Sunteți pe pagina 1din 9

Charles Baudelaire evadarea n paradisurile artificiale

Apetroaie Vladiana Ioana Universitatea din Bucureti Facultatea de Litere Studii Europene anul I, grupa 1

uprins!

1" Infor#a$ii %iografice esen$iale

&" Sursele de inspira$ie ale operei %audelairiene

'" Iposta(e ale universului co#pensator paradisurile artificiale n e)e#ple

*"

onclu(ii

apitolul 1! Infor#a$ii %iografice esen$iale +arles Baudelaire ,- aprilie 1.&1 '1 august 1./01 este o figur2 destul de sla% conturat2, n conte)tul unui ansa#%lu de personalit2$i #arcante ale literaturii universale, servind de cele #ai #ulte ori drept anti e)e#plu, fiind #ai cur3nd +ulit, nenteles i conda#nat" Via$a sa nl2n$uirea aproape spectaculoas2 a eveni#entelor c3t i frecven$a i intensitatea cu care acestea se succed pre(int2 i#portan$2 pentru critica literar2 n #2sura n care i4au influen$at decisiv poetului #aniera de a tr2i i de a scrie" 5ntr4o not2 auto%iografic21, Baudelaire i divide via$a n nu#ai & etape, anu#e 6copil2rie7 i 6tinere$e7, #en$ion3nd, pentru fiecare dintre ele, aspecte pe care el nsui le va fi g2sit definitorii pentru parcursul s2u e)isten$ial" Astfel, poetul #en$ionea(2 o copil2rie ntr4un spa$iu aproape anacronic, incon8urat de #o%ilier vec+i si antic+itati" 9i#pul parc2 oprit din perioada ti#purie a vie$ii este cur3nd nlocuit cu un tu#ult neo%osit, refulat prin acte de vandalis# i de violen$2 i prefigurarea pri#elor st2ri sufleteti tul%ur2toare" ntre 6tinere$e7 i 6desfr3u7 poetul nsui sugerea(2 un voalat se#n de egalitate ,confir#at de studii i eviden$e te#einice1, prin sintag#e de tipul 6via$2 li%er2 la :aris7&; 6pri#a aventur27'; 6pli#%2ri fericite7*" ontactul intens, nc2 de ti#puriu cu aceast2 lu#e a deert2ciunilor i4a adus lui Baudelaire o degradare rapid2 i decisiv2, contri%uind, de altfel, cu prisosin$2, la pre#atura cur#are a vie$ii sale, la nu#ai */ de ani, n 1./0" apitolul &! Sursele de inspira$ie ale operei %audelairiene
1

:u%licat2 pentru pri#a oar2 n La +roni<ue de :aris, din * septe#%rie 1./0 n intervalul 1.'/ 1.*=, n ti#pul ederii la :aris, Baudelaire a frecventat artierul latin, atunci sediul artitilor

din :aris, unde s4a ndatorat peste #2sur2" 5i nt3lnete pe de >erval i Bal(ac" Se crede c2 tot atunci a contractat sifilisul"
3

:entru a4l scoate din #ediul %oe#, tat2l vitreg l tri#ite n India, de unde revine un an #ai t3r(iu la :aris, fugind"

La ntoarcere, #otenete o avere considera%il2 care4i va per#ite s2 duc2 o via$2 de dand?" 5ncepe s2 iu%easc2 +ainele i i petrece (ilele n galeriile de art2 i cafenelele din @raul lu#inilor" 5ncepe s2 foloseasc2 drogurile, n special +ai i opiu#"
4

Se ndr2gostete de Aeanne Buval, o prostituat2 din Africa, cea care l va inspira c3nd scrie poe#ele din sec$iunea

CVenus cea neagr2C a volu#ului Florile rului"

