FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Str. Ilarie Voronca nr. 7, Constanţa, cod 90684 Tel-Fax 0241.545.697 Site: www.md.univ-ovidius.ro | e.mail: departamentfmdct @ yahoo.com Oferta educaţională Domeniu de studiu: Sănătate Specializări: Medicină dentară, Tehnică dentară. I. Specializarea Medicină Dentară (durata – 6 ani) II. Specializarea Tehnică Dentară (durata – 3 ani) III. Doctorat (durata – 4 ani) ADMITERE 2012 II. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ A 2-A SPECIALIZARE DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE 360 Se pot înscrie absolvenţii de învăţământ superior de la facultățile de stat numai din domeniul medical, cu media generală de licenţă de minim 8,00.

Condiţiile de examen sunt aceleaşi Domeniu de studiu: Sănătate ca pentru candidaţii menţionaţi la Specializări: Medicină dentară, punctul I. Tehnică dentară. Acreditare:Acreditată ARACIS III. SPECIALIZAREA TEHNICĂ Tip instituţie:Publică, de stat DENTARĂ Perioada înscriere: DURATA – 3 ANI 09.07.2012-19.07.2012 NUMĂR DE CREDITE - 180 I. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ DURATA – 6 ANI NUMĂR DE CREDITE - 360 Concursul consta dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări de Biologie. Tematica probei de Biologie Manualele clasei XI-a – integral Bibliografia probei de Biologie Sunt valabile toate manualele alternative de biologie clasa a XI-a 2010-2011 integral, care se gasesc pe lista MECTS pe site www.edu.ro Forma de examinare: o probă de aptitudini. Calcularea mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat. Proba de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

ro Admiterea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice: În cadrul studiilor de licenţă ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. Turismului şi Serviciilor– specializare acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) SPECIALIZĂRI LA MASTER Studii de licenţă: 3 ani MASTERATE DE CERCETARE Specializarea: Economia Firmei – acreditate autorizată DOMENIUL: ADMINSTRAREA (cursuri de zi) AFACERILOR Studii de licenţă: 3 ani .stec@gmail.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Adresa: Campus. iar în cadrul studiilor de masterat. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar. 4 domenii şi 11 specializări. România Telefon: 0241/511040 | Email: ovidius. 900055. SPECIALIZĂRI LA LICENŢĂ – ZI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) DoMENIuL: ECoNoMIE ŞI AfACERI INTERNAŢIoNALE Specializarea: Afaceri Internaţionale – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: CoNTAbILITATE Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: fINANŢE Specializarea: Finanţe şi Bănci – acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MARkETINg Specializarea: Marketing .com Web: www.1. criteriul de înscriere fiind media examenului de bacalaureat. Oferta educaţională a FSE include în cadrul studiilor de licenţă 6 domenii şi 7 specializări. Constanta. Aleea Universităţii nr.acreditată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: MANAgEMENT Specializarea: Management autorizată (cursuri de zi) Studii de licenţă: 3 ani DoMENIuL: ADMINISTRAREA AfACERILoR Specializarea: Economia Comerţului.ovidius-stec. admiterea se realizează prin concurs pe bază de dosar. În cadrul studiilor de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. criteriul de înscriere fiind media examenului de licenţă.

Comerţ şi Servicii DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Contabilitatea şi Auditul Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Finanţe Corporative şi Bănci MASTERATE PROFESIONALE acreditate DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR Specializarea: Asigurarea Calităţii în Afaceri Specializarea: Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri Specializarea: Administrarea Afacerilor în Întreprinderile Mici şi Mijlocii • cursuri de zi • predarea cursurilor se va face atât în limba română cât şi în limba franceză • absolvenţii primesc atât diplomă emisă de Universitatea „Ovidius” din Constanţa cât şi diplomă emisă de Universite D’Auvergne Clermontl Franţa. . studiu și cercetare ale studenților. trei spații de expoziții. nr. două săli de cataloage. 126 și cuprinde săli de lectură cu o capacitate totală de 500 de locuri.Franţa DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Specializarea: Politici Europene de Dezvoltare Regională Specializarea: Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale DOMENIUL: CONTABILITATE Specializarea: Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor DOMENIUL: FINANŢE Specializarea: Pieţe de Capital Biblioteca Centrală Universitară Biblioteca Centrală Universitară are un profil enciclopedic. Biblioteca Centrală Universitară este amplasată pe Bd. aceasta răspunde cerințelor complexe și diverse de informare.Specializarea: Administrarea Afacerilor în Turism. cadrelor didactice și cercetătorilor. • stagiu de pregătire: 3 săptămâni pe an universitar în cadrul lUP/Universite D’Auvergne Clermont 1. 10 spații de depozitare și oferă servicii tehnice de calitate. Prin structura sa. Mamaia. științific și didactic. funcționalitate și servicii.

Politică mondială şi europeană acreditat conform deciziei Consiliului A.06. publicată în „Monitorul Oficial”.05.acreditată conform H. Studii de securitate – autorizată conform deciziei Consiliului A.com | Adresă web: www.2011.FACULTATEA DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE Adresa: Aleea Universităţii.R. 4557/27. LA TOATE ACEsTE spECIALIzĂRI.S.2007.M. pRIN CONCURs DE DOsARE.A. 5749 /16. 4843/01. ADMITEREA sE FACE pE BAzĂ DE CONCURs DE DOsARE. pE BAzA MEDIEI NOTELOR OBŢINUTE LA BACALAUREAT. 2537 /15./Fax: 0241-671448 | E-mail: istorie@univ-ovidius. pENTRU sTUDIILE MAsTERALE. ADMITEREA sE FACE. 4884/5. publicată în „Monitorul Oficial”.I.ro istorie_constanta@yahoo. nr. 462 / 3 iulie 2009.I. îN sEsIUNEA IULIE sEpTEMBRIE 2012.S. 250 /30 iunie 2009.Ed. Constanţa.C.I.C.acreditat conform deciziei Consiliului A.S. reacreditată conform deciziei Consiliului A. nr. nr. 462 / 3 iulie 2009.A.A. nr.R.I.ro Oferta educațională Studii de licenţă: Specializări: Istorie .R. Relaţii internaţionale în secolele XIX-XXI. 6784/24.acreditată conform deciziei Consiliului A.R.2010 Relaţii Internaţionale şi Studii Europene . 568/28.C. nr. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică acreditat conform Legii nr.2007.08.C.2006 Școala Doctorală are două direcţii de specializare: .1995. Ştiinţe Politice .2009.07.C. 1.ispovidius. 250 /30 iunie 2009.S.06.S. nr.Istorie veche . nr.Istoria contemporană . Specializări pentru studii de doctorat: Conform O.08.A. Istorie şi diplomaţie acreditat conform Legii nr. Studii de masterat: Antropologie şi istorie europeană .I.I.C.R.G. nr.R.05. 4557/27.S. nr. nr.08.A.A.2007. LUÂNDU-sE îN CALCUL MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ.C. 900697 Tel.autorizată conform deciziei Consiliului A.

