Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC „MARIN COMAN”

AN ŞCOLAR: 2018- 2019


Disciplina: Limba și literatura română
CLASA a X- a

LUCRARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRU I
SUBIECTUL I 5 puncte

Citeşte cu atenţie următorul fragment:

„Aproape toţi istoricii literaturii române, de la Tudor Vianu şi E.Lovinescu şi până la G.Călinescu,
Nicolae Manolescu şi alţii, au aceeaşi părere asupra importanţei majore a societăţii literare”Junimea”
pentru dezvoltarea culturii române moderne. Fondată la Iaşi în 1863, ea i-a reunit pe cei mai importanţi
scriitori şi intelectuali ai Moldovei şi mai târziu ai ţării întregi, dovadă fiind constituirea unei filiale la
Bucureşti în 1876. Către sfârşitul secolului, reuniniunile „Junimii” sunt tot mai rare, după care încet-încet
această societate îţi încetează activitatea pe nesimţite.
Aceiaşi istorici literari sunt de acrod asupra următoarelor imagini-standard ale „Junimii”,
conform căreia ea a fost :1. o societate de egali, pe care Titu Maiorescu o domina exclusiv datorită
înaltelor sale calităţi intelectuale şi în care politicianul Petre Carp nu avea niciun rol; 2. o mişcare care a
pus bazele literaturii române şi care a ordonat cultura şi viaţa socială, impunând câteva adevăruri
esenţiale; 3.un grup de tineri, prieteni buni, solidari unul cu celălalt, dezinteresați și serioși sau veseli,
după caz; 4.o mişcare care a avut dreptate în toate polemicile sale şi ale cărei idei şi evaluări au fost
corect, în ciuda faptului că performanţele câtorva scriitori membri ai grupului, ca şi istoria literară nu au
confirmat uneori previziunile „Junimii”.
SORIN ALEXANDRESCU,”Junimea”-discurs politic și discurs
cultural în volumul Privind înapoi, modernitatea.

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe:

1.Explică sensul expresiei pe nesimțite în text.

2.Indică două dintre imaginile-standard ale Junimii, așa cum reies din textul dat.

3.Menționează pe baza textului, motivul pentru care a fost construită o filială a societății Junimea la
București.

4.Precizează rolul lui Titu Maiorescu în cadrul societății Junimea, așa cum reiese din următorul fragment :
„o societate de egali, pe care Titu Maiorescu o domina exclusiv datorită înaltelor sale calităţi intelectuale
şi în care politicianul Petre Carp nu avea niciun rol”.

5.Prezintă în 30-50 de cuvinte, modul în care a fost percepută Junimea, prin referire la cea de-a patra
imagine-standard.

SUBIECTUL al II-lea 2 puncte


Comentează, în cel puțin 30 de cuvinte, două figuri de stil, din fragmentul următor.

”Atât de frageda, te-asameni În calea vieții mele ieși.


Cu floarea alba de cireș,
Și ca un înger dintre oameni Abia atingi covorul moale,
Matasa sună sub picior, Din încrețirea lungii rochii
Și de la creștet pâna-n poale Răsai ca marmura în loc
Plutești ca visul de ușor. Ș-atârna sufletu-mi de ochii
Cei plini de lacrimi și noroc.”

(Mihai Eminescu, Atât de fragedă…)

SUBIECTUL II 4 puncte

Redactează un eseu de minimu 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a


unui personaj dintr-un text aparţinând lui Liviu Rebreanu / Camil Petrescu .

1 punct DIN OFICIU