Sunteți pe pagina 1din 3

Laboratorul 2

1. Se consideră că schema de mai jos este cea de reglare a temperaturii corpului, asigurată de
costumul unui astronaut.

Variabila x reprezintă temperatura exterioară, în timp ce y reprezintă temperatura în interiorul


costumului. Gc este amplificarea asociată sistemului de încălzire/răcire al costumului, Gp reprezintă
amplificarea asociată propriului sistem de reglare termică a astronautului. H reprezintă amplificarea
buclei de reglaj. Gama de valori între care trebuie să se găseasca y este (15C...37C).
Se consideră valorile Gc=2; Gp= 1; H=7.
a. Pentru ce interval al temperaturii exterioare poate fi folosit acest costum dacă sistemul
lucrează în buclă deschisă.
b. Aceeaşi întrebare se pune dacă sistemul lucrează în buclă închisă.
c. Bazându-vă pe rezultatele obţinute la punctele a) şi b) care este concluzia pe care o aveţi în
legătură cu sistemul cu feedback negativ faţă de cel bulcă deschisă.

2. In figura următoare este prezentată schema bloc a unui aparat biomedical care dozează gazul
anestezic către un pacient în timpul unei operaţii.

a. Deduceţi expresia funcţiei de transfer a întregului sistem dacă el lucrează în buclă


deschisă.
b. Acelaşi lucru, dacă sistemul lucrează în buclă închisă.
c. Dacă G1=1; G2=2; H1=1 şi H2=2, calculaţi funcţia de transfer a buclei şi obţineţi
răspunsul impuls şi treaptă unitară pentru situaţia în care sistemul are o singură buclă
de reglaj şi pentru situaţia prezentată în figură.

1
3. In figura următoare este reprezentată schema simplificată asociată controlului mişcării
oculare. J reprezintă momentul de inerţie al globului ocular în jurul axei sale de rotaţie, iar B
reprezintă amortizarea vâscoasă asociată mişcării de rotaţie a ochiului. Poziţia unghiulară dorită a
ochiului, de referinţă, este θref, G este amplificarea care converteşte semnalul de control într-un
cuplu dezvoltat de muşchii extraoculari. Informaţia referitoare la poziţia unghiulară θ este întoarsă
la intrare ca feedback negativ. Informaţia legată de viteza de mişcare a ochiului este deasemena
reintrodusă la intrare, ca feedback negativ dar cu amplificarea kv
Se consideră următoarele valori pentru coeficienţii sistemuluiȘ G=1, kv=0,1, J=0.0003, B=0.6.
Să se deducă expresia funcţiilor de transfer pentru întregul sistem şi răspunsul treaptă al acestuia
dacă:
a) nu există nici o buclă feedback;
b) există numai feedback-ul unghiului θ;
c) există ambele feedback-uri;

d) Determinaţi răspunsul sistemului dacă θref reprezintă o funcţie rampă (θref =t, t>0). Cum este
afectat răspunsul sistemului dacă amplificarea vitezei kv este negativă.
Comentaţi variaţia celor două tipuri de răspunsuri dacă variaţi valorile diferiţilor parametrii în
limite înguste (+/- 5..10%).

4. Următoarea funcţie de transfer este un exemplu pentru cea mai simplă aproximare a unei
întârzieri:
Ts
1
H (s)  2
Ts
1
2
Determinaţi funcţia de transfer pentru sistemul următor şi pentru cazul în care reglarea se face în
buclă deschisă şi în buclă închisă. Deperminaţi răspunsul impuls unitar şi treaptă unitară pentru
situaţia reglării în buclă deschisă. Alegeţi pentru T diferite valori, începând cu unitatea.
Comentaţi diferenţele pe care le observaţi.

2
5. Mulţi dintre receptorii fiziologici au proprietatea unei sensibilităţi gradate (spre exemplu
receptorii dioxidului de carbon care există în plămânii reptilelor şi păsărilor au această
proprietate). In figura următoare se găseşte un model extrem de simplificat al modului în care
ventilaţia este controlată de aceşti receptori intrapulmonari.

Parametrul α determină gradul de sensibilitate al receptorilor.


Determinaţi tipul de răspuns al sistemului pentru situaţia unui impuls de hiperventilaţie (pe care
îl puteţi aproxima printr-o funcţie impuls) când α =0 (nu există nici o gradare a sensibilităţii); α
=0.5 şi α=2.