FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Str. Ilarie Voronca nr. 7, Constanţa, cod 90684 Tel-Fax 0241.545.697 Site: www.md.univ-ovidius.ro | e.mail: departamentfmdct @ yahoo.com Oferta educaţională Domeniu de studiu: Sănătate Specializări: Medicină dentară, Tehnică dentară. I. Specializarea Medicină Dentară (durata – 6 ani) II. Specializarea Tehnică Dentară (durata – 3 ani) III. Doctorat (durata – 4 ani) ADMITERE 2012 II. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ A 2-A SPECIALIZARE DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE 360 Se pot înscrie absolvenţii de învăţământ superior de la facultățile de stat numai din domeniul medical, cu media generală de licenţă de minim 8,00.

Condiţiile de examen sunt aceleaşi Domeniu de studiu: Sănătate ca pentru candidaţii menţionaţi la Specializări: Medicină dentară, punctul I. Tehnică dentară. Acreditare:Acreditată ARACIS III. SPECIALIZAREA TEHNICĂ Tip instituţie:Publică, de stat DENTARĂ Perioada înscriere: DURATA – 3 ANI 09.07.2012-19.07.2012 NUMĂR DE CREDITE - 180 I. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE - 360 Concursul consta dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări de Biologie. Tematica probei de Biologie Manualele clasei XI-a – integral Bibliografia probei de Biologie Sunt valabile toate manualele alternative de biologie clasa a XI-a 2010-2011 integral, care se gasesc pe lista MECTS pe site www.edu.ro Forma de examinare: o probă de aptitudini. Calcularea mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat. Proba de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

criteriul de înscriere fiind media examenului de bacalaureat. Aleea Universităţii nr. În cadrul studiilor de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. România Telefon: 0241/511040 | Email: ovidius.stec@gmail. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar. 900055. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar. 4 domenii şi 11 specializări.acreditată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MANAgEMENT Specializarea: Management autorizată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: ADMINISTRAREA AfACERILoR Specializarea: Economia Comerţului.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Adresa: Campus. SPECIALIZĂRI LA LICENŢĂ – ZI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) DoMENIuL: ECoNoMIE ŞI AfACERI INTERNAŢIoNALE Specializarea: Afaceri Internaţionale – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: CoNTAbILITATE Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: fINANŢE Specializarea: Finanţe şi Bănci – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MARkETINg Specializarea: Marketing . Oferta educaţională a FSE include în cadrul studiilor de licenţă 6 domenii şi 7 specializări.com Web: www.ovidius-stec. criteriul de înscriere fiind media examenului de licenţă. iar în cadrul studiilor de masterat. Turismului şi Serviciilor– specializare acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) SPECIALIZĂRI LA MASTER Studii de licenţă: 3 ani MASTERATE DE CERCETARE Specializarea: Economia Firmei – acreditate autorizată DOMENIUL: ADMINSTRAREA (cursuri de zi) AFACERILOR Studii de licenţă: 3 ani . Constanta.ro Admiterea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice: În cadrul studiilor de licenţă ale Facultăţii de Ştiinţe Economice.1.

trei spații de expoziții. funcționalitate și servicii. studiu și cercetare ale studenților. Prin structura sa. 10 spații de depozitare și oferă servicii tehnice de calitate. 126 și cuprinde săli de lectură cu o capacitate totală de 500 de locuri. . aceasta răspunde cerințelor complexe și diverse de informare. Comerţ şi Servicii DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Contabilitatea şi Auditul Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Finanţe Corporative şi Bănci MASTERATE PROFESIONALE acreditate DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR Specializarea: Asigurarea Calităţii în Afaceri Specializarea: Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri Specializarea: Administrarea Afacerilor în Întreprinderile Mici şi Mijlocii • cursuri de zi • predarea cursurilor se va face atât în limba română cât şi în limba franceză • absolvenţii primesc atât diplomă emisă de Universitatea „Ovidius” din Constanţa cât şi diplomă emisă de Universite D’Auvergne Clermontl Franţa.Franţa DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Politici Europene de Dezvoltare Regională Specializarea: Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Pieţe de Capital Biblioteca Centrală Universitară Biblioteca Centrală Universitară are un profil enciclopedic. două săli de cataloage.Specializarea: Administrarea Afacerilor în Turism. Biblioteca Centrală Universitară este amplasată pe Bd. cadrelor didactice și cercetătorilor. • stagiu de pregătire: 3 săptămâni pe an universitar în cadrul lUP/Universite D’Auvergne Clermont 1. Mamaia. nr. științific și didactic.

R. publicată în „Monitorul Oficial”.M.ispovidius.com | Adresă web: www. pE BAzA MEDIEI NOTELOR OBŢINUTE LA BACALAUREAT.2007.C.2007.08. 4557/27.08.A.I.acreditată conform H.05.R.A.A. îN sEsIUNEA IULIE sEpTEMBRIE 2012. 2537 /15. 4884/5.ro Oferta educațională Studii de licenţă: Specializări: Istorie . nr. nr. LA TOATE ACEsTE spECIALIzĂRI.A.S.2006 Școala Doctorală are două direcţii de specializare: .R. 250 /30 iunie 2009. Politică mondială şi europeană acreditat conform deciziei Consiliului A. 900697 Tel. nr./Fax: 0241-671448 | E-mail: istorie@univ-ovidius. publicată în „Monitorul Oficial”. Istorie şi diplomaţie acreditat conform Legii nr.06. 6784/24. pRIN CONCURs DE DOsARE. Constanţa. Relaţii internaţionale în secolele XIX-XXI. 568/28.S. Studii de securitate – autorizată conform deciziei Consiliului A. nr.2009.2010 Relaţii Internaţionale şi Studii Europene .S. 4557/27.S. nr.acreditat conform deciziei Consiliului A.05.FACULTATEA DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE Adresa: Aleea Universităţii. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică acreditat conform Legii nr.Istoria contemporană .G. nr.06. 4843/01.Ed. nr.2007.08.acreditată conform deciziei Consiliului A.I.R. ADMITEREA sE FACE pE BAzĂ DE CONCURs DE DOsARE. Ştiinţe Politice .autorizată conform deciziei Consiliului A.R.I. 462 / 3 iulie 2009.I.C.A.07.ro istorie_constanta@yahoo. reacreditată conform deciziei Consiliului A.C. LUÂNDU-sE îN CALCUL MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ.2011.C. ADMITEREA sE FACE.C. Specializări pentru studii de doctorat: Conform O.I. 250 /30 iunie 2009. nr. 462 / 3 iulie 2009.C.I.R. nr.S.Istorie veche .A. 1.1995. pENTRU sTUDIILE MAsTERALE. 5749 /16.S. Studii de masterat: Antropologie şi istorie europeană .C. nr.

