Sunteți pe pagina 1din 8

Anul X V I I I

Organ a l E p a r h i e i g r . or. r o m . a C a r a n s e b e u l u i
APARE DUMINECA

Creul a b o n a m e n t u l u i : P r e u l i n s er i u n i l o r Corespondinele se adreseaz redaciunei


Pentru A u s t r o - U n g a r i a p e a n 10 coroane Pentru publicaiuni oficioase, c o n c u r s e edicte FOAIA DIECESAN"
jt~ p e '/a a n 5 etc. p u b l i c a t e d e 3 ori, d a c conin p n la 150iar banii de p r e n u m e r a i u n e i inseriunile la
Romnia i s t i i n a t a t e p e a n 14 franci de c u v i n t e 0 cor , p n la 200 de cuvinte 8 cor. ADMINISTRAIA
- P ' an 7 de ici i n s u s 10 c o r o a n e Librriei i Tipografiei diec. n C a r a n s e b e

Gnd s'a ntemeiat oraul Caransebe i ce tim 18. George Stoica de Haeg protopresbiter 1J921801.
A fost denumit protopresbiter n anul 1792;
din trecutul iui? n matricule nse vine nainte numai n anul
(Continuare)
1793. A reposat n 5 Octomvre - 1801 n etate t

75. Nicolae Bombadla ij8iijgj de 45 de ani i s'a nmormntat prin fratele


seu Nicolao Stoica do Haeg, protopresbiterul
Se afla n matricula mai nti la 28. Novem Mehadioi. Dup moartea densului, protopresbi-
bre 1781. ca paroh la biserica Sf. loan Botez teratul Caransebeului s'a ncredinat spre admi
tor iul. A repausat n 4 Aprilie 1797 n etate de nistrare protopresbiterului Logojului tefan Ata-
io Ho.--;
k ^> li*J
:in< mrturisit, cumiar
i n i i ,
uasievioiu pn ia doiiuinirua-rprotoprcsl/iteraia*
mntat prin protopresbiterul George Stoica de Joan Tomici n anul 1804.
Haeg.
16. Metodic Lazarovici ij8j1812 ig. George Popovici ijgg1832.

Vine nainte n matricule mai nti la 14 Parohul i asesorul consistorial Goorge


Octomvre 1787. ca paroh parte la biserica Sf. Popovici vine nainte n matricule la 16 Aprilie
George, parte la biserica Sf. loan. Del 1808 se 1799. A reposat n 27 Martie 1832 de ntrirea
subscrie n matricule ca paroh i vicaria (name- mruntaelor n ietate de 56 de ani i s'a nmor
stnic). A murit n 13 Decembre 1812 n etate mntat prin protopresbiterul Ioan Tomici.
de 52 de ani i s'a mormntat prin protopres
20. Ioan Creta 1801i8jo.
biterul loan Tomici. E probabil c Metodie
Lazarovici a fost fiul parochului Radu Lazarovici. Preotul Ioan Croa originar din Caransebe
vine nainte mai nti n matricula botezailor la
17. George Iorgovici paroh IJQO1800 15 Martie 1801. Dela 16 Februarie 1816 s e
Parohul Georgo Iorgovici se afl n matri subscrie n matricule paroh i vicariu protopo-
cule mai nti la 25 Martie 1790 ca paroh la pesc (namestnic). Se afl mai pe urm iar n
biserica Sf. loan Boteztoriul. nainte do a se matricula botezailor la 27 Mai 1821. A pr
preoi, dar i ca preot a fost un ir lung de ani sit Caransebeul n urma procesului de calumnie
nvetoriu la coala din Caransebe. Aceasta intentat contra lui pentru acuso mincinoase ridi
se v e d e din o noti scris p e Mineiul romn cate contra protopresbiterului Ioan Tomici i a
de pe luna lui Mai la pagina 15, unde George oficerilor din regiment i a premenit mai multe
Iorgovici se subscrie Magistre 1779. Tot ase parochii precum Jidovinul i Varadia. Prin sen
menea se subscrie la 5 Martie 1783 p e Mineiul tina att a forurilor militare ct i alo forilor
romn d e p e luna lui Aprilie. A repausat n bisoricesci, preotul Ioan Creta a fost declarat de
25 Iulie 1800. n etate de 45 de ani, i s'a mor calumniator ordinar.
mntat prin protopresbiterul George Stoica de
21. Petru Bjti 18031836.
Haeg.
* E posibil, ca parochul George Iorgovici s Preotul Petru Bju asemenea originar din
fie fost fiul protopresbiterului de acela nume Caransebe vine nainte ca diacon la anul 1803.
George Iorgovici. n anul 1804 devine parohul Caransebeului.
A reposat de aprinderea plmnilor n 25 Oc- fcut din material bun, ca se nu putrezasc i s se
tomvre 1830 n etate de 58 de ani i s'a nmor uite numele i pricinile, pentru ce sor pus n aceste
mntat prin protopresbiterul loan Tomici. locuri de ctr btrnii notri cei' buni*.
Pentru ca cuvintele acestea ale protopres-
22. Nicolae Teodorovici 1804^-1814. biterului loan Tomici s fie nelese mai uor, ne
lum voie a mprti comunicatul fcut noue
Vine mai nti nainte n matricule la 22 de veteranul George Bias. astzi n vrst de
Septemvre 1804 ca preot iubilat (ubilirt preot). 88 de ani, carele cu privire la ridicarea crucii
A devenit iubilat n urma trecerei lui la cariera din piaa principal, ne espune starea lucrului,
nvetoreasc. n matricula botezailor,din 1808 aa dup cum i-a enarat-o tatl seu fericitul
se i subscrie preotul i nvetoriul tinerimei. Mitru Bia. George D r a g ! Bag bine de
A repausat n 13 Martie 1814 n etate de 41 de seam, ca s eii c. treapta aceaste o am adus-o
ani. A fost mrturisit, cuminecat i nmormntat eu atunci, cnd sa tras piatr pentru ridicarea
prin protopresbiterul loan Tomici. E cu putin, crucei acesteea').
c acest'preot iubilirt se fie fost fitil duchovnicului Zicnd acestea i-a enarat urmtoarele:
de acela nume mort la 1804 n locul cruia Era aici n Caransebe un general cu numele
probabil a i venit. Popovici, srb dup nascere i de legea noa-
str romneasc. Acest general era prietin bun
2j. Protopresbiterul loan Tomici 1804i8jg.
cu protopopul loan Tomici. Amndoi jucau
S'a nscut n Vrdia la 3 Decemvre 1771. taroc n. toat ziua la protopopul acas, ntr'o
Sa sfinit ntru preot pentru comuna Dognecea zi, pe cnd i petreceau cu jocul, generalul
n 1 Aprilie 1795. n 3 Iunie 1804 a fost denumit zice protopopului: Oce proto! sub secret i
de acesor consistoriali protopresbiter. A fost spun, s fi cu mare bgare de sam i cu
aies asesor n scaunul orfana! al Comitatului ochii n patru, c nemii vreau s ridice o cruce
Caras. n 23 Octomvre 1804 a fost sfinit ntru n pia, naintea bisericei lor. Despre aceasta
protopresbiter al Caransebeului n biserica din am cunoscin deplin i voi sa fii nelepi i
Caransebe cu hramul sf. mucenic George, n s nu zbovii, att i spun! Proto, acum s
care zi de Duminec a i fost instalat prin nsu te puni la mare grij! Lucrai, cat se poate
episcopul dieeesan Iosif Ioanovici de acabent. ntru ascuns i, ocupai voi locul, ca s nu ve r

