Sunteți pe pagina 1din 21

TEMA PROIECTULUI:

Sa se proiecteze in sistem mecanic verificarea unei sarcini axiale F folosind 2


cuple elicoidale de miscare (de tip surub piulita) cu dubla actiune cu actionare cu clichet
vertical pentru realizarea unei curse de lucru intre inaltimea minima Hmin si inaltimea
maxima Hmax.
Carcteristici tehnice (date initiale de proiectare):
- sarcina de ridicare: F = 2,75 ⋅10 3 N
- inaltimea minima: Hmin = 250 mm
- inaltimea maxima : Hmax=500 mm
2. Mermoriu de prezentare:
- schema constructiva
- modul de functionare
- compararea cu alte solutii similare din punct de vedere constructive , functional ,
tehnologic , de exploatare , prêt de cost.
- justificarea solutiei alese (avantaje, dezavantaje)
- materialele utilizate
- precizia de executie
- indicatii de montaj , transport , exploatare si intretinere
- norme de tehnica si securitatea muncii.
2.1. Generalitati:
- transmisia surub piulita reprezinta o cupla tribologica filetata (elicoidala ) cu miscare de
alunecare intre spire fiind utilizate la transformarea miscarii de rotatie in translatie si
transmiterea sarcinilor.
Avantaje:
- posibilitatea transmiterii sarcinilor mari 10 3 ,10 4 .
- Asigurarea conditiei de autofranare
- Functionare silentioasa
- Gabarit redus si pret de cost redus.
2.2. Schema constructive si modul de functionare

1
1 – piesa de reazem
2 – surub principal (I)
3 – sistem de actionare manuala cu manivela
4 – surub secundar
5 – piulita fixa
6 – suport sau corp

Particularitati constructive
Sistemul mecanic face parte din categoria cu 2 cuple elicoidale .
Piesa de reazem 1 este solidara fata de surubul principal 2 deplasandu-se odata cu acesta.
Cursa de ridicare este obtinuta prin sumarea deplasarii de translatie realizate de cele 2
suruburi: principal si secundar.
Modul de functionare
Prin actionarea cu o forta Fm asupra manivelei sistemului 3 atasat surubului
secundar 4 acesta se deplaseaza pe verticala datorita rotirii fata de piulita fixa 5
determinand si deplasarea surubului principal datorita rotirii acestuia fata de piulita
realizata in surubul secundar 4.
Sitemul de actionare trebuie sa realizeze un moment motor (Mm)
Fm – este forta aplicata asupra manivelei
Lc – lungimea bratului manivelei (recomandate de proiectant)
Mm trebuie sa preia cele 2 momente de frecare care apar in cuplele elicoidale .
MtI – momentul de frecare in cupla I
MtII – momentul de frecare in cupla II
Mm = MtI + MtII

2.3. Stabilirea incarcarilor elementelor constructive


Piesa de reazem 1 si surubul principal 2 sunt solicitate axial de forta exterioara F fiind
solicitate la compresiune si de momentul MtI la torsiune.
Surubul secundar 4 piulita 5 si suportul 6 sunt solicitate la compresiune de F si la torsiune
de MtII.
2.4. Alegerea tipurilor de filete pentru cuplele elicoidale .
Tipuri de filete de miscare
2.5. Materiale
3.Memoriu justificativ de calcul.
3.1. Proiectarea surubului principal
3.2. Proiectarea piesei de reazem
3.3. Proiectarea surubului secundar.
3.4. Proiectarea piulitei fixe.
3.5. Proiectarea corpului.
3.6. Proiectarea sistemului de actinoare .

2
3.1. Proiectarea surubului principal

a) Alegerea materialului.
Otelurile laminate OL 37 , Ol 50 , Rm 1MPa = 10 6 Pa = 10 6 N / m 2 = 1N / mm 2
b) Predimensionarea surubului consta in determinarea diametrului minim a sectiunii
transversale a surubului d1 (diametrul interior al filetului ) din conditia de rezistenta la
flambaj.
Fcf 
cf = ≥ Caf = 4

F 
corficientde siguranta 64 ⋅ Caf ⋅ F ⋅ lf 2
 ⇒ d1 ≥ 4 = 7,36
π 2 ⋅ E ⋅ Imin  π3⋅E
Fcf =
lf 2 

