Sunteți pe pagina 1din 16

Număr gratuit Nr.

11
23.02.2018
Magazin în 16 pagini
-Apare când poate-

Urmând „Foaia Interesantă” a lui Ioan Moța - Serie nouă


Strada Căstăului, un culoar drept printre
casele noi, lăsa crestele munților Sarmizege-
tusei dace să intre adânc în oraș, până la
geamul bătrânului Con, pe vremuri proprie-
tarul unui magazin, azi un bătrân de 80 de
ani, sclerozat și bolnav de rinichi, incapabil
să-și mai aducă aminte de acei ani când stra-
da era plină cu ateliere meșteșugărești, cu
locuri pentru aruncat gunoiul și prăvălioare
Autor: Miron Scorobete
răcoroase, din care numai firmele vopsite
le place că în muzeul care episodic fusese al taţilor şi țipător și scrise cu litere mari, «La Con»,
bunicilor lor e acum Muzeul Ţăranului Român, ţăran «La Alexandru», «La Urban», aveau ceva
pe care ei, fără să-l cunoască, îl urăsc cu aceeaşi ură comun cu lumina și cu culorile mai vii.
cu care l-au urât taţii şi bunicii lor. Aceeaşi ură
moştenită în subconştient, mai coclită însă, mai Cornel Nistorescu
Pagina 3
borşită (cum spune ţăranul), după dospirea ei în do-
uă sau trei generaţii.
Şi au pornit atacul asupra Muzeului Ţăranului Asociațiunea
n vălmăşeala decembristă, când situaţia scă-
Român. Aici însă suntem obligaţi să deschidem o
paranteză. ASTRA
Până să atace Muzeul, au dat asaltul asupra Ca-

Î pată din chingile dictaturii era pe punctul de


a scăpa şi de sub control, de sub controlul
raţiunii, ceea ce s-a şi întâmplat, un artist
inspirat dar şi gânditor, Horea Bernea, fiul altui ma-
re gânditor, Ernest Bernea, în dezlănţuirea acelui
tedralei. Cum? O Catedrală creştină? Dar unde ne
găsim? În Europa evului mediu? Dacă ne-am găsi în
Europa de azi, care-şi dărâmă catedralele, da. Dar în
Europa care înălţa catedrale?
Nu au scos o şoaptă că în Bucureşti s-a aprobat
Despărțământul „Aurel Vlaicu” Orăștie

tsunami, a căutat un pilon, dacă nu un pilon un stâlp, construirea unei megamoschei, deşi toate tratatele
dacă nu un stâlp un par, ceva, de ce să se lege această dintre Ţările Române şi Înalta Poartă prevăd expres
casă care e România să nu o ia la vale. că pe teritoriul românesc nu se vor zidi moschei în
Şi a găsit că cel mai sigur punct de sprijin, şi re- vecii vecilor. Se vede că lui Alah, că e mai Akbar, îi
zistent, şi de aceeaşi fiinţă cu casa aceasta România, priesc spaţiile mari, numai lui Dumnezeu nu.
e creaţia ţăranului român, ce a făcut el de-a lungul a Invită pe toți membrii asociațiunii să
La Catedrală îi mai râcâia ceva. E singurul
multor mii de ani, crestăturile lui în lemn, ia femeii participe la Adunarea Generală
(singurul! unicul!) semn cu care generaţiile viitoare
lui, cântecele şi jocurile lor, bocetele lor, într-un cu- care va avea loc în data
să arate că înaintaşii lor au cinstit Centenarul punc-
vânt: felul lor de-a fi. Se găsea acolo şi echilibru, şi de 06.03.2018, orele 16.00,
tului de zenit al istoriei lor. Nimic, dar absolut nimic
statornicie, şi continuitate lină, fără hiatusuri, fără la Sala ASTRA din municipiul Orăștie.
nu se face spre celebrarea Centenarului. Singură Bi-
salturi în gol, exact ceea ce-i trebuia casei România,
de fapt ceea ce ea tot făcuse, de ce se tot legase în
serica s-a apucat de capul ei să omagieze sutele de Ordinea de zi cuprinde următoarele:
mii de vieţi date pentru existenţa României. Şi s-au
atâtea şi atâtea furtuni prin care trecuse.
Atunci, Horea Bernea a făcut din Muzeul Parti-
năpustit asupra ei: ţie, Biserică, de Catedrale îţi arde, Prezentarea bilanțului pe anul 2017;
nu vezi că n-avem spitale, drumurile ni se prăbuşesc
dului Comunist Român, Muzeul Ţăranului Român. A la inaugurare, şcolile cad pe copii, armata merge la Demersuri pentru dobândirea calită-
descleştat adică secera de ciocan şi, în loc de sperie- poligon cu pistoale de jucărie? Şi toate astea din cau- ții juridice a Despărțământului „Aurel Vla-
toare pentru oameni, le-a pus să facă ce au făcut din- za ta. Fă-le pe astea, lasă prostiile, nu mai aduna so- icu” Orăștie;
totdeauna când au fost nu în mâna partidului ci într- cietatea civilă a babelor la mitinguri de pupat
a ţăranului: secera să taie grâu, ciocanul să bată cuie moaşte!…
Fixarea calendarului evenimentelor
în gard. Asta însemnând că orice lucru e bun atâta Măi, ce se pricep! Le umblă gura de parcă numai culturale dedicate Centenarului;
vreme cât e lăsat în rostul lui şi devine unealtă de în conferinţe de presă au ţinut-o. Stabilirea contravalorii contribuției
tortură dacă îl scoţi din acel rost. Numai că, vorba lui Badea George (ei nu ştiu că financiare a membrilor despărțământului;
Numai că pe fiii şi nepoţii Partidului Comunist îi Badea George e Coşbuc, dar daţi-le pace): …
deranjează dacă lucrurile îşi văd de rostul lor. Lor nu Alte discuții.
Continuarea în pagina cinci

Pentru ce ați venit „PRECURSORII”


aici? Numele lui trebuia uitat .
Prin urmare s-a încercat ștergerea lui din istoria
Avem o țară plină de imbecili cu studii Ardealului, din istoria românilor. Trebuia uitat căci
superioare, care nici măcar nu știu că America devenise mult prea mare, îl purtaseră două generații
e continent, nu țară. Nu mai avem nevoie de de vajnici naționaliști: protopopul Ioan Moţa şi Ioan I.
fantome zombate care vin aici ca să-și ia o Moţa. Tată şi fiu - două destine, de luptători, aceeași
diplomă. Diploma aia poți s-o folosești doar armă: naționalismul. Tatăl a fost „condamnat” la
atunci când se termină o anumită hârtie în uitare datorită fiului: „purtam vina de a fi tatăl
casă. Nu vă mințiți pe voi înșivă? fiului meu”. Pagina 9
Pagina 2
Foaie Interesantă „Editorial, pamflet, opinie” 02

Fuge și Traian Băsescu


în Costa Rica?
Războiul media între
Petru Romoșan
«penali» și «paraleli»
găti o nouă Mamaie, Mama-
ia Nova.) Florian Coldea,
Dacă se confirmă că și George Cristian Maior, am- Dar poate chiar asta se ur-
fostul ministru al Dezvoltării basadorul american al Ro- mărește. Pe modelul Catalo-
și Turismului, fosta șefă a mâniei la Washington, Laura niei, România se poate îm-
părți în câteva regiuni, toate


Cancelariei prezidențiale a Codruța Kövesi, încă preșe-
proamericanului și pro- dintele Klaus Iohannis, pro- conduse de la Bruxelles. Deși
Angela Merkel Traian Băses- movat și el de același Sistem, unele țări occidentale, prin-
cu, Elena Udrea, colegă și vor alege, poate, direct Mi- tre care și Spania, au vreo
șefă a lui Andrei Pleșu, inte- ami, în Florida, pentru meri- 200-300 de ani mai mult
lectual fin și bine orientat la te excepționale de punere a decât noi în materie de viață
„ecleruri”, deci, dacă Elena României pe butuci. De tran- politică, parlamentarism, de
Udrea s-a stabilit legal lângă sformare a ei într-o Argenti- civilizație înfloritoare, de
prietena și colega ei de la nă, într-un Chile sau altă organizare statală sau impe-
Mesajul unui pro- Pentru asta ați și venit aici – să
Drept (la privat), Alina Bica, țară sud-americană în seco- rială, dacă nu și neapărat de
fesor, dezamăgit acumulați cunoștințe, nu să
fostă șefă DIICOT-crimă lul trecut. democrație. Se va confirma
de studenții de azi: „Avem putreziți în bănci! Nu vă irosiți
organizată, în Costa Rica (ce Dar să încercăm să depă- astfel că România și alte câ-
o țară plină de imbecili cu unica șansă de a ajunge cineva.
frumos nume de țară!), lu- șim presupunerile pitorești teva state est-europene au
studii superioare… Sunteți În epoca contemporană, unde
crurile se complică rău în și să propunem o vedere ce- aderat cam naiv și, finalmen-
o generație aproape pier- informația digitală deține pute-
România. Putem anticipa că va mai adâncă, că tot se vor- te, catastrofal la UE. În fapt,
dută. Nu vă interesează rea, iar mintea umană este fo-
și fostul președinte Traian bește mult de „deep state”. E vesticii ne-au ocupat și con-
nimic, în afară de telefoa- losită din ce în ce mai rar, voi
Băsescu (două mandate!), bine-cunoscut, în regimul sumat deja. În orice caz, răz-
ne și laptop-uri” puteți să luați puterea în mâini-
fost primar al Bucureștiului, trecut, comunist, prosovie- boiul dintre „penali”, cu me-
le voastre, dar fără voință și
Un profesor de literatură de mai multe ori ministru al tic, forța conducătoare în dia arondată lor cu tot – do-
cunoștință, o veți pierde foarte
engleză de la una dintre cele Transporturilor și, mai ales, societate era Partidul. Parti- uă televiziuni, câteva site-
rapid.
mai bune universități din Ro- negociator PSAL la începutul dul unic. Iar Securitatea era uri, mai ales luju.ro (Lumea
Eu nu vreau să vă țin mora- justiției) –, și „paraleli”,
mânia a hotărât ca, înainte de a ascensiunii lui, va fugi în doar brațul armat al Partidu-
lă pentru că știu cum e: să ți se „binomici”, „sistemici”, cu
ieși la pensie, să adreseze un Costa Rica? Și-a făcut deja lui. În decembrie 1989, rela-
țină morală când ești tânăr și acoperiții lor din toată presa,
mesaj foarte dur studenților, bagajele? A făcut deja tran- ția s-a răsturnat. Securitatea
simți că toată lumea e la picioa- plus instituțiile lor media în
încercând, pentru ultima dată, sferurile necesare? Elena a dizolvat, a lichidat Partidul
rele tale. Am fost și eu pe acolo serviciu comandat, face un
să le “deschidă ochii digitali.” Udrea și-ar cumpăra casă în unic și a purces la fabricarea
și mi-e familiar sentimentul dat zgomot asurzitor și va pro-
Costa Rica. Se poate presu- democrației, a capitalismu-
Redăm îndemnul profesorului: – nu contează ce studii faci,
pune că ea și-a făcut deci lui, a unui Parlament rudi- duce, cu certitudine, victime.
contează să știi să te descurci.
„Pentru ce ați venit aici? transferurile corespunzătoa- mentar (CPUN), la fabrica- Forțele sunt însă inegale.
Dar nu e mereu așa și nimeni n
re. Sub protecția autori- rea partidelor „democratice”. „Paralelii” au de partea lor
N-aș vrea să strig la voi, -o să țină cont de sentimentele
tăţilor române și cu acordul N-a fost deloc ușor. Securiș- UE, Germania, SUA, cu FBI
pentru că n-are sens, oricum n- voastre interioare sau de cât de
celor americane? Este Costa tii au fost obligați să se folo- și CIA implicate direct
o să mă înțelegeți. Nimeni nu bine puteți juca cărți sau jocuri
Rica tot un protectorat ame- sească de foștii lor informa- (colonelul Daniel Dragomir
are nevoie de voi aici, stând așa video atunci când o să vă anga-
rican? tori, agenți, colaboratori, susține actualmente că Flori-
pe bănci, așteptând o minune jeze. Cunoștințele vor fi pe pri-
Cine va mai fi interesat s- ofițeri acoperiți. Dar, până la an Coldea e cercetat de FBI
și privind plictisiți înainte. mul loc, iar puterea fizică și
o urmeze pe Elena Udrea și, urmă, Securitatea a învins. A pentru deturnare de fon-
Mergeți acasă, pentru că înfățișarea pe-al doilea.
mai ales, eventual, să-l ur- devenit cu adevărat forța duri), NATO, plus oligarhii și
pierdeți timpul, vă pierdeți via- Părinții voștri nu vor trăi meze pe Traian Băsescu în conducătoare în stat, iar par- chiar unii dintre interlopii
ța! Universitatea e un loc pen- mereu, trebuie să realizați asta. locali. „Penalii” nu au deci,
Costa Rica, țară care nu mai tidele, brațele ei dezarmate
tru învățat și nu aveți nici un Sunteți maturi și nu mai are teoretic, nici o șansă. Riscă
are armată din 1949 dar are politic. De fapt, tot un singur
drept să-l împuțiți cu lenevia rost să avem tabu-uri. Da, vor să fie arestați în masă. Și cu
cel mai bogat patrimoniu partid a rămas în picioare,
voastră. Dacă vreți să învățați, muri, și veți muri și voi. Dar ei, averile confiscate extins. Ca
natural din lume? Sorin Blej- PSD, urmașul natural al fos-
sunteți bineveniți. Dacă nu, în comparație cu voi, vor lăsa la un sfârșit de Ev Mediu
nar, fostul șef al ANAF, azi tului Partid unic. Celelalte
ieșiți afară, nimeni nu vă vrea ceva în urma lor, ceva cu care Întunecat și început temător
un om cu câteva „neplăceri” partide n-au depășit stadiul
aici. vor, cu care trebuie să se mân- de Renaștere. E nevoie să ne
judiciare? Horia Georgescu, de „fată în casă”, cum plastic
Avem o țară plină de imbe- drească, și acel ceva sunteți voi. amintim de Florența, de gu-
fostul șef al ANI (Agenția l-a descris Călin Popescu
cili cu studii superioare, care Dacă nu vreți să puneți mâna elfi și ghibelini, de fanaticul
Națională de Integritate), Tăriceanu pe Ludovic Orban,
nici măcar nu știu că America e pe carte și să vă schimbați spre Savonarola ? Patronul nomi-
condamnat deja în primă președintele PNL (de fapt,
continent, nu țară. Nu mai bine, să acumulați ceva ce, în nal, la vedere, al dezastrului
instanță la 4 ani de pușcărie PDL). Marea nenorocire vine
avem nevoie de fantome zom- comparație cu excesul de hor- politic actual, fostul preșe-
cu executare? Emil Boc, ima- din faptul că PSD nu înțelege
bate care vin aici ca să-și ia o moni și prietenii de-o noapte, dinte Traian Băsescu, a
culatul fost excesiv de înde- cine e forța conducătoare și
diplomă. Diploma aia poți s-o nu va dispărea niciodată, pen- schimbat din nou tabăra. I-a
lung prim-ministru al lui care e rolul său real în socie-
folosești doar atunci când se tru voi, atunci faceți-o măcar trădat pe „penali”, cu care se
Traian Băsescu? Radu Ber- tate, acela de servitor al for-
termină o anumită hârtie în pentru părinții voștri. înfrățise, și s-a întors la
ceanu, Adriean Videanu, ței conducătoare. De fapt,
casă. Nu vă mințiți pe voi înși- Faceți-o pentru acele per- Vasile Blaga, cei trei crai ai PSD nu înțelege Sistemul, „paraleli”, o apără din nou
vă: mai mult de jumătate din- soane care au muncit toată via- pedelismului băsist distrugă- Binomul, Statul Paralel și pe Laura Codruța Kövesi.
tre voi vor ajunge să lucreze la ța lor pentru ca voi să aveți un- tor de țară? Roberta Anasta- Deep State, Securitatea, cu Vestea-bombă a probabilei
o fabrică sau într-un restau- de dormi, să aveți ce mânca și se și Teodor Baconschi, cei adjuvanții săi financiari, ca- fugi a Elenei Udrea în Costa
rant, pentru că sunteți lenoși și să-și permită acel computer în doi specialiști în numărare pital străin, multinaționale Rica să-l fi speriat într-atât ?
aroganți! fața căruia vă pierdeți zilele și „băsistă”, unul în Parlament, etc., folosiți în proporții di- Sau n-a ratat ocazia de a mai
Sunteți o generație aproape nopțile. Data viitoare când celălalt la ambasada din Pa- verse. trăda o dată dacă tot are
pierdută. Nu vă interesează mergi la baie, privește în oglin- ris? Crinuţa Dumitran, de la Războiul în curs dintre imunitate ?
nimic, în afară de telefoane și dă și întreabă-te dacă părinții ANRP, cu pagube de miliar- Dar acest război e doar al
„penali” (în accepțiunea lui
laptop-uri și stomacurile voas- tăi s-ar mândri cu așa odor. Eu de, protejata lui Ioan Oltean lor, al deplorabilelor elite
Klaus Iohannis, președinte)
tre. Aveți o minte putrezită. nu. ot Bistrița, zis și „Neluțu’ conducătoare, nu e nicide-
și „statul paralel” (în accepți-
Poate vă credeți mai inteligenți Sper ca următoarea noastră mexicanu’ ”? („Penalii” vor unea lui Călin Popescu Tări- cum al nostru. Va fi al nostru
decât alții, poate câțiva dintre întâlnire să aibă loc într-o bi- putea lua calea Madagasca- ceanu, președintele Senatu- doar prin urmările care ne
voi și sunt dar restul, restul bliotecă, nu restaurant fast- rului, unde supervedeta lor, lui, numărul doi în stat) riscă vor afecta pe noi toți, teles-
sunteți toți la fel de mediocri. food. Rămâneți cu bine.” Radu Mazăre, le poate pre- să arunce România în aer. pectatorii.
03 „Orăștia văzută de Orăștienii” Foaie Interesantă

