Sunteți pe pagina 1din 44

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCUREŞTI

PROIECT
TRANSMISIE MECANICĂ

TITULAR DISCIPLINĂ:
Conf. Dr. Ing. Zaharie MORARIU
ÎNDRUMĂTOR PROIECT: STUDENT:
Conf dr. ing. Zaharie MORARIU BORDEA EMILIAN GR: 8309

ANUL UNVERSITAR
2008 – 2009

Cuprins
1. Tema de proiectare………………………………………………………………………….........1
2. Schiţa ansamblului………………………………………………………………………….........2
3. Calculul cinematic şi dinamic. Alegerea motorului electric. Predimensionarea arborilor………3
3.1 Calculul cinematic……………………………………………………………………….….3
3.2 Calculul dinamic şi alegerea motorului electric………………………………………….…3
3.3 Predimensionare arbori……………………………………………………………………...4
4. Dimensionarea şi calculul elementelor geometrice ale angrenajului cilindric……………………5
4.1 Dimensionarea angrenajului…………………………………………………………………5
4.1.1 Determinarea numărului de dinţi………………………………………………………5
4.1.2 Calculul corijării angrenajului…………………………………………………………6
4.2 Elemente geometrice ale angrenajului cilindric cu dinţi înclinaţi…………………………...6
1. Cremaliera de referinţă……………………………………………………………………7
2. Cremaliera de referinţă în plan frontal……………………………………………………7
3. Diametre de divizare, de bază şi de rostogolire…………………………………………..7
4.Verificare…………………………………………………………………………………..7
5. Diametre interioare şi exterioare………………………………………………………….7
6. Grosimea dintelui pe cercul de divizare în plan frontal…………………………………..7
7. Grosimea dintelui pe cercul exterior în plan frontal……………………………………...8
8. Verificare…………………………………………………………………………………8
9. Gradul de acoperire şi verificarea sa……………………………………………………..8
10. Lăţimea roţilor dinţate şi lungimea dinţilor……………………………………………….9
11. Razele începutului angrenării şi începutului profilului evolventic………………………..9
12. Verificarea evitării interferenţei………………………………………………………...…9
13. Jocul la fund şi verificarea sa……………………………………………………………...9
14. Cota Lxn peste XL dinţi în plan normal…………………………………………………...10
15. Angrenajul echivalent……………………………………………………………………10
5. Forţele din angrenare…………………………………………………………………………….10
6. Verificarea angrenajului cilindric………………………………………………………………..11
7. Proiectarea asamblării arbore-butuc……………………………………………………….……12
8. Proiectarea asamblării presate la roata condusă…………………………………………………13
9. Alegerea rulmenţilor..……………………………………………………………..……….……15
9.1.1 Calculul reacţiunilor din punctele de reazem (arbore I)………………………………….15
9.1.2 Calculul de alegere al rulmenţilor (arbore I)........………………………………………..16
9.2.1 Calculul reacţiunilor din punctele de reazem (arbore II)..……………………………….17
9.2.2 Calculul de alegere al rulmenţilor (arbore II).......……………………………………….18
10. Calculul reductorului la încălzire-gripare-ungere..……………………………………...……..19
11. Verificarea arborilor. Diagramele de momente.… ……………………………………...……..23
12. Proiectarea transmisiei prin curele trapezoidale.....…………………………………………….31
13. Alegerea cuplajului elastic……………………………………………………………………..32
14. Proiectarea cuplajului compensator - limitator de sarcină..........................................................32
15. Calcule anexe: volumul şi masa reductorului, calculul inelelor de ridicare…………………...35
16. Desen ansamblu definitiv. Desene de execuţie (arbore II; roată condusă - z2)………………...37
17. Memoriu tehnologic……………………..….………………………………………………….40
18. Concluzii………………...……………………………………………………………………..42
-3-

DATELE DE PROIECTARE:
P1ML =26 kw;
P2ML =2,6 kw;
n1ML =300 rot/min;
n2ML =200 rot/min;
nMEo =1500 rot/min
Ks =1,2

3. CALCULUL CINEMATIC ŞI DINAMIC. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC.


PREDIMENSIONAREA ARBORILOR
3.1 Calculul cinematic
Turaţia motorului electric:
4
nMEo =1500 rot/min  n ME  n ME 0  4%  n ME 0  1500  1500  1440
100
n ME 1440
i1,2    4,8  i R _ STAS  5 - se alege raportul de transmitere al angrenajului celor două
n1ML 300
roţi ale reductorului într-o treaptă conform STAS 6012-81;
n ME 1440
n1ML _ ef    288 rot / min
i R _ STAS 5
n1ML  n1ML _ ef 300  288
Verificare01 : 100  100  4%  5
n1ML 300
n1ML _ ef 288
i TCT    1, 44  i TCT _ STAS  1,5
n 2ML 200

- se alege raportul de transmitere al transmisiei prin curele trapezoidale conform STAS 6012-81;
n1ML _ ef 288
n 2ML _ ef    205, 714 rot / min
i TCT _ STAS 1, 4
n 2ML  n 2ML _ ef 200  205,714
Verificare02 :   2,85%  5
n 2ML 200

3.2 Calculul dinamic şi alegerea motorului electric


rul  0,99%; TCT  0,95%;
- rul = randamentul rulmenţilor; - TCT = randamentul transmisiei
a  0,97%; lim  1%;

prin curele; - a = randamentul angrenajului; - lim = randamentul cuplajului limitator;


-4-

P1ML P2ML 26 2, 6
 
lim TCT 1 0,95
PME    29, 036 kW
a rul 2 0,97  0,992
P1ML  P2ML 26  2, 6
tot    0,98%
PME 29, 036
R  rul 2  a  0,992  0,97  0,95%  randamentul reductorului
Pf  (1  tot )  PME  (1  0,95)  29, 036  0, 43 W
Conform STAS 1893-87 pt. motoare asincrone se alege un motor electric de 1500 rot/min şi
PME 0  30 kW
PI  PME  29, 04 kW
PII  PME  a  rul  29, 04  0,97  0,99  27,88 kW
n I  n ME  1440 rot / min
n II  n1ML _ ef  288 rot / min

3.3 Predimensionare arbori


PI 107 29, 04 107
M t1    201666, 67 Nmm  d CI  45 _ mm  lCI  82 _ mm
nI 1440
PII 107 27,88 107
Mt2    968171 Nmm  d CII  65 _ mm  lCII  105 mm
n II 288
M t1 201666, 67
M tc _ I  3
 Ks  1, 2  242 Nm
10 103
M 968171
M tc _ II  t32  K s  1, 2  1161,805 Nm
10 103
Din STAS 8724/3-74, respectiv STAS 8774/2-71 s-au extras diametrele capetelor de arbori
d CI , d CII respectiv lungimile capetelor de arbori lCI , lCII .

