Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Se întocmeşte cu ocazia:

“ IULIU HAŢIEGANU” CLUJ-NAPOCA


FACULTATEA DE MEDICINA Absolvirii Retragerii Întreruperii
Transferării Exmatriculării

NOTĂ DE LICHIDARE
STUDENT : Buget Taxă

Numele ________________________________ Prenumele ____________________________


student(ă) în anul ___________________, absolvent(ă) a(l) FACULTĂŢII DE MEDICINĂ,
program de studii ____________________________________ am întocmit prezenta notă de lichidare
la data de _____________________ .

Nr. Valoarea Semnătura şi


Serviciul la care poate fi debitor Natura şi felul debitului
crt debitului ştampila
Biblioteca “Valeriu Bologa”
1
Str. Victor Babeş nr. 8
2 Biblioteca Centrală Universitară
“Lucian Blaga” str. Clinicilor nr.2
3 Catedra – Educaţie fizică
Str. Pasteur nr.6
Serviciul social
Str. Victor Babes nr. 8, et. 2
4
Căminul în care a locuit

5 Birou taxe Str. Pasteur nr. 4 parter

Serviciul financiar – contabil


6 Str. Victor Babes nr. 8, et. 1 cam.
109 Birou Taxe-Comp. Economic
Relaţii Internaţionale str. Pasteur
7 nr. 4, et.3 (plecări Erasmus)

La plecarea din facultate am primit următoarele acte:


DA NU
DA NU
Alte acte în original:
Diplomă de bacalaureat în original:

Diplomă de licenţă în original:


______________________________________
SuplimentStudent,
la diplomă în original: ______________________________________
______________________________________
______________________________________
Semnătură: Semnătură:
Student ____________________ Secretar facultate _______________________