Infinitul trece câteodată și prin centrul


unui oraș de provincie
să se târguiască, în vre- prin anii ’40, chiar dacă Cornel Nistorescu
me ce țăranii luau un s-a schimbat lumea și străpuns până aproape
kilogram de cuie și niș- magazinul a crescut. Au de el de o mare fabrică
te zahăr și plecau iute fost zidite alte ferestre, de blănuri. Iar grădina
spre casă. mult mai largi, cu vitri- lui Bocoş nu mai există,
Pe vremuri, domnul ne colorate, despre a a fost împărțită, s-au
Con nu se ocupa de ță- căror abundență ar fi bătut fundații și s-au
rani. El primea comisi- exclamat nemulțumit ridicat case.
onarii prăfuiți, veniți de că este nici mai mult, Unul din cei doi
prin toată țara cu gea- nici mai puţin decât o frați Bogatu a murit, cel
mantanele lor roase, pierdere categorică. Ne viu a vândut vechea
din piele de vițel și cu ieșind în fața clădirii, casă unui țăran din Ro-
interminabile liste de nu are de unde să știe mos, unul dintre aceia
materiale, încercând să că atelierul de rotărie în gura căruia domnul
i le vâre cu de-a sila pe de peste drum s-a desfi- Con nu se uita când
gât ca fiind rare, valo- ințat, că în locul lui e o intra în magazin, ci-l
roase și bune. Acum, bodegă cu terasă de lăsa pe mâna femeilor.
nevasta lui, mult mai ciment înțesată de mese Țăranul așezat pe ulița
tânără, cu alte două ascunse sub umbrele la pe care odinioară intra
Prima poartă sau obositor de tare, se miș- mun cu lumina și cu
cucoane, rude sau prie- care tăietorii de lemne
ca moale, cu acel ritm al culorile mai vii. în oraș cu spatele înco-
despre liniștea tene de familie, zăngă- și țăranii de pe Valea voiat de greutatea mă-
unei amiezi zilelor nădușitoare. In- Anii au trecut, bă- Grădiştei așteaptă un
ne la crătiţi, pun zacus- turilor și a măturoaie-

E
trările orașului erau pe trânul se culcă în fieca- camion sau un turist
xistă o vreme ca pentru toamnă și lor, că abia își mai pu-
jumătate moarte, ca re zi la ora amiezii, și-n generos cu locuri libere
în august vorbesc tare pentru că, tea trage picioarele în-
niște porți de cetate gălăgia cucoanelor lui ca să-i ia, câștigând as-
când toate ți la 60 de ani ai lor, șoap- călțate în opinci de gu-
ferecate pentru odihna nu mai are nici liniștea tfel timp față de auto-
se par mai tele aparțin tăcerii. mă, și-a făcut o casă
de după prânz. Munții de a-și aduce aminte de buzul cu ora de plecare
clare, când se suprapun vineți păreau că forțea- Când ies în oraș și nouă, asemănătoare cu
vremea când lucra cu cam pe la amiază. o vilă. Unuia din cei doi
anotimpurile și când ză invizibilele porți ale caută frișcă, întreabă
toată familia în maga- Domnul Con crede Bogatu, celui rămas în
aerul mai are ceva din acestei foste cetăți, pen- mai întâi dacă e proas-
zin, de dimineață până că prin fața fostului său viață, i-a zidit în margi-
căldura senzorială a tru a pătrunde spre pătă, își bagă degetul în
seara, când intrau magazin mai trec băie- nea curții o cameră cu
verii, pătrunsă în mate- centru, în fotografii, în bidon și gustă plescăind
doamnele cu umbreluțe șii de la Căstău, Romos un antreu și acolo fostul
rialitatea ei de-o limpe- oglinzile geamurilor din vârful limbii ca pe
și cereau materiale de și Orăștioara, cu mătu- aristocrat al străzii tră-
zime venită dinspre spălate de ploi, în vitri- vremuri. Aşa că el doar-
rochie. Le așeza pe un rile legate într-un iește singur. Are un pe-
serile de toamnă, când nele mari și încărcate. me până la 16, când
scaun tapițat și se stre- ștreang, gata să-ți dea rete încărcat cu fotogra-
vezi lucrurile în profun- aude căzând ranga ma-
Strada Căstăului, un cura după tejghea, de una din ele pentru o fii îngălbenite, tatăl său
zimea lor fără nici un gazinului universal,
culoar drept printre unde scotea viguri de bucată de pâine, de să- și fratele – fost curier
pic de efort. Pe o ase- instalat tot în casele lui,
casele noi, lăsa crestele material cu miros de pun sau pe un kilogram militar în armată. Într-
menea vreme, turiștii naționalizate în 1948, și
munților Sarmizegetu- naftalină și le rostogo- de făină. El crede că o fotografie se mai văd
cu buzunarele goale se când și când cere o cană
sei dace să intre adânc lea în aşa fel ca să bată stradă se termină tot la doar roțile bicicletei și
buluceau la magazinul cu apă rece, pe care o
în oraș, până la geamul pe mătasea răsfirată în Bogatu și la grădina lui picioarele, ca doi stâlpi,
de blănuri din Orăștie, bea încet. Pentru că nu
bătrânului Con, pe vre- valuri moi, odihnitoare, Bocoş, un bogătoi al strânse de cizme, unul
se fotografiau pe scările poate face decât câțiva
muri proprietarul unui cât mai multă lumină. Orăștiei prin ’30-’40. pe pământ și celălalt pe
catedralei, să nu le ră- pași, de vreo 20 de ani
magazin, azi un bătrân Iar dacă o doamnă ră- Dimineața se trezește pedală. Fotografia s-a
mână nefolosite cele n-a apucat să iasă din
de 80 de ani, sclerozat mânea nemișcată pe de noapte, aude un fel decolorat puternic, se
câteva poziții ale unui curte și să ocolească
și bolnav de rinichi, scaunul ei, apela la ulti- de zgomot ciudat ve- șterge pe zi ce trece,
film, pus în aparat pen- clădirea spre a ajunge
incapabil să-și mai adu- ma lui șansă de a vinde nind de peste râu și, mâncată de un oxid
tru orice eventualitate. în fața magazinului și
că aminte de acei ani ceva, un material uni- dacă și-ar întreba con- ruginiu.
Ce era destinat albumu- apoi să intre, să vadă ce
când strada era plină cu cat, a cărui valoare și soarta sau prietenele ei,
lui fusese epuizat. Fa- e înăuntru. El crede că Foto: Ilustrații
ateliere meșteșugărești, importantă o spunea ar afla că orașul a fost
milia pe plajă, în fața sunt aceleași mărfuri ca Va urma
cu locuri pentru arun- după ochi și după zâm-
unui monument, pe o
cat gunoiul și prăvălioa- betul mieros, complice,
balustradă, cu țigări ne-
re răcoroase, din care dacă îl luați pe acesta,
aprinse în colțul gurii,
numai firmele vopsite aveți șansa de a fi sin-
sau în fața unui vânză-
țipător și scrise cu litere gura doamnă din oraș
tor de suveniruri. Între
mari, «La Con», «La cu o rochie dintr-un
timp, marginea orașu-
Alexandru», «La Ur- asemenea material. Și
lui, cotropită parcă de
ban», aveau ceva co- femeia, cu pasiunile
orizontul prea clar,
stârnite, cumpăra fără
Foaie Interesantă „manifestări culturale” 04
Franța onorează Memoria Soldaților nu acordă Românilor mica îmbunată-
țire a soartei, pe care o acordă prizo-
Români, prizonieri de război, morți pe nierilor celorlalte naţionalități în ur-
teritoriul ei în anii 1916 - 1918 ma convenției de la Berna din anul
În cursul Războiului pentru Re- 1917.
întregirea Neamului , purtat de Ro- În octombrie 1918, mai sunt în
viaţă numai 28.000 de prizonieri ro-


mânia, ca aliat al Franței, în contextul
Marelui Război, un mare numar de mâni, din numarul total de 80.000
Soldați Români au fost făcuți prizoni- înregistrat de Autoritățile Franceze la
Aurel I. Rogojan 1 februarie 1917.
eri de Armatele Germane, care împre-
ună cu aliații lor au intrat în 1916 în (Din surse românesti ale epocii,
Doamna Cornelia Dragodanne este de multă vreme stabi- numărul total al soldaților români,
România din vest şi din sud şi au în-
lită în Franța și activează în „Grupul realităților românești” făcuți prizonieri de Puterile Centrale,
cercuit Armata Română, singură şi
Mi-a transmis periodic evaluări ale grupului privind preocu- depăşea 200.000)
izolată în fața lor.
parea care există în comunitatea românilor din Franța pen- Locuitorii din regiunile ocupate
Ministerul Apărării Franceze
tru cunoașterea istoriei adevărate a neamului și temerile lor ale Franței au fost timp de 2 ani mar-
certifică "un numar de 80.000 de
față de primejdiile ce le întrevăd pentru identitatea națională . torii tragediei Românilor.
prizonieri români între august 1916 şi
A da curs publicării corespondenței trimise ar onora presa Rămăşițele pământesti ale mii-
1 februarie 1917, din care 43.000 au
noastră... lor de Soldați Români, prizonieri de
fost înghesuiți în lagăre din Germa-
Cu stimă și anticipate mulțumiri, război, morți în Franța, dorm în cimi-
nia". Mulţi alţii au fost transferați pe
Aurel I. Rogojan tirele militare şi civile din Alsace, Lor-
frontul de vest şi cel italian şi siliţi să
Franța onorează Memoria facă "munci de ocnaşi în condiţii abo- raine, Moselle, L'Aisne...
minabile". Cele identificate au sepulturi
Comemorări ale „Marelui Război” în
Soldaților Români, Alții sunt trimişi în Franța ocu- individuale cu numele şi vârsta înscri-
pată "ei sunt înghesuiți în vagoane se pe fiecare cruce.
Franța Cele neidentificate sunt îngropa-
prizonieri de război, morți Marele Război a durat 4 ani. Co-
ferecate, cu deschideri acoperite de
sârmă ghimpată. Torturați de foame te în osuare, străjuite de monumente
memorările lui vor dura şi ele tot atât. pe care sunt arborate drapele româ-
pe teritoriul ei
şi de sete, muribunzi, ei mor înainte
În Franța ele au început în anul neşti.
de a ajunge la destinație. Supraviețui-
2014. Ele vor continua pas cu pas- în De o suta de ani locuitorii aces-
în anii 1916 - 1918
torii sunt transferați sub comanda
ordinea cronologică a evenimentelor tor ținuturi franceze şi autoritățile
germană la câmp, în uzine, în mine,
de acum 100 de ani şi se vor termina, locale, îşi reamintesc, generație de
SĂ NE READUCEM AMINTE unde lucrează în condiții de viaţă teri-
o putem presupune, cu reamintirea generație, de calvarul prizonierilor
Corespondență din Paris, bile. Gărzile Germane îi lovesc fără
Tratatelor de Pace, încheiate între români şi îngrijesc aceste locuri ale
Cornelia Dragodanne încetare şi uneori le scurtează calva-
1919 şi 1920 de care depind şi astăzi Memoriei istorice franceze şi române.
rul cu un glonte sau o lovitură de ba-
Acum o sută de ani, Națiunea interesele vitale ale României, în cel
ionetă." În anul 1998 Ministerul Apărării
Română purta mai înalt grad.
"Din cauza frigului din iarna din Franța editează, în Memoria Mar-
„Războiul pentru Interese care necesită să fie azi, tiriului Românesc, pliantul " Les Rou-
anului 1917 ei pier cu sutele în timpul
ca şi acum 100 de ani, apărate cu mains en France 1916 - 1918", în co-
Reîntregirea Neamului” 1 aceaşi convingere şi vigoare.
nopților. În Alsace, Lorraine, în Ar-
dennes, în L'Aisne, Românii au sufe- lecția "Căile Memoriei" - ("Les
Motto: „Pe aici nu se trece!” Amploarea comemorărilor Ma- Chemins de la Mémoire"), din care
rit un înspăimântător şi lung martiriu
Era strigătul Ostaşilor Români relui Război la care România a luat am extras descrierea soartei şi sacrifi-
sub cizma soldaților germani care îi
în luptele corp la corp cu baioneta în parte în calitate de aliat al "Entante"- ciului lor de mai sus. (2)
supravegheau."
mână, contra Armatei Germane, care ei, este considerabilă. ("Entante" = Referinţe:
Respnsabilii acestor atrocități
după ce ocupase Transilvania, încerca înseamnă Alianţă sau "Înțelegerea", 1. Constantin Kiritzescu: Razbo-
vor fi acuzați de crime de război şi
să rupă rezistenţa română din Munții între Franța, Anglia şi Rusia ţaristă). iul pentru Reîntregirea Neamului,
Franța va cere extrădarea lor în virtu-
Răsăriteni. Gravitatea comemorărilor este la Bucureşti, 1924, vol. I, vol. II
tea articolelor 227 şi 230 din Tratatul
La Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, fel. Ea se exprimă prin: 2. "Les Roumains en France
de la Versailles, din 28 iunie 1919.
Bicaz... în vara anului 1917. - publicarea de studii istorice 1916 - 1918", Ministère de la Défense,
Printre ei generalul Hauff, supranu-
monumentale; Secrétariat d'Etat aux Anciens Com-
mit "călăul Românilor din Alsacia".
De ce să ne readucem aminte? -culegeri de amintiri, memorii, battants, Délégation à la Mémoire et à
Însă responsabilitatea acestor
Pe baza documentelor studiate şi însemnări zilnice scrise de Ostaşi pe l'Information Historique, Paris 1998
crime deliberate nu se reduce la un
a mărturiilor de fapte autentice, trăite front, fotografii, desene, scrisori,
număr limitat de militari germani.
şi transmise copiiilor săi şi elevilor mărturii oculare;
..."Germanii sunt feroci față
din Şcolile de dinainte de 1948, de -organizarea de către profesori
de Români, mult mai mult decat
către propria noastră familie, vom de excursii la "Locurile de Memorie",
față de prizonierii de alte naţiona-
încerca să dăm răspuns la această unde s-au desfaşurat lupte de tranşee,
lități; pe toată scara ierarhiei, de
întrebare pe care se pare că unii locu- lupte corp la corp cu baioneta în mâ-
sus în jos, toți militarii germani
itori din România de astăzi şi-o pun. nă sau ciocniri de trupe (Verdun,
sunt unanimi în hotărârea de a
Prima datorie a unei Națiuni- Somme, Marne, etc.). Aici organizato-
distruge pe cei care au
demnă de acest nume- fața de Părinții rii țin conferințe pentru instruirea
"trădat" (după părerea lor) Imperi-
săi este Readucerea lor Aminte. publicului de toate vârstele şi de toate
ile Centrale, Austro Ungaria şi
În toate timpurile, pe toate con- categoriile sociale.
Germania.
tinentele, de la apariția omului pe - organizarea de pelerinaje la
Germania, Mare Putere Eco-
pământ şi pană în ziua de astăzi, în "Locurile de Memorie": cimitire mili-
nomică şi Militară, Națiune demnă
toate societățile de la cele mai rudi- tare şi civile, unde soldații căzuți în
de respect şi admirație pentru civi-
mentar organizate şi până la cele care lupte sunt îngropați;
lizația şi cultura sa, ratificase cele
au ajuns la cea mai înaltă formă de -restaurarea monumentelor ridi-
13 convenții asupra legilor şi obice-
organizare din zilele noastre şi la cele cate în Memoria Morților in "Marele
iurilor de război ca şi asupra soar-
mai rafinate forme de cultură, artă, Război".
tei prizonierilor de război, semnate
ştiință, tehnică şi civilizație, există De o sută de ani aceste mormin-
de 44 de State la Haga în 1907.
Memoria Trecutului. te sunt restaurate şi îngrijite de locui-
Şi totusi, această Mare Putere
Urmele şi Amintirea lui se păs- torii comunii şi de autoritățile locale.
îşi calcă cuvantul dat şi când este
trează, se transmit generațiilor viitoa- În mai multe cimitire militare şi civile
vorba de soarta Românilor, înfran-
re, se onorează şi se comemorează. din Franța (şi de asemeni din Italia şi
ge Dreptul Internațional.
Germania), se află sepulturile a mii
„Trecutul este'n mine şi eu sunt în de Soldați Români, prizonieri de răz-
Germania interzice delegați-
Trecut, lor Spaniei, ţară neutră, care re-
boi, care au fost internați şi au dece-
Precum trăieşte Cerul în Marea prezintă interesele românesti să
dat în lagărele germane din regiunile
viziteze lagărele de prizonieri ro-
ce-l respiră” ocupate de Armata Germană din nor-
mâni.
,ne mărturiseşte Principele Poeziei dul şi estul Franței, între 1916 -1918.
Interzice Crucii Roşii de la
Române, Mihail Eminescu.
Geneva accesul în aceste lagăre şi
05 „ai dreptul de a știi” Foaie Interesantă

