Sunteți pe pagina 1din 12

Section 2

Index of English Idioms

Secţiunea 2
Indexul expresiilor englezeşti
Section 2 Index of English Idioms Secţiunea 2 Indexul expresiilor englezeşti

A ● be cross about ● a fi supărat / furios din cauza; a fi cu


fundul în sus în ceea ce priveşte
● from A to Z ● de la A la Z; de la început la sfârşit (colocvial)
aback ● beat about the bush ● a o lua pe ocolite; a bate câmpii; a se
abate de la subiect; a tărăgăna o
● be taken aback by ● a fi luat prin surprindere de discuţie; a o lua pe după piersic (figurat)
abandon ● boss sb about / around ● a ţine sub papuc pe cineva; a îi da
ordine; a dirija pe cineva (figurat); a face
● abandon hope all ye who (from Dante) ● lăsaţi orice speranţă voi cei care intraţi pe şeful cu cineva
enter here aici (Dante Alighieri: inscripţie la intrarea
în infern) ● bring about ● a provoca; a cauza
● abandon oneself to ● a se lăsa pradă (+Dativ) ● brood about sth ● a se gândi adânc şi melancolic la ceva;
a medita asupra a ceva
● abandon ship! ● abandonaţi vasul / nava!
● carp about (disapproving) ● a se văita / plânge de; a face gălăgie /
● with gay abandon ● fără să ştie ce se întâmplă în jurul lor; gură din cauza
din toată inima; din tot sufletul
● chortle at / about ● a râde pe înfundate de; a îl bufni râsul
ABC la; a chicoti la
● as easy as ABC ● simplu ca bună ziua; floare la ureche; o ● come about ● a avea loc; a se întâmpla
nimica toată ● crab about ● a se plânge de; a se văicări de; a se
● the ABC of ● abecedarul (+Genitiv) (figurat); baza miorlăi de
(+Genitiv) ● crow about ● a se lăuda cu; a se bate cu cărămida în
abdicate piept în privinţa
● do an about face ● a face stânga împrejur (figurat); a o
● abdicate from the throne ● a abdica de la tron întoarce ca la Ploieşti
● abdicate one’s ● a nu îşi face datoria ● fart around / about (slang, vulgar) ● a se învârti ca un coi într-o căldare
responsibilities (vulgar); a nu avea stare; a se fâţâi de
abet colo-colo

● aid and abet ● a fi complice; a acorda sprijin în ● fiddle about ● a pierde vremea; a tăia frunză la câini; a
freca menta
comiterea unei infracţiuni / ilegalităţi
● have one’s doubts about ● a avea îndoieli în privinţa; a nu fi tocmai
abeyance sigur de
● fall into abeyance ● a ieşi din vigoare ● how about …? ● dar …?; ce-ai zice dacă …?; ce părere
ai dacă / de …?
abhorrence ● it’s about / high time ● e momentul (să); era şi timpul (să); era şi
● hold in abhorrence ● a urî; a detesta momentul (să); e timpul (să)
abide ● just about ● cam; aproape

● abide by ● a respecta ● knock about ● a umbla din loc în loc; a umbla hai-hui
● abide by the law ● a respecta legea ● loll about ● a tăia frunză la câini; a arde gazul de
pomană
ability ● rake about ● a căuta cu mare atenţie; a scotoci
● to the best of one’s abilities ● cât poate de bine ● rave about ● a ridica în slăvi; a lăuda în exces
ablaze ● rove about / around ● a se mişca de colo-colo; a cerceta cu
privirea; a îşi roti ochii
● be ablaze with 1 ● a fi luminat a giorno datorită
● that’s about it! ● cam asta-i tot!
● be ablaze with 2 ● a fi plin de strălucire şi culoare graţie
(+Dativ) ● that’s about the size of it! ● cam aşa stă situaţia!; cam aşa ceva!;
cam aşa stau lucrurile!; cam aşa stă
● be ablaze with 3 ● a străluci de (o emoţie, un sentiment) treaba!
● set sth ablaze ● a incendia ceva; a pune / da foc la ceva ● what about …? ● dar …?; ce-ai zice dacă …?; ce părere
ai dacă …?
able
● be able to breathe freely ● a putea respira liniştit / uşurat din nou above
again ● above all ● înainte de toate
● be able to cut it (slang) ● a fi în stare să ducă ceva la capăt; a fi în ● above all else ● mai presus de orice (altceva)
stare să ducă ceva la bun sfârşit
● above and beyond ● cu mult mai mult de / decât
abode
● above criticism ● în afara oricărei critici; mai presus de
● of no fixed abode ● fără adresă fixă; fără locuinţă; fără orice critică; de neatins (figurat)
domiciliu stabil
● above one’s head ● mai presus de înţelegerea sa; care îl
● one’s humble abode ● modesta / umila sa casă; micuţa sa depăşeşte (figurat)
locuinţă
● above reproach ● fără niciun reproş; ireproşabil; perfect;
● take up one’s abode (formal, old) ● a se aşeza undeva (figurat); a îşi stabili fără pată
domiciliul undeva
● all of the above ● toate cele menţionate anterior; toate
abortion cele spuse mai sus
● abortion on demand ● chiuretaj la cerere ● be a cut above ● a fi superior; a fi cu un cap peste
● backstreet abortion ● chiuretaj ilegal ● be above board / ● a fi deschis; a fi cinstit; a fi sincer; a se
aboveboard purta fără ascunzişuri; a acţiona pe faţă
● have an abortion ● a face un chiuretaj; a face un avort
● be streets above ● a da clasă (+Dativ); a fi cu mult superior
abortionist (+Dativ)
● backstreet abortionist ● doctor, sau pretins doctor, care face ● live above the breadline ● a trăi bine; a o duce bine
chiuretaje ilegale ● over and above ● mai mult de; care depăşeşte
about ● over one’s head ● prea complicat pentru cineva; mai
presus de înţelegerea cuiva; care
● about right ● cam aşa ceva; mai mult sau mai puţin
exact depăşeşte pe cineva
● bandy sth about / around ● a bate toba despre ceva; a trăncăni pe ● put sth above / before sth ● a da prioritate la ceva; a considera ceva
toate drumurile despre ceva; a răspândi mai important decât altceva
/ vântura ceva (un zvon, o idee etc) aboveboard
● be about to do sth ● a fi pe cale să facă ceva ● be above board / ● a fi deschis; a fi cinstit; a fi sincer; a se
aboveboard purta fără ascunzişuri; a acţiona pe faţă

