Sunteți pe pagina 1din 54

TRAUMATOLOGIA MEDICO-LEGALĂ

Autor: Eduard LUNGU


Doctor în ştiinţe medicale,
Asistent universitar,

Catedra Medicina Legală


Conţinut

1. Traumatologie medico-legală generală


 noţiuni
2. Leziuni produse prin obiecte contondente
 clasificare
 mecanisme de formare
 caracter morfologic
3. Leziuni prin obiecte ascuţite
 clasificare
 mecanisme de formare
 caracter morfologic

2
Traumatologie medico-legală generală

• Traumatologia – ramură a medicinii care se


ocupă cu studiul traumatismelor

• Traumatologia medico-legală – studiază


mecanismele de producere şi caracterul leziunilor,
metodele de cercetare şi criteriile de apreciere
medico-legală a leziunilor mecanice

3
Traumatologie medico-legală generală

Cum definiți noţiunile de traumă şi


traumatism?

Sunt oare aceste noțiuni


sinonime?

4
Traumatologie medico-legală generală

Traumă - rană, leziune

Traumatism – totalitatea leziunilor asemănătoare,


obţinute în condiţii similare de producere la o
anumită categorie a populației
• de muncă (industrial, de construcţie, agrar)
• de transport (terestru, subteran, aerian, naval)
• sportiv
• casnic (habitual)
• militar

5
Traumatologie medico-legală generală

Leziune corporală

dereglarea integrităţii anatomice și/sau funcţionale


a ţesuturilor sau a organelor în rezultatul acţiunii
factorilor mediului ambiant (factori vulneranți sau
traumatici)

6
Traumatologie medico-legală generală

Factorii vulneranţi (traumatici)


• Mecanici – corpuri contondente, obiecte ascuţite,
arme de foc şi dispozitive explozibile
• Fizici – temperatură înaltă sau scăzută, curent
electric, radiaţie ionizantă
• Chimici – substanţe toxice
• Biologici – bacterii, viruşi, etc.
• Psihici – traumă psihică

7
Traumatologie medico-legală generală

Acţiunea factorilor vulneranţi

• După suprafața acțiunii


– locală
– generală
– combinată

• După timpul acțiunii


– scurtă durată
– lungă durată

8
Schema descrierii leziunilor corporale

1. localizarea leziunii (regiunea anatomică şi suprafaţa ei,


distanţa de la punctele de reper)
2. tipul leziunii (echimoză, excoriaţie, plagă, fractură etc.)
3. forma leziunii (se compară cu figurile geometrice, dacă
forma nu poate fi comparată, se indică formă neregulată)
4. orientarea leziunii faţă de linia mediană a corpului
(organului, osului)
5. dimensiunile leziunii (lungimea, lăţimea, profunzimea) în
centimetri
6. culoarea leziunii şi a regiunilor adiacente

9
Schema descrierii leziunilor corporale

7. caracterul suprafeţei leziunii (relieful, culoarea)


8. caracterul marginilor, pereţilor, capetelor, fundului plăgilor
9. prezenţa depunerilor sau impurităţilor eterogene (în cadrul
leziunii sau în jurul acesteia)
10. starea ţesuturilor adiacente
11. prezenţa sau absenţa hemoragiei în ţesuturile lezate
12. prezenţa sau absenţa semnelor de regenerare a leziunii

Pentru identificarea obiectului vulnerant se indică acele


semne şi particularităţi morfologice ale leziunilor, care
reflectă forma, caracterul suprafeţei şi alte caractere
importante ale obiectului.

10
Cauzele morţii în traumele mecanice

• Şocul traumatic
• Hemoragia acută (şocul hipovolemic)
• Aspiraţia sângelui
• Comprimări de organe
• Stopul cardiac reflector
• Embolia gazoasă, lipidică, tisulară
• Trombembolia
• Toxicoza posttraumatică
• Insuficienţa respiratorie
• Complicaţiile infecţioase

11
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Obiect contondent – corp ce produce leziuni prin


suprafaţa sa de interacţiune

• După consistență:
– dure
– moi
• După suprafață:
– limitată (< 16cm2) – ciocan, piatră, pumn, etc
– nelimitată (> 16cm2) – scândură, sol, vehicule