Selecţia testelor o face comisia desemnată şi cuprinde întrebări din toate capitolele manualului proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv. Constanţa Tel. E. Baza de date cu teste grilă tip complement multiplu cuprinde câte 1000 de teste pentru fiecare disciplină.FACULTATEA DE FARMACIE Adresă:Aleea Universităţii nr. Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U./Fax: 0241-605050 | E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius. Corp B. conform bibliografiei.. 50 pentru Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi 50 pentru Chimie Organică.pharmaovidius..50 întrebări Biologie (clasa a Xl-a) . C. Teza de concurs cuprinde 100 de teste grilă. 5 sau niciunul) . 1. manualelor alternative de Biologie clasa D.50 intrebări Chimie organică Întrebarile din teza de admitere sunt (clasele a X-a şi a Xl-a) formulate la fel cu acelea din Baza de date afişată pe site. va fi formulată din conţinutul 5 variante de răspuns (notate A. 3 sau a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie 4 răspunsuri (niciodată 1. are multiplu.3OO Organică clasele a X-a şi a Xl-a.ro Site: www.).) Durata studiilor – 5 ani Număr ECST .E. Campus.) Durata studiilor: 3 ani Statutul profesional: Tehnician de farmacie licențiat ADMITERE 2012 1. dar nu este obligatoriu Baza de date pentru admitere.) Durata studiilor: 5 ani Statutul profesional: Farmacist Domeniul de licență: Sănătate Specializarea: Asistență de Farmacie (reglementată general în cadrul U. formată din teste grilă tip complement O grilă tip complement multiplu.ro Oferta educațională Domeniul de licență: Sănătate Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. E. E. Caietul de Admitere cuprinzând instrucţiunile pentru desfăşurarea probei scrise şi teza cu 100 de teste grilă vor fi distribuite candidaţilor. B. Din acestea pot fi corecte 2. Testele vor fi publicate pe site-ul facultăţii cu şase (6) luni înainte de inceperea anului universitar 2010 2011.. Forma de examinare teste grilă cu 100 întrebări: . Numărul de teste alocat fiecărui capitol este proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv.. semnate şi ştampilate de preşedintele Comisiei de Admitere. să fie aceeaşi ordine a răspunsurilor.

forma de examinare. Număr ECST 180 Pentru ambele specializări. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat un singur răspuns corect La întrebarea 07. 04. criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale. 05. Foile de concurs sunt tipizate şi autocopiante. 06. candidatul care a marcat răspunsurile ABD are 3 puncte La întrebarea 02. 08. Se securizează cu semnătura şi ştampila preşedintelui Comisiei de Admitere. Întrebările la care nu s-a marcat nici una din variantele de răspuns şi cele la care s-a marcat doar una din variantele de răspuns sau toate variantele de răspuns sunt notate cu zero (0) puncte. la candidat. Tineretului şi Sportului nr. candidatul care a marcat răspunsurile ABC are 2 puncte La întrebarea 06. 02.E. 2012. candidatul care a marcat răspunsurile BDE are 4 puncte La întrebarea 03. calcularea mediei de admitere. 3. calendarul admiterii 2012 la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanța. 01. 03. 07. acordându-se 5 puncte pentru răspunsul integral corect. cu Legea Educţiei Naţionale nr. 1/2011 şi cu Ordinul Ministerului Educaţiei. candidatul care a marcat răspunsurile BCD are 5 puncte La întrebarea 04. Pentru răspunsul parţial corect se acordă un număr de puncte corespunzător numărului de răspunsuri marcate şi nemarcate corect. originalul rămâne la comisie iar copia. se vor stabili prin Metodologia proprie în conformitate cu Regulamentul cadru al Universităţii Ovidius din Constanţa.şi se evaluează ponderat.313/23 febr. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat toate răspunsurile . Cercetării. candidatul are 0 puncte pentru că nu a marcat nici un răspuns La întrebarea 08. Formatul grilei de răspuns şi forma 2. candidatul care a marcat răspunsurile ACD are 1 punct La întrebarea 05.) Durata studiilor – 3 ani NR. a ●   ● ●   ● B ● ● ●  ●   ● C   ● ● ●   ● d ● ● ● ●  ●  ● E  ●   ●   ● Răspuns corect ACD DE BCD ABE CDE ABD CE BCE Punctaj 3 4 5 1 2 0 0 0 ●=variantă de răspuns considerată corectă şi marcată de candidat PUNCTAJUL OBȚINUT La întrebarea 01. Specializarea Asistenţă de de evaluare Farmacie Teste complement multiplu cu (reglementată general în cadrul evaluare ponderată U.