E = 2,1 ⋅ 105 M pa 
Im in m om entde inertieaxialal sectiuniitransversale a surubului
π ⋅ d14
I min = = 155,23
64
lf – lungime de flambaj
lf = 0,5 ⋅ l = 0,5 ⋅ 330 = 165
l = H max − H 0 = 500 −170 = 330
Relatii intre inaltimi
H max = (1,75 .... 2) H min ⇒ H min = 250
H min = H 0 + (65 ..... 85 ) mm ⇒ H 0 = 170
H max = H 0 + H ( l ) = 170 + 330 = 500
H ( l ) = H max − H 0 = 330
d1 – se rotunjeste la o valoare STAS pentru unul din filetele de miscare

3
d1 ⇒ d 3 = 7,5, d I = 10 , d 2 I = D2 I = 9, pI = 2, D4 I = 10 ,5, D1I = 8

lf 165
λ= = = 88,23
imin 1,87
I min
imin = = 1,87
Amin
π ⋅ d12
Amin = = 44 ,16
4
OL 50 − λ0 = 89
60 ≤ λ ≤ λ0
a = 335
b = 0,62
c=0
σcf = 335 − 0,62 ⋅ 88 ,23 − 54 ,7 = 280 ,3
σcf π ⋅ d12 280 ,3 3,14 ⋅ 56 ,25 280 ,3
F ≤ Faf ( p ) = σaf ( p ) ⋅ Amin = ⋅ = ⋅ = ⋅ 44 ,15 = 3093 ,81
Caf 4 4 4 4

3.1.3.Verificarea autofranarii consta in stabilirea inegalitatii α2 I ≤ρ' I

α2 I - unghiul de infasurare a elicei filetului calculat cu relatia:


 p   2 
α 2 I = arctg  I  = arctg   = 4,04 º
 π ⋅ d2I   28,26 
 
 µ 
 = arctg 
0,1 
ρ'I = arctg   5,94 °
 cos β   cos 15 °
 
 2 
ρ'I - unghiul de frecare intre spirele surubului si piulitei
µ - coefficient de forfecare pe spire
µ = 0,1.... 0,15
β - unghiul dintre flancurile filetului
β = 30º

3.14. Stabilirea dimensiunilor pentru surubul principal


d1 , d 3 - sunt cele adoptate la filetele surubului principal
dh – se alege in functie de marimea surubului de fixare a opritorului pentru limitarea pe
verticala a deplasarii surubului principal.

d h = 6( M 6)
l1 = 10 mm
l2 = 20 mm
f 2 - se alege din stasul de degajari pentru iesirea filetului trapezoidal
d R - reprezinta diametrul de asamblare cu piesa de reazem

4
d R = d I + (2.... 4) = 10 + 4 = 14 mm
d S - se alege intre (0,15….0,25)dR
dS = 3
lSI - se alege dupa proiectarea surubului secundar

3.1.5. Verificarea surubului principal la solicitarea compusa.Solicitarea este de


compresiune si torsiune.

σ lim R po , 2 290
c= = = = 3,802 ≥ Ca = 1,5....... 2
σ ech max σ ech max 76,26
σ echI = σ c2max + 3 ⋅τ t2max = 3878 ,79 + 1937 = 76,26[ MPa ]
π ⋅ d32 3,14 ⋅ 7,52
Amin = = = 44,15[ mm 2 ]
4 4
F 2,75 ⋅10 3
σ c max I = = = 62,28[ MPa ]
Amin 44,15
π ⋅ d33I 3,14 ⋅ 7,53
Wp = = = 82,79[ mm 2 ]
16 16
M tI 2103 ,75
τ t max I = = = 25,41[ MPa ]
W p min 82,79
M tI - momentul de forfecare in filet
d2I 9
M tI = F ⋅ tg (α 2 I + ρ 'I ) = 2,75 ⋅ 1000 ⋅ tg (4,04 + 5,94) = 2103,75[ N ⋅ mm]
2 2
l3 = 1,1 ⋅ d R = 1,1 ⋅14 ⇒ l3 = 15
l4 = 0,4 ⋅ l3 = 6

3.2. Proiectarea piesei de reazem

- Alegerea materialului
Piesa de reazem se realizeaza prin turnare din otel: OT 40, OT 60.
- Alegerea formei constructive

5
d R , d S , l4 (cele mai sus calculate)
DR = (1,4.... 1,6) d R = 1,4 ⋅14 = 20
dS 3
hS = + (4.... 6) = + 4 = 5,5
2 2
F 2750
= = 1375
Ca 2
h1 = hS + l4 = 5,5 + 6 = 11,5
h2 = 2mm
h3 = h1 + (5.... 6) mm = 11,5 + 6 = 17 ,5 ≈ 18