n* onoartea, noului'protopresbiter i. a neguto Cii mai'trziu!'.'"'.'".''


rilor romni din loc, s'a servit un prnz n vechia fost de ajuns aceasta, ca protopopul s & v

reedin episcopeasc, din incidentul instalrii. neleag starea lucrului! Bgndu-se la grij
Protopresbiterul loan Tomici venind n Caran numai dect s'a pus la lucru, dar ct, se poate
sebe a ezut mai nti n vechea reedin, de tainic i secret i ndat a chiemat la sine
cu.ncuviinarea episcopului dieeesan. pe negutorii romni, cari erau n stare bun
Prima liturgie ca protopop a slujit-o loan i toi aveau trsurile lor, pe cum a fost:
Tomici n ziua nti i a doaua de Crciun din Rusu, Milivoi, Petru Stlau, Nicolae Goga,
1804. n 22 Decembre 1804 a primit archiva Mitru Bia, Iosim Bia, Naon Bia, Mitru
protopresbiteral dela fostul administrator proto- Pea Stancoviciu i alii.
presbiteral, tefan Atanasievici protopresbiterul Protopopul le descopere gndul nemilor
Logojului. Cu primirea archivei i-a nceput n i se sftuesc, c dup ce feliu de plan s
toat forma oficiul seu de protopresbiter, pe lucre i n ce mod ar putea s previn nem
care 1-a purtat cu cinste i toat vrednicia pn i l o r . Au sttorit planul i numai dect l-au pus
la 18 Aprilie 1839, cnd a adormit n Domnul n lucrare. S'a ales adec o comisie de 4 ini,
atins de apoplexie n etate de 67 de ani. S'a carea a mers la Rusberg, pentru c pe atunci
nmormntat prin Gavril Ioanovici. A servit bi- numai acolo se aflau Steimetzeri (pietrari), i
sericei i coalei 44 ani, binecuvntai cu o munc acolo s'au neles cu maistorii, ca fr amnare
rodnic i mult folositoare neamului, pentru care i ntrziere s ciopleasc piatra de lips. Piatra
s'a fcut nemuritorii!. n curnd a fost gata i n o Smbt seara
Sub protopresbiterul loan Tomici sau fcut pleac din Caransebe carle negutorilor
multe mbuntiri la bisericile din Caranse dup romni, nsufleii de ideia. rdicrei sf. cruci
cum sa artat la alt loc, unde a fost vorb i n ziua urmtoare Duminec dimineaa piatra
despre bisericile din Caransebe, i c sub p a fost descrcat la locul, unde e acum crucea.
storirea dnsului s'au ridicat crucea din piaa Astfeliu s'a ocupat locul i s'a ridicat crucea
mare i cea din dealul crucii. .
Referitor la ridicarea acestor 2 cruci, bine ') Casa betrnului Mitru Bia era vis-a-vis de crucea d i n '
meritatul protopresbiter n. descrierea bisericilor piaf i treapta era aezat la intrare n dughian. Astzi treapta
aceasta e zidit n preii casei cu etaj edificat de Dl George ^ i a
din Caransebe se pronun a a : . . . deci sor n locul modestei case de odiniar.
F O A I A 1) I E C E S A N A 3

