Sunteți pe pagina 1din 10

Nr. inreg. .............../..................

Autoritarea contractant: APROBAT,


...................................... Reprezentant Legal,
Emis de: .................................
Data: ...........
Aprobat de:
Data: .................

Referat de necesitate

Nume i Prenume: ...........................


Persoana de contact din compartimentul
Funcia: ..............................
de specialitate beneficiar al achiziiei din
Denumirea compartimentului: ...................
cadrul autoritii contractante pentru
Email:
acest Referat de necesitate
Telefon: ........................................

Informaiile incluse n Referatul de necesitate sunt destinate:


Planificrii portofoliului de procese de achiziii public pentru X
anul 2017 i elaborrii Strategiei Anuale de Achiziie Public
Planificrii unui proces de achiziie public i elaborrii
Strategiei de contractare i a Documentaiei de atribuire

Forma documentului:
Iniial X
Revizuit
Numrul revizuirii

Elemente privind operaiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adugare,


suprimare sau altele asemenea - n perioada planificrii portofoliului de procese de achiziie
public sau a procesului de achiziie public:

Referatul de necesitate
Are ataat: X
NU are alte documente
ataate

Urmtoarele:

Caietul de poate fi inclus ca atare n Documentaia de


sarcini, care n atribuire
opinia necesit completri, revizuiri, actualizri X necesita actualizare fiind
compartimentului .a. un caiet de sarcini mai vechi
ce emite de un an
Referatul de
necesitate

A. Descrierea produselor/serviciilor/lucrrilor care urmeaz s fie achiziionate

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 1 din 10
Introducei achiziia care face Achizitie articole de birotica si papetarie
obiectul acestui Referat de
necesitate

Realizarea unui interes sau Asigurarea funcionrii


public autoritii
Precizai destinaia achiziiei prin contractante, n
care urmeaz a fi satisfacut vederea ndeplinirii
necesitatea misiunii/obiectivelor
pentru care aceasta a
fost nfiinat
X

B. Achizitie articole de birotica si papetarie conform listei anexate sunt necesare pentru buna
desfasurare a activitatilor compartimentelor din cadrul ........................................ in scopul
asigurarii indeplinirii in conditii de legalitate si suscces ale atributiilor legale stabilite pentru
personalul din cadrul compartimentului in relatiile cu celelalte compartimente ale autoritatii
contractante cat si cu diverse institutii ale statului. Precizam ca nu au fost identificate alte
posibilitati de a satisface nevoia aferenta prezentului referat de necesitate.

C. Contribuia satisfacerii necesitii la ndeplinirea obiectivelor autoritii contractante


sau la funcionarea acesteia

Necesitatea identificat Achizitia articole de birotica si papetarie este necesare


pentru buna desfasurare a activitatilor curente din cadrul
compartimentelor cadrul ............................................. in scopul
asigurarii indeplinirii in conditii de legalitate si suscces ale
atributiilor legale stabilite pentru personalul din cadrul
compartimentului in relatiile cu celelalte compartimente ale
autoritatii contractante cat si cu diverse institutii ale statului
(conform Anexe 2)
Obiectivul/obiectivele Eficienta in desfasurarea activitatilor curente impuse de specificul
autoritii contractante la compartimentelor din cadrul ........................
care contribuie satisfacerea
necesitii i cum se
realizeaz
Beneficii care urmeaz a fi Conformitate cu cerintele legislatiei pe ansamblu privind
obinute dup satisfacerea indeplinirea activitatilor din zona functiilor publice
necesitii sau problemele
care vor fi rezolvate dup
satisfacerea necesitii ca
urmare a atingerii
obiectivelor propuse

D. Justificarea alegerii modalitii de satisfacerea necesitii


Avand in vedere necesitatea descrisa apreciem ca modalitatea efectiva de satisfacere a
necesitatii este cumpararea efectiva a produselor de articole de birotica si papetarie.

