Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE VERBUL CLASA a V-a RII

1. Conjugă verbul a lucra la timpurile perfect simplu și mai- mult- ca- perfect. 1,20

2. Identifică verbele și precizează modul și timpul acestora :4,5 p

a) În timp ce traversam strada, l-am văzut pe directorul instituției.

b) Gigel citi toată cartea, iar ei nu reușiseră nici măcar un sfert.

c) Adună hârtiile de pe jos și du gunoiul!

d) Ei vor fi ajuns acasă , când tu vei sosi.

e) Elevii spuseră adevă rul.

f) Maria înțelesese abia atunci mesajul cărții.

g) Ai îngrijit toate plantele.


h) Eu am să citesc mâine lecția.

i) Andrei scrie multe poezii.

j) Când l-au întâlnit, el făcea exerciții.

3. Subliniază forma corectă: 1p


a) Refă/ reface compunerea!

b) Fi/ Fii la timp acasă!

c) Nu du/ nu duce câinele acolo!

d) Nu zi/ nu zice formula magică!

e) Nu ne da-ți/ dați multe exerciții!

f) Anca, puneți/ pune-ți telefonul în geantă!

g) Ei creează/ crează opere nemuritoare.

h) Nu fii/ fi obraznic!

i) Revin-o/ revino în locurile natale!

j) Nu fă/ face gălăgie!

4. Scrie câte două enunțuri în care să ilustrezi valoarea predicativă, respectiv auxiliară a verbelor a
avea și a vrea. Menționează fiecare valoare. 0,60
5. Utilizează verbele a plânge și a zâmbi pentru a crea câte două personificări originale. 0,40

6. Scrie enunțuri în care să ai: 1p

- un verb la infinitiv

- un adjectiv provenit din verb la participiu

- verbul a fi auxiliar

- un verb la timpul perfect compus;

- un verb la timpul imperfect.

- un verb la timpul m.m.c.p.

- un verb la timpul perfect simplu

- un verb la modul imperativ

- un verb la timpul viitor I

- un verb la timpul prezent

SUCCES!