dup planul chibzuit i prin manile petrarilor necea 1-a luat n ngrijirea sa i 1-a crescut dn-
din Ruscberg. dul la coli. Vine nainte n matricule la 10
Conlocuitorii nemi au'protestat i au n Ianuarie 1822 ca capelanul protopopului Ioan
c e r c a t s fac piedeci, dar nu le-a dat mna, Tomici. Din 22 Iulie 1829 se subscrie paroh
pentru c de o parte stpnirea nu era cu ei i vicariu protopopesc (namestnic). n anul 1830
de alt parte ei erau slabi i puini, aa c n a fost conscris dup legea militar 'n comu-
Duminici i serbtori n biserica lor se mbr- nionul protopresbiterului Toan Tomici i adoptat
cau beii de romn ca administrani". de numitul protopop a primit numele familiar
Aa ne spune vrednicul btrn c s'a ridi de Tomici. Astfeliu dela 1830 vine nainte
cat crucea din piaa mare. sub numele Dimitrie Tomici ca paroh i vicariu
Dup deduceri crucea s'a ridicat la anul 1810. (namestnic).
Aceast cruce s'a reparat prima oar prin A reposat n 14 Novembre 1831 de moarte
negutoriul Naon Bia, dup cum ne spune firetsc n etate de 43 de ani. Vduva preu-
Domnul George Bia, fost primariu comunal, teas Alesandra i trei copii orfani au remas
dup cum dovedece consemnarea celor ce au sub ngrijirea protopului Ioan Tomici.
covtuit, pe carea o pstreaz i acum bunul
btrn. 27. George Andreevici 1830i8yj
Cu prilejul renovrii a doaua, crucea s'a
demolat pn la fundament, s'au delturat pietrile, Dup enararea rudenilor s'ar fi nscut n
cari au fost vtmate i s'au nlocuit cu altele noi. Brad n comitatul de odinioar al Zarandului.
n starea ei de astzi sfnta cruce are ia Tatl su George a fost ucenic la un cbniceriu
r lips de b reparare de tot fundamental, (sbu) aici n Caransebe. n resmelia cu Turcii
ba poate nlocuirea ei cu alt cruce mai trainic, (1788) a fugit n Ardeal dinpreiin cu stpnul
pentru ca s fie iar o podoab pentru ora seu. Dup o petrecere de mai muli ani n
i monument pentru credincioii bisericei drept- Ardeal, devenind maestru de sine statatomi, s'a
mritoare rsritene din loc i de pretutindenea. cstorit cu fata unui protopop. Din Brad s'a
ntors iar n Caransebe, aducnd acum cu
24. Pavel Lazarovici 18051813. sine pe fiul George. Prin mijlocirea protopopului
Acest preot vine nainte n, matricule la. 6 din Pesta Ioan Todorovici, fiul ( ieorge Andreovoi
Decembre 1805 ca capelan protopresbiteraL'Din a fost'luat din coala naional din Caransebe,
un contract subscris de el n 15 Martie 1805 se i n etate cam de 13 ani trimis la Pesta la
vede, c a fost mai nainte diacon i nvetoriu numitul paroh Ioan Todorovici, ca s-1 asculte
naional aici n Caransebe. Devenind paroh n biseric i se-i ajute i la cntarea biseri-'
a prsit Caransebeul la 1813 i s'a dus n ceac. Tinerul George a fost provezut la parohul
parohia Glimboca, protopresbiteratul Caranse Ioan Todorovici cu toat ntreinerea, avnd i
beului. E cu putin c dnsul s fie fost un o prea modest plat.
alt fiu al preotului Radul Lazarovici. Aici n Pesta tinerul George Andreevici a
Acest Pavel Lazarovici m nelegere cu putut cerceta i coala ntru aa msur n ct
mama lui, vduva Floarea, a vindut episcopului a inveaf nemesce, unguresce, serbesce i ceva
losif Ioanovici de acabent casa lor i intravi grecece i aa s'a pregtit, ca s poat fi prmit
lanul Nr. 173 din Caransebe, dup cum se n pdagogia din Arad, Terminnd cursul peda
poate vedea din contractul amintit mai sus. gogic, protopresbiterul Ioan Tomici cu nelegerea
Intravilanul, pe care a fost zidit vechea ree i consimemntul protosincelului Arsenio aca
din episcopeasc a fost lrgit prin cumprarea bent directorul coalelor naionale, a aezat pe
intravilanului del Pavel Lazarovici., George Andreevici de nvetoriu la coala din
Caransebe, la anul 1819. Dup absolvarea
25, Ioan Scriitoriu 18061831.
cursului de 10 luni de teologie, pregtit deplin
Vine nainte n matricule la 3 Iulie 1806 prin protopopul Ioan Tomici i n urma unui
ca ierodeacon. n, 27 Februarie 1812 se afl servit de 11 ani pe cariera nvetQreasc, a
ca nou paroh. A repausat n 3 Martie. 1831 fost hirotonit ntru diacon la anul 1830, prin
de boala ectic n etate de 45 de ani i s'a n- episcopul Maxim Manoilovici. Dup doi ani ai
mormntat prin protopresbiterul Ioan Tomici, i diaconiei a fost hirotonit ntru preot la 1833
toi preoii din Caransebe. prin numitul episcop, n biserica cu hramul sf.
George din Caransebe i s'a dat de ajutoriu
26. Dimitrie Purgariu 18221831.
preotului neputincios Petru Biju. n 1827 a fost
A fost fiul parohului al 2-lea din Dognecea instalat prin protopopul Ioan Tomici de al 3-lea
Simeon Purgari. Dup moartea printelui Seu, paroh n Caransebe nlocui rpausatului paroh
protopopul Ioan Tomici ca fost preot n Dog Petru Bju.
28. Mihail Jurca I8JI1835 a v e a deosebit chiemare i rvn. La intrevenirea
directorului de coalele I. Mehui, a fost denumit
Vine nainte dela 18 Aprilie 1831 pn la
nvetoriu mai nti n Canicea, protopresbiteratul
31 Octomvrie 1.835 ca capelan protopresbiteral.
Mehadiei, unde a petrecut 6 luni; din Canicea
A repausat n Caransebe la 5 Novembre
a fost strmutat n comuna T e r e g o v a , unde a
1835 de aprinderea ficatului n etate de 47 de
petrecut un an ca nvetoriu. Devenind vacant
ani i s'a nmormentat n 7 Novembre 1835 prin
la 1835 un post de nvetoriu n Caransebe
parohul Caransebeului l i a v r i l Iancovici.
a fost denumit nvetoriu aici. La anul 1838
2g, Gavri/ Iancovici 1831186J sa cstorit cu Ecaterina Popovici, sor cu
mama Dlui advocat din Logoj Coriolan Bredicean.
S6 afl n matricule mai nti la 1 Mai
n 18 Martie 1840 a fost sfinit ntru diacon.
1832 ca administrator parohial. Acest Ga vrii
Ca nvetoriu la clasa a Il-a sau cum se mai
Iancovici a fost fiul nvetoriulut Dragoi Ianco
numea atunci n scoal mare i ca diacon a
vici din Vasiova-montan (Boca montan). A
petrecut n Caransebe pn la finea anului
fost crescut pe spesele protopopului Ioan Tomici,
1849, cnd s'a ntors cu toat familia la Logoj.
mai nti n coala nemasc din Caransebe
n 25 Aprilie 1850 a fost hirtonit ntru preot
de aici a fost trimis la Verset ca ucenic ntr'un
de episcopul Timioarei Pantelemon Jivcovici,
dughian s nvee negutoria. Dup ce a eit
dndu-i voie s-i aleag sau parochia din Orova
ca sodal, a nvea pedagogia n Arad. A ajuns
sau cea din Selha. Din considerarea multelor
nvetoriu n Harmdia. Absolvnd teologia n
neplceri ndurate pe timpul ct a petrecut n
Verset, a fost denumit preot n Harmdia. La
fostul confiniu militar i mai vortos din causa
civa ani murindu-i soia a fost denumit preot
lipselor ce 1-ea suferit n Caransebe, a preferit
n comuna Buchin, apoi a ajuns la Caransebe tot
parochia din Selha, unde i-a continuat activi
prin mijlocirea protopopului Ioan Tomici. n urma
tatea cu mult isbnd i succese. Cuprins de
hotrrei consistoriului din Vere ddto 26 Ianu
o familie numeroase se ndeletnicea dimpreun
arie 1832 i la cererea protopopului Ioan Tomici
cu soia sa a face potcapii, la cari lucrau nopi
preotul Gavril Iancovici e numit vicariu protopo-
ntregi. Ca brbat binemeritat pentru biserica i
pesc (namestnic) de aici nainte vine n matricule ca
coal episcopul de pie memorie Ioan Popasu 1-a
paroh i namestnic. n 1853 a fost numit admi
decorat cu breu rou la anul 1873. A adormit
nistrator protopresbiteral n urmarea repausrei
n Domnul 1-a anul 1883 n 23 Mrti n etate
protopresbiterului Lazar Radac. n luna lui Octom
de 70 de ani i s'a nmormentat cu cinstea
vrie 1853 s'a denumit protopop al Caransebeului.
cuvenit n Sellia.
Ca atare a repausat n 20 Novembre 1867 n
etate de 67 ani, dup ce a suferit timp mai Betrnii din Caransebe enareaz c a fost
ndelungat de apoplecsie. S'a nmormentat prin sever n ceea ce primesce ordinea i disciplina,
Prea Sfinia Sa episcopul Ioan Popasu.
31. Iacob Popovici 183?1839
30. Ioan Murariu 18341849)
Cu 31 Martie 1837 vine nainte ca capelan
S'a nscut la 7 Mai 1813 n Logoj. La protopresbiteral al protopopului Ioan Tomici,
coala primar romn de aici i-a nsuit cnta acru nepoat Elisaveta, remas orfan de tatl
rea bisericeasc n aa msur, n ct a devenit ei Dimitrie Tomici, o a luat n cstorie. Din
cntre de renume. La struina protopresbite Octomvre 1838 devine parohul Caransebeului.
rului de atunci al Logojului St. Atanasievici, Dela 9 Septemvre 1839 nu mai vine nainte
prinii l-au dat n cursul de teologie din Vere. n matricule. n acest an a fost denumit proto-
Dup absolvarea cursului teologic, carele pe presbiter al Mehadiei, n locui lui Lazar Radac
atunci era numai de 1 an, a ateptat s fie denumit trecut la Caransebe. La anul 1850 a fost denumit
nvetoriu La anul 1831 venind la Logoj preotul protopresbiter al Oraviei, n care calitate a
bisericei macedo-romne din Pesta, a auzit de repausat n Domnul la anul 1881 Septemvre 19.
vestea cntreului Ioan Murariu, acum teolog Iacob Popovici originar a fost din Cacova
absolvent i 1-a luat la sine ca cntre al bise- lng O r a v i a nscut n 21 Decembre 1802. Cei
r

