studiu existente în facultate: Matematică și Informatică. forme zi/fără frecvenţă/taxă/fără taxă.univ-ovidius. Structuri Matematice Fundamentale. într-un an suplimentar. specializarea Matematică sau Matematică Informatică. conform metodologiei MECTS Notă. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată) Studiile se încheie cu Diploma de Licenţiat în Informatică. atât în facultate. Modelare și Tehnologii Informatice. cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. cu o durată de 2 ani Specializări pentru studii de doctorat Există o Şcoală Doctorală.Sesiunea iulie 2012 1. cu o durată de 2 ani Domeniul Informatică: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. Admitere . cu durata de 3 ani. după absolvire.

arte plastice si decorative . Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Subproba 1 . durata studiilor 3 ani . versuri din dramaturgia universală sau românească.se apreciază cu admis / respins Colocviu . durata studiilor 3 ani -Artele spectacolului (coregrafie)” Program masteral: -Arta actorului de music-hall . ritmice. povestire. Subproba 2 .facultateadearte. durata studiilor 2 ani • Arte vizuale cu programul de licență: -Pedagogie .Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii -forma de învăţământ – curs de zi. la alegerea comisiei din repertoriul candidatului Artele spectacolului (coregrafie) Proba I: vocaţională .verificarea aptitudinilor muzicale. Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Subproba 1 – scris – pondere 50% .484 Fax: 0241. modern sau contemporan.forma de învăţământ – curs de zi.discuție liberă pe baza bibliografiei afișate. lectură la prima vedere. Subproba 2 – colocviu 1.Interpretare muzicală – cantoforma de învăţământ – curs de zi. teatru și arte vizuale.forma de învăţământ – curs de zi. mişcare şi dans.Facultatea de Arte Adresa: B-dul Mamaia Nr.pondere 50%: -atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.152 | Adresă web: http://www.Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat.practic . durata studiilor 2 ani • Teatru cu programele de licență: -Artele spectacolului (actorie) forma de învăţământ – curs de zi. 2. durata studiilor 4 ani Programe masterale: -Arta educației muzicale -Arta spectacolului liric forma de învăţământ – curs de zi.forma de învăţământ – curs de zi. durata studiilor 3 ani Program masteral: .recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului.606.522. care poate fi clasic. ADMITERE 2012 Artele spectacolului (actorie) Proba I: vocaţională . 3.practic . durata studiilor 2 ani Facultatea de Arte este structurată într-un departament: Muzică.Pedagogie muzicală .124 | Telefon: 0241.ro E-mail: secr_arte @ yahoo.pondere 50%: -interpretarea unui monolog.practic 1.se apreciază cu admis/respins Subproba 1 .com Domeniile Facultăţii de Arte sunt: • Muzică cu programele de licență: .

care trebuie să cuprindă poezie. Biblioteca dispune de calculatoare de ultimă generaţie şi de un server conectat la o bază de date ştiinţifică. acestea însoțite și de un Curriculum vitae personal . de studiu şi documentare.se apreciază cu admis / respins Proba II: Test grilă (cu NOTĂ) Media adm. monolog. De asemenea.se apreciază cu admis/respins 1 arie clasică sau romantică/ 1 melodie/ 1 cântec tradițional/ 1 piesă muzicală/ 1 lied/ 1 melodie/ 1 piesă muzicală/ 1 romanță/ 1 cântec.pondere notă 100% Biblioteca virtuală Biblioteca virtuală este amplasată la etajul noului corp al Bibliotecii Universitare.se apreciază cu admis/respins Proba II: scris (cu NOTĂ) Media adm.Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie. pe baza unor teme muzicale propuse de comisie. Arta educaţiei muzicale Proba I: Interviu . = nota la Proba 2 Arta spectacolului de music-hall Proba I: Interviu . Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creația personală. cântec. . = nota la Proba 2 Pedagogia artelor plastice și decorative Proba I: vocaţională . cu repere plastice din lucrarea de licență sau/și un proiect de cercetare plastică. 126.pondere notă 100% Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. mişcare scenică şi dans. Pedagogie muzicală Proba I: vocaţională . Mamaia nr. Proba II: susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală. fiind.se apreciază cu admis / respins Desen 6 ore – practic (admis – respins) Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Culoare – probă practică. biblioteca va găzdui materiale didactice. interconectat cu sistemul UMS. pondere 50% din nota finală.se apreciază cu admis / respins Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului și a rutei de cercetare propuse . 6 ore – 70% Mapă + interviu – oral – 30% Programe master Arta spectacolului liric Proba I: practic 3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti). Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Recital format din 2 arii și 2 lieduri/ 2 melodii și 2 romanțe/ 2 piese tradiționale și 2 romanțe.se apreciază cu admis/ respins Proba II: practic . din Bd. Interpretare muzicală-canto Proba I: vocaţională . Subproba 2 – practic – pondere 50% Improvizaţie de mişcare. în acelaşi timp. pe care profesorii le vor pune la dispoziţia studenţilor.

Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu.4 ani (240 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la Bacalaureat (100%). drept-ovidius. ZI) .3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC II./Fax: +40 241 694330 | Site: www.ZI) .ro Tel.FR) . ISTORIE.2013 Facultatea de Drept.1. FILOSOFIE) Specializarea Drept (forma de inv. Poliţie locala . Administraţie publică (forma de inv.4 ani (240 credite) – ACREDITATĂ Admitere: EXAMEN SCRIS la una din disciplinele la alegere intre: (LIMBA ROMANA. Asistenţă managerială şi secretariat . Constanţa | E-mail: drept@univ-ovidius. ECONOMIE.3 ani (180 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Criteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC III.FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE Aleea Universităţii no. DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: Specializarile: I.ro Oferta educaţională 2012 . LOGICA.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: PROBA ORALA de competenta lingvistica la LIMBA ROMANA (50%) + MEDIA LA BACALAUREAT (50%) Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu Administraţie publică (forma de inv. Științe Administrative şi Sociologie LICENȚĂ DOMENIUL DREPT: Specializarea Drept (forma de înv.3 ani (180 credite) . FR) .

Administratie europeana.– AUTORIZATA PROVIZORIU Numar de locuri propus: 100 Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC DOMENIUL SOCIOLOGIE: Specializarea Sociologie -3 ani (180 credite) – AUTORIZATA PROVIZORIU Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC MASTERAT : Forma de invatamant: ZI Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la examenul de licenta {100%) Criteriu de departajare 1: Nota obtinuta la sustinerea lucrarii de licenta Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu facultate DOMENIUL DREPT: 1.copie legalizată. Legislatia privind siguranta transporturilor (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. 2. Cerere înscriere concurs (se furnizează de către comisia de admitere). Institutii si politici publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 3. Franta) – in limba romana si in limba franceza/ engleza. . Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original (dacă este cazul). stiinte penale (acreditat)/2 semestre (60 credite) 4. Guvernare si administratie publica europeana (in parteneriat cu Universitatea Lille 2. Asistenta manageriala si comunicare in organizatiile publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) Actele necesare pentru înscriere la concursul de admitere 1. Managementul institutiilor publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 4. 4. Drept public (acreditat)/ 2 semestre (60 credite) DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: 1. Foaia matricolă. (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. 3. 5. Diploma sau adeverinţa de bacalaureat. Certificat de naştere . Drept maritim (acreditat)/4 semestre (120 credite) 3.

Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina web a facultăţii: www. Certificat de căsătorie . 4 fotografii color tip buletin. 7.S.drept-ovidius. eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medici de familie cuprinzând rezultatele investigaţiilor medicale (radiologie pulmonară şi serologia sângelui).ro . 18.copie legalizată (doar în cazul candidatelor căsătorite). Adeverinţă medicală tip M. Facultatea oferă absolvenţilor posibilitatea specializării în cadrul masteratelor organizate. 8. 9. Chitanţa de plată a taxei de înscriere.6.1. creşterea numărului acestora oglindind dinamismul societăţii româneşti.1.

Acreditat Absolvenții au posibilitatea La toate aceste specializări de a-și continua pregătirea sub admiterea se face prin concurs de forma doctoratului.Învăţământ cu frecvenţă redusă: doctorat: Agricultură – (4 ani) .Acreditat • Geografia Turismului – (3 ani) .Autorizare de funcționare provizorie • Agricultură – (4 ani) Acreditat Admiterea se face pe bază de • Horticultură – (4 ani) .stiintele-naturii.ro Oferta educațională Studii de licență: 1 – Cursuri de zi pentru specializările: • Biologie (3 ani) . care polarizează anual un număr important de absolvenţi ai cursurilor de licenţă.interviu. zi).Acreditat • Ecologie şi protecţia mediului – (3 ani) . 900470. în facultate dosare. • Conservarea biodiversităţii • Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene • Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral • Analiza și evaluarea impactului de mediu • Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă • Controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole • Agricultură ecologică .FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ȘI ŞTIINŢE AGRICOLE Adresa: Aleea Universităţii nr. Studii de masterat acreditate în sistem Bologna (2 ani. unde activează 6 Studii de masterat: coordonatori de doctorate.1 (Campus. Acreditat cu încredere limitată Specializări pentru studii de 2 .Acreditat • Ştiinţa mediului – (3 ani) Autorizare de funcționare provizorie • Geografie – (3 ani) . corp B). existând o școală doctorală în Domeniul Biologie.ro | Adresă web: www. Constanţa Telefon: 0241605060 | Fax: 0241605005 Email: contact@stiinele-naturii.

