Sunteți pe pagina 1din 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETOFI SANDOR

LIVADA
PROFESOR: MIHOVICI DORELA

ARGUMENT

Numele și prenumele: Miculaş Marcela

Clasa a VI-a B

Această planificare adaptată este realizată pornind de la scopurile şi competenţele generale ale
predării şi învăţării limbii române: Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul
comunicării orale şi scrise, participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin
receptarea şi producerea textului oral, receptarea şi redactarea textului scris de diverse tipuri şi
exprimarea identităţii lingvistice şi culturale proprii în context naţional şi internaţional.

În realizarea acestei planificări se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile elevului


de înţelegere, conştientizare şi asimilare a cunoştinţelor referitoare la competenţele generale menţionate
anterior. Se urmăreşte, în primul rând, însuşirea corectă a cunoştinţelor privind receptarea şi scrierea corectă
a limbii române, precum şi participarea la interacţiuni verbale, eleva Miculaş Marcela având tulburare mixtă
de dezvoltare a abilităţilor şcolare.

Planificarea are în vedere satisfacerea nevoilor de cunoaştere a unor probleme ale elevului, de
a-l antrena în discuţii despre anumite aspecte din realitate şi nu numai, în vederea perceperii corecte a
acestora şi însuşirea în mod adecvat a noţiunilor prezentate în orele de limba română.

În vederea aplicării acestei planificări adaptate elevului cu cerinţe educaţionale speciale, mi-
am propus să împletesc metodele tradiţionale cu cele moderne de predare - învăţare, de obţinere de
informaţii necesare parcurgerii materiei, folosind mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestui
caz.

În urma evaluării iniţiale, eleva Miculaş Marcela a obţinut nota 5. Am observat că se descurcă
destul de greu cu citirea unui text la prima vedere, nu reuşeşte să identifice toate informaţiile cerute dintr-un
text suport, are lacune importante legate de noţiuni privind gramatica limbii române şi, în general, lucrează
foarte greu când i se atribuie o sarcină. Are probleme cu scrierea, confundă litere, nu scrie corect după
dictare, copiază cu dificultate fragmente dintr-un text. În schimb, la producerea de mesaje orale, se descurcă
destul de bine, având un vocabular mediocru, putând răspunde la cerinţele orale, fără mari dificultăţi.