fizică. Aurel Ardelean. medicină dentară şi farmacie. Un loc distinct în activitatea Editurii îl constituie publicarea Analelor Universităţii în seriile: filologie. a profilului său ştiinţific şi cultural. ART. cât şi revistele sunt trimise la schimb intern şi internaţional. autori Dan Cristescu. biologie. drept. 2006 Corint. Universitatea. culegeri de probleme. cu reale contribuţii la creşterea prestigiului Universităţii „Ovidius”. Carmen Sălăvăstru. ştiinţe economice. a XI-a. Salonul s-a înscris cu paşi siguri în circuitul naţional al manifestărilor de gen. impunându-se ca una din editurile reprezentative ale Dobrogei. cardiologie). drept. . a cercetătorilor. geografie. Atât Analele. ED. medicină internă (hematologie. stomatologie. exegeze.2008). 2008 BIOLOGIE. La numărul acestora se adaugă şi alte producţii editoriale importante. educaţie fizică şi sport. chimie şi petrochimie. Ed. 2009 CHIMIE. farmacie. Manual pentru clasa a XI-a. pe site www. anale. edu. matematică-informatică. ED. autori Ionel Roşu. tratate. chimie. organică CHIMIE Manual pentru clasa a X-a. Luminiţa Irinel Doicin. semiologie. matematică. Manual pentru clasa Doicin.ro autori Luminiţa Vlădescu. Cezar autori Luminiţa Vlădescu. Irinel Adriana Th.Bibliografia probei de Chimie Manualele oficiale pentru admitere se găsesc pe lista M. Sub sigla ei au fost publicate sute de titluri. Analele au ca principal scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice.S. Călin Istrate. ART. Ed. Cu o participare care a depăşit constant cifra de 100 edituri şi instituţii culturale.T. volume ale congreselor ştiinţifice. teze de doctorat. Luminiţa Irinel Bibliografia probei de Biologie BIOLOGIE. Bogdan Voiculescu. medicină generală. lucrări ştiinţifice. teze de doctorat în domeniile: limbă şi literatură. teologie. Niculescu. contribuind la cunoaşterea Universităţii noastre. prin Editura „Ovidius University Press”. obstetrică şi ginecologie. 2006 Editura Ovidius University Press Editura „Ovidius University Press” are ca principal obiect de activitate publicarea de manuale şi cursuri universitare. în cele 13 serii prezentate. Badea. a fost principalul organizator al Salonului Internaţional de Carte „Ovidius” (şase ediţii: 2003. reviste. aducând contribuţii originale şi inedite.C. Radu Cârmaciu. istorie. Corint. carte preponderent universitară. limbi străine.E. teologie. Manual pentru clasa a XI-a. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă.

Înscrierile se fac la începutul lunii iulie. 2. Media de calcul rezultă din media de absolvire a liceului (50%) cu media de bacalaureat (50%). Moașe . Studiile au o durată de 3 ani şi sunt desăvârşite printr-o probă scrisă şi examen de diplomă.Studiile au o durată de 6 ani. Laborator Clinic Admiterea se face prin concurs de dosar.medcon. România Telefon/Fax: 0241. Laborator clinic . Studii de masterat: Masterat nou înființat: Managementul institutiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice Studiile au o durată de 2 ani. Studiile au o durată de 4 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. 20% media de bacalaureat.FACULTATEA DE MEDICINĂ Adresa: Aleea Universităţii. în funcţie de specialitate.Studiile au o durată de 3 ani.605000 | Adresă web: www. Campus 2 Constanţa.Studiile au o durată de 4 ani. Studiile au o durată de 6 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. Facultatea de Medicină – concursul constă dintr-un test grilă unic. Cartea cu testele pentru examenul de admitere poate fi consultată pe site-ul: www. Balneo-fizio-terapie şi recuperare 2. ADMITERE 2012 Admiterea în anul 2012 la Facultatea de Medicină din Constanţa se va desfăşura diferenţiat. Modalitatea de calcul a mediei de admitere: 80% proba de biologie. În cadrul studiilor de lungă durată: 1. Studii de doctorat: 20 de cadre universitare ale Facultății sunt conducători de doctorat.ro.medcon. Data examenului: iulie. Asistență medicală generală Studiile au o durată de 4 ani. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012.Studiile au o durată de 3 ani.ro Oferta educațională Studii de licență: Specializările: Medicină . . cu 100 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a). Facultatea de Moaşe şi Facultatea de Asistenţi Medicali Concursul constă dintr-un test grilă cu 60 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a). Balneofiziokinetoterapie și recuperare . În cadrul programelor de licenţă reglementate general: 1.

durata studiilor – 3 ani -180 credite de concurs: Interviu pentru evaluarea Domeniul Asistenţă socială: • ASISTENŢĂ SOCIALĂ: .durata studiilor şi reacţiei la frustrare.forma de învăţământ: Socială.capacităţilor intelectuale.durata studiilor 3 ani• Didactici aplicate-religie 180 credite • Didactici aplicate-istorie Domeniul Ştiinţele Educaţiei: Concursul de Admitere în cadrul • PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ .media Probei orale: Interviu pentru evaluarea capacităţilor intelectuale și de comunicare Programe de studii de masterat: -30%-media Examenului de Bacalaureat. Pentru Studii de Licenţă .forma de învăţământ: zi. de comunicare forma de învăţământ: zi .Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se organizează pe domenii de durata studiilor – 3 ani . domeniul Asistenţă PREŞCOLAR .com Telefon: 0241-606470 Fax: 0241-606470 Domeniul Ştiinţele Educaţiei: În conformitate cu prevederile Legii • Educaţie incluzivă nr.FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Adresa: B-dul Mamaia nr.CP 900527.180 credite -70%. personalităţii . Domeniul Psihologie: Admiterea se face în ordinea • Psihologie sportivă descrescătoare a mediilor generale • Psihologie militară • Psihodiagnoza complexă a obţinute de candidaţi. CT Website: www.124 .ro/psihologie E-mail: secretariat_psihologie@yahoo. în limita numărului de locuri aprobate.180 credite • P E D A G O G I A licenţă: domeniul Psihologie. Facultatea de tulburările de comunicare Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei oferă: • Management educațional • Educaţie timpurie Programe de studii de licenţă: • Strategii de comunicare şi învăţare eficientă pentru învăţământul Domeniul Psihologie: • PSIHOLOGIE: forma de primar • Didactici aplicate-matematică învăţământ: zi . Media de concurs se calculează astfel: – 3 ani .288/2004 privind organizarea studiilor • Terapii de compensare în universitare pe 3 cicluri.proba zi .univ-ovidius. domeniul ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI Ştiinţele Educaţiei.

ro ADMITERE 2012 SPECIALIZĂRI PENTRU STUDIILE DE LICENŢĂ Domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ • Limba şi literatura română O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / spaniolă / italiană / portugheză / germană / turcă) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba română 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura română .O limbă şi literatură modernă (franceză/ italiană) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura engleză .FACULTATEA DE LITERE Adresa: Aleea Universităţii nr.1 (Campus).O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) IFR Concurs de dosare Media generală a examenului de la bacalaureat.univ-ovidius. România Telefon: 0040/ 241/ 551 773 | Fax: 0040 241 650444 Email: seclitere@campus. Constanţa. 100% • Limba şi literatura engleză .O limbă şi literatură modernă (italiană / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză . 900472.O limbă şi literatură modernă (engleză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul STUDII CULTURALE • Studii americane IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul LIMBI MODERNE APLICATE • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% .