într-un club de nudişti îi satisface ci Miron Scorobete


desfăşurarea de scene cu homosexu-
ali, pedofili, ambigeni între icoane lemne. Tata era pe front, neis-
vechi, în lumina pâlpâindă a unei prăviţilor, şi o mână de femeie se
candele, printre ii, cojoace şi opinci. zbătea să îmbrace şapte copii, şi tor-
Pe asta vor ei să borască (vai, cea noapte de noapte, şi ţesea, şi cro-
asta e exprimare academică?), pe ia, şi cosea. Şi toată truda aceea a ei,
creaţia ţăranului român. sfântă pentru că s-a făcut prin marti-
În ce calitate mă revolt eu şi iau raj, este condensată într-un fus care
apărarea acelei creaţii a ţăranului se află în Muzeul Ţăranului Român.
român? Nu vă dau voie să-mi jigniţi Mama
nu numai că stă pe loc precum a fost cu spurcăciunile voastre.
Şi-au bătut o săptămână dar tot creşte, şi-au mutat frontul la În calitate de exponat de mu-
zeu, şi nu de muzeu oarecare, de Mu- Staţi puţin! Că acel fus nu a în-
Leşii-n zid; dar zidul, prost, Muzeul Ţăranului Român. Dacă făşurat pe el numai tortul Mamei ci
Sta pe loc, pe cum a fost. acesta-i parul care ţine România să zeu al Ţăranului Român. Şi nu vor-
besc în metafore, folosesc termenii în încă ceva mult mai de preţ. Mama mi
Zidul Catedralei parcă nici n-ar nu o ia la vale, acesta trebuie bubuit. -a făcut cămaşă şi cioareci ca eu să
accepţia lor cea mai proprie.
fi aflat că a-nceput bătaia, oricât îl Dar atacatorii nu sunt nişte cresc mare, să mă însor, cu o fată nu
bombardau el sta pe loc precum a demolatori de duzină. Ei sunt sofisti- Uitaţi-vă bine la mine. Sunt cu un bărbat, să avem copii care, tot
fost. caţi. Ei sunt profanatori, ceea ce e cu printre ultimii, şi nu mai suntem aşa, fetele să se mărite cu flăcăi şi
totul altceva. Dacă la noapte Muzeul mulţi, care am umblat în opinci şi în feciorii să se însoare cu fete. Nu-mi
Catedrala Mântuirii Neamului e cămaşă de cânepă, şi asta nu la ser-
răspunsul la Mânăstirea Argeşului. Ţăranului Român ar fi demolat, mâi- spurcaţi voi acuma creaţia Mamei,
ne dimineaţă cei mai îndureraţi ei ar bări, la Românii au talent, în studio- creaţie pentru care a fost făcut Muze-
Aici ziua ce zidea noaptea nu se mai ul TV, ci la vaci şi la oi, rânind în po-
surpa ci noaptea se-ntreia şi se înze- fi. Pentru că ei nu vor moartea Muze- ul Ţăranului Român.
ului ci umilirea lui. Aşa cum pă- iată (o să vă traduc), cărând fânul,
cea. Măsuraţi-o, protestatarilor. Ca- căpăluind porumbul. Voi, treaba voastră, nu vă în-
tedrala creşte noaptea. În Ziua Sfân- rinţilor şi bunicilor lor nu dărâmarea curc cu nimic, faceţi tot ce doriţi,
tului Andrei, sfântul, tot ca noi, aşa, unei biserici le crea jubilaţie ci mur- Nemernicilor! unde doriţi, dar nu în prezenţa fusu-
mai redus, mai primitiv, care ne-a dărirea ei, nu nişte ziduri prăbuşite Pânza acelei cămăşi şi lâna din lui pe care Mama a tors.
creştinat, va fi sfinţită. Veţi trăi un voiau ei să vadă ci cum se balegă caii cioareci le-a tors Mama mea, nu la E singurul lucru pe care vi-l
moment greu. în altar pe sfânta masă. Tot aşa şi lampă de gaz pentru că era război şi interzic.
Văzând deci că zidul Catedralei ăştia de acum. Nu rularea unui film nu se găsea petrol, la zarea focului de
Încolo, fiţi sănătoşi!

Christine Lagarde
Foto:
Associated Press

Articol de: Karen Smith


te cu zeci de miliarde de do-

Î mbătrânirea popula-
ției este o provocare
cunoscută. Și Fondul Mone-
tar Internațional îi acordă o
lari la scară globală. Acest
lucru pune în pericol viabili-
tatea finanțelor publice prin
declanșarea nivelurilor da-
ce schimba calculele, con-
form FMI, este speranța de
viață când au împlinit 60 de
ani. Națiunile Unite prevăd
analiză amplă în fiecare în- toriei publice într-o propor- că pentru 2050 speranța de
tâlnire trimestrială. Ceea ce ție similară. În paralel, este viață, plecând de la această
atrage atenția este agresivita- un risc pentru solvabilitatea vârstă, 60 de ani, va crește cu
tea și cruzimea cu care pune entităților private.” După 26 de ani în economiile avan-
în relief problema. Fondul cum a explicat Viñals la con- sate și cu 22 de ani în țările alte măsuri. Pentru prelungi- aceasta. Fondul solicita țări-
reclamă, între alte măsuri, că ferința de presă în care a pre- în curs de dezvoltare. Trăind rea vârstei de pensionare lor, de asemenea, o mai mare
beneficiile să fie reduse și zentat raportul, „a trăi mai mai mult populația, va trebui propune ca aceasta să fie le- transparenta atunci când
vârsta de pensionare să fie mult este bine, dar are un să se plătească mai multe gată de speranță de viață, raportează tendința de îmbă-
prelungită din cauza „riscu- risc financiar semnificativ. pensii și prestări la siguranță astfel că numărul de ani în trânire și modul în care se
lui de a trăi mai mult de- Ne va costa mai mult ca in- socială. În acest caz pune ca care pensionarul încasează pregătesc să finanțeze pensi-
cât era de așteptat”. De divizi, corporații și guverne. exemplu planul de pensii pensia să nu crească. Dar onarea.
asemenea, propune soluții de De aceea, trebuie să ne în- private din SUA. „Compani- asta nu e de ajuns. FMI crede FMI conchide, reamin-
piață pentru a reduce acest grijorăm acum pentru riscu- ile ar trebui să-și multiplice că trebuie luate și alte mă- tind că toate aceste refor-
„risc”. rile longevității, astfel încât contribuțiile de mai multe suri, și între ele, reducerea me „vor dura ani ca să dea
În ceea ce privește econo- costurile să nu ne sufoce pe ori pentru a putea face față pensiilor, creșterea cotizații- roade”, iar orice întârziere în
miștii FMI, spaniolul José viitor”, a spus Viņals, șeful acestor datorii suplimenta- lor și posibilitatea că Statele acest proces va face dificilă
Viñals numește „risc de Departamentului Piețe de re”, spune el. „Recunoaște- membre să angajeze asigura- confruntarea cu această pro-
longevitate”. „Dacă longe- Capital. rea și atenuarea acestui risc tori privați pentru a acoperi vocare aşa cum ar trebui. „A
vitatea crește cu trei ani pes- Christine Lagarde: este un proces care ar trebui acest „risc pentru persoa- acorda atenție îmbătrânirii
te ceea ce este prevăzut, pâ- „Bătrânii trăiesc prea lansat acum”. nele care trăiesc mai populației și riscului de lon-
nă în 2050, costul îmbătrâ- mult și este un risc pen- Christine Lagarde, direc- mult decât se aștepta”. gevitate suplimentară face
nirii – care deja este enorm tru economia globală, toarea FMI, vrea ca reuniu- Economiștii FMI prevăd că parte din setul de reforme
pentru Guverne, întreprin- trebuie făcut ceva” nea din primăvara de la Was- proprii cetățeni să-și crească necesare pentru a restabili
deri, societăți de asigurări și În 1750, speranța de via- hington să servească pentru a economiile prin planuri de încrederea în viabilitatea
particulari – va crește cu ță în țările Europei Occiden- privi înainte. În acest con- pensii, recomanda chiar să bilanțurilor sectorului public
50% în economiile avansate tale nu ajungea la 40 de ani. text, cere Guvernelor să ad- fie obligați să contacteze uti- și privat”.
luând ca referință PIB-ul din Din 1900 a crescut ajungând mită că îmbătrânirea le poate lizarea ipotecilor inverse, Sursa: http://
2010. Pentru țările emergen- la 80 de ani în 2010. La scala crea probleme serioase în pentru care casa în proprie- alertas.eu/christine-lagarde
te, acest cost suplimentar ar globală a trecut de la 48 în viitor și că este un risc. Pen- tate este livrata Băncii în mo- -los-ancianos-viven-
fi de 25%. În termeni abso- anii 1950 la 70 de ani în ulti- tru a neutraliza efectele, re- mentul decesului, în schim- demasiado-y-es-un-riesgo-
comanda combinarea crește- bul primirii până la acea dată para-la-economia-global-
luți, costul prevăzut va creș- mul an de referință. Dar ceea
a unui venit lunar pentru hay-que-hacer-algo-ya/
rii vârstei de pensionare cu
Foaie Interesantă „evenimentele zonei” 06
L a 13 februarie 1453
- Iancu de Hune-
doara a încetat să mai fie Recuperări istorice
guvernatorul Ungariei.
Dieta de la Pozsony a con- mai moderne de cultivare și Timişoara, care-i poartă as-
Dan Orghici
firmat restaurarea puterii exploatare, prin mărirea tăzi numele și unde și-a avut A depus eforturi pentru
regale, restaurare cerută suprafețelor exploatate. reședința pentru un timp. închegarea unei coaliții creș-
de magnații unguri. Iancu În general a menajat io- A sporit legăturile diplo- tine care să oprească înainta-
a păstrat titlul de căpitan băgimea, în care vedea baza matice, militare și economice rea otomanilor cu o oaste de
suprem al Ungariei și al puterii de stat și un bună cu țările române. cruciadă și a fost cel dintâi
Transilvaniei. sursă de recrutare pentru Iancu de Hunedoara (n. comandant de oști din Euro-
Noul rege instalat l-a armatele sale. 1407 - d. 11 august 1456, Ze- pa care a reușit să îl înfrângă
umplut de laude și de po- Și-a atras de partea sa mun) a fost o personalitate pe cuceritorul Constantino-
sesiuni, dar pe de altă par- cnezii români, cărora le-a dominantă a istoriei româ- polului, sultanul Mahomed
te a încercat, împreună cu oferit numeroase danii ca nești din veacul al XV-lea. A II, la Belgrad în 1456.
partida marilor nobili, să-l urmare a faptelor lor de fost voievod al Transilvaniei Victoria împotriva celui
înlăture de la putere. vitejie. în 1441, guvernator al regatu- care cucerise Constantinopo-
La alegerile din 5 iu- A îmbunătățit exploata- lui Ungariei între 1446-1453, lul a fost răsunătoare, dar
nie 1446, Iancu de Hune- rea minelor din Hunedoara apoi căpitan suprem al Unga- peste bucuria victoriei a venit
doara, sprijinit de numeroșii economic, atât în calitate de și pe cele din nordul Transil- riei și al Transilvaniei între vestea morții lui Iancu de
nobili mici, a fost ales în una- guvernator al Transilvaniei vaniei (a susținut dezvoltarea 1453-1456. Hunedoara. El a murit la 11
nimitate guvernator al Unga- cât și de guvernator al între- orașelor miniere Baia Mare și A scris file de glorie în august1456, răpus de ciumă
riei. Popularitatea sa, averea gii Ungarii, Iancu de Hune- Baia Sprie). istoria luptei antiotomane a în tabăra de la Zemun. Tru-
personală (deținea peste un doara a luat numeroase mă- În câțiva ani a reușit să popoarelor Europei sud- pul său a fost dus și înmor-
milion de jugăre de pământ), suri care au favorizat dezvol- ridice cu mult veniturile pro- estice. Iancu de Hunedoara a mântat în catedrala catolică
faima și gloria cu care se um- tarea economică și instaura- venite din impozitele puse pe desfășurat o activitate diplo- de la Alba Iulia, alături de
pluse în bătăliile antiotoma- rea ordinii și autorității de exploatarea minelor de sare. matică și militară intensă în mormântul fratelui său Ioan.
ne, erau motivele principale stat. Unor orașe de pe moșiile sale anii în care Imperiul Otoman
pentru care Iancu a fost ales A ridicat nivelul taxelor le-a dat dreptul de târg. urca spre apogeu, dând asal- Surse: http://
și impozitelor colectate, dar A construit și refăcut nu- enciclopediaromaniei.ro/wiki/
guvernator. turi decisive asupra ultimei Iancu_de_Hunedoara
nu prin apăsarea iobăgiei, ci meroase cetăți și castele, rămășițe a Imperiului Bizan-
Pe plan administrativ și prin introducerea de metode printre care și Castelul de la
Foto: https://
tin, Constantinopolul. www.pinterest.co.uk

La 7 februarie 1785 și a-i descuraja, ca să

A murit Crișan vestea prinderii lui Cri- nu mai încerce pe viitor


șan a ajuns la împăratul să se ridice împotriva
Iosif al II-lea, care a nobilimii maghiare din
că era de loc din ținutul găseau încarcerați la Nicolae Uszkai dispus recompensarea Transilvania.
prin care trece Crișul Alba Iulia. Crișan a fost de întrebări, benevo- celor care l-au prins cu În prezent în satul
Alb, iar acestor localnici trădat de către nouă lum examen (adică suma de 300 ducați, pe Crișan din județul Hu-
moții, oameni de mun- țărani din satul Căr- fără tortură; tortura la care să-i împartă între nedoara se poate vizita
te, le spun „crișeni”. peniş și din împrejuri- interogatorii era un fapt ei. Știind ce avea să ur- casa lui Crișan, recon-
Era căsătorit și mile acestuia, în frunte considerat normal și meze, Crișan se spânzu- stituită la mijlocul ani-
avea un copil. În urma cu popa Moise din acest obișnuit în acea epocă). ră în închisoare cu noji- lor 1970 și care adăpos-
însurătorii se stabilise sat. A fost prins pe dru- În ziua de 1 februa- țele de la opinci, la data tește și un mic muzeu
în satul Cărpeniş, de mul ce duce spre Ponor rie 1785 a fost dus sub de 13 februarie 1785. dedicat răscoalei țără-
Capul său a fost nești de la 1784.