12
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Mecanismele de formare a leziunilor prin


obiecte contondente
• Lovirea - acţiune centripetă, de scurtă durată a obiectului
contondent aflat în mişcare asupra corpului (0,1-0,2
secunde)
• Compresiunea - acţiune centripetă dintre două obiecte
contondente şi corpul uman
• Extensiunea - interacţiune centrifugă dintre două obiecte
orientate în direcţii diametral opuse şi corpul uman
• Fricţiunea - interacţiune superficială şi tangenţială dintre
obiectul contondent şi corpul uman
13
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Lovire

Compresiune

Extensiune

Fricţiune

14
Leziuni produse prin obiecte
contondente

• Revărsatele sanguine
– superficiale (echimoze)
– profunde (hematoame)
– foarte profunde (hemoragii în cavități)

15
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Echimoza
Revărsat sangvin cauzat de ruperea vaselor din
grosimea tegumentelor sau a mucoaselor şi din
stratul subcutanat (submucos)

Mecanisme de formare
- lovire
- compresiune
- extensiune

16
Leziuni produse prin obiecte contondente

Semnificaţia echimozelor
- atestă
aplicarea
forţei fizice
și numărul
loviturilor

17
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Semnificaţia echimozelor
- de regulă
indică
locul acţiunii
agentului
traumatic

18
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Semnificaţia echimozelor
• Arată vechimea traumei

Modificarea culorii echimozelor începe de la periferie


spre centru, fapt datorat grosimii neuniforme a
revărsatelor sangvine, care la periferie este mai mică
• echimoza proaspătă – roşie-purpurie
• peste câteva ore – albastră-roşietică
• 3-4 zile – pe margini de culoare verzuie
• 7-9 zile – şi culoare gălbuie (aspect tricolor – în centru-
violacee, la mijloc – verzuie, la periferie – galben-brună)
19
Leziuni produse prin obiecte
contondente

20
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Semnificaţiile echimozelor
permit uneori restabilirea proprietăţilor obiectului vulnerant

21
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Hematomul
– superficial (țesuturile moi)
– profund (organele interne)
– clinic - formațiune
– tumorală, fluctuentă

22
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Excoriațiile
Dereglare a integrităţii epidermului sau epiteliului
mucoasei

Mecanisme de formare
– fricţiune
– lovire
– compresiune
– asociere

23
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Evoluţia excoriaţiilor
1. Stadiul incipient (minute – 24 ore), suprafaţa umedă,
apoi uscată, localizată sub nivelul tegumentelor

24
Leziuni produse prin obiecte
contondente

2. Stadiul de formare a crustei (12-24 ore – 3-4 zile) crusta


la nivelul tegumentelor intacte, apoi – ridicarea ei

25
Leziuni produse prin obiecte
contondente

3. Stadiul de epitelizare sub crustă (4-6 zile – 7-12 zile)


iniţial decolarea marginală a crustei, apoi căderea ei

26
Leziuni produse prin obiecte
contondente

4. Stadiul urmei excoriaţiei (peste 9-15 zile) sector


neted, fin, culoare roză.

27
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Semnificaţiile excoriaţiilor
• Atestă aplicarea forţei fizice
• Indică locul acţiunii agentului traumatic
• Arată vechimea traumei
• Permit uneori restabilirea proprietăţilor obiectului
vulnerant

28
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Plaga contuză
Dereglarea integrităţii anatomice a tegumentelor sau a
mucoaselor

Mecanisme de formare
– lovirea
– comprimarea
– extensiunea

29
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Plaga contuză
– diversitate a formelor
– punţi tisulare
– margini neregulate,
– strivite, excoriate
– profunzime mică
– sângerare neînsemnată
– capete obtuze sau ascuţite

30
Leziuni produse prin obiecte
contondente

• Luxaţie – dislocare reciprocă a suprafeţelor articulare


ale unei articulaţii cu modificarea raportului anatomic

• Fractură osoasă – dereglare a integrităţii anatomice a


osului sub acţiune traumatică mecanică cu formarea
suprafeţelor care se deplasează reciproc

31
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Oasele plate ale craniului se fracturează


prin:

1. Deformare locală
– obiecte contondente cu suprafaţa limitată

2. Deformare generală
– obiecte contondente cu suprafaţa nelimitată
32
Leziuni produse prin obiecte
contondente

33
Leziuni produse prin obiecte
contondente

34
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Mecanismele de producere a fracturilor


oaselor tubulare lungi:
1. Dislocarea
2. Îndoirea
3. Flexiunea
4. Extensiunea
5. Compresiunea
6. Torsiunea

35
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Dislocarea

fixat
36
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Îndoirea
fixat

fixat
37
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Flexiunea

fixat
38
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Extensiunea

39
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Compresiunea

40
Leziuni produse prin obiecte
contondente

Torsiunea

41
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite

Obiectele ascuţite pot produce leziuni acţionând cu


vârful, cu lama ascuţită sau cu ambele concomitent

42
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite

Cu mecanism simplu de acțiune:


1. Înţepătoare (sulă, cuie, ace)
2. Tăietoare (cuţitul, briciul, lama)
3. Despicătoare (topor, sapă, hârleţ, sabie)

Cu mecanism combinat de acțiune:


1. Înţepător-tăietoare (pumnal, cuţit)
2. Înţepător-despicătoare (baioneta)
3. Tăietor-despicătoare

43
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite

Obiectele înţepătoare – vârf ascuţit

• Mecanism de acţiune:
penetrarea şi îndepărtarea ţesuturilor în sens excentric

• Caracteristici ale plăgii înţepate:


– orificiu de intrare
– canal de rănire
– orificiu de ieşire (rareori)

44
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite

• Particularităţi morfologice – orificiu de intrare


plagă înțepată:
– formă rotundă, ovală, fusiformă (pentru obiecte cu vârf
conic sau cilindric)
– forma depinde de forma secţiunii transversale a
obiectului înţepător
– rupturi marginale (instrumente cu muchii)
– excoriaţie circulară pe margini (instrumente cu mâner)

45
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite

• Obiectele tăietoare – lamă ascuţită

• Mecanism de acţiune:
secţionarea ţesuturilor cu lama ascuţită

46
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite
• Plaga tăiată – particularități morfologice
– formă de fus
– direcţie liniară
– lungimea plăgii prevalează de obicei asupra lăţimii şi
profunzimii

47
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite
• Plaga tăiată – particularități morfologice
– capetele au forma unui unghi ascuţit
– margini regulate
– fundul este neted, fără punţi tisulare
– iniţial plaga este mai profundă, la fine – o incizie
superficială (codiţă de şoricel)

48
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite

• Obiectele înțepător-tăietoare – lamă și vârf


ascuţit

• Mecanism de acţiune:
pătrunderea vârfului ascuțit, cu îndepărtarea
excentrică şi secţionarea concomitentă a
ţesuturilor cu tăişul lamei

49
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite

• Plaga înțepat-tăiată – particularități morfologice


– formă liniară, triunghiular- alungită, fusiformă
– instrumentele cu mai multe tăişuri produc leziuni de
formă similară secţiunii lor transversale
– plaga produsă printr-un obiect cu două tăişuri – ambele
capete ascuţite

50
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite

• Plaga înțepat-tăiată – particularități morfologice


– plaga produsă de un instrument cu un singur tăiş – un
capăt ascuţit, celălalt obtuz;
– capătul obtuz poate fi rotunjit, dreptunghiular (П), poate
avea forma “M”;
– margini de obicei regulate şi netede

51
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite

• Particularităţi morfologice – canalul de rănire:


– profunzimea canalului de rănire poate fi mai mică,
egală sau mai mare decât lungimea lamei
– particularităţile instrumentului vulnerant sunt reflectate
relativ mai bine de canalului de rănire care trece prin
ţesuturi mai dure

• Particularităţi morfologice – orificiul de ieşire:


– se formează rar
– apar mai frecvent la traumatizarea membrelor

52
Leziuni produse prin
obiecte ascuţite
• Obiectele despicătoare – greutate mai mare, mâner
mai lung, lamă cu o secţiune transversală în formă de
pană

• Mecanism de acţiune: disecarea ţesuturilor, inclusiv


cele osoase, cu o ulterioară înlăturare a lor

• Caracterul lezional depinde de:


– gradul ascuţirii lamei
– dimensiunile tăişului
– forţa şi unghiul loviturii
– regiunea traumatizată
53
Mulţumesc pentru atenţie

54

S-ar putea să vă placă și