Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA, Jud.

VRANCEA
Primaria Com. CIORASTI

Nr.........../Data........................

TABEL CENTRALIZATOR
CU CONTRACTELE DE ARENDA ALE ARENDASULUI RADU TUDORACHE GHEORGHE I.F.

Nr. Nume și prenume Serie și CNP Nr.si data contract Supraf. Categoria Tarla/ Bloc Durata
crt. arendator nr.CI de arenda (ha) de folosinta Parcela fizic contr.
arenda
1.
2.
3.

4.

PRIMAR, SECRETAR, ARENDAS,


Braicau Nicolae Gabriel Rizea Fanica

Intocmit,
Scirlet Cornelia