A
unde era de fel Cloșca și și dus la închisoarea din escortă militară la Alba
probabil că aici s-au Alba Iulia. Iulia, unde a ajuns în expus într-o țeapă în Surse:
murit în în- cunoscut. Pe urmele lui Cri- fața propriei case. Tru-
aceeași zi, fiind întem-
chisoare Cri- C. - Istoria românilor,
Dacă Horea a fost șan se mai aflau locote- nițat în cazematele care pul i-a fost despicat de volumul III, ediția a V-a,
șan, unul din- nentul Nozdrovitzky se aflau sub clădirea călău în bucăți, iar
conducătorul principal Editura BIC ALL, Bucu-
tre conducă- și inspiratorul răscoalei din Regimentul De Vins gărzii mari. (clădirea nu acestea trimise și expu- rești, 2007;
torii răscoalei țărănești și sublocotenentul Ne- mai există în zilele se public în diverse lo- - Răs-
țărănești, Crișan a fost coala lui Horea, volumele
de la 1784, intitulată fără îndoială elementul ustätder din Regimen- noastre, fiind demolată calități (Abrud, Bu-
I și II, Editura Științifică
generic „răscoala lui Ho- de acțiune al acesteia. tul Secuiesc, cu 2 capo- în secolul al XVIII-lea). cium, Brad și Mihăi- și Enciclopedică, Bucu-
rali, 4 fruntași și 50 de Aici a fost despărțit de leni) ai căror țărani se rești, 1979;
rea, Cloșca și Crișan” cei- Fost militar în ar- http://
lalți doi conducători, Ho- infanteriști din Regi- soție și fiu, care fusese- răsculaseră, cu scopul
mata imperială, era o inforibita.ro/wordpress/
mentul De Vins și ma- ră și ei duși la Alba. de a-i îngrozi pe aceștia
rea și Cloșca, au fost exe- fire aprigă și hotărâtă, casa-memoriala-crisan/
cutați, la 28 februarie era mândru, impunător iorul Pückler cu un
1785, prin tragere pe și sever. În locurile un- caporal și 10 husari
de a acționat, confrun- din Regimentul de
roată.
tările dintre țărani și Toscana.
Crișan, pe numele Imediat după cap-
său adevărat Marcu oamenii înarmați ai
nobililor unguri au fost turare, Crișan a fost
Giurgiu, era de loc din
de o deosebită violență. dus la Abrud, iar de
satul Vaca, din ținutul
După ce s-a hotă- aici la Zlatna, pentru
Zarandului (azi satul
rât de către Horea în- ca în final să fie încar-
Crișan, județul Hune-
treruperea răscoalei în cerat la Alba Iulia.
doara) și era iobag al
statului, având la vre- decembrie 1784, Crișan Deodată cu el au
mea răscoalei vârsta de a încercat la rândul său fost prinși soția și fiul
52 ani. S-a născut în să se ascundă, cu gân- său, precum și un om
anul 1732 și a fost fiul dul ca în primăvara lui care îl ajuta ca servi-
lui Petru Golda și a 1785 să reia lupta. tor. Ajuns la Abrud
fiicei preotului Giurgiu A fost prins la 30 sub escortă militară
din satul Bulzeşti. Lui ianuarie 1785, tot prin tot în ziua de 30 ianu-
Marcu Giurgiu (sau trădare, ca și Horea și arie 1785, a fost inte-
George Crișan după Cloșca, care fuseseră rogat imediat de către
cum se mai găsește în deja capturați la 27 de- maiorul Pückler, asis-
unele documente) i se cembrie 1784 și din da- tat de ofițerii săi și de
spunea Crișan pentru ta de 2 ianuarie 1785 se magistratul orașului
Abrud. I s-au pus 30
07 „povești orăștiene” Foaie Interesantă

Este posibil să vorbesc prostii, dar o fac cu patos şi drag des-


pre localitatea în care trăiesc. Cred că niciunde în ţară nu poţi
resimţi atât de pregnant încărcătura istorică ca la Orăştie.
Pentru mine, ca orăştian, anii sunt doar o verigă dintr-un tre-
cut istoric îndelungat, al cărui început se pierde în negura
Dan Brasioean
vremurilor. Cele mai recente cercetări arheologice au scos la
iveală dovezi materiale aparţinând culturii neolitice. Cultura tră cu o cruce episcopală.
„Turdaş”, Tăbliţele de la Tărtăria nu sunt descoperiri străine În partea de sud, în punc-
bagajului cultural-istoric al onoratului cititor. Iar Orăştia este tul de legătură dintre partea
veche a bisericii şi cea con-

A
la egală distanţă de cele două mari bucăţi de istorie.
struită ulterior, există un mic
fost construită care a avut loc imediat după turn prevăzut cu scări în for-
în secolul al Xlll- epoca Reformei. O altă reno- mă de spirală, care a fost zidit
lea în stil gotic, vare mai substanţială a fost în anul 1936. Foişoarele aces-
împreună cu cea din anul 1631 care s-a tui mic turn păstrează stilul
zidul cetăţii care înconjoară executat cu sprijinul financiar gotic iniţial al bisericii refor-
curtea bisericii. Iniţial a fost o al principelui Gheorghe mate. Partea estică a porţiu-
biserică Romano-Catolică, iar Răkoczi I. nii noi a bisericii găzduieşte
în epoca Reformei, aproxima- În anul 1752 biserica a un basorelief, care a fost mo-
tiv în anul 1560, a devenit fost renovată din nou. Tot numentul funerar al celui de
Reformată împreună o parte atunci s-a construit un turn la al doilea preot al bisericii,
a membrilor cu parohiei. aproximativ şapte metri dis- Kecskemeti Buzas Janos, din
D espre întemeietorul, tanţă către vest faţă de turnul anul 1612. în sala de consiliu
respectiv constructorul bise- actual, fiind posibil ca nava se afla monumentul funerar
ricii nu există informaţii cla- mică estică existenta astăzi, al preotului Bodola Karoly.
re, dar se presupune că a fost să fi fost întregită pe vremuri Masa Domnului şi coroana
o biserică episcopală de sine cu o navă mare de aproxima- amvonului precum şi placă ce
stătătoare. Crucea episcopală tiv 18 m, dar care a fost dis- susţine aceasta coroană sunt
găsită în interiorul bisericii trusă ca urmare a devastări- mai vechi de 100 de ani şi
pare să susţină această teorie; lor. stârnesc admiraţia vizitatori-
teorie care se sprijină în parte Cutremurul din anul 1839 lor. Orga este construită în
şi pe faptul că ordinul călugă- a avariat atât turnul cât şi jurul anului 1910, fiind prevă-
rilor franciscani a avut şi are biserica. Partea dintre nava complet caracterul gotic al se afla la capătul estic, a fost zută cu pedală şi două mane-
şi în prezent biserică şi mă- mică actuală şi turn nu s-a bisericii; sistemul de acoperă- mutată aici. te pentru schimbarea regis-
năstire proprie în Orăştie. mai renovat, fiind prea dete- mânt gotic înalt a fost cobo- La intrarea principală trului.
În timpul cotropirii tur- riorată. Ca urmare a fost con- rât, iar înălţimea zidurilor a aflată în partea de nord a bi- Există şi acum legende
ceşti din anul 1479 oraşul a struită în locul acesteia, în fost micşorată. sericii se pot vedea bine nişte urbane ce spun că din turnul
suferit distrugeri, iar biserica anul 1844, nava vestică legată Acoperişul şi arcadele au nervuri şi console în stil gotic de vest porneau tunele secre-
a fost avariată considerabil, de turnul actual, scurtându- fost transformate în întregi- pe partea stângă. Coloanele te care aveau ieşire pe te miri
partea vestică fiind distrusă se astfel biserica. Turnul me. Au rămas nemodificate de sprijin exterioare sunt în unde. Se mai vorbeşte şi
în întregime. Partea dintre vechi a fost demolat, iar ma- doar coloanele de sprijin ex- stare bună. în partea de sud a acum că din Biserica Refor-
nava mică estică şi turn a fost terialele de construcţie recu- terioare. Tot cu această ocazie bisericii se găseşte o porţiune mată porneau tuneluri spre
reconstruită. Aşa se explică perate împreună cu clopotele s-a despărţit nava vestică de de zid în stil gotic, stilul în nord şi sud, care în prezent
cea estică printr-un zid pre- care a fost construită de fapt nu mai sunt practicabile.
faptul că în oraşul care a fost distruse au fost împărţite în-
văzut cu uşa de comunicare, lăcaşul de cult în varianta Fantezia este foarte bine ve-
o fortăreaţă săsească, biserica tre comunităţile maghiară şi
nava vestică fiind amenajata iniţială. în spatele acestei nită în acest context, dat fiind
a trecut în proprietatea refor- săseasca. Atunci, saşii au ridi- că dezvoltă tinerei generaţii
maţilor maghiari, iar saşii au cat un turn aparte la biserica că sala de consiliu şi rugă- porţiuni de zid s-a păstrat un
dragostea pentru istorie. Dar
primit lângă biserică o încă- lor, care se afla deja în con- ciuni. în această parte a bise- sanctuar, care a fost descope-
cu siguranţă din Cetate n-ai
pere destinată a fi sacristie strucţie. Turnul, în formă ricii s-a construit strana, iar rit cu ocazia ultimei renovări.
ajungi nici la Costeşti, nici la
sau nava laterală. Această actuală, a fost finalizat doar orga care până la această dată Tot aici este aşezată şi o pia- Deva prin subteran.
încăpere a fost folosită drept în anul 1893.
biserică de către saşi până la Renovarea făcută de către
construirea bisericii lor în comunitatea Reformată, în
jurul anului 1800. anul 1936, (costurile legate de
Biserica Reformată a tre- aceasta fiind acoperite din
cut prin mai multe etape de fonduri proprii), a adus o no-
amenajare. Prima renovare uă serie de modificări arhi-
este cea menţionată anterior, tectonice. Acum a dispărut
Foaie Interesantă „Personalitățile cetății” 08
Mă interesează tot ce se întâmplă în jurul meu!

Dan Orghici
tăți, primăria a procedat la
cumpărarea sediului Activi-
tatea Goscom, în scopul de-
ținerii și reabilitai întregului
imobil al casei de cultură.
Documentațiile tehnico-
economice necesare pentru
reabilitarea și moderni-
Fiind un an jubiliar, Cente- primărie și consiliul local. zarea casei de cultură și
narul Unirii nu-l serbăm în Evenimentele gen spectacol transformarea acesteia
fiece an, am avut curiozita- prevăzute în programul sus- în centru cultural multi-
tea de a afla ce ne propune amintit , care aparțin strict de funcțional, se actualizează
edilitatea în acest sens? și adaptează în momentul de
competențele Casei de Cultu-
Răspunsul: Pentru a
ră (seri de muzică, concur- față la condițiile impuse de
marca sărbătorirea Centena- ghidul specific al priorității
suri, spectacole) se organi-
rului Marii Uniri, la inițiativa de investiție 13.1, urmând ca
zează sub patronajul consiliu- tificat o sursă de finanțare lul Vechi (cum numesc
Primăriei municipiului Orăș- la deschiderea apelului de
lui local și al primăriei. Suma europeană în cadrul Progra- Orăștienii fosta clădire a
tie și a consiliului Local a proiecte să se depună solici-
alocată casei de cultură pen- mului Operațional Regional, Colegiului Kun) vor fi mu-
avut loc în cursul lunii trecute tarea de accesare fonduri eu- tate în actualul Muzeu, un-
tru anul 2018 se poate vizua- Axa Prioritară 13, obiectivul
o întrunire în cadrul căreia s- ropene. Conform acordului de își va desfășura activita-
liza în proiectul de buget, specific 13.1 îmbunătățirea
a stabilit calendarul manifes- de parteneriat încheiat, C.J. tea Muzeul din Orăștie pe
afișat în holul primăriei. calității vieții populației în
tărilor ocazionate de acest va fi responsabil cu întocmi- durata lucrărilor la noul
mare eveniment, astfel: Care este suma care a fost orașele mici și mijlocii din edificiu?
rambursată către bugetul rea proiectului tehnic, iar România”.
27 martie - Unirea Basara- Răspunsul: În momentul
local, din bugetul aferent municipiul Orăștie în calitate Parteneriatul Municipiul
biei cu România - simpozion; de față se lucrează la pregăti-
anului trecut, din bugetul de lider de proiect va avea ca Orăștie - C.J. se realizează în rea documentațiilor tehnica-
29 mai - Comemorarea și alocat manifestărilor pen- principal scop terminarea vederea accesării de fonduri economice necesare realizării
evocarea episcopului Valeriu tru casa de cultură? lucrărilor pană la sfârșitul europene nerambursabile în
Răspunsul: Suma plătită
Muzeului Civilizației Dacice,
Traian Frenţiu și a cardinalu- acestui mandat, ținând cont cadrul POR, AP 13, Obiectiv
în anul 2017 de la bugetul în vederea accesării de fon-
lui luliu Hossu - simpozion; și de faptul terminarea lucră- specific 13.1, în acest sens
local pentru organizarea ma- duri europene, ambii parte-
rilor nu depinde doar de in-
17 octombrie - Comemo- nifestărilor culturale a fost de
imobilul Spitalului vechi fiind neri fiind responsabili cu în-
stituția noastră. predat în patrimoniul C.J.
rarea și evocarea Dr. Aurel 212.727 lei, nemaifiind de tocmirea acestor documenta-
Vlad și Dr. Ioan Mihu - sim- De o bună bucată de vreme Obiectivele proiectului ții, conform parteneriatului
rambursat către buget altă se vorbește despre Muzeul sunt:
pozion; sumă aferentă anului trecut încheiat. Municipiul Orăștie
al civilizației Dace la Orăș-
20 noiembrie - Comemo- tie, ce îmi puteți spune în
realizarea unei conexi- va avea calitatea de lider de
Eternul meu subiect - Casa uni muzeale și turistice între parteneriat și va fi responsa-
rarea și evocarea Pr. Ioan de Cultură a Municipiului -, acest sens?
Moța - simpozion; Răspunsul: Urmare a ini- Sarmizegetusa Regia și Ulpia bil cu asigurarea implemen-
despre care am mai vorbit,
Traiana Sarmizegetusa; tării proiectului, exploatarea
28 noiembrie - Unirea care este situația actuală. țiativei domnului primar Ovi-
și întreținerea muzeului fiind
Bucovinei cu România - sim- Vom avea o Casă de Cultu- diu Bălan de a realiza Muzeul crearea unui spațiu de
ră, funcțională, până la Civilizației Dacice în munici- documentare și cercetare asigurată de către Consiliul
pozion; Județean Hunedoara.
încheierea actualului man- piul Orăștie, în parteneriat cu pentru Comitetul UNESCO și
01 decembrie - Ziua Nați- dat. Care este stadiul actual În aceste condiții, dețină-
C .J. Hunedoara și Muzeul Consiliul Ştiinţific al monu-
onală a României - spectacol al demersurilor întreprinse tori contractelor de închiriere
Civilizației Dacice și Romane mentului Sarmizegetusa Re-
omagial, expoziție filatelică. de Consiliul Județean? pe spatii aflate la ora actuală
Răspunsul: Reabilitarea
Deva, s-a propus spre apro- gia;
În contextul noilor regle- în sediul Spitalului Vechi
mentări ale guvernului o imobilului Casei de Cultură bare consiliului local printr- relocarea patrimoniului (partide, ONG-uri) vor fi re-
„Alexandru Grozuţă” Orăștie un proiect de hotărâre, trece- cultural imobil al Muzeului
parte din fondurile primă-
rea imobilului clădire Muzeu locați, la cerere, în alte spatii
riilor au fost reduse, va mai constituie obiectul unui con- de Etnografie și Artă Popula- deținute de Consiliul Local
putea suporta actualul bu- tract de asociere între C.J. Orăștie, din domeniul public ră Orăștie în același spațiu
al județului Hunedoara în Orăștie. Acesta a luat în cal-
get manifestări culturale de Hunedoara și Consiliul Local expozițional; cul mai multe variante, prin-
amploare? domeniul public al Municipi-
Orăștie, aprobat prin HCL
ului Orăștie, în scopul realo-
modernizarea unor tron- tre care și vechea policlinică,
Răspunsul: Cu toate că o nr.102/2014 și HCJ nr. 195/
cării patrimoniului cultural soane ale străzilor N. Bălces- demersurile aflându-se doar
parte din fondurile primării- 2014. în ianuarie 2018, pri- cu, I. Creangă, Ghe. Lazăr,
imobil al Muzeului de Etno- în faza de propuneri, iar mu-
lor au fost reduse, organiza- măria a identificat o sursă de Grădiştei, în vederea accesu- zeul își va desfășura activita-
torii și colaboratorii manifes- finanțare europeană în cadrul grafie și Artă Populară în ca-
drul fostului Spital Municipal lui facil către locația muzeu- tea în locația actuală, până la
tărilor culturale își vor da POR AP 13, Obiectiv specific lui și cetățile dacice.
Orăștie, str. N. Bălcescu nr. finalizarea lucrărilor sediului
concursul la realizarea cu 13.1. „Îmbunătățirea calității Se propune următoa- Muzeului Civilizației Dacice.
succes al acestora, astfel pre- vieții populației în orașele 16. Pentru realizarea acestui
obiectiv de interes și impor- rea structură a clădirii Notă:
văzându-se în proiectul buge- mici și mijlocii din România”. pentru muzeu :
tului local pentru anul in curs Urmare a acestei oportuni- tanță zonală, primăria a iden- Îmi iubesc orașul pentru
sumele necesare. parter - Muzeul Civilizați- simplitatea sa și am certitudi-
ei Dacice, Centru de informa- nea că oriunde mă va duce
Ce puteți spune despre re și promovare turistică;
calendarul manifestărilor soarta, va rămâne în inima
culturale strict legat de etaj 1 - Muzeul de Etno- mea pentru totdeauna. Eu
casa de cultură, care este grafie și Artă Populară; chiar îmi îndrăgesc orașul,
bugetul pe anul acesta al etaj 2 - Muzeul de carte și mai ales centrul istoric și clă-
acestei instituții cultura- dirile cu arhitectura inedită.
le?
icoană veche, spațiu de docu-
Îmi iubesc orașul şi vreau
Răspunsul: Deoarece
mentare și cercetare pentru
să-i redau suflul de odinioa-
Casa de Cultură este subor- Comitetul UNESCO și Consi-
ră, de aceea scriu nu pentru a
donată Consiliului Local, liul Ştiinţific al monumentu-
fi Gică Contra. Bătând zilnic
manifestările culturale pe lui Sarmizegetusa Regia.
orașul la pas, îți dai seama că
care aceasta le organizează Am înțeles (din zvonul pu- mulți turiști vizitează pentru
se regăsesc în „Programul blic) că se va face un a vedea nemuritoarea istorie.
manifestărilor culturale, schimb de locații, anume
Dar trebuie să le oferi ceva la
artistice, științifice și sporti- sediile partidelor și ONG-
urilor aflate acum în Spita- schimb, pentru efortul de a
ve - 2018”, elaborat de către veni până aici.
09