549
Section 2 Index of English Idioms Secţiunea 2 Indexul expresiilor englezeşti

abreast ● receive public acclaim ● a se bucura de recunoaştere publică


● keep abreast of ● a fi la curent cu; a se ţine la zi cu ● win (great) acclaim ● a avea (mare) succes
● stay abreast of ● a fi la curent cu; a se ţine la curent cu accolade
● stay abreast of the times ● a se ţine la curent cu vremurile ● receive accolades ● a fi elogiat; a primi laude
abroad accord
● at home and abroad ● în ţară şi în afară ● of one’s own accord ● de bunăvoie şi nesilit de nimeni
absence accordance
● absence makes the heart ● absenţa întăreşte sentimentul de iubire ● in accordance with ● în conformitate cu; conform cu
grow fonder
● be conspicuous by one’s ● a i se observa absenţa; a străluci prin according
absence absenţă (glumeţ); a i se face simţită ● according to schedule ● la timp; după grafic; conform planului /
absenţa; a i se simţi lipsa graficului
● leave of absence ● permisie (armată) account
absolution ● account for ● a explica; a avea o explicaţie / justificare
pentru
● grant absolution ● a ierta / absolvi de păcate
● act on one’s own account ● a acţiona de capul lui; a acţiona din
absurdity proprie iniţiativă
● the height of absurdity ● culmea absurdului ● be of little / no account ● a nu avea mare / nicio importanţă
abundantly ● blow-by-blow account ● relatare detaliată; descriere amănunţită;
povestire cu lux de amănunte
● make sth abundantly clear ● a nu lăsa loc de niciun dubiu; a îi vorbi ● by all accounts ● din spusele tuturor
to sb clar şi răspicat
● call to account ● a trage la răspundere
abuse
● checking account ● cont bancar; cont curent
● a term of abuse ● un termen insultător / jignitor
● close an account ● a închide un cont la o bancă
● drug abuse ● abuz de droguri
● fail to take sth into account ● a scăpa ceva din vedere; a nu lua ceva
abuzz în consideraţie
● be abuzz with ● a vui de ● give a good account of ● a fi la înălţime (figurat); a se achita bine
oneself de îndatoriri
academe ● on account of ● din cauza; datorită
● the groves of academe ● totalitatea universităţilor; lumea ● on no account ● în niciun caz
universitară
● the halls of academe ● ambianţă universitară; mediu universitar ● on one’s own account ● din proprie iniţiativă; de capul lui
/ academic ● on sb’s account ● din cauza cuiva; de dragul cuiva
academy ● open an account ● a deschide un cont (la bancă)
● laughing academy (slang) ● casă de nebuni; balamuc ● put sth to good account ● a folosi ceva într-un scop nobil
accept ● render an account of one’s ● a da seamă / socoteală de
behavior comportamentul său; a răspunde de
● please, accept our ● vă rog să primiţi condoleanţele noastre comportarea sa
condolences
● render an account of ● a da seamă / socoteală de faptele sale;
acceptance oneself a răspunde de faptele sale
● give grudging support / ● a nu avea încotro şi a sprijini / admira / ● savings account ● cont de economii
admiration / acceptance accepta; a sprijini / admira / accepta,
scrâşnind din dinţi (figurat); a sprijini / ● settle accounts with sb ● a îi plăti cu vârf şi îndesat
admira / accepta cu strângere de inimă ● settle an account (in full) ● a plăti (toţi) banii datoraţi
access ● settle one’s account with sb ● a se răzbuna pe cineva; a regla conturile
cu cineva (figurat)
● an access of rage / fury ● un acces de mânie / furie
● square accounts ● a îşi aduce la zi situaţia conturilor; a îşi
● deny access ● a interzice intrarea / accesul clarifica socotelile
● gain access to ● a reuşi să intre (într-un loc); a reuşi să ● square accounts with sb ● a încheia socotelile cu cineva (şi figurat);
găsească / vadă a regla conturile cu cineva (figurat)
● get access to ● a reuşi să intre (într-un loc); a reuşi să ● square one’s accounts ● a încheia socotelile cu cineva
găsească / vadă with sb 1
● grant access ● a permite intrarea / accesul ● square one’s accounts ● a se răzbuna pe cineva; a regla conturile
with sb 2 cu cineva (figurat)
● have an access of remorse ● a îl apuca remuşcările
● take sth into account ● a lua ceva în consideraţie
accessory ● turn sth to good account ● a folosi ceva într-un scop nobil
● accessory after the fact ● complice la acte / fapte săvârşite după
comiterea unei ilegalităţi / infracţiuni accountable
● accessory before the fact ● complice la acte premergătoare ● hold sb accountable ● a face pe cineva răspunzător /
săvârşirii unei ilegalităţi / infracţiuni responsabil
accident accurate
● a chapter of accidents ● un şir / lanţ de accidente ● accurate to a hairbreadth ● respectat până în cele mai mici
amănunte; întocmai
● accident prone ● predispus la accidente
● accidents will happen ● nu se ştie niciodată când ţi se întâmplă accusation
vreun accident; se mai întâmplă şi ● refute an accusation ● a respinge o acuzaţie
accidente; vrem nu vrem, mai au loc şi
accidente ● reject an accusation ● a respinge o acuzaţie
● be accident prone ● a fi predispus la accidente accuse
● by accident ● din întâmplare ● stand accused of ● a fi acuzat de
● hit-and-run accident ● accident în care vinovatul fuge de la accustom
locul faptei
● become accustomed to …- ● a se obişnui cu …
● it is no accident that ● nu e întâmplător că; nu e de mirare că ing
● meet with an accident ● a suferi un accident; a da ghinionul ace
peste el
● a flying ace ● un as al pilotajului; neîntrecut în
accidentally-on-purpose pilotarea avionului
● accidentally-on-purpose (humorous) ● dinadins, dar ca din întâmplare; ● ace an exam (out) (informal) ● a excela la un examen; a avea cel mai
pretinzând că (o face) din întâmplare bun rezultat la un examen; a ieşi pe
primul loc la un examen
acclaim

550
Section 2 Index of English Idioms Secţiunea 2 Indexul expresiilor englezeşti

● ace in the hole ● atu secret; as în mânecă act


● as black as the ace of ● negru ca tăciunele / smoala / noaptea; ● a class act (slang) ● un domn; o doamnă; o fată fină; un băiat
spades negru ca un cărbune fin
● come within an ace of ● a fi la un pas de; a fi pe punctul de a ● a tough act to follow ● o performanţă greu de egalat
● have an ace in the hole ● a avea un as / atu în mânecă; a avea un ● act high and mighty ● a se da mare; a face pe grozavul
avantaj
● act in collusion with ● a conspira împreună cu; a fi în cârdăşie
● have an ace up one’s ● a avea un as / atu în mânecă; a avea un cu
sleeve avantaj
● act of God (law) ● catastrofă / calamitate naturală; caz de
● hold all the trumps / aces ● a avea toate atuurile forţă majoră
● play one’s ace ● a îşi juca atuul / cartea (şi figurat) ● act of nature (law) ● caz de forţă majoră
● within an ace of ● la un pas de; pe punctul de a ● act on a warning ● a acţiona după ce a fost prevenit
ache ● act on behalf of sb ● a acţiona în numele cuiva
● ache all over ● a îl durea tot corpul ● act on information ● a folosi informaţia
● ache for ● a îi arde buza să; a tânji după; a îi tânji ● act one’s age ● a nu se mai purta ca un copil; a se
inima după comporta ca un om mare
● aches and pains ● chinurile; suferinţele; torturile ● act out 1 ● a pune în scenă
● be aching to ● a îi arde buza să; a tânji după ● act out 2 ● a pune în practică
● laugh until one’s sides ache ● a râde până îl doare burta ● act the giddy goat ● a îşi pune poalele în cap; a se da în
spectacol
achieve ● act the goat ● a îşi pune poalele în cap; a se da în
● achieve cult status ● a deveni un idol; a fi venerat spectacol
● achieve one’s place in the ● a îşi găsi locul său sub soare; a obţine ● act up 1 ● a se prosti; a se comporta împotriva
sun recunoaştere; a ieşi în evidenţă; a-i fi regulilor; a îşi da în petec
recunoscute meritele ● act up 2 ● a scăpa de sub control
achievement ● catch in the act ● a prinde în flagrant delict; a prinde cu
mâţa în sac (zicătoare); a prinde asupra
● crowning achievement ● încununarea / apogeul carierei; faptului
realizarea majoră; realizarea de bază
● clean up one’s act ● a îşi băga minţile în cap; a se cuminţi
Achilles
● do a balancing act ● a căuta o soluţie de compromis; a
● Achilles’ heel ● călcâiul lui Ahile; punct vulnerabil încerca să găsească o cale de mijloc; a
împăca şi capra şi varza (zicătoare)
acid
● do a disappearing act ● a dispărea ca măgarul în ceaţă; a se
● battery acid (slang, ● cafea de proastă calitate volatiliza (figurat)
humorous)
● get in on the act ● a fi acceptat ca asociat; a intra în acţiune
acknowledge ● get one’s act together (informal) ● a se organiza şi a deveni mai eficient; a
● acknowledge one’s sources ● a îşi cita sursele se aduna / concentra (pentru a obţine
ceva); a se mobiliza
● acknowledge oneself ● a se recunoaşte învins; a se da bătut
beaten ● put on an act ● a acţiona de ochii lumii; a se preface; a
juca teatru
acorn
● read sb the riot act (also ● a îi freca ridichea; a beşteli pe cineva; a
● big oaks from little acorns (proverb) ● stejarul cel falnic din ghinda mică creşte humorous) certa puternic pe cineva; a face pe
grow (proverb) cineva cu ou şi cu oţet; a pune piciorul
în prag (figurat); a da milităria jos din pod
acquaint
● straighten up one’s act ● a îşi băga minţile în cap
● acquaint oneself with ● a se iniţia în; a se familiariza cu
● become acquainted with ● a se familiariza cu ceva action
sth ● a piece of the action ● o parte din banii aduşi de o afacere; o
parte din profit
acquaintance
● a slice of the action ● o parte din banii aduşi de o afacere; o
● have a nodding / passing ● a se cunoaşte din vedere cu; a avea parte din profit
acquaintance with ceva cunoştinţe despre
● actions speak louder than ● fapte, nu vorbe; faptele cântăresc mai
● improve on acquaintance ● a deveni mai plăcut (ca om) pe parcurs; words mult decât vorbele
a plăcea din ce în ce mai mult, cu
timpul; cu cât îl cunoşti mai bine, ţi se ● be all talk and no action ● a fi vorbă goală; a fi zeamă de varză
pare mai bun (aproximativ) (figurat); a fi numai gura de el
● make sb’s acquaintance (formal) ● a face cunoştinţă cu cineva ● be killed in action ● a muri în luptă; a fi ucis în acţiune; a
muri pe front
● scrape an acquaintance ● a cunoaşte pe cineva doar în trecere ● die in action ● a muri cu arma în mână (şi figurat); a
with sb
muri la datorie
● scrape up an ● a face pe deplin cunoştinţă cu cineva; a ● galvanize sb into action ● a impulsiona pe cineva pentru a trece la
acquaintance with sb cunoaşte pe cineva încet-încet
acţiune; a stimula pe cineva să treacă la
● strike up an acquaintance ● a face cunoştinţă cu cineva treabă
with sb
● I won’t be responsible for ● nu răspund de ceea ce voi face
acquire my actions
● an acquired taste ● ceva ce nu îţi place de la început; un ● in action ● în acţiune
lucru căruia îi descoperi gustul în timp; ● miss out on the action / fun ● a scăpa ocazia de a lua parte la acţiune
ceva cu care trebuie să te obişnuieşti / distracţie; a rata acţiunea / distracţia
(despre mâncare, băutură etc)
● put a plan into action ● a pune un plan în aplicare
acquit ● put sth out of action ● a scoate ceva din acţiune / funcţiune; a
● acquit oneself badly of sth ● a se achita prost de ceva; a nu îşi face trage ceva pe linie moartă
datoria cum trebuie ● rouse sb to action ● a trezi pe cineva la viaţă; a îi stârni
● acquit oneself well of sth ● a se achita bine de ceva interesul
● acquit sb of sth ● a achita pe cineva de ceva ● see action ● a lupta într-un război; a fi combatant într-
un război
acre ● swing into the action ● a intra cu toate forţele în acţiune; a se
● God’s acre (slang) ● cimitir; loc de veci amesteca în acţiune / luptă
● take action ● a trece la acţiune
across
● take evasive action ● a acţiona rapid pentru a evita rănirea
● across the board ● de la vlădică la opincă; de sus până jos; cuiva; a reacţiona în consecinţă
de la mic la mare
● where the action is ● la bătaia peştelui (figurat); în mijlocul
● come across as ● a se înţelege drept / ca; a părea (într-un agitaţiei; în miezul acţiunii
fel); a da impresia (că)
● put sth across ● a se face înţeles; a comunica / transmite
ceva răspicat

