Sunteți pe pagina 1din 6

DOMINICK Joseph, Ipostazele comunicării de masă.

Media în era digitală, Editura


Comunicare.ro, Bucureşti, 2009.
DRĂGAN Ioan, Comunicarea, paradigme şi teorii, Editura Rao, Bucureşti, 2007.
MARCONI Joe, Ghid practic de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2007
MCQUAIL Denis, WINDAHL Sven, Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de
masă, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2004.
NEWSOM Doug, CARRELL Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Editura
Polirom, Iaşi, 2004.
WILCOX Denis, CAMERON Glen, AULT Philip, AGEE Warren, Relaţiile publice – strategii
şi tactici, Editura Curtea Veche, 2009.

MASTER S.N.S.P.A.

1 Teoria comunicării
2 Mass media şi societatea
3 Filosofia culturii. Cultură şi comunicare
4 Geopolitică. Relaţii internaţionale şi instituţii europene
5 Relaţii publice
6 Publicitate şi reclamă
7 Analiza discursului public
8 Comunicare organizaţională
9 Gestionarea crizelor de imagine
10 Marketing politic
11 Comunicare audio-vizuală
12 Tehnici de redactare şi editare în relaţii publice
13 Analiza imaginii organizaţiilor

1. Teoria comunicării

BAYLON Christian, MIGNOT Xavier, Comunicarea, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2000 integral
SCHOLTEN JJ., SCHOLTEN O., NOOMEN G.W., Ştiinţa comunicării, Humanitas 1998 integral
MCQUAIL Denis, Comunicarea, Institutul European, 1999 integral
THOMPSON John B., Media şi modernitatea, Antet 2000 integral
BONANGE & THOMAS, Don Juan sau Pavlov, Eseu, Editura Trei 1999 integral
PRUTIANU Ştefan, Comunicare şi negocieri în afaceri, Polirom 1997 integral

2. Mass media şi societatea

DOBRESCU, P., BÂRGĂOANU, A., Mass media şi societatea, Comunicare.ro, 2003, integral
LAZARSFELD, Paul, Mecanismul votului. Cum se decide alegătorii într-o campanie prezidenţială,
Comunicare.ro, 2004 [1968], integral
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, Spirala tăcerii. Opinia publică – învelişul nostrum social, Comunicare.ro,
2004 [1984], integral
LIPPMANN, Walter, Public Opinion Transaction Publishers, New Brunswick, 1990 [1922], integral
DOBRESCU, P., BÂRGĂOANU, A., Prolegomene la o posibilă istorie a comunicării, Revista Română de
Comunicare şi Relaţii Publice, nr. 6-7, comunicare.ro, 2003, pp. 13-42
MCQUAIL, D., WINDAHL, S., Modele ale comunicării, Comunicare.ro, 2001, integral
4. Geopolitică, relaţii internaţionale şi instituţii europene

DOBRESCU, Paul – Geopolitica, Comunicare.ro, 2003, integral


CLAVAL, Paul - Geopolitică şi geostrategie, Corint, 2001, integral
NEGUŢ, Silviu – Introducere în geopolitică, Meteor Press, 2006, pp. 34-159 şi 233-261
BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe – UE de la naţional la federal, Tritonic, 2005, pp. 17-87, 122-147 şi 200-
221
BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe – UE de la economic la politic, Tritonic 2005 35-101, 130-263
RIFKIN, Jeremy – Visul european, Polirom, 2006, integral
BRZEZINSKI, Zbigniew – Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice,
Univers enciclopedic, 2000 pp. 25-180 şi 200-230
FUKUYAMA, Francis – Construcţia statelor. Ordinea mondială în secolul XXI, Antet, 2004, pp. 12-107
NYE Jr., Joseph – Descifrarea conflictelor internaţionale, Antet, 2007, pp. 40-57, 106-140 şi 143-240
BAUMAN, Zygmunt – Globalizarea şi efectele ei sociale, Antet, 1999, pp. 33-75 şi 109-129
TOMLINSON, John – Globalizare şi cultură Amarcord 2002 pp. 9-45, 104-201 şi 254-286

