Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA LIBER INTERNAIONAL DIN MOLDOVA

DEPARTAMENTUL TIINE ECONOMICECATEDRA MANAGEMENT I MARKETINGCorespondena Economic

Programa analitic (rom)
CHIINU 2009

2
Universitatea Libera Internationala din Moldova
Facultatea Stiinte Economice
Catedra Management si Marketing


Programa analitica pentru studii universitare
la disciplina
Corespondena Economic


Autor : Taranenco Lilia, lector asistent

Anul de studii : III BAC (sectia zi), (V f/f) specialitatea Business si administrarea
afacerilor

Semestrul : VI (IX)

Numarul total de ore : 120(40)

Numarul de ore de contact : 60(20)

Din ele prelegeri : 30(10)

Seminare : 30(10)

Credite ECTS: 5


Programa a fost discutata si aprobata la sedinta catedrei
Proces verbal Nr.01.02.09


Sef catedr: N. Burlacu, dr.hab.,prof.univ.
Decan N. Burlacu, dr.hab.,prof.univ.

Vicerector studii A. Gutu, dr.conf.
3
Introducere
Orice activitate uman, orict de simpl ar fi, presupune respectarea anumitor reguli,
numite norme, fr de care nu se poate atinge scopul scontat. Comunicarea se desfsoar n
cadrul unor norme, a cror respectare asigur buna n|elegere. Normele elementare ce trebuie
respectate n actul comunicrii |in de etic.
Coresponden|a economic n afaceri este o disciplin absolut necesar n procesul de
formare a viitorilor specialisti din domeniul economiei, ntruct ea contribuie la educarea
tinerilor.
Programul este alctuit n corespundere cu planul de studii si prevede nsusirea bazelor
teoretice ale managementului n limitele orelor programate pentru studen|ii Departamentului
Stiinte Economice .

SCOPUL I OBIECTIVELE DISCIPLINEI :
n rezultatul realizrii programului de studii, se urmreste obiectivul principal care const
n formarea la viitorii specialisti a abilit|ilor de comunicare verbal si scris, care le-ar permite
s ob|in performan|e n procesul de gestiune a unei afaceri.

Obiectivul dat poate fi atins prin realizarea urmtoarelor sarcini :
- perceperea importan|ei si a rolului coresponden|ei n asigurarea performan|elor
organiza|ionale,
- cunoasterea metodelor de comunicare n organiza|ie,
- identificarea necesit|ii de formare a stilului de comunicare n conformitatea cu cerin|ele
organiza|iei si a echipei n particular,
- dezvoltarea capacit|ii de comunicare si de etic comportamental n cadrul echipei si n
afara ei.

Obiectivele formative/Dezvoltare :
La finele predrii disciplinei Coresponden|a economic n afaceri, studentul trebuie s
acumuleze urmtoarele :

Competene gnoseologice sau de cunoatere :
- cunoasterea normelor de conduit moral, cunoasterea,
- nsusirea abilit|ilor de prezentare oral a discursului retoric,
- cunoasterea ntocmirii a textului coerent,
- cunoasterea metodologiei planificrii strategice a coresponden|ei n afaceri.

Competene praxiologice sau aplicarea n practic :
- formarea si educarea capacit|ilor de comunicare n cadrul organiza|iei si n afara ei,
- cunoasterea formelor de elaborare a actelor generale,
- cunoasterea ntocmirii unui curriculum vitae, a unei scrisori introductive, a unui formular
de angajare de ctre studen|i si a altor acte.

Competene de cercetare :
- de a analiza aspectele educa|ionale a fiecrui angajat pentru al ncadra n activitatea
ntreprinderii,
- proiectarea unei structuri organizatorice eficiente a unei ntreprinderii create.


4
Distribuirea
orientativ a orelor pe tipuri de activiti


Con|inutul Temei

Sec|ia zi
Sectia frecven
redusa

Lectie Seminar Total Lectie Semina Total
1. Obiectul de studiu al
coresponden|ei economice n afaceri


2

2

4

1

1

2
2. Normele de etic ale comunicrii
orale


2

2

4

1


1


2
3. Normele de logic ale comunicrii
orale


3

3

6

1

1

2
4. Normele de limb ale comunicrii
orale


3

3

6

1

1

2
5. Textul coerent form a
comunicrii n scris


3

3

6

1

1

2
6. Textul Oficial. Trsturile
caracteristice ale textului oficial


3

3

6

1

1

2
7. Tipuri de texte oficiale: Adeverin|a
si Certificatul.


2

2

4

1


1

2
8. Modul de elaborare a unei
autobiografii, Curriculum vitae,
cereri.


