Sunteți pe pagina 1din 6

Donatello

În secolul al XIV-lea și al XV-lea, manifestările de artă erau predominante de


arhitectură care îngloba toate celelalte arte. Pictura și sculptura nu erau decât accesorii
decorative ale cladirilor, purtând semnul stilului arhitectonic. Din această cauză cele doua erau
cu totul erarhizate după canoanele arhitecturii religioase,neavând un caracter laic1. Dar,
începând cu Donatello sculptura va înceta să mai fie doar un auxiliar al arhitecturii cu rol de
podoabă și fără un stil individual. Acesta încearcă să emancipeze sculptura de arhitectură
dându-i cu timpul, în decursul activității, întreaga autonomie ca stil, dar și din punct de vedere
al mijloacelor de expresie, care devin proprii acestei arte2. Opera lui Donatello rezumă evoluţia
artei secolul al XV-lea, de la statuile care împodobeau biserica, la portretul laic şi monumentul
ecvestru.

Donatello este unul din deschizătorii noilor drumuri în arta Renașterii, astfel, opera sa
a exercitat o influență puternică asupra artiștilor de epocă, în special în direcția mișcării spre
naturalism și la redarea sentimentelor umane.

Donatello este cea mai înalta figură florentină din domeniul sculpturii din prima
jumătate a secolului XV, dar și un adevărat om al Renașterii3. Un pionier în multe aspecte, el
este cunoscut pentru renașterea mai multor forme clasice pierdute și mai ales pentru lucrarea
sa în basorelief, sculptura de relief superficială care, în cazul lui Donatello, a încorporat evoluții
importante în perspectivă și iluzie din secolul al XV-lea4.
Donato di Niccola Betto Bardi, s-a născut în anul 1386 la Florența, ca fiu al unui
țesător, Donato,numele care îi rămâne definitv în artă este un diminutiv al numelui de botez5.

Acesta intră din copilărie ucenic la un aurar, iar această educația meșteșugărească îl
învată o mulțime de lucruri practice, care se vor fructifica mai târziu, când artistul va incepe să
lucreze in bronz6.

1
V.Beneș, Donatello, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957, p.5.
2
Ibidem, p.5.
3
George Oprescu, Manual de Istoria Artei, Volumul II:Renașterea, București, Meridiane, 1985, p.22.
4
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Donatello. Accesat la :9-1-2018/1:10 PM
5
V.Beneș, op.cit.,p.6.
6
Ibidem, p.7.
Un element hotărâtor pentru viitoarea lui activitate este prietenia cu arhitectul
Brunelleschi. Între 1402-1404 Donatello și Brunelleschi fac o călătorie la Roma, cu rol de
cercetare7. Șederea lor la Roma a fost decisivă pentru întreaga dezvoltare a artei italiene în
secolul al XV-lea, clădirile lui Brunelleschi și sculpturile lui Donatello sunt considerate
expresii supreme ale spiritului acestei epoci în arhitectură și sculptură8.

Deși este om al Renașterii, Donatello nu este un teoretician, deoarece el nu pleacă


niciodată de la un punct de vedere teoretic, ci se bazează pe intuiție fiind un realizator9.
Donatello este un reprezentant al Sculpturii Quattrocento. Materialele preferate vor fi bronzul,
marmura, lemnul si ceramică smalțuită10.

La începutul activității sale artistice îl găsim pe Donatello în grupul sculptorilor și


arhitecților care lucrau la terminarea Domului din Florența,dar mai colaborează și la sculptura
bisericii Or San Michele11. Lucrarile sale se impart in mai multe domenii: statui legate înca de
monumentul de arhitectura, statui independente, statui ecvestre, portrete12.

Pentru Or San Michele și firidele care ornau domul s-au comandat lui Donatello, dar și
altor artiști, câteva statui de sfinți, unii în picioare, alții șezănd, subiectele sculpturii sunt luate
din Vechiul și Noul Testament: profeți și apostoli13.

Cea mai importantă lucrare a lui Donatello din această perioadă este fără îndoială statuia
Sfântului Gheorghe lucrată pentru biserica Or San Michele in anul 1406. Felul în care a compus
Donatello această sculptură și a delimitat-o în sapațiu în centrul unei bogate arhitecturi gotice
obligă ochiul să o privească ca pe un tablou așezat în cadru14. Sfantul Gheorghe stă ca un
soldat, într-o dârză așteptare,încremenirea nu arată rigiditatea ci hotărârea și voința
luptătorului, într-o poziție fermă,cu picioarele puternic înfipte în pământ,gata de atac, cu capul
sus și cu ochii larg deschiși spre a cuprinde zările de unde i-ar putea apărea dușmanul15.