Media licenţei 100% 2. Comunicare vor face examen de admitere. II sau III la la programele de master studii disciplinele română. la care au obţinut premiul respectiv. la PROBA de Limba şi literatura română.• Limbi moderne aplicate Concurs de dosare (engleză – italiană) IF Media licenţei 100% probe de concurs • COMUNICARE ŞI DISCURS Probă orală de competenţă lingvistică INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL la limba engleză 50% EUROPEAN Media generală a examenului de Concurs de dosare bacalaureat 50% Media licenţei 100% • TRADUCTOLOGIE. Candidaţii care se înscriu la • STUDII ANGLOprogramul de master Limba franceză AMERICANE şi plurilingvism în spaţiul European Concurs de dosare vor face dovada competenţei lingvistice. engleză sau franceză anglo-americane şi Traductologie. vor fi admişi pe locurile bugetate. studii Americane MASTERAT sau Limbi Moderne Aplicate. dovada competenţei lingvistice. Nota bene: Olimpicii care au obţinut la faza 1. se va drept criteriu de departajare nota obţinută considera drept criteriu de departajare la susţinerea tezei de licenţă. COMUNICARE COMUNICĂRII Concurs de dosare • Jurnalism IF Media licenţei 100% probe de concurs • JURNALISM REGIONAL Probă orală pentru testarea Concurs de dosare aptitudinilorde creativitate şi Media licenţei 100% expresivitate 50% Probă scrisă la limba română 50% Criterii de departajare Criterii de departajare În cazul mediilor egale se va considera În cazul mediilor egale. EUROPEAN . Specializări pentru studii de Pentru programul de master masterat Traductologie. Domeniul ŞTIINŢE ALE TERMINOLOGIE. la specializarea A. Media licenţei 100% prezentând diploma de absolvire • LIMBA FRANCEZĂ ŞI sau adeverinţa de licenţă pentru PLURILINGVISM ÎN SPAŢIUL specializarea Franceză. • STUDII DE ROMÂNISTICĂ Comunicare candidaţii pot prezenta şi Concurs de dosare un certificat de competenţă lingvistică. prezentând diploma de absolvire sau adeverinţa de licenţă pentru STUDII UNIVERSITARE DE specializările Engleză. nota obţinută la BACALAUREAT. fără Terminologie. Candidaţii care se înscriu naţională premiile I. Terminologie.

Noua sală de atletism . Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru)admis/respins 2.Ilie Floroiu” .2. amplasată la capătul acesteia. terenuri tenis. Nivel de licenţă – Zi – 3 ani cu specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială. Căp.Atletism-50mp cu start de jos 2.Gimnastică-exerciţiu impus la sol 2.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3. fitness.F.Joc sportiv. pista de atletism de ultimă generație este prevăzută cu cinci culoare de alergare. Romania. Nivel Masterat – Zi .20%. handbal.FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT B-dul.1. instalaţie nocturnă). studiile sunt structurate după cum urmează: I. Examen Bacalaureat.50 metri lățime. Constanţa ROMÂNIA Tel. – 3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă II.3. Domeniul KINETOTERAPIE: 4. Alexandru Şerbănescu 1.5. rugby (joc bilateral) 3.Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru) – admis/ respins 2.20%. Examen Bacalaureat.la alegere din baschet. Av. terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică. Nivel de licenţă – Zi .O probă sportivă pe ramură de sport. fotbal. Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon).20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3. a XI-a . Tel. la alegere din: 2. volei.4.I..Tenis de câmp (joc bilateral) 2. Probă scrisă.tip grilă 3.com. Constanta 900470. www.Canotaj-1000m 2.Biologie. Mamaia 124. Domeniul „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”: 1. Fax 40-0241-618372 Str.ro În cadrul facultăţii.3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă 2.fefs. teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică). Baza sportivă a Universității Studenții ovidieni beneficiază de: sală de gimnastică. ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice. gazon. Nivel de licenţă.R. manual cl. Sala este prevăzută cu o groapă de sărituri./Fax: 40-241-640443 | e-mail: fefs_cta@yahoo. Cu o dimensiune de 80 de metri lungime și 6.2 ani cu două specializări: • Educaţie Fizică şi Sport Şcolar • Performanţă în Sport 3. Domeniu de licenţă Kinetoterapie: Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială: 1. Metoda de admitere: Domeniu de licenţă Educaţie fizică şi sport: Specializarea Educaţie fizică şi sportivă 1. teren volei (suprafaţă sintetică). teren baschet (suprafaţă sintetică).: 40-241-614326.