Pentru execuţia arborilor I, II – arbore pinion, respectiv arbore condus s-a ales materialul
OLC 15 , material durificat, cu următoarele caracteristici:
c  280 N / mm 2
 p _ lim  150 N / mm 2
 H _ lim  1300 N / mm 2
-5-

4. DIMENSIONAREA ŞI CALCULUL ELEMENTELOR GEOMETRICE ALE


ANGRENAJULUI CILINDRIC
4.1 Dimensionarea angrenajului
Se cunosc:
  10 sin   0,173648 cos   0,984808
 D1  0, 7
K H  0,8
K P  0,9

105  K s  M t1  K H2   (i R _ STAS  1) 105 1, 2  201666, 67  0,82   5  1


A  (i R _ STAS  1) 3   5  1 3  150, 273 mm
 D1   2H _ lim  i R _ STAS 0, 7 13002  5

- distanţa între axele arborilor


Se alege din STAS 6055-81: ASTAS = 200 mm

2 1, 2  201666, 67   5  1  0,9


2
2  K s  M t1  (i R _ STAS  1) 2  K P
mn    3, 7337 mm - modulul
 D1  ASTAS
2
 p _ lim 0, 7  2002 150

roţilor dinţate
Se alege din STAS 822-82: mn STAS = 4 mm

4.1.1 Determinarea numărului de dinţi


2  ASTAS  cos  2  200  0,9848
z1  z 2    98, 4807  Sum1
m n _ STAS 4
z2
 i1,2  2..3%  5 
z1
Sum1 98, 4807
z1    16, 4134  z1ef  16
i R _ STAS  1 5 1
Verificare 03 : z1ef  14
z 2  Sum1  z1  82, 0673  z 2ef  81
z 2ef
 i1,2ef  5, 0625  i1,2 
z1ef
i1,2  i1,2ef
Verificare 04 : 100  1, 2345  2..3%
i1,2
m n _ STAS 4
A0   z1ef  z2ef    16  81  196,9928  ASTAS
2  cos  2  0,9848
Verificare 05 : ASTAS  A 0  3, 007  m n _ STAS
-6-

4.1.2 Calculul corijării angrenajului


z1ef 16
z e1    16, 75196  17
cos  0,98483
3

z 81
z e1  2ef3   84,80697  85
cos  0,98483
 0n  20
cos  0n  0,939693
tg 0n  0,36397

 tg 0n   0,3639 
 0f  arct g    arc tg    0,354015 rad  20, 28356
 cos    0,9848 
sin  0f  0,3466 cos  0f  0,9379 tg 0f  0,3695
inv 0f  tg 0f   0f  0,3695  0,354  0, 01557
 A0   196,9928 
 rf  arccos  cos  0f   arccos   0,9379   0,392686 rad  22, 49923
 ASTAS   200 
sin  rf  0,3826 cos  rf  0,9238
inv rf  tg rf   rf  0, 4141  0,3926  0, 021512
inv rf  inv 0f 0, 02151  0, 01557
x n1  x n 2   z1ef  z 2ef    16  81  0,832602
2  tg 0n 2  0,3639
Verificare 06 : x n1  x n 2  1
x n1  x n 2 0, 8326 z e1  z e2 17  85
  0, 416301  Sum 2   51 
2 2 2 2
x n1  0, 41 x n 2  Sum 2  x n1  0, 4163  0, 41  0, 42 

corijare „+ ” la pinion, corijare „+ ” la roata condusă

4.2 Elementele geometrice ale angrenajului cilindric cu dinţi înclinaţi


I. Elemente cunoscute:
i1,2ef  5, 0625 x n1  0, 41
ASTAS  200 mm x n 2  0, 42
  10  0n  20
m n _ STAS  4  0f  20, 28356
z1  16  rf  22, 49932
z 2  81  D1  0, 7
II. Elemente calculate:
-7-

1. Cremaliera de referinţă:
a 0  m n _ STAS  4 mm
b 0  1, 25  m n _ STAS  5 mm
c0  0, 25  m n _ STAS  1 mm
p n    m n _STAS  12,56637 mm
h 0  a 0  b 0  9 mm
2. Cremaliera de referinţă în plan frontal:
m n _ STAS 4
mf    4, 0617 mm
cos  0,9848
p f    m f  12, 7602 mm
3. Diametre de divizare, de bază şi de rostogolire:
Dd1  m f  z1  4, 061 16  64,9873 mm
Dd 2  mf  z 2  4, 061  81  328,9982 mm
D b1  Dd1  cos  0f  64,9873  0,9379  60,9573 mm
D b2  Dd 2  cos 0f  328,9982  0,9379  308,5965 mm
cos  0f 0,9379
D r1  Dd1   64,9873   65,9793 mm
cos  rf 0,9238
cos  0f 0,9379
D r 2  Dd 2   328,9982   334, 0206 mm
cos  rf 0,9238

D r1  Dr 2
4. Verificare 07 :  200  A STAS
2
5. Diametre interioare şi exterioare:
Di1  Dd1  2  m n _ STAS  1, 25  x n1   64,9873  2  4  1, 25  0, 41  58, 2673 mm
Di2  Dd2  2  m n _ STAS  1, 25  x n 2   328,9982  2  4  1, 25  0, 42   322,379 mm
De1  Dd1  2  m n _ STAS  1, 25  x n1   64,9873  2  4  1, 25  0, 41  76, 2373 mm
De2  Dd 2  2  m n _ STAS  1, 25  x n 2   328,9982  2  4  1, 25  0, 42   340,379 mm

6. Grosimea dintelui pe cercul de divizare în plan frontal:


  mf   4, 0617
s df 1   2  m f  x n1  tg 0f   2  4, 06017  0, 41 0,3695  7, 611 mm
2 2
  mf   4, 0617
s df 2   2  mf  x n 2  tg 0f   2  4, 0617  0, 42  0,3695  7, 6488 mm
2 2
-8-

7. Grosimea dintelui pe cercul exterior în plan frontal:


 
 2  x n1  tg 0n  2  0, 41  0,3639
inv vf 1  2  inv 0f  2  0, 01557  0,1168
z1 16
 
 2  x n 2  tg 0n  2  0, 42  0,3639
inv vf 2  2  inv 0f  2  0, 01557  0, 0231
z2 81

D   64,9873 
 ef 1  arccos  d1  cos  0f   arccos   0,9379   0, 6742  0, 011769 rad
 De1   76, 2373 
D   328,9982 
 ef 2  arccos  d 2  cos 0f   arccos   0,9379   0, 7364  0, 012854 rad
 De2   340,379 

inv ef 1  tg ef 1   ef 1  0, 0117  0, 011769  5 10 7


inv ef 2  tg ef 2   ef 2  0, 0128  0, 012854  7 10 7
s ef 1  De1   inv vf 1  inv ef 1   76, 2373   0,1168  5 10 7   8,9101 mm
s ef 2  De2   inv vf 2  inv ef 2   340,379   0, 0231  7 10 7   7,8932 mm

Verificare 08 : s ef 1  8,9101  0, 4  4
8.
s ef 2  7,8932  0, 4  4
9. Gradul de acoperire şi verificarea sa:
De1 76, 2673 De2 340,379
R e1    38,1336 R e2    170,1895
2 2 2 2
D 58, 2673 D 322,379
R i1  i1   29,1336 R i2  i2   161,1895
2 2 2 2
D 60,9573 D 308,5965
R b1  b1   30, 4786 R b2  b2   154, 2982
2 2 2 2
R e12
 R b1
2
38,13362  30, 47962
1    1,9147
p f  cos 0f 12, 7602  0,9379
R e22
 R b2
2
170,18952  154, 29822
2    5,9996
p f  cos  0f 12, 7602  0,9379
ASTAS  sin  rf 200  0,3826
a    6,3943
p f  cos  0f 12, 7602  0,9379
B  sin  45, 49111  0,1736
s    0, 6286
  mn 4
  1   2   a   s  2,1485
Verificare09 :   1,1
-9-