7
Ibidem, p.8.
8
http://www.newworldencyclopedia.org … Accesat la :9-1-2018/1:10 PM
9
Oprescu George, op.cit., p.26.
10
http://www.newworldencyclopedia.org … Accesat la: 9-1-2018/1:10 PM
11
http://sculptura.artspace.ro/donatello-17.html. Accesat la: 9-1-2018/1:18 PM
12
http://sculptura.artspace.ro... Accesat la: 9-1-2018/1:18 PM
13
Oprescu George, op.cit., p.27.
14
V.Beneș, op.cit., p.12.
15
Ibidem, p.13.
Sfantul Gheorghe este reprezentat sub forma unui tânăr plin de energie și vigoare, este
primul om viu sculptat în prag de Renaștere. Noutatea acestei sculpturi pentru secolul al XV-
lea nu stă doar în umanizarea personajului ci și în spiritul de independență al sculptorului16.

Stilul clasic, care evită accentuarea caracterului individual, nu-l mai leagă pe Donatello,
el exprimă de acum frământarea sufletească cu toate problemele și chinurile ei, astfel pe
Abraham și Isac, pe Sfântul Ioan Botezătorul din Campanila Domului din Florența ca și pe
Sfântul Marcu din nișa bisericii Or San Michele, pe Sfântul Petru, Profetul Eremia, sculptorul
nu-i vede ca pe niște personaje intrate în conștiința umană datorită unei iconografii docmatice,
ci ca pe niște figure cunoscute în viață, pline de problema existenței lor17.

În anul 1427 Donatello se mută la Pisa, unde dezvoltă tehnica turnării în bronz. La
insistențele familiei Medici se întoarce în 1930 la Florența.

Din acest moment Donatello ajunge să stăpânească în mod perfect sculptura în piatră
și se îndreaptă spre studii și lucrări în lut, pe care le toarnă apoi în bronz, perioadă care durează
până la plecarea lui la Padova în anul 144318. În această perioadă el realizează unele din cele
mai frumoase lucrări ale sale din bronz.Una din acestea este populara statuie a lui David, primul
nud bărbătesc din sculptura Renașterii și cea mai veche statuie individuală de la mijlocul
secolului al XV-lea, care nu este legată de arhitectură19. Donatello are meritul de a fi readus
și consacrat în sculptură nudul, tema copilului și a statuii ecvestre. Mai bine de un mileniu
nudul fusese interzis în artă de biserică. Donatello îl reactualizează prin statuia de bronz a lui
David. Eroul biblic, David, este o temă mult prețuită de artiștii Renașterii pentru că ea pune
problema întruchiparii unui erou iscusit, curajos și dârz, care a reușit să-l învigă pe uriașul
Goliat20. La început sculptura a fost așezată în Palatul Medici, dar azi este la Muzeul Bargello.
David a lui Donatello este un adevărat pastor, acesta pleacă de la legenda biblică, dar exprimă
prin mijloace propria artistului,expresia filosofică și poetică a personajului21.

Cu puțin înainte de crearea acestei lucrări, Donatello a intreprins o călătorie de studii


la Roma între 1432-1433. Statuile antice pe care le-a putut admira acolo i-au făcut o puternică
impresie22.

16
Ibidem, p.14.
17
Ibidem, p.15.
18
Ibidem, p.22.
19
Ibidem, p.16.
20
Constantin Suter, Istoria artei plastice,Edutura Didactică și Pedagocică, București, 1967, p.199.
21
Ibidem, pp.199-200.
22
V.Beneș, op.cit., p.20.
Învingătorul uriașului Goliat, este reprezentat gol, ca eroii antici, dar Donatello nu se
rezumă doar la o simplă imitație, ceea ce se poate vedea din silueta statuii și din mijloacele
plastic folosite.

Oricât de grațios ar fi în sine trupul tânărului David, de el este totuși strâns legată
amintirea isbânzii abia repurtate; spada exagerat de mare pe care o poartă și capul tăiat a lui
Goliat evocă lupta recentă. Buclele lungi ale părului îi atârnă simetric înconjurându-i obrazul
într-un joc fericit linii arcuate și moi.Pălăria arată că eroul a fost pastor,iar coronița de flori și
Frunze simbolizează puritatea și nevinovăția.În înfățișarea lui David nu apare nimic din
brutalitatea acatului săvârșit,nimic care să te ducă cu gândul că acest tânăr ar fi putut tăia gâtul
unei ființe.Lucrarea lui Donatello are mult un caracter pictural decat unul pur sculptural23.

Tot din această perioadă datează Ușa Apostolilor,realizată din bronz de-o parte și de
alta a altarului vechii sacristici San Lorenzo. Dar și Cantoria, balconul cântăreților din Domul
din Florența, realizat între anii 1433-1438, este ilustrat ca un șir de amorași dansând, care vor
deveni foarte populari în arta Renașterii. Scenele în relief sunt încadrate de decorații bogate,
care ocupă fiecare centimetru al balconului de piatră și care au fost proiectate de artist pe baza
desenelor reprezentând ruine antice, realizate probabil în timpul șederii lui la Roma24.

Între anii 1443-453, Donatello lucreaza la Padova. Cele mai importante opere ale sale
sunt: statuia ecvestră monumentală a lui Erasmo da Nori, conducătorul mercenarilor
din Veneția, statuie cunoscută și sub numele de "Gattamelata" ("pisica tărcată"), precum și
altarul principal al bazilicii Sant' Antonio. Cele 21 de reliefuri în bronz, populate cu numeroase
figuri, prezintă o imagine în panoramă a arhitecturii, care trezește senzația de profunzime a
spațiului25.