Media de bacalaureat înfiinţate altele noi.FACULTATEA DE TEOLOGIE Adesă: Aleea Universitatii nr. Omiletică. Strategii de Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 comunicare ani Istoria Culturii şi Civilizaţiei Teologie Ortodoxă Didactică – 3 Creştine în Sud-Estul Europei ani Literatură Patristică.Interviu (admis/respins) În anul univeristar 2011-2012. Catehetică.Interviu eliminatoriu . România Tel. 900472 Constanța.Canonice ale celor trei Religii Monoteiste (Mozaică. Liturgică şi Muzică Religioasă) Teologie Biblică Teologie Sistematică Studii de licență: Teologie Ortodoxă. Creştină şi Islamică) Teologie Practică (Drept Canonic.Examen medical (vizită medicală) de învăţământ românesc din ultimii . în conformitate cu legislaţia şi normele de calitate europene. 1. Prin -profesionale aceasta.Admis/ ani. Studii Religioase şi Juridico . licenţiaţii în Teologie pot opta pentru oricare dintre ramurile de . la Facultatea de Teologie au fost Respins restructurate vechile masterate şi au fost ./Fax: 0040/ 241/ 670900 Email:  teologie@univ-ovidius. Tineretului şi Sportului din România şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: cercetare ale teologiei pe care doresc să le aprofundeze.ro Oferta educațională Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa acoperă toate programele universitare de studiu de licenţă din domeniul Teologie acceptate de Ministerul Educaţiei. Cercetării. Studii de masterat . Limbi Teologie Ortodoxă Asistenţă Clasice şi Slave Socială– 3 ani Managementul Turismului Religios Studii de master: Ţinându-se cont de importanţa CRITERII DE ADMITERE acordată programelor educaţionale de Studii de Licenţă masterat în urma reorganizării sistemului . la -Media de licenţă Facultatea de Teologie vor fi în derulare opt programe de masterat care acoperă Perspective vocaţional toată aria domeniului teologic.

finalizat prin teza de doctorat. 5. Candidaţii care doresc să opteze pentru un doctorat în Teologie trebuie să fie licenţiaţi şi să aibă o diplomă de Masterat în domeniul în care doresc să-şi continue cercetarea sau într-un domeniu înrudit cu acesta.Diplomă Bacalaureat sau adeverintă echivalentă acesteia cu specificarea mediei de bacalaureat (original). Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile: Noul Testament. Certificat de Botez.). Conducătorii de doctorat sunt profesori cu o recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul lor de cercetare.Teologie Ortodoxă Pastorală .preoţie** . Morală.Foaie matricolă. 7.„Şcoala Doctorală” În cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa îşi desfăşoară activitatea şi Şcoala Doctorală. Misiologie.Dosar plic. Dogmatică şi Istoria Bisericii şi prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare. 2. 10.Copie de pe buletin sau C. Vechiul Testament.Adeverinţă medicală. 4. 11. 6.profesor de religie Teologie Ortodoxă Didactică .Recomandare de la preotul din parohia căruia faceţi parte.Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite. în cadrul căreia Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică. . 3.Certificat de naştere (copie legalizată).preoţie** .preoţie . 8. Fotografii tip paşaport color (4 buc. doctoranzii de la Specializarea Drept canonic vor putea începând cu anul universitar 2011-2012 – să obţină dublă diplomare (franceză şi română). Pentru înscrierea la Şcoala doctorală candidaţii trebuie să aibă media de absolvire a studiilor de licenţă şi de masterat 8. 9. Binecuvântare din partea Ierarhului. Istoria filosofiei.profesor de religie *dacă studentul mai obtine încă 60 de credite la o altă facultate înrudită (Litere sau Istorie) el poate dobândi o a doua diplomă în specialitatea respectivă.asistent social . Facultatea de Teologie .profesor de religie* Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială .activităţi în cadrul Bisericii . **dacă absolventul obţine echivalarea şi diferenţele de teologie pastorală şi examenul de capacitate preoţească ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 2012 1. În temeiul Acordului de colaborare cu Facultatea de Drept canonic din Toulouse (Franţa). Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE.I. Drept canonic. 51.

Examenul de competenţǎ lingvisticǎ se susţine la Catedra de limbi strǎine a UOC. Media minimă de promovare a examenului de admitere la doctorat este 8.atestate de cunoaştere a limbilor clasice: greacă şi latină sau limba ebraică (pentru disciplinele biblice) .DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT TREBUIE SĂ CONȚINĂ: .copie legalizată a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui. . .nu mai este necesar.pentru limba modernă . .chitanţa de achitare a taxei de înscriere la admiterea la doctorat.copie legalizată a diplomei de licenţă şi a foii matricole. examenul de competenţǎ lingvisticǎ . . CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT CUPRINDE: . . . care elibereazǎ un certificat de competenţǎ lingvisticǎ. .probă scrisă sau orală la unul din subdomeniile Şcolii Doctorale. .fişa şi cererea de înscriere tip.atestat de cunoaştere a unei limbi străine.copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă. Dacǎ un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţǎ lingvisticǎ cu recunoaştere internaţionalǎ sau este absolvent al unei facultăţi de limbi străine.00 (opt). . în limita locurilor disponibile.copie legalizată a certificatului de naştere.un examen de competenţă lingvistică eliminatoriu (la o limbă modernă şi limbi clasice).binecuvântarea Ierarhului locului. dacă este cazul.lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului. .curriculum vitae. . .copie legalizată a diplomei de masterat şi a foii matricole.

ro Oferta educațională Studii de licență: Domeniul Matematică Specializări: Matematică și Matematică Informatică (acreditate). cu o durată de 2 ani: Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică. adaptate procesului Bologna. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată) Studiile se încheie cu Diploma de Licenţiat în Informatică. conform metodologiei MECTS Notă. după absolvire. cu durată de 3 ani. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată). RO-900527 Constanţa Telefon: +40-2-41-606424 (secretariat) | Fax: +40-2-41-606424 Adresă web: http://math. cu durata de 3 ani. 124. cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. Domeniul Matematică Specializări: Matematică şi Matematică Informatică (acreditate) Studiile se încheie cu Diplomă de Licenţiat în Matematică. într-un an suplimentar. atât în facultate. Absolvenţii specializării Matematică Informatică pot susţine. Mamaia. adaptate procesului Bologna. conform cu normele europene privind admiterea candidaților în învățământul superior 2. Structuri Matematice Fundamentale şi Matematica Didactică. Matematică Didactică.FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Adresa: Bd. Admiterea se face separat pe cele doua domenii de studiu existente în facultate: Matematică și Informatică. Studii de masterat: Domeniul Matematică: Modelare Matematică în Finanțe și Analiză Economică. Structuri Matematice Fundamentale. Modelare și Tehnologii Informatice. cu direcţiile: Algebră. toate examenele necesare obţinerii diplomei de Licenţiat în Informatică. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. cu o durată de 2 ani Domeniul Informatică: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. Informatica Didactică. forme zi/fără frecvenţă/taxă/fără taxă. Admitere . cu o durată de 2 ani: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. Modelare şi Tehnologii Informatice şi Informatică Didactică atât în facultate cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. Algebră şi Geometrie Computaţională.Sesiunea iulie 2012 1.univ-ovidius. Analiză numerică liniară și Analiză. . cu o durată de 2 ani Specializări pentru studii de doctorat Există o Şcoală Doctorală. specializarea Matematică sau Matematică Informatică. după caz.