(Nicolae Iorga - „Omul de ispravă”

P
în Neamul Românesc nr. 261/1917)

rotopopul Ioan
Moța s-a născut în
30 decembrie
1868, în satul No-
jag - protopopiatul Devei, în
familia preotului Ioan Moța,
care timp de 47 de ani și-a
păstorit consătenii în credin-
ța ortodoxă. Va urma școala
în sat, iar apoi va trece la
gimnaziul din Beiuș, închein-

„Îi strigăm și noi de dincoace părintelui
ostaș: cu misiune sau fără, ești tot omul de
ispravă pe care l-am știut.”
Ioan Moța
„PRECURSORI”

Articol de: Adrian Ioan B. Secui


Rolul pe care l-au avut jurnaliștii în formarea
conștiinței naționale care a generat Marea Unire,
scoate în evidență modul în care presa și-a adus
aportul, prin argumentele prezentate opiniei pu-
blice, la crearea dezvoltării statului român, prin impactul pe
care l-au avut articolele asupra cititorilor, dar și temele de in-
teres tratate în acea perioadă. Ioan Moța, Aurel Vlad, Sebastian
Bornemisa, Alexandru Herlea, Vasile C. Osvadă, și mulți alții au
fost personalități care au contribuit la întemeierea unor publi-
cații ce au făcut din Orăștie un adevărat centru de presă.
Foaie Interesantă
europene, ajungând până în
Africa de Sud.
La cele trei foi amintite
mai sus, Moța mai adaugă
după anul 1910 și un supli-
ment umoristic, „Bobâr-
naci”. El realizează un ade-
vărat trust de presă.
Activitatea sa şi aduce
însă şi neajunsuri. Îi sunt
intentate 10 procese.
La fel ca şi alţi fruntaşi
naţionali şi Ioan Moţa va fi
nevoit să se refugieze în Ro-
mânia, pentru a se salva. La
Bucureşti împreună cu Se-
du-și însă situația în ultimul prin realismul cu care priveș- bastian Bornemisa, se alătu-
an la Brad. Tânărul Ioan Mo- te problemele existente în ră demersurilor celorlalţi
ța va urma cursurile Institu- Imperiu, dar și în sânul miș- ardeleni pentru convingerea
tului Teologic din Sibiu. În cării naționale. Acest nou opiniei publice şi a guvernan-
primii doi ani îl are coleg, organ de presă urma să fie ților de necesara intrare a
printre alții pe Ilie Miron susținut prin colaborarea și României în război. Cei doi
Cristea, viitorul Patriarh al finanțarea celor care au sub- vor tipări aici „Libertatea”
României Mari. scris programului. Lui Moța şi „Foaia Interesantă”.
îi revine sarcina editării lui. Dar nu după mult timp aces-
Se simte atras de presă tea îşi vor înceta apariţia,
încă din anii gimnaziului; Acesta împreună cu alți pa-
tru fondatori înființează și o căci propietarul se va înrola
aceasta fiind dintre cele mai în armata română care trecu-
redutabile arme ale naționa- tipografie, „TIPOGRAFIA
NOUĂ”, în anul 1904. Între se Carpaţii. După răsturna-
liștilor români. El va colabo- rea de situaţie va ajunge în
ra la „Tribuna” cu știri și arti- reușitele ziarului și ale celor
din jurul său, cele mai im- Moldova. Însă nu pentru
colașe, dar mai ales cu prelu- prea multă vreme, împreună
crări în versuri ale unor po- portante ar fi: alegerea lui
Aurel Vlad, ca deputat cu cu V. Lucaciu şi V Stoica,
vestiri. În timpul studenției Moţa va pleca în misiune de
își continuă această colabo- program național, în Parla-
te tonul acuzator, incisiv Erdely, dr. S. Moldovan, A.P. mentul maghiar (1903), pre- propagandă pentru cauza
rare, întregind-o cu aceea la românilor ardeleni, în
revista Societății de lectură când demască nedreptățile Bârcian, N. Ivan. Se va retra- cum și impunerea tacticii
săvârșite de toate nivelele ge de la Revista Orăștiei, în activiste în urma Conferinței S.U.A., se stabileşte în Cleve-
„Andrei Șaguna”. Ultimul an leand (Ohio).
îl va absolvi după o mică în- administrației, de la cea loca- iulie 1898. Naționale din 1905, urmată
trerupere, avându-l ca coleg lă, până la guvernul maghiar. După o scurtă perioadă de victoriile electorale în ale- Aici Moţa editează câteva
pe Ilarie Chendi. Tot în ulti- petrecută la Sibiu, în redacția gerile parlamentare. numere din foile sale.
mul an este ales vice-preșe- REVISTA ORĂŞTIEI „Telegrafului Român”, se Ioan Moța scoate pe pro- După realizarea mă-
dinte al Societății, președinte În toamna anului 1895, întoarce în Orăștie, câștigând pria răspundere, un supli- reţului ideal naţional - Uni-
fiind profesorul P. Şpan. tânărul Moța acceptă invita- concursul pentru postul de ment ilustrat „Foaia Inte- rea tuturor românilor - în
ția fondatorilor „Revistei paroh II, din localitate. resantă”, începând cu anul aceeaşi lună se întoarce în
Colaborarea la „Tribuna” și Orăștiei". Acceptarea nu s-a 1905, iar din 1906 „Tovă- Orăştie. După aproape trei
„Trustul de presă” decenii de activitate, Moţa se
„Foaia Poporului” datorat doar posibilității de rășia” pe care o mută la Hu-
vede nevoit să o ia de la înce-
Contactul cu unii lideri ai
întoarcere acasă. Criza „Tri- Hirotonisit preot el nu se nedoara. Din 1907, în fiecare
bunei”, prindea tot mai mult desparte de prima lui dragos- an, până la trecerea sa în Ro- put. Astfel va apare din nou
mișcării naționale, printre contur, iar eliberarea memo- „Libertatea”, cu un adaus,
te, ziaristica. Atunci când mânia, editează „Calenda-
care D. Domşa și D.P. Barci- sugestiv intitulat „Plugarul
randiștilor o va acutiza. Due- „Reuniunea economică”, ho- rul Național”. Dintre cola-
an, cărora Moța le era stu- lul dintre cei mari ar fi putut Luminat”. Dar la fel ca în
tărăște editarea unui organ boratorii săi, cel mai de nă-
dent, i-a adus acestuia din să strivească începutul de întreaga lume politică româ-
de presă propriu, el își oferă dejde a fost în această peri-
urmă o „răsplată” care îl ono- nească, realizarea idealului
carieră al unui tânăr. Pe de sprijinul. Astfel „Bunul oadă dr. Sebastian Bornemi-
ra, dar în același timp îl su- altă parte gruparea din jurul Unirii produce o criză, dato-
Econom” (1900) îl va avea sa. Acesta îi va deveni chiar
punea unor grele încercări. Băncii ARDELEANA, avea rată absenţei unui ideal co-
ca redactor - responsabil. În ginere. Sebastian Bornemisa
Datorită proceselor în presă nevoie de un om cu experien- mun şi în P.N.R.
acest răstimp editează și un va înființa editura „Librăria
în care era implicată „Tribu- ță într-ale ziaristicii. Și adaus „Spicuiri Literare”. Națională” și își va edita o Chiar şi pe Moţa, credinţa
na” și condamnările pronun- aceasta cu atât mai mult cu În cele 28 de numere putem revistă, Cosânzeana”, la sa de naţionalist îl face să-şi
țate împotriva unora dintre cât se hotărâseră, după 9 luni descoperi semnăturile unor care au colaborat multe din- găsească cu greu locul. Va fi o
redactorii gazetei s-au rărit de apariție, să depună cauți- cunoscuți scriitori români. tre condeiele talentate ale perioadă liderul P.N.R. în
rândurile din jurul celor do- une, pentru a se putea impli- În acest timp în grupul românilor de pe ambele ver- Orăştie şi apropiat al condu-
uă organe de presă ale P.N.R. ca în disputa de idei politice. orăştian intervin câteva sante ale Carpaților. cerii partidului. În această
Astfel, Comitetul Național
Moța avea deci posibilitatea schimbări, provocate de ve- Treptat, gruparea din ju- calitate va fi ales deputat în
întărește aceste rânduri che- să pună în aplicare ce învăța- nirea dr. Aurel Vlad la con- rul „Libertății” s-a depărtat primul parlament al Români-
mând la „Tribuna” pe Cornel se la școala tribuniștilor. ducerea Băncii Ardeleana. de Orăștie în cea mai mare ei Mari.
Pop-Păcurar, Cornel Scurtu
și pe studentul I. Deleanu, iar Dornic de afirmare, foarte Tânăr și bine pregătit, parte, membrii ei fiind che- Va mai păşi în forul legis-
dinamic, Ioan Moța nu s-a mați „la trebi mai înalte”. lativ al ţării, în timpul guver-
la „Foaia Poporului”, pe Ioan acesta dinamizează cercul
limitat doar la activitatea de În înțelegere cu aceștia, Moța nării Iorga - Argentoianu,
Moța, căruia îi încredințează fruntașilor locali. Noua pozi-
redactor al „Revistei Orăști- preia destinele acestui ziar, atunci în calitate de senator.
redactarea acesteia. El își ia ție și legăturile cu o serie de
ei” . El se implică în toate trecându-l în proprietate A mai fost ales şi a treia oară
misiunea în primire înce- tineri, tovarăși de idei din
activitățile inițiate de grupa- (1908). Acesta va cumpăra și în 1937, pentru Senat.
pând de la 1 noiembrie 1893. timpul studenției, îl ajută în
rea orăştiană. Nepot al lui I. tipografia în întregime. Din A murit într-o perioadă
Aici Moța transcria într- Mihaiu, mare proprietar și
inițiativa sa de a lansa un acest moment el transformă
un limbaj accesibil lumii sa- program de acțiune pentru atât de tulbure (1940), cu
intim al lui Mihu, el devine „Libertatea” într-o gazetă sufletul îndurerat că s-a
tului dezideratele națiunii rezolvarea impasului în care poporală, care se adresa în
unul dintre oamenii de bază se află mișcarea națională. pierdut o parte din trupul
române, făcându-i totodată ai grupului. Acționar la Arde- primul rând oamenilor sate-
chemare la unitate de acțiu- Odată cu începerea anului sfânt al Ardealului.
leana și la Institutul Tipogra- lor ardelene. Totuși aria de
ne. Urmărind scrierile sale 1902 va apare „Libertatea”, răspândire este mult mai La moartea sa, a fost cin-
fic Minerva este secretar al stit ca o mare personalitate,
putem constata tonul mobili- comitetului de conducere al ziarul care va fi caracterizat mare, ziarul fiind citit în
zator al articolelor adresate prin dinamismul tinereții America, în mai multe state organizându-se funeralii
celei din urmă , alături de Şt. naţionale.
poporului, iar pe de altă par- multora dintre membri și
Foaie Interesantă acolade și ghilimele 10

Epigrame Un om uitat e un om care nu


Parodie după o sculptură
de: Wolfgang Stiller mai există! zice absolut nimic. Băie-
țelul își exersează vocale-
le la maximum și clar
Gabriel Bota
când își descoperă perso-
nalitatea"... Ușa cabine-

Nimic mai mult timpanele bătrâneilor (și


nu numai) stau să se
spargă. Tatăl nimic, ma-
tului se deschide și asis-
tenta-mi strigă numele.
Înainte să intru, cum nu

A zi am trăit o po-
vestioară tare
aspră. Lângă Macdo-
de eur și peste drum e o
vitrină cu superoferte de
vacanțe în Maldive, Viet-
ma îl încurajează. Băiețe-
lul, iarăși fără nici o vină
dar încurajat de atitudi-
mă pot abține, le spun:
știți, am și eu o fetiță,
știu cum e cu personali-
nalds-ul din Piața Mihai nam, Seychelles. Ce con- nea foarte liberal- tatea asta, delicată trea-
Viteazu era o bunicuță trast. Nu? modernă a părinților, ia bă, uitați, pe mine m-a
care vindea crenguțe cu E o poveste. Din ghiveciul de pe măsuță și ajutat să citesc un textu-
mâțișori. Avea o tristețe păcate adevărată. Din trosc! cu el în mijlocul leț, se numește Domnul
atât de amară în privire păcate, nu singura. Din holului. Băiețelul se uită Goe și e scris de un nene,
încât nu m-am putut ab- păcate, în RO s-a furat speriat către mama lui, nenea Iancu, poate vă
ține și-am intrat în vorbă atât de mult încât n-a bătrâneii se uită și ei ne- ajută și pe voi! Apoi intru
Fiica Evei… cu ea fiindcă întotdeauna mai rămas nimic. Uneori dumeriți către ea, mama dar continui să mă minu-
mă gândesc la bunicile nici măcar demnitate sau îl ia lângă ea și-i spune nez și să mă și speriu! Mi
Şopteşte tandru, visătoarea: mele. Venise dintr-un sat un "nu-i bine" dar care n -e groază unde s-a ajuns
"Pe tine doar te voi iubi în veci: compasiune. Mă întreb
de lângă Cluj, atenție, PE doar, noi pentru cine -are nici măcar o urmă cu educația! Mi-e groază
Eşti prima mea iubire!" Prima! Deci, JOS 14 km să vândă de mustrare. Cumva, unde se va ajunge!
A şi-nceput …numărătoarea!... luptăm când zicem că
crenguțele care-i creș- vrem o viață mai bună? partenerii de hol se uită Mi-e groază de noua
de Ghiocel Constantinescu teau în spatele casei. Bun. Scena se întâm- revoltați către ei și- generație de părinții ală-
Pentru că mai avea atunci tatăl se simte ne-
Negociere reuşită… nevoie de 60 de lei să-și
plă în holul doctorului de
familie. Plin de lume, voit să ne explice: "așa-i
turi de care trebuie să-mi
cresc copilul!
Pe loc s-au înţeles şi iată cumpere medicamentele. bătrânei în așteptarea
Că sunt sub pătură-mpreună, Pensia nu-i ajunge. Ne- rețetelor, 2 adolescente Sculpturi de:
Căci el e om... dintr-o bucată, potul e plecat la muncă răcite cobză, o altă ma- Wolfgang Stiller
Iar ea e... o bucată bună… în străinătate și, îmi zice, mă cu o fetiță de vreo 2
de Rodean Stefan-Cornel "și lui io fi greu! Și pe ani.
altcineva nu mai am...". Așadar: tată și ma-
Avertisment conducătorilor Are 78 de ani. Înghit în mă, cuplu foarte chic,
auto... sec. Îi cumpăr crenguțele
dar, mă gândesc, luna
foarte emancipat,
aprox. 33-35 de ani, și
Când vedeţi că-i "singurică" viitoare ce o să facă? Dau băiețelul lor de aprox. 5
Mai ales după-nserare, o privire în jur: Mac-ul e anișori. Băiețelul, fără
Farurile - fază mică... plin de tineri ce înfulecă nici o vină, trântește 3
Însă ochii - fază mare.... burgeri și macpuișori, pe scaune. Zdrong-bong!
de Ion Cănăvoiu trotuarul din stânga stă Tatăl nici nu-și clinteș-
parcat neregulametar un te ochii din ecranul
Mărinimie… bemweu de vreo 60000 aifonului, mama nu
Şi dacă nu va fi cu cale
seamnă măsuri de protecție, ce
Să fim prieteni viaţa toată,
La carul suferinţei tale
Poţi să mă pui ...a cincea roată.
Copii care au copii înseamnă consimțământ și alte
idei de bază care să îi facă deopo-
trivă mai responsabili și pe fete, și
de Ion Cristea Geană Andreea Vasile pe băieți. Iar educația asta vine