Baudelaire a fost renu#it pentru opiniile ocante i controversate e)pri#ate prin activitatea sa" Inspira$ia a ap2rut nc2 din ti#pul c2l2toriei n India, n 1.*1" El a ad#irat foarte #ult ele#entele de cultur2 e)otic2" u toate acestea, poetul a#erican Edgar Allan :oe a fost cea #ai #are surs2 de inspira$ie" Baudelaire a nceput prin traducerea lucr2rilor lui :oe din engle(2 n li#%a sa #atern2, li#%a france(2" Aceste traduceri au construit fai#a lui :oe n Europa, #ai ales n Anglia i Fran$a" ei doi artiti au avut interpret2ri si#ilare pe anu#ite te#e, cu# ar fi fru#use$ea, #oartea i e)centricitatea1" Dai #ult dec3t at3t, poetul france( a fost influen$at i de pictori ca Edouard Danet, Eustave our%et i EugFne Belacroi)&, sau #u(icieni, cu# ar fi Gagner" 9oate aceste surse de inspira$ie l4au i#pulsionat spre a scrie pri#ele sale lucr2ri de e)cep$ie, cuprinse n volu#ul Florile rului" 5n 1.H0, el a fost adus n instan$2 de c2tre autorit2$ile france(e, pentru c2 aceast2 colec$ie de poe(ii a fost considerat2 negativ2, con$in3nd te#e care au efect ofensator la adresa #oralit2$ii pu%lice i a religiei" E3ndurile i ideile sale nu erau confor#e cu nor#ele sociale din secolul al 1-4lea" El #ustra cu severitate cea #ai #are parte din valorile conservatoare ale clasei de #i8loc" 5n operele lui Baudelaire, si#%olis#ul este puternic reflectat" 5n literatur2, percep$ia sa asupra si#%olis#ului a fost opo(i$ia cu principiul descrierii directe de idei pentru ntr a8utorarea cititorilor" Be ase#enea, el a sus$inut i de(voltat un tip de scris care a folosit analogii i alte #etode, pentru a trans#ite ideile n #anier2 alu(iv2"

apitolul ' ! Iposta(e ale universului co#pensator paradisurile artificiale n e)e#ple Baudelaire a trait un stil de via$2, care l4ar putea asocia cu uurin$2 unei alte #ic2ri! decadentis#ul" Acest grup a nceput, pe %a(a unei idei principale, de respingere a valorilor %urg+e(e i a #oralit2$ii de (i cu (i i in favoarea unei e)plorari detaliate a c+estiunilor legate de societatea #arginal2 sau de e)otis#! de ocultis#, fe#eia fatal2, orgie se)ual2, di%2cie e)tre#2, i estetis#"
1

onfor# propriei sale declara$ii, +arles Baudelaire l considera pe Edgar Allan :oe Iun suflet geamn. riticile pictorilor conte#porani france(i l4au a8utat pe Baudelaire s2 se i#pun2 drept critic cu idiosincra(ii, dar

care tie s2 fac2 diferen$a ntre arta adev2rat2 i Jitsc+"