551
Section 2 Index of English Idioms Secţiunea 2 Indexul expresiilor englezeşti

activity ● without (any) further ado ● fără să mai piardă vremea; fără alte
fasoane; fără a mai lungi vorba
● a flurry of activity ● o perioadă relativ scurtă de activitate
intensă adobe
● burst of activity ● perioadă de creştere semnificativă a ● adobe dollar ● peso Mexican
activităţii; agitaţie urbană; oră de vârf
● bustle with activity ● a fi în plină activitate / agitaţie
adopt
● adopt a stance ● a adopta o postură; a lua o poziţie; a lua
● hum with activity ● a fi în mare forfotă; a fi plin de o intensă o anumită atitudine
activitate; a roi de activitate / agitaţie
● sphere of activity ● sferă / domeniu de activitate advance
● in advance ● anticipat; în avans; înainte de termen; cu
actor (mult) timp înainte; dinainte
● bit actor ● actor de mâna a doua; diletant; cabotin ● make advances to sb ● a îi face avansuri; a se da la cineva
● ham actor ● actor de trei parale; actor de duzină; (colocvial)
cabotin ● make sexual advances on ● a îi face avansuri; a se da la cineva
/ to / toward sb (colocvial)
acutely
● be acutely aware of sth ● a fi obsedat de ceva; a fi foarte conştient advantage
de ceva; a fi complexat de ceva ● take advantage of sth / sb ● a profita de ceva / cineva
ad nauseam ● to one’s advantage ● în avantajul său
● ad nauseam ● până când i se apleacă; ad nauseam ● turn sth to sb’s advantage ● a întoarce o situaţie în favoarea cuiva
Adam adversity
● not know sb from Adam ● a nu fi cunoscut vreodată pe cineva; a ● struggle with adversity ● a înfrunta greutăţi; a da piept cu greutăţi
nu cunoaşte deloc pe cineva; a nu avea
habar cine este cineva advertisement
add ● classified advertisements / ● anunţuri publicitare (într-un ziar)
ads
● add a new dimension to ● a pune într-o lumină cu totul nouă; a da
o nouă dimensiune (+Dativ) advice
● add fuel to the fire ● a pune paie pe foc; a înrăutăţi situaţia ● a piece of advice ● un sfat
● add fuel to the flames ● a pune paie pe foc; a înrăutăţi situaţia ● a sound piece of advice ● un sfat sănătos / înţelept
● add insult to injury ● a pune capac / moţ la toate; a fi cireaşa ● a word of advice ● un sfat prietenesc
de pe tort (figurat); a fi picătura care a
umplut paharul (zicătoare)
● follow sb’s advice ● a îi urma sfatul
● add sth in ● a include ceva în socoteală; a lua ceva ● seek medical advice (formal) ● a se duce la doctor
în consideraţie ● take sb’s advice ● a îi urma sfatul
● add sth on ● a suplimenta cu ceva
advise
● add up to sth ● a duce la ceva (o concluzie sau un
rezultat); a conduce la ceva (o concluzie ● keep sb advised ● a ţine la curent pe cineva
sau un rezultat)
advocate
● not add up ● a nu ieşi la socoteală; a nu fi logic; a nu
avea sens ● the devil’s advocate ● avocatul diavolului (persoană care apără
o poziţie greşită doar pentru a face o
addict dezbatere mai interesantă)
● become addicted to ● a deveni dependent de aegis
● cocaine addict ● cocainoman; dependent de cocaină ● under the aegis of sb / sth ● sub egida cuiva / a ceva
● drug addict ● toxicoman; narcoman; dependent de affair
droguri
● a sorry state of affairs ● o stare / situaţie deplorabilă
addiction
● have an affair with ● a avea o legătură / relaţie amoroasă cu;
● cocaine addiction ● cocainomanie; dependenţă de cocaină a fi încurcat cu
addition ● love affair ● legătură amoroasă
● in addition to ● în plus faţă de; pe lângă; în afară de ● put one’s affairs in order ● a îşi pune ordine în propriile afaceri /
probleme; a îşi pune la punct afacerile /
address problemele
● deliver an address ● a ţine un discurs; a ţine o cuvântare ● settle one’s affairs ● a îşi pune afacerile în ordine
● of no fixed address ● fără adresă fixă; fără locuinţă stabilă; ● state of affairs ● situaţie; stare
fără domiciliu stabil
● State of the Union Address ● discurs anual al preşedintelui SUA în
affection
care analizează evenimentele anului ● play with sb’s affections ● a se juca cu inima cuiva
precedent
● win sb’s affection ● a îi câştiga afecţiunea
adept afford
● adept at ● priceput la
● can ill afford ● a nu îi da mâna să; a nu îşi permite să
adjective ● not afford to be choosy ● a nu îi da mâna să facă nazuri / mofturi
● God is in the adjectives ● secretul constă în folosirea adjectivelor;
cine ştie să folosească adjectivele afire
potrivite, ştie să scrie ● set afire ● a aprinde; a da foc
adjustment afloat
● cost of living adjustment ● indexare pentru contracararea inflaţiei ● stay / remain afloat ● a rămâne la suprafaţa apei
(COLA)
● there is a rumor afloat ● se zvoneşte / aude (că)
admiration (that)
● a mutual admiration society ● două sau mai multe persoane care se afoot
admiră / laudă una pe cealaltă
● give grudging support / ● a nu avea încotro şi a sprijini / admira / ● there are changes afoot ● au loc schimbări
admiration / acceptance accepta; a sprijini / admira / accepta, aforethought
scrâşnind din dinţi (figurat); a sprijini /
admira / accepta cu strângere de inimă ● with malice aforethought ● cu premeditare
admission afoul
● by one’s own admission ● din propriile lui spuse; cu gura lui ● fall afoul of ● a nu mai avea ochi de cumătru cu
(colocvial); a fi pus pe lista neagră
ado (+Genitiv); a cădea în dizgraţia (+Genitiv)
● much ado about nothing ● mult zgomot pentru nimic (zicătoare) ● run afoul of the law ● a se certa cu legea; a încălca legea

