Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

Facultatea de Inginerie Alimentara


Specializarea Ingineria Produselor Alimentare

2012
Ambalaele sunt materiale care !nvelesc un produs sau un ansamblu de produse !n
timpul manipul"rii, transportului, depozit"rii #i v$nz"rii !n scopul de a protea, a conserva
#i prezenta produsele p!n" la momentul consum"rii #i utiliz"rii lor% Ambalaul u#ureaz" #i
scurteaz" durata de aprovizionare a consumatorilor, cre$nd posibilitatea de autoservire, de
informare a consumatorilor asupra con&inutului, modului de p"strare #i apreciere a
produsului, u#ur$nd transportul c"tre consumatori #i prezentarea produselor !ntr'o form"
atr"g"toare%
(onsiderat de multe ori f"r" importan&", ambalaul este !ns" un produs
indispensabil tranzac&iilor comerciale datorit" rolului #i func&iilor pe care le
!ndepline#te%
Principalele func&ii pe care ambalaul trebuie s" le !ndeplineasc" sunt)
func&ia de conservare #i protec&ie a produselor,
func&ia de manipulare, transport, depozitare,
func&ia de informare #i promovare a produselor%
Ambalaul a devenit !n ultima perioada unul dintre cele mai importante criterii de
ac*izi&ionare a unui produs% + bun" prezentare a produselor comercializate creeaz" o
prim" imagine, care are un rol esen&ial !n decizia de cump"rare% Importan&a ambalaului
este at$t de mare, !nc$t acesta poate contribui la succesul sau insuccesul unei afaceri%
Speciali#tii !n domeniu spun c" modul !n care este prezentat produsul poate contribui !n
propor&ie de 20, la succesul acestuia%
(ele mai !nt$lnite te*nici #i metode de ambalare a produselor sunt)
ambalarea n recipiente -sticle pentru lic*ide alimentare, cutii din *$rtie #i carton
sau din materiale comple.e pentru fluide #i semifluide/0
ambalarea tip aerosol -ambalarea sub presiune a produselor/0
ambalarea sub vid -eliminarea aerului din ambalaul impermeabil la gaz !n care s'
a plasat produsul/0
ambalarea n atmosfer controlat -!nc*iderea produsului !ntr'un ambala
impermeabil la gaz !n care gazele de referin&" #i vaporii de ap" au suferit
modific"ri #i sunt controlate selectiv/%
ambalarea n atmosfer modificat -!nc*iderea produsului !ntr'un ambala !n
care atmosfera din interior este modificat"/0
ambalarea n pelicul aderent -aplicarea pe suprafa&a produselor, prin
pulverizare, a acetogliceridelor sau emulsiilor de adezivi ce formeaz" dup" uscare
un strat aderent, rezistent #i impermeabil/0
ambalarea aseptic -introducerea unui produs sterilizat destinat comercializ"rii
!ntr'un ambala sterilizat, !n condi&ii aseptice/0
ambalarea n folii contractibile -foliile contractibile 1!mbrac"2 produsele solide
de form" regulat" sau neregulat", individuale sau !n grupuri, ce pot fi manipulate
ca o singur" unitate, prin a#ezarea pe o plac" suport/%
ambalarea n folii extensibile -foliile contractibile sunt concurate de foliile
e.tensibile care pot !ndeplini acelea#i func&ii, f"r" a fi necesar" trecerea
produselor ambalate !n folii, prin tunele de contrac&ie/%
Metalele #i aliaele sunt folosite cu prec"dere !n industria alimentar" la ambalarea
conservelor de carne, pe#te, fructe #i legume, la b"uturilor alcoolice #i nealcoolice% +pinia
consumatorilor este mai pu&in favorabil" metalelor deoarece acestea pot influen&a gustul
produselor ambalate%
Ambalaele metalice se realizeaz" din tabla de o&el cositorit", aluminiu si materiale
combinate -materiale plastice, carton si metal/%
Ambalaele din metal sunt confec&ionate din o&el sau din aluminiu% +&elul se
utilizeaz" !n producerea de recipiente pentru ambalarea unei game largi de produse, cum
sunt produsele alimentare, vopselele, etc% Ambalaele din aluminiul se utilizeaz" pentru
realizarea de recipiente pentru alimente #i b"uturi, folii #i laminate%
Ambalaele din metal #i aliae sunt folosite cu prec"dere !n industria alimentar" la
ambalarea conservelor de carne, pe#te, fructe #i legume, b"uturilor alcoolice #i
nealcoolice% +pinia consumatorilor este mai pu&in favorabil" metalelor deoarece acestea
pot influen&a gustul produselor ambalate%
Ambalaele metalice se realizeaz" din tabla de o&el cositorit", aluminiu si
materiale combinate -materiale plastice, carton si metal/% 3n ultima perioad" a crescut
ponderea ambalaelor din aluminiu #i aliae din aluminiu datorit" unor avantae pe care le
ofer" aceste materiale%
Avantajele utiliz"rii ambal"rii !n materiale metalice sunt considerate a fi urm"toarele)
au propriet"&i de barier" foarte bune0
nu sunt to.ice #i pot veni !n contact cu produse #i b"uturi alimentare0
se pot inscrip&iona u#or0
se pot utiliza !n combina&ii cu alte materiale pentru ambalare%
Ambalae ce pot fi confectionate din materiale metalice)
cutii metalice0
doze de aluminiu0
bidoane i butoaie metalice0
ambalae tip aerosol -spra4/0
tuburi deformabile%
Cutiile din metal sunt folosite !n industria alimentar" pentru ambalarea #i conservarea
alimentelor% Sistemul de ambalare, materialul folosit #i tipul de ambala trebuie s" asigure
stabilitatea alimentului, s" nu permit" transferul unor substan&e to.ice din materialul de
ambalare sau !n timpul procesului ambal"rii c"tre aliment, s" evite sc*imbul de umiditate
cu mediul, impurificarea cu substan&e nedorite din mediu, contaminarea cu
microorganisme #i favorizarea unor reac&ii fotoc*imice sau determinate de contaminarea
microbiologic"% (utiile metalice ofer" avantaul rigidit"&ii, evit$nd riscurile de spargere !n
timpul transportului%