5n ciuda tat2lui s2u vitreg, Baudelaire a dus un stil de via$2 %oe#" Dai t3r(iu, n 1.*&, a nceput s2 tr2iasc2 ca un dand?" El a c+eltuit su#e i#ense de %ani pe +aine, vin i opiu" A tr2it pentru placere" Bestul de curand, o%iceiul acesta de a face c+eltuieli i4a creat datorii i l4a adus la s2r2cie" Scrierile lui Baudelaire pe te#a Iparadisurilor artificiale7 printre care vinul, opiul sau +aiul reflecta preocup2rile sale de artist i #oralist" 5n cea #ai fai#oas2 scriere a sa cu privire la te#a drogurilor, Paradisuri artificiale : opiu i hai ,1./=1, eseul despre opiu se %a(ea(2 pe lucrarea Confesiunile unui opioman englez1, dar Poemul haiului este al lui Baudelaire nsui" El cunotea e)perien$a cu privire la +alucina$iile cau(ate ca efect al a#%elor #edica#ente i se pare c2 a suferit de dependen$2 de opiu ,I@pio#anul este do#inat de du+urile rele care i populea(2 visele; n fa$a a orice ar dori s2 fac2, r2#3ne #ereu ne#icat, ntoc#ai ca un o# pe care parali(ia ire#edia%il2 l o%lig2 s2 l3nce(easc2 n pat, constr3ns s2 asiste neputincios la 8ignirea i %at8ocura a tot ce i este drag n via$2" Ki4ar lua via$a dac2 ar putea s2 se ridice i s2 u#%le, dar este neputincios ca un copil nou n2scut i, ca i el, nici #2car s2 ncerce a #ica nu poate&71" +arles Baudelaire prin C:oe#ul +aiuluiC i C:aradisuri artificialeC desc+ide o fereastr2 spre lu#ea su#%r2 a viciului, care te poart2 spre infernul a%o#ina%il" El reali(ea(2 descrieri ale proceselor, ale reac$iilor, at3t de a#anun$ite, cu e)actitatea i gradul de detaliu al naturalistului, cu priceperea i preci(ia c+irurgului, cu circu#spec$ia i prevederea psi+ologului, cu fervoarea L dependentului de droguri" Baudelaire scria! CDul$i i nc+ipuie c2 %e$ia +aiului nu este dec3t o $ar2 prodigioas2, un vast teritoriu cu prestidigita$ie i esca#ota8, n care totul este #iraculos i neprev2(ut" eea ce este o pre8udecat2, o confu(ie total2" ei care caut2 paradisurile pierdute, ilu(orii, ignoran$ii sau curioii s2 tie %ine c2 n +ai nu e)ist2 ni#ic #iraculos, a%solut ni#ic dec3t naturalul e)cesivC" For#ele de #anifestare sunt foarte diverse, ns2 cel #ai crunt, cel #ai cutre#ur2tor dintre toate este, de departe, alienarea fiin$ei u#ane, supri#area contiin$ei care las2 loc unei dilat2ri sen(oriale aproape neverosi#ile ,:ropor$iile ti#pului i ale e)isten$ei sunt co#plet dereglate prin #ultitudinea i intensitatea sen(a$iilor i a ideilor" S4ar (ice c2 n intervalul unei ore tr2ieti via$a #ai #ultor oa#eni dintr4o dat2M1"

No#anul auto%iografic al lui 9+o#as de Ouince?, n care acesta vor%ete despre dependen$a fa$2 de laudanu#

,opiu i alcool tinctur2 de opiu1"


&

BE OUI> EP, 9+o#as Confesiunile unui opioman englez, Editura pentru literatur2 universal2, 1-/-

