Sunteți pe pagina 1din 194

CLASIFICAREA INTERNAŢIONALĂ A

PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
PENTRU
ÎNREGISTRAREA MĂRCILOR

(CLASIFICAREA NISA)

EDIŢIA a 10-a

PARTEA a II-a

CONŢINE LISTA PRODUSELOR ŞI


SERVICIILOR ÎN ORDINEA CLASELOR

2011
Toate drepturile rezervate. Se interzice reproducerea oricărei secţiuni
din această publicaţie, indiferent de formă sau mijloace (electronice,
mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod), fără
permisiunea deţinătorului drepturilor de autor.

PUBLICAŢIE WIPO
Nr. 500.2E/10

ISBN 978-92-805-2024-8
CUPRINS

Pagina

Prefaţă ........................................................................................................ (v)

Lista ţărilor semnatare ale Acordului de la Nisa (ianuarie 2011) ................ (vii)

Acordul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor


pentru înregistrarea mărcilor .............................................................. (ix)

Acordul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (extrase)


.................................................................................................................... (xix)
Protocolul privind Acordul de la Madrid (extrase) ...................................... (xxiii)
Clasificarea Nisa:
Ghid de utilizare ..................................................................................... 1

Indicaţii generale.................................................................................... 3

Titlurile claselor ................................................................................... 4

Lista claselor, cu note explicative:

Produse ......................................................................................... 7

Servicii ...................................................................................... 26

Lista alfabetică (în ordinea claselor):

Produse ......................................................................................... 35

Servicii ...................................................................................... 151

* * *

(iii)
PREFAŢĂ

ISTORICUL ŞI SCOPUL CLASIFICĂRII NISA


Clasificarea (Nice) internaţională a produselor şi serviciilor pentru înregistrarea
mărcilor a fost elaborată printr-un Acord încheiat în cadrul Conferinţei Diplomatice de
la Nisa, care a avut loc la data de 15 iunie 1957, revizuită la Stockholm în 1967 şi în
Geneva în 1977 şi modificată în 1979.

Părţile semnatare ale Acordului de la Nisa constituie o Uniune Specială în


cadrul Uniunii de la Paris pentru protejarea proprietăţii industriale. Acestea au
adoptat şi aplică clasificarea Nisa în scopul înregistrării mărcilor.

Fiecare ţară semnatară a Acordului de la Nisa este obligată să aplice


clasificarea de la Nice, în conexiune cu înregistrarea mărcilor, fie ca şi clasificare
principală sau ca şi clasificare secundară şi trebuie să includă numerele claselor
Clasificării căreia în aparţin produsele sau serviciile pentru care se înregistrează
mărcile, în documentele şi publicaţiile oficiale privind înregistrarea mărcilor.

Utilizarea Clasificării Nisa este obligatorie nu doar pentru înregistrarea


naţională a mărcilor în ţările care fac parte din Acordul de la Nisa, ci şi pentru
înregistrarea internaţională a mărcilor executată de Biroul Internaţional al WIPO,
conform Acordului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor şi
conform Protocolului privind Acordul de la Madrid, referitor la înregistrarea
internaţională a mărcilor şi pentru înregistrarea mărcilor de către Organizaţia
africană de proprietate intelectuală (OAPI), de către Organizaţia africană regională
de proprietate intelectuală (ARIPO), de către Organizaţia din Benelux de proprietate
intelectuală (BOIP) şi Biroul Uniunii Europene pentru armonizare în cadrul piaţei
internă (mărci înregistrate şi proiecte) (OHIM)

Clasificarea Nisa se aplică de asemenea într-o serie de ţări care nu fac parte din
acordul de la Nisa (consultaţi lista de la pagina (viii)).

REVIZII ALE CLASIFICĂRII NISA


Clasificarea Nisa se bazează pe clasificarea elaborată de Birourile
internaţionale unite pentru protecţia proprietăţii intelectuale (BIRPI) – predecesoarea
WIPO – în 1935. Această clasificare, care conţine o listă cu 34 de clase şi o listă a
produselor în ordine alfabetică, a fost adoptată conform Acordului de la Nisa, fiind
extinsă ulterior cu unsprezece noi clase, care includ serviciile şi o listă a acestora în
ordine alfabetică.

Acordul de la Nisa prevede înfiinţarea unui Comitet de experţi în cadrul căruia


să fie reprezentate toate ţările care fac parte din acord. Comitetul de experţi decide
asupra tuturor modificărilor clasificării, în special asupra transferului de

(v)
produse şi servicii între diverse clase, actualizarea listei alfabetice şi introducerea
notelor explicative necesare.

De la intrarea în vigoare a Acordului de la Nisa, la 8 aprilie 1961, Comitetul de


experţi a ţinut 21 de şedinţe, printre cele mai remarcabile realizări numărându-se
revizuirea generală a Listei alfabetice a produselor şi serviciilor din punctul de vedere
al formei (la finalul anilor 1970), modificarea substanţială a observaţiilor generale,
Titlurile claselor şi Notele explicative (în 1982), introducerea unui "număr de bază"
pentru fiecare produs sau serviciu din Lista alfabetică (în 1990), care permite
utilizatorului să găsească produsul sau serviciul echivalent în lista alfabetică a
clasificării elaborată în alte limbi şi revizuirea Clasei 42, prin crearea claselor de şa 43
la 45 (în 2000).

În cadrul celei de-a douăzeci şi una şedinţe din noiembrie 2010, Comitetul
de experţi a adoptat modificările la cea de-a noua ediţie a clasificării Nisa.

EDIŢIILE CLASIFICĂRII NISA


Prima ediţie a Clasificării Nisa a fost publicată în 1963, a doua în 1971, a treia
în 1981, a patra în 1983, a cincea în 1987, a şasea în 1992, a şaptea în 1996, a
opta în 2001 şi a noua în 2006. Această ediţie (a zecea), publicată în iunie 2011,
va intra în vigoare la 1 ianuarie 2012.

* * *

Versiunile autentice ale Clasificării Nisa (engleză şi franceză) sunt


publicate de WIPO oline şi pe suport din hârtie. Versiunea pe hârtie este
publicată în două părţi. Partea I prezintă în ordine alfabetică, toate produsele
într-o singură listă şi toate serviciile într-o altă listă. Partea a II-a (prezentul
volum)prezintă în ordine alfabetică pentru fiecare clasă, produsele şi serviciile
care aparţin clasei respective. Există şi o versiune cu o listă alfabetică bilingvă
(engleză/franceză).

Cea de-a zecea ediţie a Clasificării Nisa poate fi comandată de la Organizaţia


mondială a proprietăţii intelectuale (WIPO), 34, chemin des Colombettes, P.O.
Box 18, CH-1211 Geneva 20 sau de la librăria electronică, de pe website-ul
WIPO, la adresa de mai jos: http://www.wipo.int/ebookshop.

Geneva, iunie 2011

(vi)
ŢĂRILE CARE FAC PARTE DIN ACORDUL DE
LA NISA
(Ianuarie 2011)

Albania Lituania
Algeria Luxemburg
Argentina Malawi
Armenia Malaiezia
Australia Mexic
Austria Monaco
Azerbaijan Mongolia
Bahrain Muntenegru
Barbados Maroc
Belarus Mozambic
Belgia Olanda
Benin Norvegia
Bosnia şi Herţegovina Polonia
Bulgaria
Portugalia
China
Republica Korea
Croaţia
Republica Moldova
Cuba
România
Republica Cehă
Federaţia Rusă
Republica Populară Democratică Korea
Saint Kitts şi Nevis
Danemarca
Santa Lucia
Dominica
Serbia
Egipt Estonia
Singapore
Finlanda
Slovacia
Franţa
Slovenia
Georgia
Spania
Germania
Suriname
Grecia
Suedia
Guinea
Elveţia
Ungaria
Republica Arabă Siriană
Islanda
Tajikistan
Irlanda
Fosta Republică Iugoslavă
Israel
Macedonia
Italia
Trinidad şi Tobago
Jamaica
Tunisia
Japonia
Turcia
Iordania
Turkmenistan
Kazakhstan
Ucraina
Kyrgyzstan
Marea Britanie
Letonia
Republica Unită a Tanzaniei
Liban
Statele Unite ale Americii
Liechtenstein
Uruguay
Uzbekistan

(Total: 83 ţări)

(vii)
ALTE ŢĂRI ŞI ORGANIZAŢII CARE FOLOSESC
CLASIFICAREA NISA
(ianuarie 2011)

În plus faţă de cele 83 de ţări care fac parte din Acordul de la Nisa,
prezentate anterior, următoarele 66 de ţări şi patru organizaţii folosesc de
asemenea Clasificarea Nisa: 1 2

Angola Kenya Insulele Solomon


Antigua şi Barbuda Kuweit Africa de Sud
Bangladesh Lesotho Sri Lanka
Bolivia Libia Sudan
Botswana Madagascar Swaziland
Brazilia Malta Thailand
Burundi Mauritius Tonga
Cambogia Namibia Uganda
Chile Nepal Emiratele Arabe Unite
Columbia Antilele Olandeze Venezuela
Costa Rica Noua Zeelandă Viet Nam
Cipru Nicaragua Yemen
Republica Democratică Nigeria Zambia
Congo Pakistan Zimbabwe
Djibouti Panama Organizaţia africană de
Ecuador Paraguay proprietate intelectuală
El Salvador Peru 1
(OAPI)
Etiopia Filipine Organizaţia regională
Ghana Qatar africană de proprietate
2
Guatemala Ruanda intelectuală (ARIPO)
Guyana Saint Vincent şi Organizaţia de
Haiti Grenadinele proprietate intelectuală
Honduras Samoa din Benelux (BOIP)
India San Marino Biroul pentru armonizare
Indonezia Arabia Saudită în cadrul pieţelor
Iran (Republica Islamică) Seychelles interne (mărci
Irak Sierra Leone comerciale şi proiecte)
(OHIM)

1
Următoarele state sunt membre ale Organizaţiei africane de proprietate intelectuală (OAPI)
(ianuarie 2011): Benin (de asemenea parte a Acordului de la Nisa), Burkina Faso, Camerun,
Republica Africană Centrală, Chad, Congo, Coasta de Fildeş, Guinea Ecuatorială, Gabon, Guinea
(de asemenea parte a acordului de la Nisa), Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal,
Togo (16).
2
Următoarele state sunt membre ale Organizaţiei africane regionale de proprietate intelectuală
(ARIPO) (ianuarie 2011): Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi (de asemenea
parte din Acordul de la Nisa), Mozambic (de asemenea parte din Acordul de la Nisa), Namibia, Sierra
Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe (17).

(viii)
Aranjamentul de la Nisa

ARANJAMENTUL DE LA NISA

PRIVIND CLASIFICAREA INTERNAŢIONALĂ A


BUNURILOR ŞI SERVICIILOR PENTRU ÎNREGISTRAREA
MĂRCILOR
din 15 iunie 1957,
revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi în Geneva la 13 mai 1977 şi
modificat la Geneva la 28 septembrie 1979

Articolul 1
Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificari
internaţionale; definiţie si limbi internaţionale ale clasificării

(1) Ţările la care se aplică prezentul aranjament sunt constituite ca uniune


specială si adoptă o clasificare comună a produselor şi serviciilor, in vederea
înregistrării mărcilor (denumită in cele ce urmează „clasificarea”).
(2) Clasificarea cuprinde:
(i) o listă a claselor, însoţită, dac este cazul, de note explicative;
(ii) o listă alfabetică a produselor si serviciilor (denumită in cele ce urmează
„lista alfabetică”) cu indicarea clasei în care este încadrat fiecare produs
sau serviciu.
(3) Clasificarea este alcătuită din:
(i) clasificarea care a fost publicată in anul 1971 de Biroul Internaţional al
Proprietăţii Intelectuale (denumit in cele ce urmeaza Biroul internaţional) ,
menţionat în Convenţia privind instituirea Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale, stabilindu-se, cu toate acestea, că notele
explicative din lista caselor care apar în această publicaţie să se
considere provizorii, avand rolul de recomandări, până când se stabilesc
note explicative ale listei claselor de catre Comitetul de experti mentionat
la art. 3;
(ii) modificările si completările care au intrat în vigoare, conform art. 4 (1)
al Aranjamentului de la Nisa din 15 iunie 1957 si Actului de la
Stockholm din 14 iulie 1967 al acestui aranjament, înaintea intrării în
vigoare a prezentului aranjament;
(iii) Toate modificările aduse, in cele ce urmează, în baza art. 3 al
prezentului aranjament şi care intra în vigoare conform art. 4 (1) al
acestuia.
(4) Clasificarea se întocmeşte în limbile franceză şi engleză, cele două texte
având aceeaşi autenticitate.

(ix)
Aranjamentul de la Nisa

(5) a) Clasificarea menţionată la alin. (3) (i), cât şi completările menţionate la alin.
(3) (ii) care au intrat in vigoare înaintea datei la care prezentul aranjament este
deschis semnării, sunt incluse într-un exemplar autentic, în limba franceza, depus la
directorul general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (denumite in
cele ce urmează director general si Organizaţie). Modificările si completările
menţionate la alin. (3)(ii), care intra in vigoare după data la care prezentul
aranjament este deschis semnării, sunt, de asemenea, depuse intr-un exemplar
autentic, în limba franceză, la directorul general.
b) Versiunea în limba engleză a taxelor menţionate la lit. a) se stabileşte de
către Comitetul de experţi menţionat la art. 3, la scurt timp după intrarea in vigoare
a prezentului aranjament. Exemplarul său autentic se depune la directorul general.
c) Modificările menţionate la alin. (3) (iii) se depun intr-un exemplar
autentic, în limbile franceză si engleză, la directorul general.
(6) Directorul general stabileşte, după consultarea guvernelor interesate, fie pe
baza unei traduceri propuse de aceste guverne, fie recurgând la orice alta modalitate
care n-ar avea nici o repercusiune financiara asupra bugetului Uniunii speciale sau
pentru Organizaţie, texte oficiale ale clasificării in limbile germană, arabă, spaniolă,
italiană, portugheză, rusă şi în celelalte limbi pe care le va putea desemna Adunarea
menţionata la art. 5.
(7) Lista alfabetica menţionează, in ceea ce priveşte fiecare indicaţie de produs
sau serviciu, un număr de ordine pentru limba in care a fost întocmită, cu:
(i) dacă este vorba de lista alfabetică întocmită in limba engleză, numărul
de ordine pe care aceeaşi indicaţie îl are in lista alfabetica întocmită în
limba franceză si viceversa;
(ii) dacă este vorba de o lista alfabetică întocmită conform alin. (6), numărul
de ordine pe care aceeaşi indicaţie îl are in lista alfabetică întocmită în
limba franceză sau în lista alfabetică întocmită în limba engleză.

Articolul 2

Sfera juridică şi aplicarea clasificării

(1) Sub rezerva obligaţiilor impuse de prezentul aranjament, sfera clasificării


este aceea care i-a fost atribuită de fiecare ţară a Uniunii speciale. În mod special,
clasificarea nu leagă tarile Uniunii speciale nici in ceea ce priveşte aprecierea
întinderii protecţiei mărcii, nici în ceea ce priveşte recunoaşterea mărcilor de serviciu.
(2) Fiecare dintre ţările Uniunii speciale îşi rezervă dreptul de a aplica
clasificarea ca sistem principal sau sistem auxiliar.
(3) Administraţiile competente ale ţărilor Uniunii speciale vor indica, în titlurile
şi publicaţiile oficiale ale înregistrărilor mărcilor, numerele claselor clasificărilor
cărora le aparţin produsele sau serviciile pentru care se înregistrează marca.
(4) Faptul că o denumire figurează în lista alfabetică nu afectează cu nimic
drepturile care ar putea exista privitor la aceasta denumire.

(x)
Aranjamentul de la Nisa

Articolul 3

Comitetul de experti

(1) S-a instituit un comitet de experţi, în cadrul căruia este reprezentată fiecare
dintre ţările Uniunii speciale.
(2) a) Directorul general are posibilitatea şi, la cererea Comitetului de experţi,
trebuie să invite ţările din afara Uniunii speciale, care sunt membre ale Organizaţiei
sau părţi semnatare ale Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii
intelectuale, sa fie reprezentate prin observatori la adunările Comitetului de experţi.
b) Directorul general va invita organiza organizaţiile interguvernamentale
specializate in domeniul mărcilor, dintre care cel puţin una dintre ţările membre
este o ţară a Uniunii speciale, să fie reprezentate prin observatori la adunările
Comitetului de experţi.
c) Directorul general poate şi, la cererea Comitetului de experţi, trebuie să
invite reprezentanţi ai altor organizaţii interguvernamentale şi organizaţii
internaţionale neguvernamentale să participe la discuţiile care îi interesează.
(3) Comitetul de experţi:
(i) hotărăşte modificările ce se aduc clasificării;
(ii) adresează recomandări ţărilor Uniunii speciale, cu scopul de a facilita
utilizarea clasificării si de a promova aplicarea uniformă;
(iii) ia orice alte masuri care, fără a avea repercusiuni financiare asupra
bugetului Uniunii speciale sau asupra Organizaţiei, sunt de natură să
faciliteze aplicarea clasificării de către ţările în curs de dezvoltare;
(iv) este abilitat să instituie subcomitete şi grupe de lucru.
(4) Comitetul de experţi adoptă regulamentul sau interior. Acest regulament
conferă organizaţiilor interguvernamentale menţionate la alin. (2) b), care pot aduce
o contribuţie substanţială la dezvoltarea clasificării, posibilitatea de a lua parte la
reuniunile subcomitetelor si grupelor de lucru ale Comitetului de experţi.
(5) Propunerile de modificări ce se aduc clasificării pot fi făcute de către
administraţia competentă a oricărei ţări a Uniunii speciale, de către Biroul
internaţional, de organizaţiile interguvernamentale reprezentate la Comitetul de
experţi in baza alin. (2) b) si de către oricare ţară sau organizaţie invitată în mod
special de Comitetul de experţi să formuleze astfel de propuneri. Propunerile se
comunică Biroului internaţional, care le prezintă membrilor Comitetului de experţi si
observatorilor cel mai târziu la doua luni înaintea sesiunii Comitetului de experţi in
cursul căreia vor fi examinate.
(6) Fiecare ţară a Uniunii speciale dispune de un vot.
(7) a) Sub rezerva prevederilor lit. b), Comitetul de experţi ia hotărârile cu
majoritatea simplă a ţărilor Uniunii speciale reprezentate care votează.
b) Hotărârile referitoare la adoptarea modificărilor ce se aduc clasificării sunt
luate cu majoritatea a patru cincimi din numărul ţărilor Uniunii speciale reprezentate
care votează. Prin „modificare”, trebuie să se înţeleagă orice transfer de produse
sau de servicii dintr-o clasă în alta sau constituirea unei noi clase.

(xi)
Aranjamentul de la Nisa

c) Regulamentul interior menţionat la alin. (4) prevede ca, în afară de


cazuri speciale, modificările clasificării se adopta la finalul unor perioade
determinate; Comitetul de experţi fixează durata fiecărei perioade.
(8) Abţinerea nu se consideră vot.

Articolul 4

Notificarea, intrarea în vigoare şi publicarea


schimbărilor

(1) Schimbările hotărâte de Comitetul de experţi, cât şi recomandările


Comitetului de experţi se notifică administraţiilor competente ale tarilor Uniunii
speciale de către Biroul internaţional. Modificările intră în vigoare la 6 luni de la data
trimiterii notificării. Orice altă schimbare intră în vigoare la data pe care o stabileşte
Comitetul de experţi în momentul în care se adoptă schimbarea.
(2) Biroul internaţional include in clasificare modificările intrate in vigoare.
Aceste modificări fac obiectul opiniilor publicate in periodicele stabilite de către
Adunarea menţionată la art. 5.
Articolul 5
Adunarea Uniunii Speciale

(1) a) Uniunea specială are o adunare compusă din ţările care au ratificat
prezentul aranjament sau care au aderat la el.
b) Guvernul fiecărei ţări este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat
de supleanţi, de consilieri si de experţi.
c) Cheltuielile fiecărei delegaţii sunt suportate de guvernul care a
desemnat-o.
(2) (a) Sub rezerva dispoziţiilor art. 3 si 4, Adunarea:
(i) se ocupă de toate problemele privind menţinerea si dezvoltarea
Uniunii speciale şi aplicarea prezentului aranjament;
(ii) dă indicaţii Biroului internaţional privind pregătirea conferinţelor de
revizuire, ţinând seama, intr-un mod adecvat, de observaţiile ţărilor
Uniunii speciale care nu au ratificat prezentul aranjament sau care au
aderat la el;
(iii) examinează şi aprobă rapoartele şi activităţile directorului general al
Organizaţiei, denumit în cele ce urmează director general, referitoare la
Uniunea speciala şi îi dă toate indicaţiile utile privind problemele ce ţin
de competenţa Uniunii speciale;
(iv) hotărăşte programul, adoptă bugetul bienal al Uniunii speciale şi aprobă
conturile de lichidare;
(v) adoptă regulamentul financiar al Uniunii speciale;
(vi) înfiinţează, in afara Comitetului de experţi menţionat la art. 3, celelalte
comitete de experţi şi grupele de lucru pe care le considera utile pentru
realizarea obiectivelor Uniunii speciale;

(xii)
Aranjamentul de la Nisa

(vii) decide care sunt ţările care nu sunt membre ale Uniunii speciale şi
care sunt organizaţiile interguvernamentale ce pot fi admise la
reuniunile sale în calitate de observatori;
(viii) adopta modificările art. 5-8;
(ix) întreprinde orice altă acţiune adecvată în vederea atingerii obiectivelor
Uniunii speciale;
(x) îndeplineşte orice alte sarcini corespunzătoare, conform
prezentului acord.
b) Adunarea hotărăşte asupra problemelor care interesează şi alte uniuni
administrate de către Organizaţie, consultând Comitetul de coordonare al
Organizaţiei.
(3) a) Fiecare ţară membră a Adunării dispune de un vot.
b) Jumătate din ţările membre ale Adunării constituie cvorumul.
c) Ţinând seama de dispoziţiile subparagrafului (b), dacă, în cadrul unei
sesiuni, numărul ţărilor reprezentate este inferior jumătăţii dar egal sau superior
treimii ţărilor membre ale Adunării, aceasta poate lua decizii; cu toate acestea,
hotărârile Adunării, cu excepţia acelora care privesc procedura sa, nu devin
executorii decât atunci când sunt îndeplinite condiţiile enunţate mai jos. Biroul
internaţional comunică respectivele decizii ţărilor membre ale Adunării care nu erau
reprezentate, invitându-le să-şi exprime în scris, într-un termen de 3 luni de la data
comunicării respective, votul sau abţinerea. Dacă la încheierea acestui termen,
numărul ţărilor care şi-au exprimat voturile sau s-au abţinut atinge numărul ţărilor
care lipseau pentru îndeplinirea cvorumului în cadrul sesiunii, deciziile respective vor
intra în vigoare la data la care se obţine majoritatea necesară.
d) Sub rezerva dispoziţiilor art. 8 (2), hotărârile Adunării se iau cu
majoritatea de două treimi in numărul voturilor exprimate.
(e) Abţinerea nu se consideră vot.
(f) Un delegat nu poate reprezenta decât o singură ţară şi nu poate vota decât
în numele acesteia.
(g) Ţările Uniunii speciale care nu sunt membre ale Adunării sunt admise la
reuniunile sale în calitate de observatori.
4) a) Adunarea se reuneşte o dată la 2 ani în sesiune ordinară la convocarea
directorului general şi, în afară de cazuri excepţionale, în timpul aceleiaşi perioade şi
în acelaşi loc ca şi Adunarea generală a Organizaţiei.
b) Adunarea se reuneşte în sesiunea extraordinară la convocarea adresată de
directorul general, la cererea unei pătrimi din numărul ţărilor membre ale
Adunării.
c) Ordinea de zi a fiecărei sesiuni este întocmită de directorul general.
(5) Adunarea adoptă regulamentul său interior.

(xiii)
Aranjamentul de la Nisa

Articolul 6

Biroul Internaţional

(1) a) Sarcinile administrative ce revin Uniunii speciale sunt asigurate de către


Biroul internaţional.
b) În mod special, Biroul internaţional pregăteşte reuniunile şi asigură
secretariatul Adunării, al Comitetului de experţi, al tuturor celorlalte comitete de
experţi şi al tuturor grupelor de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experţi le
poate institui.
c) Directorul general are cea mai înaltă funcţie din Uniunea specială şi o
reprezintă.
(2) Directorul general şi orice membru al personalului desemnat de acesta iau
parte, fără drept de vot, la toate reuniunile Adunării, ale Comitetului de experţi şi ale
oricărui alt comitet de experţi sau grup de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de
experţi le poate institui. Directorul general sau un membru al personalului desemnat
de acesta este, din oficiu, secretar al acestor organe.
(3)(a) Biroul internaţional, conform directivelor Adunării, pregăteşte conferinţele de
revizuire ale dispoziţiilor aranjamentului, altele decât cele ale art. 5-8.
b) Biroul internaţional poate consulta organizaţii interguvernamentale şi
internaţionale neguvernamentale privind pregătirea conferinţelor de revizuire.
c) Directorul general şi persoanele desemnate de acesta iau parte, fără
drept de vot, la deliberări in cadrul acestor conferinţe.
(4) Biroul internaţional execută orice alte sarcini care îi sunt atribuite.

Articolul 7

Finanţele

(1) a) Uniunea specială are un buget.


b) Bugetul Uniunii speciale include încasările şi cheltuielile proprii acesteia,
contribuţia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor, cât şi, dacă este cazul, suma
pusă la dispoziţie bugetului Conferinţei Organizaţiei.
(c) Sunt considerate cheltuieli comune uniunilor, cheltuielile care nu sunt
atribuite în exclusivitate Uniunii speciale, ci şi uneia sau mai multor alte uniuni
administrate de Organizaţie. Partea Uniunii speciale în cadrul acestor cheltuieli
comune este proporţională cu interesul pe care aceste cheltuieli le reprezintă pentru
ea.
(2) Bugetul Uniunii speciale se stabileşte ţinând seama de cerinţele de
coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de Organizaţie.
(3) Bugetul Uniunii speciale este finanţat din următoarele surse: (i)
Contribuţiile ţărilor uniunii speciale;

(xiv)
Aranjamentul de la Nisa

(ii) taxele si sumele datorate pentru serviciile oferite de către Biroul


internaţional în numele Uniunii speciale;
(iii) produsul vânzării publicaţiilor Biroului internaţional privind Uniunea specială şi
drepturile aferente acestor publicaţii;
(iv) donaţii, dispoziţii testamentare si subvenţii;
(v) Chirii, dobânzi şi alte diverse venituri.
(4) a) Pentru a-şi stabili partea de contribuţie in sensul prevederilor alin. (3)(i),
fiecare ţară a Uniunii speciale aparţine clasei în care a fost încadrată la Uniunea de
la Paris privind protecţia proprietăţii industriale şi îşi plăteşte contribuţiile anuale pe
baza numărului de unităţi determinat pentru respectiva clasa in respectiva uniune.
b) Contribuţia anuală a fiecărei ţări a Uniunii speciale constă dintr-un cuantum
al cărui raport la suma totală a contribuţiilor anuale la bugetul Uniunii speciale a
tuturor ţărilor este acelaşi cu raportul dintre numărul unităţilor clasei în cadrul căreia
este încadrată şi numărul total al unităţilor din ansamblul ţărilor.
(c) Contribuţiile se plătesc la data de 1 ianuarie a fiecărui an.
(d) O ţară care a întârziat să îşi plătească contribuţiile nu îşi poate exercita
dreptul de vot în nici unul dintre organele Uniunii speciale, dacă cuantumul restanţei
sale este egal sau mai mare decât acela al contribuţiilor pe care le datorează pentru
cei 2 ani încheiaţi. Cu toate acestea, o asemenea ţară poate fi autorizată să îşi
păstreze exercitarea dreptului sau de vot în cadrul respectivului organ atât timp cât
acesta din urma apreciază că întârzierea este cauzată de împrejurări deosebite şi
inevitabile.
(e) În cazul în care bugetul nu se adoptă înaintea începerii unui nou exerciţiu
financiar, bugetul anului precedent este reînnoit conform modalităţilor prevăzute de
regulamentul financiar.
(5) Cuantumul taxelor si sumelor datorate pentru serviciile oferite de Biroul
internaţional in numele Uniunii speciale se stabileşte de directorul general, care
raportează Adunării.
(6) a) Uniunea speciala are un fond de rulment alcătuit dintr-un vărsământ unic
efectuat de fiecare ţară a Uniunii speciale. Dacă fondul devine insuficient,
Adunarea hotărăşte majorarea sa.
(b) Cuantumul vărsământului iniţial al fiecărei ţări la fondul menţionat sau
cuantumul participării sale la majorarea acestuia este proporţional cu contribuţia
respectivei ţări pentru anul in cursul căruia se constituie fondul sau se hotărăşte
majorarea sa.
(c) Proporţia si modalităţile de vărsământ se hotărăsc de Adunare, la
propunerea directorului general şi după avizul Comitetului de coordonare al
Organizaţiei.
(7) a) Acordul de sediu încheiat cu ţara pe teritoriul căreia îşi are sediul Organizaţia
prevede ca, dacă fondul de rulment nu este suficient, ţara respectiva să acorde sume
în avans. Cuantumul acestor sume în avans şi condiţiile în care sunt acordate fac
obiectul, în fiecare situaţie, unor acorduri separate între ţara în cauza şi Organizaţie.
(b) Ţara menţionata la lit. a) şi Organizaţia au, fiecare, dreptul de a denunţa
angajamentul de a acorda sume în avans, printr-o notificare scrisă. Denunţarea
produce efect la 3 ani de la încheierea anului in cursul căruia a fost notificată.
(8) Auditarea conturilor este asigurată, conform modalităţilor prevăzute de
regulamentul financiar, de către una sau mai multe ţări ale Uniunii Speciale sau de
auditori externi, conform regulamentelor financiare. Aceştia vor fi desemnaţi, cu
consimţământul acestora, de către adunare.

(xv)
Aranjamentul de la Nisa

Articolul 8

Modificarea articolelor de la 5 la 8

(1) Propunerile de modificare a art. 5-7 şi a prezentului articol pot fi


prezentate de către orice ţară membră a Adunării sau de către directorul general.
Aceste propuneri se comunica de către directorul general ţărilor membre ale
Adunării cu cel puţin 6 luni înainte de a fi supuse examinării Adunării.
(2) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) se adoptă de către
Adunare. Pentru adoptare sunt necesare trei pătrimi din numărul voturilor
exprimate, iar pentru orice modificare a art. 5 şi a prezentului alineat sunt
necesare patru cincimi din numărul voturilor exprimate.
(3) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) intra în vigoare la o
luna după primirea de către directorul general a notificărilor scrise de acceptare,
efectuate în conformitate cu regulile lor constituţionale respective, din partea a trei
pătrimi din numărul ţărilor care erau membre ale Adunării în momentul în care
modificarea a fost adoptată. Orice modificare a respectivelor articole, astfel
acceptată, leagă toate ţările care sunt membre ale Adunării în momentul în care
modificarea intra în vigoare sau care devin membre ale Adunării la o dată ulterioară;
cu toate acestea, orice modificare care măreşte obligaţiile financiare ale ţărilor
Uniunii speciale nu le leagă decât pe acelea dintre ele care şi-au notificat
acceptarea privind respectiva modificare.

Articolul 9

Ratificarea şi aderarea; intrarea în vigoare

(1) Fiecare dintre ţările Uniunii speciale care a semnat prezentul angajament
îl poate ratifica şi, dacă nu l-a semnat, poate să adere la el.
(2) Orice ţară din afara Uniunii speciale, parte la Convenţia de la Paris privind
protecţia proprietăţii industriale, poate adera la prezentul aranjament şi poate deveni,
ca urmare a acestui fapt, ţară a Uniunii speciale.
(3) Instrumentele de ratificare şi de aderare se depun la directorul general.
(4) a) Prezentul aranjament intră în vigoare la 3 luni după ce următoarele două
condiţii au fost îndeplinite:
(i) şase sau mai multe ţări şi-au depus instrumentele de ratificare
sau de aderare;
(ii) cel puţin trei dintre aceste ţări sunt ţări care, la data la care prezentul
aranjament este deschis semnării, sunt ţări ale Uniunii speciale.
(b) Intrarea in vigoare menţionata la lit. a) este efectiva în privinţa ţărilor care,
cu cel puţin 3 luni înaintea respectivei intrări in vigoare, au depus instrumente de
ratificare sau de aderare.
(c) În privinţa oricărei ţări neincluse la lit. b), prezentul aranjament intra în
vigoare la 3 luni de la data la care ratificarea sau aderarea sa a fost notificata de
către directorul general, cu condiţia ca o data ulterioară sa nu fi fost menţionata in
instrumentul de ratificare sau de aderare. În acest ultim caz, prezentul aranjament
intra în vigoare, în ceea ce priveşte respectiva ţară, la data astfel indicată

(xvi)
Aranjamentul de la Nisa

(5) Ratificarea sau aderarea atrage, în mod legal, aderarea la toate clauzele
şi accesul la toate avantajele stipulate de prezentul aranjament.
(6) După intrarea în vigoare a prezentului aranjament, nici o ţară nu poate
ratifica un act anterior prezentului aranjament sau nu poate adera la el.

Articolul 10

Durata

Prezentul aranjament are aceeaşi durată ca şi Convenţia de la Paris privind


protecţia proprietăţii industriale.

Articolul 11

Revizuirea

(1) Prezentul aranjament poate fi revizuit periodic prin conferinţe ale ţărilor
Uniunii speciale.
(2) Convocarea conferinţelor de revizuire se hotărăşte de către Adunare.
(3) Art. 5-8 pot fi modificate fie printr-o conferinţă de revizuire, fie conform
prevederilor art. 8.

Articolul 12

Denunţarea

(1) Orice ţară poate denunţa prezentul aranjament printr-o notificare adresată
directorului general. Aceasta denunţare atrage si denunţarea prezentului
aranjament sau a actelor anterioare acestuia pe care ţara care denunţa prezentul
aranjament le-a ratificat sau la care a aderat si nu produce efect decât în privinţa
ţării care a cerut-o, aranjamentul rămânând executoriu şi în vigoare faţa de celelalte
ţări ale Uniunii speciale.
(2) Denunţarea produce efecte la un an de la data la care directorul general a
primit notificarea.
(3) Posibilitatea de denunţare prevăzută de prezentul articol nu poate fi
exercitată de o ţară înaintea încheierii unui termen de 5 ani de la data la care a
devenit ţară a Uniunii speciale.
Articolul 13

Trimiterea la Art. 24 al Convenţiei de la Paris

Dispoziţiile art. 24 al Actului de la Stockholm din 1967 al Convenţiei de la


Paris privind protecţia proprietăţii industriale se aplica prezentului aranjament; cu
toate acestea, dacă dispoziţiile respective

(xvii)
Aranjamentul de la Nisa

se vor modifica, ultimul amendament valabil se aplică prezentului aranjament în


ceea ce priveşte ţările Uniunii speciale care sunt legate prin respectivul
amendament.

Articolul 14

Semnare; limbi oficiale; funcţii de depozitar; notificări

(1) a) Prezentul aranjament se semnează într-un singur exemplar autentic în


limbile franceză şi engleză, cele doua texte având aceeaşi autenticitate, şi se
depune la directorul general.
(b) Directorul general stabileşte texte oficiale ale prezentului aranjament
după consultarea guvernelor interesate şi în cele două luni de la semnarea
acestuia, în celelalte două limbi, spaniolă şi rusă, în care, pe lângă limbile
menţionate la lit. a), au fost semnate textele conforme Convenţiei privind
instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale.
(c) Directorul general stabileşte texte oficiale ale prezentului aranjament după
consultarea guvernelor interesate, în limbile germană, arabă, italiană şi portugheză şi
în celelalte limbi pe care Adunarea le poate indica.
(2) Prezentul aranjament rămâne deschis semnării până la data de 31
decembrie 1977.
(3) a) Directorul general atestă şi transmite două copii de pe textul semnat al
prezentului aranjament guvernelor tuturor ţărilor Uniunii speciale şi, la cerere,
guvernului oricărei alte ţări.
(b) Directorul general atestă şi transmite două copii de pe orice modificări
ale prezentului aranjament guvernelor tuturor ţărilor Uniunii speciale şi, la
cerere, guvernului oricărei alte ţări.
(4) Directorul general dispune înregistrarea prezentului aranjament la
Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
(5) Directorul general notifică guvernelor tuturor ţărilor care sunt parte la
Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale:
(i) semnăturile depuse conform prevederilor alin. (1);
(ii) depunerea de instrumente de ratificare sau de aderare conform prevederilor art. 9
(3);
(iii) data intrării în vigoare a prezentului aranjament conform prevederilor art. 9 (4) a);
(iv) acceptările modificărilor prezentului aranjament conform prevederilor art. 8 (3)
(v) datele la care respectivele modificări intră în vigoare;
(vi) denunţările primite conform prevederilor art. 12.
* * *

(xviii)
Aranjamentul de la Madrid (extrase)

ARANJAMENTUL DE LA MADRID

VIZÂND ÎNREGISTRAREA INTERNAŢIONALĂ A MĂRCILOR3

din 14 aprilie 91
în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 şi modificată la Geneva la
28 septembrie, 1979

(extrase)

Articolul
3
[Conţinutul aplicaţiei pentru înregistrare internaţională]

(2) Solicitantul trebuie să indice produsele sau serviciile pentru care se solicită
protejarea mărcii şi, de asemenea, dacă este posibil, clasa sau clasele aferente, conform
clasificării stabilite de Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor
şi serviciilor, în scopul înregistrăii mărcilor. În cazul în care solicitantul nu indică aceste
lucruri, Biroul Internaţional va clasifica produsele sau serviciile în clasele corespunzătoare
respectivei clasificări. Clasele indicate de către solicitant vor face subiectul controlului de
către Biroul Internaţional, care va exercita controlul în colaborare cu Biroul naţional. În cazul
în care există dezacordui între biroul naţional şi biroul internaţional, opinia acestuia din urmă
va prevala.

Articolul
4
[Efectele înregistrării internaţionale]

(1) Din momentul înregistrării făcute astfel la Biroul internaţional, conform


prevederilor Articolelor 3 şi 3 terţ, marca va fi protejată în fiecare din ţările contractante, în
aceeaşi măsură în care ar fi protejată dacă ar fi fost direct înregistrată în fiecare ţară.
Indicarea claselor produselor sau serviciilor prevăzute în Articoul 3 nu va obliga ţările
contractante în ceea ce priveşte stablirea scopului protecţiei mărcii.

Ţările de mai jos faceau parte din acest aranjament la data de 31 ianuarie 2011: Albania, Algeria,
3

Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bhutan, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, China,
Croaţia, Cuba, Cipru, Republica Cehă, Republica Populară Democrată Korea, Egipt, Franţa,
Germania, Ungaria, Iran (Republica Islamistă a), Italia, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Letonia,
Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Mozambic,
Namibia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, San Marino,
Serbia, Sierra Leone, Slovacia, Slovenia, Spania, Sudan, Swaziland, Elveţia, Republica Arabă
Siriană, Tajikistan, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Ukraina, Viet Nam (56).

(xix)
Aranjamentul de la Madrid (extrase)

Articolul 5
[Refuzul de către birourile naţionale]

(1) În ţările în care legislaţia autorizează acest lucru, birourile notificare de către Biroul
internaţional referitor la înregistrarea unei mărci sau a unei cereri pentru extinderea protecţiei,
conform Articolului 3 ter, vor avea dreptul să declare că protecţia nu poate fi acordată mărcii
respective pe teritoriul lor. Orice astfel de refuz se poate baza doar pe motivaţia aplicată în
cazul unei mărci depuse pentru înregistrare naţională, conform Convenţiei de la Paris pentru
protecţia proprietăţii industriale. Totuşi, protecţia nu poate fi refuzată, chiar şi parţial, doar
datorită faptului că legislaţia naţională nu ar permite înregistrarea, cu excepţia unui număr
limitat de clase sau pentru un anumit număr de produse şi servicii.

Articolul 7
[Înnoirea înregistrării internaţionale]

(2) Este posibil ca înnoirea să nu includă vreo modificare în raport cu înregistrarea


anterioară în forma sa cea mai recentă.
(3) Prima înnoire executată conform prevederilor Decretului de la Nisa din 15 iunie
1957 sau al prezentului aranjament, va include indicarea claselor de clasificare internaţională
la care se referă înregistrarea.

Articolul 8
[Taxa naţională. Taxa internaţională. Repartizarea încasărilor suplimentare, taxe
suplimentare şi taxe complementare]

(2) Înregistrarea unei mărci la Biroul internaţional va fi supusă achitării prealabile a


unei taxe de înregistrare internaţională, care va include:
(a) o taxă de bază;
(b) o taxă suplimentară pentru fiecare clasă din clasificarea internaţională, în plus
faţă de a treia, în care vor fi încadrate produsele şi serviciile la care se aplică marca;
(c) O taxă complementară pentru orice cerere de extindere a protecţiei, conform
Articolului 3 terţ. (3)
Totuşi, taxa suplimentară specificată la alineatul 2, litera b va putea fi achitată într-un
termen stabilit de Regulamentul de aplicare, dacă numărul claselor de produse sau
servicii a fost stabilit sau contestat de biroul internaţional, fără a adice prejudicii datei
înregistrării. Dacă, la expirarea termenului menţionat, taxa suplimentară nu a fost
achitată sau lista produselor sau serviciilor nu a fost redusă de solicitant în măsura
necesară, cererea de înregistrare internaţională va fi considerată abandonată.

(xx)
Aranjamentul de la Madrid (extrase)

Articolul 9
[Modificările din registrele naţionale care afectează şi înregistrarea internaţională.
Reducerea listei de produse şi servicii menţionate în înregistrarea internaţională.
Completări la listă. Înlocuiri din listă]

(1) Biroul ţării titularului înregistrării internaţionale va notifica de Biroul Internaţional


referitor la anulările, radierile, renunţările, transmiterile şi alte schimbări aduse înscrierii
mărcii din registrul naţional, dacă aceste schimbări modifică şi înregistrarea internaţională.
(2) Biroul va înscrie aceste modificări în Registrul internaţional, le va notifica la
rândul său administraţiilor ţărilor contractante şi le va publica în publicaţia sa.
(3) Se va proceda în mod similar când titularul înregistrării internaţionale va solicita
reducerea listei produselor sau serviciilor la care se aplică înregistrarea.
(4) Aceste operaţii vor fi supuse unei taxe, fixate prin regulamentul de aplicare.
(5) Adăugarea ulterioară de noi produse sau servicii la lista respectivă, se poate
efectua doar completând o nouă solicitare, conform indicaţiilor din Articolul 3.
(6) Substituirea unui produs sau serviciu va fi considerată adăugare.

Articolul 10
[Adunarea Uniunii Speciale]

(2)(a) Adunarea:
(iii) Modifică regulamentul de aplicare şi stabileşte cuantumulk taxelor de
înregistrare menţionate la articolul 8(2) şi alte taxe referitoare la
înregistrarea internaţională.

* * *

(xxi)
Protocolul de la Madrid (extrase)

PROTOCOL

REFERITOR LA ARANJAMENTUL DE LA MADRID PRIVIND ÎNREGISTRAREA


INTERNAŢIONALĂ A MĂRCILOR4

Adoptat la Madrid la 27 iunie, 1989

(extrase)

Articolul 3
Solicitarea internaţională

(2) Solicitantul trebuie să indice produsele şi serviciile pentru care se solicită


protejarea mărcii şi, de asemenea, dacă este posibil, clasa sau clasele aferente, conform
clasificării stabilite de Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor
şi serviciilor, în scopul înregistrăii mărcilor. În cazul în care solicitantul nu indică aceste
lucruri, Biroul Internaţional va clasifica produsele şi serviciile în clasele corespunzătoare
respectivei clasificări. Clasele indicate de către solicitant vor face subiectul controlului de
către Biroul Internaţional, care va exercita controlul în colaborare cu biroul de origine. În
cazul în care există dezacordui între biroul respectiv şi biroul internaţional, opinia acestuia din
urmă va prevala.

Articolul 4
Efectele înregistrării internaţionale

(1) (a) Cu începere de la data înregistrării sau înscrierii efectuate conform dispoziţiilor
Articolul 3 şi 3 terţ, protecţia mărcii, în fiecare dintre părţie contractante interesate, va fi
aceeaşi ca şi în cazul în care marca ar fi fost depusă direct la oficiul respectivei părţi
contractante. Dacă niciun refuz nu a fost notificat biroului internaţional conform Articolului
5(1) şi (2) sau dacă un refuz notificat conform respectivului articol a fost retras ulterior,

La data de 31 ianuarie 2011, următoarele state şi organizaţii interguvernamentale faceau parte din
4

acest protocol: Albania, Antigua şi Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrein,
Belarus, Belgia, Bhutan, Bosnia şi Herţegovina, Botswana, Bulgaria, China, Croaţia, Cuba, Cipru,
Republica Cehă, Republica Populară Democrată Korea, Danemarca, Egipt, Estonia, Uniunea
Europeană, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Ungaria, Islanda, Iran
(Republica Islamistă a), Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Letonia,
Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Monaco, Mongolia,
Muntenegru, Maroc, Mozambic, Namibia, Olanda, Norvegia, Oman, Polonia, Portugalia, Republica
Korea, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, San Marino, Sao Tome şi Principe, Serbia,
Sierra Leone, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Sudan, Swaziland, Suedia, Elveţia,
Republica Arabă Siriană, Tajikistan, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Turkmenistan,
Ukraina, Marea Britanie, Statele Unite ale Americe, Uzbekistan, Viet Nam, Zambia (83).

(xxiii)
Protocolul de la Madrid (extrase)

protecţia mărcii în partea contractantă interesată va fi, cu începere de la acea dată, aceeaşi
ca în cazul în care acea marcă ar fi fost înregistrată de oficiul acelei părţi contractante.
(b) Indicarea claselor de produse şi servicii prevăzută la articolul 3, nu leagă părţile
contractante în ceea ce priveşte aprecierea întinderii protecţiei mărcii.

Articolul 5
Refuzul şi invalidarea efectelor înregistrării internaţionale faţă de unele părţi
contractante

(1) În cazul in care legislaţia aplicabilă o permite, oficiul unei părţi contractante
căruia Biroul internaţional i-a notificat o extindere a protecţiei, care rezultă dintr-o
înregistrare internaţională la acea parte contractantă, conform art. 3 tert (1) sau (2),
va avea posibilitatea de a declara într-o notificare de refuz că în respectiva parte
contractantă nu se poate acorda protecţia respectivă mărcii care face subiectul acelei
extinderi. Orice astfel de refuz se poate baza doar pe motivaţia aplicată în cazul unei mărci
depuse pentru înregistrare naţională, conform Convenţiei de la Paris, în cazul unei mărci
depuse direct la oficiul care notifică refuzul. Totuşi, protecţia nu poate fi refuzată, chiar şi
parţial, doar datorită faptului că legislaţia aplicabilă nu ar permite înregistrarea decât într-un
număr limitat de clase sau pentru un număr limitat de produse sau servicii.

Articolul 8
Taxe pentru cererea şi înregistrarea internaţională

(2) Înregistrarea unei mărci la Biroul internaţional va fi supusă achitării prealabile a


unei taxe de înregistrare internaţională, care va include următoarele, făcând subiectul
prevederilor paragrafului (7)(a),
(i) o taxă de bază;
(ii) o taxă suplimentară pentru fiecare clasă din clasificarea internaţională, în
plus faţă de a treia, în care vor fi încadrate produsele şi serviciile la care se
aplică marca;
(iii) O taxă complementară pentru orice cerere de extindere a protecţiei, conform
Articolului 3 terţ.
(3) Totuşi, taxa suplimentară specificată la alineatul 2 (ii), litera b va putea fi achitată
într-un termen stabilit de Regulamentul de aplicare, dacă numărul claselor de produse sau
servicii a fost stabilit sau contestat de biroul internaţional, fără a aduce prejudicii datei
înregistrării internaţional. Dacă, la expirarea termenului menţionat, taxa suplimentară nu a
fost achitată sau lista produselor sau serviciilor nu a fost redusă de solicitant în măsura
necesară, cererea de înregistrare internaţională va fi considerată abandonată.

(xxiv)
Protocolul de la Madrid (extrase)

Articolul 9
Înscrierea unei schimbări de titular în înregistrarea internaţională

La solicitarea persoanei pe numele căreia este înscrisă înregistrarea internaţională


sau la solicitarea unui oficiu interesat, făcută din oficiu ori la cererea unei persoane
interesate, Biroul international înscrie în registrul internaţional orice schimbare de
titular al acelei înregistrări, în ceea ce priveste totalitatea sau unele parti contractante
pe teritoriul cărora respectiva înregistrare are efect şi în ceea ce priveste totalitatea
sau o parte a produselor şi serviciilor enumerate în înregistrare, sub rezerva ca noul
titular să fie o persoană care, conform art. 2 (1), să aibă dreptul de a depune cereri
internaţionale.

* * *

(xxv)
CLASIFICAREA NISA
Clasificarea Nisa (ediţia 10)

GHID DE UTILIZARE

1. Titlurile claselor reprezintă o indicaţiee generală a domeniului căruia îi aparţin


în principiu produsele şi serviciile.
2. Pentru a obţine clasificarea corectă a fiecărui produs sau serviciu, este indicată
consultarea Listei claselor şi a notelor explicative referitoare la diverse clase. Dacă un produs
sau serviciu nu poate fi clasificat folosind Lista Claselor, notele explicative şi lista alfabetică,
se poate folosi capitolul Indicaţii generale (consultaţi pagina 3, de mai jos), care stabileşte
criteriile ce urmează a fi aplicate.
3. Lista în ordine alfabetică este organizată, în ordinea claselor, în două seturi de patru
coloane pe fiecare pagină, care pentru fiecare produs sau serviciu indică:
Prima coloană: Seria5 indicaţiei produsului sau serviciului, în engleză;
A doua coloană: Indicaţia produsului sau serviciului, în engleză;
A treia coloană: seria5 indicaţiei produsului sau serviciului, în franceză;
A patra coloană: Numărul de bază5 indicaţiei produsului sau serviciului.
4. Trebuie menţionat că un produs sau un serviciu poate apărea în Lista alfabetică în mai
multe locuri, adică produsul sau serviciile sunt descrise cu indicaţii diferite, aşa numitele referinţe.
5. Faptul că în Lista alfabetică este dat un termen în raport cu o anumită clasă (care
acoperă anumite produse sau servicii), nu exclude posibilitatea ca termenul să apară şi în
legătură cu alte clase (care acoperă alte produse şi servicii), în funcţie de calificarea
termenului respectiv. În aceste cazuri, termenul general (de exemplu îmbrăcăminte,
vopseluri), este marcat cu un asterix în lista alfabetică.
6. În Lista alfabetică, expresiile care apar între paranteze drepte au rolul de a defini mai
precis textul care precedă parantezele drepte, dacă acest text este ambiguu sau prea vag pentru
clasificare. Uneori aceste paranteze pătrate preiau expresia americană a unui text care
precede parantezele, în cele mai multe din cazuri, expresia fiind urmată de "(Am.)”.
7. O expresie care apare in Lista alfabetică între paranteze rotunde reprezintă în general o
indicaţie diferită pentru produsul sau serviciul respectiv; la rândul ei, aceasta va apărea în
Listă la locul potrivit, în ordine alfabetică (aşa-numita referinţă). În alte cazuri, o expresie care
apare între paranteze rotunde poate începe cu un termen prea general (de ex. aparat, realizare,
maşini) sub care produsul sau serviciul nu are sens să fie trecut în Lista alfabetică. Textul
care precedă parantezele rotunde este considerat partea cea mai importantă din definiţia
produsului sau serviciului în cauză, şi va fi înlocuit în textul aflat între paranteze prin cratimă (-).

În timp ce numărul de serie al unui anumit produs sau serviciu este specific fiecărei versiuni a
5

limbilor clasificării, numărul de bază este acelaşi în fiecare limbă în care a fost publicată
Clasificarea de către, sau în colaborare cu WIPO. Numărul de bază permite utilizatorului
Clasificării să găsească produsul sau serviciul echivalent în listele alfabetice sau versiunile în alte
limbi ale clasificării.

1
Clasificarea Nisa (ediţia 10)

8. Este indicat ca pentru înregistrarea mărcilor să folosiţi definiţiile care apar în Lista
alfabetică, evitând utilizarea unor expresii vagi sau a unor termeni generali, care nu
definesc suficient de precis produsul sau serviciul.
9. Faptul că un produs sau un serviciu figurează în Lista alfabetică nu afectează decizia
oficiilor naţionale de proprietate industrială în legătură cu înregistrarea mărcii pentru
produsul sau serviciul respectiv (v. Art. 2 (1) din Aranjamentul de la Nisa).

2
Clasificarea Nisa (ediţia 10)

INDICAŢII GENERALE
Titlurile claselor reprezintă o indicaţie generală a domeniului căruia îi aparţin în principiu
produsele şi serviciile. Pentru a obţine clasificarea corectă a fiecărui produs sau serviciu, este indicată
consultarea Listei produselor şi serviciilor în ordine alfabetică.

PRODUSE
Dacă un produs nu poate fi clasificat utilizând Lista claselor, Notele explicative şi Lista
produselor şi serviciilor în ordine alfabetică, se pot folosi criteriile care urmează:
(a) Un produs finit este clasificat în general conform funcţiei sau scopului său. Dacă funcţia
sau scopul unui produs finit nu apar în niciun titlu de clasă, produsul este clasificat prin analogie cu alte
produse finite comparabile existente în Lista alfabetică. Dacă nu se identifică niciun produs comparabil,
se vor aplica alte criterii subsidiare, cum ar fi materialul din care este făcut produsul sau modul de
funcţionare.
(b) Un produs finit multifuncţional (de ex. un aparat de radio cu ceas) poate fi clasificat în
fiecare dintre clasele corespunzătoare funcţiilor sau scopurilor sale. Dacă aceste funcţii sau scopuri nu
apar în niciun titlu de clasă, se vor aplica alte criterii, dintre cele sus- menţionate.
(c) Materia primă neprelucrată sau semiprelucrată se clasifică în general după materialul
din care este făcută.
(d) Produsele care urmează să facă parte din alte produse nu se clasifică în principiu în
aceeaşi clasă cu acestea din urmă decât dacă aceste produse nu pot avea altă utilizare. În celelalte
cazuri, se aplică criteriul indicat la pct. (a).
(e) Dacă un produs, finit sau nu, este clasificat în funcţie de materialul din care este realizat,
şi este realizat din materiale diferite, produsul va fi clasificat în principiu după materialul predominant.
(f) Cutiile adaptate produsului pe care îl conţin se clasifică în general în aceeaşi clasă cu
produsul.

