Sunteți pe pagina 1din 131

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

RAPORT DE ACTIVITATE - 2010 -

BUCURESTI 2011

CUPRINS

D.S.P.-M.B. in prezent A. Domeniul de activitate prezentare generala Descrierea domeniilor de competenta, realizari, preocupari actuale A. Supraveghere in sanatate publica 1. Supraveghere/control boli transmisibile 2. Evaluare factori de risc din mediu a) Igiena mediului b) Igiena alimentatiei c) Igiena scolara d) Medicina Muncii 3. Evaluare si promovarea sanatatii 4. Diagnostic si investigare in sanatate publica a) Laboratoare microbiologie si virusologie chimie si toxicologie igiena radiatiilor

B. Control in Sanatate Publica C. Programe Nationale D. Serviciul RUNOS E. Serviciul Administrativ Mentenanta F. Birou Relatii cu Publicul G. Serviciul de Achizitii Publice H. Audit Intern I. Control Asistenta Medicala Unitati Sanitare cu paturi J. Birou Avize Autorizatii K. Comisia de examen Notiuni Fundamentale de Igiena

1. DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI -IN PREZENTA. Domeniul de activitate prezentare generala Directia de Sanatate Publica Bucuresti functioneaza in baza Ordinului M.S. nr. 1078 din 27.07.2010, publicat in Monitorul Oficial partea I nr. 550 din 05.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structura organizatorica a directiilor de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti. Directia de Sanatate Publica este o institutie publica cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Municipiului Bucuresti in scopul realizarii politicilor si programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a inspectiei sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de sanatate, precum si a planificarii si derularii investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate. Pentru punerea in aplicare a politicii de sanatate publica la nivel local DSPMB are o serie de activitati, mentionate in Capitolul I din Regulamentul de organizare si functionare astfel: ! reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local, care realizeaza politicile si programele nationale de sanatate, elaboreaza programe locale, organizeaza structurile sanitare, evidentele statistice pe probleme de sanatate, precum si de planificare si derulare a investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate. ! evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza modul de asigurare a asistentei medicale curative si profilactice din unitatile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unitatile sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii, luand masuri pentru asigurarea accesului la asistenta medicala a oricarei persoane din raza judetului. ! prin serviciile de supraveghere medicala, coordoneaza, organizeaza, evalueaza si participa la realizarea programelor nationale de sanatate ce se deruleaza in teritoriul arondat si exercita atributii specifice de control in sanatatea publica, in domeniile de competenta, prin personalul imputernicit de Ministerul Sanatatii. ! in colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale, organizeaza activitati in domeniul medical al sanatatii publice. ! coordoneaza serviciile de asistenta medicala din teritoriu, organizeaza, coordoneaza si participa la asistenta medicala in caz de calamitati, epidemii, catastrofe si alte situatii deosebite, organizeaza, coordoneaza si raspund de pregatirea retelei sanitare pentru aparare, sub coordonarea Ministerului Sanatatii. ! participa la coordonarea acordarii primului ajutor calificat impreuna cu inspectoratele pentru situatii de urgenta si cu alte structuri ale Ministerului Sanatatii. ! organizeaza culegerea si prelucrarea datelor statistice de la toti furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, intocmesc si transmit rapoarte statistice periodice catre institutiile desemnate in acest scop. ! Furnizeaza date statistice catre alte autoritati, la solicitare, cu respectarea confidentialitatii datelor personale. ! avizeaza si supun aprobarii conducerii Ministerului Sanatatii propunerile privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor unitatilor sanitare din subordinea acestora. ! desemneaza reprezentanti in consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum si din unitatile din subordinea autoritatilor administratiei publice locale. ! monitorizeaza afisarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli si analizeaza executia bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si trimestriale, pe care le inainteaza Ministerului Sanatatii, pentru unitatile subordonate. ! La cererea unor persoane fizice sau juridice, efectueaza, potrivit dispozitiilor legale, servicii medicale de sanatate publica, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative in vigoare.

2. DESCRIEREA DOMENIILOR PREOCUPARI ACTUALE A. Supraveghere in sanatate publica

DE

COMPETENTA,

REALIZARI,

1. Supraveghere/Control boli transmisibile


Supravegherea morbiditatii prin boli transmisibile In anul 2010, activitatea personalului compartimentulului supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile s-a desfasurat conform prevederilor Ord. MS nr. 127/2009, Ord. MS nr. 1078/2010, HG nr. 589/2007, Ord. MS nr. 264/407/2010 si a metodologiilor, elaborate de CNSCBT (privind supravegherea anumitor boli transmisibile). Compartimentul supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile intreprinde urmatoarele actiuni: Colecteaza informatiile privind numarul de imbolnaviri noi declarate de catre furnizorii de servicii medicale; Instituie si aplica masuri de prevenire si control a focarului de boala transmisibila Asigura activitatea epidemiologica in sistemul de alerta si raspuns rapid Desfasoara actiuni speciale pentru depistarea activa a bolilor transmisibile Supravegheaza si participa la implementarea masurilor de sanatate in Aeroportul Henri Coanda Calculeaza ratele de atac in populatie, pe unitatea de timp; Analizeaza evolutia incidentelor in vederea depistarii tendintelor, formularii de stategii de control sau a evaluarii eficientei masurilor de control anterior implementate Nota: pentru asigurarea unei comparari valide in profil anual, in analiza morbiditatii prin boli infectioase este inclus un set limitat, asemanator pentru doi ani calendaristici consecutivi, de entitati nosologice selectate activitatile privind infectia HIV,TBCl si maladiile transmise sexual sunt prezentate separat in acest raport Rezultate: In anul 2010 morbiditatea prin bolile transmisibile raportate a fost de 655,8 cazuri noi la 105 locuitori stabili ai municipiului Bucuresti, adica cu ! 2 % mai mica decat valoarea (673,5 %.ooo) calculata pentru anul precedent, anul 2009. Cea mai importanta crestere in dinamica a morbiditatii specifice s-a inregistrat la BDA si dizenterie (+ 100,4 %.ooo) iar cele mai importante diminuari ale morbiditatilor specifice s-au inregistrat la gripa (- 63,7 %.ooo), varicela (- 31,2 %.ooo) si infectia streptococica ( -21,4 %.ooo) (vezi tabel si diagrama mai jos). Diminuarea morbiditatii prin boli infectioase care se notifica este aparent paradoxala daca se ia in consideratia ca anul 2009 a fost an pandemic de gripa. Tabel situatia comparativa a morbiditatii prin boli transmisibile raportate in municipiul Bucuresti in anii 2009 si 2010 Denumire Morbiditate (cazuri la 100.000 locuitori) Boala 2009 2010 Abatere 2009-2010 BDA & Dizenterie 308,1 408,5 + 100,4 Gripa 76,8 13,1 - 63,7 Hepatita A 4,2 5,93 + 1,7

Hepatita B 4,0 3,2 - 0,8 Hepatita nAnB 1,0 1,8 + 0,8 Oreion 3,8 1,7 - 2,8 Infectia streptococica* 68,9 47,5 - 21,4 Infectii transmise prin artropode** 2,3 1,8 - 0,5 TIA & Salmoneloze & Botulism 7,4 9,5 + 2,1 Meningite bacteriene 1,5 2,1 + 0,6 Meningite virale 3,4 2,5 - 0,9 Scabie 1,9 1,4 - 0,5 Varicela 182,0 150,8 - 31.2 TOTAL 673,5 655,8 - 17,7 *) Scarlatina, Angina SH, erizipel **) Malarie, febra butonoasa, West Nile, Lyme, febra Q Diagrama Abateri (2010 vs 2009) in morbiditatea prin bolile transmisibile raportate in municipiul Bucuresti.
BDA & Dizenterie TIA & Salmoneloze Hepatita A Hepatita nAnB Meningita bacteriana Infectii transmise prin artropode Scabia Hepatita B Meningita virala Mononucleoza inf. Oreionul Inf. Streptococica Varicela Gripa

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

Abatere 2009/2010 (percentile)

Comentariu: In municipiul Bucuresti, in anul 2010 s-a mentinut statusul de eliminare pentru urmatoarele boli infectioase prevenibile prin vaccinare sistematica si de masa: poliomielita cu virus polio salbatic, difterie respiratorie si tetanos neonatorum sau pediatric. Frecventa altor boli prevenibile prin vaccinare sistematica si de masa (rujeola, pertussis, hepatita B pediatrica si sindrom rubeolic congenital) este extrem de redusa; suplimentar este de remarcat diminuarea morbiditatii prin rubeola si parotidita urliana a caror preventie se face prin vaccinare sistematica si de masa din anul 2004 In anul 2009 Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat pandemie de gripa; in municipiul Bucuresti cele peste 1400 de cazuri de gripa pandemica cu debutul simptomatologiei situat in anul 2009 au fost numeric insuficiente pentru a modifica in sens ascendent tendinta morbiditatii prin boli infectioase din anul 2009.

Supravegherea bolilor transmisibile codificate in sistemul de asistenta medicala primara Compartimentul de supraveghereepidemiologica si control boli transmisibile colecteaza, cu ritm lunar, de la cei 1010 de medici de familie autorizati sa functioneze in Bucuresti, cazurile noi de imbolnavire prin boli transmisibile. In anul 2010 ponderea (%) medie lunara a medicilor de familie care a raportat a fost de 66,5 %, cu amplitudine care a variat intre 76,4 % (februarie) si 49,6 % (august) vezi diagrama urmatoare Diagrama rata raportarilor lunare a cazurilor noi de boli transmisibile de catre medicii de familie din municipiul Bucuresti in anul 2010
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec % raportari Medie

Comentariu rata raportarilor bolilor infectioase de catre medicii din asistenta sanitara primara este in continua scadere multianula; in anul 2010, in medie doar 2/3 din medicii de familie autorizati au raportat, situatie care restange sever capacitatea DSPMB de a cunoaste realitatea si a reactiona in consecinta. In acest context reiteram comentariile facute in anii precedenti, si anume: 1. In cazul in care se doreste pastrarea sistemului actual (exhaustiv) de colectare a informatiei, sunt necesare interventii imediate precum: verificarea sistematica a completitudinii si corectitudinii raportarii bolilor infectioase declarabile de catre medicul de familie. 2. In cazul in care se doreste estimarea frecventei de aparitie a cazurilor de boli infectioase in cadrul unui esantion, metodologia tebuie elaborata si reglementata prin act normativ. In oricare din optiunile sugerate mai sus, interventia ar trebui demarata neintarziat. Coordonarea activitatii de imunoprofilaxie rutiniera si selectiva Personalul compartimentului de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile desfasoara activitati conform PNI, precum si pentru efectuarea vaccinarilor selective: 1.Preia si transporta vaccinurile de la nivelul depozitului central; depoziteaza !i distribuie vaccinurile c"tre furnizorii de servicii medicale 2.Organizeaza campanii suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restan#ierilor 3. Asigura func#ionarea sistemului de supraveghere a reac#iilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI)-au fost raportate 2 cazuri de limfadenita post BCG 4. Realizeaza anchete de estimare a acoperirii vaccinale, conform metologiei unice 5. Verifica condi#iile de p"strare a vaccinurilor, a modului de administrare n condi#ii de siguran#" maxim" la nivelul furnizorilor de servicii medicale, nregistrarea !i raportarea vaccinarilor 6. Raporteaza datele privind acoperirile vaccinale

7. Participa la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT !i/sau ISP 8. Asigura instruirea personalului medical vaccinator 9. Asigura realizarea catagrafiilor, estimarea cantit"#ilor de vaccinuri necesare pentru imunizarea copiilor !i utilizarea cu eficien#" a vaccinurilor solicitate !i repartizateDistribuie materialele de mai sus la furnizorii de servicii medicale Rezultate:In anul 2010, in total, in municipiul Bucuresti, au fost vaccinate un numar de 465113 de persoane. Tip vaccin Tip imunizare # persoane vaccinate Vaccin BCG Vaccinare la nastere 26904 Vaccin rujeolic-rubeolic-urlian Doza I-a 18483 Doza II-a 10683 Vaccin polio inactivat Vaccinare cu 3 doze 17180 Doza IV-a 17400 Doza V-a (elevi cls. III-a) 13714 Vaccin antihepatita B Nou-nascuti (3 doze) 17377 Vaccin diftero-tetano-pertusis Vaccinare cu 3 doze 17180 Doza IV-a 17281 Doza V-a 1200 Vaccin dT (vaccin tip adult) Restantieri clasa IX-a 10873 Revaccinare gravide 60 Vaccin DT Restantieri cls. II VII 830 Vaccin dT + VPI Vaccinare selectiva 58 Vaccin antitetanic (VTA) Vaccinare gravide 2193 Vaccin HPV Vaccinare selectiva fete 1513 Vaccin gripal trivalent Vaccinare selectiva 94465 Vaccin gripal monovalent Vaccinare selectiva 197216 Vaccin antihepatita A Vaccinare selectiva 180 Vaccin antitifoidic Vaccinare selectiva 65 Vaccin antiamaril Vaccinare selective 258 Total persoane vaccinate 465113 Supravegherea virozelor respiratorii in sezonul de gripa Compartimentul de supraveghere si control boli transmisibile a participa la monitorizarea si controlul gripei sezoniere prin urmatoarele interventii principale dispuse: coordonarea activitatii de vaccinare cu vaccin gripal trivalent; monitorizarea parametrilor specific asociati cu transmiterea sustinuta a virusurilor gripale in comunitate: morbiditate respiratorie, absenteism ocupational, consum medicamente antigripale si circulatie de virusuri gripale; recomandarea de masuri destinate atenuarii impactului social al epidemiei de gripa. Sezonul de gripa 2009 2010 a fost marcat de pandemia determinata de noul virus gripal A/H1N1. Informatiile adunate au aratat, in intervalul temporar dintre saptamana a 44-a / 2009 pana in saptamana a 5-a /2010, cresteri ale parametrilor monitorizati cu mult peste valorile asteptate. Afirmatia este valabila in ceea ce priveste rata de solicitari la serviciul de ambulanta pentru afectiuni compatibile cu pneumonia, gripa sau IACRS (diagrama A), rata saptamanala de spitalizari pentru gripa, pneumonie sau IACRS (diagrama B) precum si pentru cazurile noi de viroze respiratorii inclusiv gripa diagnosticate de catre medicii de familie din sentinela Bucuresti (diagranma C). Aceste evidente, precum si altele cum ar fi absenteismul ocupational (scolar si industrial), consumul public de medicamente antigripale si alti parametrii monitorizati au permis sustinerea de catre DSPMB de masuri destinate reducerii impactului social al pandemiei.

Analiza circulatiei tulpinilor de virus gripal a permis DSPMB sa identifice sfarsitul fenomenului epidemic (diagrama D) pentru suprimarea masurilor restrictive recomandate in perioada de stare a acestuia precum si identificarea grupelor de varsta cele mai afectate si deci indicate pentru vaccinare in sezonul urmator (diagrama E). Diagrama A rata saptamanala de solicitari la serviciul de ambulanta Bucuresti pentru afectiuni viroze respiratorii inclusiv gripa (nr. solicitari la 105 locuitori) 2009- 2010

Rata solicitari la serviciul ambulanta pentru viroze respiratorii (la 100000 locuitori)
70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

/0 9

/0 9

/0 9

/0 9

/0 9

/0 9

/0 9

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

S 40

S 42

S 44

S 46

S 48

S 50

S 52

S 01

S 03

S 05

S 07

S 09

S 11

S 13

S 15

S 17

S 19

S 21

S 23

S 25

S 27

S 29

S 31

S 33

S 35

S 37
/1 0

Diagrama B rata saptamanala de spitalizari pentru gripa, pneumonie sau IACRS in clinica de boli infectioase din Bucuresti 2009 2010 (cazuri la 105 populatie arondata)

Morbiditate Respiratorie Spitalizata S40/2009 - S39/2010


16.0

14.0

Cazuri (IACRS+Pneumo+Gripa) la 100000 locuitori

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

/0 9

/0 9

/0 9

/0 9

/0 9

/0 9

/0 9

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

/1 0

S 39
S 39 /1 0

S 40

S 42

S 44

S 46

S 48

S 50

S 52

S 01

S 03

S 05

S 07

S 09

S 11

S 13

S 15

S 17

S 19

S 21

S 23

S 25

S 27

S 29

S 31

S 33

S 35

Diagrama C rata saptamanala de cazuri noi de viroze respiratorii (gripa, pneumonie sau IACRS) codificate de catre medicii de familie din sentinela Bucuresti, 2009 - 2010

S 37

/1 0

Sezon 2009-2010 - Morbiditate respiratorie ambulatorie


9.0

8.0

7.0

# cazuri la 1000 asigurati

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

40 /0 9

42 /0 9

44 /0 9

46 /0 9

48 /0 9

50 /0 9

52 /0 9

01 /1 0

03 /1 0

05 /1 0

07 /1 0

09 /1 0

11 /1 0

13 /1 0

15 /1 0

17 /1 0

19 /1 0

21 /1 0

23 /1 0

25 /1 0

27 /1 0

29 /1 0

31 /1 0

33 /1 0

35 /1 0

37 /1 0 S

Diagrama D Frecventa saptamanala de cazuri suspecte si respectiv confirmate de gripa noua A/H1N1 in Bucuresti, 2009 - 2010 Diagra 100 ma E Frecven 80 ta pe 60 grupe de 40 varsta 20 decenal 0 e a cazurilo r A/H1N1 Pozitiv A/H1N1 Negativ suspecte si respectiv confirmate de gripa noua A/H1N1 in Bucuresti, 2009 - 2010
# cazuri
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89

A/H1N1 Pozitiv

A/H1N1 Negativ

Tabel rezultat analiza logistica a factorilor de risc depistati prin analiza univariata Denumire factor Odds Ratio Coeficient Z Valoare de risc (95% Interval regresie Statistic p Confidenta) Pirexie (T > 380 C) 2,28 (1,59-3,27) 0,8258 4,4981 0,0270 Dg clinic: gripa 1,74 (1,08-2,79) 0,5565 2,3060 0,0211 < 34 ani la debut 1,61 (1,06-2,43) 0,4762 2,2514 0,0244 Investigat rapid* 1,48 (1,05-1,09) 0,3927 2,2120 0,0270 Frecventeaza scoala 1,53 (1,03-2,27) 0,4252 2,1168 0,0343

39 /1 0

In fine analiza logistica a factorilor de risc a aratat (vezi Tabel) ca pozitivitatea A/H1N1 a fost asociata semnificativ (p < 0,05) si independent cu o serie de factori de risc precum: prezenta febrei, emiterea diagnosticului de gripa la prima prezentare a pacientului la medic, varsta la debut de sub 34 de ani, prelevarea de exudat respirator in primele 48 de ore de la debutul clinic si respectiv frecventarea unei colectivitati educationale. Supravegherea hepatitelor acute virale Compartimentul de supraveghere epidemiolodica si control boli transmisibile ancheteaza toate cazurile de hepatita acuta virala declarate de catre clinicile de boli infectioase din Bucuresti. Anchetarea are drept scop identificarea determinantilor aparitiei imbolnavirilor (stil de viata, mediu) si in cadrul acestora a factorilor de risc specifici care sa permita recomandarea de masuri de control si consecutiv prevenirea imbolnavirilor si a consecintelor nedorite ale acestora (portaj cronic si deces precoce prin ciroza hepatica sau carcinom hepatocelular). Diagrama - Frecventa comparativa a cazurilor de hepatita acuta virala raportate in anul 2010 in populatia municipiului Bucuresti
120
# cazuri raportate

100 80 60 40 20 0 Tip hepatita Hep A Hep B Hep C Hep D Alte

Diagrama - Hepatite acute virale A, B, C si D confirmate in mun Bucuresti, 2010 distributia cazurilor pe grupe de varsta
60
# cazuri raportate

50 40 30 20 10 0 <1 1-6 7-14


Varsta la debut (ani)

Hepatita A Hepatita B,C,D

15-24

25+

Tabel - Factori de risc depistati prin ancheta epidemiologica Hepatita A, Bucuresti, 2010 Natura risc # cazuri (prevalenta) Frecventare colectivitate educationala 48 (47,5 %) Contact cu caz confirmat de hepatita A 5 (5,0 %) Risc profesional 5 (5,0 %)

10

Necunoscut Total

43 (42,5 %) 101 (100.0 %)

Tabel - Factori de risc depistati prin ancheta epidemiologica Hepatita B,C &D- Bucuresti, 2010 Natura risc # cazuri (prevalenta) Stil de viata la risc * 59 (79,7 %) Iatrogenie ** 11 (14,9 %) Risc profesional 2 (2,7 %) Necunoscut 2 (2,7 %) Total 74 (100.0 %) *) Sexualitate la risc (45,8 %); utilizare de droguri pe cale IV (40,7 %); utilizare de servicii comerciale de cosmetica (13,6 %) **) Stomatologie (81,8 %); Transfuzie de sange (18,2 %); Hemodializa (1%) Comentarii Hepatita virala tip B - la 15 ani dupa implementarea vaccinarii universale la nastere impotriva hepatitei B, in Bucuresti, forma pediatrica de boala manifesta a fost practic eliminata. In ultimii ani principalul factor de risc de imbolnavire prin hepatita B este reprezentat de sexualitatea la risc. Hepatita virala tip C frecventa anuala a cazurilor noi de hepatita C este in crestere, principalul factor de risc este administrarea de droguri pe cale IV. Hepatita vitala tip A principalul factor de risc de imbolnavire este reprezentat de igiena personala precara. Privind hepatitele virale transmise prioritar pe cale parenterala, de remarcat faptul ca dintre factorii de risc evaluati prin ancheta epidemiologica, iatrogenia este asociata cu boala mai rar decat comportamentele la risc, ceea ce sugereaza ca principalul mijloc de preventie al acestor hepatite ar trebui sa se intemeieze pe educatie. Supravegherea BDA in sezonul estival Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile a primit misiunea de a participa la supravegherea regionala a cazurilor de boala diareica acuta (BDA) depistate intr-o sentinela de 5 spitale din municipiul Bucuresti. Diagrama - Morbiditatea specifica pe grupe de varsta prin BDA spitalizata raportata de spitale sentinela in sezonul de vara 2010 , municipiul Bucuresti
2000 1500 1000 500 0 <1 1-4 5-9 10-14 15-64 65+ Grupe de varsta (ani)

Morbiditate

11

Tabel Etiologia cazurilor de boala diareica acuta spitalizate in 5 spitale sentinela din municipiul Bucuresti, vara anului 2010 Specie / Gen enteropatogen Prevalenta (%) Rotavirus 66,1 Salmonella spp 19,0 Escherichia coli pathogen 1,2 Shigella spp 1,2 Giardia lamblia 1,2 Campylobacter spp 0,0 Yersinia enterocolotica 0,0 Alte 1,2 Comentariu: 77.5 % din cazurile de rotaviroza au fost confirmate la pacientii in varsta de sub 5 ani; de cativa ani de zile motivatia pretinsa pentru initierea supravegherii in sistem sentinela a bolii diareice acute spitalizate este definirea etiologiei acestei conditii medicale. Suficiente evidente sau acumulat pana in prezent care arata ca principala etiologie a bolii diareice acute este in prezent reprezentata de rotavirusuri. Din pacate se ignora faptul ca pe piata exista vaccinuri, iar acestea sunt ferm recomandate de catre OMS de a fi integrate in schemele nationale de vaccinare. Supravegherea vectorilor de importanta medicala Actiunile derulate : 1. Evaluarea riscurilor de imbolnavire pe care le prezinta vectorii (artropode, rozatoare, caini) 2. Evaluarea riscurilor de intoxicare pe care le prezinta utillizarea substantelor biocide (insecticide, raticide) 1. Pentru evaluarea riscurilor de imbolnavire la care este expusa populatia, prin prezenta in mediul de munca, viata si agrement a vectorilor au fost efectuate 3777 expertize de specialitate: a) pentru evaluarea riscurilor de imbolnavire pe care le prezinta tantarii au fost efectuate 3744 expertize de specialitate, care au vizat imobilele cu subsolurile inundate, gospodariile individuale, parcurile si zonele verzi, cimitirele, punctele larvare de suprafata (lacuri, balti, orice fel de acumulari de apa). Zonele care au prezentat infestari ridicate cu tantari au fost: cimitirele si terenurile virane cu vegetatie abundenta, locuri care favorizeaza acumularile de apa, zonele insalubre si zonele limitrofe Bucurestiului aflate in administrarea unor localitati din cadrul judetului Ilfov. Densitatile au fost crescute in lunile iulie si august. Primaria Capitalei (prin Contractul nr. 103/1997 cu S.C 3 D ROMANIA SA) a dispus derularea tratamentelor de combatere a tantarilor conform programului stabilit prin contract si a suplimentat tratamentele la solicitarea noastra lansand un Program special de intensificare a tratamentelor de combatere a tantarilor in zonele de interes public cu vegetatie abundenta in luna august. b) au fost efectuate 26 anchete entomologice la domiciliul bolnavilor de meningoencefalita cu LCR clar. Dintre acestea 10 cazuri au fost confirmate cu virusul West-Nille (vector tantarul din genul Culex). b) 3620 expertize de specialitate pentru evaluarea indicelui de prezenta a ixodidelor (capuse) potential vectoare ale febrei butonoase si maladiei Lyma . Expertizele au evidentiat prezenta de caini comunitari nesupravegheati (purtatori sau potential purtatori de ectoparaziti: capuse, purici) la acelasi nivel ca in anul 2009. Dar in urma evaluarilor

12

din teren, s-a evidentiat cresterea indicelui de prezenta a capuselor fata de anul 2009. S-au facut recomandari de a se deparazita extern si intern cainii respectivi (acolo unde se putea face acest lucru) si de a se efectua in mod repetat, pana la disparitia focarului tratamente de deparazitare cu societati comerciale autorizate in acest sens. c) 3295 expertize de specialitate pentru determinarea nivelului de infestare cu gandaci de bucatarie atat la nivelul imobilelor de locuit, cat si la nivelul unor unitati sanitare cu paturi, unitati de industrie alimentara si unitati de cazare colectiva. In unitatile spitalicesti, evaluarea gradului de infestare cu gandaci de bucatarie (insecte taratoare) s-a facut prin folosirea de capcane speciale, prevazute cu banda lipicioasa si atractant. Importanta epidemiologica a gandacilor de bucatarie se datoreaza faptului ca traiesc si circula prin locuri in care se gasesc variate microorganisme patogene pentru om (virusuri, bacterii, ciuperci, chisti si oochisti de protozoare parazite, embriofori si oua de helminti). d) 3295 expertize de specialitate pentru determinarea indicelui de prezenta al mustelor sinantrope atat la nivelul imobilelor de locuit, cat si la nivelul unor unitati sanitare cu paturi, unitati de industrie alimentara, piete agroalimentare, unitati de cazare colectiva. Rezultatul a constat in observarea scaderii indicelui de prezenta a mustelor sinantrope fata de anul 2009, din cauza existentei caniculei, stiut fiind faptul conform caruia la temp. de peste 35 de grade mustele nu se impupeaza. e ) 3718 expertize de specialitate pentru determinarea nivelului de infestare cu rozatoare sinantrope (soareci, sobolani) in spatii exterioare (parcuri, cimitire, terenuri virane) si in spatii inchise (asociatii de locatari sau proprietari, camine studentesti, unitati sanitare). Importanta epidemiologica a rozatoarelor consta in faptul ca ele reprezinta potential vectori ai agentilor etiologici provocatori de: leptospiroza, trichineloza, rabie, rickettioze, diferite parazitoze. Au fost evidentiate focare de rozatoare datorita gradului avansat de insalubritate (ex. camine studentesti, gospodarii individuale, asociatii de locatari, cimitire, terenuri virane, in zone unde s-au demolat constructii, case parasite, zone de la marginea orasului etc.). Deasemenea probleme remarcate si in anii trecuti sunt deschiderea de noi santiere, demolari ale unor zone industriale, traficul deosebit de intens, lucrari de refacere a infrastructurii sau a retelelor de aprovizionare cu apa/gaze/canal, care au condus la migrarea populatiilor de rozatoare Focarele depistate au fost transmise catre S.C. 3D.Romania. S.A. pentru a fi aplicate tratamente de deratizare in mod repetat pana la stingerea focarelor, dar s-au atentionat si beneficiarii respectivi pentru luarea masurilor necesare in scopul diminuarii riscurilor pentru sanatatea publica. f) in cadrul expertizelor intreprinse s-au facut si evaluari privind indicele de prezenta a pisicilor fara stapan (purtatoare sau potential purtatoare de paraziti: capuse, purici). S-a remarcat o crestere a numarului acestora, depistandu-se chiar adevarate focare in subsolurile unor imobile de locuit (Cart. Ferentari, Sos. Virtutii, Bd. Uverturii, etc.), in subsolurile unor camine studentesti (Regie), in subsolurile unor cantine studentesti (Regie); factorul care favorizeaza aparitia pisicilor il reprezinta neacoperirea cu sita a gurilor de aerisire a imobilelor respective si care are drept consecinta infestarea cu capuse si purici a acestora. Acolo unde s-a evaluat un indice de prezenta mare a pisicilor fara stapan s-a luat legatura cu reprezentantii asociatiilor de locatari, administatorii cantinelor si ai caminelor studentesti etc. in acest sens, adica au fost indrumati spre a-si acoperi cu site speciale gurile de aerisire, iar acolo unde pisicile sunt adoptate de locatarii imobilelor respective, s-a facut recomandarea de a fi deparazitate extern si intern, dar si efectuarea tratamentelor de deparazitare a imobilelor respective, in mod repetat, pana la disparitia infestarilor, cu societati comerciale autorizate in acest sens. 2.Pentru evaluarea intoxicatiilor cu pesticide au fost preluate fisele de declarare de la spitalele de urgenta . g) in cursul anului 2010 s-au efectuat 32 de expertize de specialitate constand in evaluarea respectarii sau nerespectarii conformitatilor legale in vigoare de catre societati comerciale, in urma depunerii, la Directia de Sanatate Publica a Mun. Bucuresti, Biroul de Evaluare Factori Mediu,

13

Avizare-Autorizare, a cererii de certificare a conformitatii privind codul CAEN 8129 Alte activitati de curatenie (inclusiv activitati de dezinfectie, dezinsectie si deratizare) conform Ord MS 1030/2009. Masuri: Pentru reducerea riscurilor de imbolnavire au fost instiintate Primaria Capitalei si Primariile de sector in scopul initierii si /sau derularii masurilor de combatere a vectorilor (artropode, rozatoare, caini) Supravegherea si controlul tuberculozei in Bucuresti in anul 2010 Evolutia morbiditatii prin tuberculoza Prin masurile reglementate in Programul National de Control al Tuberculozei (program supervizat de OMS) ce asigura gratuit pentru toata populatia diagnosticul, tratamentul, monitorizarea si profilaxia bolii, in Romania endemia TBC este in scadere. Datorita consecintelor negative asupra populatiei, a costurilor medicale si sociale a bolii, tuberculoza este considerate si in present o problema prioritara de sanatate publica. n ultimii ani inciden#a globala a tuberculozei a nregistrat o sc"dere treptat", de la 142,2%ooo in 2002, la 99,3%ooo n 2009. Aceast" valoare ne situeaz" totu!i printre #"rile care au cel mai ridicat nivel al inciden#ei tuberculozei n Regiunea Europa a OMS. n Bucure!ti, cea mai mare aglomerare urban" din Romnia, , tuberculoza a prezentat o evolu#ie asem"n"toare cu cea din #ara ntreag". Inciden!a tuberculozei n Bucure"ti "i Romnia (cazuri noi + recidive)
ROMANIA BUCURE!TI

Inciden!a tuberculozei n Bucure"ti "i Romnia (cazuri noi + recidive)


350 300 250 200 100 50 0 84.9 150 65.9 122 139.9 154.1 151 133 122.1 120 151.0 133.0*87.3

%000

55.8

134.6 126.4 134.1 142.2135.7 107.0 102.6 96.4 70.0

89

88

65.6 120.0

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Indicatorii de morbiditate prin tuberculoza, inregistrate in Bucuresti, au depasit constant media pe tara. Anul 2002 este primul an in care s-a constatat scaderea incidentei cazurilor de tuberculoza in capitala, iar in 2003 (pentru prima oara in istoria ultimilor 20 de ani) valorile au scazut sub media Romaniei, aceasta tendinta pastrandu-se si in cursul anului 2010. Datele centralizate ale retelei de tuberculoza din Bucuresti din anul 2009, raportate la datele perioadei similare ale anului 2010, evidentiaza urmatoarele: a) Scaderea cu 14,1% a cazurilor de tuberculoza (cazuri noi si recidive) 79,7%ooo, fata de 65,6 %ooo (2010). b) Scaderea cu 12,8% a cazurilor noi 67,8%ooo, fata de 55%ooo (2010) c) Scaderea cu 1,3% a recidivelor 11,9%ooo, fata de 10,6%ooo (2010) d) Scaderea cu 9,6% a cazurilor la copii de 0-14 ani 32,4%ooo, fata de 22,8%ooo (2010)

14

Inciden!a tuberculozei n Bucure"ti "i Romnia (cazuri noi )


160 140 120 100 80 60 40 20 0 Romania Bucuresti

S-a participat la anchetele epidemiologice eterminat pentru cazurile de meningite TBC, precum si alte cazuri de TBC in special de colectivitati. Impreuna cu reteaua TBC, reteaua de neo-natologie si personal din cadrul compartimentului de epidemilogie s-a efectuat vaccinarea BCG intr-o campanie organizata in perioada iulie septembrie 2010 pentru restantieri din motive obiective. In cursul anului 2010 in Bucuresti s-au inregistrat un numar 4 focare familiale. In toate focarele sau luat masuri privind mobilizarea contactilor la control, (testarea IDR la PPD a copiilor , radiografii, chimioprofilaxie) educatie sanitara in focar, dezinfectie in focar, adrese catre medicii de
Incidenta tuberculozei - Bucuresti, 2002-2010 160

Nr. cazuri/100000 locuitori

19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10
140 120 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total cazuri 3-D Colum n 2 Cazuri noi Recidive

familie. Evolutia incidentei tuberculozei pe cele 6 sectoare ale Capitalei in anul 2010, adulti si copii 0-14 ani, se prezinta conform graficului urmator:

15

Tuberculoza nu este uniform raspandita pe teritoriul Municipiului Bucuresti, astfel ca in anul 2010, incidenta pe sectoare a variat intre 78%ooo in sectorul 5 si 56,2%ooo in sectorul 2.
Inciden!a tuberculozei la copii 0 14 ani n Bucure"ti

80 70 60 50 40 30 20 1 0 0

%000 69.3 56.2 60.8 50.4 45.5 29.5 39.2 38,7 30,5 (85 cazuri) (66 cazuri) 22.8

44.6

24.1

1996

2000

2001

2002

2003

2004 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Scaderea incidentei tuberculozei a dus la scaderea surselor de eliminatori de bacili si implicit scaderea incidentei bolii la copii.

Supraveghere & Control Infectii cu Transmitere Sexuala Evolutia morbiditatii prin ete cu transmitere sexuala SIFILIS In cursul anului 2010 numarul cazurilor confirmate cu etermi cu domiciliul in Bucuresti, a fost de 170 cazuri cu o incidenta de 8,7 %$$$. Numarul total de cazuri de sifilis diagnosticate si tratate in Bucuresti, incluzand si pe cele din provincie, a fost de 251.

16

EVOLUTIA INCIDENTEI SIFILISULUI BUCURESTI 2000 2010


200 150 100 50 0 Incidenta

Fata de numarul cazurilor de sifilis raportate in cursul anului 2010, persoanele neasigurate care au fost testate etermin si diagnosticate cu sifilis au reprezentat 42,2%. In anul 2010, 20,3 % din cazurile confirmate de sifilis au fost depistate in stadiul primar ceea ce reprezinta o imbunatatire fata de anul 2009 cu 17,1% depistate. Incidenta sifilis pe grupe de varsta si sexe Bucuresti 2010
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

19 70 19 80 19 90 19 95 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

Masculin Feminin total 0 - 4 5 - 14 15 ani ani 24 ani 25 44 ani 45 64 ani >65 ani

Din analiza incidentelor se observa ca grupele active sexual sunt mai periclitate si mai mult barbatii decat femeile. In Bucuresti, in cursul anului 2010 (conform Ord. M.S.F. Nr. 588/2000) numarul de teste etermin raportate la numarul de teste eterminat pentru depistarea sifilisului in laboratoarele de stat si private incluzand toate tipurile de teste RBW, VDRL, TPHA, RPR. FTA, examene de ultramicroscopie, se constata o usoara scadere a pozitivitatii direct proportional cu scaderea numarului de cazuri de lues confirmate (de 2,2%).
Pozitivitate teste - Bucuresti 2001 - 2010
6 5 4 3 2 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Poz itiv. Te ste

17

Constant de zeci de ani morbiditatea din Bucuresti a fost peste media tarii. In perioada anilor 1980 1997 in Bucuresti valorile incidentei au fost cele mai mari din tara. Din anul 2005 acestea au scazut sub media pe tara.In cursul anului 2008 (conform anuarului statistic pe anul 2008) valoarea incidentei sifilisului din Bucuresti a fost mai mica decat valoarea incidentei pe tara (13,4%$$$ in Bucuresti - 18,7%$$$ in tara)
Incidenta sifilisului in Bucuresti comparativ cu Romania 2000 - 2010 (date preluate din anuarul statistic al M.S.C.S.S.D.M.)

