Sunteți pe pagina 1din 7

TIPARUL OFSET - FACTORI DE INFLUENȚĂ A CALITĂȚII

PRODUSELOR TIPĂRITE

Obiective:urărirea fluxului de producție si prevenirea factorilor care pot scade


productivitatea și eficiența

Rezumat: Calitatea superioară a instalaţiilor complexe, a maşinilor, utilajelor,


materiilor prime, a tuturor mijloacelor de producţie, contribuie în mare măsură la
creşterea eficienţei investiţiilor, ridicarea calităţii produselor, reducerea consumului de
resurse materiale şi energetice. Abordând procesul tipografic specific tipografiei offset
în toate etapele sale esenţiale, urmărim, pe de o parte, să încadrăm rezultatele în
specificaţiile standardelor ISO şi, pe de altă parte, să obţinem repetabilitatea şi
consistenţa acestui flux tipografic.

Cuvinte cheie: tipar offset, soluţie umezire, pH, conductivitate


CUPRINS

Capitolul I. Introducere
Capitolul II. Tiparul de tip offset
Capitolul I

Masina de tipar reprezintă echipamentul care are funcția de a realiza procesul tehnologic de
tipar pentru obținerea tipăriturilor prin transferul cernelii de pe forma de tipar pe suportul ce urmează
a fi tipărit.
Funcția de bază a acesteia reiese din tiparul echipamentului și presupune realizarea procesului
tehnologic de obținere multiplă a copiilor identice originalului prin aplicarea cernelii pe suport.
Caracteristicile tehnice de bază ale unei mașini de tipar sunt:
1. Formatul de tipărire
- Minim
- Maxim
2. Productivitatea mașinii care este exprimată în numărul de tipărituri ce pot fi realizate într-
o unitate de timp
3. Numărul de culori care pot fi tipărite la o singură trecere a hârtiei prin mașină
4. Variația grosimii hârtiei care poate fi tipărită
Pe lângă funcția sa de bază mașina de tipar poate realiza procese, precum: fălțuirea,
imprimarea cu folio, ștanțarea, etc
Clasificare:
1.În funcție de automatizare
- Semiautomate
- automate
2.În funcție de construcția apartului de tipar
- tip planetar
- tip secționar
- tip cauciu-cauciuc
3. În funcție de tipul alimentării cu suport
- în coli
- din rolă
4.În funcție de formatul de tipar
- mic(54×72)
- mediu(70×92)
- mare(110×160)
5. În funcție de numărul de culori aplicate
- o singură culoare
- patru culori și mai multe
6. În funcție de numărul de fețe tipărite la o singură trecere prin mașină
- o singură față
- pe ambele fețe
Grupul de tipar reprezintă o parte componentă a mașinii de tipar care include în componența
sa aparatul de cerneluire, aparatul de umezire, precum și cilindrul port-formă, cilindrul offset și
cilindrul de tipar.
Aparatul de cerneluire este o parte componentă a grupului de tipar. Are o construcție
complexă.
Este constituit din trei grupuri funcționale
1. Frecarea cernelii între valuri pentru trecerea acesteia dintr-o stare plastică în stare
semilichidă
2. Alimentarea controlată, discontinuă cu cerneală a întregului grup de valuri;
3. Depunerea unui film subțire de cerneală pe elementele tipăritoare;
Preluarea pe valurile ungătoare a unei părți din soluția de umezire existentă pe forma de tipar

1
asigurând astfel emulsionare ușoară a cernelii.

Cerinţe înaintate aparatelor de cerneluire


1. Aplicarea cernelii pe suportul de tipar într-un strat cu grosime uniformă atât pe
direcţia longitudinală cât şi pe transversală;

2. Flexibilitate în cazul trecerii de la un tiraj la altul;


3.Nesusceptibilitate la vibraţii, variaţii de temperatură sau umiditate;
4.Eficiență din punct de vedere economic.

Capitolul II

MASINI DE TIPAR OFFSET

Fig1

Tiparul offset a apărut de mai bine de un secol și de atunci continuă să prospere fiind folosit
intens pentru printurile comerciale

Maşinile de tipar plan (offset) sunt dotate cu un aparat de umezire.


Aparatul de umezire reprezintă o parte componentă a mașinii de tipar care are rolul de
a aplica pe elementele neimprimabile ale formei de tipar un strat subțire de soluție de umezire.
Aparatele de umezire și de cerneluire se numără printre părțile esențiale ale unei mașini
de tipar. Rolul acestora consta în aportul necesar și în proporții adecvate de apă și cerneală pe
forma pentru tipar.

