Sunteți pe pagina 1din 5

Test sumativ la filosofie

Omul, Morala, Politica

Subiecte:

1.Care filosof consideră că teama de responsabilitate conduce la teama de libertate, care înseamnă fuga de
disciplină: (0,50p)

a.Karl Jaspers

b.Fiederich Hayek

c.John Locke

d.Benjamin Constant

2.John Locke susține că morala: (0,50p)

a.este mai degrabă artă, decât știință

b.este schimbătoare de la o epocă la alta

c.este demonstrabilă precum matematica

d.are o valoare condiționată.

3.Aristotel susține în Politica faptul că: (0,50p)

a.individul este anterior statului

b.omul este o ființă la fel de socială precum albinele

c.omul are repulsie în fața pieirii celuilalt

d.statul este anterior individului.

4.Platon explică în Phaidon că dreptatea, cumpătarea, curajul sunt doar umbre jucate pe-un perete în lipsa:
(0,50p)

a.plăcerii

b.lui Dumnezeu

c.monedelor de schimb

d.cunoașterii.

5.Mircea Eliade susține că, alături de răsturnarea de valori, în creștinism: (0,50p)

a.moartea este umilită

b.moartea este întâmplare, fapt

c.moartea este exaltată

d.moartea este destin.

6.In opinia lui Fiedrich Nietzsche, “exploatarea” aparține: (0,50p)

a.esenței vieții

b.unei societăți corupte sau imperfecte

c.celui slab care o exercită

d.slăbiciunilor sentimentale.

7.Pentru care dintre filosofi sufletul este nemuritor, inteligibil, veșnic asemenea lui însuși, simplu,
indisolubil: (0,50p)

a.Friedrich Nietzsche

b.Albert Camus

c.Platon
d.Jean Jack Rousseau.

8.Ce este fericirea, ca bine suprem, pentru Aristotel în Etica nicomahică: (0,50p)

a.măsura utilității

b.exprimarea voinței de putere

c.activitatea sufletului conformă cu virtutea

d.plăcerea.

9.Comunicarea se stabilește, în opinia lui Karl Jaspers: (0,50p)

a.de la existență la existență

b.de la intelect la intelect

c.de la spirit la spirit

d.utilizând valori impersonale.

10.Care din următoarele fac parte din argumentarea lui Pascal a ideii că fericirea e în Dumnezeu: (0,50p)

a.Dumnezeu e rațiunea, iar rațiunea e fericire

b.toți au eșuat în găsirea fericirii când au căutat-o oriunde altundeva

c.fericirea e doar în noi

d.fericirea e doar în afara noastră.

11.Prezentați succint argumentul prin care Aristotel, în textul dat, susține că fericirea este activitatea
conformă cu virtutea. (1p)
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….......................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

12.Precizați o deosebire între concepția lui Aristotel și cea a lui Rousseau privitoare la om ca ființă socială.
(1p)

………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….…………..

Notă: se acordă 3 puncte din oficiu.

Profesor Turcescu Alina Elena,

Colegiul Național ”Ion C. Brătianu”


Test sumativ la filosofie

Omul, Morala, Politica

Barem:

1.b.……………………………………………………………………………………………………….(0,50p)

2.c.………………………………………………………………………………………………...……..(0,50p)

3.d.………………………………………………………………………………………………...……..(0,50p)

4.d.………………………………………………………………………………………………...……..(0,50p)

5.b.………………………………………………………………………………………………...……..(0,50p)

6.a.………………………………………………………………………………………………...……..(0,50p)

7.c.………………………………………………………………………………………………...……..(0,50p)

8.c.………………………………………………………………………………………………...……..(0,50p)

9.a.………………………………………………………………………………………………...……..(0,50p)

10.b.………………………………………………………………………………..……………...……..(0,50p)

11.Precizarea corectă a argumentării cerute……………………………………………………...…………(1p)

12.Precizarea corectă a distincției cerute……………………………………………………………………(1p)

Se acordă 3 puncte din oficiu.

Profesor Turcescu Alina Elena,

Colegiul Național ”Ion C. Brătianu”