Sunteți pe pagina 1din 72

Grajdul COMPLET

2
Introducere

Stimate doamne și stimați domni,

în Bavaria producția și prelucrarea


lactatelor este un sector important al
economiei agricole și alimentare. Allgäu
se situează în mijlocul Bavariei - și aceasta
este una dintre regiunile renumite
pentru producția produselor lactate din
Germania, și chiar din Europa. Buchloe în
Ostallgäu, sediul societății noastre, se află
la poalele Alpilor, într-una dintre cele mai
bogate regiuni ale Germaniei în ceea ce
privește numărul bovinelor.

Așadar unde am putea acumula mai multe cunoștințe în domeniul


construcției de grajduri, dacă nu acolo, unde cererea este cea mai mare?
Allgäu-ul prin tradiție are experiență cu privire la întreținerea bovinelor
de lapte,iar HÖRMANN are experiență îndelungată în construcția de
grajduri. Încă din 1960 Rudolf Hörmann punea bazele societății prin
producția fronturilor de furajare pentru bovinele de lapte, reușind astfel
să pună baza unui know-how, care între timp dăinuiește de aproape 50
de ani.

HÖRMANN este astăzi numărul 1, când este vorba de soluții complete


pentru grajdul dumneavoastră. Suntem unul dintre puținii producători
din Germania, care oferă dintr-o singură sursă totul, începând de la
fundație, construcție, acoperiș, sisteme de iluminare și aerisire, curățare,
uși, porți, echipamente zootehnice inclusiv anexe corespunzătoare. Din
acest motiv: HÖRMANN – Grajdul COMPLET

Noi nu construim UN grajd pentru toate cazurile, noi construim


pentru toate cazurile ACEL grajd, care corespunde intru totul nevoilor
dumneavoastră individuale, normelor climatice, regionale și economice,
care asigură confortul și eficiența exploatării vacilor. Dacă aveți întrebări
sunați-ne! Doriți consiliere la fața locului, atunci agentul nostru va veni
la dumneavoastră cu plăcere. Aveți o viziune privind grajdul perfect, noi
îl construim pentru dumneavoastră.
Acum vă doresc ca răsfoind următoarele pagini să vă lăsați inspirați
de informații. Eu și echipa mea ne bucurăm deja de Feedback-ul
dumneavoastră!

Al dumneavoastră

Rolf Hörmann

3
Grajdul COMPLET – programul COMPLET HÖRMANN

Planificare Grajduri sistem de aerisire și iluminare

Consultanță

Uși și porți

Construcții de beton

4
Aerisire laterală

Echipamente zootehnice

Evacuarea dejecțiilor

5
Planificare, consultanță, serviciul extern

Cum arată grajdul perfect, cum este Suntem partenerul dumneavoastră compe-
amenajat și cat este de aerisit? Se țin vaci tent Atunci când se cere calitate superioară,
pentru lapte sau pentru producția de carne? durabilitate, grajduri și echipamente
Cum se simt animalele cel mai bine, de ce zootehnice gândite perfect, de la fundație
condiții climatice și regionale trebuie ținut până la sistemul de ventilație și Iluminare
cont? Care este varianta practica de a evacua și clădiri anexe. Echipa noastră de planifi-
dejecțiile, ce își imaginează fermierul cu care realizează clădiri noi sau proiecte de
privire la arhitectură, construcție, materiale extindere a clădirilor, întocmește atât planuri
și funcționalitate? Cum se poate obține atât de prezentare și fundație, precum și calcule intermediul internetului și prin e-mail cu
confortul bovinelor cât și performanțe înalte statice, și inițiază procedura de avizare. Pla- sediul nostru central, centrul de calcul și
în exploatare? nurile pot fi desigur realizate și de arhitectul biroul de proiectare. Ceea ce înseamnă
dumneavoastră. că beneficiați de răspunsuri prompte
la întrebările dumneavoastră iar ideile
Apropierea de clienți reprezintă pentru noi dumneavoastră privind construcția noua,
punctul central în jurul căruia și de la care modificarea sau extinderea construcției vor fi
pornesc relaţiile eficiente în afaceri. Astfel schițate, vizualizate și prezentate mai târziu
suntem prezenți ca partener agricol în la fața locului în varianta detaliată finală
Germania, Austria şi în Elveţia cu peste 40 împreună cu calculele aferente .
de reprezentanți externi, și in vecinătatea
dumneavoastră oferindu-vă cu plăcere In timpul construcției agentul nostru
sprijinul nostru - înainte, pe parcurs şi după extern se va ocupa ca totul să se desfășoare
terminarea construcţiei. astfel încât dumneavoastră să fiți pe deplin
satisfăcut. Acesta coordonează termenele
Echipa noastră din serviciul intern și extern Agenții noștri sunt totodată proiectanți, de executare și are acces în permanență prin
își rezervă timpul pentru dumneavoastră consultanți și șefi de șantier. Aceștia intermediul conexiunii la fiecare etapă a
și vă răspunde la întrebările cu privire beneficiază de o conexiune excelentă prin procesului de producție și de livrare.
la o construcție utilă și un raport optim Competent este acela, care este bine
între calitate și preț. Realizăm împreună cu informat. Astfel angajaţii externi se întâlnesc
dumneavoastră un grajd, care să asigure cu alți colegi și colege în cadrul unor ședințe
bunăstarea animalelor, care să corespundă periodice la sediul din Buchloe. Aici aceștia
cerințelor dumneavoastră de utilizare și co- fac schimb de experiențe, tendințe regionale,
sturilor de exploatare, pentru fiecare sector naționale și internaționale și discută despre
în parte, cum ar fi: mulsul, selecția, furajarea, noutăți din branșă.
odihna, evacuarea dejecțiilor, socializarea.

6
Construcții din beton, fundații

Fundație tip pahar, continuă sau extinderea Dacă doriți să realizați fundația pe cont
plăcii de beton? Fundația adecvată depinde de propriu, atunci vă închiriem cu plăcere
tipul clădirii, destinația de utilizare, dorințele cofrajele necesare sau vă punem la dispoziție
clienților și condițiile locale. Echipa de ingineri de un specialist, pentru sprijin competent la fața
la HÖRMANN compară pentru dumneavoastră cu locului.
atenție diferite tipuri de infrastructuri, termene-
le de realizare și raportul costuri-beneficii și La cerere, pot fi utilizate și componente de
elaborează împreună cu dumneavoastră soluția beton prefabricate. In acest caz este necesară
perfectă. o comparație atentă cu privire la promptitu- Utilaj de foraj cu acționare hidraulică atașat
La comandă vă oferim fundațiile „la cheie“. dine, costuri și starea șantierului. la tractor

Fundație cu armătură

Fundație continuă Fundație tip pahar


Indicat în combinație cu placa de bază Fundație simplă fără cofraj
Totodată fundație și protecție îngheț

Bazin dejecții din elemente de beton prefa-


bricate

Extindere placă de beton


O variantă adecvată în combinație cu placa
de bază în cazul solului ferit de îngheț

Sală de muls din elemente de beton


prefabricate Infrastructură cu bazin dejecții pentru grajd de vaci de lapte în stabulație liberă

7
Prelucrarea lemnului

Toate elementele de construcție sunt


realizate respectiv prefabricate în hale de
producție din Buchloe în Ostallgäu, parțial
în St. Peter/Au, Austria. Construcțiile noastre
de lemn sau metal denotă ceea ce reprezintă
grajdul de la HÖRMANN și echipamentele
zootehnice HÖRMANN: calitate superioară,
ce începe cu selecția atentă a materialelor și
continuă cu realizarea respectiv prelucrarea
cu precizie in diferite etape ale producției.
Montare ușoară și exactă, grajduri și echi-
pamente zootehnice durabile,ce facilitează
munca și confortul vacilor sunt rezulta-
tul convingător. 10 Asigurăm constant
standardul ridicat al calității și prin utilajele
moderne și indispensabilul Know-how al
angajaților noștri. Producția proprie în Ger- și dorințele dumneavoastră de schimbare. și ferme, sunt prefabricate cu ajutorul unor
mania și Austria ne permite să reacționăm În centrul nostru de asamblare elementele instalații de producție moderne și compu-
cu promptitudine și flexibilitate la cerințele de construcție, precum elementele din lemn terizate.

8
Prelucrare metal

Cadru din una din halele noastre de producţie materiale din oţel Robot de sudură cu două stații de lucru pentru
componente de dimensiuni mari și mici.

Fierăstrău mecanic si mașină de găurit automata pentru țevi. Presă 320 tone cu aprovizionare automată pentru confectionarea
bridelor si alte elemente de prindere.

