Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL

ARGUMENTARE DE APARTENENȚĂ LA GENUL EPIC

Definiție:Epicul este o forma a discursului artistic în care autorul își exprimă gândurile, sentimentele in mod indirect prin
intermediul instanțelor narative (narator și personaje), cât și prin intermediul acțiunilor. Termenul „epic” derivă din
grecescul „epikos”, corespondent noțiunilor de povestire, zicere sau discurs.

Opinia:

În opinia mea, textul dat........, scris de......... întrunește toate particularitățile de construcție ale epicului,
reflectând/ilustrând ideea.......(scot mesajul pe scurt, tema operei, ideea centrală-natura/iubirea/trecerea inexorabilă a
timpului/istoria/condiția omului de geniu/viziunea autorului despre lume etc.)

În primul rand, narațiunea, mod de expunere predominant în fragmentul dat, pretext de exteriorizare a sentimentelor și
gândurilor autorului, prezintă un fir naratic, într-o succesiune de întâmplări (în 5-7 rânduri redau succint întâmplările din
fragment, sub forma unor idei principale în care scot esențialul, ce m înțeles din acel fragment=REZUMATUL)

Nu mai puțin importantă este relația dintre instanțele comunicării narative(narator și personaje). Acestea înfățișează „ființe
de hârtie care trăiesc doar în lumea fanteziei, nu au conștiință, doar mimează realitatea” așa cum spune Roland Barthes.

Naratorul(ob/sb/extradieg/intradieg/autodieg/omniscient/omniprezent), în ipostaza textuală a autorului, narează


întâmplările pe care personajele (actanții și purtătorii de idei) le însuflețesc logic și cronologic pe momente ale subiectului
și pe coordonate spațio-temporale...........(la această trăsătură în 3-5 rânduri caracterizez personajele din fragment, punând
accent pe personajul principal; SPUI DACĂ ESTE CARACTERIZAT DIRECT, INDIRECT, AUTOCARACTERIZARE, SPUN CE AM
ÎNȚELES DESPRE PERSONAJE, CÂND ȘI UNDE ACȚIONEAZĂ PERSONAJUL PRINCIPAL DÂND GHILIMELE DIN TEXT)

Se observă o fuziune a narațiunii(la persoana I/a II-a) construită cu ajutorul formelor verbale și pronominale....(-scot
exemple de verbe și pronume cu ghilimele), cu descrierea/cu dialogul/monologul.....

Aceasta are rolul de a institui o pauză contribuind la înfățișarea, conturarea, detaliată/semidetaliată a.......(cadrului de
desfășurare a acțiunii, personajului/detaliilor de interior/exterior) prin grupuri nominale precum.........

**Dialogul:”......”(scot exemple), are rolul de a dinamiza acțiunea, de a ajuta la caracterizarea personajului în mod indirect
prin replicile.......

**Monologul.......(interior/adresat) contribuie la o pauză narativă ajutând la conturarea personajului în mod


direct/indirect.

Pe de altă parte, conflictele și planurile narative constituie elemente de structură epică. În acest fragment există un fir
narativ care urmărește viața și evoluția lui................(spun care este personajul urmărit în fragment), creionându-se
conflicte precum.........(psihologic/moral/fizic/familial/religios/istoric)-exemple și de ce.

Frumusețea operei epice este dată și prin valoarea artistică a limbajului, a modului de „a spune”, astfel arta narativă a
lui..........(spun care este scriitorul) se caracterizează prin mijloace artistice care sugerează/conturează/creionează/descriu
în linii grațioase.......(epoca/secolul/portretul personajului/ cadrul natural/portul țărănesc/lumea orășeană/limbajul
vremii/....), utilizându-se în acest sens forme lexicale precum.....(Dau exemple de arhaisme, regionalisme, cuvinte populare
cu ghilimele).

De asemenea, titlul, contribuie la decodarea mesajului artistic prin termenii cheie pe care îi conține..........(explic într-un
rând structura titlului+ce sugerează).

În concluzie, textul..............,transmite cititorului sentimente de..........întrunind aspectele formale și de conținut specific


epicului, impresionând prin viziunea originală asupra temei.......(mai spui încă o dată tema).