C a mulți copii, și eu m-am


jucat când eram mică de-a
mama și de-a tata. Sau mi-am
trecut 17.000 de fete sub 18 ani au
dat naștere unui copil.
atât de la părinți, cât și de la școa-
lă.
Una dintre aceste cauze e lip- Faptul că o lege care interzice
imaginat că păpușile pe care le am sa educației. Și când spun educația sexuală în școli a ajuns
sunt copiii mei. Evident, imitam ”educație” nu mă refer la autorita- ieri în Camera Deputaților și e
ceea ce vedeam în familie și îmi tea care-ți zice că dacă faci sex te supusă votului (care s-a amânat și
asumam roluri care credeam eu că bate Dumnezeu sau îți ies bube pe care va fi reluat săptămâna viitoa-
definesc ceea ce înseamnă să fii un fund sau te arată satul cu degetul re) e de speriat. Să vezi în educația
om mare. că nu ești cuminte. Când spun sexuală în școli o oră care te înva-
Șef Lider Pentru mulți, joaca asta ino-
centă se transformă azi în realitate
”educație” mă refer la toate conse-
cințele pe care o viață sexuală le
ță, mă scuzați, să te fuți e la fel cu
a crede că homosexualitatea este
mult prea devreme. România e poate avea atunci când nu știi cu doar despre doi bărbați care fac
Conduce Coordonează țara din Uniunea Europeană cu ce se mănâncă povestea asta. sex și reduc totul la asta.
angajați angajați cele mai multe minore care devin Educația despre viața sexuală Mi se pare foarte gravă exis-
Autoritar Binevoitor mame. Conform statisticilor, azi o înseamnă, printre altele, să știi tența unei astfel de legi care, în
mamă din zece e minoră, iar anul măcar cum se fac copiii, ce în- realitate, ce consecințe va avea
Inspiră Generează
frică entuziasm dacă trece? Va genera un număr și
Foto: andreeavasile.ro. mai mare de tineri care nu știu
Spune „Eu” Spune „Noi” informații de bază despre ce e și ce
Pune accent pe Pune accent pe presupune o viață sexuală, care
probleme soluții vor reacționa și acționa în viața lor
sexuală numai pe bază de impuls
Știe cum se fac Arată cum se fac și după ureche și care vor crede, în
lucrurile lucrurile continuare, că viața sexuală e ceva
Folosește oameni Dezvoltă oameni rușinos, care trebuie ascuns, când,
Își asumă creditele Acordă creditele dimpotrivă, e înnăscută.
Dar, cum bine comenta zille
Comandă Întreabă trecute cineva în social media,
Spune Spune orice are de-a face cu educația e
„Du-te” „Hai să mergem” din start respins în România.
11 „prozatori și poeți clasici și contemporani” Foaie Interesantă

O
, sempiter- Adrian Majuru
na medio-
critas! poziţie socială şi soli-
Veşnica
mediocritate este o
adevărată lecţie dar-
daritate de specie, ei
pot bloca proiectele
intelectuale ale celor
Tinere ademenite de
winistă de viaţă: re-
zistă cel mai puternic!
aleşi.
Complăcerea în
Mameluţa
Vor suferi cel mai mediocritate este azi Prostituția era un fenomen greu de controlat în perioada
tare aceia care vor trăsătura cea mai dis- interbelică și în anii 1940, când activitatea caselor de toleran-
intra în luptă directă tinctă a societăţii ro- ță era interzisă sub sancțiuni aspre. O serie de documente
spre deosebire de un spirativ, nebunesc, de cazul Petre Pandrea, mâneşti. Intelectualii păstrate la Arhivele Naționale - Hunedoara și numeroase rela-
obedient care, deşi neînţeles, de activist de stânga şi noştri au rămas cu tări din presa vremii arată îngrijorarea autorităților față de
expus, este protejat neacceptat. Cele mai avocat-apărător al voluptate în cercul numărul mare al tinerelor care îmbrățișau depravarea din
de patronul aflat în bune exemple sunt multor comunişti în prostiei lor. Au atins bordeluri.
umbră. Acest meca- aici dispreţul şi indi- interbelic, a fost mar- un climax cu valoare
nism decapitează ori- ferenţa pe care masa ginalizat şi închis de Un rechizitoriu din 1944, păstrat la Arhivele Naţionale din
de limax. judeţul Hunedoara, scoate la lumină un alt personaj pitoresc
ce iniţiativă pozitivă le-a arătat întotdeau- comunişti în două De aceea după
şi constructivă, întru- na geniilor. Amintim rânduri; scriitorul al vremii, matroana Mameluţa. Pe numele adevărat Maria
revoluţie, deşi ne-am Surd, femeia de 56 de ani, din Orăştie, şi-a transformat casa
cât obedientul medio- aici selectiv drama I.D. Sîrbu, deşi comu- căpătat libertatea
cru va cere satisfacţie unor oameni foarte nist, a făcut puşcărie într-un bordel ilegal.
deplină, nu am reuşit „În cursul lunii septembrie, a. c., a închiriat câte o cameră
(a se citi răzbunare) talentaţi şi creativi, pentru că era un idea- să producem mari
seniorului protector! dar al căror destin s-a list şi a refuzat obedi- în locuinţa ei din Orăştie, fetelor Bilanciuc Elena, Roth Elena
valori în domeniul şi Helţ Florica, fără a le declara la Poliţie şi a prezenta spre
Dar ce determină lovit de solidaritatea enţa mediocrilor din literaturii, filozofiei şi
mediocrilor: talenta- sistem etc. vizare actele lor de identitate, şi în scopul de a practica prosti-
marea solidaritate a artelor. Nu că ele nu tuţia clandestină. Una dintre cele trei fete, Helţ Florica, a fost
mediocrilor? Dacă tul filolog Lazăr Şăi- Mediocritatea ar exista, dar funcţio-
neanu, forţat să plece determinată să practice prostituţia chiar de către inculpată,
actul elecţiei are ceva din ierarhia socială narul cultural este un care îi spunea că va câştiga bani mulţi. Inculpata nu s-a
misterios şi în gene- din România după ce nu reprezintă altceva mediocru şi prin na-
a fost nominalizat la mulţumit numai să tolereze practicarea prostituţiei de către
ral priveşte 2-3 indi- decât lumpenul îm- tura sa se opune rea- cele trei fete în camerele închiriate, ci contribuia efectiv la
vizi dintr-un grup premiul Academiei bogăţit. Gustul său nu lizării omului creativ.
Române pentru mo- aceasta, aducând clienţi recrutaţi dintre indivizi de toate cate-
compact de oameni, este rafinat, dar posi- Mediocrul aflat goriile, şi în timpul din urmă dintre soldaţii ruşi, primind în
mediocritatea se poa- nografia Basmele ro- bilităţile materiale îi
mânilor; I.L. Caragia- în funcţie decizională, schimb de la fete o parte din câştigurile realizate, precum şi
te spune că reprezintă dau dreptul să se dis- frustrat de un peisaj alimente şi natură”, informa Parchetul Deva, într-un rechizi-
însăşi legea naturală le, scârbit de conju- tanţeze de mediocrul
raţia mediocrilor a în care respiră, dar toriu din 10 octombrie 1944. Faptele femeii erau prin dovedite
a firii. Majoritatea sărac prin opulenţa nu-l înţelege, şi lipsit prin declaraţiile fetelor şi a matroanei, iar Mameluţa a fost
oamenilor nu reuşesc părăsit voluntar Ro- excesivă. Esenţa lor
mânia; Constantin de conştiinţa ratării, arestată pentru că „a aţâţat la prostituţie, cu scop de exploata-
niciodată să-şi de- însă este aceeaşi. Nu- ajunge să impună re a desfâului”, pe tinerele fete.
păşească condiţia şi Brâncuşi, a cărui ulti- şi pot depăşi nicioda-
mă dorinţă a fost ulti- celorlalţi tot ceea ce a
ca atare tot ce de- tă cercul cognitiv în refuzat să facă în
păşeşte cercul lor de mativ refuzată de care sunt destinaţi să
Academia Română; viaţă.
înţelegere este con- trăiască, dar, prin https://www.cotidianul.ro - 2015

Şi sub ale noastre poale odihneşte călătorul,


Şi a fecioarelor horă sub noi cântă şi săltează,
Iar dimineaţa şi sara fragede privighetori
La noi vin de desfătează
Şi primăvara serbează.
de: Ivan Andreievici Krîlov Pân' şi însuşi voi, zefirii, uşori şi nestătători,
Şuguiţi cu noi neîncetat„...
Frunzele și rădăcina Atunci glas cu umilinţă de sub pământ
le-au răspuns:
Într-o zi de primăvară, frumoasă şi seninată,
„Voi, frunzelor, aţi uitat
Frunzele verzi a pădurii, umbrind
Nouă să ne mulţumiţi că vă aflaţi colo sus.„
o costişă toată,
Deci frunzele, foşnind groaznic, au întrebat
Au început cu zefirii într-acest chip cu glas mare:
să şoptească
„Cine este-acolo, oare,
Şi să fălească
Cu noi de se potriveşte
A lor desime tufoasă
Şi cu obrăznicie grăieşte?"
Şi umbroasă,
"Noi suntem aciea care în întuneric trăim
Zicând: „Au nu noi suntem podoaba a
Şi scurmăm pământul negru, pentru ca
văilor ce umbrim,
să vă hrănim.
Au nu cu noi şi copacul îi falnic şi învăscut,
Au voi pe noi nu ne ştiţi,
Îi răsfăţat şi plăcut?
Că noi suntem rădăcina copacilor răsfăţaţi,
Apoi de ne lăudăm, noi nici că păcătuim,
Şi înalţi,
Căci arborul făr' de noi, gol, nimic nu
Pe care voi înverziţi?
însemnează;
Deci să vă fie de bine al vostru trai cu trufie,
Şi tot noi umbrim păstorul,
Că natura au vrut să ne osebească,
Ca frunza în toată vara alta din nou
Sursa foto: Garbo.ro

să-nverzească,
Spre trecătoarea podoabă.
În imagine este un „Carnet de Abonament” pentru o
Pierind însă rădăcina, vă uscaţi şi voi pe loc,
profesionistă din București (imagine Facebook). În Româ-
Şi tot arborul atuncea nu este de altă treabă nia sistemul de inspiraţie reglementaristă, adică sistemul
Decât numai pentru foc.” prostituţiei colective, a „pensionarelor de bordel” cu o con-
Fabula de la sine dicuță de sănătate. Condiţia practicării era o înregistrare
Se-nţelege bine, prealabilă la Poliţie şi la Serviciul Sanitar în evidenţă pros-
tituatelor, după îndeplinirea cerinţelor legate de o limită
Făr-a fi tâlcuită de mine.
de vârstă şi stare de sănătate.
Daniel Guță
Foaie Interesantă „Cult și cultură” 12

fumul a acoperit întreaga


imagine.
- Fiule!!! a strigat fe-
- Și acum vrei să-l aco- meia. Vin să te salvez!
păr și eu cu paie din toate - Vrei să mai arunci
pârțile? Bine, privește aici. paie pe foc? a întrebat
Și Dumnezeu a creat Dumnezeu, la aminte: cu

O
dată o femeie a și să se afirme. Mi-e atât imediat o grămadă de paie cât mai multe paie pun
venit la Dum- de teamă că va ajunge la o și a împrăștiat-o în lume. părinții în jurul copiilor
nezeu. Spatele cotitură, se va răni și va Aceasta s- a aranjat de jur pentru a-i proteja de toate
îi era îndoit sub greutatea suferi... împrejurul fiului femeii, relele, cu atât mai puterni-
unui sac mare. - Ei, bine, data viitoare ferindu-l de toate perico- că este dorința copiilor de
- Ești obosită, femeie? va fi mai precaut, pentru lele, ispitele și relele, dar a scăpa din cerc. Iar dacă
a întrebat Domnul îngrijo- că a aflat pe propria piele si deviata însăși. acest lucru nu îi reușește,
rat. iți iau povara de pe ce înseamnă suferința, a Femeia vedea cum fiul omul începe să-și ardă
umeri, stai jos și odihneș- răspuns Domnul. Este o ei încerca să depășească propria viață. El nu știe ce
te-te. experiență foarte bună! grămada ceea de paie, dar înseamnă durerea, și nici
- Mulțumesc, nu voi sta De ce nu vrei să-l lași să în zadar. Fiul încerca din libertatea de alegere... Tu
mult, a refuzat femela. învețe? răsputeri să iasă din cer- crezi că este doar un sac
Vreau doar să Te întreb și - Pentru că vreau să-l cul care îl limita, cădea în de paie, dar de fapt este

Nichifor Crainic plec imediat! Mi-e teamă păzesc de orice durere! a


să nu se întâmple ceva cât exclamat mama cu furie.
disperare, apoi se înfuria.
în cele din urmă, a făcut
un sac de probleme. în el
se află toate fricile, care te
încearcă, toate temerile pe
timp lipsesc. Nu mi-aș Vezi, Doamne, am mereu rost de niște chibrituri și a

Cântecul foamei putea ierta niciodată una cu mine un sac cu paie, dat foc grămezii de paie. care le simți. Tot ceea ce
ca asta! pentru a pune paie acolo Flacăra a cuprins ime- gândești și te neliniștește,
- Ce nu vei putea să-ți unde ar putea cădea. diat grămada de paie și creste și devine puternic
ierți? pentru că tu le hrănești cu
De voi fi fost cândva ciorchine,
- Dacă i se va întâm- Eugenio Zampighi energie. Acesta este moti-
Sunt azi o boală stoarsă-n teasc.
pla ceva copilului meu. vul pentru care povara ta
În flămânzenia din mine „Scena familiei”
Tocmai pentru asta am este atât de grea, iar spa-
Turnați o zeamă și rănasc.
venit. Doamne, ai grijă tele tău - încovoiat...
de el și protejează-l! - Deci, nu trebuie să
Îmi pipăi trupul cum se stinge,
- Asta e tot ceea ce am grijă de fiul meu? Asta
Un borș cu știr l-ar încălzi,
fac, a spus Dumnezeu. Ți îmi spui, Doamne?
Un fir de iarbă de-aș atinge
-am dat oare motive să - Ai grijă cât este nece-
Fulgerător aș înverzi.
te îndoiești de grija mea? sar! Dar nu trebuie să-ți
- Nu, dar... Există atâ- faci mereu griji și să te
Lăsați-mi brațul de fantomă neliniștești. Căci, și mie
Să rupă de pe crengi un măr, tea pericole în viață, in-
fluențe nefaste și răstur- îmi pasă și am grijă de el.
Mușcând, m-ar umple de aromă Lasă-mă și pe mine să-mi
Și-aș mai trăi în adevăr. nări de situație!
Și el e la o vârstă la fac datoria. Pur și simplu,
care vrea să încerce de nu mă împiedica să o fac.
În țara turmelor și-a pâinii Dar înțeleg, e totuși o
Visez o mână de ciuperci… toate, să ajungă peste tot
chestiune de credință…
Lăsați-mă în rând cu câinii
La raiul unui blid de terci.

O, Milostivule, Tu Care
Cu doi ciortani și cinci colaci Fiecare om are propria-i
F
Făcuși un munte de mâncare

frumusețe
iecare om are spune că ai cunoscut din
Și saturași pe cei săraci,
propria-i frumu- acel om.
sețe. Ochii, nes- Modul în care ei co-
Repetă, Bunule, minunea
tematele fiecăruia dintre munică este de o profunzi-
Și-ndestulează mii de guri,
noi, cei care fac legătura me și înțelegere superioa-
Iar mie-ascultă-mi rugăciunea: Anca Horj
cu lumea noastră interioa- ră gurii, probabil de aceea iubesc, să le admir fru-
Dă-mi doar un coș cu firmituri
ră, o lume care dezvelește și noi oamenii avem nevo- musețea, să mă regăsesc gândesc la ochii verzi, îmi
taine, trezește simțuri cu o ie unii de ceilalți, tocmai privindu-i. Și privindu-i, vine în minte iarba, frun-
simplă privire și e păcat să regăseam, un alt eu și un za, cruditatea, culoarea
Trup de fum
pentru a ne reflecta, pen-
nu le permitem să ne po- tru a ne vedea frumusețea alt el, o lume care fură, care îmbracă pământul,
vestească. sau goliciunea. A noastră, care contopește, care îți care se hrănește cu pă-
Pentru că ochii sunt ei pe-a lor și invers. pune aripi, care schimbă. mântul și fără de care nu
Dintr-o pânză străvezie poate trăi.
De păianjen vreau să-ţi fac
fereastra care îți permite Pentru că dacă ai în- Dacă ar fi să găsesc o
Un aerian hamac,
să vezi, să simți anotimpul treba marea despre adân- asociere, pe ochii căprui i- Și totuși, când le pri-
interior, liniștea sau tu- curi, despre valuri, despre aș asocia cu pământul, cei vești profunzimea nu mai
Plutitoare să te ţie
multul, cei care pot să oamenii care s-au bucurat care au nevoie pentru a-și contează nici culoarea,
Între vârfuri de copac.
apropie sau să îndepărte- de ea, ea nu va putea să-ți găsi stabilitatea, de rădă- nici chipul, ci doar ce reu-
ze, să nască zâmbet sau răspundă, însă toți cei cini, de apă pentru a da șesc a-ți transmite ca sta-
Somn în leagăn să-ţi prelingă
teamă, bucurie sau lacri- care au cunoscut-o îți vor viață. Ochii albaștrii, cu re, ca emoție prin oglindi-
Greieruşii câmpeneşti,
mă. Probabil că am uitat putea spune câte ceva des- cerul, zborul, apa, cei care rea lor.
Praf de lună să te ningă, Resursa: http://
de puterea pe care o au și pre ea, așa cum au simțit- sunt în căutare de liberta-
Mâna mea să nu te-atingă webcultura.ro
am transferat acea putere o ei în acel moment, așa te, rebeli. Iar când mă
Să nu mi-te veştejeşti.
cuvântului. Dar pe un om cum au văzut-o și s-au
nu ai cum să-l cunoști văzut ei, în acel moment,
Către tine doar să suie
doar prin intermediul cu- în ea. La fel se întâmplă și
Gândul vis şi gândul viu,
vântului, trebuie să-l vezi, în cazul ochilor.
Trup de fum trandafiriu,
să-i desfaci cuvântul cu Mereu mi-a plăcut să Corina Chirila
Între ce e şi ce nu e
ochii, cu buzele, cu mâini- privesc ochii pe care îi
Că te am – atât să ştiu. „Un ochi privind stelele si luna”
le și doar atunci vei putea
13 „prezentare de carte și despre autori” Foaie Interesantă