552
Section 2 Index of English Idioms Secţiunea 2 Indexul expresiilor englezeşti

afraid ● set one’s face against ● a se pune de-a curmezişul (+Dativ); a se


împotrivi (+Dativ)
● be afraid of one’s own ● a se teme şi de propria lui umbră; a se
shadow speria şi de umbra sa; a îi fi frică şi de ● side against ● a lua o poziţie contra (+Genitiv); a se
opune (+Dativ)
umbra sa
● I’m afraid that ● mă tem că ● steel oneself against ● a se proteja contra; a se pregăti de
● with one’s back against ● cu spatele la zid (şi figurat); încolţit; la
afresh the wall strâmtoare
● start afresh ● a începe din nou; a o lua de la capăt age
after ● act one’s age ● a nu se mai purta ca un copil; a se
comporta ca un om mare
● after a fashion ● mai mult sau mai puţin; de bine de rău;
nu prea bine; de ochii soacrei; ca să ● act your age! ● nu te mai purta ca un copil!; nu te mai
zicem aşa prosti!
● after much deliberation ● după îndelungate dezbateri; după o ● age before beauty (humorous, ● respectă bătrâneţea!; vârsta are
matură / adâncă chibzuinţă said when prioritate
entering
● after you, Alphonse ● du-te tu primul (la ceva greu de făcut somewhere)
sau de suportat); te invit ca grecul la
puşcărie ● age of consent ● vârsta la care o persoană este suficient
de matură pentru a putea consimţi să
● ask after sb ● a se interesa de cineva; a vrea să ştie aibă relaţii sexuale
ce mai face cineva; a dori să afle ce se
mai aude de cineva ● age of discretion ● vârsta înţelepciunii
● be after sb ● a se ţine de coada cuiva; a îi pune gând ● age well ● a îşi purta bine anii; a arăta bine pentru
rău vârsta sa; a îmbătrâni frumos
● chase after sb ● a se ţine după fundul cuiva (figurat; ● at a / the tender age of ● la frageda vârstă de
colocvial); a se ţine scai de cineva
● at an early age ● de la o vârstă fragedă
● keep after ● a se ţine de capul (+Genitiv); a se ţine
după coada (+Genitiv) (figurat) ● at an impressionable age ● la o vârstă la care eşti uşor de
impresionat / influenţat
● live happily ever after ● a trăi fericiţi până la adânci bătrâneţi; a
trăi fericiţi până la sfârşitul zilelor ● at the ripe old age of ● la frumoasa vârstă de
● rave after ● a se da în vânt după; a fi înnebunit după ● at the tender age of ● la vârsta fragedă de
● run after ● a da târcoale (+Dativ); a se ţine de ● awkward age ● pubertate
coada (+Genitiv)
● be of an age with sb ● a fi de aceeaşi vârstă cu cineva; a fi de
● shortly / soon after ● la scurtă vreme după un leat cu cineva; a fi de o seamă cu
cineva
● strive after ● a tânji după; a năzui la
● be under age ● a fi minor
● take after sb ● a moşteni de la cineva; a îi călca pe
urme ● be your age! ● nu te mai purta ca un copil!; nu te mai
prosti!
aftermath
● bygone age ● vremuri trecute; alte vremuri; vremuri
● in the aftermath of ● ca urmare (+Genitiv); drept consecinţă a demult apuse
afterthought ● come of age ● a împlini 18 ani; a ajunge la majorat
● as an afterthought ● după ce s-a gândit mai bine; după ce a ● down the ages ● de-a lungul secolelor
reflectat puţin ● feel one’s age ● a se simţi bătrân; a îşi spune vârsta
cuvântul; a îşi simţi vârsta
again
● for a coon’s age ● de un car de ani; de o grămadă de timp
● again and again ● din nou şi din nou; iar şi iar; în mod
repetat; la nesfârşit ● golden age ● epocă de aur
● but then again ● pe de altă parte; şi totuşi ● improve with age ● a se îmbunătăţi odată cu trecerea
● could you run that by me ● ce-ai spus?; cum?; poftim? timpului
again? ● in a coon’s age ● de un car de ani
● never again ● niciodată nu se va mai întâmpla; nici în ● in one’s age bracket ● cam de aceeaşi vârstă ca a sa; de leatul
ruptul capului / seama sa
● not again! ● iarăşi! ● in the …–… age bracket ● cu vârsta cuprinsă între …–… ani; care
● on again, off again ● când da, când ba are acum între …–… ani
● in this day and age ● chiar şi în zilele noastre; până azi; în
● you can say that again! ● ai mare dreptate!; sunt perfect de acord zilele noastre; în epoca actuală
cu tine!; că bine zici!
● it’s been ages since … ● e un car de ani de când …; sunt ani de
against când …; a trecut o veşnicie de când …
● against all the odds ● în pofida tuturor dificultăţilor ● look one’s age ● a îşi arăta vârsta
● against one’s better ● împotriva propriei voinţe; împins de la ● ripe old age ● adânci bătrâneţi
judgment spate; forţat de împrejurări; cu (o)
strângere de inimă ● show one’s age ● a îşi arăta vârsta
● against sb’s will ● peste capul cuiva (figurat); împotriva ● the awkward / difficult age ● vârsta dificilă; adolescenţa; pubertatea
voinţei cuiva ● under age ● minor (despre vârstă)
● against the odds ● în pofida tuturor dificultăţilor
agency
● borrow against sth ● a folosi ceva drept garanţie; a gira cu
ceva ● credit agency ● agenţie de credit
● bump against ● a se izbi de ● through the agency of sb / ● prin intermediul cuiva; prin intermediul a
sth ceva; cu ajutorul cuiva; cu ajutorul a ceva
● come out against ● a declara public că este împotriva; a lua
atitudine contra agenda
● come up against ● a înfrunta ● at the top of the agenda ● primul pe listă; primul punct de pe
agenda de lucru; primul punct pe
● go against 2 ● a se împotrivi; a lupta împotriva
ordinea de zi
● go against the grain with sb ● a nu îi cădea bine; a călca pe cineva pe ● be on the agenda ● a fi pe ordinea de zi
bătături (figurat); a întrece măsura cu
cineva ● secret / hidden agenda ● plan secret
● go against the stream ● a înota împotriva curentului (figurat) agent
● go up against ● a da piept cu; a se confrunta cu ● be a free agent ● a fi de capul lui; a nu avea nicio
● have one’s back against / ● a fi cu spatele la zid (şi figurat); a fi obligaţie; a avea libertate deplină
to the wall încolţit; a fi la strâmtoare ● secret agent ● agent secret
● have the deck stacked ● a nu arăta a bine; a avea şanse minime; ● special agent ● agent special
against one a avea soarta pecetluită
● rub up against ● a da peste (tot felul de oameni); a se ago
întâlni cu (tot felul de oameni)
● a while ago ● cu puţin timp în urmă
● run up against ● a se confrunta cu; a da de (greutăţi /
probleme) ● long ago ● cu mult timp în urmă; demult

553
Section 2 Index of English Idioms Secţiunea 2 Indexul expresiilor englezeşti

● not long ago ● cu puţin timp în urmă; nu demult ● aim for the sky ● a avea aspiraţii înalte
agony ● take aim (at) ● a ţinti (la); o ochi
● prolong the agony ● a prelungi agonia ● take careful aim ● a ţinti cu grijă / atenţie
agree ● we aim to please ● clientul nostru, stăpânul nostru; suntem
la dispoziţia dumneavoastră
● agree a hundred per cent ● a fi complet de acord; a fi de acord sută
la sută air
● agree to differ ● a cădea de acord că nu se pot înţelege; ● a change of air ● o schimbare de aer / atmosferă / peisaj;
a recunoaşte că au păreri diferite; a fi de o gură de aer curat
acord să discute o problemă, dar fără a ● a festive air ● un aer de sărbătoare
îşi schimba punctul de vedere; a fi
conştient de existenţa opiniilor divergente ● air ball ● minge care nu atinge nici rama, nici
panoul, nici plasa (la jocul de baschet)
● agree to disagree ● a cădea de acord că nu se pot înţelege;
a recunoaşte că au păreri diferite; a fi de ● air kiss ● bezea; semn de sărut făcut cu degetele
pe buze
acord să discute o problemă, dar fără a
îşi schimba punctul de vedere; a fi ● air one’s belly (slang, vulgar) ● a da la raţe (figurat); a se răsti la
conştient de existenţa opiniilor divergente bocanci; a voma; a da la boboci (figurat)
● agree with sb ● a fi de acord cu cineva ● air one’s dirty linen in public ● a îşi spăla rufele murdare în public
● couldn’t agree (with sb) ● a fi perfect de acord (cu cineva); a ● air one’s grievances ● a spune ceea ce are pe suflet; a îşi
more împărtăşi în totalitate punctul de vedere spune oful; a îşi face publice
(al cuiva) nemulţumirile
● tend to agree ● a fi înclinat să fie de acord ● air one’s pores (slang) ● a se dezbrăca în pielea goală
● airs and graces ● talente (figurat); fiţe; aere; ifose
agreeable
● be agreeable to sth ● a fi de acord cu ceva ● be floating on air ● a fi în al nouălea cer; a pluti de fericire
● be in the air ● a pluti în aer (figurat)
agreement
● be in the air 1 ● a fi / pluti în aer (figurat); a fi gata-gata
● come to an agreement ● a perfecta o înţelegere; a ajunge la un să apară
acord
● be in the air 2 ● a rămâne în aer / pom (figurat); a fi
● gentleman’s agreement ● înţelegere sau clauză netrecută în nesigur
(vreun) contract, dar respectată în
virtutea cuvântului dat; înţelegere ● be walking on air ● a fi în al nouălea cer; a pluti de fericire
nescrisă, bazată pe deplină încredere ● build castles in the air ● a clădi castele de nisip (figurat); a clădi
reciprocă; acord tacit castele de cărţi de joc (figurat); a vinde
● gentlemen’s agreement ● înţelegere sau clauză netrecută în pielea ursului din pădure; a îşi face
(vreun) contract, dar respectată în castel în Spania (figurat); a visa cu ochii
virtutea cuvântului dat; înţelegere deschişi
nescrisă, bazată pe deplină încredere ● clear the air ● a clarifica / limpezi lucrurile; a încheia un
reciprocă; acord tacit conflict; a calma spiritele
● renege on an agreement ● a nu respecta o înţelegere; a încălca un ● come up for air ● a face o pauză
contract
● don the air of ● a se purta de ca şi cum; a afişa postura
● under the terms of an ● conform clauzelor unui contract; în de
agreement termenii unui contract
● fan the air ● a lovi în gol
ahead ● float on air ● a pluti de fericire; a fi în al nouălea cer
● ahead of one’s time ● precoce; înaintat faţă de contemporanii
săi din punct de vedere intelectual sau ● full of hot air (informal) ● plin de rahat (colocvial); care mănâncă
bomboane (figurat); care spune doar
moral
baliverne
● ahead of the pack ● în fruntea tuturor; cap de listă; înaintea
concurenţei ● gasp for air ● a gâfâi; a respira greu
● ahead of time ● mai devreme decât se aştepta; înainte ● go on the air ● a se adresa ascultătorilor pe calea
de vreme undelor
● be ahead of the curve (informal) ● a fi în avantaj; a conduce; a fi în frunte ● hot air (informal) ● vrăjeli; baliverne; poveşti; lucruri care
sunt spuse pentru a impresiona
● be ahead of the game (informal) ● a fi în avantaj; a conduce; a fi în frunte auditoriul, dar care se dovedesc
● be streets ahead of sb (British ● a îi da clasă; a îi fi cu mult superior neîntemeiate
English) ● in the open air ● în aer liber
● come out ahead ● a ieşi în câştig ● it’s just so much hot air! (slang) ● vrăjeală / vrăjeli!; ce de baliverne!
● full speed ahead ● cu toată viteza / motoarele înainte ● light as air ● uşor ca fulgul
● full steam ahead ● cu toată viteza înainte; cu toate ● off the air ● cu emisiunea / transmisiunea oprită /
motoarele înainte întreruptă / terminată (despre un canal
● go ahead 1 ● a trece la treabă; a îi da drumul (figurat) de radio sau TV); ne(mai)transmiţând
prin unde electromagnetice
● go ahead 2 ● a avea loc
● on the air ● în emisiune (de radio sau TV);
● plunge ahead ● a merge de-a-n boulea (colocvial); a transmiţând prin unde electromagnetice
merge cu capul înainte (figurat)
● out of thin air ● ca prin minune; din burtă (figurat)
● pull ahead of sb ● a i-o lua înainte; a întrece pe cineva
● put on airs ● a îşi da aere; a se da rotund; a se lăuda;
● shoot ahead of sb ● a trece în mare viteză pe lângă cineva; a a se da mare; a se făli
depăşi pe cineva în viteză
● there is something in the ● pluteşte ceva în aer (figurat); are o
● straight ahead ● drept înainte air presimţire în legătură cu ceva; are un
● think ahead ● a prevedea; a anticipa sentiment aparte în legătură cu ceva
● up in the air ● în aer (figurat)
a-hole
● vanish into thin air ● a dispărea fără urmă, într-un mod
● a-hole (= asshole) (slang, vulgar) ● tâmpit şi enervant misterios; a dispărea ca măgarul în ceaţă
aid aisle
● aid and abet ● a fi complice; a acorda sprijin în ● knock them in the aisles ● a avea mare succes de scenă; a avea
comiterea unei infracţiuni / ilegalităţi mare succes de / la public; a avea priză
● come to sb’s aid ● a îi veni / sări în ajutor la public; a îi da gata

