Sunteți pe pagina 1din 3

Importanta cunoasterii drepturilor copilului, respectarea lor si

necesitatea de a face cunoscute aceste drepturi


Profesor pentru învăţământul preşcolar
Jurcan Mihaela-Veturia
Grădiniţa cu program prelungit „Floare de Iris”
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Copilul de azi, adultul de mâine, trebuie educat și crescut sub influența unor obligații
sociale, însă respectându-i-se drepturile. Pentru o dezvoltare cât mai optimă a copilului, acesta
are nevoie de sprijinul întregii societăți, dar în special de sprijinul părinților, deoarece ei sunt
primii cu care, micuţ fiind, intră în contact. De aceea, cunoasterea si respectarea drepturilor
copilului este o necesitate, atât pe plan familial, cât şi pe plan social. Este foarte important ca
întreaga societate, sa cunoasca aceste drepturi, deoarece încalcarea lor ar semnifica încălcarea
legilor sociale și ar duce la un declin din punct de vedere social .
Relaţia copil-părinte este influențată de respectarea acestor drepturi, deoarece copilul
se dezvoltă sub îndrumarea părinţilor şi personalitatea lui este îngrădită sau dezvoltată de către
aceştia. Cunoasterea legilor copilului de către toți participanți la educația copilului, este o
obligativitate, deoarece prin influența lor asupra acestuia pot conduce la formarea unei
personalități puternice sau la distrugerea personalității copilului. Respectarea drepturilor
copilului de către adulţi, reprezintă un pas important în ceea ce priveşte viitorul copilului: în
prevenirea abandonului, abuzului, violenţei, a exploatării. Dacă drepturile copilului sunt
respectate de către părinţi/ adulții cu care intră în contact, copiii cresc în conditii optime şi la
rândul lor şi ei vor deveni adulţi responsabili faţă de educaţia copiilor.
„Copiii trebuie să beneficieze de drepturile generale ale omului, la care suntem toţi
îndreptăţiţi încă din momentul naşterii. Drepturile omului înseamnă să îi tratezi pe ceilalţi aşa
cum ţi-ar plăcea ţie să fii tratat, şi anume cu demnitate, respect, egalitate şi dreptate, şi se
aplică fără deosebire de cetătenie, naţionalitate, rasă, etnie, limbă, sex, abilităţi sau orice alt
statut.
Pe de altă parte, copiii diferă de adulţi. Ei sunt vulnerabili, trebuie să se joace, sunt în
proces de dezvoltare şi au nevoie de oarecare autonomie. De aceea ei au nevoie de drepturi
proprii, cu caracter special.
Drepturile copilului pot fi grupate în trei categorii:
1. drepturile de protectie se referă la protecţia împotriva oricărei forme de abuz fizic sau
emoţional, precum şi împotriva oricărei forme de exploatare;
2. drepturile de dezvoltare se referă la disponibilitatea şi accesul la toate tipurile de servicii de
bază, precum educaţia şi serviciile de îngrijire medicală;
3. drepturile de participare se referă la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile care îl
1
privesc.”
Dreptul la educaţie, din punctul meu de vedere, este cel mai important pentru viaţa
copilului, deoarece fără o educaţie corectă, acesta nu primeşte pregătirea pentru viaţa care îl
aşeaptă, intrând nepregătit într-o societate în continuă evoluţie. Educaţia care urmează să o
primească, trebuie să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și
personalității sale.
Copiii pot fi ajutaţi să îşi cunoască propriile drepturi şi prin intermediul unor jiocuri
desfăşurate la grupă.
De exempul jocul „Dreptul la egalitate”
SCOPUL: - dezvoltarea capacităţii copilului de a iubi colectivitatea de copii din care
face parte în cadrul grădiniţei, înţelegând faptul că toţi sunt egali, având aceleaşi drepturi.
SARCINA DIDACTICĂ: executarea mişcărilor împreună cu educatoarea/ copilul
care coordonează jocul, reproducând totodată verbal şi versurile jocului de mişcare cu text şi
cânt „Grădiniţa noastră!”.
REGULILE JOCULUI: toţi copiii vor executa în acelaşi timp mişcările sugerate de
versurile jocului de mişcare cu text şi cânt, respectând indicaţiile educatoarei.
ELEMENTE DE JOC: cântecul, mișcarea, aplauzele
INDICAȚII PRIVITOARE LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
JOCULUI
Copii vor fi așezați în picioare în semicerc. În faţa semicercului, la început, va sta
educatoarea care va demonstra copiilor desfăşurarea jocului de mişcare cu text şi cânt , iar
apoi vor fi aleşi pe rând câte un copil care va veni în faţă şi va repeta jocul.
Versurile jocului:
Grădiniţa noastră are mulţi copii,
Mulţi copii are grădiniţa noastră!
Şi eu sunt aici şi tu la fel,
Deci, hai să îi cântăm un cântec nou:
Braţul stâng ! (în acest moment copiii încep să mişte pe lângă corp braţul stâng)
Grădiniţa noastră are mulţi copii,
Mulţi copii are grădiniţa noastră!
Şi eu sunt aici şi tu la fel,
Deci, hai să îi cântăm un cântec nou:
Braţul stâng, braţul drept ! (în acest moment copiii încep să mişte pe lângă corp
ambele braţe)
Grădiniţa noastră are mulţi copii,
Mulţi copii are grădiniţa noastră!
Şi eu sunt aici şi tu la fel,
Deci, hai să îi cântăm un cântec nou:
Braţul stâng, braţul drept, piciorul stâng ! (în acest moment copiii încep să mişte pe
lângă corp ambele braţe şi să lovească podeaua cu piciorul stâng)
Grădiniţa noastră are mulţi copii,
Mulţi copii are grădiniţa noastră!
Şi eu sunt aici şi tu la fel,
Deci, hai să îi cântăm un cântec nou:
Braţul stâng ! (în acest moment copiii încep să mişte pe lângă corp ambele braţe şi să
execute mersul pe loc, mişcând astfel ambele picioare)
Prin intermediul acestor versuri sunt evidenţiate mai multe drepturi: dreptul la
educaţie în cadrul unei instituţii specializate, precum grădiniţa; dreptul la egalitate, deoarece
aici toţi copiii sunt consideraţi egali, dreptul la libertatea de mişcare, care este satisfăcută în
spăecial prin joc, la cei mici.

Bibliografie:
1. http://referat.clopotel.ro/Despre_drepturile_copilului-14540.html