100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Romania Bucuresti

SIFILIS CONGENITAL In anul 2009 au fost raportate 43 de suspiciuni de sifilis congenital, din care nici unul nu a indeplinit conditiile definitiei de caz pentru a fi confirmat. Incidenta sifilisului congenital la nou-nascutul viu/100 000 nou-nascuti vii a fost 0 in 2010. Din analiza rezultatelor VDRL cantitativ mama nou nascut anul 2003 2009 reiese ca in anul 2010 a scazut semnificativ numarul de cupluri testate, direct proportinal si cu numarul de cazuri de sifilis confirmate. CAZURILE SUSPECTE SIFILIS CONGENITAL / CAZURI CONFIRMATE DE SIFILIS CONGENITAL IN BUCURESTI 2002-2010
200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nr.suspecti sif.cong. nr.confirm ati sif cong.

SIFILIS LA GRAVIDE Incepand din anul 2004 s-au monitorizat gravidele pentru sifilis. Aceasta s-a facut prin raportarea de catre laboratoare a testarilor eterminat pentru depistarea sifilisului precum si numarul celor depistate etermin. Din raportarile anului 2009 (8 385) reiese ca 26,9% din femeile care au nascut in Bucuresti (31 094 nou-nascuti vii), au efectuat analize pentru depistarea sifilisului. Din acestea 0,62% au avut serologie reactiva pentru sifilis(52). Nasteri Anul 2004 23 845 Gravide testate in lab.din Bucuresti 4 866(20,4%) Serologie reactiva pentru sifilis 199(4%)

18

Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 GONOREE

25 830 26 680 27 565 29 266 31 094 31 349

4 175(16,2%) 4 997(18,7%) 5 661(20,5%) 4 343(14,9%) 8 385(26,9%) 9 318(29,7)

113(2,7%) 84(1,8%) 41(0,81%) 42(0,96%) 52(0,62%) 18(0,2%)

Incidenta cazurilor de gonoree pentru persoanele cu domiciliul in Bucuresti in 2010 este de 2,1%$$$.(42 cazuri ) . Totusi raportul sifilis / gonoree care ar trebui sa fie subunitar se mentine in continuare supraunitar prin neraportare, autotratare etc. Din anul 2009 in cadrul subprogramului de supraveghere si control ITS, s-a introdus posibilitatea testarii si tratamentului gratuite pentru persoanele neasigurate suspecte de gonoree. In anul 2010, au fost diagnosticate cu gonoree, 21 de persoane neasigurate, reprezentand, 35,6% din totalul cazurilor confirmate in Bucuresti . EVOLUTIA INCIDENTEI GONOREEI, BUCURESTI 2000 2010
8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Incidenta

RAPORTUL INCIDENTEI SIFILIS GONOREE BUCURESTI 2000 2010


100 80 60 40 20 0

Sifilis Gonoree

Numarul de frotiuri pentru depistarea infectiei cu N. Gonoreae efectuate pe teritoriul M. Bucuresti in anul 2009, centralizate conform Ord. M. S. Nr. 588/2000 a fost de 33664 cu 157 frotiuri pozitive (pozitivitate de 0,5%). INFECTIA CU CHLAMYDIA TRACHOMATIS Din anul 2009 a inceput sa fie raportate cazurile confirmate cu Ch.trachomatis in M.Bucuresti. Incidenta a fost de 2.4%$$$ (48 ) atat in 2009 cat si in 2010.
60 50 40 30 20 10 0 2009 2010

20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

TOTAL CAZURI BARBATI FEMEI

19

Similar ca pentru gonoree din anul 2009 in cadrul subprogramului de supraveghere si control ITS, s-a introdus posibilitatea testarii si tratamentului etermin pentru persoanele neasigurate suspecte de infectie cu Chlamydia trachomatis. In anul 2010, au fost diagnosticate 13 de persoane neasigurate, reprezentand, 27,1% din totalul cazurilor confirmate in Bucuresti Din anul 2004 s-au monitorizat laboratoarele care testeaza pacienti cu suspiciunea de afectiune eterminate de Chlamydia trachomatis si s-a gasit o pozitivitate variind intre 10,2% pana la 3,4% in anul 2010.

Supravegherea si controlul Infectiilor HIV / SIDA


Activitati ce se deruleaza in cadrul D.S.P.M.Bucuresti: Analizeaza si transmit Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals indicatorii subprogramului impreuna cu rezultatele analizei derularii subprogramului ( realizari, dificultati, propuneri de imbunatatire, etc) Monitorizarea evolutiei infectiei HIV/SIDA: - monitorizarea cazurilor internate cu HIV/SIDA in Bucuresti - transmiterea fiselor de declarare HIV/SIDA catre judetul in care domiciliaza, a persoanelor internate in Bucuresti. Monitorizarea activitatii de testare HIV/SIDA in laboratoarele din Bucuresti Asigurarea materialelor consumabile pentru testarile realizate in laboratorul DSPMB Asigurarea testarii HIV a femeilor gravide, Asigurarea testarii HIV pentru depistarea infectiei HIV/SIDA in populatie, in grupele de risc, , la alte categorii si in scop diagnostic (pentru unitati medicale care nu au posibilitatea de testare HIV), conform metodologiei; ANALIZA DE SITUATIE Evolutia cazurilor HIV/SIDA in anul 2010, fata de cele inregistrate in anul 2009 a fost in crestere. Nu s-a inregistrat nici un caz nou la copii nascuti din mame seropozitive. Incidenta cazurilor de HIV/SIDA in anul 2010 pentru Bucuresti este de 5,1%%%%, la o prevalenta de 109 %%%%. La sfarsitul anului 2010 frecventa cumulata a cazurilor de HIV/SIDA in Bucuresti era de 2180. Din totalul cazurilor confirmate cu HIV, doar 26,5% au fost inregistrate la femei.
CAZURI NOI HIV/SIDA 2000 - 2010
160 140 120 100 NR.CAZURI 80 60 40 20 0

Barbati Femei Baieti Fete

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

AN DIAGNOSTIC

2010

20

Din cazurile cunoscute 507 (23,26%) au decedat. In cursul anului 2010 s-au diagnosticat 102 cazuri noi, 27 de cazuri s-au inregistrat la femei, dintre care 14 in stadiul de infectie, restul de 75 la barbati, dintre care 54 au fost diagnosticate in stadiul de infectie. La copii (0 - 12 ani) frecventa cumulata a cazurilor HIV/ SIDA este de 488, din care 172 (35,3%) au decedat.
FRECVENTA CUMULATA A CAZURILOR HIV/SIDA PEDIATRICE IN BUCURESTI 1989-2010
600 500 400 300 200 100 0

NR.CAZURI

Caz nou

89

91

93

95

97

99

01

03

05

07 20

19

19

19

19

19

19

20

20

20

AN DIAGNOSTIC

Din totalul celor 488 de cazuri pediatrice cumulate, un numar de 60 (12,3%) au fost cazuri cu transmitere de la mama. Din restul de 428 cazuri HIV/SIDA pediatrice, majoritatea au fost copii nascuti pana in anul 1989, doar 33 (6,76%) cazuri fiind copii nascuti dupa acest an. Diagnosticarea rara in ultimii ani, a cazurilor de HIV/SIDA la copiii nascuti dupa anul 1989, avand mame seronegative HIV sau cu reactivitate HIV necunoscuta este o dovada ca transmiterea nosocomiala a infectiei HIV la copii este rarisima sau inexistenta.
Frecventa cumulata a cazurilor HIV/SIDA la adolescenti si adulti Bucuresti, 1985-2010
2000
# cazuri

1500 1000 500 0 Cazuri noi

19 85

19 87

19 89

19 91

19 93

19 95

19 97

19 99

20 01

20 03

20 05

20 07

An diagnostic

Din totalul celor 102 cazuri de infectie HIV si SIDA, toate au fost diagnosticate la varsta adulta. Cauzele infectarii sunt reprezentate de: - parteneri multipli (39%) - parteneri pozitivi (5,8%) - bisexual (12,7%) - homosexuali (5,8%) - utilizatori de droguri (3%) 83% s-au infectat prin contact heterosexual, restul de 17% fiind reprezentat de contactul sexual cu persoane de acelasi sex. CLASIFICAREA CLINICO IMUNOLOGICA

20 09

20

09

21

Dupa clasificarea clinico-imunologica numarul de cazuri noi se prezinta astfel: infectie acuta: 33,3%, simptomatic: 32,3 %, simptomatologie severa: 34,4%
SITUATIA DECESELOR HIV/SIDA 1989 - 2010

100 NR.DECESE 50 0 1989

1991

1993

1995

1997

1999 ANUL

2001

2003

2005

2007

2009

In anul 2010, s-au inregistrat 21de decese la persoane cu SIDA diagnosticate. 16 din cele 21 de cazuri au decedat intr-unul din cele doua spitale de boli infectioase din Bucuresti. Din totalul deceselor, 6 s-au inregistrat la femei, restul de 15 la barbati. Numarul deceselor a crescut in 2010 fata de anul 2009. ACTIUNI SUSTINUTE IN CADRUL SUBPROGRAMULUI TESTAREA AC ANTI HIV PENTRU MATERNITATILE DIN BUCURESTI DSPMB asigura testarea Ac. Anti-HIV la femeile gravide din Bucuresti ; testarea se realizeaza in cadrul laboratorului de virusologie al D.S.P. - M.Bucuresti, pe probele recoltate in maternitatile din Bucuresti. Numarul testarilor pentru anticorpii anti-HIV, inregistrate in anul 2010, in laboratorul D.S.P.M.B. pentru maternitati este de 4362, lucrate in laboratorul nostru prin metoda Elisa, cu 7 probe pozitive, dintre care s-au confirmat prin W.Blot un numar de 3 probe. Deasemenea la gravidele internate pentru nastere s-a efectuat un numar de 11584 de teste rapide HIV. In anul 2010 cazurile noi inregistrate au avut drept cale de transmitere pe cea sexuala (100%). Contactul heterosexual reprezinta cea mai frecventa cale de transmitere in randul populatiei, fiind afectati de epidemia HIV in mod special, utilizatorii de droguri injectabile. Supravegherea infectiilor nosocomiale in sistem rutinier si sentinela Compartimentul supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile monitorizeaza dinamica infectiilor nosocomiale declarate rutinier si supravegheaza rezistenta antimicrobiana si utilizarea agentilor antimicrobieni sistemici in unitati sentinela.

Diagrama - Rate de atac prin infectii nosocomiale raportate pe tipuri de servicii medicale, municipiul Bucuresti, 2010 (toate spitalele din reteaua MS)

22

Alte Obst-Ginecologie Pediatrie Chirurgie Nou-Nascuti ATI 0 2 4 6


3

10

12

14

Cazuri la 10 pacienti externati

Diagrama - Prevalenta infectiilor nosocomiale dupa situsul anatomic afectat municipiul Bucuresti, 2010 (toate spitalele din reteaua MS)
35 30 Tract respirator Situs chirurgical Tract urinar Tract digestiv Tesut sanguin Alte situsuri Tesut cutanat Genitale feminine 5 0 Dupa punctie

Prevalenta (%0

25 20 15 10

Comentariu: infectiile nosocomiale depistate pasiv sunt traditional sever subraportate dar modelul distributiei acestora pe situsuri anatomice afectate si tipuri de servicii medicale corespunde cu sistemele sanitare unde supravegherea infectiei nosocomiale este o conditie de acreditare/reacreditare a unitatilor sanitare. Tabel - Rezistenta la agenti antimicrobieni a germenilor implicati in etiologia infectiilor nosocomiale declarate in anul 2010, de catre unitatea sentinela a municipiului Bucuresti (model NNIS CDC) Agent patogen rezistent la antimicrobiene Stafilococ aureu rezistent la meticilina Stafilococ coagulazo-negativ rezistent la meticilina Enterococcus spp rezistent la vancomicina P aeruginosa rezistent la fluoroquinolone P aeruginosa rezistent la carbapeneme P aeruginosa rezistent la cefeme generatia 3+ P aeruginosa rezistent la piperacilina Enterobacter spp rezistent la cefeme generatia 3+ Enterobacter spp rezistent la carbapeneme Klebsiella pneumoniae rezistent la cefeme generatia 3+ Rezistenta 60,0 % 100,0 % 0,0 % 15,0 % 40,0 % 65,0 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 77,8 %

23

Escherichia coli rezitent la cefeme generatia 3+ Escherichia coli rezistent la fluoroquinolone LEGENDA Cefeme generatia 3+ : ceftazidim, cefotaxim sau ceftriaxon Fluoroquinolone: ciprofloxacin, ofloxacin sau levofloxacin Carbapeneme: imipenem, meropenem sau ertapenem

50,0 % 19,2 %

Comentariu: Stafilococul aureu rezistent la meticilina este frecvent implicat in infectia nosocomiala de plaga chirurgicala Bacilii gram negativi izolati din infectiile nosocomiale (atat enterobacteriacee cat si nonfermentativi) sunt rezistenti la cefalosporinele din generatia a 3 in proportie de cel putin 50%; o situatie relativ mai favorabila privind acesti agenti patogeni este legata de rezistenta la carbapeneme si respectiv rezistenta la quinolone; Analiza etiologiei infectiilor nosocomiale nu a depistat pana acum germeni din genul Enterococcus rezistenti la vancomicina si nici enterobacteriaceae (E coli sau Klebsiella spp) rezistente la carbapeneme (tulpini cu NDM-1 betalactamaze).

Activitatea antiepidemica in Aeroportul International Henri Coanda Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile are un serviciu special alocat activitatilor antiepidemice prevazute de Regulamentul Sanitar International la frontiera de stat natura si volumul actiunilor desfasurate de acest compartiment in zona de frontiera aeriana a municipiului Bucuresti sunt aratate in tabelul urmator. Tabel activitati specifice antiepidemice la frontiera de stat din Aeroportul International Henri Coanda in anul 2010 Actiuni # aeronave asistate # pasageri verificati epidemiologic la plecare # pasageri verificati epidemiologic la sosire # pasageri verificati pentru chimioprofilaxie antimalarica # pasageri triati epidemiologic # certificate internationale de vaccinare verificate # derogari de la vaccinare antiamarila acordate # pasageri care au primit chimioprofilaxie antimalarica # pasageri vaccinati / revaccinati antiamaril # pasageri vaccinati antitifoidic # pasageri revaccinati antitetanic Activitati DDD (dezinfectie, dezinsectie, deratizare) Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile are un compartiment special alocat activitatilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare in situatii prevazute de norme natura si volumul actiunilor desfasurate de acest compartiment sunt aratate in tabelul urmator Tabel activitati DDD desfasurate in anul 2010 # evenimente 24821 828369 823599 26967 40141 6594 17 574 258 65 0

24

Actiuni # actiuni de dezinfectie in focare de boli digestive # actiuni de dezinfectie in unitati sanitare # actiuni de dezinsectie in unitati sanitare # actiuni de dezinfectie in colectivitati de copii # actiuni de dezinfectie & dezinsectie la cazuri sociale # actiuni de dezinfectie & dezinsectie in unitati speciale # actiuni de dezinfectie la cazuri de TBC # actiuni de dezinfectie in caz de deces > 3 zile # actiuni antiparazitare # actiuni de tratament antilarvar / destantarizari # eliberari de autorizatie de depunere la calela cadavru uman # eliberari de avize de transport cadavru uman # eliberari de avize dezhumari-reinhumari cadavru uman

# evenimente 98 1 16 16 8 1 8 15 47 2 5081 191 58

Activitatea de autorizare / avizare sanitara si consultanta in acest domeniu Compartimentu de supraveghere epideiologica si control al bolilor transmisibile participa la activitatea institutiei de autorizare si avizare sanitara a unitatilor sanitare. Rezultate: natura si volumul acestei activitati derulate in anul 2010 este redat in tabelul urmator Tabel Activitatea de autorizare, avizare si consultanta in domeniu in anul 2010 Denumire Numar activitate activitati Numar Autorizatii Sanitare de Functionare 109 eliberate Numar Procese Verbale pentru certificarea 239 conformitatii cu declaratia pe proprie raspundere intocmite Numar notificari la Oficiul Registruliu 54 Comertului efectuate Numar solicitari de certificarea a conformitatii 257 rezolvate Numar solicitari de asistenta de specialitate 103 rezolvate TOTAL Activitati 762

25

2.Evaluare Factori de risc din mediul de viata si munca a) Igiena mediului


Apa potabila Accesul la apa potabil" este esen#ial pentru s"n"tate, este un drept fundamental al omului !i o component" activ" a politicilor de protejare a s"n"t"#ii. Importan#a apei, a asan"rii !i a igienei pentru s"n"tate !i dezvoltare a fost reflectat" n documentele mai multor intlniri !i forumuri interna#ionale. Acestea au inclus conferin#e orientate spre s"n"tate, precum Conferin#a Interna#ional" cu tema Profilaxia primar" de la Alma-Ata, Conferin#a cu tema Apa pe plan mondial de la Mar del Plata, Adunarea General" a Na#iunilor Unite care a declarat perioada 2005-2015 ca Decada Interna#ional" de Ac#iune Apa pentru Via#". Apa este esen#ial" pentru sus#inerea vie#ii, iar alimentarea cu ap" potabil" trebuie s" fie disponibil" pentru to#i. A mbun"t"#i accesul la apa potabil" inseamn" a ob#ine efecte tangibile pentru s"n"tate. Apa potabil", a!a cum este definit" de Organiza#ia Mondial" a S"n"t"#ii, este apa care consumat" de-alungul ntregii vie#i nu produce niciun risc semnificativ pentru s"n"tate. Grupele cu cel mai mare risc la bolile transmise prin intermediul apei sunt reprezentate de nou-nascu#i !i copii, persoanele imunodeprimate, persoanele care tr"iesc n condi#ii insalube !i persoanele vrstnice. O abordare holistic" a evalu"rii !i managementul riscului privind apa potabil" va cre!te ncrederea consumatorilor n siguran#a apei distribuite. Aceast" abordare necesit" o evaluare sistematic" a riscurilor de-alungul ntregului sistem de aprovizionare cu ap" - de la captarea sursei de ap" pn" la consumatorul final, precum !i identificarea modalit"#ilor prin care aceste riscuri pot fi gestionate, inclusiv a metodelor prin care se asigur" func#ionarea efectiv" a m"surilor de control. Deasemenea, trebuie s" cuprind" strategiile care se ocup" de managementul zilnic al calit"#ii apei, inclusiv al defec#iunilor ap"rute. Marea majoritate a problemelor de s"n"tate legate de consumul de ap" sunt rezultatul contamin"rii microbiologice. Totu!i, un num"r apreciabil de cazuri de mboln"viri se datoreaz" !i contamin"rii chimice a apei de b"ut. Garantarea siguran#ei aliment"rii cu ap" potabil" se bazeaz" pe utilizarea mai multor bariere, de la captarea surselor de ap" pn" la consumator, necesare prevenirii contamin"rii apei sau reducerii contamin"rii pn" la un nivel care s" nu afecteze s"n"tatea. n termeni generali, cele mai mari riscuri microbiene sunt asociate ingestiei de ap" contaminate cu materii fecale de origine uman" sau animal". Acestea pot fi surs" de germeni patogeni, virusuri, protozoare !i helmin#i. Calitatea microbiologic" a apei variaz" adeseori rapid !i pe arii ntinse. Un vrf de concentra#ie de germeni patogeni chiar pe o perioad" scurt" de timp cre!te riscul considerabil de apari#ia a epidemiilor hidrice. Mai mult, pn" cnd contaminarea microbian" s" fie detectat", deja mul#i oameni au fost expu!i apei contaminate. Din aceste motive, pentru asigurarea calit"#ii microbiologice a apei, conformarea nu trebuie testat" numai n punctele finale, ci pe ntreg sistemul de distribu#ie a apei potabile. Exist" trei componente n planificarea siguran#ei apei de b"ut: Managementul siguran#ei din punct de vedere microbian a apei potabile, care necesit" o evaluare sistemic" a pericolelor poten#iale Identificarea m"surilor de control necesare reducerii ori elimin"rii pericolelor !i monitorizarea opera#ional" pentru a se asigura faptul c" barierele din interiorul sistemului func#ioneaz" eficient Dezvoltarea planurilor de gestionare a ac#iunilor aplicate att n condi#ii normale de func#ionare, ct !i n situa#ii de avarie n sistemul de distribu#ie a apei. Complementar germenilor patogeni de origine fecal", exist" !i alte pericole microbiene importante pentru s"n"tatea public", cum ar fi de exemplu Dracunculus medinensis, cyanobacterium !i

26

Legionella. Etapele infec#ioase din dezvoltarea multor helmin#i, cum ar fi geohelmin#ii !i teniile, pot fi transmise la om prin intermediul apei de b"ut. O singur" larv" sau un singur ou de parazit este suficient pentru declan!area bolii, de aceea ace!tia trebuie s" fie absen#i din apa de b"ut. Dezinfec#ia este de o importan#" covr!itoare n potabilizarea apei. Distrugerea germenilor patogeni este esen#ial", iar cel mai des agent chimic utilizat este clorul. Dezinfec#ia este o barier" eficace pentru mul#i germeni patogeni, facnd parte din tratarea att a apelor de suprafa#", ct !i a celor de profunzime. Dezinfec#ia rezidual" este utilizat" pentru a preveni dezvoltarea microorganismelor n interiorul sistemului de distribu#ie a apei. ns", dezinfec#ia cu clor este nesatisf"c"toare pentru Cryptosporidium, unele virusuri sau germeni patogeni ngloba#i n particulele aflate n suspensie. Utilizarea dezinfectan#ilor chimici la tratarea apei atrage dup" sine formarea de produ!i secundari. Cu toate acestea, riscurile pentru s"n"tate provocate de ace!ti deriva#i secundari sunt cu mult mai reduse n compara#ie cu riscurile asociate unei dezinfec#ii insuficiente. Preocup"rile pentru s"n"tate asociate cu constituen#ii chimici ai apei de b"ut se datoreaz" capacit"#ii anumitor substan#e chimice de a provoca efecte adverse pe s"n"tate dup" lungi perioade de expunere. Pu#ine substan#e chimice pot conduce la afectarea st"rii de s"n"tate dup" o singur" expunere. Mai mult, experien#a arat" c" n majoritatea incidentelor de contaminare chimic" accidental" masiv", apa devine improprie consumului prin gustul, mirosul !i aspectul inacceptabil. De aceea, este mai eficient" concentrarea de resurse pentru ac#iuni de remediere prin g"sirea !i eliminarea sursei de contaminare, dect instalarea unui proces costisitor de tratare suplimentar" de eliminare a acelei substan#e chimice. Expunerea la concentra#ii mari de fluor poate conduce la p"tarea din#ilor, iar n cazurile severe la deform"ri osoase. n mod similar, arsenicul poate ap"rea n mod natural n ap", iar expunerea la arsenic poate duce la cre!terea semnificativ" a cancerului !i leziunilor dermatologice. Prezen#a nitra#ilor !i a nitri#ilor n ap" a fost asociat" cu methemoglobinemia, n special la sugari. Exist" cteva substan#e chimice care p"trunse n organism odat" cu apa au un efect de prevenire a mboln"virilor. Un exemplu este efectul fluorului din apa de b"ut n combaterea apari#iei cariei dentare. Apa potabil" trebuie s" nu aib" gust !i miros inacceptabile pentru majoritatea consumatorilor. La aprecierea calit"#ii apei de b"ut, consumatorii se bazeaz" n principal pe propriile sim#uri. Constituen#ii fizici, chimici !i microbiologici din ap" pot modifica aspectul, mirosul !i gustul apei, iar consumatorul va evalua calitatea !i acceptabilitatea apei pe baza acestor criterii. Apari#ia unor modific"ri de aspect, gust sau miros a apei din sistemul de aprovizionare poate semnaliza modific"ri ale sursei de ap" brut" ori deficien#e ale proceselor de tratare, schimb"ri care trebuie investigate imediat. Apa curata pentru o lume sanatoasa - tema Zilei Mondiale a Apei din acest an, conform careia se considera ca accesul la apa de baut sigura este un drept al omului, este o cerinta primara pentru dezvoltare si civilizatie, un element esential pentru asigurarea sanatatii publice si a calitatii vietii. La nivel mondial s-a stabilit obiectivul de dezvoltare in domeniul apei, cunoscut sub denumirea tinta mileniului si anume: pana in anul 2015 va scadea la jumatate populatia care traieste intr-o saracie extrema, sufera de foame si nu are acces la, sau nu isi permite o sursa de apa sigura. Alaturi de acest obiectiv legat de accesibilitate, a fost mentinuta prioritatea managementului integrat al apei, aceea de a delega decizia la nivelul comunitatilor locale care vor stabili gradul de aces la apa potabila sigura, conditiile de igiena si tipurile de activitati economice consumatoare de apa pe care comunitatea le poate sustine. In tara noastra, din 1952 pana in 2002, calitatea apei potabile a fost reglementata prin Standarde iar conditiile de aprovizionare cu apa, prin Norme de igiena. Cea mai importanta schimbare legislativa in domeniul apei potabile o reprezinta Legea 458/2002 (M.O.nr.522/29.07.2002) completata cu 311/2004 care reprezinta transpunerea Directivei 98/83/CE Calitatea apei destinate consumului uman. Legea reglementeaza calitatea apei potabile, avand ca obiectiv protectia sanatatii oamenilor impotriva efectelor oricarui tip de contaminare a acesteia, prin asigurarea calitatii ei de apa curata si sanogena. ncepnd cu anul 2000, pentru o perioad" de 25 ani, Apa Nova Bucure!ti este concesionarul serviciilor publice de alimentare cu ap" si de canalizare din Municipiul Bucure!ti. Obiectul s"u

27

principal de activitate este gestiunea resurselor de ap", tratarea si distribuirea apei c"tre popula#ie, precum !i evacuarea apelor uzate. Date generale: Popula#ia municipiului Bucure!ti: 2.064.474 de locuitori (n anul 2008) Nr. popula#ie racordat" la sistemul de aprovizionare cu ap": 1.725 010 locuitori (decembrie 2009) Procentul de popula#ie care beneficiaz" de serviciile Apa Nova: 81% Volum total de ap" distribuit" (anul 2009): 150.538.934 m3 Surse de ap" captate: 1. Rul Dmbovi#a, prin sta#ia Arcuda 2. Rul Arge!, prin sta#iile Ro!u !i Crivina Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti efectueaza monitorizarea de audit a calitatii apei, conform HGR. 974/15.06.2004 - Norme de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile. La nivelul retelei de distributie a Municipiul Bucuresti, s-au fixat impreuna cu reprezentantii producatorului/distribuitorului de apa potabila SC. APA NOVA BUCURESTI SA, in functie de volumul de apa produs si dat spre consum, 49 puncte fixe de recoltare si analizare a calitatii apei distribuite consumatorilor . Aceste puncte fixe de recolta sunt raspandite uniform pe toata suprafata capitalei, fiind usor accesibile, plasate in zone publice cu acces liber pentru reprezentantii Laboratorului de Analiza a apei din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Mun. Bucuresti si a Laboratorului de Calitate a apei din cadrul SC.Apa Nova Bucuresti SA. Orice modificare a compozitiei apei, fata de normele stabilite prin legislatia in vigoare Legea apei nr.458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004, poate constitui un risc asupra sanatatii celor ce o consuma sau o folosesc si de aceea pentru prevenirea imbolnavirilor datorate unei (eventuale) incarcaturi bacteriologice din apa de baut, s-a urmarit intens prezenta clorului rezidual liber in apa prelucrata si distribuita consumatorilor, acesta fiind un element care atesta efectuarea dezinfectiei apei si un element de rezerva pentru a actiona la nevoie pe traseul retelei de distributie. S-a urmarit deasemenea modificarea parametrilor organoleptici, fizico-chimici si bineinteles parametrii bacteriologici . Prezenta clorului in apa potabila este considerata ca un anticorp in sistemul de distributie, oferind un oarecare grad de protectie impotriva germenilor patogeni care ar putea ajunge ocazional in retea si de aici spre paharul consumatorilor. 1. Monitorizarea calitatii apei de baut a. Statii de tratare: Total probe recoltate = 309 Nr. probe necorespunzatoare = 0 Nr. probe cu CRL absent = 0 Nr. probe cu CRL > 0,50 mg/l = 267 (86,41%) b. Puncte fixe: Total probe recoltate = 1534 Nr. probe necorespunzatoare = 0 Nr. probe cu CRL absent = 34 (2,22%) Nr. probe cu CRL > 0,50 mg/l = 0 c. recoltari apa retea: Nr. total recoltari = 42 Nr. probe necorespunzatoare = 2 (4,76%) probe cu incarcatura bacteriana peste limita admisa, anuntata SC Apa Nova Bucuresti SA; recoltarile ulterioare corespunzatoare 11 recoltari din totalul celor 42 sunt efectuate in cadrul sesizarilor Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane de la cimitire = probe corespunzatoare d. Instalatii proprii de alimentare cu apa potabila: Nr. total recoltari = 113

28

Nr. probe necorespunzatoare = 56 (49,56%) majoritatea cu incarcatura bacteriana si/sau caracteristici organoleptice necorespunzatoare. Probele recoltate dupa dezinfectie si/sau aplicarea de filtre au corespuns normelor. Din totalul celor 113 recoltari de la instalatii proprii de alimentare 6 au fost efectuate in cadrul sesizarii privind cimitirele ( 3 dintre acestea fiind necorespunzatoare bacteriologic sau organoleptic). e. Puturi sau fantani: Nr. total recoltari = 66 Nr. probe necorespunzatoare = 64 (96,97%) d.p.d.v. bacteriologic si/sau organoleptic dupa dezinfectie si/sau aplicare de filtre probele ulterior recoltate au corespuns normelor. Din totalul celor 66 recoltari efectuate de la puturi si fantani un numar de 54 probe (vezi tabel) au fost prelevate in cadrul actiunii nitrati de la surse de apa aflate in zone periferice ale capitalei, 53 dintre acestea fiind necorespunzatoare d.p.d.v. al incarcaturii bacteriene peste norme si/sau al caracteristicilor organoleptice necorespunzatoare iar 34 dintre acestea au avut nitrati peste limita admisa cu valori cuprinse intre 51,20 124,80 mg/l. Avand in vedere riscurile importante privind sanatatea populatiei determinate de folosirea apei cu caracteristicile necorespunzatoare mentionate este necesara continuarea lucrarilor de extindere a retelelor de apa potabila si canalizare spre zonele periferice ale capitalei. f. Izvoare: 2 probe recoltate ambele necorespunzatoare d.p.d.v. bacteriologic. S-a recomandat afisarea de catre Administratia Parcurilor de panouri cu inscriptia apa necorespunzatoare pentru a se evita folosirea acesteia de populatie in scop potabil. 2. Indicatorii cu impact asupra sanatatii Morbiditatea prin boli infectioase cu poarta de intrare digestiva vezi tabel Actiunea Nr. probe D.p.d.v. fizico- D.p.d.v. % locatii cu % cazuri nitrati necorespu chimice bacteriologic distante foraje de nza (inclusiv nitrati) nerespectate mica toare adancime S1 9 9 9 55,55 90 S2 10 10 8 80 60 S3 10 8 8 100 100 S4 9 2 9 42,85 80 S5 9 6 5 70 100 S6 10 3 10 50 100 3. Apa de imbaiere: Recoltari efectuate din apa raului Colentina la nivelul celor 7 puncte de recolta din bazele de agrement cele mai reprezentative: Complexul de Agrement Grivita II, sectorul 1 Complexul Baneasa (SC PALACE SRL, sectorul 1) Complexul de Agrement APA NOVA BUCURESTI, sector 1 Complexul Floreasca, sector 1 Complexul Sportiv RADET, sector 1 Baza Sportiva Cutezatorii, sector 2 Complexul Sportiv Studentesc Tei, sector 2 S-au recoltat 16 probe de apa toate necorespunzatoare d.p.d.v. fizico-chimic (culoare alb-galbuie si continut de fenoli, CBO5, fosfor total) si bacteriologic (valori ale CT/100 ml, CF/100 ml si SF/100 ml peste norme). S-a adus la cunostinta Administratiei Lacuri si Agrement a Municipiului Bucuresti obligativitatea afisarii la loc vizibil de panouri cu inscriptia Scaldatul interzis. Pericol de imbolnavire ! .

29

4.

Stranduri bazine alimentate cu apa de retea

Nr. total recoltari = 14 Nr. probe necorespunzatoare = 3 (21,43%) d.p.d.v.: organoleptic aspect fizico-chimic pH,turbiditate,NH3, azotiti bacteriologic S-a recomandat golirea bazinelor, spalarea si dezinfectia acestora, precum si primenirea si dezinfectia periodica a apei utilizate, probele ulterior recoltate incadrandu-se normelor stabilite. 5. Bazine si piscine:

Nr. total recoltari = 52 Nr. probe necorespunzatoare = 22 (42,31%) Sunt recoltari efectuate din bazine si piscine amenajate in complexe sportive sau de agrement, hoteluri si unitati de invatamant (UMF Carol Davila, Scoala generala nr. 3 Nicolae Titulescu). Recomandarile efectuate spalare si dezinfectie a bazinelor, precum si primenirea si dezinfectia periodica a apei de imbaiere, au determinat aducerea indicatorilor necorespunzatori (organoleptici, fizico-chimici si/sau bacteriologice) la normele admise. 6. Morbiditate prin boli digestive pe anul 2010, exprimata la o suta de mii de locuitori

Hepatita tip A - 5,91 BDA - 407,79 Dizenterie - 0,72 Febra tifoida - 0,05 7. Deseuri rezultate din activitatea medicala:

Urmatorul tabel prezinta situatia raportarilor cantitatilor de deseuri transmise de catre spitalele municipiului Bucuresti: DESEURI DESEURI DESEURI SUBTOTAL TRIMESTRUL ASIMILABILE TAIETOAREINFECTIOASE (KG) (KG) INTEPATOARE (KG) (KG) I 720.745 46.457 314.901 1.082.103 II 774.319 42.326 254.541 1.074.186 III 792.397 3.466 259.510 1.055.373 IV 703.330 36.256 247.744 987.330 Total 2.990.791 128.505 1.076.696 4.198.992 8. Impactul poluarii sonore asupra starii de sanatate a populatiei municipiului Bucuresti

S-a utilizat metoda chestionarului, fiind diseminate 60 de chestionare populatiei care locuieste in blocuri de apartamente din vecinatatea arterelor cu trafic intens, si 60 de chestionare care s-au distribuit populatiei din zonele rezidentiale. 9. Expunerea la soluri si subsoluri poluate chimic si microbiologic In anul 2010 nu s-a realizat aceasta activitate, fiind programata sa debuteze in anul 2011. 10. Methemoglobulinemia acuta infantila generata de apa de fantana

30

S-au transmis informarile catre Institutul National de Sanatate Publica, cu mentiunea 0 (zero) cazuri inregistrate pe perioada anului 2010. 11. Habitatul uman si deseurile menajere S-a respectat metodologia aprobata pentru anul 2010 si s-au remis chestionarele completate de subiecti Institutului National de Sanatate Publica. 12. Iritantii din aer
1 DATE DE MORTALITATE 2008 numar 120 26 19034 768 10662 4668 33 2008 numar 757.299 370.437 40.982 2.237 76 2008 numar 87.679 27.143 37.806 1.209 43 840 rata calculata rata calculata rata calculata 2009 numar 127 15 18811 756 10646 4693 51 2009 numar 751.573 370.566 38.724 5.140 186 2009 numar 86.796 26.223 38.460 1.270 26 930 rata calculata rata calculata rata calculata 2010 numar 109 22 19167 829 10708 4603 30 2010 numar 828.946 381.907 48.613 6.248 293 2010 numar 76.184 21.677 45.316 1.324 22 793

MORTALITATE INFANTILA MORTALITATE INFANTILA PRIN BOLI RESPIRATORII MORTALITATEA GENERALA - TOTAL MORTALITATEA PRIN AFECTIUNI RESPIRATORII MORTALITATEA PRIN AFECTIUNI CARDIOVASCULARE MORTALITATEA PRIN TUMORI MALIGNE MORTALITATEA PRIN ANOMALII CONGENITALE 2 DATE DE MORBIDITATE

MORBIDITATEA GENERALA- TOTAL MORBIDITATEA PRIN AFECTIUNI RESPIRATORII MORBIDITATEA PRIN AFECTIUNI CARDIO-VASC. MORBIDITATEA PRIN TUMORI MALIGNE MORBIDITATEA PRIN ANOMALII CONGENITALE 3 DATE DE MORBIDITATE SPECIFICA RESP.