SERVICII
Dacă un serviciu nu poate fi clasificat utilizând Lista claselor, Notele explicative şi Lista
produselor şi serviciilor în ordine alfabetică, se pot folosi criteriile care urmează:
(a) Serviciile se clasifică în general în funcţie de ramura de activitate indicată în titlurile claselor şi
în notele explicative corespunzătoare, sau, dacă ramura de activitate nu este precizată, prin
analogie cu alte servicii comparabile indicate în Lista alfabetică.
(b) Serviciile de închirieri se clasifică, în general, în aceeaşi clasă cu serviciile furnizate pe
baza obiectelor închiriate (de ex. Închirieri de telefoane - Clasa 38). Serviciile de leasing sunt similare
serviciilor de închiriere şi trebuie clasificate în acelaşi fel. Totuşi, finanţarea pentru achiziţia în rate
sau închirierea este inclusă în Clasa 36, ca serviciu financiar.
(c) Serviciile de consiliere, informaţii sau consultanţă se clasifică în principiu în aceeaşi clasă
cu serviciile pentru care se acordă consilierea, informaţiile sau consultanţa, de ex. consultanţă în
domeniul transporturilor (Clasa 39), consultanţă în domeniul afacerilor (Clasa 35), consultanţă
financiară (Clasa 36), consultanţă în domeniul serviciilor de frumuseţ (Clasa 44). Faptul că serviciile de
consiliere, informaţii sau consultanţă sunt furnizate prin mijloace electronice (de ex. telefon,
computer) nu afectează clasificarea acestora.
(d) Serviciile prestate în cadrul francizelor sunt în principal incluse în aceeaşi clasă ca şi
serviciile particulare furnizate de către francizor (de exemplu consilidere de business legate de
francizare (clasa 35), servicii financiare legate de francizare (clasa 36), servicii juridice legate de
francizare (clasa 45)).

3
Clasificarea Nisa (ediţia 10)

TITLURILE CLASELOR

PRODUSE
Clasa 1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută, materiale plastice în stare brută;
îngrăşăminte; compoziţii pentru stingerea incendiilor; preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor; produse chimice pentru conservarea alimentelor, tananţi; adezivi
folosiţi în industrie.
Clasa 2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru prevenirea coroziunii şi a
deteriorării lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
Clasa 3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi
Clasa 4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi
legarea prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri.
Clasa 5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar; produse sanitare de uz medical;
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice,
plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide
Clasa 6 Metale comune şi aliajele acestora; materiale de construcţii metalice ; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice pentru căi ferate ; cabluri şi fire metalice
neelectrice ; fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice; produse
nemetalice cuprinse în alte clase; minereuri.
Clasa 7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre); unelte agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate pentru vânzare.
Clasa 8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de
ras.
Clasa 9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare, salvare şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; automate de vânzare şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament
pentru stingerea incendiilor
Clasa 10 Aparae şi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice, material de sutură.
Clasa 11 Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
Clasa 12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe apă.

4
Clasificarea Nisa (ediţia 10)

Clasa 13 Arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii.


Clasa 14 Metale preţooase şi aliaje ale acestora, produse din sau placate c u metale
preţioase, care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
Clasa 15 Instrumente muzicale
Clasa 16 Hârtie, carton şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişi; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
Clasa 17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale, care nu
sunt incluse în alte clase; materiale plastice extrudate; materiale de etanşare,
de umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
Clasa 18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase ;
piei de animale; geamantane şi valize; umbrele şi bastoane; bice şi articole de
şelărie;
Clasa 19 Materiale de construcţii nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru
construcţii ;asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile;
monumente (cu excepţia celor din metal).
Clasa 20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn (neincluse în alte clase), plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
Clasa 21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; piepteni şi bureţi; perii;
materiale pentru perii; materiale de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite in construcţii); sticlărie, porţelan şi
faianţă neincluse în alte clase.
Clasa 22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse în alte clase);
materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
Clasa 23 Fire de uz textil.
Clasa 24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
Clasa 25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru acoperirea capului.
Clasa 26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi; nasturi, capse, copci; ace şi ace
cu gămălie; flori artificiale.
Clasa 27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole de pardoseală; tapet, cu
excepţia celui din material textil.
Clasa 28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi sport necuprinse în alte
clase ; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
Clasa 29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri ; compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

5
Clasificarea Nisa (ediţia 10)

Clasa 30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi
preparate din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
Clasa 31 Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase ;
animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
Clasa 32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
Clasa 33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
Clasa 34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

SERVICII
Clasa 35 Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou.
Clasa 36 Asigurări; afaceri financiare, monetare, imobiliare.
Clasa 37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
Clasa 38 Telecomunicaţii.
Clasa 39 Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii.
Clasa 40 Prelucrarea materialelor.
Clasa 41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
Clasa 42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.
Clasa 43 Restaurante şi cazare temporară.
Clasa 44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură, horticultură şi silvicultură.
Clasa 45 Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia bunurilor şi persoanelor ;
servicii personale şi sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

6
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

LISTA CLASELOR, CU NOTE EXPLICATIVE

PRODUSE

CLASA 1
Produse chimice pentru industrie, ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură ;
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută;
Îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi;
adezivi pentru industrie.

Notă explicativă

Clasa 1 cuprinde în general produse chimice pentru industrie, ştiinţe şi agricultură,


inclusiv cele care intră în compoziţia produselor care aparţin altor clase.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
– compost;
- sare pentru conservat, cu excepţia celei pentru conservat alimente.
- anumiţi aditivi pentru industria alimentară (consultaţi Lista alfabetică a produselor).

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :


- răşini naturale în stare brută (clasa 2) ;
- produse chimice destinate ştiinţei medicale (clasa 5);
- fungicide, erbicide şi produse pentru distrugerea dăunătorilor (clasa 5);
- adezivi pentru papetărie sau menaj (clasa 16) ;
- sare pentru conservarea alimentelor (clasa 30) ;
gunoi de grajd amestecat cu paie (cl. 31).

7
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 2
Coloranţi, lacuri şi vopsele;
produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului;
Coloranţi;
Mordanţi;
Răşini naturale în stare brută;
metale sub formă de folie sau pulbere pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi artă.

Notă explicativă

Clasa 2 cuprinde în general vopsele, coloranţi şi produse anticorozive.


Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- coloranţi, lacuri şi vopsele pentru uz industrial, artizanal şi artistic;
- coloranţi pentru vopsirea articolelor de îmbrăcăminte ;
- coloranţi pentru alimente şi băuturi.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- răşini artificiale, în stare brută (clasa 1) ;
- înălbitori pentru rufe (cl. 3).
- înălbitori pentru rufe (cl. 3).
- cutii de acuarele, tempera etc. (articole de uz şcolar) (clasa I6) ;
- vopsele şi lacuri izolante (clasa I7).

CLASA 3
Înălbitori şi alte substanţe pentru spălare ; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive ; săpunuri
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.

Notă explicativă

Clasa 3 cuprinde în general produse de curăţat şi produse de toaletă.


Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- deodorante de uz personal sau veterinar;
– odorizante de cameră;
- produse igienice care reprezintă articole de toaletă.

8
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :


- produse chimice pentru curăţarea coşurilor de fum (clasa 1);
- produse de degresare utilizate în cursul proceselor de fabricaţie (clasa 1);
- deodorante, altele decât cele de uz personal sau veterinar (Clasa 5);
- pietre de ascuţit sau de şlefuit manual (scule manuale) (clasa 8).

CLASA 4
Uleiuri şi unsori industriale;
Lubrifianţi ;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat; lumânări şi
fitiluri.

Notă explicativă

Clasa 4 cuprinde în general uleiuri şi unsori industriale, comustibili şi materiale


pentru iluminat.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite uleiuri şi unsori industriale speciale (consultaţi Lista alfabetică a produselor).

CLASA 5
Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical ;
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari ;
suplimente dietetice pentru uz uman şi veterinar;
plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
Notă explicativă

Clasa 5 cuprinde în general produse farmaceutice şi alte produse de uz


medical şi veterinar.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- produse pentru igienă intimă, altele decât articolele de toaletă;
- deodorante, altele decât cele de uz personal sau veterinar;
- suplimentete dietetice, destinate a completa o dietă normală sau a avea
beneficii asupra sănătăţii;

9
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

- înlocuitori ai meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate pentru uz medical sau


veterinar;
- ţigarete fără tutun, pentru uz medical.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- produse igienice care reprezintă articole de toaletă (clasa 3);
- deodorante de uz personal sau veterinar (clasa 3);
- bandaje ortopedice (clasa 10);
- înlocuitori de masă, alimente şi băuturi dietetice, care nu sunt destinate uzului
medical sau veterinar (clasa 29, 30, 31, 32 sau 33).

CLASA 6
Metale comune şi aliajele acestora ;
materiale de construcţii metalice;
construcţii metalice transportabile ;
materiale metalice pentru căi ferate ;
cabluri şi fire metalice neelectrice; fierărie,
articole mici din metal ; ţevi şi tuburi metalice
seifuri;
produse metalice necuprinse în alte clase;
minereuri.

Notă explicativă

Clasa 6 cuprinde în general metale comune neprelucrate şi semiprelucrate, ca şi


produse simple fabricate din acestea.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- bauxită (clasa 1);
- mercur, antimoniu, metale alcaline şi metale alcalino-pământoase (clasa 1);
- metale sub formă de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori, tiporafi şi artişti (clasa
2).

10
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 7
Maşini şi maşini-unelte;
motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule terestre) ;
unelte agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă;
maşini automate pentru vânzare.

Notă explicativă

Clasa 7 cuprinde în general maşini, maşini-unelte şi motoare.


Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- părţi de motoare (de orice fel) ;
- maşini şi aparate electrice de curăţat.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite maşini şi maşini-unelte speciale (v. Lista alfabetică de produse);
- unelte şi instrumente manuale acţionate manual (clasa 8) ;
- motoare pentru vehicule terestre (clasa 12).

CLASA 8
Unelte şi scule acţionate manual;
cuţite, furculiţe şi linguri;
arme albe;
aparate de ras.

Notă explicativă

Clasa 8 cuprinde în general unelte şi instrumente de mână acţionate manual, care


au funcţie de unelte în cadrul diferitor profesii.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- cuţite, furculiţe şi linguri din metale preţioase;
- aparate electrice manuale de ras, de tuns şi de tăiat unghii.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite instrumente speciale (v. Lista alfabetică de produse);
- unelte şi instrumente acţionate de un motor (clasa 7);
- cuţite de uz chirurgical (clasa 10);
- arme albe care sunt arme de foc (clasa 13) ;
- cuţite de tăiat hârtie (articole de birou) (clasa 16);
- arme de scrimă (cl. 28).

11
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 9
Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric ;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii;
Suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de înregistrare;
mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise;
case de marcat; maşini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare ;
software pentru computere;
echipament pentru stingerea incendiilor.

Notă explicativă

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :


- aparate şi instrumente de cercetare ştiinţifică de laborator ;
- aparate şi instrumente utilizate pentru comanda navelor, de ex. aparate şi
instrumente de măsură şi de transmitere a ordinelor ;
- raportoare;
- maşini pentru carduri perforate;
- programe de calculator de orice tip, indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- următoarele aparate şi instrumente electrice:
(a) aparate electromecanice de bucătărie (maşini de măcinat sau mixere pentru
alimente, storcătoare de fructe, râşniţe electrice de cafea etc.) şi anumite
aparate şi instrumente acţionate cu motor electric, care aparţin clasei 7;
(b) aparate pentru pomparea sau distribuirea combustibililor (clasa 7);
(c) aparate electrice manuale de ras, de tuns şi de tăiat unghii (clasa 8) ;
(d) aparate electrice pentru încălzirea încăperilor, încălzirea lichidelor, gătit, ventilaţie
etc. (clasa 11) ;
(e) periuţe de dinţi electrice şi perii (clasa 21);
- orologerie şi alte instrumente pentru măsurarea timpului (clasa 14);
- ceasuri de control (clasa 14);
- aparate de jocuri şi distracţii adaptate uzului cu ecran sau monitor extern (clasa 28).

12
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 10
Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi
şi dinţi artificiali.
articole ortopedice;
material de sutură.

Notă explicativă

Clasa 10 cuprinde în general aparate, instrumente şi articole medicale.


Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- mobilier special de uz medical ;
- anumite articole de igienă din cauciuc (v. Lista alfabetică de produse);
- bandaje ortopedice.

CLASA 11
Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de
ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.

Notă explicativă

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :


- aparate de aer condiţionat ;
- dispozitive pentru încălzit, buiote, încălzitoare de pat electrice sau neelectrice ;
- perne şi pături electrice de încălzit, cu excepţia celor de uz medical;
- ceainice electrice;
- ustensile electrice de gătit.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- aparate de producere a aburului (organe de maşini) (clasa 7) ;
- articole de îmbrăcăminte încalzite electric (clasa 9).

13
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 12
Vehicule;
aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe apă.

Notă explicativă

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :


- motoare pentru vehicule terestre;
- cuplaje şi organe de transmisie pentru vehicule terestre ;
- vehicule pe pernă de aer.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite instrumente speciale (v. Lista alfabetică de produse);
- material rulant din metal pentru căi ferate (clasa 6) ;
- motoare, cuplaje şi organe de transmisie, altele decât cele pentru
vehicule terestre (clasa 7) ;
- părţi de motoare (de orice fel) (clasa 7) ;

CLASA 13
Arme de foc;
Muniţie şi proiectile;
explozivi;
artificii.

Notă explicativă

Clasa 13 cuprinde în general arme de foc şi produse pirotehnice.


Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- chibrituri (clasa 34);

14
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 14
Metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase;
bijuterii, pietre preţioase;
ceasuri şi instrumente de măsurare a timpului.

Notă explicativă

Clasa 14 cuprinde în general metale preţioase, produse fabricate din acestea,


neincluse în alte clase, şi articole de bijuterie şi orologerie.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- bijuterii (adică bijuterii veritabile şi imitaţii din metale şi pietre preţioase);
- butoni de manşete, ace de cravată.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- produse din metale preţioase clasificate dupa funcţie sau destinaţie, de exemplu metale
sub forma de folie sau pudră pentru pictori, decoratori, tipografi sau artişti (clasa 02);
amalagame dentare din aur pentru dentişti (clasa 05); cuţite, furculiţe şi linguri
(clasa 08); contacte electrice (clasa 09); peniţe de aur (clasa 16); ceainice (clasa
21); broderie în aur şi argint (clasa 26); tabachere (clasa 34) ;
- obiecte de artă, cu excepţia celor din metale preţioase (clasificate dupa metalul din
care sunt făcute).

CLASA 15
Instrumente muzicale.

Notă explicativă

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :


- piane mecanice şi accesorii ;
- cutii muzicale ;
- instrumente muzicale electrice şi electronice.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- aparate pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea şi reproducerea sunetului
(clasa 9).

15
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 16
Hârtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase ;
Tipărituri ;
articole de legătorie;
fotografii ;
papetărie ;
adezivi pentru papetărie sau menaj ;
materiale pentru artişti;
pensule ;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor) ;
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase) ;
caractere tipografice;
forme de tipar.

Notă explicativă

Clasa 16 cuprinde în general hârtie, articole din hârtie şi articole de birou.


Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- cuţite de tăiat hârtia;
- copiatoare;
- folii, saci şi saculeţi din material plastic pentru ambalat.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite produse din hârtie sau carton (v. Lista alfabetică de produse) ;
- culori (clasa 2);
- unelte de mână pentru artişti (de ex.: spatule, dălţi pentru sculptură) (clasa 8).

16
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 17
Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase ;
materiale plastice extrudate pentru uzul în
manufactură ; materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante ; ţevi flexibile
nemetalice.

Notă explicativă

Clasa 17 cuprinde în general izolatori electrici, termici şi acustici şi material plastic


sub formă de foi, plăci sau baghete.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- cauciuc pentru reşaparea pneurilor ;
- materiale de umplutură din cauciuc sau plastic;
- bariere plutitoare împotriva poluării.

CLASA 18
Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase;
piei de animale;
geamantane şi valise;
umbrele şi bastoane ; bice
şi articole de şelărie
bice şi articole de şelărie.

Notă explicativă

Clasa 18 cuprinde în general piele, imitaţii de piele, articole de voiaj neincluse în alte
clase şi şelărie.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului (v. Lista alfabetică
de produse);

17
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 19
Materiale de construcţii
(nemetalice) ;
Construcţii nemetalice transportabile;
monumente, nemetalice.

Notă explicativă

Clasa 19 cuprinde în general materiale de construcţii nemetalice.


Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- semifabricate din lemn (de ex. grinzi, plăci, panouri) ;
- furnir;
- sticlă pentru construcţii (de ex. plăci de pardoseală, plăci de acoperiş din sticlă) ;
- sticlă granulată pentru marcaje rutiere;
- cutii de scrisori din zidărie.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- produse pentru conservarea şi impermeabilizarea cimentului (clasa 1) ;
- produse ignifuge (cl. 1).

CLASA 20
Mobilier, oglinzi, rame;
produse din lemn (neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau material plastic.

Notă explicativă

Clasa 20 cuprinde în general mobilier şi părti componente ale acestuia şi produse din
material plastic neincluse în alte clase.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- mobilier metalic şi mobilier pentru camping ;
- articole pentru pat (de ex. saltele, somiere, perne) ;
- oglinzi, inclusiv în cadrul pieselor de mobilier, sau oglinzi de toaletă ;
- plăci de înmatriculare nemetalice;
- cutii de scrisori, cu excepţia celor din metal sau din zidărie.

18
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :


- anumite oglinzi speciale clasificate dupa funcţie sau destinaţie
(v. Lista alfabetică de produse) ;
- mobilier special pentru laboratoare (clasa 9) ;
- mobilier special pentru uz medical (clasa 10) ;
- lenjerie de pat (clasa 24);
- pilote (clasa 24);

CLASA 21
Ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie;
Piepteni şi bureţi;
Perii (cu excepţia pensulelor);
materiale pentru perii;
materiale de curăţare; lână
metalică;
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase.

Notă explicativă

Clasa 21 cuprinde în general mici ustensile şi aparate manuale de menaj şi


bucătărie, ca şi ustensile de toaletă, sticlărie şi articole din porţelan.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- ustensile şi recipiente pentru menaj şi bucătărie, de ex. : ustensile de bucătărie, oale,
cratiţe şi tigăi din tablă, din aluminiu, din plastic sau altele, mici aparate acţionate
manual pentru tocat, măcinat, presat etc.;
- piepteni electrici;
- periuţe de dinţi electrice;
- suporturi pentru farfurii şi carafe (veselă).
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite produse din sticlă, porţelan şi faianţă (v. Lista alfabetică de produse);
- produse de curăţare, săpun etc. (clasa 3);
- mici aparate electrice de tocat, măcinat, presat etc. (clasa 7) ;
- lame şi aparate de ras, maşini de tuns, instrumentar metalic pentru manichiură şi
pedichiură (clasa 8) ;
- ustensile electrice de gătit (clasa 11) ;
- oglinzi de toaletă (clasa 20).

19
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 22
Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse în alte clase) ;
materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.

Notă explicativă

Clasa 22 cuprinde în general frânghii şi vele, materiale de umplutură şi


materiale textile fibroase brute.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- frânghii şi sfori din fibre textile naturale sau artificiale, din hârtie sau din material plastic.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite tipuri de plase sau saci (v. Lista alfabetică de produse);
- corzi pentru instrumente muzicale (clasa 15).

CLASA 23
Fire de uz textil.

CLASA 24
Ţesături şi produse textile neincluse în alte clase;
cuverturi de pat şi de masă;
feţe de masă.

Notă explicativă

Clasa 24 cuprinde în general ţesături şi cuverturi pentru uz caznic.


Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- lenjerie de pat din hârtie.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite ţesături speciale (v. Lista alfabetică de produse);
- pături electrice de uz medical (clasa 10) şi nemedical (clasa 11);
- feţe de masă din hârtie (clasa I6)
- pături pentru cai (cl. 18).

20
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 25
Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru acoperirea capului.

Notă explicativă

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :


- anumite articole speciale de îmbrăcăminte şi încălţăminte (v. Lista alfabetică a
produselor).

CLASA 26
Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu
gămălie; flori artificiale.

Notă explicativă

Clasa 26 cuprinde în general articole de mercerie şi pasmanterie.


Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- fermoare.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite tipuri de croşete (v. Lista alfabetică de produse);
- anumite tipuri de ace (v. Lista alfabetică de produse);
- Fire de uz textil (clasa 23).

CLASA 27
Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.

Notă explicativă

Clasa 27 cuprinde în general produse pentru amenajarea prin acoperire sau


îmbrăcare a podelelor sau pereţilor gata construiţi.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- pardoseli din lemn (cl. 19).

21
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 28
Jocuri, jucării;
articole de gimnastică şi sport necuprinse în alte clase;
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

Notă explicativă

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :


- aparate de divertisment concepute pentru a fi utilizate cu ecran de afişaj independent
sau cu monitor .
- articole de pescuit ;
- aparate pentru sporturi şi jocuri diverse.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- lumânări pentru pomul de Crăciun (clasa 4) ;
- echipament de scufundare (cl. 9).
- beculeţe (ghirlande) pentru pomii de Crăciun (clasa 11);
- plase de pescuit (clasa 22);
- costume de gimnastică şi sport (clasa 25) ;
- bomboane şi ciocolată pentru pomul de Crăciun (clasa 30).

CLASA 29
Carne, peşte, păsări şi vânat;
extracte de carne;
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi gătite ;
jeleuri, dulceţuri, compoturi ;
ouă;
lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.

Notă explicativă

Clasa 29 cuprinde în general alimente de origine animală, ca şi legume sau alte


produse horticole comestibile preparate pentru consum sau conservare.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- băuturi pe bază de lapte (sau cu conţinut predominant de lapte).

22
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :


- anumite produse alimentare de origine vegetală (v. Lista alfabetică de produse);
- alimente pentru sugari (clasa 5);
- substanţe dietetice de uz medical (clasa 5) ;
- suplimente dietetice (clasa 5);
- sosuri pentru salate (cl. 30).
- ouă fecundate pentru clocit (clasa 31) ;
- hrană pentru animale (clasa 31) ;
- animale vii (clasa 31) ;

CLASA 30
Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea ;
orez;
tapioca şi sago;
făina şi preparate din cereale;
pâine, patiserie şi cofetărie;
gheaţă;
zahăr, miere, melasă,
drojdie, praf de copt,
sare;
Muştar;
oţet, sosuri (condimente);
Condimente;
Gheaţă.

Notă explicativă

Clasa 30 cuprinde în general alimente de origine vegetală preparate în vederea


consumului sau a conservării, ca şi aditivi pentru ameliorarea gustului alimentelor.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- băuturi pe baza de cafea, cacao, ciocolată ;
- cereale preparate pentru consumul uman ( de ex. fulgi de ovăz sau de alte cereale).
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite produse alimentare de origine vegetală (v. Lista alfabetică de produse);
- sare pentru conservat, cu excepţia celei pentru conservat alimente (clasa 1);
- infuzii medicinale şi substanţe dietetice de uz medical (clasa 5) ;
- alimente pentru sugari (clasa 5);
- suplimente dietetice (clasa 5);
- cereale brute (clasa 31);
- hrană pentru animale (clasa 31) ;

23
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 31
Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase ;
animale vii;
fructe proaspete şi legume ;
Seminţe;
plante şi flori naturale;
hrană pentru animale;
malţ.

Notă explicativă

Clasa 31 cuprinde în general produse agricole care nu au suferit niciun proces de


preparare în vederea consumului, animale şi plante vii ca şi hrana pentru animale.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- lemn brut;
- cereale brute;
- ouă fecundate pentru clocit ;
- moluşte şi crustacee (vii).
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- culturi de microorganisme şi sânge de uz medical (clasa 5) ;
- suplimente alimentare pentru animale (clasa 5);
– semifabricate din lemn (clasa 19);
- momeli artificiale pentru pescuit (clasa 28) ;
- orez (clasa 30);
- tutun (clasa 34);

24
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 32
Bere;
ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice;
băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

Notă explicativă

Clasa 32 cuprinde în general băuturi nealcoolice şi bere.


Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- băuturi fără alcool.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- băuturi de uz medical (clasa 5) ;
- băuturi pe bază de lapte (sau cu conţinut predominant de lapte) (clasa 29).
- băuturi pe baza de cafea, cacao, ciocolată (clasa 30).

CLASA 33
Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

Notă explicativă

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :


- poţiuni medicinale (clasa 5);
- băuturi fără alcool (clasa 32).

CLASA 34
Tutun, articole
pentru fumători,
chibrituri.

Notă explicativă

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :


- înlocuitori de tutun (cu excepţia celor de uz medical).
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- ţigarete fără tutun, pentru uz medical (clasa 5).

25
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

SERVICII

CLASA 35
Publicitate;
conducerea şi
administrarea afacerilor;
lucrări de birou.

Notă explicativă

Clasa 35 cuprinde în general servicii prestate de persoane sau organizaţii al căror scop
principal este :

(1) să ofere asistenţă în exploatarea sau conducerea unei întreprinderi comerciale sau
(2) să ofere asistenţă în ceea ce priveşte conducerea afacerilor sau a funcţiilor
comerciale ale întreprinderilor industriale sau comerciale,
ca şi serviciile asigurate de firme de publicitate care se ocupă în principal de comunicare
publică, declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile de
produse sau servicii.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :


- strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping;
- servicii care constau în înregistrarea, transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi compilarea datelor
matematice sau statistice;
- serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, sau distribuirea de mostre. Această clasă se poate referi şi la
publicitate în legătura cu alte servicii, cum ar fi publicitatea pentru credite bancare
sau publicitatea prin radio.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii cum sunt cele de evaluare şi rapoarte ale inginerilor, care nu sunt în directă
legatură cu exploatarea sau conducerea afacerilor într-o întreprindere industrială
sau comercială (v. Lista alfabetică a serviciilor).

26
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 36
Asigurări;
afaceri financiare,
monetare;
afaceri imobiliare.

Notă explicativă

Casa 36 cuprinde în general servicii în domeniul afacerilor financiare şi


monetare şi al asigurărilor de orice tip.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii în domeniul afacerilor financiare sau monetare, care cuprind:
a) servicii ale instituţiilor bancare sau în relaţie cu acestea, de ex. case de schimb
sau servicii de cliring ;
(b) servicii ale instituţiilor de credit, altele decât băncile, cum sunt asociaţiile de
credit cooperativ, companii financiare individuale etc.;
(c) servicii de “trusturi de investiţii”, holdinguri;
(d) servicii de brokeraj de acţiuni şi proprietăţi ;
(e) servicii în domeniul afacerilor monetare, asigurate de agenţi fiduciari ;
(f) servicii în domeniul emisiunilor de cecuri de călătorie şi acreditive ;
- finanţare pentru achiziţia în rate sau prin închiriere;
- servicii de administrare de imobile, şi anume servicii de închirieri, estimare a
bunurilor imobiliare şi finanţare ;
- servicii în domeniul asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări.

CLASA 37
Construcţii ;
reparaţii;
servicii de instalaţii.

Notă explicativă

Clasa 37 cuprinde în general servicii oferite de antreprenori sau subcontractori în


domeniul construcţiilor ca şi servicii oferite de persoane şi organizaţii care se ocupă de
restaurarea obiectelor sau de conservarea proprietăţilor fizice sau chimice ale acestora.

27
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :


- servicii referitoare la construcţia de clădiri, drumuri, poduri, baraje sau linii de
transmisie şi la servicii ale firmelor specializate în domeniul construcţiilor, cum
sunt cele de zugravi, instalatori de instalaţii sanitare şi de încălzire, de
montare a acoperişurilor;
- servicii anexe celor de construcţii, de ex. inspecţia planurilor de construcţii ;
- servicii de construcţii navale ;
- servicii de închiriere de echipamente sau material de construcţii ;
- servicii de reparaţii, şi anume servicii destinate recondiţionării obiectelor în urma uzurii,
defec- tării, deteriorării sau distrugerii parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială);
- diverse servicii de reparaţii, cum sunt cele în domeniul electricităţii,
mobilierului, instrumentelor şi uneltelor, etc. ;
- servicii de întreţinere destinate menţinerii unui obiect în starea sa iniţială, fără
schimbarea proprietăţilor acestuia (pentru distincţia între această clasă şi clasa
40, v. nota explicativă de la clasa 40).
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii de depoziatre pentru produse cum sunt articolele de îmbrăcăminte sau
vehiculele (clasa 39) ;
- servicii referitoare la vopsirea ţesăturilor sau a articolelor de îmbrăcăminte (clasa 40).

CLASA 38
Telecomunicaţii.

Notă explicativă

Clasa 38 cuprinde în general servicii care permit cel puţin unei persoane să comunice
cu altă persoană prin mijloace senzoriale. Aceste servicii sunt cele care:

(1) permit unei persoane să vorbească cu altă persoană,


(2) transmit mesaje de la o persoană la alta şi
(3) pun o persoana în comunicare orală sau vizuală cu altă persoană
(radio şi televiziune).

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :


- servicii care constau în general în difuzarea de programe de radio şi televiziune.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii de publicitate prin radio (clasa 35) ;
- servicii de marketing telefonic (telemarketing) (clasa 35).

28
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 39
Transportul;
ambalare şi depozitare a mărfurilor;
organizare de călătorii.

Notă explicativă

Clasa 39 cuprinde în general servicii de transport al persoanelor sau mărfurilor dintr-un


loc în altul (pe şine, pe şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte) ca şi serviciile în mod
necesar legate de aceste transporturi, cum sunt serviciile de depozitare a mărfurilor în
depozite sau alte clădiri, pentru a fi conservate sau păzite.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii prestate de companiile care exploatează gări, poduri, instalaţii de transbordare
pentru trenuri etc. utilizate de transportator ;
- servicii de închiriere de vehicule de transport ;
- servicii referitoare la activităţi din domeniul naval: remorcare, descărcare, porturi şi
docuri, salvarea navelor eşuate şi a încărcăturii acestora;
- servicii referitoare la ambalarea şi împachetarea bunurilor înainte de expediţie;
- servicii de informaţii referitoare la călătorii şi transporturi de mărfuri oferite de
agenţii şi brokeri de turism, informaţii referitoare la tarife, orare şi modalităţi de
transport;
- servicii referitoare la inspecţia vehiculelor sau mărfurilor înaintea transportului.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- serviciile de publicitate pentru întreprinderi de transport, cum sunt distribuirea de
prospecte sau publicitatea prin radio (clasa 35) ;
- servicii referitoare la emiterea de cecuri de călătorie sau acreditive de către brokeri
sau agenţii de voiaj (clasa 36);
- servicii referitoare la asigurări (comerciale, de incendiu sau de viaţă) pe timpul
transportului persoanelor sau mărfurilor (clasa 36) ;
- servicii de întreţinere şi reparaţii pentru vehicule, inclusiv întreţinerea sau reparaţiile
obiectelor care se referă la transportul persoanelor sau mărfurilor (clasa 37);
– servicii de rezervare de spaţii de cazare de către brokeri sau agenţii de voiaj
(clasa 43).

29
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 40
Prelucrarea materialelor.

Notă explicativă

Clasa 40 cuprinde în general servicii neincluse în alte clase de prelucrare sau


transformare mecanică sau chimică a substanţelor anorganice sau organice sau a
obiectelor.

Pentru necesităţi de clasificare, marca se consideră marcă de serviciu numai în cazul în


care prelucrarea sau transformarea se fac pentru terţi. Pentru aceleaşi necesităţi de
clasificare, în toate celelalte cazuri, marca se consideră marcă de fabrică, dacă substanţa
sau obiectul în discuţie este comercializat de către cel care l-a prelucrat sau transformat.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii de transformare a obiectelor sau substanţelor şi tratamente care presupun
modifi- carea proprietăţilor lor esenţiale (de ex. vopsirea articolelor de
îmbrăcăminte); un serviciu de întreţinere, deşi în mod normal se clasifică în
clasa 37, va fi inclus în clasa 40 daca implică o astfel de modificare (de ex.
cromarea barei de protecţie la automobile);
- servicii de prelucrare a materialelor care pot interveni în cursul fabricării unei
substanţe sau unui obiect, altul decât o cladire; de pildă serviciile care se referă la
tăierea, fasonarea sau lustruirea prin abraziune sau la acoperiri metalice.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii de reparaţii (clasa
37).

CLASA 41
Educaţie;
instruire;
Divertisment;
activităţi sportive şi culturale.

Notă explicativă

Clasa 41 acoperă în general serviciile oferite de persoane sau instituiţii pentru a


dezvolta facultăţile mentale ale persoanelor sau animalelor, ca şi serviciile destinate
divertismentului sau captării atenţiei.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii de educaţie a persoanelor şi de dresaj al animalelor, sub toate formele;
- servicii al caror scop esenţial este divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor;
- servicii de prezentare a operelor de artă plastică sau de literatura
publicului, în scopuri culturale sau educative.

30
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 42
Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

Notă explicativă

Clasa 42 cuprinde în general servicii oferite de persoane, cu titlu individual sau


colectiv, referitor la aspecte teoretice şi practice ale unor domenii complexe de activitate;
aceste servicii sunt prestate de reprezentanţi ai unor profesiuni cum sunt: chimişti, fizicieni,
ingineri, programatori etc.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii oferite de ingineri care efectuează: evaluări, estimări, cercetări şi
rapoarte în domeniile ştiinţific şi tehnologic;
- servicii de cercetare ştiinţifică în scopuri medicale.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- cercetări şi evaluări în domeniul afacerilor (clasa 35);
- servicii de prelucrare de texte şi de gestionare de fişiere informatice (clasa 35);
- evaluări în domeniul financiar şi fiscal (clasa 36);
- servicii în domeniul extracţiei de petrol sau în cel minier (clasa 37) ;
- servicii de instalare şi reparaţii pentru calculatoare (clasa 37) ;
- servicii oferite de reprezentanţi ai unor profesiuni cum sunt: medici,
veterinari, psihanalişti (clasa 44) ;
- servicii de tratamente medicale (clasa 44) ;
- servicii oferite de grădinari-peisagişti (clasa 44).
- servicii juridice (clasa 45).

CLASA 43
Restaurante;
cazare temporară.

Notă explicativă

Clasa 43 cuprinde în general servicii oferite de persoane sau unităţi al caror scop este
acela de prepara alimente şi băuturi pentru consum, ca şi servicii de cazare şi masă în
hoteluri, pensiuni şi alte unităţi de cazare temporară.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii de rezervare de spaţii de cazare pentru turişti, oferite în special de brokeri
sau agenţii de voiaj;
- pensiuni pentru animale.

31
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

Aceasta clasă nu cuprinde în mod


particular :
- servicii de închiriere de proprietăţi imobiliare: case, apartamente etc. destinate utilizării
permanente (clasa 36) ;
- servicii de organizare de călătorii oferite de agenţii de turism (clasa 39) ;
- servicii de conservare a alimentelor şi băuturilor (clasa 40) ;
- servicii de discotecă (clasa 41).
- şcoli cu internat ( clasa 41);
- case de odihnă şi de convalescenţă (clasa 44).

CLASA 44
Servicii medicale;
servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru animale;
servicii din agricultură, horticultură şi silvicultură.

Notă explicativă

Clasa 44 cuprinde în general îngrijiri medicale, de igienă corporală şi de frumuseţe


oferite de persoane sau de unităţii persoanelor şi animalelor; ea cuprinde în aceeaşi măsură
şi servicii referitoare la agricultură, horticultură şi silvicultură.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii de analize medicale pentru tratarea persoanelor (examene radiografice
şi analize de sânge) ;
- servicii de inseminare artificială ;
- consiliere farmaceutică;
- creşterea animalelor ;
- servicii referitoare la cultura plantelor, de ex. grădinărit ;
- servicii de artă florală: de ex. compoziţii florale şi servicii de grădinărit-peisagistică.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii de distrugere a dăunătorilor (cu excepţia celor din agricultură, horticultură
şi silvicultură) (clasa 37);
- servicii de instalare şi reparaţii pentru dispozitivele de irigaţii (clasa 37) ;
- servicii de transport cu ambulanţe (clasa 39).
- servicii de sacrificare a animalelor şi taxidermie (clasa 40) ;
- servicii de tăiere şi debitare a lemnului (clasa 40) ;
- servicii de dresare a animalelor (clasa 41).
- servicii ale cluburilor de sănatate şi cultură fizică (clasa 41);
- servicii de cercetare ştiinţifică în scopuri medicale (clasa 42);
- pensiuni pentru animale (clasa 43) ;
- case pentru pensionari (clasa 43).

32
Clasificarea Nisa (Ediţia 10) — Lista claselor, cu note explicative

CLASA 45
Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia bunurilor şi persoanelor; servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

Notă explicativă

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :


- servicii oferite de jurişti unor persoane, grupuri de persoane, organizaţii sau
întreprinderi ;
- servicii de investigaţii şi supraveghere referitoare la siguranţa persoanelor şi a
colectivităţilor ;
- servicii oferite unor persoane pentru evenimente sociale, de ex. servicii de escortă,
agenţii matrimoniale, servicii funerare.
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii profesionale de asistentă directă pentru operaţii sau funcţii ale unor
întreprinderi comerciale (clasa 35);
- servicii referitoare la afaceri financiare sau monetare şi asigurări
(clasa 36);
- servicii de însoţire a turiştilor (clasa 39) ;
- servicii de transport securizat (clasa 39).
- servicii de educaţie pentru persoane, sub toate formele (clasa 41);
- interpretări ale cântăreţilor şi dansatorilor (clasa 41);
- servicii informatice referitoare la protecţia programelor (clasa 42) ;
- servicii oferite de terţi care asigură îngrijiri medicale, de igienă şi de frumuseţe
pentru oameni şi animale (clasa 44);
- anumite servicii de închirieri (consultaţi lista alfabetică de servicii şi indicaţia generală
b), privind clasificarea serviciilor).

* * *

33
LISTA ALFABETICĂ A
PRODUSELOR

ÎN ORDINEA CLASELOR
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini
articificale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte; compoziţii pentru stingerea
incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea metalelor; produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în industrie.

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.


SERIE DENUMIREA PRODUSELOR SERIE BAZĂ SERIE DENUMIREA PRODUSELOR SERIE BAZĂ
(E) (F) (E) (F)
A 0011 Abrazivi (fluide auxiliare destinate F 0317 010004 A 0205 Alginaţi pentru uz industrial A 0317 010564
utilizării cu- ) A 0207 Alginaţi pentru industria alimentară A 0320 010669
A 0017 Absorbţia uleiului (materiale sintetice A 0015 010620 A 0211 Alcalii (volatile) [amoniac] pentru A 0279 010558
pentru) uz industrial
A 0019 Acceleratori (vulcanizare ---) Acumulatori A 0018 010005 A 0212 Alcalii A 0286 010037
A 0024 (apă acidulată pentru E 0002 010251 A 0213 Ioduri alcaline de uz industrial A 0282 010559
încărcarea -)
A 0029 Acetat (de aluminiu)* A 0043 010565 A 0215 Metale alcaline M 0301 010560
A 0031 Acetat de celuloză, în stare brută A 0044 010008 A 0216 Metale alcaline (săruri de -) A 0285 010561
A 0032 Acetaţi [chimicale] * A 0047 010007 A 0217 Metale alcalino M 0300 010039
A 0034 Anhidridă acetică A 0049 010010 A 0218 Alcaloizi* A 0287 010562
A 0035 Acetificare (preparate bacteriologice B 0019 010009 A 0220 Aliajul metalelor (preparate chimice pentru A 0351 010045
pentru -) facilitarea -)
A 0036 Acetonă A 0050 010011 A 0243 Alaun A 0399 010052
A 0037 Acetilenă A 0051 010012 A 0245 Alumină A 0386 010046
A 0042 Tetraclorură de acetilenă A 0057 010013 A 0247 Acetat de aluminiu * A 0043 010565
A 0045 Compoziţii chimice rezistente la acid A 0062 010016 A 0249 Alaun de aluminiu A 0389 010047
A 0047 Acizi * A 0060 010014 A 0250 Clorură de aluminiu A 0393 010050
A 0049 Apă acidulată pentru încărcarea E 0002 010251 A 0252 Hidraţi de aluminiu A 0390 010048
acumulatoarelor A 0253 Iodură de aluminiu A 0396 010051
A 0050 Apă acidulată pentru încărcarea E 0002 010251 A 0256 Silicaţi de aluminiu A 0391 010049
acumulatoarelor A 0265 Americiu A 0427 010054
A 0056 Răşini acrilice, în stare brută A 0090 010461 A 0269 Amoniac * A 0456 010061
A 0057 Actiniu A 0093 010018 A 0270 Alaun de amoniu A 0460 010063
A 0059 Carbon activ C 0506 010025 A 0272 Amoniac [alcalii volatile pentru uz industrial A 0279 010558
A 0062 Aditivi (chimici) pentru carburanţi A 0098 010654
A 0063 Aditivi chim ici pentru fluide de foraj A 0096 010019 A 0273 Săruri amoniacale A 0455 010060
A 0064 Aditivi chim ici pentru fungicide F 0342 010309 A 0274 A 0459 010062
Aldehidă de amoniu
A 0065 Aditivi chim ici pentru insecticide I 0094 010308 A 0276 A 0462 010567
Săruri de amoniu
A 0066 A 0097 010020 A 0284 A 0485 010064
Aditivi chim ici pentru ulei motor Acetat de amil
A 0067 A 0099 010021 A 0285 A 0486 010065
A 0078 Aditivi (dispersanţi) pentru benzine Alcool amilic
A 0290 A 0491 010181
A 0086 Adezivi pentru bandaje chirurgicale A 0106 010022 Analize de laborator (produse chimice
A 0089 Adezivi pentru postere publicitare pentru -), cu excepţia celor de uz medical
A 0090 Adezivi pentru scopuri industriale sau veterinar
C 1033 010028 A 0300 A 0507 010067
Anhidride
A 0091 Adezivi pentru tapet A 0105 010002 A 0301 A 0504 010066
Amoniac anhidru
A 0115 Adezivi pentru plăci ceramice C 1036 010203 A 0303 A 0512 010069
Albumină animală [materie primă]
A 0117 Aerosoli(gaze de propulsie pentru -) A 0107 010573 A 0304 C 0507 010568
Cărbune animal
A 0120 Agar-agar G 0124 010026 A 0305 C 0508 010165
Preparate pe bază de cărbune animal
A 0123 Aglutinanţi pentru beton A 0164 010029 A 0306 N 0083 010068
Cărbune animal
Agricultură (produse chimice pentru-, cu A 0170 010030 A 0338 E 0070 010645
Preparate anti-fierbere pentru agenţi de
excepţia fungicidelor, erbicidelor, A 0186 010031
răcire pentru motoare
insecticidelor şi paraziticidelor) A 0348 A 0592 010072
A 0128 Agricultura (îngrăşăm inte pentru -) Antigel
A 0352 A 0042 010006
A 0178 Albumină (iodată ---) Soluţii anti-spumare pentru acumulatori
A 0179 E 0326 010271 Soluţii anti-spumare pentru baterii
Albumină (malţ ---) A 0353 A 0042 010006
A 0180 A 0273 010034 Agenţi anticrustă
Albumină [brută, animală sau vegetală] A 0358 A 0596 010073
A 0272 010035 Antidetonanţi pentru motoare cu ardere
Hârtie cu albumină A 0360 A 0582 010071
A 0183 A 0271 010033 internă
Alcool * Antimoniu
A 0187 A 0361 A 0600 010074
Alcool etilic Oxid de antimoniu
A 0189 P 0081 010036 A 0362 O 0163 010075
Aldehide * Sulfură de antimoniu
A 0198 A 0289 010040 A 0363 A 0602 010076
A 0297 010041 Preparate anti-germinare pentru G 0185
A 0380 010571
A 0306 010042 legume

37 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 1 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
A 0382 Produse de antistatizare, cu excepţia celor de E 0188 010260 B 0319 Zaharină S 0579 010113
uz caznic B 0321 Metilbenzen B 0317 010576
A 0383 Substanţe chimice anti-mătuire pentru V 0281 010523 B 0324 Berkeliu B 0324 010115
ferestre B 0346 Bircarbonat de sodiu de uz farmaceutic B 0369 010578
A 0390 Acid antranilic A 0570 010070 B 0349 Biclorură de etan
A 0419 Argon A 0714 010082 B 0350 Bicromat de potasiu B 0373 010118
A 0432 Arseniat de plumb A 0767 010083 B 0351 Bicromat de sodiu B 0374 010119
A 0433 Arsenic A 0768 010084 B 0380 B 0375 010120
Afişe (adezivi pentru -)
A 0434 Acid arsenios A 0769 010085 B 0390 C 1033 010028
Lianţi (turnătorie)
A 0447 Răşini artificiale, în stare brută R 0263 010462 B 0400 L 0231 010306
Catalizatori biochimici
A 0451 Îndulcitori artificiali [preparate chimice] E 0165 010607 B 0404 B 0438 010122
Preparate biologice, altele decât pentru uz
B 0408 B 0442 010579
medical sau veterinar
A 0482 Sodă calcinată S 0415 010100 B 0414
Culturi de ţesuturi biologice, altele decât pentru
A 0487 Astatiniu A 0802 010086 uz medical sau veterinar C 1659 010658
A 0495 Reactoare nucleare (combustibil pentru -) C 1077 010087 Clei pentru prins păsări
M 0200 010649 B 0420 G 0233 010334
Bismut
A 0509 Material de umplere caroserie automobile F 0317 010004 B 0421 B 0450 010125
Bismut (galat bazic de -)
A 0519 Lichide auxiliare folosite cu B 0422 G 0022 010126
Nitrit de bizmut de uz
substanţe abrazive B 0014 010594 chimic B 0453 010494
B 0015 Preparate bacteriere, altele decât cele de uz Negru de fum pentru uz industrial
medical sau veterinar B 0437
B 0012 010096 B 0454 Substanţe de înălbire (grăsimi -) N 0086 010316
B 0017 Bactericide oenologice [produse chimice
B 0455 Substanţe de înălbire (ulei- ---)
folosite la fabricarea vinului]
B 0456 Substanţe de înălbire (organice -) G 0320 010339
B 0019 010009 B 0457 Substanţe de înălbire (ceară- ---) H 0168 010353
Preparate bacteriologice pentru acetificare
B 0020 B 0460 Produse de înălbire B 0479 010129
B 0018 010595 [decoloranţi] pentru uz industrial C 0898 010128
B 0022 B 0474 Cărbune animal D 0033 010580
Preparate bacteriologice, altele decât cele de
B 0490 Pânză pentru schiţe
uz medical sau veterinar
B 0275 010343 B 0491 Hârtie pentru schiţe
Balsam de gurjun [gurgum, gurjum] pentru
B 0077 fabricarea lacurilor B 0536 Negru de oase C 0513 010168
Bandaje chirurgicale (adezivi pentru -) A 0106 010022 B 0562 Borax T 0294 010434
B 0086 B 0566 Acid boric pentru uz industrial P 0114 010432
B 0213 010101 B 0639 Lichid de frână C 0515 010167
B 0118 Bariu B 0214 010104 B 0663 Fondante de lipire B 0647 010134
B 0119 Compuşi de bariu B 0215 010574 B 0664 Preparate de lipire B 0653 010135
B 0120 B 0211 010102 B 0693 Conservanţi pentru zidărie, cu excepţia L 0316 010315
Sulfat de bariu
B 0145 P 0085 010103 vopselurilor şi uleiurilor F 0333 010583
Oxid de bariu
B 0146 S 0485 010495 B 0700 Substanţe chimice de albire (a culorii) pentru uz B 0798 010137
Hârtie baritată
B 0147 B 0225 010106 industrial B 0821 010381
Baritină B 0705
B 0149 G 0022 010126 Brom pentru uz industrial
Baze [preparate chimice] B 0814
B 0150 C 1173 010208 Produse secundare rezultate din procesarea A 0876 010570
Dermatol
B 0163 B 0078 010097 cerealelor pentru uz industrial
Mordant pentru pielărie
B 0188 B 0079 010098 Cesiu B 0850 010585
Băi de fixare [fotografie] C 0025
B 0189 B 0081 010099 Sodă calcinată R 0259 010460
Băi de galvanizare C 0043
B 0194 E 0002 010251 Carbid de caldiu
Băi de nuanţare [fotografie] C 0044
B 0197 Cianamidă de calciu [fertilizator] C 0423 010163
Acumulatoare (apă acidulată pentru C 0045
A 0042 010006 Săruri de calciu S 0413 010488
încărcarea -) C 0046
Californiu C 0117 010152
Acumulatoare (soluţii anti-spumare pentru -) C 0055
B 0198 A 0038 010500 Camfor, pentru uz industrial C 1678 010141
B 0202 Acumulatoare (lichide pentru desulfatarea C 0067
Substanţe de umplere pentru caroserii C 0118 010510
din -) C 0110
S 0214 010261 Carbid C 0132 010142
B 0203 Acumulatoare (săruri pentru - galvanice) C 0115
B 0279 010108 Carbolineiu pentru protecţia plantelor C 0155 010638
B 0208 Bauxită C 0118
C 1182 010619 C 0120 Carbon M 0200 010649
B 0267 Produse de conservare a berii
B 0408 010121 C 0121 Negru de fum pentru uz industrial C 0252 010151
B 0271 Produse de decantare şi conservare a
C 0127 Carbon pentru filtre C 0243 010586
berii
Bentonită B 0308 010109
B 0312 B 0311 010111 C 0235 010148
Derivaţi din benzen
B 0314 B 0312 010577 N 0084 010597
Metilbenzen
B 0315 B 0310 010110
B 0316 Acizi pe bază de benzen
B 0314 010112 C 0518 010166
B 0318 Acid benzoic

Clasificarea Nisa- Ediţia 10 38


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 1 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. SERIAL SERIAL BASIC
DENUMIREA PRODUSELOR INDICATION OF GOODS
(E) (F) BAZĂ No. (E) No. (F) No.
C 0129 Preparate pe bază de cărbune (animal -) C 0508 010165 C 0382 Produse chimice (agricole), cu excepţia A 0186 010031
C 0130 Sulfură de carbon C 0238 010149 fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor şi
C 0131 Tetraclorură de carbon C 0239 010528 paraziticidelor
C 0132 Carbonaţi C 0234 010146 C 0383 Produse chimice pentru silvicultură, cu
C 0133 Acid carbonic C 0240 010150 excepţia fungicidelor, erbicidelor, S 0618 010505
insecticidelor şi paraziticidelor
C 0134 Hidraţi de carbon C 0236 010357
C 0384 Produse chimice (industriale ---)
C 0135 Carburi (activate ) C 0506 010025
C 0415 Substanţe de curăţare a coşurilor,
C 0184 Cazeină pentru uz industrial C 0320 010591 C 0770 010176
C 0429 China slip chimic
C 0185 Cazeină pentru industrial alimentară C 0322 010677 C 0681 010174
C 0440 Cloraţi
C 0224 Casiopeiu [lutetiu] C 0338 010153 K 0003 010370
Cloruri
C 0238 Catalizatori C 0341 010154 C 0441 C 0785 010182
Clor
C 0240 Catechu C 0052 010139 C 0442 C 0791 010554
Acid colic
C 0258 Alcalii caustice A 0278 010038 C 0449 C 0787 010183
Cromat
C 0260 Sodă caustică pentru uz industrial S 0414 010490 C 0461 C 0795 010186
Alaun de crom
C 0261 Caustice de uz industrial C 0346 010489 C 0464 C 0800 010187
Săruri cu crom
C 0272 Celuloză C 0372 010155 C 0467 C 0804 010188
Acid cromic
C 0273 Celuloză (acetat de -) în stare A 0044 010008 C 0468 C 0807 010190
Săruri de crom
brută C 0469 Oxid de crom C 0808 010191
C 0275 Derivaţi de celuloză [chimici] C 0375 010592 C 0471 Film cinematografic, sensibilizat însă nu C 0809 010477
C 0276 C 0376 010590 C 0510 expus O 0164 010189
Esteri de celuloză pentru uz
industrial C 0867 010598
C 0278 Eteri de celuloză pentru uz industrial C 0378 010593 C 0514 Acid citric pentru uz industrial
C 0523 Preparate de limpezire C 0911 010199
C 0285 Ciment pentru încălţăminte M 0206 010170 C 0529 Argilă (China ---) C 0925 010254
C 0286 Ciment pentru repararea obiectelor sparte C 0863 010194 C 0530 Argilă (expandată) pentru culturi hidroponice K 0003 010370
C 0287 Ciment pentru cauciucuri [anvelope] M 0209 010193 [substrat] A 0713 010652
C 0288 C 0383 010158 C 0535 Agenţi chimic de curăţire (a coşurilor)
Ciment [metalurgie]
C 0289 Ciment (ulei---) [chit] M 0198 010655 C 0581 Hârtie pentru schiţe C 0681 010174
C 0291 Conservanţi pentru ciment, cu excepţia C 0861 010196 C 0616 Preparate pentru economisirea cărbunelui T 0294 010434
vopselurilor şi uleiurilor C 0633 Oxid de cobalt de uz industrial C 0520 010169
C 0293 Preparate din ciment rezistente la apă, C 0860 010195 C 0699 Colodiu* O 0165 010599
cu excepţia vopselurilor C 0712 Produse chimice pentru prepararea C 1042 010206
C 0304 Compuşi din ciment pentru aglomerare C 1107 010646 coloranţilor A 0876 010570
[granule şi pulberi] Emailări C 0713 Colorarea metalelor (săruri pentru -)
C 0305 ceramice G 0225 010160 C 0717 Coloranţi chimic pentru S 0213 010207
C 0306 Materiale ceramice sub formă de particule, C 0399 010621 uz industrial A 0876 010570
folosite ca mijloace de filtrare C 0718 Colorarea metalelor (săruri pentru -)
C 0308 Ceramică (compoziţii pentru fabricarea de - C 0398 010631 C 0733 Preparate combustibile [aditivi S 0213 010207
tehnică) chimici la combustibilul de motor] C 1069 010001
C 0313 Cereale (produse secundare de uz R 0259 010460 C 0749 Compoziţii pentru fabricarea discurilor acustice
industrial de la prelucrarea -lor) C 1108 010603
C 0316 Cărbune (animal ---) C 0750 Compost
C 0345 Cărbune (de sânge ---) C 0420 010161 C 0777 Beton (aglutinanţi pentru -) C 1109 010622
C 0346 Negru de oase N 0083 010068 C 0781 Produse de conservare a betonului, cu A 0170 010030
C 0347 C 0513 010168 excepţia vopselurilor şi uleiurilor B 0347 010117
Aditivi chimici pentru uleiuri
C 0369 C 0515 010167 C 0783 Substanţe chimice de aerisire a betonului
Elemente chimice (fisionable ---)
C 0371 A 0098 010654 C 0784 Preparate de condensare B 0346 010116
Intensificatori chimici pentru hârtie
C 0372 C 0762 010180 (chimice) C 1134 010015
Intensificatori chimici pentru cauciuc
C 0373 R 0224 010639 C 0785 Substanţe chimice pentru prevenirea condensului
Preparate chimice pentru facilitarea aliajului
C 0374 R 0223 010640 C 0857 Gătit (preparate pentru stimularea B 0893 010138
metalelor
A 0351 010045 gătitului) în scop industrial C 1635 010557
C 0377
Produse chimice pentru scopuri ştiinţifice, altele Agenţi de răcire (preparate anti-fierbere pentru
decât pentru uz medical sau veterinar C 0765 010177 C 0863
agenţi de răcire pentru motoare)
Reactiivi chimici, alţii decât pentru uz medical E 0070 010645
C 0380 C 0864 Agenţi de răcire pentru vehicule cu motor
sau veterinar
C 0878 Sulfat de cupru [vitriol]
Substanţe chimice pentru analize în laborator, R 0126 010178 R 0177 010647
C 0381 C 0918 Preparate corozive
altele decât pentru uz medical sau veterinar V 0288 010225
A 0491 010181 C 1010 Pastă de tartrat pentru uz industrial C 1315 010214
C 1527 010219