practic . Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Subproba 1 – scris – pondere 50% . 3. mişcare şi dans. durata studiilor 3 ani .Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii -forma de învăţământ – curs de zi. ritmice. Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Subproba 1 .practic . modern sau contemporan.discuție liberă pe baza bibliografiei afișate.forma de învăţământ – curs de zi.Pedagogie muzicală . versuri din dramaturgia universală sau românească.Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat.pondere 50%: -interpretarea unui monolog.verificarea aptitudinilor muzicale. ADMITERE 2012 Artele spectacolului (actorie) Proba I: vocaţională . care poate fi clasic. durata studiilor 3 ani Program masteral: . durata studiilor 3 ani -Artele spectacolului (coregrafie)” Program masteral: -Arta actorului de music-hall . la alegerea comisiei din repertoriul candidatului Artele spectacolului (coregrafie) Proba I: vocaţională .124 | Telefon: 0241. povestire.606.se apreciază cu admis/respins Subproba 1 . Subproba 2 .pondere 50%: -atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.forma de învăţământ – curs de zi.Interpretare muzicală – cantoforma de învăţământ – curs de zi.se apreciază cu admis / respins Colocviu .recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului.facultateadearte. durata studiilor 2 ani • Teatru cu programele de licență: -Artele spectacolului (actorie) forma de învăţământ – curs de zi. durata studiilor 2 ani Facultatea de Arte este structurată într-un departament: Muzică.com Domeniile Facultăţii de Arte sunt: • Muzică cu programele de licență: .ro E-mail: secr_arte @ yahoo.152 | Adresă web: http://www. 2.forma de învăţământ – curs de zi.Facultatea de Arte Adresa: B-dul Mamaia Nr. durata studiilor 4 ani Programe masterale: -Arta educației muzicale -Arta spectacolului liric forma de învăţământ – curs de zi.484 Fax: 0241. lectură la prima vedere.arte plastice si decorative . Subproba 2 – colocviu 1. durata studiilor 2 ani • Arte vizuale cu programul de licență: -Pedagogie .522. teatru și arte vizuale.practic 1.

De asemenea. cântec. = nota la Proba 2 Arta spectacolului de music-hall Proba I: Interviu . . interconectat cu sistemul UMS.pondere notă 100% Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. care trebuie să cuprindă poezie. 126.se apreciază cu admis/ respins Proba II: practic . fiind.pondere notă 100% Biblioteca virtuală Biblioteca virtuală este amplasată la etajul noului corp al Bibliotecii Universitare.Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie. Subproba 2 – practic – pondere 50% Improvizaţie de mişcare. Biblioteca dispune de calculatoare de ultimă generaţie şi de un server conectat la o bază de date ştiinţifică.se apreciază cu admis/respins Proba II: scris (cu NOTĂ) Media adm. Proba II: susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală.se apreciază cu admis / respins Desen 6 ore – practic (admis – respins) Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Culoare – probă practică. Arta educaţiei muzicale Proba I: Interviu .se apreciază cu admis / respins Proba II: Test grilă (cu NOTĂ) Media adm. pe care profesorii le vor pune la dispoziţia studenţilor. = nota la Proba 2 Pedagogia artelor plastice și decorative Proba I: vocaţională . pe baza unor teme muzicale propuse de comisie. în acelaşi timp. din Bd.se apreciază cu admis/respins 1 arie clasică sau romantică/ 1 melodie/ 1 cântec tradițional/ 1 piesă muzicală/ 1 lied/ 1 melodie/ 1 piesă muzicală/ 1 romanță/ 1 cântec. 6 ore – 70% Mapă + interviu – oral – 30% Programe master Arta spectacolului liric Proba I: practic 3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti). biblioteca va găzdui materiale didactice. pondere 50% din nota finală. Pedagogie muzicală Proba I: vocaţională . Interpretare muzicală-canto Proba I: vocaţională . Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Recital format din 2 arii și 2 lieduri/ 2 melodii și 2 romanțe/ 2 piese tradiționale și 2 romanțe. cu repere plastice din lucrarea de licență sau/și un proiect de cercetare plastică. mişcare scenică şi dans. de studiu şi documentare. acestea însoțite și de un Curriculum vitae personal . monolog.se apreciază cu admis / respins Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului și a rutei de cercetare propuse . Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creația personală. Mamaia nr.

4 ani (240 credite) – ACREDITATĂ Admitere: EXAMEN SCRIS la una din disciplinele la alegere intre: (LIMBA ROMANA. Constanţa | E-mail: drept@univ-ovidius.3 ani (180 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Criteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC III. ECONOMIE. Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu.2013 Facultatea de Drept.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: PROBA ORALA de competenta lingvistica la LIMBA ROMANA (50%) + MEDIA LA BACALAUREAT (50%) Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu Administraţie publică (forma de inv. DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: Specializarile: I. Științe Administrative şi Sociologie LICENȚĂ DOMENIUL DREPT: Specializarea Drept (forma de înv.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC II. Poliţie locala . drept-ovidius./Fax: +40 241 694330 | Site: www. ZI) . LOGICA.ro Oferta educaţională 2012 .ZI) .1. ISTORIE.4 ani (240 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la Bacalaureat (100%). FILOSOFIE) Specializarea Drept (forma de inv.3 ani (180 credite) .ro Tel. Administraţie publică (forma de inv. Asistenţă managerială şi secretariat . FR) .FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE Aleea Universităţii no.FR) .