MORB.I.A.C.R.S. MORB.PNEUMONIE-J12-J18 MORB.BRONSITA SI BRONSIOLITA AC.-J20;J21 MORB.BRONSITA CR.-J41;J42 MORB.EMFIZEM-J43 MORB.ASTM BRONSIC-J45;J46 DATE DE MORBIDITATE SPECIFICA PRIN TUMORI MALIGNE RESPIRATORII

2008 numar 165 14 1 rata calculata

2009 numar 366 26 7 rata calculata

2010 numar 563 38 27

MORB.TUM.TRAHEE,BRONHII,PLAMANI-C33;C34 MORB.ALTE TUM. MALIGNE ALE ORG. RESP.-C30;C39 MORB.TUM.MALIGNE ALE TES.MEZOTELIAL-C45;C49

13. Monitorizarea apelor potabile mbuteliate altele dect apele minerale naturale sau dect apele de izvor Apele potabile mbuteliate, altele dect apele minerale naturale sau dect cele de izvor produse n #ar" sau importate !i sunt comercializate sub denumirea de ap" de mas", se supun Normelor de igien" ct !i Procedurii de notificare reglementate de Ordinul Ministerului S"n"t"#ii 341/2007, !i se nregistreaz" al Ministerul S"n"t"#ii n Registrul apelor potabile mbuteliate.

31

Pe teritoriul municipiului Bucuresti a fost identificata societatea La Fantana SRL, pentru care s-a completat si transmis chestionarul, conform metodologiei. 14. Materiale in contact cu alimentul
Tipul de produs alimentar care vine in contact cu materialul 5 Bautura carbonatata PEPSI COLA Tipul de material Simulantu l alimentar ales 8 Acid acetic 3% Mod contact de Valoare globala mg./kg. 9 Pe o parte a materialullui 11 0,0000 migrare

Tip proba

Locul prelevarii 3 F-ca.de bauturi racoritoare

2 Sticla

6 PET L I 1000

Sticla Imbutelier e bautura carbonatat a PEPSI COLA x 2,5 l.

F-ca.de bauturi racoritoare SC.QUADR ANT AMROQ BEVERAG ES SRL

Bautura carbonatata PEPSI COLA

PET L I 1000

Acid acetic 3%

Pe o parte a materialullui

0,0000

Sticla Imbutelier e bautura carbonatat a PEPSI COLA x 2,5 l. Sticla Imbutelier e bautura carbonatat a PEPSI COLA x 2,5 l. Sticla Imbutelier e bautura carbonatat a PEPSI COLA x 2,5 l.

F-ca.de bauturi racoritoare SC.QUADR ANT AMROQ BEVERAG ES SRL F-ca.de bauturi racoritoare SC.QUADR ANT AMROQ BEVERAG ES SRL F-ca.de bauturi racoritoare SC.QUADR ANT AMROQ BEVERAG ES SRL

Bautura carbonatata PEPSI COLA

PET L I 1000

Acid acetic 3%

Pe o parte a materialullui

0,0000

Bautura carbonatata PEPSI COLA

PET L I 1000

Acid acetic 3%

Pe o parte a materialullui

0,0000

Bautura carbonatata PEPSI COLA

PET L I 1000

Acid acetic 3%

Pe o parte a materialullui

0,0000

32

b) Igiena alimentatiei
Alimentatia si nutritia sunt factori importanti in promovarea si mentinerea starii de sanatate pe tot parcursul vietii. Rolul lor ca factori determinanti ai bolilor cronice netransmisibile este bine stabilit, ocupand o pozitie importanta in activitatile de preventie. Bolile cronice sunt in mare parte evitabile. Desi multe cercetari necesita unele clarificari ale corelatiei dintre factorul aliment si starea de sanatate, datele stiintifice disponibile actuale constituie o baza suficient de solida si de plauzibila pentru a justifica luarea unor masuri imediate. Profilaxia primara, ca instrument al sanatatii publice, este considerata ca metoda cea mai rentabila, abordabila si durabila pentru a face fata epidemiei de boli cronice Siguranta alimentului se refera la notiunea de alimente sigure pentru consumul uman, prin lipsa contaminantilor chimici si biologici care sa provoace imbolnaviri. Cresterea ingrijorarii pentru siguranta alimentului in tarile dezvoltate este un paradox, deoarece datele epidemiologice privind siguranta alimentului sunt destul de contradictorii cu perceptia publicului care este convins ca alimentele ar fi mai putin sigure decat in realitate. Ameliorarea sanatatii publice a presupus eradicarea realmente a bolilor infectioase cu transmitere digestiva, acolo unde erau asociate cu o morbiditate si mortalitate importante. Formele de imbolnavire inregistrate actual sunt forme usoare si medii, autolimitate, de gastroenterita. Studii de perceptie a riscului sugereaza ca publicul reactioneaza disproportionat, alimentat fiind si de mass-media care este dornica de a difuza astfel de incidente. In Romania, problemele de siguranta alimentara se refera la agentii microbiologici care contamineaza alimentele si apa, raspandind rapid imbolnaviri, mai ales in conditii de practici improprii de igiena, de mediu insalubru si de comercializare necorespunzatoare. Siguranta alimentelor mai poate fi compromisa de prezenta unor toxine, cum ar fi aflatoxinele din alimentele depozitate in conditii improprii sau cianogenii din unele alimente preparate neadecvat. In plus, lantul alimentar mai este contaminat cu pesticide si reziduuri de substante chimice, compromitand astfel siguranta alimentelor consumate. Monitorizarea alimentelor tratate cu iradiatii

S-a recoltat o proba de ceai verde origine China si s-a testat la laboratorul Institutului de Fizica Nucleara. Rezultatul negativ a fost transmis Centrului regional Tg-Mures. Monitorizarea nivelului de iod din sarea de bucatarie

Recoltat 60 de probe de sare iodata. S-a observat o imbunatatire a metodei de iodare a sarii din productia nationala si o iodare deficitara, chiar absenta, a sarii de import. Protejarea sanatatii prin reducerea consumului de sare S-au recoltat 54 de probe de alimente (preparare din carne si lactate, biscuiti si pufuleti), care arata ca se respecta reteta de fabricatie, insa concentratia de NaCl depaseste nivelul recomandat de OMS de 1 gr%. Monitorizarea suplimentelor alimentare In anul 2010 s-au recoltat probe de suplimente si s-au testat conditiile microbiologice de fabricatie, iar datele au fost transmise Institutului de Sanatate Publica Timisoare. Rezultatele obtinute au fost conforme cu normele in vigoare. Rolul alimentului in toxiinfectiile alimentare

Pe parcursul anului 2010 s-au inregistrat mai multe suspiciuni de TIA decat in anii anteriori, o explicatie fiind cea de diminuare a rigurozitatii mentinerii lantului frigorific. In colaborare cu Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Microbiologie, s-au confirmat sau s-

33

au infirmat cazurile de TIA. Operativ, s-au transmis informatiile pe verticala, catre Directia de Control in SP, si pe orizontala la Directiile Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentului. Monitorizarea aditivilor alimentari In acest an s-au recoltat 24 de probe de aditivi sau mixuri de aditivi pentru cercetarea gradului de puritate a acestora in raport cu continutul de metale grele. Probele au fost corespunzatoare. Alimente cu destinatie nutritionala speciala

S-au recoltat 24 probe de alimente cu destinatie nutritionala speciala, impreuna cu teste de sanitatie si aeromicroflora din punctele de comercializare a acestora. Rezultatele arata incadrarea in limite normale a indicatorilor chimici si microbiologici analizati.

c) Igiena scolara
Supravegherea starii de sanatate in colectivitati de copii si tineri Biroul de Igiena Scolara a monitorizat urmatoarele actiuni de supraveghere a starii de sanatate desfasurate in aceste colectivitati: 1. Examenul medical de bilant al starii de sanatate Conform prevederilor ordinului MSF nr. 653/25.09.2001 (publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.777/5.XII.2001), n anul de nv"#"mnt 2009/2010, au fost supu!i examenului medical de bilan# al st"rii de s"n"tate a fost efectuat la un num"r de 86.454 subiec#i, din care: a) 33.385 n gr"dini#e cu program prelungit !i/sau s"pt"mnal ; b) 53.069 n unit"#ile !colare !i anume: - 12.816 n clasa a-I-a - 12.495 n clasa a-IV-a - 12.386 n clasa a-VIII-a - 12.232 n clasa a-XII-a - 3.140 n ultimul an al !colilor de arte !i meserii Prevalen#a general" a tuturor afec#iunilor cronice !i cronicizabile, eviden#iaz" o cre!tere a valorilor odat" cu vrsta !i gradul !colarit"#ii, de la pre!colari la elevii clasei a VIII-a, cu nregistrarea unei u!oare sc"deri la elevii clasei a XII-a !i ai !colilor de arte !i meserii, situa#ie redat" de urm"toarele valori: & la pre!colari 210,45%o & la elevii din clasa a-I-a 321,47%o & la elevii din clasa a-IV-a 400,4%o & la elevii din clasa a-VIII-a 505,85%o & la elevii din clasa a-XII-a 468,27%o & la elevii din !colile de arte !i meserii (SAM) 481,21%o Prevalen#a mai sus men#ionat" este determinat" de urm"toarele afec#iuni cronice: - endocrino-metabolice !i de nutri#ie, vizuale (vicii de refrac#ie n special), tulbur"ri de vorbire, neuropsihice, respiratorii cronice !i locomotorii n gr"dini#e. - vizuale (n special vicii de refrac#ie), endocrino-metabolice !i de nutri#ie (n special hipotrofie staturo-ponderal", sechele de rahitism, obezitate de cauz" neendocrin"), neuropsihice, respiratorii cronice (hipertrofii amigdaliene !i vegeta#ii adenoide, astm bron!ic), tulbur"ri de vorbire !i locomotorii (mai ales prin vicii vicii de postur" vertebral") la clasele I-a.

34

vizuale, endocrino-metabolice !i de nutri#ie, neuropsihice, locomotorii (mai ales prin deform"ri c!tigate de coloan" vertebral"), respiratorii cornice !i cardiocirculatorii la clasele a-IV-a. - vizuale, endocrino-metabolice !i de nutri#ie, locomotorii, neuropsihice, respiratorii cronice !i cardiocirculatorii la clasele a-VIII-a. - vizuale, endocrino-metabolice !i de nutri#ie, locomotorii, cardicirculatorii, respiratorii cronice !i neuropsihice la clasele a-XII-a. - endocrino-metabolice !i de nutri#ie, vizuale, neuropsihice, locomotorii, cardiocirculatorii !i tulbur"ri de vorbire la ultimul an SAM - !coli de arte !i meserii. Analiznd num"rul de afec#iuni cronice fa#" de num"rul subiec#ilor bolnavi se pune n eviden#" faptul c" cele mai multe afec#ini cronice/subiect au fost nregistrate la elevii din !colile de arte !i meserii, valorile acestora fiind de 1,5 comparativ cu cele de la pre!colari !i elevii claselor I-a !i a IV-a (1,3) !i cei ai claselor a VIII-a !i a XII-a (1,4) . Structura prevalen#ei generale pe primele 6 grupe de afec#iuni n ordine descresc"toare este reg"sit" n tabelul de mai jos : Loc 1 2 3 4 5 6 Gr"dini#e EM VZ TV NPS RSP LM Clasa a-I-a VZ EM NPS RSP TV LM clasa a-IV-a VZ EM NPS LM RSP CC clasa a-VIII-a VZ EM LM NPS RPS CC clasa a-XII-a VZ EM LM CC RSP NPS Ultimul an SAM EM VZ NPS LM CC TV

LEGENDA SAM = !coli de arte !i meserii VZ = vizuale TV = tulbur"ri de vorbire NPS = neuropsihice EM = endocrino-metabolice LM = locomotorii HDC = hepatodigestive cronice CC = cardiocirculatorii RSP = respiratorii cornice Tabelul de mai sus pune n eviden#" urm"toarele aspecte: - pe primul loc la gr"dini#e !i SAM se afl" afec#iunile endocrino-metabolice, iar la clasa I-a, a IV-a , clasa a-VIII-a !i a XII-a tulbur"rile de vedere. - pe locul 2, la gr"dini#e !i SAM se afl" tulbur"rile de vedere, iar la clasa I-a, a IV-a , clasa a-VIII-a !i a XII-a acest loc este ocupat de afec#iunile endocrino- metabolice. - pe locul 3, la gr"dini#e se situeaz" tulbur"ri de vorbire; la clasa I-a, a IV-a !i SAM afec#iunile neuropsihice, iar la clasele a VIII-a !i a XII-a afec#iunile locomotorii. - pe locul 4, la gr"dini#e !i clasa a VIII-a se situeaz" tulbur"rile neuropsihice, la clasele a I afec#iunile respiratorii, la clasele a IV- a !i la SAM afec#iunile locomotorii, iar la clasa a XII-a cele cardiocirculatorii. - pe locul 5 la gr"dini#e, clasa a IV-a, clasa a VIII-a !i a XII-a se situeaz" afec#iunile respiratorii, la clasa a I-a tulbur"rile de vorbire; la SAM locul 5 este ocupat de afec#iunile cardiocirculatorii. - pe locul 6 la gr"dini#e !i clasa I se afl" afec#iunile locomotorii; la clasa a IV-a !i a VIII-a acest loc este ocupat de afec#iunile cardiocirculatorii; la clasa a XII-a pe aceast" pozi#ie se situeaz" afec#iunile neuropsihice, iar la SAM tulbur"rile de vorbire.

35

Afec#iunile locomotorii la toate segmnetele de vrst" ale !colarilor au ca factor determinant din mediul !colar mobilierul neadecvat. La elevii claselor a XII-a, hipertensiunea arterial" juvenil" a prezentat valori crescute, factorii endocrini, stresul !i oboseala !colar" fiind incrimina#i n apari#ia ei. Afec#iunile cronice biliare !i alte boli ale aparatului digestiv au nregistrat valori crescute la clasele a VIII-a !i a XII-a, apari#ia acestora fiind determinat" de gre!elile n alimenta#ie !i regimul de via#" dezordonat. Viciile de refrac#ie realizeaz" o prevalen#" care se situeaz" la valori din ce n ce mai mari, crescnd odat" cu !colaritatea (prin accentuarea efortului vizual !colar) de la gr"dini#e pn" la clasa a VIII-a, cu u!oar" sc"dere la clasa a XII-a !i mai pronun#at" la SAM, aceast" sc"dere fiind relativ semnificativ", valorile situndu-se la dublul celei de la gr"dini#": - la gr"dini#e = 42,92%o - la clasa a-I-a = 94,88 %o - la clasa a-IV-a = 136,77 %o - la clasa a-VIII-a = 156,7%o - la clasa a-XII-a = 114,69%o - la !colile de arte !i meserii = 73,24 %o Examenul medical de bilan# eviden#iaz" !i pozi#ia elevilor s"n"to!i, propor#ia acestora pe segmente de grup" fiind: - pre!colari = 83,37% - elevi clasa a-I-a = 74,68% - elevi clasa a-IV-a = 69,24% - elevi clasa a-VIII-a = 62,57% - elevi clasa a-XII-a = 66,9% - elevi !colile de arte !i meserii = 67,35% Situa#ia prezentat" eviden#iaz" faptul c" la pre!colari inciden#a afec#iunilor cronice este semnificativ situat" la valori sc"zute fa#" de cea a elevilor; la pre!colari ponderea popula#iei s"n"toase este mai mare comparativ cu segmentul de popula#ie !colar". Examenele medicale de bilan# eviden#iaz" abaterile n starea de s"n"tate a copiilor, ace!tia fiind ulterior diuspensariza#i !i urm"ri#i n mod dinamic de c"tre medicul !colar !i medicul de familie, obiectivul fiind recuperarea lor. 2. Aprecierea dezvoltarii fizice in unitatile invatamantului preuniversitar de stat Dezvoltarea fizica a fost apreciata in anul scolar 2009/2010 prin examinarea a 34.177 prescolari si 55.164 elevi. Interpretarea somatometriei a aratat ca 20.951 prescolari (61,30%) se incadreaza intre limitele unei dezvoltari fizice armonice, iar 13.266 (38,70%) au o dezvoltare fizica dizarmonica, dintre care 7.085 prescolari (53,57%) prezinta un plus de greutate, iar 6.141 prescolari (46,43%) sunt dizarmonici prin minus de greutare. Prima coloana din tabelele 1 si 2 ilustreaza nivelul dezvoltarii fizice a baietilor prescolari, in cifre si respectiv procente. Se observa ca 61,51% din prescolarii baieti au o dezvoltare armonica iar 38,49% se incadreaza in diagnosticul de dezvoltare dizarmonica, procent mai ridicat comparativ cu anul scolar trecut; in cadrul dizarmoniei, cea prin plus de greutate a crescut semnificativ, ocupand 53,43% (39,78% in anul scolar 2008/2009), iar cea prin minus de greutate a scozut de la 50,22% in 2008/2009 la 46,57% in acest an scolar. In ceea ce priveste indicatorii pentru greutate si inaltime, constatam o scadere a subiectilor cu greutate mijlocie si o crestere procentuala a subiectilor hiperstaturali gradul I; in rest cresterile si scaderile procentuale nu sunt semnificative. Fetitele prescolare au inregistrat in acest an o usoara crestere a dizarmoniilor per total, dar procentele nu difera cu cifre importante pentru dizarmoniile prin plus si minus de greutate; au scazut cu 1,39% subiectii cu greutate mijlocie si au crescut cu 0,77% fetitele cu greutate mare;

36

deasemeni a crescut cu 1% numarul prescolarelor hiperstaturale gradul I si gradul II. Prima coloana a tabelor 3 si 4 ilustreaza cele prezentate anterior. In ceea ce priveste elevii, s-a efectuat somatometria la 55.164 elevi, din care 27.739 baieti si 27.425 fete. 47,91% dintre elevi au o dezvoltare fizica armonioasa, dar 52,09% prezinta dizarmonie; cea prin plus de greutate ocupa 61,72 procente (in crestere fata de anul trecut: 59,31%), iar cea prin minus de greutate ocupa 38,28 procente (mai mica cu 2,41% fata de anul 2008/2009). Coloanele 1 - 5 din tabelele 1 si 2 oglindesc dezvoltarea fizica a baietilor, iar cele din tabelele 3 si 4 pe cea a fetelor. Putem observa ca baietii armonici ocupa procente in scadere de la clasa I la clasa a XII-a cuprinse intre 52,38% si 43,07%, comparabile cu anul trecut; numai la elevii din scoli de arta si meserii (SAM) s-a inregistrat o crestere semnificativa. Dizarmonia prin plus de greutate a crescut la clasele I si IV (63,38% respectiv 70,62%); la clasa a XII si SAM scaderea este mai accentuata, la 56,90% (fata de 61,57% anul trecut) si respectiv la 60,75% (fata de 62,24% anul trecut). Dizarmonia prin minus de greutate a scazut semnificativ la baietii clasei a I-a, la 36,62% (42,02% in 2008/2009) si ceva mai putin la cei din clasa a IV-a. In randul elevilor din clasa a XII si SAM se remarca o crestere a procentului de dizarmonii cu minus de greutate. La indicatorii pentru greutate mijlocie se observa anul acesta scaderi cu aproximativ 4% la clasa I-a si cu 2% la clasa a VIII-a. Elevii cu greutate foarte mare au inregistrat cresteri cu 1 - 2% la clasele I-a, IV-a si a VIII-a si scaderi usoare la clasele a XII-a si SAM. In ceea ce priveste indicatorii pentru inaltime, hipostaturalii gradul II au inregistrat scaderi numerice si procentuale la SAM, hipostaturalii de gradul I sunt mai putini ca anul trecut la clasele a XII-a si SAM, iar hiperstaturalii de gradul I au crescut cu aproximativ 2% la clasele a VIII-a si SAM. Studiind tabelele 3 si 4 observam ca si la fete dezvoltarea fizica dizarmonica ocupa procente mari, in crestere de la clasa I-a spre SAM: 48,40% la clasa I-a si 58,79% la SAM. Se remarca dizarmonia cu plus de greutate cu valorile cele mai mari la clasa I-a, VIII-a, VI-a si SAM; chiar daca procentul reprezentand clasa a XII-a este mai scazut (56,04%) el este mai ridicat decat in anul scolar trecut (54,28%). Dezvoltarea fizica dizarmonica cu minus de greutate este in scadere la fetele din toate clasele, comparativ cu anul trecut. Indicatorii pentru greutate arata cresteri semnificative la fetele de la SAM la indicatorul greutate mica, mare si foarte mare: si la clasele I-a, VI-a si a XII-a greutatea foarte mare ocupa procente in crestere fata de anul trecut. Indicatorii pentru inaltime, la fete, releva scaderi ale procentelor din acest an la normostaturalele de gradul I si II de la clasele a IV-a si a VIII-a dar si o crestere la cele de clasa a XII-a. Fetele foarte mici ocupa procente crescute fata de anul trecut la clasa I-a, VIII-a si SAM, iar cele foarte mari sunt mai numeroase la clasele a VIII-a si SAM. Ca si concluzie, dizarmonia prin plus de greutate continua sa ocupe procente care cresc de la an la an; acesti copii si tineri ingroasa numarul obezilor din Romania si sunt canditati siguri la imbolnavirea prin diabet si boli cardiovasculare ca sa nu amintim decat doua dintre multiplele consecinte ale surplusului de greutate. 3. Monitorizarea regimului de activitate si odihna din colectivitatile de copii si tineri S-a constatat, in cadrul evaluarii unitatilor scolare in vederea (re)autorizarii sanitare, incalcarea curbei fiziologice a capacitatii de munca intelectuala, zilnica si saptamanala, prin intocmirea (aproape in cvasi totalitatea unitatilor scolare) neigienica a orarelor scolare. 4. Dispensarizarea anteprescolarilor din crese, prescolarilor din gradinite si elevilor aflati in evidenta speciala pentru boli cronice sau cronicizabile si infirmitati. Dispensarizarea (supravegherea medicala activa) este activitatea desfasurata de medicii colectivitatilor de copii si tineri din crese, gradinite, unitati de invatamant (inclusiv cel special), ce

37

consta in luarea in evidenta a copiilor cu boli cronice sau cu tendinta de cronicizare, avand ca scop urmarirea evolutiei acestor cazuri, in vederea recuperarii. Scopul analizei morbiditatii in colectivitatile de copii si tineri este de a cunoaste cat mai exact frecventa imbolnavirilor in acest segment al populatiei, starea de sanatate a copilului reprezentand o conditie importanta pentru desfasurarea normala a procesului de crestere si dezvoltare. Analizand datele raportate pentru anul scolar 2009-2010 de cabinetele medicale, au rezultat urmatoarele aspecte: -La cei 195325 subiecti examinati in crese si unitati de invatamant au fost dispensarizate un numar de 54922 afectiuni, rata prevalentei fiind de 28,11%. Grupa de varsta Nr. Nr.afectiuni Prevalenta subiecti dispensarizate afectiunilor examina dispensarizate ti 0-4ani 2136 218 10,20% 4-7ani 33743 6037 17,89% 7-11ani 48532 13675 28,17% 11-15ani 48220 16125 33,44% 15-19ani 62694 18867 30,09% -Valorile de mai sus arata ca proportia subiectilor bolnavi este mai mare la grupa de varsta 11-15 ani, comparativ cu celelalte categorii de varsta. -Prevalenta bolilor dispensarizate se inscrie pe o curba ascendenta pana la grupa de varsta 11-15ani, cu moderata scadere la grupa de varsta 15-19 ani. - Din analiza datelor a reiesit prezenta co-morbiditatii, prin combinarea a doua sau mai multor afectiuni la acelasi subiect. -Fata de anul scolar 2008-2009, se observa o crestere a prevalentei bolilor dispensarizate la grupele de varsta 0-4ani, 7-11ani, 11-15ani, 15-19ani si o scadere usoara a morbiditatii doar la grupa de varsta 4-7ani (cu 1,09%). Preponderenta principalelor grupe de afectiuni dispensarizate care au determinat aceste prevalente, in functie de grupa de varsta examinata, a fost: Pozi tia I II III IV V Grupa de varsta (0-4ani) Boli neuropsihice Boli senzoriale Grupa de varsta (4-7 ani) Boli senzoriale Boli neuropsihice Grupa de varsta (7-11ani) Boli senzoriale Grupa de varsta (11-15ani) Boli senzoriale Grupa de varsta (15-19ani) Boli senzoriale Boli ale aparatului locomotor Boli metabolice si de nutritie Boli neuropsihice Boli cardiovasculare

Boli metabolice Boli ale si de nutritie aparatului locomotor Boli ale Boli Boli Boli metabolice aparatului metabolice si neuropsihice si de nutritie locomotor de nutritie Boli metabolice Boli ale Boli ale Boli si de nutritie aparatului aparatului neuropsihice locomotor locomotor Boli respiratorii Boli Boli respiratorii Boli respiratorii cardiovasculare

38

Tabelul evidentiaza urmatoarele: -Cu exceptia grupei de varsta 0-4ani, unde pe primul loc s-au situat bolile neuropsihice, la toate celelalte grupe de varsta, afectiunile senzoriale (predominant vizuale), ocupa prima pozitie. -Pe locul II, la grupa de varsta 0-4ani, s-au situat bolile senzoriale (predominant vizuale);la grupa de varsta 4-7ani, bolile neuropsihice; la grupa de varsta 7-11ani, bolile metabolice si de nutritie cronice (reprezentate preponderent prin obezitate neendocrina); iar la grupele de varsta 11-15ani si 1519ani, afectiunile aparatului locomotor (in special vicii de postura). -Pe locul III s-au situat in crese (0-4ani), bolile aparatului locomotor ( mai ales vicii de postura); la grupele de varsta 4-7ani, 11-15ani si 15-19ani, bolile metabolice si de nutritie (reprezentate preponderant prin obezitate neendocrina, hipotrofie ponderala manifesta iar la adolescenti si spasmofilie); la ciclul primar(7-11ani), bolile neuropsihice(in special intelect la limita si tulburari de vorbire). -Pe locul IV, la grupa de varsta 0-4ani s-au pozitionat bolile metabolice si de nutritie ; bolile aparatului locomotor la grupele de varsta 4-7ani si 7-11ani, bolile neuropsihice la 11-15ani si 1519ani -Pe locul V, la grupele de varsta 0-4ani ,4-7ani, 7-11ani s-au situat bolile respiratorii (astm bronsic, alte boli respiratorii cronice), la 11-15ani si 15-19ani, bolile cardiovasculare ( mai ales afectiuni minore, tip suflu sistolic, prolaps minor de valva mitrala , tahicardie sinusala, sindrom hiperchinetic). De interes sunt unele afectiuni legate de statutul de elev: Grupa de varsta 0-4ani 4-7ani 7-11ani 11-15ani 15-19ani Rata de prevalenta a viciilor de refractie 22,47%o 42,34%o 104,69%o 120,05%o 74,99%o Rata de prevalenta a viciilor de postura 3,74%o 7,82%o 20,13%o 37,51%o 41,27%o

Bolile senzoriale (preponderant vizuale ), au fost reprezentate de viciile de refractie (miopii, hipermetropii,astigmatism), ratele de prevalenta specifica crescand odata cu varsta, dar si cu procesul de scolarizare, prin accentuarea efortului vizual la elevi, cu o scadere importanta la grupa de varsta 15-19ani. Afectiunile aparatului locomotor au fost constituite in special din viciile de postura ale coloanei vertebrale ,in producerea acestora putand fi incriminati pe langa factorul predispozant genetic, mobilierul scolar neergonomic, neadaptat taliei copilului si regimul de viata sedentar. Tulburarile neuropsihice mai frecvente in crese, gradinite si ciclul primar au fost tulburarile de vorbire, intelectul la limita, retardul psihic, la ciclul primar si gimnazial fiind importante cantitativ si tulburarile nevrotice si de comportament. Deasemenea, prevalenta prin HTA juvenila, ulcer gastroduodenal, diabet zaharat si spasmofilii, afectiuni in a caror etiopatogenie sunt implicate stresul si suprasolicitarea nervoasa este superioara la grupa de varsta 15-19ani(ciclul liceal si profesional). Tuberculoza inregistreaza o crestere a numarului de cazuri la elevii din ciclurile liceal si profesional probabil si datorita regimului de viata mai dezordonat la aceasta varsta. De remarcat ca un fapt pozitiv, cuprinderea in invatamantul de masa a 35 de elevi cu infectie HIV (7 in ciclul primar, 4 in ciclul gimnazial si 24 in cel liceal-profesional). Toate aceste date de morbiditate cuprinse in centralizatorul dispensarizarii, in anul de invatamant 2009-2010 trebuiesc valorificate in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului (viitorul adut),

39

prin masuri de inlaturare a factorilor favorizanti ai afectiunilor evidentiate la acest segment al populatiei. 5. Monitorizarea desfasurarii triajului epidemiologic efectuat dupa vacantele scolare, centralizarea si interpretarea rezultatelor acestuia S-a efectuat triajul epidemiologic al prescolarilor si elevilor din crese, gradinite, centre de plasament pentru prescolari si unitati scolare, dupa fiecare vacanta. " Tabel nr. 18 - Numar persoane triate Crese Centre plasament Unitati scolare Gradinite prescolari 138 160 174 162.818 164.119 160.670

Perioada (dupa vacanta de)

Craciun 24.359 Primavara 31.083 Vara (la inceputul anului scolar 32.569 2010/2011) Rezultate

Indicele de parazitism prin pediculoz# (n toate colectivit"#ile triate) a inregistrat o crestere, de la 0,28%o dupa vacanta de iarna, la 0,59% dupa vacanta de iarna, revenind apoi la 0,27% dupa vacanta de vara. Ca !i n celelalte triaje, n nv"#"mntul special (pentru elevi cu dizabilit"#i mentale, auditive !i vizuale) inciden#a pediculozei a fost mai mare dect n nv"#"mntul de mas", consecutiv unor condi#ii socio-familiale precare n multe n multe din familiile acestor elevi, dar !i aceasta este n sc"dere. In gradinite nu s-a consemnat nici un caz de parazitism (pediculoza sau scabie). Se remarca eficacitatea masurilor de prelucrare antiparazitara facuta de personalul medicosanitar scolar cu substante puse la dispozitie in mod gratuit de A.S.P.M.B., astfel incat la recontrol indicele de pediculoz" a sc"zut semnificativ (de aproximativ 7 ori). Scabia: s-a consemnat un caz confirmat dermatologic. Anginele: dintre acestea, de un interes particular au fost anginele cu streptococ beta - hemolitic tip A, prin pericolul complicatiilor redutabile pe care le poate provoca acesta (scarlatina, glomerulonefrita acuta, reumatism cardioarticular acut). Datele brute ale acestor triaje epidemiologice au fost transmise la Institutul de Sanatate Publica Bucuresti pentru centralizarea pe tara. 6. Activitatea de evaluare a conditiilor igienico-sanitare a obiectivelor de igiena scolara in vederea avizarii sau (re)autorizarii sanitare, precum si notificarea conformitatii la normele de igiena si sanatate publica a declaratiilor pe propria raspundere. Total obiective evaluate = 1.566, din care: ! ! ! ! Nr. autorizatii sanitare eliberate= 1454 Notificari de respingere a autorizatiei sanitare = 4 Asistenta de specialitate (de amplasare constructie, amenajare sau consolidare) = 80 Obiective aflate in amenajare = 28

40

! !

# Amanari ASF = 18 # Adrese = 10 Notificari la ASF = 105

Notificari de certficarea conformitatii = 1 Pentru obiectivele de stat la care s-au respins cererile de autorizare sanitara s-au transmis catre directiile de administratie a scolilor si directiile generale de asistenta sociala si protectie a copilului din primariile de sector, rectoratele institutelor de invatamant superior, raspunsul continand atat neconformitatile cu normele de igiena si sanatate publica care au stat la baza respingerilor cat si consecintele negative ale acstora asupra starii de sanatate a copiilor si tinerilor. De asemenea, s-a evaluat conformitatea declaratiilor pe propria raspunderere, pentru obiectivele particulare, declaratii inregistrate la Biroul Unic al Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti. 7. Activitatea cabinetului de psihologie scolara Cabinetul de psihologie a desfasurat in teren activitati vizand problemele inadaptarii scolare si a tulburarilor de comportament constand in aplicarea de teste de specialitate, convorbiri cu elevii, parintii acestora si cu dirigintii, in 10 unitati de invatamint, iar la sediu a examinat sau a tratat 16 prescolari , 302 elevi, 8 studenti, consiliind si 180 de parinti, precum si 30 cadre didactice. 8. Activitatea comisiei medicale municipale de orientare scolar-profesionala Comisia medicala municipala de orientare scolar profesionala, a desfasurat activitati specifice in acest sens, eliberand. (in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr.4925/8 sept. 2005 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.874 din 29. sept. 2005) precum si cu cele ale ordinului M.S.F.nr.197/12.III.2003 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.261/15.IV.2003) privind organizarea si functionarea comisiilor medicale de orientarescolar -profesionale (ordin alcatuit in baza propunerilor concrete ale fostului medic sef al fostului Birou de Igiena Scolara din fosta D.S.P.M.B.), la solicitare: ! Documente medico-pedagogice de recomandare de transfer: de la o unitate scolara la alta = 31, de la o unitate scolara la alta si schimbare profil sau domeniu = 32, schimbare profil = 11 pentru subiectii prezentand fenomene de inadaptare la mediul scolar actual de la o unitate scolara la alta mai apropiata de domiciliu din motive medicale: la 42 elevi. ! Documente medico-pedagogice de recomandare de scutire, din motive medicale (la elevii din invatamantul obligatoriu cu afectiuni extrem de grave), de frecventa de la cursurile scolare, cu pregatire la domiciliu, sub indrumarea scolii: totala la 8 elevi si scutire partiala de o atare frecventa: la 10 elevi. ! Documente medico-pedagogicepentru egalizare sanse pentru 24 elevi la concursuri si pentru 45 elevi la examenul de bacalaureat. ! Recomandare de amanare de incepere a scolarizarii la varsta de 7 ani datorita unor boli cronice foarte grave: la 2 prescolari.

41

d) Medicina Muncii
n timpul ultimilor 20 ani necesitatea de a combate !i ameliora accidentele de munc" !i mboln"virile profesionale a for#at partenerii sociali (angajatori, lucr"tori, guvern) s" stabileasc" o infrastructur" a sistemului pentru a asigura s"n"tatea lucratorilor, dezvoltnd !i diversificnd cadrul preponderent medical al medicinii muncii spre s"n"tate !i securitate n munc", s"n"tate ocupa#ionala, ad"ugnd astfel att dimensiunea sociala unei stiin#e medicale ct !i principiul concuren#ei pentru furnizorii de servicii medicale medicina muncii. De!i s"n"tatea lucratorilor este rezultatul final al interdependen#ei tuturor determinan#ilor profesionali !i nonprofesionali, totu!i, adesea, Medicina Muncii este perceput" ca limitat" numai la prevenirea bolilor profesionale !i accidentelor de munc" !i/sau furnizarea tratamentului curativ membrilor bolnavi ai popula#iei active Colaborarii clasice cu Organiza#ia Intern#ional" al Muncii si Organizatia Mondiala a Sanatatii, i se adaug" n prezent, datorit" con!tientizarii crescute a marelui poten#ial pentru o nou" orientare n domeniul Medicinii Muncii, achizi#ionarea obiectivelor majore a promov#rii s#n#t#!ii la locul de munc#, a securit!"ii n munc!, a s"n"t"#ii publice !i a mediului. O.M.S. defineste un loc de munca sanatos (2010) locul in care lucratorii si managerii colaboreaza pentru a realiza imbunatatirea continua a procesului de protejare si promovare a s"n"tatii, securitatii si starii de bine pentru toti lucratorii si sustenabilitatea locului de munca, pe baza concluziilor, stabilite prin identificarea nevoilor de: - s"n"tate si securitate ce coreleaza cu componenta fizica,chimica a mediului de munca; - s"n"tate, securitate si stare de bine ce coreleaza cu componenta psihosociala a mediului de munca, incluzand organizarea si cultura muncii; - resurse personale de s"n"tate relativ la locul de munca proces realizat prin supraveghere medicala periodica si apreciere aptitudine in munca; - de participare in comunitate pentru imbunatatirea s"n"tatii lucratorilor, familiilor si altor membri ai comunitatii. (http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces/en/index.html) I. Domenii de competenta, realizari, preocupari actuale

Domenii de competenta: 1. 2. Denumirea Institu#iei departamentului Echipa format" din Directia de S"n"tate Public" Bucuresti MEDICINA MUNCII/OCUPATIONALA $ Medici primari medicina muncii cu formare in: o evaluare risc profesional o managementul serviciilor de sanatate o promovarea sanatatii la locul de munca o managementul programelor de sanatate o biostatistica o epidemiologie generala si clinica o sanatate publica $ Psiholog cu formare in psihologia muncii $ Asisten#i medicali igien" cu competenta in medicina muncii $ Inginer Parteneri: chimi!ti toxicologi, medici laborator, biologi Domeniul principal de activitate Medicina muncii dezvoltarea complexitatii abordarilor in managementul sanatatii lucratorilor pentru asigurarea calitatii Strategie vietii profesionale Strategie: identificarea si eficientizarea colaborarilor medicinii muncii cu agentiile si retelele ce activeaza in domeniul sanatate Desf"!oar" cercetare n $ cercetarea cazului de boala semnalat pentru stabilirea urm"toarele domenii caracterului de boala profesionala sau boala legata de profesie $ evaluare factori de risc ocupational $ evaluarea conditiei de munca si a impactului asupra starii de sanatate a lucratorilor !i a

3.

