Sunteți pe pagina 1din 2

Nume Prenume ________________________________________

Indică grupa de organisme din care fac parte viermii respectivi :


Tenie-
Râmă-
Viermele de gălbează -
Limbric-

Clasa Bivalve
Reprezentanţi

Mediul de viaţă
Structura

S.Nervos
Organe de simț
S.Digestiv
S.Excretor
S.Circulator
S.Respirator
Reproducere
Locul lor în
natură şi în viaţa
omului
__________________________________________________________________
Nume Prenume________________________________
Definiţi noţiunile:

mantaua-______________________________________________________________________
hepatopancreasul-______________________________________________________________

Clasa Cefalopode
Reprezentanţi

Mediul de viaţă
Structura

S.Nervos
Organe de simț
S.Digestiv
S.Excretor
S.Circulator
S.Respirator
Reproducere
Locul lor în
natură şi în viaţa
omului

Nume Prenume________________________________
Clasifică organismele enumerate mai jos în 3 grupe cîte 2 organisme în fiecare grupă, conform
apartenenţei la cele 3 clase Moluştelor: calmar, melcul de apă dulce, caracatiţa, midiile, scoica-
de-lac, melcul viţei-de-vie.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Clasa Gasteropode
Reprezentanţi

Mediul de viaţă
Structura

S.Nervos
Organe de simț
S.Digestiv
S.Excretor
S.Circulator
S.Respirator
Reproducerea
Locul lor în
natură şi în viaţa
omului
_____________________________________________________________________________

Nume Prenume________________________________
Completaţi tabelul.

Caracteristica Clasa Gastropodelor Clasa Bivalvelor Clasa Cefalopodelor


Mediul de viaţă

Tipul cochiliei

Regiunile corpului

Simetria corpului

Reprezentanţi

1. Enumeraţi cel puţin 3 exemple de rol pozitiv al moluştelor în natură şi în viaţa omului.
Argumentaţi răspunsul.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________