3.2.1.Verificarea piesei de reazem


Verificarea la : - forfecare:
4 ⋅ M tI 4 ⋅ 2103,75 F
τ fs = = = 21,26 ≤ τ af =
π ⋅ d R ⋅ d S 3,14 ⋅ 14 ⋅ 3
2 2
Ca
τ af = 65....80
- la strivire :
1) intre stift si piesa de reazem:
4 ⋅ M tI 8415
σ SR = = = 13,75 ≤ σ as = 100
d S ⋅ ( DR − d R ) 612
2 2

2) intre stift si surubul principal:


6 ⋅ M tI 12622,5
σ SI = = = 21,46 ≤ σ as = 100
d S ⋅ d R2 588

3.3.Proiectarea surubului secundar

3.3.1.Alegerea materialului
Pentru realizarea surubului secundar se recomanda aceleasi materiale ca si in cazul
surubului principal OL 37 , OL 50 (STAS 500 – 80 ) sau OL 35 , OL 45 (STAS 880 –
80).

6
3.3.2.Stabilirea dimensiunilor
1) Pentru surubul principal
● Numarul de spire ale pilitei – se determina din conditia de rezistenta la strivure a
peliculei de lubrifiant cu relatia:
4⋅ F 4 ⋅ 2750
z1 ≥ = ≈ 12
( )
π d I − D1I ⋅ σ as 3,14(100 − 64) ⋅ 8
2 2

in care : σas - tensiunea admisibila la strivire are valori recomandate intre 7…10 MPa
pentru contactul otel/otel.Valoarea calculata pentru z1 se adopta intreaga , mai mare
decat cea calculata , in intervalul 6…10 spire.
● Inaltimea (lungimea ) piulitei este data de :
H PI = z1 ⋅ pI = 12 ⋅ 2 = 24 [mm]
cu: pI - pasul filetului surubului principal.
● Lungimea filetului se determina cu relatia:
pI 2
lSI = H I + H PI = H ⋅ + H PI = 82 + 24 = 330 ⋅ + 24 = 107
pI + pII 8
care se poate calcula dupa adoptarea pasului pII pentru filetul surubului secundar.
2) Pentru surubul secundar
Se calculeaza sau se adopta urmatoarele marimi :
● Diametrul alezajului pentru trecerea surubului principal:
D0 = D4 I + (4... 6)mm = 10 ,500 + 6 = 16 ,5 ≈ 17 [mm]
● Diametrul filetului exterior se stabileste functie de valoarea calculata pentru
diametrul interior al filetului :
d3 II ≥ D0 + (8... 10 ) = 17 +10 = 27 [mm]
care se rotunjeste la o valoare superioara din SR ISO 2904 pentru profil trapezoidal cu
pas normal, dupa care se aleg toate dimensiunile filetului surubului secundar:
d II , pII , d II = D2 II , D4 II , D1II .
pII = 6
d 2 II = D2 II = 31
D4 II = 35
D1II = 28
d II = 34
● Deschiderea hexagonului pentru montarea rotii de clichet :
3
S= ⋅ d II = 30 [mm]
2
● Diametrul gulerului de piulita pentru roata de clichet:
d 4 = d II + (8... 10 ) = 34 + 10 = 44 [mm]
d5 = S − ( 2..... 4) = 30 − 4 = 26 [mm]
● Lungimea filetata :
pII
lSII = H II + H PII = H ⋅ + H PII = 284
pI + pII
in care : H PII - se determina dupa proiectarea piulitei fixe .

7
● Degajarea pentru iesirea filetului:
l ; = 2 ⋅ pII = 12
f 2 = 2 ⋅ pI = 4
l5 = 5... 6mm = 6 mm
● Latimea rotii de clichet:
l6 = 12 mm
● Suport clichet:
l7 = 5 mm
● Inel de fixare :
l8 =10 ..... 20 mm = 20 mm

3.3.3. Verificarea conditiei de autofranare


Se efectuieaza similar ca la surubul principal cu relatia :
α 2 II ≤ ρ ' II
unde: α2 II - unghiul de infasurare a spirei filetului surubului secundar dat de relatia :
 pII  6
α 2 II = arctg   = = 3,52°
 π ⋅ d 2 II  97 ,34
Si ρ ' II - unghiul apparent de frecare intre spirele surubului secundar si piulitei fixe,
calculate ce:
 