4.

42

5.

6.

7.

8.

$ cercetarea modului de evaluare a riscului maternal Servicii oferite $ medicina muncii coordonare/implementare zonala a programelor nationale pentru sanatate in munca $ evaluare si audit numai componenta de sanatate si securitate in munca $ promovarea reglementarilor legislative pentru sanatate in munca/sanatate ocupationala $ ergonomie $ identificare factori risc profesional de mboln"vire $ informare !i comunicare pentru promovare tehnologii noi $ evaluare risc ocupa#ional $ investigatii biotoxicologice, toxicologie $ aprecierea calitatii mediului de munca Ofer" preg"tire (training) in $ medicina muncii (prima/a doua specialitate) $ managementul serviciilor pentru sanatate si securitate in munca $ s"n"tate ocupa#ional" Distribuie (disemineaz") $ Congrese, conferinte, seminarii informa#ia prin urm"toarele $ Posta, telefon, fax mijloace $ ghiduri informative si reviste de specialitate $ afi!e si brosuri $ e-mail $ portal si site Adresa institutiei, nr. telefon, $ Calea Grivitei nr. 64 66, sector 1, Bucuresti, Romania email, website $ www.dspb.ro, medicinamuncii@dspb.ro

Realizari si preocupari actuale: A. Contributie pentru intarirea capacitatii administrative Prin alocarea a 15 % din timpul de lucru a celor 10 specialisti din Compartimentul de medicina muncii s-a derulat activitatea de informare si oferta de solutii de specialitate catre persoanele fizice si juridice, in numar de 365 lucrari, focalizata pe modalitatile de aplicare a reglementarilor privind sanatatea si securitatea in munca, lista cadru fiind atasata in anexa 1 a prezentului raport. B.Contributie in domeniul Sanatatii Ocupationale Specialistii Birou/Compartiment Medicina muncii-ocupationala au desfasurat activitati pentru prevenirea, protectia si promovarea sanatatii ocupationale a lucratorilor din Bucuresti, jud. Ilfov si judetul Giurgiu. S#n#tatea ocupa!ional# este o strategie important! nu numai pentru asigurarea s!n!t!"ii lucr!torilor, contribuind pozitiv, de asemenea, n economia na"ional! prin mbun!t!"irea productivit!"ii, calit!"ii produselor, motiva"iei profesionale, satisfac"iei n munc!, contribuind la dezvoltarea calit!"ii vie"ii popula"iei active n special, #i, societ!"ii n general. Activitatile de evaluare, cercetare, analiza, determinare, consultanta, asistenta de specialitate au sustinut Registrul de Boli Profesionale a M.B. si aprecierea conditiilor de munca. Scopul Sanatatii ocupationale este de a proteja si promova sanatatea lucratorilor, de a sustine si imbunatati abilitatea si capacitatea lor de munca, de a contribui la stabilirea si intretinerea unui mediu de munca sigur si sanatos pentru toti, precum si de a promova acomodarea muncii cu posibilitatile angajatilor, luand in considerare starea lor de sanatate. Domeniu sanatatii ocupationale este vast si acopera atat prevenirea tuturor accidentelor minore ce pot aparea la locul de munca cat si bolile profesionale si toate aspectele cu privire la interactiunile dintre munca si sanatate. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, precum si reglementarile conexe sau/si derivate (transpunere acquis comunitar) reglementeaza domeniul sanatatii ocupationale in Romania.

43

In acest sens, in conformitate cu noile reglementari, retinem ca in cadrul Programului National de Sanatate lansat de M.S. este stabilit in un obiectiv specific care se refera la: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationali Centrul/Compartimentul de Monitorizare a Riscurilor din mediul si Sanatate Ocupationala din Institutul National de Sanatate Publica realizeaz" anual Sinteza nationala: Monitorizarea inciden!ei bolilor profesionale "i a absenteismului prin boal# profesional# prin primirea informa!iilor, interpretarea, transmiterea de date referitoare la bolile profesionale la nivel national care se completeaz", din 2011, cu Sinteza: Supravegherea expunerii la factori nocivi profesionali "i monitorizarea m#surilor pentru protejarea s#n#t#!ii fa!# de acel risc la care contribuie toate structurile de medicina muncii, publice "i private. Cadrul legal este prevazut (un exemplu): SEC'IUNEA a 3-a - Informarea autorit"#ilor competente Art. 13. - Dac" rezultatele evalu"rii prev"zute la art. 6 eviden#iaz" existen#a unui risc pentru s"n"tatea !i securitatea lucr"torilor, angajatorul trebuie s" pun" la dispozi#ie inspectoratului teritorial de munc" !i/sau autorit"#ii de s"n"tate public" jude#ene sau a municipiului Bucure!ti, la cererea acestora, informa#ii corespunz"toare. Art. 14. - Informa#iile prev"zute la art. 13 se refer" la: a) activit"#ile desf"!urate !i/sau procedeele industriale folosite, inclusiv motivele pentru care se utilizeaz" agen#i cancerigeni sau mutageni; b) cantit"#ile fabricate sau utilizate de substan#e ori preparate care con#in agen#i cancerigeni sau mutageni; c) num"rul lucr"torilor expu!i; d) m"surile de prevenire luate; e) tipul echipamentului de protec#ie utilizat; f) natura !i gradul expunerii; g) cazurile de nlocuire a agen#ilor cancerigeni sau mutageni. Activitatile prin care se implementeaza noile reglementari sunt urmatoarele: 1. Instruire si formare profesionala

Proiectul TF2007/19343.03.01 Asistenta tehnica spre interoperabilitate a furnizorilor de servicii medicina muncii pe baze standard de date (initiator dr. Liliana Rapas) a asigurat fondurile necesare pentru formarea medicala continua a 300 specialisti in medicina muncii, D.S.P.B. fiind beneficiar direct, prin participarea echipei de medicina muncii. Modulele, derulate in doua saptamani, au fost focalizate pe: - technology assessment, - environmental health, - social management, - medical informatics, - statistical methods in exposure assessment, - indoor air quality, - application of toxicology in occupational health, - occupational risk management, - the evidence-based approach for improving quality of OH, - financial management Demersul s-a finalizat cu acordarea de credite de catre Colegiul Medicilor, diplome si certificate pentru libera circulatie a medicilor de medicina muncii in spatiul european. 2. Evaluare factori de risc profesionali

S-au abordat factorii de risc profesional, fizici, chimici, biologici, in studii, la solicitarea beneficiarilor, agenti economici.

44

Numarul variaza anual, intre 260 570 agenti economici, graficul urmator prezentand evolutia in perioada 2001 2010 (31 dec.) SUMA INCASATA SE CONSTITUIE CA VENITURI PROPRII ALE D.S.P.B. SI ESTE DE 67926 LEI. Analizand nevoile de evaluare exprimate se poate observa ca pe primul loc este riscul determinat de restructurare si organizarea neergonomica muncii, urmat de riscul determinat de suprasolicitarea neuropsihica, locomotorie, vizuala (prin diminuarea numarului de angajati cei care au supravietuit au o sarcina de munca mult peste limitele fiziologice) si pe locurl trei riscurile biologice. Figur# 1
600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 478 433 570 514 391 283 283 360 375 321 nr.ag.ec.

Pers onalul structurii de specialitate s-a redus cu 50% ceea ce se reflecta in volumul de activitate si indirect in volumul de acoperire cu servicii specifice a populatiei active din M.B.. 3. Actiuni de evaluare, comunicare risc si informare asupra riscurilor profesionale 3.1. Evaluare Determinarile efectuate pentru stabilirea profilului expunerii profesionale acopera aproximativ 875 locuri de munca, in investigarea carora s-a obiectivizat factori de risc pentru imbolnaviri profesionale (surditate, intoxicatii, boli respiratorii, astenopii acomodative, sindroame de suprasolicitare (fizica, neuropsihica), boli dermatologice s.a., in total un numar de 60364 determinari (zgomot 545, iluminat 1018, microclimat 61, testari suprasolicitare vizuala 31, testari suprasolicitare neuropsihica 58651) beneficiarii fiind 254 de agenti economici din M.Bucuresti, jud. Ilfov, jud. Giurgiu. 3.2. Comunicare risc *Campanie europeana Mentenanta in conditii de securitate organizata pentru SECTORUL SANATATE SPITALE, de Punctul Focal Romania al Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in munca, D.S.P.B. fiind partener. Directia de Sanatate Publica B. a beneficat de 150 de seturi de informare care au fost distribuite catre Spitalele din subordinea D.S.P.B., din subordinea M.S. si a Administratiei Spitalelor spre a fi la dispozitia responsabililor in securitate si sanatate in munca din spitale. 4. Monitorizarea incidentei bolilor profesionale este indicatorul anual raportat in sistemul EUROSTAT (numar cazuri noi de boli profesionale/ 100 000 populatie activa) Cercetarea caracteristicilor de profesionalitate a cazurilor de boala in vederea declararii bolilor profesionale se va face conform cu noile norme ale Legi 319/2006 si HG 1425/2007, modificata si completate prin HG 955/27.09.2010. Frecventa absoluta a cazurilor noi de boli profesionale in perioada 1988 2010 in Municipiul Bucuresti se prezinta:

45

Figur# 2

600 400 200 222 183 206 153 169 129 171188 141 21190 107 81 77 42 33 37 58 75 13283 0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 nr.caz noi BP
Incapacitatea de munca temporara produsa de imbolnavirile profesionale este un alt indicator ce caracterizeaza performanta sistemului de sanatate si este in crestere in perioada 2008 2010. In 2010, pentru 49 bolnavi s-au platit 145 certificate medicale reprezentand un total de 2120 predominand azbestoza, astmul bronsic si patologia osteo-musculo-articulara. 5.Armonizare legislativa, formare profesionala * Campaniile europene la care speciali!tii n medicina muncii au participat, n perioada 1999 2010, al"turi de speciali!tii n securitatea muncii, au avut ca tem": Prevenirea afectiunilor sistem osteo-musculoarticular, Stresul n rela#ie cu munca, Substante periculoase! Prudenta!, Sa construim in siguranta!, Stop That Noise!, START SIGUR!, PREVENIREA AFECTIUNILOR Osteo Musculo Articulare!, EVALUAREA RISCURILOR!, Mentenanta in conditii de securitate. Perioada anilor 2009-2011 este marcat" de lansarea unui nou proiect al A.E.S.S.M. Promovarea s"n"ta#ii la locul de munca, cu includerea speciali!tilor n medicina muncii (expert dr. Liliana Rapas) dar !i a celor din s"n"tate public". Re#inem ca rezultate importante !i eficiente lansarea site-ului http://osha.europa.eu/ro/topics/whp si a fiselor 93 si 94. C. Contributia la sanatatea si securitatea lucratorilor S"n"tatea !i securitatea n munc" se nscrie n prezent ca unul dintre cele mai importante domenii ale politicii Uniunii Europene pentru calitatea ocup"rii, strategia pentru perioada 2007-2012 fiind propus" pentru cresterea con!tientizarii publicului privind s"n"tatea !i securitatea n munc", prin includerea ca parte integral" n managementul calit"#ii, determinnd performant" economic" !i cre!terea competitivit"#ii. Retelele institutiilor internationale colaboreaza pentru crearea unui parteneriat eficient in cadrul forumurilor dedicate s"n"tatii si securitatii in munca (www.ttl.fi/forum2011), r"spunznd att la Planul Global de Actiune pentru S"n"tatea Lucratorilor lansat de O.M.S. pentru perioada 2007 2019 cat si cerintelor Conventiei nr. 187 a ILO de promovare a securitatii si s"n"tatii in munca. Cele 5 obiective mari ale Planului Global de Actiune pentru S"n"tatea Lucratorilor a O.M.S. sunt: 1.Creearea !i implementarea intrumentelor politice pentru s"n"tatea lucr"torilor 2.Protec#ia !i promovarea s"n"t"#ii la locul de munc" 3.mbun"t"#irea performan#ei !i accesibilit"#ii la servicii de s"n"tate ocupa#ional"/medicina muncii 4.Furnizarea !i comunicarea indicatorilor/probelor pentru ac#iune !i practica; s-a propus dezvoltarea unui sistem informa#ional Pan-european pentru s"n"tatea lucr"torilor; 5.Integrarea conceptului de s"n"tatea a lucr"torilor n alte politici (ocupare, mediu, calitate,stimulente financiare, etic" !.a.) Modelul de actiune a Organizatiei Mondiale a S"n"tatii, a raspuns necesitatilor pentru s"n"tatea, securitatea si starea de bine a lucratorilor, dezvoltand initiativele pentru locuri de munca sanatoase, atat in planul zile,

487 271

46

organizarii retelelor de s"n"tate ocupationala cat si in documentele emise. Centrele si punctele focale nationale pentru s"n"tate ocupationala (D.S.P.B. M.M. dr. Liliana Rapas pentru Romania), dezvolta atat proiecte comune, generale cat si proiecte pe zone, cum ar fi reteaua tarilor din Sud-Estul Europei (http://www.imt.mk/seen_en.htm) Profesionistii in medicina muncii precum si structurile publice si private de medicina muncii acceseaza relele de nationale si internationale ce contribuie la s"n"tatea, securitatea si starea de bine a lucratorilor, in primul rand prin furnizare de date, prelucrare informatii si construirea unor indicatori relevanti pentru realizarea obiectivelor propuse, unul dintre cele mai importante fiind locuri de munca sanatoase. S-a subliniat necesitate continuarii eforturilor pentru imbunatatirea performantei si accesului lucratorilor la servicii de medicina muncii/sanatate ocupationala si includerea punctelor focale OMS in programul de actiuni WHO pentru 2008 2017 ale regiunii. Statutul de Stat Membru confera Romaniei si obligatia de a participa la sprijinirea noilor state candidate de a parcurge etapele necesare pentru o integrare intr-o perspectiva negociata. Astfel s-a participat la activitatea Retelei de Medicina muncii din SE Europei la atelierul de lucru din Croatia - and the Sixth Meeting of South East Europe Network on Workers Health. D. Contributie in E-health, ce reprezinta una din prioritatile Programului de guvernare Sanatatea ocupationala, pentru a se inscrie cu indicatori de performanta, necesita o atenta evaluare a tehnologiilor utilizate pentru a permite creeare platformelor informationale integrate, credibile, cu standarde IT respectate. In acest sens s-a continuat colaborarea cu MS pentru un proiect aferent Facilitatii de Tranzitie pentru Romania "Supporting the interoperability of Occupational Health Services for indicators standard data bases management of workers' health, safety and environment". Retinem Interoperabilitatea, conform speakerului, are doua dimensiuni: una tehnica si una de business. Din perspective tehnica, cei patru piloni ai interoperabilitatii sunt: produsele, comunitatile, accesul si standardele. In anul 2003, Gates anticipa faptul ca interoperabilitatea va deveni criteriu de design al produselor, lucru care deja se intampla si care presupune oferirea deliberata a posibilitatii de interoperare in produse si tehnologii. Acesta este insa doar unul dintre nivelurile interoperabilitatii. Un al doilea nivel vizeaza comunitatile companiile trebuie sa colaboreze cu clientii, partenerii si competitia pentru a crea punti de comunicare si intre tehnologii in ....... Si, nu in ultimul rand, accesul la tehnologii prin licentierea patentelor, drepturilor de autor pentru comunitate. In privinta standardelor, ....... declarat ca principala provocare o constituie gasirea unui echilibru intre inovatie, un alt concept pe care Microsoft pune mare accent, si standardizare. Standardele trebuie sa faciliteze astfel interoperabilitatea, sa stimuleze inovatia si sa sustina competitia. D.S.P.B. medicina muncii este centru pilot pentru platforma interoperabilitatii serviciilor publice si private de medicina muncii pentru constructia indicatorilor ce caracterizeaza Sanatatea ocupationala per judet, cu extindere in perspectiva, la nivel regional si national. Nota de fundamentare prezentata la nivel de experti OHS in plan european pentru promovarea proiectelor in domeniul informatizarii segmentului medical oferit de medicina muncii, autor dr. Liliana Rapas: Romanian justification for an OH Information System 1. Comparability of data at national and international level

Under the EUROSTAT statistics reporting system there are some health indicators (no. of active people, no. of employed people, no. of employees at risk (chemical, biological, physical, psychosocial) incidence of occupational diseases and incidence of labor accidents, work-related morbidity, fatalities) that the Romanian health system has to manage and build reports. Concerning these legal requirements there some are problems which can be and should be managed through projects of implementation of adaptable informatics systems under the building capacity. For example: - inadequate informatics infrastructure of occupational health surveillance

47

- lack of reporting system - lack of communication system - lack of websites and portals for occupational health, environment and safety information on national/regional/county level - lack of informatics sources of occupational health research and so on. These are only some problems which Occupational Health public and private providers, are faced for ensure the comparability of data at national and international level. These occupational health/medicine providers in Romania are: *41 county directorates/authorities of public health and Directorate/Authority of Public Health Bucharest occupational health offices *7 clinics of occupational medicine financed by National Fund for occupational accidents and diseases under the Pension House *certificated private occupational heath providers financed by employers under the market mechanism. 2. The opportunity is created by the public information element which is included in the national programme for occupational health and information this year. (2010) The National Programme for Workers Health and the Sub programmes are coordinated and financed by Ministry of Health. Under the National Institute of Public Health National Centre for Monitoring Risk, Occupational Health and Working Environment, the programmes (with their objectives, activities, methodology, indicators for monitoring and evaluation, national and local responsibilities etc.) are implemented by Directorates/Authorities of Public Health OH Offices. The main objectives are established every year through a ministerial order that sets up the provisions for each programme. For 2010, the two main national/regional/local reports will focus on: 1. management of information system of occupational diseases morbidity and the absenteeism rate National Registry 2. management of risk profiles: through monitoring of data concerning new substances, new technologies, new hazards and risks link with specific strategies for promoting the workers health. 3. The Statistical National legislative framework establishes the data and the national/regional/local statistical offices for receiving and processing the dates under the advice of OH expert from D.P.H. 4. Justification based on WHO Global Plan of Action, Objective 4: to provide and communicate evidence for action and practice Systems for surveillance of workers health should be designed that include establishing national information systems, building capability to estimate the burden of occupational diseases, and creating registries of exposure to major risks. - we include these in the National Health Programme, objective 5, for 2010. 5. Justification based on new document of the Commission of the European Communities Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Working Conditions, Adaptation to Change named Improving quality and productivity at work: Community strategy 2007 2012 on health and safety at work The point 5 of this document refers to the main areas where Member States are being committed to adopt coherent national strategies which need to cover four areas in particular: i) improving the preventive effectiveness of health surveillance - to encourage Member State and business sector to implement systematic procedures to gather and analyse the data drawn from the health surveillance

48

of workers in order to improve prevention while avoiding inflating the formal requirement to which companies are subject ii) taking action to promote the rehabilitation and reintegration of workers excluded from workplace for a long period of time because of an accident at work, an occupational illness or a disability iii) dealing with social and demographic change determined by immigrant workers, integration of women, younger and older workers and monitor the trends and new risks for identify measures iv) strengthening policy coherence between public health, regional development and social cohesion, public procurement, employment and restructuring. Propuneri pentru perioada 2010 - 2012: 1. Concepere instrumente de evaluare a sistemului/ subsistemelor de sanatate si securitate a lucratorilor; 2.Infintare grupuri de lucru/comisii pentru domeniul sanatatii in munca, pentru solutionare evenimente specifice fiecarei regiuni, concepere propuneri de reglementare subsecventiala noilor hotarari de guvern pentru mentinerea si promovarea sanatatii in munca; 3.Intensificarea activitatii de informare privind aspectele specifice impuse de noile reglementari in vedere integrarii in UE; 4.Trecerea de la etapa de executie (derulare si implementare), a programelor de medicina muncii, la etapa de realizare a sistemului de suport inovativ pentru partenerii implicati in introducerea conceptului de sanatate in munca a lucratorilor in politicile manageriale, pentru o competitivitate reala.

49

ANNEX I - REFERENCE LIST OF RELEVANT LAWS AND REGULATIONS Law of safety and health at work no. 319/2006 Law for insurance of labor accidents and occupational diseases no.346/2002 The Government decision no. 1425/2006 for the approval of methodological normative of foresaw Law of safety and health at work no. 319/2006

The Government decision no. 355/2007 for the surveillance of workers health

The Government decision no. 1875/2005 Looking the protection health and security of the workers against risk to the asbestos The Government decision no. 1876/2005 Looking the minimum requirements of security and health concerning to the exposure of the workers to the risky generated by vibrations The Government decision no. 300/2006 Looking the minimum requirements of security and health for the temporary his shipyards reason The Government decision no. 493/2006 Looking the minimum requirements of security and health regarding to the exposure of the workers to the risk generate of noise The Government decision no. 971/2006 Looking the minimum requirements for signs of security and or of health to the place of labor The Government decision no. 1007/2006 Looking the minimum requirements of security and health regarding to medical attendance on board the ships The Government decision no. 1028/2006 Looking the minimum requirements of security and health in labor regarding to the utilization of the equipments with viewing screens The Government decision no. 1048/2006 Looking the minimum requirements of security and health for the utilization of to workers of individual protection equipments to the place of labor The Government decision no. 1049/2006 Looking the minimum requirements for the assurance security and health work the anchor rings from the extractive above-ground industry the underground The Government decision no. 1050/2006 Looking the minimum requirements for the assurance security and health of the workers from the extractive industry through drilling The Government decision no. 1051/2006 Looking the minimum requirements of security and health for handling manually which table presents risk

The Government decision no. 1092/2006 Looking the protection of the workers against incident to risk their exposure to biologic agents in labor The Government decision no. 1093/2006 Looking the minimum requirements of security and health for the protection of the workers against incident to risk subject to the agents carcinogenic or mutagenic in labor The Government decision no. 1135/2006 Looking the minimum requirements of security and health in labor on board the fishing ships The Government decision no. 1136/2006 Looking the minimum requirements of security and health regarding to the exposure of the workers to the risk generate by the electromagnetic fields The Government decision no. 1146/2006 Looking the minimum requirements of security and health for the utilization in labor of to workers of the equipments of labor The Governmnet decision no. 1218/2006 Looking the minimum requirements of security and health for the assurance of the protection of the workers against incident to risk subject to the chemical agents in labor

51

3. Evaluare si promovarea sanatatii

In domeniul promovarii sanatatii - Compartimentul Promovare a Sanatati Directiei de Sanatate Publica Bucuresti are urmatoarele atributii si responsabilit ROF 1078/ 2010: 1. Furnizeaza informatii catre populatie referitoare la prevenirea bolilor si la promova 2. Dezvolta la nivel local programe de promovare a sanatatii si de educatie pentru functie de prioritatile locale, programele nationale si strategiile europene; 3. Elaboreaza proiecte in parteneriat cu autoritatile locale, reprezentantii in teri ministere, organizatii neguvernamentale si reprezentante internationale, in vedere problemelor comunitare; 4. Furnizeaza servicii de formare in educatia pentru sanatate adresate formatorilor din afara sistemului de sanatate; 5. Elaboreaza, editeaza si asigura multiplicarea de materiale publicitare specifice;

A. Sustinerea de Campanii IEC pentru imbunatatirea starii de sanatate a po promovarea unui stil de viata sanatos si combaterea principalilor factori d 1. Campanie Nationala anti-SIDA (campanie permanenta) 2. Campanie de informare a populatiei privind masurile de protectie impotr respiratorii si a imbolnavirilor cu virusul gripal AH1N1(campanie realizata in lu martie) 3. Campanie IEC privind imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor pericul din activitati medicale (campanie realizata in luna ianuarie) 4.Campanie de prevenire a consumului de tutun derulata la nivel national in cadrul proiectului european de educatie antifumat a tinerilor Adolescentii renunta la fuma (campanie realizata in lunile martie-aprilie, mai) 5. Campanie IEC impotriva tuberculozei Mijloace de informare si de prevenire mai eficiente- controlul tuberculozei depinde de fiecare dintre noi cu marcarea Zilei Mondiale de lupta impotriva TBC 24 .03.2010 (campanie permanenta) 6. Campanie de informare si constientizare a populatiei in ceea ce priveste calitatea ape si protejarea resurselor de apa Apa curata pentru o lume sanatoasa cu celebrarea Zilei Mondiale a Apei 22.03.2010 (campanie derulata in lunile aprilie, mai) 7.Campanie de vaccinare ocazionata de Saptamana Europeana a vaccinarii24.04 30.05.2010. 8.Celebrarea Zilei Mondiale a Sanatatii,07.04.2010 cu tema Urbanizarea si Sanatatea

9.Campanie de celebrare la nivel mondial pentru anul 2010 cu tema promovarea sanatatii cardiovasculare sub deviza O greutate normala o tensiune normala cu marcareaZilei Mondiale a hipertensiunii arteriale- 17 mai 2010. 10.Campanie privind adoptarea unui stil de viata sanatos si prevenirea bolilor de nutriti prin alimentatie sanatoasa si combaterea sedentarismului, cu celebrarea Zilei Europene impotriva obezitatii -22.05. 2010 in parcul Herastrau., in colaborare cu Primaria Generala. (campanie permanenta) 11.Campanie de IEC in randul populatiei privind riscurile fumatului asupra Sanatatii, celebrarea Zilei Mondiale de lupta impotriva fumatului (campanie permanenta) 12.Campanie de prevenire a consumului de droguri cu celebrarea Zilei Internationale Lupta impotriva Abuzului si Traficului Ilicit de Droguri- 26.06.2011 (campanie permanenta) 13.Campanie IEC privind masurile de protectie a populatiei impotriva caniculei; ( campanie ocazionata de temperaturile excesiv de ridicate)

14.Campanie de promovare a stilului de viata sanatos pentru mentinerea sanatatii mintale cu celebrarea Zilei Mondiale a Sanatatii Mintale - 010.10.2010 sub sloganul Nu exista sanatate fara sanatate mintala si nu exista progres fara sanatate si sanatate mintala (campanie permanenta) 15.Campanie IEC Ziua Mondiala a Sanatatii Orale- 12.09.2010. 16.Campanie IEC Ziua Mondiala a inimii cu sloganul Bunastare la locul de munca Eu muncesc cu inima 26.09.2010 17.Campanie IEC Ziua Europeana de informare asupra antibioticelor18.11.2010 ; 18.Campanie IEC Ziua Nationala fara tutun- 19.11.2010 19.Campanie IEC prevenire imbolnaviri HIV/ SIDA si alte boli cu transmitere sexuala.- 01.12.2010 (campanie permanenta) B. Alte activitati 1. Distribuirea ghidurilor clinice aferente fiecarei afectiuni si a posterelor elaborate de M.S catre unitatile sanitare. 2. Distribuirea materialelor elaborate de M.S ( postere, pliante, fluturasi, brosuri) catre unitatile sanitare -pentru imbunatatirea sistemului intern de de gestionare a deseurilor periculoase generate de unitatile sanitare, conform prevederilor standardelor europene; 3. Distribuirea de substante dezinfectante Domestos, impreuna cu materialele promotionale (fluturasi, si postere educationale) catre spitale si cabinete de medicina scolara din unitatile de invatamant 4. Participare la Conferinta de presa Impotriva tuberculozei, mai mult, mai bine, mai repede! 5. Participare la Conferinta de presa organizata de ONG Romanian Angel Appell si UNICEF cu tema HIV- SIDA incotro ? 6. Participare la seminarii pe tema HIV/ SIDA 7.Participare la seminarii privind efectele consumului de tutun 8.Participare la emisiuni TV (Vox News si Canal D) 9.Participarea, ca membri in juriu, la concursul Sanitarii priceputi organizat de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania. 10. Redactarea unui numar de 6 comunicate de presa; 11.Sustinerea de ore informare-educare in unitatile de invatamant la solicitarea cadrelor didactice C. Realizare studiu Cunostinte, atitudini si practici privind consumul de tutun, alcool si alte droguri in randul populatiei scolare aflate in invatamantul post-gimnazial din Bucuresti- in colaborare cu Agentia Nationala Antidrog si Inspectoratul Scolar. Activitati: - esantionare; - aplicare chestionare (1075 chestionare in 38 de licee/ 45 clase - introducere date in vederea prelucrarii D. Parteneri implicati in derularea Campaniilor IEC si a activitatilor specifice de promovare a Sanatatii: - Ministerul Sanatatii - Institutul National de Sanatate Publica - Institutul Marius Nasta - Inspectoratul Scolar General - Primaria Capitalei - Compartimente si Servicii din cadrul DSPMB - Unitati de invatamant preuniversitar - Policlinici si CMI

53

Asociatia studentilor medicinisti Crucea Rosie Romana ONG-uri: Salvati Copiii, ARAS, Aer Pur, CTR, UNICEF, ETC. Agentia Nationala Antidrog

4. Diagnostic si investigare in sanatate publica a) Laborator de Microbiologie si Virusologie

Laboratorul de Microbiologie este acreditat Renar pentru 7 incercari (determinarea anticorpilor si antigenelor prin metoda ELISA- HIV/SIDA,HBs,HCV; diagnosticul sifilisului prin metoda TPHA; diagnosticul sifilisului prin metoda VDRL; determinarea germenilor patogeni staf.C+, streptococ, candida in secretii nazale, bucale si faringiene; determinarea germenilor patogeni Salmonella, Shigella, Yersinia, Vibrion holeric, EPEC, EHEC, stafilococ, candida in materii fecale; antibiograma; identificarea microorganismelor din apa prin metoda membranei filtrante- bacterii coliforme, E.coli, enterococi, Pseudomonas aeruginosa),Certificat RENAR Li 615. Laboratorul de Microbiologie efectueaza cu prioritate analize bacteriologice, imuno- serologice si parazitologice din produse biologice (patologie) pentru diagnosticul bolilor transmisibile si pentru evaluarea potentialului epidemiologic. Efectueaza analize microbiologice pe probe de apa, aer, alimente si factori de mediu necesare evaluarii riscurilor pentru sanatate. Efectueaza analize microbiologice la cererea unor beneficiari din afara sistemului sanitar bugetar pentru care se percep taxe. Colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii din Directia de Sanatate Publica pe probleme legate de microbiologie In cadrul Laboratorului de Microbiologie se fac testari cu prioritate pentru urmatoarele programe nationale : - testarea HIV a gravidelor si a persoanelor depistate pozitivi prin teste rapide - prevenirea sifilisului congenital prin testarea TPHA si VDRL a gravidelor si cuplurilor mamanou nascut suspecte - testari pentru purtatorii de streptococ ! hemolitic grup A din unitatile scolare (triajul epidemiologic care se efectueaza la inceputul scolii dupa fiecare vacanta scolara ) pentru prevenirea aparitiei RAA - testari pentru puncte fixe si statii de apa din Bucuresti care apartin de Apa Nova, analize pentru potabilitatea apei care sunt decontate de catre Apa Nova incepand cu anul 2005 - testari pentru focare de toxiinfectii alimentare, focare de boli diareice familiale, din unitati spitalicesti, crese, case de copii - testari pentru aeromicroflora, controlul sterilitatii, teste de salubritate in unitati spitalicesti, sesizari . - de asemenea se mai fac testari cu plata pentru controlul sterilizarii la autoclav si pupinel cu teste biologice pentru toate cabinetele medicale si unitatile spitalicesti din Bucuresti, testari pentru paraziti, testari coprobacteriologice la personalul din unitatile de alimentatie publica si la persoane cu BDA ,testari pentru probe de alimente, probe de cosmetice, probe de apa de la persoane fizice (puturi, piscine, stranduri). De asemenea se fac identificari pentru bacterii gram negative, coci gram pozitivi, micoze, grupuri de streptococi si testarea sensibilitatii la antibiotice la aceleasi tulpini microbiene cu ajutorul aparatului miniApi care poate da rezultate si in 4 ore,determinari rapide pentru salmonella si listeria din alimente cu aparatul mini Vidas.

54

In acest laborator s-au efectuat urmatoarele determinari : 1.ANALIZE BCTERIOLOGICE : a) Coproculturi - sectoarele I - VI. Nr.probe(bolnavi) total pozitivi Nr.determ. microbiologice total 408 1839 9 1638 476 4370 pozitive 21 0 0 12 24 57

B.D.A. 63 12 Control periodic 613 0 Contacti TIA 9 0 Diverse: -ex.coproparazitologice 273 12 -uroculturi 119 24 Total 1077 48 b) Exudate Naso-Faringiene (Sectoare I - VI.) Nr probe(bolnavi) total 1.Angine 2.Fosti bolnavi 3.Contacti scarlatina 4.Triaj Epidemiologic 5. Diverse(angajari, intrari in colectivitati,etc.) 6. Difterie 8.Antibiograme Total 318 8 2448 6444 30 0 166 pozitivi 27 0 132 175 0 0 334

Nr.determ. microbiologice total 1272 8 2448 6444 120 0 10292 Nr.determ. microbiologice total 9688 800 9255 1056 324 249 21372 pozitivi 66 17 754 525 10 4 1376 pozitivi 27 0 132 200 0 0 359

9414 c) Infectii Nosocomiale Nr.probe(bolnavi)

total 1. Teste controlul sterilizarii 9688 2.Testarea sterilitatii 400 3.Teste Salubritate 1851 4. A.M.F. 528 5.Ape sterile 324 6.NTG in unitati de dializa 249 Total 13040

pozitivi 66 15 389 261 10 4 745

d) Bacteriologia alimentului

55

Nr.probe total 1. Lactate 46 2. Carnate 1 3.Conserve 11 4.Bauturi racoritoare si alcoolice 14 5. Premixuri ,amelioratori ,arome 0 6.Produse cosmetice 19 7.Panificatie 78 9. Diverse 155 Total 324 pozitivi 9 0 0 5 0 0 2 32 48

Nr.determ. microbiologice total 198 6 62 51 0 88 253 687 1345 0 0 3 64 100 pozitivi 20 0 0 13

Pentru compartimentul DCS MB s-au lucrat : - 31 probe ( din care 31 corespunzatoare) pentru programe nationale - 20 probe (din care 11 necorespunzatoare) in situatii de sesizari , suspiciuni de TIA Pentru compartimentul SERFM s-au lucrat : - 21 probe (din care 13 probe necorespunzatoare) in situatii de sesizari TIA - 22 probe ( din care 4 necorespunzatoare) pentru programe nationale e) Bacteriologia Apei Nr.probe apa total APE POTABILE : APA NOVA : SERFM- statii + puncte fixe - SERFM cu plata - SERFM P.N. II - particulari 1923 11 7 178 0 0 0 6 11093 55 35 890 0 0 0 11 pozitivi Nr.determ. microbiologice total pozitivi

APE ALTE SURSE (PUTURI, FANTANI, APA IMBUTELIATA) - SERFM - cu plata 12 2 48 - SERFM PN II 71 54 284 (sesizari) 8 1 32 - Particulari -Bucuresti 464 127 1856 -Ilfov 436 162 1744 -Bucuresti ** 200 69 800 -DCSMB - PN II 5 3 20 -Apa imbuteliata SERFM PN II 1 1 6 -particulari 41 19 246 APE NEPOTABILE:

2 82 1 211 229 110 3 2 41

56

APE BAZIN INOT, PISCINE, JACUZZI: -SERFM cu plata 3 - SERFM PN II 14 - DCSMB PN II 2 - Particulari 139 APE SUPRAFATA: -Particulari 2 -SERFM Expertize Colentina +Dambovita 20 APE REZIDUALE 88 0

0 2 0 3

15 70 10 695

0 8 0 5

6 12 60 264

0 24 155

59

** = particulari Bucuresti cu punct de recolta Ilfov Total - 3625 2 IMUNOSEROLOGIE : 1. H.IV : - total probe 5129 - total teste utilizate - 5589 - probe pozitive la ELISA - 7 3. TPHA : - total probe - 2773 - total teste utilizate - 3119 - probe pozitive - 102 6. VDRL : - total probe - 2634 - total teste utilizate 6025 - probe pozitive - 92 In anul 2010 au fost probleme deosebite cu urmatorii furnizori de servicii , medii si reactivi: -N-am avut contract de service la echipamente; -Firma Avena.nu a furnizat kiturile de VDRL conform specificatiilor tehnice. -Nu s-au achizionat microcomprimate pentru antibiograme, -Nu s-a achizionat Solutie Hanks pentru prelucrarea probelor biologice de la paraliziile acute flasce. Personalul din Laboratorul de Microbiologie a participat la cursuri, conferinte ,congrese,reuniuni,la elaborarea a trei lucrari stiintifice de specilitate. Laboratorul de microbiologie a participat la un program de intercomparare la ape, alimente si cosmetice. Laboratorul de Microbiologie participa de patru ori pe an la un Program de Evaluare Externa a calitatii in Bacteriologie, Parazitologie,Imuno-Serologie. In 2010 s-au lucrat- analize pentru Programe Nationale 19.708 cu 24.723 determinari - analize cu plata 18.308 cu 45.613 determinari - incasarile laboratorului au fost de 482 231 lei.