● give sb first aid ● a îi da primul ajutor; a îi acorda primul ● lead sb down the aisle ● a duce pe cineva la altar; a lua pe
cineva de soţie / soţ
ajutor
● hearing aid ● aparat auditiv aka
aide ● aka (= also known as) ● alias; zis şi
● teacher’s aide ● ajutor de profesor akin
aim ● be akin to ● a fi similar cu; a se asemăna cu; a fi la
fel ca şi; a fi ca şi când

554
Section 2 Index of English Idioms Secţiunea 2 Indexul expresiilor englezeşti

alarm ● all in all ● luând totul în consideraţie; pe ansamblu;


per total; în concluzie
● cause for alarm ● motiv de panică / alarmă
● all in good time ● toate la vremea lor; toate la timpul lor
● false alarm ● alarmă falsă
● all in one piece ● întreg / viu şi nevătămat
● raise the alarm ● a da alarma (şi figurat); a trage semnalul
de alarmă ● all is not lost ● a mai rămas o oarecare speranţă; nu e
totul pierdut; mai sunt speranţe
● set off an alarm ● a declanşa alarma
● all is well that ends well ● totul e bine când se termină cu bine
● set the alarm ● a pune ceasul deşteptător să sune; a
potrivi alarma ● all manner of ● tot soiul de; tot felul de; fel de fel de
● set the alarms ringing ● a da de gândit; a pune pe gânduri ● all of ● în întregime (folosit pentru distanţe,
mărime etc)
● sound the alarm ● a da alarma; a trage semnalul de alarmă
● all of a sudden ● pe nepusă masă; din senin; dintr-odată;
albatross pe nepregătite; tam-nesam; brusc

● albatross around one’s ● o piatră de moară de gâtul cuiva ● all on one’s own ● singur-singurel
neck ● all one ● totuna; tot aia; egal
aleck ● all over ● peste tot
● be a smart aleck (slang) ● a face pe deşteptul; a le şti pe toate şi a ● all over but the shouting ● ca şi câştigat; ca şi când ar fi în buzunar
se crede mai cu moţ; a fi o enciclopedie
ambulantă ● all over each other ● călare unul pe altul (despre iubiţi)
● smart aleck (slang) ● şmecherit; om plin de el; unul care se ● all over the place ● peste tot; pretutindeni; cât vezi cu ochii
crede isteţ
● all right 1 ● perfect
alert ● all right 2 ● fără îndoială; sigur; desigur
● on the alert for ● cu ochii cât cepele, căutând; cu ochii în ● all right for you! ● până aici ţi-a fost!
patru, uitându-se după; alertat / prevenit
să caute ● all set ● gata de acţiune; totul e pregătit
alibi ● all shaken up ● speriat; tremurând ca varga; zdruncinat
fizic / psihic
● watertight alibi ● alibi perfect
● all square ● în linişte şi pace (figurat);
align nemaidatorând nimic nimănui; chit
● align oneself with ● a se alia cu ● all sweetness ● numai zahăr şi miere (figurat); o
dulceaţă (figurat)
alike ● all that and then some ● ba chiar şi mai şi
● be alike as two pins ● a semăna leit; a fi ca două picături de ● all that meat and no (slang, rude) ● ce grăsan! (jignitor); e ca un porc de
apă; a semăna ca două picături de apă potatoes! gras! (jignitor); geme de grăsime!
● look alike ● a fi asemănător; a se asemăna (jignitor)
● young and old alike ● pentru toate vârstele; de toate vârstele; ● all the (+Comparative) ● cu atât mai; foarte
şi tinerii şi bâtrânii ● all the better ● cu atât mai bine
alive ● all the rage ● la modă; în vogă; de actualitate
● alive and kicking ● întreg şi nevătămat; sănătos tun; în ● all the same 1 ● totuna; tot aia; egal
deplinătatea forţelor
● all the same 2 ● cu toate acestea; în ciuda acestui fapt
● be alive and well ● a fi bine mersi
● all the time ● tot timpul; fără întrerupere; cât timp
● be alive with ● a roi de; a fi plin de; a musti de
● all the worse ● cu atât mai rău; păcatul lui să fie
● be buried alive ● a fi îngropat de viu
● all thumbs ● neîndemânatic; împleticit; foarte stângaci
● come alive ● a se anima; a da semne de viaţă; a se
trezi la viaţă ● all told ● în concluzie; pe ansamblu; în total
● dead or alive ● mort sau viu; cu orice preţ ● all too obvious ● limpede / clar ca lumina zilei; clar ca
bună-ziua; evident
● eat sb alive ● a mânca pe cineva de viu; a fi foarte
supărat pe cineva; a învinge pe cineva ● all washed up ● terminat (despre o persoană); degradat
complet; a îi scoate peri albi; a îi face fizic
zile fripte; a face praf şi pulbere pe ● and all ● şi aşa mai departe; şi restul
cineva; a tăbărî asupra cuiva
● and all that jazz ● toată vrăjeala; tot tacâmul (figurat)
● it’s good / great to be alive! ● ah, ce frumoasă-i viaţa!; ce bine e să
simţi că trăieşti! ● at all hazards (old) ● cu orice risc / preţ; fie ce-o fi
● look alive! ● mai cu viaţă!; grăbeşte-te!; trezeşte-te ● be all one to sb ● a îi fi indiferent / egal / totuna
din amorţeală!
● be all over sb like a cheap ● a fi călare pe cineva (colocvial); a se da
● no man alive (or dead) ● nimeni pe lumea asta suit la cineva fără ruşine (colocvial); a se da
● stay alive ● a supravieţui la cineva fără măsură (colocvial); a se
da la cineva pe faţă (colocvial); a îi face
all avansuri peste măsură
● after all ● la urma urmelor; până la urmă; în cele ● be all over sb like a duck ● a fi călare pe cineva (colocvial); a se da
din urmă on a June bug la cineva fără ruşine (colocvial); a se da
● after all is said and done (humorous) ● până la urmă; în final (expresie la cineva fără măsură (colocvial); a se
umoristică ce arată preferinţa oamenilor da la cineva pe faţă (colocvial); a îi face
de a vorbi mai mult decât de a acţiona) avansuri peste măsură
● all alone ● singur-singurel; de unul singur ● be all over sth 1 (slang) ● a se da în vânt după ceva; a fi mort
după ceva
● all along ● de la bun început ● be all over sth 2 ● a îşi da silinţa să facă ceva; a lucra din
● all and sundry ● cu căţel, cu purcel; cu tot neamul; toată răsputeri la ceva
lumea, fără nicio excepţie ● be all up with sb ● a îi veni / suna ceasul din urmă
● all at once ● în acelaşi timp; simultan; concomitent ● be all very well (to do sth), ● nu e rău (că face ceva), dar …
● all but ● toţi, cu excepţia; toţi, în afară de but …
● all day long ● toată ziua; cât îi ziulica de lungă; cât e ● be sb all over ● a fi leit cineva; a fi leit-poleit cineva; a îi
ziua de lungă semăna aidoma; a îi călca pe urme; a se
comporta exact ca şi cineva; a semăna
● all ears ● numai urechi; cu urechile ciulite; ochi şi cu cineva ca două picături de apă
urechi
● beat all ● a întrece orice imaginaţie; a depăşi orice
● all eyes ● cu ochii mari; cu ochii cât cepele; cu închipuire
ochii beliţi
● for all ● în ciuda / pofida
● all for one and one for all ● toţi pentru unul şi unul pentru toţi
● for all I care ● din partea mea; în ceea ce mă priveşte
● all for sth ● categoric în favoarea a ceva
● from all walks of life ● din toate straturile sociale; de la vlădică
● all in (slang) ● mort de oboseală; extenuat; epuizat la opincă; de la mic la mare
● all in a day’s work ● nimic special; nimic ieşit din comun; ● give one’s all ● a da totul; a îşi da viaţa; a da tot ce are
nimic deosebit mai scump

