Sunteți pe pagina 1din 1

EGALITATEA DE SANSE IN EDUCATIE

Egalitatea de sanse o reprezinta asigurarea accesului la


educaţie, aceasta fiind îndreptată către dezvoltarea liberă,
integrală şi armonioasă a individualităţii umane şi formarea
personalităţii autonome şi creative.

Facilitarea accesului la educaţie se realizează prin:


• gratuitatea învăţământului public;
• gratuitatea manualelor pentru învăţământul obligatoriu;
• gratuitatea asistenţei medicale şi psihopedagogice pentru elevi şi studenţi;
• acoperirea din bugetul naţional a cheltuielilor legate de şcolarizarea copiilor în anul de pregătire
pentru începerea şcolarizării, desfăşurat în cadrul învăţământului preşcolar;
• subvenţionarea serviciilor de cazare şi de cantină pentru elevi şi studenţi;
• acordarea gratuită de produse lactate şi de panificaţie elevilor din învăţământul primar;
• subvenţionarea activităţilor extracurriculare organizate de şcoli;
• acordarea de burse pentru elevii şi studenţii care obţin rezultate deosebite sau pentru cei care
provin din familii cu venituri scăzute;
• acordarea de reduceri pentru utilizarea mijloacelor de transport public de către elevi şi studenţi;
• punerea la dispoziţie a unor mijloace de transport pentru elevii din învăţământul obligatoriu care
îşi au domiciliul în localităţi izolate;
• acordarea gratuită a rechizitelor pentru elevii din învăţământul obligatoriu, care provin din
familii cu venituri mici;
• oferirea posibilităţii ca, pe lângă cursurile de zi, elevii şi studenţii să urmeze cursurile nivelului
secundar (în special cursurile învăţământului secundar superior), respectiv ale învăţământului
superior, la seral, frecvenţă redusă sau prin învăţământ la distanţă;
• oferirea posibilităţii ca elevii din învăţământul preuniversitar să se poată transfera de la o şcoală
la alta, de la un domeniu de studiu la altul sau de la un profil (specializare) la altul;
• oferirea posibilităţii ca absolvenţii învăţământului superior să obţină două specializări;
• oferirea posibilităţii ca absolvenţii colegiilor universitare să poată continua studiile în
învăţământului superior de lungă durată, după susţinerea unor examene de diferenţă;
• organizarea de programe pentru oferirea celei de-a doua şanse persoanelor care doresc să-şi
continue pregătirea generală sau profesională.