Cerere înscriere concurs (se furnizează de către comisia de admitere). . Guvernare si administratie publica europeana (in parteneriat cu Universitatea Lille 2. stiinte penale (acreditat)/2 semestre (60 credite) 4. Institutii si politici publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 3. Drept public (acreditat)/ 2 semestre (60 credite) DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: 1. Legislatia privind siguranta transporturilor (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. Managementul institutiilor publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 4. Certificat de naştere . Diploma sau adeverinţa de bacalaureat. (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. 2. Drept maritim (acreditat)/4 semestre (120 credite) 3. 3. Foaia matricolă. 4. Administratie europeana. 5. Franta) – in limba romana si in limba franceza/ engleza.– AUTORIZATA PROVIZORIU Numar de locuri propus: 100 Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC DOMENIUL SOCIOLOGIE: Specializarea Sociologie -3 ani (180 credite) – AUTORIZATA PROVIZORIU Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC MASTERAT : Forma de invatamant: ZI Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la examenul de licenta {100%) Criteriu de departajare 1: Nota obtinuta la sustinerea lucrarii de licenta Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu facultate DOMENIUL DREPT: 1. Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original (dacă este cazul). Asistenta manageriala si comunicare in organizatiile publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) Actele necesare pentru înscriere la concursul de admitere 1.copie legalizată.

Facultatea oferă absolvenţilor posibilitatea specializării în cadrul masteratelor organizate. creşterea numărului acestora oglindind dinamismul societăţii româneşti.ro .6. 9. 8. Adeverinţă medicală tip M. Chitanţa de plată a taxei de înscriere. 4 fotografii color tip buletin.1. 18.S. Certificat de căsătorie .1.drept-ovidius. Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina web a facultăţii: www. 7.copie legalizată (doar în cazul candidatelor căsătorite). eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medici de familie cuprinzând rezultatele investigaţiilor medicale (radiologie pulmonară şi serologia sângelui).

în facultate dosare.ro Oferta educațională Studii de licență: 1 – Cursuri de zi pentru specializările: • Biologie (3 ani) . Studii de masterat acreditate în sistem Bologna (2 ani. Acreditat cu încredere limitată Specializări pentru studii de 2 .Acreditat • Geografia Turismului – (3 ani) .FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ȘI ŞTIINŢE AGRICOLE Adresa: Aleea Universităţii nr. existând o școală doctorală în Domeniul Biologie.Învăţământ cu frecvenţă redusă: doctorat: Agricultură – (4 ani) . unde activează 6 Studii de masterat: coordonatori de doctorate.Acreditat Absolvenții au posibilitatea La toate aceste specializări de a-și continua pregătirea sub admiterea se face prin concurs de forma doctoratului.Acreditat • Ecologie şi protecţia mediului – (3 ani) . Constanţa Telefon: 0241605060 | Fax: 0241605005 Email: contact@stiinele-naturii.Autorizare de funcționare provizorie • Agricultură – (4 ani) Acreditat Admiterea se face pe bază de • Horticultură – (4 ani) . • Conservarea biodiversităţii • Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene • Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral • Analiza și evaluarea impactului de mediu • Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă • Controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole • Agricultură ecologică . care polarizează anual un număr important de absolvenţi ai cursurilor de licenţă. zi).Acreditat • Ştiinţa mediului – (3 ani) Autorizare de funcționare provizorie • Geografie – (3 ani) . corp B).ro | Adresă web: www.interviu.1 (Campus. 900470.stiintele-naturii.

Specializarea: UTILAJE ŞI Titlul obţinut: inginer. România Telefon: 0241.FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ. INSTALAŢII PORTUARE Durata studiilor: 4 ani .551.cursuri de Titlul obţinut: inginer. INDUSTRIALĂ Specializarea: INGINERIA SUDĂRII Ofertă educaţională DOMENII DE LICENȚĂ Titlul obţinut: inginer.618. zi Durata studiilor: 4 ani .372 E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.ro | Adresa web: www.cursuri de zi/FR Domeniul de studiu: INGINERIE ŞI MANAGEMENT CONTINUAREA STUDIILOR Specializarea: INGINERIE – MASTER ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC FIMIM are 5 specializări de Titlul obţinut: inginer. Toate aceste Durata studiilor: 4 ani . cursuri de .cursuri de Titlul obţinut: inginer. masterat. 124. învăţământ zi. Durata studiilor: 4 ani. RUTIERE Durata studiilor: 4 ani . Contanța 900527. zi Durata studiilor: 4 ani .ro zi Domeniul de licenţă: ARHITECTURĂ NAVALĂ.cursuri de zi Domeniul de studiu: INGINERIE ENERGETICĂ Domeniul de studiu: INGINERIA Specializarea: ENERGETICĂ AUTOVEHICULELOR INDUSTRIALĂ Specializarea: AUTOVEHICULE Titlul obţinut: inginer. INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ Bd.imim. Mamaia Nr.cursuri de masterate sunt organizate flexibil zi/FR pentru a veni în întâmpinarea noilor cerinţe ale sistemului educaţional Domeniul de studiu: INGINERIE european.105 | Fax: 0241. Domeniul de studiu: INGINERIE Specializarea: SISTEME ŞI MECANICĂ ECHIPAMENTE NAVALE.