3 sau a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie 4 răspunsuri (niciodată 1.. manualelor alternative de Biologie clasa D. Baza de date cu teste grilă tip complement multiplu cuprinde câte 1000 de teste pentru fiecare disciplină. conform bibliografiei. semnate şi ştampilate de preşedintele Comisiei de Admitere. formată din teste grilă tip complement O grilă tip complement multiplu.pharmaovidius. Teza de concurs cuprinde 100 de teste grilă. 50 pentru Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi 50 pentru Chimie Organică. Selecţia testelor o face comisia desemnată şi cuprinde întrebări din toate capitolele manualului proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv./Fax: 0241-605050 | E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.50 intrebări Chimie organică Întrebarile din teza de admitere sunt (clasele a X-a şi a Xl-a) formulate la fel cu acelea din Baza de date afişată pe site.) Durata studiilor – 5 ani Număr ECST .. Constanţa Tel. să fie aceeaşi ordine a răspunsurilor.50 întrebări Biologie (clasa a Xl-a) . 1. Testele vor fi publicate pe site-ul facultăţii cu şase (6) luni înainte de inceperea anului universitar 2010 2011.. E.) Durata studiilor: 3 ani Statutul profesional: Tehnician de farmacie licențiat ADMITERE 2012 1. are multiplu. 5 sau niciunul) .3OO Organică clasele a X-a şi a Xl-a. Forma de examinare teste grilă cu 100 întrebări: .FACULTATEA DE FARMACIE Adresă:Aleea Universităţii nr. Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. C. Din acestea pot fi corecte 2. dar nu este obligatoriu Baza de date pentru admitere. Campus.E.) Durata studiilor: 5 ani Statutul profesional: Farmacist Domeniul de licență: Sănătate Specializarea: Asistență de Farmacie (reglementată general în cadrul U.). Numărul de teste alocat fiecărui capitol este proporţional cu ponderea capitolului în manualul respectiv. Corp B.ro Site: www. E.ro Oferta educațională Domeniul de licență: Sănătate Specializarea Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. Caietul de Admitere cuprinzând instrucţiunile pentru desfăşurarea probei scrise şi teza cu 100 de teste grilă vor fi distribuite candidaţilor. va fi formulată din conţinutul 5 variante de răspuns (notate A.. E. B.

03. Întrebările la care nu s-a marcat nici una din variantele de răspuns şi cele la care s-a marcat doar una din variantele de răspuns sau toate variantele de răspuns sunt notate cu zero (0) puncte. candidatul care a marcat răspunsurile BCD are 5 puncte La întrebarea 04. Pentru răspunsul parţial corect se acordă un număr de puncte corespunzător numărului de răspunsuri marcate şi nemarcate corect.313/23 febr. Formatul grilei de răspuns şi forma 2. candidatul care a marcat răspunsurile ACD are 1 punct La întrebarea 05. 01. a ●   ● ●   ● B ● ● ●  ●   ● C   ● ● ●   ● d ● ● ● ●  ●  ● E  ●   ●   ● Răspuns corect ACD DE BCD ABE CDE ABD CE BCE Punctaj 3 4 5 1 2 0 0 0 ●=variantă de răspuns considerată corectă şi marcată de candidat PUNCTAJUL OBȚINUT La întrebarea 01. 07. candidatul care a marcat răspunsurile ABD are 3 puncte La întrebarea 02. 06.) Durata studiilor – 3 ani NR. Cercetării. originalul rămâne la comisie iar copia. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat un singur răspuns corect La întrebarea 07.E. 02. 3. 04. Foile de concurs sunt tipizate şi autocopiante. 08. 1/2011 şi cu Ordinul Ministerului Educaţiei.şi se evaluează ponderat. forma de examinare. la candidat. acordându-se 5 puncte pentru răspunsul integral corect. candidatul care a marcat răspunsurile ABC are 2 puncte La întrebarea 06. calendarul admiterii 2012 la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanța. Specializarea Asistenţă de de evaluare Farmacie Teste complement multiplu cu (reglementată general în cadrul evaluare ponderată U. Tineretului şi Sportului nr. Se securizează cu semnătura şi ştampila preşedintelui Comisiei de Admitere. criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale. calcularea mediei de admitere. cu Legea Educţiei Naţionale nr. 05. candidatul are 0 puncte pentru că a marcat toate răspunsurile . candidatul care a marcat răspunsurile BDE are 4 puncte La întrebarea 03. Număr ECST 180 Pentru ambele specializări. candidatul are 0 puncte pentru că nu a marcat nici un răspuns La întrebarea 08. se vor stabili prin Metodologia proprie în conformitate cu Regulamentul cadru al Universităţii Ovidius din Constanţa. 2012.