105 | Fax: 0241. INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ Bd.ro zi Domeniul de licenţă: ARHITECTURĂ NAVALĂ.618.imim.cursuri de Titlul obţinut: inginer.cursuri de zi Domeniul de studiu: INGINERIE ENERGETICĂ Domeniul de studiu: INGINERIA Specializarea: ENERGETICĂ AUTOVEHICULELOR INDUSTRIALĂ Specializarea: AUTOVEHICULE Titlul obţinut: inginer.FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ.cursuri de Titlul obţinut: inginer. 124. Toate aceste Durata studiilor: 4 ani . cursuri de . zi Durata studiilor: 4 ani .551. INDUSTRIALĂ Specializarea: INGINERIA SUDĂRII Ofertă educaţională DOMENII DE LICENȚĂ Titlul obţinut: inginer. Durata studiilor: 4 ani. România Telefon: 0241.372 E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.ro | Adresa web: www. Specializarea: UTILAJE ŞI Titlul obţinut: inginer. Contanța 900527. Domeniul de studiu: INGINERIE Specializarea: SISTEME ŞI MECANICĂ ECHIPAMENTE NAVALE. Mamaia Nr. masterat.cursuri de masterate sunt organizate flexibil zi/FR pentru a veni în întâmpinarea noilor cerinţe ale sistemului educaţional Domeniul de studiu: INGINERIE european. RUTIERE Durata studiilor: 4 ani . zi Durata studiilor: 4 ani .cursuri de zi/FR Domeniul de studiu: INGINERIE ŞI MANAGEMENT CONTINUAREA STUDIILOR Specializarea: INGINERIE – MASTER ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC FIMIM are 5 specializări de Titlul obţinut: inginer. INSTALAŢII PORTUARE Durata studiilor: 4 ani . învăţământ zi.

FACULTATEA DE FIZICĂ.ro Masterate Fizica și tehnologia materiei Studii de licență: condensate Domeniul: Chimie Durata studiilor: 2 ani – zi Specializarea: Chimie Chimia si managementul calitătii Durata studiilor: 3 ani .zi produselor de consum si a mediului Specializare acreditată Durata studiilor: 2 ani – zi Domeniul: Inginerie Chimică Tehnologii si management în Specializarea: Prelucrarea Petrolului prelucrarea petrolului şi Petrochimie Durata studiilor: 2 ani – zi Durata studiilor: 4 ani .zi Criterii de ierarhizare: 100% media Specializare autorizată de la examenul de Bacalaureat Domeniul: Fizică Domeniul: Inginerie Chimică Specializarea Fizică Specializarea: Prelucrarea Petrolului Durata studiilor: 3 ani . 900527. CHIMIE.fcetp-ovidius.ro | Site: www.zi Specializare acreditată Admitere 2012 Domeniul: Inginerie Chimică Domeniul: Chimie Specializarea: Chimie Alimentară și Specializarea: Chimie Tehnologii Biochimice Admitere: Concurs de dosare Durata studiilor: 4 ani ./Fax: 0040/ 241/ 606434 Email: fcetp@univ-ovidius. Mamaia 124. Constanţa.zi şi Petrochimie Specializare acreditată Admitere: Concurs de dosare Domeniul: Științe Inginerești Criterii de ierarhizare: 100% media Aplicate de la examenul de Bacalaureat Specializarea: Fizică Tehnologică Domeniul: Inginerie Chimică Durata studiilor: 4 ani Specializarea: Chimie Alimentară și Specializare acreditată Tehnologii Biochimice Domeniul: Inginerie Electronică și Admitere: Concurs de dosare Telecomunicații Criterii de ierarhizare: 100% media Specializarea: Electronică Aplicată de la examenul de Bacalaureat Durata studiilor: 4 ani – zi Domeniul: Fizică Specializare autorizată Specializarea Fizică Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media de la examenul de Bacalaureat Oferta educaţională . România Tel. ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA PETROLULUI Adresă: Bd.