9
Montajul

Principalele atribute ale montajului HÖR- Diverse legături sunt deja pregătite în
MANN sunt promptitudinea, siguranța și ateliere, fermele pentru hale din lemn sunt
sistematizarea, atribute apreciate de clienții prevăzute cu cârlige pentru prinderea pla-
noștri. selor de siguranță iar construcțiile de fronton
sunt prevăzute cu cepuri.
Toate elementele din lemn masiv (în special
construcțiile de fronton, ferme și alte elemente Siguranța este garantată prin împânzirea
de construcție din lemn) sunt realizate in completă a clădirii cu plase de protecție și
atelierele HÖRMANN pe cat posibil, cu îmbinări în funcție de solicitări prin asigurarea jghea-
prin formă, pentru ca pe șantier montajul să burilor cu plase, pasarele circulabile
poată începe imediat și fără complicații. sau elevator mecanic. Construcție fronton montată

Ferme din lemn stratificat


părăsesc fabrica HÖRMANN

Panourile din spuma poliuretanică se fixează Montarea fermelor se face cu ajutorul unei automacarale din parcul nostru de utilaje.
cu rapiditate pe fermele pregătite.

10
Platforma de lucru pentru montajul plaselor de siguranță. Hale împânzite complet,streașina asigurata cu pasarelă și balustradă.
Suporturi de prindere preasamblate.

Pasarela de siguranța
fixata de streașină - Sistem HÖRMANN-

Fixarea panourilor tip sandwich cu dispozitiv


vacuumatic cu ventuze asigură munca rapidă
și în siguranță precum și manipularea atentă
a panourilor.

11
Grajduri de climă exterioară

Planurile noastre de bază prezentate în


această pagină și in cele ce urmează sunt
concepute pentru a sprijini planificarea
dumneavoastră. Un design în linie dreaptă
menţine costurile scăzute, trecerile și aleile
de circulație largi reduc stresul animalelor,
lumina și aerul stimulează bunăstarea
acestora.

Amplasarea zonei de muls/- de așteptare


se face (integrată, alipită lateral sau în
37.80 18.70 clădire separată), depinde de disponibili-
tatea suprafeței construite, de așteptările
01
privind dezvoltarea exploatării, de numărul
animalelor și de cerințele privind costurile
de exploatare.
30.00

• grajd cu stabulație liberă pentru vaci de


lapte dispus pe 2+2 rânduri cu grajd
98 separat pentru tineret
• sală de muls situată frontal

• construcție ferme cu talpă superioară din lemn încleiat și piloni de • piloni de susținere din oțel, fixați în fundații cu costuri reduse, tip
susținere din oțel. pahar
• Acoperișuri cu placi trapezoidale înalte și coamă cu deplasare • pane din lemn încleiat cu plăci trapezoidale autoportante din oțel
verticală ML • coamă deschisă deasupra aleii de deplasare
• Pereți laterali cu deschidere completă pentru aerisire prin rulare
• Buna circulație a aerului este asigurată prin profilul trapezoidal înalt
și numărul redus de pane.

12
• g rajd cu stabulație liberă pentru vaci de lapte și tineret dispus pe
3+3 rânduri
• sală de muls separată, izolată cu rotolactor și zonă de așteptare
integrată.
• zonă pentru viței și zonă separatoare neizolata, lângă
compartimentul de muls
• acoperiș cu pane și căpriori cu învelitoare din astereală și țiglă
• fronton cu înveliș de tablă
• aerisire laterală cu sistem de aerisire prin rulare

67.50

• dublarea simplă a suprafeței construite, printr-un corp de grajd,


adăugat pe cealaltă partea a sălii de muls
• utilizare parții pentru tineret adecvată și pentru vaci de lapte
34.50

01

131
8.00

3.00
16.50

13.50

52.00

Legendă:
Zone de odihnă Zone de circulație / zonă de așteptare
• Grajd construit cu costuri reduse, cu acoperiș din tablă trapezoidală
Zone de circulație Zonă de muls / încăperi funcționale
cu profil înalt, ca acoperiș în șed
Zonă de așteptare perete / zidărie
• Pereți laterali cu sistem de aerisire cu rulouri
Alee de furajare
• sală de muls separată
• zonă de așteptare copertată

13
Grajduri de climă exterioară

60.00
• grajd pentru vaci de lapte în stabulație liberă dispus pe 6 rânduri
• 2 alei de furajare exterioare facilitează întreținerea pe grupe, fără
probleme
• nu este necesară circulația peste aleea de furajare
01
• Afară se poate anexa la aleile de furajare încă un compartiment
separat pentru tineretul bovin
• ferme din lemn stratificat cu piloni de susținere din oțel

40.00
• pane cu suprapunere si învelitoare din placi de eternit 54.60
156

• zona de muls este integrată în clădire


• pentru o mai bună delimitare a spațiului funcțional zona de muls
poate fi montată și frontal
• culoare de evacuare circulabile pentru împrăștierea mecanică a
așternutului in zonele de odihnă

54.60

01
40.20

220

• grajd cu stabulație liberă pentru vaci de lapte și tineret dispus pe 3+3


rânduri
• sală de muls și zonă de așteptare poziționate lateral
• întreținere grupată posibilă
• Transmisie luminoasă prin plăci ondulate transparente în unele zone

14
116.40
34.70

• grajd cu stabulație liberă pentru vaci de


20.00

lapte și tineret dispus pe 3+3 rânduri


• clădire de muls separată, curte de
așteptare și zonă de selectare
• locuri duble pentru animale prin amena-
jare tip oglindă a grajdului
• Opțional: extinderea zonei de infirmerie
22.00

respectiv de selecție
• întreținerea grupată posibilă

• ferme din lemn stratificat cu 4 piloni de


susținere
• Alternativ la cei 4 piloni de susținere
interiori: 2 piloni interiori cu tirant
• pane de legătură cu panouri ondulate

15
Grajduri cu padoc exterior

52.70 5.30
• grajd cu stabulație liberă cu cușete
exterioare pentru vaci de lapte
dispus pe 3 rânduri
• padoc exterior frontal si lateral
• curte de așteptare dispozitiv raclor
• Sală de muls laterală
• coamă cu deplasare verticală ML

27.00
01 • aerisire laterală înaltă

Legendă:
Zone de odihnă Zone de circulație / zonă de așteptare
109 Zone de circulație Zonă de muls / încăperi funcționale
Zonă de așteptare perete / zidărie

9.90
Alee de furajare

• extinderea acoperișului prin copertine


mari pe laterale, conferă cușete exterioare
plăcute, care la umbrire corespunzătoare
sunt îndată adoptate
• curte exterioară respectiv zonă de
așteptare cu paviment turnat sau pavi-
ment cu grătare din beton

16
Grajduri izolate parțial

45.00 15.00
• grajd cu stabulație liberă dispus pe 3 rânduri cu o parte destinată
tineretului bovin dispusă pe 1 rând
• zona de muls și zona pentru viței integrate în grajd
• adăpost prevăzut pentru extindere ulterioară
28.00

01

64

Legendă:
Zonă de odihnă zonă circulație / zonă așteptare Alee de furajare
Zonă circulație zonă de muls / compartimente perete / zidărie
funcționale
Zonă de așteptare

• construcție cu ferme din lemn masiv, elementele se pot realiza si din


lemnul clientului
• Acoperiș cu panouri tip sandwich
• aerisire laterală dublă, mobilă, înălțime 180cm
• coamă glisantă cu deschidere pe ambele părți

• construcție cu ferme din lemn stratificat cu piloni


de susținere interiori, din oțel
• pane cu îmbinare în coadă de rândunică
• Acoperiș cu panouri tip sandwich
• aerisire laterală dublă și mobilă
• coamă cu deplasare verticală ML

17
Grajduri cu robot de muls

45.20
Grajdurile cu robot de muls pot fi realizate în
01
mod compact, deoarece zona de muls și cea
de așteptare solicită astfel spațiu redus.
18.80

71

Legendă:
Zonă de odihnă zonă circulație / zonă așteptare Alee de furajare Dacă animalele se simt bine și se pot deplasa
Zonă circulație zonă de muls / compartimente perete / zidărie fără obstacole înspre robotul de muls,
funcționale
Zonă de așteptare atunci baza succesului este dată.

2 roboți de muls poziționați central într-un


grajd dispus pe 3 rânduri. Designul îngust
permite o ventilație transversală bună.

18
53.30 14.70
2 roboţi de muls dispuşi frontal.
Poziţionarea boxelor de odihnă pe 4
rânduri cu câte un front de furajare exterior,
optimizează circulaţia controlată a vacilor.
34.20

Dacă animalele se simt bine şi se pot deplasa


fără a întâmpina obstacole înspre robotul
de muls, atunci este asigurată baza unei
producţii de succes.

2 roboţi de muls poziţionaţi central într-un


grajd dispus pe 4 rânduri.

78.00
34.80

4 roboţi de muls poziţionaţi central într-un


grajd. Designul compact cu aranjarea a câte
8.50

3 rânduri de boxe de odihnă la un front de


furajare central, este o soluţie avantajoasă.

19
Grajduri în regiuni montane

• Grajd pentru vaci de lapte cu hală depozitare alăturată. • pentru vaci de lapte în stabulație liberă cu învelitoarea acoperișului
• Platforma acoperișului prevăzută cu plăci ondulate și parazăpezi. din țigle de beton
• deschidere a coamei cu deplasare verticală poziționată central ML
• realizarea pereților parțial din zidărie

• Grajd pentru vaci de lapte în stabulație liberă cu acoperiș în 4 ape


• Cornișă din țigle de beton
• Executarea pereților din dulapi de lemn masiv
• Fronton triunghiular izolat prefabricat

9.90 20.10

• Grajd alpin la altitudine de 1750 metri


21.10

• Construcție acoperiș pentru încărcare de zăpadă mare de 14,0 kN/m2


01 • În cazul unor suprafețe construibile reduse, se vor executa
proiecte compacte pentru vaci de lapte și tineret.

