Sunteți pe pagina 1din 2

PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ PREDICATIVĂ

Propoziția subordonată predicativă constituie în frază o realizare propozițională a


numelui predicativ.

Elevul pare inteligent. → Elevul pare1/ să fie inteligent. 2/

Expansiunea constă în transformarea unei părți de propoziție în propoziția


subordonată corespunzătoare cu păstrarea intactă a sensului.

Propoziția predicativă apare pe lângă un verb copulativ la:

 un mod personal: El a rămas 1/ cum l-am cunoscut. 2/


 un mod nepersonal: Rămânând 1/ cum l-am cunoscut, 2/ pare foarte tânăr. 1/

Predicatul nominal incomplet este exprimat printr-un verb copulativ de care


depinde o propoziție subordonată predicativă corespunzătoare unui nume predicativ:

S-a făcut 1/ ceea ce l-au sfătuit profesorii. 2/

ELEMENTE RELATIVE
1. Pronume relative
 în N: Problema este 1/ cine îl putea însoți în excursie. 2/
 în Ac. cu sau fără prepoziție: Întrebarea este 1/ pe cine să trimitem la
concurs. 2/ El a devenit 1/ ce și-a dorit. 2/
 în D: Chestiunea a fost 1/ cui să-i dea premiul. 2/
 în G: Tema discuției era 1/ al cui desen trebuia ales pentru concurs. 2/

2. Adjective pronominale relative: Subiectul dezbaterii era 1/ care roman citit


reflecta mai bine realitatea

3. Pronume nehotărâte:

 în N: Premiantul va fi 1/ oricine va munci. 2/


 în Ac cu sau fără prepoziție: Cadoul nu este 1/ pentru oricine se
nimerește. 2/ El a ajuns 1/ orice a vrut. 2/
 în G: Câștigul va fi 1/ al oricui va participa la concurs.

4. Adjective pronominale nehotărâte: Câștigătoarea cupei devine 1/ orice


echipă care va rezista neînvinsă cinci etape.
5. Adverbe relative:
 unde: Discuția era 1/ unde va petrece vacanța. 2/
 când: Singura nelămurire era 1/ când ați stabilit plecarea. 2/
 cum (precum): Cartierul nostru a rămas 1/ cum îl știi. 2/
 cât: Întrebarea este 1/ cât va rezista. 2/

6. Conjuncții subordonatoare:
 că: Impresia mea este 1/ că a învățat. 2/
 să: Alexandru părea 1/ să fie foarte cuminte. 2/
 ca...să: Dorința profesorului este 1/ ca toții elevii să intre la liceu. 2/
 dacă (de): Întrebarea este 1/ dacă vine la voi. 2/

7. Locuțiuni conjuncționale subordonatoare:


 ca și cum (ca și când): A munci neîncetat este 1/ ca și cum ai uita de tine.
2
/
 după cum: „Norocu-i 1/ după cum și-l face omul.” 2/

Propoziția subordonată predicativă stă de obicei după regentă. Poate să stea și înainte
de regentă când este scoasă în evidență.

Indiferent de locul față de regentă, propoziția predicativă nu se desparte prin virgulă


de aceasta.