57

Proiecte de viitor: Efectuarea supravegherii de catre RENAR Extinderea acreditarii Laboratorului de microbiologie la alimente, infectii nosocomiale, diverse. Achizitionarea de noi echipamente de laborator. Participarea personalului la cursuri de perfectionare , conferinte si congrese.

b) Laborator Chimie si Toxicologie


A.LABORATORUL DE TOXICOLOGIE, 1.-evaluare conditii de mediu in zona de lucru-determinari toxicologice (la solicitare ). In perioada 01-2010-12.2010 au fost efectuate 3411 determinari pentru care s-au incasat 53049 lei. 2.-evaluare conditii de mediu ambiant (imisii)si determinari de indicatori fizico-chimici in apa reziduala si de suprafata: In perioada 01-12.2010 au fost efectuate : - 441 probe aer (441 PN) , pentru care s-a incasat suma 14723 lei. -1662 probe apa (20PN), pentru care s-a incasat suma de 40917 lei In total laboratorul de troxicologie a incasat in anul 2010 ,suma de 108 689 lei. B.LABORATORUL DE CHIMIE In cadrul laboratorului se efectueaza analize fizico-chimice, pentru evaluarea calitatii urmatoarelor produse : 1.-apa potabila In perioada 01-12 .2010 au fost analizate 3499 probe apa ,pentru care s-au incasat 200.095 lei. beneficiarii serviciilor oferite de laborator au fost : - contract cu APA NOVA BUCURESTI-1690 probe recoltate dela statiile de tratare si puncte fixe - 509 probe recoltate in laborator -Serviciu evaluare risc factori de mediu 137 probe(93 PN) - Directia de Control in Sanatate Publica, sesizari -11probe - persoane juridice sau persoane fizice (analize efectuate contra cost)-1154 2.-alimente, produse cosmetice . Analizele efectuate sunt la solicitarea: compartimentelor din DSP-MB ,(Programe Nationale de Sanatate , Directia de Control in Sanatate Publica, sesizari) persoanelor juridice sau persoanelor fizice (analize efectuate contra cost) In perioada 1-12.2010 au fost analizate 457 probe ,pentru care s-au incasat 20 521lei. In total ,in perioada mentionata ,laboratorul de chimie a incasat 220 616lei. Total bani incasati de Laboratorul de Toxicologie/Chimie in cursul anului 2010- 329 305 lei. Mentionam ca in anul 2010 s-au analizat produse cosmetice in cadrul actiunilor organizate de Ministerul Sanatatii .Astfel: - determinarea amoniacului si acidului tioglicolic in produse pentru ingrijirea parului -12 probe prelevate de DSP MB si 11 judete - determinarea continutului in plumb si cadmiu in rujuri.-24 probe prelevate de DSP MB si 23 judete solicitante. Situatia a fost comunicata la minister. Personalul din cele doua laboratoare a participat la diferite cursuri,instruiri ,simpozioane organizate in cadrul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti sau de alte firme de echipamente si materiale consumabile.

58

. Laboratorul de Toxicologie/Chimie in cursul anului 2010 a participat la comparari interlaboratoare pentru produse cosmetice (la solicitarea altor laboratoare) D-na chimist Matei Verginia a participat la Bruxelles(Comisia Europeana ) si Strasbourg (Consiliul Europei) la intalnirile de lucru ale grupurilor de experti pentru produse cosmetice

c) Laborator igiena radiatiilor


Laboratorul de Igiena Radiatiilor Ionizante din cadrul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti isi desfasoara activitatea in Municipiul Bucuresti si in cele 5 (cinci) judete arondate : Ilfov,Teleorman,Giurgiu ,Calarasi si Ialomita . In anul 2010 activitatile derulate in cadrul laboratorului nostru au fost in principal cele prevazute in Obiectivul : protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata din cadrul Programului National de Sanatate Publica. Acestea au fost : - monitorizarea radioactivitatii apei potabile si alimentului ; - monitorizarea starii de sanatate in relatie cu expunerea profesionala la radiatii ionizante ; - supravegherea starii de sanatate a populatiei din jurul obiectivelor nucleare majore si profilaxia efectelor ,cu iod stabil ; - monitorizarea protectiei radiologice a pacientului in radiologie diagnostica ; In paralel au fost indeplinite activitatile curente de avizare-autorizare ale obiectivelor in care se desfasoara activitati nucleare precum si alte actiuni in domeniu,care vor fi detaliate in cele ce urmeaza . In cursul anului 2010 atat activitatea de monitorizare a apei potabile si a alimentului cat si cea de monitorizare a starii de sanatate a expusilor profesional au fost afectate de lipsa dotarii de materiale corespunzatoare si a personalului de specialitate.Lipsa unei sonde gama adecvate pentru analizorul multicanal Canberra 80, a determinat sistarea masurarilor gama atat pentru alimente,factori de mediu,etc cat si pentru suprafetele de lucru din unitatile in care se dasfasoara activitati cu surse deschise si care utilizeaza radioemitatori gama. De asemenea,activitatea de radiochimie s-a realizat in ritm scazut din cauza lipsei aparaturii de laborator necesare prelucrarii chimice . Numarul de probe prelevat din judetele arondate a fost diminuat atat si datorita lipsurilor materiale la nivelul DSP-urilor judetene cat si a lipsei personalului ce afecteaza recoltarea . Numarul de probe recoltate a fost de 195 din care : 100 ape potabile cu 100 de masuratori alfa globale,100 de masurari beta globale si 27 de separari radiochimice ; - 55 probe alimentare cu 55 masuratori alfa globale,55 masuratori beta globale, 30 separari radiochimice ; - 40 alte probe : ape de suprafata,ape reziduale,depuneri atmosferice,sare industriala,bunuri de larg consum,etc. cu 40 de masuratori alfa globale,40 masuratori beta globale si 35 separari radiochimice . Pentru aceste probe au fost eliberate 54 buletine de analiza radioactive . Continutul radioactiv al probelor masurate se incadreaza in limitele continutului radioactiv natural, conform Legii 458/2002 si NFSR /2000 . In scopul determinarii contaminarii locurilor de munca din unitatile care lucreaza cu surse deschise s-au efectuat 94 masuratori dozimetrice si s-au recoltat 18 suprafete de lucru asupra carora s-au efectuat 18 masuratori in lichid de scintilatie si 18 separari radiochimice .Pentru acestea au fost eliberate 5 buletine de masuratori . -

59

Pentru verificarea etanseitatii surselor inchise s-au prelevat 105 suprafete si efectuat 105 masuratori in lichid de scintilatie si 105 separari radiochimice si au fost eliberate 6 buletine de masuratori . In tot cursul anului au fost eliberate 70 avize sanitare si 187 autorizatii de functionare . Au fost respinse de la avizare 46 documentatii,fiind incomplete sau nerespectand prevederile legislative in vigoare . Au fost controlate 315 unitati efectuandu-se cu acest prilej,masurari dozimetrice,pentru care s-au intocmit 243 buletine dozimetrice . Au fost efectuate 200 etalonari in servicii de radioterapie si la aparatura din laborator . Au fost expertizate 8 locuri de munca,in care se desfasoara activitati nucleare,inclusiv ale unor unitati cu risc radiologic ridicat,in vederea incadrarii personalului expus profesional in categoria "conditii speciale de activitate" pentru care s-au eliberat buletine specifice.

B. Control in sanatate publica


n conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul s!n!t!"ii, cu Ord. MSP nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare #i func"ionare a si a structurii organizatorice ale Directiilor de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti, activitatea de inspec"ie sanitar! de stat const!, n principal, n: verificarea respect!rii prevederilor legisla"iei na"ionale n domeniul s!n!t!"ii publice; verificarea conformit!"ii cu prevederile normelor igienico-sanitare a amplasamentelor, activit!"ilor, proceselor, serviciilor, produselor, factorilor de mediu, de munc! , de habitat; verificarea respect!rii legisla"iei na"ionale privind starea de s!n!tate a personalului, cuno#tin"ele, atitudinile #i practicile acestuia n raport cu normele igienico-sanitare; depistarea #i evaluarea riscurilor pentru s!n!tate #i impunerea m!surilor de eliminare sau, dup! caz, de diminuare a acestora; comunicarea datelor despre existen"a #i dimensiunea riscului identificat persoanelor responsabile cu managementul riscului, consumatorilor #i altor poten"iali receptori interesa"i. Activitatea de control in sanatate publica Municipiului Bucure#ti este organizat! pe domenii specifice de activitate, conform competen"elor, dup! cum urmeaz!: inspec"ia de s!n!tate public!. inspec"ia unit!"ilor sanitare #i pentru controlul calit!"ii serviciilor de asisten"! medical!; n anul 2010 au fost efectuate controale igienico-sanitare tematice planificate, conform Planului de activitate, controale tematice neplanificate, la solicitarea Ministerului S!n!t!"ii Publice, inspec"ii de necesitate n cazul apari"iei unor situa"ii cu risc epidemiologic, n urma unor sesiz!ri ale persoanelor fizice sau juridice #i de recontrol n vederea verific!rii respect!rii recomand!rilor f!cute cu ocazia controalelor anterioare. S-a efectuat verificarea conditiilor igienico-sanitare in toate tipurile de unitati din Municipiul Bucuresti, pe baza ghidurilor de inspectie, elaborate in conformitate cu prevederile legislative in vigoare. Au fost efectuate 10718 controale igienico-sanitare in toate tipurile de unitati Pentru neconformitatile cu normele de igiena in vigoare constate s-au aplicat 999 sanctiuni contraventionale conform Legii 98/1994 (r1), Legii 349/2002 modificata si completata, HGR 1197/2002 si OG 2/2001 din care: in valoare de 2.115.000 lei, au fost aplicate 7 Decizii de Suspendare din Activitate. In cadrul actiunilor desfasurate in primele trimestre au fost scoase din consum 15566,193 Kg produse alimentare, 756 litri, si au fost interzise comercializarii/utilizarii 3958 buc produse cosmetice. Totodata au fost analizate si rezolvate 593 sesizari ale unor persoane fizice sau juridice.

60

TRIMESTRUL I 2010 IANUARIE 2010 Ac!iune de control pentru verificarea condi!iilor de func!ionare a cabinetelor de nfrumuse!are "i a produselor cosmetice de uz profesional (etichetare, compozi!ie la produsele pentru ngrijirea p#rului amoniac, produse pentru nt#rirea unghiilor formaldehid#) In cadrul acestei ac"iuni au fost controlate num!r total de 166 unit!"i din care 1 unitate de productie produse cosmetice, 164 de saloane de nfrumuse"are #i 1 cabinet de ngrijire corporal!. A fost recoltat! o prob! de solu"ie de permanent la rece produs! de S.C.Coschim SRL pentru determinarea amoniacului #i acidului tioglicolic. n urma controalelelor efectuate au fost g!site 25 de produse neconforme (f!r! date de identificare sau cu termen de valabilitate expirat). Au fost aplicate 20 de amenzi n valoare de 38500 lei Ac!iune tematic# de control n unit#!i de prest#ri servicii, sp#l#torie cur#!#torie, croitorie, marochin#rie n luna Ianuarie 2010, Direc"ia de S!n!tate Public! a Municipiului Bucure#ti,Direc"ia de Control n S!n!tate Public! a organizat o ac"iune tematic! de verificare a conformit!"ilor cu normele de igien! n unit!"ile de prest!ri servicii de tipul: ateliere repara"ii nc!l"!minte, ateliere repara"ii ceasuri #i bijuterii, ateliere marochinerie, croitorie, bl!n!rie, repara"ii electronice, ateliere tapi"erie, geamuri, oglinzi, ateliere vulcanizare, sp!l!torii-cur!"!torii. Din cele 244 unit!"i controlate, ntr-un num!r de 77 unit!"i(31,6%) s-au constatat deficien"e la normele de igien! #i s!n!tate public!. Pentru neconformit!"ile constatate s-au aplicat 29 amenzi contraven"ionale, conform Legii 98/1994 n valoare de 50.300 lei #i a fost emis! o decizie de suspendare a activit!"ii la o unitate. Actiune tematica de control privind verificarea respectarii prevederilor Ord. MS 916/2006, 261/2007 si 219/2002 in maternitati Serviciul de Control al Calit!"ii Serviciilor de Asisten"! Medical! a efectuat o ac"iune tematic! privind respectarea legisla"iei sanitare n vigoare n 11 maternit!"i din Municipiul Bucure#ti. Pentru deficien"ele constatate au fost aplicate 2 avertismente conform Legii 98/1994(r1) coroborat! cu O.G.2/2001 #i o amend! n valoare de 500 lei conform Legii 98/1994(r1) art.r. FEBRUARIE 2010 Ac!iune tematic# de control privind suplimentele alimentare n cadrul ac"iunii au fost verificate 178 de unit!"i din care 4 unit!"i de produc"ie, 8 importatori, 16 distribuitori, 92 unit!"i de tip plafar, 55 de magazine alimentare #i 3 s!li de fitness. Au fost aplicate pentru neconformit!"ile constatate 45 de sanc"iuni contraven"ionale dintre care 23 avertismente si 22 de amenzi n valoare de 45300lei. Au fost retrase de la vanyare 52 de fiole #i 47695 cutii cu suplimente alimentare. Ac!iune tematic# de control n unit#!i de nv#!#mnt pre"colar "i ocrotire a copiilor "i tinerilor (cre"e, gr#dini!e, centrele de plasament "i centrele de zi) Au fost inspectate un num!r de 221 unit!"i din care 6 cre#e, 198 gr!dini"e #i 17 unit!"i de ocrotire a copiilor #i tinerilor. Au fost constatate neconformit!"i cu normele legale n vigoare n 34 de unit!"i. Au fost aplicate un num!r de 8 sanc"iuni contraven"ionale n valoare de 14.400 lei Actiune tematica de control privind verificarea respectarii prevederilor Ord MS 916/2006, 261/2007 si 219/2002 in unitati de pediatrie

61

Au fost verificate 40 de cabinete de specialitate, #i au fost f!cute recomand!ri cu termene ferme de remediere Ac!iune tematic# de control n unit#!ile sanitare cu paturi n conformitate cu Planul Na"ional de s!n!tate public! pe anul 2010 n perioada 15.0212.03.2010 s-a efectuat o ac"iune de control n spitalele publice #i private din Municipiul Bucure#ti. Pentru deficien"ele constatate au fost prescrise recomand!ri cu termene ferme de remediere. Ac!iune de control privind condi!iile igienico-sanitare din grupurile sanitare publice. n luna Februarie 2010, Direc"ia de S!n!tate Public! a Municipiului Bucure#ti, cu personalul de specialitate desemnat din cadrul Direc"iei de Control n S!n!tate Public! a organizat o ac"iune tematic! de analizare #i verificare a conform!rii cu normele de igien! #i s!n!tate public! n unit!ti cu risc pentru s!n!tatea popula"iei (grupuri sanitare publice din incinta unit!"ilor comerciale (supermarket, hypermarket, pie"e agroalimentare), unit!"i de recreere (parcuri), laca#uri de cult, cimitire, colectivit!"i temporare de munc!(#antiere). Din cele 150 unit!"i controlate, ntr-un num!r de 28 unit!"i(18,6%) s-au constatat deficien"e la normele de igien! #i s!n!tate public!. Pentru neconformit!"ile cu normele de igien!, n func"ie de gravitatea acestora #i, implicit riscul pentru starea de s!n!tate a populatiei, s-au aplicat 14 amenzi contraven"ionale, conform Legii 98/1994, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare n valoare de 26.300 lei. MARTIE 2010 Ac!iune tematic# de control n unit#!i de produc!ie "i desfacere a preparatelor specifice s#rb#torilor de Pa"te (m#cel#rii, laboratoare de cofet#rie patiserie, unit#!i de desfacere, vin#rii) n cadrul acestei ac"iuni au fost verificate un num!r de 276 unitati din care 12 produc!tori #i ambalatori (laboratoare de cofet!rii-patiserii, fabrici de produse zaharoase), 73 produc!tori care vnd direct consumatorului final (m!cel!rii, cofet!rii cu laborator, patiserii cu laborator) #i 191 retaileri (vin!rii, unit!"i de comercializare a produselor alimentare). Principalele deficien"e ntlnite n aceste unit!"i au fost datorate supraaglomer!rii cu produse specifice s!rb!torilor de pa#te (carne #i organe, preparate din carne, pe#te, produse de cofet!rie, etc n urma constat!rilor f!cute au fost aplicate 99 de sanc"iuni contraven"ionale, din care 25 de avertismente #i 74 amenzi n valoare de 149.000 lei. n func"ie de tipul unit!"ii situa"ia sanc"iunilor contraven"ionale se prezint! astfel : 2 avertismente #i 2 amenzi n valoare de 6.000 lei in unit!"i de microproduc"ie (produc!tori #i ambalatori), 7 avertismente #i 12 amenzi n valoare de 26.700 la produc!tori primari care vnd direct consumatorului final cofet!rii-patiserii #i 16 avertismente #i 60 amenzi n valoare de 124.950 lei n unit!"i de comercializare produse alimentare. Au fost interzis! comercializ!rii cantitatea de 60 kg carne pas!re cu termen de valabilitate dep!#it. Ac!iune tematic# de control n pie!ele agroalimentare "i complexe comerciale In luna martie 2010, Directia pentru Control in Sanatate Publica din cadrul Directiei de S!n!tate Public! a Municipiului Bucure"ti a organizat o ac#iune de verificare a conformit!#ilor cu normele de igien! n complexe comerciale si pie#e agroalimentare. Au fost verificate 21 pie"e agroalimentare si 7 complexe comerciale. Din totalul de 28 unit!"i inspectate, n 9 unit!"i au fost constatate neconformit!"i cu normele de igien! si s!n!tate public! (conform Ord. MS 536/1997 si Ord.MS 976/1998). In urma acestei ac"iuni au fost aplicate urm!toarele sanc"iuni:

62

-2 avertismente conform OG. nr. 2/2001, art 5 si art 7; -4 amenzi contraven"ionale n valoare total! de 14500 RON conform Legii 98/94, cu modific!rile si complet!rile ulterioar Ac!iune tematic# privind conformitatea produselor cosmetice pentru copii n unit#!i de produc!ie "i distribu!ie, locuri de joac# (dosare tehnice pentru produsele de copii "i de uz general - controlul microbiologic al "erve!elelor pentru cur#!are "i produselor pentru decorare destinate copiilor) n cadrul ac"iunii tematice de inspec"ie a produselor cosmetice au fost efectuate un num!r de 96 de unit!"i din care un produc!tor, 4 importatori, 4 distribuitori #i 87 de retaileri. n urma controalelor efectuate au fost oprite de la comercializare 791 buc!"i gloss de buze Disney, 178 buc!"i #erve"ele umede pentru copii, 57 buc!"i truse machaij pentru copii #i 200 buc!"i oj! Gabrini. Au fost aplicate 5 amenzi contraven"ionale n valoare de 10800 lei. A fost prelevat! o prob! de serve"ele umede pentru copii n vederea efectu!rii determin!rilor microbiologice. Actiune tematica de control privind verificarea respectarii legislatiei sanitare in vigoare in cabinete de medicina de familie n cadrul acestei ac"iuni au fost verificate 54 cabinete medici de familie #i 25 puncte commune de vaccinare. Au fost aplicate 15 avertismente conform Legii 98/1994 (r1) coroborat! cu OG 2/2001 #i au fost prescrise recomand!ri cu termene de remediere. TRIMESTRUL II 2010 APRILIE Ac!iune tematic# de control privind conformitatea materialelor n contact cu alimentul (HGR 1197/2002 modificat "i completat, Regulamentul (CE) 1935/2004) monitorizarea metalelor grele n obiecte de ceramic# "i determinarea migr#rii globale a componentelor din ambalajele din mase plastice ce vin n contact direct cu iaurtul "i b#uturile alcoolice n cadrul ac"iunii au fost verificate 180 de unit!"i din care 6 unit!"i de produc"ie (4 unit!"i de produc"ie mase plastice, 1 unitate produc"ie produse lactate #i o unitate produc"ie b!turi r!c!ritoare), 129 unit!"i de comercializare a produselor alimentare #i 45 unit!"i de alimenta"ie public!. Pentru neconformit!"ile constatate au fost aplicate 51 de sanc"iuni contraven"ionale din care 19 avertismente si 32 amenzi n valoare de 59.900 lei. Au fost recoltate 5 probe de ambalaje de plastic (polietilen!, polietilenetereftalat, polistiren) #i 1 prob! de ceramic! (c!ni) pentru verificarea conformit!"ii cu prevederile H.G.1197/2007 privind compozi"ia acestea fiind corespunz!toare. Ac!iune tematic# de control n unit#!i de mor#rit "i panifica!ie n luna Aprilie 2010 a fost organizat! o ac"iune de controln vederea verific!rii respect!riilegisla"iei privitoare la condi"iile igienico-sanitare n unit!"ile de mor!rit #i panifica"ie. n cadrul ac"iunii tematice au fost verificate 40 de unit!"i din care 39 brut!rii #i 1 moar!. n urma verific!rilor au fost aplicate 28 de sac"iuni contraven"ionale din care 6 avertismente #i 22 amenzi n valoare de 47.600 lei conform Legii 98/1994 (r1) #i H.G.1197/2002 modificat! #i completat!. Ac!iune tematic# de control n unit#!i cultural educative (s#li de spectacol) In perioada 01.04-30.04 2010 s-au efectuat controale de fond la un numar de 23 sali de spectacol din Municipiul Bucuresti, urmarindu-se in mod prioritar conditiile igienico-sanitare din aceste unitati : starea igienico-sanitara a grupurilor sanitare, asigurarea microclimatului, iluminatului, ventilatiei, asgurarea apei curente (rece si calda), starea mobilierului, evacuarea deseurilor,

63

acordarea echipamentelor de lucru si a materialelor igienico-sanitare, efectuarea controlului medical la angajare si periodic. Din cele 23 de unitati controlate, la un numar de 18 unitati nu au existat neconformitati cu normele de igiena- Ord. M.S. nr. 537/1997, iar la 5 unitati s-au constatat unele deficiente S-a aplicat o amenda contraventionala conform Legii 98/1994(rl) in valoare de 1500 lei si 3 avertismente conform Legii 98/1994(rl) corob. cu OG 2/2001. Ac!iuni tematice de control n zone de agrement "i unit#!i de alimenta!ie public# (terase din zonele de agrement) n luna Aprilie 2010,Direc"ia de S!n!tate Public! a Municipiului Bucure#ti,Direc"ia de Control n S!n!tate Public! a organizat o actiune tematica de control in zonele de agrement si unitatile de alimentatie publica de pe raza acestora, in scopul identificarii si eliminarii unor neconformitati cu normele de igiena in vigoare, care prezinta riscuri pentru sanatatea publica. Au fost controlate din punct de vedere igienico-sanitar 66 de obiective. La 26 unitati au fost constatate neconformitati la normele de igiena. S-au aplicat 14 avertiemnte #i 10 amenzi contraventionale in valoare de 31.100 lei conform MAI Ac!iuni tematice de control pentru verificarea conformit#!ii apelor de mb#iere "tranduri piscine Directia de Control in Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a efectuat in perioada maiseptembrie 2010, o actiune de control in zonele de agreement cu ape de imbaiere, stranduri, piscine, in scopul identificarii si eliminarii unor neconformitati cu normele de igiena in vigoare, care prezinta riscuri pentru sanatatea publica. Au fost controlate din punct de vedere igienico-sanitar 33 de obiective : 22 piscine si 11 stranduri. A fost recoltata 1 proba din apa de imbaiere din piscina, in vederea verificarii calitatii acesteia prin efectuarea determinarilor fizico-chimice si microbiologice, celelalte unitati au efectuat controlul propriu de laborator al apei de imbaiere. Rezultatele au evidentiat calitatea corespunzatoare, atat din punct de vedere fizico-chimic cat si bacteriologic, al apei de imbaiere. S-a aplicat 1 amenda contraventionala in valoare de 2400 lei conform Legii 98/94 cu modificarile si completarile ulterioare si 1 Avertisment. Ac!iuni tematice de control n unit#!ile de alimenta!ie colectiv# "i laboratoare de preparate culinare In perioada 03.05.2010-31.05.2010 s-au efectuat controale de fond la un numar de 35 laboratoare de preparate culinare si la un numar de 31 unitati de alimentatie colectiva, urmarindu-se in mod prioritar conditiile igienico-sanitare legate de starea de salubritate a unitatii, aprovizionarea cu apa rece si calda, functionarea in parametrii optimi a spatiilor frigorifice, respectarea termenelor de valabilitate a produselor, depozitarea in functie de compatibilitati, ventilatia si microclimatul, efectuarea de catre angajati a examenelor medicale periodice si a cursurilor Notiuni fundamentale de igiena, asigurarea echipamentului de protectie al alimentului, respectarea circuitelor functionale cu evitarea incrucisarii intre fazele salubre si insalubre, respectarea legislatiei in vigoare privind materialele in contact direct cu alimentul, pastrarea probelor alimentare, respectarea prevederilor Legii 123/2008 si a Ord. M.S. 1563/2008, evacuarea deseurilor solide si lichide,amenajarea ghenei de gunoi. S-au aplicat 16 amenzi contraventionale conform Legii 98/1994(r1) in valoare de 45000 lei si 4 avertismente conform Legii 98/1994(r1) coroborat! cu OG 2/2001 Ac!iuni tematice de control n unit#!ile de turism In perioada 01.05-30.09.2010 a fost efectuata o actiune tematica de control in unitatile de cazare de pe teritoriul municipiului Bucuresti. A fost verificata respectarea conditiilor igienico-sanitare in 100 unitati de cazare Din totalul unitatilor controlate, la un numar de 24 unitati s-au constatat neconformitati cu normele

64

de igiena in vigoare, fiind aplicate 20 sanctiuni din care 17 amenzi contraventionale (conform Legii 98/1 994, modificata si completata ulterior, in valoare de 52550 lei) si 3 avertismente. IUNIE Ac!iuni tematice de control n unit#!ile de alimenta!ie public# n cadrul acestei ac"iuni s-au verificat 222 unit!"i de alimenta"ie public! de pe teritoriul Municipiului Bucuresti. Au fost aplicate 75 de sanc"iuni contraven"ionale din care 37 avertismente #i 36 de amenzi contraven"ionale conform Lergii 98/1994(r1) n valoare de 102.100 lei. A fost emis! o decizie de suspendare din activitate . Ac!iune de control pentru verificarea produselor biocide plasate pe pia!# precum "i a respect#rii deciziilor CE de interzicere a comercializ#rii acestora n cursul lunii iunie 2010 a fost efectuat! o ac"iune tematic! de verificare a legisla"iei sanitare n domeniul produselor biocide. Au fost verificate 136 unit!"i din care 4 unit!"i importatoare. 1 unitate produc!toare, 6 unit!"i depozitare, 34 unit!"i desfacere #i 88 unit!"i care utilizeaz! produse biocide. A fost aplicat! o amend! contraven"ional! n valoare de 5500 lei conform HG 956/2005. A fost retras! de la comercializare cantitatea de 5 kg Multysan care nu detine aviz sanitar #i nu este etichetat corespunz!tor, 1,5 kg naftalin! f!r! date de identificare, 2 kg dezinfectant pentru instrumente Predex AD 20, 1 kg dezinfectant pentru suprafe"e Kombicid #i 3 kg produs A-Z Perfumed Killer etichetate necorespunz!tor. Ac!iuni tematice de control n unit#!i de evacuare "i neutralizare de"euri n luna Iunie 2010 Direc"ia de S!n!tate Public! a Municipiului Bucure#ti a organizat o ac"iune de inspec"ie sanitar! n unit!"ile care colecteaz!, transport! #i neutralizeaz! de#euri din Municipiul Bucure#ti, n vederea asigur!rii protec"iei la un nivel maxim a s!n!t!"ii popula"iei #i a mediului nconjur!tor. n cadrul acestei ac"iuni au fost inspectate un num!r de 5 unit!"i Pentru neconformit!#ile cu normele de igien! n vigoare, s-au aplicat 3 avertismente, conform Legii 98/1994 (r1) coroborat! cu OG 2/2001. TRIMESTRUL III 2010 IULIE 2010 Ac!iuni tematice de control n unit"!i industriale, construc!ii, prest"ri servicii n vederea verific"rii modului de ndep"rtare a de#eurilor n luna Iulie 2010,Direc"ia de S!n!tate Public! a Municipiului Bucure#ti,a organizat o ac"iune de inspec"ie sanitar! n unit!"i din Municipiul Bucure#ti,urm!rind modul cum se gestioneaz! de#eurile solide #i lichide rezultate din activit!"ile cu caracter industrial,prest!ri servicii,construc"ii,etc.,n condi"iile de protec"ie la un nivel maxim a s!n!t!"ii popula"iei #i a mediului nconjur!tor. n cadrul acestei ac"iuni au fost inspectate un num!r de 40 unit!"i. ntr-un num!r de 16 unit!ti, s-au constatat neconformit!#i cu normele de igien! n vigoare.S-au aplicat 6 amenzi n valoare de 12.000 lei,conform Legii 98/1994,modificat! "i completat! ulterior(art.3,lit.f) "i 10 avertismente,conform OG 2/2001. Ac!iuni tematice de control n unit"!i de produc!ie, depozitare, desfacere nghe!at" (verificarea calit"!ii produsului prin prelevare de probe) n cadrul acestei ac"iunii au fost verificate 138 de unit!"i din care 19 unit"i de produc"ie, 29 de unit!"i de alimenta"ie public!, 89 unit!"i de comercializare #i un depozit de nghe"at!.

65

Pentru verificarea calit!"ii nghe"atei comercializate au fost recoltate 30 de probe de nghe"at!, indicatorii mocrobiologici efectua"i fiind enetrobacterii salmonela, stafilococ #i E.Coli. Daatorit! st!rii de cir!"enie necorespunz!toare n toate probele de nghe"at! analizate s-a constatat prezen"a stafilococului, ceea ce indic! contaminarea prodususlui #i poate determina mboln!virea consumatorilor. Pentru verificarea st!rii igienico-sanitare au fost prelevate 122 teste de salubritate din unit!"i de preparare #i desfacare din care 53 au fost necorespunz!toare. Pentru neconformit!#ile la normele de igien! au fost aplicate 28 de amenyi contraven#ionale n valoare de 80.800 lei conform Legii 98/1994(r1). Ac!iune de control privind respectarea prevederilor legale n sp"l"toriile auto n luna Iulie 2010,Direc"ia de S!n!tate Public! a Municipiului Bucure#ti a organizat o ac"iune tematic! de verificare a conformit!"ii cu normele de igien! n func"ionarea sp!l!toriilor auto. Din cele 76 de unit!"i controlate,ntr-un num!r de 52 unit!"i nu au existat neconformit!"i cu normele de igien!,iar la 24 unit!"i Pentru neconformit!"ile cu normele de igien! s-au aplicat 24 sanc"iuni, 11 amenzi contraven"ionale n valoare de 25.100 lei #i 13 avertismente. Actiune tematica de control privind verificarea respectarii legislatiei sanitare in vigoare in unitati de asistenta sociala n decursul lunii iulie s-a efectuat o ac"iune tematic! de inspec"ie privind respectarea legisla"iei sanitare n vigoare n 17 unit!"i de asisten"! sociala cu cazare (c!mine de b!trni) din Municipiul Bucure#ti. Pentru deficien#ele constatate au fost aplicate 4 sanc#iuni contraven#ionale n valoare de 3.000 lei. AUGUST 2010 Ac!iuni tematice de control n unit"!i de desfacere a produselor alimentare u#or perisabile n luna August 2010 Direc"ia de Control n S!n!tate Public! a efectuat o ac"iune de verificare a respect!rii reglement!rilor legale privitoare la condi"iile igienico-sanitare #i calitatea produselor din unit!"i de comercializare a produselor u#or perisabile. Au fost verificate un num!r de 109 unitati de comercializare din toate sectoarele capitalei. n urma constat!rilor f!cute au fost aplicate 32 de sanc"iuni contraven"ionale, din care 9 de avertismente #i 23 amenzi n valoare de 50.600 lei. Au fost interzis! comercializ!rii cantitatea de 4,8 kg nghe"at! #i 2,9 carne pas!re cu modific!ri organoleptice. Ac!iuni tematice de control n zone de agrement (parcuri) Directia de Control in Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a efectuat in luna august 2010, o actiune de control in zonele de agreement (parcuri) si unitatile de alimentatie publica de pe raza acestora, in scopul identificarii si eliminarii unor neconformitati cu normele de igiena in vigoare, care prezinta riscuri pentru sanatatea publica. Au fost controlate din punct de vedere igienico-sanitar 67 de obiective : 12 parcuri si 55 unitati de alimentatie publica Au fost urmarite in principal aspecte privind starea igienico-sanitara a unitatilor de alimentatie publica din zonele de agrement( existenta apei curente reci si calde;, circuite functionale, conditii de depozitarea alimentelor, dotarea cu mobilier, utilaje si instrumente ,starea grupurilor sanitare,vestiarelor); colectarea, depozitarea si indepartarea deseurilor vegetale si solide, starea cladirilor, starea terenurilor de sport si a cailor de acces, intretinerea locurilor de joaca pentru copii, controlul medical periodic al personalului din acest tip de obiective.

66

mentionate. S-au aplicat 18 amenzi contraventionale in valoare de 40700 lei conform Legii 98/94 cu modificarile si completarile ulterioare si 8 Avertismente. Actiune tematica de control privind verificarea respectarii legislatiei sanitare in vigoare in blocuri alimentare din spitale si in unitati de alimentatie publica din perimetrul spitalelor n decursul lunii august inspectorii sanitari din cadrul Direc"iei de Control n S!n!tate Public! au efectuat o ac"iune tematic! de control privind verificarea respect!rii legila"iei sanitare n vigoare n 25 de blocuri alimentare ce desrvesc unut!"ile sanitare cu paturi #i 3 bufete de incinta din perimetrul spitalelor. Pentru deficientele constatate au fost aplicate 2 avertismente conform legii 98/1994 (r1) coroborat! cu OG 2/2001. SEPTEMBRIE 2010 Ac!iune de control privind respectarea condi!iilor de func!ionare a unit#!ilor de nv#!#mnt "i a prevederilor Legii nr. 123/2008 privind asigurarea unei alimenta!ii ra!ionale copiilor "i tinerilor n luna Septembrie 2010 Direc"ia de Control n S!n!tate Public! a efectuat o ac"iune de verificare a respect!rii reglement!rilor legale privitoare la condi"iile igienico-sanitare din unit!"ile de nv!"!mnt pre#colar, primar, gimnazial #i liceal precum #i asigurarea unei alimenta"ii ra"ionale copiilor #i tinerilor. Au fost verificate 372 unit!"i de nv!"!mnt din care 6 cre#e, 187 gr!dini"e, 129 #coli (nv!"!mnt primar #i gimnazial), 9 #coli speciale #i 42 licee #i grupuri #colare. Nu sunt respectate principiile care stau la baza unei alimenta"ii s!n!toase pentru copii #i adolescen"i Neasigurarea unei diversit!"i alimentare pe parcursul unei zile (nu sunt introduse n meniu zilnic fructe); Nu este asigurat! propor"ionalitatea ntre grupele #i subgrupele alimentare (un aport mai mic de fructe, legume, lapte comparativ cu alimentele cu un con"inut mare de zah!r ad!ugat #i gr!simi); Nu este introdus pe#tele n meniul copiilor #i tinerilor; ntr-un num!r mic de unit!"i de nv!"!mnt pre#colar, ndeosebi n cel privat, s-a constatat c! nu se evit! asocierea alimentelor din aceea#i grup! la felurile de mncare servite (sup! crem! de legume cu ghiveci, tartin! cu gem #i ceai de fructe cu l!mie); Cantitatea de mncare nu este adecvat! vrstei copiilor (por"ii foarte mici n special la unit!"ile de nv!"!mnt pre#colar care servesc masa n sistem catering). Nu este asigurat un raport caloric #i nutritiv corespunz!tor abateri n minus la produsele lactate #i ou! #i dep!#iri la f!inoase #i zah!r).

La verificarea anchetelor alimentare efectuate s-a constatat: calcularea bazelor pentru mnc!ruri (maggy, delikat, knorr, etc) n categoria legume; branza topit! este calculat! ca gr!simi animale; sunt calculate n acela#i tabel compoturile odat! n categoria fructe #i odata n categoria zah!r;

67

n 50% din gr!dini"ele #i cre#ele particulare care servesc masa n sistem catering nu se calculeaz! ancheta alimentar!; nu sunt facute calculele pe grupe alimentare ntr-un procent de 15% din unit!"ile controlate.

Personalul medical care calculeaz! anchetele alimentare nu st!pneste bine tehnica deoarece au fost g!site neconcordante (cantitate de alimente mai mare dect cea scoas! din magazie, proteinele sunt mult sub limit! comparativ cu procentul de carne, produse alimentare care nu se regasesc n meniu... etc). La verificarea anchetelor alimentare pe mai multi ani se constat! c! personalul implicat decide un meniu aproximativ asem!n!tor, iar n calcularea aportului caloric #i nutritiv pe grupe de produse se copiaza anchete anterioare. n urma neconformit!"ilor constate la normele de igien! au fost aplicate 6 amenzi n valoare de 10.300lei conform Legii 98/1994(r1). Nu au fost aplicate sanc"iuni contraven"ionale pentru nerespectarea principiilor care stau la baza unei alimenta"ii s!n!toase pentru copii #i adolescen"i deoarece Legea 123/2008 nu cuprinde #i m!suri coercitive. Ac!iuni tematice de control n unit"!i de alimenta!ie colectiva In perioada 01.09.2010-30.09.2010 s-au efectuat controale de fond la un numar de 28 unitati de alimentatie colectiva, urmarindu-se in mod prioritar conditiile igienico-sanitare legate de starea de salubritate a unitatii, aprovizionarea cu apa rece si calda, functionarea in parametrii optimi ai spatiilor frigorifice, respectarea termenelor de valabilitate a produselor, depozitarea in functie de compatibilitati, ventilatia si microclimatul, efectuarea de catre angajati a examenelor medicale periodice si a cursurilor Notiuni fundamentale de igiena, asigurarea echipamentului de protectie al alimentului, respectarea circuitelor functionale cu evitarea incrucisarii intre fazele salubre si insalubre, respectarea legislatiei in vigoare privind materialele in contact direct cu alimentul, pastrarea probelor alimentare, evacuarea deseurilor solide si lichide, amenajarea ghenei de gunoi. Din cele 28 unitati controlate, la un numar de 21 unitati nu au existat neconformitati cu normele de igiena, iar la un numar de 7 unitati s-au constatat unele deficiente. S-au aplicat 4 avertismente conform Legii 98/1994(rl) corob. cu OG 2/2001. Actiune tematica de control privind verificarea respectarii legislatiei sanitare in vigoare in laboratoare de analize medicale In decursul lunii septembrie 2010 a fost efectuat! o ac"iune tematic! de control privind respectarea normelor sanitare n vigoare n 20 de laboratoare de analize medicale #i 4 puncte de recoltare din Municipiul Bucure#ti. Pentru deficien"ele constatate au fost aplicate 11 sanc"iuni contraven"ionale din care 8 avertismente #i 3 amenzi n valoare de 4.500 lei. TRIMESTRUL IV 2010 OCTOMBRIE 2010 Ac!iune tematic" de control privind conformitatea alimentelor cu destina!ie special" n cadrul acestei ac"iuni au fost verificate unit!"ile care produc, distribuie, comercializeaz!, sau comercializeaz! alimente cu destina"ie nutri"ional! special! #i aditivi alimentari. n cadrul ac"iunii au fost controlate 103 unit!"i din care 53 unit!"i de desfacere a alimentelor cu destina"ie nutri"ional! special! tip plafar, 13 puncte de desfacere a produselor care func"ioneaz! n incinta s!lilor de sport, 14 hipermarketuri #i 23 de magazine mixte.

68

Pentru neconformit!#ile cu normele de igien! n vigoare constatate au fost aplicate 9 san#iuni contraven#ionale din care 6 avertismente "i 4 amenzi n valoare de 9600 lei conform Legii 98/1994 (r1). Au fost orite de la comercializare "i reetichetate 4156 buc!#i (775,308kg) dulciuri diverse "i ndulcitori importate de c!tre S.C.matra Int SRL. Ac!iune tematic" de control privind utilizarea aditivilor alimentari Direc"ia de Control n S!n!tate Public! a efectuat n cursul lunii octombrie 2010 o ac"iune de inspec"ie sanitar! n unit!"ile care produc, distribuie, comercializeaz! #i uitilizeaz! aditivi "i condimente n scopul verific!rii modului n care este cunoscut!, aplicat! #i respectat! legila"ia sanitar! care reglementeaz! circula"ia acestor produse. n cadrul ac"iunii au fost controlate 157 de unit!"i din care 23 de unit!"i care produc sau utilizeaz! aditivi #i/sau condimente, 1 unitate importatoare, 111 magazine alimentare sau mixte, 12 supermarketului. Pentru neconformit!#ile la normele de igien! n vigoare au fost aplicate 6 sanc#iuni contraven#ionale din care 5 avertismente "i o amend! n valoare de 3000 lei. Ac!iuni tematice de control n unit"!i de nv"!"mnt superior, cantine #i c"mine studen!e#ti n lunile Septembrie #i Octombrie a fost organizat! o ac"iune de inspec"ie sanitar! n unit!"ile de nv!"!mnt superior, cantine #i c!mine studen"e#ti. Au fost inspectate 72 de unit!"i din care 18 unit!"i de nv!"!mnt superior, 40 c!mine #i 14 cantine. Au fost constatate neconformit!#i la normele de igien! n vigoare n 18 unit!#i. Au fost aplicate 7 sanc#iuni contraven#ionale din care 3 avertismente "i 4 amenzi n valoare de 8650 lei. Ac!iuni tematice de control n pie!e agroalimentare In luna octombrie 2010, Directia pentru Control in Sanatate Publica din cadrul Directiei de S!n!tate Public! a Municipiului Bucure#ti a organizat o ac"iune de verificare a conformit!"ilor cu normele de igien! n pie"e agroalimentare ,din punct de vedere al elementelor constructive (starea platoului, bazinului pentru sp!larea legumelor #i fructelor, starea cl!dirilor), al dot!rilor edilitare( aprovizionare cu ap! rece si cald!, racord la canalizare, evacuarea reziduurilor solide) si a func"ionalit!"ii generale. Din totalul de 36 unit!"i inspectate, n 5 unit!"i au fost constatate neconformit!"i cu normele de igien! si s!n!tate public!( conform Ord. MS 536/1997). In urma acestei ac"iuni au fost aplicate 3 avertismente conform Legii 98/1994 (r1) coroborat! cu OG. nr. 2/2001, art 5 si art 7; Pentru deficien#e cu impact minim asupra salubrit!#ii produselor si asupra s!n!t!#ii umane, au fost f!cute recomand!ri de specialitate si acordate termene pentru remedierea deficien#elor , urmnd ca la expirarea termenului acordat, s! se efectueze recontroalele respective. Actiune tematica de control privind verificarea respectarii legislatiei sanitare in vigoare in cabinete medicale/centre medicale de chirurgie plastica si reparatorie In cadrul acestei ac"iuni au fost verificate din punct de vedere igienico-sanitar 11 clinici de specialitate din Municipiul Bucure#ti. Pentru deficien#ele constatate a fost aplicat! o sanc#iune contraven#ional! n valoare de 1500 lei conform Legii 98/1994 (r1).

69

NOIEMBRIE 2010 Ac!iune tematic# privind conformitatea produselor cosmetice ( monitorizare prezen!a metalelor grele n rujuri "i farduri, verificarea seturilor promo!ionale privind etichetarea "i compozi!ia ) La solicitarea Ministerului S!n!t!"ii a fost organizat! n luna noiembrie o ac"iune de inspec"ie privind conformitatea produselor cosmetice (rujuri, farduri, seturi promo"ionale). n cadrul ac"iunii au fost verificate 113 unit!"i din care 3 importatori, 3 distribuitori, 107 retailerifiind verificate att modul de ambalare #i etichetare ct #i compozi"ia acestora. Pentru neconformit!#ile contatate au fost aplicate 7 amenzi contraven#ionale n valoare de 16.800 lei conform legii 178/2000 (r1) "i Legii 98/1998 (r1). Ac!iuni tematice de control n unit"!i de nfrumuse!are Direc"ia de control n S!n!tate Public! a organizat n luna Noiembrie 2010 o ac"iune de inspec"ie sanitar! n unit!"ile de prest!ri servicii de nfrumuse"are #i ntre"inere corporal!. n cadrul acestei ac"iuni au fost verificate 267 de unit!"i #i au fost constatate neconformit!"i ntr+un num!r de 67 de unit!"i. n urma controalelor efectuate au fost g!#ite #i orite de la utilizare produse cosmetice cu termen de valabilitate dep!"it (5.750ml). Au fost aplicate 67 de sanc#iuni contraven#ionale din care 30 de avertismente "i 37 de amenzin valoare de 71.800 lei. Ac!iune tematic# de control n unit#!i de produc!ie "i desfacere a pinii "i produselor de panifica!ie n luna Aprilie 2010 a fost organizat! o ac"iune de controln vederea verific!rii respect!riilegisla"iei privitoare la condi"iile igienico-sanitare n unit!"ile care produc #i comercializeaz! pine #i produse de panifica"ie. n cadrul ac"iunii tematice au fost verificate 210 de unit!"i din care 30 brut!rii #i 180 magazine desfacere. n urma verific!rilor au fost aplicate 59 de sac"iuni contraven"ionale din care31 avertismente, 28 amenzi n valoare de 61.300 lei conform Legii 98/1994 (r1) #i Legii 349/2002 modificat! #i completat!. Ac!iuni tematice de control privind transportul n comun (autobaze "i mijloace de transport) n luna Noiembrie 2010, Direc"ia de S!n!tate Public! a Municipiului Bucure#ti a organizat o ac"iune de inspec"ie sanitar! privind transportul n comun (autobaze, capete de linie #i mijloace de transport). n cadrul acestei ac"iuni au fost inspectate un num!r de 9 autobaze,45 mijloace de transport,12 capete de linie. Pentru neconformit!"ile cu normele de igien!, s-au aplicat 8 avertismente,conform Legii 98/1994(rl), coroborat! cu OG 2/2001, art.7, alin.1. Actiune tematica de control in unitati de transfuzii si transplant n cursul lunii noiembrie 2010 s-a efectuat o ac"iune de control n vederea verific!rii modului de respectare a conformit!"ii Centrului de Transfuzie Sanguin! a Municipiului Bucure#ti n 9 unit!"i acreditate ca banci cellule/"esut din Municipiul Bucure#ti. Pentru CTSMB s-au acordat puncte de evaluare, respectndu-se procedura general! de control conform ORD.MS 824/2006, procentul ob"inut fiind de 88 comparativ cu 80 puncte n anul 2008. Comparatic cu anul 2008 singurele aspecte neremediate sunt lipsa unui feed-back cu spitalele privind procedura de returnare a sngelui #i componentelor sanguine neutilizate #i absen"a din organigram! a persoanelor instruite #i competente pentru autoinspec"ie/audit intern. Controalele efectuate n b!ncile de #esuturi/celule nu au depistatneconformit!#i, conform grilelor de inspec#ie completate pentru fiecare unitate n parte DECEMBRIE 2010

70

Ac!iune tematic" de control privind condi!iile de func!ionare al unit"!ilor de alimenta!ie public", colectiv" #i de catering In perioada 03.05.2010-31.05.2010 s-au efectuat controale de fond la un numar de 35 laboratoare de preparate culinare si la un numar de 31 unitati de alimentatie colectiva, urmarindu-se in mod prioritar conditiile igienico-sanitare legate de starea de salubritate a unitatii, aprovizionarea cu apa rece si calda, functionarea in parametrii optimi a spatiilor frigorifice, respectarea termenelor de valabilitate a produselor, depozitarea in functie de compatibilitati, ventilatia si microclimatul, efectuarea de catre angajati a examenelor medicale periodice si a cursurilor Notiuni fundamentale de igiena, asigurarea echipamentului de protectie al alimentului, respectarea circuitelor functionale cu evitarea incrucisarii intre fazele salubre si insalubre, respectarea legislatiei in vigoare privind materialele in contact direct cu alimentul, pastrarea probelor alimentare, respectarea prevederilor Legii 123/2008 si a Ord. M.S. 1563/2008, evacuarea deseurilor solide si lichide, amenajarea ghenei de gunoi. Din cele 66 unitati controlate, la un numar de 44 unitati nu au existat neconformitati cu normele de igiena, iar la un numar de 22 unitati s-au constatat unele deficiente. S-au aplicat 16 amenzi contraventionale conform Legii 98/1994(n) in valoare de 45000 lei si 4 avertismente conform Legii 98/1994(n) coroborata cu OG 2/2001 Ac!iune tematic" de control n unit"!i de produc!ie #i desfacere a preparatelor specifice s"rb"torilor de Cr"ciun (m"cel"rii, laboratoare de cofet"rie patiserie, unit"!i de desfacere, vin"rii) n baza planului de activitate pe anul 2010 n luna decembrie a fost efectuat! o ac"iune de inspec"ie n unit!"ile de produc"ie #i desfacere a preparatelor specifice s!rb!torilor de Cr!ciun (m!cel!rii, laboratoare de cofet!rie-patiserie, unit!"i de desfacere). Au fost verificate 360 de unit!"i din care 30 de m!cel!rii/carmangerii, 120 de unit!"i de cofet!rii/patiserii cu laborator, 180 de unit!"i de comercializare produse alimentare #i 30 de vin!rii. Pentru neconformit!#ile contatate au fost aplicate 85 de sanc#iuni contraven#ionale din care 36 avertismente "i 49 de amenzi n valoare de 89.500 lei. Ac!iune de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 349/2002 privind prevenirea #i combaterea efectelor consumului produselor din tutun, n spa!iile publice nchise Pe parcursului anului 2010 n toate unit!#ile contr Actiune tematica de control privind respectarea legislatiei sanitare in vigoare in ambulatoriile de spital n decursul lunii Decembrie 2010 s-a efectuat o ac"iune tematic! de control privind respectarea legisla"iei sanitare n vigoare n 11 ambulatorii de spital din Municipiul Bucure#ti. Au fost f!cute recomand!ri cu termene ferme de remediere a deficien"elor.

71

C. Programe nationale de sanatate


PNS Stadiul activitatilor in ordin realizarii Analiza comparativa a costurilor medii Disfunctionalitati prevazute realizate raportate la costul mediu la intampinate nivel national cf. Ord. MS 264/2010 Propuneri imbunatatire modului derulare a PNS de a de

I. PN de Imunizari

Obiectiv: Asigurarea unei acoperiri vaccinale de minim 95% pentru toate vaccinurile prevazute in calendarul de vaccinare Activitati derulate: 1. asigurarea preluarii !i transportului vaccinurilor de la nivelul depozitului central, depozitarea !i distribu"ia vaccinurilor c#tre furnizorii de servicii medicalerealizat. 2.identificarea comunit#"ile cu acoperire vaccinal# suboptimal# !i organizarea de campanii suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restan"ierilor, prin

D. Serviciul RUNOS

Directia de Sanatate Publica a Mun.Bucuresti isi desfasoara activitatea cu un numar de Structura posturilor este urmatoarea: - functionari publici - 131 ocupate: 112 - personal contractual - 161 ocupate: 151

Avand in vedere schimbarea continua a legislatiei si a structurii DSPM personal, dar si din cauza ca s-au preluat mai multe atributii cu personalul existent, a desfasurat cu dificultate, dar s-a reusit rezolvarea lucrarilor solicitate. In anul 2010 in cadrul Serv. RUNOS s-au realizat un numar de 2345 de l se adauga dosarele de inscriere la examen ale medicilor rezidenti, specialisti (in do primari.

Activitatile desfasurate in anul 2010 au fost: ! Pentru aparatul propriu - s-au intocmit toate actele necesare incadrarii, modificarii si incetarii raporturilor serviciu pentru personalul incadrat la DSPMB, conform legislatiei in vigoare; s-au finalizat fisele de salarizare pe anul 2009; s-au intocmit lunar statele de plata pentru personalul propriu; s-au intocmit fisele fiscale pentru impozit; s-au intocmit dosarele pentru mamele care au intrat in concediu de ingrij s-au facut lucrarile premergatoare privind scanarea carnetelor de munc Pensii ; s-au reinoit contractele pentru descoperitul de card; s-au facut declaratiile lunare catre Administratia Financiara; s-au efectuat raportarile nominale la CAS, sanatate, somaj; s-au facut raportarile la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sa s-a urmarit planificarea concediilor de odihna; - s-au efectuat lucrari pentru Agentia Nationala a Functionarilor Publici si MS s-a intocmit Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2011; s-au finalizat darile de seama statistice pentru anul 2009; s-au facut raportarile statistice lunare la INS si la MS; s-au facut adrese la Ministerul Sanatatii si la Agentia Nationala a F Publici pentru obtinerea diverselor aprobari necesare incadrarii sau promovarii publici ori a personalului contractual; s-a urmarit respectarea legislatiei in vigoare si reincadrarea persona conform Legii nr. 330/2009, Legii nr. 284/2010 si Legii 285/2010. in cursul anului 2010 Biroul RUNOS a fost verificat de catre Dire Ministerului Sanatatii, Corpul de Control al Primului Ministru si de Curtea de Conturi.

o pentru unitatile din subordine si personalul medical - s-au facut inscrierile candidatilor la examenul de rezidentiat 2010; s-au finalizat transferurile medicilor rezidenti pe anul 2010; s-au facut inscrierile medicilor rezidenti la examenul de specialitate ( sesiuni); s-au facut inscrierile medicilor specialisti la examenul de primariat; - s-au aprobat statele de functii pentru unitatile din subordine; - s-a verificat incadrarea in normativele de personal; s-a raspuns tuturor solicitarilor unitatilor din subordine cu privire la structurii, transformarea posturilor;

- s-a raspuns tuturor solicitarilor venite din partea unitatilor sanitare din subordine legate de buna lor functionare; s-au facut demersurile necesare la Ministerul Sanatatii si s-au obtinut aprobarile necesare pentru organizarea concursurilor pentru medici si alt personal sanitar din unitatile subordonate; s-au eliberat documentele necesare medicilor si asistentilor medicali certificatele de conformitate- in numar de 1258. Desi in anul 2010 Serviciul RUNOS a fost transformat in birou si personalul acestuia s-a redus drastic, volumul de activitate s-a triplat. La solicitarea Ministerului Sanatatii toate lucrarile legate de structura, numar de personal, fond de salarii, posturi scoase la concurs, etc. s-au efectuat atat pentru unitatile din subordinea DSPMB, cat si pentru unitatile MS si ale Consiliul General al Primariei Bucuresti (institute si unitati preluate de primarie). Biroul RUNOS a participat si a indeplinit toate sarcinile solicitate de Conducerea D.S.P.M.B., chiar daca acestea au depasit uneori sfera de activitate a acestui birou.

116

E. Serviciul Administrativ-Mentenanta
Serviciul Administrativ-Mentenanta s-a ocupat de problemele enumerate mai jos:: In anul 2010 personalul Serviciului Administrativ- Mentenanta a propus cuprinderea in planul Ministerului Sanatatii(Cheltuieli de capital pentru investitii), continuarea executiei lucrarilor de consolidare, conform proiectelor de executie si in baza memoriilor justificative pentru: Spitalul Universitar de Urgenta-consolidare corpuri A si C si K; Spitalul de Urgenta Bagdasar Arseni-consolidare spital. Am solicitat fonduri, lunar, la Ministerul Sanatatii pentru finantarea lucrarilor din planul de investitii , pentru lucrarile in continuare , in vederea asigurarii continuitatii executiei lucrarilor . Am repartizat fondurile primite de la Ministerul Sanatatii (pentru fiecare lucrare de consolidare) , pe fiecare luna in parte , prin intocmirea ordonantarilor si anexelor necesare finantarii . Serviciul Administrativ- Mentenanta a intocmit devize pentru achizitia de reparatii necesare pentru cladirile in care functioneaza D.S.P.M.B.(imobilul din str.Spiru Haret, imobilul din str. Pache Protopopescu, imobilul din Calea Dudesti 102-124, imobilul din str.Avrig nr.72. Personalul Serviciului Administrativ- Mentenanta a organizat selectiile de oferte pentru lucrarile mai sus mentionate (intocmirea documentatiei de licitatie, organizarea procedurii, derularea procedurii, intocmirea contractului) .Deasemenea lucrarile de reparatii ale imobilelor mai sus mentionate , au fost urmarite si verificate.Tot pentru aceste lucrari au fost organizate receptiile la terminarea lucrarilor .Pentru acestea, in vederea finantarii, am intocmit documentele ce au stat la baza platilor catre furnizori. In urma solicitarii unora dintre unitatile subordinate, s-a intocmit si s-a inaintat la Ministerul Sanatatii necesarul de lucrari de reparatii capitale si aparatura , pentru cuprinderea lor in planul pentru anul 2010, Cheltuieli de capital pentru investitii, (ex. sp. Universitar, sp. Pantelimon). Pentru toate capitolele mentionate mai sus( reparatii capitale, aparatura medicala, consolidari),am repartizat fondurile solicitate de noi si primite de la Ministerul Sanatatii (pentru fiecare echipament medical in parte), pe fiecare luna in parte, prin intocmirea documentelor necesare finantarii . Referitor la subiectul anterior, Cheltuieli de capital pentru investitii, lunar a fost intocmita monitorizarea acestora, cu elemente de la unitatile ce au in plan acest capitol, verificandu-le, corelandu-le, centralizandu-le ca apoi sa fie transmise la MS, Directia Buget si credite externe. Totodata, am organizat procedura de licitatie privind incredintarea contractului de Service cladiri DSPMB,(interventii, service si reparatii la constructii si instalatii ale cladirilor in care isi desfasoara activitatea DSPMB) urmata, pe tot parcursul timpului de preluarea si rezolvarea problemelor, pe aceasta directie, in cladirile DSPMB, urmind ca la finele fiecarei luni sa intocmim, in baza anexelor prezentate de firma executanta, documentele necesare efectuarii platilor. Am organizat procedura: de cumparare directa privind incredintarea contractului de Service centrale termice in cladirile DSPMB,(interventii, service si reparatii) urmata, pe tot parcursul timpului de preluarea si rezolvarea problemelor, pe aceasta directie, in cladirile DSPMB, urmind ca la finele fiecarei luni sa intocmim, in baza anexelor prezentate de firma executanta, documentele necesare efectuarii platilor. Am organizat procedura de licitatie privind incredintarea contractului de Reparatii capitale in centralele termice ale cladirilor in care functioneaza serviciile, compartimentele si laboratoarele DSPMB, apoi urmarirea executarii lucrarilor,urmind ca la finele executiei sa intocmim procese verbale de receptie, iar in baza anexelor prezentate de firma executanta, sa fie intocmite documentele necesare efectuarii platilor. Au fost intocmite, trimestrial, dari de seama statistice pentru Consiliul Local al sectorului 2, referitoare la realizarea lucrarilor de investitii.

117

Personalul serviciului s-a preocupat de incasarea, de la locatorii din imobilul Calea Dudesti contravaloarii utilitatilor lunare datorate de acestia. In acelasi timp, personalul din Serviciului Administrativ- Mentenanta, a organizat mutarea unora dintre laboratoale institutiei noastre, dintr-o cladire in alta, cu tot ce implica aceasta: masini, oameni, mobilier. Serviciului Administrativ- Mentenanta a intocmit propuneri, angajamente, ordonantari lunare, urmarire plata si evidenta pentru fiecare utilitate(energie electrica, apa-canal, energie termica, gaze naturale) pentru locurile de consum ale DSPMB( imobile: strada Avrig, b-dul Pache Protopopescu, strada Spiru Haret, strada Reconstructiei, Calea Dudesti, Calea Grivitei) ; Totodata s-au ocupat de verificarea si avizarea documentatie de scoatere din functiune bunuri pentru unitatile sanitare din subordinea DSPMB; Pe tot parcursul anului, personalul biroului s-a ocupat de verificarea si avizarea documentatie: transfer fara plata bunuri pentru unitatile sanitare din subordinea DSPMB; Referitor la contractele de locatiune suprafete locative (Spnu si Ilie, in strada Spiru Haret nr,14), a fost intocmit, calculul lunar al chiriei si utilitatilor si s-a urmarit incasarea acestora; Angajatii biroului s-au preocupat de intocmirea cererilor lunare de finantare pentru Serviciul Administrativ-Mentenanta si depunerea acestora la serviciul Buget; Au fost intreprinse toate demersurile pentru mutarea, instalarea, parolarea, deparolarea posturilor telefonice (telefonie fixa ROMTELECOM), ale compartimentelor ce au fost mutate dintro locatie in alta; Alte activitati executate in acest serviciu au mai fost: Urmarirea si evidenta inregistrarii in contabilitatea unitatilor sanitare a echipamentelor medicale evidentiate in procese verbale de predare-primire fara plata, echipamente achizitionate prin Banca Mondiala, respectiv Unitatea de Implementare Programe-Phare (compartimente din cadrul Ministerului Sanatatii) si destinate tuturor unitatilor sanitare din Municipiul Bucuresti. A elaborat, verificat si aprobat o procedura operationala( mai exista in lucru trei proceduri operationale), din cadrul sistemului de control managerial intern, procedura pusa in aplicare la operatiunea de inventariere. A organizat operatiunea de inventariere anuala. Am participat, cu trei persoane, pe o perioada de 20 zile, la controalele effectuate impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, la unitatile sanitare din Municipuil Bucuresti, pe probleme de PSI(in urma tragediei de la Maternitatea Panait Sarbu);am urmarit rezolvarea deficientelor constatate, informand continuu Ministerul Sanatatii si Insitutia Prefectului. Am intocmit diverse situatii/ lucrari, solicitate de: MS, Prefectura, Directia de Statistica a sect.2, etc. referitoare la DSPMB, unitati din subordinea DSPMB si / sau toate unitatile sanitare din Bucuresti. Tot personalul a participat in diverse comisii constituite la nivelul DSPMB. Totodata a participat la rezolvarea si altor situatii repartizate acestui compartiment.

118

supraveghere a reac"iilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) n teritoriul de responsabilitate-realizat; 4. realizarea anchetelor de estimare a acoperirii vaccinale, conform metologiei unice- realizat 5. verificarea condi"iilor de p#strare a vaccinurilor, a modului de administrare n condi"ii de siguran"# maxim# la nivelul furnizorilor de servicii medicale, nregistrarea !i raportarea vaccinarilorrealizat; 6. participarea la realizarea de studii de seroprevalen"# organizate de CNSCBT !i/sau ISPnu au fost organizate; 7. raportarea datelor privind acoperirile vaccinale conform metodologiei unicerealizat 8. participarea la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT !i/sau ISPrealizat 9. asigurarea instruirii

73

personalului medical vaccinator !i a mediatorilor sanitari, ori de cte ori a fost nevoie, cu privire la modul de realizare !i raportare a vaccin#rilorrealizat; 10. asigurarea realizarii catagrafiilor, estimarea cantit#"ilor de vaccinuri necesare pentru imunizarea copiilor !i utilizarea cu eficien"# a vaccinurilor solicitate !i repartizate-realizat. 11.pentru desfasurarea campaniilor de vaccinare scolare, directia de sanatate publica a trimis adrese de informare unitatile sau institutiile aflate in subordinea autoritatiilor publice locale . I.3 PN infectii Realizate nosocomiale

Costurile au fost asemanatoare celor din Nu au fost Nu sunt propuneri din Ordinul MS (diferente nesemnificative) disfunctionalitati partea unitatii sentinela sau a DSPMB

74

Program Na!ional de Boli Tranmisibile 2.1. Subprogram Supraveghere "i control boli transimisibile prioritare

Obiectiv specific: Prevenirea "i combaterea focarelor de boli transmisibile prioritare 1. Supravegherea bolilor transmisibile prev#zute n reglement#rile legale n vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea "i raportarea datelor epidemiologice n conformitate cu Hot#rrea Guvernului nr. 589/2007, OMS nr. 1466/2008 "i metodologiile specifice de supraveghere avizate de DG-SPAMP din MS) realizat# 2010. 2. Vaccinarea grupelor la risc de mboln#vire/de transmitere a unor boli transmisibile (vaccinare antirubeolic# n vederea prevenirii transmiterii infec!iilor nosocomiale a infec!iei rubeolice de

75

la nou-n#scutul cu sindrom rubeolic congenital, antitifoidic#, antidizenteric#, antihepatitic# A/B, antirujeolic# etc.) realizat 2010 3. Achizi!ionarea testelor "i reactivilor pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare realizat 2010. 4. Supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de s#n#tate public# local#, cu colaborarea Institutului de S#n#tate Public#, inclusiv imuniz#ri n situa"ii epidemiologice deosebite nu e cazul. 5. Instituirea !i aplicarea m#surilor de prevenire !i control al focarului de boal# transmisibil# (depistarea, tratamentul profilactic !i/sau vaccinarea contac"ilor, notificare !i raportare, dezinfec"ie, dezinsec"ie, deratizare, anchet# epidemiologic# etc), n

76

colaborare cu re"eaua de asisten"# primar# !i dup# caz, n colaborare cu Institutul de S#n#tate Public# realizate 2010. 6. Asigurarea activit#"ii epidemiologice n situa"ii de urgen"# provocate de calamit#"i naturale (inunda"ii, cutremure etc.), n colaborare cu re"eaua de asisten"# medical# primar# !i de specialitate !i cu administra"ia public# local#, conform practicilor epidemiologice curente nu era cazul 7. Ac"iuni speciale de depistare activ# !i prevenire a bolilor transmisibile n comunit#"i la risc, dup# caz, cu colaborarea Institutului de S#n#tate Public# nu era cazul. 8. Organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea !i controlul bolilor transmisibile, precum !i cu privire la

77

vaccinarea popula"iei din grupele expuse la risc sau din comunit#"i greu accesibile realizat 2010. 9. Asigurarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectantelor, materialelor sanitare, echipamentelor de protec"ie necesare pentru interven"ie n caz de focar/epidemie de boal# transmisibil# sau situa"ii de risc epidemiologic, prin rentregirea rezervei antiepidemice realizat 2010. 10. Participarea la supravegherea rezisten"ei la antibiotice nu era cazul. 11. Asigurarea func"ion#rii optime a sistemului de alert# precoce !i r#spuns rapid realizat 2010. 12. Particip# la realizarea de studii de seroprevalen"# organizate de CNSCPCBT !i/sau institutele de s#n#tate public# Bucure!ti, Cluj,

78

Ia!i !i Timi!oara nu era cazul. 13. Supravegheaz# !i particip# la implementarea m#surilor de s#n#tate n porturi aeroporturi interna"ionale !i puncte de frontier#, n conformitate cu prevederile Regulamentului sanitar interna"ional 2005 realizat 2010. 14. Asigur# schimbul de informa"ii specifice !i colaborarea interjude"ean# n probleme de epidemiologie realizat 2010. 15. Organizeaz# !i particip# la derularea unor activit#"i antiepidemice solicitate de CNSCBT sau dispuse de c#tre MS-DGSPAMP realizat 2010. 16. Vaccinarea difterotetanic# a gravidelor conform reglement#rilor n vigoare s-a realizat 2010. 17. Supravegherea !i combaterea vectorilor de

79

importan"# medical# : a). Supravegherea popula"iilor de "n"ari vectori. Realizat. b) Supravegherea popula"iilor de acarieni (c#pu!e). Realizat. c) Supravegherea popula"iilor de roz#toare sinantrope. Realizat. d) Supravegherea tratamentelor de combatere a "n"arilor !i roz#toarelor- Realizat. PN 2.3 Activitatile prevazute in Subprogramul de Ordinul MS supraveghere si control nr.264/407/2010, au fost al tuberculozei realizate de DSPMB si unitati sanitare aflate la Administratia Publica Locala, respectiv Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan cu ambulatoriu de specialitate de la sectorul 1,2,3 si Spitalul V.Babes. Pentru atingerea obiectivului subprogramului de scadere a incidentei tuberculozei (in anul 2010 in Bucuresti incidenta la cazuri noi si 1. cost mediu depistare active a bolnavului cu TB prin controlul contactilorPropus60lei; Pentru depistarea a 384 bolnavi sau examinat 4642 contacti cost 171,6lei/bolnav Desi pentru 1 bolnav cu TB depistat se recomanda 4 contacti examinati eficienta a fost mai redusa si implicit costurile mai mari. 2. cost mediu depistare a bolnavului cu TB prin controlul simptomaticilor propus 60 lei; Pentru depistarea a 384 bolnavi sau controlat 11857 suspecti cost 286,6 lei/bolnav Pentru 1 bolnav depistat se Datorita preluarii unitatilor sanitare de catre Administratia Publica Locala au aparut probleme de includere a bugetului repartizat prin subprogram de la MS in bugetul unitatii sanitare de catre Consiliul de Administratie al Primariei respectiv intarzieri mari in utilizarea acestor fonduri. Finantarea subprogramului de la inceputul anului pentru a exista continuitate in derularea acestuia. - Finantarea directa a unitatii care efecteaza IDR cu PPD pentru a le achizitiona

80

recidive a fost de 65,7%ooo fata de 79,7%ooo in 2009) fiecare activitate a fost permanent realizata si corelata cu cerintele.

recomanda 10 suspecti examinati; si in aceasta situatie eficienta a fost mai redusa cu cresterea costurilor. 3. cost mediu tratament chimioprofilactic propus 16 lei / 18 lei 4. cost mediu vizita supervizare in teritoriu propus 800 lei; intrucat fondurile au fost cheltuite in semestrul 2 cheltuielile pentru acest indicator au fost mai reduse respective 150 lei/vizita 1. cost mediu depistare sifilis la gravida Propus 15 lei; realizat 16,7 lei /test 2. cost mediu tratament antiluetic al gravidei Propus 30 lei; realizat 31 lei/tratament 3. cost cuplu mama-nou nascut 65 lei 4. cost test/tratament sifilis congenital nu este cazul 5. cost mediu test depistare sifilis persoana neasigurata ; propus 60 lei realizat39lei/test 6. cost trat. antiluetic/persoana infectata neasigurata; propus 25 lei realizat 50 lei 7. cost mediu investigatie laborator pentru depistarea inf.gonococice propus 50 lei; realizat 238 lei/test pozitiv. Datorita preluarii unitatilor sanitare de catre Administratia Publica Locala au aparut probleme de includere a bugetului repartizat prin subprogram de la MS in bugetul unitatii sanitare de catre Consiliul de Administratie al Primariei respectiv intarzieri mari in utilizarea acestor fonduri. Finantarea subprogramului de la inceputul anului pentru a exista continuitate in derularea acestuia.