Bidoanele i butoaiele metalice
5idoanele metalice se folosesc !n industria alimentar" pentru cantit"&i mai mari de
produse transportate precum lapte, sm$nt$n" etc% 5utoaiele metalice se confectioneaz"
din aluminiu, o&el ino.idabil sau tabl" decapat"% Pot fi cilindrice sau bombate, situa&ie !n
care sunt prev"zute cu dou" inele din cauciuc, pentru a u#ura rostogolirea% Se folosesc
pentru bere sau pentru vin precum i pentru produse petroliere%

Ambalaje de tip aerosol (spray) sunt folosite la ambalarea de) substan&e
aromatizante, creme, fri#c", !ng*e&at", sosuri, maionez", br$nz" topit", mu#tar etc%
Produsul este ambalat #i se evacueaz" sub presiune%
Un ambala de tip spra4 are trei p"r&i componente)
' recipientul sau doza0
' agentul propulsor #i substan&a activ"0
' dispozitivul de comand"%
6ecipientul este partea constitutiv" de baz" a ambalaului !n care se g"se#te amestecul #i
este confec&ionat din tabl" de o&el proteat" sau neproteat" sau din aluminiu%
Tuburi deformabile
Sunt ambalae folosite la produsele p"stoase, creme, geluri cum ar fi) maioneza,
mu#tarul, paste condimentate, past" de din&i% 7vacuarea con&inutului se face prin m"rirea
presiunii interioare la deformarea manual" a ambalaului% 8ac" capacul ambalaului este
desc*is, con&inutul se revars" !n e.terior%
Dozele metalice pentru bauturi sunt fabricate din aluminiu, un material deosebit de
valoros pentru industrie% Pentru fabricarea unei tone de aluminiu sunt necesare 9 tone de
minereu de bau.ita% 6eciclarea unei cutii de aluminiu reduce consumul de energie
ec*ivalent cu energia consumata de un televizor timp de trei ore%
Hartia anticoroziva BRANOROST
8in punct de vedere al protectiei :(I, *artia este ambalaul ideal, deoarece are o
structura poroasa, o suprafata interna mare si poate retine o cantitate ridicata de substanta
activa, pe care, apoi, o poate elibera treptat in atmosfera de protectie% In functie de
necesitatile materialului care trebuie proteat, *artia 56A;+6+S< poate fi)
' pentru uz general simpla, cerata, sau acoperita cu polietilena, cu mai
multe tipuri de grama=m2
' pentru acoperirea unor corpuri cu suprafete neuniforme, de tip ondulat
sau ondulat acoperit cu polietilena0
' pentru placi grele sau suluri de dimensiuni mari, dublata cu polietilena0
' imprimata la cererea utilizatorului, in functie de necesitati%
>artia anticoroziva 56A;+6+S< se livreaza in suluri sau coli, la dimensiuni prestabilite
de comun acord%
Folia anticoroziva BRANOFOL
Avantaul foliei 56A;+F+? este ca se poate modela orice tip de @captuseala@ pentru
cutie, lada sau punga, etc% Folia este transparenta, de culoare albastruie, astfel incat se
poate vedea continutul ambalaului% Folia 56A;+F+? se utilizeaza pentru protectia
anticoroziva a materialelor din otel si din fier% Folia 56A;+F+? se livreaza la cerere, in
forma si dimensiunile solicitate, sau in forma de sul, sac sau e.ista posibilitatea de livrare
ca folie e.tensibila sau cu bule de aer% Folia, in comparatie cu *artia, are o capacitate de
retinere a substantei active volatile mai redusa%
(*ipsurile 56A;+6+S<)
(*ipsul 56A;+6+S< este o placa de celuloza impregnata cu substanta activa :(I% ;u
are functie de ambalare% Se utilizeaza ca material au.iliar la ambalarea materialelor
metalice sau in alte locuri unde este necesar% Are o actiune indelungata in timp% (*ipsurile
56A;+6+S< au fost introduse pentru a inlocui tabletele :(I% Fata de tablete, prezinta
urmatoarele avantae)
' nu e.ista pericolul ing*itirii accidentale0