10. Lăţimea roţilor dinţate şi lungimea dinţilor:


B   D1  Dd1  0, 7  64,9873  45, 4911  46 mm  B2
B1  B2  5  51 mm
B1 51
l1    51, 7867 mm
cos  0,9848
B 46
l2  2   48,9521 mm
cos  0,9848
11. Razele începutului angrenării şi începutului profilului evolventic:
2
R A1  R b1
2
  ASTAS  sin  rf  R e2
2 2 
 R b2 
 
2
 30, 47862  200  0,3826  38,13362  154, 29822   30,8427 mm
 
2
R A2  R b2
2
  ASTAS  sin  rf  R e1
2 2 
 R b1 
 
2
 154, 29822  200  0,3826  38,1336 2  30, 47862   163,3483 mm
 
2   1  x n1   cos  
2

R u1  R b1  1   tg 0f   
 z1  sin  0f  cos  0f 

2   1  0, 41  0,9848 
2

 30, 4786  1  0,3695    30,8027 mm
 16  0,3466  0,9379 

2   1  x n 2   cos  
2

R u2  R b2  1   tg0f   
 z 2  sin  0f  cos  0f 

2   1  0, 42   0,9848 
2

 154, 2982  1  0,3695    162,3099 mm
 81  0,3466  0,9379 

12. Verificarea evitării interferenţei:


R A1  R u1 ; 30,8427  30,8027
R A 2  R u 2 ; 163,3483  162,3099
13. Jocul la fund şi verificarea sa:
c '  ASTAS  R e1  R i2  200  38,1336  29,1336  0, 67682
 ASTAS  R e2  R i2  200  170,1895  161,1895  0, 67682  0,1  m n  0, 4
- 10 -

14. Cota Lxn peste XL dinţi în plan normal:


 
1   z1  2  x n1  cos     z1  cos  0f 
2 2

X L1    2x n1  tg 0n  z1  inv 0f   0,5 


  cos  0f  cos 2  
 
 
1   16  2  0, 41  0,9848    16  0,9379 
2 2

   2  0, 41  0,3639  16  0, 0155   0,5  2,9734  3


  0,9379  0,98482 
 
 
1   z 2  2  x n 2  cos     z 2  cos  0f 
2 2

X L2         
2x tg z inv 0f  0,5 
  cos  0f  cos 2 n2 0n 2

 
 
1   81  2  0, 42  0,9848    81  0,9379 
2 2

   2  0, 42  0,3639  81 0, 0155  0,5  10, 6369  11


  0,9379  0,98482 
 

L Xn1     X L1  0,5  2  x n1  tg 0n  z1  inv 0f   m n  cos  0n 


    3  0,5   2  0, 41  0,3639  16  0, 0155   4  0,9396  31, 2656 mm
L Xn 2     X L2  0,5   2  x n 2  tg 0n  z 2  inv 0f   m n  cos  0n 
    11  0,5   2  0, 42  0,3639  81  0, 0155  4  0,9396  129,8863 mm

15. Angrenajul echivalent:


z1 16
z e1    16, 7519
cos  0,98483
3

z2 81
z e2    84,8067
cos  0,98483
3

z1 16
Dde1    67, 0078 mm
cos  0,98482
2

z2 81
Dde2    339, 2272 mm
cos  0,98482
2

5. FORŢELE DIN ANGRENAJUL CILINDRIC


2M t1 2  242000
Ft    6206,3405  6206 N
Dd1 64,9875
tg 0n 0,3639
Fr  Ft  6206   2293, 7707  2294 N
cos  0,9848
Fa  Ft  tg  6206  0,17632  1094,3452  1094 N
- 11 -

6. VERIFICAREA ANGRENAJULUI CILINDRIC


  Dd1  n1   64,9873 1440
Viteza pinionului este: v    4,8999  4,9 m / s , este
60 103 60 103
cuprinsă în intervalul 0..5 , ca urmare clasa de precizie se alege în intervalul 8  7 .

v [m/s] 0..5 5..10 10..30


dinţi drepţi 87 6 
dinţi înclinaţi 87 6

Coeficienţi necesari:
N 1
K M  271 ; K    0, 4654
mm 2

K HB  1,3; K PB  1, 2
K H  0,8; K P  0,9
v
KV  1  1,147
15
cos 
KC   1,163
cos  0f  tg rf
2

K F  3,15
Coeficientul KF (factorul de formă) s-a ales folosind diagrama în funcţie de numărul
echivalent de dinţi ze1 al pinionului.
Verificarea la ruperea prin oboseală la baza dintelui:
Ft 6206
 p1   K s  K V  K F  K   K pB  K p  1, 2 1,147  3,15  0, 4654 1, 2  0,9  73,5459 N / mm 2
B  mn 46  4
p lim 150
c p1    2, 0395  1, 2
 p1 74,3686

Verificarea la oboseală superficială (pitting):


Ft i 1
HC1  K M  K C  K H  K s  K V  K HB  12 
B  Dd1 i12
6206 5 1
 271 1,163  0,8  1, 2 1,147 1,3   752, 6659 N / mm 2
46  64,9873 5
H lim 1000
c H1    1,32861  1, 2
HC1 756,862
- 12 -

7. PROIECTAREA ASAMBLĂRII ARBORE-BUTUC


Asamblarea arbore-butuc se realizează utilizând pene paralele pentru roata condusă şi cele
două cuplaje: elastic cu bolţuri pe primul arbore (arborele conducător) şi limitator de sarcină (cu
semicupla motoare roată de curea) pe arborele al doilea (arborele condus).
1) Se aleg din STAS 1004-81, în funcţie de diametrul arborilor în dreptul asamblărilor, cele
trei secţiuni bxh ale penelor paralele.

Arbore I:
Pană 1: 14x9
Arbore II:
Pană 1: 18x11
Pană 2: 22x14
2) Se dimensionează lungimea penelor din condiţia de rezistenţă la strivire:
Arbore I:
4  M tc _ I 4  242000
Pană 1: l1  b  14  33,9176 mm
d  h  sa 45  9 120
Arbore II:
4  M tc _ II 4 1161805,382
Pană 1: l 2  b   20  69, 6498 mm
d  h  sa 65 12 120

4  M tc _ II 4 1161805,382
Pană 2: l3  b  22  56,5775 mm
d  h  sa 80 14 120

3) Se aleg din STAS 1004-81 lungimile STAS ale penelor lSTAS  l astfel încât

0,5  B  lSTAS  B pentru a asigura o transmitere uniformă a forţelor pe întreaga lungime a

butucului:
Arbore I:
Pană 1: l1  33,9176 mm  lSTAS  40 mm
Arbore II:
Pană 1: l2  69, 6498 mm  lSTAS  70 mm

Pană 2: l3  56,5775 mm  lSTAS  63 mm

4) Se verifică penele la forfecare  ef  60 N / mm  :


2

Arbore I:
2  M tc _ I 2  242000
Pană 1: f 1    19, 2063  ef
d  b  lSTAS 45 14  40
- 13 -

Arbore II:
2  M tc _ II 2 1161805,382
Pană 1: f 2    25,534  ef
d  b  lSTAS 65  20  70

2  M tc _ II 2 1161805,382
Pană 2: f 3    20,956   ef
d  b  lSTAS 80  22  63

Arbore I: Pana 1 Arbore II: Pana 1 Pana 2


d= 45 d= 65 80
b= 14 b= 20 22
h= 9 h= 12 14
l= 33,91769547 l= 69,6498 56,57754
lSTAS = 40 lSTAS = 70 63
B = 52 B = 63 51
0,5*B = 26 0,5*B = 31,5 25,5
lSTAS-b = 26 lSTAS-b = 50 41