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 2 din 10
E. Necesitatea n contextul legislaiei n achiziii publice

1. Pentru necesitatea identificat sub forma produselor, unde opiunea pentru


satisfacerea acestora este achiziia produsului prin cumprare, fie cu transfer
imediat sau etapizat de proprietate, fie cu plata n rate, fie cu leasing, cu sau fr
opiune de cumprare, sau orice alt modalitate:

Descrierea obiectului contractului i precizarea Achizitie articole de birotica si


strii n care trebuie s fie produsele la sfritul papetarie
contractului
Cod CPV pentru descrierea obiectului CPV: 39831240-0 Produse de articole de
contractului birotica si papetarie(Rev.2)

Cantitatea i unitatea de msur Conform listei anexate (Anexa 2)


corespunztoare

F. Valoarea estimat a produselor/serviciilor/lucrrilor care urmeaz s fie achiziionate

Pentru produse - valoarea estimat a contractului care urmeaz s fie atribuit:


Valoarea estimat a produselor care urmeaz s .. lei
fie achiziionate de pe pia i care constituie, ca Vezi Anexa cu valoarea estimata
atare, obiectul contractului de achiziie de
produse.
Documentele suport/informaiile care au fost Oferte din catalogul electronic
consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate

G. Calendarul procesului de achiziie public n vederea satisfacerii necesitii


(Datele din calendar sunt estimative sunt completate drept model)

februarie
Perioada estimat pentru: 2017 martie 2017 Martie 2017 Decembrie 2017

Semnarea
contractului/semnarea
acordului-cadru/transmiterea
comenzii ferme
Finalizarea implementrii
contractului (recepie la
terminarea lucrrilor/punerea
n funciune/finalizarea
prestrii serviciilor sau
finalizarea livrrii produselor)

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 3 din 10
Realizarea evalurii
ndeplinirii obligaiilor
contractuale de ctre
contractor
Realizarea evalurii modului
n care se vor materializa
beneficiile planificate, la
finalizarea
contractului/acordului-cadru

Urmtoarele elemente au fost avute n vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre
aceste etape:
Perioada estimat pentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Avand in vedere termenul necesar autoritatii pentru stabilirea
Semnarea
bugetului cat si complexitatea redusa a furnizari de produse
contractului/semnarea
dar si valoare estimata a acestora, s-a considerat necesara
acordului-cadru
semnatea contractului cel mia tarziu in luna martie 2017.
Finalizarea implementrii
contractului (recepie la
terminarea lucrrilor/punerea Implementarea contractului se va finaliza odata cu semnarea
n funciune/finalizarea Procesului verbal de receptie al produselor.
prestrii serviciilor sau
finalizarea livrrii produselor)

H. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesitii i poziia


bugetar a acestora

Fondurile alocate pentru .. lei


satisfacerea necesitii
Sursa de finantare i, dup Fonduri proprii
caz, poziia n
buget/propunerea de buget

I. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziie public i satisfacerea necesitii

Factori cheie care influeneaz succesul Termenul de realizare a achizitiei


Modalitatea de msurare a succesului Respectarea datei de martie 2017 privind
incheierea contractului de achizitie publice
Indicator de performan cantitativ/calitativ Depasirea termenului de maxim 7 zile
utilizat pentru msurarea succesului

J. Factori interesai relevani pentru succesul rezultatului procesului de achiziie public


Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 4 din 10
- Compartimentul emitent al referatului de necesitate;
- Compartimentul financiar contabil
- Compartimentul de achizitii publice

K. Competene necesare i disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de


achiziie public

Competene care
trebuie atrase -
Forma de acces din alte
Etapa din procesul de Compentene Competene
la competenele compartimente
achiziie public necesare disponibile
disponibile ale AC sau din
exteriorul
acesteia
Participarea la -tehnice exista Prin dispozitie -
elaborarea (Caietului de emisa de
sarcini)/Documentaiei reprezentantul
Descriptive, cum ar fi, legal
dar fr a se limita la,
transmiterea de
specificaii tehnice
Participarea la evaluarea -tehnice exista Prin dispozitie
ofertelor, dup caz emisa de
reprezentantul
legal
Managementul -tehnice exista Prin dispozitie
contractului emisa de
reprezentantul
legal

