Sunteți pe pagina 1din 4

1.07.

2018
Fără 26 Independența nu a fost un cadou.

nu există 27
A fost un rezultat muncit, dobîndit și
meritat. De către popor. Doar că am uitat
că trebuie să facem asta în fiecare zi.

Astăzi însă înțelegem că democrația nu


Înainte de independență a fost protestul. este un cadou nici ea, pe care cineva ni-l
dă pentru că ne-am născut într-o țară
A fost Marea Adunare Națională. Și nu anume, pentru că am ieșit la vot, sau doar
una, dar trei. Au fost oameni care s-au la un protest. Pentru ca democrația să nu
organizat și și-au transformat ne fie furată, trebuie să o revendicăm și
nemulțumirea în acțiune, iar acțiunea în să o exercităm.
libertate.
Permanent.
Oameni care au fost solidari, care au vrut
o țară și au muncit pentru a o avea. Trebuie să înțelegem care sunt prioritățile
noastre, să vorbim și să acționăm
#OccupyGuguță protestează permanent de două luni. Pentru a sărbători Ziua Independenței pe împreună cu vecinii sau colegii noștri, să
Principalele revendicări sunt: validarea mandatului primarului nou ales, 27 august, trebuie să ne amintim ce cerem constant transparență și soluții de
anularea sistemului mixt și întoarcerea Cafenelei Guguță în utilitate publică. înseamnă ea de fapt și să o cerem pe 26 la autorități și să îi convingem pe alții să
august. ni se alăture.

De ce protestăm Ne împotrivim sistemului, nu oamenilor din el

Ne împotrivim unui sistem corupt care este cooptat în interesele unui grup restrîns. Unui

azi în PMAN?
sistem care a ajuns să controleze justiția, presa, organele de forță, fluxurile de bani, băncile
(iar lista poate continua). Ne împotrivim în mod principal sistemului, nu și oamenilor care îl

Cum protestez
compun.

de unul singur?
A te împotrivi Caut aliați, prieteni sau potențiali colegi de luptă. Cu cît
mai multe focare de protest se creează, oricît de mici ar

înseamnă a acționa fi, cu atît e mai bine.

Dacă aceștia nu-s, nu e o problemă. Un singur om e un


Apelul nostru e spre acțiune. Am ajuns la luptător.
momentul când cei 95% de indignați pot
da jos cele 5% care au monopolizat Filmez/documentez toate
fericirea și bunăstarea în acest stat. abuzuri/crime/probleme/încălcările drepturilor mele și
a altor oameni.
Lupta împotriva minorității care a
privatizat democrația într-un mod nefast Vorbesc cît mai multor oameni despre ele.
și batjocoritor față de poporul care i-a Folosesc toate instrumentele de semnalizare a
oferit încrederea. autorităților în privință nedreptăților.

Mandatele oferite de cetățeni s-au dovedit Fac petiții/scrisori/solicitări la organele oficiale.


a fi o povară mult prea mare pentru Scriu pe (Facebook/Odnoklassniki) ce mă deranjează
capacitățile cu care aceștia sunt înzestrați. referitor la acțiunile guvernării și situația din țară.
95% de oameni cinstiți și Scriu la ziare și site-uri de stiri independente. Există
Capacități care se limitează la două lucruri:
5% de oameni ai sistemului A fura și a minți. Chemăm în PMAN și să
secțiuni speciale dedicate cetățenilor.

protesteze permanent toate categoriile de Scriu pe gardul din centrul orașului/satului, afișez un
Noi credem că 95% din oamenii care lucrează în cetățeni, indiferent de grupul social din banner pe balcon cu mesaje clare contra corupției,
sistemul oligarhic (judecători, jurnaliști, medici, care fac parte: Pedagogi indignați de justiției subordonate politic, deputaților cumpărați,
funcționari publici) sînt corecți, iar ceilalți 5 % sînt salariile indecente, Veteranii batjocoriți de mass-mediei partiinice, etc.
oamenii sistemului, plantați fie prin relații de medalii false oferite unor veterani falși,
rudenie, fie prin filieră de partid cu misiunea de a Studenți care nu se mai regăsesc în această Îmi manifest protestul prin artă sau alte metode
deturna activitatea acestor oameni în folosul țară, Medici obligați să trăiască din creative. Cu cît metoda este mai neobișnuită, cu atît
sistemului. „mulțumiri”, Pensionari care se umilesc la mai mare reacție provoacă.
magazine sociale, funcționari care trăiesc
Sînt 95% care sînt onești, își plătesc conștiincios cu salarii mizerabile, oameni de afaceri Dacă nu funcționează, caut alte grupuri de cetățeni care
impozitele și contribuțiile și alte 5% care își scot mereu hărțuiți sau polițiștii care s-au mă pot ajuta cu un sfat, cu solidaritate, cu un plan de
banii în offshore, își croiesc legi prin care să își săturat să execute ordine de dragul acțiuni - asociații obștești, grupuri formale și
aproprieze munca celorlalți 95%. ordinului. Adică pe toți cetățenii indignați. informale de activiști, cu expertiză în diverse domenii
care te pot ajuta.
95% versus 5% nu e doar o cifră, este o realitate. Pasivitatea e un lux care ne va costa
Una care trebuie să ne inspire. scump, deci să acționăm! Vino la #occupyguguta să căutăm o soluție împreună.
Aș vrea să protestez
dar...sînt angajat al statului
și îmi e frică să nu fiu
sancționat pentru asta.
Nu-ți fie frică. Nu are dreptul nimeni
să te concedieze pentru o
opinie/atitudine politică.
La urma urmei, cine o să vină să lucrez în locul tău? Sistemul
oligarhic vrea să exploateze munca ta, nu să muncească în
locul tău.