16

20
Grajduri cu acoperiș într-o apă

Prin forma acoperișului într-o apă, unghiul lumină. Cu ajutorul construcțiilor noastre mari. Pentru a permite o pătrunderea
de înclinație șarpantei este mai mare și cu aerisiri laterale din placi de policarbo- optimă a razelor de soare se alege adesea
oferă deschideri generoase pentru aer și nat pot fi realizate deschiderile cele mai orientarea est - vest.

În special atunci când aleea de furajare este situata la exterior, sunt avantajoase streșinile marica protecție în cazul intemperiilor și pentru umbrire.

21
Soluții de extindere și reamenajare a grajdurilor

24,00 22,00
Includerea echipamentelor vechi în procesul de reamenajare necesită o
consultanță intensivă cu agenții noștri externi. Criteriile relevante sunt
01
întotdeauna proporțiile și structura clădirii vechi.

13,40
58 În plus, în cele mai multe cazuri, trebuie luate în considerare caracte-
5,70
risticile individuale ale terenului. Reprezentative pentru aceste cazuri
sunt următoarele soluții.

Legendă: Zonă de odihnă zonă circulație / zonă așteptare Alee de furajare


Zonă circulație zonă de muls / compartimente perete / zidărie
funcționale
Zonă de așteptare

Utilizarea axei de furajare existente din clădirea veche.


Adăugare zonă de odihnă prin implementare copertină.

35,60
25,50

35,30
19,80

15.00

22
Hală de muls

Acoperire prin copertină cu spațiu de așteptare amplasat pe lungimea grajdului este o soluție simplă, economică, și se remarcă printr-o ventilație
propice cu aerisiri laterale mobile.

La halele de muls cu zonă de așteptare


integrată și izolată, se recomandă
anexarea unui spațiu pentru viței,boxe de
fătare și de selecție.

La clădiri cu dimensiuni laterale mai mari,


este recomandată suplimentarea
aerisirii laterale prin implementarea unui
sistem de iluminare si aerisire
la coama acoperișului.

23
Grajduri cu 2 corpuri de clădire

Construcţiile din două corpuri suportă extindere fără a periclita fluxul de aer favorabil.

39,00
132

Grajd de vaci de lapte și tineret cu stabulație liberă dispus pe 5 rânduri. Separarea celor două
52,00

corpuri se face în zona de circulație a vacilor .Sala de muls este poziționată frontal.
01

Legendă:
Zonă de odihnă zonă circulație / zonă așteptare Alee de furajare
Zonă circulație zonă de muls / compartimente perete / zidărie
funcționale
Zonă de așteptare

Datorită dimensiunilor laterale reduse ale clădirii pot fi realizate construcții și acoperișuri variate.
Acoperișurile în șed sau cele cu coamă deschisă sunt în acest caz o alternativă favorabilă.

24
Grajduri cu mai multe corpuri de clădire

Grajdurile cu mai multe corpuri de clădire


pot fi realizate prin construcții simple și
cu pantă mică.

Pot fi utilizate copertine din tabla


trapezoidală din oțel zincat poziționată
transversal sau pe pane cu suprapunere pe
căpriori. La grajduri izolate parțial cu lățimi
mari construcția acoperișurilor în șed
permite aerisirea și iluminarea.

25
Cușete acoperite
tip „prelungite ideal“

La această variantă extrem de avantajoasă


se vor prelungi separatoarele de cușete
„Ideal“-2" pe înălțime. Montajul se face pur şi
simplu prin fixare pe platforma de odihnă. In
funcție de construcție, înălţimea acesteia și
rezistența la zăpadă sunt limitate.
Acoperișul se realizează din tablă
trapezoidală sau panouri tip sandwich cu
șuruburi de montare din inox V2A.
Jgheaburile sunt disponibile la cerere.

În combinație cu copertina pentru aleea de furajare pot fi realizate extensii rentabile și estetice.

26
Cușete acoperite
tip „Un singur suport“

La o construcție portantă din piloni


dreptunghiulari și flanșă IPE se vor monta
separatoarele de cușetă suspendate cu sau
fără educator de greabăn Acoperirea se face
opțional cu tablă trapezoidală Sau panouri
tip sandwich cu șuruburi de prindere din
inoxV2A, opțional cu jgheaburi.

Modele speciale sunt disponibile la cerere.


Copertina frontului furajer din structură metalică cu pane îmbinate din lemn, înveliș din tablă Spre exemplu o construcție din metal
trapezoidală de oțel și cușetele acoperite constituie variante simple și avantajoase de extindere incastrată cu profile IPE cu tablă trapezoidală
a grajdului. din oțel autoportantă montată transversal.

27
Construcții

Oțel - lemn stratificat cu piloni de susținere


Versiunea standard cu unul pană la patru rânduri de piloni de susținere.

Lemn stratificat cu piloni de susținere interiori din metal


O versiune mai puțin costisitoare a variantei standard,
la care pilonii de susținere exteriori sunt din lemn.

Lemn masiv cu piloni de susținere


Pentru cantități de zăpadă moderate sunt necesare suplimentar
contravântuiri în interior. Acest tip de construcție nu se
pretează în cazul cantităților mari de zăpadă.

Construcții fără ferme


O variantă fără pane, pilonii de susținere sunt prinși în fundații tip pahar.

28
Lemn stratificat cantilever
Posibil la distanțe pana la aproximativ 18 m.

Metal – lemn stratificat cantilever cu tirant


La cantități reduse de zăpadă această varianta constituie
o alternativă cu un raport calitate-preț foarte bun.

Oțel – lemn stratificat cantilever


Construcția adecvată standardelor ridicate, fără punți
termice și cu înfățișare extrem de atrăgătoare.

Oțel cantilever
O variantă realizată de obicei fără tirant.

29
Construcții acoperișuri și pereți

Țigle Construcții acoperișuri


Acoperiș în două ape plat sau într-o apă?
Forma acoperișului halei o stabiliți
Tablă trapezoidală dumneavoastră împreună cu proiectantul în
cadrul conceptului arhitectonic general,
având în vedere criteriile fizice de
Panouri ondulate Pane construcție, cu scopul integrării armonioase
în peisagistica locului și în conformitate cu
reglementările locale.
Panouri tip sandwich

Pane cu suprapunere permit datorită Pane cu îmbinare prin formă cu îmbinare


suprapunerii o secțiune a lemnului mică în coadă de rândunică și au aspect plăcut. Nu
și sunt astfel o construcție economică. sunt vizibile elemente de legătură din metal.

Pane cu prindere între ferme cu papucul


Pane cu îmbinare cap la cap se fixează de grindă prinse cu ajutorul cuielor pentru
Central pe ferme și sunt montate rapid și construcții de lemn, permite astfel o
cu ușurință. asamblare ușoară și montaj rapid.

30
Construcții pereți
Și pereții exteriori sunt realizați de de depozitare simplă, atunci un acoperiș mascați cu lemn și acoperiș cu țiglă. O dată
HÖRMANN în funcție de necesitățile tip sandwich de 30mm cu pereți din tablă ce scheletul halei este montat, clienții
dumneavoastră. Forma acoperișului, învelișul trapezoidală va îndeplini spre exemplu HÖRMANN au posibilitatea de a realiza cu
acestuia și învelișul pereților exteriori sunt pe deplin scopul. O hală agricolă pentru sprijin extern lucrările de zidărie respectiv
condiționate de asemenea de destinația halei utilaje, care trebuie încadrată în pei- de a efectua izolarea pereților sau învelișul
dumneavoastră. Dacă aceasta devine o hală sagistica locală va avea adesea pereți acoperișului în regie proprie.

Lemn masiv de 6 sau 8 cm grosime Înveliș din scânduri suprapuse

Înveliș din plăci trapezoidale Pereți exteriori tip sandwich

31
Învelitori pentru acoperiș

Tavan din spumă poliuretanică


Spuma poliuretanică cu folie de legătură în cinci straturi. Culoarea albă
oferă spațiului luminozitate și un aspect plăcut. Plafonul poate fi curățat
cu aparat de curățat cu înalta presiune. Toate plăcile sunt livrate pe
dimensiuni iar șipcile de fixare sunt deja montate pe ferme. Aspectul
puțin rotunjit și pelicula de folie aplicată pe laturile lungi garantează
montarea ușoară și o protecție deosebită împotriva insectelor.

Acoperiș din panouri tip sandwich


Spumă poliuretanică între două placi de tablă zincată. Panourile de 1
m lățime pot fi livrate la lungimi de aproximativ 15 m. Lungimea este
tăiată pe dimensiune. Dispozitivul vacuumatic cu ventuze speciale,
permite montarea rapidă și cu precizie. Grosimile standard ale
miezului poliuretanic sunt de 40 și 60 mm.