555
Section 2 Index of English Idioms Secţiunea 2 Indexul expresiilor englezeşti

● go all out for sth ● a face tot ceea ce îi stă în putinţă pentru ● get on / along like a house (British ● a se înţelege de minune; a deveni rapid
a obţine ceva; a încerca din răsputeri să on fire English, prieteni la cataramă
obţină ceva informal)

● in all ● cu totul; per total ● get on / along well with ● a se înţelege bine cu
● not all that good / well ● nu prea bine; deloc bine ● go along for the ride ● a însoţi pe cineva numai de dragul
plimbării; a participa doar aşa, de
● not all there ● care nu e întreg la minte / cap; dus cu plăcere; a merge doar de amorul /
pluta (figurat)
dragul artei
● not at all ● câtuşi de puţin; absolut deloc; deloc;
● pass along ● a da mai departe; a transmite (din
nicidecum
generaţie în generaţie)
● not be all it’s cracked up to ● a nu fi aşa de bun cum se pretinde; a nu
● push along ● a o lua din loc; a pleca; a face paşi
be fi chiar aşa; la pomul lăudat să nu te
(figurat)
duci cu sacul (zicătoare; aproximativ)
● struggle along / on ● a se zbate (figurat); a o duce greu; a se
● take it all in ● a fi numai ochi şi urechi; a fi cu atenţia
târî (şi figurat)
încordată la maximum
● tag along ● a se ţine după cineva; a se ţine după
● that caps it all! ● asta-i culmea!; asta le întrece pe toate!
coada cuiva
● to cap it all ● ca să pună capac la toate; pe deasupra ● whiz along ● a trece în goană pe lângă; a trece în
● to top it all ● pentru a pune capac la toate; pe mare viteză pe lângă
deasupra; în plus aloof
● with all one has got ● din toate puterile; din răsputeri ● hold oneself aloof from ● a se ţine departe de; a fi retras şi
alley neprietenos faţă de

● alley apple (slang) ● balegă ● keep oneself aloof from ● a se ţine departe de; a fi retras şi
neprietenos faţă de
● alley cat 1 (slang) ● pisică fără stăpân; pisică maidaneză ● remain aloof from ● a rămâne deoparte faţă de; a nu se
● alley cat 2 (slang) ● golan; vagabond; persoană promiscuă implica în
din punct de vedere sexual ● stand aloof ● a sta deoparte; a se ţine deoparte; a nu
● blind alley ● fundătură (şi figurat) se implica

● bowling alley ● pistă de popice alphabet


● right down one’s alley ● specialitatea sa; exact ceea ce i se ● alphabet soup (slang) ● vorbire presărată cu iniţiale, sigle,
potriveşte; foarte potrivit pentru cineva acronime; exprimare împănată cu
iniţiale, sigle, acronime
● right up one’s alley ● specialitatea sa; exact ceea ce i se
potriveşte; foarte potrivit pentru cineva already
alligator ● enough already! ● gata!; mi-a ajuns până peste cap!;
ajunge!; m-am săturat de chestia asta!;
● see you later, alligator (old) ● pa şi pusi destul!; ce e mult nu e bun!; ce-i mult
all-nighter strică!; ajungă-ţi de-amu’, herghelie! (din
Creangă)
● pull an all-nighter doing sth ● a petrece o noapte întreagă făcând ceva
altar
all-out ● bow to the porcelain altar (slang) ● a da la raţe (figurat); a se răsti la
● an all-out effort ● un efort din răsputeri bocanci; a îşi vărsa şi maţele

allow ● lead sb to the altar (humorous, ● a duce pe cineva la altar; a se căsători


old) cu cineva; a lua de soţ / soţie pe cineva
● allow for sth ● a include ceva în calcule; a lua ceva în
consideraţie ● leave sb at the altar 1 ● a abandona pe cineva chiar înainte de
căsătorie
allowance ● leave sb at the altar 2 ● a nu promova pe cineva
● make allowances for ● a fi îngăduitor cu; a mai lăsa de la el în ● sacrifice on the altar of ● a sacrifica pe altarul (+Genitiv) (figurat)
privinţa; a găsi scuze pentru; a lua
apărarea (+Dativ) alter
almighty ● circumstances alter cases ● depinde de împrejurări
● almighty dollar (slang) ● atotputernicul ban; puterea monetară alternative
alone ● have no alternative ● a nu avea de ales; a nu avea încotro
● better alone than in bad ● mai bine singur decât cu huliganii; nu amaze
company mă bag eu în cârd cu voi; mai bine
singur decât cu cine nu trebuie ● it never ceases to amaze ● mă lasă de fiecare dată cu gura căscată
me (de uimire); nu încetează să mă
● go it alone ● a o porni de unul singur; a o lua pe cont
uimească de fiecare dată
propriu
● never cease to amaze sb ● a nu înceta să uimească / surprindă pe
● leave sb alone ● a lăsa pe cineva în pace; a lăsa pe
cineva
cineva în plata Domnului
● leave well enough alone ● a recunoaşte că mai binele e duşmanul amazement
binelui; a lăsa lucrurile aşa cum sunt ● stare in amazement ● a se holba uimit; a rămâne cu gura
● let alone … ● ca să nu mai vorbim de …; ce să mai căscată
vorbim de …; dar / darămite …; ca să nu
mai zic de …; d-apăi …
ambassador
● let sth / sb alone ● a lăsa ceva / pe cineva în pace; a lăsa ● recall an ambassador ● a rechema un ambasador
ceva / pe cineva în plata Domnului
ambulance
● let well enough alone ● a recunoaşte că mai binele e duşmanul
binelui; a lăsa lucrurile aşa cum sunt ● ambulance chaser ● avocat de proastă calitate din SUA care
în cazul unui accident caută să convingă
along victimele să îi dea în judecată pe
vinovaţi, el primind un procentaj din
● all along the line ● la fiecare pas; din toate punctele de
vedere suma obţinută ca daune

● along for the ride ● purtat / dus în cârcă (figurat) ambush


● bump along ● a înainta din greu pe un drum plin de ● fall into an ambush ● a cădea într-o ambuscadă
gropi / denivelări
● lay an ambush (against) ● a organiza o ambuscadă (împotriva); a
● chug along ● a înainta; a progresa pune la cale o ambuscadă (împotriva)
● clip along ● a înainta repejor ● lie in ambush ● a sta la pândă în cadrul unei ambuscade
● coax sb along ● a păcăli pe cineva; a trage pe sfoară pe ● wait in ambush ● a sta la pândă în cadrul unei ambuscade
cineva (prin linguşiri etc); a duce de nas
● walk into an ambush ● a cădea într-o ambuscadă
pe cineva; a duce pe cineva cu zăhărelul
● come along for the ride ● a însoţi numai de dragul plimbării; a amen
participa doar aşa de plăcere; a veni ● amen corner ● corul lingăilor; trepăduşii
doar de dragul artei
● get along with sth ● a continua cu ceva ● say amen to sth ● a fi sută la sută de acord cu ceva; a
accepta ceva cu entuziasm

556
Section 2 Index of English Idioms Secţiunea 2 Indexul expresiilor englezeşti

● the amen corner ● grupul care îi cântă în strună; grupul ● and then some! ● şi încă ceva pe deasupra!; ba mai mult!;
linguşitorilor; lingăii şi mai şi!
amenable anew
● be amenable to advice ● a fi capabil să asculte sfaturi; a fi ● begin (sth) anew ● a o lua de la capăt (cu ceva)
receptiv la sfaturi; a fi deschis la sfaturi
● start anew ● a o lua de la capăt
● be amenable to ● a fi capabil să asculte sugestii; a fi
suggestions receptiv la sugestii; a fi deschis la angel
sugestii
● angel dust ● fenciclidină (anestezic de uz veterinar
amendment folosit ca drog); heroină sintetică
● invoke the Fifth (law) ● a invoca amendamentul cinci al ● be an angel and … ● te rog din inimă, fii drăguţ şi …
Amendment Constituţiei SUA (a îşi exercita dreptul ● be on the side of the ● a fi de admirat; a face ceva minunat
de a nu răspunde pentru a nu se angels
autoincrimina)
● guardian angel ● înger păzitor (şi figurat)
amends
anger
● make amends for sth ● a drege ceva; a repara ceva (figurat)
● act in anger ● a acţiona la nervi / mânie
American ● burst of anger ● explozie de furie
● as American as apple pie ● american get-beget; tipic american ● choke back one’s anger ● a îşi stăpâni cu greu mânia; a îşi ţine în
● be as American as apple ● a fi tipic american frâu nervii
pie ● give vent to one’s anger ● a îşi vărsa nervii; a da frâu liber furiei; a
amiss nu se mai putea stăpâni