impunându-se ca una din editurile reprezentative ale Dobrogei. Călin Istrate. Carmen Sălăvăstru. 2006 Corint. cu reale contribuţii la creşterea prestigiului Universităţii „Ovidius”. teologie. istorie. autori Ionel Roşu. Universitatea. Cu o participare care a depăşit constant cifra de 100 edituri şi instituţii culturale. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. limbi străine. 2006 Editura Ovidius University Press Editura „Ovidius University Press” are ca principal obiect de activitate publicarea de manuale şi cursuri universitare. drept.C. aducând contribuţii originale şi inedite. Manual pentru clasa a XI-a. organică CHIMIE Manual pentru clasa a X-a. Atât Analele. educaţie fizică şi sport. La numărul acestora se adaugă şi alte producţii editoriale importante. anale. ED. Salonul s-a înscris cu paşi siguri în circuitul naţional al manifestărilor de gen. a cercetătorilor. Sub sigla ei au fost publicate sute de titluri.E. stomatologie.ro autori Luminiţa Vlădescu. carte preponderent universitară. drept.2008). matematică. exegeze. Ed. prin Editura „Ovidius University Press”. cardiologie). autori Dan Cristescu. Radu Cârmaciu. 2009 CHIMIE. medicină internă (hematologie. lucrări ştiinţifice. Corint. teologie. Niculescu. edu. a profilului său ştiinţific şi cultural. Bogdan Voiculescu. Un loc distinct în activitatea Editurii îl constituie publicarea Analelor Universităţii în seriile: filologie. volume ale congreselor ştiinţifice. semiologie. geografie. medicină generală.S. Luminiţa Irinel Doicin. farmacie. ART. ştiinţe economice. teze de doctorat. Manual pentru clasa Doicin. culegeri de probleme. reviste. Manual pentru clasa a XI-a. cât şi revistele sunt trimise la schimb intern şi internaţional. contribuind la cunoaşterea Universităţii noastre. a XI-a. 2008 BIOLOGIE. .T. tratate. obstetrică şi ginecologie. Irinel Adriana Th. Ed. ART. biologie. Luminiţa Irinel Bibliografia probei de Biologie BIOLOGIE. chimie şi petrochimie. chimie. matematică-informatică. în cele 13 serii prezentate. ED. pe site www. fizică. Cezar autori Luminiţa Vlădescu. medicină dentară şi farmacie. Aurel Ardelean. a fost principalul organizator al Salonului Internaţional de Carte „Ovidius” (şase ediţii: 2003. teze de doctorat în domeniile: limbă şi literatură. Badea. Analele au ca principal scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice.Bibliografia probei de Chimie Manualele oficiale pentru admitere se găsesc pe lista M.

Asistență medicală generală Studiile au o durată de 4 ani. Media de calcul rezultă din media de absolvire a liceului (50%) cu media de bacalaureat (50%). Laborator clinic . Campus 2 Constanţa. Balneofiziokinetoterapie și recuperare . Laborator Clinic Admiterea se face prin concurs de dosar. cu 100 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a). Facultatea de Moaşe şi Facultatea de Asistenţi Medicali Concursul constă dintr-un test grilă cu 60 de întrebări din biologie (Manualul de Biologie Clasa a XI-a). Studiile au o durată de 3 ani şi sunt desăvârşite printr-o probă scrisă şi examen de diplomă. în funcţie de specialitate. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012.FACULTATEA DE MEDICINĂ Adresa: Aleea Universităţii.medcon.medcon. Studii de doctorat: 20 de cadre universitare ale Facultății sunt conducători de doctorat.Studiile au o durată de 3 ani.Înscrierile se fac la începutul lunii iulie. Sunt valabile toate manualele alternative pentru promoţia 2011-2012. Studiile au o durată de 4 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. 2.ro Oferta educațională Studii de licență: Specializările: Medicină . În cadrul programelor de licenţă reglementate general: 1. . Studiile au o durată de 6 ani şi sunt desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de diplomă. 20% media de bacalaureat.Studiile au o durată de 3 ani. Moașe .ro. Data examenului: iulie. Balneo-fizio-terapie şi recuperare 2.Studiile au o durată de 6 ani. Cartea cu testele pentru examenul de admitere poate fi consultată pe site-ul: www. România Telefon/Fax: 0241.605000 | Adresă web: www. În cadrul studiilor de lungă durată: 1. Facultatea de Medicină – concursul constă dintr-un test grilă unic.Studiile au o durată de 4 ani. ADMITERE 2012 Admiterea în anul 2012 la Facultatea de Medicină din Constanţa se va desfăşura diferenţiat. Modalitatea de calcul a mediei de admitere: 80% proba de biologie. Studii de masterat: Masterat nou înființat: Managementul institutiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice Studiile au o durată de 2 ani.

180 credite -70%. Media de concurs se calculează astfel: – 3 ani . domeniul Asistenţă PREŞCOLAR .FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Adresa: B-dul Mamaia nr. de comunicare forma de învăţământ: zi .forma de învăţământ: zi.ro/psihologie E-mail: secretariat_psihologie@yahoo.com Telefon: 0241-606470 Fax: 0241-606470 Domeniul Ştiinţele Educaţiei: În conformitate cu prevederile Legii • Educaţie incluzivă nr.124 .durata studiilor 3 ani• Didactici aplicate-religie 180 credite • Didactici aplicate-istorie Domeniul Ştiinţele Educaţiei: Concursul de Admitere în cadrul • PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ . în limita numărului de locuri aprobate.proba zi .univ-ovidius.durata studiilor şi reacţiei la frustrare.180 credite • P E D A G O G I A licenţă: domeniul Psihologie. Pentru Studii de Licenţă .CP 900527. domeniul ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI Ştiinţele Educaţiei. personalităţii .288/2004 privind organizarea studiilor • Terapii de compensare în universitare pe 3 cicluri.media Probei orale: Interviu pentru evaluarea capacităţilor intelectuale și de comunicare Programe de studii de masterat: -30%-media Examenului de Bacalaureat. Domeniul Psihologie: Admiterea se face în ordinea • Psihologie sportivă descrescătoare a mediilor generale • Psihologie militară • Psihodiagnoza complexă a obţinute de candidaţi. Facultatea de tulburările de comunicare Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei oferă: • Management educațional • Educaţie timpurie Programe de studii de licenţă: • Strategii de comunicare şi învăţare eficientă pentru învăţământul Domeniul Psihologie: • PSIHOLOGIE: forma de primar • Didactici aplicate-matematică învăţământ: zi .durata studiilor – 3 ani -180 credite de concurs: Interviu pentru evaluarea Domeniul Asistenţă socială: • ASISTENŢĂ SOCIALĂ: .Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se organizează pe domenii de durata studiilor – 3 ani .capacităţilor intelectuale. CT Website: www.forma de învăţământ: Socială.