8. PROIECTAREA ASAMBLĂRII PRESATE LA ROATA CONDUSĂ


1) Determinarea presiunii minime necesare transmiterii momentului de torsiune:
Pentru fontă (butuc) Fc 300 avem:
a  200
r  300
E Fc  12 104 N / mm 2
Pentru oţel (coroana ) OLC 45 avem:
E OL  21 104 N / mm 2

- diametrul de presare: d =282 mm


- lungimea butucului: l =46 mm
min=0,1
r _ Fc 300
ast,a    60 N / mm 2
5 5
c _ OL 310
ast,b    103,3333 N / mm 2
3 3
2  M tc _ I 2  242000
p min    2, 02188 N / mm 2
  min  d  l
2
  0,1  282  46
2

2) Determinarea presiunii maxime pe care o pot suporta arborele (a) şi butucul (b) din condiţia de
rezistenţă la compresiune a acestor piese:
- 14 -

d  d1 282  80
p max,a  ast,a    42,9787 N / mm 2
d 282
d  d 309  282
p max,b  ast,b  2   9,8936 N / mm 2
d 282
p max  min(pmax,a ; pmax,b )  9,8936 N / mm 2

3) Calculul strângerilor la montaj între arbore şi butuc corespunzătoare valorilor pmin şi pmax
obţinute:
d d 282 282
K     4,3884
E Fc  d  d1  E OL  d 2  d  12 10   282  80  21 10   309  282 
4 4

Smin  p min  K  d 103  2, 0218  4,3884  282 103  23,8682 m


Smax  p max  K  d 103  9,8936  4,3884  282 103  116, 7934 m

4) Calculul strângerilor tabelare la montaj între arbore şi butuc:


R a ,a  1, 6 m R a,b  1, 6 m
R max,a  4  R a,a  4 1, 6  6, 4 m
R max,b  4  R a,b  4 1, 6  6, 4 m
U rf  1, 2   R max,a  R max,b   1, 2   6, 4  6, 4 
t a  t b  80 C  temperaturile arborelui, respectiv butucului
t 0  20 C  temperatura mediului ambiant (de montaj)
 b   Fc  1,1 105 C 1
 a   OL  1, 2 105 C 1
U t   b  t b  t 0    a  t a  t 0    d 103 
 1,1105   80  20   1, 2 10 5   80  20    282 103  0, 0169 m
ST,min  Smin  U rf  U t  23,8682  15,36  0, 0169  39, 2113 m
ST,max  Smax  U rf  U t  116, 7934  15,36  0, 0169  132,1364 m

5) Alegerea ajustajului cu strângere standardizat se face astfel încât strângerile minimă şi maximă,
STAS STAS
ale acestuia să fie cuprinse în intervalul strângerilor tabelare, minimă şi maximă ST,min ;ST,max

 SSTAS
T,min  140
 s-a ales ajustajul H7/r6
 SSTAS
T,max  48
- 15 -

6) Calculul montajului arbore-butuc se poate face:


a) Prin presare, prin împingere axială cu forţa Fax,max cu ajutorul presei:
 max  0, 2
T,max  U rf  U t
SSTAS 48  15,36  0, 0169
p STAS
max    2, 6388 N / mm 2
K  d 10 3
4,3884  282 10 3

Fax,max    d  l  max  pSTAS


max    282  46  0, 2  2, 6388  21508, 09611  21508 N

b) Prin fretare, se încălzeşte butucul (roata) până la temperatura tb:


J m  200 m; t  15 C
T,max  J m
SSTAS 48  200
tb  103  t 0  t  5
103  20  15  114,9484  115 C
b  d 1,110  282

9. ALEGEREA RULMENŢILOR
9.1.1 Calculul reacţiunilor din punctele de reazem
Arbore I:
a I  b I  70 mm
c I  115 mm
Dd1 65
M I  Fa  1094   35559, 27 Nm
2 2
b 70
H A  Ft  6206   3103,17  3103 N
ab 70  70
F  b  M I 2294  70  35559, 27
VA  r   1400,88  1401 N
ab 70  70
a 70
H B  Ft  6206   3103,17  3103 N
ab 70  70
F  a  M I 2294  70  35559, 27
VB  r   892,8906  893 N
ab 70  70
FrA  H 2A  VA2  31032  14012  3404, 722  3405 N
FrB  H 2B  VB2  31032  8932  3229, 074  3229 N
- 16 -

9.1.2 Calculul de alege al rulmenţilor


Arbore I:
Diametrul arborelui I în dreptul montării rulmenţilor este d =55
Se extrag din STAS 58482-73 toţi rulmenţii cu diametrul interior  55:

Rul. d D B C C0 r1 max
mm N mm
6011 90 18 22000 17300 1
6211 55 100 21 34000 25500 1,5
6311 120 29 56000 42500 2
6411 140 33 78000 64000 2

Rulmentul din punctul A nu este încărcat axial FaA=0 ; forţa axială se transmite integral
rulmentului din punctul B  FaB = Fa = 1094 N.
Rulmentul din A se fixează pe arbore, cel din B pe arbore şi în carcasă.
FaA FaA
FaA  0   0  e  0;  0; X A  1 ; YA  0
C0 V  FrA
PA  FrA  3405
Rul.: 6011
FaB FaB
 0, 06325  e  0, 26;  0,3389; X B  0,56 ; YB  1, 78
C0 V  FrB
PB  X B  FrB  YB  FaB  0,56  3229  1, 78  1094  3756
Rul.: 6211
FaB FaB
 0, 04291  e  0, 26;  0,3389; X B  0,56 ; YB  1, 78
C0 V  FrB
PB  X B  FrB  YB  FaB  0,56  3229  1, 78  1094  3756
Rul.: 6311
FaB FaB
 0, 02574  e  0, 22;  0,3389; X B  0,56 ; YB  1,99
C0 V  FrB
PB  X B  FrB  YB  FaB  0,56  3229  1,99  1094  3986
Rul.: 6411
FaB FaB
 0, 01709  e  0,19;  0,3389; X B  0,56 ; YB  2,3
C0 V  FrB
PB  X B  FrB  YB  FaB  0,56  3229  2,3 1094  4325
Durabilitatea rulmenţilor este:
- 17 -

Rul.: 6011
3 3
106 C 106  22000 
Lh        2325 ore
60  n ME  P  60 1440  3756 
Rul.: 6211
3 3
106  C  106  34000 
Lh        8583 ore
60  n ME  P  60 1440  3756 

Rul.: 6311
3 3
106 C 106  56000 
Lh        32094 ore
60  n ME  P  60 1440  3986 
Rul.: 6411
3 3
106 C 106  78000 
Lh        67877 ore
60  n ME  P  60 1440  4325 
Se alege prima pereche de rulmenţi cu durabilitatea mai mare 10000 de ore  6311.

