Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA a XI-a

MĂSURAREA ACCELERAŢIEI GRAVITAŢIONALE

CU AJUTORUL PENDULULUI GRAVITAŢIONAL

Scopul lucrării
Determinarea acceleraţiei gravitaţionale cu ajutorul pendulului gravitaţional.
Consideraţii teoretice
Perioada de oscilaţie a unui pendul bifilar ( figura 1) utilizând relaţia :
t
T
N
Pendulul gravitaţional oscilează în condiţii de izocronism (amplitudine unghiulară mică ) cu perioada :

l
T  2
g

Dacă în această relaţie se cunosc valorile determinate ale perioadei de oscilaţie T şi respectiv ale lungimii
firului , I , atunci se poate calcula valoarea acceleraţiei gravitaţionale a locului :

4 2l
g 2
T
Materiale necesare:
- pendul bifilar , bilă de oţel legată de celalalt capăt al firului, cronometru;

Mod de lucru:

Se scoate sistemul din poziţia de echilibru, deviindu-l cu α < 15°. După ce se eliberează sistemul, se
cronometrează un număr arbitrar de oscilaţii complete, repetându-se operaţia. Se notează de fiecare dată
numărul de oscilaţii şi timpul corespunzător, respectiv perechile (Ni, ti).
Introduceţi datele într-un tabel de forma indicată ,
Calculaţi valoarea medie a perioadei pendulului .
Calculaţi valoarea acceleraţiei gravitaţionale a locului unde a oscilat pendulul , eroarea absolută ,
g
g  g  g , eroarea absolută medie, g , şi eroarea relativă , x100(%) ,înregistrate.
g
Nr. l(m) Δt N T Tmed g g g
g g  g  g
det. (s) (s) (s) (m/s2) x100(%)
(m/s2) (m/s2) (m/s2) g
1
2
3
4
5

Comparaţi rezultatul obţinut cu valoarea cunoscută a acceleraţiei gravitaţionale. Explicaţi care


sunt cauzele neconcordanţei constatate.
Surse de erori
- aproximarea măsurătorilor şi a valorilor numerice obţinute
- imprecizia ochiului uman la observarea gradaţiilor instrumentelor de măsură