2
Aparatul de umezire este format din jgheabul de umezire, cilindrul ductor, valul
alimentator, cilindrul pentru distribuirea lichidului de umezire şi valul pentru întinderea
lichidului
Aparatele de umezire se clasifică astfel:
a) Cu rolă de transfer
b) Cu film
a) Aparate de umezire cu rolă de transfer .
Sistemul de umezire cu rolă de transfer are în construcția sa role de aplicare, care sunt
acoperite cu materiale absorbante . Aceste sisteme sunt caracterizate de inerția mare de
modificare a volumului soluției de umezire, deoarece rolele de aplicare au capacitatea de
acumulare a acestei soluții în volume mari.

Aparatele de umezire tip pelicular/film


Funcționează fără rola de transfer și materialele de acoperire absorbante, dar cu adăugarea
în compoziția soluției de umezire a alcoolului sau a substanțelor specifice. Sistemul actionează
direct pe forma de tipar, hidratând-o prin propria sa rolă de aplicare a soluției de umezire.

Pe axul ductorului aparatului de umezire se află fixată o roată care se roteşte prin intermediul
unui clichet montat pe o pârghie a cărui bucşă se află pe axul acestui cilindru. Pentru a regla
debitul lichidului, unghiul de rotire al cilindrului ductor, poate fi schimbat.
Cantitatea de lichid debitată de-alungul ductorului pentru umezirea diferitelor portiuni ale
formei de tipar, se reglează în funcţie de distribuţia elementelor imprimabile şi neimprimabile,
prin intermediul rolelor care sunt presate pe cilindrul ductor şi îndepărtează excesul de lichid
de umezire.
Valul pentru transmitere a lichidului de umezire execută o mişcare oscilatorie sub acţiunea
unui mecanism similar cu cel al aparatului de cerneală. De asemenea, cilindrii frecători se
rotesc şi se deplasează axial.
La maşinile de tipar offset mai simple, aparatele de umezire nu sunt prevăzute cu cilindri
frecători.
La maşinile cu alimentare automată, completarea de lichid în jgheabul de umezire se face cu
ajutorul unei pompe electrohidraulice, care trimite în jgheab lichidul din rezervor.
La unele maşini pentru realizarea unei umeziri corespunzătoare se foloseşte un aparat reglabil
fără ductor, care asigură alimentarea continuă a apei.
Umezirea corectă a formei de tipar are o mare importanţă pentru buna transmitere a cernelii,
rezistenţa formei şi păstrarea stabilităţii dimensiunilor hârtiei. Cantitatea de lichid şi
uniformitatea stratului depus pe elementele neutre ale formei, depinde de presiunea valurilor
ungătoare de umezire şi pe forma de tipar şi de calitatea suprafeţei de umezire.
Pentru reţinerea mai bună a lichidului, cilindri se acoperă cu un strat de metal hidrofil.
Umezirea corectă a formei este foarte importantă pentru buna transmitere a cernelii, rezistența
formei de imprimare şi păstrarea stabilităţii dimensionale a hârtiei.
Soluţia de umezire este un amestec realizat din apă, un ph buffer şi alcool izopropilic care
reduce tensiunea superficială a soluţiei deoarece este necesar ca soluţia de umezire să formeze
o peliculă continuă pe zonele oleofobe, foarte repede, aşa în cât pe ele să nu adere cerneală.
În ultima vreme datorită normelor ecologice tot mai restrictive, alcoolul izopropilic a început
să fie înlocuit cu diveşi substituienţi pe bază de glicoli care reduc, de asemenea, tensiunea
superficială a soluţiei. Pentru un tipar de calitate este necesar ca apa din aceste zone să fie în
cantitate optimă.
Multe tipografii fac trecerea la tiparitul fără alcool. Altele reduc cantitatea de alcool pe care
o folosesc. Reducerea alcoolului este o acţiune care este văzută ca fiind ceva benefic pentru
mediul înconjurător şi pentru cei care lucrează în secţia de tipar, dar şi un mod în care se pot

