Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnaziala ,,Titus Popovici” - Mişca

Comuna Mișca, nr. 34 , judeţul Arad , cod. 317215


T el: 0257 / 354105; e-mail: tituspopovicimisca@yahoo.com

Nr…………din 17.10.2018
PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DIN AFARA ŞCOLII
efectuate de Şcoala Gimnaziala ,,Titus Popovici” - Mişca , în data de 26.10.2018

pe ruta Mişca – Timişoara


Data şi ora plecării: 26.10.2018 - ora 09 ˚˚ - locul: Şcoala Gimnaziala ,,Titus Popovici” – Mişca
Grădinița cu PN Mișca
Data şi ora sosirii: 26.10.2018 - ora 18 ˚˚ - locul: Şcoala Gimnaziala ,,Titus Popovici” - Mişca ,
Grădinița cu PN Mișca
Mijlocul de transport : microbuzul școlar
Scopul activităţii din afara şcolii:
 Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de preşcolari şi părinţii acestora, de a
călători şi petrece timpul liber împreună, desfăşurând activităţi recreative şi instructive;
Itinerarul şi obiectivele activitatii:
Timişoara
- Vizitarea Grădinii Zoologice din Timişoara;
- Vizitarea expoziţiei de statui de ceară, Shopping City Timişoara;
- Plimbarea cu vaporaşul pe Bega;
- Consolidarea unor norme de conduită civilizată în diverse situaţii ivite pe parcursul excursiei;
- Socializarea copiilor;
- Petrecerea timpului liber în mod plăcut şi instructive;
- Adoptarea unui comportament adecvat în timpul spectacolelor.
1. Grădinița cu PN Mișca a Şcolii Gimnazială “Titus Popovici” Mişca
2. Grupa mare
3. Destinaţia : Mişca – Timişoara - tur şi retur
4. Scopul călătoriei : Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de preşcolari şi părinţii acestora
(în sedinţa din data de 15.10.2018) de a călători şi petrece timpul liber împreună, desfăşurând activităţi
recreative şi instructive;
5. Data/Perioada călătoriei: 26.10.18 – 8h
6. Data şi ora plecării: 26.10.18 - ora 09 ˚˚
7. Data şi ora întoarcerii: 26.10.18 - ora 18 ˚˚
8. Tabelul cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi, precum şi datele de contact ale
părinţilor/tutorilor lor legali instruiţi, este o anexa nr. 1 (procesul verbal de la şedinţa din data de
15.10.2018)
9. Numărul şi datele de contact ale cadrelor didactice însoţitoare :
Prof. pt. înv. Presc. Crainic Oana, 0745117755
10. Locul plecării, firma de transport:
Şcoala Gimnazială “Titus Popovici” Mişca, microbuz școlar
11. Locul sosirii, firma de transport:
Şcoala Gimnazială “Titus Popovici” Mişca, microbuz școlar
12. Cadru didactic organizator (nume, prenume, semnătură)
Prof. Crainic Oana Data: 17.10.2018

13. Aprob,
Director.,
Prof. Tămaş Teodora Data: 17.10.2018
REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢII DIN AFARA
ŞCOLII

efectuate de Şcoala Gimnazială “Titus Popovici” Mişca, în data de 26.10.2018


pe ruta MIŞCA – TIMIŞOARA
Pe parcursul activităţii din afara şcolii din data de 26.10.2018 pe ruta
MIŞCA – TIMIŞOARA, participanţii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:

 Nu-şi vor schimba locurile în microbus decât cu aprobarea însoţitorului;


 La oprire, nimeni nu va coborî decât cu aprobare şi însoţitor;
 Asigurarea curăţeniei în microbus şi în locurile de popas, prin aruncarea
gunoaielor în locuri special amenajate;
 Deplasarea la şi de la obiectivele de stabilite se face numai în grup, dirijat de
şeful de grup;
 Nimeni nu va părasi grupul decât cu aprobarea şefului de grup;
 Nu se va alerga, îmbrânci, îmbulzi;
 Traversările se vor face numai prin locuri marcate, în grup, sub
supravegherea însoţitorului;
 Se vor anunţa imediat orice indispoziţii fizice, orice absenţi, orice act de
indisciplină;
 Orice nevoie personală sau disconfort va fi anuntaţă imediat cadrului
didactic însotiţor;