PN 2.4 Subprogramul de supraveghere si control al infectiilor cu transmitere sexuala

Activitatile prevazute in Ordinul MS nr.264/407/2010, au fost realizate de DSPMB si unitati sanitare aflate la Administratia Publica Locala, respectiv Spitalul De Dermato-Venerologie Prof. Dr. S.Longhin si Spitalul Clinic Colentina Sectia de D-V Activitatile prevazute in Ordin au un caracter permanent pentru atingerea obiectivelor subprogramului

81

Pentru depistarea a 21 persoane pozitive au fost investigate 131 persoane cu un cost mediu de 38 lei /test 8. Cost mediu tratament antigonococic propus 50 lei ; realizat cu 40 lei 9. cost mediu investigatie laborator pentru depistarea inf.cu Chlamydia propus 40 lei realizat 548 lei /test pozitiv. Pentru depistarea a 13 persoane pozitive au fost investigate 72 persoane cu un cost mediu de 99lei /test. 10. cost mediu tratament anti Chlamydia; propus 25 lei realizat 25 lei II PN de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca 1 Actiuni specifice de evaluare a efectelor pe sanatate a factorilor de risc din mediu(113) 2 - Actiuni specifice de evaluare a efectelor pe sanatate a radiatiilor ionizante(42) 3 - Actiuni specifice de evaluare a efectelor pe sanatate a factorilor de risc alimentari(37) 4 Actiuni specifice de evaluare a starii de sanatate a copiilor si adolescentilor din 280 lei / 850 lei

240 lei / 730 lei

340 lei / 1030 lei

170 lei / 520 lei

82

colectivitati(39) 5 - Actiuni specifice de evaluare a starii de 175 lei / 530 lei sanatate a expusilor profesional(32) 6 - Actiuni specifice de evaluare a starii de 300 lei / 1200 lei sanatate a populatiei(4) PN V. 1 Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului Interventia 1.2 Profilaxia anemiei feriprive la gravida Interventia 1.5 Profilaxia anemiei feriprive la copil Interventia 1.6 Profilaxia rahitismului carential al copilului - distributia de Maltofer, la gravide, in maternitati si cabinete de medicina de familie - distributia preparatelor de fier la sugar in colectivitati de copii si CMI distributia si administrarea profilactica a vitaminei D in sectii de nou -nascuti si cabinete de medicina de familie - costul mediu/gravida beneficiara de profilaxie cu preparate de fier; propus 60 lei Realizat 15,1 lei/gravida - costul mediu/copil beneficiar de profilaxie cu preparate de fier; propus 36 lei Realizat 11 lei /copil - costul mediu/copil beneficiar de profilaxie cu vitamina D; propus 12 lei Realizat 5,2 lei/copil -epuizarea stocurilor de Maltofer si Vigantol din cursul trimestrului II - III 2010 datorita procedurilor indelungate pentru licitatie aceste produse au inceput sa fie livrate la DSP abia la sfarsitul trimestrului IV - suprasolicitarea medicilor de familie cu multe raportari la care s-a mai adaugat si necesitatea de a face liste cu CNP-ul si numele copilului/gravidei beneficiare de medicamente din program -finantarea continua a interventiilor din cadrul subprogramului 1

P.N. III. Sanatate Mintala (PN III 3.1 si 3.2) Spitale Contracte Activitati: Primarie - evaluare psihologica si

- probleme legate de finantare, alocarea sumelor pentru programe in fila de

83

3.1 Subprogram de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala

psihiatrica in CSM nr. pacienti inclusi in programe - activitati de grup, intraspitalicasti de reabilitare sportive, terapie psihosociala = 1.257 ocupationala - costul mediu/ pacient inclus in program intraspitalicesc de reabilitare este de 2,98 lei , fiind sub costul mediu la nivel national prevazut in Ordin nr. 264/407/2010

buget primita la DSP odata cu primirea bugetului pentru alte activitati ce se desfasoara in unitate - finantarea la nivelul solicitarii unitatii si nu la nivelul facturilor prezentate de unitate - deoarece furnizorii de materiale necesare a fi achizitionate de spital in vederea derularii subprogram 3.1, nu aveau produsele pe stoc , contractul de furnizare nu putea fi onorat pana la sfarsitul anului 2010

- finantarea in timp util a subprogramului asigurarea mijloacelor informative de colectare si prelucrare a datelor privind serviciile de sanatate mintala.

3.2 Subprogramul de prevenire si Activitati: tratament ale asigurarea toxicodependentelor) tratamentului de substitutie cu pentru persoanele toxicodependente - testarea metabolitilor stupefiantelor pentru depistarea drogurilor in urina

P.N. III.3 Sanatate

3.2 1. numar pacienti in tratament substitutiv cu metadona / 2010 = 3.915 - cost mediu/ pecient este 185,29 lei, fiind mai mare decat cel la niv. national prev in Ordin 264/407/2010 3.2 2. nr. pers testate pt depistare prezenta drog in urina/ 2010 = 3.883 - cost mediu/ pecient este 53,43 lei, fiind mai mare decat cel la niv. national prev in Ordin 264/407/2010

- probleme legate de finantare, alocarea sumelor pentru programe in fila de buget primita la DSP odata - finantarea in timp util cu primirea bugetului pentru a subprogramului alte activitati ce se desfasoara in unitate Suplimentarea fondurilor - Transferul conform graficelor de finantare -Posibilitatea finantarii activitatilor de - Fonduri insuficiente educatie si informare -Unele intarzieri in in randul tinerilor si finantarea programului au adolescentilor care ar ingreunat desfasurarea putea reduce numarul

84

Mintala -DSP ob3.2 Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor

Activitati: - testarea metabolitilor stupefiantelor pentru depistarea drogurilor in urina

activitatilor propuse. - nr. pers testate pt depistarea prez drog in urina/ 2010 = 2.917 - cost mediu / persoana testata = 32,8 lei, - costul mediu este mai mare decat cel la niv. national prev in Ordin 264/407/2010

toxicodependente-lor.

P.N. III.5.1 ( Spitale Contracte Primarie) Program National de Transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana Sp.Cl.de Ortopedie Traumatologie si TBC osteoarticular Foisor In intervalul 03.09 31.12. 2010 s-au realizat urmatoarele activitati: 1.Elaborarea unui protocol de desfasurare a activitatii care include modul de selectare al donatorilor, de recoltare a probelor de sange si a grefei osoase (cap femoral) , transportul la laborator, validarea grefei, conservarea grefei, evidenta documentelor. 2. Stabilirea necesarului de medicamente,materiale sanitare si consumabile necesare procesului de

Finantarea constanta Deoarece in anul 2010 pe parcursul anului activitatea subprogramului 5.1 a inceput efectiv in luna decembrie, numarul de pacienti beneficiari a fost 0 Pretul unui set de analize: 1.734,87 pacienti transplantati iar lei/ pacient, contractual stabilindu- numarul de donatori vii se pentru 150 pacienti donatori. testati imunologic si virusologic a fost de 3 (trei). Cheltuiala efectiva cumulata de la inceputul anului aferenta fiecarui indicator fizic realizat a fost de 334.664 lei. Costul mediu realizat pe fiecare indicator fizic = 111.555 lei (testarea unui nr.de 3 potentiali donatori pt. care au fost efectuate cheltuieli de testare si conservare in vederea transplantarii viitoare de os si tendon. Deoarece nu s-a efectuat niciun transplant nu se pot evalua costurile comparativ cu costul mediu. Se estimeaza ca acesta va fi

85

transplant osos. posibil la sfarsitul trimestrului I / 3. Achizitionarea 2011. necesarului de medicamente, materiale sanitare si consumabile necesare procesului de transplant osos. 4. Revizia aparatului de sterilizare (Laborator) si a celor 2 congelatoare pentru grefe. 5. Incheierea unui contract de colaborare prin achizitie directa- cu Lab.de Bacteriologie si Genetica Moleculara al Inst. de boli infectioase Matei Bals pt. efectuarea controlului bacteriologic virusologic si imunologic al probelor de sange si grefei recoltate de la pacientul donator 6. Prima grefa s-a recoltat in 13 dec 2010 iar pana la 31 dec. 2010 au fost testati in total 3 donatori. Nu s-a realizat niciun transplant. 7. A fost organizata evidenta nominala a

86

benef. subprogr.5.1, respectiv pt. transplant os si tendon, pe baza de CNP 8. Intocmirea si raportarea indicatorilor specifici 9. Monitorizarea modului de derulare al subprogramului de catre coordonator la niv. unitatii.sanitare (consum de medicamente; materiale sanitare, dispozitive medicale) pt. transplant de os si tendon. Sp. Clinic Colentina - nr. proceduri de transplant pe anul 2010 pt PNS III.5.1 nu s-a realizat

a. Donatori vii testati imunologic si virusologic =3 b. Nr. receptori testati imunologic si virusologic

Finantarea a sosit in trim. IV perturband grav derularea programului. Din acest motiv achizitiile nu sau putut face la timp, motiv

Finantarea programului sa fie facuta la timp pt ca platile catre furnizori sa fie facute la termen.

87

Nu se poate face o analiza pt care progr nu a fost comparativa deoarece este primul indeplinit in totalitate . c. Nr. diagnosticari morti an in care aceasta procedura este cerebrale si mentinere in finantata in cadrul HG cond fiziologice a 417/431/2009 donatorilor-cadavru ( - simplificarea activitatii inclusiv testare) = 48 serviciului de achizitii a d. Nr. actiuni de spitalului, care, onoreaza coordonare = 917 foarte greu referatele a. cost mediu/pacient = 1776,30 lei solicitate. e. Transplant os-tendon = , fiind mai mic decat costul mediu 7 la nivel national prev in ordinul -Neacordarea din timp a 264/407/2010 fondurilor necesare derularii b. cost mediu = 1952,85 lei , fiind activitatii , duce la o mai mare decat costul mediu la colaborare mai greoaie in f. Transplant piele = 17 nivel national prev in ordinul privinta investigatiilor 264/407/2010 pacientilor in vederea c. cost mediu = 14.912,44 lei, , includerii pe listele de fiind mai mare decat costul mediu asteptare pentru transplant. la nivel national prev in ordinul g. Nr. consultatii 264/407/2010 - Lipsa donatorilor de cord, evaluare periodica a precum si faptul ca pacientilor transplantati = donatorii potentiali (in nr. 180 d. cost mediu/actiune = 845,48 lei , redus) aparuti in 2010 la fiind mai mic decat costul mediu la nivel national nu au fost nivel national prev in ordinul compatibili cu pacientii 1.Diagnosticul corect si 264/407/2010 receptori aflati pe lista de precoce al pacientilor cu e. cost mediu / transplant = asteptare. amiotrofie spinala : 4.120,70 lei fiind putin mai mic examen clinic, biochimic, decat costul mediu la nivel national electrofiziologic (EMG), prev in ordinul 264/407/2010 III 8.1/2 PN testare genetica. f.cost mediu/transplant = 8.646,03 diagnostic si Au fost diagnosticati 9 lei, fiind mai mare decat costul tratament pentru boli pacienti cu amiotrofie mediu la nivel national prev in P.N. III.5.1 (DSP) Program National de Transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana

=7

- Largirea listei cu pacienti aflati in asteptarea transplantului de cord printr-o mai buna colaborare cu centrele de cardiologie din Bucuresti, in special cu acelea unde se poate efectua investigarea prealabila a pacientilor prin cateterism cardiac. - Identificarea unor metode si programe de educatie a populatiei la nivel national, in vederea unei mai bune acceptari a donarii de organe si tesuturi in conditiile legii. - Gasirea unor solutii pentru decontarea si a interventiei efective de transplant de piele, inclusiv ingrijirea pre si post operatorie a primitorului.

88

rare si sepsis sever Subprogramul de tratament al bolilor rare 8.1 2interventia pentru diagnosticul si managementul amiotrofiilor spinale si a ditrofiilor musculare de tip duchenne si becker, precum si prevenirea tranmiterii ereditare a acestora Spitale contracte

spinala. ordinul 264/407/2010 2.Diagnosticul corect si g. cost mediu / evaluare precoce al pacientilor cu 6..369,18 lei DMD si DMB : ex. clinic, biochimic, electrofiziologic (EMG, EKG), echografie cardiaca, ex. cardiologic, IRM muscular, teste ventilatorii, ex. bioptic muscular, testare genetica. Au fost diagnosticati prin examen clinic , biochimic, electrofiziologic, echografie cardiaca, examen cardiologic 12 pacienti. S-au efectuat teste genetice la 12 probanzi, dintre acestia s-a depistat mutatia la 6. Pacientii care nu au deletie la testarea MLPA, sunt selectati pentru o muatie punctiforma prin secventiere, Aceste teste s-au realizat di aditivii achizitionati din fondurile de pe programul din 2009, deoarece pana in present nu s-a incheiat contarctul

= In urma diseminarii informatiilor prin activitatile realizate in Sunt in curs de realizare, cadrul programului in intrucat fondurile necesare 2009, adresabilitatea realizarii au fost disponibile acestor pacienti la cu intarziere. clinicile medicale de specialitate a crescut, astfel si imbunatatirea ratei de diagnosticarec precoce si deci urmarirea corecta a pacientilor cu distrofii musculare progressive de tip Duchenne sau Becker si acordarea sfatului genetic. De aceea acordarea fondurilor prevazute in bugetul programului va permite realizarea acestor obiective. In plus acest program include si amiotrofia spinala, urmand a se realize baza de date si registrul unic pentru acesti pacienti.

89

cu Institutul National de genetica. 1.Diagnosticul corect si precoce al purtatorilor mutatiei DMD/DMB : ex. clinic, biochimic, electrofiziologic (EMG, EKG), echografie cardiaca, ex. cardiologic, testare genetica. Au fost evaluate 34 de rude ale pacientilor cuamiotrofie spinala si distrofie musculara progresiva Duchenne/Becker. S-a realizat diagnostic pozitov de purtator la mutatiei pentru 6 mame ale copiilor cu DMD. Alte 4 rude au fost depistate ca purtatoare ale mutatiei. Optimizarea tehnicilor de diagnostic prenatal pentru amiotrofiile spinale. S-a realizat contractul cu I. Paulescu pentru efectuarea testelor genetice pentru amiotrofiile spinale (nov. 2010) si se incepe optimizarea tehnicilor de

90

diagnostic in veederea efctuarii testarilor genetice detaliate. Diagnosticul correct si precoce prenatal la pacientii cu amiotrofie spinala : amniocenteza, testare genetica la feti. Nu s-a realizat nici un diagnostic prenatal. Diagnosticul correct si precoce la purtatorii mutatiei de DMD/DMB : echografie fetala, amniocenteza, cariotip, testyare genetica la fetii baieti. Nu s-a realizat nici un diagnostic prenatal Acordarea sfatului genetic atat pentru amiotrofie spinala cat si pentru DMD/DMB. S-a acordat sfat genetic la 2 familii cu DMD/DMB. Achizitionarea consumabile EMG, EKG, echografie. S-au achizitionat aceste consumabile dup ace au intart fondurile necesare prevazute in program. Achizitionarea de reactivi si consumabile de

91

P.N. IV.2 Subprogram Promovare a unui stil de viata sanatos

laborator pentru diagnosticul molecular genetic pentru amiotrofie spinala si DMD/DMB. Aceste consumabile sunt in curs de achizitionare. Contract cu laboratorul de genetica al INML Bucuresti pentru testarea genetica a DMD/DMB. S-a realizat contractul cu laboratorul de genetica al INML Bucuresti pentru testarea genetica a DMD/DMB. Contract cu Institutul Nicolae Paulescu pentru testare genetica amiotrofii spinale. S-a realizat contractul cu Institutul Nicolae Paulescu pentru testare genetica amiotrofii spinale. Elaborarea de materiale informative tiparite in legatura cu amiotrofiile spinale distrofinopatii si publicarea si diseminarea lor (pentru medici si pacienti). Aceste materiale sunt in curs de publicare. Elaborare, construire site,

92

P.N. V.1.3 Profilaxia distrofiei la copiii 0-12 luni care nu beneficiaza de lapte matern, prin administrare de lapte praf

administrare site registru national unic de amiotrofii spinale si inceperea inscrierii pacientilor si familiile lor. S-a realizat contractul cu firma care elaboreaza si contruieste acest site si sa construit site de amiotrofii spinale. Inscrierea pacioentilor cu DMD/DMB in registrul unic national de distrofinopatii si intretinere site de distrofinopatii. Continua inscrierea pacientilor in registrul unic de distrofinopatii si intretinere site.

PN V. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI 1. Desfasurarea de COPILULUI campanii IEC (19 campanii) realizare 100% 1.4 Profilaxia malnutri!iei la copii cu greutate mic" la na#tere 2. Realizarea unui studiu de evaluare a

93

cunostintelor, atitudinilor si practicilor referitoare la consumul de tutun, alcool si droguri ilicite in randul elevilor claselor IX XIII din licee si SAM-uri din Bucuresti. (esantion de 1075 chestionare) Activitati: -aplicare chestionare -introducere date in vederea interpretarii rezultatelor 3. Alte actiuni : -participare la seminarii pe terma HIV/SIDA si efectele cosumului de tutun -participare la conferinte de presa si mese rotunde -participare la emisiuni TV -participare in comisii de Cost mediu/ campanie =0 lei jurizare la concursul (valoare de referinta / campanie/ Sanitarii priceputi, ordin = 170.000 lei) organizat de Crucea Rosie in scoli gen si licee etapa pe sector - campaniile s-au desfasurat cu - Procurarea si repartitia suport logistic de la CNEPSS de lapte praf catre DPCurile de sector in vederea distributiei acestuia

dotarea compartimentului cu echipamente necesare bunei derulari a programelor (PC, FAX) asigurarea serviceului in timp util la echipamentele probleme legate de existente nefunctionale modalitatea de finantare (conform ordinului M.S 1088/ 30.07.2010 art.1privind suspendarea contractelor de publicitate si/ sau promovare pana la data de 31.12.2010.) respectiv de posibilitatea de elaborare in vederea multiplicarii materialelor informativ educative adresate populatiei ca suport in derularea campaniilor din cadrul programului cf.

94

copiilor care se incadreaza in criteriile de acordare gratuita a laptelui praf cf. Ordinului; -Colectarea datelor necesare intocmirii Cost mediu/ studiu =0 stocului de lapte praf (lunar) si a indicatorilor 2.1. Prevenirea fizici (trimestrial). deceselor neonatale prin cre#terea accesului la ngrijiri adecvate n unit"!i regionale #i de evaluarea a mortalit"!ii neonatale

Ordinului. M.S

Activit#"i: 1) procurarea de produse dietetice specifice, produse medicamentoase necesare prevenirii malnutri"iei, precum !i a consumabilelor necesare administr#rii: sonde de alimenta"ie parenteral#, truse de perfuzii, seringi !i racorduri pentru injectomate; Copii beneficiari in anul 2010 = 2) procurarea de 14.583

- alocarea in timp util a fondurilor necesare achizitionarii laptelui praf pentru copiii beneficiari

nu este cazul

95

formule de lapte praf alimente cu destina"ie medical# special#; 3) administrarea tratamentului dietetic !i medicamentos necesar n timpul spitaliz#rii !i n ambulatoriu. Unit#"i care deruleaz# subprogramul prin DSPMB: Spitalul Clinic Filantropia -Spitalul Clinic Caritas -Spitalul Clinic. Dr. I. Cantacuzino - Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Prof. Dr. Panait Sarbu Bucure!ti - Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon - Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan -Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti; -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M.S. Curie. Activit#"i:

Cost mediu/ 50,9 lei

copil beneficiar =

Costul mediu /copil beneficiar/luna este mai mic decat costul mediu la nivel national prev in ordinul 264/407/2010

-Continuarea programului Simplificarea procedurilor de achizitie -suplimentarea fondurilor(spitalul Caritas)

-Prevederea bugetara s-a repartizat la spitalele care au trecut in administratia primariei in luna septembrie Au fost tratati : dupa incheierea contactelor -In anul 2010 au fost tratati 1745 intre DSPMB si spitale. pacienti, si s-au cheltuit 201784,74 lei cost mediu/copil beneficiar=115,64 lei/2010 putin mai mai mare fata de 100 lei datorita inflatiei.

96

2.3. Screening pentru depistarea precoce a deficien!elor de auz la nou-n"scut

2.4. Screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul #i

1) procurarea de reactivi, consumabile, materiale sanitare necesare ngrijirii intensive a noun#scu"ilor, precum !i asigurarea de lucr#ri de service, repara"ii, piese de schimb pentru aparatura specific#, cu excep"ia celor de natura cheltuielilor de capital; 2) asigurarea cheltuielilor materiale necesare pentru transportul noun#scu"ilor cu unit#"ile de transport neonatal din structura unit#"ilor sanitare, procurarea de reactivi, medicamente, materiale sanitare !i consumabile, precum !i asigurarea de lucr#ri de service !i repara"ii pentru aparatura specific# din unit#"ile de transport neonatal !i ambulan"ele din dotare, cu excep"ia celor de natura cheltuielilor de capital; Unitatile prin care se deruleaz# subprogramul sunt :

-Continuarea programului; -Alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea service-ului si a pieselor de schimb ale aparaturii din dotare care au costuri ridicate; -Suplimentarea finantatii (spitalul - Derulare greoaie a Sf.Ioan,spitalul procedurilor de achizitie a Filantropia)

97

dispensarizarea bolnavilor

Spitalul Clinic Filantropia Spitalul Clinic. Dr. I. Cantacuzino Spitalul Clinic Caritas - Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Prof. Dr. Panait Sarbu Bucure!ti - Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M.S. Curie

Au fost tratati : - In anul 2010 au fost tratati 1918 pacienti, si s-au cheltuit 655848,79 lei - cost mediu/copil beneficiar= 341,95 lei/2010.

produselor -Prevederea bugetara s-a repartizat la spitalele care au trecut in administratia primariei in luna septembrie dupa incheierea contactelor intre DSPMB si spitale.

Activit#"i: 1) efectuarea screening-ului pentru depistarea precoce a surdit#"ii la nou-n#scut; 2) procurarea de consumabile specifice necesare screeningului

98

2.5. Diagnosticul precoce, preven!ie primar" #i secundar", precum #i de monitorizare a unor afec!iuni cronice la copil

pentru depistarea precoce a deficien"elor de auz la nou-n#scut; 3) confirmarea diagnosticului n unit#"i sanitare specializate. Unitatile prin care se deruleaz# subprogramul sunt : -Spitalul Clinic. Dr. I. Cantacuzino - Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Prof. Dr. Panait Sarbu Continuarea programului Activit#"i: 1) efectuarea screening-ului pentru depistarea riscului de cecitate la popula"ia "int#; 2) tratament specific al retinopatiei de -Prevederea bugetara s-a prematuritate; repartizat la spitalele care 3) monitorizarea au trecut in administratia postterapeutic# a copiilor primariei in luna septembrie trata"i; dupa incheierea contactelor 4) formarea Au fost tratati : intre DSPMB si spitale. Nu profesional# a - cost mediu/copil beneficiar= 82,4 s-au semnalat personalului medical de lei/2010. disfunctionalitati. specialitate;

99

5) realizarea unui registru na"ional al copiilor cu retinopatie de prematuritate; 6) asigurarea medicamentelor, instrumentarului, consumabilelor, pieselor de schimb, ntre"inerea !i repara"iile echipamentelor specifice folosite, cu excep"ia celor de natura cheltuielilor de capital. Unitatile DSPMB prin care se deruleaz# subprogramul sunt : - Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon -Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan -Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - Spitalul Clinic de - In anul 2010 au fost testati 99 de Urgenta pentru Copii pacienti si s-au cheltuit 3790,74 lei ; M.S. Curie au fost tratati 2 pacienti si s-au cheltuit 246 lei ; Structura: - Cost mediu/ n.n.cu retinopatie de 2.5.1. sindromul de prematuritate testati = 38,29 lei. detres! respiratorie la - Cost mediu/prematur tratat cu nou-n!scu"i; laser=123 lei< 1.400 lei/an; 2.5.2. astmul bron#ic la au fost trata"i cu laser 2 prematuri copil; de catre medicul oftalmolog 2.5.3. afec"iuni nominalizat in anul 2009 in

La maternitatea Bucur se solicita asigurarea periodica (saptamanal) a activitatii de screening de catre un medic oftalmolog care sa se deplaseze in MS Curie nu dispune de sectia respectiva. personal medical de specialitate instruit pentru acest program, motiv pentru care li s-a si retras prevederea bugetara de 22 mii lei : Medicul oftalmolog de la Spitalul M.S. Curie, nominalizat in anul 2009 in program a refuzat sa mai participe la derularea programului si in 2010.

100

generatoare de program dar care a refuzat sa mai 2.5.1. sindromul de malabsorb"ie, malnutri"ie participe la derularea programului detres" respiratorie la #i diaree cronic! la si in 2010. nou-n"scu!i; copil; 2.5.4. mucoviscidoza la copil; 2.5.6. hepatita cronic! la copil. Activit#"i: 1) procurare de medicamente, produse dietetice specifice, reactivi, materiale sanitare dispozitive !i consumabile specifice; 2) procurarea de produse cu destina"ie nutri"ional# special#; 3) investiga"ia paraclinic# !i de laborator specific# pentru stabilirea diagnosticului !i monitoriz#rii tratamentului; 4) administrarea tratamentului specific necesar n timpul spitaliz#rii !i n ambulatoriu, dup# caz; 5) consilierea specific#, 2.5.2. Astmul editarea !i distribuirea de bron#ic la copil; ghiduri de profilaxie !i tratament; 6) realizarea unor baze

-Prevederea bugetara s-a repartizat la spitalele care au trecut in administratia primariei in luna septembrie

101

de date pentru boli cronice la copii; 7) transportul produselor biologice pentru diagnostic la unit#"i specializate; 8) asigurarea de lucr#ri de service, repara"ii, piese de schimb pentru aparatura specific#, cu 2.5.3. afec!iuni excep"ia celor de natura generatoare de cheltuielilor de capital; malabsorb!ie, 9) coordonarea !i malnutri!ie #i diaree monitorizarea cronic" la copil; activit#"ilor subprogramului. Unitatile DSPMB prin care se deruleaz# subprogramul sunt : Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Prof. Dr. Panait Sarbu Bucure!ti -Spitalul Clinic. Dr. I. Cantacuzino -Spitalul Clinic Caritas - Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Prof. Dr. Panait Sarbu Bucure!ti 2.5.4. mucoviscidoza la copil;

dupa incheierea contactelor intre DSPMB si spitale.

102

- Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon-Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan -Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M.S. CurieUnitatile DSPMB prin 2.5.6. hepatita cronic" care se deruleaz# la copil. subprogramul sunt -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M.S. Curie -Spitalul Clinic pentru Copii Prof.Dr. N.Gomoiu DSPMB deruleaza programul prin Spitalul Clinic de Au fost tratati : Urgenta pentru Copii - In anul 2010 -91 pacienti, si s-au Grigore Alexandrescu cheltuit 154301,94 lei - cost mediu/copil beneficiar= 1728,6 lei/2010.

Continuarea programului; -Suplimentarea finantatii (spitalul Sf.Ioan) -Prevederea bugetara s-a repartizat la spitalele care au trecut in administratia primariei in luna septembrie dupa incheierea contactelor intre DSPMB si spitale.

103

2.6. Prevenirea complica!iilor, prin diagnostic precoce tratament medicamentos specific #i recuperare neuropsihomotorie a urm"toarelor afec!iuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, ntrzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale Unitatile DSPMB prin care se deruleaz# subprogramul sunt Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M.S. Curie

Continuarea programului

-Prevederea bugetara s-a repartizat la spitalele care au trecut in administratia primariei in luna septembrie dupa incheierea contactelor intre DSPMB si spitale. Au fost tratati : Nu au fost propuneri - In anul 2010 - 1495 copii investigati si s-au s-au cheltuit 20855,75 lei , 1695 copii tratati de astm si s-au cheltuit 121173,21 lei ,cost mediu 71,49 lei < 250 lei; -Prevederea bugetara s-a repartizat la spitalele care au trecut in administratia primariei in luna septembrie dupa incheierea contactelor intre DSPMB si spitale. -Dr. LesanuNu a fost

Unitatile DSPMB prin care se deruleaz# subprogramul sunt Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii

104

Grigore Alexandrescu Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M.S. Curie 2.7. Profilaxia infec!iei cu virusul respirator sinci!ial (VRS) la copiii cu risc crescut de infec!ie

Au fost tratati : - In anul 2010 326 copii investigati, 127 copii tratati de malabsorbtie si s-au cheltuit 47964.57 lei si respectiv 47964,57 lei, cost mediu 22,13,lei si respectiv 377,674 lei;

Activit#"i: 1) Terapie specific# decontracturant# cu toxin# botulinic# n centrele nominalizate; 2) Tratamentul paraliziilor cerebrale !i altor afec"iuni neuromotorii prin electrostimulare; 3) Procurare de teste specifice, consumabile, materiale, instrumente necesare pentru diagnosticul, tratamentul !i recuperarea 2.8. Screening pentru epilepsiilor, paraliziilor

Au fost tratati : - In anul 2010 302 copii investigati de mucovscidoza si s-au s-au cheltuit 32656,22 lei cost mediu/ copil investigat 108,13 lei ; 93 copii tratati de mucoviscidoza si s-au s-au cheltuit 120050,75 lei, cost mediu/ copil tratat 1290,87 lei ;

posibila identificarea agentului etiologic bacterian la toate cazurile de diaree cronica; -Nu s-au putut investiga cazurile cu suspiciune de alergie la proteinele de vaca -Nu am avut posibitatea de a efectua anumite investigatii utile in boala inflamatorie acuta Se solicita ca pe viitor programul sa prevada si achizitionarea unui aparat pentru testul -alocarea de sume mai mari sudorii ; pentru achizitionarea de Pulmozyme si de TOBI , cat si de kit-uri noi specifice pt. dg rapid al germenilor patogeni ; -achizitionarea de fluttere pentru copiii mari -scurtarea/simplifica-rea procedurilor de achizitie, -nu au putut fi efectuate teste enzi-matice datorita Prof. Dr. Orasanu fondurilor insuficiente -Materiale informative privind Prevederea bugetara s-a hepatitele cronice la repartizat la spitalele care copil pentru au trecut in administratia apartinatori; primariei in luna septembrie -Ghiduri de tera-pie si dupa incheierea contactelor dispensari-zare in

105

depistarea precoce a cerebrale !i deficitului scoliozei la copii neuropsihomotor; Unitatile DSPMB prin care se deruleaz# subprogramul sunt Au fost testati : - In anul 2010 au fost testati 753 Unit#"i care deruleaz# pacienti, si s-au cheltuit 67056,1 lei subprogramul prin si 1 pacient tratat pt care s-au DSPMB: cheltuit 208 lei ; - Spitalul Clinic - cost mediu/copil investigat= 89,05 de Psihiatrie "Prof. Dr. lei/2010. mai mic decat 220 lei Al. Obregia", Bucure!ti - -cost mediu/copil tratat= 208 Clinica de Neurologie lei/2010 Pediatric# - Spitalul Clinic de Urgen"# pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucure!ti- Spitalul Clinic de Copii " Prof.Dr. N.Gomoiu " 3.1. Cre#tere a accesului la servicii moderne de Activit#"i: planificare familial" 1) informarea p#rin"ilor !i a personalului medical cu privire la consecin"ele - num#r copii cu paralizii cerebrale severe ale infec"iei cu trata"i cu toxina botulinic# a fost VRS la nou-n#scu"ii cu 77 copii/anul 2010 si s-au cheltuit risc crescut (prematuri, 106173,92 lei , cost mediu 1378,88 afec"iuni congenitale de lei; cord, afec"iuni - num#r copii cu paralizii cerebrale pulmonare); trata"i prin electrostimulare: 757 2) administrarea copii/ anul 2010, si s-au cheltuit

intre DSPMB si spitale. Prof. Dr. Orasanu -imposibilitatea efectuarii viremiei la pacienti infectati VHB, VHC(Costuri ridicate) - imposibilitatea efectuarii de testari enzimatice si determinari genetice -imposibilitatea stadializarii activitatii inflamatorii si fibrozei prin metode neinvazive

hepatitele cronice virale; - Evaluare histopatologica prin imunochimie si microscopie electronica pentru etiologie si stadializarea activitatii inflamatorii si fibrozei prin metode neinvazive

-Asigurarea unui departament des-tinat bolnavilor spastici ; Nu au fost semnalate -Cresterea adredisfunctionalitati sabilitatii populatiei, in special a celor din zonele defavorizate prin crearea de cabine-te specializate; propunerea Dr. Ulici, Spit Grigore Alexandrescu

106

3.3. Profilaxie #i diagnostic pre- #i postnatal al malforma!iilor #i/sau al unor afec!iuni genetice

tratamentului profilactic 21369,07 lei, cost mediu 28,23 lei; cu anticorpi monoclonali. Unit#"i care deruleaz# subprogramul prin DSPMB: _ Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Prof. Dr. Panait Sarbu Bucure!ti _ Spitalul Clinic Filantropia _-Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Activit#"i efectuate: 1) Formarea medical# continu# a personalului de specialitate (medici, psihologi, logopezi, kinetoterapeu"i, terapeu"i pentru terapie ocupa"ional# pentru depistarea precoce a copiilor cu risc, prevenirea deficien"elor !i recuperarea copiilor cu scolioz#). Coordonare tehnic# si derulare Spitalul Clinic de Urgen"# pentru Copii - num#r nou n#scu"i la care s-a "Grigore Alexandrescu" efectuat administrarea

-Prevederea bugetara s-a repartizat la spitalele care au trecut in administratia primariei in luna septembrie dupa incheierea contactelor intre DSPMB si spitale.

Alocarea prevederii bugetare cat mai rapid in cursul anului: -Rezultatele programului pot fi evaluate in luna aprilie cand se termina administrarea lunara de imunoglobuline si putem sti morbiditatea pentru afectiuni respiratorii la prematurii tratati; Suplimentarea de

107

tratamentului profilactic cu fonduri ( anticorpi monoclonali 89/anul Filantropia) Activit#"i: 2010 si s-au s-au cheltuit 3.4. Profilaxia 1) procurarea !i 133805.38 lei ,cost mediu /nr. de sindromului de distribu"ia de nn la care s-a administrat =1503.43 izoimunizare Rh contraceptive*; lei; 2) tip#rirea !i distribu"ia de formulare de nregistrare !i raportare a activit#"ii de planificare familial#; 3) monitorizarea desf#!ur#rii interven"iei, estimarea consumului, a necesarului de contraceptive !i a num#rului furnizorilor de servicii prin sistemul Nu au fost semnalate informatic InterCON disfunctionalitati Activit#"i: 1) efectuarea activit#"ilor specifice de testare, diagnostic clinic !i de laborator al popula"iei-"int#; 2) procurarea reactivilor specifici, kiturilor necesare doz#rilor hormonale !i biochimice, materialelor sanitare, consumabilelor !i instrumentarului necesare

spitalul

Program nou implementat pentru care prevederea bugetara a fost alocata in luna iunie, s-a disponibilizat in noiembrie deoarece fundamentarea nu reglementa modalitatea de derulare a programului.

108

efectu#rii activit#"ilor specifice; 3) decontarea cheltuielilor legate de transportul probelor biologice la centrele specializate Unitatea prin care se deruleaz# subprogramul este Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia Bucure!ti. VII.Program Activit#"i: national de tratament 1) asigurarea in strainatate imunoglobulinei specifice; 2) asigurarea reactivilor pentru determin#ri specifice; 3) vaccinarea antiD a l#uzelor Rh negative eligibile a femeilor eligibile Rh negative care au avortat, care au avut sarcini ectopice sau care au suferit proceduri invazive efectuate n scop terapeutic !i diagnostic; 4) monitorizarea !i evaluarea desf#!ur#rii

In decembrie s-au realocat bani deoarece au fost solicitati de spital in baza unor facturi care scurtarea/simplificarea demonstrau derularea unor cursuri procedurilor de de formarea medical# continu# a achizitie si de licitatie. personalului de specialitate. Lipsa contraceptivelor orale o perioada foarte mare de timp cam de la sfarsitul trimestrului I 2010 motiv pentru care a scazut numarul de utilizatori si din teritoriu ni s-a semnalat cresterea numarului de chiuretaje Au beneficiat de mijloace contraceptive pe anul 2010 un numar de 5696 de persoane, Num#r de medici de familie implica"i n furnizarea de servicii de planificare familial# =12 cu exceptia ultimului trimestru (10 medici de familie) deoarece contraceptivele orale au lipsit din depozitul DSP-MB. A crescut numarul avorturilor -Prevederea bugetara s-a comparativ cu trimestrele repartizat la spitalele care anterioare. au trecut in administratia primariei in luna septembrie dupa incheierea contactelor intre DSPMB si spitale. -Dotare tehnica/materiale insuficienta -Comunicare deficitara in

-Completarea dotarii tehnice -Crearea unei retele de comunicare si informare intre personalul de specialitate mai eficienta

109

subpro-gramului, stabilirea necesarului de imunoglobulina !i reactivi specifici. Unit#"i care deruleaz# subprogramul prin DSPMB: -Spitalul Clinic Filantropia -Spitalul Clinic Caritas -Spitalul Clinic. Dr. I. Cantacuzino - Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Prof. Dr. Panait Sarbu Bucure!ti

reteaua de medicina primara - num#r gravide cu risc si de specialitate malformativ !i genetic testate=2570/anul 2010 s-au cheltuit 81508,36 lei;; - cost mediu/gravid# testat# pentru risc malformativ=31,72lei< 100 lei - nr. de anomalii depistate prin dublu si triplu test = 46 /anul 2010 cost mediu =114,87lei si s-au cheltuit 5283,92 lei; - num#r examene citogenetice efectuate pe celule fetale=295/ anul 2010 si s-au cheltuit 10083,32 lei; si cost mediu/feti explorati genetic=34,18 lei Continuarea programului -Mentionez ca in acest an deoarece la serviciul economic s-au schimbat de 3 ori in cursul aceluiasi an persoanele care derulau programul nu s-a solicitat nimic la finantare; -Mentionez ca la celelalte unitati nu au fost semnalate _num#r de beneficiare vaccinate cu disfunctionalitati. imunoglobulin# specific# 362/anul 2010 pentru care s-au cheltuit 77353 lei si respectiv 136430,81 lei

- Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon - Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan -Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti; Conform Ord. MS 50 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare sa realizat intocmirea, verificarea, trimiterea documentatiei medicale la comisiile de specialitate teritoriale , efectuarea

110

corespondentei cu _cost clinicile recomandate de antiD:376,88 lei catre comisia teritoriala si trimiterea dosarelor spre aprobare la Ministerul Sanatatii. La data prezenta situatia celor 84 pacienti ( atat din anul 2009 cat si din anul 2010) care au solicitat efectuarea unui tratament in strainatate este urmatoarea : -63 pacienti au primit finantare de la inceputul anului -3 pacienti au renuntat la dosar -2 pacienti nu au primit aprobare de la Ministerul Sanatatii -5 pacienti nu au primit aprobare de la Comisia teritoriala -1 pacient decedat ( dosarul se afla la comisia teritoriala) -2 pacienti urmeaza a fi evaluati de comisia teritoriala in urma

mediu/vaccinare

-Imbunatatirea legislatiei privind urgentele medicale care nu se pot rezolva la noi in tara iar pacientii trebuie sa se prezinte de urgenta interventii - Intarzierea raspunsurilor pentru / de la clinicile recomandate chirurgicale

111

investigatiilor/ tratamentului pe care l-au recomandat a se efectua in tara cei de la comisia teritoriala -5 pacienti ale caror dosare au fost trimise la Ministerul Sanatatii in vederea aprobarii -3 pacienti ale caror dosare au fost derulate in 2010 si depuse la Ministerul Sanatatii in 2011 in vederea aprobarii

si uneori refuzul clinicilor investigatii / tratament din strainatate de a ne /transplant acestia raspunde reclamand ca perioada de completare a - nerespectarea ,in procesului verbal si unele cazuri,de catre clinicilor comisiile de specialitate a raspunsul recomandate de atributiilor cuprinse in ordinul MS 697/2005 , in comisie este de lunga ceea ce priveste durata iar pacientul nu recomandarea a minimum 3 are timp sa astepte. clinici ( cu numar de telefon -imbunatatirea si fax corecte) in care legislatiei privind pacientul poate efectua transportul pacientilor tratament in strainatate si a in strainatate deoarece eliberarii procesului verbal este foarte greu de in termen de 14 zile primit raspuns de la sau alte conform legislatiei in Tarom companii aeriene vigoare. - solicitarea formularului privind costul unui E112 de catre clinicile din bilet de avion pe care strainatate care motiveaza sa-l putem introduce in ca in Uniunea Europeana cererea de finantare , toate tratamentele, mai ales daca clinica interventiile si investigatiile nu ne comunica o data se efectueaza in baza estimativa la care poate primi pacientul. acestui formular . -imbunatatirea legislatiei astfel incat sa nu se mai creeze confuzii intre Programul National VII de tratament in strainatate si obtinerea

112

Formularului E112 eliberat de catre C.N.A.S. si reglementarea situatiilor in care bolnavii pleaca la tratament in strainatate fara dosar depus la DSPMB ( platindu-si tratamentul din venituri proprii) si care ulterior prin depunerea dosarului la D.S.P.MB solicita continuarea tratamentului la aceeasi clinica cu decontarea contravalorii de catre MS, fara respectarea ordinului MS nr. 697/2005 si a adresei 16291/05.03.2007 privind procedura de alegere a clinicii de tratament respectiv clinica cu costul estimativ cel mai mic. -imbunatatirea legislatiei privind pacientii transplantati pulmonar , care solicita existenta unui disponibil in contul clinicii din strainatate

113

unde au efectuat transplantul,in iecare an , motivand ca oricand pot avea complicatii in urma transplantului si nu au timpul necesar intocmirii unui dosar pentru control. -respectarea de catre comisiile de specialitate a ordinului MS nr.697/2005 privind atributiile comisiilor de specialitate teritoriale pentru trimiterea bolnavilor la tratament in strainatate respectiv punctul 4,5,7 din anexa .