39 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 1 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
C 1013 Pastă de tartrat pentru uz industrial C 1529 010668 E 0096 Geluri de electroforeză, altele decât pentru uz G 0158 010650
C 1015 Pastă de tartrat pentru industria alimentară. medical sau veterinar
C 1023 Creozot pentru uz chimic C 1532 010667 E 0122 Emolienţi pentru uz industrial E 0263 010609
C 1035 Aldehidă crotonică C 1544 010602 E 0123 Emulgatori E 0276 010268
C 1047 Preparate criogenice C 1581 010220 E 0124 Emulsii (fotografice) E 0279 010267
C 1059 Culturi de microorganisme, altele decât cele C 1587 010221 E 0126 Email (preparate chimice, E 0223 010107
de uz medical sau veterinar C 1656 010596 cu excepţia pigmenţilor, pentru
producerea -)
C 1071 Curiu E 0127 Email (produse de opacificere a -ului) E 0220 010262
C 1080 Preparate pentru finisarea pielii C 1670 010226 E 0131 Produse chimice pentru pătarea emailului E 0224 010265
C 1081 Preparate pentru finisarea pielilor C 1317 010215 E 0139 Agenţi de răcire pentru motor (Preparate E 0070 010645
C 1123 Cianuri [cianină] P 0248 010216 anti-fierbere pentru )
C 1124 Soluţii pentru copii pe hârtie ozalid C 1680 010228 E 0140 Substanţe chimice de decarbonatare a D 0014 010089
C 1150 Cimen C 1679 010227 motorului R 0177 010647
D 0004 Preparate pentru izolarea contra umezelii, cu C 1715 010230 E 0141 Motoare (agenţi de răcire pentru –le E 0367 010272
excepţia vopselurilor, pentru zidărie H 0180 010617 autovehiculelor)
Preparate chimice pentru decarburizare E 0157 Preparate enzimatice pentru uz industrial E 0370 010660
D 0026 D 0014 010089 Preparate enzimatice pentru industrial
Decoloranţi pentru uz industrial E 0159 alimentară E 0371 010273
D 0029 D 0033 010580 E 0375 010661
Exfolianţi
D 0037 D 0048 010236 E 0161 Enzime pentru uz industrial E 0406 010274
Preparate de degresare folosite în procesele de
D 0042 producţie D 0054 010231 E 0163 Enzime pentru industria alimentară E 0419 010276
Preparate de degumare E 0167 Răşini epoxidice, în stare brută E 0470 010279
D 0043 Preparate de deshidratare de uz D 0044 010234 E 0171 E 0494 010280
Erbiu
D 0045 industrial D 0122 010239 E 0182 Esteri * E 0498 010281
Aditivi dispersanţi pentru benzină E 0187 Etan A 0297 010041
D 0088 [benzină] A 0099 010021 E 0192 Eteri * E 0501 010282
Detergenţi folosiţi în procesele de producţie E 0194 Alcool etilic E 0542 010287
D 0090 D 0172 010241 E 0195 Eter etilic E 0078 010255
Dispozitive de developat (fotografice) E 0198 Europiu A 0713 010652
D 0097 Dextrină R 0286 010435 E 0202 Schimbători de ioni [substanţe chimice]
D 0098 Preparate de diagnosticare, altele decât pentru D 0180 010242 E 0207 Argilă expandată pentru creşterea hidroponică E 0565 010288
D 0104 uz medical sau veterinar D 0185 010243 a plantelor [subtrat] T 0053 010286
Diastază pentru uz industrial E 0220 Compuşi de stingere a incendiilor
D 0119 Diatomit D 0200 010244 F 0012 Ţesături (substanţe chimice de prevenire a G 0320 010339
D 0121 Hârtie diazo T 0209 010632 petelor, folosite pe -) G 0329 010340
D 0122 Dioxalat de potasiu P 0095 010245 F 0047 Produse chimice pentru albirea grăsimilor B 0012 010096
D 0149 Apă oxigenată B 0443 010123 F 0050 Acizi graşi
D 0150 E 0036 010414 F 0084 Vin fermentat (chimicale folosite în -) F 0063 010291
Dioxid de titaniu pentru uz industrial
D 0151 A 0505 010536 F 0085 Fermenţi de uz chimic L 0016 010374
Dezincrustanţi
D 0169 F 0088
Uleiuri de dispersare Fermenţi (de lapte) pentru uz chimic
D 0183 D 0124 010240 F 0090 F 0066 010676
Dispersanţi de petrol Fermenţi (de lapte) pentru uz industrial
D 0184 H 0144 010352 F 0092
Dispersia materialelor plastice Fermenţi (de lapte) pentru industria
D 0185 P 0363 010351 alimentară F 0067 010675
D 0199 Apă distilată
D 0226 010605 Fermiu
D 0233 Dolomit pentru uz industrial F 0093
E 0027 010247 Ferocianuri F 0081 010159
D 0308 Preparate de prelucrare şi finisare pentru textile F 0094
D 0277 010248 Plăci din fier moale [fotografie] F 0085 010229
D 0310 Preparate de prelucrare a pielii F 0096
A 0627 010077 Fertilizatori F 0090 010292
D 0311 Prelucrare, cu excepţia uleiurilor pentru F 0101
Preparate de fertilizare E 0326 010271
D 0326 pielărie F 0102
C 1622 010223 Substanţe de umplere pentru caroserii F 0117 010293
Noroaie de foraj F 0145
C 1173 010208 Substanţe de umplere (a cavităţii M 0200 010649
D 0327 Noroaie de foraj (aditivi chimici pentru -) F 0146
B 0702 010136 copacilor) [silvicultură] M 0200 010649
D 0353 Gheaţă carbonică [dioxid de carbon] F 0147
A 0096 010019 Filme (cinematografice) sensibilizate dar M 0201 010080
D 0399 Disprosiu F 0155 neexpuse C 0867 010598
E 0008 Diatomit G 0211 010333
E 0010 Pământ pentru culturi F 0158
D 0325 010250 Filme (sensibilizate), neexpuse F 0213 010581
E 0015 Metal pământos F 0160
T 0209 010632 Film (radiografie), sensibilizat însă neexpus R 0035 010464
E 0016 Pământuri (rare) F 0164
T 0213 010524 Materiale de filtrare [preparate chimice]
M 0323 010392 F 0251 010611
T 0216 010526

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 40


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 1 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
F 0165 Materiale de umplere [substanţe F 0252 010612 F 0550 Preparate de piuare folosite în industria F 0378 010312
minerale] textilă
F 0169 Materiale de filtrare [plastice neprocesate] F 0247 010610 F 0560 Fungicide (aditivi chimici pentru -) F 0342 010309

F 0170 Materiale de umplere [substanţe F 0253 010613 G 0002 Gadoliniu G 0007 010318
vegetale] G 0007 Galat bazic de bismut G 0022 010126
F 0171 Mijloace de filtrare (materiale ceramice sub C 0399 010621 G 0010 Acid galic pentru fabricarea cernelii G 0025 010320
formă de particule, folosite ca -)
F 0172 Preparate de filtrare pentru industria B 0566 010296 G 0011 Galiu G 0026 010321
băuturilor G 0012 Nucă galică N 0096 010319
F 0188 Preparate de rafinare (must) C 1017 010200 G 0013 Acid galotanic G 0027 010323
F 0189 Rafinare (a vinului) C 1024 010205 G 0019 Băi de galvanizare B 0079 010098
F 0191 Preparate de finisare utilizate în producţia de oţel A 0075 010017 G 0021 Produse pentru galvanizare G 0037 010324
G 0023 Gambir G 0042 010325
F 0202 Compuşi de stingere a incendiilor E 0565 010288 G 0062 Gaze propulsoare pentru aerosoli G 0124 010026
F 0221 Preparate de protecţie la incendiu I 0012 010294 G 0063 Produse de purificare a gazelor (de protecţie) G 0123 010275
F 0232 Fertizatori pentru hrana peştilor F 0116 010659 pentru sudură G 0125 010326
F 0251 Elemente chimice fisionabile C 0762 010180 G 0071 Gaze (solidificate) pentru uz industrial G 0127 010328
F 0252 Material fisionabil pentru energia nucleară F 0274 010297 G 0072 Benzină (aditivi dispersanţi pentru -)
A 0099 010021
F 0274 Băi de fixare [fotogafie] B 0078 010097 G 0077 G 0147 010330
Gelatină pentru uz industrial
F 0275 Soluţii de fixare [fotogafie] F 0276 010298 G 0097 G 0149 010329
Gelatină pentru uz fotografic
F 0293 Preparate lumină de magneziu F 0287 010256 G 0099 G 0158 010650
Geluri (electroforeză), altele decât pentru uz
F 0331 Floculanţi F 0309 010587 G 0101
medical sau veterinar
F 0350 Făină pentru uz industrial F 0018 010289 G 0164 010656
Gene de seminţe pentru producţia agricolă
F 0358 Conservaţi pentru făină F 0301 010209 G 0105
F 0366 Făini de sulf pentru uz chimic F 0290 010299 G 0186 010332
G 0116 Gheter [substanţe chimic active]
F 0374 Lichid de servodirecţie F 0318 010643 V 0160 010263
F 0375 F 0319 010644 G 0143 Sticlă (produse pentru opacizarea –ei) V 0159 010522
Lichid de transmisie
F 0376 L 0316 010315 G 0146 Sticlă (produse contra pătării –ei)
Lichide (de frână)
F 0378 Lichide pentru circuitele hidraulice L 0315 010197 V 0162 010544
F 0379 F 0317 010004 G 0152 Sticlă (apă de--) [sticlă solubilă] M 0216 010386
Lichide folosite cu substanţe abrazive
(auxiliare ---) G 0156 Substanţe chimice pentru îngheţarea sticlei V 0158 010521
F 0381 Fluor F 0320 010302 G 0157 Substanţe chimice de pătare a sticlei M 0199 010651
F 0382 Compuşi de fluor F 0321 010303 G 0164 Chit G 0225 010160
F 0387 F 0333 010583 G 0167 Glazură pentru ceramică G 0237 010614
Flux (de lipire)
F 0388 F 0334 010584 G 0190 Glucoză pentru uz industrial G 0240 010662
Adaos decapant)
F 0425 C 1185 010044 G 0192 Glucoză pentru industria alimentară G 0241 010335
Alimente (substanţe chimice pentru
G 0193 Glucozide C 1035 010600
conserarea -lor)
F 0442 M 0206 010170 G 0195 Clei industrial G 0242 010671
Încălţăminte (ciment pentru -)
F 0454 S 0618 010505 G 0201 Gluten pentru uz industrial G 0246 010670
Silvicultură (produse chimice pentru -), cu
G 0202 Gluten pentru industria alimentară G 0244 010615
excepţia fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor şi paraziticidelor G 0204 Gluten [clei], altul decât pentru menaj
F 0459 Acid formic F 0364 010310 sau papetărie A 0649 010079
F 0460 Aldehidă formică pentru uz chimic F 0365 010311 G 0206 Produse cu gluten pentru
formarea structurii copacilor A 0649 010079
F 0466 F 0340 010307 G 0207 Produse cu gluten pentru altoirea copacilor G 0248 010336
Preparate de formare în turnătorie
[formare] G 0208 Gliceride G 0249 010252
Nisip pentru topitorie G 0209 Glicerină pentru uz industrial G 0252 010337
F 0469 S 0004 010467
F 0485 Franciu F 0420 010314 G 0212 Glicol G 0253 010283
F 0501 Chimicale de îngheţare (a sticlei) M 0216 010386 G 0213 Eter glicol S 0209 010409
F 0513 Fructe (hormoni pentru accelerarea coacerii - H 0092 010346 G 0220 Săruri de aur M 0197 010341
lor) G 0236 Chit de altoire pentru copaci C 0879 010198
F 0540 Combustibil pentru reactoare nucleare C 1077 010087 G 0238 Ceară de altoire pentru copaci G 0326 010305
F 0546 Preparate de economisire a combustibilului C 1078 010257 G 0253 Grafit pentru uz industrial D 0054 010231
F 0547 Pământul lui Fuller folosit în industria T 0211 010525 G 0279 Preparate de degresare folosite în procesele
textilă de producţie G 0321 010604
Preparate pentru piuare F 0381 010313 G 0284 Grăsimi (produse contra separarea –ii)
F 0549

41 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 1 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
G 0308 Produse pentru reglarea creşterii R 0200 010634 K 0026 Kieselgur K 0009 010371
(plantelor) K 0068 Cripton K 0013 010372
G 0311 Guano G 0366 010342 L 0021 Acid lactic L 0015 010373
G 0318 Gumă arabică pentru uz industrial A 0640 010078 L 0024 Lactoză pentru uz industrial L 0020 010673
G 0322 Solvenţi pentru gumă D 0044 010234 L 0026 Lactoză pentru industria alimentară L 0023 010672
G 0323 Gumă tragacantă pentru uzul în A 0122 010024 L 0027 Lactoză [neprelucrată] L 0022 010674
manufacturi L 0037 Negru de fum pentru uz industrial N 0086 010316
G 0329 Gume [adezivi], altele decât cele pentru G 0272 010616 L 0062 Lantan L 0136 010375
papeterie sau menaj L 0099 Acetat de plumb P 0643 010440
G 0350 Gurjun [gurgum, gurjum] (Balsam de ---) L 0100 Arseniat de plumb A 0767 010083
B 0275 010343
pentru fabricarea lacurilor Oxid de plumb
L 0102 O 0167 010441
Produse de întărire (a metalului) Piele (produse pentru finisarea pieilor)
H 0087 M 0318 010249 L 0117 C 1317 010215
Substanţe de întărire (a varului)
H 0088 F 0315 010301
L 0118 Cleiuri pentru pielărie C 1598 010222
H 0169 Apă grea E 0035 010253 L 0124 Piei (chit pentru ---) M 0208 010192
H 0177 Heliu H 0057 010344 L 0139 Produse chimice pentru recondiţionarea pieilor C 1622 010223
H 0223 Holmiu H 0076 010345 L 0140 Substanţe chimice de impregnare a pieilor C 1609 010224
H 0263 Hormoni pentru accelerarea coacerii H 0092 010346 L 0141 Substanţe chimice de recondiţionare a pieilor C 1610 010175
fructelor L 0143 Substanţe chimice de impermeabilizare a pieilor C 1608 010364
H 0281 Produse chimice pentru horticultură, cu H 0093 010347 L 0149 Lecitină pentru uz industrial L 0173 010664
excepţia fungicidelor, erbicidelor, L 0151 Lecitină pentru uz alimentar L 0177 010663
insecticidelor şi paraziticidelor L 0152 Lecitină [materie primă] L 0176 010588
H 0316 Humus T 0215 010355 L 0168 Lentile (produse contra pătării –lor) L 0199 010377
H 0317 Humus - dressing H 0182 010641 L 0234 Acetat de calciu
H 0330 Hidraţi H 0186 010356 L 0235 C 0661 010171
Carbonat de calciu
H 0331 Circuite hidraulice (fluide pentru ---) L 0315 010197 L 0236 C 0663 010172
Clorură de var
H 0333 Circuite hidraulice (lichide pentru ---) L 0315 010197 L 0238 Var (azotat) [îngrăşământ] C 0664 010173
H 0337 Hidrazină H 0193 010358 L 0242 Substanţe de întărire a s calcarului C 1678 010141
H 0338 Hidrocloruri C 0788 010184 L 0291 Lichide pentru eliminarea sulfaţilor din baterii F 0315 010301
H 0339 Acid clorhidric C 0789 010185 L 0292 A 0038 010500
Lichide pentru îndepărtarea suflaţilor din baterii
H 0340 Acid fluorhidric
F 0323 010304
H 0341 Hidrogen Perhidrol L 0293 A 0038 010500
H 0195 010359 Substanţe chimice de lichefiere (amidon)
Hipoclorit de sodiu [agenţi de dezlipire]
H 0342 E 0036 010414
Hiposulfiţi L 0297 Oxid de litiu A 0444 010056
H 0356 H 0212 010360
H 0359 H 0216 010361 L 0299 Litiu
I 0008 Gheaţă (carbonică) [dioxid de carbon] G 0211 010333 L 0303 Hârtie turnesol L 0330 010378
I 0038 Substanţe chimice pentru impregnarea pielii --) C 1609 010224 L 0327 Argilă grasă L 0332 010379
L 0376 Luteţiu [casiopeiu] P 0093 010419
I 0039 Substanţe chimice pentru impregnarea textilelor T 0228 010363 M 0019 Magnezit T 0214 010527
I 0069 Substanţe chimice industriale C 0770 010176 M 0021 Carbonat de magneziu C 0338 010153
I 0105 Tuburi interioare ale anvelopelor (compuşi C 0458 010032 M 0022 Clorură de magneziu M 0024 010382
pentru repararea -) M 0026 Lichid magnetic pentru uz industrial M 0022 010147
Insecticide (aditivi chimici pentru -) M 0051 M 0026 010383
I 0116 I 0094 010308 Albumină de malţ
M 0065 F 0316 010642
Manganat
Motoare cu ardere internă (antidetonanţi M 0067
I 0145 A 0582 010071 Dioxid de mangan
pentru-) M 0070 A 0272 010035
M 0086 Scoarţă de mangrovă pentru uz industrial
I 0149 Acid iodic I 0121 010367 M 0099 010384
M 0121 Îngrăşământ pentru agricultură
I 0151 Iod pentru uz chimic I 0116 010365 B 0444 010124
Conservanţi pentru zidărie, cu excepţia
I 0152 Iod pentru uz industrial I 0123 010368 vopselurilor şi uleiurilor M 0106 010385
M 0129
I 0154 Albumină iodată A 0273 010034 Chit pentru pielărie
Săruri iodate M 0130
I 0155 I 0118 010366 Chit pentru pneuri E 0326 010271
Schimbătoare de ioni [produse M 0131
I 0157 E 0078 010255 Chit (de altoire) pentru copaci M 0020 010380
chimice] M 0175
Carne (produse chimice pentru afumarea –ii)
I 0167 Săruri de fier F 0059 010290 M 0208 010192
I 0184 Ihtiocol, altul decât pentru papetărie, menaj sau I 0002 010618 M 0209 010193
uz alimentar M 0197 010341
I 0187 Izotopi pentru uz industrial I 0147 010369 V 0228 010317
K 0001 Kainit K 0001 010140
K 0003 Caolin
K 0003 010370
Cetone
K 0010 C 0424 010164

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 42


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 1 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
M 0187 Agenţi de frăgezire a cărnii, de uz V 0227 010545 N 0126 Reactoare nucleare (materiale de M 0439 010179
industrial încetinire pentru -)
M 0227 Oxid mercuric O 0166 010389 N 0141 Gogoaşă de ristic N 0096 010319
M 0228 Mercur M 0284 010387 O 0015 Bactericide oenologice [produse chimice folosite B 0012 010096
M 0230 Săruri de mercur M 0287 010388 la fabricarea vinului]
M 0233 Produse pentru maleabilizarea metalului M 0321 010393 O 0022 Chit uleios M 0198 010655
M 0237 Pământuri metalice M 0323 010392 O 0025 Dispersanţi pentru uleiuri H 0144 010352
M 0239 Produse pentru durificarea metalului M 0318 010249 O 0032 Ulei (materiale sintetice pentru absorbţia -ului) A 0015 010620
M 0240 Produse pentru călirea metalelor M 0321 010393
M 0241 Metaloizi M 0299 010390 O 0033 Produse chimice pentru albirea uleiurilor H 0168 010353
M 0242 Metale (alcaline) M 0301 010560 O 0036 Produse chimice pentru purificarea uleiurilor P 1057 010354
M 0243 Metale (alcalino-pământoase M 0300 010039 O 0038 Uleiuri (aditivi chimici pentru -) A 0098 010654
M 0250 Metan M 0326 010394 O 0041 Uleiuri pentru finisarea pieilor H 0164 010601
M 0251 Metil-benzen B 0312 010577 O 0044 Uleiuri pentru pregătirea pieilor în timpul H 0166 010349
M 0252 Metil-benzol B 0317 010576 producţiei
M 0253 Eter metilic M 0327 010284 O 0046 Uleiuri pentru tăbăcărie H 0163 010350
M 0264 Culturi de microorganisme, altele decât C 1656 010596 O 0047 Uleiuri pentru conservarea alimentelor H 0158 010348
cele de uz medical sau veterinar O 0053 Produse chimice pentru separarea uleiurilor H 0169 010233
O 0056 Acid oleic O 0044 010407
M 0267 Preparate de microorganisme, altele decât cele C 1656 010596 O 0062 Olivină [preparat chimic] O 0053 010408
de uz medical sau veterinar O 0071 010264
O 0068 Produse de opacifiere a emailului sau sticlei
O 0095 Substanţe chimice organice pentru albire B 0479 010129
M 0277 Mucegai (produse chimice pentru protecţia M 0380 010395 O 0132 Oxalaţi O 0160 010411
contra –ului) O 0133 Acid oxalic O 0161 010412
M 0285 Fermenţi de lapte pentru uz chimic L 0016 010374 O 0136 Oxigen O 0168 010413
P 0052 Vopseluri (produse chimice pentru fabricarea –lor) C 1374 010575
M 0307 Acizi minerali M 0393 010396
M 0356 Materiale de încetinire pentru reactoare M 0439 010179 P 0065 Cloruri de paladiu P 0048 010415
nucleare P 0110 Pulpă de hârtie P 0190 010156
M 0360 M 0519 010127 P 0120 Adezivi pentru tapetare C 1036 010203
Produse de umidificare folosite la albire P 0122 P 0095 010245
Hârtii diazo
Produse de umidificare folosite la vopsit P 0195 Turbă [îngrăşământ] T 0416 010539
M 0361 M 0521 010398
P 0198 Ghiveci de turbă pentru horticultură P 0903 010445
Produse de umidificare folosite în industria P 0200 Pectină pentru uz industrial P 0257 010666
M 0362 M 0520 010530
textilă
P 0202 Pectină pentru industria alimentară P 0260 010665
Preparate de formare (turnătorie)
M 0368 F 0340 010307 P 0203 Pectină [fotografie] P 0259 010420
Preparate de demulare a matriţelor P 0318 010421
M 0374 D 0069 010237 P 0249 Perborat de sodiu
Mordanţi pentru metale M 0475 P 0250 P 0319 010422
M 0405 010633 Percarbonaşi
Combustibil motor (aditivi chimici pentru -) P 0252 P 0325 010423
M 0427 A 0097 010020 Percloraţi
Produse de formare (turnătorie) P 0273 P 0343 010424
M 0444 F 0340 010307 Persulfaţi
Produse de demulare pentru matriţe P 0344 010425
M 0450 D 0069 010237 P 0274 Acid persulfic
Noroi de foraj P 0363
M 0480 B 0702 010136 P 0286 Agenţi pentru dispersarea petrolului 010351
Produse de rafinare a mustului P 0376
M 0509 C 1017 010200 P 0301 Fenol pentru uz industrial 010426
Naftalina P 0305 Discuri de fonograf (compuşi pentru fabricarea de C 1108 010603
N 0018 N 0005 010399
N 0046 Neodin N 0042 010400 - tehnică)
Neon N 0043 P 0306 Discuri de fonograf (preparate de restaurare a -) D 0234 010246
N 0047 010401
Neptuniu N 0044
N 0049 010402
N 0069 Neutralizanţi de gaze toxice N 0061 010403 P 0307 Fosfaţi [îngrăşăminte] P 0380 010427
N 0083 Nitrat de uraniu U 0009 010405 P 0309 Fosfatide P 0381 010429
N 0084 Hârtie nitrată P 0106 010416 P 0310 Acid fosforic P 0383 010433
N 0085 Nitraţi N 0073 010572 P 0311 Fosfor P 0382 010430
N 0086 Acid azotic A 0889 010095 P 0316 Revelatori fotografici R 0286 010435
N 0087 Monoxid azotic P 1024 010093 P 0317 Emulsii fotografice E 0279 010267
N 0088 Azotat de bismut pentru uz chimic B 0453 010494 P 0318 Hârtie fotografică P 0113 010322
P 0321 Sensibilizatori fotografici S 0230 010436
N 0090 Nitrogen A 0886 010092 P 0326 Fotografie ( roduse chimice pentru -) P 0392 010211
N 0091 Îngrăşăminte azotate A 0888 010094 P 0327 Fotografie (agenţi de reducere pentru -)
N 0092 Var azotat [îngrăşământ] C 1678 010141 A 0148 010027
N 0093 Protoxid de azot P 1024 010093

43 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 1 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
P 0329 Hârtie fotometrică P 0109 010417 P 0807 Chit M 0199 010651
P 0330 Plăci fotosensibile P 0612 010213 P 0810 Acid pirogalic P 1062 010453
P 0351 Acid picric P 0426 010437 P 0811 Acid pirolognos [oţet din lemn] V 0244 010133
P 0363 Pigmnenţi (produse chimice pentru fabricarea C 1374 010575 Q 0005 Quebracho de uz industrial Q 0009 010454
–lor) R 0012 Substanţe chimice de spălare a radiatorului R 0024 010648
P 0449 Produse de reglare a creşterii R 0200 010634 R 0017 Elemente radioactive pentru R 0028 010456
plantelor uz ştiinţific
P 0470 Plastifianţi P 0619 010143 R 0032 Radiu pentru uz ştiinţific R 0045 010458
P 0471 Plastice (dispersii de materiale -) D 0226 010605 R 0034 Radon R 0046 010457
P 0473 Plastice (materiale) în stare brută M 0224 010438 R 0071 Săruri din metale pământoase rare S 0205 010162
P 0474 Plastisol P 0625 010439 R 0072 Pământuri rare T 0216 010526
P 0482 Plăci pentru imprimare offset P 0613 010406 R 0099 Hârtie de turnesol P 0117 010259
(sensibilizate) R 0101 Reactivi chimici, alţii decât pentru uz medical sau R 0126 010178
P 0486 Plăci (fotosensibile) P 0612 010213 veterinar
P 0489 Plăci (fotografice sensibilizate) P 0611 010269 R 0111 Acumulatoare de reîncărcare E 0002 010251
Plutoniu (apă acidualtă pentru -)
P 0518 P 0672 010442
Lac (substanţe de îndepărtare a –lui) Discuri (preparate de restaurare a –lor de
P 0544 D 0104 010238 R 0115 D 0234 010246
Poloniu fonograf)
P 0561 P 0751 010443
Agenţi reductori utilizaţi în fotografie
P 0592 Potasă P 0883 010446 R 0119 A 0148 010027
P 0593 Potasat (apă) E 0063 010448
Refrigeranţi
P 0594 Potasiu P 0885 010447 R 0144 F 0437 010459
Refrigerante (preparate -)
P 0595 Potasiu (dioxalat de -) B 0443 010123 R 0153 F 0437 010459
Substanţe pentru îndepărtarea lacului
P 0601 Cartofi (făină de -) pentru uz industrual P 0762 010444 R 0189 D 0104 010238
Ghivece de turbă pentru horticultură Substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilor
P 0607 P 0903 010445 R 0191 C 1610 010175
Preparate de recondiţionare a discurilor
P 0611 Pământ pentru creşterea plantelor T 0215 010355 R 0192 D 0234 010246
de fonograf
P 0639 Lichid servodirecţie F 0318 010643
Compuşi pentru repararea
P 0644 Praseodim P 0941 010449 R 0194 P 0676 010465
pneurilor
P 0646 Metale preţioase (săruri de -) pentru uz S 0206 010391
industrial Răşini acrilice în stare brută
R 0200 A 0090 010461
Conservanţi pentru zidărie, cu excepţia Răşini artificiale în stare brută
P 0655 B 0821 010381 R 0202 R 0263 010462
vopselurilor şi uleiurilor R 0203 Răşini epoxidice în stare brută E 0406 010274
P 0656 Conservanţi pentru ciment cu excepţia C 0861 010196 R 0207 Răşini sintetice în stare brută R 0267 010455
vopselurilor şi uleiurilor Reniu
R 0221 R 0304 010463
P 0657 Conservanţi pentru beton, cu excepţia B 0347 010117 R 0286 Sare gemă S 0187 010331
vopselurilor şi uleiurilor R 0356 Conservanţi pentru cauciuc C 0198 010145
P 0658 Conservanţi pentru flori F 0301 010209 R 0364 Rubidiu R 0445 010466
P 0661 Conservanţi pentru preparate C 1188 010210 R 0378 Substanţe pentru prevenirea destrămării D 0060 010105
farmaceutice ciorapilor
P 0662 Conservanţi pentru pavele, cu excepţia T 0573 S 0002 Zaharină S 0015
010540 010114
vopselurilor şi uleiurilor Ţipirig
S 0036 A 0454 010057
Conservanţi pentru zidărie, cu excepţia Spirturi de ţipirig
P 0663 M 0020 010380 S 0037 E 0439 010058
vopselurilor şi uleiurilor Acid salicil
S 0042 S 0065 010468
Substanţe chimice pentru conservarea Salpetru
P 0667 alimentelor C 1185 010044 S 0045 S 0067 010469
S 0050 Sare pentru conservare, alta decât pentru S 0188 010003
Sare pentru conservat, cu excepţia celei
P 0669 S 0188 010003 alimente.
pentru conservat alimente.
S 0051 Sare brută S 0183 010476
P 0708 P 0613 010406 S 0055 Salpetru S 0067 010469
Plăci de imprimare sensibilizate pentru offset
S 0056 Săruri [produse chimice] S 0217 010475
P 0728 P 0987 010450 S 0057 Săruri [fertilizatori] S 0210 010478
Promeţiu
P 0739 P 0995 010451 S 0058 Săruri pentru colorarea metalului S 0213 010207
Protactiniu
P 0743 G 0125 010326 S 0059 Săruri pentru elemente galvanice S 0214 010261
Gaze de protecţie pentru sudură
P 0753 P 1016 010452 S 0060 Săruri pentru uz industrial S 0201 010397
Proteină [materie primă]
P 0759 C 1680 010228 S 0063 Săruri din metale pământoase rare S 0205 010162
Cianuri
P 0772 P 0190 010156 S 0065 Săruri din metale alcaline A 0285 010561
Pulpă de hârtie
P 0773 P 0192 010132 S 0066 Săruri din metale preţioase de uz S 0206 010391
Pulpă de lemn
P 0798 G 0123 010275 industrial
Produse pentru purificarea gazului
S 0067 Samariu S 0070 010470
Produse de purificare
P 0799 C 0925 010254 S 0069 Nisip de turnătorie S 0004 010467
Substanţe chimice de purificare a uleiului Amestec pentru fabricarea tutunului
P 0800 P 1057 010354 S 0101 S 0097 010471
Substanţe chimice de purficare a apei
P 0801 P 1055 010608

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 44


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 1 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
S 0133 Produse de îndepărtare a calcarului, cu excepţia D 0161 010635 S 0862 Substanţe chimice de lichefiere a amidonului A 0444 010056
celor de uz caznic [agenţi de dezlipire]
S 0138 Scandiu S 0124 010473 S 0893 Acid stearic S 0525 010497
S 0197 Apă de mare pentru uz industrial E 0022 010636 S 0898 Preparate de finisare utilizate în producţia de A 0075 010017
S 0228 Alge [fertilizatori] A 0324 010043 oţel
S 0229 Acid sebacic S 0155 010474 S 0917 Celule stem, altele decât pentru uz medical sau C 0371 010657
S 0235 Substanţe de conservare a seminţelor S 0225 010480 veterinar
S 0241 Seleniu S 0191 010479 S 0959 Ciorapi (substanţe pentru prevenirea D 0060 010105
S 0246 Hârtie autorevelatoare [fotografie] P 0083 010090 destrămării –lor)
S 0252 Pânză sensibilizată pentru fotografie T 0327 010212 S 1027 Stronţiu S 0550 010498
S 0253 F 0213 010581 S 1043 Substraturi pentru cultivarea plantelor fără sol S 0558 010589
Filme sensibilizate, neexpuse
[agricultură]
S 0254 Hârtie sensibilizată P 0119 010418
Sulfaţi
S 0255 Plăci fotografice sensibilizate P 0611 010269 S 1058 S 0578 010555
Sulfiţi
S 0256 Plăci sensibilizate pentru imprimare offset P 0613 010406 S 1059 S 0582 010486
Acizi sufonici
S 0257 Sensibilizatori fotografici S 0230 010436 S 1062 S 0581 010501
Sulf
S 0258 Produse de separare şi D 0031 010232 S 1063 S 0443 010493
Acid sulfuric
anti-lipire S 1065 S 0584 010503
Eter sulfuric
S 0444 Silicaţi S 0322 010481 S 1066 S 0585 010285
Acid sulfuros
S 0445 Silicon S 0327 010483 S 1067 Sumac pentru vopsitorie S 0583 010502
S 0448 Siliconi S 0329 010484 S 1068 Superfosfaţi [îngrăşăminte] S 0586 010504
S 0465 Azotat de argint A 0698 010569 S 1083 Agenţi chimici cu acţiune de suprafaţă S 0589 010431
S 0470 Soluţii de săruri de argint pentru arginare S 0204 010081 S 1091 Bandaje chirugicale (preparate T 0190 010518
S 0481 Compuşi ceramici pentru aglutinare C 1107 010646 S 1096 adezive pentru -) A 0106 010022
Îndulcitori artificiali [preparate chimice]
S 0486 Calibru pentru finisare şi amorsare C 1032 010202 S 1121 Răşini sintetice în stare brută E 0165 010607
S 0488 Produse de calibrare E 0293 010270 Talc [silicat de magneziu]
S 0514 Piei (produse pentru finisarea –ilor) P 0248 010216 S 1143 Tanant R 0267 010455
S 0515 Piei (prelucrare, cu excepţia uleiurilor, pentru -) C 1173 010208 T 0042 Acid tanic T 0069 010506
S 0534 Zgură [îngrăşăminte] S 0151 010428 T 0047 Tanin T 0097 010507
S 0590 Preparate chimice pentru afumarea V 0228 010317 T 0054 Substanţe de tăbăcire T 0103 010511
cărnii T 0055 Lemn pentru tăbăcire T 0102 010508
S 0621 Săpun metalic pentru uz industrial S 0121 010472 T 0058 Făină de tapioca pentru uz industrial T 0099 010509
T 0060 Tartru, cu excepţia celui de uz B 0518 010130
S 0628 Carbonat de sodiu anhidru S 0415 010100 T 0074 farmaceutic T 0108 010512
S 0630 Sodă calcinată S 0413 010488 T 0092 Acid tartric T 0138 010514
S 0633 Sodiu S 0361 010485 Tehnetiu
S 0634 S 0419 010491 T 0093 Preparate de călire a metalelor T 0139 010515
Săruri de sodiu [produse
chimice] T 0116 Agenţi tensioactivi T 0145 010516
S 0639 Produse de dedurizare a apei A 0118 010023 T 0148 Terbiu T 0178 010517
S 0641 A 0426 010053 T 0152 Hârtie chimică de turnesol M 0321 010393
Preparate pentru ameliorarea solului
S 0652 S 0412 010487 T 0155 Tetracloruri T 0190 010518
Substanţe chimice pentru lipire
S 0653 F 0334 010584 T 0160 Substabţe chimice de colorare a textilelor T 0198 010519
Adaosuri decapante
S 0665 G 0127 010328 T 0167 Substanţe chimice de impregnare a P 0088 010278
Gaze solidificate pentru uz industrial
T 0171 textilelor T 0222 010529
S 0669 D 0247 010606 T 0176 Substanţe chimice de impermeabilizare a T 0227 010091
Solvenţi pentru lacuri
S 0673 S 0573 010499 T 0177 textilelor T 0228 010363
Funingine pentru uz industrial sau agricol
T 0179 Taliu I 0017 010362
S 0679 S 0185 010410 T 0180 Tiocarbanilidă T 0229 010532
Acid de potasiu
S 0740 S 0497 010496 T 0202 Toriu T 0253 010533
Spinel [preparate chimice]
S 0750 E 0439 010058 T 0204 Compuşi pentru filetare T 0255 010535
Spirturi de sare
S 0751 E 0436 010277 T 0213 Tuliu F 0188 010295
Spirturi de oţet [acid acetic diluat]
S 0815 T 0202 010520 T 0222 Conservanţi pentru pavele, cu excepţia T 0256 010534
Substanţe chimice pentru pătarea emailului şi
T 0244 vopselurilor şi uleiurilor T 0573 010540
sticlei)
S 0816 Substanţe chimice anti-pătrare utilizate pe T 0053 010286
ţesături T 0276 Compuşi de reparare a pneurilor P 0676 010465
S 0855 Amidon pentru uz industrial A 0443 010055 T 0281 Chit pentru pneuri M 0209 010193
S 0859 Pastă de amidon [adezivă], alta decât pentru A 0446 010566 T 0289 Titanit T 0313 010537
papeterie sau menaj T 0291 Dioxid de titaniu pentru uz industrial A 0505 010536
Masă de încleiere a amidonului [preparate
S 0860 chimice] A 0627 010077

45 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 1 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
T 0304 Amestec pentru prepararea tutunului S 0097 010471 W 0194 Produse de umidificare folosite la albire M 0519 010127
T 0322 Toluen T 0371 010538
T 0323 Toluen T 0371 010538 W 0195 Produse de umidificare folosite la vopsire M 0521 010398
T 0349 Băi de revelare [fotografie] B 0081 010099
T 0350 Săruri de revelare [fotografie] S 0207 010548 W 0196 Produse de umidificare folosite în industria M 0520 010530
T 0388 Neutralizatori de gaz toxic N 0061 010403 textilă
T 0395 Preparate de elemente de depistare O 0047 010637 W 0200 Preparate chimice de protecţie contra N 0069 010404
pentru plante mălurii
T 0408 Gumă tragacantă pentru uzul în A 0122 010024
manufacturi W 0206 Mălură (produse chimice pentru N 0069 010404
T 0421 Lichid de transmisie F 0319 010644 prevenirea –ii)
T 0459 Substanţe de umplere a cavităţii copacilor M 0201 010080 W 0269 Substanţe chimice contra mătuirii ferestrelor V 0281 010523
[silvicultură] A 0649 010079
T 0462 Preparate cu gluten pentru legarea W 0283 Substanţe chimice folosite la B 0012 010096
copacilor A 0649 010079 fermentarea vinului
T 0463 Produse cu gluten pentru altoirea W 0284 Cleierea vinului C 1024 010205
copacilor T 0578 010541 W 0302 Witherit W 0011 010550
T 0530 Acid tungstenic P 0676 010465 W 0303 Alcool de lemn E 0437 010131
T 0567 Compuşi de reparare a pneurilor M 0209 010193 W 0304 Preparate pentru distilarea alcoolului de lemn E 0438 010582
T 0572 Pneuri (chit pentru -) A 0444 010056
U 0022 Agenţi de dezlipire [preparate W 0317 Pulpă de lemn P 0192 010132
chimice pentru lichefierea amidonului] D 0031 010232 W 0326 Tanant de lemn B 0518 010130
U 0023 Preparate de dezlipire D 0031 010232 W 0328 Oţet de lemn [acid pirolignos] V 0244 010133
U 0028 Preparate pentru dezlipire şi X 0001 Xenon X 0001 010551
separare U 0010 010542 X 0005 Filme de radiografie, sensibilizate însă R 0035 010464
U 0036 Uraniu U 0008 010543 neexpus
U 0037 Oxid de uraniu D 0247 010606 Y 0018 Yternbiu Y 0006 010552
V 0040 Lacuri (solvenţi pentru –) R 0177 010647 Y 0019 Ytriu Y 0007 010553
V 0069 Agenţi de răcire pentru motoarele vehiculelor V 0238 010546 Z 0006 Zirconiu Z 0004 010556
V 0139 Substanţe chimice pentru prevenirea V 0244 010133
îmbolnăvirii
V 0143 Oţel de lemn [acid polignos] V 0248 010547
V 0145 Alcool vinilic V 0259 010157
V 0150 Vâscoză V 0288 010225
V 0159 Vitriol A 0279 010558
V 0162 Alcalii volatile [amoniac] pentru uz
industrial A 0018 010005
V 0168 Acceleratori vulcanizare V 0335 010549
V 0170 A 0107 010573
Preparate de vulcanizare
W 0035 C 1036 010203
Adezivi pentru faianţă
W 0040 P 0129 010653
Adezivi pentru tapet
W 0042 E 0002 010251
Preparate de îndepărtare a tapetului
W 0083
E 0027 010247
W 0090 Apă acidulată pentru reîncărcarea acumulatorilor
V 0162 010544
W 0094 Apă distilată
E 0035 010253
W 0098 Apă de sticlă [sticlă solubilă] P 1055 010608
W 0106 Apă grea E 0022 010636
W 0108 Substanţe chimice de purificare a apei
C 0860 010195
W 0136 Apă de mare pentru uz industrial
C 1608 010364
W 0137 Substanţe chimice de impermeabilizare a
cimentului, cu excepţia vopselurilor
I 0017 010362
Substanţe chimice de impermeabilizare a pieilor
W 0138
A 0118 010023
Substanţe chimice de impermeabilizare a textilelor
W 0143 C 0879 010198
Preparate de dedurizare a apei
W 0153 C 0898 010128
W 0161 Ceară de altoire pentru copaci
S 0412 010487
Substanţe chimice de albire a cerii
W 0188 G 0125 010326
Gaze de protecţie pentru sudură
W 0190

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 46


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului; materiale pentru
vopsit; mordanţi; răşini naturale în stare brută, metale sub formă de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
A 0121 Aglutinanţi pentru vopsele L 0234 020087 D 0152 Dioxid de titan [pigment] A 0506 020106
A 0209 Vopsele alizarin A 0348 020006 D 0194 Tempera D 0174 020062
A 0254 Vopsele pe bază de aluminiu A 0397 020007 D 0387 Vopsele* T 0149 020058
A 0255 Pudră de aluminiu pentru pictură P 0908 020008 D 0389 Coloranţi alimentari C 1055 020005
A 0302 Vopseluri cu anilină A 0508 020052 D 0390 Coloranţi C 1054 020047
A 0327 Annatto [colorant] R 0356 020098 D 0391 Coloranţi pentru lemn B 0525 020112
A 0328 Annotto [colorant] R 0356 020098 D 0392 Lemn colorant B 0524 020111
A 0340 Benzi anti-corozive B 0170 020021 D 0393 Extrase de lemn colorant B 0525 020112
A 0341 Preparate anti-corozive C 1316 020010 E 0013 Pământ de Sienna T 0212 020029
A 0347 Vopsele anti-vegetative P 0287 020122 E 0018 Hârtie pentru vopsirea ouălor de P 0116 020096
A 0373 Grăsimi contra ruginii G 0315 020079 E 0125 Paşte Emulsii de argint [pigmenţi] E 0278 020015
A 0374 Uleiuri contra ruginii H 0147 020083 E 0129 Emailuri pentru pictură E 0222 020065
A 0375 Preparate anti-rugină pentru conservare P 0947 020107 E 0130 Emailuri [lacuri] E 0225 020064
E 0146 Cerneală de gravură G 0338 020080
A 0384 Preparate anti-mătuire pentru metale T 0203 020093 F 0220 Vopsele ignifuge P 0290 020085
F 0272 Fixativi pentru culori pe bază de apă A 0632 020011
A 0469 Vopseluri pe bază de azbest A 0435 020009 [culori pe bază de apă]
A 0502 Auramină A 0827 020018 F 0273 Fixativi pentru lacuri F 0277 020072
B 0016 Vopseluri bactericide P 0288 020019 F 0405 Foiţă metalică pentru pictori, decoratori, M 0307 020092
B 0028 Badigeon B 0023 020020 tipografi şi artişti
B 0080 Balsam de Canada B 0276 020022 F 0407 Foiţă de argint A 0694 020013
B 0102 Benzi anti-corozive B 0170 020021 F 0415 Coloranţi alimentari C 1055 020005
B 0265 Bere (coloranţi pentru -) B 0404 020024 F 0417 Coloranţi alimentari C 1055 020005
B 0386 Lianţi pentru vopsele L 0234 020087 G 0025 Gumă gutta pentru vopsit G 0276 020076
B 0433 Lac bituminos B 0459 020025 G 0118 Poleiri D 0281 020063
B 0436 Lac de asfalt A 0790 020017 G 0161 Luciu [vopsele, lacuri] G 0224 020075
B 0440 Negru [materii colorante sau vopsele] N 0088 020051 G 0280 Grăsimi (anti-rugină] G 0315 020079
B 0709 Pudră de bronz B 0856 020032 G 0321 Răşini-gumă G 0278 020078
B 0712 Lacuri de bronz B 0854 020031 G 0324 Gumă lac G 0277 020077
B 0801 Unt (coloranţi pentru -) B 0353 020023 I 0061 Indigo [colorant] I 0076 020086
C 0073 Balsam de Canada B 0276 020022 I 0085 Cerneală pentru pielărie E 0302 020033
C 0112 Caramel [colorant alimentar] C 0232 020034 I 0086 Cerneală pentru pielărie E 0301 020069
C 0122 Negru de fum [pigment] N 0085 020039 I 0087 Cerneală pentru imprimare E 0300 020066
C 0136 Carbonil [conservarea lemnului] C 0242 020113 I 0090 Cerneală [toner] pentru fotocopiatoare E 0304 020121
C 0155 Carmin de coşenilă C 0262 020045 I 0097 Cerneală de marcaj pentru animale E 0303 020067
C 0307 Vopsele ceramice C 0395 020037 J 0013 Lac de asfalt A 0790 020017
C 0357 Şasiuri de vehicule (căptuşeli de protecţie R 0297 020040 L 0018 Lacuri L 0137 020115
pentru -) L 0019 Diluanţi pentru lacuri D 0218 020054
C 0358 Şasiuri de vehicule (etanşări pentru -) R 0297 020040 L 0038 Negru de fum [pigment] N 0087 020073
L 0101 Portocaliu de plumb L 0329 020089
C 0626 Strat de protecţie pentru pâslă de acoperiş C 0301 020036 L 0103 Miniu de plumb M 0403 020095
C 0627 Strat de protecţie [vopsele] E 0313 020070 L 0108 Alb de plumb C 0422 020038
C 0632 Oxid de cobal [colorant] C 0973 020044 L 0121 Cerneală pentru pielărie E 0302 020033
C 0637 Carmin de coşenilă C 0262 020045 L 0125 Decapanţi pentru pielărie C 1607 020057
C 0702 Colofoniu C 1050 020046 L 0131 Coloranţi pentru piele C 1607 020057
C 0703 Coloranţi * C 1054 020047 L 0240 Lapte de var L 0052 020042
C 0704 Coloranţi alimentari C 1055 020005 L 0286 Coloranţi pentru lichioruri L 0311 020088
C 0705 Coloranţi pentru bere B 0404 020024 L 0296 Litarga L 0329 020089
C 0706 Coloranţi pentru băuturi B 0574 020004 M 0054 Caramel din malţ [colorant alimentar] M 0065 020035
C 0707 Coloranţi pentru unt B 0353 020023 M 0055 Coloranţi din malţ M 0071 020048
C 0708 Coloranţi pentru lichior L 0311 020088 M 0101 Cerneală de marcaj pentru animale E 0303 020067
C 0710 Coloranţi pentru malţ M 0071 020048 M 0132 Mastic [răşină naturală] M 0202 020091
C 0875 Copal C 1234 020050 M 0238 Foiţă metalică pentru pictori, decoratori, M 0307 020092
C 0876 Lac cu copal C 1235 020114 tipografi şi artişti
C 1025 Creozot pentru conservarea lemului C 1546 020056

47 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 2 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
M 0245 Metale sub formă de pudră pentru vopsitori, M 0309 020090 T 0201 Diluanţi pentru vopsele D 0219 020053
decoratori, tipografi şi artişti. T 0292 Dioxid de titan [pigment] A 0506 020106
M 0319 Miniu M 0403 020095 T 0344 Cartuşe de toner, umplute pentru imprimate şi E 0297 020123
M 0403 Mortanţi* M 0474 020002 fotocopiatoare)
M 0404 Mordanţi pentru piele C 1607 020057 T 0345 Tonere [cerneală] pentru fotocopiatoare E 0304 020121
O 0037 Agenţi de decapare * H 0147 020083 T 0542 Turmeric [colorant] C 1664 020060
O 0048 Agenţi de decapare pentru pielărie H 0159 020082 T 0550 Terebentină [diluant pentru vopsele] T 0200 020124
O 0091 Uleuiri anti-corozive L 0329 020089 U 0016 Căptuşeală pentru şasiuri de vehicule R 0297 020040
O 0135 Uleiuri pentru conservarea lemnului G 0357 020081 U 0018 Garnituri de etanşare pentru şasiuri de R 0297 020040
P 0035 Portocaliu de plumb P 0187 020125 vehicule V 0130 020003
P 0048 Oxid de zinc [pigment] P 0286 020001 V 0039 Lacuri* R 0297 020040
P 0049 Pastile de vopsea (repoziţionabile) P 0287 020122 V 0065 Şasiuri de vehicule (căptuşeli de protecţie
P 0050 Vopsele * P 0288 020019 pentru -) R 0297 020040
P 0051 Vopsele anto-vegetative C 0395 020037 V 0066 Şasiuri de vehicule (garnituri de etanşare
P 0053 Vopsele bactericide E 0222 020065 pentru -) L 0052 020042
P 0054 Vopsele ceramice P 0290 020085 W 0047 Lapte de var A 0632 020011
P 0057 Vopsele email E 0379 020055 W 0118 Culori pe bază de apă (fixativi pentru -) A 0632 020011
P 0058 Vopsele ignifuge D 0219 020053 W 0121 Culori pe bază de apă (fixativi pentru -) C 0422 020038
P 0098 Agenţi de îngroşare pentru vopsele P 0116 020096 W 0235 Alb de plumb B 0486 020109
P 0153 Diluanţi pentru vopsele A 0701 020014 W 0239 Alb [coloranţi sau vopsele] B 0465 020110
P 0313 Hârtie pentru vopsirea ouălor de Paşte E 0297 020123 W 0240 Lapte de var B 0539 020026
Pastă de argint W 0307 Vopsea de protecţie pentru lemn B 0524 020111
P 0362 Fotocopiatoare (cartuşe de toner, umplute P 0476 020059 W 0308 Colorant pentru lemn B 0524 020111
P 0622 pentru imprimate şi fotocopiatoare) P 0908 020008 W 0309 Colorant pentru lemn B 0546 020027
Pigmenţi W 0311 Baiţuri pentru lemn H 0159 020082
P 0623 Pudră de aluminiu pentru pictori, decoratori, B 0856 020032 W 0312 Lemn (uleiuri pentru conservarea -ului)
tipografi şi artişti
P 0627 M 0309 020090 H 0159 020082
Pudră de bronz [vopsea] Lemn (uleiuri de conservare pentru -)
W 0315 B 0553 020049
Metale sub formă de pudră pentru W 0316 Substanţe pentru conservarea lemnului B 0557 020028
pictori, decoratori, tipografi şi artişti A 0705 020016 W 0325 Coloranţi pentru lemn F 0523 020074
P 0637
P 0664 B 0553 020049 Y 0010 Lemn galben [colorant] G 0357 020081
P 0687 Pudre de argintare A 0628 020108 Z 0003 Oxid de zinc [pigment]
P 0695 Substanţe de conservare a lemnului E 0297 020123
Grunduri
P 0699 Imprimante şi fotocopiatoare (cartuşe de P 0208 020043
P 0702 toner, umplute, pentru ) P 0208 020043
P 0704 Paste de imprimante [cerneală] E 0300 020066
P 0748 Compuşi tipografici [cerneală] P 0999 020094
R 0116 Cerneală de imprimare M 0403 020095
R 0204 Preparate de protecţie pentru metale G 0278 020078
R 0205 Miniu de plumb R 0266 020061
S 0026 Răşini gumoase S 0054 020099
S 0073 Răşini naturale, în stare brută S 0072 020100
S 0319 Şofran [colorant] G 0277 020077
S 0352 Sandarac C 0658 020041
S 0403 Şelac S 0292 020068
S 0410 Coloranţi pentru pantofi T 0212 020029
S 0463 Desicanţi [agenţi de uscare] pentru vopseluri E 0278 020015
S 0464 Pământ de Sienna A 0694 020013
S 0467 Emulsii de argint [pigmenţi] A 0701 020014
S 0476 Foiţă de argint A 0705 020016
S 0508 Pastă de argint E 0301 020069
S 0672 Pudre de argintare S 0574 020101
S 0817 Cerneală pentru pielărie C 1607 020057
S 0818 Negru de fum [colorant] B 0557 020028
S 1069 Coloranţi pentru piele S 0587 020102
T 0087 Coloranţi pentru lemn C 0301 020036
T 0196 Sumac pentru lacuri E 0379 020055
T 0200 Diluanţi pentru lacuri D 0218 020054

