Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE

Inspectoratul Şcolar Județean Suceava

SUBIECT PROBA SCRISĂ


EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE
AUGUST 2017
VARIANTA II
Domeniul: SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ
Calificarea: Asistent medical generalist
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (20 puncte)

I.1. Pentru fiecare cerinţă de mai jos, scrie pe foaia de examen litera corespunzătoare
răspunsului corect: (10 puncte)
1. In timpul puncției venoase periferice garoul se aplică deasupra locului
venopuncției, la o distanță de cel puțin:
a) 2-3 cm;
b) 7-8 cm;
c) 20 cm;
d) 5 cm;
2. Hemoragia digestivă inferioară se manifestă prin:
a) hematemeză;
b) rectoragie;
c) hematurie;
d) inapetenţă.
3. Coma apare la o concentrație a alcoolului în sânge:
a) 1,5g %
b) 2,5 g %
c) 3 g %;
d) 0,8 g %.
4. Amigdalita acută se manifestă clinic prin:
a) disfagie, febră;
b) epistaxis;
c) grețuri, cefalee;
d) hipertermie;
5. Rahianestezia se efectuează:
a) intrarahidian;
b) în spațiul peridural;
c) în spațiul paravertebral;
d) toate.
6. În care dintre hemoragiile de mai jos se pierde mai repede sânge:
a) melena;
b) hemoragie venoasă;
c) hemoragie capilară;
d) hemoragie arterială.
7. Dispneea reprezintă:
a) respirație anevoioasă;
b) respirație agonică;
c) creșterea frecvenței respiratorii;
d) oprirea respirației
8. Complicațiile cardiace ale hipertensiunii arteriale sunt:
a) Angina pectorală;
b) Hipotensiune arterială;
c) Insuficiența renală;
d) Bradicardie.

Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică Varianta II


Specializarea: Asistent medical generalist

1
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE
Inspectoratul Şcolar Județean Suceava

9. Semnele clinice dominante ale sarcinii extrauterine sunt:


a) durerea, hemoragia;
b) hipertermia;
c) polimenoreea;
d) vărsăturile;
10. Alimentația bolnavului cu afecțiuni renale este:
a) hiposodată, hipoproteică;
b) normoiodată, hipoproteică;
c) hiposodată, hiperproteică;
d) hipocalorică.

I.2. În coloana A sunt redate modificări ale diurezei, iar în coloana B definiţiile acestor
modificări. Scrie pe foaia de examen asocierile dintre cifrele din coloana A și literele
corespunzătoare din coloana B . (5 puncte)

A B
1 poliurie a Lipsa urinei în vezică
2 anuria b Transpirația în cantitate abundentă
3 hematuria c Absența menstruației
4 diaforeza d Cantitate de urină eliminată>2500ml/24ore
5 amenoree e Prezența sângelui în urină
f Prezența menstruației

I.3. Citește cu atenţie enunţurile (a, b, c, d, e) şi notează pe foaia de examen litera A, dacă
apreciezi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciezi că enunţul este fals.
(5 puncte)
a) Epistaxisul reprezintă o pierdere de sânge prin scaun.
b) Profilaxia antitetanică în cazul arsurilor nu este obligatorie.
c) Prima măsură în cazul șocului traumatic o constituie înlăturarea agentului agresor.
d) Pacientul cu edem pulmonar acut prezintă spută rozată.
e) Prima menstră se numește menarhă.

SUBIECTUL II (30 puncte)

II.1. Scrie pe foaia de examen cuvintele din spaţiile (1-10) lacunare, astfel încât, să obţii
enunţuri corecte: (10 puncte)

a) Principalele simptome ce evocă infecţia urinară sunt: polakiuria.....(1).....febră,


.....(2).....lombare, modificarea aspectului urinii.
b) Hemostaza provizorie se realizează prin:......(3)......manuală sau digitală
și......(4).....compresiv.
c) Prin .....(5)..... se înțelege.....(6).....parțială sau.....(7)......a continuității unui os.
d) În apendicita acută......(8).....este al doilea simptom esențial.
e) Poziția pacientului cu insuficiență cardiacă este .......(9)..... şi ......(10)......în pat.

II.2. Formulează răspunsurile corecte pentru enunțurile de mai jos: (14 puncte)
a) Enumeră etapele procesului de îngrijire.
b) Descrie durerea în pancreatită acută.
c) Enumeră zonele de elecție ale injecției subcutanate.

II.3. Indică ordinea corectă de tratare a unei plăgi recente. Notează cu cifre alături de litere.
(6 puncte)
a) dezinfecția plăgii
b) dezinfecția tegumentelor din jurul plăgii
c) calmarea durerii

Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică Varianta II


Specializarea: Asistent medical generalist

2
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE
Inspectoratul Şcolar Județean Suceava

d) acoperirea plăgii
e) fixarea pansamentului
f) spălarea tegumentelor din jurul plăgii.

SUBIECTUL III. (40 puncte)

III.1. Elaborează un eseu cu tema ,,Comele” după următoarea structură de idei:


(20 puncte)
1. Definiţie
2. Clasificarea comelor după origine cerebrală şi în funcție de gravitate
3. Simptomatologie
4. Tratament

III.2. Studiu de caz: (20 puncte)


Domnul U. R. de 42 de ani, se prezintă la UPU, acuzând durere abdominală violentă,
continuă, care este exacerbată de orice mișcare. Aspectul general al pacientului trădează o
suferință mare: transpirații reci, extremități reci, facies palid, frisoane, tahicardie,
hipotensiune arterială precum și febră înaltă. În urma consultului medical, pacientul a fost
diagnosticat cu peritonită acută.
Se cere:
1. Stabilește problemele pacientului şi obiectivele de îngrijire ale acestuia.
2. Prezintă rolul autonom şi delegat al asistentului medical în îngrijirea preoperatorie a
pacientului.
3. Enumeră 5 nevoi fundamentale ce prezintă manifestări de dependență.

Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică Varianta II


Specializarea: Asistent medical generalist

S-ar putea să vă placă și