3

3

6

1

1

2
9. Modul de elaborare a unei cereri de
chemare n judecat, cerere-memoriu


2

2

41

1
10. Modul de elaborare a unei
declara|ii, note informative, note
explicative.


2

2

4

11
11. Modul de elaborare a unui proces-
verbal, dri de seama, recomandri,
referin|e si altor acte.


3

3

61

1
12. nsemntatea lucrrile de
coresponden| n afaceri.
2 2 4 1 1
TOTAL 30 30 60 10 10 20
Credite 5


5
Tema 1. Obiectul de studiu al corespondenei economice n afaceri
Curs.
Obiectivele cursului. Rolul coresponden|ei n realizarea modelului de comunicare interactiv.
Racordarea cu nevoile de comunicare eficient si realizarea profesional a personalit|ii
contemporane. Viabilitatea coresponden|ei romnesti.
Practica.
Test nr.1 privind rolul si obiectivele coresponden|ei economice n afaceri. Testul este alctuit din
10 afirma|ii, la care studen|ii trebuie s rspund prin adevrat sau fals. Primele 8 afirma|ii
reflect nivelul teoretic al cunostin|elor celor evalua|i, iar ultimele 2 reflect gndirea logic a
studen|ilor.

Bibliografie :
1. Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag.5-8;
2. Cvasni-Ctnescu Maria, Elemente de retoric romneasc, editura ALL Educa|ional,
2001, pag.21-26;
3. Cmnpnon I.H., 3rnxa enontx ornomenn, npocnexr, Mocxna, 2006 pag.15-32;
4. Kapnern ., Kax ntpaartnart ynepennocrt n cee n nnnxrt na nme ntcrynax
nynnuno, Mnncx, 1996.

Tema 2. Normele de etic ale comunicrii orale
Curs.
Ascultarea pn la capt al interlocutorului. Alegerea subiectului pentru comunicare. Volumul
timpului destinat comunicrii. Alegerea tonului comunicrii.Interven|ia n comunicarea
interlocutorului.
Practica.
Organizarea unei conferin|e pe tema : Normele d eetic ale comunicrii orale. Func|iile
principale ale comunicrii.
La sfrsitul comunicrii se pun ntrebri, iar dup desfsurarea tuturor comunicrilor, are loc
evaluarea fiecruia n mod colectiv. Printr-un numr de voturi, se alege comunicarea cea mai
reusit.

Bibliografie :
1. Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag.9-19;
2. Cvasni-Ctnescu Maria, Elemente de retoric romneasc, editura ALL Educa|ional,
2001, pag. 20-26;
3. Cmnpnon I.H., 3rnxa enontx ornomenn, npocnexr, Mocxna, 2006.

Tema 3. Normele de logic ale comunicrii orale
Curs.
Respectarea legii identit|ii condi|ie indispensabil a comunicrii. Argumentarea tezelor.
Tragerea concluziilor.
Practica.
Test nr.2 privind normele de logic ale comunicrii orale. Testul este alctuit din 10 afirma|ii, la
care studen|ii trebuie s rspund prin adevrat sau fals. Primele 8 afirma|ii reflect nivelul
teoretic al cunostin|elor celor evalua|i, iar ultimele 2 reflect gndirea logic a studen|ilor.

Bibliografie :
1 Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag.21-35;
2 Cmnpnon I.H., 3rnxa enontx ornomenn, npocnexr, Mocxna, 2006, pag.25-45;

Tema 4. Normele de limb ale comunicrii orale
Curs.
6
Vocabularul comunicrii orale. Sintaxa si stilistica comunicrii orale. Monologul si dialogul.
Formele de prezentare, de adresare si de salut. Defecte de vorbire.
Practica.
Organizarea unor studii de caz si improvizarea dialog oral exprimnd o discu|ie n contradictoriu
asupra unei anumite teme. Organizarea unor dezbateri pe tema dat. Crearea si inovarea de idei
si solu|ii. Argumentarea lor.

Bibliografie :
1. Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag.35-48;
2. Cvasni-Ctnescu Maria, Elemente de retoric romneasc, editura ALL
Educa|ional, 2001, pag.50-55.

Tema 5. Textul coerent form a comunicrii n scris
Curs.
Definirea no|iunii de text coerent . Triada tem-con|inut-titlu. Componentele mici si
componentele mari ale textului coerent. Coeren|a textului. Incoeren|a - greseal grav de text.
Despte stilul textului coerent. Analiza textului si corectarea greselilor. Dic|ionarul instrument
permanent de lucru asupra textului.
Practica.
Test nr.3 privind ntocmirea unui text coerent. Testul este alctuit din 10 afirma|ii, la care
studen|ii trebuie s rspund prin adevrat sau fals. Primele 8 afirma|ii reflect nivelul teoretic al
cunostin|elor celor evalua|i, iar ultimele 2 reflect gndirea logic a studen|ilor.

