Sunteți pe pagina 1din 25

1

1. STABILIREA SARCINILOR CARE ÎNCARCĂ ELEMENTELE


CRICULUI

Fig 1.1

2. CALCULUL ŞURUBUL PRINCIPAL


2.1. Alegerea materialului
Se alege OL 50

2.2. Calculul de predimensionare

· Sarcină de calcul Qc , N
Q c    Q  1.1  20800  22880[ N ]
  1...1,05

·Diametrul interior al filetului d 3 , mm


4  Qc 4  22880
d3    19,08[mm]
   ac   80
 ac  60....80[ MPa ]
2

·Alegerea filetului standardizat


Se alege filet trapezoidal Tr 28x5 SR ISO 2904, cu principalele dimensiuni
prezentate în Fig 2.1 şi Tabelul 2.1

Fig 2.1

Tabelul 2.1
Diametrul Pasul Diametrul Diametrul Diametrul interior
Nominal mediu exterior
d , mm p, mm d 2  D2 , mm D4 , mm d 3 , mm D1 , mm
26 5 23,5 26,5 20,5 21

2.3. Verificarea conditiei de autofranare

· Unghiul de înclinare al spirei filetului


P 5
 2  arctg  arctg  3,87
  d2   23.5
· Unghiul aparent de frecare
 0,11
 '  arctg  arctg  6,5
 30
cos cos
2 2
  0,11o...0,12 o

·Condiţia de autofrânare
 2  3,87  '  6,5
3

2.4. Verificarea la solicitari compuse

· Momentul de torsiune care solicită şurubul M t , Nmm

Fig 2.2

1 d 3  d 30 1 30 3  10 3
M t  M f     Q  2c   0,11  20800   24786,66[ Nmm]
3 d c  d 02 3 30 2  10 2
  0,11 ...0,12
d c  d   2...6 [ mm]  26  4  30[mm]
d 0  6...10[mm]  10[ mm]

· Tensiunea efectivă de compresiune


4  Q 4  20800
c    63[MPa ]
  d 32   20,5 2
· Tensiunea efectivă de torsiune
16  M t 16  24786,66
t    [15MPa ]
  d 33   20,53
· Tensiunea echivalentă

e   c2  4   2t   ac
e  632  4  15 2  69,77[MPa ]   ac  80[MPa ]
4

2.5. Verificarea la flambaj

· Coeficientul de zvelteţe

Fig 2.3

lf

i min
lf  k  l
l  Hi  m
  d 34
i min 
l min
 64  d 3  20,5  5,12[mm]
A   d 32 4 4
4

3.CALCULUL ŞURUBULUI SECUNDAR


2.6. Alegerea materialului

· Se alege OL50 STAS 500/2-80

2.7. Calculul numărului de spire ale piuliţei şurubului principal (situată


la interiorul şurubului secundar)
5

· Numărul de spire

Fig 3.1

· Se adoptă
6  z  10
z 8
· Lungimea piuliţei
H pl  z  P  8  5  40[ mm]

2.8. Alegerea filetului exterior

· Adoptarea diametrului interior preliminar al filetului

d 3  D 0   8...10[mm]  32  9  41[mm]
D 0  D 4   4...6 [mm]  26,5  5  32[mm]

· Alegerea filetului standardizat


Se alege filet trapezoidal standardizat Tr 52x8 mm SR ISO 2904 cu
principalele dimensiuni prezentate în Fig 3.2 şi Tabelul 3.1
6

Fig 3.2

Tabelul 3.1
Diametrul Pasul Diametrul Diametrul Diametrul interior
nominal mediu exterior
d , mm p, mm d 2  D2 , mm D4 , mm d 3 , mm D1 , mm
50 8 46 51 41 42

2.9. Verificarea condiţiei de autofrânare

· Unghiul de înclinare al spirei filetului  2 ,grade


P 8
 2  arctg  arctg  3,16
d2   46
· Unghiul aparent de frânare
 0,11
 '  arctg  arctg  6,49
 30
cos cos
2 2
  0,11...0,12 mm

· Condiţia de autofrânare
 2  3,16   '  6,49

2.10. Verificarea la solicitări compuse


7

· Momentul de torsiune care solicită şurubul M t , Nmm


d
2
  46
M t  M insII  Q  2  tg  '   2  20800   tg 6,49  3,16  81344,79[ Nmm]
2

· Tensiunea efectivă de compresiune

4Q 4  20800
c    38[MPa ]

  d3  D0
2 2
 
  412  31,5 2 

· Tensiunea efectivă de torsiune

Mt 81344,79
t    9[MPa]
 
16  d 3

 d 34  D 04  16  41

 414  31,5 4 

· Tensiunea echivalentă

e   c2  4   2t   ac
 ac  60...80[ MPa ]
e  38 2  4  9 2  42,04[ MPa ]   ac  70[MPa ]

3. CALCULUL PIULIŢEI FIXE

3.1. ALEGEREA MATERIALULUI

Se alege OL50 STAS 500/2-80

3.2. CALCULUL NUMĂRULUI DE SPIRE

· Numărul de spire, z
8

Fig 4.1

Se adoptă z = 8 spire

· Lungimea piuliţei
H pII  z  P  8  8  64[mm]

3.3. VERIFICAREA SPIREI


3.3.1. Verificarea la încovoiere şi la forfecare

· Piuliţă din oţel (încovoiere)

3  Q   d2  d3 
1   ai
  d3  h 2  z
h  0,634  P  0,634  8  5,072[mm]
ai  60...80[MPa ]
3  20800   46  41
1   11,77  ai  70[MPa ]
  41  5,07 2  8
9

Fig 4.2

· Piuliţă din oţel (forfecare)

Q
f    af
  d3  h  z
 af  50...65[ MPa ]
20800
f   6,56[ MPa ]   af  60[ MPa ]
  41  5,07  8

3.4. ALEGEREA DIMENSIUNILOR PIULIŢEI

· Diametrul exterior al corpului


10

Fig 4.4

D e  D 0   8...10 mm  51  10  61mm

· Diametrul exterior al gulerului

D g  D e  16...20  mm  61  18  79[ mm]

· Înălţimea gulerului

h g  8...12[ mm]  10[mm]

3.5. VERIFICAREA PIULŢEI LA SOLICITĂRI COMPUSE

· Tensiunea efectivă de tracţiune


4Q 4  20800
t    24[MPa ]
  
  D e  D 4   612  512
2 2

· Tensiunea efectivă de torsiune
M insII 81344,79
t    4[MPa ]
 
 De  D4 
4 4
  61  51 
4 4

16  D e 16  61

· Tensiunea echivalentă
11

 e   2t  4   2t  24 2  4  4 2  25[ MPa ]   at  70[ MPa ]


 at  60...80[ MPa ]

3.6. VERIFICAREA GULERULUI

· Verificarea la strivire
4Q 4  20800
s    11[MPa ]   as  60[MPa ]
   D g  D e     79 2  612 
2 2

· Verificarea la forfecare
Q 20800
f    11[MPa ]   af  50[MPa ]
  D e  h g   61 10
 af  40...55[MPa ]

3.7. ALEGEREA ŞI VERIFICAREA ŞTIFTULUI FILETAT CARE


FIXEAZĂ PIULIŢA ÎN CORPUL CRICULUI

· Alegerea ştiftului filetat

Fig 4.5
12

Se alege ştift filetat M6x25mm, cu crestătură, cu cep cilindric,


reprezentate în fig 4.6

Fig 4.6

· Momentul de frecare pe suprafaţa de sprijin a gulerului Mg,[N*m]


1 D 3g  D 3e 1 793  613
Mg    Q  2   0,15  20800   109792,8[ Nmm]
3 D g  D e2 3 79 2  612
  0,15...0,2

· Momentul care solicită ştiftul

M s  M insII  M g  81344,79  109792,8  28448,01[ Nmm]

4. CALCULUL CORPULUI

· Alegerea dimensiunilor corpului


13

Fig 5.1

D ei  D e   2...6 [ mm]  61  5  66[ mm]


  5...7  6
  7...8[ mm]  8[mm]
 t  10...12[ mm]  12[ mm]
D be  D bi   30...50[mm]  114  42  156mm]
H1  H II   30...50[ mm]  160  40  200[mm]
H II  H  160[mm]
H c  H1  H pII  h g   0...10[ mm]  200  64  10  10  264[ mm]

· Verificarea corpului la compresiune

4Q 4  20800
c    14[MPa ]   ac  60[MPa ]
   D g  D ci     79 2  66 2 
2 2

· Verificarea suprafeţei de sprijin la strivire

4Q 4  20800
s    2,3[MPa ]

  D be  D bi
2 2
 
  156 2  114 2 
 as  2...2,5[MPa ]
14

5. CALCULUL CUPEI
5.1. CUPA CRICULUI TELESCOPIC

· Verificarea presiunii dintre cupă şi capul şurubului principal

4Q 4  20800
p   33[MPa ]
   d c  d 0     30 2  10 2 
2 2

· Alegerea şurubului cu cap cilindric crestat şi cep cilindric care împiedică


deplasarea axială a cupei

Se alege un şurub cu cap cilindric crestat şi cep cilindric A-M8x1 STAS


7517 grupa 5.8., ale cărui dimensiuni sunt reprezentate în Fig 6.1

Fig 6.1

· Verificarea secţiunii slăbite a capului şurubului la solicitări compuse


15

Fig 6.2

d ci  d c  2  c 3  2[mm]  30  2  5  2  18[ mm]


4  Q 4  20800
c    81[MPa ]
  d ci2  18 2
16  M f 16  24786
t    21[ MPa ]
  d 3ci  183
2
 e   c  4   2t  812  4  212  80[MPa ]   ac  80[ MPa ]
 ac  60...80[MPa ]

6. CALCULUL RANDAMENTULUI

6.1. RANDAMENTUL CRICULUI TELESCOPIC

· Pentru cazul folosirii unui lagăr axial cu alunecare între capul şurubului şi
cupă
tg 2 tg3,87
   0,14
 3
 3 3
 3
tg   '   2     2c 02 tg  6,5  3,87  
2 d d 2 0,11 30 10

3 d2 dc  d0 3 23,5 30 2  10 2

7. CALCULUL MECANISMULUI DE ACŢIONARE


7.1. SCHIŢA MECANISMULUI
16

Fig 8.1

7.2. CALCULUL LUNGIMII MANIVELEI


7.2.1. Momentul încovoietor total M it , [ Nmm]

M it  M m  M f  M ins   24786,66  81344,79  106131,45[ Nmm]

7.2.2. Forţa cu care acţionează un muncitor, Fm , N

Fm  150...300[ N ]

Se adoptă Fm=300[N]

7.2.3. Lungimea de calcul al manivelei, Lc , mm

M it 106131,45
Lc    354[mm]
k  n  Fm 1 1  300

n = 1 sau 2 – nr. de muncitori


n=1
k=1
17

7.2.4. Lungimea manivelei, L, mm

L  L c  l 0  354  50  404[mm]
l 0  50[mm]  pentru / n  1

7.3. CALCULUL PRELUNGITORULUI


7.3.1. Lungimea prelungitorului L p , mm
L m  0,4  L  0,4  404  161,6[ mm]
L p  L  L m  l  404  161,6  50  192,4[ mm]
l  50...80[mm]
l  50[ mm]

7.3.2. Diametrul prelungitorului d pe , mm

32  k  n  Fm   L p  l 0  32 1 1  300  192,4  50 
d pe  3 3  15,81[mm]
   ai  110
d pe  20[mm]

Se adoptă ţeavă comercială 20x2/OLT 45 STAS 530/1

Verificarea prelungitorului la solicitarea de încovoiere  i , [ MPa ]

32  k  n  Fm (L p  l o  l)d pe 32  1  1  300(192,4  50  50)20


i    6[MPa ]
4
(d pe  d pi )
4
(20 4  164 )

 i  6[ MPa ]   ai  100[MPa ]

7.4. CALCULUL ROŢII DE CLICHET

7.4.1. Alegerea materialului

Se alege OLC45 STAS 500/2


18

7.4.2. Alegerea dimensiunilor

· Dimensiunile roţii
D m  1,6...1,8  d  1,7  50  84,8[mm]
D m  [85mm]
z  8d int i
  Dm   85
b   16[mm]
2z 2 8
h   0,6...0,8  b  0,7 17  12[mm]
D i  D m  h  85  12  73[mm]
D e  D m  h  85  12  97[mm]
a  0,7  d  0,5  50  25[mm]
a  25[mm]

Fig 8.2

7.4.3. Verificarea roţii de clichet la solicitări

· Verificarea dintelui la încovoiere  i , MPa


3  F1  h 3  2497 12
i    43[MPa ]   ai  110[MPa ]
b2   16 2  8
2  M it 2 106131
F1    2497[ N]
Dm 85
  6...10[mm]
  8[mm]
 ai  100...110[MPa ]

· Verificarea dintelui la forfecare


19

F1 2497
f    19,5[MPa ]   af  80[ MPa ]
b   16  8
 af  80...100[ MPa ]

· Verificarea suprafeţei de contact a dintelui la strivire

F1 2497
s    26[MPa ]   as  100[ MPa ]
  h 8 12
 as  100...120[ MPa ]

· Verificarea asamblării pe contur poligonal la strivire

Fig 8.3

2  M it 2 106131
s    33,9[Mpa ]   as  100[MPa ]
a 2  t 25 2 10
 t    2  8  2  10[mm]
 as  100...120[MPa ]

7.5. CALCULUL CLICHETULUI

7.5.1. Alegerea materialului

Se alege OLC 45 STAS 500/2

7.5.2. Alegerea dimensiunilor

Dimensiunile de amplasare a clichetului,in mm


20

1  (0,5...0,6)  0,5  8  4[ mm]


De 97
l1   h  (2...4)   12  3  58[mm]
2 2
D  d pe  (4...6)  20  5  25[mm]
D 25
h1   (0,5...1)1   0,7  4  9,7
2 2

Dimensiunile clichetului,in mm

l 2  h 1  1   t  9,7  4  10  23,7[ mm]


h2 
21

Fig 8.4

Verificarea clichetului la incovoiere

Tensiunea de incovoiere  i , [ MPa ]

6  F1  a 1 6  2497  26
i    [ MPa ]
h  h2
2
12 
 ai  100...120[ MPa ]
a 1   t  1  0,5  10  4  0,5  8  26

7.6. CALCULUL BOLŢULUI CLICHETULUI


7.6.1. Alegerea materialului

Se alege OL50 STAS 500/2

7.6.2. Verificarea bolţului la solicitări


22

· Verificarea bolţului la forfecare

4R 4  3960
f    42[MPa ]   af  60[MPa ]
d b
2
3,14 12 2
 af  60...80[MPa ]
a1 18,4
R  F1   2497   3960
a2 11,6
1 4
a 2  h1   9,7   11,7
2 2

Fig.8.5

· Verificarea bolţului la strivire

F1 3960
s    27,5[MPa ]   as  60[MPa ]
d b   t 12 12
 as  60...80[MPa ]

· Verificarea bolţului la încovoiere


23

16  R  h 16  3960 12
i    110[MPa ]   ai  120[MPa ]
d b
3
 12 3
 ai  100...120[MPa ]

8. NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII

Principalele norme de securitate a muncii sunt următoarele :


24

- repararea cricului în cazul defectării acestuia se va face


doar de persoane specializate
- cricul nu se introduce la întîmplare sub sarcină, ci doar
în locurile special concepute pe sarcină
- pentru a prevenii accidentele, dacă după ridicarea
sarcinii este necesară intervenţia sub sarcina ridicată,
întotdeauna se va asigura sarcina
- pentru o mai bună funcţionare a cricului se recomandă
ungerea
periodică a şuruburilor şi a cuplajelor din cric
- nu se execută ungerea şuruburilor şi a cuplajelor din
cric in timpul utilizarii, adică în timp ce cricul este
solicitat cu o anumită sarcină
- nu se va ridica o sarcină mai mare decăt cea indicată în
calcule
- pentru ridicarea sarcinii nu se vor folosii la acţionarea
mecanismului cu clichet doar prelungitoarele prevăzute
în calcule
- folosirea oricarui alt tip de prelungitor poate duce la
apariţia unor forţe care pot duce la ruperea
mecanismului, şi astfel producerea de accidente

9. MEMORIU JUSTIFICATIV CU PRIVIRE LA ALEGEREA


MATERIALELOR, A SEMIFABRICATELOR ŞI A
SOLUŢIILOR CONSTRUCTIVE, PENTRU PRINCIPALELE
PIESE DIN COMPONENŢA CRICULUI (ŞURUBURI, PIULIŢE)
25

Pentru o bună funcţionare a cricului şuruburile trebuie să


fie nu numai rezistenţi ci şi rigizi. Pe acest motiv se vor alege la
fabricarea şuruburilor materiale obişnuite (OL), după cum
urmează : la şurubul principal se recomandă OL 37, pentru
şurubul secundar şi pentru piuliţa fixă se recomandă OL 50.
La şuruburi şi la piuliţa fixă se vor folosi filete
trapezoidale, pentru a mării rigiditatea mecanismului.
Totuşi in cazul asamblării cupei, pentru a evita uzura se
alege un oţel care se poate trata termic sau termochimic.
La fabricarea mecanismului de acţionare cu clichet
orizontal, se pot folosi deasemenea materiale obişnuite, oţeluri
slab aliate de uz general pentru construcţii din STAS 500/2. La
confecţionarea prelungitorului se va folosi ţeavă comercială.
La executarea arcului de la mecanismul de acţionare se
vor folosi oţeluri pentru arcuri laminate la cald şi tratate termic,
semifabricatul va fi sârmă din oţel carbon de calitate pentru
arcuri STAS 893

S-ar putea să vă placă și