Sunteți pe pagina 1din 2

EXAMEN PSIHIC

Pacient în ținută de spital (îngrijită, ordonată, excentrică etc), igienă (corespunzătoare,


precară, miros dezagreabil, halenă alcoolică, paraziți etc), facies (expresiv, trist, anxios,
impregnat, neuroleptic, absent, vesel etc), mimică (hipo/hiper-mobilă etc), gestică (exagerată,l=
lentoare, ticuri, manierisme etc), postură (tensionată etc), (stabilește sau nu) contactul vizual (dar
este greu de menținut), contact psihic (spontan, dificil, imposibil), atitudine (cooperantă,
inadecvată, ostilă, agresivă, revendicativă, suspicioasă, adezivă, demonstrativă, lamentativă,
inhibată, indiferentă, retrasă, negativism, ambivalentă, preocupată etc).

Conștiință: conștientă; lucidă sau tulburări cantitative (confuzie, comă etc), tulburări ale
conștiinței de sine (derealizare, depersonalizare, dedublare etc)

Orientare: (parțial) orientat/dezorientat: temporo-spațial, auto și allo psihic

Percepție: Iluzii, (pseudo)halucinații (funcționale), acuze somatoforme, agnozie

Dacă nu există: „Neagă, dar putem remarca un comportament halucinator-delirant„ sau


„Neagă/Nu se pot decela tulburări patologice de percepție de intensitate psihotică„.

Atenție: spontană și voluntară: normo/hipo/hiper/aprosexie; tulburări de concentrare;


distractibilitate.

Memorie: de fixare și de evocare: normală, tulburări calitative (iluzii mnestice, confabulații),


cantitative (hiper/hipo generalizată sau selectivă, amnezie – anterogradă/retrogradă/lacunară).

Gândire/Dialog:

Tulburări de conținut: idei prevalente/obsesive/delirante (de persecuție, influență, relație, ruină,


homicid altruist, interpretare, fantastice, invenție, gelozie, revendicare, grandoare, mistice,
hipocondriace, de control/inserție a gândurilor etc (ne/sistematizate) (incongruența conținutului
cu afectivitatea/activitatea); interpretivitate.

- Dezorganizare conceptuală/comportamentală; asociații logice slăbite;


- Ideație axată pe ... (tematica bolii; acuze somatoforme/somatice etc);

Tulburări de formă: ritm și flux ideo-verbal (accelerat/încetinit), voce de tonalitate


(scăzută/ridicată), fugă de idei, baraje, mutism etc.

Discurs spontan (prezent, absent), dialog (coerent, sărac, solilocvie, circumstanțialitate,


tangențialitate etc), latență (mare) de răspuns, tonalitate afectivă, palilalie, ecolalie, solilocvie,
neologisme, paralogisme, glosolalie, dislalii („r” – rotacism, „s” – sigmatism), balbism,
perseverări.
Dacă nu există: „Nu se pot decela tulburări patologice de gândire” sau „Se pot decela din
comportamentul pacientului...” sau „Ideație axată pe ... (ideeea bolii, tematică financiară,
familială etc).

Dispoziție: eutimic, dispoziție euforică, hipo/maniacală, constricționată; rezonanță afectivă


scăzută, aplatizare, anxietate bazală difuză, anhedonie, irascibilitate, iritabilitate, disforie,
ambivalență afectivă, inversiune afectivă.

Activitate: organizată; scăderea randamentului util, neliniște, agitație psihomotorie, catatonie,


stereotipii, negativism activ/pasiv, fugă disociativă, ritualuri sau în contextul tratamentului
neuroleptic (akatizie, tasikinezie etc), manierisme, bizarerii, stereotipii, apatie.

Instinct de conservare: (prezintă/nu prezintă) ideație autolitică.

Instinct alimentar: păstrat, scăzut, inapetență, bulimie, polifagie, intoxicație cu apă, aberații
instinctuale (pica etc).

Ritm nictemeral: insomnii inițiale/terminale/mixte; inversarea ritmului nictemeral.

Insight: (parțial) prezent/absent.