ricei de acolo, unde i-a nsuit limba greceasc. ce l-au cunoscut spun, c vorbia i scria ct se
La biserica macedo-romn din Pesta a petrecut poate de bine latinece, nemesce, unguresce
2 ani, de unde s'a ntors iar la Logoj, fiindc i serbescei
a fost tractat cam dur din partea parohului.,
ntors la Logoj a cutat cu tot adinsul sa ajung 32. Nicolae Gt-uici protopop 18391841
nvetoriu, cci pentru cariera nvetoreasc Nicolae Gruici dup naie srb, a fost paroh
n Vere, profesor de teologie acolo i asesor
') Completarea datelor biografice prin preotul Isaia Popoviciu
din Silha. consistorial.
Episcopul Iosif Raiacici 1-a denumii protopop
al Caransebeului n urma hotrrei consistoriale JJ. Luca Paica 184718$,8
ddto 29 Aprilie 1839 la 11 zile dup moartea Cu 10 Decembre 1857 vine nainte ca
protopopului loan Tomici. Dup un servit de 1 y a capelan protopresbiteral. Din 1 Iunie 1858 nu
an a repausat n Domnul n 19 Iunie 1841 de se mai afl n matricule. Se vede, c s'a dus
aprinderea intestinelor n etate de 38 de ani. la Fene, locul nascerei sale, unde se afl i
S'a nmormntat prin protopresbiterul Mehadiei, astzi ca urmtoriu n scaunul tatlui seu preo
urmtoriul su n scaun Lazar Radac. tului Mihail Paica, carele a fost decorat cu
bru rou ci cu medaila de aur pentru merite.
s