Donatello execută altarul din bronz,care se compune dintr-o serie de statui de sfinți,o
statuie a Fecioarei Maria și din mai multe basoreliefuri de proporții deosebite,așezate din jur
împrejurul statuilor. În aceste basorelirfuri sunt redate minunile sfântului Anton în compoziții
de sine stătătoare, pline de mișcare și grație,cu o mulțime de personaje și o vervă specifică
artei lui Donatello din această perioadă. Basoreliefurile altarului Sântului Antonie din Padova
formează unul din monumentele însemnate ale artei secolului XV.26 Ele vor servi de model

23
Mihail V.Alpatov, Istoria artei, volumul.II:Arta Renașterii și a epocii moderne.Editura Meridiane, București,
1965, p.22.
24
Oprescu George, op.cit., p.31.
25
Ibidem, pp.32-33.
26
Ibidem, p.33.
nu numai sculptorilor ci și pictorilor. Rafael însuși când va avea să reprezinte scene cu
multiple personaje, cum va fi în cazul decorațiilor murale din încăperile Vaticanului, își va
aduce aminte de compoziția și de gruparea operelor din aceaste opera27.

Pe ceeași linie nouă, deschisă de Donatello în artă se situează și celebra sa lucrare


Gattamelata. Gattamelata este una din primele,dacă nu prima statuie ecvestră de mare valoare
din Italia. De la Marc Aureliu,de bronz aurit, astăzi în piața Capitoliului din Roma,nu se mai
pomenise o stauie atât de reușită ca aceasta28.

Monumentul ”Gattamelata”, trebuia gândit pentru a umple o piață, pentru a fi văzută de


la distanță, așezată pe un soclu de doua ori mai înalt decât statuia.Iată probleme care-l pun de
la început pe artist în fața un covârșitoare sarcini, aceea de a crea un nou stil, stilul monumental
pentru care nu avea exemple de o mare însemnătate.Gattamelata este reprezentat îmbrăcat în
zale, într-o poziție semeță și sigură, călărind un cal puternic și greoi, dar de o arcuită și
energică mișcare,accentuate de piciorul stâng din față ridicat pentru a păși29.

Gattamelata are capul descoperit și ofigură energică, dreaptă și colțuroasă. Cu mâna


dreaptă ține ridicat bastonul de commandant parcă pentru a da un ordin, iar cu stânga plasată
la acelaș nivel cu dreapta, ține hățurile. La stânga îi arârna o sabie, semn al puterii, de proporții
potrivite, având o funcție de ornament. Nici un detaliu inutil nu l-a preocupat pe artist. Statuia
trebuia să fie văzută de departe, totul este conceput în planuri mari30.

Donatello a lucrat și portrete. Portretul se dezvoltase la Roma. Evul Mediu îl


îndepărtase aproape complet. În secolul al XV-lea asistăm la ascensiunea portretului. Donatello
crează mai multe portrete, dintre care acela în teracotă colorată a lui Niccola da Uzzano, cu o
față urâtă, dar luminată de o privire inteligentă și de un surâs vag, care se simte în colțul
buzelor și în ochi31.

Activitatea lui Donatello este prin urmare multilaterală, iar în opera sa se reflect
idealurile umane ale epocii32.

Donatello își petrece o parte din ultimii ani ai vieții și ai activității sale la Padova după
ce rămâne aproape 12 ani în acest oraș, se întoarce la Florența în 1455, unde este însărcinat cu

27
Ibidem, pp.33-34.
28
Constantin Suter, op.cit., p.199.
29
V.Beneș, op.cit., p.18.
30
Ibidem, p.19.
31
Constantin Suter, op.cit., p.201.
32
Ibidem, p.201.
o comandă importantă. În 1455 realizează în lemn pentru Baptisterium figura Mariei
Magdalena căindu-se, plină de expresivitate. Probabil din însărcinarea lui Cosimo de
Medici execută grupul Judita și Holofern pentru grădina palatului Medici. În 1494, după
izgonirea familiei Medici din Florența, grupul statuar este mutat în ansamblul din Piazza della
Signoria. Ulimele sale lucrări, Plângerea lui Christos (1460) și reliefurile în bronz pentru
biserica San Lorenzo din Florența (după 1460) rămân neterminate33.

Donatello, marele inovator al quattrocento-ului, moare la 13


decembrie 1466 în Florența și este înmormîntat în cripta bisericii San Lorenzo. Operele sale
exercită o mare influență asupra sculptorilor și pictorilor din Italia. El rezolvă toate problemele
specifice sculpturii și potențiază expresivitatea materialului întrebuințat în așa fel, încăt opera
sa rămâne exemplu pentru multe secole. Reușește să autonomizeze sculptura față de
arhitectură, iar corpul omenesc îi dă o stabilitate realistă, echilibru și o relație organică dintre
membre34.

33
Mihail V.Alpatov, op.cit., pp.22-23.
34
Ibidem, p.25.