Sunteți pe pagina 1din 2

Exercițiul 1

Formulaţi două obiective operaţionale,

• pentru domeniul cognitiv,

• categoriile Deprinderi şi capacităţi intelectuale,

• respectând algoritmul propus de R. Mager și condițiile de formulare a obiectivelor


operaționale (a se vedea tabelul cu verbe de acțiune).

• Disciplina şcolară, tema (conţinutul), sunt la alegerea dumneavoastră.

Exercițiul 2

Construiți 2-4 exerciţii/sarcini/aplicaţii didactice prin care s[ stimulaí dezvoltarea a două inteligențe
din cele propuse în Teoria Inteligențelor Multiple, la disciplina pe care o predați.

Inteligențele stimulate trebuie să fie diferite de cea/cele pe care o dezvoltati la disciplina


dumneavoastra în mod normal (Exemplu: Dacă veti preda matematică, aplicatiile didactice vor viza
alte inteligente decât inteligența logico-matematică).

Exercițiul 3

• Descrieți, în maximum două pagini, un caz, real sau ipotetic (dar plauzibil), ilustrativ pentru
Teoria novici-experţi.

• Veți preciza ce elemente specifice expertului caracterizează persoana aleasă pentru


prezentare (eventual în comparaţie cu un novice sau cu ea însăși, pe când era novice).

Exercițiul 4

• Propuneți 3-5 exemple de perchi concept – prototip ce pot fi predate la diverse teme din
materiile școlare pe care le veți preda.

• Atenție: relația dintre cele două elemente, concept-prototip trebuie să fie logică. Asocierile
libere nu sunt acceptate!

Exercițiul 5

• 3-5 exemple de tipuri de cunoştinţe din disciplina/disciplinele predate.


Exercițiul 6

• 2-4 exerciţii/sarcini/aplicaţii didactice ce vizează:

• Dezvoltarea abilităţilor metacognitive ale elevilor

Exercițiul 7

Descrieți un caz, real sau ipotetic (dar plauzibil), ilustrativ pentru Teoria atribuirii, din
organizația/școala în care lucrați/ați putea lucra (2 pagini).

Exercițiul 8

• Scrieți, pe o pagină 2-4 exerciţii/sarcini/aplicaţii didactice ce vizează dezvoltarea gândirii


critice la elevi.

Exercițiul 9

• Maximum două pagini în care să enunțați și să prezentați sintetic un concept sau o teorie fie
din domeniul psihologiei, fie din domeniul dumneavoastră de specializare.

• În analiza/prezentarea conceptului sau teoriei veți indica cât mai multe dintre caracteristicile
de validitate satisface (criteriile 1-6) și, totodată, cât mai multe dintre caracteristicile teoriilor
pseudoștiințifice pe care le întrunește (1-10).

• La sfârșit veți decide (numărând sau, de preferat, ponderând caracteristicile) dacă teoria ar
trebui considerată științifică sau neștiințifică.