L. Anexe:
La Referatul de necesitate se anexeaz:

1. Lista de verificare pentru justificarea oportunitii demarrii procesului de achiziie public


n baza acestui Referat de necesitate

2. Lista necesar produse de articole de birotica si papetarie;

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 5 din 10
1. Lista de verificare pentru justificarea oportunitii demarrii procesului de achiziie
public n baza acestui Referat de necesitate.
Anexa 1

# Element DA/NU
Este evideniat legtura dintre necesitate i obiectivele autoritii contractante da
Este evideniat legtura dintre necesitate i strategia local/naional, dup Nu este
cum este aplicabil cazul
Caietul de sarcini este ataat n forma complet nu
Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesitii i modalitatea de da
msurare a acestora
Factorii interesai relevani sunt identificai da
Necesitatea a fost stabilit cu analiza opiunilor de satisfacere a nevoii da
Necesitatea inclus n acest Referat de necesitate nu poate fi satisfacut prin da
contractele de achiziie public existente sau acordurile cadru n derulare, dup
caz
Fondurile necesare pentru realizarea achiziiei i satisfacerea necesitii sunt da
identificate n Referatul de necesitate
Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, da
ca urmare a satisfacerii necesitii sunt contientizate i este posibil accesul la
acestea

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 6 din 10
Anexa nr 2 la referatul de necesitate nr
Departament
(Datele din tabel sunt doar model)

Nr. Crt Denumire produs Cod CPV U/M Ca Pret Pret total Carac
ntit unitar fara TVA teristi
ate fara ci/nive
TVA le
minim
e de
calitat
e*
Compartiment .
1 HARTIE CPV: 30197640-4 - TOP 6 A4
COPIATOR A 4 Hartie autocopianta 80g
80g sau alte tipuri de
hartie copianta
(Rev.2)
2 SCOTCH LAT CPV: 30197000-6 - BUC. 2 -
Articole marunte de
birou (Rev.2)
3 FOLIE CPV: 30199600-6 - SET 2 -
DOCUMENT Separatoare pentru
papetarie (Rev.2)
4 MARKER CPV: 39292400-9 - BUC. 3
PERMANENT Instrumente de scris
(Rev.2)
5 BIBLIORAFT CPV: 30193700-5 - BUC. 5 75MM
75MM Cutie de depozitare
a dosarelor (Rev.2)
6 CREION CPV: 30192920-6 - BUC. 5
CORECTOR Lichid corector
MILAN (Rev.2)
7 DOSAR PLASTIC CPV: 22852000-7 - BUC. 35
Dosare (Rev.2)
8 DOSAR CARTON CPV: 22852000-7 - BUC. 30
CU SINA Dosare (Rev.2)
9 AGRAFE BIROU CPV: 30197220-4 - CUTIE 2 28
28 mm Agrafe de birou mm
(Rev.2)
10 CAPSE 24/6 CPV: 30197110-0 - BUC. 6 24.iun
Capse (Rev.2)
11 CAPSATOR 24/6 CPV: 30197320-5 - BUC. 1 24/6
METALIC Capsatoare (Rev.2) META
LIC
12 CAIETE STUDENT CPV: 22830000-7 - BUC. 3
DICTANDO Caiete de exercitii
(Rev.2)
13. CAIETE STUDENT CPV: 22830000-7 - BUC. 2
Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 7 din 10
MATEMATICA Caiete de exercitii
(Rev.2)
14. CAIETE CPV: 22830000-7 - BUC. 4 48
DICTANDO 48 Caiete de exercitii FILE
FILE (Rev.2)
15. CREIOANE HB CPV: 30192130-1 - BUC. 8
Creioane (Rev.2)
16. PIXURI GEL CPV: 30192121-5 - BUC. 25 (5
ALBASTRU+NEG Pixuri (Rev.2) NEG
RU (5 NEGRU + RU +
20 ALBASTRU) 20
ALBA
STRU
)
GUMA STERS CPV: 30192100-2 - BUC. 4
FACTIS Radiere (Rev.2)
17. TRUSA CPV: 30194310-1 - BUC. 1
GEOMETRIE Truse sau seturi de
desen (Rev.2)
18. RIGLA 30CM CPV: 39292500-0 - BUC. 2 30cm
Rigle (Rev.2)
19. RIGLA 40CM CPV: 39292500-0 - BUC. 1 40cm
Rigle (Rev.2)
20. BURETIERA CPV: 30197400-0 - BUC. 1
Burete umed pentru
timbre (Rev.2)
21. NOTITE ADEZIVE CPV: 22816300-6 - BUC. 1
POST-IT Post-it (Rev.2)
Total
Compartiment
.
1 HARTIE CPV: 30197640-4 - TOP 25
COPIATOR A 4 Hartie autocopianta
80g sau alte tipuri de
hartie copianta
(Rev.2)
2 SCOTCH LAT CPV: 30197000-6 - BUC. 1
Articole marunte de
birou (Rev.2)
3 FOLIE CPV: 30199600-6 - SET 1
DOCUMENT Separatoare pentru
papetarie (Rev.2)
4 LIPICI 36 g CPV: 30197000-6 - BUC. 1 36g
Articole marunte de
birou (Rev.2)
5 MARKER CPV: 39292400-9 - BUC. 3
PERMANENT Instrumente de scris
(Rev.2)
6 BIBLIORAFT CPV: 30193700-5 - BUC. 5 75
75MM Cutie de depozitare mm