 µ  0,1
ρ II
'
= arctg  = = 5,94 °
 cos β  0,96
 
 2 
In cazul neverificarii conditiei se propun solutii pentru respectarea acesteia.

3.3.4. Verificarea la solicitare compusa


Surubul secundar este solicitat la compresiune de sarcina axiala F si la torsiune de
momentul de frecare in filet M tII , relatia de verificare fiind de forma:
R p 0, 2 290
cII = = = 33,14
σ ech max II 8,75
Tensiunea maxima echivalenta se determina cu relatia bazata pe ipoteza energetica
de rupere a materialului surubului secundar :
σech max II = σc2max II + 3 ⋅τt2max II = 8,75 [MPa]
in care : tensiunea efectiva maxima de compresiune este :
F
σ c , max II = = 7,96
π 2
4
( d3 II − D0 )
2 [MPa]

si tensiunea efectiva maxima de torsiune se determina cu relatia :


16 ⋅ M tII ⋅ d 3 II
τ t max II = = 2,11 [MPa]
π ⋅ (d 34II − D04 )
cu:

8
d 2 II 31
M tII = F ⋅ ⋅ tg (α 2 II + ρ ' II ) = 2750 ⋅ tg (3,52 + 5,94) = 6896 ,10 [N mm]
2 2

3.3.5.Determinarea randamentului
Un indicator important in functinonarea sistemelor de ridicare cu suruburi de
miscare cu frecare de alunecare intre spire este randamentul .
Relatia de calcul difera in functie de solutia constructiva adoptata:

● Cric cu surub telescopic


d 2 I ⋅ tgα 2 I + d 2 II ⋅ tgα 2 II 2,49
η= = = 0,38
d 2 I ⋅ tg (α 2 I + ρ 'I ) + d 2 II ⋅ tg (α 2 II + ρ 'II ) 6,49
3.4. Proiectarea piulitei fixe

3.4.1.Alegerea materialului
In functie de functiile constructiv – functionale impuse diferitelor variante de
sisteme de ridicare cu surub de miscare, pentru piulita fixa se pot utiliza urmatoarele
categorii de materiale:
● Oteluri laminate de uz general pentru constructii:
OL 37, OL 42 , OL 50 – STAS 500/2;
● Oteluri carbon de calitate :
OLC 35, OLC 45 – STAS 880 ;
● Fonta cenusie
Fc 200 – SR ISO 185 ;
● Bronz cu staniu
CuSn 10, CuSn 11 – SR ISO 197/1 .

3.4.2.Stabilirea dimensiunilor piulitei fixe


1) Alegerea formei constructive
Se proiecteaza o piulita cu guler de rezemare fata de suportul care sustine ansamblul
de ridicare a sarcinii exterioare, cu schema din figura.

9
2) Stabilirea dimensiunilor
● Determinarea numarului de spire – se face din conditia de rezistenta a peliculei
de lubrifiant dintre spire, cu relatia:
4⋅ F
zPII ≥ =6
π ⋅ ( d II − D12II ) ⋅ σ as
2

in care: σas - tensiune admisibila de strivire se adopta in functie de materialele


pieselor aflate in contact (surubul secundar si piulita fixa ) astfel:
7…13MPa - otel/otel sau otel/bronz;
Valoarea rezultata din calcul se rotunjeste la un numar intreg mai mare din
intervalul 6 – 10 spire.
● Inaltimea (lungimea) piulitei
H PII = z PII ⋅ pII = 36 [mm]
● Diametrul exterior al corpului
De = D4 II + (8.... 10 ) mm = 35 +10 = 45 [mm]
● Diametrul exterior al gulerului
Dg = De + (16 .... 20 )mm = 45 + 20 = 65 [mm]
● Inaltimea gulerului:
hg = 8... 12 mm =10 [mm]
● Alegerea stiftului filetat de fixare a piulitei in suport (corp)
d sf = 4,5( M 6)
- cu crestatura , cu cep cilindric STAS 10422

3.4.3.Verificarea piulitei
La piulita fixa intereseaza trei tipuri de verificari:

1) Verificarea spirei filetului


Se efectueaza la:
● solicitarea la incovoiere - tensiunea in spira:

F d 2 II − d3 II

M is zPII 2 3 ⋅ F ⋅ (d 2 II − d3 II ) 3 ⋅ 2750(31 − 27) 33000
σ is = = = = = = 3,46 ≤ σ ai
Wzzs π ⋅ D4 ⋅ hII
2
π ⋅ D4 ⋅ hII2 ⋅ zII 3,14 ⋅ 35 ⋅ 3,82 ⋅ 6 9521,73
6
[MPa]
umde: σai - tensiunea admisibila la incovoiere ia urmatoarele valori:
60…80MPa – piulita de otel;

● solicitarea la forfecare – tensiunea este:


F
F z PII 458 ,33
τ fs = S = = = 1,09 ≤ τ af = 50 [MPa]
Afs π ⋅ D4 II ⋅ hII 417 ,62

10
in care: τaf - tensiunea admisibila la forfecare are valori functie de material:
50….65MPa – piulita din otel;
30….35MPa – piulita din fonta sau bronz.

2) Verificarea corpului piulitei


● Solicitarea de strivire a gulerului de reazem :
4⋅F 11000
σ sg = = = 1,59 ≤ σ as = 60
π ⋅ ( Dg − De ) 6908
2 2

cu: σas - tensiunea admisibila la strivire adoptata 60 MPa.


● Solicitarea de forfecare a gulerului de reazem :
F 2750
τ fg = = = 1,94 ≤ τ af = 40 [MPa]
π ⋅ De ⋅ hg 1413
unde: τaf - se adopta : 40…55 MPa - pentru otel;
30…35MPa – pentru fonta sau bronz.
● Solicitarea compusa (compresiune , torsiune)

Tensiunea echivalenta maxima din piulita :


σechP = σcP
2
+ 3 ⋅τtP2 = 19 ,0969 +1,08 = 4,49 ≤ σat = 60 [MPa]
Tensiunea efectiva de compresiune a piulitei :
4⋅ F 11000
σ cP = = = 4,37 [MPa]
π ⋅ ( De − D4 II ) 2512
2 2

Tensiunea efectiva de torsiune a piulitei :


M tII 16 ⋅ De ⋅ M tII 4965192
τ tP = = = = 0,60 [MPa]
W p min P π ⋅ ( De − D4 II ) 8164000
2 4

Tensiunea admisibila de tractiune este recomandata functie de materialul


pilitei:
60…80MPa – pentru otel;
40….45MPa – pentru fonta sau bronz.

3) Verificarea stiftului filetat


Se efectueaza functie de momentul care solicita stiftul:
M S = M tII − M g = −4572 ,65

cu: M g - momentul de frecare pe suprafata de sprijin a gulerului pilitei fixa fata de


suport dat de relatia :

11
1 Dg3 − De3 75693750
M g = ⋅ µ1 ⋅ F ⋅ 2 = = 11468,75 [Mpa]
3 Dg − De2 6600
µ = 0,15

in care: µ1 - coeficientul de frecare pe suprafata de reazem a piulitei in suport ;se


adopta :
0,15…0,2 - otel/otel;
0,12…0,15 - otel/fonta,fonta/fonta,bronz/fonta.
Observatie :
Deoarece valoarea calculata pentru M S este foarte mica sau negativa, nu este
necesara verificarea stiftului filetat .

3.5. Proiectarea suportului

3.5.1.Alegerea materialului
Analizand forma constructiva stabilita in figura , suportul poate fi realizat prin
turnare din otel OT 45 – STAS 600 sau din fonta Fc 200 – STAS 580.
In cazul cand cricul este produs in serie mica sau individuala se poate recurge la o
constructie sudata din otel Ol 37 – STAS 500.

3.5.2.Alegerea dimensiunilor
Dimensionarea suportului se realizeaza pe baza de recomandari si constructii
asemanatoare, verificand unde este cazul.
● Dimensiunile : Dg , De , hg , H PII - sunt cele de la piulita fixa;
● Diametrul interior :
DSi = De + (5... 10 ) mm = 45 + 5 = 50 [mm]
● Unghiul conicitatii :

12
γ = 6º
● Grosimea peretelui - se allege in functie de material si gabaritul maxim,
astfel:
g = 7 mm - pentru otel si H 0 < 250 mm;
● Grosimea talpii
g1 = 10 mm

● Inaltimea partii tronconice :


H1 = H II + (30 ... 50 )mm = 248 + 30 = 278 [mm]
● Inaltimea partii cilindrice :
H c = H PII − hg + (0... 10 )mm = 36 −10 +10 = 36 mm [mm]
● Inaltimea totala:
H S = H1 + H c = 278 + 36 = 314 [mm]
● Diametrul interior la baza suportului:
Dbi = DSi + 2 ⋅ H1 ⋅ tg γ = 108 ,43 ≈ 108 [mm]
● Diametrul exterior la baza suportului :
Dbe = Dbi + (30 ... 50 ) mm = 108 + 30 = 138 mm [mm]
● Razele de racordare:
r = 0,5 ⋅ g = 1,5 ⋅ 7 = 3,5 ≈ 4 si r1 = 0,25 ⋅ g = 0,25 ⋅ 7 = 2 [mm]
● Pozitia stiftului filetat :
H PII 36
hsf = = = 18 [mm]
2 2
Toate valorile obtinute se rotujesc conform STAS 406 – Dimensiuni nominale.