univ-ovidius.1 (Campus).O limbă şi literatură modernă (italiană / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura franceză .O limbă şi literatură modernă (engleză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul STUDII CULTURALE • Studii americane IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% Domeniul LIMBI MODERNE APLICATE • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% . 900472.ro ADMITERE 2012 SPECIALIZĂRI PENTRU STUDIILE DE LICENŢĂ Domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ • Limba şi literatura română O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / spaniolă / italiană / portugheză / germană / turcă) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba română 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura română . Constanţa. 100% • Limba şi literatura engleză .O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) IFR Concurs de dosare Media generală a examenului de la bacalaureat.FACULTATEA DE LITERE Adresa: Aleea Universităţii nr. România Telefon: 0040/ 241/ 551 773 | Fax: 0040 241 650444 Email: seclitere@campus.O limbă şi literatură modernă (franceză/ italiană) IF probe de concurs Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză 50% Media generală a examenului de bacalaureat 50% • Limba şi literatura engleză .

se va drept criteriu de departajare nota obţinută considera drept criteriu de departajare la susţinerea tezei de licenţă. engleză sau franceză anglo-americane şi Traductologie. Terminologie. COMUNICARE COMUNICĂRII Concurs de dosare • Jurnalism IF Media licenţei 100% probe de concurs • JURNALISM REGIONAL Probă orală pentru testarea Concurs de dosare aptitudinilorde creativitate şi Media licenţei 100% expresivitate 50% Probă scrisă la limba română 50% Criterii de departajare Criterii de departajare În cazul mediilor egale se va considera În cazul mediilor egale. Domeniul ŞTIINŢE ALE TERMINOLOGIE. studii Americane MASTERAT sau Limbi Moderne Aplicate. dovada competenţei lingvistice. la specializarea A. la care au obţinut premiul respectiv. Media licenţei 100% prezentând diploma de absolvire • LIMBA FRANCEZĂ ŞI sau adeverinţa de licenţă pentru PLURILINGVISM ÎN SPAŢIUL specializarea Franceză. Specializări pentru studii de Pentru programul de master masterat Traductologie. la PROBA de Limba şi literatura română. Comunicare vor face examen de admitere. Media licenţei 100% 2. Candidaţii care se înscriu la • STUDII ANGLOprogramul de master Limba franceză AMERICANE şi plurilingvism în spaţiul European Concurs de dosare vor face dovada competenţei lingvistice.• Limbi moderne aplicate Concurs de dosare (engleză – italiană) IF Media licenţei 100% probe de concurs • COMUNICARE ŞI DISCURS Probă orală de competenţă lingvistică INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL la limba engleză 50% EUROPEAN Media generală a examenului de Concurs de dosare bacalaureat 50% Media licenţei 100% • TRADUCTOLOGIE. II sau III la la programele de master studii disciplinele română. Candidaţii care se înscriu naţională premiile I. fără Terminologie. EUROPEAN . • STUDII DE ROMÂNISTICĂ Comunicare candidaţii pot prezenta şi Concurs de dosare un certificat de competenţă lingvistică. vor fi admişi pe locurile bugetate. Nota bene: Olimpicii care au obţinut la faza 1. nota obţinută la BACALAUREAT. prezentând diploma de absolvire sau adeverinţa de licenţă pentru STUDII UNIVERSITARE DE specializările Engleză.

terenuri tenis. Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru)admis/respins 2.20%. Noua sală de atletism . www.: 40-241-614326.tip grilă 3.Joc sportiv.4.Ilie Floroiu” . teren volei (suprafaţă sintetică). Examen Bacalaureat. Sala este prevăzută cu o groapă de sărituri. Domeniul „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”: 1. Constanta 900470. fitness.ro În cadrul facultăţii. a XI-a .la alegere din baschet.50 metri lățime.20%.R. teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică). Probă scrisă. Examen Bacalaureat. gazon. Alexandru Şerbănescu 1. fotbal.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3.fefs.com. studiile sunt structurate după cum urmează: I. Nivel de licenţă – Zi ./Fax: 40-241-640443 | e-mail: fefs_cta@yahoo. Av. Domeniu de licenţă Kinetoterapie: Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială: 1. Fax 40-0241-618372 Str. Constanţa ROMÂNIA Tel.2.Canotaj-1000m 2.1.O probă sportivă pe ramură de sport.Probă eliminatorie: traseu aplicativ (execuţie contracronometru) – admis/ respins 2.I.3.Gimnastică-exerciţiu impus la sol 2. Tel. Domeniul KINETOTERAPIE: 4. handbal. Căp.Atletism-50mp cu start de jos 2. rugby (joc bilateral) 3. Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon).Tenis de câmp (joc bilateral) 2. Cu o dimensiune de 80 de metri lungime și 6. teren baschet (suprafaţă sintetică). manual cl. Nivel Masterat – Zi . pista de atletism de ultimă generație este prevăzută cu cinci culoare de alergare. Metoda de admitere: Domeniu de licenţă Educaţie fizică şi sport: Specializarea Educaţie fizică şi sportivă 1. Nivel de licenţă – Zi – 3 ani cu specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială.F. la alegere din: 2.FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT B-dul. – 3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă II.5. ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice. Romania.3 ani cu specializarea: • Educaţie Fizică şi Sportivă 2.2 ani cu două specializări: • Educaţie Fizică şi Sport Şcolar • Performanţă în Sport 3.. Mamaia 124. Nivel de licenţă.Biologie. instalaţie nocturnă). terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică. volei. amplasată la capătul acesteia.20% Calculul mediei de admitere: proba 280% şi proba 3. Baza sportivă a Universității Studenții ovidieni beneficiază de: sală de gimnastică.

