Sunteți pe pagina 1din 2

Decizie privind nominalizarea membrilor comitetului securitatii in munca

Scris de Administrator Vineri, 02 Mai 2008 17:49

DECIZIA nr Din .2007

PRIVIND NOMINALIZAREA MEMBRILOR COMITETULUI SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Subsemnatul(a)_________________________adminstrator al S.C. ________ S.A.;

Avand in vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 319/ 2006 a securitatii si sanatatii in munca, art.58 si art.63 din norme metodologice1425/2006, privind constituirea CSSM din reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul ssm., pe de o parte, si angajator sau reprezentantul sau legal, medicul de medicina muncii, pe de alta parte , urmand dupa constituire componenta sa fie adusa la cunostinta tuturor lucratorilor. din cadrul societatii. Cunoscand ca societatea noastra produce si comercializeaza produse din carne de pui ,ca efectivul total al salariatilor la data emiterii prezentei decizii - este de 140 de angajati , ca nivelul de risc al activitatilor desfasurate este mijlociu si ca activitatea este desfasurata la sediul social unde se afla pe langa structurile de conducere si liniile de productie: In baza competentelor conferite de statutul societatii , DECID : Art.1. Incepand cu data prezentei decizii , se constituie comitetul de securitate si sanatate in munca . Comitetul de securitate si sanatate in munca isi desfasora activitatea , in baza urmatoarelor acte normative: Legea nr. 319 /2006 a sanatatii si securitatii in munca ; Normelor metodologice1425/2006 de aplicare a legii ; CAP. IV Organizarea i funcionarea comitetului de securitate i sntate n munca SECIUNEA a 1-a Organizarea comitetului de securitate i sntate n munca ART. 57 64;

1/2

Decizie privind nominalizarea membrilor comitetului securitatii in munca


Scris de Administrator Vineri, 02 Mai 2008 17:49

SECIUNEA a 2-a Funcionarea comitetului de securitate i sntate n munca ART. 65 66; . SECIUNEA a 3-a Atribuiile comitetului de securitate i sntate n munca ART. 67 SECIUNEA a 4-a Obligaiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate i sntate n munca ART. 68 73 - Regulamentul de functionare propriu al CSSM -Fisele de obligatii , atributii si raspunderi ( pe functii existente ) , intocmite de societat

Art.2. Pentru indeplinirea activitatilor specifice CSSM - ului se stabileste componenta si functiile acestuia astfel; - Presedinte - ---------------------------------------- Administrator -Secretar - ---------------------------------------Pers.desemnata ssm. -Membru -------------------------------------- Medic med muncii - Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib specifice.ssm - Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib. specifice ssm - Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib specifice .ssm Art. 3 Prezenta decizie se comunica , in copie , conducatorilor locurilor de munca cu raspunderi pe linia ssm.., urmand ca acestia sa aduca la cunostinta lucratorilor din subordine, componenta CSSM ului.

ADMINISTRATOR

2/2