Sunteți pe pagina 1din 16

UNITATEA: COLEGIUL TEHNICIULIU MANIU CAREI PROFESOR: OARGA ALINA MODUL: CONTABILITATEA EVENIMENTELOR SI TRANZACTIILOR CLASA:a XI-a C

VIZAT DIRECTOR SEF ARIE CURRICULARA

ANUL SCOLAR 2012-2013

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE UTILIZAREA PLANULUI DE CONTURI


DETALIERI ALE CONTINUTURILOR CE? 1.1.Utilizarea planului general de conturi pentru inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor 1.2.Teste si aplicatii practice. Teorie COMPETENTE INDIVIDUALE DE CE? C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor ACTIVITATI DE INVATARE CUM? Prezinta structura planului de conturi. Identifica conturile in vederea efectuarii analizei contabile. Utilizeaza planul general de conturi pentru inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor. Rezolva problem aplicative CU CE? Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale:exercitiul dirijat, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup, activiti interactive pe echipe. RESURSE EVALUARE CAT?(IN MASURA?) Evaluare orala CE OBSER VATII

Laborator

Proba practica/scisa

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE CONTABILITATEA CAPITALULUI SI REZERVELOR


DETALIERI ALE CONTINUTURILOR CE? 2.1.Contabilitatea social capitalului Teorie COMPETENTE INDIVIDUALE DE CE? C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare ACTIVITATI DE INVATARE CUM? Defineste capitalul propriu si capitalul social. Prezinta modul de constituire al capitalului social. Identidfica conturile specifice. Identifica evenimentele si tranzactiile privind capitalul. Rezolva aplicatii specifice contabilitatii capitalului social in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Prezinta structura altor capitaluri proprii Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice. CU CE? Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. RESURSE EVALUARE CAT?(IN CE MASURA?) Orala OBSERVATII

Laborator

Proba practica/scisa

2.2.Contabilitatea capitaluri proprii

altor

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu

Orala

Proba practica/scisa

contabile i balana de verificare

tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Prezinta structura actiunilor proprii. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice.

individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

2.3.Contabilitatea proprii

actiunilor

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Prezinta formele rezultatului. Determina rezultatele. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele tranzactiile specifice.

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Proba practica/scisa

2.4.Contabilitatea rezultatului

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

si

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Proba practica/scisa

observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. 2.5.Contabilitatea subventiilor pentru investitii Teorie C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare Defineste subventiile si subventiile pentru investitii. Clasifica subventiile pentru investitii Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice. Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Defineste provizioanele. Prezinta si explica modul constituire si desfintare provizionului. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele tranzactiile specifice. de a si Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Orala

Laborator

Proba practica/scisa

2.6.Contabilitatea provizioanelor

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare.

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Proba practica/scisa

2.7.Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

Defineste datoriile financiare. Clasifica datoriile financiare. Prezinta si explica creditul obligator si creditul bancar. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice. Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare.

Laborator

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Proba practica/scisa

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR


DETALIERI ALE CONTINUTURILOR CE? 3.1.Contabilitatea imobilizarilor corporale Teorie COMPETENTE INDIVIDUALE DE CE? C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare ACTIVITATI DE INVATARE CUM? Defineste imobilizarile. Prezinta metodele de amortizare. Determina amortizarea prin cele trei metode de amortizare (liniara, degresiva, accelerata). Identidfica conturile specifice. Identifica evenimentele si tranzactiile privind capitalul. Rezolva aplicatii specifice in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele tranzactiile specifice. si CU CE? Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. RESURSE EVALUAR E CAT?(IN CE MASURA?) Orala OBSERV ATII

Laborator

Proba practica/scis a

3.2.Contabilitatea imobilizarilor necorporale

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Proba practica/scis a

balana de verificare 3.3.Contabilitatea imobilizarilor financiare Teorie C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Defineste imobilizarile financiare. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Orala

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Prezinta tipurile de ajustari. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele tranzactiile specifice.

Proba practica/scis a

3.4.Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

si

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare.

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Proba practica/scis a

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE CONTABILITATEA STOCURILOR


DETALIERI ALE CONTINUTURILOR CE? 4.1.Contabilitatea materiilor prime si materialelor Teorie COMPETENTE INDIVIDUALE DE CE? C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare ACTIVITATI DE INVATARE CUM? Prezinta metodele de contabilizare (inventarul permanent, inventarul intermittent) si evaluare a stocurilor (LIFO, FIFO, CMP) Identidfica conturile specifice. Identifica evenimentele si tranzactiile privind capitalul. Rezolva aplicatii specifice in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Prezinta strucutra produselor. Determina diferentele de prt la produse cu ajutorul coeficientului de repartizare K. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice. Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si CU CE? Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. RESURSE EVALUARE CAT?(IN CE MASURA?) Orala OBSERVATII

Laborator

Proba practica/scisa

4.2.Contabilitatea produselor

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de

Laborator

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Proba practica/scisa

verificare

observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele tranzactiile specifice. si Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Orala

4.3.Contabilitaea materialelor de natura obiectelor de inventar

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Prezinta modalitatile de formare a preturilor. Claculeaza preturile pentru unitatile de comert cu ridicata respective, pentru cele cu amanuntul. Determina coeficientul de repartizare a marfurilor K in vederea descarcarii gestiunii de marfurile vandute. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice. Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare;

Proba practica/scisa

4.4.Contabilitatea marfurilor

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Laborator

C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Proba practica/scisa

-Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. 4.5.Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor Teorie C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare Determina ajustarile pentru deprecierea stocurilor. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Orala

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare.

