Sunteți pe pagina 1din 3

1

CHESTIONAR
Privind opiniile cititorilor despre biblioterapie

BIBLIOTERAPIA este o metodă de tratare a unor probleme sociale, emoţionale sau mentale
prin intermediul cărţilor şi are două componente:
Biblioterapia receptivă: constă în lectura unor materiale informative sau a unor volume de
beletristică la recomandarea unui psihoterapeut.
Biblioterapia productivă presupune activitatea de scriere creatoare (redactarea unui jurnal
zilnic, de exemplu) în scop terapeutic.

Voi utiliza informaţiile culese din aceste chestionare (anonime) la lucrarea mea de licenţă.
Aştept comentariile şi sugestiile dumneavoastră şi pe http://cititoriianonimi.blogspot.com.
Vă mulţumesc pentru colaborare.
Viorica Roşu
Universitatea Transilvania:
Facultatea de Litere, specializarea Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării

1. Din punctul dumneavoastră de vedere lectura reprezintă:


A. Un „viciu rafinat şi nepedepsit” (expresia scriitorului L. P. Smith)
B. Un leac pentru spirit.
C. Altceva, şi anume_______________________________________________________

2. Cu ce scop citiţi?
A. Informare
B. Deconectare
C. Documentare profesională
D. Promovare socială
E. Alte scopuri, şi anume_________________________________________________

3. Descrieţi stilul (stilurile) dumneavoastră predominant de lectură. Citiţi:


A. Cu pasiune
B. Cu furie
C. Cu foame
D. Cu răbdare
E. Activ, vă puneţi mereu întrebări în legătură cu cele citite
F. Pasiv, nu zăboviţi prea mult asupra conţinutului
G. Haotic
H. Ordonat
I. Am obiceiul de a citi în alt mod (precizaţi)________________________________

4. Ce efecte au asupra dumneavoastră lecturile literare?


A. POZITIVE, cum ar fi:
a) bucurie estetică
b) adrenalină
c) stare de „toropeală plăcută”
d) reverie
e) calmarea nervilor
f) bunăstare psihică
g) plăcere
h) altele (specificaţi)_________________________________________________
2

B. NEGATIVE, precum:
a) plictiseală
b) insomnie
c) somnolenţă
d) coşmar
e) stres
f) indigestie
g) repulsie
h) altele (specificaţi)__________________________________________________
C. Nu citesc beletristică.

5. Ascultaţi cărţi audio citite de actori sau scriitori celebri?


A. DA, deoarece__________________________________________________________
B. NU, prefer să le citesc personal.

6. Cu ce personaj literar vă identificaţi cel mai bine?


A. _____________________________________________________________________
B. Nu mă identific cu niciun personaj literar.

7. Încercaţi să vă amintiţi titlul unei cărţi citite care v-a influenţat pozitiv când vă aflaţi în
convalescenţă.
A. Cartea care mi-a grăbit însănătoşirea se numeşte:_______________________________
_____________________________________________________________________
B. Nu îmi amintesc.
C. Nu am avut asemenea experienţe.

8. Recitiţi cărţi care v-au făcut să vă simţiţi bine la un moment dat?


A. DA şi mă fac să mă simt mereu la fel de bine.
B. DA, dar nu mai au mereu acelaşi efect plăcut.
C. NU

9. Ce influenţă are asupra dumneavoastră lectura cărţilor de psihologie aplicată de tipul


„Cum să...” ?
A. Aplic cu încredere sfaturile oferite.
B. Mă determină să îmi pun multe întrebări despre viaţa pe care o am.
C. Le citesc cu neîncredere.
D. Nu citesc astfel de cărţi.

10. Pentru ameliorarea căror probleme personale aţi apela şi la biblioterapie?


A. Tristeţe
B. Anxietate
C. Coşmar
D. Stres
E. Insomnie
F. Singurătate
G. Lipsa poftei de mâncare
H. Altele, cum ar fi_______________________________________________________
I. Nu aş practica biblioterapia fără să consult un specialist
J. Pentru astfel de probleme apelez doar la un terapeut.
3

11. Biblioterapia este şi o terapie artistică. Practicaţi (şi) alte tipuri de terapii artistice?
A. Meloterapia (audiţii muzicale)
B. Terapia prin arte vizuale (tablouri)
C. Psihodrama (teatru)
D. Filmoterapia
E. NU practic terapii artistice.

12. Notaţi într-un jurnal ceea ce vă frământă?


A. DA, deoarece mă ajută să conştientizez mai bine problema.
B. NU, deoarece nu mă ajută.

13. Consideraţi instituţia bibliotecii:


A. O oază de linişte
B. Un loc de sănătate pentru spirit, precum vechii greci
C. Balsam al sufletului, asemenea vechilor egipteni
D. Un labirint dificil de străbătut
E. O posibilă imagine a infernului
F. Am altă imagine despre bibliotecă, şi anume__________________________________
G. Nu am nicio imagine despre bibliotecă.

14. Consideraţi utilă înfiinţarea unui centru de biblioterapie în oraş?


A. DA şi propun ca centrul să se denumească_______________________________
B. NU.

PROFILUL DUMNEAVOASTRĂ:

I. Categoria profesională:
A. Funcţionar
B. Intelectual
C. Tehnician, maistru
D. Muncitor
E. Elev
F. Student
G. Pensionar
H. Şomer
I. Alta, şi anume___________________________________________

II. Sex: m f

III. Vă încadraţi în categoria de vârstă:


A. 14-25 ani
B. 26-40 ani
C. peste 61 ani.
D. 41-60 ani.

S-ar putea să vă placă și