JJ. Lazar Radac protopop 1841/8<j


j8. Timotei Stoiacovici paroh 18581882
i Lazar Radac srb de naie a fost denumit
protopop al Caransebeului ndat dup moartea S'a nscut n 21 Februarie 1820 n Chichinda
lui Gruici, adec n anul 1841. A rpausat n mare. A cercetat coalele primare n F e r e g y -
7 Ianuarie 1853 atins de apoplecsie, n etate hza. A fcut 4 clase gimnasiale i dup a c e e a
d e 64 de ani nmomntat prin protopopul Meha a studiat pedagogia n Arad. n 1837 a venit
diei Dimitrie Iacobescu. Inscripia de pe crucea ca nvtorul n Caransebe la clasa I sau
aezat ia cap e n limba srbeasc. coala mic, dup cum obicinuiau oamenii a o
numi atunci. Dup ce nvtoriul diacon Ioan
J4. Demitrie Iancovici 1842I8J Murariu s'a ndeprtat din Caransebe, Timotei
Stoiacovici a devenit nvetoriu la clasa mare
Acesta este fiul protopopului Gavril Ianco- sau a II.
vici. Vine nainte n matricule cu ddto 21 Octom- La ndemnul i struina protopopului din
vie 1842 ca capelan protopresbiteral. A func- Vre Trandafilovici; a studiat teologia i la
ionat ca administrator parochiai n Rusca-mon- anul 1856 a fost sfinit ntru diacon de episcopul
tan i Buconia. Din Buconia s'a ntors bolnav Emilian Chengela. Tot n anul 1856 a fost
iar la Caransebe i a murit aici de oftic la denumit profesor la pedagogia din Caransebe,
3 Iunie 1853 n etate de 31 de ani. dar nu a primit catedra din causa d e norb. n
1858 a fost hirotonit ntru preot i n 1859 a
fost,Introdus paroh n locul repausatului pajoh,
M
i asesor consistorial George Petrovici.
Acest preot a venit la Caransebe din
Dup ce s'a nfinat institutul teologic, epis
Zgujeni. Sub dnsul s'a zidit biserica din Zagujeni
copul de pie mamorie Ioan Popasu i-a dat catedra
la 1859. Vine nainte in matriclele din Caran
pentru tipic, cntare i rituale. Acela episcop
sebe la 1 Ianuarie 1855 ca paroch i asesor
1-a decorat cu bru rou n anul 1869, cu prilejul
consistorial. A repausat n 4 Februarie 1857 de
esamenului clerical.
aprindere de plumni n etate de 44 de ani i
s'a nmormntat prin protopresbiterul Gavril Ianco A rpausat n 29 Iunie 1882 n etate de
vici al Caransebeului. 62 de ani i s'a nmormntat prin protopresbi
terul Nicolae Andreevici.
j. Nicolae Andreevici 18551886
jg. Ioan Bosic 18611862
Protopresbiterul Nicolae Andreeviciu e fiul
A funcionat ca capelan protopresbiteral
parohului i vicariulai protopresbiteral George
din 12 Iunie 1861 pn n Ianuarie 1862, cnd
Andreeviciu. S'a nscut n Caransebe n 6
a prsit Caransebeul.
Septemvre 1828. Vine nainte mai nti la 21
Martie 1855 ca capelan, ajunge paroch i; cu
40. Ioachim Cherciu 1862
decisul consistorial 29 Septemvre 1866 Nr. 288
B e numit protopop al Caransebeului. A adormit A fuheionat n chip de pedeaps din Martie...
n domnul n 6 Septembre 1886 n etate de 1862 pn n Novembre acela an.
58 de ani i s'a nmormntat prin preoimea
tractual. Protopresbiterul Nicolae Andreevici a 41. Gavril Georgevici 1863i&54
fost director al coalelor naionale de pe teri
A funcionat ca capelan protopresbiteral
toriul fostului confiniu militar romano-bahatic i
din Martie 1863 pn la finea anului 1865, crtd '
conductorul! coalei pedagogice din Caransebe
a mers n Obroja.
cu cursul de 2 semestre. A fst asesor n Consis-
toriul metropolitan din Siibiu i membru n epi- (Va urma)

tropia fondurilor comune din decesa Aradului


i Caransebeului.
Eu: i legea veche trebuia primit d,e copii
Dispute cu Nazarenii n ' credin, dac.-era . s-Ie aduc mntuire. Dar
:

IV. Despre botez cumc legea noau vrea s se presdeasc dela p


(Continuare) rini la copii, tocma artai cu dovezi din scriptura
Nazareanul i Dar dac unul ori mai muli mern- Testamentului nou i-i mai dovedesc, nc d a c . n u t