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 8 din 10
a dosarelor (Rev.2)
7 CREION CPV: 30192920-6 - BUC. 2
CORECTOR Lichid corector
MILAN (Rev.2)
8 DOSAR CARTON CPV: 22852000-7 - BUC. 10
CU SINA Dosare (Rev.2) 0
9 CD TRAXDATA CPV: 30234300-1 - BUC. 10
Compact-discuri
(CD-uri) (Rev.2)
10 PLICURI PENTRU CPV: 30199230-1 - BUC. 10
CD-URI PLASTIC Plicuri (Rev.2)
11 SFOARA BUMBAC CPV: 30197000-6 - GHEM 1 100g
100g. Articole marunte de
birou (Rev.2)
12 CAPSE 23/6 CPV: 30197110-0 - BUC. 12
Capse (Rev.2)
13 CAPSATOR 23/6 CPV: 30197320-5 - BUC. 1 100-
METALIC 100-140 Capsatoare (Rev.2) 140
COLI coli
14 PERFORATOR CPV: 30197330-8 - BUC. 1 100
MARE Perforatoare pag
PROFESIONAL (Rev.2)
100 PAG
15 CUTTER CPV: 39241130-3 - BUC. 1
PROFESSIONAL Cutite universale
(Rev.2)
16 DISPOZITII CPV: 22820000-4 - CARN 30
PLATA/INCASARE Formulare (Rev.2) ETE
17 DECAPSATOR CPV: 30197321-2 - BUC. 1
Decapsatoare
(Rev.2)
18 PIX ALBASTRU CPV: 30192121-5 - BUC. 20
Pixuri (Rev.2)
19 PIX ROSU CPV: 30192121-5 - BUC. 6
Pixuri (Rev.2)
20 STILOU CU CPV: 30192122-2 - BUC. 1
REZERVA Stilouri cu rezervor
(Rev.2)
21 REZERVE STILOU CPV: 30192110-5 - PUNG 1 200
200 BUC. Produse cu cerneala A buc
(Rev.2)
22 TUS STAMPILA CPV: 22612000-3 - BUC 2
Tus (Rev.2)
Total

Suma Totala ..

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 9 din 10
* Caracteristicile precizate in tabelul de mai sus se vor citi cu mentiunea sau echivalent

Avizat
Compartiment Juridic

Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 10 din 10

S-ar putea să vă placă și