5. Relaţii publice

BERNAYS, Edward, Cristalizarea opiniei publice, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, integral


DAGENAIS, Bernard, Campanii de relaţii publice, Polirom, Iaşi, 2003, integral
DAGENAIS, Bernard, Profesia de relaţionist, Polirom, Iaşi, 2002, integral
PRICOPIE, Remus, Relaţiile publice – evoluţie şi perspective, Tritonic, Bucureşti, 2005, integral

6. Publicitate şi reclamă

Manual de Publicitate, Teora, 2002, integral


Principiile marketingului, Teora, 1999, integral
Căile Persuasiunii, comunicare.ro, 2002, integral
Advertising, South Western College Publishing, 1998, integral
Contemporary Advertising, Irwin Homewood, 2002, integral
Strategii publicitare. De la studiul de marketing la alegerea diferitelor media, Polirom, 2006, integral

7. Analiza discursului public

BARDIN, Laurence, L’analyse de contenu, PUF, Paris 1991, pp. 207-288


BORŢUN, Dumitru, Semiotică. Limbaj şi comunicare, SNSPA, Bucureşti 2001, pp. 9-30
DÂNCU, Vasile Sebastian, Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar, Editura Dacia, Cluj-
Napoca 1999, pp. 97-150; 181-194
GOFFMAN, Erving, Viaţa cotidiană ca spectacol, Comunicare.ro, Bucureşti 2003, pp. 45-100
IONESCU-RUXANDOIU, Liliana, Conversaţia – structuri si strategii: sugestii pentru o pragmatica a
românei vorbite, ALL, Bucureşti 1995 În întregime
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine., L’implicte, Armand Colin, Paris 1986 240 şi urm.
NANU, Adina, VEZI? Comunicarea prin imagini, f.e., Bucureşti 2002, pp. 10-93; 234- 266
Van DIJK, Teun A., Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, Sage Publications, 1998, vol. 2

8. Comunicare organizaţională

BALMER, John, Mixed Up Over Identities Bradford School of Management, Bradford, 2002, Cap 1 şi 2
COMAN, Cristina, Relaţii publice – principii şi strategii, Polirom, Iaşi, 2001, pp. 5- 150
CISMARU, Diana-Maria, Comunicarea internă în organizaţii, Tritonic, Bucureşti, 2008, Cap. 6-9
HANDY, Charles, Understanding Organizations Penguin Books, Londra, 1993, Integral
IACOB, Dumitru, CISMARU, Diana-Maria, Organizaţia inteligentă – zece teme de managementul
organizaţiilor, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, Cap 6-9
IACOB, Dumitru, CISMARU, Diana-Maria, Relaţiile publice - eficienţă prin comunicare, Comunicare.ro,
2003, Cap 4-7
JOHNS, Gary, Comportament organizaţional Editura Economică, Bucureşti, 2003, Integral
NEWSOM, Doug, KRUCKEBERG, Dean, VANSLIKE, TURK, Judy, Totul despre relaţiile publice,
Polirom, Iaşi, 2003, Cap . 4-7 şi 10-13.
STOICA-CONSTANTIN, Ana, Conflictul interpersonal, Polirom, Iaşi, 2004, Cap 1 –2 şi cap. 5-6
YIN, Robert, Studiul de caz - designul, colectarea şi analiza datelor, Polirom, Iaşi, 2005, Integral