brii se mpotrivesc harului (graiei) lui Cristos, oare crezi. Chiar atunci, cnd o preche de prini este.
s fie ei trai cu d l a n biserica Domnului ? jumtate cretin i jumtate necretin, copiii totu
Eu: Aceasta feresce nu ; dar nici nu se poate sunt nchinai Domnului. Aceasta ni-o spune apostolul'
mpotrivi un prunc sugtoriu. Este voia harului Dom la I. Corint. VIII. El pune aici regula, cum s se
nului, ca ndat ce capul unei Case, al unei familii poarte cretinul ntr'o asemenea cstorie mestecat
urmeaz chiemrei ctr ascultarea i supunerea evan- fat de soul su necrestin : de va voi s vietueasc
gelie, s estnd aceasta chiemare la toat casa, la cu el s nu-1 lase (v. 12:13) pentru c se sfinesce br
toat familia sa. Aa zice chiar Domnul Cristos, cnd batul necredincios prin muiere (credincioas) i se sfinesce
se converti Zaheiu : Astzi s'a fcut mntuire casei muierea necredincioas prin brbat {credincios) ca alt cum
acesteea" (Luca XIX, 9). Tot aa a zis apostolul Pavel copiii votri ar fi necurai iar acum sunt sfini" (v. 14).
ctr temniceriul din Filipi : Crede n Isus Cristos Nazareanul.. Pentru nazareni chiar acest ' loc
i te vei mntui tu .i casa ta" (Fapt. apost. XVI, 31); este o dovad lovitoare, cumc ct vreme au trit
apoi dup aceea se zice: i s'a botezat cu toat casa apostolii, nu s'au botezat copiii. Cci pe cine agrece
sa, crezend n Dumnezeu" (v. 34). Credina capului apostolul a s a : copiii votri" ? Natural, c pe toi
familiei este pentru Domnul i apostolii si tocmai o Corintenii, ctr cari scrie, mai ales prinii, cari de
garant, cumc i ceiatali membrii ai casei, ai fami amndoaue prile erau cretini. Dac el zice despre
liei vor deveni credincioi. De aceea la botezul Lidiei toi copiii cretinilor: Ei ar fi necurai, daca nusar
i al casei ei se zice numai despre ea singur: sfini prin prinii lor", urmeaz neaprat, c aceti
Dumnezeu H-a deschis inima"; apoi ea nsa dup copii nu erau botezai, cci altcum ei tocmai prin botez
botez nu zice aa : Dac ne-ai judecat pe noi a fi ar fi fost curii.
credincioi", ci n u m a i : Dac m'ai judecat pe mine a Eu : Aceasta este o interpretare noau, care s'a
fi credincioas Domnului". ivit acum abia 70 de ani, cum spune chiar autorul ei*).
Nazareanul: Aici s'a zis aa, fiindc de sine se Ea ns este fals. Noi contestm aceasta n congl-
nelege, c cealali membrii ai casei au crezut. suire cu ntrepreii cei. mai de cpetenie,,cu toj^^I,
Eu: Dad ar fi scris ns Faptele ss. apostoli un mi vechi i cu muli' dintre cei noi, cari susin, c
baptist nazarean, de sigur n'ar fi uitat a scrie apriat, aceast agrire nu este ndreptat ctr toi, ci numai
c nu numai capul casei ori al familiei, ci ceialali ctr cretinii, cari erau cstorii cu o parte necretin,
membrii toi au crezut. Oare pentru ce Luca, scriitoriul Cumc aceasta este aa, se poate dovedi uor n chipul
Faptelor ss. apostoli, trece peste aceasta? Pentru-ce urmtoriu. Apostolul deosebesce doau soiuri de csto-.
scoate la iveal i arat el cu, accent att de energic rii ; la vers 10 vorbesce despre prechi cstorite
numai credina capului familiei? Pentru aceea, firesce, curat cretine zicnd : Celor cstorii le poruncesc nu
fiindc el voesce, s ne dee prin aceea un semn, o eu ci Domnul".. Iar la vers 12, se ntoarce ctr acei
ndegetare de mare nsemntate, c adec ndat-ce cretini, cari triesc n cstorie mestecat, zicnd :
capul unei familii este ctigat pentru Domnul, Dom Celorali le zic ns eu, nu Domnul". Acum dac n
nul deja privesce de nchinai lui i pe cealali mem cursul vorbirei despre aceti ceialali" vorbesce odat
brii i 'i primesce sub disciplina duhului seu celui i dadreptul ctr ei n persoana a doaua, s fie aceasta
snt. naintea Domnului i a apostolilor lui familia nendatinat, bttoriu la ochi i ru neles? Nu este
nu este aa dar, cum cred baptitii nazareni, un grup aceasta o trecere cu totul natural, cum vin nainte,
de oameni, cari tresc singuratici lng olalt i n'au adeseori de acestea n epistoale i vorbiri ? Ba d a ;
ntre ei nici o legtur comun de crdin aa, c cu cte-va versuri mai napoi dup-ce a vorbit preste
dei capul familiei a prins rdcini n Cristos, totu tot despre cstorii, de odat i agresce apostolul,
membrii nevrstnici remn eschii din societatea n i pe acetia a a : Nu oprii unul altuia datoria fr
vceilor lui Cristos pn atunci, pn cnd ei sin numai cu nvoire reciproc pe un timp... i iar ve
guri au resbtut i ajuns la credin deplin; nu, ntrunii" (v. 5).
feresce Doamne ! Ci dac capul familiei este consacrat Este aceast agrire ndreptat ctr toi Corin
Domnului, consacrai sunt i membrii familiei lui. tenii? Firesce c hu, c doar n'au constat ei tot din
Dac este snt rdcina, sunt sfinte i ramurile" cstorii pn la unul. Dar chiar dup agrirea copii '
zice apostolul Pavel ctr Rom. XI, 16. vostrii v. 14 trece apostolul nc odat dela vorbirea
n persoana a 3-a repede n agrire (vers 16).- C ce
Nazarennul: Me rog, eu am neles, c a fost scit, muiere! de-i vei mntui brbatul? Ori ce scii
aa numai n legea veche (Testamentul vechiu), carea brbate, de-i vei mntui, muierea" ? Aici trece vorbirea
se motenia dup carne, dar nu n legea noau (Tes destul de evident; oare pentrucenu tot aa ila vers 14 ,
tamentul nou), cerea tot omul personal trebue s i-o (Va u r m a ) . ,
mproprieze. *) De W e t e 1830 (Stud. u. Krit. III).
Ioan Roman, ped. c. III, Vicebibliotecariu : Adam Po-
'J- (V a rie t a i poviciu, ped. c. I. Membri comisiei literare : Ioan Nea-
goe, cleric c. III, Aureliu Oancea, cl. c. III, 2aharie
Congresul naional bisericesc provinei Manu, cl. c. II, Pompeiu Moruca, cl. c. II, Ioan Duma,
noastre metropolitane\ete convocat pe^l//14 Octobre cl. c. 1, Emilian Stoica, cl. c. I, Ioan Fodor, ped. c. III,
a. c. la Sibiiu. \ Emil Tanislav , ped. c. III, Victor Dejenariu, ped. c. II.
t

