Sunteți pe pagina 1din 5

Numele și prenumele ............................................................ Data .......................

Calificativ Evaluare finală


Semnătură părinte Istorie – clasa a IV-a

1. Completează enunțurile lacunare:


Istoria este ............................. care studiază ............................................................................................ de
la apariția omului și până în ...............................
Reconstituirea istoriei se realizează cu ajutorul ........................................................... acestea pot fi:
................................. și .................................... .
Epocile istorice sunt: epoca străveche, ………………………….., epoca medievală,
……………………………. şi epoca contemporană.

2. Trece în coloana corespunzătoare următoarele izvoare istorice:


documente, podoabe, hărţi vechi, unelte, inscripţii, vase, morminte, scrisori, arme, locuințe.

Izvoare scrise Izvoare nescrise

________________________________ ________________________________

________________________________ ________________________________

________________________________ ________________________________

3. Completează propozițiile cu numele celor care au realizat expedițiile (călătoriile) amintite.

..................................................................... a reușit prima călătorie pe mare în jurul lumii.


.....................................................................a descoperit o insulă din America Latină.
....................................................................... a călătorit în Asia și a scris „Cartea minunilor lumii”.
....................................................................... s-a născut în Moldova, și a ajuns să călătorească în China.

4. Uniți cuvintele cu explicația corespunzătoare (folosind culori diferite):


 Familie  Toți oamenii care au aproximativ aceeași vârstă.

 Generație  Desen sub formă de arbore care arată membrii unei familii și
legăturile de rudenie dintre ei.

 Arbore genealogic  Grup de persoane întemeiat prin căsătorie, alcătuit din părinți,
copii și rude apropiate.
5. Realizează corespondenţa:

 primul rege al dacilor Sarmizegetusa


 capitala statului dac Decebal
 zeul suprem al dacilor Dacia
 ţara geto-dacilor Burebista
Zamolxis
6. Marchează cu „X” răspunsul corect:

 Basarab I a fost întemeietorul: Moldovei Ţării Româneşti Dobrogei

 Întemeierea Dobrogei a fost realizată de: Dragoş Basarab I Dobrotici

 Moldova a fost întemeiată de: Dragoş Bogdan Basarab I

 Mircea cel Bătrân a luptat împotriva lui Baiazid la: Bucureşti Rovine Târgovişte

 Alexandru Ioan Cuza a domnit între anii:


1593-1601 1457-1504 1859-1866

 Unirea Principatelor Române (Țara Românească si Moldova) a avut loc la data de:
1 noiembrie 1859 5 ianuarie 1859 24 ianuarie 1859

7. Completează propozițiile lacunare.


a) Alexandru Ioan Cuza este numit „domnul Unirii” deoarece a înfăptuit unirea .............................
cu............................................... . A fost ales domn în ....................................... la 5 ianuarie 1859, iar în Țara
Românească la .............................., în acelaşi an.
În anul .................. este silit să ...................... şi să părăsească ţara.

b) Carol I provenea din familia germană de ................................................. La data de ..............................


Carol 1 este ales domn al Principatelor Unite. Între 1877-1878, Carol I se implică în conflictul ruso-turc, de partea
Rusiei și conduce lupta pentru obținerea independenței țării. Independența este recunoscută în anul ................. de
marile puteri, iar ....................................... revine României.
La .....................................Carol I devine rege, iar România devine Regat.
În 1914 izbucnește Primul război mondial, față de care Carol I adoptă tactica ..............................................,
împotriva voinței sale.

c) Primul război mondial a avut loc între anii ...........................................


Principala cauză a fost dorința marilor puteri de ……………………………………………………………….
Cele două alianțe sunt……………………….......................………și ……………………………. România se
aliază cu ………...............împotriva Austro - Ungariei. Principalele bătălii de pe teritoriul României au avut loc la
…………………………, ……………………………… și …………………………

Cum te simți după test?


AUTOEVALUARE
Clasa a IV-a
Disciplina: Istorie

Competențe specifice:

1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație de învățare
1.2. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare și
comunicare
4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă

Descriptori de performanță

Item Foarte bine Bine Suficient


Item 1 -completează corect 8 spații -completează corect 5-7 -completează corect 2-4
lacunare. spații lacunare. spații lacunare.
Item 2 -completază corect în 8 -completază corect în 5-7 -completază corect în 2-4
situații. situații. situații.
Item 3 -completează corect 4 -completează corect Completează corect 1-2
propoziții. 3propoziții. propoziții.
Item 4 -unește corect în 3 situații. -unește corect în 2 situații. -completează corect într-o
situație.
Item 5 -realizează corespondența în -realizează corespondența în -realizează corespondența în
4 situații. 3 situații. 1-2 situații.
Item 6 -marchează corect răspunsul -marchează corect răspunsul -marchează corect răspunsul
în 6 situații. în 4-5 situații. în 2-3 situații.
Item 7 -completează corect în 18-20 -completează corect în 10- -completează corect în 2-9
de situații. 17 situații. situații.
Înregistrarea rezultatelor evaluării finale

Nr. Itemul Calificativ


Numele și prenumele
Crtit. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 general
1. Budelecan Maria Celina
2. Bujița Andrei
3. Canta Andreea Ilinca
4. Cosma Tudor
5. Dragoste Ilinca Maria
6. Filipaş Georgiana Adina
7. Flueraş Tudor
8. Ghiba Răzvan Șerban
9. Horvath Eliza Giulia
10. Kiss Sarah Noemi
11. Mărginean Melissa Florina
12. Metea Sebastian
13. Minteuan Carla Maria
14. Mocan Luca Stelian
15. Moldovan Larisa Geraldina
16. Mureşan Diana Andreea
17. Pavel Ariana Andreea
18. Pavel Ștefania Laura
19. Rus Alexia Teodora
20. Rus Matei
21. Rusu Andrei
22. Sacota Sara
23. Sebeştean Tudor Francisc
24. Sestraş Ana Maria
25. Șomlea George Andrei
26. Șonher Francesca Antonia
27. Truţă Rareş Alexandru
28. Vana Filip Mihai

Aprecierea cu calificative:
Calificative FB B S I
Nr. elevi
Concluzii:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Măsuri de ameliorare:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și