zi produselor de consum si a mediului Specializare acreditată Durata studiilor: 2 ani – zi Domeniul: Inginerie Chimică Tehnologii si management în Specializarea: Prelucrarea Petrolului prelucrarea petrolului şi Petrochimie Durata studiilor: 2 ani – zi Durata studiilor: 4 ani .ro Masterate Fizica și tehnologia materiei Studii de licență: condensate Domeniul: Chimie Durata studiilor: 2 ani – zi Specializarea: Chimie Chimia si managementul calitătii Durata studiilor: 3 ani .FACULTATEA DE FIZICĂ. Mamaia 124.fcetp-ovidius. CHIMIE. ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA PETROLULUI Adresă: Bd.ro | Site: www. Constanţa.zi Criterii de ierarhizare: 100% media Specializare autorizată de la examenul de Bacalaureat Domeniul: Fizică Domeniul: Inginerie Chimică Specializarea Fizică Specializarea: Prelucrarea Petrolului Durata studiilor: 3 ani .zi şi Petrochimie Specializare acreditată Admitere: Concurs de dosare Domeniul: Științe Inginerești Criterii de ierarhizare: 100% media Aplicate de la examenul de Bacalaureat Specializarea: Fizică Tehnologică Domeniul: Inginerie Chimică Durata studiilor: 4 ani Specializarea: Chimie Alimentară și Specializare acreditată Tehnologii Biochimice Domeniul: Inginerie Electronică și Admitere: Concurs de dosare Telecomunicații Criterii de ierarhizare: 100% media Specializarea: Electronică Aplicată de la examenul de Bacalaureat Durata studiilor: 4 ani – zi Domeniul: Fizică Specializare autorizată Specializarea Fizică Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media de la examenul de Bacalaureat Oferta educaţională . 900527. România Tel.zi Specializare acreditată Admitere 2012 Domeniul: Inginerie Chimică Domeniul: Chimie Specializarea: Chimie Alimentară și Specializarea: Chimie Tehnologii Biochimice Admitere: Concurs de dosare Durata studiilor: 4 ani ./Fax: 0040/ 241/ 606434 Email: fcetp@univ-ovidius.

Electronică şi Tehnologia de la examenul de Licență Petrolului: www. Criterii de ierarhizare: 100% media Chimie.ro .fcetp-ovidius.Domeniul: Științe Inginerești Domeniul: Chimie Aplicate Masterat: Chimia si managementul Specializarea: Fizică Tehnologică calitătii produselor de consum si a Admitere: Concurs de dosare mediului Criterii de ierarhizare: 30% media de Admitere: Concurs de dosare la examenul de Bacalaureat Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Inginerie Electronică și de la examenul de Licență Telecomunicații Domeniul: Chimie Specializarea: Electronică Aplicată Tehnologii și management în prelucrarea petrolului Masterate Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Fizică Fizica și tehnologia materiei de la examenul de Licență condensate Durata studiilor: 2 ani – zi Pentru mai multe informații Admitere: Concurs de dosare accesați site-ul Facultății de de Fizică.

. algoritm : Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală MGA = 0. după următorul hidrotehnice (ACH) – acreditată.20 MBM (IFDR) – acreditată sau MBI Domeniul Inginerie şi management. ROMÂNIA Tel. specializări: Construcţii civile.FACULTATEA DE CONSTRUCȚII Str. conducători de doctorat. -Siguranţa Structurilor de Construcţii -Ingineria şi Managementul Programul de înscriere se va anunţa Proiectelor de Construcţii ulterior. MBM – media la bacalaureat specializarea: Ingineria mediului (IM) – la proba de matematică autorizată 2009. unde : MGA – media generală de specializarea: Inginerie economică în admitere./Fax. 22B | Cod 900524. MBI – media la bacalaureat la Ciclul II . Ciclul III – Studii de doctorat În cadrul Facultăţii de Construcţii funcţionează studii de doctorat în domeniul Inginerie Civilă sub îndrumarea a 4 profesori. 0241-545093 – secretariat http://www. Unirii nr. Unirii nr. au fost Perioada de înscriere este iulie 2012 acreditate (ciclul II de studii – studii de masterat sistem Bologna) următoarele la sediul Facultăţii de Construcţii.22B. str. depuse la dosar. construcţii (IEC) – acreditată MGB – media generală de bacalaureat.ro/constructii/ Oferta educațională CONDIŢII DE ADMITERE Ciclul I – Programe de studii de Concursul de admitere se desfăşoară licenţă: FĂRĂ pROBE sCRIsE. -Ingineria Sistemelor Hidrotehnice -Inginerie Costieră -Ingineria şi Managementul Candidaţii la concursul de admitere Resurselor de Apă se pot înscrie la un domeniu sau la mai multe (se depune un singur dosar). Amenajări şi construcţii LA BACALAUREAT. pe baza actelor Domeniul Inginerie civilă. Domeniul Ingineria mediului.80 MGB + 0. industriale şi agricole (CCIA) – Se iau în considerare MEDIILE DE acreditată.Programe de studii de proba de istorie masterat Începând cu anul 2009. studii de masterat cu durata de 3 semestre.univ-ovidius.

Economia Comerţului.Finanţe şi Bănci (FB).Facultatea de Drept.univ-ovidius.Facultatea de Litere: Limbă şi Literatură Română . La forma de învăţământ IFR şapte specializări din cinci facultăţi: .ro În cadrul Universității Ovidius din Constanța mai funcționează: • • • • • • Departamentul de limbi moderne pentru facultăţile nefilologice Centrul de asigurarea a calității în educație Centrul de Consiliere Educațională și Profesională Departamentul de cercetare Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie . Ştiinţe Administrative şi Sociologie: Drept şi şi Serviciilor (ECTS). . 0241 606 405 . Turismului . .Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole: Agricultură. .Limbă şi Literatură B (engleză/italiană).Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: Educaţie Fizică şi Sportivă (EFS).Facultatea de Inginerie Mecanică. . Administraţie Publică.Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG). univ-ovidius.Afaceri Internaţionale (AI). Programele IFR pentru studii universitare de licenţă se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi programe de studiu de la forma de învăţământ de zi.ro | tel.124 http://idifr. . Cursurile de formare universitară ID-IFR respectă curriculumul specializării respective de la învăţământul de zi şi se pot accesa pe pagina de web a Centrului http://idifr.ro e-mail: id-ifr@univ-ovidius. Ştiinţe Economice: .CENTRUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ B-dul Mamaia Nr. Industrială şi Maritimă: Autovehicule În prezent sunt acreditate: La forma de învăţământ ID patru Rutiere (AR) şi Inginerie Economică în specializări din cadrul Facultăţii de Domeniul Mecanic (IEDM).