Bibliografie :
1 Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag.51-83;
2. Cvasni-Ctnescu Maria, Elemente de retoric romneasc, editura ALL Educa|ional,
2001;
3. Kapnern ., Kax ntpaartnart ynepennocrt n cee n nnnxrt na nme ntcrynax
nynnuno, Mnncx, 1996.

Tema 6. Textul Oficial. Trturile caracteristice ale textului oficial
Curs.
Trsturile caracteristice ale textului oficial. Trstura general a textului oficial. Formele de
redactare a textelor oficiale. Abrevieri frecvente n textele oficiale. Termeni frecven|i n textele
oficiale.
Practica.
Test nr.4 privind trsturile caracteristice ale unui text oficial. Testul este alctuit din 10
afirma|ii, la care studen|ii trebuie s rspund prin adevrat sau fals. Primele 8 afirma|ii reflect
nivelul teoretic al cunostin|elor celor evalua|i, iar ultimele 2 reflect gndirea logic a
studen|ilor.

Bibliografie :
1. Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag. 85-91;
2. Cmnpnon I.H., 3rnxa enontx ornomenn, npocnexr, Mocxna, 2006, pag.56-60.

Tema 7. Tipuri de texte oficiale: Adeverina i Certificatul.
Curs.
Acte generale. Adeverin|a defini|ie, structur, model de adeverin|. Certificatul defini|ie,
structur, model de certificat.
Practica.
Descrierea amnun|it a unei situa|ii care cere ntocmirea si eliberarea unui certificat.
Eviden|ierea asemnrilor si deosebirilor dintre certificat si adeverin|.
7
Bibliografie :
1 Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag. 95-103;
2 Cmnpnon I.H., 3rnxa enontx ornomenn, npocnexr, Mocxna, 2006, pag.75-80.
3 Kapnern ., Kax ntpaartnart ynepennocrt n cee n nnnxrt na nme ntcrynax
nynnuno, Mnncx, 1996, pag. 150-162.

Tema 8. Modul de elaborare a unei autobiografii, Curriculum vitae, cereri.
Curs.
Autobiografia defini|ie, structur, model de autobiografie. Model de elaborare a unui
Curriculum Vitae. Cererea defini|ie, structur, exemplu de cerere. Tipuri de cerere.
Practica.
Descrierea amnun|it a unei situa|ii care cere ntocmirea si eliberarea unei autobiografii si
cereri.
Bibliografie :
1. Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag. 105-150;
2. Cmnpnon I.H., 3rnxa enontx ornomenn, npocnexr, Mocxna, 2006, pag.85-96.

Tema 9. Modul de elaborare a unei cereri de chemare n judecat, cerere-memoriu
Curs.
Cererea de chemare n judecat. Defini|ie, structur, mod de elaborare, exemplu. Cererea-
memoriu. Defini|ie, structur, model de cerere-memoriu.
Practica.
Organizarea unei conferin|e pe tema : Necesitatea elaborrii coerente a actelor generale de
coresponden|.
La sfrsitul comunicrii se pun ntrebri, iar dup desfsurarea tuturor comunicrilor, are loc
evaluarea fiecruia n mod colectiv. Printr-un numr de voturi, se alege comunicarea cea mai
reusit.

Bibliografie :
1 Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag. 105-150;
2 Cmnpnon I.H., 3rnxa enontx ornomenn, npocnexr, Mocxna, 2006, pag.100-120.

Tema 10. Modul de elaborare a unei declaraii, note informative, note explicative.
Curs.
Declara|ia defini|ie, structur, model de prezentare. Nota informativ defini|ie, structur,
model de prezentare. Not explicativ defini|ie, structur, model de prezentare.
Practica.
Test nr.5 privind caracteristicile generale ale actelor de coresponden| economic. Testul este
alctuit din 10 afirma|ii, la care studen|ii trebuie s rspund prin adevrat sau fals. Primele 8
afirma|ii reflect nivelul teoretic al cunostin|elor celor evalua|i, iar ultimele 2 reflect gndirea
logic a studen|ilor.

Bibliografie :
1. Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag. 105-150;
2. Kapnern ., Kax ntpaartnart ynepennocrt n cee n nnnxrt na nme ntcrynax
nynnuno, Mnncx, 1996, pag. 150-162.


Tema 11. Modul de elaborare a unui proces-verbal, dri de seama, recomandri, referine
i altor acte.
Curs.
8
Procesul-Verbal defini|ie, structur, model de prezentare. Darea de seam defini|ie, structur,
model de prezentare. Recomandare defini|ie, structur, model de prezentare. Referin|
defini|ie, structur.
Practica.
Desfsurarea amnun|it a unor situa|ii de caz care necesit redactarea unei referin|e, a unui
proces-verbal, recomandare, dare de seam.