Lemn stratificat
Astereală din lemn stratificat masiv înlocuiește panele, izolația și plăcile
de acoperiș. În funcție de cantitățile de zăpadă deschiderile de până la 5
m nu reprezintă o problemă. Fiecare placa are o lungime de până la 15,5
m și fixează extrem de repede. Suprafața interioară poate fi livrată cu
aspect de molid sau tip plăci OSB.

Astereală din lemn


Natural și aspectuos, durabil și care respiră, din 3 straturi de plăci de
molid încleiat de 20mm. Elementele acoperișului sunt prefabricate în
atelierele noastre și fixate cu pane la fața locului. Izolația plafonului
este realizată transversal cu covoare de vata minerală din bazalt sau
vată de rocă minerală, cu putere de izolare de 120 mm = 2 x 60 mm.

32
Acoperiș din panouri ondulate
Panourile ondulate pot absorbi umiditatea și se pretează din acest
motiv in special pentru grajdurile reci.
Pe suprafața acoperișului pot fi integrate aleatoriu luminatoare.
Construcția ferme – pane poate fi realizată avantajos și la
standarde înalte.

Acoperiș cu pane și căpriori


Un sistem bine cunoscut în combinație cu înveliș din țigle sau țigle
de beton și astereală. Datorită înălțimii căpriorilor se realizează
o ventilație propice sub învelișul acoperișului.

Acoperiș din tablă trapezoidală autoportantă


Plafonul luminos și infrastructura simplă oferă spațiului un aspect curat
și îngrijit. Montajul simplu permite o perioada de construcție scurtă.
Și în acest caz fluxul de aer este favorizat de înălțimea profilelor.

Acoperiș din tablă trapezoidală


Un acoperiș din tablă trapezoidală autoportantă este montat în
cazul deschiderilor mai mari în combinație cu o construcție din
ferme și pane.

33
Sisteme de iluminare și aerisire

Condiții de iluminare si aerisire optime plane, sunt utilizate în general panouri duble murdărirea. Montarea necesita foarte
sunt premise importante pentru confortul din policarbonat cu protecție UV. Datorită puțin timp. Sistemele de iluminare si aerisire
ideal al bovinelor. HÖRMANN oferă pentru sistemului special nut si feder (click) aceste HÖRMANN, pot fi adaptate de asemenea si
fiecare condiție o gama variata de sisteme panouri vor avea o îmbinare continua, pentru rezistenta la cantități mai mari de
de iluminare si aerisire. Cu excepţia coamelor fără nici un alt element de conexiune. Acest zăpadă
cu deplasare verticala si cele orizontale lucru sporeşte durabilitatea şi nu permite

„coamă glisantă – pe o singură latură“

Deschidere a coamei
max. 1,40m

Coama glisantă oferă cea mai mare deschidere de ventilație. Daca


deschiderea se efectuează unilateral culoarul de ventilare atinge deja
aproximativ 1,20m. Versantul opus poate fi realizat opțional prin
fixarea de panouri luminatoare.

„Coamă culisantă“

Deschiderea coamei 2,65m

Coama glisanta oferă cea mai bună ventilație transversală. Iluminația


de intensitate sporita este de dorit la grajduri cu lățime mai mare.

34
„Coamă cu deplasare verticală ML“

Deschidere 2,65m

Ventilație optimă prin deschiderea în punctul cel mai înalt al grajdului.


Cu toate acestea este garantată protecția de ploaie prin aplicarea crestei
mobile. În caz de intemperii creasta poate fi coborâtă cu ajutorul unei
tije și a unei cremaliere. Deoarece nu sunt necesare contravântuiri, coa-
ma cu deplasare verticală ML poate fi montată și în regiuni cu cantități
mai mari de zăpadă.

„Coamă cu deplasare
verticală“

Deschidere
Dacă se dorește o iluminare redusă, atunci acest tip de coama cu depla-
max. 74cm sare verticală este o variantă avantajoasă. Este montată adesea în săli
de muls, zone de așteptare precum și în cazul reabilitărilor.

35
Iluminare și aerisire

Sistem iluminare și aerisire „susținere rigidă“

Deschidere 2,00m sau 2,70m

Pana de coamă din aluminiu de la HÖRMANN panei de aluminiu panourile luminatoare sunt lateral a unei trape de închidere . În cazul în
poate fi montată suspendat la distanțe intre prinse și nu necesită alte înșurubări. Astfel care aceasta nu este dorită, atunci se poate
ferme de până la 6 m. Chederele de cauciuc se obține un montaj rapid și un grad de durabi- obține o ventilație mai bună prin intermediul
asigura etanșarea. Datorită formei speciale a litate superior. În plus este posibilă montarea distanțierelor mai mari.

Coama de aerisire-iluminare
“mobila”

Cu ajutorul tijei și a cremalierei se poate


determina nivelul de deschidere a
lateralei coamei pentru a obține
Deschidere 2,00m sau 2,70m
un flux de aer mai intens.

36
„Acoperiș în șed“ cca. 1,00 - 1,70m

Deschidere
cca. 0,30 - 0,60m

Un acoperiș în șed poate fi atașat pe un coperiș normal în două ape.

Diferența de înălțime dintre doi versanți este


cea mai simplă bază pentru construirea unui
acoperiș în șed. În acest scop trebuie plasat în
zona coamei un pilon de susținere. În funcție
de particularitățile regionale se recomandă și
contravântuiri.

„Coame
orizontale plane“

Deschidere
max. 80 cm

Și la coama deschisă pot fi montate ca protecție de intemperii contra-


vânturi la deschidere. Dacă se dorește o mai mare protecție împotriva
averselor de ploaie atunci se recomandă varianta economică: coama
orizontală plană. În acest scop se va monta o placă profilată din PVC.

37
Aerisire laterală și benzi luminatoare

O ventilație generoasă a grajdului Aerisirile laterale de la HÖRMANN sunt ge între acționare electrică sau manuală.
datorată aerisirilor laterale mobile formate din panouri duble de policarbo- Motoarele electrice pot fi dotate opțional
asigură o întreținere corespunzătoare a nat cu nut și feder. Ridicarea și coborârea cu senzori termici și eolieni, pentru
animalelor. se face cu scripete sau tijă. Se poate ale- acționare automată.

Aerisire laterală simplă


• nivel aerisire până la 1,60 m
• Distanța între barele de ghidaj cu înveliș
de plastic de aproximativ 1,70 m

ca. 1,70 m

Sistem cu
acţionare
manuală sau
motor electric

Roată dințată Troliu manual Motor

Canal pentru flux de aer

Planșă la ferme

Reglarea fluxului de aer se face prin clapete


transportoare (efect de duză).
Flux de aer coamă
Aerul proaspăt pătrunde prin aerisirea
posterioară construcției, înspre grajd.

38
motor

Max. 1,50 m

Bandă luminatoare dublă


• nivel de aerisire până la 3,30 m
• Pentru deschidere, banda luminatoare necesită doar jumătate din
înălțime. Acest lucru este realizat prin suprapunerea paralelă a celor
doua plăci ale luminatorului.

Bandă luminatoare BP
• nivel aerisire până la 1,60 m
• Distanțe mari de acționare datorită profilelor de aluminiu late
poziționate orizontal.
• Datorită principiului cu tijă sunt posibile și lungimi mai mari.

max. 5,00 m roată dințată


sau
motor

39
Aerisire laterală - Rulou

Componente de calitate superioară Întindere interior Acționare (sistem de blocare)


oferite de LOCK, HÜSKER și HÖRMANN Plasă din poliester pentru protecție 1. Acționare manuală cu manivelă si roată
garantează funcționalitate durabilă. anti-vânt. De asemenea servește împotriva dințată.
păsărilor și a abraziunii la capetele 2. Electromotor cu reductor melcat
Prelată rulou deschiderii. 3. Reglare cu termostat.
Prelata din polietilenă LUBRATEC HaTe-Plan Senzor de rafale, care permite închiderea
8 cu inserție textilă, nu necesită agenți Întindere exterior și deschiderea acestora în funcție de
suplimentari de înmuiere, este flexibilă Conform standardelor se fixează dea-lungul viteza vântului, la viteza aleasă de
la rulare și se remarcă prin rezistența aerisirii laterale o curea din poliester. La dumneavoastră. Este posibilă montarea
deosebită la intemperii .Se ridică pe țevi din înălțimi mai mari se vor monta profile de suplimentară a unui senzor de ploaie.
aluminiu, cu chedere, si are un grad ridicat aluminiu perpendiculare cu benzi de cauciuc.
de stabilitate la radiații ultra violete, rezistă Protecții de vânt
la curățarea cu presiune și are o transmisibi- Ca închidere laterală se montează carcase
litate de lumină de 50%. de protecție anti-vânt din lemn sau profile
metalice.