Strategii de Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 comunicare ani Istoria Culturii şi Civilizaţiei Teologie Ortodoxă Didactică – 3 Creştine în Sud-Estul Europei ani Literatură Patristică. Studii Religioase şi Juridico .Examen medical (vizită medicală) de învăţământ românesc din ultimii .Interviu eliminatoriu . 900472 Constanța.Admis/ ani. în conformitate cu legislaţia şi normele de calitate europene. Omiletică. Creştină şi Islamică) Teologie Practică (Drept Canonic. Studii de masterat .FACULTATEA DE TEOLOGIE Adesă: Aleea Universitatii nr. licenţiaţii în Teologie pot opta pentru oricare dintre ramurile de . la -Media de licenţă Facultatea de Teologie vor fi în derulare opt programe de masterat care acoperă Perspective vocaţional toată aria domeniului teologic. la Facultatea de Teologie au fost Respins restructurate vechile masterate şi au fost . Limbi Teologie Ortodoxă Asistenţă Clasice şi Slave Socială– 3 ani Managementul Turismului Religios Studii de master: Ţinându-se cont de importanţa CRITERII DE ADMITERE acordată programelor educaţionale de Studii de Licenţă masterat în urma reorganizării sistemului . Catehetică. România Tel.ro Oferta educațională Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa acoperă toate programele universitare de studiu de licenţă din domeniul Teologie acceptate de Ministerul Educaţiei.Media de bacalaureat înfiinţate altele noi. Cercetării. Liturgică şi Muzică Religioasă) Teologie Biblică Teologie Sistematică Studii de licență: Teologie Ortodoxă.Canonice ale celor trei Religii Monoteiste (Mozaică. Prin -profesionale aceasta. Tineretului şi Sportului din România şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: cercetare ale teologiei pe care doresc să le aprofundeze. 1./Fax: 0040/ 241/ 670900 Email:  teologie@univ-ovidius.Interviu (admis/respins) În anul univeristar 2011-2012.

. Candidaţii care doresc să opteze pentru un doctorat în Teologie trebuie să fie licenţiaţi şi să aibă o diplomă de Masterat în domeniul în care doresc să-şi continue cercetarea sau într-un domeniu înrudit cu acesta. Facultatea de Teologie . 5.Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite.Teologie Ortodoxă Pastorală . Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE.preoţie** . 3. Conducătorii de doctorat sunt profesori cu o recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul lor de cercetare.Dosar plic.„Şcoala Doctorală” În cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa îşi desfăşoară activitatea şi Şcoala Doctorală.preoţie . Pentru înscrierea la Şcoala doctorală candidaţii trebuie să aibă media de absolvire a studiilor de licenţă şi de masterat 8. finalizat prin teza de doctorat. Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile: Noul Testament. Binecuvântare din partea Ierarhului.preoţie** . Drept canonic.Adeverinţă medicală. În temeiul Acordului de colaborare cu Facultatea de Drept canonic din Toulouse (Franţa). Vechiul Testament. Dogmatică şi Istoria Bisericii şi prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare.profesor de religie *dacă studentul mai obtine încă 60 de credite la o altă facultate înrudită (Litere sau Istorie) el poate dobândi o a doua diplomă în specialitatea respectivă. 2. Misiologie. Morală.activităţi în cadrul Bisericii .).Recomandare de la preotul din parohia căruia faceţi parte.asistent social . 51. Istoria filosofiei. **dacă absolventul obţine echivalarea şi diferenţele de teologie pastorală şi examenul de capacitate preoţească ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 2012 1.I. Fotografii tip paşaport color (4 buc.Foaie matricolă. 11.profesor de religie* Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială .Certificat de naştere (copie legalizată). Certificat de Botez. doctoranzii de la Specializarea Drept canonic vor putea începând cu anul universitar 2011-2012 – să obţină dublă diplomare (franceză şi română). 6.Copie de pe buletin sau C. în cadrul căreia Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică.profesor de religie Teologie Ortodoxă Didactică . 7. 9. 4. 10. 8.Diplomă Bacalaureat sau adeverintă echivalentă acesteia cu specificarea mediei de bacalaureat (original).

. Examenul de competenţǎ lingvisticǎ se susţine la Catedra de limbi strǎine a UOC. .un examen de competenţă lingvistică eliminatoriu (la o limbă modernă şi limbi clasice).atestate de cunoaştere a limbilor clasice: greacă şi latină sau limba ebraică (pentru disciplinele biblice) . în limita locurilor disponibile.fişa şi cererea de înscriere tip.copie legalizată a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui.curriculum vitae.lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului.copie legalizată a diplomei de licenţă şi a foii matricole. .00 (opt). Dacǎ un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţǎ lingvisticǎ cu recunoaştere internaţionalǎ sau este absolvent al unei facultăţi de limbi străine. .probă scrisă sau orală la unul din subdomeniile Şcolii Doctorale.copie legalizată a diplomei de masterat şi a foii matricole. dacă este cazul.chitanţa de achitare a taxei de înscriere la admiterea la doctorat.copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă. examenul de competenţǎ lingvisticǎ .nu mai este necesar.pentru limba modernă .binecuvântarea Ierarhului locului. CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT CUPRINDE: . .atestat de cunoaştere a unei limbi străine. .DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT TREBUIE SĂ CONȚINĂ: . care elibereazǎ un certificat de competenţǎ lingvisticǎ. . . . . . Media minimă de promovare a examenului de admitere la doctorat este 8. .copie legalizată a certificatului de naştere.

conform metodologiei MECTS Notă. cu durată de 3 ani. Structuri Matematice Fundamentale. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. cu o durată de 2 ani: Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică. Admiterea se face separat pe cele doua domenii de studiu existente în facultate: Matematică și Informatică. Există posibilitatea continuării studiilor în cadrul programelor de Master acreditate. RO-900527 Constanţa Telefon: +40-2-41-606424 (secretariat) | Fax: +40-2-41-606424 Adresă web: http://math. cu durata de 3 ani. după caz. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată) Studiile se încheie cu Diploma de Licenţiat în Informatică. toate examenele necesare obţinerii diplomei de Licenţiat în Informatică. Algebră şi Geometrie Computaţională. Modelare şi Tehnologii Informatice şi Informatică Didactică atât în facultate cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. atât în facultate. conform cu normele europene privind admiterea candidaților în învățământul superior 2. forme zi/fără frecvenţă/taxă/fără taxă. Modelare și Tehnologii Informatice. cu o durată de 2 ani Domeniul Informatică: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite.ro Oferta educațională Studii de licență: Domeniul Matematică Specializări: Matematică și Matematică Informatică (acreditate). într-un an suplimentar. după absolvire. Studii de masterat: Domeniul Matematică: Modelare Matematică în Finanțe și Analiză Economică. Informatica Didactică. .Sesiunea iulie 2012 1. 124. cât şi în alte facultăţi din ţară sau străinătate. cu direcţiile: Algebră. cu o durată de 2 ani: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite. cu o durată de 2 ani Specializări pentru studii de doctorat Există o Şcoală Doctorală. adaptate procesului Bologna. Mamaia. Absolvenţii specializării Matematică Informatică pot susţine.FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Adresa: Bd. adaptate procesului Bologna. Analiză numerică liniară și Analiză. Admitere . Matematică Didactică.univ-ovidius. Domeniul Informatică Specializare: Informatică (acreditată). specializarea Matematică sau Matematică Informatică. Domeniul Matematică Specializări: Matematică şi Matematică Informatică (acreditate) Studiile se încheie cu Diplomă de Licenţiat în Matematică. Structuri Matematice Fundamentale şi Matematica Didactică.