' datorita suprafetei mai mari, degaarea substantei active este mai
uniforma, mai intensa si dureaza mai mult0
' poate fi imprimata in functie de necesitatile utilizatorului%
(*ipsurile 56A;+6+S< se utilizeaza nu numai in ambalae, dar si in interiorul cutiilor
de viteze, al masinilor sau in interiorul recipientilor de metal, etc%
METALL SE RE!"!LEA#A
pentru c" fabricarea unui produs nou din metal reciclat economise#te !ntre A9, #i BC,
din energia necesar" realiz"rii aceluia#i produs din resurse primare de metal% 6eciclarea
metalelor, pe l!ng" conservarea resurselor naturale, reduce semnificativ cantitatea
de#eurilor care aung la groapa de gunoi%
!M RE!"!L$M METALL%
Pentru a contribui la revalorificarea de#eurilor din metal, fiecare poate stoca separat
metalul !n propria'i locuin&"% Mai !nt!i ele se spal" de resturile con&inutului, dup" caz%
7ste important ca dozele de aluminiu #i cutiile de conserve s" fie turtite pentru a m"ri
volumul de metal depozitat #i transportat% Apoi, ele pot fi stocate temporar !ntr'un sac
menaer sau cutie, dup" care pot fi depuse !n containerele de colectare a metalului din fa&a
blocului sau a casei% Aceste containere s!nt foarte u#or de recunoscut dup" !nsemnele
prezente pe ele%
Sistemul de identi&icare 'i marcare a ambala(elor din metal)
FE * &ier) conserve, capace de borcane, tuburi de spra4, cutii cu lacuri #i vopsele etc% (od
90%
AL * aluminiu) doze b"uturi, folii #i ambalae alimentare% (od 91%
Alte metale) mai ales metale neferoase -cupru, alam", ino. etc%/ (od 92'9B%
(utiile metalice prezinta urmatoarele avantae)
rezistenta la socuri termice si la variatii de presiune ce apar in timpul
tratamentelor termice0
conductibilitate termica buna0
greutate redusa pe unitatea de ambala0 posibilitati sporite de mecanizare si
automatizare a proceselor de fabricatie in fazele de dozare, inc*idere,
pasteurizare, etic*etare, ambalare etc%
au propriet"&i de barier" foarte bune 0
nu sunt to.ice #i pot veni !n contact cu produse #i b"uturi alimentare 0
se pot inscrip&iona u#or 0
se pot utiliza !n combina&ii cu alte materiale pentru ambalare%
(a dezavantae in utilizarea cutiilor metalice mentionam)
imposibilitatea de recuperare si reutilizare0
tabla poate fi atacata de agenti agresivi din compozitia produselor0
materialul de baza si lacurile de protectie deficitare%
(utiile metalice noi livrate de producatorul de ambalae metalice sunt considerate
curate, e.istand unele remarci care fac necesara spalarea si clatirea% Astfel)
' in timpul transportului se poate depune praf0
' cutiile de aluminiu pentru bere, ca si buteliile din sticla, trebuie sa fie ude inainte de
umplere0
' la umplerea la cald, cutiile din tabla cositorita trebuie preincalzite la o temperatura
apropiata de temperatura pe care o are produsul dozat0
ca oricare alt ambala si cutiile metalice utilizate la ambalarea produselor alimentare
trebuie sa fie curate si igienice0
' pentru ambalarea aseptica cutiile metalice trebuie sa fie sterilizate inainte de
ambalare%
Structura tablei lacuite)
2 elemente constitutionale)
capacul cutiei
corpul cutiei%
Prin ambutisare se obtine profilul capacului, prin rolare se obtine curba necesara
inc*iderii capacului%
Cutiile metalice sunt l"cuite !n interior pentru a preveni )
sc*imbarea gustului sau pentru a preveni reac&ii c*imice datorate metalelor
dizolvate in produs 0
decolorarea produsului 0
reac&iile c*imice !ntre metal #i produs care pot cauza coroziunea sau formarea de
*idrogen !n interiorul cutiei%