Deci, nu-ți fie frică.


Protestează (în public, în privat).
Vorbește sindicatului din organizație, colegilor, presei locale,
organelor de protecție a ordinii publice din localitate și, dacă Un exemplu: pedagogii.
nu funcționează...
Aceștia au solicitat de mai multe ori să le fie majorate salariile.
Dacă ai cunoștință despre un abuz sau o nedreptate și vrei să o Au fost rugați să mai aștepte, au fost intimidați și...nu s-au
faci cunoscută publicului fără a te pune în pericol, folosește un lăsat. Cînd au văzut că autoritățile nu se grăbesc să le asculte
server securizat și anonimizat precum cel de la Rise, revendicările, profesorii au lansat o petiție. Între ei. Fără
https://www.rise.md/leaks/. intermediari (întrucît sindicatele au coalizat cu guvernarea).

Petiția a adunat mai mult de o mie de semnături. Guvernul nu


mai poate ignora protestul pedagogilor. Îi puteți găsi accesînd

Ce fac în caz că văd pagina Pedagogi Solidari pe Facebook. #ProfesoriiMerită

potențiale provocări
sau provocatori?
Îndepărtați-vă de ei.
Faceți cinci pași în urmă
pentru ca provocatorul să
rămână singur.

Anunțați imediat poliția sau


persoanele desemnate de
organizatorul protestului.

Fotografiați-i sau filmați-i.

Plasați înregistrările pe
rețele sociale și platforma
on-line www.monitor.md.

Nu răspundeți prin acțiuni


violente. Orice violență este
motiv de reținere și
sancționare.

Și cel mai important - nu vă


DATE CONTACT: Ne găsiți în Parcul Central la Vechea Cafenea „Guguță”,
lăsați provocați. Nu le urmați str. Maria Cebotari 20, email: occupy.guguta@gmail.com, telefon: 068568725; 069383646
exemplul. facebook: www.facebook.com/occupyguguta, instagram: https://www.insta-
gram.com/occupyguguta/ Mai mult despre #protestpermanent și posibilitate de a ne
susține: www.indiegogo.com/projects/occupay-guguta-community
Sursa: CRJM *acest ziar este finanțat din resursele noastre și a donatorilor noștri
26 АВГУСТА, 2018 ГАЗЕТА ДВИЖЕНИЯ #OCCUPYGUGUȚĂ

Независимость не была
Без 26-го чьим-то подарком.
1.07.2018
не бывает 27-го Это был результат, добытый через
усилия, труд и борьбу. Народом. Мы
просто иногда забываем, что бороться
за эту независимость нужно каждый
день. Сегодня нам ясно, что
Перед днем независимости был демократия - тоже не является
протест. Было Великое национальное подарком, который нам дарят за то,
собрание. И не одно, а три. Были люди, что мы родились в той или иной
которые самоорганизовывались и стране, за то, что мы вышли
превращали свое недовольство в голосовать или протестовать. Чтобы
действия, и свои действия - в свободу. уберечь демократию, её нужно
Люди, которые были солидарны друг с отстаивать и осуществлять.
другом, которые мечтали о стране и Постоянно. Мы должны понимать
работали над тем, чтобы эта мечта свои приоритеты, разговаривать и
сбылась. действовать вместе со своими
#OccupyGuguță протестует непрерывно уже два месяца. Перед тем, как праздновать день друзьями, соседями или коллегами,
Основные требования: валидация мандата избранного примара Кишинева, независимости 27-го августа, нам постоянно требовать прозрачности и
отмена смешанной избирательной системы и возвращение кафе “Гугуцэ” нужно вспомнить, каким трудом она ответственности от властей и
в общественное пользование. нам далась, и вернуть себе этот день убеждать других присоединяться к
26-го. нам.

Почему мы Мы против системы, не против людей в ней


Мы против коррумпированной системы, которая захвачена ограниченной группой
людей. Системы, которая контролирует юстицию, прессу, силовые органы, потоки

протестуем?
денежных средств, банки (список может быть продолжен). Мы принципиально
против этой системы, но не против людей, которые являются ее частью.

Как мне
протестовать одному?
Нахожу единомышленников, друзей или
Сопротивляться – потенциальных боевых товарищей. Чем больше
протестных центров создается, даже маленьких,
значит действовать! тем лучше.