9. Gestionarea crizelor de imagine

BARUS-MICHEL, Jacqueline, GIUSDESPRAIRES, Florence, RUDEL, Luc, Crize. Abordarea psihosocială


clinică. Iaşi, Editura Polirom, 1998 integral
BOUZON Arlette, Comunicarea în situaţii de criză, Bucureşti, Editura Tritonic, 2006 integral
COMAN Cristina, Comunicarea de criză, Iaşi, Editura Polirom, 2009 integral
COMAN Mihai, Introducere în sistemul mass media, Iaşi, Editura Polirom, 2007 integral
DOMINIC R. Joseph, Ipostazele comunicării de masă. Media în era digitală, Bucureşti, Editura
comunicare.ro, 2009 integral
COOMBS, Timothy W., Ongoing Crisis Communications. Planning, Managing, and Reponding, Thousand
Oaks, SAGE Publications, Inc. 2007 integral
FEARN-BANKS, Kathleen, Crisis communication: a casebook approach, London, Lawrence Erlbaum
Associates, 2002 integral
RANT, Wendy, Rezolvarea conflictelor, Bucureşti, Editura Teora, 1997 integral
JAY Ros, Gândire rapidă: situaţiile de criză, Bucureşti, Editura Rentrop & Straton, 2001 integral
MOSCOVICI, Serge, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei. Iaşi, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”,
1994 integral
NECULAU, Adrian (coordonator), Psihologia câmpului social: Reprezentările sociale. Bucureşti, Societatea
Ştiinţă şi Tehnică S.A., 1995 integral
REGESTER, Michael, Larkin Judy, Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2003 integral
ROUX-DUFORT, Cristophe, Le gestion de crise, Bruxelles, De Boeck Universite, 2000 integral

10. Marketing politic şi electoral

TEODORESCU, Bogdan, GUŢU, Dorina, ENACHE, Radu – Cea mai bună dintre lumile posibile.
Marketingul politic în România 1990-2005, Comunicare.ro,2005, Integral
DOMENACH, Jean-Marie – Propaganda politică, Institutul European, 2004 Integral
HABERMAS, Jurgen – Sfera publică şi transformarea ei structurală, Comunicare.ro, 2005, pp. 15-75
ZAMFIR, Cătălin – O analiză critică a tranziţiei, Polirom, 2004, Integral
SĂLĂVĂSTRU, Constantin – Mic tratat de oratorie, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
2006, pp. 23-115
GERSTLE, Jacques – Comunicarea politică, Institutul European, 2002, Integral
ABRAHAM, Florin – România de la comunism la capitalism, Tritonic, 2006, Integral
HANEŞ, Vasile V., SOLOMOVICI, Teşu – Istoria oratoriei la români, vol. 1 Teşu, 2007, Integral
CHARAUDEAU, Patrick, GHIGLIONE, Rodolphe – Talk show-ul. Despre libertatea cuvântului ca mit,
Polirom, 2005 Integral
12. Tehnici de redactare şi editare în relaţii publice

DAVID, George. Tehnici de relaţii publice. Comunicarea cu mass-media, Iaşi, Editura Polirom, 2008
NEWSOM, Doug, Carrell, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Iaşi, Editura Polirom, 2004
BLAND, Michael, THEAKER, Alison, WRAGG, David. Relaţiile eficiente cu mass-media, Bucureşti,
Comunicare.ro 2003
DAVID, George. Relaţii publice – garanţia succesului, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura
Oscar Print, 2003, pp. 233-294
WRIGHT, Terence. The photography handbook, Londra; New York Routledge, 2000
SILVERSTONE, Roger. Televiziunea în viaţa cotidiană, Iaşi, Editura Polirom, 1999
GUŢU, Dorina. New Media, Bucureşti, Editura Tritonic, 2007
DESCAMPS, Marc-Alain. Le langage du corps et la communication corporelle, Paris PUF, 1989
COMAN, Cristina. Relaţiile publice şi mass-media, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom,
2000
COMAN, Mihai. Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Editura Polirom,1999
COMAN, Mihai (coordonator). Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, vol. I, ediţia a II-a
revăzută, Iaşi, Editura Polirom, 2001
Chartered Institute of Public Relations, London, http://www.ipr.org.uk/
Entrepreneur.com, http://www.entrepreneur.com/marketing/publicrelations/index.html

