Sunteți pe pagina 1din 7

Problema abandonului scolar este foarte grava in tara noastra deoarece ne clasam pe locul

3 in Europa in ceea ce priveste aceasta problema.


Elevii din comunitatea roma, impreuna cu cei din mediul rural si cei din ciclul gimnazial sunt
cei mai afectati de aceasta problema, potrivit unui studio realizat de UNICEF.
Legea invatamantului nr.84 din 24 iulie 1995, actualizata pana la data de 25 iunie 2003,
care este in prezent in vigoare reglementeaza si aceasta problema impreuna cu alte hotarari de
guvern, pana la promulgarea noului proiect privind Legea Educatiei din 2009.
Potrivit articolului 2 din Legea nr.84/1995 invatamantul in Romania constituie prioritate
nationala.
Art.5(1) al aceleasi legi contine prevederea conform careia toti cetatenii tarii au drepturi egale de
acces la toate nivelurile si formele de invatamant, indifferent de conditia sociala si materiala, de
sex, de rasa, nationalitate apartenenta politica sau religioasa. Deoarece toti avem drepturi egale in
ceea ce priveste educatia si invatamantul de stat este gratuity, potrivit art.7 (1), acesti factori nu
ar trebui sa influenteze rata nivelului de scolarizare, desi sunt printre principalii factori care
influenteaza abandonul scolar.
In ceea ce priveste elevii de nationalitate roma, acestia potrivit art.8 (1) pot invata si in
limba romani.
Pentru prevenirea abandonului scolar, mai ales in randul romilor, deoarece rata este mai
crescuta in cazul acestora, este necesara integrarea acestora in invatamantul prescolar, deoarece
lipsa frecventarii acestuia a fost identificata ca si o cauza tarzie a acesuia. In aceasta privinta
legea prevede in art.19 (2) ca pentru asigurarea continuitatii intre invatamantul prescolar si cel
primar se generealizeza grupa mare, pregatitoare pentru scoala si (2) ca adiministratia locala si
inspectoratul scolar vor asigura resursele umane, materiale si financiare, necesare cuprinderii
copiilor de varsta 5-6/7 ani in grupa mare, pregatitoare pentru scoala.
Capitolul 12 al legii trateaza invatamantul pentru persoanele apartinand minoritatilor nationale
care potrivit articolului 118 au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna.
In vedere prevenirii abandonului scolar, Guvernul a mai initiat o serie de proiecte menite
sa faciliteze accesul la educatie elevilor cu o situatie financiara precara, precum:
Hotararea nr.932 din 29 august 2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat; Hotararea nr.882 din 4 august 2005
privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate
pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de
stat cu program normal de 4 ore, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi
de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 932/2002; Hotararea nr.1.294 din 13 august 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea
unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.
Tinand cont de faptul ca problema abandonului scolar in randul romilor este una destul de
grava putem identifica mai multi responsabili pentru rezolvarea acestei probleme. Printre acestea
se numara Ministerul Educatiei si Inspectoratele Scolare Judetene care sunt un factor decizional
important in aplicarea corecta a masurilor de prevenire a abandonului scolar in randul romilor.
Cel mai important dintre toti este insa Guvernul Romaniei care incepand cu anul 2001 a elaborat
foarte multe politici publice de scadere a abandonului scolar in randul copiilor romi si a creat in
acest sens mai multe organisme specializate in aceasta problema atat la nivel central cat si
regional, judetean si local.
Planul National de Dezvoltare 2007-2013, elaborat de catre Guvern la cererea Comisiei
Europene prevede “cresterea ratei de participare scolara a copiilor din randul minoritatilor
romilor, in toate ciclurile de invatamant.”
Agentia Nationala pentru Romi a fost infiintata in urma adoptarii de catre guvern a
Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor si are ca scop coordonatoarea politicilor publice
pentru aceasta minoritate, unul dintre obiectivele principale fiind stimularea participarii romilor
la viata educationala.
La nivel regional avem Planul Regional de actiune pentru invatamantul teoretic si
profesional pe anii 2009-2013 care are printre obiective si reducerea abandonului scolar in randul
minoritatilor etnice, implicit si romi.
In 5 judete din tara printre care si Cluj exista Birouri Judetene pentru Romi(BJR). Acestea
sunt subordonate ANR-urilor si fac parte din Strategia guvernului de imbunatatire a situatiei
romilor. Biroul din Cluj, infiintat in 2002, are un rol relativ activ fata de celelalte deoarece se
implica in problemele comunitatilor de romi si incearca sa gaseasca solutii. El functioneaza ca un
liant intre comunitatile de romi si celelalte institutii publice. Legatura dintre romi si birou se
realizeaza prin expertii angajati in cadrul administatiei publice locale. Biroul judetean pentru
romi din Cluj are 5 membrii in 5 comunitati diferite dar doar consilierul pentru problemele
romilor are activitate dedicata exclusiv pentru BJR. Principalele probleme cu care se confrunta
biroul din judetul Cluj sunt imposibilitatea de a lua decizii, lipsa de finantare si participarea
redusa a romilor la viata publica.
Tot in judetul Cluj exista si “Grupul de lucru mixt” format din reprezentanti ai unor
servicii publice descentralizate printre care se numara si educatia, sanatatea, protectia copilului,
securitate sociala, etc. la intalnirile grupului participa atat ONG-uri ale romilor cat si delegati din