114

F. Birou relatii cu publicul


Nr. Crt Actiuni/Activitati Data/Perioada desfasurarii actiunii zilnic Locatia de derularea activitatii programate Birou : Str. Avrig, nr. 72-74 Municipiul Bucuresti zilnic zilnic zilnic Verificare, completare actualizare site DSPMB si zilnic zilnic zilnic Birou : Str. Avrig, nr. 72-74 Birou: Str. Avrig, nr. 72-74 Birou: Str. Avrig, nr. 72-74 Birou: Str. Avrig, nr. 72-74 Birou: Str. Avrig, nr. 72-74 Birou: Str. Avrig, nr. 72-74 sala consiliu: Str. Avrig, nr. 72-74 Birou: Str. Avrig, nr. 72-74 MS, Prefectura,Inst National de Expertiza etc. Institutiile participante la actiunile derulate in comun (cand este cazul)

Indicatori de performanta stabiliti (exprimati cantitativ)


Informarea conducerii asupra evenimentelor din sanatate Finalizarea lucrarilor institutiei

Stadiul de actiunii/activitatii

realizare

al

Monitorizare presa 1 2 3 4 5 6 7 Corespondenta Prefectura,Inst Expertiza etc.) si Curierat (MS, National de

finalizata finalizata

Rezolvare petitii/sesizari Monitorizare site www.ms.ro

Dirijare, rezolvare, transmitere raspuns petitii Birou Presa Ministerul Sanatatii, Spitalele din subordine Administrator Site Informatii asupra sistemului de sanatate Actualizare date DSPMB unitati subordonate si

Total: 1953 finalizata finalizata Total: 1249 Total: 4467 Total: 2377 finalizata

Acordare informatii conform Legii 544/2006 Monitorizare,verificare, imprimare,inregistrare si directionare e-mailuri sosite pe adresa de e-mail a institutiei Colaborare cu alte institutii publice (MI,MS,PMB,Prefectura, ISMB,MEN etc.) Acordare audiente Raportare Greva foamei

Informatii asupra activitatii DSPMB si a institutiilor subordonate. Dirijare informatii, rezolvare petitii/sesizari

8 9

zilnic saptamanal zilnic

Comisie de audienta

MI,MS,PMB, Prefectura, ISMB,MEN etc. Audiere, dirijare, rezolvare sesizare

finalizata Total: 165 finalizata Total: 109 finalizata

10

12

Acordare avize certificate medicale strainatate

(La cerere)

Birou: Str. Avrig, nr. 72-74

Compartiment Juridic Ministerul Afacerilor Externe

Verificare documentatie, inregistrare, intocmire avize

Total: 80 Finalizata

13

Comisie malpraxis

saptamanal

Birou: Str. Avrig, nr. 72-74

UAMMR,CASMB, CMB,CMDB,CFMB

Total:301

120

G. Serviciul de Achizitii Publice

n perioada 01.01 - 31.12.2010, Serviciul de Achizi!ii Publice a efectuat achi procedurilor reglementate de Ordonan!a de Urgen!" a Guvernului nr. 34/2006 priv contractelor de achizi!ie public", a contractelor de concesiune de lucr"ri publice #i a c concesiune de servicii, cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, Hot"rrea de 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire de achizi!ie public" din Ordonan!a de urgen!" a Guvernului nr. 34/2006 privi contractelor de achizi!ie public", a contractelor de concesiune de lucr"ri publice #i a c concesiune de servicii, Ordinul Ministrului Finan!elor Publice nr. 1012/2001 privi structurii, con!inutului #i modului de utilizare a documenta!iei standard pentru prezentarea ofertei pentru achizi!ia public" de produse, aplicnd o serie de procedu urmeaz":

- CEREREA DE OFERTE: Conform art. 124 din Ordonan!a de Urgen!" a Guvernului nr. 34/2006 privin contractelor de achizi!ie public", a contractelor de concesiune de lucr"ri publice #i a de concesiune de servicii, autoritatea contractant" are dreptul de a aplica procedura oferte numai n cazul n care valoarea estimat", f"r" T.V.A., a contractului de achizi!i egal" sau mai mic" dect echivalentul n lei al urm"toarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro; c) pentru contractul de lucr"ri: 750.000 euro.

- ACHIZI$IA DIRECT%: Potrivit art. 19 din Ordonan!a de Urgen!" a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea de achizi!ie public", a contractelor de concesiune de lucr"ri publice #i a contractelor d de servicii, Autoritatea contractant" are dreptul de a achizi!iona direct produse, servic n m"sura n care valoarea achizi!iei, estimat" conform prevederilor sec!iunii a 2-a capitol, nu dep"#e#te echivalentul n lei a 15.000 euro pentru fiecare achizi!ie de pro sau lucr"ri. Achizi!ia se realizeaz" pe baz" de document justificativ, care n acest caz s fi contract de achizi!ie public", iar obliga!ia respect"rii prevederilor prezentei ordonan se limiteaz" numai la prevederile art. 204 alin. (2).

- NEGOCIEREA F%R% PUBLICAREA PREALABIL% A UNUI ANUN$ DE PART Potrivit art. 122 din Ordonan!a de Urgen!" a Guvernului nr. 34/2006 privin contractelor de achizi!ie public", a contractelor de concesiune de lucr"ri publice #i a de concesiune de servicii, Autoritatea contractant" are dreptul de a aplica procedura f"r" publicarea prealabil" a unui anun! de participare numai n urm"toarele cazuri:

Lit. a) a art. 122 a fost abrogat" de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 33 2006, publicat" n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. b) atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protec!ia un exclusivitate, contractul de achizi!ie public" poate fi atribuit numai unui anumit operato c) ca o m"sur" strict necesar", atunci cnd perioadele de aplicare a licita!iei deschi restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil" a unui anun! de participare sau a cereri pot fi respectate din motive de extrem" urgen!", determinate de evenimente imprevizib se datoreaz" sub nicio form" unei ac!iuni sau inac!iuni a autorit"!ii contractante contractant" nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad" mai ma necesar", pentru a face fa!" situa!iei de urgen!" care a determinat aplicarea procedurii f"r" publicarea prealabil" a unui anun! de participare;

d) atunci cand produsele ce urmeaz" a fi livrate sunt fabricate exclusiv n scopul cercet"rii #tiin!ifice, experiment"rii, studiilor sau dezvolt"rii tehnologice, #i numai dac" acestea nu se realizeaz" pentru ob!inerea unui profit #i nici nu urm"resc acoperirea costurilor aferente; e) atunci cnd este necesar" achizi!ionarea, de la furnizorul ini!ial, a unor cantit"!i suplimentare de produse destinate nlocuirii par!iale sau extinderii echipamentelor/instala!iilor livrate anterior, #i numai dac" schimbarea furnizorului ini!ial ar pune autoritatea contractant" n situa!ia de a achizi!iona produse care, datorit" caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determin" incompatibilit"!i sau dificult"!i tehnice sporite de operare #i intre!inere. Perioada n care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie s" dep"#easc", de regul", 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare ini!ial; . f) pentru achizi!ionarea de materii prime cotate la bursele de m"rfuri, achizi!ia acestora realizndu-se ca urmare a tranzac!iilor de pe pia!a la disponibil; g) atunci cand produsele pot fi achizi!ionate n condi!ii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care #i lichideaz" definitiv afacerile, de la un judec"tor-sindic care administreaz" afacerile unui operator economic n stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic n stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt" procedur" similar" cu cele anterioare, reglementat" prin lege; h) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de solu!ii, contractul de servicii trebuie s" fie atribuit, conform regulilor stabilite ini!ial, concurentului c#tig"tor sau unuia dintre concuren!ii c#tig"tori ai concursului respectiv, n acest din urm" caz, autoritatea contractant" avnd obliga!ia de a transmite invita!ie la negocieri tuturor concuren!ilor c#tig"tori; . i) atunci cnd este necesar" achizi!ionarea unor lucr"ri sau servicii suplimentare/adi!ionale, care nu au fost incluse n contractul ini!ial, dar care datorit" unor circumstan!e imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz", #i numai dac" se respect", n mod cumulativ, urm"toarele condi!ii: - atribuirea s" fie f"cut" contractantului ini!ial; - lucr"rile sau serviciile suplimentare/adi!ionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic #i economic, separate de contractul ini!ial f"r" apari!ia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractant" sau, de#i separabile de contractul ini!ial, sunt strict necesare n vederea indeplinirii acestuia; . - valoarea cumulat" a contractelor care vor fi atribuite #i a actelor adi!ionale care vor fi ncheiate pentru lucr"ri #i/sau servicii suplimentare ori adi!ionale nu dep"#e#te 50% din valoarea contractului ini!ial; j) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucr"ri sau de servicii, autoritatea contractant" #i propune s" achizi!ioneze noi lucr"ri, respectiv noi servicii, care sunt similare lucr"rilor sau serviciilor achizi!ionate prin atribuirea contractului ini!ial #i numai dac" se respect", n mod cumulativ, urm"toarele condi!ii: - atribuirea se face contractantului ini!ial, iar noile lucr"ri, respectiv noile servicii, constau n repetarea unor lucr"ri sau servicii similare celor prev"zute n contractul atribuit ini!ial si sunt conforme cu cerin!ele prev"zute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; - contractul de lucr"ri/servicii ini!ial a fost atribuit prin procedura de licita!ie deschis" sau restrns"; - valoarea estimat" a contractului ini!ial de lucr"ri/servicii s-a determinat prin luarea n considerare inclusiv a lucr"rilor/serviciilor similare care pot fi achizi!ionate ulterior; - n anun!ul de participare la procedura aplicat" pentru atribuirea contractului ini!ial s-a precizat faptul c" autoritatea contractant" are dreptul de a opta pentru achizi!ionarea ulterioar" de noi lucr"ri similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a c"rui ofert" va fi declarat" c#tig"toare n cadrul procedurii respective; - autoritatea contractant" are dreptul de a aplica aceast" procedur" ntr-un interval care nu poate dep"#i 3 ani de la atribuirea contractului ini!ial. Potrivit art. 123 din Ordonan!a de Urgen!" a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi!ie public", a contractelor de concesiune de lucr"ri publice #i a contractelor

122

de concesiune de servicii, n cazul n care acest lucru este posibil #i n m"sura n care nu se ncalc" condi!iile prev"zute la art. 122 lit. h), i) #i j), autoritatea contractant" are obliga!ia de a invita la negocieri un num"r de operatori economici care s" asigure o concuren!a real" - LICITA$IA ELECTRONIC%: Avnd n vedere prevederile Hot"rrii Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi!ie public prin mijloace electronice din Ordonan!a de urgen! a Guvernuluinr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice #i a contractelor de concesiune de servicii, Serviciul de Achizi!ii Publice din cadrul Direc!iei de S"n"tate Public" a Municipiului Bucure#ti a procedat la nscrierea n Sistemul electronic de achizi!ii publice, asigurnd atribuirea contractelor de servicii de paz". n oricare din cazurile n care este prev"zut" obliga!ia aplic"rii prevederilor Ordonan!ei O.G. 34/2006, cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, autoritatea contractant" are totu#i obliga!ia de a atribui contractul de achizi!ie public" pe baza respect"rii unor criterii de natur" economic" #i, n m"sura n care este posibil, prin utilizarea sisitemului concuren!ial adaptat la specificul achizi!iei. CAP.II CONTRACTE. MODALIT%$I DE ATRIBUIRE. VALAORE Avnd n vedere cele prezentate la CAP. I, vom ar"ta detaliat n anexele la prezentul Raport, contractele ncheiate de c"tre Serviciul de Achizi!ii n cursul anului 2010. n perioada 01.01.2010 - 31.12.2010 au fost ncheiate contracte anuale, n baza Programului Anual al Achizi!iilor Publice aprobat de c"tre ordonatorul principal de credite. La stabilirea contractelor anuale s-a !inut seama de fondurile alocate prin bugetul anual, de necesit"!ile obiective de produse, lucr"ri #i de servicii precum #i de gradul de prioritate al acestor necesit"!i. Produsele, serviciile #i lucr"rile a c"ror dobndire face obiectul contractelor de furnizare #i de servicii se pun n coresponden!" cu sistemul de grupare #i de codificare utilizat n Vocabularul comun privind achizi!iile publice (CPV). De asemenea, contractele ncheiate pe termen scurt atribuite prin una din procedurile prezentate la CAP.I precum #i achizi!iile efectuate direct sau prin negociere f"r" publicarea prealabil" a unui anun! de participare sunt detaliate, n ordine cronologic", n anexele la Raport.

123

H. Audit intern
Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit din cadrul institutiei si progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor auditorilor, de a demonstra contributia acestuia la imbunatatirea activitatii. Raportul este destinat managementului care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor interni, cat si structurii de audit intern ierarhic superioare, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activitatii de audit intern. De asemenea, pe baza acestuia se elaboreaza raportul anual de activitate la nivel national pentru informarea Guvernului si Comisiei Europene. 1.2 Perioada la care face referire: anul 2010 1.3 Data transmiterii raportului: Entitatile publice subordonate transmit raportul anual, organului ierarhic superior pana la data de 10 ianuarie 2011. 1.4 Date de identificare a entitatii: - Denumirea entitatii - Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti - Bugetul derulat in cursul anului 2010 (Bugetul de stat) = 264.982 mii lei - Numar de salariati : la sfarsitul lunii noiembrie 2010, conform situatiei centralizatoare "Efectivul salariatilor si numarul locurilor de munca vacante pe grupe majore de ocupatii si pe unitati locale ", au fost raportate urmatoarele date : 13.211,50 reprezentand efectivul salariatilor raportat de entitatile subordonate D.S.P.M.B. ; 286 reprezentand efectivul salariatilor din cadrul D.S.P.M.B. - Numar structuri de audit aflate in subordonarea D.S.P.M.B. : In conformitate cu Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, au fost aprobate structuri de audit intern in 8 entitati sanitare subordonate D.S.P.M.B., insa din numarul total de posturi prevazute pentru compartimentele de audit sunt ocupate numai doua posturi( Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov). 1.5 Persoana raspunzatoare de intocmirea raportului: seful structurii de audit intern din cadrul D.S.P.M.B. 1.6 Circuitul raportulului : Raportul anual privind activitatea de audit intern la nivelul D.S.P.M.B. : Raportul anual privind activitatea de audit intern la nivelul D.S.P.M.B. este elaborat de conducatorul structurii de audit intern din D.S.P.M.B.; Raportul anual privind activitatea de audit intern la nivelul D.S.P.M.B. este analizat si aprobat de conducatorul entitatii; Raportul anual privind activitatea de audit intern la nivelul D.S.P.M.B. va fi transmis la organul ierarhic superior, respectiv la Ministerul Sanatatii Directia de Audit. Raportul anual privind activitatea de audit intern la nivelul entitatilor subordonate D.S.P.M.B. in care exista compartimente de audit functionale : - Raportul anual privind activitatea de audit intern la nivelul entitatilor subordonate D.S.P.M.B. a fost elaborat persoana incadrata in structura de audit intern, cu atributii de auditor intern ; - Raportul anual privind activitatea de audit intern la nivelul entitatilor subordonate D.S.P.M.B. a fost analizat si aprobat de conducatorul entitatii; - Raportul anual privind activitatea de audit intern elaborat la nivelul Spitalului Universitar de Urgenta a fost transmis la organul ierarhic superior, respectiv la D.S.P.M.B ; - Persoana responsabila pentru elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit intern la Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov, pana la data prezentului document, nu a transmis documentul respectiv.

124

1.7 Baza legala a raportului : Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; Ordonanta Guvernului nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern; OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern; OMFP nr. 38/27.02.2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern; OMS nr. 840/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare si exercitare a auditului public intern in cadul Ministerului Sanatatii. 1.8 Baza documentara a raportului : Rapoartele misiunilor de audit intern intocmite de auditorii interni din cadrul structurii de audit din D.S.P.M.B. in cursul anului 2010; Raportul anual privind activitatea de audit public intern transmis de Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti; 2. CONSTATARI :

2.1 Evaluarea modului de organizare, a cadrului metodologic, procedural, a necesarului de personal si a nivelului de experienta si calificare a auditorilor din cadrul structurilor de audit intern 2.1.1 Forma de organizare : - Conform statului de functii al D.S.P.M.B., elaborat dupa aprobarea bugetului pentru anul 2010, pentru activitatea de audit public intern a fost aprobata componenta structurala : birou, format din 6 posturi. Pana la aceasta data, nu au fost primite comunicari referitoare la eventuale modificari; - In conformitate cu Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, in 8 entitati sanitare subordonate D.S.P.M.B. au fost aprobate compartimente de audit intern. 2.1.2. Statutul compartimentelor de audit intern si al activitatii de audit in cadrul entitatilor publice : Structura de audit intern de la nivelul D.S.P.M.B. este subordonata celui mai inalt nivel al conducerii, asigurandu-se astfel independenta necesara desfasurarii activitatii de audit intern, in scopul evaluarii obiective a disfunctionalitatilor constatate si formularii unor recomandari adecvate solutionarii acestora; Compartimentele de audit intern organizate la nivelul entitatilor aflate in subordonare D.S.P.M.B., sunt subordonate celui mai inalt nivel al conducerii (manager). 2.1.3. Stadiul implementarii cadrului metodologic si procedural necesar desfasurarii activitatii de audit intern : In cursul anului 2010 normele metodologice proprii privind activitatea de audit intern la nivelul D.S.P.M.B. nu au fost modificate. Se precizeaza : actualizarile Normelor proprii privind exercitarea auditului intern in cadrul D.S.P.M.B., au fost aprobate prin Dispozitia nr.85/16.06.2009; In cursul anului 2010, Serviciul Audit public Intern din Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti: a elaborat Regulamentul de Organizare si functionare a Serviciului Audit Public si Ghidul procedural. Aceste documente au fost avizate de managerul entitatii si inregistrate, la registratura Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti cu nr..3954/27.01.2010 ; In cursul anului 2010, auditorii interni din cadrul D.S.P.M.B. nu au realizat misiuni privind evaluarea modului de respectare a metodologiei si procedurilor in derularea misiunilor de audit intern, precum si a Codului privind conduita etica a auditorului intern.

125

2.1.4. Modul de acoperire cu resurse umane al compartimentelor de audit intern si statutul auditorilor interni Numarul de posturi de auditori interni prevazute in statul de functii in cadrul D.S.P.M.B. : In cadrul structurii de audit din D.S.P.M.B., prin statul de functii, elaborat dupa aprobarea bugetului, au fost prevazute 6 posturi avand statut de functionari publici, din care, pana in luna august 2010 au fost ocupate 4 posturi. In perioada august 2010 decembrie 2010, activitatea de audit intern a fost exercitata de 2 auditori interni. Raportat la urmatoarele elemente: modul de dimensionare a structurii de audit public intern, activitatile obligatorii de auditat, cel putin o data la 3 ani, numarul de entitati subordonate D.S.P.M.B. care nu au structuri de audit functionale, perioada necesara echipei de audit pentru realizarea unei misiuni de audit intern, activitatile/programele la care se mentine risc rezidual mare, personalul ramas in cadrul structurii de audit, nu poate asigura nici macar exercitarea misiunilor de audit hotarate de conducerea Directiei Audit si Control din Ministerul Sanatatii prin adresa nr.68464/11.11.2010, inregistrata la D.S.P.M.B. cu fax nr. 2328/12.11.20109. In anii 2009, 2010 la nivelul D.S.P.M.B. nu au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de auditori interni. Se precizeaza : prin Ordonanta de urgenta nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscalea, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost stabilite interdictii cu privire la ocuparea posturilor vacante. Nivelele de salarizare pentru posturile de auditori interni nu sunt adecvate: complexitatii activitatii de audit intern raportat la celalalte activitati din sectorul public si nivelul de salarizare aferent acestora, responsabilitatii functiei de auditor intern, riscurilor asociate functiei de auditor intern, perioadei necesare pentru dobandirea cunostintelor adecvate functiei de auditor intern, Cadrului general de competente profesionale al auditorilor interni din sectorul public, propus prin proiectul de modificare si completare a Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern etc. Propunem imbunatatirea salarizarii auditorilor interni, pentru urmatoarele motive: ocuparea posturilor vacante, neocupate din anii anteriori, stabilitatea pe functii si in exercitarea atributiilor, organizarea si exercitarea activitatii de audit la un nivel adecvat, si in conditii de conformitate si regularitate, asigurarea rezonabila cu privire la atingerea obiectivelor entitatii publice, etc. In cursul anului 2010 (august 2010), a fost numit conducatorul structurii de audit din Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov : ec. Crisan Liontina. Numarul de posturi din cadrul compartimentelor de audit, organizate la nivelul entitatilor subordonate D.S.P.M.B. Desi, atat in anii anteriori( 2004-2009) cat si in anul 2010 au fost aprobate structuri de audit intern ( formate din 1 - 7 posturi), in 8 entitati subordonate D.S.P.M.B., au fost incadrati salariati, cu respectarea dispozitiilor pct.5.2.2.1, lit.a) din Normele generale pentru exercitarea activitatii de audit intern, aprobate prin O.M.F.P. nr.38/15.01.2003, modificate si completate prin O.M.F.P. nr.423/15.03.2004, in structurile de audit din 3 entitati sanitare subordonate D.S.P.M.B.( Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Universotar de Urgenta Bucuresti, Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov). Urmare punerii in aplicare a dispozitiilor Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, au fost stabilite compartimente de audit intern in 8 entitati sanitare subordonate D.S.P.M.B., avand un numar total 13 posturi. La data incheierii exercitiului bugetar al anului 2010 erau ocupate cu respectarea dispozitiilor legale, numai doua posturi, si anume: un post de medic la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si un post de economist la Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov. Pe parcursul anului 2010, a fost solicitat/acordat avizul pentru numirea sefului structurii de audit din cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, neexistand inregistrari privind solicitarea de destituire a sefilor structurilor de audit din entitatile subordonate.

126

2.1.5. Nivelul general de experienta si calificare al auditorilor interni, din sfera entitatii publice, se prezinta astfel: Functia de baza a personalului existent in cadrul structurii de audit din D.S.P.M.B. la incheierea exercitiului bugetar al anului 2010, este de economist, iar incadrarea, conform fluturasului aferent lunii noiembrie 2010, este auditor S 1; Functia de baza a personalului existent in cadrul structurii de audit din Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti este de medic, iar incadrarea este de medic specialist; Functia de baza a personalului existent in cadrul structurii de audit din Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov este de economist, iar incadrarea este economist 1 A; Situatiile statistice privind numarul auditorilor, profesiile de baza, forma de invatamant etc, sunt prezentate in anexele la prezentul raport. 2.1.6 Perfectionarea profesionala sistematica a auditorilor interni in anul 2010 Pregatirea profesionala a auditorilor interni a fost asigurata prin studierea legislatiei in vigoare precum si a ghidurilor practice elaborate de Ministerul Finan!elor Publice, Unitatea Centrala de Armonizare Pentru Auditul Public Intern. 2.1.7. Evaluari interne sau autoevaluari ale activitatii compartimentelor de audit intern: Pe parcursul derularii misiunilor de audit intern, au fost efectuate controale permanente, de catre seful birolui de audit din cadrul D.S.P.M.B., respectiv au fost efectuate verificari privind: eficacitatea normelor interne de audit public intern, existenta elementelor probantedaca redactarea documentelor de audit este exacta, clara concisa etc, pentru a verifica daca procedurile de asigurare a calitatii misiunilor de audit intern sunt aplicate in mod satisfacator, garantand calitatea rapoartelor de audit public intern. Activitatea de supervizare realizata de seful biroului de audit intern din cadrul D.S.P.M.B., a permis depistarea deficientelor, corectarea erorilor si initierea imbunatatirilor necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit public intern. Nu exista inregistrari privind evaluarea de catre entitatile abilitate a activitatii de audit intern din cadrul D.S.P.M.B. Auditorii interni din cadrul biroului de audit din D.S.P.M.B. nu au realizat misiuni de evaluare a activitatii de audit intern, exercitate la nivelul entitatilor subordonate D.S.P.M.B. 2.1.8. Raportarea cazurilor in care auditorilor interni le-a fost refuzat/limitat accesul la documente: nu exista inregistrari in acest sens. 2.2. Evaluarea modului de indeplinire a atributiilor compartimentelor de audit intern (planificarea activitatii; realizarea misiunilor de audit: domenii abordate, principalele riscuri asociate activitatilor auditate, constatari, concluzii si recomandari formulate; urmarirea implementarii recomandarilor si modalitatile de raportare). 2.2.1 Planificarea activitatii compartimentului de audit intern: Identificarea activitatilor auditabile si elaborarea planurilor multianuale pe 3-5 ani : - Au fost realizate lucrarile privind identificarea activitatilor auditabile, de catre seful biroului de audit din cadrul D.S.P.M.B., pentru D.S.P.M.B. si pentru entitatile subordonate D.S.P.M.B.( partial), conform referatului de justificare si anexelor acestuia care au stat la baza elaborarii proiectului planului de audit. Inventarul activitatilor auditabile, la nivelul D.S.P.M.B., a fost realizat in conformitate cu atributiile stabilite pentru fiecare componenta structurala din organigrama D.S.P.M.B., reglementate prin O.M.S.P. nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti. Instabilitatea sistemului de norme juridice, instabilitatea in exercitarea atributiilor, instabilitatea organizatorica, dispozitiile managementuluisi alte cauze au condus la imposibilitatea

127

fundamentarii unor planuri multianuale, si, implicit la imposibilitatea asigurarii exercitarii planurilor multianuale pe 3-5 ani. Fundamentarea planurilor anuale de audit intern : Fundamentarea planului anual de audit intern al D.S.P.M.B. pentru anul 2010 a avut la baza urmatoarele elemente: - numarul de auditori interni din cadrul structurii de audit intern din D.S.P.M.B.; - perioada necesara echipei de auditori interni pentru realizarea unei misiuni de audit; - numarul entitatilor publice subordonate, inclusiv spitalele cu peste 400 de paturi care nu au structuri de audit functionale, - bilantul lucrarilor intocmite de structura de audit in perioada 2007-2009 (audit intern, control, evaluare etc), - evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni, - deficiente constatate anterior in rapoartele de audit, deficiente constatate in procesele-verbale incheiate in urma inspectiilor, - lipsa controlului cu privire la legalitatea, conformitatea, regularitatea operatiunilor aferente cheltuielilor de personal, - alte elemnente inscrise in referatul de justificare nr.11444/27.11.2009, intocmit de seful structurii de audit intern. Se precizeaza : analiza riscurilor s-a efectuat prin parcurgerea urmatorilor pasi : identificarea (listarea) operatiilor/activitatilor auditabile, respectiv a obiectelor auditabile, identificarea amenintarilor, riscurilor inerente posibile, asociate acestor operatiuni/activitati, prin determinarea impactului financiar al acestora, stabilirea criteriilor de analiza a riscului, stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu, prin utilizarea unei scari de valori pe trei nivele, stabilirea punctajului total al criteriului utilizat, clasarea riscurilor, pe baza punctajelor totale obtinute anterior, ierarhizarea/operatiunilor activitatilor ce urmeaza a fi auditate. Elaborarea planurilor anuale de audit intern : Prin Planul de audit intern al D.S.P.M.B. nr.12111/18.12.2009, au fost aprobate urmatoarele misiuni de audit intern : - auditul activitatii de gestiune a resurselor umane, misiune initiata in anul 2008 in unitatile sanitare subordonate D.S.P.M.B., care nu au avut structuri de audit functionale, misiune planificata in anul 2010 pentru 3 enitati subordonate D.S.P.M.B. ; - auditul activitatii financiar-contabile, misiune planificata pentru 11 entitati sanitare subordonate D.S.P.M.B. precum si la nivelul D.S.P.M.B. Pe parcursul anului 2010, Planul de audit public intern elaborat la safarsitul anului anterior de structura de audit din cadrul D.S.P.M.B., a fost modificat : - in baza dispozitiilor celui mai inalt nivel al managementului, pentru includerea in plan si realizarea altor misiuni de audit/activitati de control/alte activitati etc ; - reducerea numarului de auditori din structura de audit, urmare incetarii activitatii in cadrul D.S.P.M.B. a unui numar de doi auditori, incepand cu luna august 2010; - urmare solicitarilor unor organisme de control (ex. : echipa de control numita in baza Ordinului de control al Corpului de Control al Primului Ministru nr. 119/21.10.2010), privind prezentarea a unor documente de audit aferente perioadei 2007-2010( exemplarul original si copie), precum si elaborarii unor situatii centralizatoare privind activitatea desfasurata de structura de audit in perioada 2007-2010 (ex.: Situatia privind misiunile de audit prevazute/ani, realizate efectiv /ani, actiuni auditate, recomandari, insumand 539 pagini); - urmare notelor intocmite de auditorii interni, prin care se solicita prelungirea termenelor stabilite prin documentele de audit, datorita unor probleme intampinate pe parcursul derularii misiunilor, si anume: prezentarea cu mari intarzieri a documentelor si informatiilor necesare, neprezentarea persoanelor implicate in activitatile auditate pentru realizarea etapelor interventiilor, pregatirea profesionala a personalului, necorespunzatoare, ceea ce necesita interventii repetate pentru prezentarea documentelor/informatiilor, pentru confirmarea documentelor etc.

128

Realizarea planurilor de audit intern: Gradul de indeplinire a misiunilor planificate prin planul de audit al D.S.P.M.B. pentru anul 2010 a fost de 100%, raportat la planul de audit al D.S.P.M.B.actualizat/modificat. Gradul de indeplinire a misiunilor planificate prin planul de audit al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti pentru anul 2010 a fost de 100%, raportat la planul de audit al entitatii actualizat/modificat. 2.2.2. A. Contributia auditului intern din D.S.P.M.B. la imbunatatirea activitatii structurilor auditate, materializata in recomandarile compartimentelor de audit sistematizate pe principalele domenii auditate. DOMENII ABORDATE: 2.2.2.1. Activitatea de gestiune a resurselor umane; 2.2.2.2. Activitatea de achizitii publice; 2.2.2.3. Activitatea financiar contabila. 2.2.3. SISTEMUL DE RAPORTARE A ACTIVITATII DE AUDIT : Raportarea iregularitatilor: In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, au fost efectuate raportari catre conducatorului entitatii publice auditate si, dupa caz, la structura de control stabilita de persoana abilitata. Raportarea recomandarilor neansusite neexistand inregistrari referitoare la neinsusirea recomandarilor formulate de auditorii interni in documentele de audit, nu a fost cazul efectuarii de raportari.

3. Propuneri pentru imbunatatirea activitatii de audit intern, la nivelul D.S.P.M.B.: - dimensionarea structurii de audit intern din cadrul D.S.P.M.B., raportat la obligatia entitatii de asigurare a exercitarii auditului intern cu privire la activitatile/programele, operatiunile obligatorii ( 3 misiuni din numarul total de 9 misiuni obligatorii pe an) si la durata necesara echipei de audit pentru realizarea unei misiuni de audit ; - asigurarea unui nivel al salarizarii care sa permita atragerea de personal avand pregatirea profesionala si experienta adecvate atingerii eficacitatii activitatii de audit intern, precum si indeplinirii obligatiei de a institui la nivelul entitatii publice a structurii organizatorice functionale de audit public intern ; - mentinerea, cel putin, a numarului de posturi de auditori interni aprobat prin Statul de functii, elaborat dupa aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al D.S.P.M.B. pentru anul 2010; - organizarea de cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale referitoare la activitatile specifice domeniului sanitar; -organizarea de cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale, pentru management, referitoare la dispozitiile Codului controlului intern cuprinzand standardele de managenemt /control intern la entitatile publice, aprobat prin Ordinul MFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern , cu modificarile si completarile ulterioare.

I. Control Asistenta Medicala Unitati Sanitare cu Paturi

129

Nr. Crt 1 2 3 4 5

Lucrare /proiect/activitate Coordonare metodologica Unitati sanitare cu paturi Monitorizare situatii Urgenta: hipotermie/canicula /altele Situatii statistice indicatori medicali Monitorizare activitate Serv. de Ambulanta Colaborari institutionale Total: din care -Sectii de Politie -Institutii de invatamant -Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Informari Institutia Prefectului Colaborari cu Directii Protectie Sociala Colaborari cu terti-situatii fortuite Formare profesionala

Nr. actiuni 162 300 20 12 72 30 12 30 12 4 15 4

Termen de realizare La solicitare Zilnic Trimestrial Lunar La solicitare

Cauza nerespectare termen Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

Responsabil lucrare Ec. M. Buzi Ref.M.Stancu Ec. M. Buzi Ec. M. Buzi

Ref.M.Stancu Ec.M. Buzi Ec.M. Buzi La solicitare La solicitare Periodic Semestrial La solicitare Nu este Ec.M. Buzi cazul Nu este Ref.M.Stancu cazul Nu este Ec.M. Buzi cazul Nu este Ec. M. Buzi cazul Nu este Ec. M. Buzi cazul Ref.M.Stancu

6 7 8 9 10

Colaborari cu structuri 20 functionale interne

J. Birou Avize Autorizatii


SOLICITARI INREGISTRATE: 5335 Din care: Solicitari ASF: 3686 AVIZE:1316

130

CONSULTANTA:333 SOLICITARI REZOLVATE BAA ASF:1878 AVIZE:124

K. Comisia de examen Notiuni Fundamentale de Igiena


Comisia functioneaza in cadrul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti ca urmare a Ordinului nr. 1225 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena. Examene sustinute:109 Nr.total examinati :7600 Nr.certificate eliberate:7513

131