Model standard
• nivelul deschiderii de până la 2,50 m
ca. 3,00 m Motor
• lungimea deschiderii de aerisire cu
mecanism de acționare de până la 70 m
• pentru lungimi mai mici este disponibilă
varianta cu scripete.
max. 2,50 m

Angrenaj
cu

roți dințate

40
Model standard dublu
• nivelul deschiderii de până la 5,20 m
• lungimea deschiderii de aerisire cu mecanism de acționare de
până la 50 m

ca. 3,00 m
Motor

Angrenaj
max. 5,20 m

cu roți
dințate

Acţionare telescopică

ca. 3,00 m

motor
max. 5,20 m

motor

Model Vario
• Cu sprijinul unui motor suplimentar banda
completă poate fi mutată la orice înălțime
(ex. pentru umbrire)
• nivelul deschiderii de până la 5,20 m
• lungimea deschiderii de aerisire cu mecanism
Șine de control pentru motor
de acționare de până la 50 m

41
Uși și porți

Ușile, porțile și porțile glisante sunt interioare ale produselor noastre se poate dispun de izolate și barieră de vapori iar
fabricate de HÖRMANN. De aceea acestea realiza cu molid sau larice, precum și cu cele placate pe o singură suprafață nu sunt
pot fi fabricate în funcție necesitățile locale tablă trapezoidală, Betoplan (tip de pal, izolate. Pentru a oferi geamurilor siguranță
individuale și de dorințele dumneavoastră. cu o acoperire din material plastic) și tablă la spargere, acestea sunt din policarbonat.
Placarea suprafețelor exterioare și zincată. Variantele placate pe ambele părți de calitate superioara sau din plexiglas.

42
Uși batante

DIN stânga DIN dreapta

Construcție Poarta batantă se incastrează la aproximativ 3-4 cm, pentru ca poarta glisantă să poată fi montată
• cadru din profil Z,opțional cu corniere la distanță minimă de perete.
sau țeavă dreptunghiulara
• Aripi din profil RP
• Zincare prin imersie la cald după sudare
• cu broască îngropată cu cheie, la
comandă pregătită pentru cilindru
profilat.
• mâner cu șild din metal ușor
• Porți: pe interior închidere cu zăvor
în sus și jos

Tablă protecție
Poartă batantă cu 2 aripi
ploaie
cu luminatoare incorporate
Înățime

FOK interior

Lățime

La porți de dimensiuni mai mari de la lățime


= 2,51 m x Înălțime = 2,70 m se vor monta
Punct de rotire Poartă cu 2 aripi asimetrice cu geam culisant rulmenți între balamale. La porți mai mici
se pun bucși de alamă.

43
Porți glisante

Construcție
• rame din țevi cu profil dreptunghiular
de 60 x 40 mm
• zincare la cald după sudare
• Sus: șină de rulare cu profil închis cu
role de culisare cu cate doua perechi
de rulmenți
• Jos: blocuri de ghidaj din material plastic,
rezistente la trafic greu Porțiile glisante din combinație de lemn cu aluminiu au aspect deosebit de plăcut.
• Închidere cu zăvor la sol, opțional și cu
zăvor aplicat
• În funcție de poartă cu mâner aplicat
sau mâne îngropat

MLM

Lățime aripă = MLM + 20 cm


Porți cu închidere automată pentru săli de
muls, cu înveliș din Betoplan (tip de pal, cu o
acoperire din material plastic) pe ambele fețe.
min. 5 cm
min. 5 cm
MLM

min. 2 cm
min. 2 cm

Cadru fără distorsiune din țevi cu profil


FOK
dreptunghiular Poartă glisantă cu bandă de cauciuc incorporată
pentru evacuare dejecții cu plug raclor

șină de precizie vălțuită


Ghidare la sol Ghidare la sol Închidere cu zăvor la sol

44
Porți secționale, porți rulante și perdele PVC

Porțile secționale Sunt oferite in variante


izolate termic cu perete dublu și sunt disponi-
bile la comandă și cu ușă pietonală, geam sau
complet vitrate.
Acționare manuală cu scripete și lanț sau
electrică cu plintă de siguranță. La operare
la aleea de furajare se recomandă
radiocomanda.

Rulourile sunt realizate din fibre rezistente


la intemperii, cu strat special. Resping vântul
şi furnizează aer proaspăt, fără curent. Sunt
anti-statice şi previn depunerile de praf.
Datorită sistemului de prindere flexibil sunt,
de asemenea, extrem de rezistente la
rupere. Acționarea se face manual sau troliu
automat.

La perdelele din PVC banda de susținere


galvanizată este prevăzută cu toate orificiile
pentru prinderea pe perete sau tavan.
Lamelele pot fi înlăturate, înlocuite sau
montate la distanțe mai mici sau mai
mari din doar câteva mișcări.

45
Lăț imea frontului de furajare autoblocant 150 cm 165 cm 180 cm

Grajduri pentru viței


Vârsta 1-2 săptămâni 3-8 săptămâni începând cu 9 săptămâni
Boxe individuale* Lungime 120 cm Troacă în interior 180 cm Troacă în interior 200 cm
Troacă în exterior 160 cm Troacă în exterior 180 cm

Lăţime 80 cm 100 cm** (90 cm) 120 cm** (100 cm)


Înălţime 80 cm fără menţiuni fără menţiuni
* contact vizual ș i tactil controlat
** sunt permise şi dimensiuni mai mici în cazul în care pereţii laterali nu ating solul şi nu depăşesc mai mult de jumătate din lungimea standului

Dimensiunile minime ale cușetei la întreținere colectivă


Lăţime loc de furajare
Greutatea animalului Suprafaţa minimă a boxei de odihnă (Valori de referinţă)
în viaţă în kg. Per cap de viţel: m² La 3 animale/m² (nu în VO)
1,5 4,5 m² (2 - 8 săpt.) 35
1,7 6 m² (începând cu 45
1,8 săpt.9) 50

Autocaptura pentru viței poate fi prevăzută cu o zăbrele culisante, care


oferă animalelor un plus de confort. Suporții pentru gălețile de alăptare
rabatabili și separatoarele de iesle, cu inele de susținere a găleților
Prin închiderea părții din spate a zonei de furajare pentru viței, aceștia adăpătoare atașabile pot fi livrate la comandă.
se simt mai liberi decât cu front de furajare in zona din fată. Datorită
construcției suspendate boxele pot fi curățate cu ușurință.

11,50 m

Cuștile de tip iglu pentru viței prevăzute cu padoc pot fi poziționate


adecvat sub acoperiș.

O ușă despărțitoare ușor manevrabilă și cu înălțime reglabilă separa


zonele de odihnă cu așternut de paie.

Grajd pentru 30 de viței


• Grajd cu mai multe corpuri de clădire cu zone de odihnă pe așternut de
paie, padoc și front furajer acoperit
• Datorită standurilor individuale de furajare, ce pot fi închise, evacuarea
dejecțiilor și supravegherea vițeilor nu este problematică

46
• structură rentabilă pentru montaj în regie
proprie
•temperatură optimă pentru viței sănătoși
•obișnuință timpurie la cușete
•cadru portant din țevi cu pane,
astereală și înveliș din tablă trapezoidală
• închidere pe 3 laturi cu plasă anti-vânt

Dimensiuni funcționale pentru boxe de


odihnă în cm (valori medii) nu in VO
Perioada de întreținere
Caracteristici
< 2 luni 2-4 luni 4-6 luni
Lungimea boxei: 90-95 % din lungimea totală 110 cm 125 cm 150 cm
Lăț imea: 2 x lăț imea umerilor 55 cm 60 cm 70 cm
Ț eavă educatoare de greabăn peste stand: 70 % din WH 60 cm 65 cm 70 cm
Ț eavă educatoare de greabăn de la capătul boxei: 75 cm 90 cm 110 cm
90-95 % lungimea corpului
Lăț imea frontului de furajare autoblocant 150 cm 165 cm 180 cm

11,90 m

Vârsta 1-2 săptămâni 3-8 săptămâni începând cu 9 săptămâni


Boxe individuale* Lungime 120 cm Troacă în interior 180 cm Troacă în interior 200 cm
Caracteristici Troacă în exterior 160 cm Perioada
Troacă în exterior de
180 cmîntreținere
< 2 luni 2-4 luni 4-6 luni
Lungimea boxei: 90-95 % din lungimea Lăţime totală
Înălţime
80 cm
80 cm
100 cm** (90 cm)
fără menţiuni
110 cm120fărăcm** 125 cm
(100 cm)
menţiuni
150 cm
Lăț imea: 2 x lăț imea* contact
umerilor
vizual ș i tactil controlat 55 cm 60 cm 70 cm
Ț eavă educatoare de**greabăn peste stand: 70 % din WH 60 cm 65 cm
sunt permise şi dimensiuni mai mici în cazul în care pereţii laterali nu ating solul şi nu depăşesc mai mult de jumătate din lungimea standului
70 cm
Ț eavă educatoare de greabăn de la capătul boxei: 75 cm 90 cm 110 cm
90-95 % lungimea corpului Greutatea animalului Suprafaţa minimă a boxei de odihnă (Valori de referinţă)
Lăţime loc de furajare
în viaţă în kg.
Lăț imea frontului de furajare autoblocant Per cap de viţel: m² La 3 animale/m²
150 cm (nu în VO)
165 cm 180 cm
1,5 35
Cușete suspendate, recipiente
1,7 compacte
4,5 m² (2 - 8 săpt.)
6 m² (începând cu sau
45 cu delimitare
adăpători anti-îngheț.
1,8 săpt.9) 50

Dimensiunile boxei la intreţinere individuală

Vârsta 1-2 săptămâni 3-8 săptămâni începând cu 9 săptămâni


Boxe individuale* Lungime 120 cm Troacă în interior 180 cm Troacă în interior 200 cm
Troacă în exterior 160 cm Troacă în exterior 180 cm

Lăţime 80 cm 100 cm** (90 cm) 120 cm** (100 cm)


Înălţime 80 cm fără menţiuni fără menţiuni
* contact vizual ș i tactil controlat
** sunt permise şi dimensiuni mai mici în cazul în care pereţii laterali nu ating solul şi nu depăşesc mai mult de jumătate din lungimea standului

Lăţime loc de furajare


Greutatea animalului Suprafaţa minimă a boxei de odihnă (Valori de referinţă)
în viaţă în kg. Per cap de viţel: m² La 3 animale/m² (nu în VO)
1,5 4,5 m² (2 - 8 săpt.) 35
1,7 6 m² (începând cu 45
1,8 săpt.9) 50

Pereții laterali și cel din spate sunt din plăci profilate din PVC cu grosime de
Boxele pentru viței sunt fabricate cu dispunere pe rânduri sau ca 30mm. Grătarul din PVC este adecvat pentru așternut și sprijină igiena
boxe individuale mobile cu mâner basculant și roți pe spate. corespunzătoare.