152 | Adresă web: http://www. care poate fi clasic. durata studiilor 2 ani Facultatea de Arte este structurată într-un departament: Muzică. 2. lectură la prima vedere.forma de învăţământ – curs de zi.forma de învăţământ – curs de zi.verificarea aptitudinilor muzicale.Pedagogie muzicală .facultateadearte.discuție liberă pe baza bibliografiei afișate.522. Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Subproba 1 – scris – pondere 50% . durata studiilor 3 ani Program masteral: . durata studiilor 3 ani -Artele spectacolului (coregrafie)” Program masteral: -Arta actorului de music-hall .pondere 50%: -atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare. ritmice.practic 1. povestire. Subproba 2 – colocviu 1.practic . durata studiilor 3 ani . modern sau contemporan. teatru și arte vizuale. versuri din dramaturgia universală sau românească.Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii -forma de învăţământ – curs de zi.se apreciază cu admis/respins Subproba 1 . Subproba 2 .ro E-mail: secr_arte @ yahoo. durata studiilor 2 ani • Arte vizuale cu programul de licență: -Pedagogie . mişcare şi dans. la alegerea comisiei din repertoriul candidatului Artele spectacolului (coregrafie) Proba I: vocaţională .pondere 50%: -interpretarea unui monolog.Facultatea de Arte Adresa: B-dul Mamaia Nr.forma de învăţământ – curs de zi.se apreciază cu admis / respins Colocviu . durata studiilor 2 ani • Teatru cu programele de licență: -Artele spectacolului (actorie) forma de învăţământ – curs de zi.124 | Telefon: 0241. 3.com Domeniile Facultăţii de Arte sunt: • Muzică cu programele de licență: .606. ADMITERE 2012 Artele spectacolului (actorie) Proba I: vocaţională .arte plastice si decorative .recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului.practic . durata studiilor 4 ani Programe masterale: -Arta educației muzicale -Arta spectacolului liric forma de învăţământ – curs de zi.Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat.484 Fax: 0241.Interpretare muzicală – cantoforma de învăţământ – curs de zi. Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Subproba 1 .

pe baza unor teme muzicale propuse de comisie. 6 ore – 70% Mapă + interviu – oral – 30% Programe master Arta spectacolului liric Proba I: practic 3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti). Biblioteca dispune de calculatoare de ultimă generaţie şi de un server conectat la o bază de date ştiinţifică. în acelaşi timp. De asemenea. . din Bd. care trebuie să cuprindă poezie. Interpretare muzicală-canto Proba I: vocaţională . pondere 50% din nota finală. pe care profesorii le vor pune la dispoziţia studenţilor. = nota la Proba 2 Pedagogia artelor plastice și decorative Proba I: vocaţională .se apreciază cu admis/respins Proba II: scris (cu NOTĂ) Media adm. Subproba 2 – practic – pondere 50% Improvizaţie de mişcare.se apreciază cu admis / respins Proba II: Test grilă (cu NOTĂ) Media adm. Pedagogie muzicală Proba I: vocaţională .Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie. Proba II: ponderea în media de admitere: 100% Recital format din 2 arii și 2 lieduri/ 2 melodii și 2 romanțe/ 2 piese tradiționale și 2 romanțe. fiind. 126. biblioteca va găzdui materiale didactice.se apreciază cu admis/respins 1 arie clasică sau romantică/ 1 melodie/ 1 cântec tradițional/ 1 piesă muzicală/ 1 lied/ 1 melodie/ 1 piesă muzicală/ 1 romanță/ 1 cântec. = nota la Proba 2 Arta spectacolului de music-hall Proba I: Interviu .se apreciază cu admis / respins Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului și a rutei de cercetare propuse . interconectat cu sistemul UMS. cu repere plastice din lucrarea de licență sau/și un proiect de cercetare plastică. acestea însoțite și de un Curriculum vitae personal . Arta educaţiei muzicale Proba I: Interviu .pondere notă 100% Biblioteca virtuală Biblioteca virtuală este amplasată la etajul noului corp al Bibliotecii Universitare. de studiu şi documentare.se apreciază cu admis/ respins Proba II: practic . cântec.pondere notă 100% Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. monolog. Proba II: susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală. Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creația personală. Mamaia nr.se apreciază cu admis / respins Desen 6 ore – practic (admis – respins) Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% Culoare – probă practică. mişcare scenică şi dans.

ECONOMIE.ZI) .FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE Aleea Universităţii no. FILOSOFIE) Specializarea Drept (forma de inv.FR) . DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: Specializarile: I.ro Oferta educaţională 2012 . Științe Administrative şi Sociologie LICENȚĂ DOMENIUL DREPT: Specializarea Drept (forma de înv. ISTORIE.4 ani (240 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la Bacalaureat (100%).2013 Facultatea de Drept. FR) .ro Tel.3 ani (180 credite) .3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: PROBA ORALA de competenta lingvistica la LIMBA ROMANA (50%) + MEDIA LA BACALAUREAT (50%) Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu Administraţie publică (forma de inv.4 ani (240 credite) – ACREDITATĂ Admitere: EXAMEN SCRIS la una din disciplinele la alegere intre: (LIMBA ROMANA.3 ani (180 credite)ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC II. Criteriu de departajare 1: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu liceu. LOGICA. drept-ovidius. Poliţie locala . Administraţie publică (forma de inv. Constanţa | E-mail: drept@univ-ovidius.3 ani (180 credite) – ACREDITATA Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Criteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC III.1. ZI) ./Fax: +40 241 694330 | Site: www. Asistenţă managerială şi secretariat .