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 48


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi

Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
A 0006 Ţesătură abrazivă T 0321 030160 C 0087 Aer presurizat, în recipiente speciale, pentru A 0254 030209
A 0008 Hârtie abrazivă P 0123 030166 curăţare şi desprăfuire
A 0010 Abrazivi A 0009 030165 C 0116 Carburi metalice [abrazive] C 0253 030035
A 0085 Adezivi pentru fixarea meşelor A 0108 030001 C 0265 Cedru (uleiuri esenţiale de -) C 0353 030037
A 0087 Adezivi pentru uz cosmetic A 0103 030199 C 0333 Cretă (de curăţare) C 1502 030067
A 0116 Loţiuni după ras L 0370 030200 C 0515 Arbore de lămâie (uleiuri esenţiale de -) C 0913 030056
A 0133 Aer presurizat, în recipiente speciale, pentru A 0254 030209 C 0541 Cretă pentru curăţire C 1502 030067
curăţare şi desprăfuire C 0542 Preparate pentru curăţarea protezelor N 0051 030194
A 0149 Odorizante P 0163 030215 dentare
A 0210 Alcalii volatile [amoniac] [detergent] A 0458 030167 C 0545 Produse de curăţare N 0058 030104
C 0550 Lapte demachiant L 0066 030123
A 0227 Lapte de migdale pentru uz cosmetic L 0048 030169 C 0606 Ţesături impregnate cu detergent T 0405 030211
A 0228 Ulei de migdale H 0130 030006 pentru curăţare
A 0230 Săpun de migdale A 0412 030007 C 0635 Ceară de lustruit pantofi P 0735 030050
A 0237 Preparate din aloe vera pentru uz cosmetic A 0379 030219 C 0709 Coloranţi pentru toaletă C 1057 030060
C 0711 Produse chimice de accentuare a culorii A 0875 030174
A 0244 Pietre alaun [astringente] P 0460 030168 pentu uz casnic [rufe]
A 0259 Ambră [parfum] A 0421 030008 C 0714 Preparate pentru decolorare T 0152 030087
A 0271 Amoniac [alcalii volatile] [detergent] A 0458 030167 C 0716 Produse chimice de accentuare a culorii A 0875 030174
A 0367 S 0116 030163 pentu uz casnic [rufe]
Săpun antiperspirant
A 0368 T 0477 030162 C 0719 Preparate pentru decolorare T 0152 030087
Antiperspirante [produse de toaletă]
A 0381 Produse antistatice pentru uz E 0187 030083 C 0925 Corindon [abraziv] C 1284 030062
casnic C 0928 Truse cosmetice N 0033 030064
A 0430 Uleiuri esenţiale aromate A 0748 030172 C 0929 Preparate cosmetice pentru slăbire C 1334 030177
A 0483 Cenuşă vulcanică pentru curăţare C 0387 030038
A 0489 Substanţe astringente pentru uz cosmetic A 0804 030191 C 0931 Cosmetice C 1332 030065
B 0027 Esenţă de badian B 0021 030015 C 0932 Cosmetice pentru animale C 1333 030063
B 0079 Balsamuri, altele decât pentru uz B 0278 030222 C 0942 Beţe din bumbac de uz cosmetic B 0252 030019
medicinal C 0947 Vată din bumbac pentru uz cosmetic O 0137 030066
B 0122 Scoarţă de quillaja pentru spălat E 0115 030093 C 1018 Creme cosmetice C 1538 030071
B 0175 Săruri de baie, cu excepţia celor de uz medical S 0216 030175 C 1019 Creme pentru pielărie C 1541 030074
B 0187 Băi (preparate cosmetice pentru -) B 0067 030016 C 1020 Creme pentru albirea pielii P 0235 030023
B 0226 Vopsele pentru barbă B 0186 030176 D 0041 Substanţe degresante, altele decât pentru D 0053 030077
B 0236 Măşti cosmetice M 0181 030020 utilizarea în procese de fabricaţie
B 0323 Ulei de bergamotă B 0323 030021 D 0055 Geluri de albire a dinţilor G 0159 030210
B 0336 Băuturi (arome [arome] B 0573 030173 D 0061 Paste de dinţi D 0088 030079
pentru -) [uleiuri esenţiale] D 0063 Lac pentru proteze dentare P 1022 030198
B 0458 Preparate pentru albirea pielăriei C 1611 030025 D 0066 Preparate pentru curăţarea N 0051 030194
B 0459 Preparate pentru albire [decoloranţi] D 0032 030192 protezelor dentare
pentru uz cosmetic D 0067 Săpun deodorant S 0119 030149
D 0069 Deodorante de uz personal sau veterinar D 0099 030180
B 0461 Preparate pentru albire [rufe] L 0205 030124
B 0462 Săruri pentru albire S 0212 030026 D 0070 Deodorante pentru animale de companie D 0100 030217
B 0463 Sodă pentru albire S 0417 030027 D 0075 Depilatoare D 0102 030096
B 0487 Albăstreală pentru rufe B 0491 030014 D 0076 Preparate depilatoare D 0102 030096
B 0488 Albăstreală (rufe) C 1056 030059 D 0091 Detergenţi cu excepţia celor folosiţi în operaţii D 0171 030075
B 0493 Albăstreală pentru rufe B 0491 030014 de producţie şi în scop medical
B 0551 Albăsteală pentru rufe C 1540 030039
B 0553 Luciu pentru pantofi C 1540 030039 D 0109 Diamantin [abraziv] D 0189 030082
B 0683 Aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei A 0142 030204 D 0173 Săpun dezinfectant S 0118 030080
B 0684 Benzi pentru împrospătarea respiraţiei B 0145 030216 D 0268 Preparate de duş pentru igiena personală sau L 0156 030218
B 0699 Substanţe chimice pentru luciu (culoare A 0875 030174 folosite ca deodorant [produse de toaletă]
[culoare-] -) pentru uz
casnic [rufe] D 0355 Şampoane uscate S 0288 030223
C 0030 Arome pentru prăjituri [uleiuri esenţiale] G 0095 030107 D 0356 Preparate de curăţare uscată N 0046 030205
C 0039 Calupuri de săpun de toaletă S 0114 030152

49 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 3 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. SERIAL SERIAL BASIC
DENUMIREA PRODUSELOR INDICATION OF GOODS
(E) (F) BAZĂ No. (E) No. (F) No.
D 0359 Agenţi de uscare pentru maşini de spălat S 0157 030214 J 0018 Apă de Javel E 0019 030089
vase J 0022 Vaselină rectificată pentru uz cosmetic G 0150 030109
D 0388 Vopsele cosmetice T 0151 030156
E 0020 Apă de colonie E 0018 030058 J 0031 Oxid feric R 0392 030011
E 0117 Şmirghel E 0257 030094 J 0051 Beţişoare parfumate B 0257 030213
E 0118 Ţesătură cu şmirghel T 0324 030086 K 0038 Truse cosmetice N 0033 030064
E 0121 Hârtie cu şmirghel P 0096 030084 L 0017 Preparate pentru îndepărtarea lacului L 0143 030085
E 0178 Esenţe eterice E 0450 030099 L 0081 Înălbitor de rufe B 0483 030028
E 0181 Uleiuri esenţiale H 0153 030100 L 0082 Substanţă de albăstrire a rufelor C 1056 030059
E 0190 Esenţe eterice E 0450 030099 L 0084 Balsam de rufe G 0200 030029
E 0191 Uleiuri eterice H 0153 030100 L 0085 Produse pentru rufe L 0205 030124
E 0224 Extrase din flori [parfumuri] E 0568 030101 L 0087 Preparate pentru înmuierea rufelor L 0296 030098
E 0227 Cosmetice pentru sprâncene S 0463 030131 L 0088 Amidon pentru rufe A 0445 030010
E 0228 Creioane pentru sprâncene S 0464 030154 L 0089 Ceară pentru rufe C 0889 030051
E 0235 Adezivi pentru fixarea genelor false C 0849 030178 L 0091 Ulei de levănţică L 0162 030116
L 0092 Apă de levănţică E 0020 030090
E 0236 Preparate cosmetice pentru gene C 0846 030043 L 0113 Preparate pentru albirea pieilor C 1611 030025
L 0116 Creme pentru pielărie C 1541 030074
E 0237 Gene false C 0848 030042 L 0129 Substanţe de conservare a pielilor [lustruire] C 1612 030061
F 0005 Balsam pentru rufe A 0801 030193 L 0146 Frunze de plante (preparate pentru lustruirea P 0591 030212
F 0023 Gene false C 0848 030042 acestora)
F 0025 Adezivi pentru fixarea meşelor A 0108 030001 L 0160 Uleiuri esenţiale de lămâie C 0913 030056
F 0028 Unghii false O 0066 030136 L 0253 Lenjerie (sachet pentru parfumarea –i) L 0299 030150
F 0301 Arome pentru băuturi [uleiuri esenţiale] B 0573 030173 L 0282 Luciu de buze B 0816 030221
L 0283 Rujuri R 0391 030018
F 0305 Arome pentru băuturi B 0573 030173 L 0290 Lichide pentru pardoseală (anti-derapante) L 0314 030208
[uleiuri esenţiale] L 0347 Loţiuni pentru uz cosmetic L 0367 030122
F 0306 Arome pentru prăjituri [uleiuri esenţiale] G 0095 030107 L 0350 Loţiuni (şerveţele impregnate cu loţiuni S 0271 030197
cosmetice
F 0339 Ceară de pardoseală C 0881 030053 M 0044 Machiaj F 0009 030102
F 0340 Diluanţi pentru ceara de pardoseală D 0018 030206 M 0046 Pudră pentru machiaj P 0911 030147
[preparate de degresare] M 0047 Produse pentru machiaj M 0137 030033
F 0342 Lichide anti-derapare pentru pardoseală L 0314 030208 M 0049 Produse de demachiere D 0062 030078
F 0343 Ceară anti-derapantă pentru pardoseală C 0884 030207 M 0110 Mascara M 0179 030202
F 0356 Baze pentru parfumuri din flori F 0295 030105 M 0112 Măşti cosmetice M 0181 030020
F 0364 Extrase din flori [parfumuri] E 0568 030101 M 0125 Geluri de masaj altele decât pentru uz G 0157 030220
F 0429 Săpun antiperspirant pentru picioare P 0441 030143 medicinal
F 0557 F 0490 030106 M 0197 Săpun medicinal S 0120 030130
Preparate de fumigare [parfumuri]
F 0567 A 0803 030044 M 0283 Lapte demachiant pentru toaletă L 0066 030123
Preparate pentru lustruire
G 0086 H 0133 030108 Esenţă de mentă [ulei esenţial]
Ulei de gaultheria
G 0100 G 0159 030210 M 0320 Mentă pentru parfumerie M 0275 030128
Geluri pentru albirea dinţilor
G 0109 G 0174 030110 M 0322 Ceară pentru mustaţă M 0277 030129
Geraniol
G 0134 T 0328 030161 M 0465 Apă de gură, nu pentru uz medical C 0880 030052
Ţesătură de sticlă
G 0145 P 0094 030140 M 0467 Mosc [parfumerie] B 0671 030031
Hârtie de sticlă
G 0160 Balsam de rufe G 0200 030029
G 0281 G 0310 030111 M 0498 Ceară pentru mustaţă M 0571 030132
Grăsimi pentru uz cosmetic
G 0300 A 0217 030003 M 0502 Abţibilduri pentru unghii C 0880 030052
Preparate de măcinare
H 0013 C 0736 030040 N 0001 Produse pentru îngrijirea unghiilor A 0837 030224
Coloranţi pentru păr
H 0022 C 0736 030040 N 0004 Ojă O 0067 030137
Vopsele pentru păr
H 0028 Loţiuni pentru păr L 0371 030034 N 0011 L 0142 030032
Lac pentru unghii
H 0034 L 0141 030201 N 0013 Unghii false L 0142 030032
Fixativ pentru păr
H 0036 C 0734 030041 N 0015 Agenţi de neutralizare a ondulării permanente O 0066 030136
Preparate pentru ondularea părului
H 0176 H 0056 030113 N 0068 Lichide anti-derapante pentru pardoseli N 0062 030133
Heliotropină
H 0343 P 0340 030112 N 0103 Ceară anti-derapantă pentru pardoseli L 0314 030208
Perhidrol pentru uz cosmetic
N 0105 Ulei de terebentină pentru degresare C 0884 030207
H 0355 E 0019 030089 O 0029 Uleiuri pentru curăţare E 0446 030158
Hipoclorit de potasiu
I 0042 E 0288 030095 O 0039 H 0151 030117
Tămâie Uleiuri pentru uz cosmetic
I 0160 I 0127 030121 O 0040 H 0141 030114
Iononă [parfumerie] Uleiuri pentru parfumuri
J 0017 J 0018 030115 O 0043 H 0161 030118
Ulei de iasomie

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 50


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 3 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
O 0049 Uleiuri pentru toaletă H 0152 030120 S 0504 Preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii P 0238 030142
P 0039 Produse pentru îndepărtarea vopselii P 0284 030179
P 0141 Ceară de parchet C 0881 030053 S 0507 Creme pentru albirea pielii P 0235 030023
P 0157 Paste pentru curele de acuţit briciul P 0211 030073 S 0570 Preparate cosmetice pentru slăbit C 1334 030177
P 0229 Creioane cosmetice C 1513 030069
P 0230 Creioane pentru sprâncene S 0464 030154 S 0592 Produse pentru netezire [apretare] L 0318 030127
P 0264 Parfumerie P 0160 030141 S 0594 Pietre pentru netezire P 0447 030002
P 0265 Parfumuri P 0161 030135 S 0609 Produse pentru înmuirea rufelor L 0296 030098
P 0269 Ondulare permanentă (substanţe de N 0062 030133
neutralizare pentru -) S 0610 Săpun S 0115 030012
P 0288 Vaselină rectificată pentru uz cosmetic G 0150 030109 S 0611 Săpun antiperspirant S 0116 030163
S 0614 Calupuri de săpun S 0114 030152
P 0297 Şampoane pentru animale de companie S 0287 030196 S 0615 Săpun deodorant S 0119 030149
P 0455 Produse pentru luciul frunzelor plantelor P 0591 030212 S 0616 Săpun dezinfectant S 0118 030080
S 0618 Săpun pentru albirea textilor S 0117 030013
P 0543 Luciu pentru mobilă şi pardoseli E 0287 030047 S 0619 Săpun pentru perspiraţia picioarelor P 0441 030143
P 0545 Substanţe pentru şlefuirea protezei dentare P 1022 030198 S 0629 Sodă de albire S 0417 030027
P 0547 Creme de lustruire C 1537 030070 S 0631 Sodă caustică S 0416 030153
P 0553 Hârtie de lustruire P 0078 030139 S 0637 Balsam pentru rufe A 0801 030193
P 0554 Produse pentru lustruire P 0743 030045 S 0782 Aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei A 0142 030204
P 0555 Roşu de lustruit R 0392 030011 S 0813 Substanţe pentru îndepărtarea petelor D 0159 030068
P 0556 P 0448 030144 S 0856 Amidon pentru rufe A 0445 030010
Pietre de lustruit
P 0557 C 0883 030054 S 0857 Glazură de amidon pentru rufe A 0440 030009
Ceară de lustruit
P 0563 P 0754 030146 S 1022 Benzi pentru împrospătarea respiraţiei B 0145 030216
Pomezi pentru uz cosmetic
P 0604 P 0904 030203 S 1078 Produse de protecţie solară E 0134 030225
Arome pentru potpourris
P 0629 P 0911 030147 S 1079 Produse pentru bronzare [cosmetice] B 0853 030171
Pudră pentru machiaj
P 0660 C 1612 030061
Substanţe de conservare pentru piele [lustruire]
P 0777 P 0451 030145 S 1115 Beţişoare cu vată [produse pentru toaletă] B 0252 030019
Piatră ponce
Q 0008 E 0115 030093 T 0041 Ceară pentru croitorie C 0891 030055
Scoarţă de quillaja pentru spălare
R 0091 P 0211 030073 T 0043 Pudră de talc, pentru toaletă T 0068 030155
Paste pentru curelele de ascuţit briciul
R 0188 D 0018 030206 T 0162 Terpenă [uleiuri esenţiale] T 0204 030159
Substanţe de îndepărtare a cerei de
pardoseală [produse de degresare] T 0284 Şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice S 0271 030197
R 0338 R 0368 030119
Ulei de trandafiri
R 0345 R 0392 030011 T 0317 Apă de toaletă E 0050 030092
Oxid feric
R 0380 D 0113 030170 T 0318 Produse pentru toaletă T 0345 030125
Produse pentru îndepărtarea ruginii
S 0004 L 0299 030150 T 0415 Vaselină rectificată pentru uz cosmetic D 0036 030181
Sachete pentru parfumarea lenjeriei
S 0028 S 0055 030151
Safrol
S 0074 Glaspapir T 0321 030160 T 0482 Piatră de Tripoli pentru lustruire T 0528 030164
S 0076 Hârtie de şlefuit P 0094 030140 T 0548 Terebentină pentru degresare T 0201 030157
S 0132 Produse pentru îndepărtarea calcarului, D 0160 030081 U 0012 Produse pentru desfundarea D 0012 030195
pentru uz casnic ţevilor de scurgere.
S 0145 Apă parfumată E 0048 030091 V 0038 Lac pentru unghii L 0142 030032
S 0146 Lemn parfumat B 0547 030030 V 0041 Produse pentru îndepărtarea lacului V 0133 030088
S 0160 D 0017 030076 V 0161 Alcalii volatili [amoniac] [detergent] A 0458 030167
Soluţii de degresare
S 0281 S 0286 030134 V 0163 Cenuşă vulcanică pentru curăţare C 0387 030038
Şampoane
S 0282 S 0287 030196 W 0041 Produse pentru curăţarea tapetului P 0128 030138
Şampoane pentru animale de companie
S 0287 A 0217 030003 W 0062 Produse pentru spălare L 0205 030124
Produse pentru ascuţit
S 0295 R 0081 030148 W 0063 C 1564 030072
Produse pentru ras Sodă cristalizată, pentru curăţare
S 0296 B 0185 030017 W 0146 C 0734 030041
Săpun pentru ras Produse pentru ondularea părului
S 0297 Pietre pentru ras [astingenţi] P 0455 030005 W 0147 P 0735 030050
Ceară pentru lustruit pantofi
S 0335 Produse pentru luciu B 0818 030048 W 0148 C 0878 030097
Ceară depilatoare
S 0336 Produse pentru luciul frunzelor plantelor P 0591 030212 W 0151 C 0884 030207
Ceară anti-derapantă pentru pardoseli
W 0154 C 0889 030051
Ceară pentru rufe
S 0351 Cremă de pantofi C 1540 030039 W 0155 C 0880 030052
Ceară pentru mustaţă
S 0361 Lustru de pantofi C 1540 030039 W 0156 C 0881 030053
Ceară pentru parchet
S 0364 Ceară de pantofi C 0870 030046 W 0157 C 0883 030054
Ceară de lustruit
S 0366 Ceară utilizată în cismărie C 0887 030049 W 0160 C 0891 030055
Ceară pentru croitorie
S 0446 Carbid siliconic [abraziv] S 0328 030036 W 0164 Ceruri pentru pielărie C 1541 030074
W 0238 Cremă pentru albirea cremei P 0235 030023

51 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 3 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. SERIAL SERIAL BASIC
DENUMIREA PRODUSELOR INDICATION OF GOODS
(E) (F) BAZĂ No. (E) No. (F) No.
W 0242 Lapte de var B 0466 030022
W 0275 Lichide pentru curăţarea parbrizului G 0217 030126
W 0278 Lichide pentru curăţarea parbrizului G 0217 030126

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 52


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului; combustibili (inclusiv benzina
pentru motoare) şi materiale pentru iluminat; lumânări şi fitiluri.

Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
A 0068 Aditivi nechimici pentru carburanţi A 0100 040085 G 0066 Gaz solidificat [combustibil] G 0128 040088
G 0076 Gazolină G 0140 040051
A 0191 Alcool [combustibil] A 0300 040003 G 0254 Grafit lubrifiant G 0327 040052
A 0336 Antracit A 0569 040008 G 0271 Grăsime pentru arme A 0739 040011
A 0427 Arme (grăsimi pentru -) A 0739 040011 G 0272 Grăsime pentru curele C 1431 040033
B 0272 Ceară de albine A 0006 040001 G 0273 Grăsime pentru bocanci G 0317 040026
B 0287 Ceară pentru curele C 0888 040028 G 0274 Grăsime pentru piele G 0318 040034
B 0297 Grăsimi pentru curele C 1431 040033 G 0275 Grăsime pentru pantofi G 0317 040026
B 0300 Produse anti-alunecare pentru curele A 0581 040009 G 0276 Seu pentru iluminat G 0319 040039
I 0033 Seu pentru iluminat G 0319 040039
B 0313 B 0309 040082 I 0034 Ceară pentru iluminat C 0890 040029
Benzen
B 0317 Benzină E 0449 040043 I 0070 Grăsime industrială G 0316 040035
B 0320 Benzol B 0316 040083 I 0071 Ulei industrial H 0155 040087
B 0538 Ulei de oase pentru uz industrial O 0132 040067 I 0072 Ceară industrială C 0896 040030
K 0008 Petrol lampant K 0007 040059
B 0559 Grăsime pentru bocanci G 0317 040026
L 0046 Fitil de lampă L 0108 040061
B 0701 Brichete combustibile B 0827 040019
Lanolină
B 0702 Brichete de lemn B 0828 040018 L 0058 S 0576 040074
Grăsime pentru pielărie
C 0078 Lumânări B 0707 040015 L 0119 G 0318 040034
C 0079 B 0710 040010 L 0128 Conservanţi pentru pielărie [uleiuri şi grăsimi] C 1613 040086
Lumânări pentru pomul de Crăciun
C 0080 Lumânări parfumate B 0708 040105
L 0218 Combustibil de aprindere E 0106 040041
C 0138 Carburanţi C 0245 040081
C 0156 C 0264 040021 L 0219 Gaz pentru aprindere G 0117 040040
Ceară de Carnauba
C 0234 H 0135 040089 L 0221 Suluri de hârtie pentru aprindere A 0359 040005
Ulei de castor pentru uz tehnic
Aşchii de lemn pentru aprindere
C 0315 Cerezină C 0416 040022 L 0223 C 1238 040006
C 0349 C 0512 040014 L 0230 Lignit L 0259 040062
Cărbune [combustibil]
C 0454 B 0710 040010 L 0231 Ligroină L 0260 040045
Lumânări pentru pomul de Crăciun
C 0612 C 0510 040023 L 0357 Lubrifianţi L 0379 040063
Cărbune Grafit de lubrifiere
C 0613 Brichete de cărbune B 0729 040016 L 0358 G 0327 040052
Grăsime de lubrifiere
C 0614 Praf de cărbuni [combustibil] P 0930 040072 L 0359 G 0303 040060
Ulei de lubrifiere
C 0615 Nafta de cărbune H 0103 040054 L 0360 H 0149 040042
Uleiuri pentru conservarea zidăriei
C 0618 Ulei de gudron de cărbune G 0283 040053 M 0120 H 0157 040055
C 0688 Cărbune bituminos C 1013 040031
C 0732 H 0145 040084 M 0163 Păcură M 0240 040064
Ulei combustibil
C 1119 Lichide de tăiere H 0131 040101 M 0254 Alcool metilic A 0290 040002
D 0129 Ulei diesel G 0091 040048 M 0309 Combustibil mineral M 0394 040032
D 0376 B 0102 040012 M 0359 Ulei de umezire H 0150 040056
Lianţi pentru praf, pentru măturare
M 0425 Carburant C 0245 040081
D 0378 A 0168 040079 M 0426 Aditivi nechimici pentru carburanţi A 0100 040085
Compuşi pentru depunerea prafului
D 0380 Produse pentru îndepărtarea prafului D 0109 040038
E 0072 E 0314 040106 M 0429 Ulei de motor H 0167 040104
Energie electrică
E 0138 E 0314 040106 N 0017 Păcură N 0006 040066
Energie electrică
E 0188 Etanol [combustibil] E 0495 040107 N 0077 Lumânări de iluminat V 0111 040076
E 0189 Eter de petrol E 0496 040044 N 0104 Produse anti-alunecare pentru curele A 0581 040009
F 0215 Aprinzătoare A 0370 040007 O 0026 Uleiuri pentru conservarea pieilor H 0160 040090
F 0223 Lemn de foc B 0517 040013 O 0027 Ulei pentru conservarea zidăriei H 0157 040055
F 0237 Ulei de peşte, necomestibil P 0726 040057 O 0035 Gaz petrolier G 0118 040050
F 0377 Lichide de tăiere H 0131 040101 O 0042 Uleiuri pentru vopsele H 0162 040102
F 0535 Combustibil C 1072 040025 O 0045 Uleiuri pentru decofrare H 0148 040036
F 0541 Gaz carburant G 0115 040049 [construcţii]
F 0542 Amestecuri de combustibil vaporizat C 0249 040020 O 0057 Oleină O 0043 040068
F 0543 Ulei combustibil H 0145 040084 O 0144 Ozocherită O 0173 040069
F 0545 Combustibil cu bază alcoolică A 0294 040004 P 0056 Uleiuri pentru vopsele H 0162 040102
G 0056 Gaz pentru aprindere G 0117 040040 P 0114 Suluri de hârtie pentru aprindere A 0359 040005
G 0059 Motorină G 0091 040048 P 0127 Parafină P 0135 040070
G 0061 Generator de gaz G 0122 040103 P 0193 Blocuri de turbă [combustibil] B 0829 040017

53 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 4 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
P 0194 Brichete de turbă [combustibil] B 0829 040017
P 0196 Turbă [combustibil] T 0415 040024
P 0263 Lumânări parfumate B 0708 040105
P 0283 Petrol E 0449 040043
P 0287 Eter de petrol E 0496 040044
P 0289 Vaselină rectificată pentru uz industrial G 0151 040047

P 0291 Ţiţei brut sau rafinat P 0365 040071


P 0654 Ulei pentru conservarea zidăriei H 0157 040055

P 0659 Conservanţi pentru pielărie [uleiuri şi grăsimi] C 1613 040086

P 0720 Gaz aerian G 0122 040103


R 0070 Ulei de rapiţă pentru uz industrial N 0022 040065
S 0370 Grăsime pentru pantofi G 0317 040026
S 0666 Gaze solidificate [combustibil] G 0128 040088
S 0698 Produse cu ulei din soia pentru tratamentul anti- S 0378 040058
adeziv al ustensilelor de gătit
S 0894 Stearină S 0524 040073
S 1076 Ulei de floarea soarelui pentru uz industrial T 0430 040075
S 1119 Lianţi pentru praf, pentru B 0102 040012
măturare
T 0044 Seu D 0056 040037
T 0065 Lumânări B 0707 040015
T 0173 Ulei textil H 0165 040080
T 0264 Tinder A 0401 040108
V 0033 Amestecuri de combustibili C 0249 040020
W 0158 vaporizaţi Ceară [materie primă] C 0897 040027
W 0245 Fitiluri pentru lumânări M 0244 040046
W 0246 Fitiluri pentru lămpi L 0108 040061
W 0305 Brichete de lemn B 0828 040018
W 0324 Aşchii de lemn pentru aprindere C 1238 040006
W 0337 Seu de lână S 0576 040074
X 0015 Xilen X 0002 040078
X 0016 Xilol X 0003 040077

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 54


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar; produse sanitare de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide

Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
A 0012 Abrazivi de uz dentar A 0010 050001 A 0364 Pilule antioxidante A 0603 050418
A 0013 Bumbac absorbant H 0203 050176 A 0365 Zgărzi anti-parazitice pentru animale C 1038 050087
A 0016 Tampoane absorbante H 0203 050176 A 0366 Produse anti-parazitice A 0605 050029
A 0018 Acaricide A 0016 050387 A 0371 Brăţări anti-reumatism B 0780 050015
A 0033 Acetaţi pentru uz farmaceutic A 0046 050291 A 0372 Inele anti-reumatism A 0551 050016
A 0376 Bumbac antiseptic A 0613 050031
A 0048 Acizi pentru uz farmaceutic A 0061 050292 A 0377 Antiseptice A 0614 050030
A 0051 Aconitin A 0081 050002 A 0388 Produse anti-urice A 0617 050032
A 0072 Benzi adezive pentru uz medical B 0149 050294 A 0396 Pilule pentru suprimarea apetitului C 1388 050415
A 0397 Produse pentru suprimarea apetitului pentru uz C 1387 050389
A 0077 Gips adeziv S 0481 050019 medical
A 0081 Benzi adezive pentru uz medical B 0149 050294 A 0478 Bumbac antiseptic A 0787 050034
A 0488 Ceai anti-asmatic A 0571 050022
A 0084 Adezivi pentru prinderea muştelor G 0234 050217 B 0002 Scutece pentru copii C 1360 050413
A 0088 Adezivi pentru proteze dentare A 0109 050003 B 0013 Otrăvuri bacteriene B 0015 050038
A 0093 Adjuvanţi pentru uz medical A 0117 050396 B 0014 B 0013 050039
Preparate bacteriere pentru uz medical sau
A 0146 Produse pentru odorizarea aerului D 0132 050401 veterinar
A 0160 Produse de purificare a aerului A 0255 050005 Bulion pentru culturile bacteriologice B 0718 050036
A 0181 Suplimente alimentare pe bază de albumină C 1101 050420 B 0018 Medii pentru culturile bacteriologice
A 0184 A 0270 050006 B 0019 B 0718 050036
Alimente albuminoase pentru uz
medical
A 0185 A 0275 050007 B 0021 Preparate bacteriologice pentru uz medical B 0017 050037
Produse albuminoase pentru uz
medical sau veterinar
A 0190 Alcool pentru uz farmaceutic A 0304 050008 B 0078 Balsamuri pentru uz medical B 0277 050050
B 0081 Produse balsamice pentru uz medical B 0122 050046
A 0199 Aldehide pentru uz farmaceutic A 0307 050009
B 0088 Bandaje pentru pansament B 0169 050049
A 0202 Algicide A 0315 050312 B 0090 Bandaje igienice B 0160 050047
A 0203 Suplimente alimentare alginate A 0319 050432 B 0092 Tampoane pentru menstruaţie B 0167 050233
A 0206 Alginaţi pentru uz farmaceutic A 0318 050433 B 0099 B 0149 050294
Benzi adezive
pentru uz medical
A 0214 Iodură alcalină pentru uz farmaceutic A 0283 050348 Scoarţe pentru uz farmaceutic E 0116 050132
B 0123 B 0084 050041
Produse medicinale pentru baie
A 0219 A 0288 050296 B 0172 S 0215 050302
Alcaloizi pentru uz medical Săruri de baie pentru uz medical
A 0223 A 0355 050010 B 0174 B 0068 050045
Aliaje din metale preţioase de uz stomatologic Preparate terapeutice pentru băi
B 0178
A 0234 Lapte de migdale pentru uz L 0049 050300 B 0083 050043
B 0191 Băi de oxigen
farmaceutic B 0082 050042
B 0192 Săruri pentru băi cu apă minerală
A 0238 Preparate din aloe vera pentru uz A 0380 050409 C 0365 050071
B 0296 Curele pentru şerveţele sanitare [prosoape] B 0370 050304
farmaceutic
B 0348 Bicarbonat de sodiu pentru uz famaceutic
A 0248 Acetat de aluminiu pentru uz A 0388 050299
farmaceutic B 0439 050052
Amalgamuri dentare B 0401 Biocide B 0440 050305
A 0258 A 0403 050012
Aminoacizi pentru uz medical A 0451 050376 B 0402 Produse biologică pentru uz medical
A 0266
A 0267 Aminoacizi pentru uz veterinar A 0452 050377 B 0441 050361
B 0403 Produse biologică pentru uz veterinar
A 0288 Anestezice A 0499 050017 C 1657 050405
Analgezice A 0487 050124 B 0406 Culturi de ţesuturi biologice pentru uz
A 0289
A 0299 Scoarţă de angustură pentru uz A 0502 050020 medical C 1658 050406
medical B 0407 Culturi de ţesuturi biologice pentru uz
Produse pentru spălarea animalelor A 0540 050189 veterinar B 0452 050053
A 0316
A 0335 Antihelmintic V 0127 050154 B 0423 Preparate din bismut pentru uz
A 0337 Antibiotice A 0572 050388 farmaceutic B 0454 050263
A 0342 Produse anticriptogamice A 0576 050135 B 0424 Subnitrat de bismut pentru uz
farmaceutic S 0074 050265
B 0475 Sânge pentru uz medical

55 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 5 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
B 0476 Plasmă sangvină P 0618 050248 C 0401 Gumă de mestecat pentru uz medicinal G 0270 050198
B 0535 Ciment pentru oase pentru uz chirugical C 0854 050385 C 0409 Preparate pentru degerături E 0322 050103
şi ortopedic C 0431 Chinolină pentru uz medical Q 0021 050257
B 0593 Bulioane pentru culturi bacteriologice B 0718 050036 C 0443 Cloroform C 0790 050080
C 0501 Ţigarete (fără tutun) pentru uz medicinal C 0844 050081
B 0623 Brăţări pentru uz medical B 0779 050060
B 0673 Pâine pentru diabetici, adaptat uzului P 0027 050121 C 0504 Chinină pentru uz medical Q 0022 050255
medical C 0546 Produse pentru curăţarea lentilelor de N 0052 050365
B 0681 Tampon pentru alăptare C 1438 050378 contact
B 0706 Brom pentru uz farmaceutic B 0851 050306 C 0591 Deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi textile D 0133 050400

B 0707 Preparate bronhodilatatoare B 0852 050390 C 0636 Cocaină C 0974 050086


B 0771 Tampoane pentru mont C 1441 050391 C 0655 Ulei din ficat de cod H 0132 050150
B 0786 Preparate pentru tratamentul arsurilor B 0888 050061 C 0695 Zgărzi antiparazitice pentru animale C 1038 050087
C 0700 Colodiu pentru uz C 1043 050324
B 0813 Produse secundare rezultate din procesarea R 0258 050321 farmaceutic
cerealelor pentru uz dietetic sau medical C 0701 Colir C 1044 050088
C 0756 Comprese C 1113 050089
Caşetă pentru uz farmaceutic C 0795 Conductori chimici pentru electrozii C 1142 050091
C 0022 C 0047 050243
electrocardiografului
Catechu pentru uz farmaceutic Scoarţă de condurango pentru uz C 1165 050092
C 0023 C 0053 050062 C 0800
medical
C 0057 Preparate pentru calousuri C 0133 050063 C 0806 Dulciuri medicinale B 0637 050057
C 0058 Calomel C 0135 050064 C 0815 Medicamente pentru ameliorarea C 1200 050093
Camfor pentru uz medicinal constipaţiei
C 0068 C 0156 050309
Ulei de camfor pentru uz medical Produse pentru curăţarea lentilelor de contact N 0052
C 0069 H 0129 050308 C 0817 050365
Bomboane pentru uz farmaceutic Soluţii utilizate cu lentilele de contact V 0171
C 0084 S 0564 050310 C 0820 050094
Bomboane medicale B 0637 050057
C 0085
Pudre de cantaridă Contraceptive chimice C 1216 050095
C 0090 C 0188 050065 C 0835
Capsule pentru medicamente Aerosoli de răcire pentru uz S 0509
C 0107 C 0218 050068 C 0874 050407
Capsule pentru uz farmaceutic medical
C 0108 C 0047 050243
C 0907 Remedii pentru bătături C 1320 050098
C 0119 Carbolineu [parazicid] C 0241 050311 C 0908 Inele pentru bătăturile picioarelor A 0561 050040
C 0183 Suplimente alimentare pe bază de caseină C 0321 050434 C 0939 Bumbac pentru uz medical C 1344 050099
C 0233 Ulei de castor pentru uz medical H 0134 050344 C 0962 Plasturi S 0481 050019
C 0254 Substanţe pentru spălarea vitelor B 0331 050051 C 1014 Pastă de tartru pentru uz industrial C 1530 050325
C 0259 Creioane caustice C 1516 050102
C 0262 Substanţe pentru uz farmaceutic C 0347 050319 C 1024 Creozot pentru uz farmaceutic C 1545 050326

C 0264 Lemn de cedru folosit ca repelent pentru B 0529 050379 C 1034 Scoarţă de croton C 1580 050105
insecte C 1058 Culturi de microorganisme pentru uz C 1655 050213
Esteri de celuloză pentru uz farmaceutic C 0377 050318 medical sau veterinar
C 0277
C 1069 Curara C 1662 050106
C 0279 Eteri de celuloză pentru uz farmaceutic C 0379 050320 D 0007 Preparate farmaceutice pentru tratarea P 0304 050241
mătreţii
Ciment pentru copitele animalelor Decocturi de uz farmaceutic D 0028
C 0284 C 0859 050083 D 0028 050109
C 0348 Cărbune pentru uz farmaceutic C 0511 050056
D 0051 Abrazivi dentari A 0010 050001
Conductori chimici pentru electrozii Amalgame dentare A 0403 050012
C 0370 C 1142 050091 D 0052
electrocardiografului Cimenturi dentare C 0862 050082
D 0056
Produse chimice pentru uz medical Materiale pentru amprentare dentară E 0273
C 0375 C 0763 050362 D 0057 050111
Lac dentar L 0138
D 0058 050112
Produse chimice pentru uz Chit dentar M 0203
C 0376 C 0764 050323 D 0059 050113
farmaceutic Adezivi pentru protezele dentare A 0109
D 0065 050003
Produse chimice pentru uz veterinar D 0068 Deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi textile D 0133 050400
C 0378 C 0766 050363
Deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz D 0131 050119
D 0071
Reactivi chimici pentru uz medical sau uman sau animal
C 0379 R 0125 050364
veterinar Depurative
D 0077 D 0111 050117
Produse chimico-farmaceutice Detergenţi pentru uz medical
C 0385 C 0759 050077 D 0089 D 0170 050108

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 56


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 5 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
D 0099 Pâine pentru diabetici, adaptată uzului medical P 0027 050121 F 0091 Fermenţi de lapte pentru uz L 0017 050187
farmaceutic
D 0100 Preparate chimice pentru diagnosticarea G 0359 050166 F 0105 Fibre alimentare F 0150 050367
sarcinii F 0118 Fibre alimentare F 0150 050367
D 0103 Preparate de diagnosticare pentru uz medical D 0186 050330 F 0227 Cutii de prim-ajutor, complete P 0375 050244
F 0235 Făină de peşte pentru uz farmaceutic F 0012 050381
D 0113 Scutece pentru bebeluşi C 1360 050413
D 0114 Scutece [şerveţele pentru bebeluşi] C 1359 050412 F 0311 Suplimente alimentare pe bază de seminţe de in L 0273 050421
D 0120 Diastază pentru uz medicinal D 0201 050366 F 0314 Seminţe de in pentru uz farmaceutic G 0293 050162
D 0131 Suplimente alimentare pentru animale C 1102 050419
D 0132 Băuturi dietetice adaptate B 0576 050307 F 0316 Făină de seminţe de in pentru uz farmaceutic F 0010 050190
uzului medical
D 0133 Alimente dietetice adaptate uzului medical A 0342 050297 F 0317 Suplimente alimentare pe bază de ulei de L 0274 050422
seminţe de in F 0019 050144
D 0134 Substanţe dietetice adaptate uzului medical D 0210 050350 F 0351 Făină pentru uz farmaceutic F 0291 050334
F 0367 Flori de sulf pentru
D 0138 Digestive pentru uz farmaceutic D 0214 050122 uz famaceutic G 0234 050217
F 0390 Adezivi pentru prinderea muştelor A 0821 050035
D 0141 Digitalină D 0216 050123 F 0391 Hârtie de prins muşte T 0569 050218
D 0142 Ulei de mărar pentru uz medical E 0444 050018 F 0392 Produse pentru distrugerea muştelor G 0234 050217
D 0174 Dezinfectanţi pentru toaletele chimice D 0127 050380 F 0393 Clei pentru muşte A 0344 050298
D 0175 Dezinfectanţi igienici D 0125 050118 F 0418 Alimente pentru bebeluşi P 0440 050247
D 0223 Loţiuni pentru câini C 0750 050322 F 0428 Remedii pentru perspiraţia picioarelor F 0366 050335
D 0224 Produse pentru spălarea câinilor C 0752 050075 F 0461 Aldehică pentru uz
D 0226 Repelenţi pentru câini R 0248 050076 farmaceutic A 0591 050023
D 0267 Produse pentrz duş pentru uz medical L 0158 050402 F 0499 Balsam pentru degerături, de uz farmaceutic
Pastile de afumare C 0968 050085
D 0315 Pansamente medicale P 0068 050114 F 0552 Beţe de afumare C 0968 050085
D 0316 Pansamente chirurgicale E 0511 050140 F 0553 Produse de afumare pentru uz medical F 0489 050337
D 0337 Băuturi medicinale P 0895 050332 F 0556 Fungicide
D 0348 Droguri medicinale D 0313 050125 F 0341 050151
D 0354 Preparate pentru distrugerea putregaiului A 0597 050026 F 0559 Acid galic pentru uz farmaceutic G 0024 050338
G 0009 Gumă gutta pentru uz medicinal
E 0078 Electrozi de electrocardiograf C 1142 050091 G 0275 050341
(conductori chimici pentru -) G 0024 G 0106 050314
Gaze pentru uz medicinal
E 0081 Conductori chimici pentru electrozi de C 1142 050091 G 0070 G 0132 050155
electrocardiograf Tifon pentru pansamente
G 0089 G 0148 050157
Elixiruri [preparate Gelatină pentru uz medical
E 0106 E 0219 050133 G 0098 G 0170 050158
farmaceutice] Genţiană pentru uz farmaceutic
G 0106
E 0156 Suplimente alimentare pe bază de enzime E 0374 050429 G 0182 050159
Produse pe bază de enzime pentru uz Germicide
E 0158 E 0368 050370 G 0115 G 0239 050430
medical Suplimente alimentare pe bază de glucoză
G 0188 G 0238 050340
Produse pe bază de enzime pentru uz veterinar Glucoză pentru uz medical
E 0160 E 0369 050371 G 0191 G 0234 050217
Clei pentru muşte
G 0194 G 0250 050331
Enzime pentru uz medical Glicerină pentru uz medical
E 0162 E 0372 050368 G 0210 G 0251 050160
Enzime pentru uz veterinar Glicerofosfaţi
E 0164 E 0373 050369 G 0211 O 0082 050230
Corn de secară pentru uz farmaceutic Amalgame dentare pentru aur
E 0173 S 0180 050269 G 0218 E 0007 050054
Esteri pentru uz farmaceutic Apă de Goulard
E 0183 E 0471 050138 G 0232 G 0311 050163
Grăsimi pentru uz medical
E 0193 Esteri pentru uz farmaceutic E 0499 050139 G 0282 G 0312 050164
Grăsimi pentru uz veterinar
E 0196 Eucaliptol pentru uz E 0540 050141 G 0283 G 0009 050153
Gaiacol pentru uz farmaceutic
farmaceutic G 0310
E 0197 Eucalipt pentru uz farmaceutic E 0541 050142 G 0271 050161
Gumă pentru uz medical
G 0319 B 0274 050342
Purgative Balsam de gurjun [gurjon, gurjum] pentru uz
E 0199 P 1048 050143 G 0351
Plasturi pentru ochi, pentru uz medical medical
E 0240 C 0040 050398 H 0059 050168
Substanţe pentru spălarea ochilor Hematogen
E 0244 L 0159 050414 H 0003 H 0060 050169
Febrifuge Hemoglobină
F 0057 F 0039 050146 H 0004 A 0595 050025
Fenicul pentru uz medical Preparate pentru hemoroizi
F 0081 F 0053 050147 H 0005 C 1519 050104
Fermenţi pentru uz farmaceutic Creioane hemostatice
F 0087 F 0064 050333 H 0006 C 0733 050394
Preparate medicinale pentru creşterea părului
H 0027

57 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 5 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZ (E) (F) BAZĂ
Ă L 0273 Seminţe de in pentru uz farmaceutic G 0293 050162
H 0126 Produse pentru dureri de cap A 0598 050027
H 0127 Creioane pentru durerile de cap C 1514 050101 L 0275 Făină de seminţe de in pentru uz farmaceutic F 0010 050190
H 0182 Hematogen H 0059 050168
H 0185 Hemoglobină H 0060 050169 L 0276 Suplimente alimentare pe bază de ulei de L 0274 050422
H 0186 Preparate contra hemoroizilor A 0595 050025 seminţe de in C 0547 050073
H 0187 Creioane hemostatice C 1519 050104 L 0278 Fibre pentru uz medicinal Lemn dulce R 0187 050185
H 0194 Ceaiuri din plante pentru uz medicinal T 0288 050240 L 0295 pentru uz farmaceutic
H 0195 Ierbicide H 0069 050204 L 0368 050191
H 0198 Ierburi medicinale H 0064 050170 L 0348 Loţiuni pentru uz farmaceutic
H 0199 Ierburi pentru uz medicinal H 0063 050336 L 0369 050220
L 0349 Loţiuni pentru uz veterinar S 0272 050374
H 0256 Ciment pentru copitele animalelor C 0859 050083 L 0351 Şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice
H 0262 Extras de hamei pentru H 0098 050343 P 0185 050214
uz famaceutic L 0356 Tablete pentru uz farmaceutic
H 0264 Hormoni pentru uz medical H 0091 050171 L 0396 050197
H 0327 Hisdrastină H 0184 050174 L 0372 Lupulină pentru uz farmaceutic
H 0328 Hidrastinină H 0185 050175 M 0021 050127
H 0329 Cloral hidratat pentru uz farmaceutic C 0784 050079 M 0018 Magnezie pentru uz farmaceutic
M 0061 050203
H 0344 Perhidrol pentru uz medicinal P 0341 050345 M 0059 L 0056 050188
Malţ pentru uz farmaceutic
M 0062 Băuturi din lapte de malţ pentru uz medicinal
H 0351 Bandaje igienice B 0160 050047 M 0107 050199
I 0037 Implanturi chirurgicale [ţesuturi vii] I 0022 050397 M 0071 Scoarţă de mangrovă pentru uz farmaceutic
I 0043 Repelent contra insectelor pe bază de tămâie E 0290 050386 M 0203 050113
I 0048 Şerveţele pentru incontinenţă C 1358 050351 M 0133 F 0019 050144
Chituri dentare
I 0049 Pantaloni, absorbenţi pentru C 1648 050372 M 0167 B 0718 050036
Făină pentru uz farmaceutic
incontinenţă M 0194 Medii pentru culturi bacteriologice A 0304 050008
I 0077 Infuzii medicinale I 0084 050148 M 0198 P 0895 050332
Alcool medicinal
I 0107 Repelenţi pentru insecte pe bază de tămâie E 0290 050386 M 0199 C 0733 050394
Băuturi medicinale
I 0108 Repelenţi pentru insecte I 0098 050178 M 0200 H 0064 050170
Preparate medicinale pentru creşterea părului
I 0115 Insecticide I 0093 050055 M 0201 I 0084 050148
Ierburi medicinale
I 0118 Spermă pentru inseminarea artificială Iodură S 0491 050177 M 0202 H 0142 050167
I 0124 050347 Infuzii medicinale
I 0150 pentru uz farmaceutic M 0203 R 0012 050260
Uleiuri medicinale
M 0204 T 0236 050149
I 0153 I 0117 050346 Rădăcini medicinale
Iodură pentru uz farmaceutic M 0205 D 0315 050126
I 0156 I 0122 050181 Ceai medicinal
Iodoform M 0207 M 0252 050327
I 0162 M 0544 050182 Cutii medicale, portabile, complete
Muşchi irlandez pentru uz medicinal M 0209 M 0255 050328
I 0188 I 0148 050349 Medicamente pentru uz stomatologic
Izotopi pentru uz medicinal M 0210 M 0253 050329
J 0009 J 0005 050183 Medicamente pentru uz uman
Jalapă M 0211 B 0718 050036
G 0152 050339 Medicamente pentru uz veterinar
J 0023 Vaselină rectificată pentru uz medicinal M 0212 E 0021 050128
Medii pentru culturile bacteriologice
M 0215
Apă de roiniţă pentru uz farmaceutic
J 0058 P 0197 050184 B 0167 050233
Jujubă medicinală
K 0045 C 1647 050200 M 0221 C 1647 050200
Lenjerie de corp pentru menstruaţie Bandaje pentru menstruaţie
K 0046 C 1647 050200 M 0222 T 0093 050232
Lenjerie de corp sanitară Lenjerie de corp pentru menstruaţie
L 0016 L 0138 050112 M 0223 M 0278 050210
Lac dentar F 0020 050145 Tampoane pentru menstruaţie
L 0020 M 0224 M 0288 050211
Făină lactată pentru bebeluşi Mentol
L 0025 S 0566 050192 M 0226 S 0468 050120
Lactoză pentru uz farmaceutic Alifii mercuriale
M 0258
Preparate pentru examinarea larvelor Produse pentru distrugerea şoarecilor
L 0065 L 0145 050193 C 1655 050213
Laxative
L 0096 L 0169 050156 M 0263
Apă de plumb Culturi de microorganisme, pentru uz medical
L 0107 E 0007 050054 M 0370 050212
Suplimente alimentare pe bază de sau veterinar
L 0147 L 0175 050431 M 0265
lecitină Lecitină pentru uz medical Substanţe nutritive pentru
L 0150 L 0174 050313 C 1655 050213
Lipitori pentru uz medical microorganisme
L 0155 S 0083 050266 M 0266
Preparate pe bază de var pentru Preparate din microorganisme pentru
L 0239 C 0667 050074 M 0381 050202
uz famaceutic uz medical şi veterinar
Alifii M 0278 Mucegai (produse chimice pentru tratarea –
L 0257 L 0305 050196 L 0017 050187
Suplimente alimentare pe bază de seminţe de in ului)
L 0270 L 0273 050421 M 0286 Fermenţi de lapte pentru uz farmaceutic

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 58


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 5 (continuare)
SERIAL SERIAL BASIC SERIAL SERIAL BASIC
INDICATION OF GOODS INDICATION OF GOODS
No. (E) No. (F) No. No. (E) No. (F) No.
M 0288 Lapte de migdale pentru uz farmaceutic L 0049 050300 P 0107 Hârtie contra moliilor P 0082 050286
P 0129 Parazicide P 0141 050238
M 0292 Lactoză pentru uz farmaceutic S 0566 050192 P 0164 Pastile pentru uz farmaceutic P 0185 050214

M 0293 Grăsime pentru mulgere G 0307 050165 P 0165 Pastile de afumare C 0968 050085
M 0308 Suplimente alimentare pe bază de minerale S 0590 050382 P 0188 Pudră de perle pentru uz medicinal P 0909 050410
M 0313 Săruri de apă minerală S 0208 050130 P 0201 Pectină pentru uz medicial P 0258 050231
M 0314 Ape minerale pentru uz medicinal E 0057 050129 P 0246 Pepsine pentru uz P 0316 050242
farmaceutic
M 0323 Mentă pentru uz farmaceutic M 0272 050201 P 0247 Peptone pentru uz farmaceutic P 0317 050180
M 0369 Ceară de mulaje pentru dentişti C 0894 050084
M 0381 Moleschin pentru uz medicinal M 0445 050392 P 0271 Lubrifianţi sexuali L 0380 050408
M 0417 Mosc irlandez pentru uz medicinal M 0544 050182 P 0276 Pesticide P 0353 050021
M 0419 Hârtie contra moliilor P 0082 050286 P 0290 Vaselină rectificată pentru uz G 0152 050339
M 0420 Preparate contra moliilor A 0599 050028 medicinal
M 0445 Ceară de mulaj pentru dentişti C 0894 050084 P 0299 Preparate farmaceutice P 0371 050069
M 0470 Apă de gură pentru uz medical S 0370 050383 P 0300 Preparate farmaceutice pentru tratarea P 0304 050241
M 0477 Nămol pentru băi B 0075 050059 mătreţii
M 0478 Nămol medicinal B 0701 050058 P 0302 Fenol pentru uz farmaceutic P 0377 050236
M 0504 Muştar pentru uz farmaceutic M 0555 050219 Fosfaţi pentru uz farmaceutic
P 0308 Preparate chimice pentru tratarea contra P 0379 050245
M 0506 Ulei de muştar pentru uz medicinal M 0557 050172 filoxerei
M 0507 Plasturi cu muştar S 0334 050271 P 0333 Produse pentru distrugerea plantelor P 0415 050246
M 0508 Cataplasme cu muştar S 0334 050271 dăunătoare
M 0512 Scoarţă de mirobalan pentru uz farmaceutic M 0596 050221 P 0454 Plasmă sangvină H 0069 050204

N 0021 Scutece pentru bebeluşi C 1360 050413 P 0456 Plasturi pentru uz medical P 0618 050248
N 0022 Faşe pentru bebeluşi C 1359 050412 P 0460 Plasturi cu muştar E 0268 050097
N 0023 Faşe pentru incontinenţă C 1358 050351 P 0461 Otrăvuri S 0334 050271
N 0028 N 0009 050223 P 0535 Suplimente alimentare pe bază de polen P 0723 050249
Narcotice
N 0050 N 0045 050152 P 0558 Pomade pentru uz medical P 0748 050428
Medicamente indicate pentru boli nervoase
N 0117 P 0353 050021 P 0564 Porţelan pentru proteze dentare P 0755 050207
Produse pentru distrugerea animalelor
P 0571 Săruri de potasiu pentru uz medical P 0790 050115
dăunătoare
N 0118 Produse pentru distrugerea plantelor H 0069 050204 P 0596 Cataplasme P 0886 050251
dăunătoare
N 0138 Suplimente nutritive C 1103 050384 P 0617 Cataplasme cu muştar C 0342 050070
N 0139 Substanţe nutritive pentru M 0370 050212 P 0618 Pudră de cataridă S 0334 050271
microorganisme P 0630 Preparate chimice pentru diagnosticarea sarcinii C 0188 050065
O 0023 Ulei din ficat de cod H 0132 050150 P 0652 Suplimente alimentare pe bază de propolis G 0359 050166
O 0030 Ulei de terebentină pentru uz farmaceutic E 0445 050283
P 0730 Propolis pentru uz farmaceutic P 0990 050427
O 0051 Uleiuri medicinale H 0142 050167 P 0731 Suplimente alimentare proteice P 0989 050426
O 0055 Alifii pentru uz farmaceutic O 0070 050225
Narcotice P 0751 P 1014 050435
Suplimente proteice pentru animale
O 0075 Opiu O 0077 050226 P 0754 P 1015 050436
Purgative
O 0076 Opodeldoc O 0078 050227 P 0796 P 1048 050143
Pudră de piretrum
O 0077 Produse pentru opoterapie O 0079 050228 P 0809 P 1061 050252
Lemn amar pentru uz medical
O 0078 Preparate pentru organoterapie O 0080 050229 Q 0004 Q 0007 050254
Quebracho pentru uz medical
O 0096 Băi de oxigen O 0080 050229 Q 0006 Q 0010 050253
Chinină pentru uz medical
O 0137 Oxigen pentru uz medical B 0083 050043 Q 0010 Q 0020 050256
O 0138 O 0169 050399 Q 0011 Chinchină pentru uz medical Q 0022 050255
Tampoane pentru alăptat
P 0022 C 1438 050378 R 0018 Substanţe radioactive pentru R 0029 050258
Tampoane pentru mont
P 0023 C 1441 050391 uz medical
Lenjerie de corp sanitară
P 0082 C 1647 050200 R 0023 Substanţe de contrast în radiologie pentru uz C 1218 050096
Absorbante pentru lenjerie de corp, pentru
medical
P 0086 incontinenţă C 1648 050372
Radiu pentru uz medical
P 0087 Lenjerie de corp sanitară C 1647 050200 R 0031 R 0044 050259
Otravă pentru şobolani
P 0088 Absorbante zilnice [sanitare] P 1012 050315 R 0074 M 0478 050216
Reactivi chimici pentru uz medical sau veterinar
P 0100 Hârtie pentru plasturii cu muştar P 0079 050237 R 0100 R 0125 050364
P 0101 Hârtie pentru cataplasmele cu muştar P 0079 050237