13. Analiza imaginii organizaţiilor

BECIU, Camelia. Comunicare şi discurs mediatic. O lectură sociologică, Bucureşti, Editura Comunicare.ro,
2009 integral
CHICIUDEAN, Ion, Gestionarea imaginii în procesul comunicării, Bucureşti, Editura Licorna 2000 integral
CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan- Alexandru, Imagologie. Imagologie istorică, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro 2003, pp. 13-116
CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan- Alexandru, MĂCIUCĂ, Daniel (coordonatori), România la cumpănă
de milenii. Analize de imagine, Bucureşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice ,,David
Ogilvy” 2005 integral
DOMINICK, Joseph R., Ipostazele comunicării de masă. Media în era digitală, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2009, pp. 228-259
FRIGIOIU, Nicolae, Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice, Bucureşti, Editura Comunicare.ro,
2004, pp. 133-178
LAZARSFELD, Paul F, BERELSON, Bernard, GAUDET, Hazel, Mecanismul votului. Cum se decid
alegătorii într-o campanie prezidenţială, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2004. integral
SILVERMAN, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului şi
interacţiunii, Iaşi, Editura Polirom, 2004, pp. 17-60
STAVRE Ion, Reconstrucţia societăţii româneşti prin audiovizual, Bucureşti, Editura Nemira, 2004, 23-56

Comunicare audio – vizuală


1. Carey, James W., ed. Media, Miths, and Naratives: Television and the Press, Beverly Hills, CA: Sage
Publications, 1988
2. Keith Micklewright, Drawing: Mastering the Language of Visual Expression, Harry Abrams Inc., 2005
3. Mary E. Hocks, Michelle R. Kendrick, Word and Image in The Age of New Media, The MIT Press, 2003
4. Jean – Marie Floch, Identite visuelles, P.U.F., 1995
5. Ardis Cameron, Looking for America: An historical introduction to the Visual in American Studies,
Blackwell Publishing, 2004
6. Ann Marie Barry, Visual Intelligence: Perception, Image and Manipulatiion in Visual Communication,
State University of New York Press, 1997
1. Cizek Eugen, Secvenţă romană, Editura Politică, Bucureşti, 1986
2. McQuail Denis, Windahl Sven, Modele ale comunicării, pag. 113, Editura comunicare.ro,
Bucureşti, 2001
3. Blumler J. G., Katz. E., The Uses of Mass Communication, Newbury Park, CA: Sage, 1974
McQuail Denis, Mass Communication Theory: An Introduction, London, Sage, 1987
4. Evra Judith, Television and Child Development,, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1990
5. Fiske John, Introducere în ştiinţele comunicării, Editura Polirom, Iaşi, 2003
6. Lull James, Inside Family Viewing: Etnografic Research on Television’s Audiences, Routlege, London,
1990
7. McQuail Denis, Windahl Steven, Modele ale comunicării, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2001
8. Thomson John B., Media şi modernitatea, Editura Antet, Bucureşti
9. *** De la silex la siliciu, colecţie de studii sub îngrijirea lui Giovanni Giovannini, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1989.
10. Tannenbaum Percy, Convorbiri cu Carlo Santori, revista universităţii Berkeley, septembrie 1982
11. King Larry, Secretele comunicării, Editura Amaltea, Bucureşti, 1999.
12. Keyserling Herman, Analiza spectrală a Europei, Editura Institutul European, Iaşi, 1993.
13. Ferari Segio, Ramonet Ignacio, Dezbateri la forumul social de la Porto Alegre, 6 februarie 2002.
14. Stavre Ion, Reconstrucţia societăţii româneşti prin audiovizual, Editura Nemira, Bucureşti, 2004.
15. Gerbner George, „Cultural indicators: the case of violence in television drama”, Annals of the American
Association of Political and Social Science, nr. 338, pag. 69 – 81, 1970.
16. *** Manual pentru ziariştii din Europa Centrală şi de Est, Editura Metropol, Bucureşti, 1992.
17. Nicolae Stanciu, Petre Varlan, Managementul televiziunii,, Editura Libra Vox, Bucuresti, 2001
18. Nicolescu Ovidiu, Strategii manageriale de firmă, Editura Economică, Bucureşti, 1996.
19. Anuarul Statistic al României, 1998, Comisia Naţională de Statistică
20. Hennebelle, Guy, „Les Televisions du Monde”, pag. 208, nr.12, Cinem Action, 1995.
21. Popescu, Cristian F., Practica jurnalismului de informare, pag. 49, Ed. Universităţii “Lucian Blaga”,
Sibiu, 1998.