Managementul institutiilor publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 4. stiinte penale (acreditat)/2 semestre (60 credite) 4. 5. Franta) – in limba romana si in limba franceza/ engleza. . Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original (dacă este cazul). 2. Administratie europeana. Foaia matricolă.– AUTORIZATA PROVIZORIU Numar de locuri propus: 100 Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC DOMENIUL SOCIOLOGIE: Specializarea Sociologie -3 ani (180 credite) – AUTORIZATA PROVIZORIU Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media la bacalaureat (100%) Crteriu de departajare: Media notelor la disciplina Limba Romana (scris si oral) de la BAC MASTERAT : Forma de invatamant: ZI Admitere: CONCURS DE DOSARE: Media de la examenul de licenta {100%) Criteriu de departajare 1: Nota obtinuta la sustinerea lucrarii de licenta Criteriu de departajare 2: Media anilor de studiu facultate DOMENIUL DREPT: 1. Asistenta manageriala si comunicare in organizatiile publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) Actele necesare pentru înscriere la concursul de admitere 1. Guvernare si administratie publica europeana (in parteneriat cu Universitatea Lille 2. (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. 3. Cerere înscriere concurs (se furnizează de către comisia de admitere). Institutii si politici publice (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 3.copie legalizată. Drept maritim (acreditat)/4 semestre (120 credite) 3. Legislatia privind siguranta transporturilor (acreditat)/ 4 semestre (120 credite) 2. Certificat de naştere . 4. Diploma sau adeverinţa de bacalaureat. Drept public (acreditat)/ 2 semestre (60 credite) DOMENIUL STIINTE ADMINISTRATIVE: 1.

copie legalizată (doar în cazul candidatelor căsătorite). creşterea numărului acestora oglindind dinamismul societăţii româneşti. 9. Certificat de căsătorie .ro . Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina web a facultăţii: www.S. Adeverinţă medicală tip M.1. eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medici de familie cuprinzând rezultatele investigaţiilor medicale (radiologie pulmonară şi serologia sângelui). 7.1.drept-ovidius. Chitanţa de plată a taxei de înscriere. 18. Facultatea oferă absolvenţilor posibilitatea specializării în cadrul masteratelor organizate. 4 fotografii color tip buletin. 8.6.

• Conservarea biodiversităţii • Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene • Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral • Analiza și evaluarea impactului de mediu • Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă • Controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole • Agricultură ecologică . care polarizează anual un număr important de absolvenţi ai cursurilor de licenţă.Acreditat Absolvenții au posibilitatea La toate aceste specializări de a-și continua pregătirea sub admiterea se face prin concurs de forma doctoratului.Autorizare de funcționare provizorie • Agricultură – (4 ani) Acreditat Admiterea se face pe bază de • Horticultură – (4 ani) . Acreditat cu încredere limitată Specializări pentru studii de 2 .ro Oferta educațională Studii de licență: 1 – Cursuri de zi pentru specializările: • Biologie (3 ani) .FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ȘI ŞTIINŢE AGRICOLE Adresa: Aleea Universităţii nr. zi). unde activează 6 Studii de masterat: coordonatori de doctorate.Învăţământ cu frecvenţă redusă: doctorat: Agricultură – (4 ani) .Acreditat • Geografia Turismului – (3 ani) .Acreditat • Ecologie şi protecţia mediului – (3 ani) .Acreditat • Ştiinţa mediului – (3 ani) Autorizare de funcționare provizorie • Geografie – (3 ani) . în facultate dosare.1 (Campus.interviu. Studii de masterat acreditate în sistem Bologna (2 ani. corp B). 900470. existând o școală doctorală în Domeniul Biologie.ro | Adresă web: www. Constanţa Telefon: 0241605060 | Fax: 0241605005 Email: contact@stiinele-naturii.stiintele-naturii.

ro | Adresa web: www.ro zi Domeniul de licenţă: ARHITECTURĂ NAVALĂ.imim.cursuri de zi/FR Domeniul de studiu: INGINERIE ŞI MANAGEMENT CONTINUAREA STUDIILOR Specializarea: INGINERIE – MASTER ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC FIMIM are 5 specializări de Titlul obţinut: inginer. 124.372 E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.cursuri de Titlul obţinut: inginer. Durata studiilor: 4 ani. cursuri de . INSTALAŢII PORTUARE Durata studiilor: 4 ani . învăţământ zi.cursuri de Titlul obţinut: inginer.cursuri de zi Domeniul de studiu: INGINERIE ENERGETICĂ Domeniul de studiu: INGINERIA Specializarea: ENERGETICĂ AUTOVEHICULELOR INDUSTRIALĂ Specializarea: AUTOVEHICULE Titlul obţinut: inginer. zi Durata studiilor: 4 ani . Mamaia Nr. RUTIERE Durata studiilor: 4 ani . România Telefon: 0241. Specializarea: UTILAJE ŞI Titlul obţinut: inginer. masterat. Domeniul de studiu: INGINERIE Specializarea: SISTEME ŞI MECANICĂ ECHIPAMENTE NAVALE. Contanța 900527.105 | Fax: 0241. INDUSTRIALĂ Specializarea: INGINERIA SUDĂRII Ofertă educaţională DOMENII DE LICENȚĂ Titlul obţinut: inginer.551. zi Durata studiilor: 4 ani .cursuri de masterate sunt organizate flexibil zi/FR pentru a veni în întâmpinarea noilor cerinţe ale sistemului educaţional Domeniul de studiu: INGINERIE european.618. Toate aceste Durata studiilor: 4 ani . INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ Bd.FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ.