Rul. FaA, FaB/C0 e FaA,FaB/V*Fr A,B X Y PA,B Lh Lh min


6011 0 0 0 1 0 3404,7 2325,426
0,063257 0,26 0,338903744 0,56 1,78 3756,2
6211 0 0 0 0 0 3404,7 8583,636
0,0429155 0,26 0,338903744 0,56 1,78 3756,2 32094,39
6311 0 0 1 0 3404,7 32094,39
0,0257493 0,22 0,338903744 0,56 1,99 3986
6411 0 0 1 0 3404,7 67877,95
0,0170991 0,19 0,338903744 0,56 2,3 4325,3

9.2.1 Calculul reacţiunilor din punctele de reazem


Arbore II:
a II  b II  65,5 mm
c II  134 mm
Dd 2 329
M II  Fa  1094   180019 Nm
2 2
b 65,5
H A  Ft  6206   3103,17  3103 N
ab 65,5  65,5
F  b  M II 2294  65,5  180019
VA  r   2521, 07  2521 N
ab 65,5  65,5
a 65,5
H B  Ft  6206   3103,17  3103 N
ab 65,5  65,5
F  a  M II 2294  65,5  180019
VB  r   227,3041  227 N
ab 65,5  65,5
FrA  H 2A  VA2  31032  25212  3998,185  3998 N
FrB  H 2B  VB2  31032  227 2  3111, 484  3111 N
- 18 -

9.2.2 Calculul de alege al rulmenţilor


Arbore II:
Diametrul arborelui I în dreptul montării rulmenţilor este d =75
Se extrag din STAS 58482-73 toţi rulmenţii cu diametrul interior  75:

Rul. d D B C C0 r1 max
mm N mm
6015 115 20 31000 26500 1
6215 75 130 25 52000 41500 1,5
6315 160 37 88000 73500 2
6415 190 45 120000 116000 2,5

Rulmentul din punctul B nu este încărcat axial FaB =0 ; forţa axială se transmite integral
rulmentului din punctul A  FaA = Fa = 1094 N.
Rulmentul din B se fixează pe arbore, cel din A pe arbore şi în carcasă.
Rul.: 6015
FaA FaA
 0, 04129  e  0, 22;  0, 2737; X A  0,56 ; YA  1,99
C0 V  FrA
PA  X A  FrA  YA  FaA  0,56  3998  1,99 1094  3756
Rul.: 6215
FaA FaA
 0, 02636  e  0, 22;  0, 2737; X A  0,56 ; YA  1,99
C0 V  FrA
PA  X A  FrA  YA  FaA  0,56  3998  1,99 1094  3756
Rul.: 6315
FaA FaA
 0, 01488  e  0,19;  0, 2737; X A  0,56 ; YA  2,3
C0 V  FrA
PA  X A  FrA  YA  FaA  0,56  3998  2,3 1094  4756
Rul.: 6415
FaA FaA
 0, 009434  e  0,19;  0, 2737; X A  0,56 ; YA  2,3
C0 V  FrA
PA  X A  FrA  YA  FaA  0,56  3998  2,3 1094  4756
FaB FaB
FaB  0   0  e  0;  0; X B  1 ; YB  0
C0 V  FrB
PB  FrB  3111

Durabilitatea rulmenţilor este:


- 19 -

Rul.: 6011
3 3
106 C 106  31000 
Lh        20009 ore
60  n1ML _ ef  P  60 1440  4416 
Rul.: 6211
3 3
106 C 106  52000 
Lh        94441 ore
60  n1ML _ ef  P  60 1440  4416 
Rul.: 6311
3 3
106 C 106  88000 
Lh        366593 ore
60  n1ML _ ef  P  60 1440  4756 
Rul.: 6411
3 3
106 C 106  120000 
Lh        929566 ore
60  n1ML _ ef  P  60 1440  4756 

Se alege prima pereche de rulmenţi cu durabilitatea mai mare 10000 de ore  6015.

Rul. FaA, FaB/C0 e FaA,FaB/V*Fr A,B X Y PA,B Lh Lh min


6015 0,041296 0,22 0,273710509 0,56 1,99 4416,7 20009,61
0 0 0 1 0 3111,5
6215 0,0263698 0,22 0,273710509 0,56 1,99 4416,7 94441,64
0 0 0 1 0 3111,5 20009,61
6315 0,0148891 0,19 0,273710509 0,56 2,3 4756 366593,5
0 0 0 1 0 3111,5
6415 0,009434 0,19 0,273710509 0,56 2,3 4756 929566,7
0 0 0 1 0 3111,5

10. CALCULUL REDUCTORULUI LA ÎNCĂLZIRE-GRIPARE-UNGERE


10.1 Calculul la încălzire
a = 0,477 m
b = 0,449 m
c = 0,225 m
S0  2   a  b  b  c  a  c   0, 477  0, 449  0, 225  0,845 m 2 
S  2  S0  1, 690 m 2
W
  20 R  rul
2
 a  0,99  0,97  0,95 t 0  20 C
m C
2

tm  t0 
 1  R   PME 103
 20 
 1  0,95   29, 036 103
 62,3516 C
 S 20 1, 690
- temperatura medie de funcţionare a reductorului
- 20 -

10.2 Calculul la ungere


Ungerea se face prin barbotare cu ulei TIN 82 EP (aditivat) care la temperatura tm are o
viscozitate  =0,015
- rugozitatea flancurilor celor două roţi: R af 1  1, 6 R af 2  1, 6

R af 1 1, 6 R af 2 1, 6
- rugozitatea la rodaj: R ar1    0,8 R ar 2    0,8 
2 2 2 2

  R ar1
2
 R ar2 2  0,82  0,82  1,1313

- temperatura limită la gripaj: t lim  300 C


sin  rf  0,3826
sin   0,9848
D r1  66
D r 2  334
n1  n1ML  300 rot / min
n 2  n 2ML  200 rot / min
Dr1 103 66 10 3
1   sin  rf   0,3826  0, 013 m
2  cos 2  2  0,9848
D r 2 103 334 10 3
2   sin  rf   0,3826  0, 0658 m
2  cos 2  2  0,9848
  0, 013  0, 0658
red  1 2   0, 0108 m
1  2 0, 013  0, 0658
  n1   300
v t1  1   0, 013  0, 409 m / s
30 30
  n2   200
v t2  2   0, 0658  1,38 m / s
30 30
v e  v t1  v t 2  0, 409  1,38  1, 7891 m / s
h min  11   ve red  11 0,15 1, 7891 0, 0108  0,187 
h min 0,187
xh    0,166 
 1,1313
Din diagrama EHD  regim 0% EHD ( elasto-hidrodinamic) şi 100 regim de ungere la
limită;  =0,1

10.3 Verificarea la gripaj a angrenajelor cu relaţia Block-Kelley


R t  2  R af 1  2 1, 6  3, 2
- 21 -

Ft 6206
Ft    620 daN
10 10
F 1094
Fa  a   109 daN
10 10
F 2294
Fr  r   229 daN
10 10
Fn  Ft2  Fa2  Fr2  6202  1092  2292  312 daN

Fn*  K   Fn  0, 4654  312  312,1361 daN


Ft*  K   Ft  0, 4654  620  288,8559 daN
A (S1 ) :
1  R 2A1  R 2b1  30,8427 2  30, 47862  4, 7253 mm
2  ASTAS  sin  rf  1  200  0,3826  4, 7253  71,8089 mm
1 2 4, 7253  71,8089
red    4, 4335 mm
1  2 4, 7253  71,8089
 1 103  n1   4, 7253 103  300
v t1    0,1484 m / s
30 30
 2 103  n 2   71,8089 103  200
vt 2    1,5039 m / s
30 30
Ft*  K s  K V  K HB  K H 288,8559 1, 2 1,147 1,3  0,8
b H  0, 021  red  0, 021  4, 4335  0,1299 mm
B  cos  0n 51 0,9396
 
 14   F*
 K  K  K  K  v  v  5,5
H
t omax C   t om  r S V HB t1 t2
 
 bH  5,5  R t
 B  cos  0f  v t1  v t 2  
2
 
 14  0, 01  229 1, 2 1,147 1,3  0,8  0,1484  1,5039  5,5
 62,3516    148,3619 C
 0,1299  5,5  3, 2
 51  0,9379  0,1484  1,5039  
2
Verificare :t omax C  t lim Adevarat
- 22 -

E (S2 ) :
2  R 2A 2  R b2
2
 163,34832  154, 29832  53, 6163 mm
1  ASTAS  sin  rf  2  200  0,3826  22,9178  22,9178 mm
1 2 53, 6163  22,9178
red    16, 0551 mm
1  2 53, 6163  22,9178
 1 103  n1   22,9178 103  300
v t1    0, 7199 m / s
30 30
 2 103  n 2   53, 6163 103  200
vt 2    1,1229 m / s
30 30
Ft*  K s  K V  K HB  K H 288,8559 1, 2 1,147 1,3  0,8
b H  0, 021  red  0, 021  16, 0551  0, 2472 mm
B  cos  0n 51  0,9396
 
 14   F*
 K  K  K  K  v  v  5,5
H
t omax C   t om  r S V HB t1 t2
 
 bH  5,5  R t
 B  cos  0f  v t1  v t 2  
2
 
 14  0, 01  229 1, 2 1,147 1,3  0,8  0, 7199  1,1229  5,5
 62,3516    148,9589 C
 0, 2472  5,5  3, 2
 51 0,9379  0, 7199  1,1229  
2
Verificare :t omax C  t lim Adevarat
- 23 -

 
 14   F*
 K  K  K  K  v  v  5,5
H
t omax C   t om  r S V HB t1 t2
 
 bH  5,5  R t
 B  cos  0f  v t1  v t 2  
2
 
 14  0, 01  229 1, 2 1,147 1,3  0,8  0,3439  1,3736  5,5
 62,3516    148, 7315 C
 0, 277  5,5  3, 2
 51  0,9379  0,3439  1,3736  
2
Verificare :t omax C  t lim Adevarat

D (E 2 ) :
2    2  1  p f  cos  0f   5,9996  1 12, 7602  0,9379  59,8399 mm
1  ASTAS  sin  rf  1  200  0,3826  59,8399  16, 6942 mm
1  2 16, 6942  59,8399
red    13, 0527 mm
1  2 16, 6942  59,8399
 1 103  n1  16, 6942 103  300
v t1    0,5244 m / s
30 30
 2 103  n 2   59,8399 103  200
vt 2    1, 2532 m / s
30 30
Ft*  K s  K V  K HB  K H 620 1, 2 1,147 1,3  0,8
b H  0, 021  red  0, 021 13, 0527  0, 2229 mm
B  cos  0n 51  0,9396
 
 14   Fr*  K S  K V  K HB  K H  v t1  v t 2  5,5
t omax C   t mo   
 b  5,5  R t
 B  cos  0f  v t1  v t 2  H 
2
 
 14  0, 01  229 1, 2 1,147 1,3  0,8  0,5244  1, 2532  5,5
  62,3516    148,8195 C
 0, 2229  5,5  3, 2
 51  0,9379  0,5244  1, 2532  
2
Verificare :t omax C  t lim Adevarat
- 24 -

11. VERIFICAREA ARBORILOR. DIAGRAMELE DE MOMENTE


11.1 Verificarea arborilor la solicitare compusă
Pentru OLC 15 avem:
 1  230
0  180

Arbore I:
a I  b I  70 mm
c I  115 mm
d C  55
d D  45
Dd1 65
M I  Fa  1094   35559, 27 Nm
2 2
b 70
H A  Ft  6206   3103,17  3103 N
ab 70  70
F  b  M I 2294  70  35559, 27
VA  r   1400,88  1401 N
ab 70  70
a 70
H B  Ft  6206   3103,17  3103 N
ab 70  70
F  a  M I 2294  70  35559, 27
VB  r   892,8906  893 N
ab 70  70
FrA  H 2A  VA2  31032  14012  3404, 722  3405 N
FrB  H 2B  VB2  31032  8932  3229, 074  3229 N

În plan orizontal:
M iH max  H A  a I  3103  70  217221 Nmm

În plan vertical:
M iV1  VA  a I  M I  1400  70  35559  62502 Nmm
M iV max  VA  a I  1400  70  98062 Nmm
Încovoiere totală alternant-simetrică:

M i1  M iH
2
max  M iV1 
2
2172212  625022  226035 Nmm
M i max  M iH
2
max  M iV max 
2
2172212  980622  238330 Nmm

Torsiune pulsatorie:
- 25 -

P1
M tc  107  K S   M tc _ I  242000 Nmm
n1
Punctul C:

M ech _ C  Mi2max  0,75  M 2tc _ I  2383302  0, 75  2420002  317371 Nmm


M ech _ C
317371
ech _ C  
 19, 4303 N / mm 2
d   553
3
C
32 32
 1 230
CC    11,8371  2
ech _ C 19, 4303

Punctul D:
M tc _ II
242000
t _ D    13,5253 N / mm 2
d   45
3
D
3

16 16
 180
CD  0   13,3083  2
 t _ D 13,5253

Arbore II:
a II  b II  65,5 mm
c II  134 mm
d C  75
d D  65
Dd 2 329
M II  Fa  1094   180019 Nm
2 2
b 65,5
H A  Ft  6206   3103,17  3103 N
ab 65,5  65,5
F  b  M II 2294  65,5  180019
VA  r   2521, 07  2521 N
ab 65,5  65,5
a 65,5
H B  Ft  6206   3103,17  3103 N
ab 65,5  65,5
F  a  M II 2294  65,5  180019
VB  r   227,3041  227 N
ab 65,5  65,5
FrA  H A2  VA2  31032  25212  3998,185  3998 N
FrB  H B2  VB2  31032  227 2  3111, 484  3111 N

În plan orizontal:
M iH max  H A  a II  3103  65,5  203258 Nmm

În plan vertical:
- 26 -

M iV1  VA  a II  M II  2521 65,5  180019  14888 Nmm


M iV max  VA  a II  2521  65,5  165130 Nmm
Încovoiere totală alternant-simetrică:

M i1  MiH
2
max  M iV1 
2
2032582  148882  203802 Nmm
M i max  MiH
2
max  M iV max 
2
2032582  1651302  261881 Nmm

Torsiune pulsatorie:
P1
M tc  107  K S   M tc _ II  1161805 Nmm
n1

Punctul C:

M ech _ C  M i2max  0, 75  M tc2 _ I  2618812  0, 75 11618052  1039676 Nmm


M ech _ C
1039676
ech _ C  
 25,102 N / mm 2
d   75
3
C
3

32 32
 230
C C  1   9,162  2
ech _ C 25,102

Punctul D:
M tc _ II
1161805
t _ D    21,5458 N / mm 2
d   653
3
D
16 16
 180
CD  0   8,354  2
 t _ D 21,5458

11.2 Verificarea arborelui I la oboseală


În punctul C:
 K  1 K  1, 75
   0,8    0,8
  0,9
- 27 -

M i,max,C  238330,5 Nmm


M i,max,C 238330,5
i,max,C    14,3249 N / mm 2
0,1  d 3
C 0,1 553

 V  i,max,C
M tc _ I 242000
t,max,C    7, 272 N / mm 2
0, 2  d 3
C 0, 2  553

t,max,C
7, 272
v  m  
 3, 636 N / mm 2
2 2
1 1
c C    11,56
 K  v 1 14,3249
 
     1 0,8  0,9 230
1 1
c C    1, 76
K v m 1, 75 3, 636 3, 636
   
    1 C 0,8  0,9 180 7, 272
cC  c C 11,56 1, 76
c ob,C    2, 61
c 2
C c 2
C 11,562  1, 762

În punctul D:
K  2,5 K  1,8
  0,8    0,8
  0,9
M i,max,D  242000 Nmm
M i,max,D 242000
t,max,D    13, 278 N / mm 2
0, 2  d 3
D 0, 2  45 3

t,max,D 13, 278


v  m    6, 639 N / mm 2
2 2
1 1
c obD    3,186
 K  v  2,5 6, 639 6, 639
  m  
    1 D 0,8  0,9 180 13, 278

11.3 Verificarea arborelui II la oboseală


În punctul C:
K  1,85 K  1, 4
  0,8   0,8
  0,9
- 28 -

M i,max,C  261881 Nmm


M i,max,C 261881
i,max,C    5,114 N / mm 2
0,1  d 3
C 0,1 80 3

V  i,max,C
M tc _ II 1161805
t,max,C    2,557 N / mm 2
0, 2  d 3
C 0, 2  80 3

t,max,C
2,557
v  m  
 1, 278 N / mm 2
2 2
1 1
cC    17,5
 K  v 1,85 5,114
 
     1 0,8  0,9 230
1 1
c C    1,926
 K  v  m 1, 4 1, 278 1, 278
   
    1 C 0,8  0,9 180 2,557
cC  c C 17,5 1,926
cob,C    2,872
c 2
C c 2
C 17,52  1,9262

În punctul D:
K  1, 75 K  1,5
  0,8   0,8
  0,9
M i,max,D  1161805 Nmm
M i,max,D 1161805000
t,max,D    21,152 N / mm 2
0, 2  d 3
D 0, 2  653
t,max,D 21,152
v  m    10,576 N / mm 2
2 2
1 1
c obD    2,987
 K  v m 2,5 10,576 10,576
   
    1 D 0,8  0,9 180 21,152
- 29 -
- 30 -
- 31 -

12. PROIECTAREA TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE


Din diagrama de profile s-a ales profilul curelei: SPZ în funcţie de puterea P1 şi turaţia n1

Tipul
curel. Dp c lp h nmin mmin f e
SPZ 140 38 8,5 8 2,5 9 8 12

P2ML 2, 6
P1    2, 736 kW
TCT 0,95
n1  n1MLef  288 rot / min
i1,2  i TCT  1,5 A aprox  1000  20%  800 mm
Se alege : D p1  140 mm
  0, 015
D p2  Dp1  iTCT   1     206,85  se alege D p2  225 mm

   D p1  D p2  D  D p1 
2
p2
L p  2  Aaprox    2499,341 mm
2 4  A aprox
L p _STAS  2500 mm  A aprox  962,39  963 mm 
L p  2499,341 mm
- 32 -

- pentru curea se foloseşte rolă de întindere cu greutate care tensionează cureaua


Elementele geometrice ale transmisiei:
 D  D p1   225  140 
  2  arcsin  p2   2  arcsin    0, 088 rad
 2A   2  963 
1      3,14  0, 088  3, 053 rad
2      3,14  0, 088  3, 229 rad
Verificare : 0, 7   D p1  Dp2   0, 7   140  225   255,5
3   D p1  D p2   3   140  225   1095
255,5  A  1095
Elementele cinematice ale transmisiei:
  D p1  n1  140  288
v   2,1111 m / s v adm  50 m / s
60 1000 60000
x 3
- cu rolă de întindere
v 2,1111
f x   3  0, 0025 Hz
L p _ STAS 2500 103
P0  1,1
P1 2, 736
Z  Ks   1, 2   3,98  4 curele
P0 1,1
P1 2, 736
M t1  107   107   95029 Nmm
n1 288
2  M t1 2  95029
Fu    1358 N
D p1 140
F0  0,5  Fu  0,5 1357,56  679 N
Fra  1,5  Fu  1,5 1357,56  2036 N

unde:
Fu – forţa utilă transmisă de curele
F0 – forţa de întindere a curelei
Fra – forţa ce încarcă radial arborii

13. ALEGEREA CUPLAJULUI ELASTIC


Se alege un cuplaj elastic cu 8 bolţuri M8 : C.E.B – 5 N-P40/P40 cu semicuple în varianta

pregăurită din OT – 60, mărimea 5 la un diametru al arborelui d c  45 mm

14. PROIECTAREA CUPLAJULUI COMPENSATOR – LIMITATOR DE SARCINĂ


14.1 Dimensionarea cuplajului
- 33 -

P  P1  2, 73 kW  min  0,15
n  n1ML  288 rot / min
P
M tc  107  K S 
 114035 Nmm
n
Se alege z d  7  numarul de discuri
d a  65 mm
Di  2  d a  2  65  130 mm
De  2  Di  2 130  260 mm
Di  De 130  260
Dm    195 mm
2 2
2  M tc 2 114035
Q   1113,89  11134 N
 min  D m  z d 0,15 195  7
De  Di 260  130
b   65 mm
2 2
Q 11134
p   0, 2797 N / mm 2  p a  0, 6
  D m  b  195  65
- unde Q – forţa de apăsare a discurilor;
p – presiunea de contact antiuzură;

14.2 Dimensionarea şuruburilor


Material: OLC 60 r = 700 N/mm2 se alege numărul de şuruburi: zs = 8
Ds  310
zs  8
a  65
2  M tc 2 114035
ds    1,34 mm
  a   65
Ds  zS  310  8 
4 4
Pentru a avea lungimea necesară asamblării se aleg şuruburi M6.

14.3 Dimensionarea arcului


Se alege materialul din care se confecţionează arcul: OLC 55A cu proprietăţile:
c  800
a  640
E  21 104 N / mm 2
  0,3
Se alege numărul de arcuri: za = 3 (pentru forţe mari)
- 34 -

Q 11134
F   371 N
za 3
Se alege : d i  82 mm  d e  2,5  d i  2,5  82  205 mm
s  0, 03  d e  0, 03  205  6,15 mm se alege s  6 mm
h  1, 4  s  1, 4  6  8, 4 mm se alege h  9 mm
ln  1
d   205 
3   e  1 3  1
 di   82   371  5, 62  
 max  F  a
d 205
  s 2  ln  e   36 1 
di 82
2 2 2 2
1    de  6  d  1  0,3  205  6  82 
f  2 
  1  i   F  4     1    371  0, 00041 mm
4  E  s    l  de  de  4  21 10  36   1 205  205 
n
di 82
- săgeata la montaj

14.4 Calculul rulmentului cu ace


Rulmentul cu ace se alege în varianta fără inel interior RNA 72:

C C0
dNA dRNA D B r [kN] [kN] Simbol Masa [kg]
65 72 90 25 1,5 55 61 13 0,35

R  50  max  15
 HRC  fus  50  K d  0,5;
106  K d  C  106  0,5  55 103 
Lh       98738715  98700000 ore  durabilitatea rulmentului
60  n  F  60  288  371 

14.5 Calculul asamblării prin caneluri


Se aleg din STAS 1769-68 canelurile:

zxdxD z d D b c rmax h dm
10x72x82 10 72 82 12 0,5 0,3 0,5 4 77
- 35 -

k  0, 75 sa  80 N / mm 2 af  60 N / mm 2
Dd 82  72 D  d 82  72
h  2c   2  0,5  4 mm dm    77 mm
2 2 2 2
2  M tc 2 114035
B   11, 23 mm  lungimea necesara a butucului
k  z  h  sa  d m 0, 75 10  4  80  77
Se alege constructiv :B  87 mm
2  M tc 2 114035
f    26, 666 N / mm 2  af
k  z  d m  b  B 0, 75 10  77 12  87