59 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 5 (continuare)
SERIAL SERIAL BASIC Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
INDICATION OF GOODS DENUMIREA PRODUSELOR
No. (E) No. (F) No. (E) (F) BAZĂ
R 0120 Preparate pentru reducerea activităţii sexuale R 0162 050411 S 0944 Beţe de afumare C 0968 050085
S 0946 Beţe de sulf [dezinfectanţi] M 0247 050205
R 0181 Remedii pentru perspiraţia picioarelor P 0440 050247 S 1031 Stricnină S 0551 050276
R 0182 Remedii pentru perspiraţie T 0478 050285 S 1042 Preparate stiptice S 0556 050277
R 0195 Repelenţi pentru câini R 0248 050076 S 1050 Zahăr pentru uz medicinal S 0562 050278
R 0196 Repelenţi insecte I 0098 050178 S 1061 Sulfonamine [medicamente] S 0577 050279
R 0225 Rădăcini de rubarbă pentru uz farmaceutic R 0308 050261 S 1064 M 0247 050205
Beţe de sulf [dezinfectanţi]
S 1072 Alifii pentru arsurile solare A 0615 050301
R 0250 Inele anti-reumatice A 0551 050016 S 1073 S 0381 050100
Preparate pentru arsurile solare
R 0329 Rădăcini medicinale R 0012 050260 pentru uz farmaceutic
R 0350 Suplimente alimentare pe bază de lăptişor de G 0155 050425 S 1088 Supozitoare S 0597 050280
matcă G 0154 050316 S 1097 T 0299 050078
Ţesături chirurgicale [şerveţele]
R 0351 Lăptişor de matcă pentru uz farmaceutic S 1099 E 0511 050140
Pansamente chirugicale
C 0190 050066 S 1101 Implanturi chirurgicale [ţesuturi vii] I 0022 050397
R 0353 Cauciuc pentru uz dentar S 0202 050137 S 1102 Şerveţele chirurgicale T 0299 050078
S 0061 Săruri pentru uz medical B 0082 050042 S 1151 Siropuri pentru uz farmaceutic S 0338 050067
S 0062 Săruri pentru băi cu apă minerală S 0208 050130
S 0064 Săruri de apă minerală C 1647 050200 T 0034 Plasturi din tafta gumată S 0481 050019
S 0082 Lenjerie de corp sanitară S 0270 050234 T 0057 A 0830 050417
Pilule pentru bronzat
S 0083 Faşe sanitare B 0167 050233 T 0066 B 0149 050294
Benzi adezive pentru uz medical
S 0084 Tampoane sanitare C 1647 050200
S 0085 Lenjerie de corp sanitară T 0093 050232 T 0091 T 0137 050281
Tartru pentru uz farmaceutic
S 0086 Absorbante sanitare S 0270 050234 T 0122 D 0097 050110
Material pentru umplerea dinţilor
S 0087 Prosoape sanitare S 0068 050264 T 0124 D 0092 050116
Preparate pentru facilitarea creşterii
S 0091 Salcie pentru uz medical S 0127 050267 dinţilor
S 0141 Gulere pentru uz chirurgical E 0024 050044 T 0178 D 0133 050400
Deodorante pentru ţesături şi textile
S 0198 Apă de mare pentru băi medicinale C 0134 050268
S 0233 Sedative B 0701 050058 T 0185 E 0064 050131
Apă termală
S 0234 Sediment medicininal [noroi] S 0491 050177 T 0224 T 0257 050284
Spermă pentru inseminare artificială Timol pentru uz farmaceutic
S 0248 S 0238 050270
Medicamente seroterapeutice Tinctură de iod
S 0261 S 0257 050209 T 0262 I 0119 050179
Seruri Tincturi pentru uz medical
S 0262 S 0291 050373 T 0263 T 0150 050208
Desicanţi [agenţi de uscare] pentru uz medical Şerveţele impregnate cu loţiuni
S 0402 T 0285 S 0272 050374
farmaceutice
P 0239 050239
Preparate farmaceutice pentru Şerveţele chirurgicale
S 0505 T 0288 T 0299 050078
îngrijirea pielii Extrase din tutun [insecticide]
A 0402 050416 T 0298 T 0003 050186
Pilule pentru slăbit Ţigarete fără tutun pentru uz medical
S 0569 A 0450 050317 T 0305 C 0844 050081
S 0571 Preparate medicale pentru slăbit
L 0261 050195 T 0348 Tonice [medicamente] R 0155 050262
S 0582 Preparate pentru exterminarea melcilor S 0203 050224 Prosoape sanitare S 0270 050234
T 0387
S 0584 Săruri mirositoare H 0063 050336 T 0394 Preparate de elemente de depistare O 0046 050375
Ierburi de fumat pentru uz medicinal pentru uz uman şi veterinar
S 0589
Tranchilizante
S 0418 050274 T 0413 C 0134 050268
Săruri de sodiu pentru uz medical Terebentină pentru uz farmaceutic
S 0635 S 0383 050272 T 0549 T 0199 050282
S 0642 Preparate pentru sterilizarea solului V 0171 050094
S 0667 Soluţii pentru lentilele de contact S 0385 050134 V 0001 Vaccinuri V 0001 050107
V 0011 Spălături vaginale B 0087 050393
S 0668 Solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor S 0387 050273 V 0114 Vermifuge V 0127 050154
adezivi E 0404 050136 V 0115 Produse pentru distrugerea dăunătorilor V 0128 050289
S 0675 Sporifice A 0442 050013 V 0117 Vezicanţi V 0184 050290
S 0763 Bureţi medicinali V 0123 Preparate veterinare V 0216 050287
S 0853 Amidon pentru uz dietetic sau famaceutic C 0369 050403 Produse chimice pentru tratarea bolilor viţei de vie V 0239 050288
V 0140
C 0370 050404 V 0156 Preparate pe bază de vitamine V 0269 050090
S 0915 S 0537 050275 V 0174 Bureţi medicinali E 0404 050136
Celule stem pentru uz medical
S 0916 S 0383 050272 W 0002 Tampoane pentru uz medical O 0138 050072
Celule stem pentru uz veterinar Creioane contra negilor
S 0931 Preparate de sterilizare S 0538 050395 W 0046 C 1515 050033
S 0932 B 0255 050303 Apă de mare pentru uz medicinal E 0024 050044
Preparate pentru sterilizarea solului W 0109
S 0935 W 0140 Ape minerale pentru uz medicinal E 0057 050129
Steroizi
S 0939 S 0481 050019 Substanţe pentru combaterea planterlor
Beţişoare de lemn dulce pentru uz dăunătoare
farmaceutic W 0176 H 0069 050204
S 0941 Plasturi adezivi

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 60


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 5 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. SERIAL SERIAL BASIC
DENUMIREA PRODUSELOR INDICATION OF GOODS
(E) (F) BAZĂ No. (E) No. (F) No.
W 0201 Preparate chimice pentru tratarea mălurii N 0070 050222

W 0203 Suplimente alimentare pe bază de germeni de G 0179 050423


grâu N 0070 050222
W 0207 Produse chimice pentru tratarea
mălurii L 0224 050424
Y 0005 Suplimente alimentare pe bază de drojdie L 0223 050194
Y 0007 Drojdie pentru uz farmaceutic

61 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 6 Metale comune şi aliajele acestora; materiale de construcţii metalice ; construcţii metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate ; cabluri şi fire metalice neelectrice; fierărie; articole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice neincluse in alte clase; minereuri

Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. SERIAL SERIAL BASIC


DENUMIREA PRODUSELOR INDICATION OF GOODS
(E) (F) BAZĂ No. (E) No. (F) No.
A 0096 Coloane publicitare din metal C 1047 060411 B 0500 Plăci metalice de construcţie P 0065 060381
A 0138 Instalaţii de aer condiţionat (conducte metalice C 1162 060415 B 0529 Zăvoare metalice pentru uşi V 0179 060220
pentru ventilare şi -) B 0530 Bolţuri plate T 0131 060247
A 0221 Aliaje din metale obişnuite A 0352 060269 B 0531 Bolţ de zăvorâre P 0312 060204
A 0246 Aluminiu A 0392 060017 B 0533 Bolţuri metalice B 0731 060049
A 0251 Folii din aluminiu * A 0394 060270 B 0569 Capace metalice din sticlă C 0214 060299
A 0257 Sârmă din aluminiu A 0395 060019 B 0572 Dopuri metalice pentru sticle F 0074 060300
A 0292 Plăci de ancorare A 0494 060020 B 0575 Suporturi metalice pentru sticle F 0074 060300
A 0293 Ancore* A 0495 060273 B 0586 Sticle [recipiente metalice] pentru B 0758 060050
A 0297 Oţel cornier C 1301 060345 gaz comprimat sau aer lichefiat
A 0320 Cuştin metalice pentru animale sălbatice C 0089 060433 B 0603 Elemente de prindere metalice pentru cutii F 0073 060048
A 0322 Curse pentru animale sălbatice P 0444 060025 B 0610 Cutii din metal obişnuit B 0623 060295
A 0350 Metal anti-frecare A 0589 060027 B 0618 Seifuri C 0335 060066
A 0391 Nicovale E 0291 060097 B 0626 Brăţări metalice de identificare B 0783 060051
A 0392 Nicovale portabile T 0140 060248 pentru spitale
Chioşcuri [structuri din metal] Placă de Suporturi metalice pentru manipularea sarcinilor
A 0413 T 0400 060436 B 0630 B 0806 060026
armătură Suporturi metalice pentru construcţie E 0415 060123
A 0425 C 1616 060107 B 0633
A 0426 Placaj pentru armătură B 0493 060047 B 0635 Caiele P 0715 060086
A 0521 Colivii metalice [structuri] V 0321 060263 B 0655 Conducte metalice ramificate E 0250 060366
B 0025 Embleme metalice pentru vehicule E 0162 060155 B 0658 Alamă brută sau semifabricată L 0065 060157
B 0076 Bile din oţel B 0427 060265 B 0662 Aliaje prin lipire B 0801 060053
B 0109 Benzi metalice pentru legare B 0146 060285 B 0665 Tije metalice pentru lipire B 0796 060302
B 0708 Bronz B 0855 060018
B 0115 Sârmă ghimpată B 0190 060041 B 0710 Bronzuri pentru pietre funerare B 0858 060055
B 0131 Cercuri metalice pentru butoaie C 0403 060288 B 0711 Bronzuri [lucrări de artă] B 0859 060056
B 0136 Butoaie metalice T 0396 060287 B 0716 Mânere metalice pentru mături M 0075 060281
B 0139 Grilaje metalice de protecţie pentru G 0229 060397 B 0736 Catarame din metal obişuit B 0688 060298
drumuri [feronerie]
B 0142 Bare pentru grătare metalice B 0201 060042 B 0744 Plăci metalice pentru construcţii P 0065 060381
B 0143 Bare metalice pentru clichet C 0937 060022 B 0747 Cadru metalic pentru construcţie C 0545 060328
B 0159 Coşuri metalice C 1253 060199 B 0751 Materiale de construcţie din metal M 0217 060291
B 0186 Fântâni pentru păsări [structuri metalice] B 0052 060280 B 0752 Construcţia de accesorii de mobilă din A 0313 060015
B 0215 Balize metalice, neluminoase B 0108 060282 nichel-argint
B 0219 Nicovale de banc B 0411 060045 B 0754 Panouri metalice pentru construcţii P 0065 060381
B 0239 Role metalice pentru paturi L 0349 060166 B 0756 Materiale metalice de ranforsare pentru A 0723 060276
B 0250 Fitting-uri metalice pentru paturi G 0080 060393 construcţii)
B 0277 Clopote* S 0401 060241 B 0759 Fitinguri metalice pentru construcţii F 0094 060140
B 0279 Clopoţei pentru animale S 0398 060240 B 0761 Construcţii metalice C 1205 060339
B 0286 Dispozitiv metalic de tensionare a curelelor T 0183 060101 B 0763 Construcţii metalice transportabile C 1207 060170
B 0302 Curele metalice pentru manipularea S 0080 060305 B 0770 Obturatoare metalice B 0638 060296
B 0308 sarcinilor E 0490 060283 B 0776 Geamandură metalică de radă B 0695 060412
B 0327 Banc de menghină B 0325 060043 B 0793 Busturi din metal obişnuit B 0910 060307
B 0361 Instalaţii metalice pentru parcarea B 0390 060293 C 0002 Cabane din metal C 0003 060308
bicicletelor C 0011 Îmbinări metalice pentru cabluri, neelectrice R 0009 060059
B 0388 Şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor S 0243 060314 C 0014 Cleme metalice pentru cabluri şi conducte P 0226 060313
B 0392 Filet metalic de legătură pentru uz L 0243 060319
agricol C 0021 Cabluri metalice, neelectrice C 0024 060311
B 0393 Legături metalice L 0242 060363 C 0024 Cadmiu C 0055 060061
B 0398 Lăzi metalice C 0997 060398 C 0027 Cuşti metalice pentru animale sălbatice C 0089 060433
B 0411 Fântăni pentru păsări [structuri metalice] B 0052 060280 C 0099 Capace pentru sticle C 0214 060299
B 0415 Dispozitive pentru îndepărtarea păsărilor O 0040 060432 C 0109 Capsule metalice pentru sticle C 0214 060299
din metal (acţionate de vânt) C 0187 Ferestre batante din metal V 0043 060260
B 0479 Blumuri [metalurgie] L 0376 060168 C 0209 Casete metalice pentru bani C 0334 060029
B 0496 Scări metalice pentru îmbarcarea pasagerilor E 0092 060362 C 0212 Cutii metalice pentru sonde de petrol C 0991 060337

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 62


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 6 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
C 0216 Suporturi metalice pentru butoaie C 0485 060391 D 0236 Sonerii, neelectrice P 0855 060121
C 0219 Butoaie metalice B 0209 060289 D 0237 Tocuri de uşă, din metal C 0568 060329
C 0222 Cepuri metalice pentru butoaie R 0349 060402 D 0240 Închizătoare de uşi, neelectrice F 0070 060135
C 0225 Fontă, brută sau semifabricată F 0344 060133 D 0243 Accesorii metalice pentru uşi G 0084 060394
D 0245 Cadre de uşi din metal C 0568 060329
C 0226 Oţel turnat A 0071 060005 D 0247 Mânere metalice pentru uşi P 0701 060216
C 0230 Role metalice pentru mobilă R 0409 060187 D 0248 Inele metalice pentru uşi M 0171 060180
C 0247 Lanţuri pentru vite B 0329 060044 D 0253 Deschizătoare de uşi neelectrice P 0841 060320
C 0268 Plafoane metalice P 0552 060209 D 0255 Foi metalice pentru uşi P 0851 060219
C 0281 Celţiu [hafniu] C 0382 060067 D 0256 Grătare pentru şters picioarele D 0045 060113
C 0295 Instalaţii de încălzire centralizată (conducte şi C 1161 060076 D 0257 Arcuri de uşi, neelectrice F 0070 060135
ţevi metalice pentru -) D 0258 Opritoare metalice pentru uşi A 0757 060036
C 0317 Cerment C 0421 060401 D 0262 Uşi metalice* P 0849 060100
C 0328 Lanţuri metalice * C 0434 060068 D 0277 Conducte de scurgere din metal D 0300 060114
C 0397 Cufere metalice C 0997 060398 D 0279 Sifoane de evacuare [clape] din metal C 0922 060335
C 0398 Cufere metalice pentru alimente G 0067 060392 D 0367 Grătare metalice C 0094 060317
C 0405 Cuşti metalice pentru găini P 0915 060425 D 0370 Conducte metalice, pentru instalaţiile de C 1161 060076
C 0411 Răcitori pentru forme [turnătorie] C 1248 060096 încălzire centralizată
C 0412 Răcitori pentru forme [turnătorie] C 1248 060096 D 0371 Conducte metalice pentru instalaţiile de C 1162 060415
C 0417 Apărători metalice de coşuri C 0220 060318 ventilare şi aer condiţionat
C 0420 Clape metalice de reglaj M 0420 060331 E 0059 Coturi metalice pentru conducte C 1363 060099
C 0422 Canale metalice pentru coşuri C 0685 060414 E 0132 Garduri metalice pentru morminte E 0281 060367
C 0425 Coşuri de fum metalice C 0677 060413 E 0225 Şuruburi cu ochi T 0281 060143
C 0465 Fier cromat F 0084 060080 F 0042 Brăţări metalice pentru fixarea ţevilor C 1040 060312
C 0466 Minereuri de crom C 0805 060081
C 0470 Crom C 0803 060079 F 0076 C 0963 060368
Garduri din metal
C 0520 Placarea metalului pentru construcţie R 0290 060211 F 0088 060138
F 0095 Ferotitan
F 0097 Inele de siguranţă din metal V 0255 060262
C 0563 Cleme metalice pentru cabluri şi ţevi P 0226 060313 F 0098 M 0084 060172
Inele de siguranţă metalice pentru mânere
C 0578 Închideri metalice pentru containere F 0076 060395 F 0099 Inele de siguranţă metalice pentru bastoane E 0249 060064
C 0586 Agăţători metalice pentru îmbrăcăminte P 0200 060202 F 0131 Figurine [statuete] din metal obişnuit F 0173 060382
C 0634 Cobal, materie primă C 0971 060088
C 0676 Accesorii metalice pentru coşciuge G 0070 060324 F 0143 L 0262 060161
Umpluturi din metal
C 0696 Brăţări metalice pentru fixarea conductelor C 1040 060312 F 0213 C 0704 060431
Suport pentru lemne
C 0722 Coloane publicitare din C 1047 060411 F 0238 E 0109 060116
Eclise de îmbinare [şine]
metal F 0263 G 0080 060393
Fitinguri metalice pentru paturi
C 0736 Metale obişnuite, brute sau semifabricate M 0304 060182 F 0264 F 0094 060140
Fitinguri metalice pentru construcţii
F 0265 Fitinguri metalice pentru sicrie G 0070 060324
C 0829 Containere metalice pentru gaz comprimat sau R 0150 060112 F 0266 A 0232 060267
Fitinguri metalice pentru conducte de aer
aer lichefiat
comprimat
C 0830 Containere metalice pentru combustibil lichid R 0149 060338 F 0268 G 0082 060380
Fitinguri metalice pentru mobilă
C 0831 Containere metalice pentru depozitare R 0148 060065 F 0269 G 0074 060130
acidelor Fitinguri metalice pentru ferestre
F 0284 B 0811 060054
Containere metalice [depozitare, Flanşe metalice din metal [brăţări]
C 0832 C 1214 060094 F 0292 N 0102 060195
transport] Indicator metalic cu lumină intermitentă,
pentru construcţie C 1212 060340
C 0877 Inele de cupru C 1638 060110 F 0326 Q 0001 060272
Cupru, brut sau semifabricat Containere metalice plutitoare
C 0880 C 1639 060109 F 0328
Docuri metalice plutitoare pentru amararea
D 0002 060040
Sârmă de cupru, neizolată ambarcaţiunilor
C 0882 C 1641 060353 P 0561 060210
Cornişe metalice Dale metalice pentru pardoseală
C 0912 C 1296 060343 F 0338 A 0394 060270
Cuie spintecate din metal Pardoseli metalice
C 0937 C 0929 060082 F 0345 F 0134 060416
Cuplaje metalice pentru lanţuri Folie de aluminiu
C 0959 R 0010 060073 F 0404
Crampoane [gheare de picior] Folii metalice pentru ambalare şi
C 0991 C 1505 060149 F 0409 D 0045 060113
Crampoane metalice [cleme] împachetare
C 0992 C 1507 060102 M 0532 060384
C 0993 Cleme metalice [crampoane] C 1507 060102 F 0430 C 0575 060074
Grătare pentru şters picioarele
C 1002 Grilaje metalice de protecţie pentru drumuri G 0229 060397 F 0468 C 0545 060328
Matriţe metalice de turnătorie
D 0211 Plăci metalice pentru scufundare P 0659 060215 F 0480 E 0127 060117
Docuri metalice pentru amararea ambarcaţiunilor Cadre metalice pentru construcţie
D 0217 Q 0001 060272 F 0483 G 0066 060390
(plutitoare) F 0569 Cadru metalic pentru cpnstrucţie
R 0409 060187
F 0570 Ecrane de protecţie la foc pentru cuptoarele
de ardere
F 0581 Protecţii anti-foc pentru cuptoarele de ardere
Role metalice pentru mobilă

63 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 6 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
F 0589 Fitting-uri metalice pentru mobilă G 0082 060380 J 0011 Jaluzele metalice J 0007 060156
G 0006 Galenă [minereu] G 0017 060145 J 0030 Ajutaje metalice A 0260 060021
G 0082 Opritoare metalice pentru porţi A 0757 060036 J 0049 Grinde metalice P 0935 060225
G 0084 Porţi metalice P 0795 060218 J 0066 Îmbinări metalice pentru conducte R 0007 060229
G 0111 Argint german M 0032 060031 K 0020 Chei C 0933 060083
G 0112 Germaniu G 0177 060147 K 0022 Inele din metal obişuit pentru chei A 0559 060221
G 0127 Grinde metalice P 0937 060224
G 0187 Beriliu B 0325 060043 K 0048 Mânere metalice pentru cuţite M 0078 060342
G 0221 Aliaj de lipit din aur S 0432 060417 K 0063 Mânere metalice B 0767 060301
G 0261 Grătare metalice G 0351 060152 K 0064 Inele metalice pentru uşi M 0171 060180
G 0265 Dale metalice pentru pietre funerare F 0493 060385 L 0029 Scări metalice E 0091 060361
G 0267 Pietre funerare din metal F 0493 060385 L 0071 Bare de blocare metalice C 0937 060022
G 0277 Nipluri de unsoare R 0005 060151 L 0073 Zăvoare metalice L 0365 060167
G 0286 Cadre metalice pentru sere C 0571 060316 L 0077 Şipci metalice L 0149 060160
G 0287 Sere metalice, transportabile S 0250 060236 L 0079 Zăbrele metalice T 0493 060256
L 0104 Sigilii de plumb P 0650 060146
G 0295 Grătare metalice G 0351 060152 L 0106 Plumb, brut sau semifabricat P 0645 060214
G 0312 Balustrade metalice C 1221 060095 L 0173 Cutii metalice pentru corespondenţă B 0609 060120
G 0357 Conducte de scurgere metalice D 0117 060356 L 0176 Litere şi cifre din metal obişnuit, cu excepţia L 0211 060419
G 0358 Jgheaburi metalice C 0702 060332 formelor de tipar
H 0007 Hafniu [celţiu] C 0382 060067 L 0244 Limonit L 0269 060163
H 0062 Cătuşe M 0271 060181 L 0264 Căptuşeli metalice [construcţii] R 0290 060211
H 0069 Inele metalice pentru mânere M 0084 060172 L 0267 Legături metalice pentru cablur, R 0009 060059
H 0078 Paleţi metalici pentru manipulare P 0034 060175 neelectrice
H 0089 Feronerie, de mici dimensiuni Q 0019 060227 L 0280 Buiandrug metalic L 0307 060165
H 0097 Harnaşament metalic pentru manipularea B 0806 060026 L 0313 Suporturi metalice pentru manipularea B 0806 060026
sarcinilor C 0543 060327 sarcinilor
H 0208 Chingi metalice A 0684 060351 L 0314 Harnaşamente metalice pentru manipularea B 0806 060026
H 0242 Cârlige pentru plăci [feronerie] C 1575 060105 sarcinilor
H 0244 Cârlige [feronerie] C 1570 060352 Curele metalice pentru manipularea S 0080 060305
L 0315
Cârlige metalice pentru suporturi de haine sarcinilor
H 0246 F 0125 060131
Fier balot Tije de nivel metalice, pentru vagoanele de
H 0250 F 0124 060003 L 0318 G 0003 060326
cale ferată
H 0251 Oţel balot C 0403 060288
Tije de nivel metalice, pentru vagoanele de
H 0254 Cercuri metalice pentru butoaie T 0496 060418 L 0319 G 0003 060326
cale ferată
H 0259 Bare metalice de încărcare, nemecanice F 0098 060077 Paleţi de încărcare, din metal
H 0278 Cuie pentru potcoave N 0110 060196 L 0321 P 0038 060325
Chingi metalice pentru manipularea
H 0303 Numere metalice pentru case, L 0325 sarcinilor E 0217 060306
neluminoase M 0524 060150
I 0011 Forme metalice pentru gheaţă C 1505 060149 L 0335 F 0079 060379
Încuietori metalice pentru bagaje
I 0012 Cuie pentru gheaţă [gheare de picior] B 0783 060051 L 0336 S 0254 060237
Încuietori metalice pentru vehicule
I 0023 Brăţări metalice de identificare, pentru L 0337 Încuietori metalice, cu excepţia celor electrice S 0253 060144
spitale P 0602 060399 M 0005 Agrafe metalice pentru centurile de siguranţă A 0176 060012
I 0028 Plăci de identificare din metal I 0077 060154 M 0006 Materiale de ranforsare pentru A 0722 060277
I 0062 Indiu L 0303 060164 centurile de siguranţă
I 0079 Lingouri din metale obişnuite M 0552 060428 M 0020 Magneziu M 0025 060169
I 0110 Plaste metalice contra insectelor F 0060 060284 M 0066 Mangan M 0100 060174
I 0163 Dispozitive de întindere pentru benzi M 0073 Capace metalice pentru gurile de vizitare C 1470 060349
din fier [legături de tensionare] F 0084 060080 M 0077 Colectoare metalice pentru reţele de M 0110 060420
I 0164 Fier crom F 0086 060136 conducte M 0234 060023
I 0165 Fier molibden F 0057 060134 M 0138 F 0502 060330
Stâlpi metalici
I 0166 Minereuri de fier F 0087 060137 M 0145 Materiale metalice pentru căile ferate
I 0168 Fier siliciu B 0790 060052 G 0067 060392
permanente, de tip funicular
I 0169 Plăci din fier F 0125 060131 M 0185 P 0598 060389
Dulapuri metalice cu plasă de ţânţari
I 0170 Benzi din fier F 0054 060115 M 0217 P 0598 060389
Plăci memoriale, din metal
I 0171 Fier, brut sau semifabricat F 0056 060132 M 0218 M 0308 060434
Plăcuţe memoriale din metal
I 0172 Sârmă din fier Q 0019 060227 M 0244 C 1297 060344
Feronerie * Metale sub formă de pudră*
I 0176 B 0411 060045 M 0373 M 0451 060189
Nicovale de banc Mulaje metalice pentru cornişe
I 0177 F 0093 060347 M 0383 M 0471 060190
Feronerie pentru uşi Molibden
I 0180 F 0092 060106 M 0393 Q 0001 060272
Monumente din metal
I 0181 Feronerie pentru ferestre M 0395 Docuri metalice plutitoare pentru amararea
ambarcaţiunilor

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 64


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 6 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
M 0397 Babe metalice pentru amarare P 0473 060271 P 0588 Pari metalici P 0889 060205
M 0399 Balize metalice de amarare B 0695 060412 P 0589 Pari metalici, pentru liniile electrice P 0887 060365
M 0408 Mojar (Recipient metalic pentru A 0825 060279 P 0590 Cârlige metalice pentru tigăi C 1525 060103
amestecare) P 0626 Metale sub formă de pudră M 0308 060434
M 0449 Mulaje metalice pentru cornişe C 1297 060344 P 0665 Cutii de conservare B 0599 060093
N 0014 Cuie C 0965 060085 P 0666 Cutii metalice pentru conservare B 0599 060093
N 0075 Nichel N 0066 060193 P 0733 Propte metalice E 0487 060372
N 0076 Nichel-argint A 0350 060016 P 0767 Scripeţi metalici, cu excepţia celor pentru P 0919 060207
N 0079 Niobiu N 0071 060194 maşini
N 0081 Duze de unsoare R 0005 060151 P 0813 Metale piroforice M 0322 060185
N 0123 Duze metalice T 0612 060014 R 0040 Traverse de cale ferată din metal T 0488 060245
N 0130 Numere de înmatriculare din metal P 0604 060400 R 0043 Şine metalice R 0053 060129
N 0134 Numerale şi litere din metal obişnuit L 0211 060419 R 0046 Material metalic pentru calea ferată V 0293 060089
cu excepţia formelor de tipar R 0047 Puncte de cale ferată C 0482 060013
N 0143 Piuliţe metalice E 0156 060364 R 0049 Traverse metalice pentru calea ferată T 0488 060245
O 0054 Casete metalice pentru cutii de ungere C 0991 060337 R 0050 Schimbătoare de cale ferată C 0482 060013
O 0094 Minereuri metalice M 0385 060183 R 0132 Tamburi metalici, nemecanici, pentru furtunuri D 0178 060357
O 0123 Jaluzele exterioare din metal S 0542 060158 flexibile
P 0003 Containere de ambalare din metal R 0143 060231 R 0142 Materiale retractare de construcţie, din metal M 0219 060435
P 0015 Ambalaje din plăci de cositor E 0238 060119
P 0020 Lacăte C 0054 060062 R 0159 Plăcute de înmatriculare, din metal P 0604 060400
P 0033 Cabine metalice pentru C 0007 060310 R 0172 Materiale de ranforsare din metal, pentru A 0723 060276
pulverizarea vopselei construcţii
P 0038 Cabine metalice pentru pulverizarea vopselei C 0007 060310 R 0173 Materiale de ranforsare din metal, pentru beton A 0720 060033
P 0063 Stâlpi metalici P 0045 060198
P 0069 Paleţi metalici pentru manipulare P 0034 060175 R 0174 Materiale de ranforsare din metal, pentru A 0722 060277
P 0070 Paleţi metalici pentru încărcare P 0038 060325 curele de maşini
P 0071 Paleţi metalici pentru transport P 0036 060176 R 0175 Materiale de ranforsare din metal, pentru A 0721 060275
conducte
P 0079 Panouri metalice pentru construcţii P 0065 060381
Inele pentru chei, din metal obişnuit
P 0146 Paravane metalice C 0960 060336 R 0256 A 0559 060221
P 0230 060294 Inele din metal *
P 0177 Pavele metalice R 0257 A 0558 060038
P 0215 Cepuri metalice C 0739 060078 R 0269 Nituri din metal R 0335 060217
P 0237 Conducte de refulare metalice C 1157 060421 Platforme metalice pentru lansarea rachetelor R 0067 060159
R 0289
P 0366 Stive de metal P 0055 060188 Tije metalice pentru lipire şi sudare
R 0297 B 0043 060303
P 0367 Stâlpi din metal pentru clădiri C 1049 060090
P 0384 Cuie spintecate din metal C 0929 060082 R 0302 Rulouri de ferestre din oţel A 0076 060009
P 0386 Bolţuri [feronerie] F 0168 060141 R 0318 Acoperişuri metalice C 1480 060350
P 0399 Manşoane de conducte din metal M 0090 060173 R 0320 Hidroizolaţie metalică pentru acoperiş T 0361 060098
P 0402 Colectoare metalice pentru conducte M 0110 060420 R 0324 Produse pentru acoperirea metalului T 0364 060252
P 0403 Cleme metalice pentru conducte C 1040 060312 R 0331 Tamburi de frânghie din metal C 1337 060058
P 0408 Conducte metalice T 0608 060127 R 0335 Funii metalice C 1256 060341
P 0409 Ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire C 1161 060076 R 0375 Glisieră metalică pentru uşi G 0020 060348
centralizată S 0014 Seifuri C 1000 060034
P 0412 Conducte de refulare metalice C 1157 060421 S 0017 Casete de bani C 0335 060066
P 0414 Materiale metalice de ranforsare pentru A 0721 060275 S 0018 Lanţuri de siguranţă din metal C 0432 060071
ţevi S 0094 Foraibăre metalice pentru ferestre A 0756 060035
P 0420 Conducte metalice T 0584 060258
P 0432 Pitoane metalice [echipament de alpinism] P 0547 060430 S 0095 Scripeţi G 0019 060075
S 0128 Schele metalice E 0075 060360
P 0488 Plăcuţe de înmatriculare din metal P 0604 060400 S 0172 Site pentru cuptoare E 0127 060117
P 0493 Platforme prefabricate, din metal Q 0003 060226 S 0175 M 0552 060428
Plase metalice contra insectelor
P 0510 Dopuri metalice B 0638 060296 S 0177 T 0281 060143
Inele cu şurub
P 0511 Fişe de perete din metal T 0088 060087 S 0184 V 0256 060118
Şuruburi metalice
P 0534 Macaz de cale ferată C 0482 060013 S 0192 M 0080 060378
Mânere metalice pentru coase
P 0540 Stâlpi din metal P 0322 060024 S 0205 C 0212 060297
Capace de etanşare din metal
P 0541 Stâlpi metalici, pentru liniile electrice P 0887 060365 S 0206 C 0214 060299
Capace metalice de etanşare pentru sticle
P 0567 Piscine [structuri metalice] P 0528 060290 S 0216 P 0650 060146
Sigilii de plumb
S 0300 G 0175 060396
Dispozitive metalice pentru legat snopi
P 0574 Verande metalice [construcţii] M 0169 060179 S 0311 P 0055 060188
Palplanşe metalice

65 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 6 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
S 0312 Foi şi plăci metalice T 0368 060376 T 0133 Cabine telefonice din metal C 0009 060422
S 0333 Bailaguri C 0111 060063 T 0135 Cutii telefonice din metal C 0009 060422
S 0395 Cofraj metalic pentru beton C 0992 060292 T 0149 Cabluri de teleferic C 0029 060057
S 0397 Cofraje metalice V 0318 060197 T 0156 Legături de tensiune T 0192 060249
S 0427 Panouri de semnalizare metalice, P 0063 060200 T 0158 Ţăruşi metalici pentru cort P 0524 060208
neluminoase şi nemecanice T 0198 Tamburi metalici pentru frânghie C 1337 060058
S 0432 Panouri metalice de semnalizare E 0348 060370 T 0210 Filete metalice pentru F 0215 060286
S 0438 Panouri metalice, neluminoase şi S 0310 060235 legături
nemecanice T 0232 Plăci de ancorare A 0494 060020
S 0439 Indicatoare metalice pentru drumuri, B 0656 060228 T 0235 Legături metalice de cale ferată T 0488 060245
neluminoase şi nemecanice T 0238 Pavele metalice C 0276 060322
S 0447 Fier siliciu F 0087 060137 T 0242 Plăci metalice T 0571 060213
S 0459 Pervaze metalice S 0283 060233 T 0243 Plăci din metal pentru clădiri C 0274 060321
S 0461 Silozuri metalice S 0330 060239 T 0258 Cositor E 0478 060373
S 0469 Aliaj de staniu placat cu argint A 0703 060032 T 0259 Cutii de conserve B 0599 060093
S 0472 Aliaj de argint pentru lipit S 0431 060030 T 0265 Foiţă de staniu F 0130 060375
S 0496 Patinoase [structuri metalice] P 0212 060203 T 0266 Tablă galvanizată F 0061 060374
S 0546 Traverse metalice pentru calea ferată T 0488 060245 T 0267 Ambalaje din tablă de cositor E 0238 060119
S 0552 Manşoane [feronerie] M 0094 060092 T 0290 Titan T 0310 060251
S 0576 Chingi metalice pentru manipularea sarcinilor E 0217 060306 T 0293 Fier titan F 0088 060138
S 0646 Aliaj de aur pentru lipit S 0432 060417 T 0329 Tombac T 0377 060253
S 0647 Aliaj de argint pentru lipit S 0431 060030 T 0330 Garduri metalice pentru cavouri E 0281 060367
S 0658 Fir metalic pentru lipire S 0427 060242 T 0332 Monumente din bronz pentru B 0858 060055
S 0786 Broască cu închidere automată H 0122 060153 cavouri
S 0790 Arcuri [feronerie] R 0282 060206 T 0333 Monumente metalice pentru cavouri F 0495 060386
S 0804 Contrafişe E 0383 060122 T 0335 Cavouri metalice T 0382 060254
S 0820 Trepte metalice M 0145 060355 T 0337 Plăci metalice pentru pietre funerare P 0607 060387
S 0823 Scări metalice E 0424 060124 T 0339 Stele metalice pentru pietre funerare S 0527 060388
S 0849 Sârmă metalică pentru butoaie C 0485 060391 T 0341 Pietre funerare metalice F 0493 060385
S 0870 Statui din metal obşinuit S 0514 060244 T 0353 Cutii de scule din metal, goale B 0604 060423
S 0875 Statuete din metal obişnuit F 0173 060382 T 0354 Dulap de scule din metal, gol C 0995 060424
S 0896 Aliaje din oţel A 0064 060002 T 0356 Mânere din metal pentru scule M 0082 060171
S 0897 Clădiri din oţel A 0068 060266 T 0383 Dozatoare de prosoape fixe, din metal D 0261 060358
S 0900 Stâlpi din oţel A 0073 060006 T 0437 Paleţi de transport din metal P 0036 060176
S 0902 Conducte din oţel A 0079 060011 T 0440 Curse pentru animale sălbatice * P 0444 060025
S 0903 Tablă din oţel A 0077 060010 T 0460 Elemente metalice pentru protecţia copacilor P 1008 060028
S 0904 Benzi din oţel F 0124 060003 T 0467 Împletituri metalice T 0493 060256
S 0905 Tuburi din oţel A 0079 060011 T 0490 Bazine metalice pentru amestecarea mortarului A 0825 060279
S 0906 Oţel, brut sau semifabricat A 0067 060001 T 0512 Tubaje metalice C 1672 060111
S 0907 Sârmă din oţel A 0070 060004 T 0524 Tuburi metalice T 0608 060127
S 0924 Scări metalice M 0143 060177 T 0528 Tungsten T 0577 060257
S 0971 Brăţări opritoare din metal * A 0558 060038 T 0529 Fier tungsten F 0089 060139
S 0976 Opritoare metalice B 0917 060238 T 0546 Turnicheţi T 0434 060255
S 0984 Chingi metalice P 0315 060039 T 0547 Plăci turnante [căi ferate] P 0614 060212
S 0994 Chingi metalice pentru manipularea sarcinilor S 0080 060305 V 0021 Ventile metalice, altele decât componentele de S 0456 060243
S 1009 Dispozitive de întindere pentru benzi metalice B 0163 060383 maşini
[legături de tensionare] V 0026 Vanadiu V 0015 060259
S 1012 Dispozitive pentru întinderea curelelor T 0183 060101 V 0027 Giurete metalice G 0198 060148
metalice L 0270 060162 ---)
S 1017 Montanţi [componente ale scărilor] V 0044 Cuve metalice C 1673 060354
metalici F 0125 060131 V 0046 Criptă metalică [funerară] Instalaţii de C 0349 060323
S 1020 Fier balot F 0124 060003 V 0107 ventilaţie şi aer condiţionat C 1162 060415
S 1021 Bandă din oţel P 0528 060290 conducte metalice pentru -)
S 1129 Piscine [structuri metalice] C 0482 060013 V 0127 Bancuri de menghină, metalice E 0490 060283
S 1138 Schimbătoare de cale ferată P 0715 060086 V 0128 Gheare de menghină, din metal M 0473 060191
T 0031 Piroane pentru căile ferate R 0254 060232 W 0014 Lambriuri metalice L 0068 060274
T 0052 Rezervoare metalice T 0104 060246 W 0025 Bastoane (inele metalice de siguranţă pentru E 0249 060064
T 0059 Tantal [metal] R 0349 060402 -)
T 0078 Cepuri metalice pentru butoaie P 0891 060222 W 0027 Armături metalice pentru pereţi [construcţii] M 0569 060192
T 0127 Stâlpi telegrafici din metal

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 66


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 6 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
W 0030 Cârlige metalice de perete, pentru conducte C 1040 060312
W 0032 Armături metalice pentru pereţi [construcţii] P 0166 060201
W 0034 Fişe metalice de perete T 0088 060087
W 0049 Şaibe metalice R 0361 060037
W 0129 Ventile metalice pentru conductele de apă C 0918 060359
W 0133 Conducte de apă din metal C 1151 060091
W 0169 Giruete din metal G 0198 060148
W 0191 Tije metalice pentru sudură S 0409 060304
W 0208 Sisteme de blocare a roţilor S 0009 060426
W 0236 Metal alb B 0468 060046
W 0254 Giruete metalice G 0198 060148
W 0255 Dispozitive metalice pentru îndepărtarea O 0040 060432
păsărilor, antrenate de vânt
W 0257 Bobine metalice de înfăşurare, E 0342 060369
nemecanice, pentru furtunuri flexibile
W 0258 Bolţuri pentru cadrele ferestrelor C 1543 060104
W 0259 Elemente de prindere a ferestrelor din metal E 0434 060125
W 0262 Cadre metalice de ferestre C 0566 060315
W 0265 Scripeţi ferestre G 0019 060075
W 0266 Opritoare metalice pentru ferestre A 0756 060035
W 0270 Fitinguri metalice pentru ferestre G 0074 060130
W 0273 Ferestre metalice F 0051 060346
W 0288 Ţesăzură metalică T 0307 060184
W 0290 Ţesătură metalică T 0307 060184
W 0291 Sârmă din metale obişnuite F 0239 060108
W 0292 Sârmă din aliaje metalice comune, cu F 0235 060268
excepţia sârmelor de siguranţă
W 0294 Cablu de sârmă F 0204 060427
W 0296 Dispozitive de întindere a sârmei [legături de T 0185 060230
tensionare] A 0771 060278
W 0354 Lucrări de artă din metal obişnuit F 0134 060416
W 0362 Folii metalice pentru ambalare şi
Împachetare B 0146 060285
W 0365 Împachetarea sau legarea benzilor metalice Z 0003 060223
Z 0002 Zinc Z 0005 060264
Z 0007 Zirconiu

67 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate pentru vânzare.

Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
A 0039 Dispozitive pentru curăţare acetilenei P 1051 070002 B 0310 Maşini de îndoit C 0869 070104
A 0073 Benzi adezive pentru scripeţi B 0126 070314 B 0330 Maşini electromecanice pentru prepararea B 0570 070315
A 0079 Dozatoare de benzi adezive D 0259 070004 băuturilor
[maşini] B 0352 Maşini pentru asamblarea bicicletelor B 0393 070512
A 0098 Maşini pentru fabricarea băuturilor B 0579 070056 B 0356 Dinamuri bicicletă B 0382 070047
gazoase B 0384 Dispozitiv de legare a fânului B 0660 070058
A 0100 Dispozitiv pentru fabricarea apei gazoase E 0053 070163 B 0432 Maşini pentru prepararea bitumului B 0458 070050
A 0102 Pompe de saturare pentru acvarii P 0775 070005 B 0442 Suporturi de lamă [componente ale maşinilor] P 0817 070227
A 0103 Saturatoare G 0134 070432 B 0444 Maşini pentru ascuţirea lamelor L 0081 070225
A 0106 Aerocondensatori A 0133 070006 [ascuţire]
A 0110 Motoare aeronautice A 0137 070386 B 0445 Lame pentru tocătoare staţionară L 0073 070223
A 0111 Motoare de avion A 0873 070029 B 0448 Lame [componente ale maşinilor] F 0115 070189
A 0122 Agitatoare A 0172 070007 B 0464 Blendere electrice pentru uz E 0274 070444
A 0124 Elevatoare agricole A 0184 070009 casnic
A 0126 Unelte agricole, altele decât cele acţionate A 0182 070388 B 0482 Suflantă S 0434 070350
manual B 0483 Maşină de suflat S 0435 070534
A 0127 Maşini agricole A 0183 070008 B 0484 Maşină de suflat pentru compresie, S 0439 070199
A 0132 Pistoale de vopsit B 0864 070514 evacuarea şi
A 0134 Condensatoare pneumatice A 0237 070011 transportul gazelor
A 0140 Dispozitive cu pernă de aer pentru C 1449 070129 B 0485 Suflante pentru compresia, absorbţia S 0440 070203
mutarea sarcinilor şi transportul cerealelor
Motoare pentru vehiculele cu pernă de aer
A 0142 V 0046 070380
Pompe de aer [instalaţii de garaj]
A 0157 P 0767 070310 B 0504 Motoare pentru ambarcaţiuni B 0241 070401
Maşini pentru absorbţia aerului
A 0163 A 0795 070398 B 0507 Motoare pentru ambarcaţiuni B 0243 070402
Alternatoare
A 0241 A 0384 070018 B 0509 Bobine pentru războaie de ţesut B 0502 070054
Lagăre anti-frecare pentru maşini
A 0349 A 0588 070396 B 0523 Maşini pentru colectarea crustei de cazan C 1029 070110
Plăcuţe anti-fricţiune pentru maşini
A 0351 A 0588 070396 B 0524 Tuburi de cazan [componente de maşini] T 0561 070471
Dispozitive anti-poluare pentru motoare
A 0370 A 0608 070273 B 0540 Aparate şi maşini pentru legarea cărţilor R 0203 070327
de uz industrial
Praguri [componente ale maşinilo] Sfredel minier
A 0400 T 0049 070360 B 0565 T 0132 070264
A 0402 Acvarii (pompe de saturare pentru -) P 0775 070005 Maşini de căpăcit sticle C 0210
B 0567 070411
Atomizoare [maşini] Maşini de umplere a sticlelor
A 0496 P 1039 070214 B 0576 R 0221 070064
A 0507 Ancore automate pentru uz naval G 0328 070073 Maşini pentru sigilarea sticlelor B 0755
B 0580 070412
B 0581 Maşini pentru astuparea sticlelor B 0753 070410
A 0529 Axe pentru maşini A 0653 070020 Maşini pentru spălarea sticlelor R 0328
B 0582 070065
B 0051 Saci pentru aspiratoare S 0049 070521 Cutii pentru matrice [tipografie] C 0336 070081
B 0604
B 0064 Inele cu bilă pentru lagăre B 0027 070339 B 0631 Suporturi de lagăre pentru maşini C 0439 070091
B 0065 Lagăr cu bile R 0404 070049 B 0637 Maşini de impletit T 0503 070372
B 0100 Adeziv pentru chingi de scripeţi B 0126 070314 B 0642 Garnituri de frână, cu excepţia celor pentru G 0076 070405
B 0154 Prese tip butoi P 0967 070533 vehicule P 0615 070524
B 0228 Suporturi de lagăre pentru maşini C 0439 070091 B 0644 Plăcuţe de frână, cu excepţia celor pentru S 0175 070407
B 0229 Inele cu bile pentru lagăre B 0027 070339 vehicule
B 0230 Lagăre pentru arborii de transmisie P 0044 070290 B 0646 Segmenţi de frână, cu excepţia celor pentru S 0010 070406
B 0231 Lagăre [componente ale maşinilor] C 1439 070130 vehicule P 0024 070288
B 0233 Bătător electric B 0266 070403 B 0648 Saboţi de frână, cu excepţia celor pentru vehicule B 0800 070066
B 0235 Maşini de batere B 0271 070044 B 0672 Maşini pentru tăierea pâinii P 0788 070313
B 0264 Dispozitiv pentru extragerea berii sub B 0402 070012 B 0690 Maşini pentru preparare berii B 0094 070033
presiune B 0695 Punţi de rulat B 0868 070413
B 0268 Pompe de bere P 0768 070390 B 0724 Dinamuri perii B 0870 070068
B 0276 Burdufuri [maşini] S 0434 070350 B 0726 Perii acţionate electric B 0762 070069
B 0285 Transportoare cu bandă C 1418 070037 B 0730 Perii [componente de maşini] B 0358 070046
B 0290 Dinam curele C 1422 070126 B 0765 Buldozere C 0113 070292
B 0292 Curele pentru transportoare C 1427 070036 B 0803 Maşini pentru unt O 0155 070287
B 0293 C 1424 070074 C 0051 Calandre C 0002 070072
Curele pentru maşini
B 0295 C 1432 070343 C 0071 Desfăcătoare electrice pentru conserve B 0093 070093
Curele pentru motoare
C 0106 Vinciuri
C 0123 Perii de carbon [electricitate]

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 68


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 7 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
C 0139 Alimentatoare pentru carburatoare A 0335 070015 C 0841 Elemente de comandă hidraulice pentru C 1088 070472
C 0140 Carburatoare C 0250 070078 maşini şi motoare
C 0142 Garnitură de cardă [componente ale C 0258 070079 C 0842 Elemente de comandă pneumatice pentru C 1089 070473
maşinilor de dărăcit] maşini şi motoare
C 0148 Maşini de dărăcit C 0259 070364 C 0843 Dispozitiv de convertire a carburantului pentru C 1230 070463
C 0160 Maşini şi dispozitive electrice pentru S 0289 070481 motoarele cu ardere internă
şamponarea covoarelor C 0845 Convertoare pentru lucrări din oţel C 1229 070003
C 0166 Plăci de zăvorâre T 0049 070360 C 0848 Transportoare [maşini] T 0485 070371
C 0167 Cărucior pentru maşinile de croşetat C 0542 070097 C 0886 Maşini pentru executarea cablurilor C 1269 070119
C 0180 Cartuşe pentru maşinile de filtrare C 0316 070424 C 0901 Maşini pentru decojirea porumbului D 0039 070089
C 0239 Convertoare catalitice C 1228 070482 C 0960 Cuplajele, cu excepţia celor pentru A 0026 070385
C 0298 Instalaţii centralizate de curăţire cu N 0055 070483 vehicule terestre
vacuum C 0988 Capote ale motorului [componente de maşini] C 0208 070075
C 0300 Maşini centrifuge C 0393 070086 C 0995 Macarale [dispozitive de ridicare G 0363 070453
C 0301 Concasor centrifug C 0390 070087
C 0302 Pompe centrifuge P 0774 070088 C 0996 Arbori de macara A 0651 070021
C 0303 Centrifuge [maşini] C 0393 070086 C 0998 Cartere pentru maşini şi motoare C 0283 070474
C 0318 Lame pentru tocătoare staţionară L 0073 070223
C 0319 Tocătoare staţionară H 0008 070210 C 1000 Cricuri [componente de maşini] M 0114 070230
C 0321 Ferăstrău cu lanţ S 0139 070484 C 1017 Separatoare pentru spumă/lapte E 0136 070083
C 0324 Lanţ de transmisie, cu excepţia celoe pentru C 0428 070425 C 1041 Concasoare electrice (menajere) B 0879 070256
vehiculele terestre
C 0439 Dălţi pentru maşini C 0907 070107 C 1042 Maşini de zdorbit B 0878 070263
C 0479 Mandrine [componente de maşini] M 0097 070194 C 1056 Cultivatoare [maşini] C 1650 070138
C 0480 Agitatoare B 0181 070038 C 1057 Cultivatoare motorizate M 0502 070513
C 0494 Maşini de ţigarete pentru uz industrial C 0841 070103 C 1075 Generatoare de curent C 1408 070124
C 1082 Dispozitive electrice pentru tragerea draperiilor R 0320 070331
C 0506 Site de cenuşă [maşini] T 0083 070082
C 0518 Clapete [componente de maşini] C 0920 070108 C 1112 Freze [maşini] C 1399 070123
C 0536 Dispozitive de curăţare cu acetilenă P 1051 070002 C 1115 Dispozitiv de tăiere cu arc electric A 0670 070531
C 0539 Dispozitive de curăţare cu abur N 0048 070485 C 1117 Ţevi de evacuare pentru tăiere, acţionate cu gaz C 0452 070486
C 0544 N 0057 070281 C 1120 Maşini de tăiere D 0042 070146
Dispozitive şi maşini electrice, pentru
curăţarea cu abur C 1144 Chiulase pentru motoare C 1644 070137
C 0558 Cleşti de tăiat [maşini] T 0388 070122 C 1146 Cilindrii pentru maşini C 1708 070139
C 0611 E 0254 070174 C 1147 Cilindrii pentru motoare C 1710 070446
Ambreiaje, altele decât pentru vehiculele de
C 1148 Pistoane pentru cilindrii C 1713 070197
teren
C 0619 H 0049 070094 D 0002 Maşini de lapte L 0061 070222
Maşini pentru tăirea cărbunelui
C 0664 C 0078 070415 D 0011 Maşini de stopat R 0243 070329
Râşniţe de cafea altele decât cele acţionate
D 0015 Pistoane amortizoare [componente A 0470 070395
manual
C 0685 L 0166 070236 de maşini]
Maşini de spălat acţionate cu monede
C 0698 C 1029 070110 D 0021 Ventile de aerisire pentru apa de D 0116 070147
Maşini de colectare a crustei de cazan
C 0715 B 0864 070514 alimentare D 0055 070149
Pistoale pentru vopsit B 0022 070030 M 0233 070251
C 0720 D 0040 Degresoare [maşini]
C 0751 Maşini de spălat A 0235 070391 D 0078 M 0265 070257
Macarale derrik
C 0752 Motoare cu aer comprimat P 0532 070456 D 0118 T 0128 070167
Pompă diafragmă
Pistoare cu aer comprimat pentru D 0126 Maşini de ştanţat şi filetare E 0469 070181
C 0753 extrudarea chiturilor A 0234 070392 D 0130 A 0754 070397
Maşină de ştanţare
C 0755 Maşini de aer comprimat P 0766 070393 D 0140 V 0007 070231
Excavator cu linguri [maşini]
C 0758 Pompe de aer comprimat C 1117 070437 D 0167 Maşini de spălat vase D 0130 070153
C 0759 Compresoare pentru frigidere C 1116 070113 D 0176 Dezintegrator B 0877 070414
C 0779 Compresoare [maşini] B 0349 070045 D 0191 Dispozitive de evacuare a gunoiului [deşeuri] D 0253 070537
C 0789 Betoniere [maşini] C 1136 070115 D 0204 Maşini automate de distribuire F 0371 070458
Condensatoare [abur] [componente de maşini] D 0206 Exavatoare pentru săpat şanţuri [pluguri] D 0270 070448
C 0790 Instalaţii de condensare C 1133 070116 D 0209 Maşini de separare F 0069 070538
C 0811 Biele pentru maşini şi motoare B 0400 070048 D 0239 Sisteme electrice de închidere a uşilor P 0840 070515
Cabluri de comandă pentru maşini sau D 0250 Sisteme de închidere şi deschidere a uşilor
C 0837 motoare C 0018 070434 (hidraulice) [componente de maşini P 0842 070520
Mecanisme de comandă pentru maşini sau D 0251 Sisteme de închidere şi deschidere a uşilor
C 0839 motoare C 1083 070435 (pneumatice) [componente de maşini] P 0839 070539
D 0252 Sisteme electrice de deschidere a uşilor E 0044 070439
D 0275 Robinete de scurgere

