Sunteți pe pagina 1din 10

1.

Deosebiri intre grupa muntilor Banatului si Carpatii Orientali (Grupa Nordica si Centrala)

Altitudinea maxima in Muntii Banatului este de 1447 m in Muntii Semenic, pe cand in


Carpatii Orientali (Grupa Nordica si Centrala) alltitudinea maxima este de 2303 m in
muntii Rodnei
Modele de subiecte profudegeogra.eu 68
Muntii Banatului sunt alcatuiti din roci cristaline si sedimentare ( frecventa mare a
calcarelor) pe cand in Carpatii Orientali (Grupa Nordica si Centrala) apar 3 fasii de roci (
cristaline, vulcanice si sedimentare)
In muntii Banatului apar depresiuni tectonice pe cand in Carpatii Orientali (grupa nordica
si centrala) se intalnesc si depresiuni vulcanice.
In muntii Banatului predomina relieful carstic (pesteri , chei), pe cand in cealalta unitate
apare o varietate a tipurilor de relief ( relief vulcanic, glaciar, pe conglomerate, s.a).

2. Podisul Moldovei si Podisul Getic

Deosebiri:
Podisul Moldovei se suprapune peste platforma est-europeana si este alcatuit din strate
sedimentare ce inclina de la N-V la S-E.
Podisul Getic din punct de vedere genetic este un piemont
Asemanari:
Modele de subiecte profudegeogra.eu 70
Ambele unitati sunt alcatuite din roci sedimentare (pietrisuri, nisipuri, argile, marne)
Prezenta reliefului structural (cueste)

3. Subcarpatii Moldovei si Subcarpatii Curburii

Motor de cautare haine pe internet - cauta articolul dorit in zeci de sit-uri

Asemanari
Ambele unitati sunt situate la periferia arcului carpatic, fiind formate prin inaltarea
stratelor sedimentare
Ambele unitati sunt alcatuite din roci sedimentare (gresii, argile , marne, nisipuri), fapt ce
duce la dezvoltarea proceselor de versant (pe argile) in cele 2 unitati
Deosebiri:
prezenta vulcanilor noroiosi in Subcarpatii Curburii
prerzenta a 2 aliniamente de dealuri si 2 aliniamente de depresiuni in Subcarpatii
Curburii, In Subcarpatii Moldovei exista un singur aliniament de dealuri si un singur
aliniament de depresiuni

4. Grupa Nordica a Carpatilor Orientali si Grupa Fagaras


Deosebiri:
Grupa Nordica este alcatuita din roci vulcanice, metamorfice si sedimentare pe cand
grupa Fagaras este alcatuita din sisturi cristaline
In grupa nordica apar depresiuni vulcanice si culoare de vale ce dau grupei o fragmentare
mare. Grupa Fagaras prezinta o masivitate ridicata din cauza sisturilor cristaline.
Asemanari:
In ambele unitati apare relieful glaciar,
Ambele unitati s-au format in timpul orogenezei alpine

5. Grupa Retezat si Grupa Muntilor Apuseni

Deosebiri
Prezenta reliefului glaciar in muntii Retezat
Altitudini mai mici in Apuseni (1849 m alt max) fata de 2509 m (alt max) in Retezat
Asemanari
Ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine

6. Campia Romana si Campia de Vest


Comparatie
– Ambele campii, sau format prin sedimentare si sunt alcatuite din campii inalte si campii
joase.
– In ambele unitati apar dune de nisip (in Campia de Vest apar in Campia Carei iar in
Campia Romana apar in Campia Olteniei).
– Campia Romana prezinta o inclinare de la Nord la Sud si de la Vest la Nord-Est.
– Campia de Vest are inclinare redusa spre Vest

Comparatii intre relieful tarilor sau unitatilor fizico-geografice de pe


teritoriul Europei (subiecte din variantele de bac din anii precedenti)
1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi
relieful Munţilor Scandinaviei.
Deosebiri:
-muntii Alpi s-au format in timpul orogenezei alpine (sunt munti tineri)
-muntii Scandinaviei s-au format in timpul cutarilor caledonice (munti vechi)
-altitudinea mai mare a muntilor Alpi (4807 m in vf Mont Blanc) fata de 2469m in muntii
Scandinaviei
Asemanari:
ambele unitati prezinta relief glaciar

2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor


Carpati şi relieful Munţilor Ural.
Deosebiri:
Carpatii s-au format in timpul cutarilor alpine (munti tineri), pe cand m-tii Ural s-au format
in timpul orogenezei hercinice (munti vechi)
Modele de subiecte profudegeogra.eu 24
Orientarea celor 2 catene montane e diferita (carpatii se desfasoara sub forma unui arc
de cerc , iar muntii Ural au orientare n-s)
-altitudinile mai mari din Carpati (alt max 2655) iar in Ural 1895 m
Asemanari:
ambele unitati s-au format prin cutare

3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei


Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est
Deosebiri:Campia Padului s-a format prin bararea cu cordoane litorale a unui golf,
urmata de colmatare iar Campia Europai de Est este formata prin eroziunea unor
podisuri vechi
Campia Padului are aspect mai neted iar Campia Europei de Est prezinta un aspect mai
valurit creat de ghetarii de calota (morene)
Asemanare:
prezenta rocilor sedimentare in ambele campii

4. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula


Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de
vedere al reliefului
Deosebiri:
Regiunile montane din peninsula Scandinava s-au format in timpul cutarilor caledonice
(munti vechi) iar cele din Peninsula Iberica s-au format in timpul cutarilor hercinice
Altitudinile mai mari din Peninsula Iberica (3487 m)
Asemanari:prezenta reliefului glaciar in ambele zone

5. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Suediei si


relieful Bosniei Hertegovina
Deosebiri:
– In Suedia apar Alpii Scandinaviei munti vechi ce s-au format in timpul cutarilor
caledonice iar in Bosnia Hertegovina apar Alpii Dinarici munti tineri formati in
timpul cutarilor alpine
– In Suedia apar unitati montane (alpii scandinaviei,) de podis(norlland) de campie
(Skane) in timp ce in bosnia hertegovina relieful este predominant muntos (Alpii
Dinarici)
Asemanari:
-in ambele tari apare relieful glaciar si in ambele tari se intalnesc altitudini mai mari
de 2000 de m

6. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului Bulgaria si Irlanda


Deosebiri:
In Irlanda relieful este alcatuit dominant din campii si coline iar in Bulgaria predomina un
relief mai inalt
In Bulgaria exista munti cu altitudini mai mari (2925 m , Muntii Rilla), in timp ce in Irlanda
muntii au altitudini reduse (cca 1041 m)
Aparitia unitatilor montane formate in timpul cutarilor alpine in Bulgaria (Stara Planina),
pe cand in Irlanda apar munti formati in timpul cutarilor caledonice si hercinice
Unitatile de campie din Bulgaria sunt mai inalte (Campia Inalta a Dunarii) in timp ce in
Irlanda campiile sunt joase
Aparitia tarmului cu riass in Irlanda
Modele de subiecte profudegeogra.eu 25

7. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie, din


Polonia şi care este cauza formǎrii lor.
Lacurile au geneza glaciara (lacurile Mazuriei) si au fost create de ghetarii de calota

8. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Masivului


Central Francez şi relieful Munţilor Pădurea Neagră.
Asemanari :ambele unitati s-au format in timpul orogenezei hercinice
Ambele unitati prezinta relief vulcanic si carstic
Deosebiri: altitudinea mai mare din Masivul Central Francez

9. Precizaţi.o asemănare şi două deosebiri între relieful statului Franta


si Italia
Asemanari:
In ambele tari se desfasoara lantul muntilor Alpi
Dezvoltarea reliefului glaciar (circuri, vai glaciare, morene) in ambele tari
Prezenta unui relief variat (ambele tari au munti, dealuri, piemonturi si campii)
Deosebiri
Existenta vulcanilor activi in Italia
Altitudinea maxima este mai mare in Franta (4807 m in vf Mont Blanc) spre deosebire
de Italia (2912 m in Apenini)

10. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinavia şi


relieful Peninsulei Iberice
Deosebiri:
In peninsula Scandinava exista unitati formate in timpul cutarilor caledonice (Alpii
Scandinaviei), in timp ce in Peninsula Iberica exista unitati formate in timpul cutarilor
hercinice (Messeta,muntii Iberici) si alpine (Pirinei, Cordiliera Betica)
In peninsula Scandinava campiile ocupa suprafete mici (campia Skane), sunt de origine
fluvio-glaciara si prezinta un relief glaciar (morene) in timp ce in Peninsula Iberica
campiile sunt de origine fluviala sau litorala si nu prezinta relief glaciar
Altitudinea maxima este mai mare in Peninsula Iberica (3487 m)

11. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful


Câmpiei Panonice.
Ambele campii s-au format prin sedimentare in bazine tectonice
Ambele unitati sunt drenate de rauri importante. Prin Campia Padului trece raul Pad, iar
prin campia Panonica trece Dunarea
Ambele unitati sunt inconjurate de zone inalte. Campia Panonica (de Alpi , Carpati,si
Alpii Dinarici); Campia Padului de Alpi si Apenini(laambele zone trecerea spre munti se
face prin piemonturi sau glacisuri).

12. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor


Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi.
Deosebiri:
Muntii Scandinaviei sunt munti vechi ce s-au format in timpul cutarilor caledonice in timp
ce muntii Alpi sunt munti tineri ce s-au format in timpul cutarilor alpine
Altitudinea max din Muntii Alpi este 4807 m, fata de altitudinea maxima din muntii
Scandinaviei care este de 2469 m
Orientarea diferita a lanturilor montane
Asemanari:
Modele de subiecte profudegeogra.eu 26
Ambele unitati au relief glaciar

13. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi


relieful Munţilor Ural
Muntii Alpi s-au format in timpul cutarilor alpine in timp ce muntii Ural s-au format in
timpul cutarilor hercinice
Orientarea diferita a lanturilor montane
Altitudinrea maxima mai ridicata din Alpi (4807 m)
Asemanari:
ambele unitati s-au format prin cutare
in ambele unitati apare relieful glaciar (in Uralul Nordic putin extins), si relieful carstic (in Alpi in partea de
sud in Ural in partea centrala)

14. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Europei de Est şi


relieful Câmpiei NordEuropene.
Ambele unitati s-au format prin sedimentare
Ambele zone prezinta pe suprafata lor forme ale glaciatiunii de calota (morene,
pradoline)
In ambele zone apare un strat de loess unde s-au format crovuri

15. Relieful Europei s-a format în perioade diferite”. Precizaţi două


argumente care să susţină această afirmaţie.
Existenta unor orogeneze :orogeneza caledonica, orogeneza hercinica, orogeneza
alpina

Motor de cautare haine pe internet - cauta articolul dorit in zeci de sit-uri


16. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor
Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei.
Deosebiri:
In muntii Pirinei exista ghetari de circ in timp ce in Carpati nu apar ghetari ci doar relief
glaciar
Orientarea diferita a lanturilor montane
Altitudinea mai mare din Pirinei (3407m) fata de Carpati (alt max 2655 m)
Asemanari:ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine

17. Precizaţi trei deosebiri între relieful Greciei si relieful Finlandei


Finlanda se suprapune peste o unitate veche de scut peste care s-au depus in timp
sedimente ce a dat nastere unor campii, iar in Grecia apar unitati formate in timpul
cutarilor alpine
Existenta reliefului glaciar de calota in Finlanda (aliniamente de morene, drumlinuri)
Altitudinea max din Finlanda este de 1328 m(in nordul Laponiei), in timp ce in Grecia
altitudinea max este de 2917 m in muntii Olimp

18. Explicaţi formarea fiordurilor în Peninsula Scandinavă.


S-au format prin instalarea ghetarilor in vai in timpul erei pleistocene. Odata instalati
ghetarii incep sa erodeze si sa largeasca valea. Dupa topirea ghetarilor valea modelata
(largita, pereti abrupti) este invadata de apele marii.

19. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei


şi relieful Munţilor Apenini
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul orogenezei alpine
Modele de subiecte profudegeogra.eu 27
prezenta reliefului glaciar
Deosebiri:
existenta ghetarilor de circ in muntii Pirinei
altitudinea mai mare din muntii Pirinei
orientarea diferita a lanturilor montane

20. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor


Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine
prezenta reliefului glaciar
diversitate petrografica
Deosebiri:
existenta ghetarilor alpini in Alpi
orientarea lanturilor montane
extensia mare a reliefului vulcanic in Carpati
21. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor
Scandinaviei (Alpilor Scandinaviei) şi relieful Alpilor Dinarici
Deosebiri:Muntii Scandinaviei s-au format in timpul cutarilor caledonice in timp ce Alpii
Dinarici s-au format in timpul cutarilor alpine
Frecventa mare a reliefului carstic in Alpii Dinarici spre deosebire de muntii Scandinaviei
unde extensie mare are relieful glaciar.
Alpii Dinarici se continua spre vest printr-un tarm dalmatic pe cand muntii Scandinaviei
se continua cu un tarm de fiorduri
Asemanari:
ambele unitati au relief glaciar si altitudini de peste 2000 de m

22. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor
Pirinei
Asemanari:
s-au format in timpul orogenezei alpine
prezinta relief glaciar si ghetari (ghetari de vale in Alpi si ghetari de circ in Pirinei)
diversitate petrografica

23. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi


relieful Munţilor Caucaz
Deosebiri:
altitudinea maxima este mai mare in Caucaz (5642 m) fata de 4807 m in muntii Alpi
existenta unor varfuri de natura vulcanica (vf Elbrus)
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine
Prezentaţi patru caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est
– fundament de platforma veche peste care s-a depus cuvertura sedimentara
– altitudini cuprinse intre – 26 de m(regiunea caspica) si 380 de m
– existenta pe suprafta ei a unui relief glaciar pleistocen(morene)
– aparitia unor zone mai inalte aflate pe structura de domuri sau datorate miscarilor
pliocen-pleistocene)

24. Asemanari si deosebiri intre Ural sim-tii Pirinei

Muntii Ural s-au format in timpul cutarilor harcinice iar muntii Pirinei s-au format in
timpul cutarilor alpine
Altitudini mai ridicate pentru Pirinei (3404 m) in timp ce muntii Urali sunt mai josi
(cca 1800 m)
Asemanari
Aparitia formelor glaciare in ambele masive (in Ural sunt slab reprezentate )

25. Comparatie intre relieful Moldovei si relieful Elvetiei


In Elvetia relieful este predominant montan (muntii Alpi), pe cand in Moldova
predomina relieful de podis si campie
Relieful Moldovei se suprapune peste o unitate de platforma in timp ce relieful
Elvetiei se suprapune peste o unitate de orogen
Prezenta reliefului glaciar in Elvetia
Altitudinile mai ridicate din Elvetia (4634 m) spre deosebire de altitudinile mici din
Moldova (max 415 m

26. Comparatie intre relieful penisnulei Scandinave si relieful peninsulei Iberice

Relieful Peninsulei Scandinave se suprapune peste unitatea veche a scutului Baltic, fiind
alcatuit din unitati formate in timpul cutarilor caledonice ( Alpii Scandinaviei); in timp
ce in Peninsula Iberica apar unitati tinere formate in timpul cutarilor alpine (Pirineii).
Aparitia tarmurilor cu fiorduri si skjar in Peninsula Scandinava spre deosebire de
peninsula Iberica unde apar tarmuri cu riass, estuare si delta
Peninsula Scandinava a fost acoperita de glaciatiunea de calota in pleistocen, pe cand in
Peninsula Iberica apare doar glaciatiune montana (Pirinei, Cordiliera Betica).
Altitudini mai ridicate pentru peninsula Iberica (3404 m) spre deosebire de peninsula
Scandinava (2469 m).