14.6 Calculul de încălzire al cuplajului


  7800 kg / m3
  0, 6
COL  500 J / kg C
t a  250 C
t 0  20 C
   De 103     260 103 
2 2

s   0, 053 m 2  sup rafata cuplajului


4 4
V  s 12  103  0, 053 12 103  0, 000637 m 3

  D m  n 103  195  288 103


  10   10   24, 702 W / m 2 C
12 12
 coeficientul global de transfer termic
m    V    7800  0, 000637  0, 6  2,9816  3 kg  masa cuplajului
m  COL   t a  t 0  3  500   250  20 
T   132 s
 ta  t0   250  20 
P   s   2, 73 10  24, 7  0, 053  
3

 2   2 
- timpul după care limitatorul ajunge la temperatura maximă admisă ta

14.7 Calculul durabilităţii cuplajului


Se aleg :
s u  0,5  stratul de uzura
u sp  150 mm 2 / kWh  grosimea stratului de uzura
A f    Dm  b   195  65  39819 mm 2  aria sup rafetei de frecare
z d  s u  A f 7  0,5  39819
h   339, 4884  340 ore
P  u sp 26 150

Se determină numărul de blocaje capabile a fi suportate de cuplaj:


3600  h 3600  340
N   9217
T 132
- 36 -

Se alege numărul probabil de blocări zilnice Np şi se calculează durabilitatea probabilă a


cuplajului Lh:
N p  50
N 9217
Lh    184,34
Np 50

15. CALCULE ANEXE


15.1 Volumul reductorului
Dimensiunile reductorului:
a = 0,477 m
b = 0,449 m
c = 0,225 m
V  a  b  c  0, 477  0, 449  0, 225  0, 048 m 3
15.2 Masa reductorului
Fc =7,25 kg/dm3 – densitatea fontei
m  V Fc 103  0,048  7, 25 103  350 kg - masa relativă; m’= m/2 – masa reală

15.3 Calculul inelelor de ridicare


Se consideră reductorul pe jumătate plin:
m '  m / 2  350 / 2  175 kg
 G  m  g  175  9,81  1716, 75 N  1, 716 kN 
Se vor folosi inele de ridicare M10.
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -

17. MEMORIU TEHNOLOGIC

În urma observaţiilor şi a calculelor efectuate s-a ales următoarea soluţie constructivă:

1) Carcasa:
- se realizează din două bucăţi (poziţiile 29, 30 desen ansamblu sau desene execuţie RCO-10-
04, RCO-11-03 ) prin turnare din fontă Fc 200 în forme de nisip, găurile pentru rulmenţi se dau
dintr-o singură trecere cu maşina de găurit pentru a se asigura o centrare bună;
- după găurire locaşurile pentru rulmenţi se prelucrează până la rugozitatea de 0,1;
- găurile pentru şuruburi se dau la diametrul de 15 mm;
- se finisează exterior ;
- se controlează dimensional şi vizual;

2) Arborii:
- se realizează prin strunjire din bară plină din oţel OL 15 (vezi desen ansamblu poziţiile 1 şi
20, respectiv desenele de execuţie RCO-01-01, RCO-07-01);
- porţiunea de asamblare a rulmenţilor se rectifică până la o rugozitate de 0,8 m;
- zona de asamblare a roţii dinţate se prelucrează până la o rugozitate de 3,2 m;
- 41 -

- canalele de pană se realizează prin frezare, cu o rugozitate de 3,2 m;


- se controlează dimensional şi vizual;

3) Pinionul (z – numărul de dinţi =16):


- se face corp comun cu arborele I ;
- dinţii pinionului se realizează prin frezare cu rugozitatea de 1,6;
- muchiile danturii se vor rotunji;
- se va cementa la 55-62 HRC;
- după montaj arborii trebuie să se rotească uşor, fără jocuri şi bătăi;
- angrenajul trebuie să funcţioneze lin fără şocuri;
- se controlează dimensional şi vizual;

4) Roata condusă (z =81): (vezi desen execuţie RCO-06-01)


- Butucul:
- se realizează prin turnare din fontă Fc 300 STAS 568-82;
- se curăţă de bavuri;
- se prelucrează prin strunjire cu adaos pe feţe şi la interior şi de finisare la  282;
- se controlează cu ultrasunete, lichide penetrante sau magnetoscopic;
- se controlează dimensional şi vizual;
- Coroana:
- se realizează prin forjare pe dorn din oţel OLC 45 (îmbunătăţit) STAS 880-80;
- se strunjeşte până la  350/  270 x 70 şi de finisare  340/  282 x 56;
- muchiile danturii se vor rotunj;
- se va cementa la 55-62 HRC;
- se controlează cu ultrasunete;
- se controlează dimensional şi vizual;
- montajul (H7/r6) coronă pe butuc se face prin presare cu presiunea minimă şi maximă de:

p min  2, 02 N / mm 2 ;
max  2, 63 N / mm
pSTAS 2

şi forţa axială maximă de: Fax,max  21510 N (sau se poate face prin fretare - fonta este casantă -

la temperatura t b  115 C )
- se rectifică la interior  80;
- canalul de pană se realizează prin frezare;
- 42 -

- se danturează cu freză melc;


- se ajustează montajul;

5) Cuplajul elastic cu bolţuri: C.E.B – 5 N-P40/P40 se achiziţionează în variantele pregăurite ale


semicuplelor care se găuresc la maşina de găurit la  46;

6) Cuplajul limitator:
- Semicupla motoare (volantul):
- se realizează prin turnare din Fc 300;
- plăcile laterale se execută din OLC 45 ;
- canalele de pană se realizează prin frezare;
- discurile de fricţiune se realizează prin găurire din tablă de OLC 65A la grosimea s = 6
mm;

7) Reductorul:
- se verifică funcţionarea corectă a angrenajului pinion – roată;
- se va folosi capacul de vizitare pentru controlul periodic al interiorului reductorului;

8) Ungerea şi răcirea reductorului:


- se vor folosi 3 l ulei TIN 82 EP, ulei ce se va schimba după 1000 de ore de funcţionare la o

temperatură medie a reductorului de t m  65 C . Se va urmări în timp cu ajutorul jojei ca nivelul


de ulei să nu scadă sub limita admisibilă, ansamblul să aibă o funcţionare silenţioasă, la
temperatură rezonabilă;

18. CONCLUZII:

Prezentul proiect reprezintă o transmisie mecanică complexă, realizată din: motor electric
de 1500 de rotaţii pe minut, cuplaj elastic la intrarea în reductor, reductor într-o treaptă cu pinionul
corp comun cu arborele, cuplaj limitator de sarcină la ieşirea din reductor pentru cuplarea cu
maşina de lucru) cu semicupla motoare roată de curea pentru transmisia cu curele trapezoidale.
S-a urmărit realizarea unei funcţionări de precizie, fără vibraţii care să preia sarcini fără
şocuri şi bătăi şi să aibă o frecare şi o încălzire cât mai mici în reductor. Pentru micşorarea frecării
a uzurii şi a temperaturii s-a folosit ungerea prin barbotare cu ulei în baie.
- 43 -

La cuplajul limitator s-a optat pentru varianta cu arcuri disc din cauza forţei axiale mari ce ar fi
necesitat un număr prea mare de discuri sau dimensiuni exterioare prea mari ale cuplajului;

S-ar putea să vă placă și