69 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 7 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
D 0281 Maşini de asanare D 0299 070158 F 0069 Regulatoare pentru apa de alimentare R 0195 070161
D 0309 Aparate pentru îndreptare D 0311 070159 F 0149 Maşini de umplere S 0479 070353
D 0321 Mandrine de găurit [componente de maşini] P 0816 070428 F 0162 Prese de filtru F 0272 070109
D 0323 Flori de burghiu [componente de maşini] C 1413 070449 F 0163 Maşini de filtrare F 0257 070192
D 0324 Coroan de foraj [componente de maşini] C 1414 070125 F 0176 Filtre pentru curăţarea aerului de răcire, A 0240 070010
D 0325 Maşini de foraj F 0358 070299 pentru motoare
D 0328 Troliu de foraj, flotant sau neflotant T 0436 070462 F 0183 Filtre [componente ale maşinilor sau F 0264 070457
D 0330 Maşini electrice de găurit P 0321 070300 motoarelor]
D 0340 Pedală de acţionare pentru maşinile C 1087 070111 F 0190 Maşini de finisare F 0273 070193
de cusut F 0256 Fitinguri pentru boilere cu motor G 0072 070101
D 0342 Lanţuri de transmisie, altele decât cele pentru C 0428 070425 F 0322 Maşină de descărnare E 0083 070166
vehiculele terestre F 0352 Mori de făină M 0404 070266
D 0344 Motoare de antrenare, altele decât cele pentru M 0508 070241 F 0372 Combustibili pentru cazane cu motor C 0267 070416
vehiculele terestre F 0397 Volante de maşină V 0310 070337
D 0351 Tobe [componente de maşini] T 0077 070039 F 0400 Prese de furaj P 0954 070195
D 0377 Instalaţii de evacuare a prafului pentru A 0796 070487 F 0420 Maşini electromecanice pentru A 0337 070423
curăţenie prepararea alimentelor
D 0379 Instalaţii de eliminare a prafului pentru D 0108 070488 F 0421 Procesoare alimentare, electrice R 0353 070475
curăţenie F 0455 Burdufuri de forjă S 0442 070351
D 0386 Maşini de vopsire T 0148 070362 F 0465 Maşini de turnătorie F 0337 070196
D 0395 Curele dinamo C 1422 070126 F 0489 Roţi de cuplaj cu excepţia celor pentru R 0387 070279
D 0396 Perii dinamo B 0094 070033 vehicule terestre
D 0398 Dinamuri D 0324 070160 F 0495 Maşini de ondulare R 0096 070325
E 0011 Maşini pentru deplasarea pământului T 0207 070417 F 0523 Prese electrice de fructe, pentru uz P 0949 070460
E 0033 Maşini pentru fabricarea pastelor comestibile P 0205 070296 casnic
F 0536 Aparat de convertire a combustibilul C 1230 070463
E 0050 Ejectoare E 0176 070170 pentru motoarele cu ardere internă
E 0062 Aparate de tăiere cu arc electric A 0670 070531 F 0537 Pompe de distribuţie a combustibilului pentru D 0255 070542
E 0063 Aparate de sudură cu arc electric A 0668 070530 staţiile de service
E 0065 Ciocane electrice M 0172 070489 F 0539 Economizoare de combustibil pentru motoare E 0113 070400
E 0071 Aparate electrice de sudură S 0433 070526
E 0083 Electrozi pentru maşinile de sudură E 0206 070525 F 0544 Pompe de combustibil (cu auto-reglare) P 0773 070543
E 0088 Maşini electromecanice pentru industria chimică I 0080 070490 G 0020 Maşini de galvanizare G 0036 070536
G 0038 Dispozitive de evacuare gunoiului B 0877 070414
E 0097 Maşini de galvanizare G 0039 070535 G 0069 Suflante pentru compresia, evacuarea şi S 0439 070199
E 0100 E 0216 070172 transportul gazelor
Aparate de ridicare
E 0102 Curele de ridicare C 1429 070127
E 0103 E 0212 070491 Carburatoare
Lanţuri de ridicare [componente ale maşinilor] G 0073 G 0134 070432
E 0104 A 0786 070540 Lampă de sudură cu gaz
Aparate de acţionare a elevatoarelor G 0080 C 0453 070522
E 0105 E 0211 070024 Cutii de transmisie, cu excepţia celor
Lifturi G 0091 B 0616 070409
pentru vehicule terestre
E 0108 Maşini de ştanţare G 0101 070206
Angrenaje pentru războaie de ţesut
G 0360 070492 G 0094 H 0032 070212
Angrenaje, cu excepţia celor pentru vehicule de
E 0116 Generatoare de curent în caz de urgenţă B 0241 070401 G 0095 E 0328 070443
teren
E 0142 Motoare pentru ambarcaţiuni M 0489 070433 G 0103 C 1408 070124
Generatoare de curent
E 0144 Motoare, cu excepţia celor pentru G 0163 070171
Generatoare de electricitate
vehicule terestre G 0333 070207 G 0104 V 0152 070382
E 0147 Maşini pentru prelucrarea sticlei
Maşini de gravură E 0426 070178 G 0155 D 0191 070494
Diamante pentru geamuri [componente
E 0174 Scări rulante E 0550 070184 G 0163
de maşini]
E 0201 Excavatoare P 0902 070451 B 0706 070061
E 0206 Bujii incadescente pentru motoare diesel
Ţevi de evacuare pentru motoare V 0041 070493 G 0186 P 0533 070476
E 0212 Pistoale electrice de lipit
Rezervoare de expansiune G 0197 S 0440 070203
Suflante sau ventilatoare pentru comprimarea,
[componente de maşini] E 0566 070185 G 0239
absorbţia şi transportul cerealelor
E 0222 Extractoare pentru mine C 1428 070441
F 0029 Curele de ventilator pentru motoare V 0118 070381 D 0039 070089
Maşini pentru decojirea cerealelor
F 0033 Ventilatoare pentru motoare S 0440 070203 G 0240 E 0175 070169
Separatoare de cereale
F 0035 Ventilatoare pentru compresia, absorbţia şi G 0241 G 0328 070073
Ancore automate pentru uz naval
transportul cerealelor A 0339 070517 G 0255
F 0058 Dispozitive mecanice pentru alimentarea E 0356 070176 R 0070 070455
animalelor A 0334 070430 Maşini de radere pentru lemune
G 0260 B 0614 070204
F 0059 Alimentatoare [componente de maşini] G 0270 Cutii de unsoare [componente de maşini] B 0030 070031
F 0060 Aparat de alimentare pentru boilere G 0278 Inele de gresare [componente de maşini]
cu motor

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 70


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 7 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
G 0298 Maşini de tocat electrice pentru uz casnic B 0879 070256 K 0052 Maşini de împletit T 0517 070374
K 0057 Cuţite electrice C 1455 070131
G 0299 Maşini de sfărâmare B 0878 070263 K 0058 Cuţite pentru maşini de secerat F 0025 070188
G 0303 Pietre de polizor [componente de maşini] M 0357 070389 K 0061 Cuţite [componente de maşini] C 1458 070080
G 0314 Apărători [componente de maşini] C 0208 070075 L 0001 Maşini de etichetat [maşini] E 0504 070182
G 0315 Ghidaje pentru maşini G 0369 070209 L 0011 Maşini pentru executat dantelă D 0086 070151
G 0337 Pistoale de lipit electrice P 0533 070476 L 0069 Calapoade pentru pantori [componente de F 0363 070352
G 0346 Pistoale de vopsit P 0541 070298 maşini] T 0439 070098
G 0347 Pistoale [scule care folosesc explozibili] P 0540 070477 L 0075 Strunguri [maşini unelte] T 0386 070201
H 0012 Maşini pentru tăierea părului animalelor T 0390 070431 L 0095 Maşini de tuns iarba [maşini] D 0276 070157
H 0020 Maşini pentru tunderea părului animamelor T 0390 070431 L 0126 Maşini de tăiat pielărie C 1605 070136
H 0047 Ciocane [componente de maşini] M 0174 070247 L 0144 Maşini pentru prelucrarea pielăriei C 1429 070127
H 0048 Ciocane pneumatice M 0175 070249 L 0193 Centuri de ridicare A 0786 070540
H 0064 Scule manuale, altele decât cele acţionate O 0154 070284 L 0194 Aparate pentru operarea lifturilor L 0217 070237
manual L 0195 Aparate de ridicare A 0785 070023
H 0074 Aparate de manipulare a încărcării şi descărcării M 0126 070245 L 0198 Lifturi, altele decât telescaunele P 0787 070096
L 0322 Rampe de încărcare L 0074 070224
H 0076 Maşini automate de manipulare M 0111 070421 L 0342 Arbori ai războiului M 0331 070259
[manipulatoare] L 0343 de ţesut Războaie P 0776 070205
H 0085 Bare de suspensie [componente de maşini] C 0443 070092 L 0361 de ţesut G 0322 070085
H 0107 Grape H 0072 070213 L 0362 Pompe de lubrifiere V 0310 070337
H 0108 Maşini de recoltat F 0024 070051 M 0007 Gresoare [componente de maşini] M 0016 070243
H 0120 Dispozitive de tracţiune [minerit] E 0566 070185 M 0009 Volante de maşini R 0382 070336
H 0121 Troliu de ridicat plase [pescuit] T 0511 070478 M 0010 Maşini unelte R 0378 070335
H 0144 Schimbătoare de căldură [componente de E 0080 070450 M 0011 Roţi de maşini I 0082 070496
maşini] M 0012 Transmisie cu roţi dintaţe D 0311 070159
H 0171 Maşini pentru fabricarea tocurilor T 0071 070361 M 0013 Maşini pentru industria textilă C 0113 070292
H 0184 Maşini de tivuire O 0141 070283 M 0069 Aparate pentru prelucrare M 0109 070497
H 0203 Sisteme de spălare cu înaltă presiune N 0047 070495 M 0076 Calandre C 0336 070081
H 0213 Maşini de ridicat M 0459 070095 M 0148 Colector de evacuare pentru motoare M 0232 070436
H 0220 Suporturi pentru scule P 0826 070286 M 0149 Cutii pentru matriţe [tipografie] H 0011 070211
H 0235 Capote [componente de maşini] C 0208 070075 M 0178 Matriţe folosite în tipografie H 0011 070211
H 0258 Bare de încărcare [descărcare mecanică] T 0497 070145 M 0182 Maşini de tocat carne [maşini] A 0339 070517
H 0290 Războaie pentru ţeserea ciorapilor B 0641 070057 M 0191 Maşini de tocat carne [maşini] E 0508 070183
H 0307 Carcasă [componente de maşini] C 0088 070040 M 0236 Sisteme mecanizate de alimentare a M 0310 070258
H 0324 Maşini de decojire pentru porumb şi D 0039 070089 animalelor T 0453 070367
cereale M 0246 Maşini de trefilare V 0123 070368
H 0334 Sisteme hidraulice de închidere şi deschidere a P 0840 070515 M 0294 Maşini pentru prelucrarea metalelor
uşilor [componente de maşini] M 0295 Instalaţii de muls F 0419 070090
H 0335 Motoare hidraulice H 0190 070461 M 0538 070277
H 0336 Turbine hidraulice H 0191 070215 M 0298 Instalaţii de muls (cupe de muls pentru -)
Dispozitive de aprindere pentru M 0300 Maşini de măcinare M 0539 070042
I 0030 A 0365 070016
motoarele cu aprindere internă M 0358 070262
Magneţi de aprindere M 0301 Mori pentru uz caznic, altele decât cele manuale T 0132 070264
I 0031 M 0029 070244
Incubatoare pentru ouă M 0302 Mori [maşini] E 0058 070164
I 0052 I 0064 070442
Injectoare pentru motoare M 0305 Pietre de moară M 0398 070342
I 0082 I 0088 070077
I 0091 Aparate de aplicare a cernelii pentru E 0305 070175 M 0311 Sfredele miniere M 0423 070267
maşini de tipografie M 0318 Maşini pentru producerea apei minerale M 0056 070026
Maşini de călcat M 0340 Maşini pentru exploatarea minelor M 0541 070278
I 0175 R 0232 070328
Cricuri [maşini] M 0342 Malaxoare [maşini] M 0530 070276
J 0007 V 0125 070135
Motoare cu reacţie, cu excepţia celor M 0367 Malaxoare M 0477 070071
J 0027 R 0127 070272
pentru vehicule terestre Maşini de formare D 0065
M 0379 070516
Articulaţii [componente de motoare] Forme [componente de maşini]
J 0046 J 0049 070118 M 0413 M 0502 070513
Articulaţii universale [articulaţii cardanice] Maşini de mortezare E 0192
J 0047 J 0048 070479 M 0431 070452
Furci de osie [componente de maşini] M 0433 Motociclete (demaroare cu pedală pentru -)
J 0052 T 0421 070289
J 0054 Fusuri [componente de maşini] T 0419 070366 M 0436 Cultivatoare motozitate B 0243 070402
Demaror cu pedală pentru motociclete D 0065 070516 Motoare electrice, altele decât cele pentru M 0489 070433
K 0024
Aparate electrice pentru bucătărie * vehiculele terestre M 0541 070278
K 0032 C 1625 070445
Maşini de frământare M 0437 Motoare pentru ambarcaţiuni M 0530 070276
K 0040 P 0362 070295
M 0440 Motoare, cu excepţia celor pentru vehicule
terestre
M 0443 Maşini de formare
M 0455 Cofraje [componente de maşini]

71 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 7 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
M 0472 Trotuare rulante [trotuare] T 0122 070518 P 0707 Forme de tipar P 0580 070217
M 0473 Scări rulante [escalatoare] E 0426 070178 P 0709 Prese de tipar P 0955 070219
M 0474 Maşini de secerat şi recoltare F 0024 070051 P 0710 Role de tipar pentru maşini R 0400 070220
M 0475 Maşini de secerat (cuţite pentru -) [maşini] F 0025 070188 P 0735 Mecanisme cu propulsie, cu excepţia celor P 0992 070252
M 0476 Tobe de eşapament pentru motoare C 1028 070059 pentru vehicule de teren
P 0764 Maşini de compactare P 1032 070319
M 0482 Maşini de ridicare a plaselor de pescuit S 0321 070519 P 0765 Scripeţi * P 0031 070099
N 0056 Maşină de crestare [maşini unelte] T 0511 070478 P 0766 Benzi adezive pentru scripeţi B 0126 070314
N 0112 Maşini de filetat piuliţe G 0364 070208 P 0769 Scripeţi [componente de maşini] P 0920 070117
N 0145 Maşini pentru rafinarea petrolului T 0128 070167 P 0775 Pulverizatoare [maşini] P 1039 070214
O 0031 Desfăcătoare electrice de conserve R 0047 070498 P 0776 Pulverizatoare de canalizare P 1040 070162
O 0071 Desfăcătoare electrice de cutii O 0155 070287 P 0778 Diafragme de pompă M 0265 070257
O 0072 Maşini de tratare a minereurilor O 0155 070287 P 0781 Pompă pentru instalaţiile de încălzire P 0780 070311
O 0093 Maşini de ambalat M 0384 070265 P 0784 Pompe [maşini] P 0777 070309
P 0005 Maşini de împachetat E 0230 070499 P 0785 Pompe [componente ale maşinilor sau P 0779 070179
P 0010 Pistoale pentru vopsit E 0265 070294 motoarelor]
P 0036 Maşini pentru vopsit P 0541 070298 P 0786 Pompe cu vacuum [maşini] P 0772 070312
P 0046 Alimentatoare de hârtie [tipografie] P 0280 070297 P 0790 Poansoane pentru maşini de ştanţare P 0709 070305
P 0097 Maşini de hârtie M 0148 070246 P 0794 Maşini de ştanţare P 0707 070306
P 0106 Maşini pentru prelucrarea hârtiei P 0104 070293 R 0002 Cricuri cu cremalieră C 1524 070132
P 0121 Maşini de talaş P 0105 070291 R 0003 Maşini de pozat R 0079 070511
P 0134 Maşini electrice de lustruit parchetul cu ceară M 0477 070071 R 0013 Radiatoare [răcire] pentru R 0021 070464
P 0143 Angrenaje cu pedală pentru maşini de cusut C 0899 070500 motoare
P 0204 Maşini de cojit C 1087 070111 R 0037 Maşini pentru montarea şinelor R 0057 070322
P 0211 Râşniţe de piper altele decât cele E 0398 070454 R 0038 Maşini pentru construcţia de căi ferate V 0292 070383
P 0240 acţionate manual P 0732 070307 R 0056 Greble pentru maşini de greblat R 0088 070323
R 0059 Maşini de greblat R 0090 070324
P 0425 Segmenţi de piston S 0177 070032 R 0064 Maiuri [maşini] B 0878 070263
P 0426 Pistoane pentru cilindre C 1713 070197 R 0066 Berbeci [maşini] B 0303 070404
P 0427 Pistoane pentru motoare M 0496 070274 R 0104 Maşini de secerat M 0442 070268
P 0428 Pistoane [componente ale maşinilor sau P 0545 070302 R 0105 Maşini de secerat şi legat M 0444 070269
motoarelor] R 0106 Maşini de secerat şi treirat M 0443 070270
P 0446 Maşini de rabotare R 0001 070321 R 0118 Reductoare de presiune [componente de D 0167 070154
P 0487 P 0580 070217 maşini]
Plăci de tipografie
P 0504 C 0550 070028 Angrenaj de reducţie, cu excepţia celor pentru D 0070 070447
Pluguri R 0122
vehicule terestre
P 0505 Brăzdare S 0359 070100
Aparate mecanice de bobinare
P 0515 Pistoane plonjoare A 0470 070395 R 0127 D 0176 070155
Bobine pentru războaie de ţesut
P 0520 Sisteme pneumatice pentru deschiderea P 0842 070520 R 0129 B 0502 070054
Bobine mecanice pentru furtunuri flexibile
şi închiderea uşilor [componente de R 0130 E 0341 070376
maşini] M 0175 070249
P 0521 P 0680 070304 Bobine [componente de maşini]
Ciocane pneumatice R 0134 B 0507 070408
P 0523 Regulatoare [componente de maşini]
Transportoare pneumatice T 0481 070370 R 0166 R 0198 070254
P 0524 P 0740 070308 R 0251 Inele cu bile pentru lagăre B 0027 070339
Transportoare cu tuburi pneumatice
P 0551 R 0254 Gresoare [componente de B 0030 070031
Maşini şi dispozitive electrice pentru polizare maşini]
T 0437 070420
P 0609 M 0176 070248 R 0259 Segmente de piston S 0177 070032
Roţi ale olarilor Maşini de limpezire
P 0638 Ciocane mecanice P 0957 070316 R 0264 R 0330 070063
P 0671 Maşini de nituire R 0333 070332
Prese [maşini de uz industrial] R 0267
Maşini pentru executarea drumurilor
L 0319 070240 R 0271 R 0420 070340
P 0672 Cilindre compresoare
Prese de netezire P 0968 070102 R 0274 R 0397 070014
P 0674 D 0167 070154 R 0276 Maşini de măturat străzile [autopropulsate] B 0103 070034
Prese de vin
P 0683
Reductoare de presiune [componente Roboţi [maşini]
R 0190 070317 R 0284 R 0354 070422
de maşini] Bare de conexiune pentru maşini şi motoare
P 0684 R 0293 B 0400 070048
Regulatoare de presiune [componente
de maşini] P 0966 070318
P 0685 C 1711 070140 Rulmenţi cu bile R 0405 070338
Supape de presiune [componente de maşini] R 0301
P 0703 I 0032 070218 Poduri rulante P 0788 070313
Cilindrii de tipărire R 0303
P 0705 T 0367 070216 Role tipografice pentru maşini R 0400 070220
Maşini de tipărire R 0309
P 0706 R 0310 Cilindre de laminare L 0086 070141
Maşini de tipărire utilizate pe foi de tablă

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 72


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 7 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
R 0311 Laminoare L 0085 070228 S 0656 Lămpi pentru lipire L 0093 070532
R 0342 Prese tipografice rotative R 0374 070334 S 0680 Maşini de sortare pentru industrie T 0523 070143
R 0343 Prese rotative cu abur, portabile, pentru ţesături C 0112 070480 S 0697 Semănătoare [maşini] S 0227 070348
S 0714 Bujii incandescente pentru B 0705 070394
S 0100 Maşini de satinare S 0095 070345 motoare cu ardere internă
S 0112 Maşini de făcut cârnaţi S 0104 070346 S 0728 Regulatoare de viteză pentru maşini şi R 0192 070275
S 0116 Bancuri de cusut [componente de maşini] C 0713 070035 motoare
S 0118 Lame de ferăstrău [componente de maşini] L 0078 070226 S 0738 Uscătoare rotative [neîncălzite] E 0457 070084
S 0124 Ferestraie [maşini] S 0144 070341 S 0742 Cadre rotative F 0184 070260
S 0129 Maşini de colectare a crustei de cazan C 1029 070110 S 0743 Maşini rotative F 0182 070190
S 0154 Foarfeci electrice C 0908 070106 S 0745 Roţi de tors R 0390 070191
S 0208 Rosturi de etanşare [piese de motoare] J 0049 070118 S 0778 Pistoale de vopsit P 0541 070298
S 0209 Maşini de etanşare pentru uz S 0130 070347 S 0781 Maşini de pulverizat vopseaua P 1039 070214
industrial S 0791 Arcuri [componente de maşini] R 0280 070330
S 0211 Aparate electrice pentru sigilarea S 0422 070541 S 0821 Scări rulante [escalatoare] E 0426 070178
materialelor plastice [ambalare] S 0827 E 0174 070168
Separatoare de tulpini [maşini]
S 0244 Lagăre cu lubrifiere automată A 0840 070027 S 0831 T 0264 070180
Maşini de ştanţat
S 0245 Pompe de combustibil autoreglate P 0773 070543 S 0843 B 0251 070041
Batiuri pentru maşini
S 0259 Separatoare S 0233 070142 S 0864 D 0066 070150
Demaroare pentru motoare
S 0260 Separatoare pentru abur/ulei D 0121 070152 S 0869 S 0512 070354
Pulverizatoare de canalizare Statoare [componente de maşini]
S 0268 P 1040 070162 S 0884 Boilere la locomitive cu abur C 0586 070429
Maşini de cusut S 0885 M 0010 070242
S 0271 C 1367 070440 Locomotive cu abur
Cuplaje de arbori [maşini]
S 0277 A 0652 070001 S 0888 Prese rotative cu abur, portabile, pentru ţesături C 0112 070480
Lagăre pentru arborii de
S 0278 P 0044 070290
transmisie
S 0889 P 1049 070320
Arbori pentru războaie de ţesut Separatoare de abur
S 0279 L 0074 070224 S 0891 D 0121 070152
Brăzdare de plug Separatoare abur/ulei
S 0284 S 0359 070100 S 0892 Compresor R 0397 070014
Maşini de ascuţit
S 0286 A 0160 070387 S 0909 Convertoare pentru C 1229 070003
S 0291 Roţi de ascuţit [componente de M 0357 070389 S 0929 S 0533 070355
maşini] Maşini de tipar
S 0953 Maşini de cusut C 1436 070128
Maşini de legat snopi
S 0301 L 0250 070052 S 0965 Maşini de prelucrare a pietrei P 0450 070301
S 0305 Maşini de tuns pentru animale T 0390 070431 S 0995 H 0008 070210
Tocătoare [staţionare] de paie
S 0307 Foarfece electrice C 0904 070105 S 1029 L 0081 070225
Maşini de ascuţit
S 0344 Plonjoare de amortizare a şocurilor A 0470 070395 S 1037 B 0601 070198
Cutii de etanşare [componente de maşini]
[componente de maşini] S 1044 V 0123 070368
Cupe de muls pentru instalaţii de muls
S 0358 Calapoade pentru pantofi [componente de F 0363 070352 S 1045 A 0797 070282
Maşini de absorbţie pentru uz
maşini] C 0901 070501 industrial
S 0362 Aparate electrice de lustruire a pantofilor P 0297 070070 S 1051 Maşini de fabricare a zahărului S 0570 070356
S 0383 Lopeţi mecanice D 0026 070419 S 1081 Compresor de supraalimentare S 0599 070358
S 0389 Defibratoare [maşini] pentru uz industrial S 1082 Supraîncălzitor S 0598 070357
N 0023 070280 S 1116 Maşini de matriţare E 0247 070173
S 0401 Suveici [componente de maşini] T 0122 070518 S 1120 Maşini de măturat străzile [autopropulsate] B 0103 070034
S 0409 Trotuare [trotuare mobil] T 0081 070187
S 0412 Site [maşini sau componente de maşini] T 0022 Mese pentru maşini T 0036 070359
C 1555 070134 T 0046 Tamburi pentru maşinile de broderie T 0080 070067
S 0413 Ciururi C 1553 070133 T 0080 Burghie de filet [componente ale maşinilor sau R 0352 070333
S 0415 Instalaţii de cernere E 0398 070454 motoarelor]
S 0416 Maşini de cernere S 0321 070519 T 0089 Maşini de gudronare G 0286 070202
S 0441 Amortizoare pentru motoare A 0259 070013 T 0113 Cupe pentru maşinile de muls V 0123 070368
S 0487 Maşini de calibrare S 0591 070365 T 0118 Maşini de întindere a fânului F 0005 070186
S 0562 Sanii superipare [componente ale C 0542 070097 T 0187 Lance termică [maşini] L 0124 070229
S 0563 maşinilor] C 0542 070097 T 0214 Maşini de filetare F 0189 070062
S 0565 Glisoare pentru maşinile de tricotat L 0319 070240 T 0221 Maşini de treierat B 0269 070043
S 0593 Cursoare pentru maşini de tricotat C 0559 070502 T 0245 Ciocan cu pendulă M 0178 070250
S 0603 Prese de netezire S 0421 070528 T 0260 Desfăcătoare electrice de cutii O 0155 070287
S 0649 Pluguri de zăpadă S 0420 070503 T 0302 Maşini de procesare a tutunului T 0005 070255
S 0650 Aparate electrice de lipire C 0454 070504 T 0358 Scule manuale, altele decât cele acţionate O 0154 070284
S 0651 Aparate electrice de lipire, acţionate cu gaz F 0109 070529 manual
S 0654 Suflante pentru lipire, acţionate cu gaz F 0108 070505
S 0655 Ciocane de lipire, acţionate cu gaz

73 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 7 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
T 0359 Suporturi pentru maşini-unelte P 0826 070286 W 0071 Instalaţii de evacuare a gunoiului [maşini] B 0877 070414
W 0097 Încălzitoare de apă [componente de maşini] R 0139 070165
T 0360 Scule [componente de maşini] O 0152 070285 W 0111 Separatoare de apă E 0044 070439
T 0373 Convertizoare de cuplu, altele decât cele C 1231 070426 W 0167 Maşini şi dispozitive electrice pentru E 0286 070510
pentru vehicule tereste lustruire cu ceară
T 0420 Lanţuri de transmisie, altele decât cele pentru C 0435 070427 W 0172 Bobine pentru războaie de ţesut B 0502 070054
vehiculele terestre W 0175 Maşini de plivit S 0088 070344
T 0422 Arbori de transmsie (lagăre pentru -) P 0044 070290 W 0185 Aparate electrice de sudură S 0433 070526
W 0186 Aparate de sudură cu arc electric A 0668 070530
T 0424 Arbori de transmisie, altele decât cele pentru A 0661 070022 W 0187 Aparat de sudură acţionat cu gaz S 0420 070503
vehiculele terestre W 0189 Aparate de sudură electrice S 0429 070349
Transmisii pentru maşini W 0216 Maşini electrice de sudură R 0382 070336
T 0426 T 0475 070369
Transmisii, cu excepţia celor pentru vehicule de W 0218 Roţi de maşini R 0390 070191
T 0427 T 0472 070253
teren Roţi de tors
W 0221 R 0378 070335
Transportoare pneumatice Maşini cu roţi
T 0438 P 0680 070304 W 0231 F 0375 070459
Supape de abur
T 0444 P 1049 070320
Maşini de compactare a gunoiului Teluri electrice pentru uz casnic B 0022
T 0446 C 1094 070418 W 0241 070030
Maşini de debavurat Maşini de văruire T 0510
T 0475 D 0311 070159 W 0249 070373
Stivuitoare Cricuri E 0376
T 0497 M 0460 070271 W 0253 070523
Maşini de îndreptare Turbine eoline P 0968
T 0500 R 0157 070326 W 0285 070102
Dispozitiv legare a fânului Prese de vin V 0023
T 0510 B 0660 070058 W 0287 070379
Tuburi transportoare pneumatice B 0544 070055
T 0513 T 0481 070370 W 0331 Vânturători
Ţevi de cazan [componente de maşini] E 0358
T 0517 T 0561 070471 W 0363 Maşini de prelucrare a lemnului 070177
T 0535 Turbine hidraulice H 0191 070215 W 0370 Maşini de ajustaj pentru rufe L 0295 070239
T 0536 Turbine, cu excepţia celor pentru T 0580 070375
vehicule terestre
T 0537 Turbocompresoare T 0582 070114
T 0540 Pluguri de îndepărtare a gazonului D 0051 070148
T 0556 Timpane [piese ale preselor de tipar] T 0613 070377
T 0558 Maşini de turnat litere C 0225 070120
T 0559 Maşini de cules litere P 0387 070112
[foto-compunere]
T 0560 Maşini pentru cules litere [tipografie] C 1106 070076
T 0565 Maşini tipografice T 0615 070378
T 0566 Prese tipografice P 0959 070303
U 0025 Articulaţii universale [articulaţii de cardan] J 0048 070479
V 0003 Accesorii pentru aspiratoare A 0792 070506
pentru parfumare şi
dezinfectare
V 0004 Saci pentru aspiratoare S 0049 070521
V 0005 Furtunuri pentru aspiratoare T 0588 070507
V 0006 Aspiratoare A 0791 070508
Pompe cu vacuum [maşini]
V 0008 P 0772 070312
Supapă cu clapetă [componente de
V 0013 C 0920 070108
de maşini]
Ventile [componente de maşini]
V 0023 S 0458 070019
Instalaţii de spălare a maşinilor
V 0078 L 0155 070235
Automate pentru produse
V 0104 D 0253 070537
Vibratoare [maşini] pentru uz industrial
V 0124 V 0230 070509
Aparat de vulcanizare
V 0169 V 0334 070384
Elevatoare pentru vagoane
W 0008 M 0460 070271
Aparate de spălat
W 0053 L 0153 070233
Instalaţii de spălat pentru vehicule
W 0057 L 0155 070235
Maşini de spălat
W 0058 L 0165 070232
Maşini de spălat acţionate cu
W 0059 L 0166 070236
monede

W 0060 L 0294 070234


Maşini de spălat [rufe]
W 0068 C 1094 070418
Maşini de compactare a gunoiului
W 0070 B 0877 070414
Instalaţii de evacuare a gunoiului

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 74


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.

Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
A 0005 Instrumente de lustruire [unelte A 0008 080002 C 1121 Cuţit de aşchiere [scule] D 0043 080230
manuale] D 0001 Pumnale P 0698 080246
A 0097 Teste [unelte] H 0070 080141 D 0025 Articole pentru lichide de decantare [scule S 0478 080191
A 0125 Instrumente agricole manuale A 0181 080200 manuale]
D 0074 Aparate electrice şi neelectrice pentru epilat E 0388 080242
A 0330 Plăci circulare de filetat A 0565 080020
A 0497 Pulverizatoare de insecticid [unelte P 1041 080144 D 0083 Aparate pentru distrugerea paraziţilor din P 0140 080088
manuale] plante
A 0501 Sfredele [scule] T 0133 080194 D 0111 Diamante pentru ferestre [componente de D 0192 080089
A 0523 Sule A 0308 080008 unelte manuale]
A 0527 Topoare H 0009 080069 D 0128 Ştanţe [scule manuale] F 0203 080066
B 0141 Bare de alezat B 0204 080027 D 0139 Săpător [scule manuale] A 0755 080204
B 0209 Baionete B 0088 080025 D 0205 Exacavatoare cu cupă [scule manuale] F 0372 080234
B 0225 Maşină de tuns barba C 1382 080026 D 0288 Aparate de trefilat sârmă [scule manuale] R 0434 080258
B 0274 Burdufuri pentru şemineu [unelte manuale] S 0441 080255 D 0293 Răzuitoare P 0583 080049
B 0304 Curele pentru scule [suporturi C 0364 080247 D 0322 Suporturi de burghie [scule manuale] P 0815 080218
B 0371 Cosoare S 0240 080188 D 0329 Burghie D 0312 080094
B 0428 Cuţite de rindea [scule] T 0500 080197 E 0006 Aparate pentru perforarea urechilor P 0320 080241
B 0429 Cuţite de rindea [componente de unelte] M 0246 080016 E 0012 Maiuri pentru pământ [unelte manuale] D 0007 080083
B 0443 Instrumente pentru ascuţirea lamelor L 0080 080093 E 0024 Unelte ascuţite [unelte manuale] T 0061 080192
B 0446 Pale pentru avioane F 0112 080119 E 0040 Feliator neelectric pentru ouă T 0464 080251
B 0447 Lame [scule] L 0082 080149 E 0107 Imprimator în relief [unelte manuale] E 0468 080105
B 0449 Cuţit [arme] L 0071 080150 E 0119 Pile abrazive L 0265 080257
B 0486 Bâte M 0230 080130 E 0120 Pietre de polizor abrazive E 0258 080226
B 0563 Foarfecă pentru peluze F 0023 080112 E 0148 Ace de gravură G 0337 080131
B 0564 Burghie P 0327 080067 E 0208 Dispozitive de îndreptare [scule manuale] M 0096 080090
B 0595 Ferestrău cu coardă S 0138 080021 E 0218 Piese de extensie pentru suporturile A 0357 080012
B 0636 Maşini de împletit [unelte manuale] M 0448 080161 burghielor de filetat
B 0656 Ciocane marcatoare F 0103 080122 E 0223 Cleşte pentru extragerea unghiilor A 0753 080023
B 0679 Burghie de mână V 0241 080199 E 0234 Ondulatoare pentru gene P 0511 080252
B 0740 Cuţite de altoit E 0160 080099 F 0039 Cuţite pentru potcovari R 0357 080132
B 0790 Ciocan pentru cioplit piatra B 0669 080036 F 0141 Pile [scule] L 0263 080227
C 0072 Desfăcătoare de conserve, neelectrice O 0156 080169 F 0186 Aparate de lustruit unghiile, electrice sau P 0747 080214
C 0157 Sfredele pentru tâmplar E 0454 080104 neelectrice
C 0206 Cutii pentru lame E 0536 080107 F 0205 Vătraie R 0331 080181
C 0249 Instrumente pentru marcarea vitelor B 0330 080031 F 0217 Budufuri pentru şeminee [unelte manuale] S 0441 080255
C 0251 Foarfeci pentru vite B 0336 080033 F 0243 Bandă derulantă [unelte manuale] R 0434 080258
C 0253 Aparate pentru ameţirea vitelor B 0333 080032 F 0247 Harpoane pentru peşte P 0252 080170
C 0256 Daltă de călăfătuit C 0127 080045 F 0299 Plăci pentru îndreptare R 0229 080224
C 0299 P 0712 080175 F 0321 Cuţite de descărnare [unelte manuale] H 0012 080236
Dorn de perforat [scule manuale]
C 0366 T 0463 080248 F 0458 Furculiţe F 0382 080220
Feliatoare neelectrice de brânză
C 0438 M 0229 080159 F 0464 Oală de turnare [unelte manuale] F 0345 080176
Dălţi
C 0450 H 0013 080138 F 0475 Cadre pentru ferestraie manuale C 0570 080054
Satâre [cuţite]
C 0521 S 0246 080147 F 0520 Dispozitiv de cules fructe [unelte C 1589 080079
Cârlige pentru tâmplari sau dogari
C 0552 C 1394 080077 F 0548 manuale] Piuare [unelte manuale] C 0564 080051
Securi
C 1029 F 0110 080121 F 0551 Unelte de piuare [unelte manuale] F 0380 080052
Fiare de sertizat Unelte manuale pentru grădină
C 1036 B 0202 080250 G 0041 J 0014 080145
Răngi Sfredele [scule]
C 1072 P 0511 080252 G 0119 V 0332 080124
Cleşti pentru arcuirea genelor
C 1074 F 0100 080058 G 0162 Diamante pentru ferestre [componente de D 0192 080089
Cleşti pentru ondulare
C 1105 P 0503 080101 unelte]
Cleşti pentru cuticule
C 1106 P 0503 080101 G 0166 Fiare de glazurare F 0102 080118
Pensete pentru cuticule
C 1107 Tacâmuri * C 1460 080078 G 0215 Fiare de gofrare F 0101 080117
C 1109 Dorn portfreză A 0309 080009 G 0231 Dălţi [unelte manuale] G 0287 080129
C 1110 Cuţite * C 1405 080076 G 0237 Unelte pentru altoire [unelte manuale] G 0342 080134
C 1114 Cuţit de pizza, neelectric C 1393 080249 G 0269 Unelte de gravare [unelte manuale] B 0908 080043
C 1116 Bare de alezat B 0204 080027 G 0301 Pietre de polizat abrazive E 0258 080226
G 0302 Pietre de polizor [unelte manuale] M 0356 080201

75 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 8 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
G 0339 Pistoale [scule] P 0539 080174 M 0387 Colectoare de monede R 0063 080162
G 0340 Pistoale manuale pentru extrudarea P 0535 080232 M 0410 Piuă pentru bătătorire M 0483 080163
chiturilor M 0411 Bărzi B 0326 080030
H 0002 Meliţe [unelte manuale] S 0234 080187 M 0412 Daltă pentru scobituri B 0301 080029
H 0008 Coase Hainault S 0086 080183 M 0442 Fiare pentru formare F 0104 080120
H 0010 Aparate de tuns animale [unelte manuale] P 0704 080222 N 0003 Pile electrice sau neelectrice pentru unghii P 0747 080214
N 0005 Unghiere electrice sau neelectrice C 1390 080221
H 0011 Aparate de tuns de uz personal, electrice T 0389 080219 N 0006 Dispozitive pentru tras unghii [unelte manuale] P 0443 080034
şi neelectrice N 0007 Dispozitive de extras unghii A 0753 080023
H 0017 Aparate manuale pentru ondularea părului F 0443 080126 N 0008 Pile de unghii O 0064 080168
N 0009 Pile electrice de unghii L 0264 080213
H 0039 Pensete P 0504 080102 N 0010 Cleşti pentru unghii P 0507 080074
H 0046 Ciocane [unelte manuale] M 0173 080156 N 0012 Aparate de bătut cuie C 0560 080050
H 0052 Burghie manuale [unelte manuale] B 0235 080028 N 0038 Pile pentru ace A 0205 080005
H 0056 Pompe manuale * G 0279 080245 N 0045 Maşini de filetat ace E 0321 080004
H 0057 Unelte manuale O 0144 080072 N 0080 Cleşti P 0512 080207
H 0104 Harpoane H 0039 080140 N 0128 Perfoatoare de numerotare P 0506 080167
H 0105 Harpoane pentru pescuit P 0252 080170 N 0136 Spărgătoare de nuci C 0328 080215
H 0116 Securi H 0010 080137 O 0140 Desfăcătoare de stridii O 0159 080143
H 0212 Săpăligă [unelte S 0089 080185 P 0060 Şpacluri A 0417 080013
H 0221 manuale] Bărzi B 0326 080030 P 0132 Fier de derulat [unelte manuale] B 0763 080039
H 0222 Burghie de perforare [piese de unelte manuale] E 0547 080108 P 0133 Cuţite de cojit T 0462 080133
H 0249 Cuţite pentru brăţări [unelte manuale] H 0015 080139 P 0208 Seturi de pedichiură T 0544 080106
H 0320 Cuţite de vânătoare C 0556 080053 P 0233 Bricege C 0167 080046
I 0015 Dălţi pentru gheaţă P 0514 080128 P 0259 Scule de perforare [unelte manuale] P 0331 080062
I 0112 Pulverizatoare de insecticide [unelte manuale] P 1041 080144 P 0277 Pisăloage P 0484 080172
I 0113 Pulverizatoare de insecticide [unelte manuale] P 1041 080144 P 0343 Târnăcoape P 0513 080044
I 0114 Vaporizatoare de insecticide [unelte manuale] P 1041 080144 P 0344 Pickhammere B 0669 080036
I 0178 Plăci de îndreptat R 0229 080224 P 0348 Sape [scule] P 0427 080171
I 0179 Fiare [unelte manuale, neelectrice] F 0114 080116 P 0357 Dispozitive pentru perforarea urechilor P 0320 080241
J 0006 Cricuri de ridicare, manuale C 1557 080024 P 0373 Aparate de bătut bolţuri R 0238 080180
J 0043 Ferăstraie mecanice C 0487 080048 P 0381 Cleşti P 0512 080207
K 0050 Oţeluri pentru cuţite F 0511 080037 P 0433 Cuţite pentru pizza, neelectrice C 1393 080249
K 0055 Cuţite* C 1453 080205 P 0442 Cuţit de rindea F 0113 080177
K 0065 Aspiratoare pentru articulaţii C 1407 080015 P 0444 Rindele R 0002 080071
L 0034 Linguri pentru vin L 0374 080260 P 0450 Aparate pentru uciderea paraziţilor plantelor P 0140 080088
L 0035 Cancioc [unelte manuale] C 1593 080081 P 0502 Cleşti P 0499 080206
L 0070 Calapoade [unelte manuale pentru cizmari] F 0362 080056 P 0542 Bastoane de poliţie M 0230 080130
L 0094 Foarfece pentru gazon [instrumente T 0385 080127 P 0549 Fiare de polizat [instrumente de polizat] F 0102 080118
manuale] C 1617 080006 P 0688 Fiare de amorsare [scule manuale] T 0461 080196
L 0133 Curele pentru ascuţit din piele L 0220 080153 P 0756 Cuţite de recepare S 0241 080146
L 0184 Leviere C 1557 080024 P 0757 Foarfeci de recepare S 0156 080097
L 0197 Cricuri manuale B 0330 080031 P 0758 Cleşti de recepare E 0094 080098
L 0312 Instrumente pentru marcarea animalelor M 0005 080154 P 0783 Pompe manuale G 0279 080245
M 0004 Macete B 0264 080155 E 0271 080228
M 0050 Ciocane din lemn [instrumente manuale] T 0543 080231 P 0787 Cleşti de perforare [unelte manuale] C 1407 080015
M 0074 Seturi de manichiură N 0034 080243 P 0788 Inele de perforare [aspiratoare pentru articulaţii] P 0710 080229
M 0075 Seturi electrice pentru manichiură E 0397 080103 P 0791 Perforatoare [unelte manuale] G 0372 080135
M 0105 Cavile de matisit M 0196 080158 R 0001 Rindele de fălţuire R 0089 080109
M 0122 Ciocane pentru zidari P 0535 080232 R 0057 Agitator [unelte manuale] R 0087 080254
M 0134 Pistoale manuale pentru extrudarea chiturilor R 0058 Agitatoare de deznisipator D 0007 080083
H 0123 080142 R 0062 Maiuri [unelte manuale] P 0484 080172
M 0156 Sape late H 0012 080236 R 0063 Maiuri [unelte manuale] B 0304 080211
M 0177 Maşini de tocat carne [unelte manuale] T 0184 080160 R 0065 Berbeci [unelte manuale] R 0071 080178
M 0234 Dispozitive pentru întinderea benzilor metalice F 0418 080085 R 0073 Raşpeluri [unelte manuale] C 0950 080065
M 0297 Freze [unelte manuale] H 0012 080236 R 0076 Mecanisme cu clichet [unelte manuale] L 0077 080148
M 0304 Cuţite de tocar [unelte manuale] B 0603 080253 R 0088 Lame de ras E 0536 080107
M 0335 Cutii de roţi dinţate conice [unelte manuale] R 0089 Casete de lame C 1618 080082
F 0104 080120 R 0090 Curele de ascuţit briciul R 0084 080179
M 0366 Fiare de formare R 0092 Aparate de ras electrice sau neelectrice

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 76


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 8 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
R 0102 Doze pentru alezor M 0087 080011 S 1040 Aparate pentru ameţirea vitelor B 0333 080032
R 0103 Alezoare A 0311 080010 S 1052 Cleşti pentru zahăr P 0508 080173
R 0265 Maşini de nituit [scule] R 0334 080182 S 1139 Teci pentru săbii F 0401 080125
R 0266 Ciocane de nituit [unelte manuale] B 0761 080038 S 1140 Săbii E 0382 080208
S 0001 Săbii S 0012 080209 S 1147 Seringi pentru pulverizarea insecticidelor S 0237 080202
S 0071 Agitatoare pentru deznisipator R 0087 080254 T 0002 Tacâmuri [cuţite, furculiţe şi linguri] C 1473 080059
S 0117 Lame de ferestrău [componente de unelte L 0079 080151
manuale] P 0857 080186 T 0003 Furculiţe F 0383 080070
S 0119 Suporturi de ferăstrău S 0145 080055 T 0026 Tacâmuri [cuţite, furculiţe şi linguri] C 1473 080059
S 0123 Ferestrău [unelte manuale] F 0401 080125
S 0126 Teci pentru săbii E 0073 080095 T 0061 Cheie de robinet T 0422 080063
S 0136 Cuţite de răzuire C 0906 080040 T 0079 Robineţi [scule] T 0130 080193
S 0153 Foarfeci * G 0332 080235 T 0096 Aparate pentru tatuare T 0143 080256
S 0164 Racletă [unelte manuale] R 0014 080237 T 0203 Extractoare de scaieţi [unelte manuale] E 0082 080096
S 0166 Unelte de răzuit [unelte manuale] F 0203 080066 T 0212 Maşină de filetat E 0321 080004
S 0178 Clupe [unelte manuale] A 0357 080012 T 0228 Instrumente pentru perforarea B 0434 080212
S 0179 Prelungitoare pentru suporturile burghiurilor biletelor
de filetat T 0433 080195 T 0261 Desfăcătoare de conserve, neelectrice O 0156 080169
S 0180 Şurubelniţe F 0203 080066 T 0346 Cleşti P 0512 080207
S 0187 Cuţit de filet pentru şuruburi [unelte manuale] F 0031 080114 T 0352 Curele pentru scule [suporturi] C 0364 080247
S 0193 Inele pentru coase P 0457 080115 T 0461 Instrmente pentru curăţarea copacilor E 0177 080100
S 0194 Pietre pentru coase F 0030 080113 T 0495 Mistrii T 0547 080087
S 0195 Coase S 0156 080097 T 0496 Făraşe de grădină D 0103 080086
S 0230 Foarfece pentru grădină A 0210 080092 T 0504 Cuţite de tăiat ţevi [scule] M 0230 080130
S 0285 Instrumente de ascuţit F 0511 080037 T 0514 Instrumente de tăiat ţevi C 1398 080075
S 0288 Oţeluri de ascuţit P 0454 080003 T 0515 Pensete T 0605 080198
S 0289 Pietre de ascuţit M 0356 080201 T 0551 Vaporizatoare de insecticid [unelte manuale] B 0881 080042
S 0290 Pietre rotative de polizor [unelte manuale] N 0035 080166 V 0035 Tocătoare de legume P 1041 080144
S 0294 Truse de bărbierit L 0072 080061
S 0303 Lame de foarfece T 0387 080223 V 0047 Cuţite pentru legume H 0007 080136
S 0304 Foarfece mecanice [instrumente manuale] C 0903 080060 V 0051 Aparate de mărunţit legume C 1389 080073
S 0306 Foarfece P 0298 080110 V 0053 Feliatoare de legume C 1389 080073
S 0382 Lopeţi [scule] F 0026 080189 V 0054 Menghine C 1389 080073
S 0404 Seceri A 0735 080022 V 0129 Furci pentru plivit [unelte manuale] E 0489 080244
S 0406 Arme albe, altele decât armele de foc A 0706 080203 W 0174 Polizoare rotative [unelte manuale] H 0100 080184
S 0468 Argintărie [cuţite, furculiţe şi linguri] W 0217 Suporturi pentru bare de ascuţit M 0356 080201
D 0106 080019 W 0222 Bare de ascuţit C 0990 080068
S 0509 Instrumente şi dispozitive pentru jupuirea W 0223 Foarfece mari de grădină P 0457 080115
animalelor M 0514
D 0105 080018 W 0243 Dispozitive de întindere a sârmei 080164
Aparate şi instrumente pentru jupuirea T 0184
S 0510 W 0295 [unelte manuale] 080160
animalelor măcelarului
A 0003 080001 W 0297 Maşină de dezizolat sârmă P 0502 080259
Aparate şi instrumente pentru sacrificarea
S 0542 W 0369 Chei de piuliţe [scule] T 0422 080063
animalelor
M 0195 080157
Baros
S 0543 T 0463 080248
Feliatoare de brânză, neelectrice
S 0556 T 0464 080251
Feliatoare de ouă, neelectrice
S 0557 B 0291 080111
S 0706 Cazmale [unelte manuale] C 0934 080064
S 0709 Chei de buloane [scule] S 0487 080014
Spatule [scule]
S 0717 C 1590 080080
Linguri *
S 0766 P 1041 080144
S 0780 Pulverizatoare de insecticid [unelte
manuale]
E 0416 080017
Echere [scule]
S 0807 E 0485 080084
Instrumente de ştanţare [unelte manuale] E 0485 080084
S 0833
Matriţe [unelte manuale]
S 0835 C 0329 080047
Ciocane pentru piatră
S 0964 P 0454 080003
Pietre de ascuţit
S 0969 T 0184 080160
Dispozitive de întindere pentru sârme şi benzi
S 1010
metalice [unelte manuale]
A 0156 080091
Instrumente de ascuţit
S 1028

77 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, topografic, pentru fotografie, cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetului
sau imaginii; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; automate de vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor

Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
A 0001 Abace B 0730 090627 A 0505 Bancomate [ATM] G 0368 090686
A 0021 Maşini contabile de calcul C 0096 090135 A 0522 Aviatori (costume de protecţie pentru -) C 1067 090070
A 0022 Carcase de acumulatoare C 0097 090009 A 0531 Alidade de compas A 0884 090512
A 0023 Vase de sticlă ale acumulatoarelor B 0007 090008 B 0060 Cântare de precizie T 0491 090489
A 0025 Acumulatoare electrice A 0035 090361 B 0061 Cântare [balanţe romane] R 0358 090433
A 0026 Acumulatoare electrice pentru vehicule A 0040 090007 B 0062 Dispozitive de echilibrare E 0418 090237
A 0044 Hidrometru pentru acid P 0348 090387 B 0072 Baloane meteorologice B 0121 090075
A 0046 A 0041 090010 B 0112 Cititoare de coduri de bare L 0179 090581
Areometru pentru baterii
A 0052 C 1160 090015 B 0129 Barometre B 0199 090079
Cabluri acustice
A 0053 C 1403 090593 B 0199 Baterii electrice P 0479 090360
Cuplaj acustic Baterii electrice pentru vehicule
A 0054 A 0863 090014 B 0200 A 0040 090007
Alarme acustice [sonore] Baterii pentru iluminat
A 0058 A 0094 090018 B 0201 B 0260 090031
Actinometre Carcase de baterii
A 0061 A 0101 090019 B 0204 C 0097 090009
Maşini de calcul
A 0105 A 0568 090045 B 0205 Încărcătoare de baterii C 0532 090266
Antene
A 0107 Aerometre A 0135 090020 B 0206 Vase din sticlă pentru baterii B 0007 090008
A 0119 Agende electronice A 0166 090628 B 0213 Balize luminoase B 0107 090513
A 0129 Aparat de analiză a aerului A 0225 090025 B 0278 Sonerii de alarmă, electrice T 0268 090071
A 0173 Sonerii electrice de alarmă T 0268 090071 B 0282 Sonerii de semnal C 0954 090127
A 0175 Alarme* A 0267 090026 B 0283 Sonerii [dispozitive de avertizare] S 0400 090402
A 0176 Alarme de incendiu A 0868 090068 B 0328 Betratoane B 0337 090085
A 0197 Alcoolmetre A 0305 090027 B 0395 Binocluri J 0064 090475
A 0208 Alidade A 0326 090028 B 0472 Semnalizatoare C 0943 090126
A 0242 Altimetre A 0385 090033 B 0489 Aparate de copii heliografice P 0384 090106
A 0268 Ampermetre A 0473 090036 B 0505 Şalupe de stingere a incendiilor B 0247 090601
A 0279 Amplificatoare A 0475 090037 B 0521 Instrumente de control pentru boilere C 0591 090120
A 0280 Tuburi de amplificare T 0558 090038 B 0622 Brăţări magnetice pentru identificare B 0785 090692
A 0281 Ventile de amplificare T 0558 090038 codificată
A 0296 Anemometru A 0497 090039 B 0653 Cutii de branşament [electricitate] B 0613 090094
A 0323 Desene animate D 0145 090176 B 0685 Aparate de oxigen, cu excepţia R 0272 090431
A 0331 Baterii anodice B 0261 090044 celor de respiraţie artificială
A 0332 Anozi A 0566 090043 B 0686 Aparate de oxigen pentru înot subacvatic N 0002 090355
A 0333 Robot telefonic R 0235 090629
A 0334 Antene A 0568 090045 B 0766 Veste anti-glonţ G 0193 090582
A 0339 Anticatozi A 0574 090507
A 0346 Ochelari de protecţie contra orbirii V 0266 090047 B 0774 Balize de marcare B 0697 090583
A 0356 Ochelari de protecţie contra luminii orbitoare A 0584 090046 B 0777 Balize de semnalizare B 0699 090518
A 0357 Vizieră contra luminii orbitoare V 0266 090047 B 0811 Sonerie R 0365 090522
A 0359 Dispozitive anti-interferenţă A 0606 090048 C 0005 Dulapuri pentru boxe B 0629 090087
[electricitate] C 0015 Cabluri coaxiale C 0016 090665
A 0387 Dispozitive de avertizare anti-furt A 0865 090511 C 0016 Cabluri electrice C 0020 090215
A 0395 Apertometre [optică] A 0622 090050 C 0017 Cabluri de fibră optică C 0014 090666
A 0422 Corpuri de iluminat [electricitate] I 0079 090305 C 0019 Cabluri (manşoane de joncţiune pentru M 0088 090626
A 0460 Căptuşeală din azbest pentru protecţia A 0438 090035 cabluri electrice)
împotriva incendiilor C 0047 Discuri de calcul D 0230 090101
A 0465 Mănuşi din azbest pentru protecţia contra A 0433 090034 C 0048 Maşini de calcul C 0123 090103
accidentelor C 0052 Inele de calibrare A 0550 090040
A 0472 Grătare din azbest pentru pompieri P 0144 090689 C 0056 C 0130 090066
Calibre
A 0490 Astronomie [aparate şi instrumente A 0805 090384 C 0059 Camere video C 0145 090630
pentru -) C 0061 C 0144 090107
Camere cinematografice
A 0491 Astrofotografie [lentile pentru -] A 0806 090059 C 0062 P 0398 090184
Aparate de fotografiat
A 0500 Aparate didactice audio-vizuale A 0823 090061 C 0095 C 1130 090140
Condensatoare

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 78


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 9 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
C 0098 Tuburi capilare T 0559 090109 C 0682 Aparate acţionate cu monede P 0943 090063
C 0151 Carduri magnetice codate C 0295 090599 (mecanisme pentru –)
C 0158 Suporturi pentru plăcuţe negre [fotografie] R 0185 090343 C 0684 Mecanisme acţionate cu monede pentru T 0177 090340
C 0170 Desene animate I 0113 090309 televizoare
C 0697 Colectoare electrice C 1030 090129
C 0174 Carcase speciale pentru aparate şi instrumente de D 0145 090176 C 0737 Aparate electrice pentru comutare C 1092 090163
fotografiat E 0538 090246
C 0192 Tocuri pentru lupă C 0738 Comutatoare C 1091 090132
C 0739 Aparate de redare a compact discurilor L 0180 090632
C 0193 Casete dotate cu instrumente de disecare E 0535 090248 C 0740 Compact discuri [audio-video] D 0236 090587
[microscopie] T 0542 090563 C 0741 Compact discuri [memorie doar citire] D 0239 090588
C 0196 Tocuri pince-nez C 0742 Comparatoare C 1097 090067
C 0205 Case de marcat E 0535 090248 C 0743 Busole direcţionale B 0740 090523
C 0208 Casetofoane C 0102 090525 C 0745 Compas [instrumente de măsură] C 1100 090200
C 0223 Catozi L 0178 090631
C 0244 Aparate catodide anti-coroziune C 0345 090543 C 0761 Programe de jocuri pe computer L 0362 090670
C 0245 Centuri pentru telefonul mobil R 0393 090412 C 0762 Tastaturi de computer C 0931 090537
C 0270 Comutatoare de celulă [electricitate] C 1270 090703 C 0763 Dispozitive de memorie pentru computere M 0267 090342
C 0271 Aparat de centrare pentru diapozitive fotografice R 0161 090168 C 0764 Programe înregistrare operate pe P 0981 090589
C 0294 Unităţi centrale de procesare D 0197 090183 computere
[procesoare] C 0765 Dispozitive periferice pentru computer P 0333 090590
C 0297 Lanţuri pentru lupă P 0977 090619 C 0768 Programe înregistrare operate pe computer P 0979 090373

C 0325 Încărcătoare pentru baterii electrice C 0438 090115 C 0769 Programe pentru computer [software P 0980 090658
C 0352 Aparate şi instrumente folosite în chimie A 0036 090083 descărcabil]
C 0386 Fragmente de ADN C 0760 090549 C 0770 Software înregistrat pentru computere L 0363 090591
C 0771 Computere O 0091 090372
C 0433 Cipuri [circuite integrate] P 1030 090684 C 0772 Computere (imprimante folosite cu –ele) I 0028 090618
C 0436 Bobine de protecţie [impedanţă] P 1031 090540 C 0786 Condensatoare C 1130 090140
C 0448 Aparate de cromatografie pentru uzul în S 0192 090441 C 0788 Condensatoare optice C 1132 090592
C 0463 laborator C 0802 090585 C 0796 Conductori electric C 1143 090141
Cronografe [aparate de înregistrare a C 0797 Paratrăznete P 0143 090381
C 0474 timpului] C 0812 090586 C 0798 Cabluri acustice C 1160 090015
C 0799 Cabluri de electrricitate C 1154 090142
C 0507 Camere cinematografice C 0144 090107 C 0812 Racorduri electrice R 0004 090220
C 0508 Filme cinematografice (aparate pentru F 0206 090124 C 0813 Racorduri pentru liniile electrice R 0006 090219
editarea –) C 0814 Conectori [electricitate] C 1178 090144
C 0509 Film cinematografic, expus C 0866 090550 C 0818 Lentile de contact L 0195 090554
C 0512 Întrerupătoare de circuit D 0225 090191 C 0819 Lentile de contact (recipiente pentru - ) E 0537 090555
C 0513 Închizătoare de circuit C 1177 090143 C 0821 Contacte electrice C 1211 090148
C 0537 Aparate de curăţare pentru gramofoane D 0233 090230 C 0824 Recipiente pentru lentilele de contact E 0537 090555
Recipiente pentru lamele de microscop C 1007 090128
C 0826
C 0538 Panouri de comandă [electricitate]
Aparate de curăţare pentru discuri de D 0233 090230 C 0840 T 0024 090217
înregistrare a sunetului Convertizoare electrice
C 0844 C 1233 090153
C 0556 Clinometru Sârmă de cupru izolată
I 0068 090299 C 0881 C 1640 090558
C 0560 Cleme pentru nas pentru scufundători şi Lentile de corecţie [optică]
P 0510 090655 C 0916 V 0167 090159
înotători Instrumente cosmografice
C 0933 C 1336 090161
C 0571 Ceasuri [dispozitive de înregistrare a Detectoare de monede contrafăcute [false]
P 0717 090649 C 0950 D 0163 090173
timpului] Dispozitive contraacţionate (mecanisme
C 0951 J 0026 090064
Îmbrăcăminte executată special pentru pentru –)
C 0594 V 0212 090691
laboratoare Contoare
C 0952 C 1124 090138
C 0599 Îmbrăcăminte de protecţie contra Cuplaj acustic
V 0194 090005 C 0955 C 1403 090593
accidentelor, iradierii şi incendiului Cuplaje [echipament de procesare
C 0956 C 1404 090594
Îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva a datelor]
C 0600 H 0003 090288
incendiilor Cuplaje electrice
Cabluri coaxiale C 0016 090665 C 0957 R 0004 090220
C 0631 Capace pentru ieşiri electrice C 0039 090667
Bobină de protecţie [impedanţă] S 0192 090441 C 0978
C 0677 C 1003 Manechine folosite la testele de impact M 0116 090697
Bobine electrice B 0503 090001
C 0678 A 0221 090024 C 1037 Creuzete [laborator] C 1550 090170
Bobine electromagnetice Cupele [laborator]
C 0679 B 0504 090514 C 1061 C 1550 090170
Suporturi pentru bobile electrice
C 0680

79 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 9 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
C 1076 Redresoare de curent R 0160 090167 E 0004 Dopuri de urechi pentru scufundători T 0091 090401
C 1143 Ciclotroane C 1707 090172 E 0034 Dispozitive de editare pentru F 0206 090124
D 0008 Lămpi pentru camere obscure [fotografie] L 0111 090318 filme cinematografice
D 0009 Camere obscure [fotografie] C 0467 090117 E 0041 Clepsidre S 0006 090683
D 0016 Medii magnetice de date S 0592 090607 E 0042 Dispozitiv pentru luminarea ouălor M 0407 090241
D 0017 Date media optice S 0593 090616 E 0064 Sonerii electrice pentru uşi S 0403 090566
D 0018 Aparate de procesare a datelor I 0083 090306 E 0066 Instalaţii electrice pentru controlul de la distanţă C 1079 090130
D 0030 Camere de decompresie C 0105 090595 al operaţiilor industriale
D 0047 Aparate de demagnetizare pentru benzi D 0059 090076 E 0068 Indicatoare ale pierderilor electrice I 0069 090213
magnetice E 0074 Conducte de electricitate C 1154 090142
D 0049 Densimetre D 0072 090175 E 0075 Reţele de electricitate (materiale pentru -) E 0186 090553
D 0050 Densiometre D 0073 090532 [cabluri, sârme]
D 0085 Detectoare D 0162 090180 E 0076 Garduri electrificate C 0962 090669
D 0086 Detectoare de metal pentru uz industrial sau D 0166 090178 E 0077 Şine electrificate pentru montarea spoturilor R 0055 090635
militar
D 0087 Detectoare de fum D 0164 090623 E 0084 Aparate electrodinamice pentru controlul de la A 0198 090022
D 0102 Aparate de diagnosticare, cu excepţia D 0184 090633 distanţă al punctelor de cale ferată
celor de uz medical E 0085 Aparate electrodinamice pentru controlul S 0313 090447
D 0115 Diafragme [acustice] D 0194 090182 de la distanţă al semnalelor
D 0116 Diafragmă pentru aparate ştiinţifice S 0136 090439 E 0086 Electrolizor E 0207 090226
D 0117 Diafragme [fotografie] D 0195 090562 E 0087 Bobine electromagnetice A 0221 090024
D 0125 Maşini de dictare D 0205 090188 E 0090 Aviziere electronice T 0023 090643
D 0135 Aparate de difracţie [microscopie] D 0211 090189 E 0091 Stilouri electronice [unităţi de afişare C 1518 090598
D 0144 Reostate electrice [regulatoare pentru lumini] V 0036 090606 vizuală]
E 0092 Traducătoare electronice de buzunar T 0446 090636
D 0157 Tuburi electrice de evacuare, cu excepţia T 0555 090559 E 0093 Publicaţii electronice descărcabile P 1028 090657
celor pentru iluminat E 0094 Etichete electronice pentru bunuri
D 0158 Compact discuri [audio-video] D 0236 090587 E 0134 Brăţări magnetice pentru identificare codată E 0505 090637
D 0159 Compact discuri [memorie D 0239 090588 B 0785 090692
doar citire] E 0135 Carduri magnetice codate
D 0160 Discuri optice D 0238 090617 E 0136 Codificator magnetic C 0295 090599
D 0177 Unităţi de disc pentru computere M 0241 090634 E 0151 Aparate de mărit [fotografie] E 0292 090608
D 0178 Discuri magnetice D 0237 090533 E 0166 Epiadoscoape A 0180 090021
D 0192 Aparate pentru măsurarea distanţelor M 0295 090187 E 0172 Ergometre E 0387 090235
D 0193 Aparate pentru înregistrarea distanţelor E 0332 090194 E 0217 Exponometru [luxmetru] E 0420 090239
D 0196 Aparate de distilare pentru D 0249 090564 E 0219 Tocuri pentru lentile E 0560 090251
uz ştiinţific E 0229 Lanţuri pentru lentile E 0564 090041
D 0201 Panouri de distribuţie [electricitate] T 0026 090197 E 0230 Cordoane pentru lentile E 0535 090248
D 0202 Cutii de distribuţie [electricitate] A 0745 090054 E 0231 Rame pentru lentile C 0438 090115
D 0203 Console de distribuţie [electricitate] P 1046 090198 E 0232 Ochelari C 1276 090156
D 0208 Măşti pentru scufundare M 0183 090597 E 0233 Oculare M 0470 090364
D 0213 Costume de scafandru C 1064 090162 E 0241 Oculare (instrumente care conţin P 0493 090397
D 0215 Fragmente ADN P 1030 090684 E 0242 Măşti de protecţie pentru muncitori O 0010 090134
D 0225 Fluiere pentru câini S 0305 090508 L 0392 090332
D 0263 Dozatoare D 0283 090565 F 0015 Facsimile
D 0264 Dozimetre D 0283 090565 E 0131 090210
D 0271 Fişiere de imagine descărcabile F 0170 090696 F 0017 Detectoare de monede false
D 0272 Fişiere cu muzică descărcabile F 0169 090695 F 0022 Garduri electrificate T 0154 090600
D 0273 Tonuri de apel descărcabile pentru T 0384 090694 F 0074 D 0163 090173
Aparate pentru fermentare [aparate de
telefoane mobile F 0082 laborator] C 0962 090669
D 0283 Bazin de decantare utilizat în fotografie E 0173 090212 Cabluri de fibră optică F 0062 090253
D 0318 Măsuri de croitorie C 1466 090169 F 0119
D 0339 Unitate de disc pentru computere M 0241 090634 F 0150 Filme cinematografice expuse C 0014 090666
D 0363 Aparate de uscat pentru tipărituri E 0408 090282 F 0151 Aparate pentru tăierea filmelor C 0866 090550
fotografice F 0156 Filme cinematografice (aparate pentru F 0205 090262
D 0365 Suporturi de uscare [fotografie] S 0164 090122 editarea –) F 0206 090124
D 0368 Conducte [electricitate] C 0159 090216 F 0157 Filme expuse
D 0385 DVD player-e L 0181 090685 F 0159 Filme (radiografie) expuse F 0209 090515
D 0397 Dinamometre D 0323 090203 F 0178 Filtre pentru măşti respiratoare F 0211 090573
F 0269 090263

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 80


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 9 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
F 0180 Filtre pentru raze ultraviolete, pentru F 0271 090574 H 0148 Aparate pentru reglarea căldurii C 0448 090116
fotografie H 0175 Aparate heliografice H 0055 090290
F 0184 Filtre [fotografie] F 0267 090264 H 0178 Căşti de protecţie C 0325 090112
F 0192 Alarme de incendiu A 0868 090068 H 0179 Căşti de protecţie pentru sport C 0326 090656
F 0194 Dispozitiv de stingere a incendiilor B 0265 090082 H 0180 Căşti de călărie B 0632 090690
F 0195 Pături anti-foc C 1476 090638 H 0183 Dispozitive pentru A 0758 090313
F 0196 Şalupe pentru stingerea incendiilor B 0247 090601 H 0204 marcarea tivurilor B 0261 090044
F 0198 Îmbrăcăminte de protecţie contra H 0003 090288 H 0205 Baterii de înaltă tensiune F 0431 090267
incendiilor H 0215 Aparate de înaltă tensiune B 0504 090514
F 0199 Vehicule de pompieri P 0770 090298 H 0224 Suporturi pentru bobile electrice H 0077 090291
F 0200 Scări de incendiu E 0089 090205 H 0268 Holograme P 0232 090575
F 0201 Aparate pentru stingerea incendiilor. E 0564 090041 H 0283 Antene pentru boxe T 0585 090708
F 0203 Furtun de stingere a incendiilor T 0585 090708 H 0300 Furtun de stingere a incendiilor S 0006 090683
F 0204 Duze pentru furtunurile de stingere a incendiilor L 0122 090296 H 0347 Clepsidre H 0201 090011
F 0216 Grătare din azbest pentru pompieri P 0144 090689 H 0354 Hidrometre H 0211 090292
Bec pentru bliţ [fotografie] F 0286 I 0021 Higrometre B 0785 090692
F 0289 090206
C 0943 I 0024 Brăţări de identificare magnetice codate
F 0290 Avertizor luminos [semnale luminoase] 090126
F 0294 Bliţuri [fotografie] A 0478 090639 I 0025 Manşoane de identificare pentru sârme G 0013 090294
F 0346 Floppy discuri D 0244 090534 electrice
F 0380 E 0129 090208 I 0026 Filamente de identificare pentru sârme F 0229 090293
Ecrane fluorescente
electrice
F 0403 Semnale de ceaţă, neexplozive S 0317 090524
I 0029 Carduri de identitate magnetice
F 0414 Aparate de analiză a alimentelor A 0338 090029 C 0296 090529
C 0069 I 0032 Aparate electrice de aprindere de la A 0358 090030
F 0476 Cadre pentru transparenţă 090099
distanţă
fotografică
I 0046 Aparate electrice pentru aprindere de la A 0358 090030
F 0486 Aparate pentru verificarea francării A 0157 090149
distanţă
F 0492 Frecvenţmetru F 0432 090268
I 0051 Înclinometru
F 0575 Cuptoare pentru uzul în laborator F 0409 090568 I 0068 090299
I 0058 Incubatoare pentru culturile bacterie
F 0586 Mobilă executată special pentru M 0429 090315 C 1488 090556
laboratoare I 0059 Indicatoare de cantitate Indicatoare de
I 0071 090301
I 0060 viteză Indicatoare pentru nivelul apei
F 0601 Fir fuzibil A 0356 090505 I 0074 090303
I 0068 Inductoare [electricitate]
F 0603 Siguranţe fuzibile F 0510 090269 I 0067 090204
Cristale de galenă [detectoare] I 0139 Carduri de circuite integrate [carduri
G 0005 G 0018 090271 I 0078 090304
Baterii galvanice smart]
G 0015 P 0480 090272 Circuite integrate C 0288 090640
G 0017 Celule galvanice E 0208 090218 I 0140
I 0142 Aparate de intercomunicare Interfeţe
G 0022 Galvanometru G 0038 090092 C 0875 090538
I 0143 pentru computere
G 0048 Îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva V 0209 090413 I 0111 090308
Invertoare [electricitate]
incendiilor G 0110 090278 I 0147 I 0112 090603
Maşini de facturare
G 0067 Instrumente pentru testarea gazului N 0078 090243 I 0148 I 0115 090310
Aparate de ionizare, cu excepţia celor
G 0078 Sonde de benzină G 0141 090279 I 0159 F 0002 090252
pentru tratarea aerului sau apei
G 0079 Gazometre [instrumente de măsură] Vase de sticlă pentru acumulatoare I 0125 090311
G 0085 Sonde J 0020 090242 J 0015
Calibre [instrumente de măsură]
G 0136 Sticlă acoperită cu un conductor electric V 0161 090224 J 0041 B 0007 090008
Dispozitive de redare a muzicii pe computere
J 0059 G 0005 090105
Tonomate muzicale
G 0158 Sticlărie gradată V 0165 090285 J 0060 C 0483 090604
Cutii de joncţiune [electricitate]
G 0165 Aparat de satinare pentru tipăriturile fotografice E 0407 090283 J 0063 A 0841 090062
Manşoane de joncţiune pentru cablurile electrice
J 0064 B 0615 090145
Aparate de înregistrare a numărului de kilometru
G 0168 Aparat de sistem de poziţionare globală G 0292 090701 K 0029 M 0088 090626
pentru vehicule
GPS K 0039 E 0338 090232
Seturi mâini libere pentru telefoane
G 0175 Mănuşi pentru scafandrii G 0052 090275 K 0044 N 0037 090688
Genunchiere pentru muncitori
G 0180 Mănuşi de protecţie contra accidentelor G 0060 090274 L 0004 G 0169 090605
Laboratoare (îmbrăcăminte executată special
pentru -) V 0212 090691
G 0181 Mănuşi de protecţie contra razelor X, pentru uz G 0053 090276 L 0006
Centrifuge de laborator
industrial L 0008 C 0392 090698
Tăvi de laborator
G 0216 Ochelari de protecţie pentru sport L 0389 090654 L 0022 P 0629 090177
Lactodensimetre
G 0235 Indicatoare de declivitate I 0068 L 0023 L 0018 090316
090299 Lactometre
G 0293 Grătare pentru baterii G 0353 090287 L 0050 L 0019 090317
L 0060 Lămpi pentru camere obscure [fotografie]
H 0081 Seturi mâini libere pentru telefoane N 0037 090688 L 0111 090318
Lanterne magice
H 0125 Benzi de curăţire [înregistrare] B 0154 L 0061 L 0133 090321
090535 Lanterne optice
H 0132 Căşti audio C 0324 090671 L 0063 L 0109 090319
Laptopuri
O 0096 090707

81 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 9 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
L 0067 Lasere, cu excepţia celor pentru uz medical L 0147 090323 M 0170 Dispozitive electrice de măsură M 0291 090214
L 0112 Aparate pentru măsurarea grosimii pieilor C 1620 090171 M 0171 Dispozitive de măsură din sticlă V 0165 090285
M 0172 Instrumente de măsură M 0296 090347
L 0164 Capace de protecţie pentru lentile B 0646 090088 M 0173 Lingură de măsură C 1592 090641
L 0165 Lentile pentru astrofotografie A 0806 090059 M 0190 Indicatoare mecanice E 0352 090234
Megafoane
L 0167 Lentile optice L 0198 090324 M 0214 M 0259 090341
Nivele de mercur
L 0174 Cântare pentru scrisori P 0350 090325 M 0229 M 0285 090344
Fire din aliaje metalice [fir fuzibil]
L 0181 Instrumente de nivelare N 0080 090363 M 0232 A 0356 090505
Detectoare de metal pentru uz industrial sau
L 0182 Cruci de nivelat [instrumente de J 0006 090281 M 0235 D 0166 090178
militar
supraveghere]
Baloane meteorologice
L 0183 Nivele [instrumente pentru determinarea N 0079 090362 M 0247 B 0121 090075
Instrumente meteorologice
orizontalei] M 0248 M 0325 090348
Colaci de salvare C 0355 090547 M 0249 Contoare C 1124 090138
L 0187
Metronoame
L 0188 Balize de salvare B 0698 090517 M 0255 M 0333 090139
Sonde micrometrice
L 0189 Veste de salvare G 0192 090546 M 0260 M 0362 090379
Şuruburi de micrometru pentru instrumente
L 0190 Plase de salvare F 0198 090260 M 0261 V 0257 090350
optice
L 0191 Aparate şi echipamente pentru S 0167 090295
M 0262 Micrometre
salvarea vieţii M 0362 090379
M 0268 Microfoane
L 0192 Plute de salvare R 0017 090073 M 0371 090351
L 0204 Filament conductor de lumină [fibre optice] F 0163 090571 M 0372 090610
M 0269 Microprocesoare C 1007 090128
L 0206 V 0036 090606 M 0270 Lamele de microscop (recipiente pentru -)
Reostat electric [regulator]
L 0207 Semafoare [dispozitive de semnalizare] F 0143 090687 M 0373 090193
M 0271 Microscoape M 0375 090352
L 0208 D 0220 090704 M 0272 Microtoame E 0338 090232
Diode luminiscente [LED]
L 0210 P 0716 090679 M 0276 Aparat de înregistrat kilometrajul vehiculelor M 0410 090307
Indicator electronic luminos
L 0216 Limitatoare de curent pentru lămpi fluorescente B 0112 090672 M 0326 Oglinzi de inspecţie a muncii M 0412 090354
L 0217 Baterii pentru iluminat B 0260 090031 M 0330 Oglinzi [optică] M 0437 090611
L 0224 P 0143 090381 M 0355 Modemuri A 0697 090053
Paratrăznet
L 0225 P 0143 090381 M 0386 Maşini de numărat şi sortat bani
Paratrăznet [tijă] M 0388
L 0243 L 0266 090165 Aparate electrice pentru monitorizare S 0610 090151
Limitatoare [electricitate] M 0389
L 0333 S 0252 090443 Monitoare [hardware computere] M 0452 090612
Încuietoare electrice M 0390
L 0341 L 0358 090326 Monitoare [programe de computer] M 0453 090613
Vitezometru [instrumente de măsură] M 0424
L 0346 I 0069 090213 Vehicule de pompieri motorizate A 0859 090297
Indicatoare de pierdere electrică M 0458
L 0352 H 0044 090190 Mouse [echipament de procesare a datelor] S 0467 090614
Boxe M 0459 Paturi pentru mouse
M 0016 L 0133 090321 T 0116 090662
Lanterne magice M 0494
M 0024 S 0592 090607 Tonomate muzicale acţionate cu monede A 0841 090062
Medii magnetice de date
M 0025 Codificatoare magnetice E 0292 090608
M 0027 U 0006 090609 N 0029 Aparate şi instrumente navale N 0018 090356
Unităţi cu bandă magnetică pentru computere N 0030
M 0028 Casete magnetice B 0171 090078 Aparate de semnalizare navală N 0020 090357
M 0029 F 0238 090256 N 0031 Aparate de navigare pentru vehicule V 0051 090659
Fire magnetice
M 0030 Magneţi A 0220 090023 [computere de bord]
M 0031 A 0222 090660 N 0032 Instrumente de navigaţie N 0027 090358
Magneţi decorativi
M 0032 L 0377 090328 N 0042 Ace pentru aparate de redare S 0087 090462
Lupe [optică]
M 0081 M 0117 090680 N 0048 T 0564 090330
Manechine pentru resuscitare [aparate Indicatoare cu neon
N 0059 F 0197 090259
didactice] Plase de protecţie contra
M 0082 Manometre M 0119 090336 accidentelor
M 0094 C 1098 090133 N 0064 F 0198 090260
Compase navale Plase de siguranţă
M 0095 S 0397 090668 N 0111 P 0510 090655
Sonde navale pentru adâncime Cleme pentru nas pentru scufundători şi înotători
M 0098 B 0697 090583 N 0114 O 0092 090642
Balize de marcare Computere tip notebook
M 0100 T 0550 090490 N 0115 T 0023 090643
Şabloane de trasaj [tâmplărie] Aviziere electronice
M 0113 M 0183 090597 N 0120 L 0122 090296
Măşti pentru scufundători Duze pentru futunele de stins incendii
M 0116 M 0184 090338 O 0008 O 0001 090160
Măşti de protecţie * Obiective [lentile] [optică]
M 0137 P 1060 090471 O 0011 O 0004 090366
Stâlpi pentru antene wireless Instrumente de observare
M 0143 E 0440 090240 O 0014 O 0009 090367
Instrumente şi maşini pentru Octanţi
O 0019 O 0029 090368
testarea materialelor Ohmmetre
M 0147 M 0223 090339 O 0080 O 0081 090370
Instrumente matematice Aparate şi instrumente optice
M 0168 M 0297 090201 O 0081 L 0183 090615
Măsuri Cititoare optice de caractere
M 0169 M 0298 090202 O 0082 C 1132 090592
Aparate de măsură Condensatoare optice

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 82


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 9 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
O 0083 Medii de date optice S 0593 090616 P 0533 Indicatoare electronice P 0716 090679
O 0084 Discuri optice D 0238 090617 luminoase
O 0085 Fibre optice [filamente conductoare F 0163 090571 P 0536 Polarimetre P 0736 090404
de lumină] P 0578 Player portabil multimedia B 0090 090702
O 0086 Sticlă optică V 0153 090371 P 0579 Telefoane portabile T 0164 090661
O 0087 Produse optice L 0385 090335 P 0649 Cântare de precizie T 0491 090489
O 0088 Lămpi optice L 0109 090319 P 0650 Aparate de precizie M 0294 090346
O 0089 Lanterne optice L 0109 090319 P 0678 Sonde de presiune M 0119 090336
O 0090 Lentile optice L 0198 090324 P 0679 Indicatoare automate pentru presiune A 0864 090069
O 0120 Oscilografe O 0133 090374 redusă în pneuri
O 0126 Cuptoare pentru uzul în laborator F 0409 090568 P 0680 Conectori de ventil pentru indicatoarele de B 0681 090090
O 0139 Aparate pentru transvazarea oxigenului O 0170 090377 P 0681 presiune E 0337 090410
O 0145 Ozonatoare O 0174 090378 P 0682 Indicatoare de presiune P 0964 090409
P 0028 Paturi pentru mouse T 0116 090662 P 0690 Aparate pentru măsurarea presiunii C 0290 090699
P 0137 Contoare de parcare P 0147 090383 P 0691 Plăci imprimate de circuite C 0874 090125
P 0144 Acceleratoare de particule A 0017 090002 P 0698 Circuite imprimate I 0028 090618
P 0209 Pedometre P 0693 090137 P 0714 Imprimate folosite cu computerele P 0975 090365
P 0212 Vizoare [lupe] pentru uşi J 0061 090312 P 0717 Primse [optice] S 0394 090436
P 0719 Sonde pentru uz ştiinţific P 0977 090619
P 0234 Stilouri electronice [unităţi de afişare vizuală] C 1518 090598 Procesoare [unităţi pentru procesare
centrală]
P 0721 P 0980 090658
P 0267 Dispozitive periferice computerizate P 0333 090590 Programe pentru computer
Periscoape [software descărcabil]
P 0268 P 0334 090337 P 0722 L 0362 090670
P 0272 Casetofoane portabile B 0089 090663 P 0723 Programe (jocuri pentru computer] P 0981 090589
P 0285 Sonde de petrol N 0078 090243 Programe de operare a computerului
P 0304 Discuri de gramofon D 0231 090016 înregistrate P 0984 090411
P 0312 Fotocopiatoare [fotografice, P 0389 090154 P 0725 Aparate de proiecţie E 0128 090209
electrostatice, termice] P 0726 Ecrane de proiecţie R 0119 090422
P 0319 Aparate de uscare pentru tipărituri E 0408 090282 P 0741 Dispozitive de protecţie contra razelor X, cu
fotografice excepţia celor de uz medical
P 1005 090004
Aparate de lustruire pentru tipărituri Dispozitive de protecţie pentru uzul personal
P 0320 E 0407 090283 P 0742
fotografice contra accidentelor
C 0325 090112
Aparate de centrare pentru diapozitive Căşti de protecţie
P 0322 D 0197 090183 P 0744 C 0326 090656
fotografice Căşti de protecţie pentru sporturi
P 0745 M 0184 090338
Diapozitive fotografice Măşti de protecţie *
P 0323 C 0069 090099 P 0746 C 1067 090070
(cadre pentru -) Costume de protecţie pentru aviatori
P 0749 R 0189 090676
Fotometre P 0750 Dispozitive de protecţie la supratensiune
P 0328 P 0411 090393 R 0074 090419
Aparat de fototelegrafie P 0755 Măsurător de unghiuri [instrumente de măsură]
P 0331 P 0414 090394 P 1028 090657
Celule fotovoltaice Publicaţii electronice
P 0332 C 0368 090531 P 0760
Astronomie şi instrumente descărcabile
P 0336 P 0417 090395 B 0903 090097
pentru fizică Dispozitive pentru carduri perforate pentru birouri
P 0789 B 0766 090093
Pince-nez Butoane pentru sonerii
P 0376 P 0493 090397 P 0803 P 1064 090415
Tocuri de pince-nez Pirometre
P 0377 E 0535 090248 P 0812 I 0071 090301
Lanţuri de pince-nez Q 0001 Indicatori de cantitate
P 0378 C 0438 090115 E 0173 090212
Cordon de pince-nez R 0008 Suporturi fotografice R 0016 090416
P 0379 C 1276 090156
P 0380 Monturi pentru pince-nez M 0470 090364 R 0009 Aparate radar T 0153 090673
Pipete P 0520 090398 R 0016 Pagere radio R 0036 090418
P 0418
P 0443 Planşete topografice P 0582 090399 R 0021 Aparate radiologice pentru uz industrial
[instrumente de topografie] E 0132 090526
Planimetre P 0584 090400 R 0024 Ecrane de radiologie pentru uz industrial
P 0445
P 0479 Suporturi pentru plăcuţe obscure I 0113 090309 R 0025 090270
[fotografii] R 0026 Radiouri R 0026 090417
Plăci pentru baterii DVD R 0027 Radiouri pentru vehicule P 0870 090408
P 0481 A 0039 090012
Player-e R 0028 Truse de radiotelegrafie
P 0496 L 0181 090685 P 0871 090407
R 0029 Truse de radiotelefonie
P 0503 Plottere T 0045 090596 T 0447 090254
R 0052 Dispozitive de siguranţă pentru traficul feroviar
P 0512 Fişe, prize şi alte elemente de contact P 0974 090166 T 0161 090195
R 0067 Indicatoare de distanţă
[racorduri electrice] L 0179 090581
Fire cu plumb R 0094 Cititoare de coduri de bare L 0182 090620
P 0513 P 0649 090257
R 0095 Cititoare [echipament de procesare
P 0514 Fire cu plumb F 0217 090258
a datelor]
P 0525 Calculatoare de buzunar C 0121 090644 L 0183 090615
R 0096 Cititoare de caractere optice

83 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 9 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
R 0108 Receptoare audio şi video R 0131 090289 S 0139 Scanere [echipamente de procesare E 0554 090622
R 0109 Receptoare telefonice E 0121 090207 a datelor]
R 0112 Ace pentru redarea discurilor (Aparate pentru A 0201 090503 S 0170 Grătare din azbest pentru pompieri P 0144 090689
schimbarea -lor) S 0171 Diafragme pentru fotogravură T 0457 090286
R 0113 Patefoane T 0424 090192 S 0176 Diafragme [fotografie] E 0130 090211
R 0114 Aparate pentru înregistrarea de la distanţă E 0332 090194 S 0186 Robinete de control cu şurub T 0127 090466
S 0249 Semi-conductoare S 0226 090539
R 0117 Reductoare [electricitate] R 0161 090168 S 0275 Sextanţi S 0285 090444
R 0136 Discuri de reflexie pentru prevenirea D 0241 090003 S 0308 Manşoane pentru cablurile electrice G 0014 090098
accidentelor rutiere S 0369 Încălţăminte de protecţie contra C 0640 090645
R 0139 Refractometre R 0170 090250 accidentelor, iradierii şi incendiului
R 0140 Refractoare R 0169 090424 S 0393 Declanşatoare flexibile [fotografie] D 0027 090174
R 0157 Case de marcat cu bani C 0102 090525 S 0398 Diafragme [fotografie] O 0006 090181
R 0164 Aparate electrice de reglare C 1222 090150 S 0418 Lunete de vizare pentru arme de foc L 0390 090509
R 0165 Rostate electrice pentru reglare intensităţii V 0036 090606 S 0421 Sonerii de semnal C 0954 090127
luminii S 0422 Lanterne de semnal L 0131 090322
R 0178 Relee electrice R 0201 090222 S 0424 Balize de semnalizare B 0699 090518
R 0179 Declanşator flexibil [fotografie] D 0027 090174 S 0425 Panouri de semnalizare, luminoase sau P 0062 090380
R 0183 Aparat pentru control de la distanţă T 0160 090470 mecanice
R 0184 Instalaţii electrice C 1079 090130 S 0428 Fluirere de semnalizare S 0304 090445
Controlul de la distanţă al operaţiunilor S 0430 Semnalizatoare luminoase sau mecanice S 0309 090434
industriale S 0431 Transmiţătoare de semnale E 0261 090227
Controlul de la distanţă al punctelor de cale electronice
R 0185 A 0198 090022
ferată (aparat electrodinamic pentru -) Indicatoare luminoase E 0351 090329
S 0436
S 0477 Simulatoare pentru conducerea şi controlul S 0333 090448
Controlul de la distanţă al semnalelor (aparat S 0313 090447 vehiculelor
R 0186
electrodinamic pentru -) S 0483 Sirene S 0336 090449
Rezistenţe electrice S 0512 Aparate pentru măsurarea grosimii pieilor P 0241 090386
R 0208 R 0269 090427
R 0210 Măşti pentru filtrarea aerului R 0271 090430
Măşti de respiraţie, altele decât cele pentru S 0551 Manşoane de joncţiune pentru cablurile M 0088 090626
R 0211 M 0188 090113
respiraţie artificială electrice
Calibre glisante
R 0212 Mărci de respiraţie, altele decât cele pentru M 0188 090113 S 0558 P 0434 090104
respiraţie artificială Proiectoare glisante
S 0561 D 0198 090186
Centuri de siguranţă, altele decât cele pentru Linii glisante
R 0213 H 0033 090621 S 0564 R 0182 090102
scaunele de vehicule şi echipamente sport Diapozitive [fotografie]
S 0567 D 0196 090185
Manechine de resuscitare Indicatori de declivitate
R 0215 S 0580 I 0068 090299
[aparate didactice] Carduri smart [carduri cu circuite
M 0117 090680 S 0583 C 0288 090640
Retorte integrate]
R 0216
Suporturi pentru retorte Detectoare de fum
R 0217 C 1303 090157 S 0587 D 0164 090623
Contoare de rotaţii Prize, fişe şi alte elemente de contact
R 0219 D 0150 090158 S 0624 P 0974 090166
Reostate [racorduri electrice]
R 0222 C 1123 090485 S 0626
Căşti pentru călărie Şosete încălzite electric
R 0238 R 0305 090432 S 0640 C 0622 090121
Indicatoare de trafic, luminoase Software înregistrat pentru computer
R 0275 B 0632 090690 S 0643 L 0363 090591
sau mecanice Baterii solare
B 0655 090516 S 0648 Căşti pentru sudori P 0481 090557
R 0296 Tije pentru scufundători S 0661 Ventile solenoide [comutatoare S 0430 090114
R 0300 Măsură de lungime [instrumente topografice] V 0014 090675
B 0038 090072 electromagnetice]
Rigle [instrumente de măsurare] S 0670
R 0371 J 0006 090281 Sonare
R 0373 Linii [instrumente de măsurare] S 0681 S 0390 090179
R 0184 090284 Alarme acustice
S 0003 Zaharometre M 0332 090349 S 0682 A 0863 090014
Instrumente pentru localizarea sunetelor
S 0022 Plase de siguranţă S 0683 S 0404 090455
S 0014 090435 Aparate pentru înregistrarea sunetelor
S 0023 Centuri de siguranţă, altele decât cele S 0684 E 0334 090451
F 0198 090260 Suporturi de înregistrare a sunetului
pentru scaunele de vehicule şi S 0685
H 0033 090621 Discuri de înregistrare a sunetului E 0335 090111
echipamente sport
S 0686 Benzi de înregistrare a sunetului D 0231 090016
Prelate de siguranţă
S 0025 S 0687 Aparate de reproducere a sunetelor F 0210 090231
Salinometre
S 0043 B 0002 090261 S 0688 Aparate pentru transmiterea sunetelor R 0245 090452
Aparate de navigaţie prin satelit
S 0098 P 0351 090389 S 0689 Aparate şi maşini de sondaj S 0388 090450
Satelite pentru uz ştiinţific S 0690
S 0099 N 0025 090674 Sonde de mină S 0391 090453
S 0134 Cântare S 0691 Linii de sondaj P 0651 090454
S 0094 090437
S 0135 Cântare [balanţe romane] L 0252 090327
B 0098 090074
R 0358 090433

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 84


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 9 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE BASIC
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) No.
S 0713 Elemente de protecţie contra scânteilor P 0155 090245 T 0137 Transmiţătoare telefonice T 0170 090473
S 0720 Portavoce P 0863 090017 T 0138 Cabluri de telefon F 0245 090572
S 0721 Tocuri pentru ochelari E 0528 090567 T 0139 Telefoane portabile T 0164 090661
S 0722 Rame pentru ochelari M 0468 090359 T 0140 Teleimprimator T 0174 090464
S 0723 Lentile pentru ochelari V 0174 090334 T 0141 Teleprompter T 0171 090472
S 0724 Ochelari [optică] L 0394 090331 T 0142 Teleruptor T 0172 090474
S 0725 Aparate spectrograf S 0489 090457 T 0143 Telescoape T 0173 090476
S 0726 Spectroscoape S 0490 090426 T 0144 Lunete de vizare pentru arme de foc L 0390 090509
S 0727 Vitezometre pentru vehicule C 1227 090152 T 0145 Maşină de scris comandată de la distanţă T 0174 090464
T 0146 Aparate de televiziune T 0176 090468
S 0729 Indicatoare de viteză I 0074 090303 T 0147 Bancomate [ATM] G 0368 090686
S 0730 Aparate de măsurare a vitezei V 0270 090345
[fotografie] T 0151 Indicatoare de temperatură I 0072 090477
S 0731 Regulatoare de viteză pentru patefoane R 0193 090486 T 0161 Borne [electricitate] B 0654 090089
S 0732 Sferometre S 0492 090458 T 0168 Eprubete E 0409 090236
S 0748 Nivele cu bulă de aer B 0899 090096 T 0170 Aparate de testare, altele decât pentru uz A 0489 090249
S 0765 Bobine [fotografie] E 0344 090233 medical
S 0773 Ochelari pentru sport L 0389 090654 T 0182 Instalaţii electrice de combatere a V 0305 090497
S 0775 Căşti de protecţie pentru sport C 0326 090656 furturilor
S 0794 Sisteme de aspersoare pentru protecţia contra G 0189 090646 T 0183 Teodolite T 0242 090479
incendiilor R 0196 090682 T 0188 Tuburi termionice T 0567 090060
S 0812 Regulatoare pentru iluminarea scenei A 0157 090149 T 0189 Ventile termionice T 0567 090060
S 0832 Aparate pentru verificarea ştampilării T 0192 Termometre, cu excepţia celor pentru uz T 0249 090429
corespondenţei P 0438 090391 medical
S 0846 Suporturi pentru aparatele foto C 0019 090647 T 0194 Termostate T 0251 090238
S 0863 Cabluri demaror pentru motoare R 0358 090433 T 0195 Termostate pentru vehicule T 0252 090481
S 0910 Balanţe romane [cântare] P 0485 090396 T 0206 Lupe textile C 1120 090136
S 0911 Aparate automate pentru direcţie, pentru T 0215 Filamente de identificare pentru sârme F 0229 090293
vehicule S 0611 090706 electrice
S 0925 Transformatoare de ridicare a tensiunii B 0089 090663 T 0226 Dozatoare de bilete D 0254 090086
S 0926 Casetofoane portabile S 0531 090460 T 0254 Ceasuri [dispozitive de înregistrare a P 0717 090649
S 0927 Stereoscoape S 0532 090461 timpului]
S 0928 Aparate stetoscopice A 0265 090504 T 0255 Aparate de înregistrare a timpului T 0180 090478
S 0949 Aparate de distilat pentru experimentele de F 0210 090231 T 0256 Comutator orar, automat M 0406 090353
laborator S 0087 090462 T 0277 Indicatoare automate de joasă presiune în A 0864 090069
S 1024 Benzi de înregistrare a sunetului S 0580 090463 pneuri
S 1041 Ace pentru patefoane L 0388 090648 T 0343 Braţ de patefom B 0794 090095
S 1060 Sulfitometre G 0171 090280 T 0378 Totalizatoare T 0410 090484
S 1077 Ochelari de soare T 0406 Discuri de reflexie purtate pentru prevenirea D 0241 090003
S 1103 Aparate şi instrumente de C 0427 090056 accidentelor rutiere
supraveghere A 0751 090055 T 0407 Aparate de semaforizare [dispozitive de F 0143 090687
S 1104 Lanţuri topografice L 0393 090333 semnalizare]
S 1105 Instrumente topografice T 0025 090146 T 0416 Transformatoare [electricitate] T 0466 090049
S 1106 Nivele pentru topografi B 0598 090131 T 0418 Transzitori [electronici] T 0468 090624
S 1135 Panouri de comutaţie I 0114 090164 T 0428 Transmiţătoare de semnale electronice E 0261 090227
S 1136 T 0054 090465 T 0429 Transmiţătoare [telecomunicaţie] T 0469 090488
Cutii de comutaţie [electricitate]
S 1137 Comutatoare electrice E 0336 090077 T 0430 Seturi de transmisie E 0262 090228
T 0029 Tahometre U 0006 090609 [telecomunicaţie]
T 0063 Magnetofoane T 0431 Diapozitive [fotografie] D 0196 090185
T 0064 Derulatoare de bandă magnetică D 0059 090076 T 0433 Aparat pentru proiectarea diapozitivelor D 0198 090186
pentru computere T 0434 Transpondere T 0479 090693
T 0068 Aparate de demagnetizare pentru benzile T 0144 090300 T 0479 Triode T 0526 090705
magnetice E 0345 090440 T 0481 Trepiede pentru aparate foto T 0501 090577
T 0097 Taximetre P 1010 090414 T 0521 Tuburi electrice de evacuare, cu excepţia celor T 0555 090559
T 0109 Aparate didactice F 0244 090469 pentru iluminat
T 0123 Protecţii pentru dinţi T 0156 090467 T 0568 Indicatoare automate de joasă presiune în A 0864 090069
T 0128 Fire de telegraf T 0161 090195 pneuri
T 0129 T 0166 090423 U 0042 Urinometre U 0018 090492
Telegrafe [aparate]
T 0130 E 0121 090207 U 0046 Memorie flash USB C 0940 090700
Telemetre
T 0131 V 0007 Sonde de vacuum V 0002 090302
Aparate de telefon
T 0136
Receptoare de telefon

85 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 9 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
V 0009 Tuburi de vid [radio] T 0568 090491 X 0013 Dispozitive de protecţie contra razelor R 0119 090422
V 0024 Ventile solenoid V 0014 090675 X, cu excepţia celor de uz medical
[comutatoare electromagnetice]
V 0036 Variometre V 0038 090493
V 0062 Triunghiuri de avertizare a avariilor T 0512 090446
vehiculelor
V 0073 Radiouri pentru vehicule R 0026 090417
V 0096 Aparate de navigaţie pentru vehicule [altele V 0051 090659
decât computerele de bord]
V 0116 Verniere V 0129 090494
V 0120 Veste anti-glonţ G 0193 090582
V 0130 Casete video C 0337 090650
V 0131 Cartuşe de jocuri video C 0314 090651
V 0133 Aparate de înregistrare video M 0030 090536
V 0134 Ecrane video E 0135 090652
V 0135 Telefoane video V 0268 090653
V 0136 Casete video B 0173 090495
V 0137 Vizor fotografic V 0265 090392
V 0154 Viscozimetre V 0262 090496
V 0164 Regulatoare de tensiune pentru vehicule R 0194 090498
V 0165 Dispozitive de protecţie la supratensiune R 0189 090676
V 0166 Voltmetre V 0325 090500
V 0167 Maşini de vot V 0326 090499
W 0004 Suport plat [felii siliconice] P 0617 090584
W 0016 Veste anti-glonţi G 0193 090582
W 0017 Ochelari de protecţie C 1120 090136
W 0019 Aparte portative de emisie-recepţie T 0070 090677
W 0045 Triunghiuri de avertizare a avarierii T 0512 090446
vehiculelor
W 0064 Tăviţe de spălat [fotografie] B 0009 090390
W 0100 Indicatoare pentru nivelul apei I 0067 090204
W 0145 Aparate pentru măsurarea lungimii de undă O 0057 090369
W 0179 Pod-bascule B 0223 090081
W 0180 Aparate şi instrumente folosite P 0346 090388
pentru cântărire
W 0181 Maşini de cântărire P 0347 090080
W 0183 Greutăţi P 0697 090403
W 0234 Alarme cu fluier A 0862 090013
W 0252 Conuri de vânt pentru indicarea direcţiei M 0074 090678
vântului
Conectori de fire [electricitate] S 0245 090442
W 0289
W 0298 Antene wireless (stâlpi pentru -) P 1060 090471
W 0299 Fire electrice F 0232 090255
W 0300 Fire din aliaje metalice [fire fuzibile] A 0356 090505
W 0301 Fire de telefon F 0245 090572
W 0351 Editor de texte M 0013 090541
W 0353 Măşti de protecţie pentru muncitori E 0131 090210
W 0371 Rezemătoare pentru încheieturi folosite la R 0236 090664
computere R 0115 090425
X 0003 Aparate de raze X, altele decât cele pentru uz
medical F 0211 090573
X 0004 Radiagrafii, expuse R 0033 090625
X 0007 Radiografii, altele decât pentru uz medical
R 0121 090421
X 0009 Tuburi de raze X, altele decât pentru
uz medical
R 0117 090420
Aparate şi instalaţii de generare a razelor X,
X 0011
altele decât cele pentru uz medical

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 86


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 10 Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.

SERIAL SERIAL BASIC Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.


INDICATION OF GOODS DENUMIREA PRODUSELOR
No. (E) No. (F) No. (E) (F) BAZĂ
A 0002 Centuri abdominale A 0004 100001 B 0727 Perii pentru curăţarea cavităţilor corporale E 0123 100178
A 0003 Corsete abdominale C 1327 100003 B 0787 Freze dentare F 0417 100072
A 0004 Tampoane abdominale P 0308 100098 C 0089 Canule C 0189 100042
A 0060 Ace de acupunctură A 0196 100199 C 0194 Valize adecvate pentru instrumentar medical M 0060 100116
A 0113 Dozatoare de aerosoli pentru uz medical A 0139 100160 C 0195 Valize adecvate utilizării de către chirurgi şi T 0541 100152
A 0143 Perne pneumatice pentru uz medical doctori
A 0150 Saltele pneumatice pentru uz C 1444 100162 C 0235 Cleşti pentru castrare T 0182 100049
medical M 0211 100163 C 0241 Catgut C 0343 100035
A 0153 Perne pneumatice pentru uz medical C 0243 Catetere C 0344 100015
A 0263 Tărgi de ambulanţă O 0101 100161 C 0250 Aparatură obstretică pentru vite B 0328 100027
A 0286 Aparate de anestezie B 0791 100037 C 0331 Scaune pentru necesităţi C 0442 100210
A 0287 Măşti de anestezie A 0498 100057 C 0410 Saltele pentru naştere M 0214 100004
A 0291 Aparate folosite în analiza medicală M 0180 100112 C 0565 Cleme chirurgicale A 0174 100007
A 0488 100180 C 0593 Îmbrăcăminte specială pentru camerele de V 0213 100200
A 0416 Suporturi pentru arcada piciorului operaţii
A 0424 Fotolii pentru uz medical sau stomatologic R 0281 100040 C 0735 Scaune pentru necesităţi C 0442 100210
F 0028 100088 C 0757 Comprese termo-electrice [chirurgie] C 1114 100059
A 0436 Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale
S 0495 100129 C 0760 Compresoare [chirurgicale] C 1115 100060
A 0437 Sâni artificiali C 0793 Prezervative P 0946 100128
A 0439 Ochi artificiali S 0182 100141 C 0823 Recipiente speciale pentru deşeuri R 0154 100216
A 0444 Maxilare artificiale Y 0005 100159 medicale
A 0445 Membre artificiale M 0017 100111 C 0836 Contraceptive nechimice C 1217 100184
A 0448 Aparate pentru respiraţia artificială P 1017 100117 C 0902 Cuţite C 1386 100062
A 0449 R 0273 100139 C 0921 Corsete abdominale C 1327 100003
Piele artificială pentru uz chirugical
A 0452 C 0922 Corsete pentru uz medical G 0010 100183
Dinţi atificiali
A 0453 P 0234 100125 C 1045 Crâje B 0320 100168
Seturi de dinţi artificiali
B 0001 D 0093 100052 C 1046 Vârfuri pentru cârje pentru invalizi E 0248 100126
Biberoane
B 0003 D 0087 100076 C 1062 Ventuze medicale V 0122 100155
Tetine de biberon [suzete]
B 0066 B 0360 100028 C 1098 Perne pentru uz medical C 1446 100064
Pistoale de administrare de uz veterinar
B 0087 S 0560 100145 C 1099 Perne electrice de încălzire pentru uz medical C 1447 100050
Bandaje elastice
B 0089 P 0486 100127
Bandaje anatomice pentru încheieturi
B 0091 B 0133 100022 C 1108 Cuţite chirurgicale C 1461 100065
Bandaje ortopedice pentru genunchi
B 0093 Bandaje de suport B 0135 100020 D 0022 S 0600 100147
Aparate pentru tratamentul surdităţii
B 0094 G 0167 100193
Bandaje de suspendare
B 0152 B 0135 100020 D 0036 D 0047 100211
Bazine pentru uz medical Defibrilatoare
B 0245 S 0615 100148 D 0053 D 0077 100073
Ploşti Aparate dentare
B 0246 B 0229 100026 D 0054 D 0076 100179
Vibratoare pentru paturi Aparate dentare electrice
B 0230 100025 D 0062 Scaune stomatologice D 0089 100048
Paturi hidrostatice cu apă pentru uz
B 0253 V 0231 100157 D 0064 D 0087 100076
medicinal Proteze dentare
Paturi speciale pentru uz medical L 0347 100096 D 0101 D 0183 100201
Aparate de diagnosticare pentru uz medical
B 0255
Centuri electrice pentru uz medical L 0341 100173 D 0108 D 0188 100212
Aparate de dializă
B 0291 D 0266 P 0688 100218
Curele pentru uz medical Săculeţi pentru duş
B 0294 C 0361 100175 D 0282 D 0302 100081
Centuri ortopedice Tuburi de drenaj pentru uz medical
B 0303 C 0360 100045
B 0451 Pături electrice pentru uz
medical C 0362 100047 D 0301 A 0263 100013
Cerşafuri pentru bolnavi
Aparate pentru testarea sângelui C 1474 100191 D 0345 F 0282 100089
Sticle cu pipete de uz medical
B 0478 D 0346
Aparate pentru spălarea cavităţilor Pipete pentru uz medical
B 0516 A 0490 100087 D 0373 C 1121 100061
corporale Mameloane artificiale
C 0352 100044 E 0002 S 0560 100145
Ghete pentru uz medical Beţişoare pentru igiena urechii
B 0557 E 0003 C 1668 100071
Sonde [chirurgie] Dopuri de urechi [pentru protecţia urechii]
B 0589 B 0662 100031 E 0005 O 0107 100224
Pompe pentru sân Cornete acustice
B 0680 B 0704 100033 E 0053 C 1293 100006
Sâni artificiali Ciorapi elastici de uz chirurgical
B 0682 T 0282 100107 B 0217 100165
S 0182 100141

87 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 10 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
E 0060 Instrumente electrice de acupunctură A 0095 100202 L 0053 Lămpi pentru uz medical L 0094 100108
E 0080 Electrocardiografe E 0202 100084 L 0056 Lanţete L 0125 100077
E 0082 Electrozi pentru uz medical E 0204 100174 L 0066 Lasere pentru uz medical L 0146 100106
E 0137 Aparate de clismă pentru uz I 0130 100104 L 0166 Lentile [proteze intraoculare] pentru implant L 0200 100194
medical chirurgical
E 0184 Aparat de masaj estetic M 0192 100063 L 0232 Membre artificiale P 1017 100117
E 0243 Ochi artificiali Y 0005 100159 L 0353 Păpuşi gonflabile P 0924 100219
F 0062 Tetite pentru biberoane T 0220 100170 M 0115 Măşti folosite de M 0190 100205
F 0063 Dispozitive de închidere pentru biberoane F 0072 100169 personalul medical
F 0064 Biberoane B 0360 100028 M 0124 Aparate de masaj M 0191 100113
F 0179 Filtre pentru raze ultraviolete, pentru uz F 0270 100181 M 0126 Mănuşi de masaj G 0061 100092
medical M 0146 Centuri pentru maternitate G 0358 100046
Dispozitive de protecţie pentru degete, pentru uz D 0274 100079 M 0160 Saltele pentru naştere M 0214 100004
F 0185 P 0439 100146 M 0195 M 0257 100114
medical Aparate şi instrumente medicale
Suporturi pentru platfus L 0125 100077 M 0196 Senzori de presiune medicali F 0224 100213
F 0298 R 0281 100040 M 0208 C 1594 100069
Linguri pentru administrarea
Lanţete C 0653 100051 medicamentelor
F 0319 M 0259 M 0361 100220
Suporturi pentru arcada piciorului Aparate de microdermoabraziune
F 0440 F 0353 100090 M 0325 M 0415 100078
Încălţăminte ortopedică Oglinzi pentru stomatologi
F 0447 F 0487 100182 M 0327 M 0414 100118
F 0453 Forceps Oglinzi pentru chirurgi
N 0041 Ace pentru uz medical A 0193 100008
F 0554 Aparate de dezinfectare pentru uz medical
M 0428 100119 N 0135 Aparate de alăptat A 0349 100016
O 0012 Aparate de obstretică O 0005 100120
F 0587 Mobilă specială pentru uz medical
B 0157 100023 O 0073 Mese de operaţii T 0040 100150
T 0243 100091 O 0074 O 0075 100122
G 0016 Centuri galvanice pentru uz medical Olftamometre
G 0092 100093 O 0079 O 0076 100123
G 0018 Dispozitive galvanice terapeutice Oftalmoscoape
G 0061 100092 O 0111 O 0126 100214
G 0081 Gastroscoape Aparate ortodontice
G 0045 100043 O 0112 O 0127 100038
G 0178 Mânuşi pentru masaj O 0113 Articole ortopedice C 0362 100047
F 0224 100213
G 0179 Mănuşi pentru uz medical Centuri ortopedice C 0653 100051
P 1018 100192 O 0114
G 0316 Senzor de presiune medical O 0115 Încălţăminte ortopedică S 0222 100171
A 0082 100005
H 0033 Peruci O 0116 Branţuri ortopedice O 0127 100038
O 0140 100124
H 0136 Aparate auditive pentru surzi Articole ortopedice C 0362 100047
S 0540 100203 O 0117
H 0137 Dispozitive pentru protecţia auzului Centuri ortopedice
C 1447 100050 O 0118 C 0653 100051
H 0138 Stimulatoare cardiace Încălţăminte ortopedică
O 0119 S 0222 100171
H 0160 Perne electrice pentru uz medical Branţuri ortopedice S 0560 100145
H 0058 100095 P 0002
B 0802 100039 P 0021 Suzete pentru bebeluşi P 0308 100098
H 0181 Hematimetre Tampoane abdominale C 1447 100050
A 0230 100011 P 0027
H 0200 Bangaje pentru hernie Perne electrice de încălzire pentru uz
V 0229 100012
H 0295 Aparate terapeutice cu aer cald medical
P 0029 C 1440 100195
H 0296 Aparate de vibraţie cu aer cald, pentru Perne pentru prevenirea ulceraţiilor pe corpul
L 0347 100096
uz medical pacienţilor
P 0275 P 0352 100010
H 0349 Paturi hidrostatice pentru uz medical Pesare
B 0230 100025 P 0303 F 0282 100089
Fiole pentru numărarea picăturilor, de
H 0213 100097 uz medical
H 0352 Bazine igienice
H 0214 100002 P 0334 Aparate pentru exerciţii fizice, pentru uz E 0551 100176
H 0357 Seringi hipodermice S 0024 100094 medical
H 0358 Centuri hipogastrice P 0416 100196
D 0309 100014 P 0337 Aparate de fizioterapie
I 0001 Pungi cu gheaţă pentru uz medical C 1668 100071
C 1487 100177 P 0346 Beţişoare pentru urechi
I 0047 Cearşafuri pentru incontinenţă O 0103 100101
C 1486 100067 P 0371 Perne soporifice pentru insomnii
I 0050 Incubatoare pentru bebeluşi T 0182 100049
I 0086 100099 P 0382 Cleşti pentru castrare
I 0053 Incubatoare pentru uz medical
I 0087 100100 P 0385 Pivoţi pentru dinţi artificiali P 0548 100074
I 0081 Inhalatoare
C 0783 100055 P 0458 Gipsuri ortopedice B 0136 100206
I 0083 Injectoare pentru uz medical
I 0119 Instrumentare adecvate utilizării de
I 0110 100103 P 0508 Dopuri pentru urechi [dispozitive de O 0107 100224
către chirurgi şi doctori
D 0229 100204 protecţie a urechii]
I 0121 Pulverizatoare
M 0017 100111 P 0716 Sonde pentru uz medical S 0393 100085
I 0146 Elevatoare pentru invalizi
G 0167 100193 P 0737 Peruci P 1018 100192
J 0019 Maxilare artificiale
C 1386 100062 P 0738 Proteze intraoculare [lentile] L 0200 100194
K 0041 Bandaje ortopedice pentru genunchi
C 1454 100029 pentru implant chirurgical
K 0056 Cuţite
K 0059 Cuţite pentru uz chirurgical

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 88


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 10 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
P 0740 Dispozitive de protecţie contra razelor X, pentru R 0118 100137 T 0121 Dinţi artificiali D 0093 100052
uz medical T 0125 Inele de dentiţie A 0560 100018
P 0774 Pulsometre S 0494 100222 T 0169 Aparate de testare pentru uz medical A 0488 100180
P 0782 Pompe pentru uz medical P 0771 100086
Q 0003 Lămpi cu cuarţ pentru uz medical Q 0006 100130 T 0184 Pungi termice pentru primul ajutor C 1442 100209
R 0022 Aparate radiologice pentru uz medical R 0037 100133 T 0190 Comprese termo-electrice C 1114 100059
[chirurgie]
R 0025 Monitoare de radiologie pentru uz E 0133 100083 T 0191 Termometre pentru uz medical T 0248 100198
industrial
R 0030 Aparate de radioterapie R 0043 100134 T 0211 Fir de sutură chirurgical F 0222 100056
R 0033 Tuburi de radiu pentru uz medical A 0483 100017 T 0273 Vârfuri pentru cârjele invalizilor E 0248 100126
R 0110 Recipiente pentru aplicarea medicamentelor R 0152 100115 T 0347 Raclete pentru curăţarea limbii C 1667 100070
R 0168 Aparate de fizioterapie R 0163 100221 T 0402 Aparate de tracţiune pentru uz medical E 0562 100215
pentru uz medical
R 0209 Aparate pentru respiraţie artificială R 0270 100138 T 0484 Trocare T 0530 100151
R 0214 Aparate de resuscitare R 0130 100135 T 0509 Bandaje de susţinere B 0802 100039
R 0262 Inele pentru dentiţie A 0560 100018 T 0520 Tuburi de drenaj pentru uz medical D 0302 100081
S 0122 Ferăstraie pentru uz chirurgical S 0141 100140
S 0137 Bisturie S 0123 100030 U 0001 Lămpi cu raze ultraviolete pentru uz medical R 0112 100105
S 0155 Foarfece pentru chirurgie C 0909 100058
S 0165 Racletă pentru curăţarea limbii C 1667 100070 U 0003 Filtre pentru razele ultraviolete F 0270 100181
S 0314 Cearşafuri pentru incontinenţă D 0309 100014 pentru uz medical
S 0371 Încălţăminte ortopedică C 0653 100051 U 0004 Centuri ombilicale O 0054 100121
S 0577 Eşarfe [bandaje de susţinere] E 0085 100217 U 0038 Sonde de uretră U 0012 100153
S 0664 Branţuri ortopedice S 0222 100171 U 0039 Seringi uretrale U 0011 100154
S 0674 Perne soporifice pentru insomnie O 0103 100101 U 0041 Ploşti [vase] U 0013 100110
S 0678 Perne pentru prevenirea ulceraţiilor pe corpul C 1440 100195 U 0045 Aparate şi instrumente urologice U 0017 100102
pacienţilor
U 0048 Seringi uterine U 0023 100142
S 0733 Sfigmomanometre S 0495 100129 V 0010 Seringi vaginale V 0004 100143
S 0734 Sfigmotensiometre S 0495 100129 V 0014 Dispozitive de închidere pentru biberoane F 0072 100169
S 0752 Spirometre [aparate medicale] S 0499 100197 V 0034 Pulverizatoare pentru uz medical V 0030 100109
S 0753 Scuipători de uz medical C 1493 100034 V 0122 Aparate şi instrumente veterinare V 0215 100156
S 0755 Atele chirugicale E 0108 100021 V 0125 Aparate de vibromasaj
S 0762 Bureţi chirurgicali E 0400 100053 W 0069 Recipiente speciale pentru deşeuri medicale V 0232 100158
S 0768 Linguri pentru administrarea medicamentelor C 1594 100069 R 0154 100216
S 0779 Pulverizatoare pentru uz medical V 0030 100109 W 0085 Pungi de apă pentru uz medical
S 0922 Stenturi S 0530 100223 W 0086 Paturi de apă pentru uz medical E 0037 100082
S 0930 Cearşafuri sterile chirurgicale C 0476 100172 X 0002 L 0347 100096
Aparate cu raze X pentru uz
S 0936 Stetoscoape S 0539 100144 medical R 0114 100024
S 0956 Ciorapi elastici [chirurgie] B 0217 100165
Radiografii pentru uz medical
S 0957 Ciorapi pentru varice B 0218 100166 X 0006 R 0032 100132
S 0983 Cămăşi de forţă C 0150 100041
Tuburi radiologice pentru uz medical
S 1007 Tărgi pentru ambulanţe B 0791 100037 X 0008 R 0120 100136
Aparate şi instalaţii pentru generarea de raze X
S 1013 Tărgi ambulante B 0792 100036 X 0010 R 0116 100131
pentru uz medical
S 1085 Bandaje de susţinere B 0135 100020 Dispozitive de protecţie contra razelor X,
S 1087 P 0439 100146 X 0012
Suporturi pentru platfus pentru uz medical
S 1095 Aparate şi instrumente chirurgicale C 0779 100054 R 0118 100137
S 1098 Câmpuri sterile chirurgicale D 0307 100207
S 1100 Implanturi chirurgicale [materiale I 0021 100208
artificiale]
S 1112 Bandaje de susţinere S 0615 100148
S 1113 Materiale de sutură S 0617 100149
S 1114 Ace de sutură S 0616 100009
S 1145 Seringi pentru injecţii B 0512 100080
S 1146 Seringi pentru uz medical S 0235 100164
T 0025 Mese de operaţie T 0040 100150
T 0114 Tetine S 0560 100145
T 0115 T 0220 100170
Tetine pentru biberoane

89 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 11 Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare.

Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
A 0027 Acumulatoare de căldură 110002 B 0258 Încălzitoare pentru pat C 0614 110304
A 0028 Acumulatoare de aburi 110242 B 0329 Aparate pentru răcirea băuturilor B 0571 110119
A 0038 Arzătoare pe bază de actetilenă 110003 B 0359 Lumini pentru biciclete B 0383 110045
A 0040 Rachete semnalizatoare cu acetilenă 110005 B 0370 Bideuri B 0398 110046
A 0041 Generatoare pe bază de acetilenă 110004 B 0452 Pături electrice, altele decât pentru uz medical C 1475 110305
A 0135 Aparate de aer condiţionat pentru vehicule 110079
A 0136 Aparate de aer condiţionat 110099 B 0522 Ţevi [tuburi] de boiler pentru instalaţiile de T 0560 110078
A 0137 Instalaţii de aer condiţionat 110014 încălzire
A 0139 Aparate pentru răcirea aerului 110010 B 0525 Boilere, altele decât componente de C 0580 110047
A 0145 Aparate odorizante 110009 maşini
A 0147 Uscătoare cu aer [uscătoare] 110013 B 0632 Suporturi pentru arzătoarele de gaz A 0625 110251
A 0148 Instalaţii de filtrare a aerului 110015 B 0667 Maşini de făcut pâine P 0025 110329
A 0152 Aparate de ionizare pentru tratarea aerului 110174 B 0676 Aparate de prăjit pâine G 0348 110171
sau apei B 0678 Bread-making machines M 0008 110332
A 0159 Aparate şi maşini pentru purificarea 110207 B 0778 Arzătoare B 0883 110060
aerului Arzătoare cu acetilenă
B 0779 B 0292 110003
Reîncălzitoare de aer Arzătoare pentru lămpi
A 0161 110012 B 0780 B 0298 110044
Sterilizatoare de aer Arzătoare de gaze
A 0162 110245 B 0781 B 0296 110161
Supape de aer pentru instalaţiile de Arzătoare germicide
A 0164 110205 B 0782 B 0885 110061
încălzire cu abur
B 0783 Arzătoare incandescente B 0294 110043
Instalaţii de iluminare pentru vehiculele Arzătoare de laborator
A 0166 pneumatice 110007 B 0784 B 0884 110058
C 0126 Carbon pentru lămpi cu arc C 0519 110072
Arzătoare de alcool
A 0188 110247 C 0164 Covoare încălzite electric T 0111 110310
Dispozitive anti-orbire pentru automobile
A 0343 110030 C 0266 Corpuri de iluminat pentru plafoane P 0554 110136
[fitinguri la faruri]
C 0296 Radiatoare de încălzire centralizată C 0601 110083
Dispozitive contra orbirii pentru vehicule
A 0355 110249 C 0340 Camere sterile [instalaţii sanitare] C 0463 110325
[fitinguri la faruri]

A 0379 110055 C 0343 Candelabre L 0397 110133


Duze de robinet anti-stropire
A 0405 110307 C 0414 Suflătoare pentru coşuri T 0286 110094
Aparate de filtrare pentru acvarii
A 0407 110308 C 0418 Combustibili pentru coşuri C 0268 110093
Încălzitoare pentru acvarii
A 0409 110309 C 0423 Lampă pentru coşuri T 0562 110092
Lumini pentru acvarii
A 0414 110023 C 0430 Lanterne chinezeşti L 0115 110185
Lămpi cu arc
A 0479 Cutii de cenuşă de cuptoare 110154 C 0458 Pomi de Crăciun (lumini electrice pentru -) L 0104 110195
A 0480 Instalaţii automate pentru transportul 110231
cenuşei C 0462 Cromatografe pentru uz industrial C 0801 110292
A 0481 Cenuşare pentru cuptoare 110154
A 0494 Reactoare nucleare 110253 C 0534 Camere sterile [instalaţii sanitare] C 0463 110325
A 0503 Autoclave [aparate electrice de gătit sub 110254
presiune] C 0659 Filtre electrice pentru cafea F 0258 110260
A 0514 Faruri de automobile 110256 C 0665 Maşini electrice pentru cafea C 0085 110262
A 0517 Dispozitive anti-orbire pentru automobile 110030 C 0666 Filtre electrice de cafea P 0328 110261
[fitinguri pentru faruri] C 0668 Prăjitoare de cafea C 0083 110066
B 0056 Cuptoare de coacere 110053 C 0681 Bobine [componente ale instalaţiilor de S 0239 110224
B 0113 Grătare (roci vulcanice folosite la -) 110326 distilare, încălzire sau răcire]
C 0787 Condensatoare de gaz altele decât C 1135 110294
B 0114 Grătare mari în aer liber 110265 componente de maşini
B 0164 Fitinguri pentru baie 110037 C 0792 Instalaţii de aer condiţionat A 0243 110014
B 0165 Fitinguri de aer cald pentru baie 110017 C 0834 Lăzi frigorifice R 0147 110157
B 0166 Instalaţii pentru baie 110039 C 0849 Maşini de gătit C 1630 110108
B 0167 Instalaţii de saună pentru baie 110297 C 0854 Aparate şi instalaţii de gătit C 1632 110109
B 0169 Căptuşeli pentru baie 110034 C 0858 Inele de gătit R 0136 110210
B 0171 Armături pentru instalaţiile din baie 110039 C 0861 Ustensile electrice pentru gătit U 0020 110107
B 0179 Căzi de baie 110033 C 0865 Răcitoare pentru cuptoare B 0010 110032
B 0180 Căzi de baie pentru băi de şezut 110035 C 0868 Aparate şi instalaţii de răcit R 0176 110214
B 0190 Încălzitoare pentru baie 110038 C 0870 Instalaţii şi maşini de răcit Instalaţii pentru răcirea R 0050 110209
B 0193 Spa pentru băi [bazine] 110291 C 0871 lichidelor R 0178 110188

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 90


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 11 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
C 0872 Instalaţii de răcit pentru tutun T 0004 110227 F 0061 Aparate de alimentare pentru cazanele de A 0333 110273
C 0873 Instalaţii pentru răcirea apei E 0043 110125 încălzire
C 1050 Cabine de duş C 0005 110298 F 0066 Încălzitoare electrice pentru biberoane C 0610 110257

C 1073 Ondulatoare L 0090 110158 F 0137 Filamente pentru încălzire electrică F 0181 110293
C 1101 Perne electrice de încălzire, altele decât pentru C 1448 110296 F 0138 Filamente pentru lămpi electrice F 0180 110145
uz medical F 0139 Filamente de magneziu pentru F 0225 110190
C 1132 Lumini pentru biciclete C 1690 110110 iluminare
D 0006 Umezitoare [încălzire] R 0179 110215 F 0174 Filtre electrice de cafea F 0258 110260
D 0034 Friteuze electrice F 0444 110266 F 0175 Filtre pentru aerul condiţionat A 0242 110011
D 0038 Aparate de dezgheţat pentru vehicule D 0052 110112 F 0177 Filtre pentru apa potabilă E 0038 110147
D 0039 Geamuri de dezgheţare pentru vehicule V 0071 110250 F 0182 Filtre [componente din instalaţii casnice F 0265 110146
(aparate de încălzire pentru -) sau industriale]
D 0044 Aparate de deshidratare pentru D 0123 110321 F 0193 Grătare G 0350 110152
alimente organice F 0218 Şeminee domestice C 0672 110267
D 0060 Cuptoare stomatologice F 0410 110311 F 0254 Fitinguri pentru baie B 0074 110037
D 0073 Aparate de odorizare, cu excepţia celor de D 0136 110275 F 0270 Accesorii formate pentru cuptoare G 0089 110151
uz personal F 0271 Accesorii formate pentru cuptoare G 0089 110151
D 0079 Instalaţii de desalinizare D 0137 110116 F 0287 Coşuri de faclă folosite în T 0597 110059
D 0080 Aparate de desicare D 0140 110117 industria petrolieră
D 0136 Difuzoare de lumină D 0213 110118 F 0288 Rachete semnalizatoare F 0283 110148
D 0156 Tuburi electrice de descărcare, pentru T 0556 110111 F 0295 Lanterne [torţe] T 0403 110202
iluminat F 0371 Combustibil pentru coş C 0268 110093
D 0170 Aparate de dezinfectat D 0129 110115 F 0373 Combustibili pentru cazanele de încălzire C 0266 110264
D 0171 Dozatoare de dezinfectant pentru toalete D 0256 110114 F 0383 Instalaţii de tras apa C 0562 110272
D 0172 Dozatoare de dezinfectant pentru toalete D 0256 110114 F 0384 Rezervoare de apă R 0251 110075
D 0187 Lăzi frigorifice V 0286 110330 F 0435 Saci de picioare încălzite electric C 0477 110088
comerciale F 0438 Încălzitoare electrice sau neelectrice C 0615 110087
D 0189 Pungi de sterilizare de unică folosinţă P 0687 110324 pentru picioare
D 0195 Aparate de distilare D 0248 110120 F 0452 Aparate pentru uscarea furajelor F 0394 110141
D 0197 Coloane de distilare C 1046 110101 F 0456 Forjă portabilă F 0360 110149
D 0212 Lanterne de scufundare P 0982 110322 F 0471 Fântâni F 0343 110126
D 0319 Uscătoare cu aer S 0162 110013 F 0472 Fântâni decorative J 0030 110175
D 0320 Uscătoare de păr S 0159 110095 F 0484 Cadre metalice pentru cuptoare A 0717 110025
D 0336 Filtre pentru apa potabilă E 0038 110147 F 0490 Frigidere C 1175 110106
D 0338 Irigatoare [fitinguri pentru irigatoare] D 0212 110323 F 0493 Brichete pentru aprinderea gazului B 0825 110018
F 0527 Aparate pentru prăjirea fructelor F 0472 110159
D 0357 Uscătoare cu aer S 0162 110013 F 0538 Economizoare de combustibil* E 0114 110102
D 0358 Uscătoare de păr S 0159 110095 F 0555 Aparate de dezinfectat, altele decât F 0488 110278
D 0360 Aparate pentru uscare S 0166 110097 pentru uz medical
D 0361 Aparate şi instalaţii pentru uscare S 0158 110222 F 0568 Cenuşare pentru cuptoare C 0388 110154
D 0362 Aparate de uscare pentru nutreţuri şi furaje F 0394 110141 F 0571 Grătare pentru cuptoare G 0350 110152
F 0573 Răcitoare pentru cuptoare B 0010 110032
E 0023 Economizoare de combustibil * E 0114 110102 F 0574 Bazine de răcire pentru cuptoare B 0010 110032
E 0061 Aparate electrice pentru fabricarea iaurtului Y 0004 110312 F 0576 Aparate de încărcare pentru cuptoare C 0524 110074
F 0577 Cuptoare, altele decât cele folosite în F 0404 110150
E 0067 Lămpi electrice L 0102 110024 laborator
E 0073 Covoare încălzite electric T 0111 110310 F 0578 Accesorii formate pentru cuptoare G 0089 110151
E 0099 Elemente de încălzire C 1309 110085 G 0050 Aparate cu gaz (accesorii de reglare şi G 0107 110259
E 0545 110142 siguranţă pentru -)
E 0200 Evaporatoare V 0042 110313 G 0051 Boilere cu gaz G 0114 110162
G 0052 Arzătoare de gaz B 0296 110161
E 0211 Vase de expansiune pentru instalaţiile de H 0094 110314 G 0053 Arzătoare de gaz (suporturi pentru -) A 0625 110251
încălzire centralizată L 0115 110185 G 0054 Condensatoare de gaz, altele decât C 1135 110294
E 0221 Hote pentru bucătării V 0115 110065 componente de maşini
F 0020 Lumini decorative V 0117 110315 G 0057 Lămpi cu gaz L 0091 110163
F 0031 Ventilatoare [aer condiţionat] S 0438 110225 G 0058 Brichete cu gaz A 0371 110019
F 0032 Ventilatoare electrice pentru uz personal G 0060 Conducte de gaz (accesorii de reglare şi C 1146 110240
F 0036 Ventilatoare [componente ale instalaţiilor R 0348 110068 siguranţă pentru -)
de aer condiţionat]
F 0052 Robinete pentru conducte

91 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 11 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
G 0064 Epuratoare de gaze [componente ale L 0168 110160 K 0013 Ceainice electrice B 0715 110303
instalaţiilor cu gaz] K 0027 Suporturi pentru cuptoare de ardere S 0594 110279
G 0065 Aparate de epurare a gazelor G 0111 110138 K 0028 Cuptoare de ardere C 1623 110048
G 0102 Generatoare de acetilenă G 0161 110004 K 0034 Maşini de gătit [cuptoare] P 0881 110204
G 0113 Arzătoare germicide B 0885 110061 L 0005 Arzătoare de laborator B 0884 110058
G 0114 Lămpi germicide pentru purificarea aerului L 0105 110166 L 0007 Lămpi de laborator L 0097 110176
G 0198 Aparate pentru încălzirea lipiciului C 1025 110100 L 0039 Carcase pentru lămpi M 0089 110042
G 0259 Grătare de cuptor G 0350 110152 L 0040 Felinare T 0562 110092
G 0290 Tăvi [aparatură de gătit] G 0354 110172 L 0041 Sticlă pentru lămpi V 0172 110091
G 0296 Griluri [aparatură de gătit] G 0354 110172 L 0042 Globuri pentru lămpi G 0231 110169
H 0021 Uscătoare de păr [uscătoare] S 0159 110095 L 0043 Protecţii pentru lămpi M 0089 110042
H 0053 Aparate pentru uscarea mâinilor, S 0161 110223 L 0044 Reflectoare pentru lămpi R 0164 110183
pentru băi L 0045 Abajururi A 0001 110237
H 0131 Faruri pentru automobile A 0854 110031 L 0048 Lămpi L 0100 110040
H 0139 Cămine F 0414 110153 L 0049 Lămpi (arzătoare pentru -) B 0298 110044
Acumulatoare de căldură L 0051 Lămpi electrice L 0102 110024
H 0140 A 0032 110002
H 0143 Schimbătoare de căldură, altele decât E 0079 110129 L 0052 Semnalizatoare de automobile A 0845 110255
componentele de maşină
H 0146 Pompe de căldură P 0769 110268 L 0054 Lămpi (globuri pentru -) G 0231 110169
H 0147 Regeneratoare de căldură R 0158 110069 L 0055 Suporturi de abajur A 0002 110238
H 0149 Încălzitoare electrice pentru biberoane C 0610 110257 L 0059 Lanterne pentru iluminare L 0132 110041
H 0150 Încălzitoare pentru băi C 0609 110038 L 0083 Uscătoare electrice de rufe S 0163 110316
H 0152 Încălzitoare pentru fierbătoare C 0613 110086 L 0086 Boilere pentru spălătorii C 0581 110063
H 0153 Încălzitoare pentru vehicule C 0605 110081 L 0090 Roci vulcanice folosite la grătarele pentru P 0462 110326
H 0154 Încălzitoare de imersie T 0250 110090 aer liber
H 0155 Aparate de încălzire C 0136 110067 L 0180 Supape pentru controlul nivelului în rezervoare S 0459 110194
H 0156 Aparate electrice de încălzire C 0598 110082 L 0201 Becuri A 0479 110021
H 0157 Aparate de încălzire pentru dezgheţarea V 0071 110250 L 0202 Becuri electrice A 0481 110022
geamurilor vehiculelor L 0203 Becuri pentru semnalizatoare A 0480 110071
H 0158 Aparate de încălzire pentru combustibili solizi, C 0597 110080
lichizi sau gazoşi L 0205 Difuzoare de lumină D 0213 110118
Cazane de încălzire L 0209 Aparate de iluminat cu diode luminiscente [LED] D 0221 110333
H 0159 C 0582 110077
Perne electrice, altele decât pentru uz medical
H 0161 C 1448 110296
L 0211 Brichete * A 0376 110020
Elemente de încălzire L 0213 A 0371 110019
H 0162 C 1309 110085 Brichete cu gaz
Filamente electrice de încălzire L 0214 E 0099 110130
H 0163 F 0181 110293 Aparate şi instalaţii de iluminare
Instalaţii de încălzire E 0098 110229
H 0164 C 0608 110073 L 0215 Aparate de iluminare pentru vehicule
Instalaţii pentru încălzirea apei Instalaţii de iluminare pentru vehiculele A 0130 110007
H 0165 C 0595 110076 L 0220
H 0166 Instalaţii de încălzire [apă] C 0595 110076 pneumatice P 0982 110322
H 0167 Farfurii de încălzire P 0600 110201 L 0226 Lanterne de scufundare L 0104 110195
H 0231 Hote pentru bucătării H 0094 110314 L 0227 Lumini electrice pentru pomul de Crăciun A 0852 110256
H 0292 Aparate de aer cald A 0228 110016 L 0228 Faruri pentru automobile F 0144 110027
H 0293 Fitinguri de baie pentru aer cald B 0077 110017 L 0229 Lumini pentru vehicule C 0524 110074
H 0294 Cuptoare cu aer cald A 0147 110008 L 0316 Aparate de încărcare pentru cuptoare N 0109 110196
H 0297 Plite P 0597 110170 L 0367 Numere luminoase pentru case T 0565 110189
H 0299 Sticle cu apă caldă B 0720 110302 L 0370 Tuburi luminiscente F 0225 110190
H 0301 Numere luminoase pentru case N 0109 110196 M 0023 Filamente cu magneziu pentru iluminare M 0070 110191
H 0312 Umidificatoare pentru radiatoare de H 0178 110084 M 0060 Prăjitoare de malţ C 1631 110317
încălzirecentralizată M 0274 Cuptoare cu microunde [aparatură
H 0326 Hidranţi B 0673 110049 de gătit] F 0405 110328
H 0345 Aparate pentru hidromasaj H 0199 110334 M 0275 Cuptoare cu microunde pentru uz
I 0002 Cutii de gheaţă G 0221 110168 industrial L 0055 110177
I 0004 Lăzi de gheaţă G 0221 110168 M 0284 Instalaţii pentru răcirea laptelui M 0402 110192
I 0010 Maşini şi aparate pentru gheaţă G 0203 110167 M 0316 Lămpi pentru mineri R 0351 110239
I 0036 Încălzitoare cu imersie T 0250 110090 M 0339 Baterii pentru conductele de apă B 0832 110055
I 0041 Arzătoare incandescente B 0294 110043 N 0119 Duze pentru robinete anti-stropire M 0438 110193
I 0044 Incineratoare I 0057 110173 N 0124 Combustibil nuclear şi material
I 0158 Aparate de ionizare pentru tratarea A 0251 110174 nuclear moderator (instalaţii pentru
aerului sau apei procesarea -) R 0122 110253
N 0125 Reactoare nucleare

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 92


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 11 (continuare)
Nr. Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
SERIE (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
(E) R 0163 Accesorii de reglare şi siguranţă pentru E 0001 110241
O 0020 Arzătoare cu petrol H 0128 110199 aparatele de apă
O 0028 Lămpi cu petrol L 0092 110179 R 0169 Reîncălzitoare de aer R 0137 110012
O 0052 Aparate pentru spălarea uleiului H 0127 110277 R 0278 Prăjitoare T 0408 110230
O 0099 Fântâni ornamentale J 0030 110175 R 0279 Prăjitoare de cafea B 0886 110062
O 0125 Accesorii pentru cuptoare din argilă refractară C 0472 110070 R 0280 Aparate de prăjire G 0354 110172
O 0127 Cuptoare cu microunde pentru uz industrial F 0405 110328 R 0281 Ţepuşe pentru prăjire T 0423 110056
R 0282 Frigărui pentru prăjire B 0836 110057
O 0128 Cuptoare, altele decât pentru uzul în laborator F 0404 110150 R 0344 Rotiserii R 0377 110220
S 0015 Accesorii de siguranţă pentru aparatele şi S 0601 110217
O 0129 Cuptoare (accesorii formate pentru -) G 0089 110151 conductele de apă sau gaz
O 0134 Arzătoare cu oxihidrogen O 0162 110197 S 0021 Lămpi de siguranţă L 0099 110182
P 0024 Perne electrice de încălzire, altele decât pentru C 1448 110296 S 0080 Aparate şi instalaţii sanitare S 0085 110221
uz medical S 0105 Tigăi electrice de gătit sub presiune C 0331 110029
P 0160 Pasteurizatoare P 0184 110178
P 0253 Filtre electrice pentru cafea P 0328 110261 S 0110 Instalaţii de saună S 0108 110297
P 0284 Arzătoare cu petrol B 0295 110248 S 0188 Epuratoare [componente ale instalaţiilor cu L 0168 110160
P 0397 Racorduri cu cep pentru conducte R 0348 110068 gaz]
P 0410 Conducte [componente ale C 1164 110103 Reflectoare T 0403 110202
S 0219
instalaţiilor sanitare] Capace de toaletă S 0297 110236
S 0225
P 0478 Încălzitoare pentru farfurii C 0616 110089 Instalaţii de purificare pentru canalizare P 1056 110135
S 0269
P 0483 Plite P 0597 110170
P 0526 Lanterne de buzunar L 0098 110051 S 0386 Cabine de duş C 0005 110298
P 0528 Lanterne electrice de buzunar L 0098 110051 S 0388 Duşuri D 0290 110121
P 0530 Încălzitoare de buzunar C 0618 110280 S 0479 Chiuvete E 0548 110299
P 0562 Instalaţii de polimerizare P 0753 110203 S 0485 Căzi de baie pentru băi de şezut B 0056 110035
P 0614 Pungi de sterilizare de unică folosinţă P 0687 110324 S 0623 Prize pentru lumini electrice D 0293 110122
S 0638 Aparate de dedurizare a apei A 0120 110243
P 0675 Maşini electrice de gătit sub presiune M 0153 110254 S 0644 Cuptoare solare F 0412 110270
[autoclave] S 0645 Colectoare termice solare [încălzire] C 0219 110269
P 0677 Tigăi electrice pentru prepararea sosurilor, C 0331 110029 S 0704 Spa-uri [bazine] B 0073 110291
sub presiune S 0810 Coşuri de faclă pentru folosirea în T 0597 110059
P 0686 Bazine cu apă sub presiune R 0252 110127 rafinăriile de petrol
M 0438 110193 S 0838 Lămpi standard L 0087 110263
P 0718 Instalaţii pentru procesarea carburanţilor şi S 0882 Acumulatoare de abur A 0033 110242
materialului nuclear moderator L 0110 110132 S 0883 Boilere cu abur altele decât componente de G 0162 110165
P 0727 Lămpi proiectoare P 1056 110135 maşini
P 0797 Instalaţii de purificare pentru canalizare B 0676 110050 S 0886 Aparate cu abur pentru faţă [saune] V 0031 110300
R 0011 Capace de radiator R 0023 110137 S 0887 Instalaţii pentru generarea aburului V 0027 110232
R 0014 Radiatoare electrice R 0019 110198 S 0890 Fier de călcat cu abur pentru ţesături D 0049 110331
R 0015 Radiatoare [încălzire] R 0122 110253 S 0933 Serilizatoare S 0535 110226
R 0093 Reactoare nucleare T 0438 110208 S 0948 Distilatoare* A 0264 110246
R 0135 Turnuri de rafinare pentru diltilare R 0164 110183 S 0979 Sobe C 0617 110140
R 0137 Lămpi reflectorizante R 0165 110212 Sobe [aparate de încălzire] P 0695 110143
S 0980
R 0138 Reflectoare pentru vehicule F 0434 110155 Lămpi stradale L 0087 110263
S 1005
R 0146 Aparate şi maşini de Plăci structurale pentru cuptoare
S 1030 A 0717 110025
refrigerare R 0174 110213 Aparate de clorinare pentru piscine
S 1128 C 0786 110318
Aparate şi instalaţii de refrigerare
R 0147
A 0746 110026 T 0056 Aparate pentru bronzat [solare] B 0857 110271
R 0149 Dulapuri de refrigerare C 0465 110156 Robinete [racorduri cu cep] R 0348 110068
T 0075
R 0150 Camere de refrigerare R 0147 110157 pentru conducte
R 0151 Lăzi frigorifice V 0286 110330 T 0076 Baterii * R 0347 110218
R 0152 Lăzi frigorifice T 0193 Ventile termostat [componente ale V 0022 110319
comerciale R 0173 110274 instalaţiilor de încălzire]
R 0154 Frigidere R 0158 110069 T 0295 Prăjitoare de pâine G 0348 110171
R 0156 Regeneratoare de căldură R 0181 110216 T 0297 Instalaţii de răcire pentru tutun T 0004 110227
R 0160 Accesorii de reglare pentru aparatele şi conductele
de apă sau gaz G 0107 110259 T 0303 Prăjitoare de tutun T 0008 110228
R 0161 Accesorii de reglare şi siguranţă pentru aparatele T 0308 Vase de toaletă C 1676 110235
de gaz C 1146 110240 T 0314 Capace de toaletă S 0297 110236
R 0162 Accesorii de reglare şi siguranţă pentru
conductele de gaz

93 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 11 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
T 0319 Toalete portabile C 0013 110064 W 0126 Instalaţii pentru udare automată A 0013 110001
T 0320 Toalete [closete cu apă] T 0353 110105 W 0127 Maşini de udare pentru uz agricol I 0131 110327
T 0369 Torţe de iluminat T 0403 110202
T 0370 Lanterne electrice de buzunar L 0098 110051 W 0131 Conducte de apă pentru instalaţii C 1164 110103
T 0519 Tuburi electrice de evacuare, pentru iluminat T 0556 110111 sanitare
W 0230 Aparate cu jet de apă R 0220 110320
T 0523 Tuburi luminiscente T 0565 110189 Y 0014 Aparate electrice pentru fabricarea Y 0004 110312
T 0541 Cabine pentru băi turceşti, portabile C 0011 110036 iaurtului
U 0002 Lămpi cu raze ultraviolete, altele decât cele R 0113 110180
pentru uz medical
U 0040 Pisoare [instalaţii sanitare] U 0014 110301
V 0017 Vane pentru controlarea nivelului în rezervoare S 0459 110194
V 0025 Ventile termostat [componente ale instalaţiilor V 0022 110319
de încălzire]
V 0070 Faruri de vehicule P 0370 110200
V 0074 Reflectoare de vehicule R 0165 110212
V 0084 Aer condiţionat pentru vehicule C 0947 110079
V 0086 Dispozitive anti-orbire pentru vehicule A 0587 110249
[fitinguri la faruri]
V 0089 Aparat de dezgheţare pentru vehicule D 0052 110112
V 0093 Aparate de încălzire pentru dezgheţarea V 0071 110250
geamurilor la vehicule
V 0094 Aparat de iluminat pentru vehicule E 0098 110229
V 0095 Faruri pentru vehicule F 0144 110027
V 0108 Instalaţii şi aparate de ventilaţie V 0119 110233
[aer condiţionat]
V 0109 Instalaţii şi aparate de ventilaţie pentru vehicule V 0120 110234
[aer condiţionat]
V 0110 Trape de ventilare H 0095 110006
V 0111 Trape de ventilare pentru laboratoare H 0096 110244
W 0005 Aparate electrice pentru gofre G 0102 110258
W 0020 Combine frigorifice C 0465 110156
W 0043 Tigăi de încălzire B 0228 110306
W 0048 Şaibe pentru bateriile de apă R 0359 110219
W 0051 Lavoare [componente ale instalaţiilor L 0151 110186
sanitare]
W 0052 Chiuvete [componente ale instalaţiilor sanitare] L 0151 110186

W 0055 Căzi de baie C 0581 110063


W 0065 Aparate de uscare a mâinilor pentru S 0161 110223
băi
W 0088 Closete cu apă T 0353 110105
W 0089 Instalaţii de conducte cu apă C 1150 110104
W 0091 Instalaţii de distribuire a apei D 0266 110096
W 0092 Aparate de filtrare a apei E 0003 110124
W 0093 Instalaţii de tragere a apei C 0562 110272
W 0095 Fierbătoare C 0612 110052
W 0096 Fierbătoare [dispozitiv] R 0138 110211
W 0099 Aparat de absorbţie a apei P 0972 110276
W 0102 Aparate şi ţevi pentru apă sau gaz R 0181 110216

W 0103 Accesorii de reglare pentru aparatele şi S 0601 110217


conductele de apă sau gaz (accesorii de
siguranţă pentru -) E 0031 110123
W 0104 Instalaţii de purificare a apei P 1054 110206
W 0105 Aparate şi maşini pentru purificarea
aerului A 0120 110243
W 0112 Aparate şi instalaţii pentru dedurizarea
apei E 0046 110128
W 0113 Sterilizatoare de apă E 0032 110252
W 0114 Instalaţii pentru alimentarea cu apă

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 94


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe apă.

Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
A 0104 Transportoare aeriene A 0131 120004 B 0512 Caroserii de vehicule C 0279 120222
A 0108 Aparate, maşini şi dispozitive aeronautice A 0136 120203 B 0519 Boghiuri pentru vagoane de cale ferată B 0515 120047
B 0641 Garnituri de frână pentru vehicule G 0078 120215
A 0112 Avioane A 0872 120027 B 0643 Plăcuţe de frână pentru automobile P 0616 120263
A 0130 Airbag-uri [dispozitive de siguranţă C 1450 120247 B 0645 Segmenţi de frână pentru vehicule S 0176 120236
pentru automobile] B 0647 Saboţi de frână pentru vehicule S 0011 120216
A 0131 Baloane de aer B 0115 120006 B 0649 Frâne pentru biciclete, vehicule pe două roţi B 0387 120086
A 0141 Vehicule pe pernă de aer A 0134 120237 B 0650 Frâne pentru vehicule F 0422 120126
A 0158 Pompă de aer [accesorii de vehicule] P 0765 120009 B 0741 Amortizoare pentru materialele rulante de T 0090 120078
A 0165 Vehicule de aer A 0132 120005 cale ferată A 0853 120209
A 0167 Aeronave A 0138 120184 B 0767 Bare de protecţie pentru automobile P 0154 120077
A 0168 Avioane amfibii A 0474 120012 B 0768 Bare de protecţie pentru vehicule A 0831 120018
A 0169 Dirijabile B 0119 120030 B 0788 Autobuze T 0162 120190
A 0264 Ambulanţe A 0425 120233 C 0009 Teleferice T 0480 120188
A 0278 Avioane amfibii A 0474 120012 C 0013 Aparate şi instalaţii de transport pe cablu
A 0344 Dispozitive anti-orbire pentru vehicule* A 0586 120204 C 0107 120052
A 0354 Dispozitive anti-orbire pentru vehicule * A 0586 120204 C 0029 Camion de muniţii [vehicule] A 0832 120249
A 0378 Lanţuri anti-derapante C 0425 120014 C 0070 Rulote de campare B 0683 120241
A 0385 Alarme anti-furt pentru vehicule A 0866 120211 C 0101 Capace pentru rezervoarele de combustibil C 0233 120056
A 0386 Dispozitiv anti-furt pentru vehicule A 0619 120200 [benzină] ale vehiculelor W 0003 120140
A 0508 Caroserii de vehicule A 0848 120207 C 0114 Rulote T 0529 120162
A 0511 Lanţuri de automobile A 0849 120024 C 0168 Cărucioare [cale ferată] P 0799 120029
A 0512 Şasiuri de automobile A 0850 120025 C 0169 Triciclete V 0298 120199
A 0513 Capote de automobile A 0847 120023 C 0171 Portbagaje pentru vehicule C 0006 120051
A 0515 Pneuri de automobile A 0846 120206 C 0172 Maşini
Automobile A 0843 120205 C 0173 Cabine pentru instalaţiile de C 0548 120219
A 0516
Parasolare adaptate pentru autovehicule transport pe cablu
A 0518 S 0548 120245 E 0365 120114
Furgon
C 0181 R 0412 120250
Fusuri de osie Anvelope [pneuri]
A 0528 F 0506 120120 C 0210
A 0530 Osii pentru vehicule E 0455 120119 C 0228 Cărucioare pentru vagonete [vehicule] C 0536 120067
B 0006 Cărucioare pentru copii V 0299 120163 C 0536 120067
B 0007 Copertine pentru cărucioare pentru copii B 0003 120164 C 0231 Cărucioare de turnare C 0425 120014
B 0059 Greutăţi pneumatice de echilibrare pentru roţile P 0652 120116 C 0232 Cărucioare de turnare C 0430 120061
autovehiculelor B 0115 120006 C 0322 Lanţuri anti-derapante C 0430 120061
B 0069 Baloare de aer B 0119 120030 C 0323 Lanţuri pentru vehicule pe două roţi T 0175 120180
B 0070 Baloane dirijabile F 0433 120127 C 0326 Lanţuri pentru biciclete, vehicule pe două roţi A 0850 120025
B 0104 Benzi pentru butucurile de roată C 0445 120063 C 0330 Funicular cu scaune C 0573 120069
B 0117 Barje B 0205 120034 Şasiuri de automobile A 0369 120266
C 0356
Bare de torsiune pentru vehicule Şasiuri de vehicule
B 0144 P 0061 120248 C 0359 C 0538 120251
Coşuri adaptate pentru cicluri Brichete pentru automobile
B 0155 S 0402 120098 C 0488 T 0126 120179
Claxoane pentru vehicule pe două roţi Cărucioare de curăţenie
B 0280 C 1362 120081 C 0549 T 0186 120169
Cuşete de dormit pentru vehicule Tacheţi [naval]
B 0326 S 0402 120098 C 0551 E 0256 120111
Claxoane de bicicletă Cleme de spiţe pentru roţi
B 0353 B 0387 120086 C 0564 B 0348 120213
Frâne de bicicletă Ambreiaje pentru vehiculele terestre
B 0354 C 0430 120061 C 0610 B 0401 120242
Lanţuri de bicicletă Betoniere
B 0355 C 0061 120221 C 0780
B 0357 Cadre de biciletă G 0371 120080 C 0810 Bare de direcţie pentru vehiculele terestre,
B 0358 Ghidoane de bicicletă B 0394 120093 altele decât componentele de motoare C 1232 120227
B 0362 Pompe de bicicletă B 0392 120088 C 0846 Convertizoare de cuplu pentru vehicule
B 0363 Jante de bicicletă B 0396 120096 terestre A 0131 120004
B 0364 Şei de bicicletă B 0395 120094 C 0847 Transportoare aeriene A 0029 120003
B 0365 Spiţe de bicicletă B 0379 120046 C 0958 Cuplaje pentru vehiculele terestre A 0815 120002
B 0366 Batiu de biciclete B 0378 120084 C 0961 Cuplaje de căi ferate B 0003 120164
B 0367 Pneuri de biciclete B 0377 120044 C 0974 H 0120 120260
Copertine pentru cărucioarele de
B 0368 Biciclete C 1568 120036 H 0118 120132
copii
B 0502 Căngi B 0236 120021 C 0980 Huse pentru volan C 0284 120058
B 0503 Bărci M 0236 120259 C 0985 Huse pentru scaunele vehiculelor
B 0506 Ambarcaţiuni (catarge pentru -) C 0997 Cartere pentru componentele vehiculelor
terestre, altele decât pentru motoare

95 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 12 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
C 0999 Cricuri pentru vehicule cu două roţi M 0113 120089 H 0234 Capote pentru vehicule C 0206 120055
C 1125 Claxoane pentru vehicule pe două roţi S 0402 120098 H 0237 Căngi pentru ambarcaţiuni C 1568 120036
C 1126 Frâne pentru vehicule pe două roţi B 0387 120086 H 0269 Claxoane pentru vehicule A 0869 120212
C 1127 Microturisme C 1681 120099 H 0282 Căruţe C 0539 120066
C 1128 Lanţuri pentru vehicule pe două roţi C 0430 120061 H 0308 Capace de butuc E 0330 120124
C 1129 Cadre pentru vehicule pe două roţi C 0061 120221 H 0309 Butucuri pentru roţile vehiculelor M 0562 120060
C 1130 Ghidoane pentru vehicule pe două roţi G 0371 120080 H 0310 Carene ale ambarcaţiunilor C 1240 120035
C 1131 Buturi pentru vehicule pe două roţi C 1697 120091 H 0332 Circuite hidraulice pentru vehicule C 0873 120079
C 1133 Apărătoare de noroi pentru pentru C 1692 120087 H 0348 Hidroavion H 0198 120135
vehicule pe două roţi B 0394 120093 I 0045 Pasarele înclinate pentru ambarcaţiuni P 0586 120039
C 1134 Pompe pentru pentru vehicule pe două roţi B 0392 120088 I 0102 Camere de aer (petice din cauciuc C 0461 120194
C 1135 B 0396 120096 adeziv pentru repararea -)
Jante pentru pentru vehicule pe două roţi
C 1136 Şei pentru pentru vehicule pe două roţi B 0395 120094 I 0103 Camere de aer pentru biciclete, vehicule cu două B 0381 120214
C 1137 B 0318 120097 roţi C 0460 120007
Spiţe pentru pentru vehicule pe două roţi
C 1138 B 0378 120084 I 0104 Camere de aer pentru pneuri
Pneuri pentru pentru vehicule pe două roţi
C 1139 B 0377 120044 I 0106 Camere de aer (truse pentru repararea -) T 0546 120008
Vehicule pe două roţi
C 1140 B 0659 120048 J 0026 Motoare cu reacţie pentru vehiculele terestre R 0128 120145
Gruie pentru ambarcaţiuni
D 0020 T 0529 120162 J 0053 Fusuri ale osiei F 0506 120120
Triciclete pentru livrări
K 0023 Sănii
D 0046 Vagoane -restaurant W 0009 120172 T 0448 120253
L 0032 Cărucioare de bene
D 0145 Vagoane-restaurant [vagoane] B 0896 120220 C 0536 120067
L 0033 Cabină de benă
D 0146 Vagoane restaurant [vagoane] B 0896 120220 C 0536 120067
L 0080 Şalupe
D 0147 Semnalizatoare pentru biciclete B 0389 120045 C 0451 120064
Elevatoare
D 0153 Semnalizatoare pentru vehicule I 0066 120228 L 0196 C 0540 120001
Teleschiuri
D 0154 Baloane dirijabile [dirijabile] B 0119 120030 L 0199 R 0217 120170
Mecanism de debreiere pentru ambarcaţiuni L 0200 Platforme elevatoare [componente ale
D 0155 B 0240 120038 H 0051 120243
Uşi pentru vehicule vehiculelor de teren]
D 0162 P 0838 120160
Dragi [ambarcaţiuni] Garnituri de frână pentru vehicule
D 0260 D 0295 120105 L 0260 G 0078 120215
Protecţii pentru biciclete, vehicule cu două roţi Locomotive
D 0302 F 0201 120122 L 0339 L 0360 120138
Lanţuri de transmisie pentru vehiculele Autocamioane
D 0305 C 0429 120225 L 0345 C 0147 120022
terestre Portbagaje pentru vehicule
M 0509 120139 L 0363 P 0799 120029
Motoare de transmisie pentru vehiculele tereste L 0364 Plase pentru bagaje pentru vehicule
D 0341 S 0301 120223 F 0200 120123
Scaune de catapultare pentru aeronave L 0365 Cărucioare de bagaje
D 0343 V 0072 120110 D 0182 120050
Vehicule electrice Catarge pentru ambarcaţiuni
E 0049 H 0051 120243 M 0135 M 0236 120259
M 0279 Vehicule militare de transport
E 0070 Haion elevator [componente ale vehiculelor de V 0085 120144
teren] M 0306 Roţi de cărucioare miniere
M 0497 120130 B 0307 120043
Oglinzi retrovizoare
E 0101 Motoare pentru vehiculele de teren L 0359 120137 M 0331 R 0284 120173
E 0143 M 0401 Mopede
Motoare de tracţiune D 0046 120252 V 0112 120196
E 0145 M 0421 Autobuze
Apărătoare pentru ambarcaţiuni B 0006 120028 A 0831 120018
F 0080 M 0422 Automobile
Feriboturi B 0691 120033 V 0298 120199
Autocare
F 0100 Flanşe pentru pneurile roţilor de cale ferată M 0423 A 0833 120019
Rulote
F 0283 Motostivuitoare C 0540 120001 M 0428 A 0832 120249
Motociclete
C 0061 120221 M 0430 M 0505 120147
Motoare electrice pentru vehicule terestre
F 0457 Cadre pentru bicicletă, vehicule pe două roţi R 0388 120148 M 0435 E 0193 120109
Motoare pentru vehiculele cu două roţi
F 0474 Roţi de cuplaj pentru vehicule terestre F 0501 120189 M 0438 C 1696 120090
Motoare pentru vehicule terestre
F 0488 Funiculare C 0673 120229 M 0439 M 0497 120130
Apărătoare de noroi
F 0561 Coşuri de fum pentru locomotive C 0674 120073 M 0479 G 0064 120049
F 0563 Coşuri de fum pentru nave B 0617 120217 A 0579 120013
Dispozitive anti-derapante pentru pneuri
F 0564 Cutii de viteze pentru vehiculele terestre E 0329 120103 N 0100
O 0001 Rame
G 0090 Transmisie pentru vehiculele terestre C 1689 120085 R 0064 120041
O 0065 Omnibusuri
G 0092 Angrenaje pentru vehicule cu două roţi C 0549 120068 O 0056 120152
Vâsle pentru canoe
G 0093 Maşinuţe de golf D 0303 120106 P 0019 P 0001 120153
Coşuri adaptate la vehiculele cu două roţi
G 0226 Drezine G 0371 120080 P 0080 C 0999 120254
Paraşute
H 0051 Ghidoane pentru biciclete, vehicule cu două roţi C 0537 120065 P 0126 P 0134 120113
Petice din cauciuc adeziv pentru remararea
H 0067 Cărucioare de manipulare H 0034 120244 P 0169 C 0461 120194
camerelor de aer
H 0075 Harnaşament de siguranţă pentru scaunele
H 0098 vehiculelor E 0460 120262 P 0205 P 0261 120092
Pedale pentru vehicule cu două roţi
A 0631 120015 P 0248 B 0003 120164
Husă montată pentru cărucioare de copii
H 0130 Ştergătoare de faruri V 0301 120165 P 0522 P 0684 120157
Tetiere pentru vehicule Anvelope
H 0133 C 0207 120054 P 0566 P 0786 120159
Copertine pentru cărucioarele copiilor Pontoane
H 0232
Capote de motor pentru vehicule
H 0233

Clasificarea Nisa – Ediţia 10 96


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 12 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
P 0580 Hublouri H 0124 120133 S 0373 Cărucioare de cumpărături C 0535 120255
P 0640 Haion electric [componente ale vehiculelor de H 0051 120243 S 0407 Ataşuri S 0293 120176
teren] S 0429 Semnalizatoare pentru vehicule I 0066 120228
P 0643 Cărucioare pentru copii V 0299 120163 S 0499 Suporturi de schi pentru maşini P 0861 120161
P 0734 Mecanisme de propulsie pentru vehiculele P 0993 120143 S 0501 Teleschiuri R 0217 120170
terestre S 0549 Cuşete de dormit pentru vehicule C 1362 120081
P 0779 Pompe de aer [accesorii pentru vehicule] P 0765 120009 S 0550 Vagoane de dormit W 0008 120136
P 0780 Pompe pentru biciclete, vehicule cu două roţi B 0394 120093 S 0555 Sănii [vehicule] T 0450 120186
P 0804 Huse pentru căruţ B 0003 120164 S 0605 Snowmobile A 0858 120256
P 0805 Copertine pentru căruţuri V 0301 120165 S 0705 Vehicule spaţiale V 0101 120117
P 0806 Căruţuri V 0299 120163 S 0710 Huse pentru pneul de rezervă H 0117 120264
R 0044 Boghiuri pentru vagoanele de care ferată B 0515 120047 S 0711 Huse pentru pneul de rezervă H 0117 120264
R 0045 Cuplaje de cale ferată A 0815 120002 S 0712 Huse pentru roata de rezervă H 0117 120264
R 0054 Flanşe ale pneurilor roţilor de cale ferată B 0691 120033 S 0715 Scondru pentru nave E 0435 120118
S 0737 Spiţe pentru pneuri C 0969 120155
R 0107 Oglinzi retrovizoare R 0284 120173 S 0756 Spoilere pentru vehicule S 0500 120261
R 0121 Angrenaje de reducţie pentru vehiculele terestre D 0071 120235 S 0757 Cleme de spiţe pentru roţi T 0186 120169
R 0145 Vehicule frigorifere V 0077 120128 S 0758 Spiţe pentru biciclete, vehicule cu două roţi B 0395 120094
R 0187 Vehicule cu comandă de la distanţă, altele decât V 0102 120257 S 0759 Spiţe pentru roţile vehiculelor R 0107 120168
jucării S 0772 Maşini sport S 0506 120178
R 0193 Truse pentru repararea camerelor de aer T 0546 120008 S 0792 Arcuri tampon pentru vehicule R 0276 120011
R 0218 Alarme de marşarier pentru vehicule A 0867 120026
R 0247 Jante pentru roţile maşinilor J 0012 120174 S 0798 Camione pentru stropit A 0764 120016
R 0248 Jante pentru roţile bicicletelor, vehiculelor cu B 0392 120088 S 0841 Cricuri pentru biciclete, vehicule cu două roţi B 0379 120046
două roţi F 0503 120071 [componente ale bicicletelor, vehiculelor cu
R 0313 Material rulant pentru căile ferate funiculare C 0694 120072 două roţi] B 0239 120037
R 0314 Material rulant pentru căile ferate T 0370 120182 S 0912 Transmisii de cârme pentru ambarcaţiuni H 0120 120260
R 0348 Furcheţi G 0291 120070 S 0913 Huse pentru volanele maşinilor
Cârme S 0914 Volane pentru maşini
R 0366 M 0142 120141 V 0314 120230
Scări ale vehiculelor S 0934 Ramă frontală
R 0377 D 0182 120050 G 0258 120131
Cărucioare pentru saci S 1025 Huse pentru căruţuri
S 0005 H 0110 120232 B 0003 120164
Huse pentru şaua bicletelor sau S 1026 Căruţuri pentru copii
S 0008 V 0299 120163
motocicletelor S 1033 Bolţuri pentru pneuri
S 0198 120175 C 0969 120155
Şei pentru biciclete, vehicule pe două roţi S 1071 Parasolare adaptate pentru automobile
S 0012 S 0548 120245
sau motociclete S 1110 Arcuri tampon pentru vehicule
C 0356 120059 A 0469 120010
Centuri de siguranţă pentru scaunele vehiculelor S 0296 120112 Arcuri de suspensie pentru vehicule
S 0016
Centuri de siguranţă pentru copii, S 1111 Elevatoare pentru haioane [componente ale
S 0024 R 0278 120171
pentru vehicule T 0037 vehiculelor terestre]
T 0537 120258 H 0051 120243
Scuter [vehicule] Haion electric de ridicare [componente ale
S 0158 P 0991 120166
Elice T 0038 vehiculelor de teren]
S 0181 B 0245 120040 H 0051 120243
Elice pentru ambarcaţiuni Teleferice
S 0182 H 0054 120151
Elice pentru nave T 0150 Camioane basculante
S 0185 G 0258 120131 T 0162 120190
Vâsle T 0246 Basculante
S 0190 H 0192 120134 C 0534 120265
Hidroavioane T 0247 Coaste de lemn [cadre] pentru ambarcaţiuni
S 0218 H 0118 120132 T 0379 120183
Huse de scaune pentru vehicule T 0253 Dispozitive de basculare, componente ale
S 0221 S 0296 120112 C 1402 120082
Scaune de siguranţă pentru copii, pentru T 0269 camioanelor şi vagoanelor
S 0224 C 1645 120201
vehicule Caroserii basculante pentru camioane
S 0298 120177
Scaune ale vehiculelor T 0270 Flaşe ale pneurilor pentru roţi de cale ferată
S 0226 H 0034 120244 B 0306 120042
Harnaşament de siguranţă pentru scaunele T 0278 Pneuri pentru biciclete, vehicule cu două roţi
S 0232 S 0176 120236 B 0691 120033
vehiculelor T 0279 Pneuri pentru roţile vehiculelor
N 0028 120150 B 0378 120084
Segmente de frână pentru vehicule T 0280 Dispozitive anti-derapante pentru
S 0240 C 1240 120035 B 0131 120031
Nave T 0282 pneuri
S 0337 B 0239 120037 A 0579 120013
Coci ale navelor Pneuri solide pentru roţile vehiculelor
S 0338 C 1402 120082
Transmisii de cârme pentru nave T 0283 Convertizoare de torsiune pentru vehiculele
S 0339 A 0844 120210 P 0684 120157
Coaste de lemn [cadre] pentru ambarcaţiuni T 0372 terestre
S 0340 A 0469 120010 C 1232 120227
Amortizoare de şocuri pentru automobile T 0374 Bară de torsiune pentru vehicule
S 0345 B 0205 120034
Amortizoare de şocuri pentru suspensii T 0403 Motoare de tracţiune
S 0346 R 0276 120011 L 0359 120137
pentru vehicule T 0404 Tractoare
T 0444 120075
Arcuri de tampon pentru vehicule T 0409 Dispozitive de tractare pentru vehicule
S 0348 S 0011 120216 A 0816 120017
S 0368 Saboţi de frână pentru vehicule

97 Clasificarea Nisa – Ediţia 10


Partea II
LISTA PRODUSELOR ÎN ORDINEA CLASELOR

Clasa 12 (continuare)
Nr. SERIE Nr. SERIE Nr. Nr. SERIE Nr. SERIE Nr.
DENUMIREA PRODUSELOR DENUMIREA PRODUSELOR
(E) (F) BAZĂ (E) (F) BAZĂ
T 0410 Remorci [vehicule] R 0219 120057 W 0010 Vagoane frigorifice [vehicule feroviare] W 0007 120129
T 0411 Tramvai