3
reduce costurile.
Efectele utilizării alcoolului izopropilic (IPA) sunt: IPA este un solvent care se evaporă în
mare parte în timpul procesului de tipărire şi prin urmare este eliberat în atmosferă, unde, ca
şi compus organic volatil (VOC) contribuie la poluarea atmosferei.
Vaporii vor contamina, de asemenea, aerul din sala de tipar prezentând astfel riscuri evidente
pentru sănătate. Tocmai de aceea din ce în ce mai multe tipografii trec acum la tiparul fără
alcool şi se culeg benefiicile unei viziuni eco .
Este mai uşor de pornit o maşină de tipar fără IPA de la început, deoarece nu a avut ocazia
să se obişnuiască cu tipărirea cu ajutorul alcoolului, aşa că multe tipografii care investesc în
noi maşini de tipar profită de această oportunitate. Maşinile de tipar sunt utilaje complexe de
înaltă performanţă şi, în funcţie de model, fiecare va reacţiona diferit, asadar suportul
furnizorului de maşini de tipar este absolut necesar.
Sistemul de filtrare reprezintă de fapt singurul cost real al trecerii la tiparul fără alcool
Costul ce trebuie contabilizat este că soluţiile de umezire fără alcool sunt puţin mai scumpe
decât cele care conţin IPA.
Unii tipografi au raportat o îmbunătăţire a tiparului şi totodată o reducere a consumului de
cerneluri după înlăturarea alcoolului izopropilic.

1. SOLUŢII DE UMEZIRE ÎN TIPARUL OFFSET

Caracteristici
Tipărirea offset este o tehnică de tipărire foarte folosită ce utilizează cerneală, soluţii de
umezire, forme de tipar şi cauciuc offset.
Soluţia de umezire este unul din principalele componente şi are urmatoarele roluri
principale:
- menţine ceneala pe placă în zonele oleofile
- aderă la zonele hidrofile
- măreste dispersia cernelii pe placă
- controlează la fluxul apei în sistem prin rolele de umezire
- lubrefiază placa şi cauciucul
- controlează emulsificarea.
Măsurarea ph-ului şi a conductivităţii cu mare precizie sunt esenţiale pentru calitatea
tiparului.
Pentru analizarea calităţii tiparului se foloseşte analiza tonurilor şi a culorii în
conformitate cu ISO.
Principalele caracteristici ale soluției de umezire
Soluţii de umezire şi aditivi
Ideal, soluţia de umezire trebuie să aibă o duritate a apei între 8 ˚ dH şi 12 ˚ dH şi un
pH între 4,8 şi 5,5. Temperatura normală pentru o soluţie de umezire trebuie să fie între 10˚C
şi 15˚ C. În acelaşi timp, un tipograf trebuie să ştie că la temperaturi joase condensarea apei
se colectează în tuburile şi cuva instalaţiei şi asta conduce la formarea picăturilor de apă.
Aditivii unei soluţii de umezire sunt sisteme complexe de materiale cu componenţă
variabilă care au rolul de a emulsiona şi umezi.
Lucrând cu o gamă foarte largă şi variată a calităţii apei, selectarea aditivilor corecţi
este esenţială.
Apa
Apa din natură nu este curată, în ea găsindu- se numeroase gaze şi minerale. În general
tipografiile folosesc apă de la robinet ca sursă pentru soluţiile de umezire. Duritatea apei

4
este măsurată pentru a vedea calitatea apei. Duritatea apei trebuie calculată înainte de a
introduce orice aditiv, pentru că în soluţia de umezire duritatea este foarte greu de
determinat.
Duritatea apei
Proporţia de calcar din apă poate cauza probleme în timpul tipăririi, ca de
exempluvalurile de cerneluire merg blanc, fără cerneală(calcifiere)
a. se formează depozite de gumă pe placă
b. fluctuaţii ale pH-ului.
Proporţia de cloraţi, sulfaţi sau nitraţi prea mare conduce la coroziune.
Conductivitatea
Conductivitatea descrie câtă electricitate trece prin soluţia de umezire. Impurităţile în
soluţia de umezire determină o creştere a conductivităţii. Conductivitatea variază în funcţie
de apă şi aditivi. Temperatura şi concentraţia alcoolului, de asemenea, influenţează
conductivitatea. Dacă concentraţia de alcool creşte, conductivitatea scade.
Prepararea soluţiei de umezire
În general sunt trei variante diferite de soluţi de umezire:
1. Apă şi aditivi pentru sistemele mai vechi de umezire cu ciorap.
2. Apă dedurizată, aditivi şi alcool pentru sistemele moderne.
Apă dedurizată şi înlocuitor pentru IPA.