3.5.3.Verificarea suportului
Se realizeaza doua verificari in sectiunile periculoase :
- Verificarea la compresiune in sectiunea 1-1: tensiunea de compresiune a
suportului:
4⋅F
σ cS = = 2,03 ≤ σ as [MPa]
π ⋅ ( Dg2 − DSi2 )

- Verificarea la strivire a suprafetei de sprijin a suportului se face cu relatia :

13
4⋅F
σ sS = = 0,47 ≤ σ as [MPa]
π ⋅ ( Dbe2 − Ddi2 )

in care: σas - tensiunea admisibila de strivire se alege in functie de natura solului pe


care se sprijina suportul cricului , astfel:
2,5…..25MPa - beton;
40….100Mpa - granit;
2,5….6MPa - zidarie;
0,75…..1,5MPa - sol argilos.

3.6.Proiectarea sistemului de actionare

Exista doua constructii diferite de sisteme de actionare :


- cu clichet orizontal – utilizat la toate tipurile constructive de cricuri;
- cu clichet vertical – se poate atasa la sistemele de ridicare mai putin cricul
cu surub si parghii (datorita pozitiei acestuia in plan vertical).
Din aceste motive se va adopta aceasta solutie pentru cricurile care lucreaza in
domenii de sarcini ridicate (telescopice , cu dubla actiune,cu piulita rotitiare ,
prese).
Deoarece sistemul de actionare este aclcatuit din mai multe elemente
constructive , proiectarea acestora se va face in etape diferite.

3.6.1.Proiectarea manivelei
Pentru actionarea manuala a sistemului mecanic de ridicare cu doua suruburi
(telescopic, cu dubla actiune ) se calculeaza lungimea manivelei cu relatia:
L = Lc + L0 = 139 .99 ≈ 140 [mm]
in care: Lc - lungimea de calcul stabilita in functie de numarul de muncitori care
contribuie la ridicarea sarcinii exterioare n=1….2 si un coefficient de
nesimultaneitate a actiunii acestora K n =1 pentru n=1 sau K n = 0,8 pentru n=2 :
n=1, K n =1

14
De RC b
Lc = − = 26 [mm]
2 2 ⋅ tgϕ0

cu: Fm - forta dezvoltata de un muncitor pentru actionarea levierului;


Fm = 100 N

M it - momentul de incovoiere total , egal cu momentul de frecare total calculat

pentru fiecare din variantele constructive:


- la cricul cu dubla actiune: M it = M t = M tI + M tII = 8999 ,85 [N mm];
Lungimea L0 reprezinta lungimea suplimentara pentru prinderea cu mana a
manivelei sau levierului si se adopta:
L0 = 50 mm pentru n=1;

Dupa valoarea rezultata sunt posibile doua solutii constructive pentru manivela
de actionare :
● L ≤ 250 ... 320 mm manivela are lungimea Lm = L = 140 ;
lungimea prelungitorului:
L p = L − Lm + l = 80

l=80 mm – lungimea de ghidare a prelungitorului.


Diametrul interior al prelungitorului - se determina din conditia de rezistenta
la incovoiere fata de sectiunea A-A cu relatia :
d pi = d pe − 2 ⋅ g p = 20

in care: σai - tensiunea adimsibila la incovoiere ia valori 100…..120 MPa.Pentru


diametrul interior se alege o valoare intreaga mai mare decat cea calculate.
Diametrul exterior al prelungitorului este dat de :
gp =2

d pe = D −(4... 6) = 24

unde: g p - grosimea peretelui prelungitorului.


Valoarea calculata se rotunjeste dupa STAS 530/1 – Tevi din otel fara sudura , trase
sau laminate la rece.

3.7.Proiectarea rotii de clichet

15
3.7.1.Alegerea materialului
In literatura de specialitate , pentru rotile de clichet se recomanda otel carbon
de uz general OL 50, OL 60, otel carbon de calitate OLC 45 sau otel aliat 40 Cr 10.