47
Grajduri pentru tineret

Iluminarea si ventilația sunt si in grajdurile pentru tineret, necesare unei prăsiri reușite.

Separatoarele de cușetă suspendate pentru


tineret se vor monta la lungimi de 1200mm,
1450mm si 1700 mm. Prinderea acestora se
efectuează pe țevi cu diametrul de 2” si pot
fi remontate ulterior, pentru modificarea
dimensiunii cușetei. Separatoarele de cușetă
pot fi montate opțional si pe stâlpi
individuali ficși.

Prin amenajarea unor boxe colective se poate realiza totodată si un Pentru culoarele de evacuare si deplasare pot fi utilizate uși telescopice
raport de 1:1 intre zona de odihna si cea de furajare. formate din 3 sau 4 țevi. La cerere acestea pot beneficia de un decupaj
pentru adăpători colective.

48
Cușetele pentru tineret pot fi livrate la di-
mensiuni diferite, in funcție de dimensiunile
fiecărui animal. Dotarea lor cu educatoare de
greabăn, diminuează riscul de accidentare al
bovinelor prin încălecare. Fixarea acestora cu
dibluri, pe suprafețe de odihna din cauciuc
semi-elastic este posibila fără probleme.
Cușetele sunt disponibile la dimensiuni de
1 ½” (1640 mm lungime) si de 2” (1800mm
lungime). Înălțimea amplasării gratiilor
pentru tineretul bovin este adaptata la
vârsta acestora.

Daca nu se dorește captivitatea se recomanda frontul de furajare Condiţiile de iluminare şi aerisire sunt şi în cazul grajdurilor pentru
diagonal sau arcuit, care nu permite bovinelor înlăturarea reciproca. tineret bovin esenţiale în vederea unei întreţineri ulterioare de succes.

Despărțitoarele cu zabrele verticale sudate, vor fi prinse cu placa de


grătarele de beton. Ușa este prevăzuta cu un sistem de închidere tip
zăvor, care este ușor de manevrat si permite deplasarea comoda pe
latura din spate.

49
Grajduri cu așternut permanent

Zonă de odihnă cu
înclinare
Zonă furajare
Culoar circulație respectiv dejecții

Grajdurile pe pat permanent sunt adecvate de paie se poate distribui manual, ca de suflantă. Comparativ cu cel întâlnit în cazul
pentru linia de creștere vaci-viței, dar și ex. de pe o platformă de paie sau automat grajdurilor cu aşternut adânc, consumul de
pentru junici și tineret taurin. Așternutul cu un distribuitor de paie respectiv cu paie este mai scăzut.

50
Grajduri pentru tauri

Pardoseală din grătare de beton


Marile avantaje sunt regăsite în gestionarea
muncii. În funcție de dispunerea planimetrică
a grajdului este prevăzut adesea un culoar pe
peretele exterior.

Valori fără caracter obligatoriu pentru


4 segmente de îngrășare pe pardoseală
din grătare de beton
Creștere început intermediar final

Greutate - interval (kg) 85-220 220-400 400-570 570-720

Zilnic în greutate (g) 1300 1500 1450 1300

Retenție (zile) 104 120 120 115

Lățimea spațiului de furajare (m) 0,47 0,58 0,65 0,75

Suprafața boxei (m²) 1,9 2,3 2,6 3,0

Adâncimea boxeii (m) 4,0 4,0 4,0 4,0

Zonă odihnă zonă odihnă


Zonă furajare

Grajduri cu așternut adânc


La acest model de grajd baza din beton
constituie un avantaj. Zona de odihnă poate
fi amplasată cu o treaptă sau două mai jos.
O soluție ieftină este grajdul cu front de fu-
rajare deschis și cu coamă de acoperiș tip șed
sau sistem de aerisire și iluminare prin coamă.

Zonă odihnă
Suprafața
stand Zonă furajare

51
Fronturi de furajare autoblocante

Fronturile de furajare autoblocante pot fi


montate la cerere și oblic. Sunt disponibile
variante de 1 1/ 4 " si 1 1/2" si cu reglare
pe înălțime. Pivotul incastrat previne rănirea.
Mișcarea oscilantă pe tubul inferior oferă
un plus de stabilitate și previne agățarea
curelei pentru greabăn.

Mișcarea animalelor este prevenită în poziția


„repaus” a grilajului deschis.

La încastrarea stâlpilor de susținere în beton,


se livrează și tuburi protectoare din PVC.
Poartă cu post de furajare incorporat

Stâlpii de susținere sunt realizați din țevi


pătrate de 70/70/4 mm sau ca în imagine, din
țevi cu diametru de 2" si grosimea peretelui
de 5,6 mm.

Țeava de deasupra greabănului previne


aruncarea furajelor.

52
Dacă postul de furajare de 1 1/2" este
prevăzut suplimentar cu un braț oscilant,
animalele se hrănesc mai ușor, mănâncă
mai mult iar riscul de accidentare scade.

Cu un singur dispozitiv pot fi manevrate


aproximativ 50 de locuri.

Fronturi de furajare arcuite

La frontul de furajare autoblocant arcuit


nu sunt necesari piloni de susținere. Deschi-
derea și închiderea sunt ghidate ameliorân-
dastfel impactul pe culisa. Designul prevăzut
cu deschidere în partea superioară permite
o trecere ușoară de la zona de furajare spre
boxele de odihnă. Pereții din material rezistent
asigură stabilitate la distribuire pe grilaj.

Tubul comutator se poate opera cu ușurința


de sus.

Închideri pentru fiecare animal și


tuburi de blocare silențioase din
PVC sunt disponibile la comandă.

53
Cușete de odihnă „Ideal“

Separatorul pentru cușeta de odihnă „Ideal“ ergonomic, prevăzut cu Cușeta clasică înaltă cu covor de cauciuc necesită mai puțină îngrijire.
educator de greabăn este extrem de stabil și se fixează cu dibluri.

Cușete front de furajare

Dispozitivele de contentie rabatabile, individuale


permit selectarea rapidă a animalelor.

Dispozitivele cu cădere automată de la HÖRMANN- „Fallmatik“ Cadrul pentru gat, înălțat oferă animalelor libertate de mișcare
blochează animalele după intrare, automat. adecvată și este folosit adesea în boxele de infirmerie.

54
Cușete „HC“
HÖRMANN-Confort

Cușeta confortabilă de la HÖRMANN oferă animalelor libertate optimă


de mișcare a capului și poate fi prevăzută cu curea sau educatoare de
greabăn. Opțional cu țeavă de stabilizare frontală sau țeava anti-
încălecare în spate.

Cu curea sau bară


Cu bară educatoare
educatoare
de greabăn
de greabăn.

Construcția autoportantă a cușetelor previne coroziunea și este realizată


pe placul animalelor Scândură anti-înaintare se prinde ușor cu două
șuruburi.

Suport ajustabil pentru fixarea barei Ușile telescopice pot fi prevăzute cu balamale și prinderi ajustabile.
Sau a curelei de cauciuc pentru gât. Este posibilă și montarea unei închideri cu arc în partea opusă.

55
Cușete suspendate
cu țeavă anti-încălecare

Această cușetă suspendată cu educator


de greabăn oferă animalelor confortul
absolut pentru odihnă. Construcția poate
fi montată pentru cușete înalte sau
scurte și dotată cu așternut de orice tip.

Cadrele cușetelor duble și stâlpii de susținere


ai cușetelor simple sunt din țevi dreptun-
ghiulare de 80mm. Cadrele sunt în general
fixate cu dibluri iar stâlpii de susținere sunt
prinși cu placă sau in beton, fiind livrați
împreună cu tuburi protectoare din PVC Ø
126 mm. Ramele cușetelor sunt disponibile
cu o lungime de 1 550 mm, 1 800 mm și 2
000 mm. O țeava anti-încălecare stabilizează
construcția suplimentar și permite montarea
unei curele pentru greabăn mobile.