zi produselor de consum si a mediului Specializare acreditată Durata studiilor: 2 ani – zi Domeniul: Inginerie Chimică Tehnologii si management în Specializarea: Prelucrarea Petrolului prelucrarea petrolului şi Petrochimie Durata studiilor: 2 ani – zi Durata studiilor: 4 ani .FACULTATEA DE FIZICĂ.fcetp-ovidius.ro | Site: www.ro Masterate Fizica și tehnologia materiei Studii de licență: condensate Domeniul: Chimie Durata studiilor: 2 ani – zi Specializarea: Chimie Chimia si managementul calitătii Durata studiilor: 3 ani . ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA PETROLULUI Adresă: Bd. România Tel. Constanţa. 900527. Mamaia 124.zi Criterii de ierarhizare: 100% media Specializare autorizată de la examenul de Bacalaureat Domeniul: Fizică Domeniul: Inginerie Chimică Specializarea Fizică Specializarea: Prelucrarea Petrolului Durata studiilor: 3 ani . CHIMIE.zi şi Petrochimie Specializare acreditată Admitere: Concurs de dosare Domeniul: Științe Inginerești Criterii de ierarhizare: 100% media Aplicate de la examenul de Bacalaureat Specializarea: Fizică Tehnologică Domeniul: Inginerie Chimică Durata studiilor: 4 ani Specializarea: Chimie Alimentară și Specializare acreditată Tehnologii Biochimice Domeniul: Inginerie Electronică și Admitere: Concurs de dosare Telecomunicații Criterii de ierarhizare: 100% media Specializarea: Electronică Aplicată de la examenul de Bacalaureat Durata studiilor: 4 ani – zi Domeniul: Fizică Specializare autorizată Specializarea Fizică Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media de la examenul de Bacalaureat Oferta educaţională ./Fax: 0040/ 241/ 606434 Email: fcetp@univ-ovidius.zi Specializare acreditată Admitere 2012 Domeniul: Inginerie Chimică Domeniul: Chimie Specializarea: Chimie Alimentară și Specializarea: Chimie Tehnologii Biochimice Admitere: Concurs de dosare Durata studiilor: 4 ani .

ro . Electronică şi Tehnologia de la examenul de Licență Petrolului: www.fcetp-ovidius. Criterii de ierarhizare: 100% media Chimie.Domeniul: Științe Inginerești Domeniul: Chimie Aplicate Masterat: Chimia si managementul Specializarea: Fizică Tehnologică calitătii produselor de consum si a Admitere: Concurs de dosare mediului Criterii de ierarhizare: 30% media de Admitere: Concurs de dosare la examenul de Bacalaureat Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Inginerie Electronică și de la examenul de Licență Telecomunicații Domeniul: Chimie Specializarea: Electronică Aplicată Tehnologii și management în prelucrarea petrolului Masterate Admitere: Concurs de dosare Criterii de ierarhizare: 100% media Domeniul: Fizică Fizica și tehnologia materiei de la examenul de Licență condensate Durata studiilor: 2 ani – zi Pentru mai multe informații Admitere: Concurs de dosare accesați site-ul Facultății de de Fizică.

conducători de doctorat. MBM – media la bacalaureat specializarea: Ingineria mediului (IM) – la proba de matematică autorizată 2009.Programe de studii de proba de istorie masterat Începând cu anul 2009. construcţii (IEC) – acreditată MGB – media generală de bacalaureat. 22B | Cod 900524.80 MGB + 0./Fax. industriale şi agricole (CCIA) – Se iau în considerare MEDIILE DE acreditată. -Siguranţa Structurilor de Construcţii -Ingineria şi Managementul Programul de înscriere se va anunţa Proiectelor de Construcţii ulterior. algoritm : Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală MGA = 0. Domeniul Ingineria mediului.22B.FACULTATEA DE CONSTRUCȚII Str. Ciclul III – Studii de doctorat În cadrul Facultăţii de Construcţii funcţionează studii de doctorat în domeniul Inginerie Civilă sub îndrumarea a 4 profesori. Amenajări şi construcţii LA BACALAUREAT. depuse la dosar. specializări: Construcţii civile. str.ro/constructii/ Oferta educațională CONDIŢII DE ADMITERE Ciclul I – Programe de studii de Concursul de admitere se desfăşoară licenţă: FĂRĂ pROBE sCRIsE. ROMÂNIA Tel. MBI – media la bacalaureat la Ciclul II . -Ingineria Sistemelor Hidrotehnice -Inginerie Costieră -Ingineria şi Managementul Candidaţii la concursul de admitere Resurselor de Apă se pot înscrie la un domeniu sau la mai multe (se depune un singur dosar). Unirii nr. studii de masterat cu durata de 3 semestre. după următorul hidrotehnice (ACH) – acreditată.20 MBM (IFDR) – acreditată sau MBI Domeniul Inginerie şi management. .univ-ovidius. unde : MGA – media generală de specializarea: Inginerie economică în admitere. 0241-545093 – secretariat http://www. au fost Perioada de înscriere este iulie 2012 acreditate (ciclul II de studii – studii de masterat sistem Bologna) următoarele la sediul Facultăţii de Construcţii. Unirii nr. pe baza actelor Domeniul Inginerie civilă.

Administraţie Publică.Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole: Agricultură.ro În cadrul Universității Ovidius din Constanța mai funcționează: • • • • • • Departamentul de limbi moderne pentru facultăţile nefilologice Centrul de asigurarea a calității în educație Centrul de Consiliere Educațională și Profesională Departamentul de cercetare Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie . Cursurile de formare universitară ID-IFR respectă curriculumul specializării respective de la învăţământul de zi şi se pot accesa pe pagina de web a Centrului http://idifr. univ-ovidius. Turismului .Limbă şi Literatură B (engleză/italiană).Facultatea de Litere: Limbă şi Literatură Română .Facultatea de Drept. .ro e-mail: id-ifr@univ-ovidius.Facultatea de Inginerie Mecanică. . .Economia Comerţului.124 http://idifr. La forma de învăţământ IFR şapte specializări din cinci facultăţi: .univ-ovidius.Afaceri Internaţionale (AI).Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: Educaţie Fizică şi Sportivă (EFS).Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG). .Finanţe şi Bănci (FB). Ştiinţe Administrative şi Sociologie: Drept şi şi Serviciilor (ECTS). Ştiinţe Economice: .ro | tel. Programele IFR pentru studii universitare de licenţă se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi programe de studiu de la forma de învăţământ de zi. . 0241 606 405 . Industrială şi Maritimă: Autovehicule În prezent sunt acreditate: La forma de învăţământ ID patru Rutiere (AR) şi Inginerie Economică în specializări din cadrul Facultăţii de Domeniul Mecanic (IEDM).CENTRUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ B-dul Mamaia Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful