Sunteți pe pagina 1din 1

Programul Operaţional Regional 2007-2013 martie 2008

Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local


Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
Ghidul Solicitantului
Model E
Opisul Cererii de finanţare

Opisul de mai jos va fi pagina 0 a dosarului cererii de finanţare.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013


Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

CERERE DE FINANŢARE
Titlul proiectului: completaţi cu titlul proiectului, aşa cum apare în Formularul cererii de
finanţare
Solicitant: completaţi cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în Formularul
cererii de finanţare

OPIS
Pentru unele anexe sunt prevăzute, în ghid, modele standard. Formatul celorlaltor documente
vor respecta normele legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.

Nr. pagina Perioada de


Nr.
Tip document valabilitate a
crt. (de la … până la…) documentului

1. Formularul cererii de finanţare 1-… Nu se aplică


2. Rezumatul proiectului (Model A) …-… Nu se aplică
3. Actul de împuternicire* …-… zz.ll.aaaa
4. Declaraţie de eligibilitate (Model B) …-… Nu se aplică
5. Declaraţie de angajament (Model C) …-… Nu se aplică
6. Certificatul de înregistrare …-… Nu se aplică
7. Certificatul constatator ROLEG …-… zz.ll.aaaa
8. Actul constitutiv (împreună cu toate …-… Nu se aplică
modificările*)
9. Situaţiile financiare …-… Nu se aplică
10. Documente de proprietate/ contract de …-… zz.ll.aaaa
concesiune*
11. Certificatul de urbanism* …-… zz.ll.aaaa
12. Planul de afaceri (Model D) …-… Nu se aplică

*) dacă este cazul

S-ar putea să vă placă și