Anchet colar. CoMbrm conj lisului congre- Oare de seam i mulmit public. n
sual Nr. 61 ex 1900 avnd v*5*i JjucJBfun proiect de favorul fondului de ajutorare Ioan Popasu" din Caranse
plan de nvmnt pentru mstitutele taologice-peda- be au colectat urmtorii elevi: George Adam teolog
gogice i coalele poporale din ntret-ga metropolie, II. a colectat del : George Adam 1:cor, Marina' 40 fil.,
consistoriile eparhiale au fost invitate a designa br Lida Beg 40 fii, Ghi 60 fii., Romul ncua teolog
baii de specialitate, care s ia parte n ancheta co c. fl. del : Ioan Pincu 1 cor. N. N. 1 cor. Brasek
lar n scopul indicat. Astfeliu din partea Arhidiece- Ede 1 cor. Ioan Roiu 1 cor. Balanescu 40 fii. Bala-
sei au fost designai : Dr. Eusebiu Roea, director se- nescu Gizela 10 fii. Ioan Pascu 40 fii. Iosif Ienoel
rninarial din Sibiiu i Dr. loan Stroia din Selite, din 40 fii. lacob Prvu 20 fii. Achim Brumariu 50 fii.,
partea diecesei Aradului: Roman Ciorogariu director Tuculia Costa 50 fii. Trifu Prvu 20 fii. Pervu Toma
seminarial din Arad, Dr. Petru Pipo, profesor prepa- 40 fii. Vasilie Bogdan 60 fil.' George Belcota teolog
randial n Arad i Iu.liu Groforean nvtoriu n c. II. del. George Belcota 1 cor. George Bria teolog
Gala; din partea diecesei Caransebeului: Dr. Iosif c. IL del. Sebeana cass de pstrare 2 cor. Ioanichie
Olariu- directorul teologiei ' din Caransebe; Patriciu Bucur teolog c. II. del : N. N, 1 cor., Petru Harambaa
Drglina, director preparandial din Caransebe i 2 cor. George Lungu teolog c. II. del : Biserica din
asesorul consistorial loan* Marcu nvtoriu emerit Maidan 10 cor, N. N. 2 cor, Dimitrie Gerga 60 fii,.
n Boca montan.' Fm Cipu 1 cor, Petruczn 20 fil, Simon Adolf 1 cor.
Aceti brbai s'au ntrunit la reedina metro- Autoniu Miloescu teolog c. II. del lacob Miloescu
poliei noastre din Sibiiu Mercuri n 10/23 Septemvrie 1 cor. Vasilie Paica teolog c. II. del : Iosif Paica 2
a. c. i dup ce au primit informaiunile necesare din cor, Mihail Paica. 1 cor, Mihail Imbrescu 1 cor. Petru
partea secretariului metropolitan, s'au mprit i au Puchia 1 cor, Luca Paica 2 cor, Ioan Paica 3i cor. cor^
lucrat patru zile n seciuni speciale, anume n cea Filip. Pop teolog c. II. del : Raveca Oprea 2
teologic, prepafen-dia-l-ei secia pentru coalele popo George Stan 1. cor, Nicolae Beltean 1 cor, Mi &Kru
rale pregtind astfel proectele de planuri, ce se vor na Humia 1 cor, Venzel Kafca 20 fii, Mitru Turcan 30
inta congresului naional prin consistoriul metropoli fil, George Crpanu 20 fii. Constantin Oprea 10 fii,
tan spre a servi de basa la unificarea planurilor de Mihail Seracin teolog c. If. del : George Patruia 20
nvmnt. fil, Belci 20 fil, Mihu Seracin 40 fil, del sf. biseric
n decursul timpului ct a lucrat ancheta co din Rueni 2 cor, George Rdoi, nvetoriu 1 cor,
lar, membrii acetia s'au presentat nalt Prea Snitu- Simeon Petracu 60 fii, Ioan Maran 60 fii. Dimitrie
lui Metropolit loan Meian, care i-a primit cu iubire Socenean teolog c. II. del: A. Sptan 1 cor, Soce
prinasc mbrbtndu-i la opera, pentru care sunt neanu 80 fii. Liviu Biro teolog c. III. del : Nicolae
chemai n interesul coalei romne. Muntean 2 cor. Vasilie Micula 50 fil, V. Bumbescu
1 cor, Ioan Negru 50 fii, Iosif Bogdan 20 fii, Eufimia
Dup terminarea lucrurilor, representanii numii
Biro 1 cor.. Romulus Ioanoviciu 20 fil. V. Nedici
ai coalei romne au cercetat institutele noastre de
teolog c. III. del : Simon Nedici 1 cor. Toma Simu
cultur, precum i pompoasa catedral, ce se ridic
teolog c. III. del : N. N. 40 fil, Dr. Cornean 2 cor.
acum n centrul Sibiiului, iar unii au escursat la Rei-
Pastila stud. 40 fil, Dr. N. N. 40 fil, Dr. Gropan 1
nari la mormntul marelui aguna. Tot aa s'a fcut
cor. Ioan Nedelcu 2 cor. Ioan Andreescu teolog c. III.
privire n Albumul", ce se pregtesce de ctr Reuni
del : Solomon Andreescu preot 2 cor, Vasilie Bojinc,
unea agricol din Sibiiu n scopul pstrrii artei ori
nvetoriu 1 cor, Iuliana Bojinc nv. 1 cor, Iohann
ginale n industria noastr de cas, care cu drept
Konrad 1 cor., Liuba Sebi 50 fii, Ioan Petco 40 fii,
cuvnt se poate numi cap de oper.
George Simu preot 3 cor, Frantz Schtz 1 cor. N.
Societatea de lectur Andrei aguna" s'a N. 10 fii.
constituit n edina inut la 31 August sub pre-
Mulmit public. Pentru Mnstirea de la
sidiul Preacuviosiei Sale Domnului director semi- Godinova", au contribuit nc Mult Stimaii Domni:
nariul Dr. Eusebiu R. Roea n modul urmtoriu : George Vuc i fiul seu Ioan comerciani' 100 cor,
Preedinte : Dr. Petru Span, prof, sem., Vicepreedinte : Dimitrie Prune nvetoriu i familia 20 cor, Iulius
Ilie Beleu cleric c. III, Archivariu : Stefan Mirean, Crina i soia 40 cor, Nicolae Nicolaevici, 10 cor. Un
cl. c. III, Redactor al foaiei Musa" : M. Moldovenescu, notariu necunoscut 2 cor. tefan, Dolejan din Vasiova
40 coroane. Pre cei ce aduc daruri i fac bine ntru
cl. c. III, Cassariu : Vasilie Debu, cl. c. II, Bibliotecariu : sfintele tale biserici, pomenesce-i Doamne ntru mp
Onisifor Ghibu, cl. c. II, Notariu : Valeriu Literat, cl. ria Ta!" Boca-montan, n 9 Septembre 1903. Ma-
c. I, Controler: Eugeniu Muntean, cl. c. I, Econom: carie Guc, monah.
tului pentfu parohii, comitetului pjfarcllwi prin Prea
Concurse On. Oficiu rjrotopresbiteral al Fgajfcl&i,
Pe basa ordinaiunei Venerabilului Consistoriu Dela ocureni se recere a / presenta n vre-o
e

diecesan ddto 17 Iul iu a. c. Nr. 2622 c. ex 1903 se Duminec sfcu serbtoare n sr/ta biseric spre a-i
escrie concurs pentru ocuparea definitiv a postului arta desteritatea n cntare^"T oratorie pe lng prea
de nvetoriu la coala confesional gr. or. romn labila ncuviinare a Prea/On. D. Protopresbiter, dar
din C h e v e r e u l - M a r e cu termin de 30 de zile dela nici de cum ?n ziua de/aiegere.
prima publicare n Foaia Diecesan." Mutnicui^V.Vx Culi edina comitetului parohial
Emolumentele mpreunate cu acest post s u n t : inut la 27 luliu 1903.
1 3 [54] Comitetul parohial.
1. n bani gata 400 cor.
2. Pentru lemne pe sama nvetoriului 80 cor. n nelegere cu mine : Sebastian Olariu, protopres
3. De nclzirea i curirea colii s'ngrijesce biter tractual.
comuna bis.
4. 10 Mm. de gru i 10 Mm. cucuruz.
5. 2 jugere i 4 0 0 Q pmSnt artoriu, dup care Pentru intregirea definitiv a postului de inve-
nvetoriul pltesce darea public. toriu la coala confesional gr. or. rom. din comuna
6. Locuin cu grdin de 6 0 0 D stngeni. B u c o v e , se escrie concurs cu termin de 30 de
7. Dela mormentri, 80 fii. zile dela prima publicare.
8. Dela parastase 1. cor. Emolumentele irnpreuate cu acest post s u n t ;
9. Pentru Reuniune i conferine 30 cor.
1. Salariu n bani gata 364 cor.
10. Pentru scripturistic 10 cor.
2. 6 HI. gru i 12 HI. cucuruz.
11. Pentru purtarea socotii bisericii i cultului
3. Pentru adunarea generel a Reuniunei nve-
20 cor.
toresci, 20 cor.
12. Trsuri gratuite pentru aducerea lemnelor
4. Pentru scripturistic 16 cor.
pe sama nvetoriului.
5. Pentru participarea la conferinele invStoresci,
Dela concureni se recere s aib 4 clase i 20 cor.
t a l c u l general bun, s se presinte n snta biseric 6. Pentru lemnele trebuincioase 64 cor., din cari
r e a-i arta desteritatea n cntare i tipic, in ziua
r
40 cor. pentru nvtoriu, 24 cor. pentru sala de
de alegere ns s nu vin n comun. nvSment, i pe care comuna are a le aduce n curtea
Cei cu cunoscin din musica vocal vor fi preferii. coalei.
Serviii prestate n alt comun nu se iau n 7. Pentru servitoriul coalei 20 cor,.
considerare. 8. Folosirea estravilanului de 2 jugere pment,
Doritorii de a concurge la acest post au s-i care aduce venit anual de 32 cor.
subteam concursele Prea Onoratului Domn Ioan 9. Pentru participarea la nmomentri cu liturghie
Pepa, protopresbiter n Buzia. 1 cor. iar fr liturghie 60 fii.
Chevereul-Mare, din edina comitetului parohial 10. Locuin liber n edificiul coalei cu folosi
inut la 3 August 1903. 13 [53] rea gradinei de 1 juger.
Alesul nvStoriu este ndatorat a purta canto-
Ioan Chiodan Traian Unipan ratul n snta biseric i afar de snta biseric, a
p a r o h . p r e . com. parohial. nve. i n o t . com. p a r o h
compune socoteala sntei biserici i a cultului cu
n conelegere cu mine : loan Pepa protopresbiter. finea fiecrui an, i a purta toate agendele scripturistice
ale comitetului i sinodului parohial.
Pentru serviiile prestate nainte de ocuparea
Pentru ntregirea postului de preot la parohia acestui post comuna nu acoard alesului nici un
de clasa III din comuna M u t n i c u l - m i c cu filia altfel de emolumnnt dect cele indicate aici.
D r a g s i n e t i , protopresbiteratul Fgetului se escrie Doritorii de a ocupa acest post au a-i aterne
concurs cu termin de 30 de zile dela prima publicare petiiile adjustate conform normelor din vigoare n
n Foaia Diecesan". terminul deschis la Oficiul protopresbiteral al Fgetului.
Dotaiunea : Comitetul parohial doresce, ca recurenii s se
presinte n vre-o Duminec ori serbtoare n snta
1. 0 sesiune parohial constatatoare din 32 jugere.
biseric, dar nici decum n ziua de alegere.
2. Un intravilan (fr de cas parohial).
3. Stola usuat. Bucove la 27 Iulie 1903.
4. Birul parohial dela 100 case. 13 [56] Comitetul parohial.
Doritorii de a ocupa acest post au a-i trimite n conelegere cu mine : Sebastian Olariu protopres
recursele lor, instruate conform Stat. org. i regulamen biter tractual.