3.7.2.Stabilirea formei si dimensiunilor rotii de clichet

Forma constructiva pentru roata de clichet este data din figura , iar
dimensiunile se aleg dupa cum urmeaza :
● deschiderea locasului hexagonal S=30;
● unghiul de rotire ϕ = 45º;
● numarul de dinti z = 360/ ϕ = 360 / 45 = 8
● diametrul mediu Dm = (1,6... 1,8)d II = 1,6 ⋅ 34 = 54 ,4 ≈ 54 ;

● latimea dintelui δ = 10 mm ;
π ⋅ Dm 3,14 ⋅ 54
● grosimea dintelui b≤ = = 10,59 ≈ 10
2⋅ z 2 ⋅8
● inaltimea dintelui h=(0,6….0,8)b=7;
●diametrul interior al danturii Di = Dm − h = 54 − 7 = 47

● diametrul exterior al danturii De = Dm + h = 54 + 7 = 61

3.73. Verificarea rotii de clichet


Deoarece roata de clichet a fost dimensionata constructiv pe baza
recomandarilor , sunt necesare urmatoarele:

● Verificarea dintelui
- la incovoiere – tensiunea efectiva de incovoiere a dintelui se determina considerand
dintele ca o grinda cu profil paralelipipedic incastrata la un capat si libera la celalalt,
solicitata de o forta aplicata la capatul liber:
M i F1 ⋅ h / 2
σi = = 2 = 6,97
Wzz b ⋅δ
6

16
in care: F1 - forta pe dinte (exercitata de clichet) este data de:
2⋅ Mt
F1 = = 333,32
Dm

Conditia care trebuie indeplinita este : σi ≤ σ ai , cu σai = 100 .... 120 MPa .
- la forfecare - tensiunea efectiva de forfecare este :
F1 F
τf = = 1 = 3,33 ≤ τ af
Af b ⋅ δ

Pentru tensiunea admisibila la forfecare se recomanda valori


τaf = 80 .... 100 MPa .

- la strivire – tensiunea de strivire a suprafetei dintelui rotii la constact cu clichetul se


calculeaza cu relatia:
F1 F
σs = = 1 = 4,76 ≤ σ as
As h ⋅ δ

unde: σas = 100 ..... 120 MPa .

● Verificarea asamblarii pe contur hexagonal – Schema de calcul data in figura permite


determinarea tensiunii de strivire pe conturul hexagonal intre roata de clichet si surubul
secundar cu relatia :
2 ⋅ Mt
σ sH = = 5,19 ≤ σ as
a2 ⋅ δ t
34
cu: a – latura hexagonului: a= = 17
2
δt = δ +1... 2mm = 10 + 2 = 12 .

3.8.Proiectarea clichetului vertical

3.8.1.Alegerea materialului
Pentru realizarea clichetului se utilizeaza otel laminat OL 60, otel laminat de
calitate OLC 45, OLC 60 sau otel aliat 40 Cr 10 sub forma de tabla.

3.8.2.Stabilirea formei constructive si dimensiunilor

17
In figura este reprezentat clichetul vertical , iar in figura se pot stabili
dimensiunile de montare a clichetului:
 DeRC  1
● l1 =  − R1 sin ϕ0  = 35,35
 2  cos ϕ0

● δ1 = (0,5... 0,6)δ = 5
● D = 2 ⋅ (h1 + δ1 ) = 30 ;
DB
h1 = + ( 2... 4) = 10
● 2 .
DB = 12

Dimensiunile clichetului sunt:


● inaltimea dintelui h –de la roata de clichet;
● lungimea dintelui h2 se alege constructiv,
● lungimea clichetului l2 = h1 + δ1 + δ = 25
● diametrul alezajului pe bolt: dB=8 , R1 = dB

3.8.3.Verificarea clichetlui
Dimensionarea fiind facuta constructive , este necesara verificarea clichetlui la incovoiere
pe baza schemei din figura.
Conditia de verificat este data de relatia :
M iC F1 ⋅ a1
σ iC = = = 3,05 ≤ σ ai
WzzC h ⋅ h22
6
F1 ⋅ a1
h2 = = 34,28 = 5,85
h
⋅ 100
6
cu: a1 = δt + δ1 − 0,5 ⋅ δ = 12 si tensiunea admisibila σai = 100 MPa .