Proba practica/scisa

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE CONTABILITATEA TERTILOR


DETALIERI ALE CONTINUTURILOR CE? 5.1.Contabilitatea furnizorilor si clientilor Teorie COMPETENTE INDIVIDUALE DE CE? C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare ACTIVITATI DE INVATARE CUM? Identidfica conturile specifice. Identifica evenimentele tranzactiile privind capitalul. si CU CE? Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. RESURSE EVALUARE CAT?(IN CE MASURA?) Orala OBSERVATII

Laborator

Rezolva aplicatii specifice contabilitatii capitalului social in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Prezinta structura strucutra obligatiilor salariale pentru salariat si unitate. Determina principalele contributii aferente salariilor atat pentru angajat cat si pentru unitate. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice. Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si

Proba practica/scisa

5.2.Contabilitatea salariilor

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu

Orala

Laborator

Proba practica/scisa

balana de verificare

tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Defineste tax ape valoare adaugata. Identifca conturile specifice. Realizeaza operatii specifice de regularizare a TVA. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice. Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Prezinta strucutra impozitelor. Determina impozitul pe profit si alte impozite si taxe. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice. Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si

individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

5.3.Contabilitatea valoarea adaugata

taxei

pe

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

Laborator

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Proba practica/scisa

5.4.Contabilitatea impozitului pe profit si a altor taxe si impozite

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

Laborator

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Proba practica/scisa

observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. 5.5.Contabilitatea decontari cu tertii altor Teorie C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele tranzactiile specifice. si Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Orala

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Calculeaza ajustarile pentru deprecierea creantelor. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice. Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare.

Proba practica/scisa

5.6.Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea creantelor

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

Laborator

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive . Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Proba practica/scisa

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE CONTABILITATEA OPERATIILOR DE TREZORERIE


DETALIERI ALE CONTINUTURILOR CE? 6.1.Contabilitatea banesti operatiilor Teorie COMPETENTE INDIVIDUALE DE CE? C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare ACTIVITATI DE INVATARE CUM? Identidfica conturile specifice. Identifica evenimentele tranzactiile privind capitalul. si CU CE? Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. RESURSE EVALUARE CAT?(IN CE MASURA?) Orala OBSERVATII

Laborator

Rezolva aplicatii specifice contabilitatii capitalului social in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Defineste investitiile financiare pe termen scurt. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele si tranzactiile specifice.

Proba practica/scisa

6.2.Contabilitatea investitiilor pe termen scurt

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de

Orala

Proba practica/scisa

balana de verificare

Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. Calculeaza ajustarile de valoare. Identifca conturile specifice. Identifca evenimentele tranzactiile specifice.

grup,activiti interactive pe echipe.

6.3.Contabilitatea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie

Teorie

C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare

si

Laborator

Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare.

Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe.

Orala

Proba practica/scisa

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR


DETALIERI ALE CONTINUTURILOR CE? 7.1.Contabilitatea operatiilor privind cheltuielile si veniturile Teorie COMPETENTE INDIVIDUALE DE CE? C1 Utilizeaz planul general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor C2 nregistreaz evenimentele i tranzaciile n contabilitate C3 Completeaz registrele contabile i balana de verificare ACTIVITATI DE INVATARE CUM? Prezinta structura cheltuielilor si veniturilor. Clasifica veniturile si cheltuielile dupa natural or. Identifica conturile in vederea efectuarii analizei contabile. Rezolva aplicatii in care: -Utilizeaza analiza contabila pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; -Stabileste articolelecontabile; -Inregistreaza evenimentele si tranzactiile in Registrul Jurnal si Registru Cartea Mare; -Intocmeste balanta de verificare si observa corelatia intre Registrul Jurnal-Registrl Cartea MareBalanta de Verificare. CU CE? Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: prelegerea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. Resurse materiale: tabla, manualul, planul de conturi, fie de lucru, fise de documentare materiale. Resurse procedurale: exercitiu dirijat, problematizarea, discuii de grup, sarcini de citit i de exerciiu individual/grupe, activiti de grup,activiti interactive pe echipe. RESURSE EVALUARE CAT?(IN CE MASURA?) Evaluare orala OBSERVATII

Laborator

Proba practica/scisa

S-ar putea să vă placă și