Filosofia culturii. cultură şi comunicare

Marshall McLuhan, Mass-media sau mediul invizibil, Bucureşti, Editura Nemira, 1997;
Jean Caune, Cultură şi comunicare, Bucureşti, Editura Cartea românească, 2000;
John B. Thompson, Media şi modernitatea, Bucureşti, Editura Antet, f.a.;
Douglas Kellner – Cultura media, Iaşi, Institutul European, 2001;
Mircea Maliţa, Zece mii de culturi, o singură civilizaţie, Bucureşti, Editura Nemira, 1998;
Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti, Editura Antet, 1998;
Cultură şi societate, dezbateri contemporane (coord. Jeffrey C. Alexander, Steven Seidman), Iaşi, Institutul
European, 2001;
Iuri Lotman, Studii de tipologia culturii, Bucureşti, Editura Univers, 1974;
Thomas Kuhn, Tensiunea esenţială, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982;
Alvin Toffler, Powershift. Puterea în mişcare, Bucureşti, Editura Antet, 1995;
Umberto Eco, Tratat de semiotică generală, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982;
Umberto Eco, Opera deschisă, Bucureşti, Editura pentru literatură universală, 1969;
Paul Ricoeur, Eseuri de hermeneutică, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995;
Mario di Micheli, Avangarda artistică a secolului XX, Bucureşti, Editura Meridiane, 1968;
Gianni Vatimo, Sfârşitul modernităţii, Constanţa, Editura Pontica, 1993;
Cezar Radu, Artă şi convenţie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989;
Hans Robert Jauss, Experienţa estetică şi hermeneutica literară, Bucureşti, Editura Univers, 1983;
Robert Escarpit, De la sociologia literaturii la teoria comunicării, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1980;
Matei Călinescu, Cinci feţe ale modernităţii, Bucureşti, Editura Polirom, 2005;
Jean-Francois Lyotard, Condiţia postmodernă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1989;
Steven Connor, Cultura postmodernă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1999;
Pierre Bourdieu, Raţiuni practice, Bucureşti, Editura Meridiane, 1999;
Geogre Steiner, După Babel, Bucureşti, Editura Univers, 1983;
Solomon Marcus, Poetica matematică, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1970;
Abraham Moles, Sociodinamica culturii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1974;
Abraham Moles, Psihologia kitsch-ului, Editura Meridiane, 1980;
Hugo Friedrich, Structura liricii moderne, Bucureşti, Editura pentru literatură universală, 1969;
René Berger, Artă şi comunicare, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976;
Charles Sanders Peirce, Semnificaţie şi acţiune, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990;
Tzvetan Todorov, Teorii ale simbolului, Bucureşti, Editura Univers, 1983;
Bernard Miege, Societatea cucerită de comunicare, Iaşi, Polirom, 2000;
Isabelle Pailliart (coord.), Spţiul public şi comunicarea, Iaşi, Polirom, 2002;
Zygmunt Bauman, Modernitatea lichidă, Bucureşti, Editura Antet, 2000;
Giovanni Sartori, Homo videns, Humanitas, 2006.