Vă propun spre lectură car-


tea domnului Mihai Neagu Basa-
rab „Ultima boema bucureșteană
(1964-1976) urmată de Portrete de
boemi”. Editura Compania, Bucu-
Adina Kenereş Corydon
rești, 2018. ultimei boeme bucureştene ». Radu Stanca
«Boema evocă de obicei o ima- Întâlnim astfel nume foarte cu-
gine romantică despre «viaţa de ar- noscute, ca Petre Ţuţea (fireşte,
nici comunist, nici legionar, ci Sunt cel mai frumos din oraşul acesta,
tist». Imaginea realistă a boemei e
mai degrabă o ţesătură deasă de mintos de gradul zero), alături de Pe străzile pline când ies n-am pereche,
politici, tradiţii locale, negocieri între cvasinecunoscutul Dan Boiţă Atât de graţios port inelu-n ureche,
grupuri sociale, războaie între impos- (maestru neşcolit la desen şi sto- Şi-atât de-nflorite cravata şi vesta.
tura culturală și gloria pe merit. Să fie matolog de performanţă), dar şi Sunt cel mai frumos din oraşul acesta.
boemii oameni prea slabi într-o lume un pe nedrept uitat Oscar Lem-
dură sau prea tari pentru o societate naru, un zgomotos Niculai Geor- Născut din incestul luminii cu-amurgul,
nivelată? gescu sau un autonom ciudat ca Privirile mele dezmiardă genunea,
De ce a reapărut boema bucu- Decebal Niţulescu, un dramaturg De mine vorbeşte-n oraş toată lumea,
reșteană în 1964? Motivul principal adorat doar de unii, ca Teodor De mine se teme în taină tot burgul.
l-a constituit amnistierea deţinuţilor Mazilu, sau un reporter-prozator Sunt prinţul penumbrelor, eu sunt amurgul…
politici, sute de mii, care reprezentau apreciat de toţi, ca Monciu-
în sânul poporului român de atunci o Sudinski ş.a.m.d. Printre portre- Nu-i chip să ma scap de priviri pătimaşe,
masă ca de minereu aurifer îmbogăţit ca să nu atragă atenţia - evident, tele amănunţite trec, cu anecdo- Prin părul meu vânăt, subţiri, trec ca aţa,
faţă de restul populaţiei, mai adaptată răuvoitoare – a nimănui, cei care tele şi focurile lor de artificii, Şi toţi mă întreabă: sunt moartea, sunt viaţa ?
la socialism, cu credinţa mai puţin an- se singularizau de bunăvoie - Gheorghe Dinică, Taşcu Gheor- De ce-am ciorapi verzi, pentru ce fes de paşe ?
trenată, în libertatea iluzorie „de afa- prin destin dar şi prin opţiune ghiu, Ion Barbu, Miron Radu Pa- Şi nu-i chip să scap nici pe străzi mărginaşe…
ră“. Nici nu se punea prea insistent proprie sau prin simpla lor inca- raschivescu, Ion Vinea, Păstorel
problema caracterului ambiguu al liber- pacitate de a mima măcar o stimă Teodoreanu, Mircea Popa, Mihai Panglici, cordeluţe, nimicuri m-acopăr,
tăţii, toţi românii știau că-n pușcărie e indiferentă pentru regimul imbe- Cismaru etc., etc., etc. Când calc, parcă trec pe pământ de pe-un soclu.
mai rău decât „acasă“, oricât de rău ar cililor gravi şi cruzi - constituiau Galeria personajelor marcate Un ochi (pe cel roz) îl ascund sub monoclu,
fi fost „acasă“. Printre zecile de mii de o lume aparte : lipsită de şansa de talent-tupeu-temeritate- Şi-ntregul picior când păşesc îl descopăr,
deţinuţi politici eliberaţi în București de a da vreun erou « exemplar » târnoseală-tăvălug ne provoacă
Dar iute-l acopăr, ca iar să-l descopăr…
erau câteva mii de intelectuali și artiști în socialismul românesc, supor- voluntar la reflecţie pe marginea
remarcabili, poeţi, foști profesori uni- tând să fie tolerată, evitând pe cât valorilor şi imposturii care au
format şi malformat spaţiul pu- Cellalt ochi, (cel galben) îl las să s-amuze
versitari, foști ziariști faimoși, care, posibil să fie instrumentată, su-
blic autohton zeci de ani. Invo- Privind cum se ţin toţi ca scaiul de mine.
vrând-nevrând, au devenit boemi, siliţi praviețuind cu aparenţe onirice/
luntar, ni se relativizează imagi- Ha ! Ha ! Dac-aţi şti cât vă şade de bine,
să locuiască în mici ca-mere mansarda- retard-inofensive şi cultivându-şi
marja de libertate atât cât să evite nea preformatată despre boemi, Sărind, ţopăind după negrele-mi buze.
te sau în subsoluri în care altădată își
conflictul cu puterea. Câteva serii căci punerea sub lupă a oricărei Cellalt ochi s-amuză şi-l las să s-amuze.
duseseră zilele poate chiar servitorii
lor.», este scris pe site-ul editurii. de intelectuali şi artişti îşi înce- vieţi, cercetarea ei în intimitate,
Dan Orghici peau astfel după 1964 negocierea tentativa de a dezghioca motivaţii C-un tainic creion îmi sporesc frumuseţea,
Fac baie în cidru de trei ori pe noapte,

S
inevitabilă a compromisului întru pe care subiectul însuşi le ignoră
e vorbeşte adesea la noi pulverizează rezumatul utilitar de Şi-n loc de scuipat am ceva ca un lapte,
salvarea sufletului. Vârstnicii dar
despre «deschiderea» la taifasuri sau articolul sec din Pantofi cu baretă mi-ajută zvelteţea,
şi tinerii care îşi alegeau dintre «
de după venirea la pute- boemi » magiştrii învăţau, de dicţionar. Mai mult, Mihai Neagu Şi-un drog scos din sânge de scroafă nobleţea.
re a lui Ceauşescu. O perioadă de asemenea, să depisteze şi să îm- Basarab pune şi toate întrebările
respiraţie cam de un deceniu în- brobodească până la împrietenire incomode din preajma distincţiei Toţi dinţii din gură pudraţi mi-s cu aur,
tre două treceri de buldozer peste tradiţionale între modul de a fi Mijlocul mi-e supt în corset sub cămaşe,
durabilă personajele «cu ci-
ţară. Ridicarea tălpii de pe pedala «artist» şi «opera» ca unică ga-
fru» (cu misie, cu asterisc, cu Fumez numai pipe de opiu uriaşe,
politico-ideologică ar fi adus, se ranţie acceptată a statutului de
sertar dublu, cu cheiţă, cu zurgă- Pe braţul meu drept, tatuat-am un taur,
spune, bunăstare diplomatică, artist – cu alte cuvinte, în plasa
lăi…) pe care «aparatul», mereu Şi fruntea mi-e-ncinsă cu frunze de laur.
economică şi socială, îngăduind condiţionărilor în care trăieşte
îngrijorat de eventuale focare de
şi o renaştere culturală, pe lângă omul concret, cât gest vital onest
răscoală, le strecura de veghe Prin lungile, tainice, unghii vopsite
speranţa difuză a întoarcerii la o şi câtă operă mare poate el face
printre aceşti semi- sau sferto- Umbrela cu cap de pisică rânjeşte,
oarecare normalitate. Istoria ofi- marginali care, de regulă, beau şi ca să rămână deopotrivă în ade-
cială şi studiul documentelor o Şi nu ştiu de ce, când plimbarea-mi prieşte,
vorbeau prea mult. văr şi în artă? Când sunt mulţumit c-am stârnit noi ispite,
confirmă. În volumele de memo- Avem mare noroc cu Mihai Medicul şi scriitorul Neagu
rii şi amintiri se găsesc, citate cu Din mine ies limbi şi năpârci otrăvite.
Neagu Basarab ca autor al acestei Basarab plasează în text, sub apa-
nostalgie, locuri de plăcută petre- renţa unor digresiuni nevinovate,
disertaţii despre boemă şi câteva Din mine cresc crengi ca pe pomi, mătăsoase,
cere a timpului în Bucureşti, îndoielile sale îndreptăţite în pri-
dintre figurile ei ! Doctor, exce-
amintirea tarafurilor, a presei vinţa înţelepciunii câştigate de Şi însăşi natura atotştiutoare,
lând în bolile minţii, dar şi medic
străine de la chioşcuri şi a maga- umanitate cu trecerea ei prin se- Ea însăşi nu ştie ce sunt: om sau floare ?
curant preţ de decenii al multor
zinelor care aveau ce vinde. culi. Ce soi de civilizaţie o fi cu Sau numai un turn rătăcit între case,
boemi faimoşi, cufundat în isto-
Cartea lui Mihai Neagu Basa- adevărat superioară altora? E Un turn de pe care cad pietre preţioase.
ria medicinii, pe care a şi predat-
rab luminează brusc un fenomen o, precum şi cunoscător în alte mai fericită şi mai durabilă socie-
esenţial dar încă nelămurit al istorii ale lumii vii exo- şi esoteri- tatea aşezată pe cifre crescătoare Sunt cel mai frumos din oraşul acesta,
acelei epoci : boema. Iar fenome- şi multă ordine sau cea în care Pe străzile pline când ies n-am pereche,
ce, de câţiva ani director al Bibli-
nul apare, la fel de brusc, legat de cumsecădenia (uitare, milă, Atât de graţios port inelu-n ureche,
otecii Române de la Freiburg
decretul care a eliberat din închi- întrajutorare…) şi-a păstrat un Şi-atât de-nflorite cravata şi vesta.
(tezaurul exilului scris al români-
sori cohorte de prizonieri politici, locşor? Să fie dispariţia boemei Sunt cel mai frumos din oraşul acesta.
lor), iată un scriitor curios şi
mulţi dintre ei foşti oameni cu un semn bun pentru mersul Eu-
treaz, iubitor de oameni şi de ar-
funcţii şi cu carte, cu morală şi ropei în general şi al României în sursă imagine: La Lectora de Libros
tă, care nu s-a temut să frecven-
maniere, cu demnitate şi umor. special?
teze boema anilor ’60-’70, fără a
Greu de cazat fizic şi profesional, face parte din ea, fiind mai mereu Căci «boema» nu e un feno-
«foştii» au iradiat însă bagajul înăuntrul şi în afara ei în acelaşi men colateral, înţelegem pe mă-
lor de caracter şi experienţă în timp. Cu aceeaşi naturaleţe ne sură ce înaintăm într-o carte
lumea care fusese nu doar răstur- graţioasă şi uşoară la vedere, ci
teoretizează în volum boema
nată şi năucită, ci şi nivelată, cu o un fel de tainică secreţie morală
franceză (standardul clasic), si-
brutalitate organizată, în două- şi spirituală a grupurilor ome-
mulacrele ei de aiurea şi începă-
zeci de ani. Printre mulţii co- neşti. E chiar straniu că nu ne-
turile interbelice ale boemei ro-
naţionali care îşi doreau deja sin- am dat seama de asta până
mâneşti, dar ne şi desenează în
cer să fie plaţi, neutri, oarecare, acum…
detaliu peisajul şi persoanele «
Foaie Interesantă „cultură civică” 14