comunitatile rome. Trebuie mentionat insa ca acest grup nu este unul decizional ci doar un cadru
in care se discuta problemele cu privire la romi si solutiile care ar trebui adoptate, urmand ca
acestea sa fie inaintate spre organismele cu putere de decizie.
In judetul Cluj avem experti locali pe problemele romilor in Turda, Campia Turzii,
Huedin, Apahida, Floresti, Cluj-Napoca si Camarasu. Acestia se ocupa cu medierea, consilierea
si indrumarea romilor in domeniul educatiei si sanatatii. Tot in judetul Cluj “exista 1 inspector
scolar rom si 22 mediatori scolari” potrivit Strategiei nationale de imbunatatire a situatiei
romilor: vocea comunitatii.
Scopul principal al acestora este motivarea si convingerea a cat mai multi elevi romi sa termine
invatamantul obligatoriu de 10 clase pentru a se putea integra mai usor pe piata de munca si a
scapa de problema saraciei.
Constrangerile identificate in cazul acestor actori sunt foarte multe, printre ele regasindu-
se problema fondurilor foarte reduse sau uneori chiar inexistente, lipsa puterii de decizie, ex:
Grupul de Lucru Mixt, lipsa instruirii legislative a personalului administrativ, reticenta la
schimbare atat a comunitatilor de romi, aplicarea inadecvata si partiala a stategiei, numarul de
personal calificat in problema romilor este foarte mic iar clauzele strategiei sunt prea generale.
In rezolvarea acestei probleme este activ implicata si societatea civila formata din ONG-
uri si nu numai, atat timp cat nu ne raportam la grupurile politice, religioase sau militare. La
nivelul Romaniei sunt inregistrate peste 400 de ONG-uri axate pe problemele romilor insa cu
adevarat active sunt doar 30. Pe langa societatea civila si ONG-uri putem aminti comunitatile de
romi, persoanele interesate de aceasta problema si de ce nu partidele politice si grupurile politice
care au ca grup tinta romii.
Unul dintre cele mai importante aspecte ale implicarii si colaborarii ONG-urilor cu
mediul public si politic a fost semnarea Conventiei Cadru din anul 1997, care in perioada 1998-
2000 s-a concretizat in formarea Grupului de lucru al asotiatiilor de romi. Acesta a fost constituit
pentru a putea organiza si implementa cat mai bine stategia pentru romi asumata de Guvern in
2001. Colaborarea dintre cele 2 entitati a dus la nasterea unor departamente publice specializate
pe problemele romilor cum ar fi Departamentul pentru minoritati nationale, transformat ulterior
in Agentia Nationala pentru Romi.
Multe din ONG-urile rome au in vedere ajutorarea si indrumarea romilor spre urmarea
invatamantului obligatoriu, realizand o multime de programe si proiecte in acest sens. Un
exemplu concret este asociatia Amare Phrala”Fratii nostrii” Cluj care a realizat cursuri de
calificare pentru tinerii romi, Fundatia pentru o Societate deschisa Cluj, care in perioada 1999-
2000 a desfasurat programul “A doua sansa” adresat tinerilor romi cu varste intre 14 si 25 ani
care au abandonat scoala in ciclul gimnazial, oferindu-le astfel ocazia sa isi finalizeze studiile
intrerupte, Fundatia pentru o Societate Deschisa Cluj care a contribuit la reamenajarea si
reconstructia unui centru de zi pentru copii romi, Fundatia “Roma Umanitate” Cluj a desfasurat
programe de alfabetizare, etc.
Multe organizatii nonguvernamentale axate pe copii si familie au in vedere imbunatatirea
conditiilor de viata si ale copiilor romi. Printre acestea se numara si FRCCF Cluj (Fundatia
Romana pentru Copii, Comunitate si Familie) care desfasoara programe de ajutorare a copiilor in
procesul de invatare oferindu-le meditatii, rechizite sau chiar alimente.
Raportandu-ne la domeniul politic, putem observa ca minoritatea romilor are
reprezentanti si in acest mediu. Cel mai elocvent exemplu este cel al Partidei Romilor “Pro-
Europa” care are conform statutului scopul de “pastrarea, exprimarea si dezvoltarea identitatii
minoritatii rome, in special, a învatamantului in limba minoritatii rome, a culturii minoritatii
rome, a mijloacelor de informare in masa in limba materna si in cea oficiala”. Din punct de
vedere legislativ, asa cum am observat si mai sus, actorii implicati pot avea responsabilitati in
rezolvarea problemelor de politica publica conform OG 26/2000 completata si modificata prin
OG 37/2003.
Pe langa toti actorii mentionati anterior amintim ca se pot implica in problemele de
politica publica fara drept de decizie insa persoanele fizice afectate direct de aceasta problema
sau pur si simplu ingrijorate. Exemplu in acest caz pot fi indivizii care locuiesc in vecinatatea
comunitatiilor de romi sau invatatoarele ingrijorate de numarul mare al abandonurilor scolare.
Aceste persoane pot aduce oricand sugestii si propuneri pentru rezolvarea problemei care vor fi
analizate si adoptate de catre organismele competente de a lua decizii.
Avand in vedere complexitatea problemei , doar participarea mai multor actori va putea
aduce o remediere.Astfel fiecare dintre acestia vor avea atributii bine definite.
1. In primul rand : Inspectoratul Judetean Cluj se implica prin colaborarea cu scolile din
judet pentru a putea face o diagnoza a starii de fapt a abandonului scolar, apoi este
necesara atragerea atentiei familiilor asupra gravitatii acestei prbleme intrucat
abandonul va genera saracie(pregatirea scolara deficitara va duce la cresterea
somajului); totodata este benefica organizarea unor cursuri de familiarizare a
profesorilor cu tehnici de invatare interactiva, acordarea de sprijin financiar sub forma
de burse, rechizite , transport scolar , nu in ultimul rand este necesara realizarea de
anchete sociale si acordarea de asistenta sociala dupa caz.

