Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA ISTORIE

Data ____________
Numele elevului _____________________
Punctaj maxim : 50 puncte DESCRIPTOR _____________________
Punctaj acumulat: _______

1. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele lipsă, astfel ca să obţineţi


enunţuri ştiinţifice corecte.
 Istoria este ştiinţa care studiază ...........................................................
............................................................................................................. . L012
 Pentru descrierea evenimentului istoric trebuie să ştim .........................
şi în ce ................................. s-a produs acesta. L012
 Epocile istorice sunt ................................................................................
................................................................................................................... L01234
 Familia este .............................................................................................
............................................................................................................... . L012
 ........................................ este locul de naştere, în care trăiesc oamenii
L01
din moşi strămoşi.
2. a) Încercuiţi A(adevărat) sau F(fals).
 Iscripţiile sunt texte scurte de obicei săpate în piatră,
lut, lemn sau metal. A F
 Herodot este cosiderat muza istoriei. A F
 Era este cea mai mică diviziune a timpului. A F
 Denumirea Chişinăului provine de la Horia. A F L012345
 Cronos este zeul timpului A F

b) Corectaţi enunţurile false.


.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
L0123
.........................................................................................................................

3. Încercuiţi varianta corectă.


 Deceniul are:
A. un an B. o mie C. zece ani L0123
 Pentru localizarea evenimentelor istorice se folosesc:
A. izvoarele istorice B. hărţile istorice C. muzeele

 Vestigiile sunt:
A. izvoare nescrise B. izvoare scrise C. şantiere arheologice

4. Trasaţi corespondenţe:
 Cronologie ştiinţa care studiază istoria
efectuind săpături în pămînt. L0123
 Cronometru ştiinţa care studiază ordinea,succesiunea
în timp a evenimentelor istorice.
 Arheologie instrument de mare precizie pentru
măsurarea timpului.
5. Recunoşteţi personalităţile istorice din imagini şi scrieţi câte 2 enun-
ţuri despre fiecare.

............................................................................................. L01234
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
...................................................................

..................................

............................................................................................. L01234
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
...................................................................

.................................

6. Completaţi spaţiile cu exemple de izvoare istorice corespunzătoare.


Izvoare scrise Izvoare nescrise
......................................................... ......................................................... L0123
......................................................... ......................................................... L0123
......................................................... .........................................................

7. Plasaţi pe linia timpului, în ordine cronologică evenimente importan-


te din viaţa ta.
Anul

L01234
ul Eveniment

8. Stabileşte secolele corespunzătoare următoarelor date istorice:


1600 = secolul____________ 1859 = secolul____________ L0123456
1918=secolul_____________ 1989=secolul____________
2007=secolul_____________ 104=secolul______________

S-ar putea să vă placă și