Если их нет, то не проблема. Один в поле - тоже


Наш призыв – это призыв к действию. воин.
Мы дошли до того момента, когда те 95%
недовольных могут свергнуть те 5%, Снимаю/документирую все превышения
которые монополизировали счастье и полномочий/преступления/проблемы/нарушени
благосостояние 95% в этом государстве. я своих и чужих прав.
Борьба против меньшинства, которое
приватизировало демократию Говорю как можно большему количеству людей о
бессовестным и наглым образом. них.

Использую все инструменты оповещения властей


Голос граждан оказался слишком о беззакониях. Отправляю петиции письма
большим бременем для способностей, обращения в официальные органы.
которыми они наделены. А у них только
две способности: красть и лгать. Мы Пишу в социальных сетях о том, что меня
призываем все категории граждан,
95% честных людей и независимо от того, к какой социальной
беспокоит в действиях власти и ситуации в
стране. Пишу независимым газетам и новостным
сайтам. Там существуют специальные разделы
5% людей системы. группе они относятся, выйти на протест
на Площадь Великого Национального для граждан.
собрания и участвовать в постоянном
протесте: учителей, возмущенных Пишу на заборах в центре города/села,
Мы считаем, что 95% людей, которые вывешиваю со своего балкона баннер с надписью
работают в олигархической системе (судьи, непристойно низкой заработной платой; против коррупции, подконтрольного правосудия,
журналисты, медики, государственные ветеранов, над которыми издеваются, продажных депутатов, лживых СМИ и т.д..
служащие), являются честными людьми, а награждая ложными медалями других
оставшиеся 5% - это люди системы, ложных ветеранов; студентов которые не Проявляю свой протест через искусство или
видят себя в этой стране; медиков, другим творческим способом. Чем более
купленные либо через родственные связи,
вынужденных выживать на подачки; необычен метод, тем больше реакции он
либо по партийной линии, с целью направить провоцирует.
пенсионеров, вынужденных унижаться в
работу этих людей на пользу системе. социальных магазинах; государственных
Есть 95%, которые являются честными, служащих, живущих на жалкую зарплату: Если не работает, ищу сообщества граждан,
которые сознательно оплачивают налоги, и полицейских, которые устали выполнять которые могут поддержать меня, дать совет, план
5% тех которые выводят деньги в офшоры, действий - общественные организации,
бессмысленные приказы. То есть, всех формальные и неформальные группы
создают законы, посредством которых негодующих граждан. активистов, обладающих опытом в различных
эксплуатируется труд 95%. 95% против 5% - Пассивность - это роскошь, которая будет областях.
это не только цифра, это реальность. Именно стоить нам дорого. Поэтому нужно
та, которая должна нас вдохновлять. действовать! Прихожу в #occupyguguta и мы ищем решение
вместе.
Я хотел(а) бы присоединиться
к протесту, но... я работаю
на государство и боюсь,
что меня за это накажут.
Не бойся. Никто не имеет права
уволить тебя за политическое
мнение/позицию.
И в конце-концов, кого они найдут на твое место?
Олигархическая система хочет эксплуатировать твой
труд, а не выполнять его вместо тебя.

Итак, не бойся. Протестуй !

Обратись в профсоюз, к коллегам по работе, местной


прессе, местным органам охраны правопорядка, и если
не сработало...

Если ты знаешь о нарушении или несправедливости и Пример: учителя.


хочешь рассказать о них людям не подвергая себя
опасности, используй безопасный и анонимный сервер, Они много раз обращались к правительству с
как например у Rise https://www.rise.md/leaks/ требованием поднять зарплаты. Их просили подождать,
их запугивали... но они не сдавались. Когда они увидели,
что власти не торопятся выполнять их требования,
учителя написали петицию. Свою. Без посредников
(поскольку профсоюзы на стороне власти).

Петиция набрала более тысячи подписей.


В случае, если видите Правительство уже не может игнорировать протест
учителей. Их можно найти через страницу Pedagogi
потенциальных Solidari в Facebook-е. #ProfesoriiMerită
провокаторов или
провокации:

Отдалитесь от них. Сделайте 5 шагов назад,


чтобы провокатор остался один.

Немедленно расскажите об этом полиции


иили ответственным за организацию
протеста.

Сфотографируйте/снимите на видео при


помощи телефона или камеры все
происходящее.

Если нужно, опубликуйте фото/видео в


социальных сетях и на платформе
www.monitor.md

Не пытайтесь ответить силой. Любое


применение силы может повлечь за собой
задержание и наказание.

И самое главное - не поддавайтесь на


провокации, не следуйте их примеру.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: Вы можете найти нас в Центральном парке у старого кафе "Гугуцэ", Ул. Мария Чеботарь 20, email: occupy.guguta@g-
mail.com Телефон: 068568725; 069383646 facebook: www.facebook.com/occupyguguta instagram: https://www.instagram.com/occupyguguta/
Больше о непрерывном протесте #protestpermanent и том, как нас поддержать: www.indiegogo.com/projects/occupay-guguta-community
* эта газета была оплачена из личных ресурсов и благодаря пожертвованиям

S-ar putea să vă placă și