2. Mediatorii scolari vor oferi consiliere psihopedagogica elevilor si mai ales parintilor
pentru a-i responsabiliza asupra impactului pe care il au in viata copilului, vor
monitoriza situatia scolara a elevilor de care se vor ocupa , vor colabora cu, cadrele
didactice care predau elevilor din grupul tinta in special pentru a descuraja segregarea,
faciliteaza reinscrierea celor care au parasit unitatile de invatamant (o astfel de sansa o
ofera programul de tip “A 2-a sansa”,), organizarea de activitati de pregatire suplimentara

Realizarea de parteneriate cu ONG-urile din judetul Cluj va fi de asemenea de bun augur.

3. World Vision Romania si-a propus sa stimuleze accesul la educatie pentru grupurile
defavorizate(incluzand si romii) prin initierea unor programe “Programul de
Interventie privind recuperarea Copiiilor cu abandon Scolar”, “Vreau in clasa a 9-
a”).Formele concrete prin care va fi posibil acest lucru sunt urmatoarele: acordarea de
burse , achizitionarea de produse alimentare , imbracaminte etc- prin colectare de
fonduri.

4. Asociatia “Matias”-urmareste reducerea abandonului prin sprijinirea parintilor din


comunitatea roma prin incurajarea participarii active la educatia copiiilor. De exemplu
prin proiectul “Inceputul unei educatii mai bune “ se va aduce o ameliorare prin faptul
ca elevii vor participa la activitati educative(tabere, excursii), vor fi asistati de membrii
specializati asociatiei in realizarea sarcinilor scolare(pregatirea temelor), oferirea de
hrana, rechizite etc

Intrebarea fireasca , care apare este: ce resurse vor avea toti acesti actori inrezolvarea
problemei? In cele ce urmeaza voi incerca sa ofer un raspuns

Actor 1 Inspectoratul Judetean Cluj Fonduri provenite de la bugetulde


stat(finantator Guvernul)

Fonduri atrase de la UE-Banca Mondiala, ,


diversi actori internationali-Agentia
Executiva pentru Educatie , Audio-vizual si
Cultura-Bruxelles

Actor 2 Mediatorii scolari Fonduri provenite de la Min. Educatiei-


Inspectoratul Scolar

Actor 3 World Vision Romania Donatii si sponsorizari(parteneriate cu


agenti economici precum Unicredit, Pizza
Hut, Kfc, Fundatia Vodafone, City
Compass)

Actor 4 Asociatia “Matias” Sponsorizari(Parckway Organization,


Unicef, Fundatia Dragostea, Asociatia
Siloam)
Bibliografie:

1. www.isj.hd.edu.ro, accesat la da de17.11.2010

2. www.worldvision.ro, accesat la data de 17.11.2010

3. www.asociatia matias.ro, accesat la data de 17.11. 2010


4. Strategia națională de îmbunătățire a situației romilor: vocea comunităților,2009
5. Participarea la educaţie a copiilor romi probleme, soluţii, actori, Bucuresti, 2002
6. http://www.partidaromilor.ro/despre-noi/statut.html
7. http://www.dreptonline.ro/legislatie/start_legislatie.php