. Clima Suediei si clima Spaniei

In Suedia clima este rece in partea de nord si temperat continentala in rest in timp ce
in Spania clima este mediteraneana (pe tarmul mediteranean); are influente oceanice
in NV si temperate in centru
Prezenta maselor de aer polare Suedia
Climatul Spaniei se caracterizeza prin veri calde si ierni blnade spre deosebire de
climatul Suediei care are ierni geroase si veri mai racoroase

2. Clima Irlandei de Nord si clima Spaniei

Deosebiri
Clima Irlandei de Nord este temperat-oceanica spre deosebire de clima Spaniei care
este mediteraneana (pe tarmul mediteranean); temperat oeanica in NV; si temperata de
tranzitie in centru
Precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate in Irlanda ( 1000-2000 de mm), fata de
Spania ( 500-1000 mm)
Frecventa ridicata a fenomenului de ceata si influenta mai ridicata a maselor de aer
vestice in Irlanda de Nord
Asemanare
Prezenta vanturilor de vest (in Spania apar in nord vest iar in Irlanda de Nord pe
intreg teritoriu.

3. Clima peninsulei Italice si clima penisnsulei Iberice


Ambele Peninsule au clima mediteraneana
In ambele zone apar mase de aer fierbinti venite din nordul Africii
Ambele zone au temperaturi ridicate in timpul verii (temperatura medie a lunii iulie 20-
25 de grade Celsius)
In ambele zone apar influente apar influente continentale (Campia Padului si Messeta
Spaniola)

Motor de cautare haine pe internet - cauta articolul dorit in zeci de sit-uri

4. Comparatie climatica intre Grecia si Finlanda


Grecia are o clima mediteraneana in timp ce Finlanda are clima subpolara in partea de
nord si temperat continentala in centru si sud
Temperaturile medii in luna iulie in Finlanda sunt mai scazute si scad de la S (cca 15-
17 grade Celsius) spre Nord (sub 15 grade Celsius); in timp ce in Grecia temperatura
medie a lunii iulie e ridicata (peste 24 de grade Celsius)
In Grecia iernile sunt blande si ploioase in timp ce in Finlanda iernile sunt geroase
Prezenta maselor de aer polare in Finlanda

5. Deosebiri intre clima muntilor Banatului si clima campiei Baraganului


In Campia Baraganului se intalnesc influente continentale cu caracter arid pe cand in
muntii Banatului apar influente mediteraneene
Temperatura medie anuala este de 10-11 grade Celsius in Campia Baraganului pe cand in
Muntii Banatului se intalneste un climat de munti josi.
Precipitatiile anuale sunt de 400-500 mm in Campia Baraganului , pe cand in Muntii
Banatului precipitatiile sunt de cca 1000 de mm

6. Campia Banatului si Campia Baraganului

In Campia Banatului apar influente oceanice , iar in Campia Baraganului apar


influente continentale
– Precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate in Campia Banatului (50-550 mmm)
spre deosebire de Campia Baraganului ( 450-500 mm)
– Aparitia viscolurilor in anotimpul rece in Campia Baraganului

7. Comparatie climatica intre Ucraina si Franta

. Caracterul continental al climei din Ucraina impune precipitatii scazute pentru


aceasta tara. De asemenea influenta vanturilor de vest (vanturi umede) contribuie la
existenta nor precipitatii mai bogate in Franta

8.