Datorită dispozitivului de întindere cureaua


Pivoții robuști ai porților divizoare pot fi de cauciuc poate fi trasă
montați în diferite poziții cu efort minim. cu ușurință.

Sunt disponibile și suporturi speciale pentru adăpători din inox V2A Datorită dispozitivului de întindere cureaua de cauciuc poate fi trasă cu
ușurință.

56
Cușete suspendate
fără țeavă anti-încălecare

Acest model de cușete de odihnă


oferă grajdului un aspect plăcut.
Pentru a asigura o stabilitate mai bună, ar
trebui folosită o bară educatoare de greabăn.
Cadrele și coloanele de susținere sunt din
țevi pătrate de 80 mm. Cadrele sunt fixate cu
dibluri iar coloanele sunt livrate cu plăci
sau tuburi protectoare din PVC cu Ø 126 mm
pentru fixarea în beton. Ramele cușetelor
sunt disponibile cu lungimi de 1550, 1800,
2000 și 2200 mm.

Pentru stabilizarea separatoarelor de cușetă,


ramele sunt prevăzute cu umeri de rigidizare
sudați pe placa de prindere pe stâlpii cu profil
pătrat.

Fixarea se poate efectua și pe țevi orizontale


de 2"

Acest cadru se pretează atât la cușete înalte cât și la cele joase și pot fi Prin poziționarea opusă a 2 cușete individuale se creează spații gene-
prevăzute cu toate tipurile de așternut din comerț. roase pentru cap, respectiv pentru culoarele de aprovizionare.

57
Covoare pentru boxe și culoare de deplasare

Ceea ce de mult timp se practica la creșterea tineretului bovin,


se impune tot mai des și în procesul de întreținere a vacilor de
lapte. Boxele înalte permit reducerea de efort și timp, putând fi
dotate cu covoare de cauciuc avantajoase și totodată
confortabile și de calitate. Acest înveliș confortabil și deloc
alunecos facilitează igiena în zonele de odihnă ale animalelor
și corespund standardelor de întreținere. Clienții HÖRMANN
pot alege din gama variată a partenerului
GUMMIWERK KRAIBURG.

Saltele din cauciuc de tip Kura-S și Kura-P reduc posibilitatea de


alunecare și sunt confortabile. Saltelele sunt tăiate individual pentru
fiecare tipologie de grătar de beton. Pe suprafețe plane, precum cea a
culoarului de evacuare a dejecțiilor se vor alătura covoare și vor fi îm-
binate fără rosturi. Investiția în podele de circulat adecvate animalelor
este rentabilă.

Pentru acoperirea
rosturilor se poate
folosi un profil KK.

Decupajul de tip fermoar permite o acoperire


fără rosturi.

KEW Plus cu trei straturi funcționale Datorită structurii speciale tip fagure Covorul la metraj este din cauciuc solid
– suprafețe de cauciuc si strat interior de de pe verso salteaua pufoasă KKM oferă cu inserție textila. Fața cu profil bătătorit
spumă – garantează confort la ședere și confort deosebit și își menține forma și si dosul cu nopeuri asigură o elasticitate
poziționarea corectă a animalului, flexi- proprietățile elastice în timp. Lamelele deosebită și confort la ședere. Sunt dispo-
bilitate ideală la orice solicitare, susținere de etanșare în partea din spate a saltelei nibile benzi cu lățimi de 150 cm până la
optimă la ridicare, mulaj durabil și modificare reduc murdăria pe suprafața inferioară iar 180 cm și lungimi de până la 35 m.
regresivă a cutelor. Inclinare ușoară în spate, înclinația din partea din spate a acesteia
care permite menținerea curățeniei și montaj sprijină păstrarea suprafeței curate. În plus,
profesional cu profile. Grosime de aprox. salteaua poate fi montată cu ușurință, este
6 cm, lungime 183 cm, ușor de curățat și de dezinfectat.
lățime 115/120/125/130 cm.

58
Grătare de beton

Firma HÖRMANN lucrează de mulţi experienţa lor îndelungată și garantează calitate C35/45 (B45 anterior) şi sunt foarte
ani cu producătorii cu experiență în podele antiderapante, execuţie stabilă, rezistente la influențe chimice. Execuţia şi
domeniul fabricării de grătare de beton durată lungă de viaţă şi care îndeplinesc proiectarea este efectuată de către perso-
precum NAGL, Wurmannsquick, și BETZ, condiţiile adecvate animalelor conform DIN nalul nostru calificat.
Kirchardt. Producătorii noştri profită de 18908. Grătarele sunt produse din beton de

Fante de suprafețe mici Fante de suprafețe mari Fante diagonale

Fante duble Fante triple Fante cvadruple

Sunt disponibile și grătare de beton carosabile.

59
Accesorii

Peria automata de la SCHURR curăță


animalele de la spate până la jarete, elimină
mâncărimile și paraziții, masajul amplu
conduce la îmbunătățirea metabolismului și
crește bunăstarea animalelor. Sistemul este
livrat complet asamblat și poate fi montat pe
perete sau piloni.

Ventilator silențios complet cu pale din inox V2A. Caracteristici: Motor trifazic 400 V, 0,75 kW, Țevile de protecție de 2" protejează poarta și
capacitate ventilație de 39 500 m3/h, dimensiune 1378 mm x 1378 mm. Motoarele sunt mai împiedică evadarea animalelor când aceasta
fiabile ca aparatele de 230-Volți, durata lor de viață fiind mai mare și consumul mai mic. este deschisă.

Standurile de medicație pot fi staționare sau montate ulterior pe cușete. Îngrijirea imediată a Garnitura telescopică cu perii de la HÖRMANN
copitelor în grajd este de o importanță deosebită, deoarece capacitatea de mișcare a animalelor se pliază singură pe dimensiunile animalelor
garantează succesul. Standurile de medicație ale firmei WERNER sunt robuste și durabile. și este o alternativă convenabilă!

60
Adăpătoare și troci de adăpat

O aprovizionare suficientă cu apă şi adecvată pentru performanţă şi succes. HÖRMANN Firmei SUEVIA, care se definește prin
animalelor reprezintă în grajdurile moderne folosește aici gama Adăpătorile sunt funcționalitate și durabilitate mare.
pentru vaci de lapte o condiţie esenţială bineînțeles cu rezistență de îngheț.

Troacă basculantă joasă model V2A permite animalelor o adăpare rapidă şi pot fi curăţate rapid. Trocile sunt disponibile în lungimi de 100, 150 şi 200,
precum și pentru prindere pe podea sau pe perete.

Adăpătoarele cu recipient mare din fontă şi ventil cu acționare ușoară Adăpătoarele cu ventil dublu previn riscul de înghesuire întâlnit la
din alamă sunt folosite adesea în zone pentru tineret respective trocile lungi, deoarece în acest caz 2 animale se pot adăpa simultan
pentru fătare.

Adăpătoarele care pot fi încălzite sunt


montate pe beton și tuburi termice SUEVIA.

61
Plug raclor – Evacuarea dejecțiilor

Acest sistem se pretează extraordinar pentru versale iar dejecțiile solide pot fi îndepărtate cu Ca instalație sub pardoseală plugul raclor poate
evacuarea aleilor de circulație în grajduri de viței. ajutorul unui sistem de evacuare hidraulic sau cu fi de asemenea folosit la adăposturi pentru
Dejecțiile lichide sunt împinse în canale trans- presă. În plus: Animalele mici fac și ele mizerie. iepuri sau găini.

ca. 50 cm
Plug raclor Plug raclor - pendul cu articulație centrală
m a l ăt i m
lm ed
ic ă e r Execuție masivă, adaptare foarte bună la sol
d e c ac l a
ăt c r e
ulo e 50
ar e c m
v ac
uar Plug raclor standard
e
Cu racleta acționată pe
Înălțime
ca. 22 cm șină lungă

Aripi de evacuare oscilante Articulație


Se adaptează perfect la pereții laterali Durabilitate mare prin
respectiv la marginile cușetelor; nu există executia din inoxV2A
risc de accidentare a animalului în zona de odihnă. Racletă basculantă
Se ridică la mersul înapoi, racletă
reglabilă cu margine din cauciuc solid

Plug raclor în acțiune Plug raclor cu bară rigidă pe bandă de beton


cu model romboidal

Șine de ghidare

Ghidare pe canal de scurgere a dejecțiilor lichide Ghidare fără canal de scurgere a dejecțiilor lichide

La această opțiune este montat un plug raclor cu


racletă basculantă pentru șanțuri, care exclude
blocajul.

Șină în formă de U pentru fixare cu dibluri Șină din corniere sudate pentru prindere
șanț din PCV cu ghidare pe corniere metalice U 40/40/3 mm resp. U 70/40/4 mm în beton

62
Un troliu deplasează plugul raclor în față, iar cel de-al doilea Dejecțiile funcțiune a sistemului de cu evacuare a automat, plugul se întoarce în
solide pot fi îndepărtate cu ajutorul acționării suplimentare în spate. punctul de pornire. dejecțiilor cu presiune. Pentru acoperirea canalelor
Schimbarea sensului de raclare se face pe porțiuni prin punerea în de tracțiune deschise vezi accesorii.