3.9.Proiectarea asamblarii clichetului

3.9.1.Alegerea solutiei constructive

18
Pentru asamblarea clichetului pe suportul de clichet cu care se realizeaza
actionarea manuala de la manivela se propun doua solutii constructive, prezentate in
figura:
- cu surub de montaj (a);
- cu bolt cilindric si stift transversal (b).

3.9.2.Stabilirea dimensiunilor elementelor de asamblare


Se prezinta separate elementele specifice de calcul pentru cele doua variante
constructive.

1 )Asamblarea cu bolt cilindric si stift transversal


● Boltul
- Material : se recomanda OL 50 , OL 60 sau OLC 45 .
- Forma constructiva : bolt cu cap mic STAS 5754/2.
- Dimensiuni: se aleg din standard .Se recomanda diametre ale boltului
d B = 8mm .

● Stiftul transversal pentru fixarea boltului in suportul de clichet


- Material: se recomanda OL 50 , OL 60 sau OLC 45 .
- Forma constructiva : stift conic STAS 3436.
- Dimensiuni : se aleg din standard .Se recomanda diametre ale stiftului
d SC = 4mm .

3.9.3.Verificarea asamblarii
1)Asamblarea cu bolt cilindric si stift transversal
Verificarile se efectueaza in sectiunile periculoase , pe baza schemelor din figura:
- la forfecare – tensiunea efectiva de forfecare a boltului data de :
R R
τ fB = = = 6,36
AfB π ⋅ d B2
4
trebuie sa fie: τ fB ≤τaf = 60 ..... 80 MPa .

19
Forta care solicita boltul este reactiunea R din articulatie , reprezentarea
schemei de calcul fiind data in figura , din care rezulta:
a1
R = F1 ⋅ = 319 ,98
a2
in care marimile bratelor parghiei sunt :
a1 - calculata la clichet ;

δ1
a2 = h1 + = 12,5
2
- la strivire – tensiunea de strivire a boltului cu suprafata gaurii de trecere
din clichet se verifica daca este:
R
σ SB = = 5,71 ≤ σ as = 60
dB ⋅ h

- la incovoiere – tensiunea de incovoiere a boltului data de :


M iB R⋅h
σ iB = = = 22,29
WzzB π ⋅ d B3
16
trebuie sa indeplineasca inegalitatea : σiB ≤ σai = 100 .... 120 MPa .

3.10.Proiectarea suportului pentru clichet

3.10.1.Alegerea materialului
Avand in vedere forma piesei care se poate realiza in conditii de productivitate
mare numai prin forjare in matrita sau inelul prin stantare la rece si manivela de actionare
sudata de acesta , se recomanda OL 37, OL 42 , respectiv OL 37, OL 52 – 2K.

3.10.2.Stabilirea formei constructive si dimesiunilor


Dimensiunile suportului se aleg constructiv, urmand sa se faca verificari acolo
unde este necesar, astfel:
● diametrul interior al inelului : d 5 =26mm ;

● diamterul exterior al inelului : DSC = Di − (2.... 4)mm = 47 − 3 = 44 ; cu Di - de la

roata de clichet;

20
● grosimea suportului: δ1 = 5 ;
● inaltimea pentru asamblarea cu bolt : h1 = 3 - de la dimensiunile de montare ale
clichetului;
● distanta pana la peretele interior al suportului : l1 = 35 ,35 - de la dimensiunile de
montare a clichetului;
● lungimea partii cilindrice a suportului:
lS = Lm − ( L1 + l ) = 140 − (36 + 80 ) = 24

3.10.3.Verificarea suportului de clichet

Suportul de clichet se verifica la efort compus in sectinuea X – X, datorita


solicitarilor de:
- rasucire cu momentul M r = Fm ⋅ a2 = 1250
- incovoiere cu momentul M i = Fm ⋅ ( Lc − L1 ) = 4949

Tensiunea echivalenta este : σechSC = σi2 + 3 ⋅τr2 = 989 ,81 = 31,46


Mi Mi 4949
σi = = = = 29,69
Tensiunea de incovoiere : Wzz δ ⋅ b 2
166,66
6
Mr
Tensiunea de rasucire : τr = γ ⋅ = 6,009
Wp

in care:modulul de rezistenta polar este dat de: W p = α ⋅ b ⋅ δ = 208


2

cu:
γ =1 α = 0,208 pentru δ / b = 1
Pentru verificare trebuie satisfacuta inegalitatea : σechSC ≤ σai .

21