Criterii de ierarhizare: 100% media Chimie.ro . Electronică şi Tehnologia de la examenul de Licență Petrolului: www.fcetp-ovidius.Domeniul: Științe Inginerești Domeniul: Chimie Aplicate Masterat: Chimia si managementul Specializarea: Fizică Tehnologică calitătii produselor de consum si a Admitere: Concurs de dosare mediului Criterii de ierarhizare: 30% media de Admitere: Concurs de dosare la examenul de Bacalaureat Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Inginerie Electronică și de la examenul de Licență Telecomunicații Domeniul: Chimie Specializarea: Electronică Aplicată Tehnologii și management în prelucrarea petrolului Masterate Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Fizică Fizica și tehnologia materiei de la examenul de Licență condensate Durata studiilor: 2 ani – zi Pentru mai multe informații Admitere: Concurs de dosare accesați site-ul Facultății de de Fizică.

pe baza actelor Domeniul Inginerie civilă. Amenajări şi construcţii LA BACALAUREAT. depuse la dosar. . Ciclul III – Studii de doctorat În cadrul Facultăţii de Construcţii funcţionează studii de doctorat în domeniul Inginerie Civilă sub îndrumarea a 4 profesori. str.ro/constructii/ Oferta educațională CONDIŢII DE ADMITERE Ciclul I – Programe de studii de Concursul de admitere se desfăşoară licenţă: FĂRĂ pROBE sCRIsE. ROMÂNIA Tel.Programe de studii de proba de istorie masterat Începând cu anul 2009. studii de masterat cu durata de 3 semestre. algoritm : Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală MGA = 0. specializări: Construcţii civile. construcţii (IEC) – acreditată MGB – media generală de bacalaureat.univ-ovidius. au fost Perioada de înscriere este iulie 2012 acreditate (ciclul II de studii – studii de masterat sistem Bologna) următoarele la sediul Facultăţii de Construcţii. 0241-545093 – secretariat http://www./Fax.80 MGB + 0. unde : MGA – media generală de specializarea: Inginerie economică în admitere. conducători de doctorat. după următorul hidrotehnice (ACH) – acreditată. 22B | Cod 900524. Unirii nr. MBI – media la bacalaureat la Ciclul II .FACULTATEA DE CONSTRUCȚII Str.20 MBM (IFDR) – acreditată sau MBI Domeniul Inginerie şi management. -Ingineria Sistemelor Hidrotehnice -Inginerie Costieră -Ingineria şi Managementul Candidaţii la concursul de admitere Resurselor de Apă se pot înscrie la un domeniu sau la mai multe (se depune un singur dosar). Unirii nr. -Siguranţa Structurilor de Construcţii -Ingineria şi Managementul Programul de înscriere se va anunţa Proiectelor de Construcţii ulterior. industriale şi agricole (CCIA) – Se iau în considerare MEDIILE DE acreditată. MBM – media la bacalaureat specializarea: Ingineria mediului (IM) – la proba de matematică autorizată 2009. Domeniul Ingineria mediului.22B.

.Facultatea de Drept.Finanţe şi Bănci (FB). Industrială şi Maritimă: Autovehicule În prezent sunt acreditate: La forma de învăţământ ID patru Rutiere (AR) şi Inginerie Economică în specializări din cadrul Facultăţii de Domeniul Mecanic (IEDM).ro e-mail: id-ifr@univ-ovidius. Ştiinţe Economice: .Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG).CENTRUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ B-dul Mamaia Nr.Facultatea de Inginerie Mecanică.Facultatea de Litere: Limbă şi Literatură Română . Cursurile de formare universitară ID-IFR respectă curriculumul specializării respective de la învăţământul de zi şi se pot accesa pe pagina de web a Centrului http://idifr.Economia Comerţului. 0241 606 405 .Afaceri Internaţionale (AI).univ-ovidius. Programele IFR pentru studii universitare de licenţă se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi programe de studiu de la forma de învăţământ de zi. La forma de învăţământ IFR şapte specializări din cinci facultăţi: .Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole: Agricultură. . . Administraţie Publică.ro | tel. Ştiinţe Administrative şi Sociologie: Drept şi şi Serviciilor (ECTS).Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: Educaţie Fizică şi Sportivă (EFS).ro În cadrul Universității Ovidius din Constanța mai funcționează: • • • • • • Departamentul de limbi moderne pentru facultăţile nefilologice Centrul de asigurarea a calității în educație Centrul de Consiliere Educațională și Profesională Departamentul de cercetare Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie .124 http://idifr. Turismului . . . univ-ovidius.Limbă şi Literatură B (engleză/italiană).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->