9e#a paradisurilor artificiale se regasete ntr4o anu#it2 i#posta(2 n Florile rlui, prin ciclul poe(iilor dedicate vinului, unde creea(2 un tot unitar n #ecanica ntregii opere, ntruc3t Ipor$iunile7 se nasc una dintr4 alta ntr4o lucrare cu profund2 te#atic2 #orali(atoare i de critic2 social2" Vinul este privit aici ca un #od facil de a accede ntr4un univers co#pensator, cu #enire alin2toare, consolatoare, este ns2 un #i8loc de evadare de scurt2 durat2" Vinul este astfel de#iti(at, fiindu4i atri%uit2 condi$ia ordinar2 a unei satisfac$ii sterpe, infertile %e$ia este un effect trec2tor, neputincios s2 salve(e o#ul din #i(eria in care acesta se (%ate" 9otodat2, n paralel cu vinul, apar iposta(e ale unor pericole ascunse, ale unor a#enin$2ri ale sufletului o#enesc, care re(id2 aici #3n2 n #3n2 cu originile infernale atri%uite vinului" Se co#%in2 spleenul lu#esc i lu#ea ideal2, prin inter#ediul vinului" CSufletul Vinului,C este pre(entarea unui vor%itor %eat, ce nu este n #2sur2 s2 vor%easc2, au(i# n sc+i#% c3ntecul vocii vinului pe care acesta l4a %2ut" :e #2sur2 ce c3nt2, vinul pro#ite s2n2tate, avere, i fericire, pro#i$3nd s2 produc2 i poe(ie nfloritoare" 9otui, un ceretor %eat din CVinul peticarilorC nlocuiete cur3nd aceste pre(en$e po(itive ale idealului " Spul%er3nd accentele ro#an$ioase ale :arisului, peticarul este ilustrat drept ! II#und2 v2rs2tur2 a #arelui :aris7" 5ncon8urat de o%olani i para(i$i, de paupertat, ceretorul este or% la realitate i se crede un rege" :oetul e)pune e)+austiv efectul #alefic al st2rii de e%rietate n CVinul asasinuluiC, unde,un o# a c2rui #inte tul%urat2 de vin pierde toate senti#entele de #oralitate, fapt care i per#ite s24i ucid2 so$ia, f2r2 s2 reflecte(e! IBa, #i4a #urit nevasta M Q Be4acu# pot %ea p3n2 ce cr2p"7 Apel3nd la Bacc+us, (eul vinului, at3t n CBistrugereC c3t i n CFe#ei %leste#ateC, poetul co#par2 efectele ani+ilatoare ale vinului i opiului cu asidua putere de seduc$ie a fe#eilor asupra %2r%a$ilor" n pri#a versiune n care au ap2rut pu%licate n volu#ul Florile rului, ciclurile Nevolta, Vinul i Doartea erau considerate un tot unitar" :oe(iile din sunt #ai scurte i #ai #ult interconectate conceptual decat poe(iile din ciclurile anterioare din carte" Be e)e#plu, sec$iunea CVinulC i#plic2 ntreaga progresie natural2 de la ideal la spleen" Iau cuv3ntul #ai nt3i vinul nsui, apoi ceretorul, iar n cele din ur#2 cri#inalul" Baudelaire accentuea(a efectele a#e$itoare ale vinului, f2c3nd ca o sticl2 de vin s2 nlocuiasc2 vor%itorul firesc, pentru a sugera c2 vor%itorul este prea %eat pentru a recita poe(ia" Aceasta #utare reflect2 vi(iunea lui Baudelaire prin care n$elege no$iunea de artist ca un #aestru al tertipului! El a cre(ut c2 poe$ii nu tre%uie s2 i#pun2 for#ele su%li#e ntr4o natur2 n care acestea nu ar putea e)ista, ci #ai degra%2 s2 stoarc2, din o%iecte i situa$ii reale, #odele neverosi#ile ale fante(iei"

Burerea #or$ii i viciul %2uturii sunt, astfel, transfor#ate n spectaculoase inflorescen$e ale i#agina$ieiL sau ale r2ului" apitolul H ! onclu(ii :e parcursul carierei sale literare, Baudelaire i4a nde#nat cititorii s2 scape de realitate, indiferent dac2 prin inter#ediul vinului, al opiului sau al poe(iei" 9otui, n aceast2 sec$iune, devierea de la realitate conduce doar la ilu(ie i ulterior la #oarte" eretorul Cv2rs2tur2C i cri#inalul C%eat4#ortC si#%oli(ea(2 puterea vinului de a de(agrega i desco#pune via$a" Sticla de vin din CSufletul VinuluiC propune ca variant2 su%li#ul e)tatic al Ca#%ro(ieiC, i Ci#ensa %ucurieC a idealului" Bar aceste pro#isiuni se dovedesc a fi goale de con$inut sau se#nifica$ie! disperarea i ne%unia s2racului i a cri#inalului de#onstrea(2 c2 at3t spleenul c3t i #oartea e)ist2 de fapt, c+iar i n interiorul acelor paradisuri artificiale etane pe care firea u#an2 n2d28duiete c2 le poate pl2#adi"

Bi%liografie!
1" BAUBELAINE, +arles Critic literar i muzical, Editura pentru Literatur2 Universal2, Bucureti, 1-/.

&" NRBULES U, Darin Baudelaire : existen i creaie, vol" & Creativitatea Baudelairian, Editura Spirale, Bucureti, 1--&

'"

+arles Baudelaire

i!ipedia !

+ttp!QQen"SiJipedia"orgQSiJiQ +arlesTBaudelaire

*" S?#%olis# "#m$olism in French %iterature ! +ttp!QQscience"8ranJ"orgQpagesQ11'0/QS?#%olis#4S?#%olis#4in4Frenc+4 Literature"+t#l

H" 9+e FloSers of Evil "par!notes! +ttp!QQSSS"sparJnotes"co#Qpoetr?QfloSersofevilQ

/"

+arles Baudelaire Site $# &rin! +ttp!QQSSS"angelfire"co#QctQedarlingQ