Bibliografie :
1 Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag. 125-144;
2 Kapnern ., Kax ntpaartnart ynepennocrt n cee n nnnxrt na nme ntcrynax
nynnuno, Mnncx, 1996, pag. 150-162.

Tema 12. nsemntatea lucrrile de coresponden n afaceri.
Curs.
Cerea de ofert. Oferta. Comanda defini|ie, structur. Reclama|ia defini|ie, structur,
exemple de situa|ii. Rspunsul la reclama|ie.
Practica.
Organizarea unui seminar pe tema Importan|a lucrrilor de coresponden| . Discu|ii privind
alegerea celor mai optimale lucrri de coresponden|.

Bibliografie :
1. Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag. 159-169.
2. Cmnpnon I.H., 3rnxa enontx ornomenn, npocnexr, Mocxna, 2006, pag.100-
120.
3 Kapnern ., Kax ntpaartnart ynepennocrt n cee n nnnxrt na nme ntcrynax
nynnuno, Mnncx, 1996, pag. 180-189.


9
Subiecte pentru examenul Corespondena Economic n afaceri

1. Obiectul de studiu al coresponden|ei economice n afaceri
2. Obiectivele cursului. Rolul coresponden|ei n afaceri
3. Normele de etic ale comunicrii orale
4. Ascultarea pn la capt al interlocutorului.
5. Alegerea subiectului pentru comunicare.
6. Volumul timpului destinat comunicrii.
7. Respectarea legii identit|ii condi|ie indispensabil a comunicrii
8. Vocabularul comunicrii orale.
9. Sintaxa si stilistica comunicrii orale.
10. Formele de prezentare, de adresare si de salut. Defecte de vorbire.
11. Definirea no|iunii de text coerent .
12. Triada tem-con|inut-titlu. Componentele mici si componentele mari ale
textului coerent.
13. Coeren|a textului. Incoeren|a - greseal grav de text.
14. Despte stilul textului coerent. Analiza textului si corectarea greselilor.
15. Dic|ionarul instrument permanent de lucru asupra textului.
16. Trsturile caracteristice ale textului oficial.
17. Trstura general a textului oficial. Formele de redactare a textelor
oficiale.
18. Formele de redactare a textelor oficiale. Abrevieri frecvente n textele
oficiale.
19. Adeverin|a defini|ie, structur
20. Certificatul defini|ie, structur
21. Autobiografia defini|ie, structur
22. Curriculum Vitae- defini|ie, structur
23. Cererea defini|ie, structur
24. Cererea de chemare n judecat. Defini|ie, structur
25. Cererea-memoriu. Defini|ie, structur
26. Declara|ia defini|ie, structur
27. Nota informativ defini|ie, structur,
28. Not explicativ defini|ie, structur
29. Procesul-Verbal defini|ie, structur,
30. Darea de seam defini|ie, structur
31. Recomandare defini|ie, structur
32. Referin| defini|ie, structur.
33. Cerea de ofert. Oferta.
34. Comanda defini|ie, structur.
35. Reclama|ia defini|ie, structur. Rspunsul la reclama|ie.
1
Bibliografie :
1. Alexei Palii, Cultura comunicrii, editura Epigraf, Chisinu, 1999, pag.5-8;
2. Cvasni-Ctnescu Maria, Elemente de retoric romneasc, editura ALL Educa|ional,
2001, pag.21-26;
3. Cmnpnon I.H., 3rnxa enontx ornomenn, npocnexr, Mocxna, 2006 pag.15-32;
4. Kapnern ., Kax ntpaartnart ynepennocrt n cee n nnnxrt na nme ntcrynax
nynnuno, Mnncx, 1996.Strategii de predare :
Curs : Introducere
Sintez
Practici
Discu|ii
Dezbateri

Practici : Sintez
Discu|ii
Dezbateri

Metode : Teste
Jocuri
Studii de caz
Lucrri de controlStrategii de evaluare :
Evaluarea studen|ilor la disciplina Coresponden|a economic n afaceri se efectueaz att pe
parcursul desfsurrii cursului, ct si la sfrsitul semetrului cu examen.
Evaluarea curent este alctuit din : referate problematizate, teste de evaluare cu rspunsuri de
adevrat sau fals, discutii, dezbateri.
Evaluarea final reprezint examenul n form scris, nota general lund n considera|ie reusita
curent a studentului. Biletul de examinare este alctuit din dou ntrebri teoretice. Prima si a
doua ntrebare permite evaluarea cunostin|elor, fiecare n valoare de 50%.