● something is amiss ● ceva nu e în regulă; e ceva suspect / ● more in sorrow than in ● plin mai degrabă de tristeţe decât de
anger mânie; mai mult trist decât mânios
putred; nu îmi miroase a bine
● take sth amiss ● a înţelege / interpreta ceva greşit; a ● seethe with anger ● a fierbe de furie; a clocoti de mânie
judeca ceva prematur ● speak in anger ● a vorbi la nervi; a vorbi fără să
gândească
ammunition
● swift to anger (old) ● iute la mânie
● give ammunition to sb ● a îi da apă la moară
● vent one’s anger on sb ● a îşi vărsa nervii pe cineva
amnesia
angle
● suffer from amnesia ● a suferi de amnezie
● angle for a compliment ● a cerşi complimente
amnesty ● at a crazy angle ● înclinat într-o parte; câş
● grant an amnesty ● a da o amnistie
● at a jaunty angle ● într-un peş; într-o parte; într-o rână
amok ● at a rakish angle ● într-un peş; într-o parte
● run amok / amuk ● a îl lovi amocul; a intra brusc într-o stare ● at an angle ● câş; oblic
de furie incontrolabilă; a scăpa de sub
control; a se comporta violent şi agresiv; ● from one’s angle ● din punctul său de vedere; în ceea ce-l
a alerga fără rost; a se agita fără rost priveşte; după cum vede el lucrurile

amount ● know all the angles ● a fi uns cu toate alifiile (figurat); a fi


şmecherit; a fi trecut prin ciur şi prin
● amount to ● a se ridica la (despre bani, cost); a costa dârmon (zicătoare); a fi descurcăreţ
● amount to nothing ● a ajunge un nimeni; a deveni un zero angry
tăiat
● an angry young man ● un tânăr furios / revoltat
● amount to the same thing ● a fi totuna; a avea acelaşi rezultat; a
însemna acelaşi lucru animal
anal ● a study animal ● un tocilar; unul care studiază pe rupte
● anal retentive ● foarte pedant; extrem de atent la detalii; ● animal magnetism ● atracţie fizică
chiţibuşar
● animal rights campaigner ● activist pentru drepturile animalelor
● be anal ● a fi foarte pedant; a fi extrem de atent la
detalii; a fi chiţibuşar ● like a caged animal ● ca un leu în cuşcă; extrem de agitat
analogy ● party animal (slang) ● petrecăreţ
● draw an analogy between ● a face o analogie / paralelă între ● put an animal to sleep ● a omorî un animal pentru că este prea
bătrân sau bolnav (eufemism)
● make an analogy between ● a face o analogie între
ankle
analysis ● ankle biter (slang, ● copil; puradel
● in the final analysis ● în ultimă instanţă; până la urmă; în cele humorous)
din urmă; la urma urmei
● sprain an / one’s ankle ● a îşi scrânti o gleznă
● in the last analysis ● în ultimă instanţă; în cele din urmă; până
la urmă; la urma urmei ● turn one’s ankle ● a îşi răsuci glezna
anchor ● twist an ankle 1 ● a îşi scrânti o gleznă
● at anchor ● ancorat (despre un vas) ● twist an ankle 2 (informal) ● a rămâne gravidă
● boat anchor (Silicon ● computer depăşit şi nefolositor; relicvă; ankle-deep
Valley slang) vechitură
● be ankle-deep in sth ● a fi băgat până la gât în ceva; a fi
● cast anchor ● a arunca ancora; a ancora implicat în ceva
● drop anchor ● a arunca ancora anniversary
● lie at anchor ● a fi ancorat ● gold anniversary ● nuntă de aur
● ride at anchor ● a ancora ● silver anniversary ● nuntă de argint
● slip anchor ● a scăpa din ancoră anoint
● weigh anchor ● a ridica ancora (şi figurat); a o lua din loc ● anoint the palm of sb ● a îi unge palma (figurat); a mânji pe
cineva (figurat); a mitui pe cineva
ancient
● ancient history ● relaţie de dragoste care ţine de anonymity
domeniul trecutului ● preserve one’s anonymity ● a rămâne anonim; a îşi păstra
● ancient news ● ştire veche; ştire perimată; ştire răsuflată anonimatul

● that’s ancient history ● e o istorie veche; e o chestie care s-a ● speaking on condition of ● menţionat cu condiţia de a nu i se
anonymity divulga identitatea; menţionat cu
dus demult
condiţia de a i se păstra anonimatul
and another
● and change ● şi ceva (despre o sumă de bani)
● one … after another ● o … după alta; un … după altul; în lanţ
● and how! ● şi încă cum!; ba bine că nu!
● one another ● unul pe altul

557
Section 2 Index of English Idioms Secţiunea 2 Indexul expresiilor englezeşti

● one damn thing after ● una după alta; unul după altul; ● be worlds apart ● a nu avea nimic în comun; a diferi ca de
another necazurile / belelele se ţin lanţ la cer la pământ; a se potrivi ca nuca în
● one thing after another ● una după alta (despre probleme); perete (zicătoare); a fi la poli opuşi
necazurile / belelele se ţin lanţ ● come apart ● a se rupe / distruge; a se face fărâme; a
● one way or another ● într-un chip / fel sau altul începe să se destrame; a se
dezasambla; a se face bucăţele; a se
● tell me another (one)! ● şi vrei să te şi cred?!; spune-i-o lui deşira
mutu'!; să i-o spui lui mutu'!; fugi cu ursul!
● come apart at the seams ● a se ruina complet; a se duce pe apa
● that’s another story ● asta-i altă poveste; asta-i altă mâncare sâmbetei (zicătoare); a se duce de râpă;
de peşte (figurat) a se distruge în totalitate
answer ● fall apart ● a se nărui; a se destrăma; a se duce pe
apa sâmbetei (zicătoare); a se duce de
● a straightforward answer ● un răspuns onest; un răspuns clar; un râpă; a se face bucăţi-bucăţele; a se
răspuns direct; un răspuns franc
dezintegra; a se degrada
● answer back ● a fi / răspunde obraznic
● fall apart at the seams ● a se nărui; a se destrăma; a se duce pe
● answer for ● a da seamă pentru; a răspunde pentru; apa sâmbetei (zicătoare); a se duce de
a da socoteală pentru; a fi responsabil râpă; a se face bucăţi-bucăţele; a se
pentru / de dezintegra; a se degrada
● answer in the affirmative ● a răspunde afirmativ ● pick apart ● a găsi defecte în; a expune defectele
din; a căuta nod în papură (+Dativ)
● answer one’s calling ● a îşi urma chemarea
● set sth / sb apart (from) ● a deosebi / distinge ceva / pe cineva
● answer the call of nature ● a îşi face nevoile; a se duce la oală (de); a diferenţia ceva / pe cineva (de); a
(colocvial) face ceva / pe cineva deosebit (de); a
● answer to sb ● a fi subordonatul cuiva; a răspunde în face ceva / pe cineva special (printre); a
faţa cuiva separa ceva / pe cineva (de); a pune
● answer to the name of ● a se numi; a răspunde la numele de ceva pe cineva într-o categorie
superioară (faţă de)
● at a loss for an answer ● ezitant; rămas fără replică / cuvinte
● take apart ● a desface în bucăţele; a dezasambla; a
● have a lot to answer for ● a avea multe pe conştiinţă demonta
● know all the answers ● a le şti pe toate (ironic) ● tear sth / sb apart ● a sfâşia ceva / pe cineva în bucăţi; a
face ceva / pe cineva ferfeniţă; a critica
● not take no for an answer ● a nu se lăsa cu una cu două; a nu ceva / pe cineva în mod nemilos
renunţa aşa uşor
● straight answer ● răspuns cinstit apartment
● the answer to one’s ● mană cerească; tot ceea ce şi-a dorit; ● bachelor apartment ● garsonieră
prayers tot ceea ce şi-ar dori
ape
ant ● go ape over (slang) ● a se înnebuni după; a se da în vânt după
● have ants in one’s pants ● a nu avea stare; a fi neliniştit /
nerăbdător; a îl mânca în cur (vulgar); a apeshit
nu avea astâmpăr; a avea mâncărici ● go apeshit over (slang, vulgar) ● a se înnebuni după; a se da în vânt după
ante apocalypse
● ante up ● a plăti cu bani gheaţă; a plăti cu banii ● apocalypse watcher ● pesimist; care vede totul în negru
jos; a plăti peşin; a plăti în numerar
● up the ante ● a ridica miza ● the four horsemen of the ● cei patru călăreţi ai apocalipsei: războiul,
apocalypse foametea, moartea şi molima
antics apologize
● be up to one’s antics ● a îşi da în petec; a se răsfăţa ● apologize profusely ● a îşi cere mii de scuze
anvil apology
● between the hammer and ● între ciocan şi nicovală (zicătoare) ● make an apology ● a îşi cere scuze / iertare
the anvil / nail
● offer sb’s apologies ● a îşi cere scuze / iertare
any
● owe sb an apology ● a îi datora scuze
● any day / minute / moment ● în orice zi / minut / moment
now ● please, accept my humble ● acceptă umilele mele scuze, te rog
apologies
● any old how / way ● cum îl taie capul; indiferent cum; oricum;
cum o putea ● tender one’s apologies ● a îşi cere scuze
● any old thing ● orice ar fi apparent
● at any cost ● indiferent cât costă; cu orice preţ ● for no apparent reason ● aparent fără niciun motiv; din senin; pe
● in any case ● în orice caz; pentru orice eventualitate; nepusă masă
orice s-ar întâmpla; fie ce-o fi
appeal
● little if any ● foarte puţin; puţin sau deloc
● appeal to sb’s kindness ● a apela la amabilitatea cuiva
● not be having any (slang) ● a nu fi interesat
● be full of sex appeal ● a fi atrăgător din punct de vedere sexual
anything ● have mass appeal ● a avea succes la publicul larg; a fi foarte
● anything but … ● orice, numai … nu apreciat de mase