Staţie de acţionare Senzor de capăt


Cu sistem automat de oprire

Lagăre
Pe ambele părți pe
suporți Motor
Foarte robust, de 0,37 până la
0,75 kW, cu angrenaj fixat
conform normelor IEC

Fixare pe perete sus, rola de ghidare verticală Fixare pe suport în perete de beton Fixare dublă pe sol, rola de ghidare poziționată
pe orizontală

Rolele de ghidare a cablului pot fi livrate cu


La retragere racleta se ridică automat, ceea ce previne murdărirea suplimentară în perimetrul de un diametru de 200 mm sau de 280 mm și
acționare prevăzute cu carcasă.

63
Variante de pluguri racloare pentru culoare circulabile
cu covoare de cauciuc

Plugurile racloare HÖRMANN pot fi folosite fără probleme pe culoarele circulabile Acoperite cu covoare de cauciuc

Adaptarea lateralelor plugului raclor pentru


deplasarea pe covorul de cauciuc

Nici un pericol pentru animal: Aripile de


racletare se îndreaptă către animalul
care stă întins...

La cerere plugurile racloare pot fi livrate


cu mobilizatoare de animale pentru săli de
așteptare.

... şi trece fără să prindă coada acestuia sau să


îl rănească.

Racleta cu aripi laterale oscilante , înclinată în faţă, previne prinderea cozilor Fixarea rapidă și sigură a cablului de inox, datorită ancorei din inox
vacilor şi reduce pericolul de accident la nivelul picioarelor. pentru cablu

64
Variante de evacuare

Canal de evacuare interior Canalul de eva-


cu pod circulabil cuarea interior cu
pod circulabil şi loc
de parcare pentru
plugurile racloare
este deosebit de
avantajoasă când
canalul transversal
se află în aria unei
căi de lucru.

Canal de evacuare exterior cu acoperire Lamelele de


cauciuc speciale
de la baza porții
protejează
grajdul de curent
atunci când este
prevăzută o eva-
cuare exterioară
pentru economi-
sirea spaţiului.

Canal de evacuare cu grătar Grătarul acoperă


canalul de
Evacuare, gunoiul
cade prin fante.
Această variantă
este recomandată
doar la cușete înalte
fără paie.

Canal de evacuare cu capac


cu deplasare verticală

Plugul raclor deschide automat capacul şi aruncă Când capacul este închis, nu există nici un
dejecţiile în canalul transversal. impediment pentru animale.

65
Acționare computerizată
BS Multi Control

Acest tip de acționare computerizată este recomandata pentru toate


tipurile
de racloare pentru evacuarea dejecțiilor. Se definește prin următoarele
caracteristici:

• Un computer acționează până la 4 canale

• Sistem de control cu senzor cu măsurarea distanței


– permite preselectarea zonelor de pornire si oprire de ex.
pentru a proteja boxele de fătare.
– permite definirea zonelor de siguranță, însemnând la trecerea
treptată peste goluri și la evacuare.
– protejează cablul și unitatea prin determinarea poziției de oprire

• per canal pot fi programate până la 24 puncte de pornire iarnă


- și 24 vară comutare ușoară de la vară la iarnă prin apăsarea unui
buton; senzor de temperatură (opțional) pornește programul anti-
îngheț, care împiedică depunerea de gheață prin deplasare multiplă

• utilizare ca mobilizator
Cu ajutorul unei unități de operare separate în sala de muls, o bandă
de evacuare poate fi folosită și ca mobilizator în zona premergătoare
celei de așteptare.

• Pornire automată
Posibil începând cu transportorul transversal, pompa de dejecții,
semnalizare final de traseu etc.

Traseul parcurs și timpul de curățare rămas sunt


începe A începe B opri A afișate pe Display.
Evacuare

Boxă de fătare Separări

începe A sau B Pași Pași Pași evacuare Utilizare foarte ușoară prin 4 taste și 1
preselectare și întoarcere comutator rotativ

66
Evacuarea hidraulică a dejecțiilor /
prese pentru gunoi

Evacuarea hidraulică a dejecțiilor Pressentmistung

Avantajele acestui sistem de evacuare a dejecțiilor solide sunt clare: Dacă depozitul de gunoi este situat la distanță mare, trebuiesc parcurse
Adaptare variabilă la condițiile locale, capacitate mare de depozitare, diferențe mai mari de nivel sau dacă depozitul de gunoi este poziționat
acțiune silențioasă, canalizare subterană, fără curenți în grajd, sigură nefavorabil(din cauza clădirii, a străzilor sau drumurilor), atunci presa
la îngheț. noastră hidraulică este sistemul ideal pentru grajdul dumneavoastră.

Placă de împingere Cilindru cu piston hidraulic


Sistemul patentat de control al mișcării plăcii Putere de presare aprox. 20 tone
(Patent Austria Nr. 386319) stabilește noi
criterii de calitate: Capacitatea de transport Cilindru
și de depozitare este enormă. Foarte robust,
diametru de 92 mm

canal de presare zincat la cald

Duză de evacuare zincată la cald. Tuburi din plastic cu coturi


Datorită coturilor și prelungirilor, chiar si gunoiul Bielă Diametru de 40 centimentri;
depus în zone nefavorabile, devine accesibil. Construcție masivă cu bolțuri din inox Adaptare optimă la orice teren

Transportoare și elevatoare de gunoi

Transportor de gunoi Elevator


Săniile transportă gunoiul în linie dreaptă de la grajd până la depozitul de Pentru gunoi uscat și conținut ridicat de paie. In combinație cu un
gunoi și este acționat cu troliu. O soluție adecvată și pentru grajdurile de cai. sistem cu bielă ca transportor, cu mișcare oscilantă la 180 grade.

67
Grajduri cu stabulație legată

Un sistem tipic de prindere pentru pășunat


este acela cu rame De gât –C cu articulație
dublă. Învelitoarea din plastic cu suprafața
acoperită prin pulverizare este durabilă și
plăcută Animalelor. Coloanele de susținere
sunt în general dispuse dublu. Cadrul de bare
poate fi executat si cu o piedică de furajare
din cauciuc deosebit de ergonomica pentru
animale.

Prinderea Grabner se pretează pentru


stabulația legată a vacilor de lapte respectiv
a tineretului bovin. Pentru pășunat se vor
monta pe barele de susținere lagăre turnate
masive. Cureaua dublă din nylon oferă ani-
malelor mai mulă libertate de mișcare.

Prinderea cu țevi pentru greabăn este soluția


economică, ce în poziție normală oferă
animalelor libertate de mișcare generoasă.
Prin rotire animalele pot fi ținute mai bine
pentru a fi mulse. Pentru pășunat este
posibilă o legare colectivă.

68
Construcții speciale

Pentru hala destinată comercializării de bovine Wertingen, firma HÖRMANN a realizat grajdul, sala de licitaţie şi clădirile anexe.

La centrul de înseminare Greifenberg


au fost fabricate şi asamblate după cerinţe
foarte specifice clădiri şi echipamente pentru
grajduri.

Pentru BTL Grub a fost realizat grajdul și


amenajarea interioară. La acest experi-
ment se compară îngrășarea animalelor la
întreținerea pe podea din grătare de beton
și pe așternut permanent.

69
Grajduri pentru caprine

Acoperişul izolat de tip sandwich şi aerisirea laterală care sporeşte luminozitatea şi aerisirea, In sala de muls construită lateral este instalată
conferă grajdului o climă optimă şi protejează sănătatea şi performanţa caprinelor. o platformă rotativă ultramodernă de muls
pentru 40 de animale.

Pentru o întreţinere adecvată şi funcţională a animalelor este necesară


o adaptare şi fabricare personalizată a amenajărilor necesare în grajd.

70
Notițe

71
Firma dumneavoastră

Energie, D-Buchloe

Construcţii oţel, D–Buchloe

Construcţii lemn, D-Buchloe

Reprezentanţa,
A-St. Peter/Au

S.C. Hoermann S.R.L.


DN 1, km 343,5
RO-557150 Miercurea Sibiului

 +40 269 - 53 31 50
@ romania@hoermann-info.com
www.hoermann-info.com
Modificări tehnice rezervate. Versiune A 2012 -romania-

3352 St. Peter/Au 1 Rideau St #700, Ottawa, ON K1N 8S7


@ austria@hoermann-info.com @ canada@hoermann-info.com
Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG  +43 74 77 - 42 118 - 0  +1 613 - 670 - 57 31
Rudolf-Hörmann-Straße 1
D-86807 Buchloe 9240 Uzwil 84210 Venasque
@ swiss@hoermann-info.com @ france@hoermann-info.com
 +49 82 41 - 96 82 - 0  +41 71 - 95 108 - 75  +33 490 - 30 40 38
7 +49 82 41 - 96 82 - 611
39040 Pfitsch 557150 Miercurea Sibiului
@ info@hoermann-info.com @ italy@hoermann-info.com @ romania@hoermann-info.com
www.hoermann-info.com  +39 340 - 37 64 256  +40 269 - 53 31 50