lor, o completează cu Aurelia Marinescu


ceea ce vor numi ei fotbalul), situația poli-
„cusururi“: „Dar am și
tică internă sau inter-
defecte: sunt prea bun, națională și repercusi-
prea naiv“ etc. Insu- unile ei asupra destine-
portabile ființe!
lor individuale, ultima
Să-i lăsăm pe cei- carte apărută sau ulti-
lalți să ne aprecieze mul model de mașină,
după fapte și nu după călătoriile sau proiec-
vorbe. Această catego- tele de vacanță. Cum a scăpat Caragiale de sponsorizarea pentru
Complimentele rie de oameni ce țin să Cum se întreține o
amenajarea unui cimitir
M icile compli-
mente întrețin
conversația, aşa cum
se prezinte singuri nu
obțin încrederea celor
din jur, dimpotrivă ei
conversație? Vom avea
grijă să nu-1 plictisim
pe interlocutorul nos-
Ion Luca Caragiale deținea o casă de vacanță la țară
unde se retrăgea când dorea să scrie în liniște. Primarul
micile cadouri întrețin trezesc suspiciuni. tru cu o temă de care comunei, de câte ori afla că scriitorul s-a întors, îl asalta
prieteniile. Nu este o reacționăm? Pur și Cum se întreține și este străin. Dacă nu a cu zeci de invitaţii la evenimente locale sau îi cerea bani
ipocrizie să-i faci un simplu cu abilitate când se termină citit cartea despre care pentru comunitate. Cum lui Caragiale nu-i plăcea să fie
compliment stăpânei evităm să fim caraghi- am început să vorbim, distras din actul creaţiei, reuşea să-l şocheze mereu cu
casei asupra gustului oși la rândul nostru, o conversație nu vom insista la infi- răspunsurile sale spontane.
bun al mâncării, chiar acordându-le. Cel avid Despre ce vorbim nit povestindu-i subi- Într-o zi primarul îi bate in poartă cu rugămintea de
dacă nu a gătit-o ea. de complimente va în societate? În Europa ectul. Ne vom rezuma a contribui financiar la construirea unui gard în jurul
Dar să-i spui unei fe- deschide discuția pe o continentală nu vei la a face cîteva obser- cimitirului comunal. Răspunsul lui Caragiale l-a dezar-
mei de șaizeci de ani că temă care-1 avantajea- trece drept un om cul- vații pertinente reco- mat: -Nu vă dau bani pentru asta. Cei care sunt afară nu
ai luat-o drept fiica ei ză. Neintrând noi în tivat dacă te vei limita mandându-i-o cu căl- se grăbesc să intre, iar cei aflați acolo, n-au cum sa mai
nu este un compli- „joc“, discuția va de- la discuția despre vre- dură, dacă este cazul. iasă. Prin urmare, n-aveţi nevoie de gard…
ment, ci o impolitețe. veni monolog și priete- me. în schimb, englezi- Este penibil să te
Tot atât de nepotrivit nul nostru va sfârși lor le-a intrat în sânge lansezi în comentarea Curiozități despre Caragiale
ar fi să-i spui gazdei: prin a se lăuda singur. acest subiect, pe care-l ultimului film văzut pe
„Minunat acest porțe- abordează ori de câte
Există în fiecare ecrane dacă. n-ai reți-
lan. Cred că v-a costat ori se întâlnesc. Con- nut decît acţiunea. Te
dintre noi tendința de
destul de mult!“ versația despre vreme vei descurca foarte
a ne autocarac-teriza.
A face complimen- Adeseori auzim per- are, să recunoaștem, greu cu formule de ge-
te exagerate este o lip- soane care se simt da- anumite avantaje. Este nul: „El o iubeşte pe
să de tact, dar a cere să toare să ne spună: „Eu extrem de ușor de în- ea, dar ea l-a părăsit“
-ți se facă este o dova- sunt un om foarte co- treținut, e agreabilă și sau „Frumos film! M-a
dă de prostie. Întâlnim rect“; „eu sunt foarte nu riscă să ofenseze pe impresionat pînă la
deseori persoane avide cinstit și discret“; „eu nimeni. O mulțime de lacrimi!“ Este impor-
de complimente, iar sunt foarte punctual“; alte subiecte pot însă tant să reţii numele
expresia englezească „eu sunt foarte bun în capta interesul a doi actorilor şi al regizoru-
„to fish for compli- meseria mea.“ Dorind sau mai mulți invitați, lui. Vei face o impresie
ments“ (a cerși compli- să ne ofere imaginea uneori al întregii asis- excelentă şi toată lu-
mente) li se potrivește totală a „personalității“ tențe: arta, literatura, mea va câștiga. I.L Caragiale a venit pe lume în anul 1852 în satul
foarte bine. Cum să sportul (cu predilecție Haimanale, județul Prahova. Tatăl său, Luca (1812 –
1870), și frații acestuia, Costache și Iorgu, s-au născut la
Constantinopol, fiind fiii lui Ștefan, un bucătar angajat
la sfârșitul anului 1812 de Ioan Vodă Caragea în suita
sa.
A fost premiant, dar nu a terminat niciodată liceul.
Vladimir Nabokov (1899-1977) re literare excelente, critică lite- tă în mintea ta şi îţi vor dezvălui Din cauza problemelor financiare a fost nevoit să se
rară și a tradus poezii. A fost o unitate la care ai contribuit apuce de negustorie.
nominalizat în 1974, alături de cumva cu propriul tău sânge.” A fost acuzat de plagiat atunci când a lansat
Graham Greene la Premiul No- din „Prelegeri despre literatura
„Năpasta”, dar a câștigat procesul datorită avocatului
bel, dar ambii au pierdut în fa- rusă”.
său, Barbu Ștefănescu Delavrancea.
voarea câștigătorilor Eyvind ….
Johnson și Harry Martinson. „Dintr-o dată ne-am pome- A fost coleg de redacție cu Eminescu și Slavici.
Acesta din urmă era suedez și nit îndrăgostiţi nebuneşte, o Ședințele la care participau cei trei erau aprinse, căci
ambii erau membri ai Comite- dragoste chinuitoare, stângace, Caragiale, Eminescu și Slavici cădeau cu greu de acord
tului Nobel la acea vreme. neruşinată; lipsită de speranţă, asupra diferitelor chestiuni discutate.
aş adăuga eu, fiindcă această A fost proprietar de berării. Cea mai cunoscută
Citate diferite frenezie a posesiunii reciproce s dintre acestea a fost berăria Gambrinus , deschisă iniți-
„Literatura, literatura ade- -ar fi putut alina doar dacă par- al pe Calea Victoriei, în anul 1901. Ulterior, aceasta a
vărată, nu trebuie să fie înghiţi- ticulele sufletelor şi trupurilor fost mutată la parterul Hotelului Cișmigiu. Aici veneau
tă precum o poţiune ce poate fi noastre s-ar fi contopit şi asimi- ziariști, scriitori, politicieni și artiști. Caragiale a mai
bună pentru inimă sau creier – lat, dar iată că nu eram în stare avut o berărie pe strada Gabroveni („Mihalcea și Cara-
creierul, acest stomac al litera- nici măcar să ne împerechem, giale”) și una la Bacău.
turii. Literatura trebuie să fie aşa cum copiii mahalalei ar fi Atras de teatru, Luca s-a căsătorit în 1839 cu actri-
luată şi ruptă în bucăţele, ruptă găsit cu uşurinţă ocazia să o ța și cântăreața Caloropoulos, de care s-a despărțit, fără
în părţi, zdrobită – apoi izul său facă. a divorța vreodată, întemeindu-și o familie statornică
Vladimir Nabokov este unul frumos va fi mirosit în căuşul …. cu brașoveanca Ecaterina, fiica negustorului grec Luca
dintre cei mai mari scriitori de palmei, va fi mestecată şi rosto- Iubirea, două suflete în Chiriac Karaboas.
limbă engleză care nu este vor- golită cu limba cu deliciu, apoi unul singur, într-un singur
şi numai apoi, savoarea sa rară gând, o singură umbră. Iată de Caragiale este considerat a fi cel mai mare drama-
bitor nativ al acestei limbi.
va fi apreciată la adevărata sa ce singurul număr fermecat e turg român și unul dintre cei mai importanți scriitori
Cea mai cunoscută și cea mai
valoare şi părţile rupte şi zdro- unu, pe care iubirea îl multipli- români. A fost ales membru post-mortem al Academiei
bună operă a sa este romanul
bite se vor contopi iarăşi laolal- că la infinit. ” Din „Lolita”. Române.
„Lolita”. A mai scris multe ope- Sursa: www.ziarulmetropolis.ro
15 „careu, integramă, divertisment” Foaie Interesantă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un careu!
VERTICAL: 1) Veche de când lumea. 2)
Raul în lumea buna - Variante ale lumii -
2
Sfarsitul lumii. . . în oglinda! 3) Intelege-
3 ORIZONTAL: 1) Exclusul din lumea rea în lume - Bate înaintea venirii pe lu-
crestina. 2) Esenta de marca în lumea me. 4) Deprindere a lumii - Culcat, sim-
4 mobilelor (pl.) - Eternul venit, crescut în bolizeaza lumea infinita - Nume de baiat.
lumea scolii. 3) A conduce (ca) lumea. 4) 5) Trasul de limba, într-o lume servila. 6)
5 In vitro!- Suprem în lumea latina - Canta Casatoritul, oriunde în lume - Spirite 
pe-o lira în antichitate. 5) Darul lumii emanate dintr-o lume divina. 7) Privitor Probabil pentru că m-a văzut
6 la (întreaga) lume. 8) Idol al lumii olimpi- din Iași, recepționera de la un
bune - Multiplica un articol (nehotarat).
7 6) Cea mai scurta lege în administratia ce - Mica˘ adunare în lumea apelor - Exer- hotel bucureștean a ținut morțiș
centrala (abr.) - A vorbi în dreptul tau - citiu din lumea eroilor. 9) Varianta de să-mi explice ce e cardul de ac-
8 Bine. . . din doine!! 7) A face ce face toata (pre)nume - Fanatic al lumii crestine. 10) ces, să mă conducă până la ușa
lumea - Lovit ca lumea. 8) Fata de lume - Nota codasa pentru omenire! - Propriu camerei și să-mi arate cum func-
9 Dispozitie de lume nebuna - Colea... în unor lumi - Conjugare simpla în lumea ționează: "Pac! Atingeți aici și se
plin viciu! 9) Guru în lumea abstracta. averii. 11) Iesire, marcanta, din randul deschide", deși i-am spus că m-
10 lumii.
10) Lumea în acest careu - Delimitare de aș descurca eu cumva Oricum, e
numar. 11) Iesitul în lume. Dicționar: ITR, EONI
11 Careu de: Nicolae Oana un pas înainte față de doamna
bucureșteană care – e drept, cu
niște ani in urmă – a rămas ui-
mită când a auzit că există și în
Iași televiziune prin cablu!

-Vasile îl vede pe Ion că trecea

PISICI
cu căruța și observă că îi atârnă
lanțul și strigă la el:
- Ioane, vezi mă că-ți atârnă
lanțul de la căruță!
- Ce, mă?!
- Vezi mă, țărâne, că-ți atârnă
lanțul de la căruță!
- Ce mă?!
- Vezi mă, prostuleț, că-ți
atârnă lanțul de la căruță!
- Apoi no măi că nu te aud, că
-mi atârnă lanțul de la căruță și
face mult zgomot

U n tânăr bate la ușa


unui mare savant
în Talmud.
- Rabbi, vreau să studiez
Talmudul.
torul cu fața murdară se uită
la cel cu fața curată și se gân-
dește că fața lui e curată. Cel
cu fața curată se uită la cel cu
fața murdară și se gândește iese cu fața curată, celălalt cu - Rabbi, te rog, mai
- Vorbești aramaică? că fața lui e murdară. Așadar, fața murdară. Care dintre ei fața murdară crede că fața lui supune-mă unui test.
- Nu. cel cu fața curată se spală. își spală fața? e curată. Cel cu fața curată - Doi spărgători coboară
- Ebraică? - Foarte isteț. O altă - Am stablit asta. Spărgă- crede că fața lui e murdară. printr-un coș. Unul dintre ei
- Nu. întrebare, te rog. torul cu fața curată se spală. Așadar, spărgătorul cu fața iese cu fața curată, celălalt cu
- Ai studiat vreodată To- - Doi spărgători coboară - Greșit. Amândoi se spa- curată se spală. Când cel cu fața murdară. Care dintre ei
rah? printr-un coș. Unul dintre ei lă. Fii atent la logică. Cel cu fața murdară îl vede spălân- își spală fața?
- Nu, Rabbi, dar am absol- du-se, își dă seama că și fața - Nici unul!
vit Harvard cu summa cum Caricatură din revista „Ghimpele” din 4 iulie 1866 lui trebuie să fie murdară. - Greșit. Poate acum vei
laude în filosofie și mi-am Așadar, amândoi se spală. recunoaște de ce nici Har-
luat doctoratul la Yale. Aș - Nu m-am gândit la vard nici Yale nu te pot pre-
dori să-mi completez educa- asta. Te rog, încă o în- găti pentru Talmud. Spune-
ția cu puțin Talmud. trebare. mi, cum este posibil ca doi
- Mă-ndoiesc că ești pre- - Doi spărgători coboară bărbați să coboare prin ace-
gătit pentru Talmud. Este cea printr-un coș. Unul dintre ei laș horn iar unul iese cu fața
mai cuprinzătoare și adâncă iese cu fața curată, celălalt cu curată în timp ce celălalt are
dintre cărți. Dacă dorești, te fața murdară. Care dintre ei fața murdară?
voi testa în domeniul logicii își spală fața? - Dar tocmai mi-ai dat
iar dacă treci testul, te voi - Ei bine, știm că amândoi patru răspunsuri contradic-
învăța Talmudul. se spală. torii la aceeași întrebare. E
- Bine. Sunt foarte bine - Greșit. Nici unul nu se imposibil!
pregătit în domeniul logicii. spală. Fii atent la logică. Cel - Nu, fiule, acesta-i Tal-
- Prima întrebare: doi cu fața murdară crede că fața mudul.
spărgători coboară printr-un lui e curată. Cel cu fața cu-
coș. Unul dintre ei iese cu rată crede că fața lui e mur-
fața curată, celălalt cu fața
murdară. Care dintre ei își
dară. Dar când cel cu fața
curată nu se obosește să se
Fondator
spală fața?
- Spărgătorul cu fața mur-
spele, nici el nu se spală.
Prin urmare, nici unul nu se
Dan Orghici
dară. spală. După cum vezi, nu ISSN 2286 – 0339
- Greșit. Cel cu fața cura- ești pregătit pentru Talmud.
tă. Fii atent la logică. Spărgă- ISSN-L 2559 - 5741
Lecții de viață oferite de Bill

Pastila de Gates, desprinse dintr-un discurs


pe care celebrul om de afaceri l-a
ținut în fața unor elevi de liceu. El
a scos în evidență faptul că senti-

poezie mentul de auto-mulțumire și în-


vățăturile „corecte” din punctul
de vedere al politicilor educațio-
Ion Pribeagu nale au creat o generație de copii
care nu au deloc noțiunea de rea-
litate și despre felul în care reali-
Oda proștilor tatea aceasta i-a destinat eșecu-
lui în lumea reală.
De-ar fi să-i luăm pe toţi la rând, Viața nu e dreaptă – obișnu-
Şi actualii, dar şi foştii, iește-te cu ideea!
Cei mai deştepţi de pe Pământ Lumii prea puţin îi pasă de
Au fost întotdeauna…PROŞTII. stima ta de sine. Lumea se așteap-
tă să realizezi ceva ÎNAINTE de a
Nu te ruga la ursitoare fi mulțumit de tine însuți.
Să-ţi facă-n viaţa ta vreun rost, Nu vei câștiga 60.000$ pe an
Mai bine urlă-n gura mare: de îndată ce părăsești băncile șco-
„Iubite Doamne, fă-mă….PROST!” lii. Nu vei fi vicepreședintele vreu-
nei companii cu telefon în mașină
De ce să tragi ca la galeră, decât atunci când vei fi muncit
Să-nveţi atâtea fără rost, pentru acestea.
De vrei să faci o carieră, Dacă crezi că profesorul tău e culte pe tine spunându-le cât de te ajute să „te găsești”. Faci asta în
Ajunge numai să fii…PROST. sever, stai să vezi când o să ai un grozav te crezi. Aşa că înainte de a timpul liber.
șef! te porni să salvezi jungla de para- Ce vezi la televizor NU e viața
În lumea asta cu de toate, A lucra într-un fast-food nu ziții generației părinților tăi, în- reală. În viața reală oamenii chiar
Unde se-nvaţă contra cost, este ceva sub demnitatea ta. Buni- cearcă să-ți despăduchezi propriul trebuie să mai plece din cafenele
Păcat că nici o facultate cii tăi aveau o altă denumire pen- dulap. Poate că școala ta a scăpat și să meargă la serviciu.
Nu dă şi diploma de….PROST. tru asta: o numeau șansă. de învingători și învinși, însă viața Fiți amabili cu tocilarii. Există
Dacă o dai în bară, nu e vina NU. În unele scoli au abolit cori- șansa ca în viitor să lucrați pentru
Avem impozite cu carul, părinților tăi, aşa că nu te mai gentele și elevul poate încerca de vreunul dintre ei. Ești inteligent,
Dar înotăm în sărăcie smiorcăi în legătură cu greșelile câte ori vrea el să dea răspunsul dacă nu crezi decât jumătate din
şi ce buget ar avea statul tale, ci învață din ele. corect la o întrebare. Asta nu sea- ce ți se spune; ești înțelept, dacă
Dintr-un impozit pe… PROSTIE. Înainte de a te fi născut, pă- mănă, deloc, cu NIMIC din viața știi care jumătate!
rinții tăi nu erau atât de plicticoși reală. În viață nu primești ceea ce
Ei sunt ca iarba, cu duiumul, ca acum. Au ajuns aşa din cauză Viața nu se împarte în semes- meriți, ci doar ce negociezi! Viața
Să nu-i jigneşti, să nu-i împroşti ! că trebuie să-ți plătească cheltuie- tre. Nu ai verele libere și pe foarte poate fi înțeleasă privind în urmă,
O, Doamne, de ne-ar creşte grâul lile, să-ți spele hainele și să te as- putini angajatori îi interesează să dar trebuie trăită privind înainte!
Cum cresc recoltele de… PROŞTI.

Şi-n lumea asta răsturnată,


Unde cei strâmbi sunt cei mai drepţi,
Savanţii noştri mor de foame
Şi numai PROŞTII sunt deştepţi.

Romanța bugetului
O, buget, slăvit de veci,
Ce hrăneşti atâţia seci
Cu-ale tale graţii…
Tu dai bunuri răilor,
T extul pe redat
mai jos a fă-
cut mare vâl-
vă pe inter-
net, nu traficul m-a făcut
să vreau să-l republic, ci
mesajul transmis.
Petre Ivan
generoși cu cei care nu
au nevoie de generozita-
tea noastră?
Odată am citit unde-
va o scurtă povestioară:
„Tatăl meu obișnuia
Ranguri nătărăilor, „Într-un colț al pieței să cumpere bunuri sim-
Şi atârni dulăilor un bătrân înalt, deșelat, ple de la oameni săraci
Cruci şi decoraţii… sărăcăcios îmbrăcat, un la preturi mari chiar da-
bătrân ce nu iese cu ni- că nu avea nevoie de ele.
Prăbuşeşti creanţele, mic din tiparele sărăciei, Uneori obișnuia să plă-
Turburi conştiinţele vindea ouă. tească mai mult pentru
Numai c’o zâmbire. O doamnă coborî ele. M-am mirat de asta
Strâmbi puterea legilor, dintr-o mașină, veni la el și l-am întrebat de ce o
Saturi pofta regilor, și-l întrebă: face? Atunci tata mi-a
Dărui glorii blegilor, -Cu cât dai ouăle? răspuns: «Este un act de
Hoţilor, mărire. Bătrânul i-a răspuns: caritate înfășurat cu
-1 leu oul, doamnă. demnitate».”
Schimbi guvernele pe rând, -Voi cumpăra 6
Cumperi toate ce se vând, ouă cu 5 lei sau nu voi În loc de epilog
Într’o noapte neagră. cumpăra deloc. Degeaba propovădu-
Taine vinzi duşmanilor, -Ia-le la prețul pe im pe Facebook iertarea,
Curmi avântul anilor care îl vrei. Poate că este toleranța și bunătatea.
Şi trimiţi ţăranilor un început bun pentru Degeaba batem mătănii
Biruri şi pelagră. că astăzi nu am vândut și dăm acatiste, dacă n-
niciun ou, a răspuns bă- dat ceva. Au mâncat proprietarul restauran- am înțeles că binele se
Tu tragi toate sforile, trânul. puţin din ce au coman- tului, dar dureros pentru întoarce, nu neapărat de
Plămădeşti ororile Ea a luat ouăle și a dat și au cerut nota de bătrânul vânzător sărac la cel căruia i l-am făcut,
Şi înalţi rataţii; plecat simțindu-se mân- plată. Comanda a costat de ouă. cât de la alții care ne
Faci apostoli din zevzeci, dră, de negocierea făcu- 140 de lei și ea a dat 150 Ideea este că arătam sunt nevăzuți și necu-
… O, buget, slăvit de veci tă. S-a urcat în mașina ei spunându-i proprietaru- întotdeauna că suntem noscuți, căci da, catego-
Ce hrăneşti atâţia seci și a mers la un restau- lui să păstreze restul. puternici atunci când ric, viața îți aduce în cale
Cu-ale tale graţii… rant împreună cu priete- Acest lucru este des- cumpăram de la cei să- oamenii de care ai nevo-
nul ei. Acolo au coman- tul de normal pentru raci? Și de ce suntem ie și oameni cu nevoi.

S-ar putea să vă placă și