● as easy as anything ● simplu ca bună ziua; floare la ureche; o ● have sex appeal ● a fi atrăgător din punct de vedere
nimica toată sexual; a îl avea pe vino încoace

● be capable of anything ● a fi în stare de orice; a fi capabil de orice ● have wide appeal ● a fi la mare preţ; a avea mare căutare
● if anything ● ba din contră; ba dimpotrivă ● make an appeal to ● a face un apel la; a cere (+Dativ)
● like anything ● de mama focului; ca niciodată; foarte ● not appeal to sb ● a nu atrage pe cineva
repede / tare / puternic; ca nimic altceva ● without appeal ● fără drept de apel
● not be anything like ● a nu fi nici pe departe ca; a nici nu se
compara cucu appear
● would not have anything to ● a nu vrea să aibă nimic de-a face cu; a ● appear in court ● a apărea în faţa unui judecător; a fi
do with refuza orice contact cu chemat în instanţă

apart ● appear out of nowhere ● a răsări ca din pământ; a apărea din


neant
● apart from ● în afară de; pe lângă faptul că ● speak of the devil and she (saying) ● vorbeşti de lup şi lupul la uşă (zicătoare)
● be falling apart ● a se dărăpăna; a fi o rablă; a se / he is sure to appear
destrăma; a se prăbuşi (şi figurat)
appearance
● be in a class apart ● a fi cu un cap deasupra tuturor; a fi unic
/ incomparabil; a se distinge de restul ● appearances are deceptive ● aparenţele înşală (proverb)
● be poles apart ● a nu avea nimic în comun; a diferi ca de ● appearances deceive ● aparenţele înşală (proverb)
la cer la pământ; a se potrivi ca nuca în ● for the sake of ● de ochii lumii; de faţadă; pentru a salva
perete zicătoare); a fi la poli opuşi appearances aparenţele

558
Section 2 Index of English Idioms Secţiunea 2 Indexul expresiilor englezeşti

● in order of appearance ● în ordinea apariţiei / ieşirii pe scenă approval


● keep up appearances ● a păstra aparenţele; a salva aparenţele; ● give sb the stamp of ● a îi da aprobarea
a acţiona de ochii lumii; a acţiona doar approval
de faţadă
● give sth the / one’s stamp ● a aproba ceva
● make a public appearance ● a apărea în public of approval
● make an appearance ● a îşi face apariţia / intrarea ● qualified approval ● aprobare cu anumite condiţii
● put in an appearance ● a îşi face apariţia doar de ochii lumii; a ● seal of approval ● aprobare (mai ales) oficială
avea o scurtă apariţie
● submit sth to sb’s approval ● a trimite ceva către aprobarea cuiva
● save appearances ● a salva aparenţele
● the seal of approval ● aprobarea oficială; acordul oficial
appetite
April
● satisfy sb’s appetite ● a satisface apetitul cuiva
● April fool’s day ● întâi aprilie, ziua păcălelilor
● sexual appetite ● apetit sexual; libido
● make an April fool of sb ● a păcăli pe cineva de întâi aprilie; a îi
● whet one’s appetite ● a îi deschide / stârni pofta (de mâncare); juca o farsă de întâi aprilie
a i se deschide apetitul / gustul (şi
figurat) apron
● work up an appetite ● a deschide apetitul; a stârni foamea; a i ● hang on to one’s mother’s ● a se ţine de fusta maică-sii
se face foame apron strings

applause ● not let go of one’s ● a se ţine de fusta maică-sii (colocvial)


mother’s apron strings
● a round of applause ● o rundă de aplauze
Arab
● anal applause (slang, vulgar) ● acţiunea de a se băşi (vulgar); acţiunea
de a face / trage vânturi (puturoase); ● street Arab ● copil de stradă; aurolac; Gavroche
acţiunea de a trage o băşină (vulgar);
acţiunea de a trage băşini (vulgar)
arbitration
● burst of applause ● ropot de aplauze ● go to arbitration ● a recurge la arbitraj
● thunderous applause ● aplauze asurzitoare area
apple ● area code ● prefix telefonic
● a square apple (slang) ● un om cinstit; un om care respectă ● canvass an area ● a face propagandă electorală într-o
regulile zonă; a încerca să obţină voturi dintr-o
regiune / zonă
● Adam’s apple ● mărul lui Adam
● gray area ● la marginea legalităţii; la limita legii
● an apple a day keeps the ● un măr pe zi te menţine sănătos
doctor away ● the penalty area ● careul mare (sport)
● apple of discord ● mărul discordiei argue
● apple polisher ● pupincurist; lingău; linguşitor ● argue the toss ● a se certa de dragul certei
● apple polishing ● linguşeală argument
● as sure as God made ● fără doar şi poate; absolut sigur; cum te ● a spirited argument ● o discuţie animată / aprinsă
green apples văd şi cum mă vezi; mai mult ca sigur
● bad apple ● măr putred / stricat (figurat); oaie neagră ● a telling argument ● un argument hotărâtor sau convingător
(figurat) ● bat down sb’s arguments ● a contrazice / respinge argumentele
● in apple-pie order (British ● în perfectă ordine; aranjat impecabil; cuiva
English, old) pus la linie / dungă ● for the sake of the ● de dragul discuţiei
argument
● know one’s apples ● a se pricepe în / la meseria sa; a fi de
meserie; a stăpâni bine subiectul / ● stock argument ● argument clasic
materia
● the clinching argument ● argumentul decisiv / hotărâtor
● the apple of one’s eye ● marele său amor; soarele său de pe cer
(figurat); lumina ochilor săi (figurat) arm
● the Big Apple ● oraşul New York ● a shot in the arm 1 ● un eveniment care încurajează sau
întăreşte; un impuls
● the rotten apple ● mărul putred (figurat); persoană cu
influenţă negativă ● a shot in the arm 2 (slang) ● o duşcă de tărie
● there’s one bad apple in (proverb) ● nu e pădure fără uscături (proverb) ● an arm and a leg ● o găleată de bani; o avere
every barrel
● arm in arm ● braţ la braţ
apple-cart ● armed conflict ● conflict armat
● upset the / sb’s apple-cart ● a întoarce totul pe dos; a întoarce pe
cineva pe dos; a întoarce pe cineva cu ● armed robbery ● jaf armat
roţile în sus; a îi strica planurile; a îi da ● armed to the teeth ● înarmat până în dinţi; înarmat de sus
peste cap planurile până jos; înarmat din cap până în
picioare
apply
● arms akimbo ● cu mâinile în şold
● apply for a grant ● a depune o cerere de finanţare; a
depune o cerere de sprijin financiar; a ● as long as your arm ● foarte lung
depune cerere pentru bursă
● babe in arms 1 ● prunc; copil de ţâţă
● apply for a job ● a depune cerere de angajare
● babe in arms 2 ● persoană naivă; persoană uşor de dus
● apply oneself (to) ● a îşi da osteneala (să); a îşi da interesul de nas
(la / pentru)
● be up in arms ● a fi în plină revoltă; a fi aţâţat; a lua foc
● apply the brakes ● a pune frână (figurat)

appoint ● bear arms ● a purta arme; a fi înarmat


● appoint sb as one’s heir ● a lăsa moştenitor pe cineva ● call to arms ● a chema la arme
● chance one’s arm ● a încerca; încercarea moarte n-are; a îşi
appointment încerca norocul; a merge la risc
● by appointment ● cu programare ● clutch sb in one’s arms ● a strânge pe cineva în braţe
● keep an appointment ● a veni la o întâlnire; a respecta o ● cost an arm and a leg ● a fi foarte scump; a face gaură în pungă
programare (la doctor etc) (figurat); a costa de te rupe (colocvial); a
● make an appointment with ● a îşi lua oră la; a îşi face o programare costa o avere
la (doctor, dentist, coafor etc) ● fold one’s arms ● a sta cu braţele încrucişate
● recess appointment ● numire într-o funcţie guvernamentală de ● give sb one’s arm ● a îi oferi braţul
către preşedintele SUA în timp ce
congresul SUA se află în vacanţă, ● give sb the straight arm ● a ţine la distanţă pe cineva; a trata cu
pentru a evita un probabil vot negativ răceală / indiferenţă pe cineva

apprenticeship ● ground arms! ● la picior arm’!


● serve one’s apprenticeship ● a îşi face ucenicia / instructajul ● have a long arm ● a găsi şi în gaură de şarpe

559